Fremtiden er tværfagligt samarbejde om patienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtiden er tværfagligt samarbejde om patienter"

Transkript

1 Fremtiden er tværfagligt samarbejde om patienter Ledende overlæge Michael Rehling fra Nuklearmedicinsk Afdeling Et blik ind i Nuklearmedicinsk Afdeling Diagnostisering og behandling foregår i dag hyppigt via en eller anden form for billeddannelse af patientens indre. Det sker blandt andet på Nuklearmedicinsk Afdeling - som for tiden gør opmærksom på sig selv i form af gravemaskiner, afspærring og byggeri, fordi der skal installeres en PET/CT-scanner i kælderen under afdelingen. Men hvad er det, man foretager sig med den slags scannere på Nuklearmedicinsk Afdeling, og hvordan ser fremtiden ud inden for billeddiagnostikken set fra denne vinkel? InTryk har talt med ledende overlæge på afdelingen, Michael Rehling. På Nuklearmedicinsk Afdeling laver I billeder. Hvordan adskiller de sig fra røntgenbilleder? Nuklearmedicin er næsten det modsatte af radiologi. Vi har billederne til fælles, men princippet er væsentligt forskelligt. I radiologien sender man røntgenstråling igennem patienten og laver skyggebilleder. Det er forskelle i vævenes massefylde, som gør, at de kan adskilles jo tungere væv, desto kraftigere skygger. I nuklearmedicin kommer vi radioaktivt mærkede sporstoffer ind i patienten. Det er sporstoffet, som er interessant. Det skal fortælle os noget om en biokemisk eller fysiologisk funktion i kroppen. Radioaktiviteten er kun for at vi kan se det udefra med et kamera. Vores apparatur udsender således ingen stråling, men registrerer strålingsfordelingen inde i kroppen. Vi anvender ikke kontraststoffer, men sporstoffer. Det er meget små mængder, som meget sjældent giver anledning til immunologiske reaktioner hos patienten. Kan du give nogle eksempler på rutineundersøgelser? Knoglescintigrafi er et godt eksempel på en nuklearmedicinsk undersøgelse, som har været udført i mindst 40 år. Vi anvender et radioaktivt mærket stof, som optages i knoglerne afhængigt af deres stofskifte. Cirka to timer efter injektion af sporstoffet optager vi billederne. De viser fordelingen af radioaktivitet og dermed af stoffet. Hvis knoglerne har været udsat for særlig påvirkning, vil der være øget stofskifte som led i en reparationsproces. Det kunne være kræft, infektion eller traumer med eller uden fraktur. Vi udfører undersøgelsen hyppigst på mistanke om knoglemetastaser hos patienter med prostata cancer. (Figur 1, side 7) Tæt samarbejde med Hjertemedicinsk Afdeling Er der noget, du særligt vil fokusere på? Hvis jeg skal fokusere på en enkelt ting, må det blive på hjertet. I løbet af perio- Tekst Birgit Nielsen, AC-fuldmægtig og sekretær for afdelingsledelsen, BDA Foto Tonny Foghmar

2 Figur 1 Knoglescintigrafi hos patient med prostatacancer, viser mange metastaser (sorte pletter). den fra opbyggede vi en stor sektion for nuklearkardiologi med en høj klinisk aktivitet kombineret med en stor videnskabelig produktion. Dette er sket i et tæt samarbejde med Hjertemedicinsk Afdeling B. Vi kørte meget bevidst et parallelt forløb mellem rutine og forskning for at opnå synergi imellem de to. Den vigtigste undersøgelse er myokardiescintigrafi, som visualiserer blodforsyningen i selve hjertemusklen. Hvor koronararteriografi (KAG) viser forsnævringer i de store kranspulsårer, så viser myokardiescintigrafien den funktionelle betydning af en forsnævring (Figur 2, side 7). Undersøgelsen anvendes hos patienter med mistanke om åreforkalkning, samt hos patienter med kendte forsnævringer, hvor man ønsker en vurdering af deres fysiologiske betydning. Undersøgelsen har desuden været anvendt i adskillige videnskabelige arbejder, hvor Hjertemedicinsk Afdeling ønskede at undersøge virkningen af en ny behandling af blodprop i hjertets kranspulssårer. Vi er i gang med meget spændende undersøgelser af celler, som efter udsættelse for iltmangel stadig er levende, men er programmeret til at dø. Det er meget spændende basal forskning, som kan føre til nye diagnostiske metoder. Med myokardiescintigrafi har vi kunnet vise blodforsyningen i hjertemusklen, når patienten blev indlagt akut med brystsmerter. Undersøgelsen blev så gentaget én måned senere. Forskellen mellem de to undersøgelser fortalte os, hvor meget væv behandlingen havde reddet. Myokardiescintigrafien har altså været facitliste ved disse kliniske undersøgelser jo mere væv reddet desto bedre behandling. Dette set-up er unikt og findes kun få steder i verden. Vi har i en årrække haft en 24 timers vagtordning, men vi har desværre måttet nedlægge den af økonomiske grunde. Det er i virkeligheden helt tosset, for undersøgelserne har ikke alene forbedret behandlingen af patienterne, men har samtidig sparet hospitalet for store udgifter. Grise med blodprop Endelig skal jeg nævne, at vi arbejder med dyreeksperimentelle undersøgelser af grise, som vi påfører en blodprop i en kranspulsåre. Det gør vi for at afprøve nye metoder til undersøgelse af vævsskade og for at teste nye mere eksperimentelle behandlinger. Vi er i gang med meget spændende undersøgelser af celler, som efter udsættelse for iltmangel stadig er levende, men er programmeret til at dø. Disse celler kan vi visualisere med et mærket sporstof. Det er meget spændende basal forskning, som kan føre til nye diagnostiske metoder (Figur 3, side 7). Men er det ikke farligt? Jo principielt men ikke ret meget. Patienterne bestråles som ved en røntgenundersøgelse eller lidt mindre. Personalet modtager den største stråling ved omgang med patienter, som har fået sporstoffet injiceret, blandt andet fordi patienterne stadig har det radioaktive stof i sig, også efter at undersøgelsen er afsluttet. De får en mindre del ved fremstilling og håndtering af sporstofferne. Den stråling, de får som følge at deres arbejde, er dog kun 1/3 af den stråling, vi alle sammen får fra naturen. Graviditet er således ingen hindring for fortsat arbejde, når blot de mest belastende funktioner undlades. Endelig kender vi ikke til problemer, som er beskrevet for enkelte kontraststoffer inden for radiologien. Kombinerede skannere løfter diagnostikken Hvordan ser du fremtiden? Jeg ser meget lyst på fremtiden for nuklearmedicin og for billeddiagnostikken generelt. Intet andet område har udviklet sig så hastigt de senere år. Først og fremmest er det nuklearmedicinske princip yderst interessant. Med udviklingen indenfor molekylærbiologi og vores evne til at mærke forskellige stoffer kan vi snart visualisere enhver fysiologisk proces i organismen. Det er mit håb, at der i fremtiden vil blive et tættere samarbejde ikke kun inden for det billeddiagnostiske område, men også med de kliniske afdelinger og mellem disse. Sygdomme er ofte mere universelle, end vi har lært, og de respekterer sjældent organgrænser. Dernæst har introduktionen af kombinerede scannere løftet diagnostikken. Jeg tænker her på de nye scannere, som består af en nuklearmedicinsk scanner (SPECT eller PET) kombineret med en CTscanner (Figur 4, side 7). Andre kombinationer er på vej. Det er imidlertid ikke den rene idyl. Vi kæmper med væsentlige problemer. Dels mangel på plads; afdelingen er ikke blevet udvidet i takt med udflytning af kliniske afdelinger. Dels problemer med af få udskiftet forældet apparatur. Vi har eksempelvis ikke en eneste af de kombinerede skannere, som jeg lige har nævnt. Vi har til gengæld været gode til at skaffe eksterne bevillinger til apparatur. Ca. 30 mill. kr. er det blevet til i min tid som ledende overlæge. I 2009 tager vi en fondsdoneret PET/CT-skanner i brug til såvel basal som klinisk forskning. Indtil nu har PET-undersøgelser kun være udført ved PET-centret på Århus Sygehus. Klinisk anvendes PET-skanning meget i onkologien. På Skejby interesserer vi os imidlertid også for hjerte og nyre specielt på det eksperimentelle plan. I år installerer vi desuden en fondsdoneret SPECT-scanner i kælderen på Klinisk Institut. Den skal alene bruges til dyreeksperimentel forskning, en mulighed som forskergrupper fra mange afdelinger benytter sig af. DNU er et kæmpe projekt, som giver os unikke muligheder for at optimere undervisning, forskning, diagnostik og behandling. Jeg savner imidlertid visioner. Det er i høj grad bestemt ud fra nuværende forhold. Nuklearmedicinsk Afdeling er planlagt i relation til sidste etape af byggeriet, nemlig neurohuset og onkologihuset. Hvornår mon de bliver en realitet, og hvad gør vi i den mellemliggende periode? Det er mit håb, at der i fremtiden vil blive et tættere samarbejde ikke kun inden for det billeddiagnostiske område, men også med de kliniske afdelinger og mellem disse. Sygdomme er ofte mere universelle, end vi har lært, og de respekterer sjældent organgrænser. Det er et fælles anliggende at undersøge og behandle patienter, så vi må komme hinanden i møde. Specialet i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin blev oprettet i 1982 Nuklearmedicinsk Afdeling på Århus Sygehus blev løsrevet fra Medicinsk Fysik i 1984 Afdelingen på Skejby åbnede i 1992 som en satellit til afdelingen på daværende Århus kommunehospital Den samlede afdeling beskæftiger ca. 50 personer Der udføres ca nuklearmedicinske undersøgelser årligt. Hertil kommer enkelte andre undersøgelser. Der foretages undersøgelser med sporstoffer, som injiceres intravenøst. De er mærket med en radioaktiv isotop, så man udefra kan se, hvor de søger hen. Fordeling af sporstoffet afbildes med en SPECT- eller PETscanner, afhængig af om der arbejdes med isotoper, som primært udsender gammastråling eller positronstråling. De sidstnævnte har meget kort levetid, hvorfor PETscannere bedst placeres i relation til en cyklotron, som producerer isotoperne. Nuklearmedicinsk Afdeling på Skejby har en omfattende videnskabelig produktion primært indenfor hjerte- og kredsløb, vand- og saltbalance samt nyrefysiologi Figur 2 Koronararteriografi (KAG) viser en forsnævring ( stenose ) i en kranspulsåre. Den nuklearmedicinske undersøgelse (MPI) til højre viser den funktionelle betydning af stenosen, nemlig reduceret blodforsyning i en del af hjertet (det blå område). Figur 3 Til højre ses et snit af et grisehjerte. Til venstre ses det samme snit med høj optagelse af et stof som markerer celler, som er programmet til at dø. Figur 4 CT KAG CT + PET MPI PET CT-skanning til venstre er normal. PET-skanning til højre viser metastaser. Kombinationen nederst viser, at metastaserne er beliggende i knoglerne.

3 siden sidst Kristian Emmertsen 60 år 3. Lægesekretærerne nedlagde arbejdet 5. Per Askholm på rundtur 7. Sygeplejens dag 8. Villy Søvndal på besøg 9. Statusmarked på Afdeling I Overlæge Kristian Emmertsen fra Hjertemedicinsk Afdeling B rundede de 60 år 13. februar. Kristian Emmertsen er tidligere ledende overlæge i afdelingen og har også blandt andet været formand for Danske Cardiologisk Selskab. Med stigende fravalg af tillidshverv og administrative opgaver er der igen blevet tid til forskning og flere yngre kræfter har de senere år kunnet nyde ham som videnskabelig sparringspartner og igennem hans evner lære til at skille væsentligt fra uvæsentligt uden unødvendig forsinkelse. Kristian Emmertsen er en førende kapacitet indenfor den invasive børnekardiologi. 2. Axel Forman holdt tiltrædelsesforelæsning som professor Axel Forman fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y holdt fredag 20. marts tiltrædelsesforelæsning som professor i operativ gynækologi ved Aarhus Universitet. Forelæsningens titel var: Det gyldne snit. Alle lægesekretærer mødtes fredag den 20. marts klokken 10 i forhallen og senere i auditorium B for at markere deres utilfredshed med nogle udtalelser fra hospitalsdirektør Per Askholm Madsen i Århus Stiftstidende. 4. Indvielse af MOMA Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA) blev indviet 11. marts med åbningstaler i auditoriet og rundvisning i de nye lokaler i den gamle Stiften-bygning. Her tog MOMAs medarbejdere imod og stod klar i laboratorierne til at fortælle om netop deres arbejdsområde, og fremvise og forklare om det forskellige udstyr. Hospitalsdirektør Per Askholm Madsen tog fra 27. januar og et par dage frem en rundtur på alle afdelinger, for at se på de patienter, der aktuelt var indlagt. Med sig har han en repræsentant for den task force, hospitalsledelsen har nedsat for at se på genopretning af økonomien, og en oversygeplejerske. Ideen var at gennemgå patienterne for derigennem at få et overordnet blik på driften i huset. Er der forhold, der kunne være anderledes? Er der alternativer til måden, vi gør tingene på? Har vi flaskehalse? 6. Konference for hiv-smittede unge Næsten 50 hiv-smittede unge fra ni europæiske lande kom 13. marts til Skejby. Sammen med lige så mange læger og sygeplejersker deltog de i den første europæiske konference for unge smittede. Hiv-rådgiver Tinne Laursen og forskningssygeplejerske Lotte Ø. Rodkjær fra Afdeling I har været med til at arrangere konferencen sammen med de unge hiv-smittede fra UNGEGRUPPEN. På billede se de med konferencier Peter Mygind, Steffan Scjødt og Jørgen Juncher fra UNGEGRUPPEN for hiv-smittede mellem 15 og 25 år. Vanen tro var årets udgave af Sygeplejens Dag et tilløbsstykke. I et fyldt Auditorium A kunne deltagerne høre forskellige bud på temaet Arbejdsglæden har mange ansigter. Oplægget til temaet lød: Arbejdsglæden har mange ansigter. Noget giver glæde for få, noget giver glæde langt væk, og noget giver glæde hver dag. Om noget giver glæde afhænger af den, der oplever det. Al arbejdsglæde har betydning for patienten og for dig, der oplever den. Mulighederne for arbejdsglæde er mange indenfor sygeplejen. På billedet giver afdelingssygeplejerske Birthe Roelsgaard sit bud på arbejdsglæden ud fra hendes erfaringer som udsendt for Læger uden Grænser til verdens brændpunkter. SFs formand Villy Søvndal gæstede 9. marts Skejby sammen med Jonas Dahl. De hørte blandt andet om Det Nye Universitetshospital og om det præhospitale beredskab, og drøftede rekrutteringssituationen med repræsentanter fra regionen. Der blev også tid til en rundvisning på Hjertemedcinsk Afdeling B, hvor ledende overlæge Claus Brøckner og professor Torsten Toftegaard viste rundt. Villy Søvndal så blandt andet B1 og telemedicinrummet samt Hjertemedicinsk Ambulatorium. På billedet er han på Kardiologisk Ambulatorium, hvor Torsten Toftegaard fortæller om den behandling, en netop modtaget blodproppatient får. Afdeling I holdt statusarrangement 27. februar På statusmarked udviste personalet i de forskellige afsnit stor kreativitet og engagement i præsentationen af deres afsnit, og der var rift om gulvpladsen. Der blev lavet FATE undersøgelser og vanskelige intubationsøvelser, skålet i tigermælk og champagne på sutteflaske, der var pilekast og drinks med valgfri hæmaturigrad, Hans Kirkegaard demonstrerede sine DAD-tastefærdigheder, LMU delte pjecer ud, og selv Elvis og dukken fra færdighedslaboratoriet havde fundet vej. Tekst Anne-Mette Siem Foto Tonny Foghmar

4 Nye tider kræver nye arbejdsgange Farvel til sengepatruljen Goddag til sengeportører Der var engang. Sådan begynder mange eventyr. Fælles for dem er, at vi alle godt ved, der er historier fra en svunden tid. Samfundet udvikler sig, vi finder nye måder at gøre tingene på. Man kan nu også sige: Der var engang en sengepatrulje, der arbejdede til kl hver aften men det var dyrt. Pr. 1.marts 2009 erstattes sengepatruljen med sengeportører og flyttes et par timer, da det var den mest hensigtsmæssige måde at rationalisere den på. En besparelse Skejby derfor ikke skal finde andet sted. Fremover er sengevaskene i nord og syd bemandet således: Hverdage fra kl til kl Weekender fra l MidtVask Service vil løbende gennem dagen rede lette senge op, som normalt har stået på stuer eller gange og ventet på blive redt om aftenen. Mellem kl hverdage og weekender, er der kun én sengeportør på vagt, der tager sig af de akutte senge. Det er derfor vigtigt, at afdelingerne hjælper MidtVask Service med at få så meget flyttet og rengjort som muligt inden kl Hvis afdelingen har aftalt faste tidspunkter for opredning af lette senge, er det ikke nødvendigt at ringe til sengeportøren. Sengevaskerne kommer af sig selv indenfor det aftalte tidsinterval. Sengevasken tager sig af at fjerne snavsede senge, rengøre og oprede senge, samt levere senge med standard udstyr. Løse galger og madrasser er henhørende under afdelingsportørerne. Dyner og puder kan dog leveres som linned, efter forudgående aftaler. Med fælles hjælp vil denne omlægning af arbejdsgangene kunne gennemføres uden væsentlige service forringelser for afdelingerne. Skulle der mod forventning opstå problemer, er MidtVask Service behjælpelig med at finde en løsning på tlf Lone Gabel, controller, Århus Universitetshospital, Skejby Jane Speedtsberg, daglig leder, MidtVask Tusind tak til 1000 ansatte! Undervisningen i Hjerte-Lunge-Redning på niveau 1 og 2 er i fuld gang. I løbet at det sidste år har omkring 1000 ansatte på hospitalet deltaget i kurset i Hjerte- Lunge-Redning på enten niveau 1 eller på niveau 2. Projektsygeplejerskerne Signe Kähler og Anne Mette Kristiansen, som varetager undervisningen, oplever en stor opbakning og et stort engagement fra de deltagende afdelinger, hvilket de er meget glade for. Flere kursister har efter kurset tilkendegivet, at de føler sig mere sikre i håndteringen af et hjertestop, og visse afdelinger har meldt tilbage, at de har stået med hjertestop i afdelingen og tydeligt har kunnet mærke, at de har haft stort udbytte af undervisningen, siger Signe og Anne Mette. Det er muligt for alle afdelinger at melde deres personale til kurserne via HLR-bookingkalenderen i Outlook. Der resterer desværre stadig en stor gruppe ansatte, som endnu ikke har deltaget i de obligatoriske kurser, men der heldigvis endnu mange pladser på de udbudte kurser. Undervisningsmaterialet for begge kurser findes på intranettet, så alle har mulighed for at gennemse dette, såfremt de ønsker det. E-læringskurset i basal genoplivning er dog fortsat en forudsætning for deltagelse i tilstedeværelseskurserne på niveau 1 og 2. Foto Tonny Foghmar Tekst Anne Mette Kristiansen og Signe Kähler, projektsygeplejersker i HLR-undervisning Foto John Kristensen

5 inde bag døren Kirkesalen Tænk hvis der var 560 kr. på vej til dig Fra GF Hospital og Sundhed deler årets overskud med bilkunderne. I marts måned får de fleste af vores kunder med bilforsikring penge tilbage, i alt 1,9 mio. kr. Vil du også have en billigere bilforsikring med overskudsdeling, så kontakt os. * 3734,-** * Prisen varierer efter bil, bopæl, antal år du har kørt skadefrit, og hvilke andre private forsikringer du tegner i GF. For 2008 får nybilister dog ikke overskudsdeling. Beregn din pris på gf-hospitalogsundhed.dk. Hovedsponsor for kvindelandsholdet i håndbold. Festsange Taler på vers samt sange har jeg forfattet en hel del gange. Pris: 275 kr. minus opsætning 1 uges leveringstid Jytte Halborg Tlf. privat Aerobic/callanetic, styrketræning, fodbold, solarium, bordtennis og dart Henvendelse: S.A.K. kontor, lokale C.1.132, (På hovedkorri doren i kælderen ved tværgang 6), tlf. lokal 6296 Onsdag kl (indmeldelse/udmeldelse/nøgler) Medlemsskab: Kun for ansatte på Skejby Tilmelding: Foregår ved personlig henvendelse Annoncer GF Hospital og Sundhed Vestre Strandallé Risskov Tlf I kirkesalen bliver man slået af fredfyldtheden fra det øjeblik, man åbner døren. Her er der fred og ro og rum og tid til refleksion. Sådan skal det også være, siger hospitalspræst Steen Bonde. Kirkesalen er et sted, hvor man kan komme, hvis man har brug for at være alene med det, der fylder. Her kan man få ro til tankerne. Man må gerne lukke døren, hvis man ønsker at være alene, men kommer der andre, er der altid plads til alle uanset religiøs overbevisning. Kirkesalen er et æstetisk rum, fortæller Steen Bonde. Det er støvsuget for alt, hvad der har med hospital at gøre. På den måde bliver det et rum i hospitalet, der er noget helt andet, men som man kan opsøge uden at skulle forlade hospitalet. Det er også et magtesløshedens rum. Overalt på hospitalet gør man, hvad man kan for at redde og behandle patienterne. Men her er der ingen, der vil noget med en eller skal noget med en. Det er et kravfrit rum, hvor man kan få lov til bare at være. I dag ligger kirkesalen placeret lidt afsides og kan derfor være svær at finde. De færreste kender rummets muligheder. Præsterne drømmer derfor om et centralt placeret rum på hospitalet. Det skal ikke bare være et kirkerum, men et spirituelt mellemrum, hvor der er fred, andægtighed og tid til refleksion. Rummet skal være en mulighed for et afbræk fra hospitalslivet. Kirkesalen bliver for tiden kun brugt til gudstjenester ved højtider. Resten af tiden står rummet klar til de, der har brug for det. Somme tider bliver det brugt til at tage afsked med en afdød. Steen Bonde bruger det også til samtaler og ritualer med mennesker. Her kan man for eksempel tænde et lys for sine bekymringer eller udføre andre ritualer, der kan udtrykke den sorg, glæde, angst, forvetning osv., som man kommer med. Præsternes funktion på hospitalet er mere samtale end gudstjeneste. På den ene side er præsternes funktion parallel til resten af personalets, nemlig at hjælpe patienterne til at leve det liv, de har, bedst muligt. På den anden side er præsternes funktion også at være der, hvor magtesløsheden melder sig og håbløsheden flytter ind. Der kan være noget sundt og skabende ved at blive løst fra at have magt og løst fra at skulle håbe. Og præsterne tager sig god tid til at lytte. Det forsøger Steen Bonde at signalere f.eks. ved at praktisere langsomhedens teologi, når han går ned ad gangene bortset lige fra, når han er på løbehjul! Kirkesalen er åben i hverdagene Den ligger nederst i fingeren ved loftskilt 11. Alle patienter, pårørende og personale er velkomne, hvis der ikke foregår noget. Gudstjenester i påsken: Tirsdag den 7. april kl : Op til påske v/ hospitalspræst Steen Bonde Søndag den 12. april kl : Påskegudstjeneste v/ hospitalspræst Helle Rørbæk Hørby Tak for sidst Sparekassen donerede kroner til forskningsmatinéen 1. marts De besøgende afgjorde desuden, at Vibeke Hjortdal skulle modtage yderligere kroner til forskning i hjertekirurgi hos børn. Tillykke med det. Vi er sikre på, at pengene vil gøre gavn for de hjertesyge børn. Kig ind til os, hvis du har brug for professionel rådengivning. Husk at det er gratis at skifte til Sparekassen. Tekst Anne-Mette Siem Foto Tonny Foghmar Skejby Sygehus afdeling. Brendstrupgårdsvej Århus N , lokalnr. 6090

6 Udstilling i april KUNSTFORENINGEN Sky by Art Elonn Agerup Udstilling i maj Svend Kindt-Larsen (maleri) Lone-Lotte Janns (keramik) InTryk modtager meget gerne bidrag til bladet. Skriv om, hvad der rør sig i din afdeling, informer resten af huset om nye tiltag eller del ud af dine tanker. Skriv dit indlæg i word og mail det til redaktionen. Indlæg må højest være 5000 anslag inklusiv mellemrum. Debatindlæg dog højest 2500 anslag. Har du lyst til at være med i InTryks redaktion? Vi mødes en gang om måneden. Send en mail til redaktionen, hvis det er noget for dig. Mail til InTryks redaktion på

ny Skejbyafdeling med garvede kræfter

ny Skejbyafdeling med garvede kræfter ny Skejbyafdeling med garvede kræfter Den nye Skejbyafdeling Molekylærmedicinsk Afdeling (MOMA) åbner officielt 1. marts. Men afdelingsledelsen og de første medarbejdere er allerede på plads i nye lokaler

Læs mere

Skejbyrevyen sjovt og udviklende knoklearbejde!

Skejbyrevyen sjovt og udviklende knoklearbejde! Skejbyrevyen sjovt og udviklende knoklearbejde! Der var noget jeg skulle. Hmm, hvad var det? Tandlæge?...Nej, der har jeg lige været. MUS..?? Nej, nej, nej. Det er sjovt og hyggeligt kan jeg huske, det

Læs mere

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel af det eksterne billede for at beskytte dine personlige oplysninger. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen for at overføre og vise billedet, og klik

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

IN TRYK. På vej mod akkreditering. Ergonomisk. rådgivning. Balanceret målsætning. Indstik: Typisk Skejby SKEJBY SYGEHUS

IN TRYK. På vej mod akkreditering. Ergonomisk. rådgivning. Balanceret målsætning. Indstik: Typisk Skejby SKEJBY SYGEHUS IN TRYK SKEJBY SYGEHUS På vej mod akkreditering 3 Ergonomisk 4 rådgivning Balanceret målsætning 5 Indstik: Typisk Skejby personaleblad 12. årgang nr. 4 august 2003 IN TRYK IN-TRYK er Skejby Sygehus personaleblad

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

forholdet til kolleger er vigtigst Ringe MUS-tilfredshed Største stigning

forholdet til kolleger er vigtigst Ringe MUS-tilfredshed Største stigning Forholdet til kollegerne er vigtigst Generelt er medarbejderne på Skejby Sygehus blevet en lille smule mere tilfredse i de seneste år. Og dét, der betyder mest for os, er forholdet til kollegerne. Det

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 CT lab funktion på OUH CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 1 2 Ideen opstod under mine besøg i det store udland og ideen støttede min CT overlæge hele vejen igennem Tiden arbejder for

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Dato: Den 23. februar 2012 kl. 09.30 14.00 Sted: Referenter: Deltagere: Handelsfagskolen i Skåde Tina Rindahl Petersen, Jane

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve FDF Ellevang-Risskov Tværmarksvej 20A 8240 Risskov FDF.dk/ellevang-risskov Hjemve Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve Udarbejdet af Gitte Taasti på vegne af FDF Ellevang-Risskov

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing,

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, 4.2. Introduktionsprogram Beskrivelse af praksis Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, læge Lars Ebbe Pedersen og læge Christina Kaas Løber. At vi

Læs mere

På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Ny traumestue indviet Forskningsresultater præsenteret på stor konference for lungesygdomme

Læs mere

Aktivitets- Klub. Styrk fællesskabet ved sportslig aktivitet. Århus Universitetshospital. Skejby. Skejby Aktivitets-Klub www.s-a-k.

Aktivitets- Klub. Styrk fællesskabet ved sportslig aktivitet. Århus Universitetshospital. Skejby. Skejby Aktivitets-Klub www.s-a-k. Skejby Aktivitets- Klub Styrk fællesskabet ved sportslig aktivitet Århus Universitetshospital Skejby Skejby Aktivitets-Klub www.s-a-k.dk Aktivitetsklubben SAK SAK betyder Skejby Aktivitetsklub. Vi er en

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme Præsentation af ph.d.-projektet Empiriske eksempler Døden som realitet Døden som tabu Dødsangst og professionalisme Afdække hvordan kristne og muslimske kræftpatienter anvender trosrelaterede erfaringer

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9. Indhold. Akutkampagne

Nyhedsbrev nr. 9. Indhold. Akutkampagne Tirsdag den 10. december 2013 Side 1 af 7 Indhold Akutkampagne... 1 Nye uniformer... 3 To afsnit har fået bugt med tryksår... 5 Mindre aktivitet i 2013... 6 Nyt eksponeringskammer... 7 Akutkampagne Region

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Hav en elefantastisk sommer! God sommerferie til alle. Indstik om DHL-stafetten. Revyholdet gør klar til den kommende revysæson. Spareråd fra debatten

Hav en elefantastisk sommer! God sommerferie til alle. Indstik om DHL-stafetten. Revyholdet gør klar til den kommende revysæson. Spareråd fra debatten Indstik om DHL-stafetten Hav en elefantastisk sommer! God sommerferie til alle Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 18. årgang nr. 3 juni 2009 Revyholdet gør klar til den kommende revysæson

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Josefine Høgenhaug Aaen Foto: Josefine Høgenhaug Aaen

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Kom ud af kontoret Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Patientsikkerhedskonference den 27. april 2015 Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital ligger i Region Hovedstaden

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere