Højsommerekskursionen 2015 Vorsø, Endelave og Hjarnø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højsommerekskursionen 2015 Vorsø, Endelave og Hjarnø"

Transkript

1 En kold omgang Højsommerekskursionen 2015 Vorsø, Endelave og Hjarnø Af sted på cykel

2 Indholdsfortegnelse 1 Deltagerliste 2 Lenes dagbogsnotater 3-40 Fredag den 31. juli 3 Lokalitet 1 Trustrup Høje 3 Lokalitet 2 Vorsø 8 Lørdag den 1. august 16 Lokalitet 3 - Lynger Hage 17 Lokalitet 4 Lynger ved stranden 20 Lokalitet 5 Lynger i Lille skov 22 Lokalitet 6 Flasken, strandeng 24 Lokalitet 7 Dobber og hedekær på vej til Øverste Ende 26 Lokalitet 8 Øverste Ende 27 Lægeurtehaven 29 Søndag den 2. august 32 Lokalitet 9 Hjarnø 33 Bilag: Kort over lokaliteter fra Claus Leopold 41 Diverse sange m.m. 46 Sommerfugleliste fra Charles 51 Planteliste* 52 *Sammenskrivning af lister fra Marianne Helkjær, Bente Lambertsen, Anne Murmann og Lene Køhler Rapporten er redigeret af Lene Køhler Jeg har også benyttet billeder fra Birte og Aase Side 1

3 Deltagerliste På kroen/ i andre huse lejet af kroen Anne Murmann Hansen Marianne Helkjær Margit Groth Nielsen Henrik Nielsen Vibeke Klausen Rigmor Martens Bente Lambertsen Birte Uhre Pedersen Aase Gøthgen Carsten Gøthgen Thyge Enevoldsen Inger Vedel Elsebeth Bindslev Ole Borton Mathiesen Lene Køhler Tove Skands Andersen Jakob Hermann Claus Helweg Ovesen Jytte Leopold Claus Leopold Erik Skov Nielsen Kirsten Nielsen John Mortensen Anette Andersen Ole B. Lyshede Linda Jørgensen Privat indkvartering: Anne Adsersen Henning Adsersen Henning S Heide-Jørgensen Campingplads: Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen Charles Christian Riis Hansen Mogens Kjær Poulsen 2

4 Fredag den 31. juli Ole, Tove og jeg kørte fra Hvidovre station kl Der var heldigvis ikke meget trafik. Vi kom meget gelinde gennem vejarbejdet på Køgemotorvejen. Der var nogle andre små vejarbejder undervejs, men ikke noget der sinkede os. Der var en meget kraftig sidevind. Jeg skulle holde godt fast i rattet over broerne. Tove og Ole syntes, jeg slingrede. Vi holdt en lille pause på Fyn. Vi trængte til te og kaffe. Da vi nærmede os Vejle, kom vi ind i et meget kraftigt regnvejr. Heldigvis klarede det hurtig op igen. Efter vi var kørt fra motorvejen, guidede Ole mig igennem Horsens, og vi nåede Brigsted Strand kl Det var rart, vi havde tid til at få regnbukser og støvlerne på. Det blæste rigtig koldt. Anne kom på cykel, hun skulle med i bilen, når vi senere skulle til Snaptun. Nu fik vi den triste besked, at vi ikke kunne komme over til Vorsø kl. 11 på grund af højvande. Men de håbede på, vi kunne komme over kl. 14. Derfor kørte vi ud til Trustrup Høje Lokalitet 1 Trustrup Høje Da vi kom op på højen, fremsagde Adser et digt af Knud Wiinstedt fra digtsamlingen Vejene se side 46. Vi satte os først ned og spiste vores frokost. Vi havde alle været tidligt oppe. Her var en smuk udsigt, hvor vi bl.a. kunne se over til Vorsø og Alrø. Derefter gik vi en lille rundtur. Det så umiddelbart ikke ud af så meget. Men der blev alligevel noteret flittigt. Først oppe fra bakken Høst-Borst Tusindfryd Hvid-Kløver Krat-Fladbælg Adser fremsiger digt Klar til afgang Leontodon autumnalis Bellis perennis Trifolium repens Lathyrus linifolius 3

5 Tormentil Almindelig Hanekro Liden Klokke Bølget Bunke Almindelig Hundegræs Rød Svingel Potentilla erecta Galeopsis tetrahit Campanula rotundifolia Deschampsia flexuosa Dactylis glomerata Festuca rubra Trustrup Høje Almindelig Hvene Almindelig Røllike Almindelig Gyldenris Korbær Almindelig Syre Almindelig Rajgræs Mark-Krageklo Gyvel Fløjlsgræs Stilk-Eg Engriflet Hvidtjørn Vild Kørvel Agrostis capillaris Achillea millefolium Solidago virgaurea Rubus caesius Rumex acetosa Lolium perenne Ononis spinosa ssp. spinosa Cytisus scoparius Holcus lanatus Quercus robur Crataegus monogyna Anthriscus sylvestris Husløg under en bænk Muldvarp 4

6 Senere gik vi nede på en lille eng Blæresmælde Almindelig Hyld Ahorn Håret Høgeurt Vellugtende Gulaks Rødknæ Fugle-Kirsebær Tidlig Dværgbunke Gul Snerre Almindelig Kongepen Silene vulgaris Sambucus nigra Acer pseudoplatanus Pilosella officinarum Anthoxanthum odoratum Rumex acetosella Prunus avium Aira praecox Galium verum Hypochoeris radicata Claus med Kugle-Museurt Blåmunke Gederams Hedelyng Lancet-Vejbred Opret Kobjælde Smalbladet Høgeurt Rød-Gran Skov-Fyr Glat Hunde-Rose Stor Nælde Glat Vejbred Almindelig Fuglegræs Almindelig Pimpinelle Draphavre Bugtet Kløver Kugle-Museurt Filago vulgaris Jasione montana Epilobium angustifolium Calluna vulgaris Plantago lanceolata Pulsatilla vulgaris Hieracium umbellatum Picea abies Pinus sylvestris Rosa canina ssp. canina Urtica dioica Plantago major ssp. major Stellaria media Pimpinella saxifraga Arrhenatherum elatius Trifolium medium 5

7 Vi sluttede af med at gå på en markvej, indtil vi igen kom ud til bilerne. På vejen lå en død muldvarp. Ager-Museurt Kugle-Museurt Almindelig Torskemund Grå-Bynke Spidskapslet Star Hindbær Blåhat Bidende Stenurt Grå-Pil Kanadisk Bakkestjerne Blåhat Knautia arvensis Bredbladet Timian Thymus pulegioides Logfia arvensis Filago vulgaris Linaria vulgaris Artemisia vulgaris Carex spicata Rubus idaeus Knautia arvensis Sedum acre Salix cinerea Conyza canadensis Prikbladet Perikon Hypericum perforatum Hvid Snerre Galium mollugo Bleggul Snerre G. verum x mollugo Blåaks Bredbladet Mangeløv Almindelig Mangeløv Almindelig Røn Sesleria nitida Dryopteris dilatata Dryopteris filix-mas Sorbus aucuparia 6

8 Ager-Snerle Småkronet Gedeskæg Korn-Valmue Gærde-Valmue Lugtløs Kamille Vild Løg Hyrdetaske Mark-Forglemmigej Rød-Kløver Eng-Rottehale Tjærenellike Bredbladet Timian Knold-Rottehale Bleggul Snerre Smalbladet Kællingetand Gul Fladbælg Grøn Høgeskæg Ager-Padderok Storbægret Storkenæb Eng-Brandbæger Aften-Pragtstjerne Krumhals Hvidmelet Gåsefod Blød Storkenæb Ager-Stedmoderblomst Almindelig Vej-Pileurt Almindelig Spergel Tveskægget Ærenpris Burre-Snerre Hvid Okseøje Convolvulus arvensis Tragopogon pratensis ssp. minor Papaver rhoeas Papaver dubium Tripleurospermum perforatum Allium oleraceum Capsella bursa-pastoris Myosotis arvensis Trifolium pratense Phleum pratense ssp. pratense Viscaria vulgaris Thymus pulegioides Phleum pratense ssp. serotinum Galium verum x mollugo Lotus tenuis Lathyrus pratensis Crepis capillaris Equisetum arvense Geranium columbinum Senecio jacobaea Silene latifolia ssp. alba Anchusa arvensis Chenopodium album Geranium molle Viola arvensis Polygonum aviculare ssp. aviculare Spergula arvensis Veronica chamaedrys Galium aparine Leucanthemum vulgare Småkronet Gedeskæg Tragopogon pratensis ssp. minor Smalbladet Kællingetand Lotus tenuis 7

9 Vi kørte igen ned til Brigsted Strand. Nu var vi heldige, for nu kunne vi se Jens Gregersen komme over vandet med traktoren. Der kunne kun sidde i vognen og en inde i førerhuset. Jens måtte køre tre gange, inden vi alle var ovre på Vorsø. Jeg var med på den første tur. Kaj Halberg begyndte at fortælle om Vorsøs historie og om registreringen af planter, indtil de andre var kommet over. Lokalitet 2 Vorsø Transpoten til Vorsø Tagrør Tudse-Siv Hvidmelet Gåsefod Jordbær-Kløver Almindelig Hanekro Almindelig Mjødurt Kær-Svinemælk Strand-Mælde Spyd-Mælde Lådden Dueurt Phragmites australis Juncus bufonius Chenopodium album Trifolium fragiferum Galeopsis tetrahit Filipendula ulmaria Sonchus palustris Atriplex littoralis Atriplex prostrata Epilobium hirsutum Almindelig Røllike Kaj Halberg fortæller Jens Gregersen og Tove Achillea millefolium 8

10 Kær-Dueurt Sandkryb Harril Strand-Annelgræs Kryb-Hvene Gåse-Potentil Ager-Svinemælk Kær-Tidsel Stor Nælde Fladstrået Siv Epilobium palustre Glaux maritima Juncus gerardii Puccinellia maritima Agrostis stolonifera Argentina anserina Sonchus arvensis Cirsium palustre Urtica dioica Juncus compressus Vorsø er en 62 ha stor ø, som ligger ved Horsens Fjords nordlige bred. Den er, som landskabet omkring fjorden i det hele taget, resultatet af den seneste istids omflytninger med jorden, men desuden har landhævningen siden istiden givet øen en bræmme af lave strandenge og lavvandet kyst. Øen er ubeboet og tilhører Miljøministeriet, og den er kun tilgængelig via en gammel vadesti. For at beskytte flora og fauna på øen er den lukket for offentlighedens adgang i perioden fra 1. april til 15. juli. Fredningshistorien og øens status som et levende, biologisk laboratorium gør den interessant langt ud over landets grænser. Nu blev vi rigtig præsenteret for Jens Gregersen, Kaj Halberg, Tommy Dall og Peter Fabricius. De fortalte alle lidt om deres tilknytning til øen, og om hvordan udviklingen af øen er foregået fra der blev drevet alm. landbrug, til nu, hvor det er naturlig skov og strandenge, og om hvordan markerne er udviklet til skove. Skov-Hullæbe Epipactis helleborine Kort over inddelingerne på Vorsø Bredbladet Klokke Campanula latifolia Rynket Rose Kær-Galtetand Dag-Pragtstjerne Almindelig Skjolddrager Sylt-Star Horse-Tidsel Kantet Dueurt Kæmpe-Svingel Rosa rugosa Stachys palustris Silene dioica Scutellaria galericulata Carex otrubae Cirsium vulgare Epilobium trtragonum Festuca gigantea 9

11 Ager-Tidsel Sværtevæld Strand-Asters Lådden Perikon Almindelig Rajgræs Dunet Steffensurt Krybende Potentil Cirsium arvense Lycopus europaeus Aster tripolium Hypericum hirsutum Lolium perenne Circaea lutetiana Potentilla reptans Mindesten for Herluf Vinge Høns og kyllinger Tommy og Peter fortalte om hvordan skovene bliver undersøgt for biomasse af de forskellige træarter, hver 10ende år. Dette fortalte de, mens vi stod inde i Vesterskov. Dette arbejde har de gjort de sidste 30 år. Derefter gik vi op til gården, hvor Jens bor. Undervejs kom vi forbi mindestenen for Herluf Winge. Der gik nogle meget flotte høns og haner rundt på gårdspladsen. Tommy Dall og Peter Fabricius på gårdspladsen Ask Mirabel Ahorn Almindelig Mangeløv Engriflet Hvidtjørn Fraxinus excelsior Prunus cerasifera Acer pseudoplatanus Dryopteris filix-mas Crataegus monogyna 10

12 Almindelig Hvidtjørn Haremad Gul Fladbælg Almindelig Agermåne Stinkende Storkenæb Glat Dueurt Feber-Nellikerod Slåen Almindelig Hyld Prikbladet Perikon Benved Selje-Pil Crataegus laevigata Lapsana communis Lathyrus pratensis Agrimonia eupatoria Geranium robertianum Epilobium montanum Geum urbanum Prunus spinosa Sambucus nigra Hypericum perforatum Euonymus europaeus Salix caprea Læge-Alant Inula helenium Skov-Hullæbe Miliegræs Skov-Skræppe Bøg Skov-Elm Glat Vejbred Bredbladet Klokke Merian Almindelig Knopurt Eng-Rottehale Kantet Perikon Grå-Pil Stilk-Eg Vorte-Birk Skov-Galtetand Epipactis helleborine Milium effusum Rumex sanguineus Fagus sylvatica Ulmus glabra Plantago major ssp. major Campanula latifolia Origanum vulgare Centaurea jacea Phleum pratense ssp. pratense Hypericum maculatum Salix cinerea Quercus robur Betula pendula Stachys sylvatica Vi fortsatte gennem en flot bevoksning af Læge-Alant forbi Laboratoriet eller professorhuset. Nu kom vi ud i Østerskoven, et området med skarver. Her så vi en havørnerede. Det var en meget spændende skov at gå i. Vi var flere, der var blevet så betaget af stedet, så vi ikke kom med 11

13 gruppen ud. Nu kunne vi ikke se de andre, så vi gik hen til gården. Der var ingen. Ida ringede til Claus, og vi fik at vide, hvordan vi kunne komme ned til de andre på stranden. Jeg kan godt forstå, vi ikke opdagede den sti, vi skulle ind ad. Den var nærmest ikke eksisterende. Havørne rede Læge-Alant Bredbladet Mangeløv Kvalkved Vild Kørvel Bånd-Pil Humle Skov-Løg Hvid Okseøje Glat Burre Hassel Stor Fladstjerne Aften-Pragtstjerne Naturlig skov Inula helenium Dryopteris dilatata Viburnum opulus Anthriscus sylvestris Salix viminalis Humulus lupulus Allium scorodoprasum Leucanthemum vulgare Arctium lappa Corylus avellana Stellaria holostea Silene latifolia ssp. alba Er dette en sti? Krybende Potentil Lyse-Siv Strand-Malurt Marehalm Eng-Klaseskærm Oenanthe lachenalii Potentilla reptans Juncus effusus Artemisia maritima Leymus arenarius 12

14 Grå-Bynke Strand-Mælde Strand-Trehage Engelsk Vadegræs Almindelig Kvik Eng-Klaseskærm Artemisia vulgaris Atriplex littoralis Triglochin maritima Spartina angelica Elytrigia repens Oenanthe lachenalii Den flotte strandeng Herude fik jeg ikke noteret så meget, da tiden efterhånden var knap. Det var en utrolig flot strandeng. Her ville jeg gerne have gået noget længere tid. Det ville vi også have kunnet, hvis vi var kommet over til øen kl. 11. Mens vi gik på stranden så vi en havørn. Sandkryb Strandsennep Strandgåsefod Sodaurt Tornet Salat Strand-Kogleaks Strand-Kamille Pastinak Hundepersille Vand-Mynte Grå-El Glaux maritima Cakile maritima Suaeda maritima Salsola kali Lactuca serriola Bolboschoenus maritimus Tripleurospermum maritimum Pastinaca sativa Aethusa cynapium Mentha aquatica Alnus incana Solautog raf Bogen om Vorsø Havørn Haliaeetus albicilla 13

15 Ager-Padderok Kruset Skræppe Strand-Bede Salturt (Kveller) Nat-Limurt Gul Iris Rank Vejsennep Equisetum arvense Rumex crispus Beta maritima Salicornia europaea Silene noctiflora Iris pseudacorus Sisymbrium officinale Jens Gregersen kom med sine nyeste tegninger Nogle gør sig klar til at gå over til Brigsted Vi gik tilbage til gården. Nu viste Jens Gregersen den flotte bog om Vorsø, han og Kaj Halberg har forfattet. Den var vi mange der købte, for den fantastiske pris af 100 kr. Bøgerne blev også signeret, og i tilgift fik vi alle en lille tegning i bogen af Jens. Derefter viste Jens os nogle af sine sidste tegninger og skitser. Ud i det kolde vand Andre venter på traktoren Vi gik ned til stranden, hvor mange begyndte at gå over til Brigsted, da vi havde fået at vide at hjemturen ikke var med traktoren. Pludselig så vi Tyge, som var kommet næsten halvvejs over vende om. Da han kom til stranden, tog han sin rygsæk, som han havde glemt og startede tilbageturen igen. Vi var en lille gruppe som blev kørt over. Men Jens måtte ringe efter sin kone, 14

16 som var på indkøb, før vi kunne kommer over. Alle der gik over, kom i land før os. Anne havde heldigvis fået mine bilnøgler, så hun med det samme kunne skifte til tørt og varmt tøj. Vi pakkede bilen og fik sat anhængeren på. Cyklen var svær at placere, den lå næsten vandret. Men da den var tøjret, lå den fint. Vi kørte langs med havnen i Horsens. Det var Ole som guidede mig, Vi kom ud ad 459 til Glud og derfra til Snaptun. Nu blev bilen tømt, og vi samledes nede ved færgelejet. Her fik vi hver et lille rødt klister mærke. Færgen sejlede kl. 19. Der var heldigvis varmt inde i salonen. Der var et cafeteria, hvor vi kunne få te, kaffe og øl. De havde en meget spændende Endelave øl. Den var vi flere, som ville smage. Vi var i land kl. 20. Nu gik vi ned til kroen. Her tog det lidt tid, inden vi alle var fordelt. Det viste sig, at vi var flere, der skulle indlogeres i andre huse. Jeg kom i gruppe med Tove, Aase, Carsten og Linda. Vi skulle bo ca. 2 km fra kroen. Endelaves centrale del med det højeste punkt, Snekkebjerget på blot 7,8 m, er skabt under sidste istid. Uden på dette skelet af istidsdannelser har havet siden aflejret nyt land. Øens 3 spidser, Lynger Hage, Kloben og Øvre er sådanne marine dannelser. Specielt er det tydeligt at Øvre er opstået som en serie af krumodder, med den ældste længst mod syd og den yngste nærmest kysten mod nord. Odderne er dannet fra Kattegatsiden i øst og er krummet mod nordvest. Strandvold efter strandvold af grus og rullesten er herved lagt uden om hinanden, så øen gradvist er vokset mod nord. En proces der stadig finder sted. Havet æder sig ganske langsomt ind i øen på sydvestkysten, og har derved skabt den 5 m høje klint. Hvert år skrider store stykker af den stejle klint i havet og kystlinjen ændres således gradvist. At øen gennem tiderne har ændret form kan i øvrigt også ses ved, at der findes rester efter en gammel mose med store elle- og egetræer 200 m ude i vandet nord for Endelave By. Ud for Øvre ligger en lille ø kaldet Terneøen. Heldigvis blev vores bagage kørt ud til huset af Jørgen Rabøl. Middagen blev hurtigt serveret. Vi fik først en meget lækker tomat/chillisuppe med creme fraiche. Hovedretten var stegt flæsk med persillesovs og nye kartofler. Desserten var citronfromage. Den var meget let og luftigt. Nu var vi alle trætte, det havde været en lang og begivenhedsrig dag. Vi fem der skulle ud til Vestergade 52, gik over på den anden side af vejen, hvor der stod de cykler, vi skulle bruge om lørdagen. Vi cyklede ud til vores natlogi sammen med Jørgen Rabøl. Sengene var af meget varierende standard. Den værste var Toves. Det var en feltseng uden overmadras, så hun kunne tydligt mærke fjedrene. Heldigvis lå der en ekstra dyne, som vi foldede sammen, så var det knap så slemt. Vi faldt hurtigt i søvn. 15

17 Lørdag den 1. august Vi stod op kl Vi var fem, der skulle deles om badet, men der var heldigvis to toiletter. Vi cyklede tilbage til kroen. Der var morgenmad fra kl Der var alt, hvad vi skulle bruge på nær sort te. De fik også travlt med at koge mere vand. Kromanden havde aldrig været ude for så mange tedrikkere. Vi skulle ikke smøre madpakker, frokosten ville blive bragt ud til Jørgen Rabøls hus. Det viste sig, at der manglede cykler. Dem havde nogle nordmænd taget. Der var fire, der måtte på havnen og leje cykler der. Inden vi kørte, blev der sat sadler op og pumpet dæk. Det var en skøn gruppe på gamle rustne cykler, de fleste uden ringeklokke, der gav sig på vej kl Jørgens kone Dana skulle være back-up, hvis der skete noget med cyklerne. Hun havde to ekstra cykler bag på sin bil. Marken med Vindaks Apera spica-venti Kornblomst Centaurea cyanus Undervejs havde vi to små stop, hvor vi bl.a. så Vindaks og Rank Evighedsblomst. Vindaks Farve-Reseda Kornblomst Læge-Oksetunge Strandkål Rank Evighedsblomst Apera spica-venti Reseda luteola Centaurea cyanus Anchusa officinalis Crambe maritima Gnaphalium sylvaticum Op på cyklen og videre Rank Evighedsblomst Gnaphalium sylvaticum 16

18 Vi kørte ned mod Lynger ad små sandede og stenede stier langs med vandet. Vi blev overhalet af nogle ryttere. Vi parkerede cyklerne og gav os på vej til dagen første lokalitet. Lokalitet 3 - Lynger Hage (Strand overdrev og eng) Strandkål Crambe maritima Måler Vi gik først ind over et overdrev Ager-Museurt Hedelyng Brombær Almindelig Røllike Rød-Kløver Gåse-Potentil Kruset Skræppe Gul Snerre Bukketorn Strand-Bede Tidlig Dværgbunke Liden Klokke Håret Høgeurt Logfia arvensis Calluna vulgaris Rubus sp. Achillea millefolium Trifolium pratense Argentina anserina Rumex crispus Galium verum Lycium barbarum Beta maritima Aira praecox Campanula rotundifolia Pilosella officinarum På vej ind til kæret 17

19 Almindelig Rødknæ Sand-Star Almindelig Gedeblad Katteskæg Hare-Kløver Almindelig Knopurt Mark-Krageklo Strand-Mælde Krybende Potentil Mark-Firling Blågrøn Star Horse-Tidsel Almindelig Hønsetarm Grøn Høgeskæg Rumex acetosella Carex arenaria Lonicera periclymenum Nardus stricta Trifolium arvense Centaurea jacea Ononis spinosa ssp. spinosa Atriplex littoralis Potentilla reptans Sagina apetala Carex flacca Cirsium vulgare Cerastium fontanum Crepis capillaris Senere kom vi ind i et meget dejligt kærområde. Her var rigtig smukt at gå. Vi skulle lige passe på, at vi ikke blev fanget af et meget lavt hegn. Nyse-Røllike Fløjlsgræs Bidende Ranunkel Kær-Ranunkel Lyse-Siv Knop-Siv Muse-Vikke Græsbladet Fladstjerne Achillea ptarmica Holcus lanatus Ranunculus acris Ranunculus flammula Juncus effusus Juncus conglomeratus Vicia cracca Stellaria graminea Nu skal der nøgles Gåse-Potentil Hvid-Kløver Kryb-Hvene Høst-Borst Kattehale Bjerg-Rørhvene Argentina anserina Trifolium repens Agrostis stolonifera Leontodon autumnalis Lythrum salicaria Calamagrostis epigejos 18

20 Vand-Mynte Vandnavle Vandranunkel sp. Almindelig Sumpstrå Hjertegræs Glanskapslet Siv Almindelig Kællingetand Mentha aquatica Hydrocotyle vulgaris Ranunculus sp. Eleocharis palustris Briza media Juncus articulatus Lotus corniculatus Nyse-Røllike Achillea ptarmica Vinget Perikon Almindelig Brunelle Almindelig Fredløs Fin Kløver Tandbælg Strand-Trehage Dværg-Star Skede-Star Blåtop Harril Strand-Tusindgylden Bukketorn Lycium barbarum Hypericum tetrapterum Prunella vulgaris Lysimachia vulgaris Trifolium dubium Danthonia decumbens Triglochin maritima Carex viridula var. viridula Carex hostiana Molinia caerulea Juncus gerardii Centaurium littorale Vandnavle Hydrocotyle vulgaris Almindelig Fredløs Lysimachia vulgaris 19

21 Vorte-Birk Dun-Birk Hirse-Star Vellugtende Gulaks Klokkelyng Strand-Svingel Djævelsbid Kødfarvet Gøgeurt Sump-Kællingetand Krognæb-Star Maj-Gøgeurt Bugtet Kløver Håret Star Vrietorn Betula pendula Betula pubescens Carex panicea Anthoxanthum odoratum Erica tetralix Festuca arundinacea Succisa pratensis Dactylorhiza incarnata Lotus pedunculatus Carex lepidocarpa Dactylorhiza majalis Trifolium medium Carex hirta Rhamnus cathartica Der var dejligt på engen Carsten ordner cykel På vej til næste lokalitet tabte Claus sin ene pedal. Med det fik Carsten fikset med sin altmulig kniv, så vi behøvede ikke at hidkalde Dana. Lokalitet 4 Lynger ved stranden Vi kom ud til stranden ved Lynger Vej. Mens vi parkerede kom en far kørende med sin lille dreng på ca. 10 år. I en slags buggy-bil. Det var drengen, der kørte. Der er andre trafikregler på Endelave end på Sjælland. Her var det een speciel plante, vi skulle se nemlig Moskus Katost, men det blev dog til lidt mere. Kruset Skræppe Gul Snerre Hare-Kløver Almindelig Røllike Strand-Engelskgræs Moskus-Katost Rumex crispus Galium verum Trifolium arvense Achillea millefolium Armeria maritima ssp. maritima Malva moschata 20

22 Rød Svingel Strand-Kamille Klæbrig Brandbæger Strandkål Strand-Mælde Strandarve Rynket Rose Ager-Svinemælk Almindelig Hønsetarm Sand-Star Festuca rubra Tripleurospermum maritimum Senecio viscosus Crambe maritima Atriplex littoralis Honckenya peploides Rosa rugosa Sonchus arvensis Cerastium fontanum Carex arenaria Moskus-Katost Malva moschata Ager-Svinemælk Sonchus arvensis var. arvensis Lige da vi igen gav os på vej, så vi Strand-Kvan. Den måtte også lige fotograferes. Hvas Randfrø Strand-Kvan Torilis japonica Angelica arcangelica ssp. litoralis Vi vendte nu cyklerne ind mod Endelave by, men undervejs gjorde vi holdt i Lille Skov. Strand-Kvan Angelica arcangelica ssp. litoralis Poppelbladbille Melasoma populi 21

23 Lokalitet 5 Lille skov (Forvildet Skov) Inden vi gik ind i skoven, viste Adser, til dem der kom sidst, en meget flot rød bille. Det var en Poppelbladbille Melasoma populi. Inde i skoven var der flere nye arter at notere, men også myg. Skov-Gøgelilje Hundekvik Dansk Arum Skov-Star Hassel Platanthera chlorantha Elymus caninus Arum alpinum Carex sylvatica Corylus avellana Dansk Arum Arum alpinum Mose-Bunke Skov-Stilkaks Stor Konval Dunet Steffensurt Korbær Ask Bjerg-Ærenpris Stor Konval Polygonatum multiflorum Deschampsia cespitosa Brachypodium sylvaticum Polygonatum multiflorum Circaea lutetiana Rubus caesius Fraxinus excelsior Veronica montana Lille skov Charles og Elsebeth 22

24 Vild Løg Stinkende Storkenæb Skov-Hullæbe Skov-Galtetand Bævreasp Stor Nælde Almindelig Hundegræs Haremad Fløjlsgræs Stor Fladstjerne Lund-Rapgræs Prikbladet Perikon Mellembrudt Star Stikkelsbær Skov-Skræppe Allium oleraceum Geranium robertianum Epipactis helleborine Stachys sylvatica Populus tremula Urtica dioica Dactylis glomerata Lapsana communis Holcus lanatus Stellaria holostea Poa nemoralis Hypericum perforatum Carex divulsa ssp. leersii Ribes uva-crispa Rumex sanguineus Da vi fortsatte vores cykeltur, faldt pedalen også af Johns cykel. Den kunne Carsten ikke lave, da der manglede en møtrik, så nu måtte Jørgen hidkalde Dana. Mens John og Anette ventede på en ny cykel, kørte vi andre ud til stranden ikke så langt fra kroen. Her så vi Vadegræs. Den blev plantet i marsken, som en hybrid, der derfor ikke skulle kunne sætte spiredygtige frø. Men den snød de lærde og lavede en kromosom fordobling. Nu spreder den sig til mange strandområder. Engelsk Vadegræs Spartina angelica Inger og Elsebeth ved Vadegræs Skarntyde Conium maculatum Engelsk Vadegræs Dusk-Syre Cikorie Spartina angelica Rumex thyrsiflorus Cichorium intybus Vi var også lige forbi præstegåden, hvor vi skulle se Springknap. Springknap Parietaria officinalis 23

25 Springknap Parietaria officinalis Frokost i haven Vi kørte nu hen til Jørgen og Danas hus, hvor vi skulle indtage vores frokost. Det var dejlige frisksmurte sandwich. To til hver, Der var også øl, sodavand og kildevand. Det var meget hyggeligt at sidde og slappe af i haven i et vidunderligt vejr. Der var også en udstilling oppe på førstesalen, som mange var oppe og kigge på. Endelave Naturcenter: Naturudstillingen (fra 2012) fortæller på levende vis om Endelaves enestående og mangfoldige natur. Vi fortsatte vores tur kl Dana viser frem i udstillingen Et kig over flasken, strandengen og nordkysten Lokalitet 6 Flasken, strandeng Vi kørte ad Endelave Strandvej ud til Kongevejen, hvor vi drejede til venstre. Her var der tavler over helleristninger. Dem kiggede vi ikke på, vi skulle videre. Ved Bremå stillede vi cyklerne og gik ind på engen. Her skulle vi virkelig se os godt for, så vi ikke fik et sop, da der var vådt og ind i mellem store klare vandhuller. Vi skulle ind og studere planterne på tuerne af gul engmyre. Jordbær-Kløver Harril Bidende Ranunkel Almindelig Rajgræs Hvid-Kløver Kryb-Hvene Strand-Trehage Trifolium fragiferum Juncus gerardii Ranunculus acris Lolium perenne Trifolium repens Agrostis stolonifera Triglochin maritima 24

26 Der kigges også på fugle på engen Ida og Jacob Rød Svingel Vingefrøet Hindeknæ Kødet Hindeknæ Gåse-Potentil Strand-Vejbred Strand-Annelgræs Høst-Borst Salturt (Kveller) Strand-Asters Fløjlsgræs Festuca rubra Spergularia media Spergularia salina Argentina anserina Plantago maritima Puccinellia maritima Leontodon autumnalis Salicornia europaea Aster tripolium Holcus lanatus Vingefrøet Hindeknæ S. media Strand-Firling Sagina maritima Smalbladet Hareøre Bupleurum tenuissimum Strandgåsefod Strand-Kogleaks Stilket Kilebæger Str and-tusindgylden Femhannet Hønsetarm Fjernakset Star Suaeda maritima Bolboschoenus maritimus Atriplex pedunculata Centaurium littorale Cerastium semidecandrum Carex distans 25

27 Lokalitet 7 Dobber og Hedekær på vej til Øverste Ende Vi fortsatte op ad vejen Øvre. Da vi havde kørte lidt, gjorde vi et lille stop, hvor vi gik ind til et lille hedekær. Her var rigtig spændende. Da jeg kom ind til kæret, var de andre ved at gå ud igen. På den måde blev jeg altid sidst. Mose-Troldurt Pedicularis sylvatica Kær-Svinemælk Brombær Almindelig Røllike Fersken-Pileurt Krybende Hestegræs Almindelig Kongepen Mose-Troldurt Fløjlsgræs Lyse-Siv Tag-Høgeskæg Sump-Evighedsblomst Muse-Vikke Sump-Evighedsblomst Gnaphalium uliginosum Sonchus palustris Rubus sp. Achillea millefolium Persicaria maculosa Holcus mollis Hypochoeris radicata Pedicularis sylvatica Holcus lanatus Juncus effusus Crepis tectorum Gnaphalium uliginosum Vicia cracca Mens vi kørte, så vi Knop-Siv Bredbladet Dunhammer Juncus conglomeratus Typha latifolia Endnu et lille stop, hvor vi også gik ind til et kær. Det lå tæt ved vejen. Her var vådt, og der var klart vand, så man skulle ikke gå for langt ud. Blågrøn Kogleaks Tigger-Ranunkel Hedelyng Revling Schoenoplectus tabernaemontani Ranunculus sceleratus Calluna vulgaris Empetrum nigrum 26

28 Smalbladet Kæruld Vorte-Birk Blåtop Liden Siv Kær-Ranunkel Vandnavle Klokkelyng Eriophorum angustifolium Betula pendula Molinia caerulea Juncus bulbosus Ranunculus flammula Hydrocotyle vulgaris Erica tetralix Smalbladet Kæruld Eriophorum angustifolium Op på cyklerne igen. Nu var der nogle få, der kørte helt op til Øverste ende. Men resten gjorde endnu et stop, hvor vi igen gik ind til et hedekær. Her skulle vi gå et langt stykke, inde vi fra fremme ved kæret, og desværre fandt vi ikke noget nyt af interesse. Vi kiggede efter Soldug. Tilbage igen til cyklerne. Bølget Bunke Vorte-Birk Sand-Star Almindelig Star Hedelyng Klokkelyng Skov-Fyr Blåtop Deschampsia flexuosa Betula pendula Carex arenaria Carex nigra var. nigra Calluna vulgaris Erica tetralix Pinus sylvestris Molinia caerulea Desuden så vi Prægtig Skørhat Manddraber-Mælkehat Sortfiltet Viftesvamp Russula paludosa Lactarius necator Tapinella atrotomentosa Lokalitet 8 Øverste Ende Nu kom vi op til de andre, som havde ligge og slappet af i græsset. Vi var lige henne og se på en Skibssætning, inden vi kørte det sidste stykke vej ud mod spidsen. Vi stod af cyklerne og gik ud 27

29 mod øverste ende, helt ud på spidsen af tangen. Hvor var her smukt at gå. Men tiden var ved at være knap, så vi måtte begynde hjemturen. Ude på øverste ende Vej-Engelskgræs Vellugtende Gulaks Glat Hunde-Rose Rynket Rose Gul Snerre Sand-Star Tidlig Dværgbunke Fåre-Svingel Strand-Engelskgræs Bakke-Nellike Dianthus deltoides Armeria maritima ssp. elongata Anthoxanthum odoratum Rosa canina ssp. canina Rosa rugosa Galium verum Carex arenaria Aira praecox Festuca ovina Armeria maritima ssp. maritima Strand-Mandstro Eryngium maritimum Strandgåsefod Almindelig Firling Knude-Firling Hare-Kløver Strand-Tusindgylden Liden Tusindgylden Håret Høgeurt Suaeda maritima Sagina procumbens Sagina nodosa Trifolium arvense Centaurium littorale Centaurium pulchellum Pilosella officinarum 28

30 Lyse-Siv Strand-Mandstro Bakke-Nellike Strandarve Bidende Stenurt Blæresmælde Almindelig Kællingetand Hvid-Kløver Marehalm Østersø-Hjælme Sodaurt Strand-Kvik Spyd-Mælde Juncus effusus Eryngium maritimum Dianthus deltoides Honckenya peploides Sedum acre Silene vulgaris Lotus corniculatus Trifolium repens Leymus arenarius Ammophila arenaria x Calamagrostis epipeios Salsola kali Elytrigia juncea Atriplex prostrata Stålorm Anguis fragilis Nu begyndte man at føle sadeltrykket. Vi gjorde et lille stop, da der lå en flot stålorm på vejen. Da vi næsten var inde i byen, stoppe vi ved et iskagehus. Nu trængte vi til en pause og noget sødt. Vi havde på dette tidspunk gået og cyklet 34 km, og vi var endnu ikke færdige. Nogle ville have kaffe og kage, men de fleste var til en isvaffel. Desværre var der kun en til at ekspedere, og det gik ikke hurtigt. Men vi fik dog alle en is, men de sidste havde dårlig nok tid til at nyde isen, da vi havde en aftale med Tove i Lægeurtehaven. Vi var en lille gruppe, der først kom, efter hun var begyndt at fortælle. Lægeurtehaven Vi blev vist rundt i haven af Tove Yde. Hun var en rigtig god fortæller. Haven var delt op i forskellige temaer bl.a. Signaturlæren, Homøopati, Væskelæren, Folkemedicin og Medicinsk brug af planter. Vi fik også flere smagsprøver. Det var frugterne fra Bukketorn, en Endelavedram lavet af Bronze Fennikel, Anis Isop, Sød-Skærm, Prikbladet Perikon og Røllikeblomst og til sidst honning fra de 29

31 brune bier. Det var et meget spændende besøg. Vi kom også ind og så, hvordan de tørrede planter. Nu skulle flere ind og handle, andre tog med Jørgen ud til fugletårnet, men Tove og jeg kørte ud til vores værelse. Vi trængte til et bad, inden vi skulle spise. Pindsvin-Kartebolle Dipsacus strigosus Gammaugle Autographa gamma Vi kørte tilbage til kroen, vi skulle spise kl. 20, men maden var ikke klar. Vi skulle vente ½ time. Vi fik alle et glas vin, øl eller vand efter behag, indtil vi kunne gå til bords. Forretten var laks med flute, meget lækkert. Dertil blev der serveret hvidvin. Adser fortalte lidt om stridighederne mellem Hjarnø og Alrø. Det var noget med en Kaskelot, der var strandet, den tilfaldt beboerne på Hjarnø, fordi hvalhovedet vendt den vej. Derefter stjal folk fra Alrø kirkesølvet. Vi sang en variation over sangen en rejselystenflåde, på fire forskellige melodier se side 47. Jørgen Rabøl fremsagde et ungdomsdigt om en botanisk ekskursion se side 48. Derefter et reklame indslag af Claus for de nye ting, vi kan købe fra foreningen, bæreposer, T-shirts og et billede. Adser fortæller om Hjarnø og Alsø Jørgen læser sit digt fra turen til Kongelunden 30

32 Hoveretten var Kalvesteg stegt i rødvin, kartofler med sesamfrø, ristede grønsager og sovs. Dertil blev der serveret rødvin. De, der hellere ville have øl eller vand, fik dette. Efter hovedretten var spist, læste Claus et gammelt digt se side 49 og vi sang et par opfølgende vers til 175 års dagen, se side 50. Vi sang nogle vers af jeg ved en lærkerede, hvor hver bord sang et eller to vers. Derefter blev der delt nogle foldere om Vorsø ud. Ved middagen lørdag aften Desserten var Tiramisu, det gjorde stor lykke. Vi sluttede af med at synge Adsers snapsevise, se Anholt rapporten. Nu blev der almindelig opbrud. Det havde været en lang og begivenhedsrig dag, og vi skulle tidligt op søndag. Vi cyklede tilbage til vores domicil. Her overnattede Aase, Carsten, Linda, Tove og Lene 31

33 Søndag den 2. august Igen måtte vi tidligt op, da der var morgenmad fra kl. 7, og vi skulle med færgen kl Jørgen Rabøl kom og hentede vores bagage kl Det var rart, vi ikke skulle have kufferterne på cyklen til kroen. Det var det samme lækre morgenbord, men i dag var der to slags sort te og masser af kogt vand. Vi fik sagt farvel til den flinke kromand, som havde gjort alt for at vores ophold på Endelave kunne blive godt. Vi gik til havnen kl Farvel til endelave Det var rigtig dejligt vejr. Vi stillede bagagen i en krog på vogndækket. Der var ikke så mange passager foruden vores gruppe. Vi satte os op det øverste dæk. Inden vi sejlede, opdagede vi en masse sæler på en lille sandtange. Under sejlturen kom vi tættere forbi kolonien, så den blev ivrigt studeret og fotograferet. Elsebeth fandt en Sankthansoldenborre, som hun passede på, så den kunne komme i land på fastlandet. Sælkolonien Sankthansoldenborre Amphimallon solstitialis Vi stod parate med bagagen, da færgen lagde til i Snaptun, da vi kun havde 15 min. til at få bagagen over i bilerne, inden færgen til Hjarnø skulle sejle. Vi nåede det alle sammen. Ida og Charles sprang som de sidste om bord. Denne overfart tog kun 5 min. Hjarnø er en flad moræneø dannet under sidste istid. Højeste punkt er knap 7 m. Havet har flere steder omkring øen aflejret smalle bælter af nyt land. Mest markant er nok krumodderne på nord- og sydsiden. Deres form tyder på, at de gradvist dannes af havstrømme, som fører nyt vand til Horsens fjor. Samtidig æder havet sig ganske langsomt ind i øens sydøstlige kyst, og efterlader her stejle lerede kystskrænter. Hjarnøs form ændrer sig således konstant om end det går langsomt. 32

34 Lokalitet 9 Hjarnø Da vi gik fra borde, kunne vi alle få en folder over øen. Vi havde kun gået et kort stykke af vejen mod kirken, da Elsebeth opdagede turens vigtigste fund, Rug-Hejre. Den blev ivrigt fotograferet. Adser, Claus og Inger går i land Lådden Dueurt Æselfoder Gærde-Snerle Ager-Tidsel Kær-Svinemælk Strand-Malurt Grå-Bynke Tagrør Strand-Bede Kruset Skræppe Almindelig Røllike Almindelig Katost Rynket Rose Almindelig Rajgræs Lige udenfor havnen Epilobium hirsutum Onopordum acanthium Calystegia sepium Cirsium arvense Sonchus palustris Artemisia maritima Artemisia vulgaris Phragmites australis Beta maritima Rumex crispus Achillea millefolium Malva sylvestris Rosa rugosa Lolium perenne Rug-Hejre Bromus secalinus Nældens takvinge Aglais urticae 33

35 Gærde-Kartebolle Stor Nælde Hvid-Kløver Ager-Vejbred Eng-Rottehale Hundepersille Rug-Hejre Dipsacus fullonum Urtica dioica Trifolium repens Plantago major ssp. intermedia Phleum pratense ssp. pratense Aethusa cynapium Bromus secalinus Vi fortsatte over den lille bro, så vi kom ud på strandengen, Odden. Vi så også På broen Nældens takvinge Græsrandøje Feber-Nellikerod Vild Kørvel Almindelig Kvik Marehalm Burre-Snerre Mirabel Aglais urticae Maniola jurtina Geum urbanum Anthriscus sylvestris Elytrigia repens Leymus arenarius Galium aparine Prunus cerasifera Ved lagunen Gederams Epilobium angustifolium 34

36 Ager-Snerle Krybende Potentil Tornet Salat Harril Strand-Vejbred Strand-Kogleaks Gåse-Potentil Strand-Svingel Vingefrøet Hindeknæ Strand-Trehage Rørgræs Sandkryb Høst-Borst Almindelig Kongepen Kær-Galtetand Convolvulus arvensis Potentilla reptans Lactuca serriola Juncus gerardii Plantago maritima Bolboschoenus maritimus Argentina anserina Festuca arundinacea Spergularia media Triglochin maritima Phalaris arundinacea Glaux maritima Leontodon autumnalis Hypochoeris radicata Stachys palustris Strand-Asters Strandarve Vej-Engelskgræs Kryb-Hvene Rød Svingel Salturt (Kveller) Blæresmælde Strand-Firling Almindelig Firling Engelsk Vadegræs Strandsennep Vej-Pileurt (flere slags) Almindelig Ålegræs Aster tripolium Honckenya peploides Armeria maritima ssp. elongata Agrostis stolonifera Festuca rubra Salicornia europaea Silene vulgaris Sagina maritima Sagina procumbens Spartina angelica Cakile maritima Polygonum aviculare Zostera marina Vi fortsatte rundt om lagunen. Her blev der ses flere marsvin. Vi forsatte af en stenstrand, hvor der ikke rigtig voksede noget, men så blev der studeret sten og alger. Vi skulle havde det hele med. 35

37 Strandskade Haematopus ostralegus Blæretang Strengetang Savtang Blæretang Fucus vesicolosus og Strengetang Chorda filum Fucus vesicolosus Chorda filum Fucus serratus Østers Stor Knivmusling Sandmusling Strandsnegl Jernsten Rød Østersøkvartsporfyr Brun Østersøkvartsporfyr Kinnediabas Glimmerskifer Forstenet træ Plance om stensætningen Adser fortæller om Kong Hjarnes sten Vi gik et stykke vej videre omkring lagunen, hvor vi skulle finde Eng-Klaseskærm. Det lykkedes. Nogle blev siddende ude ved stranden, og de sidste nåede først frem, da de andre kom tilbage til stranden. Nu gik vi hen for at se på skibssætningerne. Eng-Klaseskærm Strand-Mælde Oenanthe lachenalii Atriplex littoralis 36

38 Spyd-Mælde Gul Snerre Læge-Kokleare Strand-Kamille Skov-Hanekro Skønbægret Mælde Atriplex prostrata Galium verum Cochlearia officinalis ssp. officinalis Tripleurospermum maritimum Galeopsis bifida Atriplex calotheca Ved skibssætningen På et fredet areal ligger der 10 større og mindre skibssætninger fra vikingetiden. Oprindelig har gravpladsen omfattet mere end 20 skibssætninger. Men ved Nationalmuseets undersøgelse i 1935 lykkedes det kun at finde rester af 10, som blev delvis restaureret, deriblandt Kong Hjarnes grav. Skibene er op til 8 m lange, og dannet af oprejste kampesten. Tre af dem er udgravet, og i alle tre fandtes spor efter brandgrave, hvis sparsomme oldsagsindhold indskrænkede sig til nogle få lerkarskår. Skibssætninger tolkes i dag som et religiøs symbol på den dødes tilknytning til den nordiske mytologi til guden Njord. Hans symbol er netop et skib og det er ham, der råder over vind og vejr. Vi gik først langs en mark Almindelig Hønsetarm Femhannet Hønsetarm Skilt over lagune og skibssætning Cerastium fontanum Cerastium semidecandrum De holder græsset nede 37

39 Smalbladet Kællingetand Prikbladet Perikon Rank Vejsennep Horse-Tidsel Lugtløs Kamille Vellugtende Kamille Almindelig Brandbæger Skive-Kamille Almindelig Svinemælk Liden Tvetand Krumhals Blåhat Hvidmelet Gåsefod Gærde-Valmue Almindelig Spergel Lotus tenuis Hypericum perforatum Sisymbrium officinale var. leiocarpum Cirsium vulgare Tripleurospermum perforatum Matricaria recutita Senecio vulgaris Matricaria suaveolens Sonchus oleraceus Lamium amplexicaule Anchusa arvensis Knautia arvensis Chenopodium album Papaver dubium Spergula arvensis Nogle går oppe og andre nedenfor skrænten Blød Storkenæb Glat Vejbred Gederams Dusk-Syre Ager-Padderok Lancet-Vejbred Almindelig Hundegræs Almindelig Hvene Draphavre Flyve-Havre Geranium molle Plantago major ssp. major Epilobium angustifolium Rumex thyrsiflorus Equisetum arvense Plantago lanceolata Dactylis glomerata Agrostis capillaris Arrhenatherum elatius Avena fatua Inden vi fortsatte langs stranden Vindavn. Her viste Adser os fandens aftryk på en stor sten ude i vandkanten. Da vi nåede vejen gennem øen, var der nogle der drejede op mod den gamle smedje. De fleste fortsatte dog udover engene og gik først op mod byen i nærheden af Hjarnøs gamle skole og campingpladsen. Her skulle vi over flere elektriske hegn. Vel ude ved landevejen, var der kun kort at gå til den gamle smedje, hvor vi skulle indtage vores frokost. 38

40 Adser viser Fandens fodspor Strandkål Nat-Limurt Almindelig Knopurt Glat Burre Almindelig Pimpinelle Bleggul Snerre Hjertekarse Hare-Kløver Bidende Stenurt Skarntyde Hvid Snerre Armensk Brombær Rundbladet Katost Gul Fladbælg Muse-Vikke Almindelig Agermåne Rød-Kløver Hjertekarse Cardaria draba Crambe maritima Silene noctiflora Centaurea jacea Arctium lappa Pimpinella saxifraga Galium verum x mollugo Cardaria draba Trifolium arvense Sedum acre Conium maculatum Galium mollugo Rubus armeniacus Malva neglecta Lathyrus pratensis Vicia cracca Agrimonia eupatoria Trifolium pratense Langs stranden ligefør vi går op mod kroen Almindelig Kællingetand Eng-Gedeskæg Lotus corniculatus Tragopogon pratensis ssp. pratensis 39

41 Almindelig Bjørneklo Skov-Løg Snerle-Pileurt Stregbredpande Rød Glente Tarmrørhinde Heracleum sphondylium ssp. sphondylium Allium scorodoprasum Fallopia convolvulus Thymelicus lineola Milvus milvus Enteromorpha intestinalis Her var rigtig mange gæster denne søndag. Det var godt, der var bestilt en platte til os, ellers kunne det have taget lang tid, før vi fik noget at spise. Men vi måtte vente længe i køen for at købe vores drikkevarer. Der var kun en til at ekspedere, men så smagte øllen også godt, da man endelig havde den i hånden. Vi sad samlet ved tre lange borde. Det var en meget hyggelig afslutning på turen. Efterhånden begyndte folk at gå til færgen. Så vi gik i gang med den store afskedsscene, hvor der blev uddelt knus og kram. Henning Adsersen og Claus Helweg Ovesen havde lavet en rigtig god og interessant ø-hoppe tur. Gården vi kom op forbi Kirkeskibet Vi var en stor gruppe, der tog færgen klokken Overfarten tog kun 5 min. Bilen blev pakket til hjemturen, og støvlerne blev skiftet til sko. Vi fik sat cykelanhængeren op og fik placeret Annes cykel og spændt den godt fast. Nu startede hjemturen, hvor vi kørte fra Snaptun ud til Glud. Derfra først ad vej 459, landevej 23 og 170, til vi kørte ned på motorvejen lige før Vejle. Der var en hel del trafik, men den gled uden problemer. Det blæste heldigvis ikke, da vi kørte over broerne. Det var rart, når vi nu havde cyklen bagpå. Vi kørte ind på rastepladsen nær Sorø, da vi trængte til at strække benene. Det var godt med en kop te, kaffe og is. Nu var vi klar til det sidste stykke. Der var heftig trafik lige ved Køgesammenfletningen, da vi skulle ind i et spor. Så snart vi var kommet forbi, gik det trods vejarbejde fint. Klokken var ca da vi stod ved Hvidovre station, hvor Ole, Anne og Tove skulle af. De sidste knus blev givet, inden vi skiltes i hver sin retning. 40

42 Fredag den 31. juli 41

43 1 Trustrup høje (1) 2 Lokalitet 2 42

44 Lokaliteter på Endelave 5 4 Lørdag formiddags lokaliteter 3 43

45 6 8 7 Lørdag eftermiddags lokaliteter 44

46 Lokalitet 9 - Hjarnø 9 45

47 Knud Wiinstedts digt 46

48 Højsommerekskursion 2015 (meget frit efter Helge Rode) 1 Som en rejselysten flåde 4 Vorsø: vildt og barskt udfolder ankret op ved Jyllands bro sig naturens stærke kraft under vejrs og vindes nåde ingen urskov standen holder ligger landet dybt i ro. skønt den rod jo klart har haft Hårdt går hav mod kyst og strand, elmesyge, skarvelort gnaver klint og lejrer sand har en tyd'lig virkning gjort, skaber voksesteder, sammenbrud i skoven, hvor vi stod og hvor vi gik, hyld og humle tager fat kigged vi på botanik skaber et fortykningskrat det os giver glæder. med lidt ær foroven. 2 Havombruset yngler landet, 5 Endelaves grønne flader tusind øer gik af havn, stor mangfoldighed dog bær', lod sig bære bort med vandet, her er strandeng, marsk og vader for at bære Danmarks navn. her er overdrev og kær Kostbar last de bærer med og på Øvres magre sand de har sikkert voksested fyrrekrat og hedeland, for en mængde planter. nåleskov iblandet. I fru Floras krone står Øens kystlagunevand de i hendes grønne hår rigt med fugle bugne kan, lissom diamanter. strandkål ses i sandet. 3 Vil til øer, små og mindre 6 Hjarnøs bliver så den næste som botaniker man gå, ø på vores ekskursion er der vand som kan forhindre øens kyster vil vi gæste at man let sit mål kan nå, tage under inspektion Færgedrift og tidevand, Søndre Odde gnaves væk ak, man aldrig lide kan men her ses dog stadigvæk på at de sig føjer, klit og gamle volde så den optimale plan Nordre Odde: her man ser man har lagt, man følge kan. mangen kraftig pioner- Dog - vi os fornøjer! plante sig udfolde 7 Vinterklart og sommerbroget breder Kattegat sit vand ligefremt og latterkroget fremstår Horsensfjordens land Øerne gir vandet liv og et dejligt tidsfordrv for en botanikker vi vil altid skønne på ud i øens det grønne gå Nu en skål vi drikker. 47

49 Jørgen Rabøls digt fra en ekskursion den Ude hist i Kongelunden Samles man i morgenstunden. Lup bevæbnet Ravnkjær fattet. Busudbragt og skovturs pjattet Hidkaldt via Rådhuspladsen. Står man midt i blomstermassen. Danske fyre bleg mimoser. Alle bær på plastikposer. Flok bevidste uerfarne Minus plante fuldbefarne. Flyder man ad skovens veje. Skovens gud for flokke neje. Åbenbarer sig se dele Smelter sammen til et hele. Skovens stemme fuglesangen. Kravler ind i øregangen Men man ser kun enkeltheder Egehære i geledder. Dueurt og Gedebladen Skovsalat samt Haremaden Det er anden gang den sommer. At man i naturen kommer. Det er allersidste chance For at samle renæssance Ak! Du velfærdsfødte borger Føler pligtens sværd har sorger Du skal presse plantelivet Før eksamen bli r dig givet Du som i naturen leder. Efter visdom fuglereder Søg og kun det sekundære. Luk dig ind og lær at være 48

50 Et par opfølgende vers til 175-års dagen: 1 Fem og tyve år der gik 5 Dog, noen gode ting er sket, siden dette gilde. noed som skaber glæde, Gik det for vor botanik ordet biodiversitet som vi gerne ville? det har fundet sæde Botanik som som videnskab som en god ønskværdig ting eller som en lidenskab i avis og folketing, vill' vi gerne dyrke. og, skønt svært at fatte Fik vi mere styrke? så vil alle ha' det. 2 Det er ikke gået godt 6 Og en anden positiv særlig mange steder, ting med resultater: det'r desværre tem'lig småt vi har fået direktiv med vor' floraglæder, om vor' habitater mangt et pragtfuldt voksested god natur bevares skal, er desværre pløjet ned. ikke ofres for lokal Vor's naturforvaltning trang til profitering. minder mest om haltning! Husk det, vor regering! 3 Andre steder har vi set, 7 Mange af os flittigt har at i tidens fylde stukket vores snude, kvæles god lokalitet set på græs og siv og star, af nitrat og gylle, i en udvalgt rude. mangen skøn og sjælden blomst Atlas Flora Danica har nu fået sin bekomst. fik vi næsten panik a'. Nu er kvik og nælder Nu bli'r værket færdigt: det hvorom man melder. Det bli'r læseværdigt! 4 Botanik som disciplin 8 Mange nye fund er gjort, i forskning og i skolen nye sjove planter det er nærmest rent til grin. det er måske ej så stort Sådan er parolen: hvis det'r varianter, hvis det'r varianter, men man kan sig glædes ved alt skal vær' molekulært, at man finder voksested og det helt opgives, for en nyhed: biblomst at se hvor planten trives. og for krum stars genkomst. 9 Venner, skønt vi trænges lidt, er en ting dog sikker, man har store glæder tit som feltbotanikker. Vi har herligt tidsfordriv, vi har godt foreningsliv, vi har støv på arret til at få fremtid klaret! 49

51 50

52 Sommerfugleliste Græsrandøje Engrandøje Lille kålsommerfugl Seksplettet køllesværmer Lille ildfugl Dagpåfugleøje Sandrandøje Blåfugl sp. Bredpande sp. Nældens takvinge Stregbredpande Maniola jurtina Aphantopus hyperantus Pieris rapae Zygaena filipendulae Lycaena phlaeas Aglais io Hipparchia semele Lycaenidae sp. Hesperiidae sp. Aglais urticae Thymelicus lineola Stregbredpande Thymelicus lineola 51

53 Planteliste Latinsk navn lokalitet Dansk navn (Dato) Abies alba Almindelig Ædelgran x Acer pseudoplatanus Ahorn x x 1 2 C Achillea millefolium Almindelig Røllike x x x x x x x Achillea ptarmica Nyse-Røllike x Aegopodium podagraria Skvalderkål x Aethusa cynapium Hundepersille x x Agrimonia eupatoria Almindelig Agermåne x x x x Agrostis capillaris Almindelig Hvene x x x x Agrostis stolonifera Kryb-Hvene x x x x Aira praecox Tidlig Dværgbunke x x x x Allium oleraceum Vild Løg x x Allium scorodoprasum Skov-Løg x x x Alnus glutinosa Rød-El x Alnus incana Grå-El x x Ammophila arenaria Sand-Hjælme x Ammophila arenaria x x Calamagrostis epipeios Østersø-Hjælme Anchusa arvensis Krumhals x x Anchusa officinalis Læge-Oksetunge x Angelica arcangelica ssp. litoralis Strand-Kvan x Angelica sylvestris Skov-Angelik x x Anthoxanthum odoratum Vellugtende Gulaks x x x Anthriscus sylvestris Vild Kørvel x x x Apera spica-venti Vindaks x Arabidopsis thaliana Almindelig Gåsemad x Arctium lappa Glat Burre x x Argentina anserina Gåse-Potentil x x x x Armeria maritima ssp. elongata Vej-Engelskgræs x x Armeria maritima ssp. maritima Strand-Engelskgræs x x x Arrhenatherum elatius Draphavre x x Artemisia maritima Strand-Malurt x x x Artemisia vulgaris Grå-Bynke x x x x Arum alpinum Dansk Arum x x 52

54 Latinsk navn lokalitet Dansk navn (Dato) 1 2 C Aster tripolium Strand-Asters x x x Atriplex calotheca Skønbægret Mælde x Atriplex littoralis Strand-Mælde x x x x Atriplex pedunculata Stilket Kilebæger x Atriplex prostrata Spyd-Mælde x x x x Avena fatua Flyve-Havre x Bellis perennis Tusindfryd x Beta maritima Strand-Bede x x x Betula pendula Vorte-Birk x x x Betula pubescens Dun-Birk x Bolboschoenus maritimus Strand-Kogleaks x x x x x Brachypodium sylvaticum Skov-Stilkaks x Briza media Hjertegræs x Bromus hordeaceus Blød Hejre x Bromus secalinus Rug-Hejre x Bupleurum tenuissimum Smalbladet Hareøre x Cakile maritima Strandsennep x x Calamagrostis epigejos Bjerg-Rørhvene x Calluna vulgaris Hedelyng x x x Calystegia sepium Gærde-Snerle x Campanula latifolia Bredbladet Klokke x Campanula rotundifolia Liden Klokke x x x Capsella bursa-pastoris Hyrdetaske x x Cardaria draba Hjertekarse x Carex arenaria Sand-Star x x x x Carex distans Fjernakset Star x Carex divulsa ssp. leersii Mellembrudt Star x Carex flacca Blågrøn Star x Carex hirta Håret Star x Carex hostiana Skede-Star x Carex lepidocarpa Krognæb-Star x Carex nigra var. nigra Almindelig Star x x Carex otrubae Sylt-Star x Carex panicea Hirse-Star x Carex spicata Spidskapslet Star x 53

Besigtigelse (tidl. amtslige data)

Besigtigelse (tidl. amtslige data) Besigtigelse (tidl. amtslige data) Stamdata Observationssted Serup Mose Observationssted nr 483M0102.01M Observationssted DBIdent 990011596 Målested Målested nr Målested DBIdent Ansvarlig myndighed Fyns

Læs mere

Besigtigelse (tidl. amtslige data)

Besigtigelse (tidl. amtslige data) Besigtigelse (tidl. amtslige data) Stamdata Observationssted Tåsinge, Monnet Observationssted nr 479K0054.01K Observationssted DBIdent 990017008 Målested Målested nr Målested DBIdent Ansvarlig myndighed

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard J. F. Hangaard 1. Introduktion Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1.1 Formål Siden 2003 har der i Tarup-Davinde grusgrave været foretaget botaniske undersøgelser med jævne mellemrum.

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2011 Af Johanne Fagerlind

Botaniske undersøgelser 2011 Af Johanne Fagerlind Botaniske undersøgelser 2011 Af Johanne Fagerlind 1. Introduktion 1.1 Formål Data fra feltundersøgelserne er indhentet fra hhv. Phønixområdet og ved Bjerggårdssøen. I Phønixområdet udføres undersøgelserne

Læs mere

PLANTELISTE BOTANIKTUR TIL Trylleskoven 9. august 2016

PLANTELISTE BOTANIKTUR TIL Trylleskoven 9. august 2016 PLANTELISTE BOTANIKTUR TIL Trylleskoven 9. august 2016 Det er sjældent, vi bruger så lang tid på at botanisere omkring parkeringspladsen, som vi gjorde på denne tur. Der var også et rigtig fint overdrev

Læs mere

Turens deltagere. Læsø 2014. Uldstuen - En gammel tanggård

Turens deltagere. Læsø 2014. Uldstuen - En gammel tanggård Turens deltagere Læsø 2014 Uldstuen - En gammel tanggård Indholdsfortegnelse 1 Lenes dagbogsnotater 2-28 Torsdag den 29. maj 2 Lokalitet 1 Frokostpause ved Vorup enge 2 Lokalitet 2 Pause lidt før Frederikshavn

Læs mere

Life 70 - Baselineovervågning i Urup Dam 2013

Life 70 - Baselineovervågning i Urup Dam 2013 Life 70 - Baselineovervågning i Urup Dam 2013 Arbejdsrapport udført af AGLAJA for Kerteminde Kommune, november 2013 Life 70 - Baselineovervågning i Urup Dam 2013 Arbejdsrapport udarbejdet for Kerteminde

Læs mere

(alfabetisk artsliste efter dansk navn på side 5) Vedplanter. Acer campestre. corylus avellana. Hippophae rhamnoides. Ærteblomstfamilien

(alfabetisk artsliste efter dansk navn på side 5) Vedplanter. Acer campestre. corylus avellana. Hippophae rhamnoides. Ærteblomstfamilien Samlet artsliste for Sydhavnstippen vedplanter og urter Udarbejdet af biolologi-specialestuderende Line Laursen og Maya Caspersen i 2009, med forbehold for fejlbestemmelse. (alfabetisk artsliste efter

Læs mere

%LODJI + MNYDOLWHWVN\VWRYHUGUHYXGWLO DWWHJDWN\VWHQLXQGHUV JHOVHVRPUnGHWIRU3LORWSURMHNW 1DWLRQDOSDUN RQJHUQHV1RUGVM OODQG Artens : A: i hele landet. : relativt almindelig lokalt, men i landet som hel. V:

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2012 Af Johanne Fagerlind

Botaniske undersøgelser 2012 Af Johanne Fagerlind Botaniske undersøgelser 2012 Af Johanne Fagerlind 1. Introduktion 1.1 Formål Data fra feltundersøgelserne i Tarup-Davinde er indhentet i området Phønix og ved Bjerggårdssøen. I Phønix udføres undersøgelserne

Læs mere

Sletten 1947 Follow Up. Kratrydning i genskabelse af biodiversitet på hævet havbund. Kjeldsen A & Hansen MDD Naturhistorisk Museum Molslaboratoriet

Sletten 1947 Follow Up. Kratrydning i genskabelse af biodiversitet på hævet havbund. Kjeldsen A & Hansen MDD Naturhistorisk Museum Molslaboratoriet Sletten 1947 Follow Up. Kratrydning i genskabelse af biodiversitet på hævet havbund. Kjeldsen A & Hansen MDD Naturhistorisk Museum Molslaboratoriet NATURRAPPORTER FRA NATIONALPARK MOLS BJERGE - nr. 5/2015

Læs mere

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata Appendiks 2 Feltbesigtigelsesdata I det følgende ses de feltbesigtigelsesdata, som har indsamlet i uge 41, oktober 21. De indsamlede data skal ses som supplement til kommunens 3- registreringer fra medio

Læs mere

PLANTEARTER I PRÆFABRIKEREDE MÅTTER OG SOM PLUGPLANTER

PLANTEARTER I PRÆFABRIKEREDE MÅTTER OG SOM PLUGPLANTER PLANTEARTER I PRÆFABRIKEREDE MÅTTER OG SOM PLUGPLANTER SORTIMENT AF URTER OG STAUDER Urteplugs 2 Miniplugs 5 Maxiplugs 6 ARTSSAMMENSÆTNING AF FÆRDIGE VEGETATIONSMÅTTER Mos-Sedum tagvegetation 7 Sedum-Urt-Græs

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over relevant lovgivning

Bilag 1. Oversigt over relevant lovgivning Bilag 1 Oversigt over relevant lovgivning VVM for Kalundborg Ny Vesthavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt

Læs mere

Flora og naturpleje i Borreby Mose

Flora og naturpleje i Borreby Mose Flora og naturpleje i Borreby Mose Rapport udarbejdet af Biomedia for Slagelse Kommune Januar 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 4 Områdets naturtyper... 5 Områdets botanik...

Læs mere

Højsommereskursion til Djursland 02-05 august 2007

Højsommereskursion til Djursland 02-05 august 2007 Leverurt Parnassia palustris Der studeres Højsommereskursion til 02-05 august 2007 Hvepseedderkop Argiope bruennichi Indholdsfortegnelse Side Dagmar og Lenes dagbogs notater. 2-28 Torsdag den 02.08.07

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

Højsommerekskursion. Horsens 30/07 02/08.2009

Højsommerekskursion. Horsens 30/07 02/08.2009 Inula conyzae Trekløft Alant Alm. Gedehams med støvkøller fra Skov-Hullæbe Højsommerekskursion Horsens 30/07 02/08.2009 Frokostpause på Endelave Indholdsfortegnelse Side Dagmar og Lenes dagbogsnotater

Læs mere

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER af Irene Engstrøm Johansen, Poul Erik Brander og Lars Nørregaard Madsen Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Årslev Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev

Læs mere

Stålorm Grøn køllesværmer Rødlistet Okkergul bladmåler Purpurmåler

Stålorm  Grøn køllesværmer  Rødlistet Okkergul bladmåler  Purpurmåler Fugle Kilde Artskategori Hedelærke www.fugleognatur.dk Grå fluesnapper www.fugleognatur.dk Hvepsevåge www.fugleognatur.dk Bilag I-art Grønspætte www.fugleognatur.dk Insekter Kilde Artskategori Skovskarnbasse

Læs mere

Højsommerekskursionen Anholt 16-19 August 2012

Højsommerekskursionen Anholt 16-19 August 2012 Opsamlingspause i Ørkenen Højsommerekskursionen Anholt 16-19 August 2012 På vej op ad Sønderbjerg Indholdsfortegnelse 1 Dagmar og Lenes dagbogsnotater 2-43 Torsdag den 16.08 2 Afrejse 2 Lokalitet 1 Gåtur

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Tissø, søbredden med bl.a. Pil. Foto: CC Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 1 Indledning Vi har besøgt Tissøs nordlige bred mange gange fra

Læs mere

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen I N S P I R AT I O N S K ATA L O G T I L R E G N VA N

Læs mere

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori Fugle Kilde isfugl Danmarks Miljøportal Insekter Kilde Artskategori Dukatsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Markperlemorsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Grøn køllesværmer www.fugleognatur.dk

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser Maj 2002 Afd. Landskabsøkologi. WP 3 Statistisk summary af data på 24 bedrifter i Herning og Randersområdet

Danmarks Miljøundersøgelser Maj 2002 Afd. Landskabsøkologi. WP 3 Statistisk summary af data på 24 bedrifter i Herning og Randersområdet Danmarks Miljøundersøgelser Maj 2002 Afd. Landskabsøkologi FØJO II Nature Quality in organic farming WP 3 Statistisk summary af data på 24 bedrifter i Herning og Randersområdet I 2001 blev der som led

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Bredden af Tissø syd for Li. Fuglede. I mellemgrunden ses en stor bevoksning af Kalmus. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

Læs mere

Floraliste fra Kværkeby Fuglereservat Opdateret 24. september 2016 af Jon Feilberg

Floraliste fra Kværkeby Fuglereservat Opdateret 24. september 2016 af Jon Feilberg Ahorn Acer pseudoplatanus Røllike Almindelig Achillea millefolium ssp. millefolium Skvalderkål Aegopodium podagraria Hundepersille Stor Aethusa cynapium ssp. gigantea Hvene Almindelig Agrostis capillaris

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015 Tegningsbilag Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 12 København Frederikssund 1220.500 Motorring 4 Tværvej N DATO 11.09.2015 Projekt til

Læs mere

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.)

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.) Knopurt (Centaurea sp.) 20-100 cm. Stængel grenet. Blomst rødviolet/mørk rødviolet. Blade mørkegrønne, grågrønne, ru. På tør åben sandet bund (evt. tør-fugtig muldrig bund). Foto: Allan Andersen. Skjaller

Læs mere

Botanisk monitering og inventering af guldsmede i Lille Vildmose

Botanisk monitering og inventering af guldsmede i Lille Vildmose Botanisk monitering og inventering af guldsmede i Lille Vildmose Med støtte fra Lille Vildmose Naturfond og Aage V. Jensen Naturfond Danmarks Naturfredningsforenings Studenterafdeling i København i samarbejde

Læs mere

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 Floraen på Bøgebjerg Landskabet mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken. Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet-

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

terrestriske naturtyper Tilstandsvurdering Seniorrådgiver Jesper Fredshavn Danmarks Miljøundersøgelser

terrestriske naturtyper Tilstandsvurdering Seniorrådgiver Jesper Fredshavn Danmarks Miljøundersøgelser Tilstandsvurdering af terrestriske naturtyper Seniorrådgiver Jesper Fredshavn Danmarks Miljøundersøgelser Kalø Fagmøde, Skanderborghus den 17-18. november 2004 /..1 NATURA 2000 og NOVANA Naturplanlægning

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej By, Erhverv og Natur Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011-2016 DRIFT- G PLEJEPLAN FOR OVERDREV VED KONG VOLMERSVEJ 2 Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011 2016

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

L AFLED OKA AL AFLED R GNV NG AF RE G AF RE F REG AND NING AF REGNV ING AF REG ING AF RE NG AF REGNV G AF RE F RE

L AFLED OKA AL AFLED R GNV NG AF RE G AF RE F REG AND NING AF REGNV ING AF REG ING AF RE NG AF REGNV G AF RE F RE LAR I ENGDRAGET LOK OKAL AFLEDNI ING AF REGNV GNVAND LOKA AL ANVEN ND DEL LSE AF REGNV VAND 1 ENGDRAGET - MILJØMÆSSIG MÆS SIG BÆREDYGTIGHED - LAR - 26.09.2016 HVORFOR LAR? Klimaændringer Ekstremregn Oversvømmelse

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest 1/11 På sydsiden af eksisterende 2 beplantningsbælte etableres et ca.16 m bredt læbælte bestående af 10 rækker med 1,50 m mellem rækkerne og 1,25 m mellem planterne.

Læs mere

Liste over karplanter

Liste over karplanter Liste over karplanter Af Erik Buchwald (695 arter) Forklaringer til floralisten Floralisten omfatter 695 arter (inkl. enkelte hybrider og underarter), hvoraf de 680 med sikkerhed er recente. De 151 var

Læs mere

Bilag 2 Detaljeret beskrivelse af den anvendte GIS model VII. Bilag 3 Bilag 3 Segmentanalyse XII. Bilag 4 Tabeloversigt med behandlet data XXVI

Bilag 2 Detaljeret beskrivelse af den anvendte GIS model VII. Bilag 3 Bilag 3 Segmentanalyse XII. Bilag 4 Tabeloversigt med behandlet data XXVI Bilagsoversigt BILAGSOVERSIGT I Bilag 1 Spørgeskema II Bilag 2 Detaljeret beskrivelse af den anvendte GIS model VII Bilag 3 Bilag 3 Segmentanalyse XII Bilag 4 Tabeloversigt med behandlet data XXVI Bilag

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

Skov 62 Østerild Plantage

Skov 62 Østerild Plantage Skov 62 Østerild Plantage 1. Abildkær 1006ab (ENG 65.2 ha, SØ 0.2 ha) i alt 65.4 ha. Kreaturgræsset eng med præg af hedekær og afvekslende fugtige og tørre dele. Flere store bestande af Plettet Gøgeurt.

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Vestjylland 14. til 17. maj

Vestjylland 14. til 17. maj Filsø Vestjylland 14. til 17. maj Kong Hans Bro Side Indholdsfortegnelse 1 Deltagerliste 2 Lenes dagbogsnotater 3-29 Torsdag den 14. maj 3 Lokalitet 1 Gyldensteen Strand 3 Lokalitet 2 Tågelund Overdrev

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 Hovedparten af distrikt 7 (omr. 7/1-7/32) ligger i Viborg Amt og er beskrevet i bind 8. Thyholm ligger i Rinkjøbing Amt og er medtaget her. Thyholm er velundersøgt

Læs mere

Samgræsning mellem økologiske gæs og drøvtyggere på våde enge

Samgræsning mellem økologiske gæs og drøvtyggere på våde enge Slutrapport over græsrodsforskningsprojektet: Samgræsning mellem økologiske gæs og drøvtyggere på våde enge J.nr. 93S-2462-Å01-01007 Gennemført af og hos: Michael Svane Jørgensen & Birgitte Ravn Olesen

Læs mere

Min grønne plet Ordrup Næs

Min grønne plet Ordrup Næs Min grønne plet Ordrup Næs Af Camilla Sønderberg Brok Ordrup Næs i Nordvestsjælland er stedet, hvor jeg har trådt mine botaniske barnesko. Naturen hér er helt specielt med sin afsvedne og bare karakter

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Færgelunden MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 8 * 2009 NNU-rapport nr. 8 (2009), Færgelunden, MFG 372/06/MFG

Læs mere

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER November 2005 Tryk: Herrmann & Fischer DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER Virker på et meget bredt spektrum af græsser og nogle vigtige tokimbladede arter Kan bruges efterår eller forår i vinterhvede,

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 www.natlan.dk HULKRAVET KODRIVER 1 Natur & Landbrug ApS har ved naturkonsulent Anna Bodil Hald gennemført et naturtjek i de folde, hvor Hjortespring Naturplejeforening

Læs mere

Bilag: Naturbesigtigelse

Bilag: Naturbesigtigelse POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 04-08-2015 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-7-15 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Til landmænd og deres konsulenter. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet på enge?

Læs mere

Højsommerekskursion Bornholm 22. til 25. juli

Højsommerekskursion Bornholm 22. til 25. juli Falcaria vulgaris Seglblad beundres Højsommerekskursion Bornholm 22. til 25. juli Randkløve Skår Chimaphila umbellata Skærm-Vintergrøn Indholdsfortegnelse Side Deltagerliste 2 Lenes dagbog 4 39 Fredag

Læs mere

Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. maj 31. maj 2014 NaturSydVest

Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. maj 31. maj 2014 NaturSydVest Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. maj 31. maj 2014 NaturSydVest Stort asketræ i Hestehave Skov. Foto: PF Indledning Denne rapport indeholder en kort sammenfatning af turen med NaturSydVest til Nationalpark

Læs mere

Blomsterne i din natur

Blomsterne i din natur NATUR, MILJØ OG TRAFIK Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang af hver enkel ejendom i området omkring Diesebjerg Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang for hver enkelt ejendom i området omkring

Læs mere

Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn

Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn Fig. 1. Det græssede areal efter klaplågen, foto CC. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2016 1 Indledning En stor del af Røsnæs kyster er udpeget

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

Strandbredder. En lang kystlinje

Strandbredder. En lang kystlinje Strandbredder Strandbredden er præget af et meget barsk miljø. Her er meget vind, salt og sol uden læ og skygge. Derfor har mange af strandbreddens planter udviklet særlige former for beskyttelse som vokslag,

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Den kystnære naturs planterigdom

Den kystnære naturs planterigdom Den kystnære naturs planterigdom Af Flemming Thorning-Lund Fotos af Flemming Thorning-Lund (FTL) og Karin Kjellberg (KK) (Den lange version af den forkortede artikel i det trykte Lommen 44 ) Aftenstemning

Læs mere

Naturvidenskabeligt feltarbejde ved Bisgård Voldsted, Samsø.

Naturvidenskabeligt feltarbejde ved Bisgård Voldsted, Samsø. 1 Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser 12:2010 Naturvidenskabeligt feltarbejde ved Bisgård Voldsted, Samsø. Morten Fischer Mortensen og Peter Steen Henriksen 2 Nationalmuseets Naturvidenskabelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dagmar og Lenes dagbogsnotater fra turen 2-15. Lørdag den 09-06-07 Lund Domkirke 2 Kungsmarken 6 Sularpskäret 8

Indholdsfortegnelse. Dagmar og Lenes dagbogsnotater fra turen 2-15. Lørdag den 09-06-07 Lund Domkirke 2 Kungsmarken 6 Sularpskäret 8 09-06 06 og 10-06 06-2007 Indholdsfortegnelse Side Dagmar og Lenes dagbogsnotater fra turen 2-15 Lørdag den 09-06-07 Lund Domkirke 2 Kungsmarken 6 Sularpskäret 8 Søndag den 10-06-07 Linnés Råshult 10 Höö

Læs mere

Turrapport. Bornholm. Forsommertur i dagene 4. juni 8. juni

Turrapport. Bornholm. Forsommertur i dagene 4. juni 8. juni Turrapport Bornholm Forsommertur i dagene 4. juni 8. juni 2015 Forord Dette års stortur var henlagt til Danmark og til den del af Danmark, der er meget anderledes end den øvrige del, nemlig Bornholm, øen,

Læs mere

JULI 2015 HOFOR A/S VURDERING AF VEGETATION I FLÆDEMOSE

JULI 2015 HOFOR A/S VURDERING AF VEGETATION I FLÆDEMOSE JULI 2015 HOFOR A/S VURDERING AF VEGETATION I FLÆDEMOSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2015 HOFOR VURDERING AF VEGETATION I

Læs mere

Engvegetation. Anvendelsesområder:

Engvegetation. Anvendelsesområder: 76 Nordisk eng 8 år efter frøsåning. Anvendelsesområder: Højt græs m. ekstensiv pleje Rastepladser LAR-projekter og regnbede Nedsivningsarealer Salteksponerede vejrabatter Skrænter Rundkørsler Skovbryn

Læs mere

Skov 72 - Tranum Plantage

Skov 72 - Tranum Plantage Skov 72 - Tranum Plantage Tranum Plantage rummer ca. 1350 hektar hede, 180 hektar mose, 85 hektar eng, 60 hektar klit, 52 hektar strandbred, 25 hektar sø og 6 hektar overdrev, i alt 1758 hektar med særligt

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

VURDERING AF VEGETATION VED GYRSTINGE SØ

VURDERING AF VEGETATION VED GYRSTINGE SØ APRIL 2014 HOFOR A/S VURDERING AF VEGETATION VED GYRSTINGE SØ TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 HOFOR A/S

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Lille Vejleå A1-35-xx Lille Vejleådal Areal i ha 2,1 16-08-2007 Af : uva/ane Kort : 1513 I SV vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : 707862 6167952 Undersøgt af Carl Bro

Læs mere

Skov 92 Fosdal Plantage

Skov 92 Fosdal Plantage Skov 92 Fosdal Plantage 1. Drevelsig og Rødland heder med mellemliggende egekrat 1730ab, 1731ef (HED 19.9 ha, MOS 1.3 ha, EG 1.9 ha) i alt 23.1 ha. Rødland Hede (371e) er åben med spredte ener og dværgbuskdomineret

Læs mere

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Feltskema til overdrev Basis af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Område-ID Delområde-ID Sagsnummer Naturarealets sammensætning kode Arealtype Andel i pct.

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Område syd for bakkegård A1-04-xx Brøndbyøster Areal i ha 44,8 18-09-2007 Af : abhm/mav Kort : 1513 I SØ Skovrejsning og vold UTM-E : 717139 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : 6172572

Læs mere

Samsøtur 24. maj 26. maj 2013 NaturSydVest

Samsøtur 24. maj 26. maj 2013 NaturSydVest Samsøtur 24. maj 26. maj 2013 NaturSydVest Indledning Denne rapport indeholder en kort sammenfatning af turen med NaturSydVest til Samsø den 24. 26. maj 2013. Vi var i alt 11 deltagere på turen, som var

Læs mere

SOMMERFUGLEBED VED VALLENSBÆK KOMMUNE

SOMMERFUGLEBED VED VALLENSBÆK KOMMUNE SOMMERFUGLEBED VED VALLENSBÆK KOMMUNE SOMMERFUGLE I DANMARK Sommerfuglen er nok det mest kendte og farverige insekt, man kan støde på i Danmark, og de fleste danskere glæder sig nok over sommerfuglen,

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2014

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2014 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2014 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

I Nye skabes en ny by

I Nye skabes en ny by 1 I Nye skabes en ny by Netop nu foregår transformationen fra dyrket landbrugsjord til begyndelsen på en helt ny by. Denne overgang sker nænsomt og forsigtigt, ved at der sås en specialudviklet græsblanding,

Læs mere

Skov 311 Helgenæs Syd

Skov 311 Helgenæs Syd Skov 311 Helgenæs Syd Arealerne ved Klæbjerg/Slettervang og Sletterhage (lok. 1 og 2) ligger i habitatområde nr. 47, mens arealerne ved Ellemandsbjerg (lok. 3) ligger udenfor habitatområdet. Det er Skov-

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2013

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2013 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2013 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven Tid til haven Havetips uge 33 Af: Marianne Bachmann Andersen Planter, der er velegnet til vådområder Godt med nedbør i juli og rekord meget vand i august. Det er svært at forestille sig tidligere sommers

Læs mere

Turen går til Skagen 2012

Turen går til Skagen 2012 Turen går til Skagen 2012 Graceland - Randers Nabohotellet Frokost i sommerhuset Frokost i sommerhuset Hilda danser med nevø Karen og Hilda Anne Lise - hvile til middag Søndag den 13. Maj, drager 3 beboere:

Læs mere

UDKAST Dato: 5. juli 2013

UDKAST Dato: 5. juli 2013 UDKAST Dato: 5. juli 2013 Sag: SPA-12/02183-31 Sagsbehandler: /PJ Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald I medfør af 11, 16, stk. 3,

Læs mere

Thy Højsommerekskursion 2011

Thy Højsommerekskursion 2011 Bredbægret Ensian Gentianella campestris ssp. Klokke-Ensian Gentiana pneumonanthe Thy Højsommerekskursion 2011 Smalbægret Ensian Gentianella amarella Eng-Ensian Gentianella uliginosa Indholdsfortegnelse

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti. Gangsti/Cykelsti

Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti. Gangsti/Cykelsti Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti Pilekæret Interrimsbro Bro revet ned Egebækvej Ridesti Gangsti/Cykelsti Egebækvej - ny bro Ridesti Sti Nyt levende hegn på

Læs mere

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI.

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI. Lokalitet : Lundsminde 51/55_Syd_1 Øst for Åbøl. 2/7/29 Af : mav, bo Eng, å, mose, skov 1. Rummer kulturminder Åen 6 m *,5 m. Strømhastighed er ca. 4 m/s. Vandet er lidt plumret med grødeåer af vandpest,

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095).

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). NNU Rapport 19, 2012. Mette Marie Hald 1. Indledning

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

RESEN. Guide til vilde, spiselige planter i Struer Kommune. Resen Hede. Koordinater WGS84, N56 29.375` E8 30,242`

RESEN. Guide til vilde, spiselige planter i Struer Kommune. Resen Hede. Koordinater WGS84, N56 29.375` E8 30,242` RESEN Guide til vilde, spiselige planter i Struer Kommune Resen Hede. Koordinater WGS84, N56 29.375` E8 30,242` Hvorfor sanke? I de seneste år er der opstået fornyet interesse for havebrug, selvforsyning

Læs mere

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge Skov 301 Mols Bjerge Af særligt beskyttede naturarealer i Mols Bjerge findes især overdrev og hede, eng, naturlige krat med bl.a. ene og naturskov af ældre eg og bøg mfl. Desuden mindre arealer med mose,

Læs mere

BREMDAL. Guide til vilde, spiselige planter i Struer Kommune. Bremdal. Koordinater WGS84, N56 30,107` E8 35,005`

BREMDAL. Guide til vilde, spiselige planter i Struer Kommune. Bremdal. Koordinater WGS84, N56 30,107` E8 35,005` BREMDAL Guide til vilde, spiselige planter i Struer Kommune Bremdal. Koordinater WGS84, N56 30,107` E8 35,005` Hvorfor sanke? I de seneste år er der opstået fornyet interesse for havebrug, selvforsyning

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere