Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne"

Transkript

1 N y h e d s b rev til LO s amter og sekt ioner #10 / november 2001 Ligestilling som valgkamp-tema side 3 Deltagerne i FL-uddannelsen inviterede en række kvindelige kandidater med på en bus-tour København-Esbjerg for drøfte alternative krav til de tre valg Kvinder og mænd i utraditionelle job side 6 AF Vejle amt har haft succes med et nyt redskab, som gør ligestilling til en integreret del af formidlingsarbejdet Lærere skal vide mere om arbejdsmiljø side 7 Unge ergoterapeuter vil gerne medvirke til at udvikle bedre materialer til undervisningen i arbejdsmiljø og sundhed i folkeskolen Røde bordkort og 3 i 1-klippere side 8 LO-amter melder klart ud i valgkampen - de socialdemokratiske kandidater er klædt godt på til debatten med vælgerne Valgkamptema: Sundhed og integration Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne Der er brug for nydanskere på arbejdsmarkedet, hvis velfærdssamfundet skal sikres. Social- og sundhedsskolen i København har hjulpet mange elever med anden etnisk baggrund end dansk i gang på arbejdsmarkedet men der skal en større indsats til for at rette op på den alt for lille tilgang til hjemmehjælps- og plejeområdet. Manglen på uddannet arbejdskraft inden for sundhedssektoren vokser så stærkt, at den kan true et af de bærende elementer i velfærdssamfundet. Et konkret problem er, at kommunerne får stadig vanskeligere ved at skaffe kvalificerede hjemmehjælpere til pleje og omsorg af ældre. Det rammer ikke blot de svage ældre, der er visiteret til personlig eller praktisk hjælp, men også familien, der bekymrer sig for deres nære pårørende. I Københavns kommune er behovet for tilgang af nye hjemmehjælpere opgjort til godt pr. år. Og det er præcis det antal elever, der er sikret plads til på den 1-årige uddannelse som social- og sundhedshjælper på Skolen for Social- og sundhedsuddannelserne i Københavns Kommune. Men de seneste to år er det kun lykkedes at rekruttere omkring en tredjedel af de elever, der er brug for. Og til overbygningsuddannelsen som social- og sundhedsassistent med ca. 250 pladser er det kun godt halvdelen af stolene, der er elever til. Skolen har derfor gjort en stor indsats for at udvide sit rekrutteringsgrundlag. Og et af de projekter, som ser mest lovende ud, er en art forberedelsesklasse for indvandrere og flygtninge, der gerne vil have beskæftigelse inden for plejesektoren. Barrierer skal væk Vi har haft rigtig gode erfaringer med de forkurser, vi har kørt forsøg med siden Uanset sprogproblemer og andre barrierer har vi haft nogle positive forløb, og de elever, der har en anden baggrund, har været utrolig glade for at få denne indgang til det danske arbejdsmarked, oplyser forstander Inger Margrethe Jensen fra Skolen for social- og sundhedsuddannelserne, der ligger på Nørrebro. LO-link Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Dorte Monggaard, Erik Harr, Susse Maria Holst, Henrik Rasch og Michael Bræmer. Layout og illustration: LO/Skønvirke. ISSN-nr.: Hun er helt overbevist om, at der blandt indvandrere og flygtninge generelt vil være mange, som vil kunne gøre fyldest i social- og sundhedssektoren, og dermed bidrage til at få væsentlige dele af velfærdssamfundet til at fungere. Men en forudsætning er også, at en række af de barrierer, som skolen har kunnet konstatere i forhold til denne elevgruppe, bliver ryddet af vejen. Processen med at lære dansk er ikke det største problem. Det bliver jo automatisk bedre undervejs i forbindelse med undervisning og praktik.

2 Lige nu bekymrer det os, at eleverne fra 1. januar også skal lære engelsk som led i den reviderede social- og sundhedshjælperuddannelse. Og det kan jo været et problem for dem, der i forvejen har svært ved det danske. I hvert fald vil det kræve en ekstra indsats at få løftet dem op på det krævede niveau, påpeger Inger Margrethe Jensen. Pengene slår ikke til Det største problem er dog at skaffe finansiering af forkurserne, som efter skolens mening er en forudsætning for, at eleverne kan gennemføre den grundlæggende sosu-uddannelse. Skolen har samarbejdet bl.a. med AF og AOF s daghøjskole om disse forløb, som består både af undervisning og praktik. De bedste resultater nås ved rene etniske hold, men de må ikke være for store, hvis udbyttet skal være det bedst mulige. Derfor slår pengene fra AF ikke til. En del af de etniske elever på skolen er voksne flygtninge, som ofte har en erhvervsbaggrund, men mangler danskkundskaber. Blandt de yngre elever er der en del 2. generationsindvandrere, som ikke har fået den grundlæggende viden, de har brug for, fx i dansk og engelsk i folkeskolen. Også her vil der være behov for en stærkere indsats i elevernes egen interesse. Ny uddannelsesreform skal gøre plejeområdet mere attraktivt Pr. 1. januar træder en ny reform i kraft, som bringer social- og sundhedsuddannelserne på omgangshøjde med EUD-uddannelserne på erhvervsskolerne. Som noget nyt skal der undervises i almene fag dvs. dansk, naturfag og engelsk, og både sosu-hjælper- og -assistentuddannelsen forlænges med otte uger. Formålet med ændringerne er at sikre de færdiguddannede en række kvalifikationer, som de uvægerlig vil få brug for i deres arbejdssituation. Og derfor er der ikke mulighed for generelt at dispensere fra kravene i de almene fag. I engelsk behøver niveauet ikke være så højt, derfor tror jeg ikke det vil være uoverkommeligt for elever med en anden baggrund end dansk, siger forbundssekretær Lisa Dahl Christensen, Forbundet af Offentligt Ansatte. Hun har stor forståelse for, at indvandrere og flygtninge kan have særlige problemer. Men hvis de skal kunne bruge deres uddannelse på arbejdsmarkedet, har de en personlig interesse i at tilegne sig de krævede færdigheder. Hvis de starter på et meget lavt niveau, må der en bedre forberedelse til, påpeger Lisa Dahl Christensen. Hun tilføjer, at unge under 25 år skal gennemgå et 20 ugers grundkursus, inden de kan starte på den sosu-hjælperuddannelsen. Sosu-assistentuddannelsen, der bygger direkte på uddannelsen som sosu-hjælper, vil fra 1. januar give adgang til sygeplejerskeskolerne, idet det nuværende adgangskursus bortfalder, når reformen træder i kraft. SIDE 2

3 De politiske partier, der står bag den ny uddannelsesreform, håber, at det løft, der sker på sosu-området, kan gøre uddannelsen mere attraktiv både for unge og voksne, så det bliver lettere at rekruttere nye medarbejdere til denne centrale del af sundhedssektoren. Midt i valgkampen drog en busfuld faglige kvinder fra øst mod vest og tilbage mens de drøftede alternative valgtemaer med kvindelige kandidater fra alle dele af landet. Kønspolitik i valgkampen LO-opfordring til at stemme på kvinder Omkring 40 faglige og politiske kvinder drog den sidste onsdag inden valget tværs gennem landet fra Christiansborg til Esbjerg Højskole og tilbage igen for at sætte fokus på den kønspolitiske dagsorden. Undervejs, i Ringsted og Odense, stod lokale kvindelige kandidater på bussen. LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum sendte bussen af sted fra Christiansborg med ønsket om, at bus-tour en satte fokus på: At der stemmes på kvinder, idet andelen af opstillede kvinder er lavere end tidligere. At få drøftet nogle emner i valgkampen, der interesserer kvinder så det ikke bliver mændenes valgkamp, som undersøgelser fra IFKA tyder på. At ligestillingspolitikken sættes på dagsordenen i valgkampen herunder hvor ligestillingsfjendske V og K har været i valgperioden. I kvindebussen deltog flere generationer af kvinder samt kvinder med forskellig etnisk baggrund. Der var oplæg fra Jytte Larsen, historiker og redaktør på kvindebiografisk leksikon, Elisabeth Møller Jensen, KVIN- FO, samt Azam Javadi, forkvinde for Rådet for etniske minoriteter. Debatten om bord på bussen resulterede i en erkendelse af, at der er mange store og fælles kvindeinteresser på tværs af alder og etnisk baggrund. Samtidig er der brug for et fællesskab og et netværk på kryds og tværs, en ny-organisering af kvindeinteresserne. Frygt for polarisering Der var flere unge også med anden etnisk baggrund end dansk der efterlyste erfaringer og viden fra den gamle kvindebevægelse. En kommentar lød: Vi har brug for at lære af jeres erfaringer. Men en anden var: Alt for mange i vores generation tager tingene for givet. Vores uvidenhed om køn og ligestilling fører til al for mange fejltagelser og for stor holdningsløshed. Det blev også fremhævet, at den ældre generation af bevidste kvinder bør tage sig mere tid til at overføre viden til næste generation. Efter de mange oplæg og drøftelser blev der på sidste del af turen mellem Odense og København arbejdet med spørgsmålet om, hvad der vil ske med ligestillingen de næste 5-10 år. De politiske og faglige kvinder i bussen kunne forudse, at der vil ske en større polarisering mellem kvinder. Der vil komme flere kvinder på le- SIDE 3

4 Bus-tour en var arrangeret af deltagerne i den særlige FL-uddannelse en lederuddannelse for kvinder, som er oprettet af Fagbevægelsens Interne Uddannelser. Nærmere oplysninger om FL-uddannelsen og kvindebustour en kan fås ved henvendelse til LO-konsulent Susanne Fast Jensen, tlf delsesniveau, men samtidig er der risiko for, at flere kvinder bliver marginaliseret. Samtidig vil køn og etnicitet blive hægtet sammen på godt og ondt. Der kan blive kamp om legitimiteten i overhovedet at tale om ligestilling. Men trods alt er der også gode muligheder for ligestillingen, forudsat at kvinder forstår at bruge og opbygge netværk, der arbejder med viden og erfaringsudveksling. Da bussen ved midnatstid ankom til Christiansborgs hovedtrappe, var det en samling trætte, men optimistiske kvinder der tog afsked med hinanden. Der blev dog lige tid til at udveksle mail-adresser med henblik på at starte netværket. Valgkamptemaer 2001 Hvad kan LO levere? LO har i forhold til de centrale valgkamptemaer udarbejdet materialer på følgende områder: 1. Hvad lægger vælgerne vægt på LO følger løbende med i prognoserne for valgkampen, bearbejder tallene og lægger dem ind på LO s hjemmeside LO følger løbende med i, hvad de centrale temaer er, hvor de indtil nu har været flygtninge/indvandrere, sundhed og ældre. 2. Arbejdsmarkedspolitik V og K s forslag til forringelser af dagpenge og indsatsen over for de ledige. Hvad er en offensiv arbejdsmarkedspolitik. 3. Arbejdsmiljø S s forslag til en offensiv arbejdsmiljøpolitik. Hvad har VK foreslået på arbejdsmiljøområdet. Regeringens resultater på arbejdsmiljøområdet. 4. Arbejdsmarkedssituationen Beskrivelse af arbejdsmarkedssituationen i alle amter. Sammenligning af ledighed og beskæftigelse mellem alle amter. 5. Boligpolitik Hvad vil konsekvensen være af VK s boligpolitik. 6. Etnisk Fakta om flygtninge og indvandrere i Danmark. Hvordan er familiesammenføringsreglerne i Danmark. SIDE 4

5 7. Familie og børn Sammenligning af forslag til udvidet barselsorlov. Hvad betyder VK s forslag om, at pengene følger barnet. 8. Frit valg Hvad er konsekvensen af VK s forslag om frit valg på børneområdet, sundhedsområdet og ældreområdet. Erfaringerne fra New Zealand. 9. Sundhed Hvordan har indsatsen på sundhedsområdet under Nyrup-regeringen og tidligere faktisk været. Hvad indebærer private sundhedsforsikringer. 10. Uland Hvad er konsekvensen af VK s forslag om at reducere ulandsbistanden med 1,5 mia. kroner. 11. Udlicitering Hvad vil VK på udliciteringsområdet, og hvad er konsekvenserne? Hvilke erfaringer er der med udlicitering i Danmark på forskellige områder. 12. Ældre Hvad er det VK vil på ældreområdet, og hvad er konsekvenserne. Hvordan har rådighedsbeløbet for pensionister udviklet sig under Nyrup-regeringen. Send en mail til LO hvis du vil vide mere om emnerne. 13. Økonomi og skat Regeringens økonomiske resultater de seneste 8 år. Regeringens beskæftigelsesresultater de seneste 8 år. V og K s huller i finansieringen med valgløfter om forbedringer uden skattestigninger Hvad vil V og K på skatteområdet. 14. Uddannelse Regionale tal om situationen på erhvervsuddannelsesområdet. SIDE 5

6 Sund fornuft flytter kvinder til mandejob og omvendt AF i Vejle-regionen har udviklet nyt arbejdsmarkedspolitisk redskab med dokumenteret effekt. Det er sket gennem et forsøg med ligestilling og uden brug af ekstra ressourcer. Et ligestillingsforsøg i AF i Vejle-regionen har vist, at man ved hjælp af sund fornuft og uden ekstra ressourcer er i stand til at flytte både holdninger og handlinger i forhold til at formidle arbejdskraft af et utraditionelt køn til bestemte job dvs. at introducere kvinder i mandejob og mænd i typiske kvindeerhverv. Ligestillingsforsøget var et såkaldt mainstreaming-projekt. Med mainstreaming af ligestilling menes, at man prøver at indarbejde ligestilling til at blive en naturlig del af alle funktioner i et system. Metoden kan med fordel bruges på andre af AF s områder f.eks. i forhold til etniske og ældre ledige. AF i Vejle-regionen havde fra starten den holdning, at forsøgsprojektet ikke skulle være et isoleret projekt. Man har derimod fra både Det regionale arbejdsmarkedsråd RAR, den daglige ledelse og medarbejdersiden set projektet som et led i udviklingen af AF. Grundregistrering var forskellig Det er første gang, en ligestillingsindsats faktisk kan måles og dokumenteres. Det vil sige, vi har her fået et nyt arbejdsmarkedspolitisk redskab med dokumenteret effekt. Fra starten skulle forsøget koncentreres om formidling af ledige job, men på medarbejdernes initiativ har vi taget grundregistreringen af de ledige med, fordi de to områder hænger så tæt sammen, siger ligestillingskonsulent Lena Hansen, AF i Vejle-regionen. Resultaterne i Vejle-regionen har udspring i nogle meget enkle metoder. Medarbejderne blev fra starten involveret i udviklingen af projektet nedefra og op, ligestillingstankegangen blev indarbejdet i undervisningen i nye EDB-værktøjer, medarbejderne alligevel skulle lære at bruge, og man indførte sidemandsoplæring mellem AF-kolleger med samme arbejdsområder for at se på grundregistreringen af de ledige med friske øjne. Det viste sig fx, at ledige kvinder og mænd med samme uddannelse og arbejdsbaggrund hidtil var blevet grundregistreret helt forskelligt. Kvinderne blev typisk grundregistreret med lavere fagbetegnelser, mens mændene blev registreret opad endda udover deres reelle kompetencer og kvalifikationer. Det er der nu lavet om på i Vejle-regionen. Bredere rekrutteringsgrundlag Når man bruger det nye registreringssystem optimalt og bevidst, er man i stand til at flytte kvinder over i mandeområder og omvendt. Før kunne vi se, at når vi endelig formidlede utraditionelt i forhold til køn, blev ikke så mange ansat. Når vi i dag formidler køns-utraditionelt, ansætter virksomhederne i vid udstrækning det utraditionelle køn. Nu hvor vi koncentrerer os om at kigge på kvalifikationer og kompetencer, bliver de ansat. Det vil sige, at virksomhedernes grundlag for rekruttering af nye medarbejdere udvides væsentligt. Ydermere har det ikke SIDE 6

7 kostet ekstra ressourcer, men blot sund fornuft. Vi har fået indarbejdet ligestillingsaspektet, uden at vi har skullet opbygge en stor projektorganisation omkring det. Jeg havde faktisk ikke drømt om, at det kunne flytte så meget, som det har gjort, siger Lena Hansen. Kommende aktiviteter 16-18/11 LO Ungdoms landsmøde på LO-Skolen. 22/11 LO s midtvejskonference om samarbejde mellem kommuner, A-kasser/faglige organisationer og AF på Middelfart KursusCenter /11 TR-topmøde i Odense. 30/11 LO s AMU-konference på LO-Skolen. 3/12 LO s kulturkonference på LO-Skolen. 5/12 LO-amtskonference i LO /1 Konference for koordinationsudvalgsmedlemmer på Hotel Hvide Hus i Køge. 30/1 LO- amtsformandsmøde i LO. Ergoterapeuter vil forbedre undervisning i arbejdsmiljø Undervisningen i arbejdsmiljø på lærerseminarierne skal forbedres kraftigt. Og der skal udvikles mere skræddersyede undervisningsmaterialer til brug i folkeskolen. Men begge dele skal ske i et samarbejde mellem lærere og ergoterapeuter. Det mener fire studerende på Ergoterapeutskolen i Næstved, som i en ny rapport peger på, at deres faglige viden om sundhed og arbejdsmiljø bør nyttiggøres i arbejdsmiljø-undervisningen i folkeskolen. De unge ergoterapeuter har undersøgt, hvor mange klasselærere i Storstrøms amt der selv har fået undervisning i arbejdsmiljø på seminariet. Deres rapport er omtalt i det seneste nummer af fagbladet Ergoterapeuten. Til trods for, at arbejdsmiljø indgår i det obligatoriske fag uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering i folkeskolen, er det kun otte ud af 275 klasselærere i amtet, der har lært om dette emne på seminariet. Til gengæld har 66 været på efteruddannelseskurser i arbejdsmiljø, og det er de lærere, der er mest engageret i skoleelevernes arbejdsmiljø. Undersøgelsen viste også, at 90 pct. af klasselærerne selv mener, at undervisning i arbejdsmiljø er relevant for eleverne. Men mange kender end ikke de retningslinier, der gælder for faget. Derfor konkluderer SIDE 7

8 ergoterapeuterne, at der er behov for bedre undervisning på seminarierne, og at lærerne selv vil være motiveret for at dygtiggøre sig på området. Selv om et flertal af klasselærerne mener, at der findes meget godt undervisningsmateriale om arbejdsmiljø, har de alligevel et ønske om, at det skal være mere målrettet bl.a. i forhold til de forskellige klassetrin. Derfor tilbyder de unge ergoterapeuter altså at bidrage med deres viden til at få udarbejdet flere materialer til arbejdsmiljø-undervisningen i folkeskolen. Rapport fra valgkampen Diplomer og negleklippere sætter prikken over I et LO-amterne melder klart ud i den tredobbelte valgkamp. Det er i lønmodtagernes interesse at stemme på de socialdemokratiske kandidater, for de vil lytte til fagbevægelsen, siger amtsformænd fra Nordjylland og Fyn. De politiske partier har brug for fagbevægelsen. Derfor er det vigtigt, at vi kan melde klart ud, hvilke interesser LO-medlemmerne har på en bred vifte af politikområder. Herudfra kan politikerne tage stilling og træffe beslutninger. Men hvis de skal være bæredygtige på længere sigt, skal disse beslutninger bygge på det input, som fagbevægelsen kan give på lønmodtagernes vegne. Det fastslår amtsformanden for LO Nordjyllands amt, Svend Erik Lang. Han lægger ikke skjul på, at fagbevægelsen har taget teten i den nordjyske valgkamp og gjort det klart for partierne, hvad lønmodtagerne forventer af dem lokalt og regionalt. Og de markante udmeldinger er blevet positivt modtaget over hele linjen. Den borgerlige spidskandidat til amtsrådsvalget har endda forsikret LO om, at hvis han bliver ny amtsborgmester, så skal han nok sørge for, at fagbevægelsen får sine mærkesager tilgodeset. Det bliver der dog næppe behov for, påpeger Svend Erik Lang. Den siddende socialdemokratiske amtsborgmester Orla Hav har et stort forspring i valgkampen, og han har på forhånd dokumenteret, at han er parat til at føre en politik, som er i overensstemmelse med lønmodtagernes interesser og behov. 3 i 1-bordkort i kantinerne Det er da fint, at Venstres kandidater også gerne vil gøre noget for LO-medlemmerne. Men vi kan jo ikke være sikre på, at de holder, hvad de lover. Især når det gælder miljø og arbejdsmiljø, nærer vi en berettiget tvivl, om Venstre kan levere den rigtige politik. De borgerlige kan hurtigt nå at ødelægge en masse på miljøområdet, hvis de kommer til. Derfor anbefaler vi at støtte socialdemokraterne, for de har den fornødne erfaring, tilføjer Svend Erik Lang. I den sidste fase af valgkampen går LO-amtet på banen med en annoncekampagne både i aviser og radio, hvor LO-medlemmerne anbefales at stemme på Socialdemokratiet ved alle tre valg. 3 i 1-temaet er blandt andet brugt til store røde bordkort, som er sendt ud til kantinerne på amtets arbejdspladser. Her kan medarbejderne læse om Socialdemokra- SIDE 8

9 tiets mærkesager både til byråds, amts- og folketingsvalget, mens de spiser deres frokost. Og som et humoristisk indslag i valgkampen er der indkøbt negleklippere med tre funktioner, som i weekenden vil blive uddelt på torve og stræder rundt om i amtet. Også med opfordring til at sætte alle tre kryds ved liste A. Diplom til borgmestre LO Nordjyllands amt har fra starten bevidst fokuseret på amtsrådsvalget, som ofte kan være vanskeligt at synliggøre. Men samtidig har de 26 LO-sektioner været meget opsøgende i forhold til kommunerne. Alle borgmestre i amtet har modtaget et diplom, hvor de får ros uanset partifarve for de tiltag, de har gennemført til gavn for lønmodtagerne. Men samtidig er diplomet også en ønskeseddel, hvor den lokale fagbevægelse oplister de mærkesager, som LO-medlemmerne i den enkelte kommune prioriterer højest: Det handler om en ordentlig service for kommunens ældre, om bedre rammer for den lokale folkeskole, bæredygtige arbejdspladser og et rummeligt arbejdsmarked, aktiv integration af nydanskere og et bredt udbud af kultur- og fritidsaktiviteter, som kan skabe trivsel og livskvalitet for både børn og voksne. Den lokale presse har vist stor interesse for at dække de mange borgmester-besøg ude i kommunerne. Kandidater blev klædt på På Fyn har LO-amtet ført sin valgkampagne i tæt samarbejde med Socialdemokratiet på regionalt og lokalt plan og senest er også folketingsvalget blevet koblet på kampagnen. Der har været enkelte større faglige valgaktiviteter. Således har LO-formand Hans Jensen været i Odense for at mødes med de faglige pensionister og de socialdemokratiske spidskandidater til Fyns amt og Odense kommune Poul-Erik Svendsen og Anker Boye. Der har også har været en tidlig morgenaktion på Lindøværftet, som er Fyns største arbejdsplads. Og formanden for LO Ungdom har været med DSU erne rundt på erhvervsskoler og gymnasier på Fyn for at uddele valgmaterialer med særlig appel til de unge elever. Men hovedstrategien i valgkampen har været at støtte op om de socialdemokratiske kandidater til alle tre valg og klæde dem godt på med masser af faglige argumenter, siger LO-amtsformand Bent Skovlund. Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik Det er jo kandidaterne, der skal vælges, og ikke LO. Derfor har vi satset på at informere dem så godt som muligt om, hvilke temaer der er særlig vigtige for lønmodtagerne i den tredobbelte valgkamp. Vi har især prioriteret erhvervs- og beskæftigelsespolitikken og udviklingen af det rummelige arbejdsmarked. Men for den enkelte lønmodtager er det jo lige så vigtigt, at der er de veje, skoler og børnehavepladser, som der er brug for lokalt, tilføjer Bent Skovlund. SIDE 9

10 Amtet har gjort en stor indsats for at informere både LO-sektionerne og de lokale fagforeninger om de gennemgående valgtemaer. Og også tillidsrepræsentanterne på de enkelte arbejdspladser har modtaget valgmateriale om alle tre valg. Derudover har LO-amtet været med til at fremstille en stor valgavis, som er udsendt til alle husstande på Fyn. Avisen præsenterer de vigtigste kandidater til amtsråd, byråd og folketing. Og det er naturligvis dem, der fører ordet. Men LO har deltaget i redaktionsgruppen og bidraget til, at de holdninger og temaer, som vi lægger vægt på, er integreret i de politiske budskaber. Derfor tror vi også på, at vores mærkesager som socialt ansvar, erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik osv. vil blive tilgodeset i den politiske proces, siger Bent Skovlund. SIDE 10

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt Sektioner Søg Menu UDE AF FOKUS Politikernetaberinteresefor arbejdsmarkedet Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Folketingets opmærksomhed på job, arbejdsløshed og dagpenge kølner.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Choktal afslører kæmpe frafald

Choktal afslører kæmpe frafald LO S NYHEDSBREV 12 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Choktal afslører kæmpe frafald............. 1 20 pct. af de unge, der starter på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse afbryder uddannelsen

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet?

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Indberetning af ligestillingsredegørelse 2017 Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? 2. Har I eller måltal for ligestilling

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-håndbogen Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-indsatsen Oplysning om overenskomster 2011-2015 Det er os med overenskomster og

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering TEMADRØFTELSE 1 B Nøgler til bedre rekruttering Inge-Lisbeth Nygaard, Århus Kommune Astrid Jensen, Sønderborg Kommune Henrik Sønderskov, Forsvaret Jawad Sundoo, Forsvaret Kirstine Østergaard, Undervisningsministeriet

Læs mere

Formål med samarbejdet

Formål med samarbejdet I 2004 indledte de 7 kommuner som i dag udgør Sønderborg kommune et samarbejde om rekruttering til ældreområdet det skete fordi Ældreområdet på trods af medvirken i en lang række projekter med det formål

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45 DAGPENGEUDSPIL Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 19. oktober 2015, 14:00 Del: Dagpengesystemet får en tiltrængt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

- Et valgsite på koege.dk Valgsitet linkede til borger.dk, så det var generelle oplysninger, der fremgik.

- Et valgsite på koege.dk Valgsitet linkede til borger.dk, så det var generelle oplysninger, der fremgik. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Staben Forslag til valgtiltag ved Kommunalvalg 2017 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kommunalvalget i 2013 Ved valget i 2013 var stemmeprocenten i Køge på 75,93

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior December 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for evalueringen... 5 3. Fremgangsmåde for evalueringen... 6 4. Kompetenceudviklingsprojektets

Læs mere