Fremtiden er tværfagligt samarbejde om patienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtiden er tværfagligt samarbejde om patienter"

Transkript

1 Fremtiden er tværfagligt samarbejde om patienter Ledende overlæge Michael Rehling fra Nuklearmedicinsk Afdeling Et blik ind i Nuklearmedicinsk Afdeling Diagnostisering og behandling foregår i dag hyppigt via en eller anden form for billeddannelse af patientens indre. Det sker blandt andet på Nuklearmedicinsk Afdeling - som for tiden gør opmærksom på sig selv i form af gravemaskiner, afspærring og byggeri, fordi der skal installeres en PET/CT-scanner i kælderen under afdelingen. Men hvad er det, man foretager sig med den slags scannere på Nuklearmedicinsk Afdeling, og hvordan ser fremtiden ud inden for billeddiagnostikken set fra denne vinkel? InTryk har talt med ledende overlæge på afdelingen, Michael Rehling. På Nuklearmedicinsk Afdeling laver I billeder. Hvordan adskiller de sig fra røntgenbilleder? Nuklearmedicin er næsten det modsatte af radiologi. Vi har billederne til fælles, men princippet er væsentligt forskelligt. I radiologien sender man røntgenstråling igennem patienten og laver skyggebilleder. Det er forskelle i vævenes massefylde, som gør, at de kan adskilles jo tungere væv, desto kraftigere skygger. I nuklearmedicin kommer vi radioaktivt mærkede sporstoffer ind i patienten. Det er sporstoffet, som er interessant. Det skal fortælle os noget om en biokemisk eller fysiologisk funktion i kroppen. Radioaktiviteten er kun for at vi kan se det udefra med et kamera. Vores apparatur udsender således ingen stråling, men registrerer strålingsfordelingen inde i kroppen. Vi anvender ikke kontraststoffer, men sporstoffer. Det er meget små mængder, som meget sjældent giver anledning til immunologiske reaktioner hos patienten. Kan du give nogle eksempler på rutineundersøgelser? Knoglescintigrafi er et godt eksempel på en nuklearmedicinsk undersøgelse, som har været udført i mindst 40 år. Vi anvender et radioaktivt mærket stof, som optages i knoglerne afhængigt af deres stofskifte. Cirka to timer efter injektion af sporstoffet optager vi billederne. De viser fordelingen af radioaktivitet og dermed af stoffet. Hvis knoglerne har været udsat for særlig påvirkning, vil der være øget stofskifte som led i en reparationsproces. Det kunne være kræft, infektion eller traumer med eller uden fraktur. Vi udfører undersøgelsen hyppigst på mistanke om knoglemetastaser hos patienter med prostata cancer. (Figur 1, side 7) Tæt samarbejde med Hjertemedicinsk Afdeling Er der noget, du særligt vil fokusere på? Hvis jeg skal fokusere på en enkelt ting, må det blive på hjertet. I løbet af perio- Tekst Birgit Nielsen, AC-fuldmægtig og sekretær for afdelingsledelsen, BDA Foto Tonny Foghmar

2 Figur 1 Knoglescintigrafi hos patient med prostatacancer, viser mange metastaser (sorte pletter). den fra opbyggede vi en stor sektion for nuklearkardiologi med en høj klinisk aktivitet kombineret med en stor videnskabelig produktion. Dette er sket i et tæt samarbejde med Hjertemedicinsk Afdeling B. Vi kørte meget bevidst et parallelt forløb mellem rutine og forskning for at opnå synergi imellem de to. Den vigtigste undersøgelse er myokardiescintigrafi, som visualiserer blodforsyningen i selve hjertemusklen. Hvor koronararteriografi (KAG) viser forsnævringer i de store kranspulsårer, så viser myokardiescintigrafien den funktionelle betydning af en forsnævring (Figur 2, side 7). Undersøgelsen anvendes hos patienter med mistanke om åreforkalkning, samt hos patienter med kendte forsnævringer, hvor man ønsker en vurdering af deres fysiologiske betydning. Undersøgelsen har desuden været anvendt i adskillige videnskabelige arbejder, hvor Hjertemedicinsk Afdeling ønskede at undersøge virkningen af en ny behandling af blodprop i hjertets kranspulssårer. Vi er i gang med meget spændende undersøgelser af celler, som efter udsættelse for iltmangel stadig er levende, men er programmeret til at dø. Det er meget spændende basal forskning, som kan føre til nye diagnostiske metoder. Med myokardiescintigrafi har vi kunnet vise blodforsyningen i hjertemusklen, når patienten blev indlagt akut med brystsmerter. Undersøgelsen blev så gentaget én måned senere. Forskellen mellem de to undersøgelser fortalte os, hvor meget væv behandlingen havde reddet. Myokardiescintigrafien har altså været facitliste ved disse kliniske undersøgelser jo mere væv reddet desto bedre behandling. Dette set-up er unikt og findes kun få steder i verden. Vi har i en årrække haft en 24 timers vagtordning, men vi har desværre måttet nedlægge den af økonomiske grunde. Det er i virkeligheden helt tosset, for undersøgelserne har ikke alene forbedret behandlingen af patienterne, men har samtidig sparet hospitalet for store udgifter. Grise med blodprop Endelig skal jeg nævne, at vi arbejder med dyreeksperimentelle undersøgelser af grise, som vi påfører en blodprop i en kranspulsåre. Det gør vi for at afprøve nye metoder til undersøgelse af vævsskade og for at teste nye mere eksperimentelle behandlinger. Vi er i gang med meget spændende undersøgelser af celler, som efter udsættelse for iltmangel stadig er levende, men er programmeret til at dø. Disse celler kan vi visualisere med et mærket sporstof. Det er meget spændende basal forskning, som kan føre til nye diagnostiske metoder (Figur 3, side 7). Men er det ikke farligt? Jo principielt men ikke ret meget. Patienterne bestråles som ved en røntgenundersøgelse eller lidt mindre. Personalet modtager den største stråling ved omgang med patienter, som har fået sporstoffet injiceret, blandt andet fordi patienterne stadig har det radioaktive stof i sig, også efter at undersøgelsen er afsluttet. De får en mindre del ved fremstilling og håndtering af sporstofferne. Den stråling, de får som følge at deres arbejde, er dog kun 1/3 af den stråling, vi alle sammen får fra naturen. Graviditet er således ingen hindring for fortsat arbejde, når blot de mest belastende funktioner undlades. Endelig kender vi ikke til problemer, som er beskrevet for enkelte kontraststoffer inden for radiologien. Kombinerede skannere løfter diagnostikken Hvordan ser du fremtiden? Jeg ser meget lyst på fremtiden for nuklearmedicin og for billeddiagnostikken generelt. Intet andet område har udviklet sig så hastigt de senere år. Først og fremmest er det nuklearmedicinske princip yderst interessant. Med udviklingen indenfor molekylærbiologi og vores evne til at mærke forskellige stoffer kan vi snart visualisere enhver fysiologisk proces i organismen. Det er mit håb, at der i fremtiden vil blive et tættere samarbejde ikke kun inden for det billeddiagnostiske område, men også med de kliniske afdelinger og mellem disse. Sygdomme er ofte mere universelle, end vi har lært, og de respekterer sjældent organgrænser. Dernæst har introduktionen af kombinerede scannere løftet diagnostikken. Jeg tænker her på de nye scannere, som består af en nuklearmedicinsk scanner (SPECT eller PET) kombineret med en CTscanner (Figur 4, side 7). Andre kombinationer er på vej. Det er imidlertid ikke den rene idyl. Vi kæmper med væsentlige problemer. Dels mangel på plads; afdelingen er ikke blevet udvidet i takt med udflytning af kliniske afdelinger. Dels problemer med af få udskiftet forældet apparatur. Vi har eksempelvis ikke en eneste af de kombinerede skannere, som jeg lige har nævnt. Vi har til gengæld været gode til at skaffe eksterne bevillinger til apparatur. Ca. 30 mill. kr. er det blevet til i min tid som ledende overlæge. I 2009 tager vi en fondsdoneret PET/CT-skanner i brug til såvel basal som klinisk forskning. Indtil nu har PET-undersøgelser kun være udført ved PET-centret på Århus Sygehus. Klinisk anvendes PET-skanning meget i onkologien. På Skejby interesserer vi os imidlertid også for hjerte og nyre specielt på det eksperimentelle plan. I år installerer vi desuden en fondsdoneret SPECT-scanner i kælderen på Klinisk Institut. Den skal alene bruges til dyreeksperimentel forskning, en mulighed som forskergrupper fra mange afdelinger benytter sig af. DNU er et kæmpe projekt, som giver os unikke muligheder for at optimere undervisning, forskning, diagnostik og behandling. Jeg savner imidlertid visioner. Det er i høj grad bestemt ud fra nuværende forhold. Nuklearmedicinsk Afdeling er planlagt i relation til sidste etape af byggeriet, nemlig neurohuset og onkologihuset. Hvornår mon de bliver en realitet, og hvad gør vi i den mellemliggende periode? Det er mit håb, at der i fremtiden vil blive et tættere samarbejde ikke kun inden for det billeddiagnostiske område, men også med de kliniske afdelinger og mellem disse. Sygdomme er ofte mere universelle, end vi har lært, og de respekterer sjældent organgrænser. Det er et fælles anliggende at undersøge og behandle patienter, så vi må komme hinanden i møde. Specialet i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin blev oprettet i 1982 Nuklearmedicinsk Afdeling på Århus Sygehus blev løsrevet fra Medicinsk Fysik i 1984 Afdelingen på Skejby åbnede i 1992 som en satellit til afdelingen på daværende Århus kommunehospital Den samlede afdeling beskæftiger ca. 50 personer Der udføres ca nuklearmedicinske undersøgelser årligt. Hertil kommer enkelte andre undersøgelser. Der foretages undersøgelser med sporstoffer, som injiceres intravenøst. De er mærket med en radioaktiv isotop, så man udefra kan se, hvor de søger hen. Fordeling af sporstoffet afbildes med en SPECT- eller PETscanner, afhængig af om der arbejdes med isotoper, som primært udsender gammastråling eller positronstråling. De sidstnævnte har meget kort levetid, hvorfor PETscannere bedst placeres i relation til en cyklotron, som producerer isotoperne. Nuklearmedicinsk Afdeling på Skejby har en omfattende videnskabelig produktion primært indenfor hjerte- og kredsløb, vand- og saltbalance samt nyrefysiologi Figur 2 Koronararteriografi (KAG) viser en forsnævring ( stenose ) i en kranspulsåre. Den nuklearmedicinske undersøgelse (MPI) til højre viser den funktionelle betydning af stenosen, nemlig reduceret blodforsyning i en del af hjertet (det blå område). Figur 3 Til højre ses et snit af et grisehjerte. Til venstre ses det samme snit med høj optagelse af et stof som markerer celler, som er programmet til at dø. Figur 4 CT KAG CT + PET MPI PET CT-skanning til venstre er normal. PET-skanning til højre viser metastaser. Kombinationen nederst viser, at metastaserne er beliggende i knoglerne.

3 siden sidst Kristian Emmertsen 60 år 3. Lægesekretærerne nedlagde arbejdet 5. Per Askholm på rundtur 7. Sygeplejens dag 8. Villy Søvndal på besøg 9. Statusmarked på Afdeling I Overlæge Kristian Emmertsen fra Hjertemedicinsk Afdeling B rundede de 60 år 13. februar. Kristian Emmertsen er tidligere ledende overlæge i afdelingen og har også blandt andet været formand for Danske Cardiologisk Selskab. Med stigende fravalg af tillidshverv og administrative opgaver er der igen blevet tid til forskning og flere yngre kræfter har de senere år kunnet nyde ham som videnskabelig sparringspartner og igennem hans evner lære til at skille væsentligt fra uvæsentligt uden unødvendig forsinkelse. Kristian Emmertsen er en førende kapacitet indenfor den invasive børnekardiologi. 2. Axel Forman holdt tiltrædelsesforelæsning som professor Axel Forman fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y holdt fredag 20. marts tiltrædelsesforelæsning som professor i operativ gynækologi ved Aarhus Universitet. Forelæsningens titel var: Det gyldne snit. Alle lægesekretærer mødtes fredag den 20. marts klokken 10 i forhallen og senere i auditorium B for at markere deres utilfredshed med nogle udtalelser fra hospitalsdirektør Per Askholm Madsen i Århus Stiftstidende. 4. Indvielse af MOMA Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA) blev indviet 11. marts med åbningstaler i auditoriet og rundvisning i de nye lokaler i den gamle Stiften-bygning. Her tog MOMAs medarbejdere imod og stod klar i laboratorierne til at fortælle om netop deres arbejdsområde, og fremvise og forklare om det forskellige udstyr. Hospitalsdirektør Per Askholm Madsen tog fra 27. januar og et par dage frem en rundtur på alle afdelinger, for at se på de patienter, der aktuelt var indlagt. Med sig har han en repræsentant for den task force, hospitalsledelsen har nedsat for at se på genopretning af økonomien, og en oversygeplejerske. Ideen var at gennemgå patienterne for derigennem at få et overordnet blik på driften i huset. Er der forhold, der kunne være anderledes? Er der alternativer til måden, vi gør tingene på? Har vi flaskehalse? 6. Konference for hiv-smittede unge Næsten 50 hiv-smittede unge fra ni europæiske lande kom 13. marts til Skejby. Sammen med lige så mange læger og sygeplejersker deltog de i den første europæiske konference for unge smittede. Hiv-rådgiver Tinne Laursen og forskningssygeplejerske Lotte Ø. Rodkjær fra Afdeling I har været med til at arrangere konferencen sammen med de unge hiv-smittede fra UNGEGRUPPEN. På billede se de med konferencier Peter Mygind, Steffan Scjødt og Jørgen Juncher fra UNGEGRUPPEN for hiv-smittede mellem 15 og 25 år. Vanen tro var årets udgave af Sygeplejens Dag et tilløbsstykke. I et fyldt Auditorium A kunne deltagerne høre forskellige bud på temaet Arbejdsglæden har mange ansigter. Oplægget til temaet lød: Arbejdsglæden har mange ansigter. Noget giver glæde for få, noget giver glæde langt væk, og noget giver glæde hver dag. Om noget giver glæde afhænger af den, der oplever det. Al arbejdsglæde har betydning for patienten og for dig, der oplever den. Mulighederne for arbejdsglæde er mange indenfor sygeplejen. På billedet giver afdelingssygeplejerske Birthe Roelsgaard sit bud på arbejdsglæden ud fra hendes erfaringer som udsendt for Læger uden Grænser til verdens brændpunkter. SFs formand Villy Søvndal gæstede 9. marts Skejby sammen med Jonas Dahl. De hørte blandt andet om Det Nye Universitetshospital og om det præhospitale beredskab, og drøftede rekrutteringssituationen med repræsentanter fra regionen. Der blev også tid til en rundvisning på Hjertemedcinsk Afdeling B, hvor ledende overlæge Claus Brøckner og professor Torsten Toftegaard viste rundt. Villy Søvndal så blandt andet B1 og telemedicinrummet samt Hjertemedicinsk Ambulatorium. På billedet er han på Kardiologisk Ambulatorium, hvor Torsten Toftegaard fortæller om den behandling, en netop modtaget blodproppatient får. Afdeling I holdt statusarrangement 27. februar På statusmarked udviste personalet i de forskellige afsnit stor kreativitet og engagement i præsentationen af deres afsnit, og der var rift om gulvpladsen. Der blev lavet FATE undersøgelser og vanskelige intubationsøvelser, skålet i tigermælk og champagne på sutteflaske, der var pilekast og drinks med valgfri hæmaturigrad, Hans Kirkegaard demonstrerede sine DAD-tastefærdigheder, LMU delte pjecer ud, og selv Elvis og dukken fra færdighedslaboratoriet havde fundet vej. Tekst Anne-Mette Siem Foto Tonny Foghmar

4 Nye tider kræver nye arbejdsgange Farvel til sengepatruljen Goddag til sengeportører Der var engang. Sådan begynder mange eventyr. Fælles for dem er, at vi alle godt ved, der er historier fra en svunden tid. Samfundet udvikler sig, vi finder nye måder at gøre tingene på. Man kan nu også sige: Der var engang en sengepatrulje, der arbejdede til kl hver aften men det var dyrt. Pr. 1.marts 2009 erstattes sengepatruljen med sengeportører og flyttes et par timer, da det var den mest hensigtsmæssige måde at rationalisere den på. En besparelse Skejby derfor ikke skal finde andet sted. Fremover er sengevaskene i nord og syd bemandet således: Hverdage fra kl til kl Weekender fra l MidtVask Service vil løbende gennem dagen rede lette senge op, som normalt har stået på stuer eller gange og ventet på blive redt om aftenen. Mellem kl hverdage og weekender, er der kun én sengeportør på vagt, der tager sig af de akutte senge. Det er derfor vigtigt, at afdelingerne hjælper MidtVask Service med at få så meget flyttet og rengjort som muligt inden kl Hvis afdelingen har aftalt faste tidspunkter for opredning af lette senge, er det ikke nødvendigt at ringe til sengeportøren. Sengevaskerne kommer af sig selv indenfor det aftalte tidsinterval. Sengevasken tager sig af at fjerne snavsede senge, rengøre og oprede senge, samt levere senge med standard udstyr. Løse galger og madrasser er henhørende under afdelingsportørerne. Dyner og puder kan dog leveres som linned, efter forudgående aftaler. Med fælles hjælp vil denne omlægning af arbejdsgangene kunne gennemføres uden væsentlige service forringelser for afdelingerne. Skulle der mod forventning opstå problemer, er MidtVask Service behjælpelig med at finde en løsning på tlf Lone Gabel, controller, Århus Universitetshospital, Skejby Jane Speedtsberg, daglig leder, MidtVask Tusind tak til 1000 ansatte! Undervisningen i Hjerte-Lunge-Redning på niveau 1 og 2 er i fuld gang. I løbet at det sidste år har omkring 1000 ansatte på hospitalet deltaget i kurset i Hjerte- Lunge-Redning på enten niveau 1 eller på niveau 2. Projektsygeplejerskerne Signe Kähler og Anne Mette Kristiansen, som varetager undervisningen, oplever en stor opbakning og et stort engagement fra de deltagende afdelinger, hvilket de er meget glade for. Flere kursister har efter kurset tilkendegivet, at de føler sig mere sikre i håndteringen af et hjertestop, og visse afdelinger har meldt tilbage, at de har stået med hjertestop i afdelingen og tydeligt har kunnet mærke, at de har haft stort udbytte af undervisningen, siger Signe og Anne Mette. Det er muligt for alle afdelinger at melde deres personale til kurserne via HLR-bookingkalenderen i Outlook. Der resterer desværre stadig en stor gruppe ansatte, som endnu ikke har deltaget i de obligatoriske kurser, men der heldigvis endnu mange pladser på de udbudte kurser. Undervisningsmaterialet for begge kurser findes på intranettet, så alle har mulighed for at gennemse dette, såfremt de ønsker det. E-læringskurset i basal genoplivning er dog fortsat en forudsætning for deltagelse i tilstedeværelseskurserne på niveau 1 og 2. Foto Tonny Foghmar Tekst Anne Mette Kristiansen og Signe Kähler, projektsygeplejersker i HLR-undervisning Foto John Kristensen

5 inde bag døren Kirkesalen Tænk hvis der var 560 kr. på vej til dig Fra GF Hospital og Sundhed deler årets overskud med bilkunderne. I marts måned får de fleste af vores kunder med bilforsikring penge tilbage, i alt 1,9 mio. kr. Vil du også have en billigere bilforsikring med overskudsdeling, så kontakt os. * 3734,-** * Prisen varierer efter bil, bopæl, antal år du har kørt skadefrit, og hvilke andre private forsikringer du tegner i GF. For 2008 får nybilister dog ikke overskudsdeling. Beregn din pris på gf-hospitalogsundhed.dk. Hovedsponsor for kvindelandsholdet i håndbold. Festsange Taler på vers samt sange har jeg forfattet en hel del gange. Pris: 275 kr. minus opsætning 1 uges leveringstid Jytte Halborg Tlf. privat Aerobic/callanetic, styrketræning, fodbold, solarium, bordtennis og dart Henvendelse: S.A.K. kontor, lokale C.1.132, (På hovedkorri doren i kælderen ved tværgang 6), tlf. lokal 6296 Onsdag kl (indmeldelse/udmeldelse/nøgler) Medlemsskab: Kun for ansatte på Skejby Tilmelding: Foregår ved personlig henvendelse Annoncer GF Hospital og Sundhed Vestre Strandallé Risskov Tlf I kirkesalen bliver man slået af fredfyldtheden fra det øjeblik, man åbner døren. Her er der fred og ro og rum og tid til refleksion. Sådan skal det også være, siger hospitalspræst Steen Bonde. Kirkesalen er et sted, hvor man kan komme, hvis man har brug for at være alene med det, der fylder. Her kan man få ro til tankerne. Man må gerne lukke døren, hvis man ønsker at være alene, men kommer der andre, er der altid plads til alle uanset religiøs overbevisning. Kirkesalen er et æstetisk rum, fortæller Steen Bonde. Det er støvsuget for alt, hvad der har med hospital at gøre. På den måde bliver det et rum i hospitalet, der er noget helt andet, men som man kan opsøge uden at skulle forlade hospitalet. Det er også et magtesløshedens rum. Overalt på hospitalet gør man, hvad man kan for at redde og behandle patienterne. Men her er der ingen, der vil noget med en eller skal noget med en. Det er et kravfrit rum, hvor man kan få lov til bare at være. I dag ligger kirkesalen placeret lidt afsides og kan derfor være svær at finde. De færreste kender rummets muligheder. Præsterne drømmer derfor om et centralt placeret rum på hospitalet. Det skal ikke bare være et kirkerum, men et spirituelt mellemrum, hvor der er fred, andægtighed og tid til refleksion. Rummet skal være en mulighed for et afbræk fra hospitalslivet. Kirkesalen bliver for tiden kun brugt til gudstjenester ved højtider. Resten af tiden står rummet klar til de, der har brug for det. Somme tider bliver det brugt til at tage afsked med en afdød. Steen Bonde bruger det også til samtaler og ritualer med mennesker. Her kan man for eksempel tænde et lys for sine bekymringer eller udføre andre ritualer, der kan udtrykke den sorg, glæde, angst, forvetning osv., som man kommer med. Præsternes funktion på hospitalet er mere samtale end gudstjeneste. På den ene side er præsternes funktion parallel til resten af personalets, nemlig at hjælpe patienterne til at leve det liv, de har, bedst muligt. På den anden side er præsternes funktion også at være der, hvor magtesløsheden melder sig og håbløsheden flytter ind. Der kan være noget sundt og skabende ved at blive løst fra at have magt og løst fra at skulle håbe. Og præsterne tager sig god tid til at lytte. Det forsøger Steen Bonde at signalere f.eks. ved at praktisere langsomhedens teologi, når han går ned ad gangene bortset lige fra, når han er på løbehjul! Kirkesalen er åben i hverdagene Den ligger nederst i fingeren ved loftskilt 11. Alle patienter, pårørende og personale er velkomne, hvis der ikke foregår noget. Gudstjenester i påsken: Tirsdag den 7. april kl : Op til påske v/ hospitalspræst Steen Bonde Søndag den 12. april kl : Påskegudstjeneste v/ hospitalspræst Helle Rørbæk Hørby Tak for sidst Sparekassen donerede kroner til forskningsmatinéen 1. marts De besøgende afgjorde desuden, at Vibeke Hjortdal skulle modtage yderligere kroner til forskning i hjertekirurgi hos børn. Tillykke med det. Vi er sikre på, at pengene vil gøre gavn for de hjertesyge børn. Kig ind til os, hvis du har brug for professionel rådengivning. Husk at det er gratis at skifte til Sparekassen. Tekst Anne-Mette Siem Foto Tonny Foghmar Skejby Sygehus afdeling. Brendstrupgårdsvej Århus N , lokalnr. 6090

6 Udstilling i april KUNSTFORENINGEN Sky by Art Elonn Agerup Udstilling i maj Svend Kindt-Larsen (maleri) Lone-Lotte Janns (keramik) InTryk modtager meget gerne bidrag til bladet. Skriv om, hvad der rør sig i din afdeling, informer resten af huset om nye tiltag eller del ud af dine tanker. Skriv dit indlæg i word og mail det til redaktionen. Indlæg må højest være 5000 anslag inklusiv mellemrum. Debatindlæg dog højest 2500 anslag. Har du lyst til at være med i InTryks redaktion? Vi mødes en gang om måneden. Send en mail til redaktionen, hvis det er noget for dig. Mail til InTryks redaktion på

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/13 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin j.nr. 7-203-01-90/12 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværgående speciale, der udfører og fortolker diagnostiske

Læs mere

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel af det eksterne billede for at beskytte dine personlige oplysninger. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen for at overføre og vise billedet, og klik

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Skejbyrevyen sjovt og udviklende knoklearbejde!

Skejbyrevyen sjovt og udviklende knoklearbejde! Skejbyrevyen sjovt og udviklende knoklearbejde! Der var noget jeg skulle. Hmm, hvad var det? Tandlæge?...Nej, der har jeg lige været. MUS..?? Nej, nej, nej. Det er sjovt og hyggeligt kan jeg huske, det

Læs mere

KAG. En røntgenfremstilling af hjertets kranspulsårer. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Afsnit M1

KAG. En røntgenfremstilling af hjertets kranspulsårer. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Afsnit M1 KAG En røntgenfremstilling af hjertets kranspulsårer Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Afsnit M1 Hvor foregår undersøgelsen? Undersøgelsen foregår på Skejby Sygehus, hvortil du vil blive overflyttet

Læs mere

ny Skejbyafdeling med garvede kræfter

ny Skejbyafdeling med garvede kræfter ny Skejbyafdeling med garvede kræfter Den nye Skejbyafdeling Molekylærmedicinsk Afdeling (MOMA) åbner officielt 1. marts. Men afdelingsledelsen og de første medarbejdere er allerede på plads i nye lokaler

Læs mere

Strålebehandling vejledt af PETskanning ved hoved-/halskræft

Strålebehandling vejledt af PETskanning ved hoved-/halskræft Patientinformation Information til patienter om deltagelse i et forskningsprojekt Strålebehandling vejledt af PETskanning ved hoved-/halskræft "Dosis-eskaleret strålebehandling vejledt af funktionel billeddannelse

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Indhold Forord....................................... s. 3 Forældrenes reaktion......................... s. 4 Hvordan skal man forberede sig?..............

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 7 Temamøde 8 Kurser 8 9 Rygestop 10-11 Motionstilbud 11 Uderådgivning 10 12 Lad dig inspirere Åbningstider Mandag

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialevejledning for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer

Ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer 1 Patientinformation Ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer Hjertemedicinsk Afdeling B 2 Hvad er formålet med behandlingen? Formålet med ballonudvidelsen er at udvide forsnævringer i hjertets kranspulsårer.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn 0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte 0-2 ÅR Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 BRYSTSMERTER (ANGINA PECTORIS) OG BLODPROP I HJERTET Kend symptomerne og reagér hurtigt HVAD ER ANGINA PECTORIS? Angina pectoris

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Der har igennem projekteringen

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271

3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271 3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271 SEX OG SAMLIV Et godt sexliv - også med hjertekarsygdom TO MÅ MAN VÆRE Har man været indlagt med en hjertekarsygdom, melder

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 CT lab funktion på OUH CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 1 2 Ideen opstod under mine besøg i det store udland og ideen støttede min CT overlæge hele vejen igennem Tiden arbejder for

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne

DELTAGERINFORMATION. Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne DELTAGERINFORMATION Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne (FFR-guided revaskulariseringsstrategi forud for CABG) Vi vil hermed spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg/projekt.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Recoveryskolen Aarhus

Recoveryskolen Aarhus Recoveryskolen Aarhus Et undervisningstilbud for alle Kursuskatalog Foråret 2017 Velkommen til Recoveryskolen Hvad? Rammen for kurserne er recovery. Recovery handler om at komme sig, om at skabe en meningsfuld

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA VORES SUNDHEDSVÆSEN DINE DATA VERSION 26. AUGUST 2015 DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA Materiale til intern videndeling, dialog og drøftelse blandt sundhedsprofessionelle

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17. Region Midtjylland Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 30 Regionsrådet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Se det, som ingen andre ser

Se det, som ingen andre ser Se det, som ingen andre ser Radiografuddannelsen et godt bud på din karrierevej, hvis teknologi, menneskelighed, attraktive jobmuligheder, samarbejde, tryghed, personlig og faglig udvikling betyder noget

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Brugerrådsmøde d. 31. oktober 2016 Etiske refleksioner i et sengeafsnit Brugerrådet i 2017 www.regionmidtjylland.dk Program Velkomst v/ Ida og medformand Stig Hansen Etiske refleksioner i et sengeafsnit

Læs mere

AT SIGE VERDEN RET FARVEL

AT SIGE VERDEN RET FARVEL AT SIGE VERDEN RET FARVEL PROGRAM: MIT MØDE MED EN ALS PATIENT DEN ONDE DØD DØDENS ALVOR DEN GODE DØD EN TILNÆRMELSE RITUAL VED LIVETS AFSLUTNING Døden - et menneskeligt vilkår Ophør af kroppens funktioner

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk...

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... revision med 2 der Ønskede at blive Én! Der var engang to revisionshuse, der brændende havde

Læs mere

Ældre medicinske patienters værdighed

Ældre medicinske patienters værdighed Ældre medicinske patienters værdighed Værdighed hvad er det? Danske Ældreråd Konference 25. april 2017 Nyborg Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail: carsten.hendriksen@dadlnet.dk

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00 Festsalen Nimbusparken Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Ruth Nielsen, Ritta Jensen, Inger Birgit Søltoft, Yvette

Læs mere

KAG (koronararteriografi)

KAG (koronararteriografi) KAG (koronararteriografi) 2 Sidst revideret d. 4-7-2013/msz Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Introduktion til HjerteCenter Varde...4 3. KAG (koronararteriografi)...5 4. Generel information...5

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

HIV og kontaktopsporing

HIV og kontaktopsporing HIV og kontaktopsporing Erfaringer fra Danmark. Kolding Fjord, maj 2011. Intensiveret rådgivning og kontaktopsporing i DK. Tinne Laursen Hanne Sørensen Sexual intercourse forbidden, duty appointment Tinne

Læs mere

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Program Diagnostisk Center, HE Midt hvad er det? Hvorfor er det svært at måle

Læs mere

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 Del: De nye supersygehuse skal være effektive. Derfor vil man indføre elektroniske systemer,

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted Akutafdelingen Køge Et djævelsk sjovt sted at lære 1 Akutafdelingen Køge 2015-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål

Læs mere

Hold Øje uge 4-2015. God weekend. Hilsen Peter

Hold Øje uge 4-2015. God weekend. Hilsen Peter Hold Øje uge 4-2015 Torsdag formiddag var skolens børn og voksne samlet til projekt- fortællinger. Det går i sin enkelthed ud på, at vi sammen lytter til en af projektgruppernes arbejde fra projekttimerne.

Læs mere