Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99"

Transkript

1 LO S NYHEDSBREV LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige LOmedlemmer anser efterlønnen for at være det vigtigste politiske problem i Fuld gennemslagskraft for fagbevægelsens opgaver LOmedlemmernes prioritering af de vigtigste arbejdsopgaver for fagbevægelsen i 1999 er klar: Bedre arbejdsmiljø, bekæmpelse af arbejdsløsheden og flere skånejob. Fire ud af ti LOmedlemmer vil ikke betale efterlønskontingentet Næsten fire ud af ti LOmedlemmer nægter at betale det nye efterlønskon tingent. Meningsmåling afslører store forskelle mellem generationerne på arbejdsmarkedet. Holdningen: Information og kommunikation må i højsædet Af LO s formand Hans Jensen. Efterlønnen springer top 10liste over politiske problemer i 99 Hele 38 pct. af LOmedlemmerne ser efterlønnen, som det væsentligste problem, politikerne skal løse i det kommende år. Det viser en Gallupanalyse, som UDSPIL har fået gennemført. Fra slet ikke at være et problem for LOmedlemmerne sidste år, topper efterlønnen listen i år. Sidste år kom miljøproblemerne ind på en sikker andenplads. I år kan bare tre pct. af LOmedlemmerne se miljø som et væsentligt problem Finanslovsforhandlingerne og de markante ændringer i efterlønsordningen og folkepensionen vinder ikke gehør blandt de menige LOmedlemmer. I hvert fald ser hele 38 pct. af LO s medlemmer efterlønnen som det vigtigste politiske problem, som politikerne skal finde løsninger på i Det viser en dugfrisk Gallupanalyse, som LO s nyhedsbrev Udspil har fået gennemført. Analysen er gennemført som telefoninterview blandt 1028 LOmedlemmer i perioden fra den 12. december sidste år og frem til den 6. januar i år. Ved telefoninterviewet blev medlemmerne bedt om at svare på hvilke politiske problemer, der er de vigtigste i Danmark lige nu. Der kunne gives mere end et svar og svarene er givet uhjulpent. Analysen afslører en direkte utilfredshed med regeringens politik. I hvert fald målt i forhold til samme undersøgelse sidste år, hvor efterlønsspørgsmålet slet ikke blev nævnt. Sidste år så LOmedlemmerne flygtninge og indvandrerpolitik, miljøet, og ældrepolitik som de tre vigtigste problemer. I 1999undersøgelsen hedder topscoren blandt LOmedlemmerne altså efterlønnen, og på andenpladsen markerer 13 pct. af medlemmerne, at ældrepolitikken er et af de vigtigste problemer. På femtepladsen dukker endnu et nyt emne op, som ni pct. af medlemmerne ser som et vigtigt politisk problem, nemlig statsminister Poul Nyrup Rasmussen selv. De ni pct. af LOmedlemmerne ser enten statsministeren selv som et problem eller markerer, at han har et troværdighedsproblem eller har begået løftebrud. En anden indikator på LOmedlemmernes manglende accept af finanslovforligets konsekvenser er, at seks pct. af medlemmerne peger på pension og pensionsordninger som et af de vigtigste politiske problemer i I 98undersøgelsen var der ingen medlemmer, der pegede på dette som et vigtigt problem. Et tredje område som er nyt i årets undersøgelse er, at mange LOmedlemmer oplever, at der er problemer generelt med politikernes troværdighed og selve det demokratiske system. Fire pct. mener i år, at det er det vigtigste problem mod nul procent sidste år. 14. januar 1999 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 DK 1634 København V. Tlf Fax: Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen I Redaktion: Claus M. Mikkelsen (DJ), Dorte Monggaard (DJ), Gitte Redder (DJ). Peter Lav Hansen, Peder Munch (DJ) og Susse Maria Holst. Layout og illustration: LO/Skønvirke Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO ISSNnr.:

2 De vigtigste politiske problemer 99 Efterløn Ældres vilkår/ældrepolitik Flygtningeog indvandrerpolitik Økonomien Poul Nyrup/S troværdighedsproblem, løfteebrud Sundhedspolitik/ventelister Socialområdet/velfærdspolitik Pension/pensionsordninger Arbejdsløsheden Børne og ungdomspolitik/ forhold for børnefamilier EUpolitik Politikernes troværdighed/ det demokratiske system Miljøet Skattepolitik Andet Ved ikke Pct Kilde: Gallup/LO Procentsatserne summerer til mere end 100% da det har været muligt at angive mere end ét svar. Flygtninge og miljøproblemer mindsket Da U DSPIL sidste år gennemførte den samme undersøgelse, afspejlede resultaterne de foregående måneders hede debat i medierne og blandt befolkningen om flygtninge og indvandrerpolitikken. I 1998 mente hele 52 pct. af LO s medlemmer, at problemerne omkring flygtninge og indvandrere var det vigtigste politiske problem. I dag vil blot 12 pct. af LO s medlemmer skrive under på dette udsagn. Den megen uro omkring finanslovsforhandlingerne og ændringerne i efterlønnen har åbenbart sat sit tydelige spor blandt LOmedlemmerne. For et år siden kom miljøproblemerne ind på en klar andenplads. I UDSPIL s nye undersøgelse har blot tre pct. af medlemmerne markeret miljøet som et vigtigt problem. At efterlønsproblematikken optager megen plads i debatten blandt LO s medlemmer, fremgår også af det faktum, at et problem som arbejdsløshed ikke længere vægtes som et vigtigt problem af mere end fem pct. På listen over problemer var det sidste år det sjette vigtigste, mens det i år er faldet til en niendeplads. Økonomien opleves som pro b l e m f y l d t Trods stadigt faldende ledighed og en nogenlunde stabil økonomi oplever 11 pct. af LOmedlemmerne økonomien som et af de vigtigste problemer. Det er en stigning i forhold til undersøgelsen sidste år på tre pct. Det kan måske tages som udtryk for, at LOmedlemmerne trods pinsepakke og finanslovforlig ikke oplever samme behov for indgreb og forandringer, som politikerne og regeringspartierne. Årets holdningsundersøgelse er i udpræget grad kendetegnet ved LOmedlemmernes bekymring over de resultater, som regeringspartierne har fået gennemført. Det viser svarene, der markerer utilfredshed med såvel efterlønnen, økonomien generelt og i særdeleshed det politiske system og statsministerens person. Emner eller problemstillinger, der slet ikke var nævnt i 1998undersøgelsen. Derfor er de to års undersøgelser ikke helt sammenlignelige. Det skal nævnes, at mange medlemmer i alt 13 pct. nævner en række emner som de vigtigste politiske problemer i Dog har ingen af disse emner kunnet samle mere end to pct., hvorfor de er placeret i rubrikken andet. Disse emner spænder fra erhvervspolitik og arbejdsmarkedspolitik til ulandshjælp og fødevarepolitik. Yderligere information: LOkonsulent Claus M. Mikkelsen på telefon Yderligere kommentarer: LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum på telefon Side 2

3 LOholdningsanalyse Fuld gennemslagskraft for fagbevægelsens opgaver LOmedlemmerne kvitterer for LO s faglige fokusering på retten til et sundt arbejde og solidariteten med samfundets svagest stillede. Det viser ny Gallupanalyse af medlemmernes prioritering af fagbevægelsens vigtigste opgaver i 1999 Skal de faglige ledere levere en god faglig og politisk indsats i år, står et bedre arbejdsmiljø øverst på en prioriteret opgaveliste fra fagbevægelsens medlemmer. Det fremgår af en Gallupanalyse, som UDSPIL har fået gennemført samtidig med undersøgelsen af LOmedlemmernes prioritering af de vigtigste politiske problemer, Danmark står overfor i Undersøgelsen baserer sig på telefoninterview med 1028 LOmedlemmer, og er gennemført i perioden 12. december og frem til den 6. januar i år. Medlemmerne blev bedt om at forholde sig til en række forskellige faglige politikområder og vurdere, om de var meget vigtige, vigtige, ikke så vigtige eller slet ikke vigtige. Resultatet er en entydig opbakning til fagbevægelsens vigtigste indsatsområder. De fem højest prioriterede politikområder hedder arbejdsmiljø, bekæmpelse af arbejdsløshed, skånejob, bedre uddannelsesmuligheder og bedre pensionsordninger. Først på en sjetteplads kommer ønsket om højere løn. I bunden af listen kommer emner, som det at udgive aviser, behandle EUspørgsmål, kortere arbejdstid, integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og længere ferie. Solidaritet i højsædet Det er et meget tilfredsstillende resultat, som fagbevægelsen kun kan glæde sig over. Først og fremmest fordi fagbevægelsens medlemmer er mere fremsynede end de ellers får skyld for at være. Det er i mine øjne langt mere progressivt og udtryk for en stærk solidaritet, når så mange af LOmedlemmerne interesserer sig for et bedre arbejdsmiljø, bekæmpelse af ledigheden, etablering af skånejob og bedre uddannelse fremfor de mere kortsigtede forbedringer, der kan opnås gennem højere løn, længere ferie og kortere arbejdstid. Det viser, at LOmedlemmerne udmærket er klar over, at det er vigtigere at få vore ledige kolleger i arbejde og skaffe plads på arbejdsmarkedet til de alt for mange, der ikke er i stand til at levere en fuld arbejdsindsats, siger LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum i en kommentar til undersøgelsen. Æ l d re LOmedlemmer vil have skånejob Et af de interessante resultater ved dette års undersøgelse er, at i alt 47 pct. LOmedlemmerne mener, at det er meget vigtigt, at fagbevægelsen skal kæmpe for flere skånejob til kolleger, der af den ene eller anden grund ikke er i stand til at levere en fuld arbejdsindsats. Da undersøgelsen blev gennemført sidste år, kunne bare 36 pct. skrive under på, at det er meget vigtigt. Side 3

4 Fagbevægelsens vigtigste opgaver ifølge LOmedlemmerne Arbejdsmiljø Bekæmpe arbejdsløshed Skånejobs Bedre uddannelsesmuligheder Pensionsordninger Bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv Højere løn Gøre arbejdet mere interessant Udligne lønforskelle Længere ferie Integration af flygtninge/indvandrere på arbejdsmarkedet Kortere arbejdstid EUspørgsmål Udgive aviser 4 % 21 % 21 % 19 % 17 % 14 % 11 % 30 % 28 % 54 % 52 % 47 % 41 % 40 % Arbejdmiljø, bekæmpelse af ledigheden og etablering af skånejob er ifølge LOmedlemmerne de tre vigtigste opgaver som fagbevægelsenskal løse. Kilde: Gallup og LO Udspil. Ser man lidt nærmere på tallene, viser undersøgelsen, at det især er de lidt ældre LOmedlemmer, der finder det meget vigtigt med skånejob. I alt 37 pct. af de 1524 årige mener, at det er meget vigtigt, mens hele 66 pct. af de LOmedlemmer, der er mere end 60 år mener, det er meget vigtigt. Der er også en mindre forskel mellem mænd og kvinder, idet 45 pct. af de mandlige LOmedlemmer mener, det er meget vigtigt med skånejob mod 49 pct. af kvinderne. B e d re sammenhæng mellem familie og arbejdsliv Også når der fokuseres på opgaven med at skabe bedre sammenhænge mellem familieog arbejdslivet, er der markant forskel på mænds og kvinder prioritering. I alt 30 pct. af alle LOmedlemmer mener, at det er meget vigtigt, at fagbevægelsen leverer denne vare. Men det dækker over, at bare 26 pct. af mændene kan skriver under på dette udsagn mod 34 pct. af kvinderne. Yderligere information: LOkonsulent Claus M. Mikkelsen på telefon Yderligere kommentarer: LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum på telefon Side 4

5 LOmedlemmerne og efterlønnen Fire ud af ti LOmedlemmer vil ikke betale efterlønskontingentet Pct Pct. som har tænkt sig at betale det nye særlige efterlønskontingent, som fremover vil være en forudsætning for at kunne gå på efterløn. Kilde: Gallup/LO Næsten syv ud af ti LOmedlemmer vil trække sig senere tilbage Pct F i re ud af ti LOmedlemmer siger nej til efterlønskontingentet LOmedlemmerne deler sig næsten i tre lige store lejre, når der skal tages stilling til de nye efterlønsregler. Næsten fire ud af ti siger nej til at ville betale det nye efterlønskontingent. Næsten lige så mange siger ja til at ville betale, mens hver fjerde ikke har taget stilling, viser en meningsmåling UDSPIL har fået gennemført. Undersøgelsen viser også, at der er skabt en kløft mellem generationerne i spørgsmålet om efterlønnen 38 pct. af LOmedlemmerne har tænkt sig at betale det nye efterlønskontingent. Men næsten lige så mange helt præcist 37 pct. afviser at ville betale det ekstra kontingent. Set fra akassernes og fagbevægelsens side er det mindst lige så bekymrende, at hele 25 pct. endnu ikke har taget stilling. Det viser en meningsmåling, som Gallupanalyseinstituttet har foretaget for UDSPIL. Det tyder på, at der er behov for klar og faktuel information til medlemmerne, så ingen er i tvivl om den nye ordning, når den træder i kraft. Men det kræver jo, at folketing og regering med stor hast får færdiggjort lovgrundlaget. Det venter vi på i spænding, siger LO s formand i en kommentar til undersøgelsens resultat. Stor generationskløft Undersøgelsen, som er gennemført som telefoninterview blandt 899 LOmedlemmer, viser også, at spørgsmålet om det nye efterlønskontingent splitter LOmedlemmerne på tværs af generationerne. Blandt medlemmer under 40 år siger kun 32 pct. ja til at ville betale det nye kontingent. Omvendt siger hele 54 pct. blandt medlemmerne over 60 år ja. I alle aldersgrupper vil ca. hver tredje sige nej tak til at betale kontingentet. Det er blandt tvivlerne, der er størst tendens til at ende med at betale kontingent i takt med stigende alder. Således er der blot 14 pct., der ikke ved, om de vil betale eller ej, når de er 60 år eller derover. Virker efter hensigten Hvis hensigten fra partierne bag finansloven har været at få lønmodtagerne til at arbejde i længere tid, vil de nye pensions og efterlønsregler virke efter intentionerne. I hvert fald viser undersøgelsen klart, at hele 69 pct. af LOmedlemmerne nu planlægger en senere tilbagetrækningsalder end før ændringerne. Kun fire pct. vil trække sig endnu tidligere tilbage, mens hele 27 pct. endnu ikke har taget stilling til, om de nye regler får dem til at blive længere tid på arbejdsmarkedet eller ej. Yderligere information: LOkonsulent Claus M. Mikkelsen på telefon Yd e r l i g e re kommentarer: LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum på telefon Pct. som på baggrund af de nye regler for efterløn og pension vil trække sig tidligere eller senere tilbage fra arbejdsmarkedet. Kilde: Gallup/LO Side 5

6 Holdningen Af LO s formand Hans Jensen I n f o rmation og kommunikation må i højsædet Når holdningsundersøgelser afslører, at op mod hvert fjerde LOmedlem er i tvivl om de nye efterløns og pensionsregler, kan det slås fast, at det måske aldrig har været vigtigere med en sober og faktuel information til medlemmerne om de nye regler og deres konsekvenser. Men det kræver, at regering og folketing hurtigt får skabt lovgrundlaget, så LOmedlemmerne kan tage stilling. Usikkerheden må udryddes, skriver LO s formand Hans Jensen i Holdningen Usikkerhed, ny efterløn og ændrede pensionsregler, dårlig kommunikation og hastværk. Det er nogle af de ingredienser, der har bagt den rævekage, som for indeværende har givet Socialdemokratiet de dårligste meningsmålinger i dette århundrede. I bagklogskabens hellige navn havde det været bedre at indgå en hensigtserklæring og så få ændret efterlønnen og folkepensionen efter en grundig debat med befolkningen og dens partier og interesseorganisationer. De overordnede mål kunne været nået uden det hastværk og den usikkerhed, som finanslovaftalen nu har medført. Når næsten fire ud af ti LOmedlemmer ønsker ikke at betale det ekstra efterlønskontingent og når næsten hvert fjerde medlem endnu ikke ved, om de vil betale, når ordningen bliver gennemført, ja, så siger det klarere end med mange ord, at der slet og ret mangler information om den nye ordning. Ren og faktuel information, der hverken har til hensigt at overbevise om det fornuftige eller ufornuftige i ordningen. Men information, der ærligt og redeligt sætter hver enkelt i stand til at træffe sit eget valg. Det er naturligvis også en stor opgave for fagbevægelsen og akasserne. Og en opgave, som vi gerne påtager os. Men det kræver, at der snart kommer afklaring på en række udestående problemer. En afklaring, som vi først kan tage stilling til, når lovgrundlaget foreligger. Og det gør det ikke endnu. LOundersøgelsen viser klart, at der er skabt en splittelse mellem generationerne. De yngre LOmedlemmer er mest utilbøjelige til at ville betale, mens de ældre medlemmer åbenbart stadig har tiltro, at efterlønnen eksisterer, når de bliver 60 år, og dermed kan benytte sig af ordningen. Regering og folketing skylder LOmedlemmerne at skabe den nødvendige afklaring, så også de yngre generationer kan få den nødvendige tiltro til, at ordningen fortsat eksisterer, når den bliver aktuel for dem. Eller at den i det mindste er skruet sådan sammen, at der er tale om en personlig efterlønskonto, der betyder, at kontingentet betales tilbage, hvis ordningen ophæves eller ændres drastisk. Det vil levere den nødvendige tryghed, så LOmedlemmerne vælger at blive i ordningen og forhindre en stor generationskløft. En sådan aftale har LO faktisk indgået med regeringen. Men vi mangler endnu at se den skrevet ind i lovteksten. Side 6

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet LO S NYHEDSBREV 2 1999 Konkurrenceklausuler I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hvert 20. LO-medlem stavnbindes til jobbet......... 1 En Gallup-undersøgelse afslører, at fem pct. af LO-medlemmerne stavnbindes

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år LO S NYHEDSBREV 23 1998 Jobskifte I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år........ 1 Hver tiende lønmodtager har fået nyt arbejde fra april til oktober

Læs mere

Hvad er den væsentligste årsag til ønsket om at gå på efterløn? Lyst til mere fritid. Højt arbejdstempo/krævende arbejde

Hvad er den væsentligste årsag til ønsket om at gå på efterløn? Lyst til mere fritid. Højt arbejdstempo/krævende arbejde LO S NYHEDSBREV 19 1998 Efterløn I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Garantibevis og nedsat arbejdstid kan holde seniorerne på arbejdsmarkedet...................1 Skal de ældste på arbejdsmarkedet overtales

Læs mere

E u ropæiske fagfore n i n g s- medlemmer kræver try g h e d

E u ropæiske fagfore n i n g s- medlemmer kræver try g h e d LO S NYHEDSBREV 16 1998 Fagbevægelsens fremtid I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Europæiske fagforeningsmedlemmer kræver tryghed....... 1 Fagforeningerne i Europa skal levere tryghed til medlemmerne.

Læs mere

Arbejdsmiljø vigtigere. end arbejdsløshed

Arbejdsmiljø vigtigere. end arbejdsløshed LO SNYHEDSBREV 1 1998 Fagbevægelsens opgaver i 1998 I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Arbejdsmiljø vigtigere end arbejdsløshed............1 Når LO-medlemmerne prioriterer fagbevægelsens hovedopgaver,

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

LO: Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger

LO: Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger LO S NYHEDSBREV 17 1999 Finanslov 2000 I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO:Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger... 1 Efterårets debat om næste års finanslov er i fuld gang. Også LO har

Læs mere

Choktal afslører kæmpe frafald

Choktal afslører kæmpe frafald LO S NYHEDSBREV 12 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Choktal afslører kæmpe frafald............. 1 20 pct. af de unge, der starter på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse afbryder uddannelsen

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Med regeringens 2025-plan lægges der op til at forhøje danskernes efterløns- og folkepensionsalder med et halvt år fra 2025. Men kender danskerne

Læs mere

Hver fjerde danske lønmodtager ville helst kvitte jobbet

Hver fjerde danske lønmodtager ville helst kvitte jobbet LO S NYHEDSBREV 15 1998 Arbejdstid I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hver fjerde lønmodtager ville helst kvitte jobbet............ 1 Hvis lønmodtagerne ikke skulle tage hensyn til hverken arbejdsgivere

Læs mere

8.500 mangler praktikplads

8.500 mangler praktikplads LO S NYHEDSBREV 3 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 8.500 mangler praktikplads... 1 Der er fortsat mangel på praktikpladser - samtidig stiger anvendelsen af skolepraktikken. Der er en

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Forsøg vil slække på lediges re t t i g h e d e r

Forsøg vil slække på lediges re t t i g h e d e r LO S NYHEDSBREV 21 1999 Frie regioner I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Forsøg vil slække de lediges rettigheder.......... 1 Et forsøg med Fri-regioner vil indebære en alvorlig risiko for at svække

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Formandsvalg hos Socialdemokraterne (april 2005)

Formandsvalg hos Socialdemokraterne (april 2005) Ugens Gallup, nr., 0 Side 1/ Formandsvalg hos Socialdemokraterne (april 0) Q1: Debatten om de socialdemokratiske formandskandidater, Frank Jensen og Helle Thorning-Schmidt, blussede op i påsken, da tidligere

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Nye initiativer skal skaff e 36.000 praktikpladser om åre t

Nye initiativer skal skaff e 36.000 praktikpladser om åre t LO S NYHEDSBREV 2 2000 Praktikpladser I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Nye initiativer skal skaffe 36.000 praktikpladser om året....... 1 Trepartsdrøftelser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r LO S NYHEDSBREV 6 1999 Arbejdsmarkedsreform I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Tvinges til forkerte prioriteringer................ 1 De regionale Arbejdsmarkedsråds prioriteringer for aktiveringsindsatsen

Læs mere

A r b e j d s g i v e rne forh i n d re r udlændinge i at få arbejde

A r b e j d s g i v e rne forh i n d re r udlændinge i at få arbejde LO S NYHEDSBREV 4 2000 Integration I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Arbejdsgiverne forhindrer udlændinge i at få arbejde.... 1 Næsten hver anden dansker mener, at arbejdsgivernes fordomme mod flygtninge

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Tilbagetrækningen fra. arbejdsmarkedet stagnere r

Tilbagetrækningen fra. arbejdsmarkedet stagnere r LO SNYHEDSBREV 9 1999 Ledighed I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet stagnerer.... 1 Stigningen i antallet af efterlønsmodt a- gere og folk på overgangsydelse er så

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september Public

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september Public TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september 2008 Public Metode Feltperiode: 8.-10. september 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE 1. november 2008 af Sigrid Dahl og specialkonsulent Mie Dalskov tlf. 33 55 77 20 FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE Højkonjunkturen fra 2004 og frem har fået flere indvandrere og ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Stabil lønudvikling. de kommende år

Stabil lønudvikling. de kommende år LO S NYHEDSBREV 22 1998 Lønstigningstakter I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Stabil lønudvikling de kommende år............ 1 Når forårets regeringsindgreb i overens - komstforhandlingerne er fuldt

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

M e d l e m m e rne mere tilfre d s e med deres fagforening

M e d l e m m e rne mere tilfre d s e med deres fagforening LO S NYHEDSBREV 7 2000 Gallup-undersøgelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Medlemmerne mere tilfredse med deres fagforening........ 1 Medlemmerne er blevet langt mere tilfredse med deres fagforening,

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

Over 40 procent af de offentligt ansatte har undladt at deltage i en offentlig debat af hensyn til sin arbejdsgiver.

Over 40 procent af de offentligt ansatte har undladt at deltage i en offentlig debat af hensyn til sin arbejdsgiver. Undersøgelse af offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger: Over 40 procent af de offentligt ansatte har undladt at deltage i en offentlig debat af hensyn til sin arbejdsgiver. Og 34 procent

Læs mere

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen Seniorer. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti åbner for en ny runde med udbetaling af efterlønsbidrag TEKST: JIM JÆGER ILLUSTRATION: COLOURBOX Skal skal

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 Del: Mere end otte ud af ti lønmodtagere under 30 år mener, at fagforeningerne er nødvendige

Læs mere

Arbejdsliv og politik.

Arbejdsliv og politik. Pressemateriale tirsdag den 8. september 007: Arbejdsliv og politik. Signalement af lønmodtagere i det. århundrede Dette materiale kan hentes i pdf-udgave på www.nfsv.dk Om undersøgelsen Arbejdsliv og

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Danskernes kompetencer

Danskernes kompetencer Danskernes kompetencer Danske resultater af OECD s PIAAC-undersøgelse KORT & KLART DANSKERNES KOMPETENCER Om dette hæfte Hvad kan vi danskere? Og hvordan klarer vi os sammenlignet med andre lande? I dette

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

D a n s k e rne vil have mere tid til sig selv

D a n s k e rne vil have mere tid til sig selv LO S NYHEDSBREV 13 1998 Tid I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Danskerne vil have mere tid til sig selv................ 1 En ny Gallup-undersøgelse udført for LO s nyhedsbrev Udspil afslører, at danskerne

Læs mere

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t LO SNYHEDSBREV 11 1998 OK 98-resultatet I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Reallønsfremgang og konkurrenceevnen sikret.............. 1 OK 98 sikrer lønmodtagerne en fremgang i reallønen og virksomhedernes

Læs mere

Stadig for store. økonomiske uligheder

Stadig for store. økonomiske uligheder LO S NYHEDSBREV 16 1999 Velfærd I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Stadig for store økonomiske uligheder....... 1 Seks ud af ti lønmodtagere mener, at der stadig er for store økonomiske uligheder i samfundet.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar

EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar LO SNYHEDSBREV 20 1998 EU & udlicitering I n d h o l d s f o rt e g n e l s e EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar......1 EU-Kommissionen vil nu styrke kravene til virksomheder,

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Metode Feltperiode: 5.-7. september 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere