Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål"

Transkript

1 Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen.

2 Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse s. 5 Spørgsmål om fastholdelse af ældre medarbejdere s. 10 Spørgsmål om nydanskere på arbejdsmarkedet s. 14 Spørgsmål om udviklingen af velfærdssamfundet s. 19 Svarpersonernes sammensætning s. 23 2

3 Medlemsundersøgelse om velfærd, december 2005 Baggrund FOA Fag og Arbejde gennemførte i perioden 28. november til 5. december 2005 en undersøgelse via forbundets medlemspanel MedlemsPulsen. Spørgeskemaet blev via sendt ud til i alt personer, hvoraf personer svarede. Hvis der tages højde for omkring 100 ikke-brugbare adresser, var svarprocenten 50. Undersøgelsen tæller i alt 23 spørgsmål, heraf 7 spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse, 5 spørgsmål om fastholdelse af ældre medarbejdere og 6 spørgsmål om nydanskere på arbejdsmarkedet. Endvidere inkluderer undersøgelsen en række spørgsmål om udviklingen af velfærdssamfundet, herunder muligheden for kommunale og regionale tilkøbsydelser, brugerbetaling, efterlønsordningen, kommunalt skatteniveau og reguleringen af indkomstoverførsler. Konklusioner Kompetence og arbejdstilrettelæggelse 95 pct. mener i høj eller nogen grad, at deres kvalifikationer er tilstrækkelige i forhold til de kommende års udfordringer på arbejdspladsen Kun 40 pct. har i samarbejde med ledelsen opstillet udviklingsmål 61 pct. har kun MUS- eller GRUS-samtaler hvert andet år, sjældnere eller aldrig 69 pct. mener, at deres arbejdspres er steget over de seneste par år 60 pct. angiver, at de potentielt kan levere flere og bedre ydelser, hvis de selv får større indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen samtidig mener halvdelen af svarpersonerne, at udviklingen går i retning af, at de og deres kolleger får stadig større indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen Fastholdelse af ældre medarbejdere 81 pct. mener i høj eller nogen grad, at der bør ske en målrettet indsats på arbejdspladsen for at fastholde ældre medarbejdere længst muligt - halvdelen af svarpersonerne mener imidlertid ikke, at det er tilfældet i praksis 3/4 af svarpersonerne mener, at der skal aftales særlige rettigheder for ældre medarbejdere i overenskomsterne, og 67 pct. har den holdning, at dette bør sikres gennem lovgivning, der forpligtiger arbejdsgiverne. 36 pct. mener, at ældre ansøgere frasorteres til job på arbejdspladsen på grund af alder - 50 pct. mener omvendt ikke, at det er tilfældet Nydanskere på arbejdsmarkedet Lidt over halvdelen af svarpersonerne mener, at der i høj eller nogen grad skal ske en målrettet indsats for at tiltrække nydanskere til deres arbejdsplads Halvdelen af svarpersonerne mener, at nydanskere har samme mulighed for at blive ansat på deres arbejdsplads som gammeldanskere. 21 pct. er uenig i dette. 3

4 60 pct. har i høj eller nogen grad erfaring med at arbejde sammen med nydanske kolleger 55 pct. mener i høj eller nogen grad, at det ville være et problem, hvis hver 5. på deres arbejdsplads var nydansker Udviklingen af velfærdssamfundet 55 pct. ser positivt på, at kommuner og regioner skal have lov til at tilbyde borgerne tilkøbsydelser På nær praktisk hjælp til ældre er et stort flertal imod brugerbetaling 48 pct. mener, at efterlønsordningen skal bevares, som den er i dag. 42 pct. mener, at den måske bør justeres, mens 6 pct. helst ser den afskaffet 57 pct. af svarpersonerne vil være villig til at betale mere i kommunale skatter, såfremt pengene går til en bedre kommunal service i deres egen kommune. Blandt alle danskere er 65 pct. villige til det, jf. A4 s undersøgelse medio oktober pct. mener, at købekraften af overenskomstoverførslerne skal følge købekraften for lønningerne i samfundet. Hver fjerde mener, at den skal være uændret i forhold til i dag, og 5 pct. vil have den sænket i forhold til i dag. 29 pct. svarer ved ikke. 4

5 Kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse Undersøgelsens svarpersoner føler sig godt klædt på til de kommende års udfordringer på arbejdspladsen. 95 pct. føler i høj eller i nogen grad, at deres kvalifikationer er tilstrækkelige, jf. figur 1. Der er ikke stor forskel på sektorerne, og i alle sektorer svarer over 90 pct., at de i høj eller i nogen grad anser deres kvalifikationer for tilstrækkelige. Fig.1: Anser du dine kvalifikationer for tilstrækkelige til de kommende års udfordringer på din arbejdsplads? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 43% 5 3% 1% Teknik og service 51% 39% 6% Social og sundhed 4 5 3% 1% Pædagogisk sektor 40% 5 5% Køkken og rengøring 40% 56% 3% Det gælder imidlertid kun for 40 pct. af svarpersonerne, at der er blevet opstillet udviklingsmål i dialog med ledelsen, jf. figur 2 nedenfor. I Teknik- og service sektoren har kun 35 pct. opstillet udviklingsmål, mens det gælder 44 pct. i Pædagogisk sektor. 5

6 Fig.2: Har du været i dialog med ledelsen, som har ført til, at der er blevet opstillet udviklingsmål for dig eller for den gruppe af medarbejdere, du tilhører? Nej Ja Ved ikke 5 40% 6% Teknik og service 60% 35% 5% Social og sundhed 55% 39% 6% Pædagogisk sektor 49% 4 7% Køkken og rengøring 5 43% 3% 39 pct. af svarpersonerne angiver, at de har MUS- eller GRUS-samtaler mindst én gang om året. Omvendt svarer hele 61 pct., at disse udviklingssamtaler kun finder sted hvert andet år, sjældnere eller aldrig, jf. figur 3. Kigges der på forskellen mellem sektorerne, synes samtalerne en anelse mere udbredt i Social- og sundhedssektoren og Pædagogisk sektor end i de øvrige sektorer. Fig. 3: Hvor ofte har du MUS (medarbejderudviklingssamtale) eller GRUS (gruppeudviklingssamtale) med din leder? Mindst en gang om året Ca. hvert andet år Sjældnere end hvert andet år Aldrig 39% 26% 16% 19% Teknik og service 37% 2 26% Social og sundhed 40% 25% Pædagogisk sektor 37% % Køkken og rengøring 4 16% 2 6

7 Et stort flertal 69 pct. mener, at deres arbejdspres er steget over de sidste par år. 28 pct. mener, at arbejdspresset er uændret, men kun 3 pct. angiver, at det er faldet, jf. figur 4. Køkken- og rengøringssektoren ligger højest mht. oplevelsen af øget arbejdspres; her svarer hele 74 pct., at deres arbejdspres er steget de sidste par år. Fig.4: Hvordan oplever du, at dit arbejdspres har udviklet sig de sidste par år? Faldet Uændret Steget Teknik og service Social og sundhed Pædagogisk sektor 3% 1% 28% 31% 26% 3 69% 65% 71% 65% Køkken og rengøring 7% 19% 7 7

8 Svarpersonerne blev endvidere spurgt om, hvorvidt de potentielt kan levere flere og bedre ydelser, hvis de selv får større indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen. Hertil erklærede 60 pct. sig helt eller delvist enige, mens 19 pct. er helt eller delvist uenige, jf. figur 5. Den mest positive holdning findes hos Social- og sundhedssektoren, hvor 65 pct. er helt eller delvist enige. Omvendt er kun 48 pct. helt eller delvist enige i Pædagogisk sektor. Fig.5: Hvor enig er du i følgende udsagn: På min arbejdsplads kunne vi godt levere flere og bedre ydelser, hvis mine kolleger og jeg fik større indflydelse på, hvordan arbejdet tilrettelægges. Helt enig Delvist enig Hverken eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke 27% 33% 8% 11% 3% Teknik og service 2 37% 9% 9% 1% Social og sundhed 30% 35% 16% 7% 9% Pædagogisk sektor 27% 2 9% 13% 5% Køkken og rengøring 27% 23% 2 10% Et flertal på 53 pct. mener, at ledelsen på deres arbejdsplads sikrer den bedste udnyttelse af ressourcerne, jf. figur 6. Knapt en tredjedel eller 31 pct. af svarpersonerne er helt eller delvist uenige i, at dette er tilfældet på deres arbejdsplads. 15 pct. svarede ved ikke. Den bedste vurdering af ledelsen findes i Pædagogisk sektor, hvor 57 pct. er helt eller delvist enige i, at ledelsen sikrer den bedste udnyttelse af ressourcerne, jf. figur 6. 8

9 Fig.6: Hvor enig er du i følgende udsagn: Ledelse på min arbejdsplads sikrer, at vi får det bedste ud af vores ressourcer. Helt enig Delvist enig Hverken eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke 13% 40% 20% 11% Teknik og service 10% 40% 10% 26% 1 1% Social og sundhed 10% 40% 20% 1 1% Pædagogisk sektor 20% 37% 16% 7% Køkken og rengøring 38% 11% 17% Godt halvdelen af svarpersonerne mener, at udviklingen på deres arbejdsplads i større eller mindre udstrækning - går i retning af, at de og deres kolleger får stadig større indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen, jf. tabel 7. Lidt under en tredjedel eller 30 pct. er uenige i, at det går den vej, og 17 pct. svarer hverken eller. Fig.7: Hvor enig er du i følgende udsagn: Udviklingen på min arbejdsplads går i retning af, at jeg og mine kolleger får stadig større indflydelse på, hvordan vores arbejde tilrettelægges. Helt enig Delvist enig Hverken eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke 16% 35% 17% 17% 13% Teknik og service 37% 17% 17% Social og sundhed 35% 17% Pædagogisk sektor 19% 37% 8% 3% Køkken og rengøring 29% 9

10 Fastholdelse af ældre medarbejdere I undersøgelsen blev svarpersonerne desuden bedt om at forholde sig til fastholdelse af ældre medarbejdere på arbejdspladsen. 81 pct. mener i høj eller nogen grad, at der bør ske en målrettet indsats på arbejdspladsen for at fastholde ældre medarbejdere længst muligt, jf. figur pct. mener kun det i ringe grad er nødvendigt eller slet ikke, og 4 pct. svarer ved ikke. Opdeles svarene på alder mener 87 pct. af personer på 50 år og derover, at der skal ske en målrettet indsats. Blandt personer under 50 år gælder det 76 pct. Fig.8: Bør der efter din mening ske en målrettet indsats på din arbejdsplads for at fastholde ældre medarbejdere længst muligt? I høj grad I nogen grad Kun i ringe grad Slet ikke Ved ikke 39% 4 10% 5% 50 år og derover 55% 3 6% 3% Under 50 år 28% 48% 13% 6% 5% 10

11 Mens et stort flertal anser det for nødvendigt med en aktiv indsats for at fastholde de ældre medarbejdere, forholder billedet sig anderledes, når der ses på den reelle indsats på arbejdspladsen. Kun 8 pct. svarer, at der i høj grad sker en målrettet indsats på arbejdspladsen, jf. figur pct. svarer i nogen grad, og omtrent halvdelen af svarpersonerne svarer kun i ringe grad eller slet ikke. Det fremgår af figur 9, at tillidsrepræsentanterne føler sig bedre i stand til at besvare spørgsmålet end de øvrige medlemmer i panelet (kun 2 pct. af tillidsrepræsentanterne svarer ved ikke mod 15 pct. af de øvrige medlemmer.) Tager man højde for det, er der ingen væsentlig forskel på, hvordan tillidsrepræsentanterne og de øvrige medlemmer bedømmer indsatsen for at fastholde ældre medarbejdere. Fig.9: Sker der i dag en målrettet indsats på din arbejdsplads for at fastholde ældre medarbejdere længst muligt? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 8% 30% 28% 13% Ikke-TR 7% 30% 27% 20% TR 9% 3 33% 2 11

12 3/4 af svarpersonerne er af den holdning, at der skal aftales særlige rettigheder for ældre medarbejdere i overenskomsterne, jf. figur 10. Tillige mener 2/3, at dette bør sikres gennem lovgivning, der forpligtiger arbejdsgiverne, jf. figur 11. Fig.10: Bør der efter din mening aftales særlige rettigheder for ældre medarbejdere i overenskomsterne? Ja 75% Nej 1 Ved ikke 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fig. 11: Bør der efter din mening indføres lovgivning, som forpligter arbejdsgiverne til at give særlige rettigheder til ældre medarbejdere? Ja 67% Nej Ved ikke 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 12

13 I figur 12 fremgår det, at 36 pct. mener, at ældre ansøgere frasorteres til job på arbejdspladsen på grund af alder. 50 pct. mener omvendt ikke, at det er tilfældet, og 14 pct. svarer ved ikke. Blandt tillidsrepræsentanter svarer hele 61 pct. imidlertid, at det ikke er tilfældet. Fig. 12: Frasorteres ældre ansøgere til job på din arbejdsplads på grund af alder? Ja Nej Ved ikke 36% 50% Ikke-TR 36% 48% TR 35% 61% 13

14 Nydanskere på arbejdsmarkedet Svarpersonerne blev endvidere bedt om at forholde sig til en række spørgsmål om indsatsen i forhold til at integrere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Lidt over halvdelen af svarpersonerne mener, at der i høj eller i nogen grad skal ske en målrettet indsats for at tiltrække nydanskere til deres arbejdsplads. 31 pct. svarer i ringe grad eller slet ikke, og 15 pct. svarer ved ikke. Der forekommer ikke en mærkbar forskel mellem sektorerne. Fig.13: Bør der efter min mening ske en målrettet indsats for at tiltrække nydanskere? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 11% 4 16% Teknik og service 40% 17% Social og sundhed % Pædagogisk sektor 10% 4 19% Køkken og rengøring 8% 48% 16% Halvdelen af undersøgelsens svarpersoner har indtryk af, at nydanske ansøgere til job på deres arbejdsplads har samme muligheder for at blive ansat som gammeldanskere. 21 pct. mener omvendt, at de har en ringere mulighed, mens 29 pct. svarer ved ikke, jf. figur 14. Spørger man kun tillidsrepræsentanterne, er billedet dog en anelse mere negativt, jf. samme figur. 14

15 Fig. 14: Er det dit indtryk, at nydanske ansøgere til job på din arbejdsplads har de samme muligheder for at blive ansat som gammeldanskere? Ja Nej Ved ikke 50% 29% Ikke-TR 48% 20% 3 TR 56% 30% 22 pct. har i høj grad erfaring med at arbejde sammen med nydanske kolleger. 38 pct. har i nogen grad erfaring, mens 41 pct. i ringe grad eller slet ikke har arbejdet sammen med nydanskere, jf. figur 15. Pædagogisk sektor skiller sig ud i og med, at kun 38 pct. i høj eller nogen grad har erfaring med at arbejde sammen med nydanske kolleger, jf. figur 15. Det bemærkes, at der er flere dagplejere end pædagogmedhjælpere blandt svarpersonerne fra Pædagogisk Sektor. Fig. 15: Har du erfaring med at arbejde sammen med nydanske kolleger? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 2 38% 20% Teknik og service 25% 36% 17% Social og sundhed 2 43% 19% Pædagogisk sektor 2 19% 43% Køkken og rengøring % 1 15

16 Halvdelen af svarpersonerne erklærer sig meget positiv eller positiv i forhold til eventuelt at arbejde sammen med en nydansker, som ikke kan tale 100 pct. korrekt dansk. Omtrent hver fjerde er negativ eller meget negativ over for dette, mens en tilsvarende andel svarer hverken positiv eller negativ, jf. figur 16. Den mest positive indstilling findes i Køkken- og rengøringssektoren, hvor 60 pct. er positive. Omvendt er kun 49 pct. positive i Social- og sundhedssektoren, hvilket er bemærkelsesværdigt, da denne gruppe har størst erfaring med at arbejde sammen med nydanske kolleger, jf. figur 15. Fig.16: Hvordan er din indstilling til eventuelt at arbejde sammen med en nydansker, som ikke kan tale 100 pct. korrekt dansk? Meget positiv Positiv Hverken eller Negativ Meget negativ Ved ikke 11% 40% 23% 6% Teknik og service 11% 39% 6% Social og sundhed 10% 39% 23% 6% Pædagogisk sektor 13% 43% 25% 11% Køkken og rengøring 45% 2 1% 3% 16

17 Undersøgelsens svarpersoner forholder sig imidlertid forholdsvis kritiske i forhold til et scenarium om, at en større del af kollegerne udgøres af nydanskere. Således mener 21 pct. i høj grad og 34 pct. i nogen grad at det ville være et problem, hvis hver 5. på deres arbejdsplads var nydansker. 40 pct. mener omvendt, at det kun i ringe grad eller slet ikke ville være et problem. 5 pct. svarer ved ikke, jf. figur 17a. Den mest skeptiske holdning findes igen i Social- og sundhedssektoren, hvor 58 pct. i høj eller nogen grad ser det som et problem. Fig. 17a: Ville du anse det for et problem, at hver 5. på din arbejdsplads var nydansker? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 3 2 5% Teknik og service 19% 28% 2 23% 7% Social og sundhed 2 36% 2 Pædagogisk sektor 19% 31% 20% 23% 7% Køkken og rengøring 16% 36% 23% 2 3% 17

18 Ses der på alder, er billedet, at ældre medlemmer er en smule mere skeptiske end yngre, jf. figur 17b. Svarpersonerne er overvejende af gammeldansk oprindelse - kun 1,3 pct. er nydanskere, jf. figur 18. Fig. 17b: Ville du anse det for et problem, at hver 5. på din arbejdsplads var nydansker? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 3 2 5% 50 år og derover 37% 20% 16% 5% år 3 23% 5% Under 35 år 29% 2 2 Fig. 18: Hvad er din egen baggrund? Jeg er nydansker 1,3% Jeg er "gammeldansker" 98,7% 120% Hvis man udelukkende ser på de svarpersoner, som i høj grad har erfaring med at arbejde sammen med nydanske kolleger, tegner billedet sig en smule anderledes. 64 pct. er positive eller meget positive i forhold til at arbejde sammen med en kollega, der ikke kan dansk 100 pct. korrekt. Blandt alle svarpersoner har 51 pct. samme holdning. 18

19 Personer, der i høj grad har erfaring med at arbejde sammen med nydanskere, er desuden lidt mindre skeptiske i forhold til en situation, hvor hver 5. på deres arbejdsplads var nydansker. 47 pct. ville i høj eller i nogen grad anse dette som et problem blandt alle svarpersonerne er den tilsvarende andel 55 pct. Udviklingen af velfærdssamfundet Endelig blev svarpersonerne bedt om at forholde sig til en række spørgsmål vedr. udviklingen af velfærdssamfundet. Indledningsvist mener 55 pct., at kommuner og regioner skal have lov til at tilbyde borgerne tilkøbsydelser. 19 pct. svarer nej, mens 26 svarer ved ikke, jf. figur 19. Fig.19: Mener du, at kommuner og regioner på linje med de private firmaer skal have lov til at tilbyde borgerne tilkøbsydelser? Ja 55% Nej 19% Ved ikke 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Svarpersonerne blev endvidere spurgt om, hvordan de forholder sig til muligheden for brugerbetaling på en række områder, jf. figur 20 nedenfor. Generelt set mener et overvejende flertal - mellem 84 pct. og 91 pct. at de ikke kan gå ind for brugerbetaling. En undtagelse er praktisk hjælp til ældre, hvor kun 56 pct. er imod, mens 36 pct. godt kan gå ind for det, såfremt økonomisk svage bliver undtaget. 19

20 Fig. 20: Kunne du gå ind for brugerbetaling for nogle af de nævnte ydelser: Nej Ja, men kun hvis økonomisk svage blev undtaget Generelt ja Ved ikke Behandling på sygehus 91% 6% 3% Besøg på skadestue 88% 7% Besøg hos prak. læge 83% 11% 5% 1% Personlig pleje af ældre 8 13% 1% Praktisk hjælp til ældre 56% 36% 7% Et andet og mere velkendt spørgsmål omhandler efterlønnen. Her svarer 48 pct., at ordningen skal bevares, som den er i dag. 42 pct. mener, at den måske bør justeres, mens 6 pct. helst ser den afskaffet. 5 pct. ved ikke. Personer under 35 år er en anelse mere positive over for at foretage ændringer i efterlønsordningen, jf. figur 21. Fig.21: Mener du, at efterlønsordningen skal bevares? Den skal bevares som den er i dag Den skal måske justeres Den skal afskaffes Ved ikke 48% 4 6% 50 år og derover 49% 45% år 49% 38% 7% 5% Under 35 år 37% 4 10% 10% 20

21 57 pct. af svarpersonerne vil være villig til at betale mere i kommunale skatter, såfremt pengene går til en bedre kommunal service i deres egen kommune. 27 pct. svarer negativt, og 16 pct. ved ikke, jf. figur 22. Blandt alle danskere er 65 pct. villige til at betale mere kommunal skat for bedre kommunal service, jf. A4 s undersøgelse medio oktober Personer over 50 år er relativt mest villige til at betale øget skat for bedre kommunal service. 60 pct. er her villige til øget skattebetaling. Hos de årige gælder det 57 pct., og hos personer under 35 år gælder det 51 pct., jf. figur 22. Det hører med i billedet, at de unge har sværere ved at tage stilling til spørgsmålet end de ældre (flere har svaret ved ikke ). Fig. 22: Vil du være villig til at betale mere i kommunale skatter, hvis du får sikkerhed for, at pengene går til bedre kommunal service i din kommune? Ja Nej Ved ikke 57% 27% 16% 50 år og derover 60% 27% 13% år 57% 26% 17% Under 35 år 51% 26% 2 21

22 Afslutningsvis blev svarpersonerne spurgt om, hvordan købekraften af overførselsoverenskomsterne (dagpenge, førtidspension mv.) skal udvikle sig. Hver fjerde mener, at den skal være uændret i forhold til i dag, dvs. følge prisudviklingen. 40 pct. mener, at den skal følge købekraften for lønningerne i samfundet. Kun 5 pct. mener, at købekraften skal sænkes i forhold til i dag, mens 29 pct. svarede ved ikke. Fig.23: Hvilke af følgende udsagn er du mest enig i? Købekraften af overførselsindkomsterne skal følge købekraften for lønningerne i samfundet 40% Købekraften af overførselsindkomsterne skal være uændret i forhold til i dag 25% Købekraften af overførselsindkomsterne skal sænkes i forhold til i dag 5% Ved ikke 29% 0% 5% 10% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 22

23 Svarpersonernes baggrund Sektor Antal Pct. Køkken og rengøring 75 4 Pædagogisk sektor Social og sundhed Teknik og service Uden sektor 3 0 Ikke angivet 13 1 I alt Køn Antal Pct. Kvinde Mand Ikke angivet 13 0 I alt Tillidsrepr. Antal Pct. Ikke-TR TR I alt Alder Antal Pct. Under 35 år år år og derover Ikke angivet 13 1 I alt

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? 35% 30% 17% 10% 5% 3% 1% 1% 2%

Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? 35% 30% 17% 10% 5% 3% 1% 1% 2% FOA Fag og Arbejde Analysesektionen 28. april 2006 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde har i perioden 18. -25. april 2006 i gennemført en medlemsundersøgelse om udbredelsen

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen 20. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen De vigtigste konklusioner er: 86 % af FOAs medlemmer oplever, at deres arbejde i nogen eller høj grad er styret af tillid.

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Notat om tilbagetrækning

Notat om tilbagetrækning 8. oktober 2014 Notat om tilbagetrækning FOA har i perioden fra den 11. til den 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om tilbagetrækning og sundhed på arbejdspladsen.

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere