DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 Danske Afdeling SMÅTRYKSAFDELINGEN Vejledning r DET KONGELIGE BIBLIOTEK Publikumsorienteringer 7 København 1988

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5 Danske Afdeling SMÅTRYKSAFDELINGEN Vejledning 2. rev. udg. DET KONGELIGE BIBLIOTEK Publikumsorienteringer 7 København 1988

6 INDHOLD: I. Indledning s. 3 II. Hvad er småtryk? s. 3 HI. Beskrivelse af Småtryksafdelingen s. 4 IV. Benyttelse af småtryk s. 5 V. Søgning og bestilling af småtryk s. 5 VI. Litteratur s. 14 Tillæg: Oversigt over emnegrupperne s. 15 Redigeret af Anne-Marie Smith og Steen Bille Larsen Det kongelige Bibliotek. Publikumsorienteringer 7 ISSN Kgl. Bibi. Tryk København

7 3 I. INDLEDNING Siden 1697 har der eksisteret forskellige bestemmelser om pligtaflevering til Det kongelige Bibliotek. Småtryksafdelingen i Det kongelige Biblioteks Danske Afdeling blev oprettet i 1902 i forbindelse med en udvidelse af afleveringspligten, der bl.a. medførte, at flere småtryk blev afleveret. IL HVAD ER SMATRYK? Samlingernes indhold Ordet "småtryk" skal ikke forstås helt bogstaveligt, idet småtrykket normalt defineres efter tryksagens karakter og ikke efter størrelsen. Småtryksafdelingen indeholder først og fremmest tryk, som omhandler korporationers (dvs. institutioner, firmaer og foreningers) aktuelle, interne forhold. Publikationer af mere alment/ fagligt eller historisk indhold skal søges i Danske Afdelings kataloger. Tryk med tilknytning til en korporation Karakteristiske småtryk med tilknytning til en korporation er følgende; Love og vedtægter Årsbereminger Byråds- og amtsrådsforhandlinger Regnskaber Interne tidsskrifter Vejledninger Medlemsfortegnelser og matrikler Kataloger Prislister Programmer og plakater Reklametryksager Lejlighedsaviser Sange og viser Jubilæumsskrifter og andre skrifter af blandet indhold, hvis mere end 50 % af indholdet er af aktuel, intem karakter. (Før 1937 er næsten alle jubilæumsskrifter katalogiseret).

8 4 Lokale tidsskrifter Tryk uden tilknytning til en korporation Endvidere er siden ca bestemte kategorier af lokale tidsskrifter placeret i Småtryksafdelingen: politiske blade, menighedsblade, idrætsblade, KFUM og K-blade, FDF-blade, grundejer- og lejerforeningsblade. Endelig placeres traditionelt i Småtryksafdelingen en række kategorier, som ikke har tilknytning til en korporation, men som det har været uhensigtsmæssigt at katalogisere: Enkelte lyriske digte Skillingsviser (især fra 2. halvdel af det 19. århundrede) Enkelte personelle lejlighedsviser og -taler Enkelte prædikener Enkelte mindre traktater Telefonbøger Kalendere Lommebøger Vejvisere fra ca ff. IH. BESKRIVELSE AF SMÅTRYKS AFDELINGEN Ordning og opstilling Det fordres ikke, at låneren kender de interne opstillingsprincipper, men en kort orientering er nyttig. Danske Afdelings Småtryksafdeling er en systematisk opstillet samling af tryksager, ordnet efter et særligt system, som er et kombineret biblioteks- og arkivsystem. Stoffet er opstillet i ca. 100 emnegrupper (se side 15), inden for hvilke en korporations udgivelser holdes samlet på den plads i systemet, den efter sit hovedformål har fået. Inden for den enkelte gruppe gælder normalt, at en korporations underafdelinger holdes sammen med korporationen, selv om deres virksomhed ikke naturligt hører hjemme i emnegruppen, f.eks. følger et firmas musik-, kunst-, teater- og idrætsforeninger firmaet.

9 Udtaget småtryk Hovedparten af småtrykket fra før 1902 er ikke indordnet i de ovennævnte emnegrupper, men skal søges i den systematiske katalog for samling, hvor det er afmærket med rødt og blåt kryds. IV. BENYTTELSE AF SMATRYK Benyttelse Besøg i afdelingen Kopiering af materiale Småtryk kan ikke hjemlånes, men skal benyttes på Det kongelige Biblioteks læsesal. Dog kan det som regel udlånes til andre biblioteker. Ved større undersøgelser kan man i særlige tilfælde efter forudgående aftale arbejde med materialet i selve Småtryksafdelingen. Kopiering af materiale - fotokopi, mikrofilm etc - kan foretages på bibliotekets sædvanlige vilkår. V. SØGNING OG BESTILLING AF SMÅTRYK Forundersøgelsen Søgning af småtryk kan til en vis grad sammenlignes med søgning af arkivmateriale. Man må i givet fald igennem en forundersøgelse for at finde frem til de institutioner, foreninger eller firmaer, som på et givet tidspunkt har eksisteret, og hvis virksomhed har relation til det pågældende emne. Drejer det sig f.eks. om en topografisk undersøgelse, bør man først sætte sig ind i det pågældende lokalområdes historie. På samme måde må man først sætte sig ind i f.eks. et bestemt fags udvikling for derefter at kunne finde frem til de pågældende lokaliteter og virksomheder. Her kan man støtte sig på den eksisterende litteratur og på håndbøger (vejvisere, telefonbøger, statistiske værker, årbøger, samlede fremstillinger m.m.).

10 AALBORG STIFTSTIDENDE A/S Reg. nr VEDTÆGTER Aalborg. 1977

11 Søgning i Danske Afdeling: Begynd som hovedregel i katalogerne Bestilling uden søgning i katalogerne: Korporation og nøjagtig titel kendes Når man - efter en eventuel forundersøgelse - skal foretage selve materialesøgningen i Danske Afdeling, begynder man som hovedregel i afdelingens kataloger. Det skyldes, at man ikke altid ud fra titlen kan se, om en publikation er småtryk. Man kan dog undgå at søge i katalogerne, hvis materialet falder ind under de i afsnit II, (side 3) nævnte kategorier. På grund af samlingens opbygning skal den udgivende eller omhandlede korporation altid fremgå af bestillingen. Såfremt korporationens navn og publikationens nøjagtige og fuldstændige titel og udgivelsesår kendes, anføres disse oplysninger på bestillingssedlen således: DET KONGELIGE BIBLIOTEK - LÆSESALEN NB 1 TYDELIG SKRIFT [ Bibliotekets noteringer Katalogsignatur Format Tidssknftysene, bind, år Forfatter/udgiver (efternavn først) Titel Dato Aalborg Stiftstidende Vedtægter i Navn, adresse 1/ Navn Eksp af Antal bd Byttet Udlånt Dato HOLD Adresse : Trykkested Aalborg Trykkeår 1977 Tlf nr Plads- el vognnr

12 K 1 K K i ; L I C, F O R K N I N f. F O H INDRE MISSION I K 0 B K N H A V N IS 8. >3/1 ) GAVER OG REGNSKAB 1, JANUAR 31. DECEMBER 1922 SANGBLAD ^ Ch' fføw :( Kirkelig Forening for indre Mission i København.

13 Korporation kendes, men ikke titel Ønsker man at vide, om der findes småtryk vedr. en bestemt korporation, udfylder man en bestillingsseddel, hvor man angiver, hvilken korporation, man ønsker undersøgt, samt hvilke typer af materiale, man er interesseret i. Periode skal altid anføres: DET KONGELIGE BIBLIOTEK - LÆSESALEN NB' TYDELIG SKRIFT Bibliotekets noteringer Katalogsignatur Format Tidssknftyserie, bind. år Forfatter/udgiver (efternavn først) Titel Småtryk vedr. Kirkelig forening for Indre mission i København T Trykkested : Trykkeår Dato (love, beretninger, regnskaber) for perioden Navn, adresse Navn Eksp af Antal bd j Byttet Adresse Udlånt Dato Til nr H L Plads- el vognnr. Bestilling efter søgning i katalogerne Indførsler mærket med rødt og blåt kryds - udtaget småtryk I alle andre tilfælde bør man - efter en eventuel forundersøgelse - starte sin søgning i Danske Afdelings kataloger. I samlings systematiske katalog vil man kunne finde indførsler af småtryk - især fra tiden før som er mærket med rødt og blåt kryds. I den systematiske katalog for samling findes småtrykket især i de lokalafgrænsede katalogbind: Norden 31; Danmarks almindelige Topografi. Københavns Topografi og Historie 32, Danmarks specielle Topografi 33 ;

14 Love Dagmap-TIxeatrøts Personale. 20. Å! Skrigen, Kalden, Syngen, Dansen, Pægtuiog og Støien paa Scenen, naar Tæppet er nede, mu&feres fra det Øjeblik Huset aabnes for PuWikiun indtil Forestillingens Bude med 4 Kr. for dem,,s<nn ere sysselsatte ved Optøreisen og med 8 Kr. for dem, %m ere tilstede paa 'J'lieatret uden af have Tjeneste. mar Saison

15 Danmarks indre Forhold 34^'^; Færøerne, Island, Grønland, Vestindien 39; Slesvig og Holsten 40 Norge 41, Der findes en særlig vejledning i benyttelsen af den systematiske katalog for samling (se side 14), og et emneordsregister, som kan være en hjælp ved søgning af litteratur om et bestemt emne. Det udtagne småtryk bestilles ved at anføre titel og trykkeår, samt katalogsignatur med tilføjelsen "Udt. småtryk". Nedenstående eksempel er fra katalogbind 34 side 474. Tryksagen er i oktavformat: NB 1 TYDELIG SKRIF Kalalogsignatur ttt Format Udt. småtryk Tidsskn'l/sene bmcl. ar DET KONGELIGE BIBLIOTEK - LÆSESALEN Bibliotekets notei Forfatter/udgiver (efternavn forsti Titel Love for Dagmarteatrets Personale Datu Navr, adresse 3/ Navn Eksp af j Antal bd, Byttet Adresse : Trykkested. Trykkeår København 1882 Udlånt Dato TI! nr H L Plads- e: vognnr Overstregede indførsler I samlings systematiske katalog vil man desuden kunne finde publikationer, især fra tiden før 1902, som er overført til Småtryksafdelingen. Dette er markeret med en blyantsoverstregning. Disse titler bestilles som det øvrige småtryk ved på bestillingssedlen at angive korporationens navn og publikationens nøjagtige

16 12 pi Ijj'l * X**'* idd/ajje jk-jx /$-. > «*.<, Æ I JuULJrJ XaA-fé.,, Éj..,&éijU~ l.//lu/tt 3U> yø 1-4 v I ri«^amiiy ftrpumv, li.sfhusut- /t.fy/- l!b~ 4f Jf i&] '.tåj JUJ* éf A- 1* j.kit^a" ««/» <ya'-aoalje* Jtn&ts* tø- Sl.-JlUtfj Cl JnnJt Ju/e-duifa *.i..,,'6^ tsuf b /cjidkfi ^jufauy fm-ffi, (i&* ttf' /n rre/ / /% /< MAJ få /tø 1 X^' V>^ - Jtdt&J-SfM' ^rj+fta.a $t/2. AfZ,/&S' 9 tnj*#*/ *>,*//**?%. U / t**,åmi-*.*>~'jf*r 'J-U***** ^ / jfa*f4yrvf>ak d*r*&rxa ^,..._.i -.., J'j, < 01, //v/ \3* J ^J4 %i. i! M - -,? X'xi 1: \s%*, t i i ø i'j "n/f'*,! J/\* rjifhri /'/ y ' y f/r t,./*,, ^/it./i'// ( /l?? / ~' f' ) >1 t ^.. Jlé~i>»U(e/t/,.,.**- JH'/,. y - a *i h,gfci gfatjøim *rtf, attåtaht6 tin. yfeåtr, - -.jiifytk L futiiitiky Juik, J,/> ihcu'irfea/ith b fr- ~ t, ri.j,//.r,./ t /&. / g/,/j tr rt ^tn 'i '* r**', t:j, i*jt. -ÅiiHfdu, W- J(6-HfiUu>», a Jle^rtUt fyfafa**'*, *>U >'^c&'ic V XTHS,,»r.-Åuf»/La., / h*4t Mum* ^ m m/k f. J&j I.-<> -.// j..,få.ty.i,,),/&% i * < /. t^'cxk.w*' "^*2 'H ' b.^isua. jfaturmk tf.fø. -w b- *t ' 'ja. '-eb*#'. \. K w^ ; '»> Wi ^4.^- \ t»w - '&%**'* CvAAÅy^,,a ** J/*\ *rti-l* W,,.^ t 0! -^,. i.viv.«f«'m» li'i»i»/.jajm. t}fa'au M***., 7 L^//,f.^ /jføulj&j fi P^J,- atyj A^S ^ (3 ' C* ) *, /l%/. '4,/' I ; im?,, /«/. /><r/- ^ XiU&M^d^ ^»-...^ tf 'Awr--» j««fc % fø'tdbjjr&jmtfi-h.jp' M&é f %JUk» laf,,%w»<w/y, d.dj&m mmu. w: ay' ' mzt.éa.aéjj ém: 'lårml. fm*;, - ft'* *i<s*.-jm:j&;& ij e*i -*imtu "of-m a^to...e.-.i/ut c +?7, lis* 4*- fyjiffø* j/k.'ii <M,. /'. >!( Eksempel på kalalogside: Kalalogbind 34^', side 474 i Danske Afdelings samling. To krydser i margenen markerer udtaget småtryk. En blyantsoverstregning viser, at tryksagerne er overført til selve Småtryksafdelingen.

17 og fuldstændige titel og udgivelsesår. Se eksemplet på side Vejledning fra Småtryksafdelingens personale Hvis en undersøgelse i katalogerne ikke har givet resultat, eller hvis man ønsker en mere dybtgående undersøgelse, må man rette henvendelse til selve Småtryksafdelingen. Dette gælder også for tiden før 1902, hvilket skyldes at en væsentlig del af småtrykket i katalogbind 32, 33 og 60 (blandede tidsskrifter) er udgået af katalogeme ved en omskrivning og overført til Småtryksafdelingen. Desuden er tryksager fra tiden før 1902, der på et senere tidspunkt er indgået i biblioteket som køb eller gave, placeret i selve Småtryksafdelingen. Småtryksafdelingens personale vil altid være parat til at hjælpe med yderligere vejledning. Interne registranter Der findes følgende internt opstillede registranter: 1. Alfabetisk registrant over periodica efter 1960, der udkommer mere end en gang årligt (indeholder alle egentlige tidsskrifter af intern karakter: skoleblade, firmablade, lokale fore- ningsblade osv.). 2. Alfabetisk udgiverregistrant over alle periodica efter 1960, der udkommer en gang årligt eller sjældnere (byrådsforhandlinger, årsberetninger, kongresbereminger osv.). 3. Alfabetisk udgiverregistrant over alle periodica efter 1962, der udkommer en gang årligt eller sjældnere på 5 sider eller derunder (hovedsageligt regnskaber). 4. Alfabetisk titelregistrant over kalendere og lommebøger. 5. Pladskatalog over mikrofilm af småtryk Endelig er en skillingsviseregistrant under udarbejdelse. Småtryk i REX Med overgangen til online-katalogen REX vil en række tryksager, som er placeret i Småtryksafdelingen, kunne lokaliseres. F.eks. vil alle periodica med ISSN (International Standard Serial Number) blive lagt ind i REX. Småtryk vil i REX få signaturen: DA-småtryk

18 14 V. LITTERATUR Lise Hesselager: Danske småtryk i Det kgl. Bibliotek. (Fortid og Nutid, bd , side 63-98). Steen Bille Larsen: Det kgl. Biblioteks danske Småtryksafdeling - dens anvendelse i studier af arbejderbevægelsens historie. (Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, nr , side 31-51). Danske Afdeling. Systematisk katalog for samling ( ). Vejledning. København. Det kongelige Bibliotek (Publikumsorienteringer 6). ISSN Lokale småtryk: fortegnelse over småtryk vedrørende danske lokaliteter uden for København: registreret i Småtryksafdelingen i Det kongelige Biblioteks Danske Afdeling. Roskilde. Dansk Lokalbibliografi samling ved Therese Høeg Jacobsen s. 2. samling ved Therese Høeg Jacobsen og Eva Rasmussen XIV, 376 s.

19 15 TILLÆG: Oversigt over emnegrupperne Genoptryk af s af Lise Hesselager: Danske småtryk i Det kongelige Bibliotek. (Fortid og nutid, bd ). Kortfattet oversigt over emnegrupperne med angivelse af emner og typer af tryk, hvis placering ikke forekommer umiddelbart indlysende, og de væsentligste placeringsregler. Adspredelser. Programmer og plakater for cirkus, varietéer og aftenunderholdninger. Enkelte kunstnere (varieté- og kabaretkunstnere, oplæsere, visesangere etc.)- Basarer, panoptikon, menagerier, folkemøder og -fester (karneval, bal). Artister, tankelæsere, tryllekunstnere. Engageringsbureauer. Foreninger af personer, som er beskæftiget i forlystelsesbranchen. Anti-afholdsforeninger (Den personli Afhold. Redningshjem og afholdshjem. ge friheds værn). En stor gruppe, der tidligere havde en enorm accession af foreningstryksager. Den er nu hendøende og fortæller ligesom gruppen Filantropi sin egen historie om det private initiativs forfald. Emnet er alkohol og tobak, nu også narkotika. Aktieselskaber. Alfabetisk ordnet. Opsamlingsgruppe for alle andre firmaer end andelsselskaber (Handel) og firmaer, der trækkes til andre emnegrupper (Forsikring, Penge, Landbrug, Havebrug etc.). Indeholder enkelte firmaers vedtægter, regnskaber og beretninger, tidsskrifter m. m. Instruktionsbøger o. 1. for enkelte varer findes her, men ikke kataloger og prislister (Prislister). Arbejdsgivere. Foreninger alfabetisk ordnet efter fag. Opsamlingsgruppe for foreninger af arbejdsgivere (mestre) inden for alle fag, der ikke trækkes af andre emnegrupper (Havebrug, Bogvæsen, Gas, vand, el etc.). Auktioner. Auktionskataloger over løsøre - kun opbevaret i begrænset omfang. Opsamlingsgruppe for auktioner, der ikke trækkes af andre emnegrupper (Bogvæsen, Kunst). Bogvæsen. Boghandler-, antikvar- og auktionskataloger. Fagets repræsentanter: Forlæggere, boghandlere, bogtrykkere, typografer og bogbindere. Bibliofilklubber. Skriftprøvebøger. En samling af ældre subskriptionsindbydelser.

20 16 Borgerforeninger. Lokalt ordnet. Brandvæsen. Lokalt ordnet. Broderskaber. Alfabetisk ordnet. Loger og ordener: Frimurere, I.O.O.F. Rotary og andre. Bygningsvæsen. Institutioner beskæftiget med byggeforskning, byplanlægning og boligtilsyn. Bygningsvedtægter. Parcel-, grundejer-, ejendoms-, boligselskaber og -foreninger. Lejerforeninger. Bygningsinspektører, ejendomsmæglere og -handlere. Fjernvarmecentraler. Vejlag. Danmark under og efter Besættelsen. Opråb og plakater. Særlige foranstaltninger, foreninger og korps. Den almindelige påvirkning af det danske samfund under besættelsen og krigen (vareknaphed, dyrtid etc.) skal søges i andre emnegrupper (Handel, Forsorg etc.). Illegale tryksager er i hovedsagen indlemmet i Det kgl. Biblioteks illegale samling (småtrykket kan findes i bibliografien Besættelsestidens illegale blade og bøger , trykt I Besættelsestidens Fakta er optaget Frihedsrådets proklamationer og meddelelser). Danske i udlandet. Foreninger af danske, der er eller har været i udlandet. Emigration. Rebildfester. Efterkommere af danske betragtes ikke som danske (se dog Udenlandsk småtryk). Herunder kun foreninger, der har til formål at opretholde en kontakt eller venskabsforbindelse med udlandet. Foreninger, der som formål har at dyrke kulturelle eller politiske forbindelser med udlandet, findes under Politik, og foreninger, der som hovedformål har at dyrke et fremmed lands sprog eller litteratur, under Lærde selskaber: Sprog. Gruppen trækker i forhold til Udenlandsk småtryk. De dansk-vestindiske øer. Opstillet i de samme emnegrupper som det øvrige småtryk. En scrap-bog for årene En del småtryk om øsalget. Faglige foreninger. Alfabetisk ordnet efter fag. Herunder også lærlingeforeninger. Indeholder vedtægter, (kongres)beretninger etc., men ikke overenskomster, se næste gruppe. Opsamlingsgruppe for faglige svende- og arbejderforeninger inden for alle fag, der ikke trækkes af andre emnegrupper (Havebrug, Bogvæsen, Gas, vand, el etc.).

21 Faglige forhold. Arbejdsdirektoratet. Udbyttedelingsnævnet. Arbejdsløshed og arbejdsanvisning. Voldgift (kendelser). Strejker. Overenskomster og aftaler (alfabetisk ordnet efter fag) mellem arbejdsgivere og faglige svende- og arbejderforeninger undtagen dem. der indgås af foreninger placeret under andre emnegrupper (se ovenfor under Faglige foreninger). Overenskomster indordnes altid under den forening, hvis medlemmer udfører arbejdet. Filantropi. Stiftelser. Legater. Filantropiske foretagender med formål som fremskaffelse af arbejde, bespisning, oprettelse af hjem for mænd, kvinder og børn. understøttelse til nødlidende (under krige) og syge, tyende og fanger. Hær. Kristeligt filantropisk arbejde findes under Kirkeliv. Gruppen Forsorgs vækst i forhold til denne gruppe viser samfundsudviklingen. 17 Frelsens Filn} og lysbilleder. Det danske Filmmuseum. Statens filmcentral. Dansk Kulturfilm. Filmproduktion og -udlejning. Skolefilm. Fagets repræsentanter (biografinspektører etc.). lokalt ordnet efter biograf). Filmprogrammer (de nyere er alfabetisk ordnet, de ældre Fiskeri. Gruppen har trukket fiskehandlere og lystfiskere (som kunne have været placeret under henholdsvis Handel og Idræt). Salterier. Røgerier og fiskekonservesindustri. Stenfiskere. Det er dog vist en tilsnigelse, når enkelte fiskekasse- og fiskenetfabrikker er placeret her (burde have været placeret under Aktieselskaber/Prislister). Derimod horer emnet i almindelighed hjemme her. Forsikring. Hovedsagelig alfabetisk ordnet efter forsikringsart. Selv om de fleste forsikringsselskaber nu har blandet forsikring, opretholdes inddelingen, men der findes et hjælpekartotek. Trækker efter de nye regler alle enkelte branchers forsikring. Herunder sygeforsikring. men de anerkendte statsunderstøttede syge- og fortsættelsessygekasser findes under Gensidig støtte. horsorg. Socialforskningsinstituttet. Social forvaltning og socialkontorer (lokalt ordnet). Socialinspektører og -rådgivere. Pleje- og forsorgshjem. Børnehjem. Mødrehjælp. Folkepensionister. Dyrtidsforanstaltninger (Rationeringskort). Trækker alle sociale foranstaltninger, der ikke er begyndt som filantropiske foretagender eller er placeret i andre emnegrupper. Gruppen omfatter ikke institutioner, der har patientbehandling (Hospitaler, åndssvage- og sindssygeanstalter findes under Lægekunst). Færøerne. Trækker alle tryksager vedrørende Færøerne og på det færøske sprog. Opstillet i de samme emnegrupper som det øvrige småtryk.

22 18 Gas- vand. el. Gas-, vand- og elværker. Foreninger af funktionærer og arbejdere. Danmarks elektriske materielkontrol. Stærkstrømsreglementer. Gensidig støtte. Syge- og begravelses-, støtte- og hjælpekasser. Spareforeninger. 100-mandsforeninger. Foreninger af dannebrogsmænd og-riddere. Ordensvæsenet findes under Statsstyre. Når de statsanerkendte og -understøttede sygekasser findes her, skyldes det, at de har deres oprindelse i forrige århundredes helt private sygekassesystem. Grønland. Trækker alle tryksager vedrørende Grønland og på det grønlandske sprog. Opstillet i de samme emnegrupper som det øvrige småtryk. Handel. Børsen. Vekselerere. Justervæsenet. Foreninger af handlende, der ikke trækkes af andre emnegrupper (Bogvæsen, Pressen (bladhandlere), Kunst, Fiskeri etc.). Handelens arbejdsgiver- og understøttelsesforeninger. Foreninger af handels- og kontorfolk og personer med højere handelsuddannelse. Firmaer inden for spedition, reklame. Toldklarerere. Mæglere (ikke skibs- og ejendomsmæglere). Oplysningsbureauer. Kreditbøger. Kreditorforeninger. Kriseforanstaltninger (Priskontrolrådet etc., se også Forsorg). Andelsforeninger og -foretagender (andelsmejerier og -slagterier findes under Landbrug). Havebrug. (Planteavl). Statens forsøgsvirksomheder og laboratorier. Planteskoler (herunder også kataloger og prislister. Haveselskaber og kolonihaver. Dyrkning af frø og enkelte planter. Foreninger af personer med tilknytning til havebrug: havearkitekter, gartnere etc. Havne- og brovæsen. Lokalt ordnet. Hertugdømmerne. Opstillet i de samme emnegrupper som det øvrige småtryk. (Enkelte grupper savnes dog - således findes intet personelt småtryk). Herunder småtryk vedrørende Hertugdømmerne som helhed eller enkeltvis og småtryk omhandlende tidligere danske områder i den danske periode. Endvidere småtryk omhandlende forhold med relation til grænseproblemerne, herunder aktivitet til fremme for danskhed eller tyskhed i grænseområderne. Udtrykket skal fortolkes meget bredt: Hvis en tryksag anvender nabolandets sprog, betragtes dette som»aktivitet til fremme for danskhed, henholdsvis tyskhed«. Sønderjydske foreninger, grænseforeninger placeres her. Småtryk uden relation til grænseproblemerne placeres uanset udgivelses- eller trykkestedet under de øvrige emnegrupper, når det omhandler forhold nord for den nuværende grænse, eller i gruppen Udenlandsk småtryk, når det omhandler forhold syd for grænsen. Hvis det omhandler forhold syd for grænsen, skal det naturligvis kun opbevares, hvis det enten er på dansk eller udgivet/trykt i Danmark.

23 1 gruppen rindes tryksager om Genforeningen, medens småtryk om krigene i og findes under Militærvæsen. 19 Højere umlervisningsanstajter. Universiteterne. De polytekniske og farmaceutiske læreanstalter. Landbohøjskolen. Tandlægehøjskolen (Kunstakademiet er under Kunst, Musikkonservatoriet under Særlige skoler). Institutter og laboratorier under de forskellige undervisningsanstalter. Lektionskataloger. Matrikler. Beretninger. Foreninger af studerende inden for de forskellige fag. Studenterforeninger i almindelighed er placeret under gruppen Studenter. Foreninger af kandidater er placeret i de emnegrupper, hvor de efter deres fag hører hjemme. Idræt. Alfabetisk ordnet efter sportsgren (lystfiskere er dog placeret under Fiskeri). Herunder sptjdervæsen (også KFUM og K-spejdere). Set. Georgsgilder. Friluftsrådet. Fagenes fest. Industri. Industrielle fonds. Arbejds-. erhvervs- og bedriftsråd. Dansk standardiseringsråd. Statsprøveanstalten. Dansk kedelforening. Rationaliseringsforeninger. Forskellige moderåd. Håndværk og husflid. Arbejdstilsynet. Arbejderbeskyttelse. Patentvæsen. Industri- og håndværkerforeninger i almindelighed. Navere. svende og lærlinge i almindelighed. De enkelte fags svende og lærlinge er placeret under Faglige foreninger, mestrene under Arbejdsgivere. Island. Trækker aile tryksager vedrørende Island og på det islandske sprog. Opstillet i de samme emnegrupper som det øvrige småtryk. Jernhanevwsen. Herunder jernbanefærger og -broer. (ikke afleveringspligtige siden 1927). Eksempler på køreplaner Kalendere og lommebøger. Kalendere uden tekst er ikke afleveringspligtige siden Kirkeliv. Folkekirken. Kirkelige embeder (fra bisper til kordegne og klokkere). Foreninger (Foreningen for borgerlig konfirmation og borgerligt ægteskab, Oxfordbevægelsen, nu Moralsk oprustning). Enkelte sogne (kirker, menighedsarbejde, -børnehaver etc.). Filantropisk arbejde (Diakonissestiftelsen, Set. Lukasstiftelsen den lægelige del af arbejdet findes under Lægekunst). Vestindisk, grønlandsk, islandsk kirkesag vistnok den eneste undtagelse fra reglen om, at disse områder trækker alle tryksager. Indre og ydre mission. KFUM og K (undtagen spejderne). FDF. søndagsskoler. Salmer. Traktater (mindre, fortrinsvis 4-sider og folders).

24 20 Kirkegårde i almindelighed findes her, men enkelte kirkegårde findes under Topografi. Andre trossamfund. Alfabetisk ordnet. Komnninalvæsen. Spidsgruppe til Topografi; Byerne, idet den indeholder foreninger af kommunale embedsmænd. Kommunale valg og vælgerforeninger. Folketingsvalg og tryksager udgivet af politiske foreninger i anledning af kommunale valg placeres under Politik. Kongehuset. Især lejlighedstryk (programmer, festaviser, menuer, viser). Kunst. Kunstmuseer. Kunstakademiet. Arkitektur, fotografering, kunsthåndværk. Proveniensprincippet er her i nogen grad underordnet det personelle ordningsprincip. Således trækker kunst- og kunstnerforeninger de af dem afholdte udstillinger, men enkelte kunstnere trækker frem for udstillingslokalet. Dog holdes nummererede katalogrækker samlet, og der skrives henvisninger til de enkelte kunstnere. Af enkelte firmaer findes her kun kunsthandlere, reproduktionsanstalter, arkitektfirmaer. Guld- og sølvsmede, porcelænsfabrikker, keramikere etc. er flyttet til Aktieselskaber/Prislister, da gruppen efterhånden blev overfyldt med prislister, og det også blev meget svært at skelne mellem kunsthåndværk og ren industri. Kvinder. Statens husholdningsråd. Herunder alle kvindeforeninger - undtagen de politiske - og alt hvad der ifølge gammel tradition henregnes til de specielt kvindelige sysler; husholdning, håndarbejde (strikkeopskrifter), skønhedspleje etc. (dog ikke barnepleje, se Lægekunst, Filantropi, Forsorg). Landbrug. Korn- og foderstofforeninger og -forretninger. Gødningsselskaber. Mergelselskaber. Hedeselskaber. Mosekultur. Grundforbedring. Laboratorier. Diverse landbrugsinstitutioner og -foreninger. Landøkonomiske selskaber, landboog husmandsforeninger. Fleste (Hestesport under Idræt). Kvæg, herunder husdyrsygdomme). Svin (herunder svineslagterier). Andre Husdyr. Stambøger. Mejerivæsen (herunder enkelte mejerier, smør. ost. Fagets foreninger). Lejligheds- og juleaviser. Denne gruppe er ved sin blotte eksistens kommet til at trække tryksager, der ifølge proveniensprincippet skulle placeres i andre grupper (blade udgivet af handelsstandsforeninger o. 1.). Lotteri. Lægekunst. Sundhedsvedtægter. Hospitaler og institutioner for sindssyge, andssvage. blinde, døve, vanføre. Rekonvalescenthjem, kursteder og sygehjem. Me

25 21 dicinalfabrikker (herunder også kataloger og prislister). Apoteker, farmaceuter. Læger, sygeplejersker, tandlæger, jordemødre etc. (Skolelæger under Skolevæsen). Dansk Rode Kors. Samariter. Massage. Badeanstalter. Naturlæger. Ligbrænding. Veterinærvæsen (ikke husdyrsygdomme). Rotteudryddelse og mange andre emner, som ikke har meget med hinanden at gøre. Lærde selskaber. Alfabetisk ordnet efter videnskabsgren eller stikord. Museer og arkiver, botaniske og zoologiske haver. En del foreninger er trukket ud til diverse fag (lægevidenskabelige foreninger. juristforeninger, magisterforeninger, men ikke ingeniørforeninger). Til Filosofi; Etik er flyttet det meste af en tidligere eksisterende gruppe: Humane selskaber (omfattende foreninger mod racehad, sladder etc.). Militærvæsen. Hær. flåde og luftvåben. Soldaterhjem og -mission. Hjemmeværn. Luftværn. Civilforsvar. Foreninger af hjemsendte soldater. Tryksager om krige (løbesedler, skillingsviser etc., især fra og 1864). Musik. Det samme gælder her som under Kunst. Proveniensprincippet er i nogen grad underordnet det personelle ordningsprincip. Således trækker musik- og musikerforeninger de af dem afholdte koncerter, men enkelte kunstneres koncerter trækker frem for koncertlokalet. Dog holdes koncertrækker samlet. Musikkonservatoriet er ikke her (cfr. Kunstakademiet under Kunst) og har åbenbart heller ikke været fornemt nok til at blive placeret under Højere læreanstalter, men er placeret under Særlige skoler. Musik har trukket alle faglige foreninger, ikke blot af musikere, men også klaverstemmere etc. Musikhandlere, instrumentfabrikker og grammofonselskaber findes også her (herunder kataloger og prislister). Oplysning. Folkeuniversitetet. Biblioteksvæsen (her placeres alle institutionsbiblioteker. som fungerer selvstændigt). Læseselskaber. Forsamlingshuse (den nyere tids forsamlingshuse som Ålborghallen er spredt under de forskellige emner, og tryksager om selve bygningen er placeret under Bygningsvæsen). Ungdomsforeninger (ikke de politiske). Penge. Penge og bank, men ikke børs (Handel). Sparekasser. Kredit- og hypotekforeninger. Financieringsselskaber. Låne- og andelskasser. Assistentshuset. Pantelånere. Foreninger af banker etc. og funktionærer. Personalhistorie. Lejlighedstryk (taler o. 1., men ikke viser). Gruppen er ikke stor, da det meste personelle småtryk går til andre grupper: Personelle viser. Kongehuset, Politik. Kunst, Musik, Adspredelser og andre grupper, som trækker personer qua medlemmer af en korporation. Island, Færøerne og Grønland trækker personelt småtryk.

26 22 Politi. Politivedtægter / Detektivbureauer / Politihunde / C. B. og C. B. U. Vagtværn. Evakuering. Politik. Landsting og folketing. De politiske partier og foreninger. Landstings- og folketingsvalg (kommunale valg står i Kommunalvæsen). Forsvarsog fredsforeninger. Internationale organisationer. Kulturelle forbindelser med udlandet, herunder danske institutter, Det danske Selskab etc. (se også sprogforeninger under Lærde selskaber). Skandinaviske foreninger (Norden), hjemstavnsforeninger (lokalpatriotisme!). Politiske viser (skillingsviser), viser fra grundlovs- og Himmelbjergfester. Post- og telegrafvæsen. Post- og telegrafreglementer. Filatelist- og korrespondanceklubber. Frimærkehandlere (de fleste frimærkekataloger hører ikke hjemme i Småtryksafdelingen, da de ikke er kataloger over eksisterende samlinger). Pressen. Bladhusenes interne tryksager (regnskaber, omdelerblade etc.) og tryksager vedrørende dagblade og tidsskrifter (regnskaber etc.). De politiske partiers presse. Journalister. Bladhandlere. Presse- og annoncebureauer. Dansk pressemuseum. Prislister og kataloger. Alfabetisk ordnet efter salgsartikel (der findes et å jourført kortkatalog over emnegruppen, hvoraf fremgår, hvilke kataloger skal søges under andre emnegrupper). Visse artikler er gået til andre grupper (medicinalvarer, planter, musikinstrumenter, grammofonplader etc.). Priskuranter over udført arbejde findes under Faglige forhold og andre emnegrupper (Gas, vand, el. Bogvæsen etc.). Radio og TV. Kursushefter. Lytter- og fjernseerforeninger. Radiobrancheforeninger. Foreninger af radioteknikere og -mekanikere, båndamatører. Rejseliv. Mindre turisthåndbøger. Hoteller, restauranter etc. Beværter-, hotelejer* og restauratørforeninger (ikke skibsrestauratørforeninger). Funktionærer i hotelbranchen. Turistforeninger og -bureauer. Rejsebureauer og -klubber. Automobilselskaber (Taxa). Luftfart (Sportsflyvning under Idræt). Eksempler på fartplaner, som ikke er afleveringspligtige siden Retspleje. Enkelte mindre lovsamlinger ifølge en ældre praksis (Pios love og August Olsens love). Retshjælp. Juristforeninger. Fængselsvæsenet. Enkelte love er placeret under de emner, hvor de hører hjemme. Selskabelige foreninger. Lokalt ordnet. Skattevæsen. Skattedepartementet. Landsskatteretten. Statens ligningsdirektorat. Vedtægter og skattebøger.

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50.

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Bilag 2: Emnekoder Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Position 52-53 for S Fuld liste over position 52-53 for S som position 50

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001.

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. Forord Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. For første gang er journal- og arkivplanen udkommet elektronisk, så planen eksisterer både i

Læs mere

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder)

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 3. I hvilket land er du født i (sæt kryds) a. Danmark - Udlandet b. Ved ikke 4. Hvor er din nuværende bopæl (sæt kryds)

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK 1999 Institut for Videnskabshistorie Ny Munkegade, bygning 521, 8000 Århus C www.ifa.au.dk/ievh/bibliotek/bibliotek.dk.html Bibliotekskontoret: c 8942

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Grundtvig-Fondets første ti år

Grundtvig-Fondets første ti år Grundtvig-Fondets første ti år Af K.E. Bugge I september 1992 foretog fondet sin 10.de uddeling. I den anledning har fondsstyrelsen ønsket, at en rapport vedrørende perioden 1983-92 blev offentligt fremlagt.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 23 / Februar 2013 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Flemming Nissen Holmetoften

Læs mere

Databasesøgning. 1. års

Databasesøgning. 1. års Databasesøgning 1. års Gymnasiets Biblioteksbase Gymnasiets Biblioteksbase: Indeholder materialer, der fysisk befinder sig på Vordingborg Gymnasium & HFs bibliotek www.vgbib.dk Vordingborg Bibliotekerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven)

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven) LBK nr 797 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58818/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Forord Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Vækkelserne i 1800-tallet er et af de mest fascinerende kapitler i den danske kirkes historie. Kirkerne var blevet alt for tomme, og oplysningstidens

Læs mere

Søgning i KKS-arkivets database. Vejledning:

Søgning i KKS-arkivets database. Vejledning: Søgning i KKS-arkivets database Det er muligt at søge i indholdet af KKS-arkivet, efterhånden som det bliver digitaliseret. Der vil dog være begrænsninger i søgning af nyere oplysninger. Der kan søges

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

Fortegnelse over specialsager (fastnummersager)

Fortegnelse over specialsager (fastnummersager) Fortegnelse over specialsager (fastnummersager) Specialsager er omfangsrige sager, der fortsættes år efter år. Specialsagen beholder samme nummer hvert år, indtil der i nogen tid ikke er sket mere i sagen,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Af Eva Fønss-Jørgensen Statsbiblioteket 21. september 2002 Kulturministeriets Udvalg om Bevaring af den Digitale Kulturarv har bedt

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Indledning

Læs mere

Magistratens 1. afdeling Rekonstrueret journalplan 1966 for gruppe 3-9

Magistratens 1. afdeling Rekonstrueret journalplan 1966 for gruppe 3-9 Insitutioner under 1. afdeling 3 Skolevæsenet 32 Skolevæsenet i almindelighed 320 Love, bekendtgørelser, cirkulærer o.l. 320.1 Arealer, bygninger, lokaler o.1. alfabetisk rækkefølge 320.2 Forespørgsler

Læs mere

FAQ FRIVILLIGE HVOR MANGE UDFØRER FRIVILLIGT ARBEJDE I DANMARK?

FAQ FRIVILLIGE HVOR MANGE UDFØRER FRIVILLIGT ARBEJDE I DANMARK? FAQ FRIVILLIGE HVOR MANGE UDFØRER FRIVILLIGT ARBEJDE I DANMARK? Den seneste kortlægning af danskernes frivillige arbejde (2010) viser, at 43 pct. af danskerne over 16 år udfører frivilligt arbejde - det

Læs mere

Private personarkiver Folder nr.

Private personarkiver Folder nr. Private personarkiver Folder nr. 02 Rigsarkivet Private personarkiver I Rigsarkivet er der flere end 7000 private personarkiver. Et privat personarkiv kan typisk bestå af breve, dokumenter, scrapbøger,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 1948-2009

Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 1948-2009 Christian Larsen Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 1948-2009 Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 1948-2009 forfatteren 2011 2 Selskabets forord Uddannelse

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 15. oktober 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Særkørsel Ph.d.

Læs mere

Cirkusplakater. af Anders Enevig

Cirkusplakater. af Anders Enevig Cirkusplakater Det kongelige Biblioteks samling af materiale om cirkus er stadig voksende. Senest modtog biblioteket i foråret 1990 ikke mindre end 1.351 cirkusplakater indsamlet af Anders Enevig. af Anders

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Vedtægt for Odense Stadsarkiv

Vedtægt for Odense Stadsarkiv Vedtægt for Odense Stadsarkiv 1. Stadsarkivet henhører under. Dets arbejdsområde er Odense Kommune. 2. Stadsarkivets opgave er at indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier fra Odense Kommune

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 25 / Februar 2014 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer:

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Rapport om Udtaget småtryk. Af Therese Høeg Jacobsen, oktober 2005

Rapport om Udtaget småtryk. Af Therese Høeg Jacobsen, oktober 2005 Rapport om Udtaget småtryk. Af Therese Høeg Jacobsen, oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning Hvad er småtryk? Småtrykssamlingen oprettes 1902 Diskussion om småtryk i forbindelse med revision af pligtafleveringsloven

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker I medfør af 75 j, stk. 8, i lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx 2014 og under hensyn til Europa-Parlamentets

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

De tre forskningsprojekter, som bliver præsenteret fra Island, er:

De tre forskningsprojekter, som bliver præsenteret fra Island, er: De tre forskningsprojekter, som bliver præsenteret fra Island, er: 1. Lensforvaltningen i Island 1550 til 1682 og lensarkivet. numer to. Præsters og provsters arkiver i Nationalarkivet, et projekt som

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

HVAD BETYDER ORDET ARKIV?

HVAD BETYDER ORDET ARKIV? ARKIV I DAG Arkivfoto, arkivklip Lydarkiv DRs digitale arkiv Politikens avisarkiv O.s.v. Et broget landskab, hvor vi i vores verden nok bedst kender Statens Arkiver, lokalarkiver og 7-arkiver HVAD BETYDER

Læs mere

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 Rapporten kan bestilles hos akf forlaget Bestilling Trine Bille, Torben Fridberg, Svend Storgaard og Erik Wulff, april

Læs mere

Samarbejdspartnere og lokale muligheder

Samarbejdspartnere og lokale muligheder SLA Arkivuddannelse modul 4 Samarbejdspartnere og lokale muligheder Hvem arbejder vi sammen med i det daglige? Hvilke andre muligheder kan der være lokalt/regionalt? aviser, foreninger, museer, biblioteker

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX

Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX Af bibliotekar Therese Høeg Jacobsen Indledning U dtaget småtryk, som er en del af Småtrykssamlingen, er nu blevet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

CHRISTIAN BARTHOLDY,

CHRISTIAN BARTHOLDY, KURT E. LARSEN CHRISTIAN BARTHOLDY, vækkelseskristendom og dansk kirkeliv Studier i Indre Missions historie, ca. 1930-1960 KOLON Indhold Forord ved udgivelsen 7 1 Forskningshistorie, metode, disposition,

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen.

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen. Kære alle sammen Tak fordi I er kommet i dag Vi skal fejre udgivelsen af bogen Mellem Land og By Landbohøjskolens historie. Bogen handler om Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles historie - fra den spæde

Læs mere

Emner & Stikord til fremsøgning af beretninger

Emner & Stikord til fremsøgning af beretninger Database med personlige erindringer Erindringsdatabasen findes på Esbjerg Byhistoriske Arkivs hjemmeside. www.eba.esbjergkommune.dk Søg i Arkivet/Personer/Erindringsdatabasen Emner & Stikord til fremsøgning

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Ansøgning Bladpuljen Genansøgning

Ansøgning Bladpuljen Genansøgning Ansøgning Bladpuljen 2017. Genansøgning Ansøgning om fornyet distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 2017 Gældende for blade, som er udkommet i 2016 Vejledning: Du navigerer lettest

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori BEK nr 148 af 29/02/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidat i Informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: Unversity of London, Institute

Læs mere

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet:

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Jeg bor 8 km herfra er stadig selvstændig At vi kan komme frem Senior dans Dårlig gang, svimmelhed Underviser i it Spiller

Læs mere

Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord.

Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord. Sproglig intelligens (at være ord-klog ) Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord. tale, læse, skrive, fortælle og høre historier, stave, lege ordlege og diskutere. huske navne, steder,

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 Private personarkiver Arkiv P 201 Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 afl.jr. 1989/P 201 Arkivet er afleveret 1988-89 af datteren, Kirsten Keuchel, Trögelsbyer Weg 66,

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere