FAQ FRIVILLIGE HVOR MANGE UDFØRER FRIVILLIGT ARBEJDE I DANMARK?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQ FRIVILLIGE HVOR MANGE UDFØRER FRIVILLIGT ARBEJDE I DANMARK?"

Transkript

1 FAQ FRIVILLIGE HVOR MANGE UDFØRER FRIVILLIGT ARBEJDE I DANMARK? Den seneste kortlægning af danskernes frivillige arbejde (2010) viser, at 43 pct. af danskerne over 16 år udfører frivilligt arbejde - det svarer til omkring 1,9 millioner frivillige. Mænd udfører oftere frivilligt arbejde end kvinder, når vi ser på hele det frivillige arbejde. Blandt de mænd, der deltog i Årsrapport 2010-undersøgelsen var 46 % frivillige, mens 40 % af de kvinder, som deltog i undersøgelsen var frivillige. Forskellen på mænd og kvinders indsats er størst inden for idræt, fritid og kultur. Til gengæld er kvinderne mere aktive end mændene på velfærdsområdet. Når vi ser på hele det frivillige arbejde, er ældre over 70 år den aldersgruppe, hvor færrest arbejder frivilligt, mens den aldersgruppe hvor der er flest frivillige, er mellem 40 og 49 år. Den generelle stigning i danskernes frivillige arbejde afspejler sig også blandt unge mellem 16 og 29 år, der er lige så aktive som de 60 til 69 årige. Kultur, idræt og fritid er stadig de områder, hvor flest udfører frivilligt arbejde. 43 % af de danskere, der arbejder frivilligt, har angivet dette område. Men frivilligt arbejde inden for velfærdsområdet er kommet godt med 41 % af de frivillige har udført frivilligt arbejde her. De frivillige bruger i gennemsnit 17 timer om måneden på deres frivillige arbejde. Unge frivillige mellem 16 og 29 år er den aldersgruppe, som bruger forholdsvist flest timer på frivilligt arbejde godt 20 timer pr. måned. Den økonomiske værdi af den frivillige sektor kan beregnes på forskellige måder. I Frivillighedsundersøgelsen (2004) er værdien opgjort i % af BNP (Bruttonationalproduktet). I Frivillighedsundersøgelsen er den samlede værdi af produktionen og arbejdet i den frivillige sektor således opgjort til 9,6 % af BNP svarende til 134,5 mia. kroner. HVOR MANGE UDFØRER FRIVILLIGT ARBEJDE LOKALT FOR SIF-VENNER? Indbyggertallet i Sørbymagle og Kirkerup sogne er ca , heraf er ca. hver 4 under 18 år og hver 5 over 65 år, hvilket betyder, at vi til Sørby Marked har ca voksne mellem 18 og 65

2 som vi lokalt kan trække på som hjælpere. Der er ingen tvivl om, at de fleste kommer fra lokalområdet og det betyder, at hver 3 voksne hjælper til på markedet, svarende til maksimalt ca. 365 personer. Nu er det imidlertid ikke sådan, at alle hjælpende personer kan deltage hvert år pga. personlige årsager som f.eks. stævner, ferie, fødselsdag, konfirmation, bryllup og andre mærkedage m.m. Forbruget og antallet af hjælpere til Sørby Marked har været støt stigende gennem årene og SIFvenner måtte i 2004 derfor erkende, at vi ikke længere var i stand til at rekrutter det nødvendige antal hjælpere fra lokalområdet og der måtte findes en løsning. Vi havde en kontakt til Fodboldklubben B73 i Slagelse og de stillede velvilligt med hjælpere. Sidenhen er klubberne Slagelse Gardens Venner, Korsør Ungdoms Brandvæsen, FS-Hashøj og IF Hashøj kommet til. Med klubberne er der tegnet en overenskomst således, at de også får andel i det overskud, der forhåbentlig kommer ud af anstrengelserne. Overenskomsterne er sammensat efter princippet; når det regner på præsten, drypper det på degnen. De er med andre ord ikke garanteret noget beløb. MÅ BØRN UDFØRE FRIVILLIG ARBEJDE? Aktiviteter, der foregår som led i klub- eller foreningssammenhæng, er som udgangspunkt ikke omfattet af bekendtgørelsen om unges arbejde, fordi unge som regel ikke har pligt til at stille deres personlige arbejdskraft til rådighed i disse tilfælde. Men med deltagelse i Sørby Marked er det en anden sag se næste. BØRN UNDER 13 ÅR MÅ IKKE ARBEJDE PÅ SØRBY MARKED Børn under 13 år må ikke arbejde for en arbejdsgiver. Børn under 13 år kan dog i nogle tilfælde få tilladelse af politiet til erhvervsmæssigt at optræde, deltage eller medvirke i kulturelle aktiviteter o.l. Eksempler på kulturelle aktiviteter er sportsaktiviteter, opvisninger, dyrskuer, teater- og varieteforestillinger, koncerter, cirkusforestillinger, radio, tv, filmoptagelser og reklamefilm, herunder også modelarbejde.

3 Der gives kun tilladelse til barnets medvirken i selve den kulturelle aktivitet, mens der ikke kan gives tilladelse til såkaldt afledte aktiviteter. Børn under 13 år kan fx ikke få tilladelse til at sælge programmer, is og slik ved en teaterforestilling. Der kræves kun tilladelse i det omfang, der er tale om erhvervsmæssig beskæftigelse. Børns deltagelse i fritidsaktiviteter såsom klub- og foreningsarbejde kræver ikke tilladelse. Tilladelsen gives af politiet og kan både indhentes af barnets forældre eller af den virksomhed, der ønsker at beskæftige et barn under 13 år. HVAD MÅ UNGE OVER 13 ÅR? Unge der er fyldt 13 år kan have lettere arbejde inden for nærmere afgrænsede former for arbejde og under nærmere fastsatte betingelser og vilkår. I arbejdstilsynets meddelelse med titlen "Unges arbejde AT-meddelelse nr ", er der givet en række eksempler på, hvad unge der er fyldt 13 år, må beskæftige sig med. De eksempler, som kan være retningsgivende for arbejdet PÅ Sørby Marked er her listet op: Modtagelse, pakning, sortering og optælling af lettere varer og tom emballage. Lettere rengøring, oprydning og borddækning. Lettere manuel montering (dog ikke lodning, svejsning eller arbejde med farlige klæbemidler). Lettere manuelt arbejde som oprydning og nem opvask. Sortering af rent arbejdstøj. Lettere udbringning af lette forbrugsvare til salgssteder Uddeling af løbesedler og reklamer MÅ JEG VÆRE FRIVILLIG HJÆLPER, NÅR JEG MODTAGER ARBEJDSLØSHEDSPENGE ELLER EFTERLØN? Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn og gerne vil være banko- og/eller markedshjælper er der faste regler for dette og som udgangspunkt skal du udføre dit frivillige arbejde i frivillige organisationer.

4 En frivillig organisation, forening eller lignende er frivilligt grundlagt og må ikke have til formål at skabe overskud. Et eventuelt overskud skal anvendes til almennyttige formål. Af SIF-venner s vedtægter fremgår, at et overskud skal anvendes almennyttigt og er i overensstemmelse med reglerne på området. Du må derfor arbejde som frivillig hjælper for os. Eksempler på frivillige organisationer: Organisationer eller foreninger med et socialt eller humanitært sigte Kirkelige foreninger Kulturelle foreninger Beboer-, ejerlejligheds- eller grundejerforeninger Sportsforeninger Patientforeninger Selvorganiseret arbejde Du må også udføre mindre vedligeholdelsesopgaver uden du herved kommer i konflikt med reglerne. Eksempler på vedligeholdelsesopgaver: Lejlighedsvis rengøring eller den årlige hovedrengøring i klubhuset Maling af klubhuset eller spejderhytten Opkridtning af boldbaner Vinterklargøring af søspejdernes både VVS-arbejde og elektrikerarbejde, som ikke kræver autorisation (under forudsætning af, at det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft til denne form for arbejde, og at arbejdet ikke tidligere har været udført af lønnet arbejdskraft) MÅ JEG VÆRE FRIVILLIG HJÆLPER, NÅR JEG ER PÅ FØRTIDSPENSION? Som førtidspensionist er der ikke begrænsninger for hvad du må udføre af frivilligt arbejde. Din frivillige indsats kan dog indgå i vurderingen af, om der er sket en forbedring af din erhvervsevne som førtidspensionist, og det er den enkelte kommunes afgørelse så spørg eventuelt her.

5 SKAL FRIVILLEGE BETALE MULTIMEDIESKAT FOR PC, TELEFON, O.L. SOM SIF-VENNER HAR STILLET TILRÅDIGHED DERHJEMME? Nej, frivillige i foreninger er undtaget fra reglerne om multimedieskat, selv om de får telefon, computer eller lignende stillet til rådighed af foreningen. MÅ SIF-VENNER BRUGE BILLDER AF MIG PÅ INTERNETTET? SIF-venner har oprettet en hjemmeside for at gøre os synlige og nemmere at komme i kontakt med. Hjemmesiden krydres fra tid til anden med billeder fra SIF-venners arrangementer, eller vi kan ønske at sætte ansigt på nogle af de frivillige ved at vise et foto af hver enkelt af dem. Offentliggørelse af billeder af genkendelige personer på Internettet, betragtes det som elektronisk behandling af personoplysninger. Det gælder uanset, om billedet er ledsaget af en billedtekst, der oplyser, hvem personen er eller ej. Derfor er offentliggørelse af billeder omfattet af persondataloven. I forhold til offentliggørelse af billeder på fx Sørby Markeds hjemmeside skelner man mellem to forskellige typer af billeder: 1. Situationsbilleder, hvor man gengiver en aktivitet eller lignende fra foreningen, kan man offentliggøre uden begrænsninger. 2. Portrætbilleder er hovedreglen imidlertid, at den portrætterede skal give sit samtykke, før billedet må offentliggøres.

Undervisningspligtige unges arbejde

Undervisningspligtige unges arbejde Erstattet At-vejledning E.0.1 af marts 2007 Undervisningspligtige unges arbejde Indhold 1. Kort om vejledningen 2. Hvilke unge gælder reglerne for? 3. Hvad må børn og unge arbejde med? 3.1. Det gælder

Læs mere

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!!

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Indledning Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE

Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE Hvad er arbejdsmiljø? Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker den ansatte i forbindelse med jobbet. Arbejdsmiljø er et samspil af de relationer,

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Center for frivilligt socialt arbejde Formål: Center for frivilligt socialt arbejde skal fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark Centret arbejder for en mangfoldig og selvstændig frivillig

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 0 Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Fritidsaktiviteter (hobby)... 2 4. Aktiviteter

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2018 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2018 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

Retningslinjer for offentliggørelse af billeder og videoer i Frederiksberg Kommune

Retningslinjer for offentliggørelse af billeder og videoer i Frederiksberg Kommune Juridisk Afdeling J.nr.: 00.13.00-A26-1-16 3. oktober 2016 Sagsbeh.:RIAL Retningslinjer for offentliggørelse af billeder og videoer i Frederiksberg Kommune Billeder og videoer er en god måde at udbrede

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Hvad må jeg... når jeg får dagpenge, efterløn mv. FAGLIG FÆLLES AKASSE

Hvad må jeg... når jeg får dagpenge, efterløn mv. FAGLIG FÆLLES AKASSE Hvad må jeg... når jeg får dagpenge, efterløn mv. 1 FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Forskellen på aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde... - Aktiviteter... - Frivilligt, ulønnet arbejde... - Det gælder

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde når du får dagpenge eller efterløn

Frivilligt ulønnet arbejde når du får dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde når du får dagpenge eller efterløn A-kassen LH 1. udgave, juni 2018 1 Indhold Side 1. Forord 3 2. Hvad gør jeg? 4 2.1 Indsend blanket om frivilligt ulønnet arbejde 4 3. Hvilke

Læs mere

Guide til Fritidsjob

Guide til Fritidsjob gladsaxe.dk Guide til Fritidsjob 1 At have unge ansat Når de unge er undervisningspligtige, gælder der en række skærpede regler for deres arbejdstid. Undervisningspligten slutter d. 31. juli, efter regelmæssig

Læs mere

UDKAST. Uddrag af ændringer af vejledning om udbetaling af dagpenge vedr. frivilligt, ulønnet arbejde (Til 11 og 13)

UDKAST. Uddrag af ændringer af vejledning om udbetaling af dagpenge vedr. frivilligt, ulønnet arbejde (Til 11 og 13) UDKAST Uddrag af ændringer af vejledning om udbetaling af dagpenge vedr. frivilligt, ulønnet arbejde (Til 11 og 13) Til 11 Arbejde Ved arbejde forstås aktiviteter, som medfører indtægt eller efter sin

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads København V Tlf.:

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads København V Tlf.: Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt

Læs mere

Den lovlige forening Temadag 29. januar 2017, FOU-Langeland

Den lovlige forening Temadag 29. januar 2017, FOU-Langeland Den lovlige forening Temadag 29. januar 2017, FOU-Langeland Anders Lilhav DGI Fyn Værd at vide for foreninger vedr.: Børneattester Persondataloven Efterlønneres/dagpengemodtageres frivillige virke i foreningen

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd den 24. juni 2010 om frivilligt, ulønnet arbejde (samrådsspørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale til samråd den 24. juni 2010 om frivilligt, ulønnet arbejde (samrådsspørgsmål Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 459 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd den 24. juni 2010 om frivilligt, ulønnet arbejde (samrådsspørgsmål BI og BJ)

Læs mere

Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune

Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune August 2014 Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune Redigeret d. 30.01.2015. Indhold Side 1. Forord 2. Indledning 1 3. Formål 1 4. Tavshedspligt 2 5. Forsikringer 2 6. Opgavefordeling mellem

Læs mere

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN?

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? NÅR DU ARBEJDER, SKAL DET SOM REGEL GIVE FRADRAG I DIN EFTERLØN. DET GÆLDER UANSET, HVORNÅR DU UDFØRER ARBEJDET, OG DET GÆLDER BÅDE LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE.

Læs mere

Guide til at oprette facebookside for 4H klubber

Guide til at oprette facebookside for 4H klubber Guide til at oprette facebookside for 4H klubber Log ind på facebook. Klik hen på STARTSIDE i venstre side er der nu forskellige muligheder. Klik på OPRET SIDE. Så kommer der seks muligheder frem. Klik

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

Retningslinjer for brug og offentliggørelse af foto- og videooptagelser på børne- og ungeområdet

Retningslinjer for brug og offentliggørelse af foto- og videooptagelser på børne- og ungeområdet Børn og Unge Oktober 2015 Retningslinjer for brug og offentliggørelse af foto- og videooptagelser på børne- og ungeområdet På børne- og ungeområdet (dagtilbud, skoler, UngFredericia) bruger vi i dagligdagen

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Torben Fridberg Temalørdag for vandværker Nykøbing F. 24. Januar 2015

Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Torben Fridberg Temalørdag for vandværker Nykøbing F. 24. Januar 2015 Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Torben Fridberg Temalørdag for vandværker Nykøbing F. 24. Januar 2015 1 Frivillighedsundersøgelserne 2004 og 2012 2004: 3.134 besvarede 16 år og derover

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg modtager dagpenge og efterløn? (Arbejde, fritidsaktiviteter, frivilligt ulønnet arbejde)

Hvad må jeg, når jeg modtager dagpenge og efterløn? (Arbejde, fritidsaktiviteter, frivilligt ulønnet arbejde) Hvad må jeg, når jeg modtager dagpenge og efterløn? (Arbejde, fritidsaktiviteter, frivilligt ulønnet arbejde) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2000 Denne pjece beskriver kort, hvad du

Læs mere

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER INDHOLD BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER A. NÅR MEDARBEJDERE TAGER BILLEDER ELLER OPTAGER 3 4 HVILKET UDSTYR

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

KAN JEG ARBEJDE UDEN MODREGNING I EFTERLØNNEN?

KAN JEG ARBEJDE UDEN MODREGNING I EFTERLØNNEN? KAN JEG ARBEJDE UDEN MODREGNING I EFTERLØNNEN? NÅR DU ARBEJDER, SKAL DET SOM REGEL MODREGNES I DIN EFTERLØN. DET GÆLDER UANSET, HVORNÅR DU UDFØRER ARBEJDET, OG DET GÆLDER BÅDE LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Specialkonsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: n Foreningsjura n Ansvars- og forsikringsforhold n Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Hvad ved vi om ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde? Videnskabelig Assistent, Hans-Peter Qvist Aalborg Universitet.

Hvad ved vi om ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde? Videnskabelig Assistent, Hans-Peter Qvist Aalborg Universitet. Hvad ved vi om ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde? Videnskabelig Assistent, Hans-Peter Qvist Aalborg Universitet. 1 Baggrund: I forbindelse med frivillighedsundersøgelsen 2012 blev

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2019 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 2 Guide Regler for frivillige på offentlige

Læs mere

Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune

Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune Hvis du gerne vil bruge fotos til både trykte som elektroniske medier, er det vigtigt, at du kender til persondatalovens regler om brug af

Læs mere

Vejledning i brug af billeder. i Skanderborg Kommune

Vejledning i brug af billeder. i Skanderborg Kommune Vejledning i brug af billeder i Skanderborg Kommune Vejledning i brug af billeder i Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune er billeder i mange sammenhænge et centralt arbejds-, dokumentations- og kommunikationsredskab.

Læs mere

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager? ½-årserklæring 1. Generelle oplysninger Navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. ½-årserklæringen gælder fra ½-årserklæringen gælder til 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Nebsager-Bjerre-Stenderup Pensionistforening Inge Ditlevsen (kasserer) Dybdalsvej 11, Bjerre, 8783

Læs mere

Indledning. Baggrund for undersøgelsen

Indledning. Baggrund for undersøgelsen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 2019 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen Kantar Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning Team Jura, maj 2015 Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning 1. Billeder og film Begrebet billeder dækker i det følgende både over både fotos og filmoptagelser. 1.1.

Læs mere

KAN JEG ARBEJDE UDEN MODREGNING I DAGPENGENE?

KAN JEG ARBEJDE UDEN MODREGNING I DAGPENGENE? KAN JEG ARBEJDE UDEN MODREGNING I DAGPENGENE? Hobby Fritidsaktivitet Frivilligt ulønnet arbejde Ulønnet arbejde Andre aktiviteter NÅR DU ARBEJDER, SKAL DET SOM HOVEDREGEL MODREGNES I DINE DAGPENGE. DET

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne.

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne www.dgi.dk 2 Indledning At gå til en idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget

Læs mere

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974 8. juni 2015 Gallup om Sammenfatning: Kendskabet til ligger på 2 i målgruppen. Deltagelsen i ligger på Blandt dem der har hørt om, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende (3) og lokale medier

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Privatlivspolitik for Ikast KFUM Volleyball. Sidst ændret: Godkendt af Ikast KFUM Volleyballs bestyrelse.

Privatlivspolitik for Ikast KFUM Volleyball. Sidst ændret: Godkendt af Ikast KFUM Volleyballs bestyrelse. Privatlivspolitik for Ikast KFUM Volleyball Sidst ændret: 20-05-2018 Godkendt af Ikast KFUM Volleyballs bestyrelse. Ikast KFUM Volleyballs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2019 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

Førtidspensionisters helbred

Førtidspensionisters helbred s helbred Data og metode Det anvendte datamateriale er baseret på en fuldtælling af den danske befolkning i perioden 22-26. Data stammer fra henholdsvis Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Hvor længe må man opbevare forskellige personoplysninger?

Hvor længe må man opbevare forskellige personoplysninger? Hvor længe må man opbevare forskellige personoplysninger? PERSONDATA Oplysninger vedr. medarbejdere Jobansøgninger mv. fx CV, eksamensbeviser, udtalelser og lign. Hvor længe må det opbevares? Disse oplysninger

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Rekruttering af unge frivillige på skoler og uddannelsesinstitutioner Udskrevet: 2019 Indhold Rekruttering af unge frivillige på skoler og uddannelsesinstitutioner...................... 3 2 Guide

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2016 for ferieåret 2017/2018) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT FRIVILLIGRAPPORTEN 216-218 Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Om undersøgelsen Befolkningens frivillige engagement

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Behandling af persondata i praksis Elever og forældre

Behandling af persondata i praksis Elever og forældre Behandling af persondata i praksis Elever og forældre Administrativt personale på frie grundskoler og gymnasier d. 8. november 2018 Bestyrelsesoplæg Thy Privatskole 30. maj 2017 Dagsorden Hvad er persondata

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 3 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392 Feltperiode: Den 3. juli til 29 juli2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre til børn i grundskolen Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1041 personer Stikprøven er uvejet Akkreditering:

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder og video i Bandholm Børnehus

Politik for anvendelse af billeder og video i Bandholm Børnehus Politik for anvendelse af billeder og video i Bandholm Børnehus 1. Udgave Juni 2016 Indholdsfortegnelse Hvem:... 1 Hvad:... 1 Hvor:... 1 Hvorfor:... 1 Billed- og Video Politik for Bandholm Børnehus...

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Inklusion og deltagelse

Inklusion og deltagelse Inklusion og deltagelse Undersøgelse af Voksen-handicapområdet Spørgeskemaundersøgelse April-maj 2013 Forord Inklusion står højt på dagsordenen. Det gør den både blandt folketingspolitikere, meningsdannere

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 20. november 2013 Den Vedrørende 11. november journal 2013 NR.: 2013-613/1054 Statsforvaltningen har i skrivelse af 16. oktober 2013 rettet henvendelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG AF FOTOS OG VIDEOER I BUF

VEJLEDNING TIL BRUG AF FOTOS OG VIDEOER I BUF VEJLEDNING TIL BRUG AF FOTOS OG VIDEOER I BUF Når du bruger fotos/videoer i trykte og elektroniske medier, er det vigtigt, at du kender til persondatalovens regler om brug af billeder, som gælder for al

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

FRIVILLIGHED I DANMARK

FRIVILLIGHED I DANMARK FRIVILLIGHED I DANMARK Hvem er de frivillige og hvorfor er de det? Torben Fridberg Frivilligrådets formiddagsseminar Fredag den 8. marts 2013. 01/10/13 1 Frivillighedsundersøgelsen 2004 Befolkningsundersøgelse,

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Forside og illustration: Helle Poulsen Sol, måne og stjerner bøjer sig for Josef, akvarel og tusch på papir, 2009, Kunstnergruppen Snurretoppen

Forside og illustration: Helle Poulsen Sol, måne og stjerner bøjer sig for Josef, akvarel og tusch på papir, 2009, Kunstnergruppen Snurretoppen Handicappolitik 2018 Forside og illustration: Helle Poulsen Sol, måne og stjerner bøjer sig for Josef, akvarel og tusch på papir, 2009, Kunstnergruppen Snurretoppen INDHOLD Forord Formålet med handicappolitikken

Læs mere

Privatlivspolitik for Nivå-Kokkedal Fodboldklub

Privatlivspolitik for Nivå-Kokkedal Fodboldklub Nivå-Kokkedal Fodboldklub Karsemosegård Idrætsanlæg Møllevej 4 2990 Nivå Tlf.: 30 11 91 00 Fax: 49 14 24 40 Privatlivspolitik for Nivå-Kokkedal Fodboldklub 2018-05-25 Nivå-Kokkedal Fodboldklubs dataansvar

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

INDHOLD. Nyttige links. Vedtaget i Horsens Byråd den. 23. april 2018

INDHOLD. Nyttige links. Vedtaget i Horsens Byråd den. 23. april 2018 Handicappolitik 2018 INDHOLD Forord Formålet med handicappolitikken i Horsens Kommune Målgrupper Handicapbegrebet Handicapkonventionen fra De Forenede Nationer Vision, værdier og menneskesyn Fokus o Børn,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

NY FORORDNING 25. MAJ

NY FORORDNING 25. MAJ PERSONDATA NY FORORDNING 25. MAJ Ny forordning 25. maj Persondataforordningen er vedtaget og skal anvendes fra den 25. maj 2018. I Danmark erstattes lov om behandling af personoplysninger fra 2001 (persondataloven)

Læs mere

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Denmark PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Hvor mange

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 4. kvartal 1998

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 4. kvartal 1998 Nr. 11. 12. maj 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 4. kvartal 1998... 1 Bent Regner Andersen... 33 66 28 16 Arbejdsmarkedspolitiske

Læs mere

Moses med horn. Et af de mest berømte kalkmalerier fra Kirkerup Kirke forestiller Moses med horn. (Fortsættes)

Moses med horn. Et af de mest berømte kalkmalerier fra Kirkerup Kirke forestiller Moses med horn. (Fortsættes) Kirkerup Kirke Kirkerup Kirke er bygget omkring år 1100. Den er hvidkalket med et rødt tårn. Inde i kirken er der en masse kalkmalerier. Kalkmalerierne er malet på to forskellige tidspunkter. De ældste

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Ledelse i forening. Foto: Kir Klysner. Få flere med

Ledelse i forening. Foto: Kir Klysner. Få flere med Ledelse i forening Foto: Kir Klysner Få flere med 1 Få flere med... Dette inspirationshæfte sætter fokus på rekruttering af frivillige og giver nogle bud på, hvordan arbejdet med at skaffe flere frivillige

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere