Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter..."

Transkript

1 Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept - flydende overgange/fleksibelt Fra bygningens centrale vidensbank breder skolen sig ud i landskabet. Skolen inddeles i 3 afdelinger, indskoling, memmemtrin og udskoling, som spreder sig i en vifter/flyder ud fra vidensbanken. sekundære indgange Hovedindgang Koncept - bevægelse - intensitet Flydende bevægelse... ingen lange gange Koncept - fleksibilitet/foranderlighed Skolen indrettes med forskellige typer af rummeligheder som nedbryder skalaen og skaber rum til læring... Afdelingerne er delt ind i fagzoner til de forskellige fag, som møbleres med rum i rummet der understøtter den speciftikke undervisning.. Koncept - klimaskærm Klimaskærmen...

2 Koncept/idé Aktivitetsniveau Aktivitetsniveauet i skolen stiger i takt med at eleverne bevæger sig længere væk fra fagkernen. Ro Aktivitet Fagkernen Afstand Ro Fagkernen Aktivitet Uderum

3 Koncept/idé Kompleksitet af materiale Fagkernen er det sted hvor eleverne søger hen for at få ro og faglig fordybelse til at løse komplekse opgaver Aktivitet Kompleksitet Ro Svær Let Ro Komplekse opgaver Fagkernen Aktivitet Lette opgaver Uderum

4 Elevtal og arealer Antal elever 2014/ Struer Østre Skole ekskl. specialklasse-elever Gimsing skole Hjerm skole - 7. kl I alt ekskl. specialklasse-elever PERSONALE 10 % Antal spor 2,5 2,4 2,1 1,9 Areal 15 m² pr. elev Antal medarbejdere: Ledelse 2 Kontorpersonale 2 Lærer 48 Pædagoger 8 Teknik-s. personale 2 Kantinepersonale 2 Antal medarbejdere 64 UDSKOLING 30 % MELLEMTRIN 30 % INDSKOLING 40 % UDSKOLING 27 % INDSKOLING 36 % MELLEMTRIN 27 % PERSONALE 10 % UDSKOLING 30 % INDSKOLING 40 % UDSKOLING 27 % INDSKOLING 36 % MELLEMTRIN 30 % MELLEMTRIN 27 %

5 INDSKOLING ( klasse) Procentvis fordeling af arealer og fag 30% 7% 4% 5% 5% 4% Timetal i procent 25% 13% 3% 3% 1% INDSKOLING 40% HUMANISTISKE FAG NATURFAG PRAKTISKE/MUSISKEFAG Engelsk Humanistiske fag Dansk Tysk/fransk Engelsk Historie Historie Kristendomskundskab Kristendomskundskab Samfundsfag Naturfag Matematik Matematik Natur/teknik Natur/teknik Geografi Praktiske/musiske Biologi fag Idræt Musik Dansk Fysik/kemi Idræt Billedkunst Musik Billedkunst Frivillig lektiehjælp Håndværk og design samt madkundskab Tid til understøttende undervisning, pauser, bevægelse m.v. Valgfag Areal i procent ØVRIGE Frivillig lektiehjælp Tid til understøttende undervisning, pauser, bevægelse m.v. Øverste diagram: Diagram for procentvis fordeling af fagene. Diagrammet er lavet ud fra folkeskolelovens bilag 1 Timetal (minimumstimetal og vejledende timetal) for fagene Midterste diagram: Viser en forenkling af skolens arealfordeling. Timetal + areal = areal til fagzoner Nederste diagram: Procentvise fordeling af timer lagt ind på indskolingens Diagrammerne areal. Derved med fordeling opstår et af areal fag er til lavet hver ud af fagene fra folkeskolelovens - en fagzone. bilag 1 Timetal (minimumstimetal lektiehjælp og vejledende og tid timetal) understøttende for fagene undervis- Frivillig ning er fordelt på fagzonerne.

6 MELLEMTRIN ( klasse) Procentvis fordeling af arealer og fag 21% 9% 8% 2% 4% 7% 5% Timetal i procent 16% 12% 6% 2% 5% 3% MELLEMTRIN 30% HUMANISTISKE FAG NATURFAG PRAKTISKE/MUSISKEFAG Dansk Engelsk Humanistiske fag Dansk Tysk/fransk Engelsk Historie Tysk/fransk Kristendomskundskab Historie Samfundsfag Kristendomskundskab Matematik Naturfag Natur/teknik Matematik Geografi Natur/teknik Biologi Praktiske/musiske Fysik/kemi fag Idræt Idræt Musik Musik Billedkunst Billedkunst Håndværk og design samt madkundskab Håndværk og design samt madkundskab Frivillig Valgfag lektiehjælp Areal i procent ØVRIGE Tid til Frivillig understøttende lektiehjælpundervisning, pauser, bevægelse m.v. Tid til understøttende undervisning, pauser, bevægelse m.v. Øverste diagram: Diagram for procentvis fordeling af fagene. Diagrammet er lavet ud fra folkeskolelovens bilag 1 Timetal (minimumstimetal og vejledende timetal) for fagene Midterste diagram: Viser en forenkling af skolens arealfordeling. Timetal + areal = areal til fagzoner Nederste diagram: Procentvise fordeling af timer lagt ind på udskolingens Diagrammerne areal. Derved med fordeling opstår et af areal fag er til lavet hver ud af fagene fra folkeskolelovens - en fagzone. bilag 1 Timetal (minimumstimetal lektiehjælp og vejledende og tid timetal) understøttende for fagene undervis- Frivillig ning er fordelt på fagzonerne.

7 UDSKOLING ( klasse) Procentvis fordeling af arealer og fag 26% 6% 4% 1% 15% 4% 11% 5% 4% 3% Timetal i procent 7% 6% 4% 1% 3% UDSKOLING 30% HUMANISTISKE FAG NATURFAG PRAKTISKE/MUSISKEFAG Dansk Engelsk Humanistiske fag Dansk Tysk/fransk Engelsk Historie Tysk/fransk Kristendomskundskab Historie Samfundsfag Kristendomskundskab Matematik Samfundsfag Natur/teknik Naturfag Geografi Matematik Biologi Geograf Fysik/kemi Biologi Idræt Fysik/kemi Musik Praktiske/musiske fag Billedkunst Idræt Håndværk og design samt madkundskab Håndværk og design samt madkundskab Valgfag Valgfag Areal i procent ØVRIGE Frivillig lektiehjælp Frivillig Tid lektiehjælp til understøttende undervisning, pauser, bevægelse m.v. Tid til understøttende undervisning, Øverste pauser, diagram: bevægelse m.v. Diagram for procentvis fordeling af fagene. Diagrammet er lavet ud fra folkeskolelovens bilag 1 Timetal (minimumstimetal og vejledende timetal) for fagene Midterste diagram: Viser en forenkling af skolens arealfordeling. Timetal + areal = areal til fagzoner Nederste diagram: Procentvise fordeling af timer lagt ind på mellemtrinnets Diagrammerne areal. med Derved fordeling opstår af et fag areal er til lavet hver ud af fagene fra folkeskolelovens - en fagzone. bilag 1 Timetal (minimumstimetal lektiehjælp og vejledende og tid timetal) understøttende for fagene undervis- Frivillig ning er fordelt på fagzonerne.

8 ( klasse) Skolens fordeling af fagzoner UDSKOLING INDSKOLING UDSKOLING 30 % INDSKOLING 30 % MELLEMTRIN 30 % MELLEMTRIN

9 Diagra bilag 1 timeta LYDENS BY SKOLE Rumdiagram - afdelinger Fagzoner: Humanistiske fag Dansk Engelsk Tysk/fransk Hovedindgang Huma Dan Enge Tysk/ Histo Kriste Historie Kristendomskundskab Sekundær indgang Sam Naturf Mat Samfundsfag UDSKOLING Natu Naturfag Matematik INDSKOLING Sekundær indgang Geo Biolo Natur/teknik Geografi Biologi FAGKERNEN Fysik Praktis Idræ Fysik/kemi Mus Praktiske/musiskefag Billed Idræt Hån Musik MELLEMTRIN Valg Billedkunst Håndværk og design samt madkundskab Valgfag Sekundær indgang

10 Hovedindgang Rumdiagram - fagkernen Rum: Café Administration Møderum Læreforberedelse P Personale garderobe P Personale toiletter Pædagogisk læringscenter Ressourcecenter Elev toiletter P Omklædning/bad Udskoling Indskoling Café Køkken Kantine/café Udskoling X Indskoling Materiale depot P X Teknik Rengøring P Mellemtrin Mellemtrin

11 Rumdiagram - princip for fagzoner Rum: Lab Formidlingsrum DANSK ZONE Grupperum Fordybelserum Lab Laboratorier/værksteder Nærdepoter Bevægelsesrum Lab Lab Indretning med fokus på se-børn Indretning med fokus på høre-børn Indretning med fokus på røre-børn Indretning med fokus på gøre-børn Generel indretning Lab Lab Vidensbanken FAGKERNEN

12 Koncept/idé

13 Rumligheder/rumtyper Formidlingsrum Rummet brug Rummet benyttes til fælles introduktioner hvor fokus er på at læreren formidler et stof til eleverne... eller hvor eleverne fremlægger et projekt for resten af elevgruppen. Rummets karakter Rummet er generelt/neutralt indrettet med hovedfokus på at understrege formidlingen. Formidlingsrummet har forskellig karakter således at de undrstøtter karakteren af fomidlingen. Hvis rummet skal bruge i kortere tid eller til mindre kompleks stof kan rummet indrettes med større grad af fleksibilit og åbenthed. Mens hvis rummet skal bruges i længere tid eller til at formidle mere komplekst materiale er det vigtigt at det indrettes med fokus på at afskærme og skabe ro til formidlingen. Rummets lyd Til kort eller simpel introduktion: Varierende fra Ingen dæmpning af akustikken til forstærkning af envejs kommunikationen. Til lang eller kompleks introduktion: Akustikken forstærker envejs kommunikationen. Rumstørrelser -12 personer (et hold) -24 personer (en klasse - findes der klasser i vores skole?) - 66 personer (en årgang) personer (en afdeling) Eksempel på rum Til kort eller simpel introduktion: Siddetrapper i fællesrummet Et område i fællesrummet hvor et gardin kan trækkes for Amfi med trappeopbygning En rum med glas i en eller flere sider - indrettet med kontorstole med integret klapbord eller bløde møbler (f.eks. sækkestole) Et rum med whiteboardvægge Til lang eller kompleks introduktion: Et mere lukket rum med varierede siddemuligheder - f.eks. en kombination af almindelige borde med stole, kontorstole med integret klapbord, høje borde med barstole, sækkestole mv. Et mere lukket rum med traditionel bordopstilling i rækker eller hestesko Auditorie med faste siddepladser til formidling af større grupper

14 Rumligheder/rumtyper Lab Laboratorier/værksteder Rummet brug Laboratorierne benyttes til undervisning i de enktelt fag. Der skal være plads til modtage undervisning, samt at arbejde med det enketlt fag i grupper eller enktelvist i rummet, hvis eleven ikke har lyst til at trække ud i grupperummet eller fordybelsesrummet. I de mere praktiske fag brugs rummet som et værkstedslaboratorium hvor der kan produceres og arbejdes med fysiske materialer, samt ideer kan designs og afprøves Rummets karakter Laboratoriet er indrettet så det understøtter og inspirere til det enkelte fag. Det skaber et miljø som motiverer og stimulerer elevernes udforskende nysgerrihed overfor faget. Rummets lyd Laboratoriets lyd tilpasses faget. Rumstørrelser personer??? Eksempel på rum Dansk Lab - indrettes med bogstaver Engelsk Lab Tysk Lab Fransk Lab Historie Lab Kristendomskundskabs Lab Samfunds Lab Matematik Lab Natur/teknik Lab Geografi Lab Biologi Lab Fysik/kemi Lab Musik Lab Billedkunst Lab Håndværks Lab Design Lab Mad Lab Lab til specifikke valgfag

15 Rumligheder/rumtyper Grupperum Rummet brug Rummet bruges til samarbejde i en gruppe. Rummets karakter Rummet er indrettet med hovedfokus på den enkelte elev behov - at eleverne lærer bedst på forsekllige måder således at nogle lærer bedst ved at se ting, ved at høre ting, ved at røre ting eller ved at gøre ting. Rummets lyd Tilpasses se-, høre-, gøre- og røre-børn Rumstørrelser -2 personer -4 personer -6-8 personer?? Eksempel på rum Sebørn Hørebørn Gørebørn Rørebørn

16 Rumligheder/rumtyper Fordybelsesrum Rummet brug Rummet bruges til individuel fordybelse Rummets karakter Rummet er indrettet med hovedfokus på den enkelte elev behov - at eleverne lærer bedst på forsekllige måder således at nogle lærer bedst ved at se ting, ved at høre ting, ved at røre ting eller ved at gøre ting. Rummets lyd Tilpasses se-, høre-, gøre- og røre-børn Rumstørrelser -1 personer Eksempel på rum Sebørn Hørebørn Gørebørn Rørebørn

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium.

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium. April 2011 Behovsanalyse 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium SMAK architects Indholdsfortegnelse Indledning 4 Rapportens indhold og opbygning 5 Oversigt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Fag og rum i folkeskolen

Fag og rum i folkeskolen Forord Denne bog er tænkt som en håndbog for bygherrer, rådgivere og brugere, i forbindelse med ny-, om- og tilbygning på landets folkeskoler. Bogens primære målgruppe er således hele kredsen af involverede

Læs mere

NaturStationen på Århus Friskole. Århus Friskole Søholmvej 13 8260 Viby J Tlf. 86 28 33 54 kontor@aarhus-friskole.dk www.aarhusfriskole.

NaturStationen på Århus Friskole. Århus Friskole Søholmvej 13 8260 Viby J Tlf. 86 28 33 54 kontor@aarhus-friskole.dk www.aarhusfriskole. NaturStationen på Århus Friskole Århus Friskole Søholmvej 13 8260 Viby J Tlf. 86 28 33 54 kontor@aarhus-friskole.dk www.aarhusfriskole.dk Århus Friskole Århus Friskole er en lilleskole fra 1952 med omkring

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere