Miljø nr. 1- Mønstring i trav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø nr. 1- Mønstring i trav"

Transkript

1 Miljø nr. 1- Mønstring i trav 10m 10m Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race. Hesten mønstres i skridt til den første markering og derefter i trav. Kort før den anden markering laves overgang til skridt, hesten vendes højre om og efter vendingen traves igen hen til startpunktet. At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav. Bedømmelse: Se dommervejledning. Hesten står ikke stille Forkert gangart. Hesten vendes venstre om. 2 bomme 2 tønder, kegler el. lign. Mønstringsbane med 2 markeringer med 10 meters afstand. Der markeres for skridt/trav. To bomme til opstilling af hesten 10m. 10m.

2 Miljø nr. 2.A- Opstigende balloner Hesten trækkes ind i den markerede passage. Når hesten er på højde med den 2. støtte, lader hjælperen, der er gemt bag hækken, ballonbundet stige op lige foran hesten. Hjælperen løfter sin arm så højt, at ballonerne befinder sig ca.1/2 meter over hækken. At hesten roligt følger føreren forbi ballonerne Bedømmelse: se dommervejledning. 3 springstøtter 2 bomme. Længde 3-4 meter Markering (Med savsmuld el. lign.) i 2meters afstand til hækken Tilstrækkelig afdækning til at dække fra bommene til jorden 1 bundt balloner (Det anbefales at fylde balloner med helium) 2 spring på ca. 140cm, stillet i forlængelse af hinanden med presenning eller dækkener over. Langs springene med 2 meters afstand er markeret en passage med savsmuld, hvor hesten skal gå. 3-4 m. 3-4 m. 2 m.

3 Miljø nr. 2.B- Bolde der ruller ud gennem hækken Hesten trækkes ind i den markerede passage. Når hesten befinder sig ca. ud for midten af den første hæk, ruller hjælperen hurtigt 3 bolde efter hinanden ud foran hesten gennem mellemrummet i hækken, så de lander på den anden side af den markerede passage. Af sikkerhedshensyn må boldene ikke rulles ud mellem benene på hesten. At hesten roligt følger føreren forbi boldene. Bedømmelse: Se dommervejledning. 1 Nummerskilt 4 Springstøtter 2 bomme á 3 eller 3,5 meter 3 bolde Tilstrækkelig afdækning til at dække fra bommene til jorden Markering (Med savsmuld el. lign.) i 2 meters afstand til hækken Alternativt kan hækken bygges af halmballer 2 spring på ca.140 cm. stilles i forlængelse af hinanden med presenning eller dækkener over. Mellem springene er et hul på ca. 50 cm. Langs springene med 2 meters afstand er markeret en passage med savsmuld, hvor hesten skal gå. 3-3,5 m. 3-3,5 m. 50cm. 2 m.

4 Miljø nr. 2.C - Paraply Hesten trækkes ind i den markerede passage. Hjælperen slår den automatiske paraply op med spidsen mod loftet, så snart hesten træder ind i den markerede passage. En anden paraply ligger opslået på jorden ved siden af hjælperen (på samme side af hesten som hjælperen). Den anden hjælper står 4 meter fra den første hjælper. Når hesten er på højde med den anden markering, som befinder sig 2 meter fra 2. hjælper, slår denne den automatiske paraply op. Endnu en paraply ligger på jorden. At hesten roligt følger føreren forbi paraplyerne. Bedømmelse: Sse dommervejledning. 2 automatiske paraply Yderligere 2 paraplyer, som ligger opslået på jorden Savsmuldsmarkering (el.lign.) til 2 meter bred passage og markeringspunkter til hjælpere. Med ca. 2 meters afstand står først en hjælper med en paraply, derefter ligger en paraply opslået på jorden. Herefter står endnu en hjælper med paraply og en paraply på jorden. I ca. 1 meters afstand fra paraplyerne er markeret en linje med savsmuld. 2 meter fra denne er igen markeret en linje, således at der fremkommer en passage hesten kan gå igennem. 2 m. 2 m. 2 m. 1 m. 2 m.

5 Miljø nr. 3.A - Flagrebånd Hesten trækkes gennem flagrebåndsgardinet. * Vigtigt: Hesteføreren må ikke passere gardinet før hesten og må ikke åbne gardinet med hånden for den. Hesten må blive stående et øjeblik og kigge, men må ikke gå baglæns. At hesten tillidsfuldt går gennem gardinet Bedømmelse: Se dommervejledning. Trækkeren går foran hesten Trækkeren åbner gardinet for hesten. 1 nummerskilt Et bånd eller en liste (2,5-3 meter lang) med strimler, der er 1,5 til 1,8 meter lange. 2 høje støtter. Gardinet hænges op mellem to høje støtter. Gardinet skal kunne falde ned, hvis hesten hænger fast i det. Strimlerne kan være sat fast på en tynd liste/rundstok, der ligger i en holder på støtterne.

6 Miljø nr. 3.B Flagrebånds-affaldspassage Hesten føres gennem flagrebånds-/affaldspassagen. En hjælper begynder at bevæge flagrebåndet, når hesten passere markeringen, og fortsætter, indtil hesten har forladt passagen igen. Vise at hesten er tryg ved ting som bevæger sig Bedømmelse: Se dommervejledning. 2 springstøtter Savsmuld el. lign. Til markering Markeringsbånd 1-2 stor skraldespand Affaldssække med halm Passagen opbygges som vist på tegningen. Der skal være ca. 2 meter mellem affaldssække/skraldespand og flagrebånd. Markeringsbånd: Der skal bruges ca. 4 meter til mellem støtterne + enkelte bånd som hænger ned. Anvisning til hjælperen: Det er vigtigt ved denne opgave, at båndet bevæges lige stærkt ved alle heste for at sikre en ens behandling for alle deltagere. Reagerer hesten voldsomt på flagrebåndet, holder man op med at bevæge båndet for ikke at gøre hesten mere bange. Er hesten blevet rolig igen, trækkes den på ny ind i passagen, og båndet bevæges nøjagtigt lige så stærkt som ved start af opgaven, efter 3 forsøg stoppes. 2 m. 4 m.

7 Miljø nr. 4.A - Tilbagetrædning / Hesten føres ind i den markerede passage og standses, når forbenene står over markeringen. Derefter føres den baglæns gennem passagen tilbage til indgangen. Hesteføreren står enten foran eller ved siden af hesten under tilbagetrædningen. Tilbagetrædningen må understøttes af så diskrete hjælpere som muligt, f.eks. en rolig opmuntrende kommando med stemmen eller et let tryk med tøjlen. Vise at hesten kan bakkes ved lette hjælper Bedømmelse: se dommervejledning. Hestens hove berører markeringen langs passagens sider Savsmuld el.lign. til afgrænsning af passagen Passagen markeres som vist på tegningen med savsmuld, kridt el. lign. 2 m. 1 m. 5 m.

8 Miljø nr. 4.B - Tilbagetrædning omkring et hjørne Hesten føres ind i den markeret passage og standses, når forbenene står over markeringen. Derefter bakkes hesten så flydende som muligt gennem banen, der er formet som et L. Hesten må ikke forlade banen. Tilbagetrædningen må understøttes af så diskrete hjælpere som muligt, F.eks. med en rolig opmuntrende kommando med stemmen eller et let tryk med tøjlen. Hesteføreren skal stå enten foran eller ved siden af hesten. Under opgaven er det tilladt at skifte plads i forhold til hesten. /ud Vise at hesten kan bakkes ved lette hjælper. Bedømmelse: Se dommervejledning. Hestens hov berører markeringen Savsmuld, kridt el. lign. til markering af banen Banen markeres med savsmuld, kridt el. lign. Se skitsen. vendig længde er 4 meter. vendig længde 2,2 meter. Bredde ca. 1,5 meter 2,2 m. 1,5 m. 4 m.

9 Miljø nr. 5.A - Skrammelsæk Hesteføreren passerer den markerede strækning/ passage med hesten. En hjælper trækker en skrammelsæk via et tov hen over stenene på jorden og løber i den angivne afstand (1 meter). Hjælperen bevæger sig i samme tempo som hesteføreren ved siden af denne. Tovets længde reguleres efter hestens længde, så skrammelsækken hele tiden befinder sig lige bagved hesten. Det er vigtigt, at hjælperen ikke kommer bagefter. Fare, hvis hesten sparker ud efter sækken! *Denne opgave kan gennemføres på samme sted som Mønstring i trav, hvis det kniber med plads indendørs. At hesten bevarer roen og bliver hos føreren, mens sækken rasler bag den Bedømmelse: Se dommervejledning 1 sæk af jute eller lærred - hold: mindst 10 konservesdåser i forskellig størrelse 1 tov ca. 3 meter langt Mursten eller træklodser fordelt på en meter strækning angivet af faste markeringer ved start og mål Savsmuld eller kridt til markering af bane Stenene/klodserne fordeles langs banen, der markeres med savsmuld el. kridt 1 m. 2 m m.

10 Miljø nr. 5.B Skramlende trillebør Hesten føres ind i markeringen. Hesten skal stå roligt og opmærksomt med tydelig bue på tøjlen. En hjælper kører en trillebør med tomme dåser en gang rundt om hesten. Der køres i 2 meters afstand fra hesten og startes skråt bag hesten. For at lyden er høj nok, ryster hjælperen trillebøren fra side til side under kørslen. Hesten må ikke forlade markeringen. At vise, at hesten er tryk ved høje lyde, som flytter sig Bedømmelse: Se dommervejledning. 1 rødt markering 1 hjælper 1 trillebør Nogle tomme dåser Savsmuld, kridt el. lign til markering af opgaven Der laves en markering på 2 x 2 meter med savsmuld, kridt el.lign. 2 m. 2 m 3-5 m 2 m

11 Miljø nr. 6.A+B - Presenning Hestefører og hest går hen over presenningen. Tips: Af sikkerhedshensyn bør hesteføreren under ingen omstændigheder komme foran hesten At hesten tillidsfuldt følger føreren over presenningen og ved 6.B gennem vandet. Bedømmelse: Se dommervejledning 2 bomme eller dressurhegn 1 solid presenning Vand (6.B) 6.A: bommene lægges på de kanter af presenningen, der er parallelle med hestens retning. De kanter, hesten går over dækkes med sand/bund. 6.B: Som 6.A, men under kanterne af presenningen laves en lille vold af sand/bund, og der fyldes vand på presenningen, så der dannes en vandpyt. Ca. 3,5 m. 3,5-4 m.

12 Miljø nr. 6.C - Føre over bro Hesten føres over broen i skridt At hesten er lydig, har tillid, er opmærksom, men ikke tøvende. Bedømmelse: Se dommervejledning Bommen falder ned Natur bro eller bro med gulv af brædder eller træplade Gelænder (4 bomme og 6 støtter) Evt. sand Broen lægges på jorden eller hæves ved at bruge paller eller bildæk. Hvis det regner eller er vådt, strøs der sand på broen. Broen kan bygges med vinger, gelænder eller helt uden. Der kan også bruges en rigtig bro i naturen, hvis man har adgang til sådan en. Bredde: ca. 1 meter, Længde: 1,5-5 meter

13 Miljø nr. 7.A+B Kryds over bomme Hesten føres i skridt diagonalt over krydset. Hesten må ikke røre bommene. At vise hestens evne til behændighed, ved at gå over bommene Bedømmelse: Se dommervejledning Bommen forskubbes 4 bomme 4 mursten aviser el. blade (7.B) 7.A: Bommene placeres så de danner en firkant. Murstenene placeres under to af bommenes ender, således at disse hæves op, som vist på tegningen. 7.B: som i 7.A + fyld rummet i firkanten med sammenkrøllet avispapir el. blade

14 Miljø nr. 7.C Vifte Hesten træder opmærksomt og villigt over bommene uden at slå for hårdt mod disse eller forlade banen. Hesteføreren befinder sig på ydersiden og går ved siden af keglerne, mens hesten går over bommene. At vise hesten kan træde sikkert og koordinere sine bevægelser. Bedømmelse: se dommervejledning Bom falder ned eller forskubbes Keglerne/spande forskubbes. 4 bomme 1 støtte 4 kegler el. spande De 4 bomme placeres som en vifte, hvor den ene ende lægges i en holder på støtten og den anden ende på jorden. Bommens ende på jorden markeres med en kegle/ spand. Afstanden mellem bommenes ender på jorden kan variere fra cm. Støttens holdere skal placeres så tæt som muligt, men bommene skal ligge løst og kunne falde ned. Start med at placere den nederste bom, herefter den næstnederste o.s.v. Max højde for den øverste bom på støtten er 80 cm.

15 Miljø nr. 8 - Sprayflaske Hesten føres ind det markerede område og oversprøjtes med vand fra sprayflaske på hals og skulder fra begge sider. Hesten sprayes 2-3 gange fra hver side. Mens der sprayes skal der holdes forbindelse til tøjle/træktov med den frie hånd. Vise at hesten kan blive sprøjtet med vand på halsen. 2m Bedømmelse: Se dommervejledning Savsmuld, el. lign. til markering 1 spray flaske med vand Lav en sluse med savsmuld el. lign. Dette gøres ved at optegne to parallelle linjer med en afstand på 2 meter. 2 m. 3-4 m.

16 Miljø nr. 9 - Åben tønde Hesten føres rundt i en cirkel omkring tønden. Hesten skal blive indenfor det markerede felt, mellem de to cirkler. Af sikkerhedsmæssig grund skal hesten føres venstre rundt om tønden, da hesten derved kan springe væk fra hesteføreren, hvis hesten bliver forskrækket. Vise at hesten kan bevare roen, mens den føres rundt på en lille cirkel omkring en tønde. Bedømmelse: Se dommervejledning Hesten vælter tønden Markering af cirkel: savsmuld/havregryn 1 tønde Der laves to cirkler rundt om tønden. Tønden er placeret i cirklernes centrum. erste cirkel skal have en radius på 2 meter/ diameter på 4 meter. Yderste cirkel skal have en radius på 3,5 meter/ diameter på 7 meter. 2 m.

17 Miljø nr Stå stille- lyd Hesteføreren stiller hesten med forhovene i den markerede sluse. Efter ca. 10 sek. stilstand (ved dommerens signal) starter en høj hvislende lyd. Hesten skal stå stille i yderligere ca. 20 sek. med løsthængende tøjler. Det er dommeren der bestemmer, hvornår tiden er gået. Vise at hesten ikke bliver skræmt ved ny høj lyd. Bedømmelse: se dommervejledning /ud Hesten står ikke stille Savsmuld til markering af kvadrat Ting til lyd: skralde, plastikpose, indspillet lyd. 1,5 x 1,5 meter stort kvadrat, markeret på tre sider med f.eks. savsmuld. En hjælper betjener musik / lyd. 1,5 m. 1,5 m.

18 Miljø nr Vande hove Hesteføreren stiller hesten inde i den markerede firkanten, løfter venstre forben på hesten, trækker den lille balje hen og sætter hoven ned i spanden. Vigtigt: Tøjlerne må ikke hænge, så de rører jorden. Baljen må ikke have skarpe kanter eller hank, dette for at undgå skader og at hesten hænger fast. Hesten skal blive stående med benet i baljen i 10 sek. Der skal være bue på tøjlen og hesteføreren må ikke røre ved benet. Når tiden er gået løfter hesteføreren forbenet op igen, trækker baljen til siden og sætter hoven ned igen. Vise at hesten kan stå roligt med hoven i en balje med vand. Bedømmelse: Se dommervejledning Baljen vælter Hesten tager hoven op af baljen før de 10 sek. er gået Savsmuld el. lign. til markering 1 balje højde cm med vand Lav en firkant 3x3 meter af savsmuld el. lign. Baljen skal være cm høj. Baljen med vand sættes så den er nem at nå for hesteføreren. Baljen skal stå inde i markeringen. 3 m. 3 m.

19 3-3,5m Miljø nr Eftersyn Hesten føres ind i det afmærket område, hesten stilles og hesteføreren løfter forhovene (rækkefølge efter eget valg). Tøjlen må ikke slippes. Vise at hesten kan stå roligt og få løftet forhovene. Bedømmelse: Se dommervejledning 3-3,5m Hesten står ikke stille Hesteføreren slipper tøjlen Bommen forskubbes. 4 bomme. Længde 3-4 meter Bommene lægges så de danner en firkant på jorden. 3-4 m. 3-4 m.

20 Miljø nr. 13A+B - Labyrint A Hesten føres igennem labyrinten uden at skubbe til eller træde over/på bommene. At vise flydende præcis føring af hesten igennem labyrinten. Hesten skal føres opmærksomt og nøjagtigt. Bedømmelse: Se dommervejledning B Bommene falder ned Hesten træder over bommene 4-8 bomme, længde 3-4 meter 8-16 mursten/træklodser Der vælges imellem A og B, bommene lægges på mursten/træklodser i henhold til skitsen. A: Bredde = 100 cm. B: Bredde = 90 cm.

21 Miljø nr Markled Markleddet åbnes, hesteføreren fører hesten igennem og leddet lukkes igen. Markleddet må ikke slippes, når først hesteføreren har taget fat i det. Vise at hesten kan følge hesteførerens kommandoer ved passage igennem lågen. Bedømmelse: Se dommervejledning Bommen falder ned Leddet står på klem og er ikke lukket Leddet slippes 4 støtter 2 bomme Markled: Bredde 1,50-2,00 meter, højde ca. 120cm Leddet sættes fast på støtterne i henhold til skitsen. Håndtaget skal gå let og skal være godt at holde ved. Leddet må ikke klappe i af sig selv. Leddet kan også laves med tov. 1,5-2 m.

22 Miljø nr Stå stille- gå fra hest Hesten føres ind i den inderste cirkel, hesteføreren skal vise at hesten kan stå stille, selvom hesteføreren står uden for de to cirkler. Den første tidtagning starter når hest eller hestefører går ind i forhindringens indercirkel. Hesteføreren har 10 sek. til at placere hesten korrekt og gå ud af indercirklen. Når hesteføreren befinder sig mellem de to cirkler, er det neutral zone. Det betyder at der ikke tages tid. Når hesteføreren er udenfor den yderste cirkel, starter den anden tidtagning, og hesteføreren skal stå fuldstændig stille. Tidtagning standser, når hesteføreren bevæger sig (Bevæger hænder, arme eller en anden del af kroppen) eller når hesten går udenfor indercirklen. Hesten må bevæge sig inden for indercirklen. Tøjlerne skal være sat fast under kæberemmen, og hvis der benyttes træktov, skal dette være bundet om hestens hals så den ikke træder i det. Man får 1 point for hvert sek. Hesten står alene i den inderste cirkel mens hesteføreren står udenfor yderste cirkel. Der kan max gives 10 point Vise at hesten er rolig og lydig Bedømmelse: se dommervejledning Overskridelse af placerings tid (10 sek.) straffes med -2 point pr. sek. 2 stopure Materiale til afmærkning af cirkler Evt. materiale til at indhegne øvelsen Marker to koncentriske cirkler (samme centrum). ercirklen skal have en diameter på 4 meter. Ydercirklen skal have en diameter på 8 meter. OBS Anvend et indhegnet område, så hesten ikke kan løbe væk.

23 Miljø nr Trailerlæsning Skillevæggen sættes til den ene side eller tages helt ud. Hesteføreren trækker hesten op i trailerne. Hesten skal helt op i traileren og blive stående i 10 sek., før den må bakke ud igen. Vise at hesten føler sig tryg ved at gå op i trailer og ud igen. Bedømmelse: Se dommervejledning /ud Hesten flygter ud af traileren Hvis der benyttes vinger, giver det fejl, hvis bommen falder ned 1 hestetrailer som er spændt fast på en bil Evt. Vinger: 2-4 støtter + 2 bomme Hestetraileren er spændt fast på en bil. Skillerummet bindes fast til siden så det ikke glider over i hesten. Skillerummet kan også tages helt ud. Der kan evt. placeres to vinger således at er dannes en sluse ind til traileren. Vingerne kan laves af støtter og bomme.

24 Miljø nr. 17 Presenning over ryggen Hesten stilles ved siden af presenningen, der ligger på jorden. Hesteføreren stiller sig ved siden af hesten, tager presenningen og lægger den op på hestens ryg og tager den efter 5 sek. ned igen. Tøjlerne er taget ud over hestens hoved og må ikke slippes. Vise at hesten er tryg ved presenningen. Bedømmelse: Se dommervejledning Hesten står ikke stille 1 presenning ca. 1,5 x 2 meter Markering lavet af savsmuld el. lign Lav en markering som vist på tegning. Presenning må ikke være alt for stor, ca. 1,5 x 2 meter 2 m. 2 m.

25 Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn førelse Formål Fejl, som tæller M 1- Mønstring i trav Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race. Hesten mønstres i skridt til den første markering og derefter i trav. Kort før den anden markering laves overgang til skridt, hesten vendes højre om og efter vendingen traves igen hen til startpunktet At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav Hesten står ikke stille Forkert gangart. Hesten vendes venstre om M 2.A- Opstigende balloner Hesten trækkes ind i den markerede passage. Når hesten er på højde med den 2. støtte, lader hjælperen, der er gemt bag hækken, ballonbundet stige op lige foran hesten. Hjælperen løfter sin arm så højt, at ballonerne befinder sig ca.1/2 meter over hækken At hesten roligt følger føreren forbi ballonerne M 2.B- Bolde der ruller ud gennem hækken Hesten trækkes ind i den markerede passage. Når hesten befinder sig ca. ud for midten af den første hæk, ruller hjælperen hurtigt 3 bolde efter hinanden ud foran hesten gennem mellemrummet i hækken, så de lander på den anden side af den markerede passage. Af sikkerhedshensyn må boldene ikke rulles ud mellem benene på hesten. At hesten roligt følger føreren forbi boldene M 2.C - Paraply Hesten trækkes ind i den markerede passage. Hjælperen slår den automatiske paraply op med spidsen mod loftet, så snart hesten træder ind i den markerede passage. En anden paraply ligger opslået på jorden ved siden af hjælperen (på samme side af hesten som hjælperen). Den anden hjælper står 4 meter fra den første hjælper. Når hesten er på højde med den anden markering, som befinder sig 2 meter fra 2. hjælper, slår denne den automatiske paraply op. Endnu en paraply ligger på jorden. At hesten roligt følger føreren forbi paraplyerne M 3.A - Flagrebånd Hesten trækkes gennem flagrebåndsgardinet. At hesten tillidsfuldt går gennem gardinet Trækkeren går foran hesten Trækkeren åbner gardinet for hesten 1

26 M 3.B Flagrebåndsaffaldspassage *Vigtigt: Hesteføreren må ikke passere gardinet før hesten og må ikke åbne gardinet med hånden for den. Hesten må blive stående et øjeblik og kigge, men må ikke gå baglæns Hesten føres gennem flagrebånds-/affaldspassagen. En hjælper begynder at bevæge flagrebåndet, når hesten passere markeringen, og fortsætter, indtil hesten har forladt passagen igen Vise at hesten er tryg ved ting som bevæger sig M 4.A - Tilbagetrædning Hesten føres ind i den markerede passage og standses, når forbenene står over markeringen. Derefter føres den baglæns gennem passagen tilbage til indgangen. Hesteføreren står enten foran eller ved siden af hesten under tilbagetrædningen. Tilbagetrædningen må understøttes af så diskrete hjælpere som muligt som f.eks. en rolig opmuntrende kommando med stemmen eller et let tryk med tøjlen Vise at hesten kan bakkes ved lette hjælper Hestens hove berører markeringen langs passagens sider M 4.B - Tilbagetrædning omkring et hjørne Hesten bakkes så flydende som muligt gennem banen, der er formet som et L. Hesten må ikke forlade banen. Tilbagetrædningen må understøttes af så diskrete hjælpere som muligt, F.eks. med en rolig opmuntrende kommando med stemmen eller et let tryk med tøjlen. Hesteføreren skal stå enten foran eller ved siden af hesten. Under opgaven er det tilladt at skifte plads i forhold til hesten. Vise at hesten kan bakkes ved lette hjælper Hestens hov berører markeringen M 5.A - Skrammelsæk Hesteføreren passerer den markerede strækning/ passage med hesten. En hjælper trækker en skrammelsæk via et tov hen over stenene på jorden og løber i den angivne afstand (1 meter). Hjælperen bevæger sig i samme tempo som hesteføreren ved siden af denne. At hesten bevarer roen og bliver hos føreren, mens sækken rasler bag den Tovets længde reguleres efter hestens længde, så skrammelsækken hele tiden befinder sig lige bagved hesten. Det er vigtigt, at hjælperen ikke kommer bagefter. Fare, hvis hesten sparker ud efter sækken! 2

27 M 5.B Skramlende trillebør M 6.A+B - Presenning Hesten føres ind i markeringen. Hesten skal stå roligt og opmærksomt med tydelig bue på tøjlen. En hjælper kører en trillebør med tomme dåser en gang rundt om hesten. Der køres i 2 meter afstand fra hesten og startes skråt bag hesten. For at lyden er høj nok, ryster hjælperen trillebøren fra side til side under kørslen. Hesten må ikke forlade markeringen Hestefører og hest går hen over presenningen. Tips: Af sikkerhedshensyn bør hesteføreren under ingen omstændigheder komme foran hesten At vise, at hesten er tryk ved høje lyde, som flytter sig At hesten tillidsfuldt følger føreren over presenningen og ved 6.B gennem vandet M 6.C - Føre over bro Hesten føres over broen i skridt At hesten er lydig, har tillid, er opmærksom, men ikke tøvende Bommen falder ned M 7.A+B Kryds over bomme Hesten føres i skridt diagonalt over krydset. Hesten må ikke røre bommene At vise hestens evne til behændighed, ved at gå over bommene Bommen forskubbes M 7.C Vifte Hesten træder opmærksomt og villigt over bommene uden at slå for hårdt mod disse eller forlade banen. Hesteføreren befinder sig på ydersiden og går ved siden af keglerne, mens hesten går over bommene At vise hesten kan træde sikkert og koordinere sine bevægelser Bom falder ned eller forskubbes Keglerne/spande forskubbes M 8 - Sprayflaske Hesten føres ind det markerede område og oversprøjtes med vand fra sprayflaske på hals og skulder fra begge sider. Hesten sprayes 2-3 gange fra hver side. Mens der sprayes skal der holdes forbindelse til tøjle/træktov med den frie hånd Vise at hesten kan blive sprøjtet med vand på halsen M 9 - Åben tønde Hesten føres rundt i en cirkel omkring tønden. Hesten skal blive indenfor det markerede felt, mellem de to cirkler. Af sikkerhedsmæssig grund skal hesten føres venstre rundt om tønden, da hesten derved kan springe væk fra hesteføreren, hvis hesten bliver forskrækket Vise at hesten kan bevare roen, mens den føres rundt på en lille cirkel omkring en tønde Hesten vælter tønden 3

28 M 10 - Stå stille- lyd Hesteføreren stiller hesten med forhovene i den markerede sluse. Efter ca. 10 sek. stilstand starter en høj hvislende lyd. Hesten skal stå stille i yderligere ca. 20 sek. med løsthængende tøjler. Det er dommeren der bestemmer, hvornår tiden er gået Vise at hesten ikke bliver skræmt ved ny høj lyd Hesten står ikke stille M 11 - Vande hove Hesteføreren stiller hesten inde i den markerede firkanten, løfter venstre forben på hesten, trækker den lille balje hen og sætter hoven ned i spanden. Vigtigt: tøjlerne må ikke hænge, så de rører jorden. Baljen må ikke have skarpe kanter eller hank, dette for at undgå skader og at hesten hænger fast. Vise at hesten kan stå roligt med hoven i en balje med vand Baljen vælter Hesten tager hoven op af baljen før de 10 sek. er gået Hesten skal blive stående med benet i baljen i 10 sek. Der skal være bue på tøjlen og hesteføreren ikke rører ved benet. Når tiden er gået løfter hesteføreren forbenet op igen, trækker baljen til siden og sætter hoven ned igen. M 12 - Eftersyn Hesten føres ind i det afmærket område, hesten stilles og hesteføreren løfter forhovene (rækkefølge efter eget valg). Tøjlen må ikke slippes Vise at hesten kan stå roligt og få løftet forhovene Hesten står ikke stille Hesteføreren slipper tøjlen Bommen forskubbes M 13.A+B - Labyrint Hesten føres igennem labyrinten uden at skubbe til eller træde over/på bommene At vise flydende præcis føring af hesten igennem labyrinten. Hesten skal føres opmærksomt og nøjagtigt Bommene falder ned Hesten træder over bommene M 14 - Markled Markleddet åbnes, hesteføreren fører hesten igennem og leddet lukkes igen. Markleddet må ikke slippes, når først hesteføreren har taget fat i det Vise at hesten kan følge hesteførerens kommandoer ved passage igennem lågen Bommen falder ned Leddet står på klem og er ikke lukket Leddet slippes 4

29 M 15 - Stå stille- gå fra hest Hesten føres ind i den inderste cirkel, hesteføreren skal vise at hesten kan stå stille, selvom hesteføreren står uden for de to cirkler. Den første tidtagning starter når hest eller hestefører går ind i forhindringens indercirkel. Hesteføreren har 10 sek. til at placere hesten korrekt og gå ud af indercirklen. Når hesteføreren befinder sig mellem de to cirkler, er det neutral zone. Det betyder at der ikke tages tid. Når hesteføreren er udenfor den yderste cirkel, starter den anden tidtagning, og hesteføreren skal stå fuldstændig stille. Tidtagning standser, når hesteføreren bevæger sig (Bevæger hænder, arme eller en anden del af kroppen) eller når hesten går udenfor indercirklen. Hesten må bevæge sig inden for indercirklen. Tøjlerne skal være sat fast under kæberemmen, og hvis der benyttes træktov, skal dette være bundet om hestens hals så den ikke træder i det. Man får 1 point for hvert sek. Hesten står alene i den inderste cirkel mens hesteføreren står udenfor yderste cirkel. Der kan max gives 10 point Vise at hesten er rolig og lydig Overskridelse af placerings tid (10 sek.) straffes med -2 point pr. sek M 16 - Trailerlæsning Skillevæggen sættes til den ene side eller tages helt ud. Hesteføreren trækker hesten op i trailerne. Hesten skal helt op i traileren og blive stående i 10 sek., før den må bakke ud igen Vise at hesten føler sig tryg ved at gå op i trailer og ud igen Hesten flygter ud af traileren Hvis der benyttes vinger, giver det fejl, hvis bommen falder ned M 17 Presenning over ryggen Hesten stilles ved siden af presenningen, der ligger på jorden. Hesteføreren stiller sig ved siden af hesten, tager presenningen og lægger den op på hestens ryg og tager den efter 5 sek. ned igen. Tøjlerne er taget ud over hestens hoved og må ikke slippes. Vise at hesten er tryg ved presenningen Hesten står ikke stille 5

Miljø. Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller. At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav

Miljø. Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller. At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller M 1- Mønstring i trav Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race. Hesten mønstres i skridt til den

Læs mere

Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller

Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller M 1- Mønstring i trav Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race.

Læs mere

Miljø nr. 1- Mønstring i trav

Miljø nr. 1- Mønstring i trav Miljø nr. 1- Mønstring i trav 10m 10m Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race. Hesten mønstres i skridt til den første markering og derefter

Læs mere

PTV. 01. Lavthængende grene Ride under lavthængende grene uden at rive dem ned. Holde den først valgte gangart. Højde over manken: 20 cm.

PTV. 01. Lavthængende grene Ride under lavthængende grene uden at rive dem ned. Holde den først valgte gangart. Højde over manken: 20 cm. 01. Lavthængende grene Ride under lavthængende grene uden at rive dem ned. Holde den først valgte gangart. T00 T0 T1 T2 T3 T4 Højde over manken: 30 cm. Højde over manken: 30 cm. Højde over manken: 25 cm.

Læs mere

TREC PTV Forhindringsbeskrivelser

TREC PTV Forhindringsbeskrivelser TREC PTV Forhindringsbeskrivelser 04.2018 1. Lavthængende grene 2. Bakketop 3. Ride ottetalsfigur med en hånd 4. Føre nedspring 5. Ride nedspring 6. Føre opspring 7. Ride opspring 8. Føre gennem smal passage

Læs mere

Parkour nr. 1. A+B+C Smal passage

Parkour nr. 1. A+B+C Smal passage Parkour nr. 1. A+B+C Smal passage Rid igennem passagen i den valgte gangart. Afbalanceret tempo i forhold til opgavens krav. Den oprindelige valgte gangart skal holdes. Hvis hesten falder ud af gangarten,

Læs mere

Parkour nr. 1.A+B+C Smal passage

Parkour nr. 1.A+B+C Smal passage Parkour nr. 1.A+B+C Smal passage Rid igennem passagen i den valgte gangart. Afbalanceret tempo i forhold til opgavens krav. Den oprindelige valgte gangart skal holdes. Hvis hesten falder ud af gangarten,

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

PTV - instruktioner - overordnet

PTV - instruktioner - overordnet PTV - instruktioner - overordnet Dokumentet indeholder instruktioner for forhindringer til alle klasser. Mål for de enkelte klasser står nederst ved hver enkelt forhindring. Dommere, som dømmer PTV, skal

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL Nr.10005 Alder: 7-70 år - Tid: 10 min. Nr.10004 Alder: 5-90 år - Tid: 5 min. Skyggen Bogstav kegler, hvor man så kan øve stavning. Myldretid Gruppeaktivitet, selv om man skal passe Tabeltræning - så man

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Eliteklassen (FCI Class 3)

Eliteklassen (FCI Class 3) Eliteklassen (FCI Class 3) ØVELSE 1 Sid i gruppe i 2 minutter [Koef. 2] Førerne udenfor hundenes synsvidde ØVELSE 2 Dæk i gruppe i 1 minut og indkald [Koef. 2] Kommandoer: Udførelse: Sid, Bliv, Dæk og

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Regler for lydighedstest - Rytter

Regler for lydighedstest - Rytter Regler for lydighedstest - Rytter Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering og under rytter. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom på rytteren. Seletøj:

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

1A Aerobic March. Gang med god energi. Gå fremad 4, gå baglæns 4. Gentag. Gå skråt til højre 4, gå retur 4. Gå skråt til venstre 4, gå retur 4.

1A Aerobic March. Gang med god energi. Gå fremad 4, gå baglæns 4. Gentag. Gå skråt til højre 4, gå retur 4. Gå skråt til venstre 4, gå retur 4. 1A Aerobic March Gang med god energi. Gå fremad 4, gå baglæns 4. Gentag. Gå skråt til højre 4, gå retur 4. Gå skråt til venstre 4, gå retur 4. Gå frem 4, retur 4. På sidste trin vend ¼. 2A Aerobic Jog

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Indholdsfortegnelse Øvelsesbeskrivelser 7 Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Pointvejledning 97 Reglement for DKK Rally Lydighed 103 A). Arrangør 104 B) Deltagerberettigede

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM

Læs mere

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning.

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Teknikmærke 2000/2001/2002 Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Der kan opnås et af følgende teknikmærker: Spilleren opnår en samlet score > 9 point = Bronzemærke

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

Diverse lege. Indholdsfortegnelse

Diverse lege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Bjerget brænder... 2 Den landflygtige konge... 2 Sparke til dåse... 2 Kongens kæmper... 3 Jeg melder krig... 3 Rød, gul, grøn - stop!... 4 Morderleg... 4 Den blinde mand... 4 Bankebøf...

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser 1.1 Indledning Generelt trin 1-6 Materialet er opdelt i kapitler, hvor kapitel 2 beskriver de generelle fradrag.

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Perception/tilbyde sig. 1. Spil indenfor samme farve. 2.Bolden spilles i rækkefølge RØD-GUL-BLÅ. Fokus: Orientering/bevægelse/kommunikation

Perception/tilbyde sig. 1. Spil indenfor samme farve. 2.Bolden spilles i rækkefølge RØD-GUL-BLÅ. Fokus: Orientering/bevægelse/kommunikation Perception/tilbyde sig 1. Spil indenfor samme farve 2.Bolden spilles i rækkefølge RØD-GUL-BLÅ Fokus: Orientering/bevægelse/kommunikation Perception, førsteberøring og pasning Bolden spilles rundt. Brug

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Afleveringer. Variation

Afleveringer. Variation Afleveringer Der opstilles en række kegler i to forskellige farver. Der stilles en spiller ved hver kegle, resten stiller sig ved start keglen. Første spiller skal nu spille bolden frem til første spiller

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Fangelege. Indholdsfortegnelse

Fangelege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ulven kommer... 2 To mand frem for en enke... 2 Aberne i træerne... 2 Her kommer vi... 3 Sten-saks-papir... 3 Plat eller krone... 3 Alle-er-den-tik... 4 Katten efter musen... 4 Ståtrold...

Læs mere

Regler for lydighedstest forspændt slæde.

Regler for lydighedstest forspændt slæde. Regler for lydighedstest forspændt slæde. Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering, forspænding og kørsel. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom

Læs mere

4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant

4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant Sådan laver du Skole OL i idrætstimerne 7. klasse I det følgende beskrives, hvordan man som lærer kan afvikle kvalifikation til finalestævnet i klassernes idrætstimer. Husk at taste jeres resultater ind

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

OL alternative konkurrencer

OL alternative konkurrencer OL alternative konkurrencer OL kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Disciplinerne kan plukkes og bruges

Læs mere

Regler for lydighedstest kørsel med lange liner.

Regler for lydighedstest kørsel med lange liner. Regler for lydighedstest kørsel med lange liner. Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering og lydig under kørsel. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom

Læs mere

Rettelser Øvelsesoversigten

Rettelser Øvelsesoversigten Rettelser 2017 Øvelsesoversigten 16 17 Højre spiral Hund yderst. Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

AGILITY GENEREL INFO. REGLER - AGILITY RUN Se særskilt beskrivelse om Agility Run

AGILITY GENEREL INFO. REGLER - AGILITY RUN Se særskilt beskrivelse om Agility Run AGILITY AF HELLE KNUDSEN, PAULINE PRESTON, LOUISE BRETH 2012/2013 REVIDERET AF PAULINE PRESTON OG HELLE KNUDSEN 2015 GENEREL INFO BESKRIVELSE Agility er en forhindringsbane som gennemføres ved at føre

Læs mere

Beskrivelse af en række scenarier med relation til sikkerhed for både rytter og hest

Beskrivelse af en række scenarier med relation til sikkerhed for både rytter og hest Beskrivelse af en række scenarier med relation til sikkerhed for både rytter og hest Som grundlag for arbejdet med udvikling af et IT-læringsprodukt relateret til sikkerhed og heste har vi i projektgruppen

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

2.-3. klasse Kast, spring og løb Del 7: Lege

2.-3. klasse Kast, spring og løb Del 7: Lege Del 7: Lege Apport Fido: 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Apport Fido. Eleverne er sammen to og to. 1 bold. Bolde i forskellige størrelser og materiale. Ingen bane. Den ene elev er hunden Fido

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U9 10

Forslag til træningsøvelser for U9 10 Forslag til træningsøvelser for U9 10 Koordinationstræning: Alle 25 x 10 meter Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige

Læs mere

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset?

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset? SUSET Når det drejer sig om højder, har vi tit grænser, der skal overvindes. Overvinder vi disse grænser, kan vi få et sug i maven, fordi vi gør noget, som vi ikke troede, vi turde. Også selv om det ikke

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Spillerniveau: Alle. De mindste kan evt. holde med en hånd på pålægget.

Spillerniveau: Alle. De mindste kan evt. holde med en hånd på pålægget. Stafetter Sandwich-stafet Materialer: 1 ketsjer og bold pr. spiller. De mindste kan evt. holde med en hånd på pålægget. Beskrivelse: Der skal bygges en sandwich med ketsjer og bold, og derefter løbes hurtigst

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

OVERSIGT OVER PONYGAMESLEGE

OVERSIGT OVER PONYGAMESLEGE OVERSIGT OVER PONYGAMESLEGE Lege Tilladt i afd. A Tilladt i afd. B Tilladt i afd. C Ballonsprængning X X Bogstavleg X X X Basket (Høj-Lav) X Boldstafet X X X Bord Dæk Dig X X X Fiskestang X X Fisketur

Læs mere

Avlsforeningen Den Jydske Hest

Avlsforeningen Den Jydske Hest Regler for lydighedstest. Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering, forspænding og kørsel. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom på kusken. Seletøj:

Læs mere

Mandag- C-miljøet. 1 teknisk, 1 taktisk, 1 teknisk og 1 Spil

Mandag- C-miljøet. 1 teknisk, 1 taktisk, 1 teknisk og 1 Spil De overordnede temaer for efteråret for BAS er: - Touch, - Præcise afleveringer. - Vendinger - 1v2 defensivt - Possession. - 2 Handlinger - Fysisk ABC 1 teknisk, 1 taktisk, 1 teknisk og 1 Spil Mandag-

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 UDHOLDENHED Der rides på stier i Dyrehaven, disse må ikke forlades. Rider man ud i terrænet bliver man diskvalificeret. Der rides på idealtid med indlagte obligatoriske

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

MUSKEL-LEDSANSEN KAMPLEG LEG MED. FORMÅL: Erfaringer med at dosere kræfter og placere sig klogt i fx en dyst LEG: VARIATIONER:

MUSKEL-LEDSANSEN KAMPLEG LEG MED. FORMÅL: Erfaringer med at dosere kræfter og placere sig klogt i fx en dyst LEG: VARIATIONER: KAMPLEG FORMÅL: Erfaringer med at dosere kræfter og placere sig klogt i fx en dyst LEG: I skal bruge: 2 aquaorme I har begge en aquaorm i hånden, som I skal fægte med. Først kan det gælde om at ramme hinandens

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Trille og Trolles. terningleg. Oversigt

Trille og Trolles. terningleg. Oversigt Trille og Trolles terningleg Før vi går i gang: Vi skal bruge 1 (stor) terning og en hulahopring, som placeres midt på gulvet. Vi udvælger 6 opgaver fra oversigten. Vi lægger de seks terningbrikker ud

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

Koordinationstræning. Formål: Børnene skal lære grundlæggende motorik og bevægelse.

Koordinationstræning. Formål: Børnene skal lære grundlæggende motorik og bevægelse. Koordinationstræning Abekatte streger: Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige god ved alle spillerne, men man kan

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Spirer: Fartpiloter. Formål. Forudsætninger for spirerne. Forudsætninger for lederne. Om trinene Trin 1. Trin 2. Udfordring.

Spirer: Fartpiloter. Formål. Forudsætninger for spirerne. Forudsætninger for lederne. Om trinene Trin 1. Trin 2. Udfordring. Spirer: Fartpiloter Formål Pigerne skal opleve, at de selv kan transportere sig rundt i verden, både ved egen energi og også ved hjælp af anden energi, som fx automatiske transportmidler. De kan derved

Læs mere

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting:

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Tidlig matematik, Workshop 10. februar 2016 Aktiviteter Hvad er matematik? Gæt hvor mange og hvad Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Hvad er i beholderen?

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

totalhåndbold Del 1: Lege

totalhåndbold Del 1: Lege totalhåndbold Del 1: Lege 0-15 minutter Forklaring og instruktion til Ståtrold med bold Antal elever Udstyr Bane Beskrivelse og regler Variationer Eleverne deles i grupper á 15-25 elever Kegler/ markeringer-

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

Styret af legen. Stafet, som varieres ved at udøverne løber, hopper, hopper på ét ben, løber baglæns osv.

Styret af legen. Stafet, som varieres ved at udøverne løber, hopper, hopper på ét ben, løber baglæns osv. Udholdenhedstræning UDHOLDENHEDSTRÆNING 6-13 ÅR Trin / alder Træningstype Arbejde Pause Intensitet Gentagelser FUNdamentals Lære at træne 6-13 år Lege Simple stafetter Gå, løbe, cykle, ski Styret af legen

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

80 meter Materialer: 4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant

80 meter Materialer: 4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant Sådan laver du Skole OL i idrætstimerne 6. klasse I det følgende beskrives, hvordan man som lærer kan afvikle kvalifikation til finalestævnet i klassernes idrætstimer. Husk at taste jeres resultater ind

Læs mere

PIGERAKET TRÆNINGSPAS

PIGERAKET TRÆNINGSPAS FODBOLDØVELSER PIGERAKET TRÆNINGSPAS EN DEL AF NOGET STØRRE 2 KÆRE TRÆNER Din klub har valgt at afholde Pigeraketten og derfor også valgt at sætte fokus på det fodboldtilbud, som netop jeres klub tilbyder

Læs mere