STRATEGI { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020"

Transkript

1 STRATEGI { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi

2 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi viderefører den hidtidige kurs mod omstilling til højere vækst i Syddanmark. Det er en dagsorden, som stadig er aktuel, og som kræver en langsigtet satsning. Vi har indtil nu igangsat udviklingsinitiativer i et tæt forpligtende samarbejde mellem region, kommuner, virksomheder, vidensinstitutioner og arbejdsmarkedets parter, der tilsammen har et budget på over 2 mia. kr. Det er aktiviteter, der gør en forskel på både kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Vi er godt på vej, men udfordringerne er store. Vi har den overordnede udfordring, at Syddanmarks konkurrenceevne er under pres. Vi mener, at løsningen i høj grad beror på produktivitet, eksport og beskæftigelse. Vi skal hæve værdien af det, som hver enkelt i arbejde producerer. Vi skal kunne afsætte vores varer til udlandet. Og vi skal have så mange som muligt i arbejde, fordi der i fremtiden bliver færre og færre i den erhvervsaktive alder. I den nye erhvervsudviklingsstrategi for fastholder vi derfor fokus på tre overordnede forretningsområder, der bygger på vores styrker og har et højt produktivitets- og vækstpotentiale: Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi og Oplevelseserhverv. Vi bygger videre på det solide fundament, der er lagt med den tidligere strategi. Vi har etableret stærke klynger inden for vores forretningsområder. De skal videreudvikles og styrkes nationalt og internationalt. Vi har forbedret virksomhedernes adgang til risikovillig kapital og udviklingsmidler, og vi har styrket rammerne for forskning og uddannelse. Det vil vi også gøre fremover. Ambitionerne for den kommende periode er ikke mindre. Vi vil arbejde for, at Syddanmark i 2020 er kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse samt af virksomheder, der agerer globalt. Det kræver hårdt arbejde og en målrettet indsats at opfylde vores ambitioner. Fremadrettet vil vi derfor videreudvikle det velfungerende offentligt-private samarbejde ligesom vi i Syddansk Vækstforum er enige om at videreføre det solide partnerskab, som er opbygget i den foregående strategiperiode. Den syddanske erhvervsudviklingsstrategi for sætter en langsigtet kurs og udgør rammerne for den regionalpolitiske erhvervsudviklingsindsats i de kommende år. Konkret vil vi anvende strategien til at prioritere og igangsætte de initiativer, der giver størst effekt på vores strategiske mål, og vi vil følge op på, at vi når dem. På den måde sikrer vi, at vi hele tiden er på rette vej. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde om udvikling om vækst i Syddanmark. Carl Holst Formand for Syddansk Vækstforum og regionsrådsformand Side 02 / 03 Syddansk Vækstforum

3 { strategi } INDHOLD: 04 Potentialer 06 Syddanmarks udfordringer 07 Udgangspunkt 08 Vision for Strategiske mål 12 Vejen til målene 15 Den Syddanske vækstmodel 17 Sundheds- og velfærdsinnovation 19 Bæredygtig energi 20 Oplevelseserhverv 23 Effektmodellen 24 Redskaberne 25 Tværgående indsatser 26 Særlige indsatser 27 Tværgående kriterier Hvem er Vækstforum? Vækstforums tre hovedopgaver: Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns - og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsparter, regionens kommuner og Region Syddanmark. Vækstforum er omdrejningspunkt for den regionale vækstindsats. At At udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan overvåge de regionale og lokale vækstvilkår At indstille til medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter

4 potentialer Syddansk Vækstforum fokuserer sin erhvervsudviklingsindsats inden for tre udvalgte forretningsområder, der bygger på syddanske styrker og hver især rummer et stort vækstpotentiale. Sundheds- og velfærdsinnovation Den stigende nationale og internationale efterspørgsel efter innovative velfærdsløsninger, herunder velfærdsteknologier og -service, skaber et stort internationalt marked, som syddanske virksomheder kan udnytte. Bæredygtig energi Den stigende efterspørgsel efter energiressourcer skaber et voksende globalt marked inden for energieffektive teknologier, udvinding af fossile brændstoffer og vedvarende offshore energi. Oplevelseserhverv Syddanmark har internationalt attraktive destinationer, der tiltrækker et stigende antal ferie- og erhvervsturister. Syddanmark har stærke kompetencer inden for fødevarer og design, som kan bidrage til at øge virksomhedernes indtjening. Side 04 / 05 Syddansk Vækstforum

5

6 Syddanmarks udfordringer Væksten er lav i Syddanmark. I de seneste 10 år har den økonomiske vækst i Syddanmark været svag. Sammenlignet med OECD-landene lå produktiviteten i 1990 erne pct. over gennemsnittet i 2008 var dette forspring næsten forsvundet, og produktiviteten i regionen ligger nu kun et par procent over OECD- gennemsnittet. I løbet af de næste 20 år er der udsigt til, at der bliver 7 % færre i den erhvervsaktive alder. Uddannelsesniveauet er lavt og modsvarer ikke virksomhedernes fremtidige behov. Ledigheden har især ramt den ufaglærte arbejdskraft, og regionale fremskrivninger viser, at mange af de ufaglærte ikke kan finde arbejde uden opkvalificering. Der kommer til at mangle personer med en erhvervsuddannelse og personer med en videregående uddannelse både på generalist og specialist niveau. Virksomhedernes egne investeringer i forskning og udvikling er på landsplan 2 % af BNP, mens det i Syddanmark kun udgør 1,1 %. Iværksætterne i Syddanmark er mere levedygtige end i de øvrige regioner, men der etableres færre nye virksomheder i regionen end andre steder, de skaber færre job, og andelen, der eksporteres, er faldende. Den høje andel (3,2 %) af de syddanske iværksættere, der klarer sig godt og bliver vækstiværksættere, skal fastholdes. Eksportandelen er lav i syddanske virksomheder og udgør 22,2 % af den samlede omsætning mod 24,4 % på landsplan. vækst-iværksættere fordelt på regioner 104 Høj vækst Mellem vækst Figuren viser, hvor mange vækst-iværksættere der er i 2008, fordelt på hver af de fem regioner, og på hvor mange der er høj- eller mellemvækst-iværksættere. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk 187 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Side 06 / 07 Syddansk Vækstforum

7 udgangspunkt Vækstforums strategi bygger videre på det fundament, der allerede er etableret i den foregående strategiperiode i form af en etableret klyngeinfrastruktur, som omdrejningspunkt for erhvervsudviklingen inden for få prioriterede forretningsområder. Der er tale om etablerede virksomhedssamarbejder, der i et offentlig-privat partnerskab har potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse i Syddanmark. Det drejer sig om: Den velfærdsteknologiske klynge - Welfare Tech Region Energieffektiviseringsklyngen - Lean Energy Cluster Designklyngen - Design2Innovate Offshorecenter Danmark og LORC Vækstforums fødevaresatsning Ved større klyngesatsninger kan Vækstforum understøtte længerevarende udviklingsforløb på op til 5 år. Virksomhederne skal være drivkraft i erhvervsudviklingen. Derfor vil Vækstforum i den kommende periode frem mod 2020 fortsat fokusere på udviklingen af de nuværende og nye stærke virksomhedsklynger indenfor forretningsområderne.

8 vision for 2020: Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse samt af virksomheder, der agerer globalt. Side 08 / 09 Syddansk Vækstforum

9

10 Strategiske mål Vækstforum vil med erhvervsudviklingsstrategien arbejde mod følgende strategiske mål i 2020: 1. Et produktivitetsniveau 10 pct. over OECD-gennemsnittet 2. En erhvervsfrekvens på niveau med OECD s Top 5 I de seneste tal ligger Syddanmark 2 pct. over det gennemsnitlige produktivitetsniveau, men lå i 90 erne pct. over, så målsætningen kræver kurveknækning og høj vækst. Andelen af erhvervsaktive i Syddanmark skal øges, og måles via erhvervsfrekvensen, der angiver andelen af årige, der indgår i arbejdsstyrken. Seneste tal viser, at Top 5 inden for OECD ligger på 83 pct. og at Syddanmark ligger på 79 pct. I den seneste måling ligger Syddanmark nr. 40. En top 5 svarer til, at Syddanmark skal op blandt de 20 bedste regioner. Side 10 / 11 Syddansk Vækstforum

11 Vækstforums strategiske 2020 mål Sundheds- og velfærdsinnovation Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Menneskelige ressourcer og uddannelse Iværksætteri Forskning, innovation og nye teknologier, herunder IKT og design Klyngeudvikling Yderområder, grænseoverskridende samarbejde og internationalisering Særlige indsatsområder

12 vejen til målene Vækstforum ønsker fortsat at fokusere på få forretningsområder med et stort vækstpotentiale. De strategiske mål om øget produktivitet og øget erhvervsfrekvens skal opnås gennem anvendelse af redskaberne: Menneskelige ressourcer og uddannelse Iværksætteri Forskning, Innovation og nye teknologier, herunder design og IKT Klyngeudvikling Yderområder, det grænseoverskridende samarbejde og internationalisering indgår som tværgående prioriteringer inden for forretningsområderne. Vækstforum kan på eget initiativ igangsætte særlige indsatser, hvis en særlig indsats har et stort erhvervspotentiale, som ligger uden for Vækstforums tre forretningsområder. Det kan være indsatser, der adresserer udfordringer på såvel generelle som specifikke rammebetingelser. Side 12 / 13 Syddansk Vækstforum

13 strategiske mål Mål på forretningsområderne Sundheds- og velfærdsinnovation 30% vækst i produktivitet 25% højere eksportandel Bæredygtig energi Oplevelseserhverv 15% vækst i produktivitet 10% vækst i eksport 25% vækst i produktivitet 15% vækst i antallet af beskæftigede 2020 mål Produktivitets-niveau 10% over OECDgennemsnittet & Erhvervsfrekvens på niveau med OECD top-5 Vækstforum har udpeget de to væsentligste målsætninger inden for hvert forretningsområde to målsætninger, der vil bidrage med størst effekt på Vækstforums strategiske mål og samtidig adressere det enkelte forretningsområdes udfordringer. De tre forretningsområder er udvalgt, fordi det er tre områder, der potentielt vil bidrage mest i forhold til Vækstforums strategiske mål. I Vækstforums handlingsplan er fastlagt operationelle mål for de tre prioriterede forretningsområder.

14 Side 14 / 15 Syddansk Vækstforum

15 den syddanske vækstmodel kvalificeret efterspørgsel forskning og uddannelse den syddanske vækstmodel finansiering kvalificeret udbud Den syddanske vækstmodel er fundamentet for at realisere potentialet inden for de enkelte forretningsområder. Modellen udgør en erhvervspolitisk infrastruktur, som giver mulighed for at sætte ind der, hvor udfordringerne er størst og mest perspektivrige på det enkelte forretningsområde. Modellen understøtter rammebetingelser hele vejen rundt Udbud: Vækstforum vil understøtte etableringen af flere virksomheder, flere og bedre produkter og services på markedet. Efterspørgsel: Vækstforum vil stimulere, organisere og kvalificere efterspørgslen efter nye produkter og services. Finansiering: Vækstforum vil forbedre virksomhedernes adgang til risikovillig kapital og udviklingsmidler. Forskning og uddannelse: Vækstforum vil styrke forskning, uddannelse og viden på forretningsområderne og sikre virksomhedernes adgang til de rette kompetencer.

16 Side 16 / 17 Syddansk Vækstforum

17 Sundheds- og velfærdsinnovation { strategi } sundheds- og velfærdsinnovation Definition af Sundheds- og velfærdsinnovation Erhverv, der arbejder med sundheds- og velfærdsløsninger, som kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer inden for velfærdsområdet og samtidig skabe øget vækst i private virksomheder samt øget effektivitet og kvalitet. Velfærdsområdet defineres bredt, dog med fokus på at udnytte forretningsmulighederne i velfærdsteknologier og velfærdsservices, bl.a. i tilknytning til sygehusbyggerier, forebyggelse og ernæring, øget egenomsorg, pleje samt sygdomsbehandling. Vækstforum har følgende 2020 vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for udvikling, afprøvning og anvendelse af sundheds- og velfærdsløsninger, som gennem offentlig-privat samarbejde skaber innovative løsninger og vækst. Vækstforum har følgende konkrete mål for Sundheds- og velfærdsinnovation 30 pct. vækst i produktivitet. Der sigtes efter en gennemsnitlig årlig vækst på 3-3,5 pct. frem mod pct. højere eksportandel. De seneste tal viser, at 44 pct. af den samlede omsætning eksporteres. Målet indebærer at andelen skal være på 55 pct. i produktivitet indenfor velfærdsteknologi og -service Langsigtede udfordringer på forretningsområdet Der er mange små virksomheder med et uudnyttet vækstpotentiale. Den indenlandske efterspørgsel efter intelligente velfærdsløsninger øges kun langsomt, og der er ikke tilstrækkelig fokus på at udnytte potentialet på det internationale marked. Kommercialiseringspotentialet udnyttes ikke tilstrækkeligt. Flowet fra forskning til marked er for svagt Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Figuren viser velfærdsteknologi og -service værditilvækst per beskæftigede i regionerne og hele landet. Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet velfærdsteknologi

18 bæredygtig energi Side 18 / 19 Syddansk Vækstforum

19 bæredygtig energi Definition af Bæredygtig energi Erhverv, der arbejder med teknologier, viden og komponenter, som medfører en intelligent og effektiv energiudnyttelse inden for alle energiformer. Erhverv der arbejder med teknologier, viden og komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi. Antal ansatte i den grønne offshore sektor (Vind og bølgekraft) Antal beskæftigede EU DK Kilde: Fra Samling til handling. Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen af en grøn offshore industri. December Alliancen for Grøn Offshore Energi. Vækstforum har følgende 2020 vision I 2020 er Syddanmark en internationalt førende region mht. teknologi- og forretningsudvikling inden for effektiv energiudnyttelse og offshore energi. Langsigtede udfordringer på forretningsområdet Mangel på kvalificeret arbejdskraft Fastholdelse af en kvalificeret efterspørgsel på hjemmemarkedet Øget konkurrence på eksportmarkedet for energiteknologier Lav eksport af energiteknologier i SMV er i forhold til potentiale Vækstforum har følgende konkrete mål for bæredygtig energi 15 % vækst i produktiviteten inden for forretningsområdet bæredygtig energi 10 % vækst i eksport af teknologier inden for forretningsområdet bæredygtig energi

20 oplevelseserhverv oplevelseserhverv Definition af Oplevelseserhverv Serviceerhverv inden for ferie- og erhvervsturisme Virksomheder, som anvender design med henblik på at skabe øget merværdi af virksomhedens produkter. Erhverv, hvor design er det primære produkt, f.eks. de kreative erhverv. Erhverv der arbejder med fødevarer, hvor der er indbygget oplevelser med henblik på at øge produktets værdi. Vækstforum har følgende 2020 vision I 2020 er Syddanmark en oplevelsesregion med internationalt anerkendte destinationer. I 2020 er Syddanmark nordeuropæisk centrum for designanvendelse i virksomheder og designkompetencer. Langsigtede udfordringer på forretningsområdet Der er lav produktivitet på forretningsområdet. Kompetenceniveauet inden for turismeerhvervet er lavt. Der er manglende fokuseret indsats på styrkepositioner og internationalisering. Vækstforum har følgende konkrete mål for området 25 pct. vækst i produktivitet svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 2,5-3 pct. frem mod pct. vækst i antallet af beskæftigede. Væksten fra var knap 10 pct. Uddannelsesfordelning turisme % 80% 60% 40% 20% 0% Hovedstaden MVU + LVU Erhvervsfaglig + KVU Ikke kompetencegivende uddannelse Andel af samlede erhvervsliv Beskæftigelse Værditilvækst Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 3,4 % 3,7 % 3,8 % 4,0 % 2,1 % 2,0 % 7,6 % 5,6 % 1,3 % 1,6 % 4,4 % 4,1 % Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Side 20 / 21 Syddansk Vækstforum

21

22 Side 22 / 23 Syddansk Vækstforum

23 effektmodellen Vækstforum støtter de projekter, der giver størst effekt på målene for forretningsområderne. Projekterne vurderes også på en række tværgående kriterier, og effekt er et centralt kriterium effekt på forretningsområdernes mål. 5,00 Samlet forventet effekt 4,00 3,00 2,00 lav høj mellem 1,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Tid og pris Effektmodellens opbygning Samlede forventede effekt Dette er et udtryk for projektets potentiale. Tid og Pris Dette er et udtryk for projektets kompleksitet.

24 redskaberne Vækstforum anvender følgende redskaber som et bærende element i erhvervsudviklingsindsatsen. Menneskelige ressourcer og uddannelse herunder efteruddannelse af arbejdsstyrken, erhvervsrettet uddannelse på alle niveauer, samt tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. Iværksætteri herunder tiltrækning af kapital, udvikling af vækstvirksomheder og fremme af iværksætterkultur. Forskning, innovation og nye teknologier herunder øget teknologianvendelse, teknologioverførsel, brug af design, IKT og forsknings- og innovationssamarbejder. Klyngeudvikling: Vækstforum arbejder desuden med udvikling af erhvervsklynger som metode til at sikre vækst inden for forretningsområderne. Vækstforum støtter initiativer, der anvender et eller flere af ovenstående redskaber til udvikling af forretningsområderne. UDVIKLING I ANTAL LEDIGE i syddanmark FORDELT PÅ UDDANNELSE Antal arbejdsløse Uden kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse KVU MVU LVU År Figuren viser udviklingen i antallet af ledige personer i Syddanmark. Tallene er fremskrevne for år (den stiplede linie). Kilde: CRT (SAM-K og LINE) Side 24 / 25 Syddansk Vækstforum

25 tværgående indsatser Inden for forretningsområderne prioriterer Vækstforum en række tværgående indsatser. Yderområderne: Syddansk Vækstforum vil udnytte yderområdernes vækstpotentiale inden for forretningsområderne. Der skal satses målrettet på at inddrage virksomheder fra yderområderne i regionale klynger og understøtte virksomhedernes vækst gennem klyngesamarbejde inden for forretningsområderne. De syddanske erhvervsklynger forpligtes til at inddrage virksomheder i yderområderne og understøtte dem i at skabe vækst gennem klyngesamarbejde inden for forretningsområderne. Internationalisering: Vækstforum vil understøtte de syddanske erhvervsklyngers internationale engagement, så disse styrkes og nye virksomheder og kapital fra udlandet kan tiltrækkes Vækstforum vil arbejde for at tiltrække internationale midler, herunder fra EU s 7. og 8. rammeprogram og INTERREG, til at understøtte udviklingen af forretningsområderne. Samspillet med internationale videninstitutioner styrkes til gavn for syddanske virksomheder, så de får bedst mulig adgang til forskning på højt niveau og internationale talenter. Virksomhedernes eksport og de regionale kompetencers internationale synlighed skal styrkes. Det grænseoverskridende samarbejde: Potentialet i det grænseoverskridende samarbejde skal udnyttes, så det understøtter Region Syddanmarks erhvervsmæssige styrker. Der tages afsæt i samarbejdet med Slesvig-Holsten, og det grænseoverskridende samarbejdet skal udvides, så det også omfatter Hamborg, Nordsø- og Østersøområdet.

26 særlige indsatser vækstforum ønsker at agere på både lang og kort sigt. fokuseringen på tre forretningsområder er et led i den langsigtede omstillingsproces. på kort sigt kan der opstå behov for en hurtig og konkret indsats fra Vækstforums side. Vækstforum kan derfor på eget initiativ igangsætte særlige indsatser med stort erhvervspotentiale, som kan række ud over Vækstforums tre forretningsområder. Det kan være indsatser der adresserer udfordringer på såvel generelle som specifikke rammebetingelser. Særlige indsatser besluttes af Vækstforum, eventuelt som en del af handlingsplanen. De særlige indsatser er tidsbegrænsede. Der afsættes puljemidler særskilt til særlige indsatser. Side 26 / 27 Syddansk Vækstforum

27 tværgående kriterier Vækstforums indsats bygger på en række tværgående kriterier, som vil blive lagt til grund for indsatsen: Virksomhedsengagement Vækstforum lægger afgørende vægt på et stærkt virksomhedsengagement i initiativerne. Offentlig-private partnerskaber Initiativerne skal skabe samspil mellem den offentlige og den private sektor med henblik på at udnytte fælles potentialer og skabe løsninger på et højere niveau. Samordning og koordinering Initiativerne skal medvirke til at samordne og koordinere regionens mange aktiviteter med henblik på at sikre synergi og undgå overlap og parallelsystemer. Fokusering Initiativerne skal bidrage til at samle kræfterne i større og perspektivrige initiativer, der synligt og markant løfter regionen på udvalgte områder. Vækst i yderområder Initiativerne skal komme hele regionen til gode ved at satse på brobygning til yderområdernes særlige styrker og potentialer til gavn for hele regionen. Bæredygtighed Initiativerne skal skabe vækst og udvikling uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at få opfyldt deres behov i fare. Begrebet bæredygtighed omfatter miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Samfinansiering Der skal være bredt ejerskab og fælles prioritering af ressourcer til de initiativer og udviklingsaktiviteter, Vækstforum igangsætter. Samfinansiering og matchning af midler vil være et krav, uanset om det gælder EU-midler eller regionale udviklingsmidler. Globalisering Initiativerne skal have perspektiver i forhold til globaliseringens muligheder og omsætte dem til konkurrencemæssige fordele. Der satses målrettet og strategisk på internationalt samarbejde.

28 Syddansk Vækstforum Damhaven Vejle DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Mediegruppen

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i handlingsplanen 2012-2013 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Handlingsplan 2012-13 Handlingsplanen er udgangspunkt for Vækstforums indsats i 2012-13 og det første skridt

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

HANDLINGS- PLAN 2014-15 UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15

HANDLINGS- PLAN 2014-15 UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15 HANDLINGS- PLAN 2014-15 { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15 VÆKST I SYDDANMARK EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED FOKUS PÅ RESULTATER I 2020 skal

Læs mere

Det syddanske Vækstforums Handlingsplan Omstilling til højere vækst

Det syddanske Vækstforums Handlingsplan Omstilling til højere vækst Det syddanske Vækstforums Handlingsplan 2009-2010 - Omstilling til højere vækst Fremtidens erhvervsfyrtårne Temaet for handlingsplan 2009-2010 er: Omstilling til højere vækst Regeringens seneste regionalpolitiske

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

HANDLINGS- PLAN udkast. udkast. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Handlingsplan

HANDLINGS- PLAN udkast. udkast. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Handlingsplan HANDLINGS- PLAN 2014-15 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Handlingsplan 2014-15 { handlingsplan } Forord af vækstforums formand - under udarbejdelse - INDHOLD:

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

HANDLINGS- PLAN UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan

HANDLINGS- PLAN UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan HANDLINGS- PLAN 2014-15 { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } VÆKST I SYDDANMARK EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012. Strategi. Vækstforum Region Syddanmark

Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012. Strategi. Vækstforum Region Syddanmark Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012 Strategi Vækstforum Region Syddanmark Strategiens grundlag Klyngeudvikling Oplevelsesøkonomi Det Sunde Liv Menneskelige ressourcer Forskning, innovation og nye teknologier

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Oplæg til kommunale synspunkter om Det Syddanske Vækstforum strategi

Oplæg til kommunale synspunkter om Det Syddanske Vækstforum strategi Oplæg til kommunale synspunkter om Det Syddanske Vækstforum strategi 2012-16 Baggrund Det Syddanske Vækstforum skal i løbet af 2011 udarbejde en ny strategi for sit arbejde i perioden 2012-2016. Strategien

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012 syddansk Der er ikke foretaget tekstmæssige ændringer af Erhvervsudviklingsstrategien. Dette er udelukkende et genoptryk i nyt design. Indhold Strategiens grundlag...

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Omstilling til højere vækst

Omstilling til højere vækst Syddansk Vækstforums Handlingsplan 2009-2010 Omstilling til højere vækst Velfærdsteknologier og -service Oplevelseserhverv Energi Klynger Hvem er Vækstforum? Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Fornyelse og vækst. i en international vækstregion. Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009. Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum

Fornyelse og vækst. i en international vækstregion. Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009. Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum Fornyelse og vækst i en international vækstregion Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum Fornyelse og vækst i en international vækstregion Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland

Beskæftigelsesregion Nordjylland Brainstormingseminar 22. september 2008: Arbejdskraft, kompetencer og uddannelse - Styr på viden, behov og samarbejde Nordjylland i overskrifter Sammenhæng mellem: Erhvervsindsatsen Beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regionshuset, Vejle 11. juni 2013 Regional Udvikling v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regional Udviklings mål for 2016 Konkurrencedygtige virksomheder En veluddannet arbejdskraft Effektiv

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Pkt. 4 bilag 1 Syddansk indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014

Pkt. 4 bilag 1 Syddansk indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014 Pkt. 4 bilag 1 Syddansk indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014 HØJVÆKSTMODEL Der skabes for få højvækstvirksomheder i Danmark, kun 2% af de danske virksomheder med over 250 ansatte er etableret inden

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere