STINA-vejledning STINA Online

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STINA-vejledning STINA Online"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via STINA Online (indtastning direkte på internettet), og beskriver fremgangsmåden trin for trin. I STINA Online kan der oprettes en ny indberetning eller rettes i en eksisterende. Det har ikke betydning, om den er dannet i STINA Online eller sendt til STINA-systemet via en af de 2 andre indberetningsmåder (Excel-regneark eller automatiseret indberetning). STINA Online kan håndtere mange data, men meget store indberetninger (over rækker i alt) kan indebære lidt længere svartider. Opstart som elektronisk indberetter For at kunne bruge STINA Online skal virksomheden have digital signatur i form af medarbejdercertifikater af typen OCES fra DanID A/S. I certifikatet står virksomhedens CVR-nummer og et særligt RID-nummer, der identificerer den enkelte medarbejder i virksomheden. Digital signatur er beskrevet i dokumentet "Anskaffelse af digital signatur fra TDC", hvor der også henvises til DanIDs websted. Når de nødvendige medarbejdercertifikater er anskaffet, skal medarbejderne tilmeldes STINA Online. Det sker ved at sende Tilslutningsblanket STINA Online for den relevante indberetningstype til Nationalbanken med oplysning om virksomhedens CVR-nr., RID-numrene og -adresserne på de medarbejdere, der skal indberette. Der skal sendes en tilslutningsblanket for hver indberetningstype, virksomheden skal indberette til. 1 Tilslutningen beskrives detaljeret i dokumentet "Tilslutning til STINA Online". Adgang til STINA Online kræver, at der er installeret internetbrowser på de pc'er, der skal indberettes fra. STINA Online er blevet testet på Microsoft Internet Explorer version 6.0, Netscape version 7.1 og Mozilla Firefox Det skal desuden være muligt at bruge krypteret datatransport ved hjælp af HTTPS til/fra virksomheden. Nogle virksomheder har af sikkerhedshensyn 1 Det betyder, at man kan nøjes med at give medarbejderne adgang til den eller de indberetninger, de arbejder med, uden at andre medarbejdere kan få adgang.

2 2 lukket for krypteret transport, og hvis det er tilfældet, skal virksomhedens firewall (port 443) åbnes for HTTPS-transport til Nationalbankens STINAserver (https://stina.nationalbanken.dk/). 1. Start STINA Online 1. Åbn din Internet-browser og skriv i et helt tomt adressefeltet: stina.nationalbanken.dk Der må altså ikke stå "www." foran adressen. Tryk derefter Enter. 2. Tryk nu på knappen "Login" i boksen til højre. 3. Hvis du har flere certifikater, vælges det certifikat, der gælder for den indberetningstype, du skal indberette til. 4. Skriv password til certifikatet, hvis det kræves. Når certifikatet er kontrolleret, vises en 2-delt oversigt. Øverst står de indberetninger, der er sendt til Nationalbanken, og nederst de kladder, som virksomheden har liggende i STINA Online. Indsendte indberetninger Ud for hver sendt indberetning står "Periode" (indberetningsperioden efterfulgt af indberetningens løbenr. i parentes) og "Status". Status kan være "Godkendt" (de automatiske kontroller har ikke fundet fejl) eller "Fejlbehæftet" (kontrollerne har fundet fejl). Hvis der er fejl, skal de rettes, og indberetningen skal sendes igen. Står en sendt indberetning med grålig skrift, er den fejlbehæftet eller har været åbnet i STINA Online. Den kan kun åbnes fra oversigten "Kladder". Kladder En kladde er en indberetning, som er oprettet/rettet i STINA Online, men som endnu ikke er sendt til eller godkendt i Nationalbanken. Ud for hver kladdeindberetning står "Periode" (indberetningsperioden efterfulgt af indberetningens løbenr. i parentes) og "Status". Status kan være "Kladde", "Behandles af Nationalbanken" eller "Fejl i indberetningen". "Kladde" betyder, at indberetningen ikke er sendt til eller godkendt i Nationalbanken. Når indberetningen sendes, ændres status til "Behandles i Nationalbanken". Godkendes indberetningen, flytter den op under "Indsendte indberetninger". Godkendes indberetningen ikke, ligger den fortsat under "Kladder", og status ændres til "Der er fejl i indberetningen". Fejlene skal rettes, og indberetningen skal sendes igen. Vær opmærksom på, at der altid skal trykkes på "Opdater" i browserens menulinje eller på knappen "Opdater" i STINA Onlines menulinje for at se ændringerne i status. Under "Kladder" er det muligt for flere brugere at indtaste data i en indberetning. Det kræver dog omhyggelig koordinering brugerne imellem, så den

3 3 ene ikke sletter den andens indtastninger. Rent teknisk ligger kladderne i en kladdedatabase i Nationalbanken. Der er ingen styring af, hvor mange brugere der anvender den samme kladde, og flere brugere kan derfor rette samtidig i en indberetning, hvis de står på hvert sit skema. Men hvis 2 brugere står i samme skema, bliver den enes indtastninger ikke registreret. Det anbefales derfor, at kun én bruger ad gangen arbejder i en indberetning. Indberetningen skal først sendes til Nationalbanken, når den sidste bruger har udfyldt sin del af indberetningen. Løbenumre Der er knyttet et løbenummer til hver enkelt indberetning. Det tæller én op, hver gang indberetningen sendes til Nationalbanken. STINA Online styrer selv løbenummeret 2. Derfor er løbenummerfeltet låst. Det samme gælder felterne med CVR-nummer og indberetningsperiode. 2. Opret ny indberetning 1. Vælg indberetningstype i rullemenuen øverst til venstre i STINA Onlines menulinje. 2. Tryk på knappen "Opret" i STINA Onlines menulinje. 3. Find den oprettede indberetning i kladdeoversigten, og åbn den ved at klikke på indberetningens navn i venstre del af linjen. 4. Hvis der findes en godkendt indberetning fra den foregående måned, flyttes oplysningerne fra forrige måneds ultimo automatisk til den nye måneds primo sammen med andre oplysninger, som Nationalbanken skønner er uændrede fra måned til måned. Som nævnt virker faciliteten kun, hvis foregående måneds indberetning er godkendt, og hvis den ikke har været åbnet (står med grålig skrift og ligger under Kladder)! I så fald skal du slette kladden, før du trykket på knappen "Opret". 5. Hvis nogle af de overførte oplysninger har ændret sig, skal de rettes. 3. Udfyld indberetningen 1. Indberetningsskemaerne ligger som faneblade, der ses lige under STI- NA Onlines menulinje. Udfyld skemaerne med de relevante data. Er du i tvivl om, hvad der skal indtastes, kan du søge hjælp i indberetningsvejledningen, som findes på under Regler > Statistik Elektronisk indberetning (STINA) under den pågældende indberetningstype. 2. Felterne for løbenummer, CVR-nr. og indberetningsperiode er låst, da de styres af STINA Online. 2 Løbenumrene i STINA Online er decimaltal og tælles op som hundrededele. Det betyder, at det første løbenummer for en indberetningsperiode er 1.00, de næste 1.02, 1.03 osv. Retter man i en indberetning, der er sendt via Excel-regneark eller automatiseret indberetning, tæller løbenummeret op efter STINA Onlines system. Fx bliver løbenummer 5 til 5.01, 5.02 osv.

4 4 3. Piletasterne kan ikke bruges til flytte fra ét felt til et andet. Brug i stedet tabulatortasten eller musen. 4. Bliver et felt rødt, når du trykker på knappen "Gem" eller forsøger at gå til et andet ark, betyder det, at oplysningerne ikke overholder det format, som Nationalbanken har defineret (fx datoformat). 5. Felter med rødt kommentarmærke har hjælpetekster, som kan ses ved at føre musen hen over feltet. 6. Arbejdet kan afbrydes ved at gå tilbage til oversigten (tryk på knappen "Oversigt" i STINA Onlines menulinje). Indtastningerne gemmes automatisk, når indberetningen forlades. Den bliver liggende i kladdeoversigten. 7. Hvis du ikke trykker på knappen "Gem" eller "Oversigt" i STINA Onlines menulinje, inden browseren lukkes, eller et andet websted vælges, mistes de data, der er indtastet i det aktive skema siden sidste tryk på "Gem" eller "Oversigt". 8. Send indberetningen til Nationalbanken ved i kladdeoversigten at markere afkrydsningsfeltet til venstre og trykke på knappen "Indsend" oppe i STINA Onlines menulinje. 9. Kontrollen tager normalt sekunder, men kan tage længere tid ved meget store indberetninger (over rækker), eller hvis der er mange brugere på systemet. Resultatet af de automatiske kontroller, der foretages, når en indberetning sendes, vises først, når man trykker på "Opdater" i browserens eller STINA Onlines menulinje! 10. Er indberetningen fejlfri, flytter den derefter fra kladdeoversigten op under "Indsendte indberetninger". 11. Er der fejl i indberetningen, ligger den fortsat under "Kladder" med status "Der er fejl i indberetningen". Den kan dog også ses under "Indsendte indberetninger", men står med grålig skrift og kan kun åbnes under "Kladder". Fejlene skal rettes, og indberetningen skal sendes igen. 4. Ret i en eksisterende indberetning 1. Find den fejlbehæftede indberetning under "Kladder", og åbn den ved at klikke på indberetningens navn i venstre del af linjen. 2. Tryk på knappen "Vis fejl" i STINA Onlines menulinje for at få vist fejllisten. Spring direkte til en fejl ved at trykke på fejlen i listen. I skemaerne er felter med fejl markeret med rødt. Mangler der en oplysning (fx kontaktperson), springes dog kun til det skema, hvor oplysningen mangler. Fejlen må så identificeres ved hjælp af systemets fejltekst. 3. Når indberetningen er rettet, trykkes på knappen "Oversigt" i STINA Onlines menulinje. Herved gemmes indberetningen automatisk. Hvis du ikke trykker på knappen "Gem" eller "Oversigt", inden browseren lukkes, eller et andet websted vælges, mistes de data, der er indtastet i det aktive skema siden sidste tryk på "Gem" eller "Oversigt". 4. Indberetningen ligger fortsat i kladdeoversigten. Der kan arbejdes videre på den ved at åbne den igen.

5 5 5. Send indberetningen til Nationalbanken ved i kladdeoversigten at markere afkrydsningsfeltet til venstre og trykke på knappen "Indsend" oppe i STINA Onlines menulinje. 6. Kontrollen tager normalt sekunder, men kan tage længere tid ved meget store indberetninger (over rækker), eller hvis der er mange brugere på systemet. Resultatet af de automatiske kontroller, der foretages, når en indberetning sendes, vises først, når man trykker på "Opdater" i browserens eller STINA Onlines menulinje! 7. Er indberetningen fejlfri, flytter den derefter fra kladdeoversigten op under "Indsendte indberetninger". 8. Er der fortsat fejl i indberetningen, gentages fra punkt Faciliteter i STINA Online Der findes forskellige faciliteter i STINA Online: Indsæt rækker i et skema I rulleboksen i STINA Onlines menulinje vælges den rækketype, der skal indsættes. Klik på knappen "Indsæt". Er du i tvivl om, hvilken rækketype der skal indsættes, kan du søge hjælp i indberetningsvejledningen, som findes på under Regler > Statistik Elektronisk indberetning (STINA) under den pågældende indberetningstype. Du kan indsætte op til 9 rækker ad gangen ved at ændre det lille 1-tal mellem rulleboksen og knappen "Indsæt" til det ønskede antal. Slet rækker Stå i det skema, der skal slettes rækker i. Klik på knappen "Slet" i STINA Onlines menulinje for at få et skærmbillede, hvor der er en lille boks ud for de eksisterende linjer. Sæt flueben ved de linjer, der skal slettet. Tryk på knappen "Slet valgte". Gem indtastede data Indtastede data gemmes automatisk, når du skifter faneblad eller trykker på knappen "Oversigt" i STINA Onlines menulinje. Ved fx computer- eller strømsvigt mister du derfor højst dataene i det faneblad, du arbejder i. Tryk løbende på knappen "Gem" for at gemme indtastninger i det aktive faneblad. Fejl i indberetningen Åbn den fejlbehæftede indberetning i "Oversigt" under "Kladder" og tryk på knappen "Vis fejl" i STINA Onlines menulinje for at få vist fejllisten. Spring direkte til en fejl ved at trykke på den i fejllisten. I skemaerne er felter med fejl markeret med rødt. Hvis en oplysning mangler (fx kontaktperson), springes dog kun til det skema, hvor oplysningen mangler. Fejlen må så identificeres ved hjælp af systemets fejltekst. Indberetningen undersøges for fejl i flere lag (se nedenfor), og den skal være fejlfri i trin 1, før systemet kontrollerer for fejl i trin 2, osv. Derfor kan du opleve at skulle rette fejl ad flere omgange.

6 6 1. Først undersøges indberetningen for formatfejl (fx datoformat), 2. derefter om indberetningsperioden er korrekt og virksomheden kendt, 3. og til sidst for objektive fejl (fx om beholdning primo måneden + transaktioner = beholdning ultimo måneden) og for, om indberetningsvejledningen er overholdt. Søgning Du kan søge på alle faneblade, der indeholder data. dog kun på ét ad gangen, nemlig det aktive faneblad. Du kan søge efter et specifikt tal i en specifik kolonne. Vælg i rulleboksen i STINA Onlines menulinje den kolonne, der skal søges i. Skriv i feltet til venstre for rulleboksen den værdi, der skal søges efter. Klik på knappen "Tilføj", og søgeudtrykket vises. Hvis flere søgeudtryk skal kombineres, gentages proceduren. Resultatet af en søgning vises i filtreret form i skemaet ved at trykke på knappen "Søg". For at vende tilbage til indberetningsskemaet trykkes på knappen "Tilbage" i menulinjen. Denne søgemåde kan kun søge på, om en kolonne er lig med en værdi, men ikke på, om den er større eller mindre end en bestemt værdi. Har du brug for det, skal du lave en såkaldt wildcard-søgning. Her søger du på alle værdier, som starter med den ønskede streng, ved at skrive "%" bagved strengen. Ved at skrive fx "SE%" findes alle rækker, hvor kolonnen indeholder tekster, der begynder med SE. 6. Yderligere information Detaljeret information om STINA-systemet, indberetningsvejledninger og kontrolregler findes på under Regelsæt >Statistik Elektronisk indberetning (STINA). Her findes også en opdateret liste over ISO-lande- og -møntkoder. Hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere vejledning kan STINA Helpdesk kontaktes på eller

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010... 3 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 3 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere