Wilo-Drain TS/TSW Ed.01/ Kothes!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wilo-Drain TS/TSW. 6044754-Ed.01/2008-09-Kothes!"

Transkript

1 Wilo-Drain TS/TSW D GB F NL E I P TR GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Manual de Instalação e funcionamento Montaj ve kullanma kılavuzu Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας S Monterings- och skötselanvisning FIN Asennus- ja käyttöohje DK Monterings- og driftsvejledning H Beépítési és üzemeltetési utasítás PL Instrukcja montażu i obsługi CZ Návod k montáži a obsluze RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации LT Montavimo ir naudojimo instrukcija Ed.01/ Kothes!

2 Fig.1: , , TS 32 TSW 32 Fig.2: 1~230V 50 Hz h a b c H min h 2 h 1 d B min

3 D Einbau- und Betriebsanleitung 5 GB Installation and operating instructions 11 F Notice de montage et de mise en service 17 NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften 25 E Instrucciones de instalación y funcionamiento 31 I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione 37 P Manual de instalação e funcionamento 43 TR Montaj ve kullanım kılavuzu 49 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 55 S Monterings- och skötselanvisning 61 FIN Asennus- ja käyttöohjeet 67 DK Monterings- og driftsvejledning 73 H Beépítési és üzemeltetési utasítás 79 PL Instrukcja montażu i obsługi 85 CZ Návod k montáži a obsluze 91 RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации 97 LT Montavimo ir naudojimo instrukcija 105

4 1 Generelt Om dette dokument Monterings- og driftsvejledningen er en del af produktet. Den skal altid opbevares i nærheden af produktet. Korrekt brug og betjening af produktet forudsætter, at vejledningen overholdes nøje. Monterings- og driftsvejledningen modsvarer produktets konstruktion og opfylder de gældende anvendte sikkerhedstekniske standarder, da vejledningen blev trykt. 2 Sikkerhed Denne monterings- og driftsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger, som skal overholdes i forbindelse med installation og under drift. Monterings- og driftsvejledningen skal derfor læses af montøren og den ansvarlige bygherre før montering og ibrugtagning. Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i dette afsnit om sikkerhed skal overholdes, men også de specielle sikkerhedsforskrifter, som er nævnt i følgende afsnit om faresymboler. 2.1 Markering af anvisninger i driftsvejledningen Symboler: Generelt faresymbol Fare på grund af elektrisk spænding NOTE Signalord: FARE! Akut farlig situation. Overtrædelse medfører døden eller alvorlige personskader. ADVARSEL! Brugeren kan pådrage sig (alvorlige) kvæstelser. Advarsel betyder, at det kan medføre (alvorlige) personskader, hvis advarslen ikke følges. FORSIGTIG! Der er fare for at beskadige pumpen/anlægget. Forsigtig henviser til mulige skader på produktet, hvis anvisningen ikke følges. NOTE: Et nyttigt tip for håndtering af produktet. Det gør opmærksom på mulige problemer. 2.2 Personalekvalifikationer Det personale, der skal foretage monteringen, skal opfylde de relevante kvalifikationer for dette arbejde. 2.3 Risici, såfremt sikkerhedsforskrifterne ikke følges Overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne kan være til fare for personer og pumpen/anlægget samt medføre bortfald af ethvert krav om skadeserstatning. I særdeleshed kan overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne eksempelvis medføre følgende farlige situationer: svigt af vigtige funktioner på pumpen/anlægget, svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og reparationsmetoder, fare for personer som følge af elektriske, mekaniske og bakteriologiske påvirkninger, skade på ejendom. 2.4 Sikkerhedsforskrifter for operatøren De gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes. Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres. Anvisninger i henhold til lokale eller generelle forskrifter (IEC osv.) og fra de lokale energiforsyningsselskaber skal overholdes. 2.5 Sikkerhedsforskrifter ved inspektions- og montagearbejder Bygherren skal sørge for, at alt arbejde i forbindelse med inspektion og montering udføres af autoriserede og kvalificerede fagfolk, som har læst monterings- og driftsvejledningen grundigt igennem og dermed har den fornødne viden om pumpen/anlægget. Arbejder på pumpen/anlægget må kun foretages ved stilstand. 2.6 Egne ændringer og reservedelsfremstilling Ændringer på pumpen/anlægget må kun foretages efter aftale med producenten. Originale reservedele og tilbehør godkendt af producenten fremmer sikkerheden. Anvendelse af andre dele kan medføre, at ansvaret for eventuelle følger på den baggrund bortfalder. 2.7 Ikke tilladte driftsbetingelser Driftssikkerheden for den leverede pumpe/det leverede anlæg opretholdes kun ved korrekt brug i henhold til afsnit 4 i monterings- og driftsvejledningen. De grænseværdier, som fremgår af kataloget/databladet, må under ingen omstændigheder under- eller overskrides. rings- driftsvej- Monte- Dansk og Monterings- og driftsvejledning Wilo-Drain TS/TSW 73

5 Dansk 3 Transport og midlertidig opbevaring Så snart produktet er modtaget: Kontrollér produktet for transportskader. Ved transportskader skal de nødvendige skridt indledes inden for de pågældende frister hos speditøren. FORSIGTIG! Fare for materielle skader! Ukorrekt transport og ukorret midlertidig opbevaring kan medføre materielle skader på produktet. Pumpen må kun ophænges/bæres i remmen, som er beregnet til det, i forbindelse med transport. Aldrig i kablet! Pumpen skal ved transport og midlertidig opbevaring beskyttes mod fugt, frost og mekanisk beskadigelse. 4 Anvendelsesformål Dykpumper til dræn- og snavset vand i serien Drain-TS anvendes til automatisk tømning af huller og skakter, til at holde gård- og kælderrum, der kan være udsat for oversvømmelse, tørre, til at sænke overfladevandet, så fremt det snavsede vand ikke kan løbe bort i kloaksystemet med naturligt fald. Pumperne er egnede til at pumpe let snavset vand, regnvand, drænvand og vaskevand. Pumperne opstilles som regel oversvømmet (neddykket) og kan kun installeres vertikalt stationært eller bærbart. På grund af kappestrømskølingen kan pumperne også anvendes over vand. Dykpumper med mindre end 10 m nettilslutningskabel er (iht. EN 60335) kun tilladte til anvendes i bygninger, dvs. ikke til drift i det fri. Pumper, der er beregnet til anvendelse i eller ved havedamme og lignende steder, skal have en nettilslutningsledning, der ikke er lettere end gummislangeledninger med forkortelsen H07 RN-F (245 IEC 66) iht. EN FARE! Livsfare på grund af elektrisk stød! Pumpen må ikke anvendes til at tømme svømmebassiner/havedamme eller lignende steder, hvis der opholder sig personer i vandet. ADVARSEL! Sundhedsfare! På grund af de anvendte materialer ikke egnet til pumpning af brugsvand! På grund af forurenet snavset/spildevand er der fare for sundhedsskader. FORSIGTIG! Fare for materielle skader! Det kan medføre materielle skader på produktet at pumpe medier, der ikke er tilladte. Pumperne er ikke egnede til vand med grove urenheder som sand, fibre eller brændbare, ætsende væsker samt til anvendelse i områder med risiko for eksplosion. Til korrekt anvendelse hører også at overholde denne vejledning. Enhver anvendelse, der går ud over dette, anses ikke for at være korrekt. 5 Produktdata 5.1 Typenøgle Eksempel: TS 32/9 A -10M KA, TSW 32/8 A -10M KA, TS Serie: T = Dykpumpe S = Snavset vand W Med hvirvelanordning 32 Nominel diameter tryktilslutning [mm]: 32 = Rp 1¼ /8 Maks. løftehøjde [m] ved Q=0m³/h A A = Med flydekontakt 10M KA Længde nettilslutningskabel [m]: Tekniske data Netspænding: 1~230 V, ± 10 % Netfrekvens: 50 Hz Kapslingsklasse: IP 68 Isoleringsklasse: B Nominel hastighed (50 Hz): 2900 o/min (50 Hz) Maks. strømforbrug: Se typeskilt Effektforbrug P 1 : Se typeskilt Maks. flow: Se typeskilt Maks. løftehøjde: Se typeskilt Driftstype S1: 4000 driftstimer pr. år Driftstype S3 (optimal): Intermitterende drift, 30 % (3,0 min drift, 7,0 min pause). Anbefalet koblingsfrekvens: 20/h Maks. koblingsfrekvens: 50/h Fri gennemgangsdiameter: 10 mm Trykstudsens nominelle diameter: Ø 32 mm (Rp 1¼) Till. pumpemediumtemperatur: Kortvarigt 3 min: +3 til 35 C 90 C Maks. nedsænkning: 10 m Overflade sugning indtil: 8 mm (TSW: 18 mm) 74 09/2008

6 Dansk Pos. 5.3 Leveringsomfang Pumpe med: Elektrisk tilslutningskabel 10 m med stik Tilsluttet flydekontakt (udførelse A) Hvirvelanordning (TSW) Slangetilslutning (Ø 32 mm/r 1) Kontraventil Monterings- og driftsvejledning 5.4 Tilbehør Tilbehør skal bestilles separat (se katalog): Styreskab til 1- eller 2-pumpedrift Eksterne overvågningsanordninger/udløserenheder Niveaustyring (f.eks. flydekontakt) Tilbehør til bærbar vådinstallation (f.eks. slangekoblinger, slanger etc.) Tilbehør til stationær vådinstallation (f.eks. afspærringsventiler, returspærrer etc.) 6 Beskrivelse og funktion 6.1 Beskrivelse af pumpen (fig. 1) Pos. Komponentbeskrivelse Komponentbeskrivelse 1 Kabel og flydekontakt 16 Akseltætningsring 2 Clips til flydekontakt 17 O-ring 3 Hættemøtrik 18 Støttering 4 Hus 19 Skrue 5 Motordæksel foroven 20 Pumpehus 6 Skrue 21 Pumpehjul 7 Motorhus 22 Skive 8 Akseltætningsring 23 Hættemøtrik 9 Sikringsring 24 Sugesi 10 Skive 25 Skrue 11 Akseltætning 26 Slangetilslutning Ø 32 mm/r 1 (u. fig.) 12 Tætning 27 Kontraventil (u. fig.) 13 O-ring 28 Ledeplade 14 Tætningshus 29 Hvirvelanordning 15 Skrue Pumpen kan sænkes fuldstændigt ned i pumpemediet. Dykpumpens hus består af rustfrit stål. Elektromotoren er beskyttet mod pumperummet ved at tætne motoren mod olierummet med en akseltætningsring og ved at tætne olierummet mod pumpemediet med en akseltætning. For at akseltætningen smøres og køles ved tørløb, er akseltætningskammeret fyldt med medicinsk hvid olie. En anden akseltætningsring beskytter akseltætningen, der vender mod mediet. Motoren køles af det omgivende pumpemedium. Pumpen installeres i bunden af en skakt. Den skrues på en fast trykledning ved stationær installation eller på en slangeforbindelse ved bærbar installation. Pumperne tages i drift ved at sætte beskyttelseskontaktens stik i. De arbejder automatisk ved, at flydekontakten tilkobler pumpen fra en bestemt vandstand h (Fig. 2) og frakobler den ved en minimumvandstand h1. Motorerne er udstyret med et termisk motorværn, der frakobler motoren ved for kraftig opvarmning og tilkobler den igen efter afkøling. Kondensatoren er integreret i 1~ motoren. Udførelse TSW med hvirvelanordning Til snavset vand med synkende partikler og svævepartikler blev dykpumpen udstyret med en hvirvelanordning på sugekurven. Hvis der aflejres urenheder, hvirvles de konstant op i pumpens sugeområde og pumpes væk med vandet. Derved forhindres en snavssamling i pumpeskakten med ugunstige konsekvenser som f.eks. tilstopning af pumpen og støjgener i stor udstrækning. Hvis bortledningen af det snavsede vand ikke tillader en afbrydelse, forøger en 2. pumpe (automatisk reservepumpe) i forbindelse med et påkrævet styreskab (tilbehør) funktionssikkerheden ved fejl ved 1. pumpen. 7 Installation og elektrisk tilslutning FARE! Livsfare! Ukorrekt installation og ukorrekt elektrisk tilslutning kan være livsfarlig. Installation og elektrisk tilslutning må kun foretages af fagfolk og i henhold til gældende forskrifter! Overhold forskrifter til forebyggelse af ulykker! 7.1 Installation Pumpen er beregnet til stationær eller bærbar installation. FORSIGTIG! Fare for materielle skader! Fare for beskadigelse på grund af ukorrekt håndtering. Fastgør kun pumpen på remmen ved hjælp af en kæde eller en wire, aldrig med el-/flyderkablet eller rør-/slangetilslutningen. Pumpens installationssted/skakt skal være frostfri. Skakten skal være fri for grove faste partikler før installation og ibrugtagning (f.eks. byggeaffald osv.). Skaktens beskaffenhed skal ubetinget sikre, at flydekontakten kan bevæges uhindret. Installationsmål/skaktmål (se også fig. 2) Monterings- og driftsvejledning Wilo-Drain TS/TSW 75

7 Dansk Pumpe H min B min h ± 8 h1 ± 8 h2 ± 8 Drain [mm] TS 32/ x TSW 32/ x TS 32/ x TSW 32/ x Pumpe a b c d Drain TS 32/ TSW 32/ TS 32/ TSW 32/ Diameteren på trykledningen (rør-/slangetilslutning) bør på grund af den forøgede risiko for tilstopning og de store tryktab ikke være mindre end pumpens tryktilslutning. For at undgå tryktab anbefales det at vælge rørtilslutningen et nummer større. Stationær vådinstallation Ved stationær vådinstallation af pumperne med fast trykledning er pumpen positioneret og fastgjort, så: Trykledningstilslutningen ikke holder pumpens vægt. Belastningen fra trykledningen ikke hviler på tilslutningsstudsen. Pumpen er installeret spændingsfrit. For at beskytte mod evt. tilbageløb fra det offentlige kloaksystem skal trykledningen føres i en bue over det lokalt fastlagte tilbageløbsniveau (for det meste gadeniveauet). En kontraventil giver ingen garanteret tilbageløbsblokering. Ved en fast installation af pumpen bør den vedlagte kontraventil installeres. Sørg for at tætne rørtilslutningerne til trykstudsen med Teflon-bånd. NOTE: Konstant utæthed i dette område kan medføre ødelæggelse af kontraventilen og gevindtilslutningen. Bærbar vådinstallation Ved bærbar vådinstallation med slangetilslutning skal pumpen i skakten sikres mod at vælte og flytte sig (fastgør f.eks. kæde/wire med let forspænding). NOTE: Ved anvendelse i huller uden fast bund skal pumpen installeres på en tilstrækkelig stor plade eller ophænges på en egnet position med en wire eller en kæde. 7.2 Elektrisk tilslutning FARE! Livsfare! Ved ukorrekt elektrisk tilslutning er der livsfare på grund af elektrisk stød. Elektrisk tilslutning må kun foretages af en elektriker, der er godkendt af det lokale energiforsyningsselskab, og i henhold til de lokalt gældende forskrifter. Leder Brun Blå Grøn/gul Nettilslutningens strømtype og spænding skal svare til oplysningerne på typeskiltet. Sikring på netsiden: 10 A, træg. Forbind anlægget til jord i henhold til forskrifterne. Monteringen af et HFI-relæ, der skal stilles til rådighed fra ejerens side, til en udløserstrøm på 30 ma anbefales (forskrift ved installation i det fri!). Pumpen er tilslutningsklar. For at tilslutte pumpen til et styreskab afbrydes Schuko-steckeren og tilslutningskablet tilsluttes på følgende måde (se monterings- og driftsvejledning for styreskabet): 3-leder-tilslutningskabel: 3x1,0 mm² Terminal L1 N PE Stikdåsen og styreskabet er sikrede mod oversvømmelse og skal installeres i et tørt rum. 8 Ibrugtagning FARE! Fare på grund af elektrisk stød! Pumpen må ikke anvendes til at tømme svømmebassiner/havedamme eller lignende steder, hvis der opholder sig personer i vandet. FORSIGTIG! Fare for materielle skader! Akseltætningen må ikke løbe tør! Tørløbet reducerer levetiden for motor og akseltætning. Hvis akseltætningen beskadiges, kan løbe små mængder olie ud i pumpemediet. Vær opmærksom på, at flydekontakten kan bevæge sig frit, når skakten fyldes eller pumpen sænkes ned i hullet. Kontaktn skal frakoble pumpen, før pumpens indsugningsåbninger kan suge luft ind. Når skakten fyldes og afspærringsventilen på tryksiden (hvis den findes) åbnes, starter pumpen automatisk, når koblingsniveauet h er nået, og frakobles, så snart frakoblingsniveauet h1 aktiveres. Ret ikke vandstrålen, der løber ind i skakten, mod pumpens sugekurv. Luft, der suges med ind, kan forhindre, at den startende pumpe pumper. Vandmængden, der maks. løber ind i skakten, må ikke overskride pumpens kapacitet. Iagttag skakten under ibrugtagningen. NOTE: Hvis pumpen sænkes skråt ned i mediet eller stilles lidt skråt, forbedres udluftningen af pumpen ved første ibrugtagning. Justering af flydekontaktens koblingsniveau Niveaureguleringens fejlfri funktion er sikret, når oplysningerne i henhold til tabellen under 7.1 og Fig. 2 overholdes. Koblingsniveauet (til-/frakoblingspunktet) kan ændres med det fri flyderkabel ved at skubbe kablet inden for clipsen på pumpens håndtag /2008

8 Dansk NOTE: For ikke at beskadige flydekontaktens kabel, når niveauet indstilles, skal clipsen løsnes. Ved at sætte flydekontakten op kan der om nødvendigt opnås et tømningsniveau på indtil ca. 8 mm (TSW: 18 mm). Løsn i den forbindelse clipsen på flydekontakten på pumpens håndtag. Løft flydekontakten på håndtaget, og fastgør igen kablet på håndtaget i omvendt rækkefølge så tæt på kontakten som muligt ved hjælp af clipsen. Automatikken er dermed frakoblet, og pumpen kører konstant. En automatisk drift kan også realiseres ved hjælp af et styreskab fra tilbehørsprogrammet Rengøring af pumpen Afhængigt af anvendelsen af pumpen kan der sætte sig urenheder fast i sugekurven og pumpehjulet. Skyl pumpen med rindende vand efter brug. 1 Afbryd strømforsyningen. Træk stikket ud! 2 Tøm pumpen. 3 Sugekurven er skruet på pumpehuset. Løsn de 2 skruer på sugekurven med en egnet skruetrækker, og fjern sugekurven. 4 Rengør sugekurven under rindende vand. 5 Løsn de 4 skruer på pumpehusets underdel, og tag huset af. Behandl O-ringen mellem pumpehuset og motorhuset forsigtigt. 6 Rengør pumpehjulet og pumpehuset under rindende vand. Pumpehjulet skal kunne drejes frit. 7 Beskadigede eller slidte dele skal udskiftes med originale reservedele. 8 Montér pumpen igen i omvendt rækkefølge. 9 Vedligeholdelse Vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af kvalificerede fagfolk! FARE! Livsfare! Ved arbejder på elektrisk udstyr er der livsfare på grund af elektrisk stød. Ved alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder skal spændingen til pumpen afbrydes, og den skal sikres mod at blive tilkoblet af uvedkommende. Skader på tilslutningskablet må altid kun udbedre af en kvalificeret elektriker. Ved en funktionskontrol på grund af længere stilstandstider skal kontakt med pumpemediet undgås. For at forhindre, at pumpen blokerer på grund af længere stilstandstider, skal funktionen kontrolleres med regelmæssige mellemrum (for hver 2 måneder) ved at løfte fyldekontakten manuelt eller tilkoble den direkte og starte pumpen kortvarigt. En begrænset slid på akseltætningsringen og akseltætningen kan medføre tilsmudsning af væsken som følge af udstrømmende olie fra oliekammeret, som er fyldt med medicinsk hvid olie. Den kapslede motor må kun åbnes af fagvirksomheder eller af Wilo-kundeservice. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Drain TS/TSW 77

9 Dansk 10 Fejl, årsager og afhjælpning Afhjælpning af fejl må kun foretages af kvalificerede fagfolk! Overhold sikkerhedshenvisningerne i 9 Vedligeholdelse. Fejl Årsager Afhjælpning Pumpen starter ikke eller standser under driften Strømforsyningen er afbrudt Kontrollér sikringer, kabler og elektriske tilslutninger Motorværnskontakten har udløst Lad pumpen køle af, starter igen automatisk Pumpemediumtemperaturen er for høj Lad det køle af Pumpen er tilsandet eller blokeret Afbryd strømmen til pumpen, og løft den ud af skakten Afmontér sugekurven, skyl sugekurven/ pumpehjulet under rindende vand Pumpen kobler ikke til/fra Flydekontakten er blokeret eller kan ikke bevæges frit Kontrollér flydekontakten, og sørg for, at den kan bevæges frit Pumpen pumper ikke Luft i anlægget kan ikke slippe ud Stil kortvarigt pumpen på skrå i vandet, indtil luften slipper ud Udluft/tøm evt. anlægget Kontrollér frakoblingsniveauet Vandstand under indsugningsåbningen Sænk om muligt pumpen længere ned (vær opmærksom på frakoblingsniveauet) Trykledningens/slangens diameter er for lille (for høje tab) Større dimensionering af trykledningens/ slangens diameter Kontraventilen i trykstudsen klemmer Kontrollér funktionen Slangen er knækket/afspærringsventilen lukket Ret det knækkede sted på slangen ud/åbn afspærringsventilen Kapaciteten reduceres under driften Sugekurven er tilstoppet/pumpehjulet blokeret Afbryd strømmen til pumpen, og løft den ud af skakten Afmontér sugekurven, skyl sugekurven/ pumpehjulet under rindende vand Kontakt et fagfirma eller den nærmeste Wilokundeserviceafdeling eller repræsentant, hvis driftsfejlen ikke kan afhjælpes. 11 Reservedele Reservedele bestilles via lokale fagfirmaer og/eller Wilo-kundeservice. For at undgå spørgsmål og fejlbestillinger skal alle oplysninger på typeskiltet oplyses ved alle bestillinger. Der tages forbehold for tekniske ændringer! 78 09/2008

10 D GB F EG - Konformitätserklärung EC Declaration of conformity Déclaration de conformité CEE Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : TS 32/... Herewith, we declare that this product: TSW 32/... Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state comply with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive Direction basse-tension 2004/108/EG 2006/95/EG Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG Construction product directive i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants : Directive de produit de construction 93/68/EWG und entsprechender nationaler Gesetzgebung. and with the relevant national legislation. et aux législations nationales les transposant. Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN Applied harmonized standards, in particular: EN Normes harmonisées, notamment: EN EN EN Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. Dortmund, Erwin Prieß Quality Manager Nortkirchenstraße Dortmund Document:

11 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: I Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: E Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: P Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg op 93/86/EEG Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: 1) Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: S Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 89/106/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: N Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE modificada por 93/68/CEE Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG Directiva sobre produtos de construção 89/106/CEE com os aditamentos seguintes 93/68/EWG EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 2004/108/EG EG Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med följande ändringar 93/68/EWG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG EG Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere tilføyelser 93/68/EWG FIN Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: H Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megfelel: CZ GR Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG EU materiaalidirektiivi 89/106/EWG seuraavin täsmennyksin 93/68/EWG Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) Prohlášení o shod EU Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím p íslušným ustanovením: Sm rnicím EU EMV 2004/108/EG Sm rnicím EU nízké nap tí 2006/95/EG Sm rnicím stavebních produkt 89/106/EWG ve sledu 93/68/EWG Použité harmoniza ní normy, zejména: 1).. : 2004/108/EG EG 2006/95/EG 89/106/EWG 93/68/EWG, : 1) Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG følgende 93/68/EWG Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) PL Deklaracja Zgodno ci CE Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialnosci e dostarczony wyrób jest zgdony z nast puj cymi dokumentami: Odpowiednio elektromagnetyczna 2004/108/EG Normie niskich napi 2006/95/EG Wyroby budowlane 89/106/EWG ze zmian 93/68/EWG Wyroby s zgodne ze szczegó owymi normami zharmonizowanymi: 1) TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Alçak gerilim direktifi 2006/95/EG Ürün imalat direktifi 89/106/EWG ve takip eden, 93/68/EWG Kısmen kullanılan standartlar: 1) Elektromágneses zavarás/türés: 2004/108/EG Kisfeszültségü berendezések irány-elve: 2006/95/EG Építési termékek irányelv 98/106/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1) RUS, : 2004/108/EG 2006/95/EG 89/106/EWG 93/68/EWG, : 1) 1) EN EN EN EN EN Erwin Prieß Quality Manager Nortkirchenstraße Dortmund

12 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1270ABE Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Austria WILO Handelsges. m.b.h Wien T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T Bulgaria WILO Bulgaria Ltd Sofia T Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T China WILO China Ltd Beijing T Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France WILO S.A.S Bois d'arcy T Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton- Upon-Trent T Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnam T Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T Lebanon WILO SALMSON Lebanon El Metn T Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T The Netherlands WILO Nederland b.v RC Beverwijk T Norway WILO Norge AS 0901 Oslo T Poland WILO Polska Sp. z.o.o Raszyn T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava 28 T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T wiloemutaiwan.com.tw Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T Vietnam Pompes Salmson Vietnam Ho Chi Minh-Ville Vietnam T United Arab Emirates WILO ME - Dubai Dubai T USA WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia T USA WILO USA LLC Melrose Park, Illinois T wilo-na.com Wilo International (Representation offices) Algeria Bad Ezzouar, Dar El Beida T Bosnia and Herzegovina Sarajevo T Macedonia 1000 Skopje T Rep. Mongolia Ulaanbaatar T Turkmenistan Ashgabad T August 2008 Armenia Yerevan T Georgia 0177 Tbilisi T Moldova 2012 Chisinau T Tajikistan Dushanbe T Uzbekistan Taschkent

13 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland G1 Nord Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause Hamburg T F G3 Sachsen/Thüringen Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F G5 Südwest Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F G7 West Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F G2 Ost Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F G4 Südost Vertriebsbüro München Landshuter Straße Unterschleißheim T F G6 Rhein-Main Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. T F Kompetenz-Team Gebäudetechnik Nortkirchenstraße Dortmund T T R U F W I L O* F Erreichbar Mo Fr von 7 18 Uhr. Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau WILO EMU GmbH Heimgartenstraße Hof T F Antworten auf Produkt- und Anwendungsfragen Liefertermine und Lieferzeiten Informationen über Ansprechpartner vor Ort Versand von Informationsunterlagen * 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen sind Preisabweichungen möglich. Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie Nortkirchenstraße Dortmund T T W I L O K D* F Erreichbar Mo Fr von 7 17 Uhr. Wochenende und feiertags 9 14 Uhr elektronische Bereitschaft mit Rückruf-Garantie! Kundendienst-Anforderung Werksreparaturen Ersatzteilfragen Inbetriebnahme Inspektion Technische Service-Beratung Qualitätsanalyse Wilo-International Österreich Zentrale Wien: WILO Handelsgesellschaft mbh Eitnergasse Wien T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße Grieskirchen T F Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg Rheinfelden T F Standorte weiterer Tochtergesellschaften Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, USA Die Adressen finden Sie unter oder Stand August 2008

Wilo-CONTROL BOX CE+ Monterings- og driftsvejledning. Montaj ve Kullanma K lavuzu I E P NL S FIN DK PL RO CZ

Wilo-CONTROL BOX CE+ Monterings- og driftsvejledning. Montaj ve Kullanma K lavuzu I E P NL S FIN DK PL RO CZ Wilo-CONTROL BOX CE+ DK Monterings- og driftsvejledning TR Montaj ve Kullanma K lavuzu 4 123 063 - Ed. 02 (DK_PDF_2009_03_euroscript) I E P NL S FIN DK PL RO CZ Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Læs mere

Wilo-IF-moduler Stratos

Wilo-IF-moduler Stratos Wilo-IF-moduler Stratos 2 105 384-Ed.-01/2009-12 DK Monterings- og driftsvejledning Fig. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Fig. 2: 3 4a 4b 4c 2 4d pannung

Læs mere

Wilo-IF-modul Modbus Wilo-IF-modul BACnet

Wilo-IF-modul Modbus Wilo-IF-modul BACnet 2 109 485-Ed.02 / PDF 2011-03-Wilo Wilo-IF-modul Modbus Wilo-IF-modul BACnet DK Monterings- og driftsvejledning www.wilo.com/automation Fig. 1: Wilo-... VeroLine-IP-E VeroTwin-DP-E Economy MHIE Multivert

Læs mere

Wilo-Drain STS 40/...A, STS 40/...

Wilo-Drain STS 40/...A, STS 40/... Wilo-Drain STS 40/...A, STS 40/... D GB F NL E I P TR GR S FIN DK Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Læs mere

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-DrainLift Con D Einbau- und Betriebsanleitung DK Monterings- og driftsvejledning GB Installation and operating instructions CZ Návod k montáži a obsluze F Notice de montage et de mise en service RUS

Læs mere

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE DE Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve kullanma kılavuzu EN Installation and operating instructions SV Monterings- och skötselinstruktioner FR Notice de montage et de mise

Læs mere

Wilo-IF-Module Stratos

Wilo-IF-Module Stratos Pioneering for You Wilo-IF-Module Stratos da Monterings- og driftsvejledning 2 105 384-Ed.02 / 2013-11-Wilo Fig. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Fig.

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS

Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS P1 auto reset P2 P1 P2 P1 auto reset P2 P1 P2 reset off reset off auto auto Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS DK Monterings- og driftsvejledning 2525836 Ed.01/2009.02 Kothes! Fig. 1 13 12 11 10 9 8 14 P1 reset

Læs mere

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer!

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer! Monterings- og driftsvejledning Wilo DrainLift Con 2043467/ 1002 Med forbehold for tekniske ændringer! DrainLift Con 1 Indhold: 1 Generel information 1.1 Anvendelsesområder 1.2 Tilslutning og elektriske

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

Wilo-Stratos ECO. Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos ECO. Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning Wilo-Stratos ECO S N FIN DK Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning 4 131 019-Ed. 02 / 2010-06-Wilo Fig.1: E.../1-3 auto 1

Læs mere

Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 40 / TS 50 / TS 65

Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 40 / TS 50 / TS 65 Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 40 / TS 50 / TS 65 D GB F NL E I S Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Notice de montage et de mise en service Montage- en bedieningsvoorschriften

Læs mere

Wilo-Star-Z 15 TT. Pioneering for You. en fr nl es it pt el sv. da hu pl cs ru lv sl

Wilo-Star-Z 15 TT. Pioneering for You. en fr nl es it pt el sv. da hu pl cs ru lv sl Pioneering for You Wilo-Star-Z 15 TT en fr nl es it pt el sv Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de instalación

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

Bedienungsanleitung Isolierkanne 5L mit Pumpsystem. Instruction manual Thermo jug 5L with pump system. Mode d emploi Cafetière thermos 5L à pompe

Bedienungsanleitung Isolierkanne 5L mit Pumpsystem. Instruction manual Thermo jug 5L with pump system. Mode d emploi Cafetière thermos 5L à pompe 190135 Bedienungsanleitung Isolierkanne 5L mit Pumpsystem Instruction manual Thermo jug 5L with pump system Mode d emploi Cafetière thermos 5L à pompe Manuale di utilizzo Thermos 5L a pompa Instrucciones

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

TP 19000 S 115 167 6156 / 4900-1.0

TP 19000 S 115 167 6156 / 4900-1.0 P0021IVZ.fm TP 19000 S Betriebsanleitung.....................3 Operating Instruction..................7 Instructions d utilisation...............11 Handleiding........................16 Manual de uso......................21

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Wilo-Rexa PRO. Monterings- og driftsvejledning US. Einbau- und Betriebsanleitung. Monterings- og driftsveiledning fr

Wilo-Rexa PRO. Monterings- og driftsvejledning US. Einbau- und Betriebsanleitung. Monterings- og driftsveiledning fr Wilo-Rexa PRO de Einbau- und Betriebsanleitung da Monterings- og driftsvejledning US Installation and operating instructions no Monterings- og driftsveiledning fr Notice de montage et de mise en service

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning.

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning. Changer CDC A3 7 67 7 2 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Henvisninger... 59 Sikkerhedshenvisninger... 59 Betjening... 6 Tekniske data... 62 Montering... 63 Tilslutning... 65

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE ONLINE-DATABLAD UE403-A0930 Muting-styring UE403 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan {D Vink Biggenstaartcoupeerder @ Vink Piglet's Tailcutter (G) vink Ldcoupe Queue de Porcelet GD Vink Ferkelschwanz-kupiergeråt ad Vink Tagliacode GD VinkGrisehateklipper Vink Livestock equipment {p Vink

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Transportkøbers Krav TØF konference januar 2004 v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Grundfos product range 2 Grundfos 2003, kort Salg 11 mia. DKK Indtjening før skat 1 mia. DKK 11.000

Læs mere

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service Wilo-Star-Z 15 TT D Einbau- und Betriebsanleitung S Monterings- och skötselanvisning GB Installation and operating instructions DK Monterings- og driftsvejledning F Notice de montage et de mise en service

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Online-datablad. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL SIKKERHEDSSYSTEM

Online-datablad. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL SIKKERHEDSSYSTEM Online-datablad FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Modul Konfigurationsmåde Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger

Læs mere

Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt

Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt Danmarks top 8-placeringer ved VM i svømning i OL-discipliner rank Country 2003 rank(2015) Country 2015 1 United States 38 2 China 25 3 Great Britain

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Wilo-Stratos ECO. 4 102 972-Ed. 02 / 2010-06-Wilo

Wilo-Stratos ECO. 4 102 972-Ed. 02 / 2010-06-Wilo Wilo-Stratos ECO D GB F NL I Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk vandvarmer) Indholdsfortegnelse Anvendte symboler... 17 Model... 17 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning Valg af placering og montering...

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

DS-W Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones

DS-W Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones DS-W 10.5 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ KAPACITIVE AFSTANDSSENSORER

Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ KAPACITIVE AFSTANDSSENSORER Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ C D E F H I J K L M N O P Q R S T illeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Husform Dimensioner (l x h x b) Detekteringsafstand S n Sikret detekteringsafstand

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

GD 1000 Series Operating Instructions

GD 1000 Series Operating Instructions GD 1000 Series Operating Instructions 107402564 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Brugsanvisning SIGNUM S1. Med V2A arbejdsplade

Brugsanvisning SIGNUM S1. Med V2A arbejdsplade Version : 01.01.2005 Brugsanvisning SIGNUM S1 Med V2A arbejdsplade FISCHER GbR engineering & design Max-Planck-Str.3 D-78573 Wurmlingen/Germany Tel. ++ 49 7461 164110 Fax: ++ 49 7461 164111 technical modifikation

Læs mere

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 produktoplysninger CTS 25 Universalsystem

Læs mere

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE Online-datablad WTR1-P921B10 ZoneControl A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Billeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Aktuator Maks. antal sensorer Logisk funktionsmåde Sensor-/detektionsprincip

Læs mere

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk Slovakiet Tyskland Irland Østrig Storbritannien Hviderusland Bratislava Berlin Dublin Wien London Minsk Materiale ID: VEN.579.1.1.da Schweiz Italien Irland Estland Cypern Sverige Bern Rom Dublin Tallinn

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Neotherm Solar Mobilcenter Installation- og betjeningsvejledning 1. Konformitetserklæring Neotherm Solar Mobilcenter er produceret i henhold til de grundlæggende europæiske retningsliner. De tilhørende

Læs mere