Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?"

Transkript

1 Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Invest in Denmark bidrog til, at det kinesiske vindmøllefirma Envision Energy etablerede sit globale innovationscenter i Silkeborg Kommune. Foto: Envision Energy i Jiangyin i Kina. Håndbog i kommunal investeringsfremme - udarbejdet af Invest in Denmark

2 Susanne Hyldelund, chef for Invest in Denmark, introducerer: Udenlandske investeringer er stærkt efterspurgte af mange kommuner, regioner og lande i Europa. Udenlandske investeringer skaber videntunge jobs, forstærker de lokale kompetenceklynger og styrker eksport og konkurrenceevne. Den internationale konkurrence om udenlandske virksomheders etablering er hård. Derfor bør den enkelte kommune være bedst muligt forberedt, hvis en udenlandsk investor viser interesse for at etablere sig i kommunen. Invest in Denmark har i samarbejde med Foreningen Vestdansk Investeringsfremme udarbejdet denne håndbog, der sammen med et tilbud om opfølgende møder, forbereder kommunen på samarbejdet med udenlandske investorer. Dette gælder alle kommuner i Danmark. Flere undersøgelser viser, at kommunerne i meget varierende grad er forberedte på udenlandske investeringer. Denne håndbog samler de bedste erfaringer med det formål at give dem videre til alle interesserede kommuner. Danske kommuner tiltrækker udenlandske virksomheder Invest in Denmark har årligt skabt eller fastholdt over 1000 arbejdspladser i de danske kommuner siden Et godt eksempel er det kinesiske vindmøllefirma Envision Energy, som etablerede sig i 2010 i Silkeborg Kommune. Her har virksomheden åbnet sit globale innovationscenter, som fokuserer på udvikling af havvindmøller. Den videntunge virksomhed har over 25 medarbejdere, og i dag foretager virksomheden montage af prototypen i Frederikshavn og test i Thyborøn. Invest in Denmark i Udenrigsministeriet har ni regionale projektledere i Aalborg, Aarhus, Herning, Kolding, Odense og Roskilde. De er ansat i et formaliseret samarbejde med de tre vestdanske regioner i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme og i et tilsvarende tæt samarbejde med Region Sjælland. Om Invest in Denmark Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation er forankret i Udenrigsministeriet som en del af Eksportrådet og har specialiserede medarbejdere på udvalgte ambassader, innovationscentre og generalkonsulater i Europa, Asien og Nordamerika. Vi arbejder for at tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder til Danmark. Invest in Denmarks målsætning er at skabe og bevare arbejdspladser i Danmark for derigennem at styrke erhvervslivets globalisering, skabe vækst og forbedre kompetence- og vidensniveauet i Danmark. 2

3 Udenlandske virksomheder styrker kommunens vækst og beskæftigelse Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr mødtes den 12. juni 2012 med de nye ejere af Vestas tårnfabrik i Varde, den kinesiske tårnproducent Titan Wind Energy. Kun én procent af virksomhederne i Danmark er udenlandsk ejede, men de beskæftiger 20 procent af den private arbejdsstyrke og står for 27 procent af eksporten. Kort sagt spiller udenlandske virksomheder en stor rolle i dansk økonomi. For kommunerne betyder det arbejdspladser, udvikling og internationalisering. Dels har udenlandske virksomheder ofte flere ansatte, dels skabes der arbejdspladser hos underleverandører og i serviceindustrien. Samtidig styrkes kommunale og regionale erhvervsklynger, når ny faglig viden, processer og ledelsesmetoder blandes med eksisterende danske kompetencer. Det er internationaliseringens positive effekter i en nøddeskal. Et eksempel på fastholdelse af arbejdspladser så vi, da det i januar 2012 kom frem, at Vestas ved årets udgang ville stoppe produktionen af vindmølletårne i Varde og dermed opsige 120 specialiserede produktionsmedarbejdere. Med det samme gik Invest in Denmarks medarbejdere i gang med en aktiv, opsøgende indsats for at finde en potentiel køber til fabrikken og dermed bevare både kompetencer og jobs i den danske vindindustri. Missionen lykkedes over forventning: Den 12. juni 2012 underskrev Titan Wind Energy købsaftalen, der ud over at sikre den nuværende produktion også gør Varde til europæisk hovedsæde for den kinesiske vindmøllefabrikant og dermed på sigt vil skabe endnu flere arbejdspladser i Danmark. Fra venstre ses Ms. Yan (ægtefælle til President Yan), Mr. Yan Junxu (President, Titan Wind Energy), handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr, Mr. Aaron Lee (Chief Operating Officer, Titan Wind Energy), Mr. Keld Thomsen (kommende CEO i Titan Wind Energy Denmark). Og en tilfreds udenlandsk investor, som har styrket sin forretning ved at placere sig i Danmark, er ofte også en god ambassadør for kommunen og for Danmark. Det kan lokke fremtidige investorer til. Invest in Denmarks opgave er både at tiltrække nye udenlandske virksomheder og at fastholde lukningstruede arbejdspladser via udenlandske investeringer. Et eksempel på en ny virksomhedsetablering er den finske virksomhed Ixonos, der bl.a. producerer software til f.eks. mobiltelefoner, tavlecomputere og informationssystemer til biler. Invest in Denmark hjalp Ixonos med at etablere sig i Aalborg, hvor Danmark har særligt stærke kompetencer inden for trådløs teknologi. 3

4 Stærke danske kompetencer tiltrækker udenlandske virksomheder Danmark har erfaringsmæssigt de bedste muligheder for at tiltrække udenlandske virksomheder inden for brancher, hvor Danmark og danske kommuner har nogle helt særlige styrkepositioner. Derfor har Invest in Denmark typisk de største chancer for at tiltrække udenlandske virksomheder inden for Cleantech, ICT, Life Sciences og det maritime område, hvor de danske kompetencer er særligt stærke. Indenfor alle styrkepositioner trækker man på den stærke, danske tradition for design, som f.eks. i brugerdrevet design og co-design, procesdesign eller industrielt design. De udenlandske virksomheder, som Invest in Denmark samarbejder med, er indbyrdes meget forskellige og betjenes selvfølgelig forskelligt alt efter deres individuelle behov. De udenlandske virksomheder vælger typisk Danmark enten for vores kompetencer eller for den markedsadgang, som vores gode infrastruktur og placering i Europa giver. De kompetencedrevne udenlandske virksomheder bliver nødt til at placere deres forskning og udvikling der, hvor de videntunge medarbejdere enten er eller gerne vil bo med deres familier. Når markedsadgang (som for eksempel inden for salg og service) vejer tungest, kan særlige sprogkompetencer f.eks. i grænseregioner også være en vigtig parameter. Læs Invest in Denmarks præsentation af de danske kompetencer på investindk.com 4

5 Udenlandske investorer efterspørger detaljeret viden om kommunens kompetencer og tilbud Hver udenlandsk virksomhed har sine egne behov og stiller egne krav til en potentiel værtskommune. De store multinationale koncerner har ofte en specialiseret enhed, som udvælger nye destinationer for virksomhedens udenlandske investeringer efter en fast skabelon, hvor en række lande og kommuner vil blive sammenlignet, før virksomhedens ledelse beslutter sig. Mindre virksomheder er ofte mindre strukturerede, og en udenlandsk investering i f.eks. Danmark er en stor beslutning, som kan have afgørende betydning for virksomhedens fremtid. Hvor de store internationale koncerner er bevidste om deres investeringspotentiale for den enkelte kommune og derfor stiller store krav og med kort varsel, kan den mindre virksomheds manglende erfaring og forsigtighed trække processen i langdrag. Viborg kommune I Viborg, oplevede vi sammen med Invest in Denmark, at vi med kort varsel skulle samle en stor mængde information sammen både generelt om Viborg Kommune og om det, der var vigtigt for netop denne potentielle investors virksomhed. Nu har vi stor glæde af at have den information liggende på engelsk - klar til næste gang. Vi har desuden gode erfaringer med hurtigt at sammensætte et tværfagligt team bestående af f.eks. GIS-eksperter, byplanlæggere, repræsentanter fra forsyningsvirksomheder, Erhvervsråd samt Udviklingsafdelingen i kommunen. På den måde bliver mulighederne i Viborg for den potentielle investor hurtigt og effektivt belyst fra så mange sider som muligt i ét og samme team. Kristian Brøns Nielsen, Udviklingschef Viborg Kommune. Kommunen har allerede, i samarbejde med VIBORGegnens Erhvervsråd, opbygget et internt Virksomhedscenter, der skal bidrage til at gøre samarbejdet med Viborg Kommune så fleksibelt som muligt for potentielle investorer. 5

6 Hvordan bistår Invest in Denmark udenlandske virksomheder? Invest in Denmarks opgave er at skabe eller fastholde arbejdspladser i Danmark, og vi har fokus på de sektorer, hvor Danmark har særligt stærke kompetencer, som for eksempel inden for Cleantech, ICT og Life Sciences. Udenlandske virksomheder, der etablerer sig i Danmark er med til at styrke de danske kompetenceklynger og dermed også dansk eksport og konkurrenceevne. Desuden kan man medregne de afledte effekter af virksomhedsetableringer i Danmark, nemlig den positive effekt det har for både serviceerhverv og underleverandører i nærområdet. Invest in Denmark giver en omfattende, fortrolig og gratis rådgivning til den enkelte udenlandske investor, blandt andet i form af: Virksomhedsrettede analyser herunder benchmarking i forhold til konkurrentlande som Sverige, Tyskland og Nederlandene Kontakt til potentielle forretningspartnere, myndigheder, universiteter, netværk og serviceudbydere som advokater, rekrutteringsbureauer mv. Vi arrangerer besøgsprogrammer (kaldes også fact finding missions) i Danmark for seriøse potentielle udenlandske investorer Praktisk hjælp ved virksomhedsopstart Aftercare-møder med udenlandske virksomheder, hvor Invest in Denmark mødes regelmæssigt med de udenlandske virksomheder, der har etableret sig i Danmark. Invest in Denmark hører meget gerne fra kommunen, hvis man her vurderer, at der er behov for yderligere opfølgning f.eks. i forbindelse med rygter om virksomhedslukninger. 6

7 Invest in Denmarks organisation matcher dansk udbud med udenlandsk efterspørgsel Invest in Denmark er en global organisation med dedikerede medarbejdere på danske ambassader, handelskontorer og innovationscentre i Asien, Europa og Nordamerika samt et netværk i hele verden. I Danmark benytter Invest in Denmark i alt ni regionale projektledere i Aalborg, Aarhus, Herning, Kolding, Odense og Roskilde. Dertil kommer medarbejdere placeret i Udenrigsministeriet i København. Medarbejderne i Danmark opsøger kompetenceklynger, innovationsnetværk, virksomheder og kommuner i Danmark for at have det fulde overblik over danske kompetencer, som kan være interessante for udenlandske investorer. Medarbejderne i Asien, Europa og Nordamerika har årligt mere end 2000 møder med udvalgte udenlandske virksomheder, som præsenteres for forslag til konkrete investeringsprojekter i Danmark. 60 besøgsprogrammer for udenlandske virksomheder om året Invest in Denmark tilrettelægger skræddersyede besøgsprogrammer, hvor vi inviterer seriøse, potentielle investorer til Danmark. Nogle besøgsprogrammer har meget specifikt fagligt indhold, rettet f.eks. mod dansk mobiltelefon-teknologi. Andre er mere orienterede mod danske arbejdsmarkedsforhold, skatteregler, rekruttering eller andet. På mange besøgsprogrammer vil det være oplagt at involvere én eller flere kommuner, hvor Invest in Denmark typisk vil foreslå deltagelse af borgmesteren, erhvervschefen eller andre relevante samtalepartnere. Et velforberedt besøgsprogram er et afgørende bidrag, når en udenlandsk virksomhed skal vælge det land og den kommune, man vil foretage sin næste investering i. 7

8 Hvordan forbereder kommunen sig på udenlandske investeringer? Invest in Denmark er Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation, og vi er specialister i at håndtere udenlandske virksomheder, som overvejer at investere i Danmark. Modtager kommunen en henvendelse fra en udenlandsk virksomhed, er Invest in Denmark kun et kort opkald væk. De regionale projektledere i Aalborg, Aarhus, Herning, Kolding, Odense og Roskilde står til rådighed med sparring, analyser og planlægning af eventuelle besøg i kommunen. Det samme gør naturligvis alle Invest in Denmarks medarbejdere på hovedkontoret i Udenrigsministeriet i København. PRENT Denmark, Holbæk Invest in Denmark arbejdede fra 2007 med at overbevise PRENT s hovedkontor om, at man skulle lægge sin europæiske afdeling i Danmark. Som udenlandsk virksomhed, der overvejede en etablering i Danmark, oplevede vi, at en afgørende faktor var Holbæk Kommunes samarbejde med Holbæk Erhvervsforum. Vi tog først kontakt til Erhvervsrådet, og derigennem fik vi de rette kontakter i kommunen. Det afgørende var, at Erhvervsrådet tog initiativ til etableringen af en task force, hvor man samlede de relevante folk med de rette kompetencer inden for områder som jura, bygge- og anlæg, teknik og miljø. Via arbejdet i task forcen fik vi en tæt kontakt og serviceorienteret arbejdsproces med både Erhvervsråd og kommune. Peter Bay, Managing Director, PRENT Denmark. I januar 2010 åbnede den amerikanske virksomhed PRENT sit europæiske produktions- og salgscenter i Holbæk i nybyggede produktions- og administrationslokaler. Den nybyggede state-of-the-art energieffektive bygning i Holbæk huser i dag ikke blot produktion af termoformet plastemballage til kunder indenfor medico-industrien, men også koncernens europæiske center for ledelse, administration og salg. 8

9 Hvad har den velforberedte kommune klar på hylderne? Selvom alle potentielle investorer har behov for skræddersyede informationer, er der en række gennemgående behov, som den enkelte kommune med fordel kan have forberedt én gang for alle. Kort info om by/kommune gerne 1 med tal for arbejdsstyrke, uddannelsesniveau, vækst i kommunen, beskæftigelsesprocent, skoler (inkl. fremmedsprog), transport & infrastruktur mv. 2Korte beskrivelser af kommunens kompetenceklynger f.eks. uddannelsesinstitutioner, videntunge virksomheder, eventuelle beskæftigelsesprogrammer, f.eks. for bestemte typer nyligt afskedigede faglærte - og husk også nabokommuners og -regioners kompetencer, fordi ingen udenlandsk virksomhed tænker i snævre kommunale grænser. 3Oversigt over relevante netværk f.eks. brancheorganisationer, forsknings- og innovationsnetværk, klynger, væksthuse og også gerne netværk for udlændinge, medfølgende ægtefæller mv. 4Oversigt over gennemsnitspriser for leje/køb af grunde og erhvervsejendomme, gerne med konkrete eksempler. 5Oversigt over lokale støttemuligheder, f.eks. byggemodning, uddannelse, infrastruktur. 6Oversigt over lokale advokater, ejendomsmæglere, revisorer etc. 7Oversigt over kontaktpunkter i kommunen typisk erhvervsfremmeafdelingen og gerne med navngiven kontaktperson. 8Oversigt over andre, allerede etablerede udenlandske virksomheder i kommunen. One-stop shop for udenlandske virksomheder i hver kommune Det er en god service at skabe et tydeligt kontaktpunkt i kommunen for udenlandske virksomheder, meget gerne i form af en navngivet person, f.eks. erhvervschefen. Den udenlandske investor har ingen forudsætninger for at manøvrere i en dansk forvaltning, og slet ikke på dansk. Og husk at alt materiale inklusive informationer på hjemmesider til udenlandske virksomheder bør være på engelsk. For Invest in Denmark er det også en stor hjælp i analyse- og kortlægningsarbejdet, at kommunen har opstillet en simpel lokal vejviser til de personer og afdelinger i kommunen, som kan blive involveret i en udenlandsk investering. 9

10 Kommunernes Emma Gad for arbejdet med udenlandske virksomheder 1. Kommuniker klart og tydeligt og på godt engelsk Danmark vælges ofte på danske medarbejderes kompetencer, herunder deres sprogkundskaber. 2. Acceptér at virksomheden tænker kommercielt Alle udenlandske virksomheder fokuserer på vækst og indtjening, og kan i princippet bare placere sig i et andet land eller region. Fokusér derfor på virksomhedens behov - ikke kommunens. 3. Respektér virksomhedens tidsplan og ønsker Involvér kun personer, der kan bidrage med relevante informationer til virksomheden. Et typisk besøgsprogram rummer mange møder med myndigheder, virksomheder, eksperter og uddannelsesinstitutioner. I nogle tilfælde betyder det rette niveau i form af borgmester eller erhvervschef meget, i andre tilfælde efterspørges kun faglig ekspertise. Respektér virksomhedens deadlines. 4. Udenlandske virksomheder ser ikke kommunegrænser Inddrag oplysninger om nabokommunernes og regionens kompetencer mv., fordi ingen udenlandsk virksomhed tænker i snævre kommunale grænser, men i stedet vil præsenteres for den bedst mulige pakke. 10

11 5. Task force Det kan være en fordel at etablere en task force, der tager sig af at modtage potentielle investorer og forespørgsler gerne et tværfagligt team, som kan belyse henvendelserne fra forskellige vinkler i kommunen. 6. Udgangspunktet er fuld fortrolighed Alle udtalelser til pressen bør aftales med virksomheden og Invest in Denmark. Af konkurrencehensyn eller hensyn til børsregler kan afsløring af et virksomhedsbesøg i en kommune ødelægge en potentiel investering. 7. Benyt vores regionale projektledere i Aalborg, Aarhus, Herning, Kolding, Odense og Roskilde Invest in Denmark har siden 2008 årligt skabt eller fastholdt mere end 1000 hovedsageligt videntunge arbejdspladser i Danmark fordelt på ca. 40 virksomheder i en række kommuner i hele landet. Medarbejderne står til rådighed for kommunerne med sparring med kort varsel. 8. Tålmodighed betaler sig Store udenlandske investeringer kan trække ud, fordi mange lande besøges inden beslutningen træffes, og fordi mange forskellige afdelinger i virksomheden skal tages med på råd. Små investeringer kan trække ud, fordi virksomhedsejeren måske tøver inden den beslutning træffes, som kan betyde alt for virksomhedens fremtid. Den grundige, tålmodige og fleksible kommune belønnes til gengæld med en ofte langvarig satsning til gavn for beskæftigelse og internationalisering. 11

12 Sådan kontakter kommunen Invest in Denmark Invest in Denmarks regionale projektledere står parat til rådgivning og konkret assistance med kort varsel, hvis en udenlandsk virksomhed henvender sig direkte til kommunen. De regionale projektledere deltager også gerne i kommunens forberedende arbejde, så kommunen er klar den dag, en udenlandsk investor dukker op. Vi er nemme at få fat i, kontakt os: Maria Hillingsøe Stubberup Invest in Denmark, Niels Jernes Vej Aalborg Øst Theresa Høgenhaug Invest in Denmark, Niels Jernes Vej Aalborg Øst Rasmus Beedholm-Ebsen Invest in Denmark, C/O MedTech Innovation Center (MTIC), Tueager Aarhus N Søren Tranberg Hansen Invest in Denmark, c/o Alexandra Instituttet, Åbogade Aarhus N Peder Bo Sørensen Invest in Denmark Birk Centerpark Herning Søren Birkelund Pedersen Invest in Denmark Designskolen Kolding, Ågade Kolding Kim Schultz Invest in Denmark, Welfare Tech Region, Forskerparken 10H 5230 Odense M Anne Mette Bang Invest in Denmark, Welfare Tech Region, Forskerparken 10H 5230 Odense M Kristina Sisseck Invest in Denmark, CAT Science Universitetsparken Roskilde Thomas Otzen Kruse Invest in Denmark, Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads København K

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere