Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller"

Transkript

1 Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato

2 Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter Valg af salgsaftale Markedsvurdering Stop af vindmøller Lone Buur Thygesen 2

3 Markedsopdatering Vindmølleejernes eget elhandelsselskab Har siden 2003 afregnet strøm fra vindmøller på markedsvilkår Ca andelshavere En installeret effekt på over 2500 MW. Afregner 65 % af Danmarks vindmøller Omsætning i 2012 på over 1 mia. kr. Vindmøller i DK Andre 35% VEDK 65% MW Installeret effekt Vores mål er at skabe værdi for vindmølleejerne. Andre 46% VEDK 54% Lone Buur Thygesen 3

4 Markedsopdatering Efterbetaling øre/kwh 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 12,9 Mio 0,3 0,2 0, Lone Buur Thygesen 4

5 Markedsopdatering Værdiskabelse Grundig og seriøs rådgivning med vægt på tilgængelighed Prissikringer tilbydes i konkurrence mellem to (snart 3) samarbejdspartnere, og foretages i ehandel Stort produktudbud tilpasse vores forskellige andelshaver og vindmøller med forskellige pristillæg Regulering af vindmøller, stop ved negative priser. Salg af det grønne element Lone Buur Thygesen 5

6 Markedsopdatering Fordele ved e-handel Personligt login Priser i konkurrence Overblik over handler og priser Daglig markedskommentar Prisservice per og sms Vi kan håndtere et ubegrænset antal fastprisaftaler Overblik over tidligere afregninger Lone Buur Thygesen 6

7 Nye vindmøller efter Vindenergi Danmark Navn Dato

8 Det nordiske elmarked Pristillæg for møller opsat efter 1. jan 2014 Forudsætninger for udbetaling af pristillæg For at få udbetalt pristillæg for vindmøller, der er omfattet af værditabsordningen og køberetsordningen, skal følgende være opfyldt: 1. Energinet.dk har godkendt annoncering og materiale til brug for det offentlige møde om værditabsordningen jf. VE-lovens 9, stk Opstilleren har gennemført det offentlige møde om værditabsordningen efter VE-lovens 9, stk Energinet.dk har godkendt, at udbudsmaterialet er udarbejdet, og udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med VE-lovens 14 og 15, jf. 13, stk. 4 Vindenergi Danmark Side

9 Det nordiske elmarked Pristillæg for møller opsat efter 1. jan a. Stk. 2. Der ydes pristillæg til vindmøller omfattet af stk. 1 for summen af en elproduktion i timer med vindmøllens installerede effekt (fuldlasttimer) og en elproduktion på 5,6 MWh pr. kvadratmeter rotorareal. Pristillægget ydes fra tidspunktet for nettilslutning. Stk. 3. Pristillægget efter stk. 2 udgør 25 øre pr. kwh, dog således at pristillægget og den efter 51, stk. 2, nr. 2, fastsatte markedspris tilsammen ikke overstiger 58 øre pr. kwh. Stk. 4. Der ydes en godtgørelse på 2,3 øre pr. kwh for balanceringsomkostninger til elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1. Vindenergi Danmark Side

10 Det nordiske elmarked Valg af prissikringsstrategi Budgetsikkerhed Krav fra finansiering Sikre en minimumsafregning Kortsigtet udnyttelse af skævhed i markeder. Vindenergi Danmark Side

11 Det nordiske elmarked Valg af prissikringsstrategi Langt handels perspektiv Mellemlangt handels perspektiv Kort handels perspektiv Længere horisonter Halvårs horisont Måned og kvartals horisont Højere Risiko i fht. spot Mindre Højere Budgetsikkerhed Mindre Vindenergi Danmark Side

12 Det nordiske elmarked Afregning ved spotpris Spotpris mellem 33 og 58 øre/kwh giver stabil afregning Spotpris-niveau 26 øre/kwh Spotpris øre/kwh Spotpris Pristillæg Afregning Afregning Øre/kWh Vindenergi Danmark Side

13 Det nordiske elmarked Afregning ved Fastpris Eksempel. Fastpris 28 øre/kwh Spotpris øre/kwh Fastpris Pristillæg Afregning Afregning Øre/kWh Beskytter mod faldende priser og godt i lavprisniveau langt fra 33 øre. Hvis spotpris kommer ud over 33 øre/kwh falder afregningen. Skidt på kort sigt Men på længere sigt positivt, da det løfter afregningen i fremtiden og der kan laves nye fastpriser på højere niveauer Vindenergi Danmark Side

14 Det nordiske elmarked Afregning ved Prissikring inkl. tillæg Afregningspris øre/kwh Månedlig spotpris øre/kwh Spot inkl. Pristillæg Prissikring inkl. Pristillæg Vindenergi Danmark Side

15 Det nordiske elmarked Historisk årlig spotafregning DK1 DK2 Vindenergi Danmark Side

16 Det nordiske elmarked Historisk fordeling af spotafregning (M) DK1 Antal måneder: 131 Median: 26 øre/kwh Min: 15 øre/kwh Maks: 57 øre/kwh 89 % mellem 16 og 36 øre/kwh Afregnet sportpris øre/kwh Antal måneder siden 2003 Forventet udfaldsrum = Historisk median +/- 10 øre = øre/kwh Nuværende fastpriser: 2015: 22,6 øre/kwh 2016: 22,3 øre/kwh Husk vinden +/- 50% Vindenergi Danmark Side

17 Det nordiske elmarked Prissikring er dynamisk! Prissikringer Variabelt lån/kassekredit Fast lån Pristillæg 5-7 år Møllens levetid: 25 - år Vindenergi Danmark Side

18 Hvilke muligheder er der? Valg Prissikre selv via ehandel Fastpris excl. Balance Prissikring inkl. pristillæg Tilmelde kvartalspuljen Indgå en porteføljeaftale? om Vil gerne selv! Konkurrence på priserne optil en måned før start Skal ikke selv bekymre sig om timing Individuelle behov Altid: Fuld volumen fleksibilitet! Efterbetaling oveni. Vindenergi Danmark 18

19 Den nærmeste tid /resten af året Den milde vinter holder priserne nede. Øget vindkapacitet i Danmark og Tyskland giver lave spotpriser i vindrige perioder med lavt forbrug. Lave marginalomkostninger på kulkraft herunder CO2 kvoteprisen. 2. kvartal hvornår begynder sneen at smelte og kan producerne styre produktionen? Øre/kWh Q Q Q Q2-Q4 DK1 Fastpris excl. Balance 21,4 23,0 20,9 21,4 Vindenergi Danmark 19

20 Historisk 5 års Fastpris Øre/kWh Vindenergi Danmark 20

21 Hvad flytter priserne på den korte bane? Forbruget af strøm Vejret (Koldt -> opvarmning i Norden, Varmt -> aircondition i syd) Produktionsmiks Vind Vand Fyldningsgraden af vandmagasinerne Mere eller mindre nedbør i prognoserne Udfald fra produktionsenheder (kernekraft, DK kraftværk..) Marginalomkostningerne på kul- og gasfyrede værker Kulpriser (fragtraterne) og gaspriser (olieprisen) CO2 kvoterne Kablerne (Er der begrænsninger?) Vindenergi Danmark 21

22 Hvad flytter priserne - det længere sigt Forbruget De økonomiske udsigter /GDP vækst Indpasningen af mere vindkraft? Ændringen i produktionsmikset Udfasning af atomkraft i Tyskland og Belgien, Hvad med Frankrig Mere kul og gas, vind og sol Flere vindmøller i DK, Tyskland og Norden Marginalomkostningerne på kul- og gasfyrede værker Kulpriser, fragtrater Gaspriser (olieprisen) CO2 kvoterne Kabeludbygningen Vindenergi Danmark 22

23 Kulkrafts marginale produktionsomkostning Øre/kWh SRMC kul SRMC kul forventninger Vindenergi Danmark 23

24 40 Udvikling i CO2 kvoterne EUR/kvote 5 0 Vindenergi Danmark 24

25 100 Vandmagasinernes fyldningsgrad Pt Uge Fyldningsgrad i % Normalen 2014 Vindenergi Danmark 25

26 30 Hydrobalancen TWh Vindenergi Danmark 26

27 Opsummering: Der er indpriset mange negative forhold. Den økonomiske krise i Europa Den manglende økonomiske vækst i hele verden Pressede råvarepriser (kulprisen og CO2 kvoteprisen) Usikkerhed om indpasningen af mere vindkraft? Udfasningen af atomkraft i Tyskland hvordan og hvornår skal det erstattes? Udbygning af kablerne: Interne flaskehalse i Tyskland, mangler på tværgående kabler Vindenergi Danmark 27

28 Kvartalspulje En fast pris et kvartal ad gangen. Uden selv at skulle bekymre sig om timingen. Salget samles i en pulje og spredes Udnytte markedskendskab og handelskompetancer 1. kvartal, der blev solgt, var 2. kvartal Vindenergi Danmark 28

29 Kvartalspulje på godt og ondt. 4. kvartal En lav pris i juli og august betød at kvartalspuljeprisen for 4. kvartal, blev lavere end den fastpris man kunne lave i september. + En fornuftig pris i oktober og november efterfulgt af et styrtdyk i prisen i december, gjorde at kvartalspuljen for 1. kvartal blev langt højere end den pris der kunne fastlåses i løbet af december. Kvartalspulje Pris Vestdanmark 1. Kvartal ,68 1. kvartal Kvartal ,15 3. Kvartal ,58 4. Kvartal ,82 1. Kvartal ,56 Vindenergi Danmark 29

30 Kvartalspulje sådan er det gået! Kvartal Spot Forskel DK1 26,3 24,5 + 1,8 15 DK2 27,8 26,1 + 1,7 10 Øre/kWh DK1 PULJE-SPOT DK2 PULJE-SPOT Vindenergi Danmark 30

31 Porteføljeforvaltning Tilbydes alle andelshavere med mere end 6 MW installeret effekt Egen pulje med individuel strategi Overblik over porteføljen af møller Prissikring er overladt til kompetente aktører tæt på markedet Spredning af salget muligt da mange MW Porteføljerapport Andelshaver kan fokusere på driften Vindenergi Danmark 31

32 UDBYGNINGEN AF VINDKRAFT Regeringsmål: Fordobling af vindkraft frem mod 2020 Forventet udbygning med 500 MW på land, hvoraf 1800 MW nye og 1300 MW nedtagning. På hav MW (inkl. Anholt) Vindenergi Danmark Navn Dato

33 Mulige tiltag mod negative priser Regulering med vindmøller VEDK kan stoppe 350 MW ved negativ pris Større og flere transmissionsforbindelser til udlandet Yderligere 700MW til Norge, COBRA Kabel og Evt. UK Mere prisafhængigt forbrug Smartgrid, kræver ændring af adfærd/elafgifter Lagring af el og Øget varmeproduktion Hvad med energitab og hvordan reguleres der Vindenergi Danmark 33

34 Vindrig Vinter Regulering af Vindmøller sikrer positive priser. Herunder vises effekt af Anholt Anholt stopper ved 0 Stor vindproduktion i nattetimer giver priser på 0 Onsdag 1/1 Torsdag 2/1 Fredag 3/1 Lørdag 4/1 Søndag 5/1 Mandag 6/1 Vindenergi Danmark 34

35 Negative priser og Regulerkraftmarkedet Vindenergi Danmark Navn Dato

36 Vindmøllestop og Regulerkraft Øget Risiko; I 2009 indførte Nordpool negativpris ned til -165 Øre/kWh. I November 2013 blev den øget til -400 Øre/kWh for at matche EEX (Tyskland/Frankrig). Udbygning af vindkraft i Danmark og udlandet øger mængden af vind i nettet. Løsningen er Stop og Regulering. Vindenergi Danmark har tilbudt stop ved negative priser siden 2009 via SMS. Vindenergi Danmark tilbyder nu online regulering af nye vindmøller, ved negative priser. Kun online vindmøller kan deltage i regulerkraftmarkedet Vindenergi Danmark 36

37 Hvad er Regulerkraftmarkedet Elmarkedet består af to markeder; Spotmarkedet (day ahead) og Regulerkraftmarkedet (Intraday/balancemarkedet). Hver dag inden kl. 12 sender både producenter og aftagere af el, priser og mængder til Nordpool for hver time i det kommende døgn dette er day-ahead-markedet, altså dagen før levering og kl kendes den kommende dags spotpriser. Er spotprisen negativ, kan vi standse møller. Når døgnet er i drift, kaldes det intraday-markedet, og det er Energinet.dk s opgave at balancere udbud og efterspørgsel. Energinet.dk bruger prismekanismer til at regulere udbuddet. Når prisen kommer under 0, bliver det interessant for vindmøllejere at standse møller. Energinet SKAL opnå balance og er villig til at betale for at få stoppet produktion Vindenergi Danmark 37

38 Negative priser og Regulering Negative priser og stop af vindmøller Lørdag 21/12 Søndag 22/12 Mandag 23/12 Tirsdag 24/12 Onsdag 25/12 Torsdag 26/12 Vindenergi Danmark 38

39 Effekt af regulering med vindmøller Højere gennemsnitlig spotpris, da bunden løftes op mod 0. Lavere balanceomkostninger, da der kommer en bund på nedreguleringsprisen tættere på 0. Højere faste priser for vind, da disse afspejler forventningerne til spotprisen. Eksempel: -3 øre/kwh i dec 2012 => -1 øre/kwh på et vinterkvartal. Regulering kan blive en forsikring i fremtiden! Vindenergi Danmark Sep-12

40 NYE VINDMØLLEPROJEKTER Vi kommer gerne ud og fortæller om markedet og mulighederne! GENERELT - SPØRGSMÅL? I er altid velkommen til at ringe/skrive til os Telefon: Vindenergi Danmark 40

41 Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse 2009 temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse NORDISK MILJØMÆRKNING Sparepære Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Modellering af Investeringer i Elsektoren

Modellering af Investeringer i Elsektoren Modellering af Investeringer i Elsektoren Jesper Felstedt & Morten Middelboe Pedersen LYNGBY 2005 EKSAMENSPROJEKT NR. 31 IMM Polyteknisk eksamensprojekt, 35 ECTS point Informatik og Matematisk Modellering

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark GREENTECH ENERGY SYSTEMS ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 2 Forretningsidé 3 SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev

Læs mere

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper Slutrapport ForskEL 2010-10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Resume og konklusion... 5 2 Indledning... 8 2.1 Udgangspunkt... 8 2.2 Platform... 10

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Årsrapport 2006. for Energinet.dk

Årsrapport 2006. for Energinet.dk Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 for Energinet.dk Hvem er Energinet.dk Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse 4 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El- og gastransmissionsnettets

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere