STRATEGI { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020"

Transkript

1 STRATEGI { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi

2 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi viderefører den hidtidige kurs mod omstilling til højere vækst i Syddanmark. Det er en dagsorden, som stadig er aktuel, og som kræver en langsigtet satsning. Vi har indtil nu igangsat udviklingsinitiativer i et tæt forpligtende samarbejde mellem region, kommuner, virksomheder, vidensinstitutioner og arbejdsmarkedets parter, der tilsammen har et budget på over 2 mia. kr. Det er aktiviteter, der gør en forskel på både kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Vi er godt på vej, men udfordringerne er store. Vi har den overordnede udfordring, at Syddanmarks konkurrenceevne er under pres. Vi mener, at løsningen i høj grad beror på produktivitet, eksport og beskæftigelse. Vi skal hæve værdien af det, som hver enkelt i arbejde producerer. Vi skal kunne afsætte vores varer til udlandet. Og vi skal have så mange som muligt i arbejde, fordi der i fremtiden bliver færre og færre i den erhvervsaktive alder. I den nye erhvervsudviklingsstrategi for fastholder vi derfor fokus på tre overordnede forretningsområder, der bygger på vores styrker og har et højt produktivitets- og vækstpotentiale: Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi og Oplevelseserhverv. Vi bygger videre på det solide fundament, der er lagt med den tidligere strategi. Vi har etableret stærke klynger inden for vores forretningsområder. De skal videreudvikles og styrkes nationalt og internationalt. Vi har forbedret virksomhedernes adgang til risikovillig kapital og udviklingsmidler, og vi har styrket rammerne for forskning og uddannelse. Det vil vi også gøre fremover. Ambitionerne for den kommende periode er ikke mindre. Vi vil arbejde for, at Syddanmark i 2020 er kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse samt af virksomheder, der agerer globalt. Det kræver hårdt arbejde og en målrettet indsats at opfylde vores ambitioner. Fremadrettet vil vi derfor videreudvikle det velfungerende offentligt-private samarbejde ligesom vi i Syddansk Vækstforum er enige om at videreføre det solide partnerskab, som er opbygget i den foregående strategiperiode. Den syddanske erhvervsudviklingsstrategi for sætter en langsigtet kurs og udgør rammerne for den regionalpolitiske erhvervsudviklingsindsats i de kommende år. Konkret vil vi anvende strategien til at prioritere og igangsætte de initiativer, der giver størst effekt på vores strategiske mål, og vi vil følge op på, at vi når dem. På den måde sikrer vi, at vi hele tiden er på rette vej. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde om udvikling om vækst i Syddanmark. Carl Holst Formand for Syddansk Vækstforum og regionsrådsformand Side 02 / 03 Syddansk Vækstforum

3 { strategi } INDHOLD: 04 Potentialer 06 Syddanmarks udfordringer 07 Udgangspunkt 08 Vision for Strategiske mål 12 Vejen til målene 15 Den Syddanske vækstmodel 17 Sundheds- og velfærdsinnovation 19 Bæredygtig energi 20 Oplevelseserhverv 23 Effektmodellen 24 Redskaberne 25 Tværgående indsatser 26 Særlige indsatser 27 Tværgående kriterier Hvem er Vækstforum? Vækstforums tre hovedopgaver: Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns - og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsparter, regionens kommuner og Region Syddanmark. Vækstforum er omdrejningspunkt for den regionale vækstindsats. At At udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan overvåge de regionale og lokale vækstvilkår At indstille til medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter

4 potentialer Syddansk Vækstforum fokuserer sin erhvervsudviklingsindsats inden for tre udvalgte forretningsområder, der bygger på syddanske styrker og hver især rummer et stort vækstpotentiale. Sundheds- og velfærdsinnovation Den stigende nationale og internationale efterspørgsel efter innovative velfærdsløsninger, herunder velfærdsteknologier og -service, skaber et stort internationalt marked, som syddanske virksomheder kan udnytte. Bæredygtig energi Den stigende efterspørgsel efter energiressourcer skaber et voksende globalt marked inden for energieffektive teknologier, udvinding af fossile brændstoffer og vedvarende offshore energi. Oplevelseserhverv Syddanmark har internationalt attraktive destinationer, der tiltrækker et stigende antal ferie- og erhvervsturister. Syddanmark har stærke kompetencer inden for fødevarer og design, som kan bidrage til at øge virksomhedernes indtjening. Side 04 / 05 Syddansk Vækstforum

5

6 Syddanmarks udfordringer Væksten er lav i Syddanmark. I de seneste 10 år har den økonomiske vækst i Syddanmark været svag. Sammenlignet med OECD-landene lå produktiviteten i 1990 erne pct. over gennemsnittet i 2008 var dette forspring næsten forsvundet, og produktiviteten i regionen ligger nu kun et par procent over OECD- gennemsnittet. I løbet af de næste 20 år er der udsigt til, at der bliver 7 % færre i den erhvervsaktive alder. Uddannelsesniveauet er lavt og modsvarer ikke virksomhedernes fremtidige behov. Ledigheden har især ramt den ufaglærte arbejdskraft, og regionale fremskrivninger viser, at mange af de ufaglærte ikke kan finde arbejde uden opkvalificering. Der kommer til at mangle personer med en erhvervsuddannelse og personer med en videregående uddannelse både på generalist og specialist niveau. Virksomhedernes egne investeringer i forskning og udvikling er på landsplan 2 % af BNP, mens det i Syddanmark kun udgør 1,1 %. Iværksætterne i Syddanmark er mere levedygtige end i de øvrige regioner, men der etableres færre nye virksomheder i regionen end andre steder, de skaber færre job, og andelen, der eksporteres, er faldende. Den høje andel (3,2 %) af de syddanske iværksættere, der klarer sig godt og bliver vækstiværksættere, skal fastholdes. Eksportandelen er lav i syddanske virksomheder og udgør 22,2 % af den samlede omsætning mod 24,4 % på landsplan. vækst-iværksættere fordelt på regioner 104 Høj vækst Mellem vækst Figuren viser, hvor mange vækst-iværksættere der er i 2008, fordelt på hver af de fem regioner, og på hvor mange der er høj- eller mellemvækst-iværksættere. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk 187 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Side 06 / 07 Syddansk Vækstforum

7 udgangspunkt Vækstforums strategi bygger videre på det fundament, der allerede er etableret i den foregående strategiperiode i form af en etableret klyngeinfrastruktur, som omdrejningspunkt for erhvervsudviklingen inden for få prioriterede forretningsområder. Der er tale om etablerede virksomhedssamarbejder, der i et offentlig-privat partnerskab har potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse i Syddanmark. Det drejer sig om: Den velfærdsteknologiske klynge - Welfare Tech Region Energieffektiviseringsklyngen - Lean Energy Cluster Designklyngen - Design2Innovate Offshorecenter Danmark og LORC Vækstforums fødevaresatsning Ved større klyngesatsninger kan Vækstforum understøtte længerevarende udviklingsforløb på op til 5 år. Virksomhederne skal være drivkraft i erhvervsudviklingen. Derfor vil Vækstforum i den kommende periode frem mod 2020 fortsat fokusere på udviklingen af de nuværende og nye stærke virksomhedsklynger indenfor forretningsområderne.

8 vision for 2020: Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse samt af virksomheder, der agerer globalt. Side 08 / 09 Syddansk Vækstforum

9

10 Strategiske mål Vækstforum vil med erhvervsudviklingsstrategien arbejde mod følgende strategiske mål i 2020: 1. Et produktivitetsniveau 10 pct. over OECD-gennemsnittet 2. En erhvervsfrekvens på niveau med OECD s Top 5 I de seneste tal ligger Syddanmark 2 pct. over det gennemsnitlige produktivitetsniveau, men lå i 90 erne pct. over, så målsætningen kræver kurveknækning og høj vækst. Andelen af erhvervsaktive i Syddanmark skal øges, og måles via erhvervsfrekvensen, der angiver andelen af årige, der indgår i arbejdsstyrken. Seneste tal viser, at Top 5 inden for OECD ligger på 83 pct. og at Syddanmark ligger på 79 pct. I den seneste måling ligger Syddanmark nr. 40. En top 5 svarer til, at Syddanmark skal op blandt de 20 bedste regioner. Side 10 / 11 Syddansk Vækstforum

11 Vækstforums strategiske 2020 mål Sundheds- og velfærdsinnovation Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Menneskelige ressourcer og uddannelse Iværksætteri Forskning, innovation og nye teknologier, herunder IKT og design Klyngeudvikling Yderområder, grænseoverskridende samarbejde og internationalisering Særlige indsatsområder

12 vejen til målene Vækstforum ønsker fortsat at fokusere på få forretningsområder med et stort vækstpotentiale. De strategiske mål om øget produktivitet og øget erhvervsfrekvens skal opnås gennem anvendelse af redskaberne: Menneskelige ressourcer og uddannelse Iværksætteri Forskning, Innovation og nye teknologier, herunder design og IKT Klyngeudvikling Yderområder, det grænseoverskridende samarbejde og internationalisering indgår som tværgående prioriteringer inden for forretningsområderne. Vækstforum kan på eget initiativ igangsætte særlige indsatser, hvis en særlig indsats har et stort erhvervspotentiale, som ligger uden for Vækstforums tre forretningsområder. Det kan være indsatser, der adresserer udfordringer på såvel generelle som specifikke rammebetingelser. Side 12 / 13 Syddansk Vækstforum

13 strategiske mål Mål på forretningsområderne Sundheds- og velfærdsinnovation 30% vækst i produktivitet 25% højere eksportandel Bæredygtig energi Oplevelseserhverv 15% vækst i produktivitet 10% vækst i eksport 25% vækst i produktivitet 15% vækst i antallet af beskæftigede 2020 mål Produktivitets-niveau 10% over OECDgennemsnittet & Erhvervsfrekvens på niveau med OECD top-5 Vækstforum har udpeget de to væsentligste målsætninger inden for hvert forretningsområde to målsætninger, der vil bidrage med størst effekt på Vækstforums strategiske mål og samtidig adressere det enkelte forretningsområdes udfordringer. De tre forretningsområder er udvalgt, fordi det er tre områder, der potentielt vil bidrage mest i forhold til Vækstforums strategiske mål. I Vækstforums handlingsplan er fastlagt operationelle mål for de tre prioriterede forretningsområder.

14 Side 14 / 15 Syddansk Vækstforum

15 den syddanske vækstmodel kvalificeret efterspørgsel forskning og uddannelse den syddanske vækstmodel finansiering kvalificeret udbud Den syddanske vækstmodel er fundamentet for at realisere potentialet inden for de enkelte forretningsområder. Modellen udgør en erhvervspolitisk infrastruktur, som giver mulighed for at sætte ind der, hvor udfordringerne er størst og mest perspektivrige på det enkelte forretningsområde. Modellen understøtter rammebetingelser hele vejen rundt Udbud: Vækstforum vil understøtte etableringen af flere virksomheder, flere og bedre produkter og services på markedet. Efterspørgsel: Vækstforum vil stimulere, organisere og kvalificere efterspørgslen efter nye produkter og services. Finansiering: Vækstforum vil forbedre virksomhedernes adgang til risikovillig kapital og udviklingsmidler. Forskning og uddannelse: Vækstforum vil styrke forskning, uddannelse og viden på forretningsområderne og sikre virksomhedernes adgang til de rette kompetencer.

16 Side 16 / 17 Syddansk Vækstforum

17 Sundheds- og velfærdsinnovation { strategi } sundheds- og velfærdsinnovation Definition af Sundheds- og velfærdsinnovation Erhverv, der arbejder med sundheds- og velfærdsløsninger, som kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer inden for velfærdsområdet og samtidig skabe øget vækst i private virksomheder samt øget effektivitet og kvalitet. Velfærdsområdet defineres bredt, dog med fokus på at udnytte forretningsmulighederne i velfærdsteknologier og velfærdsservices, bl.a. i tilknytning til sygehusbyggerier, forebyggelse og ernæring, øget egenomsorg, pleje samt sygdomsbehandling. Vækstforum har følgende 2020 vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for udvikling, afprøvning og anvendelse af sundheds- og velfærdsløsninger, som gennem offentlig-privat samarbejde skaber innovative løsninger og vækst. Vækstforum har følgende konkrete mål for Sundheds- og velfærdsinnovation 30 pct. vækst i produktivitet. Der sigtes efter en gennemsnitlig årlig vækst på 3-3,5 pct. frem mod pct. højere eksportandel. De seneste tal viser, at 44 pct. af den samlede omsætning eksporteres. Målet indebærer at andelen skal være på 55 pct. i produktivitet indenfor velfærdsteknologi og -service Langsigtede udfordringer på forretningsområdet Der er mange små virksomheder med et uudnyttet vækstpotentiale. Den indenlandske efterspørgsel efter intelligente velfærdsløsninger øges kun langsomt, og der er ikke tilstrækkelig fokus på at udnytte potentialet på det internationale marked. Kommercialiseringspotentialet udnyttes ikke tilstrækkeligt. Flowet fra forskning til marked er for svagt Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Figuren viser velfærdsteknologi og -service værditilvækst per beskæftigede i regionerne og hele landet. Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet velfærdsteknologi

18 bæredygtig energi Side 18 / 19 Syddansk Vækstforum

19 bæredygtig energi Definition af Bæredygtig energi Erhverv, der arbejder med teknologier, viden og komponenter, som medfører en intelligent og effektiv energiudnyttelse inden for alle energiformer. Erhverv der arbejder med teknologier, viden og komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi. Antal ansatte i den grønne offshore sektor (Vind og bølgekraft) Antal beskæftigede EU DK Kilde: Fra Samling til handling. Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen af en grøn offshore industri. December Alliancen for Grøn Offshore Energi. Vækstforum har følgende 2020 vision I 2020 er Syddanmark en internationalt førende region mht. teknologi- og forretningsudvikling inden for effektiv energiudnyttelse og offshore energi. Langsigtede udfordringer på forretningsområdet Mangel på kvalificeret arbejdskraft Fastholdelse af en kvalificeret efterspørgsel på hjemmemarkedet Øget konkurrence på eksportmarkedet for energiteknologier Lav eksport af energiteknologier i SMV er i forhold til potentiale Vækstforum har følgende konkrete mål for bæredygtig energi 15 % vækst i produktiviteten inden for forretningsområdet bæredygtig energi 10 % vækst i eksport af teknologier inden for forretningsområdet bæredygtig energi

20 oplevelseserhverv oplevelseserhverv Definition af Oplevelseserhverv Serviceerhverv inden for ferie- og erhvervsturisme Virksomheder, som anvender design med henblik på at skabe øget merværdi af virksomhedens produkter. Erhverv, hvor design er det primære produkt, f.eks. de kreative erhverv. Erhverv der arbejder med fødevarer, hvor der er indbygget oplevelser med henblik på at øge produktets værdi. Vækstforum har følgende 2020 vision I 2020 er Syddanmark en oplevelsesregion med internationalt anerkendte destinationer. I 2020 er Syddanmark nordeuropæisk centrum for designanvendelse i virksomheder og designkompetencer. Langsigtede udfordringer på forretningsområdet Der er lav produktivitet på forretningsområdet. Kompetenceniveauet inden for turismeerhvervet er lavt. Der er manglende fokuseret indsats på styrkepositioner og internationalisering. Vækstforum har følgende konkrete mål for området 25 pct. vækst i produktivitet svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 2,5-3 pct. frem mod pct. vækst i antallet af beskæftigede. Væksten fra var knap 10 pct. Uddannelsesfordelning turisme % 80% 60% 40% 20% 0% Hovedstaden MVU + LVU Erhvervsfaglig + KVU Ikke kompetencegivende uddannelse Andel af samlede erhvervsliv Beskæftigelse Værditilvækst Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 3,4 % 3,7 % 3,8 % 4,0 % 2,1 % 2,0 % 7,6 % 5,6 % 1,3 % 1,6 % 4,4 % 4,1 % Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Side 20 / 21 Syddansk Vækstforum

21

22 Side 22 / 23 Syddansk Vækstforum

23 effektmodellen Vækstforum støtter de projekter, der giver størst effekt på målene for forretningsområderne. Projekterne vurderes også på en række tværgående kriterier, og effekt er et centralt kriterium effekt på forretningsområdernes mål. 5,00 Samlet forventet effekt 4,00 3,00 2,00 lav høj mellem 1,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Tid og pris Effektmodellens opbygning Samlede forventede effekt Dette er et udtryk for projektets potentiale. Tid og Pris Dette er et udtryk for projektets kompleksitet.

24 redskaberne Vækstforum anvender følgende redskaber som et bærende element i erhvervsudviklingsindsatsen. Menneskelige ressourcer og uddannelse herunder efteruddannelse af arbejdsstyrken, erhvervsrettet uddannelse på alle niveauer, samt tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. Iværksætteri herunder tiltrækning af kapital, udvikling af vækstvirksomheder og fremme af iværksætterkultur. Forskning, innovation og nye teknologier herunder øget teknologianvendelse, teknologioverførsel, brug af design, IKT og forsknings- og innovationssamarbejder. Klyngeudvikling: Vækstforum arbejder desuden med udvikling af erhvervsklynger som metode til at sikre vækst inden for forretningsområderne. Vækstforum støtter initiativer, der anvender et eller flere af ovenstående redskaber til udvikling af forretningsområderne. UDVIKLING I ANTAL LEDIGE i syddanmark FORDELT PÅ UDDANNELSE Antal arbejdsløse Uden kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse KVU MVU LVU År Figuren viser udviklingen i antallet af ledige personer i Syddanmark. Tallene er fremskrevne for år (den stiplede linie). Kilde: CRT (SAM-K og LINE) Side 24 / 25 Syddansk Vækstforum

25 tværgående indsatser Inden for forretningsområderne prioriterer Vækstforum en række tværgående indsatser. Yderområderne: Syddansk Vækstforum vil udnytte yderområdernes vækstpotentiale inden for forretningsområderne. Der skal satses målrettet på at inddrage virksomheder fra yderområderne i regionale klynger og understøtte virksomhedernes vækst gennem klyngesamarbejde inden for forretningsområderne. De syddanske erhvervsklynger forpligtes til at inddrage virksomheder i yderområderne og understøtte dem i at skabe vækst gennem klyngesamarbejde inden for forretningsområderne. Internationalisering: Vækstforum vil understøtte de syddanske erhvervsklyngers internationale engagement, så disse styrkes og nye virksomheder og kapital fra udlandet kan tiltrækkes Vækstforum vil arbejde for at tiltrække internationale midler, herunder fra EU s 7. og 8. rammeprogram og INTERREG, til at understøtte udviklingen af forretningsområderne. Samspillet med internationale videninstitutioner styrkes til gavn for syddanske virksomheder, så de får bedst mulig adgang til forskning på højt niveau og internationale talenter. Virksomhedernes eksport og de regionale kompetencers internationale synlighed skal styrkes. Det grænseoverskridende samarbejde: Potentialet i det grænseoverskridende samarbejde skal udnyttes, så det understøtter Region Syddanmarks erhvervsmæssige styrker. Der tages afsæt i samarbejdet med Slesvig-Holsten, og det grænseoverskridende samarbejdet skal udvides, så det også omfatter Hamborg, Nordsø- og Østersøområdet.

26 særlige indsatser vækstforum ønsker at agere på både lang og kort sigt. fokuseringen på tre forretningsområder er et led i den langsigtede omstillingsproces. på kort sigt kan der opstå behov for en hurtig og konkret indsats fra Vækstforums side. Vækstforum kan derfor på eget initiativ igangsætte særlige indsatser med stort erhvervspotentiale, som kan række ud over Vækstforums tre forretningsområder. Det kan være indsatser der adresserer udfordringer på såvel generelle som specifikke rammebetingelser. Særlige indsatser besluttes af Vækstforum, eventuelt som en del af handlingsplanen. De særlige indsatser er tidsbegrænsede. Der afsættes puljemidler særskilt til særlige indsatser. Side 26 / 27 Syddansk Vækstforum

27 tværgående kriterier Vækstforums indsats bygger på en række tværgående kriterier, som vil blive lagt til grund for indsatsen: Virksomhedsengagement Vækstforum lægger afgørende vægt på et stærkt virksomhedsengagement i initiativerne. Offentlig-private partnerskaber Initiativerne skal skabe samspil mellem den offentlige og den private sektor med henblik på at udnytte fælles potentialer og skabe løsninger på et højere niveau. Samordning og koordinering Initiativerne skal medvirke til at samordne og koordinere regionens mange aktiviteter med henblik på at sikre synergi og undgå overlap og parallelsystemer. Fokusering Initiativerne skal bidrage til at samle kræfterne i større og perspektivrige initiativer, der synligt og markant løfter regionen på udvalgte områder. Vækst i yderområder Initiativerne skal komme hele regionen til gode ved at satse på brobygning til yderområdernes særlige styrker og potentialer til gavn for hele regionen. Bæredygtighed Initiativerne skal skabe vækst og udvikling uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at få opfyldt deres behov i fare. Begrebet bæredygtighed omfatter miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Samfinansiering Der skal være bredt ejerskab og fælles prioritering af ressourcer til de initiativer og udviklingsaktiviteter, Vækstforum igangsætter. Samfinansiering og matchning af midler vil være et krav, uanset om det gælder EU-midler eller regionale udviklingsmidler. Globalisering Initiativerne skal have perspektiver i forhold til globaliseringens muligheder og omsætte dem til konkurrencemæssige fordele. Der satses målrettet og strategisk på internationalt samarbejde.

28 Syddansk Vækstforum Damhaven Vejle DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Mediegruppen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere