Det syddanske Vækstforums Handlingsplan Omstilling til højere vækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det syddanske Vækstforums Handlingsplan Omstilling til højere vækst"

Transkript

1 Det syddanske Vækstforums Handlingsplan Omstilling til højere vækst

2 Fremtidens erhvervsfyrtårne Temaet for handlingsplan er: Omstilling til højere vækst Regeringens seneste regionalpolitiske vækstredegørelse viser, at den syddanske region har: Mange virksomheder i erhverv med lav produktivitet og beskæftigelsestilbagegang Få virksomheder inden for højproduktive erhverv Vækstforum vil sikre den fremtidige velstand i Syddanmark ved et forpligtigende partnerskab mellem den offentlige og den private sektor. Vækstforum vil omstille regionens virksomheder til højere vækst ved at Øge værditilvæksten i eksisterende erhvervsstyrker gennem fælles nye forretningsområder Skabe grundlaget for vækstvirksomheder inden for udvalgte højproduktive erhverv Vækstforum vil særligt arbejde på at udvikle potentialerne i regionens yderområder og grænseområdets særlige kvaliteter Vækstforums handlingsplan er to-årig med en evaluering efter et år 2

3 De strategiske mål Med udgangspunkt i erhvervsudviklingsstrategien vil det syddanske Vækstforum i perioden arbejde for: En fastholdelse af den nuværende indkomstvækst på 4 % om året Det betyder, at hver beskæftiget syddansker i gennemsnit vil tjene xx kr. mere i 2012 end i 2007 Øge værditilvæksten fra de nuværende 1,2 % til 2 % om året Det betyder, at værdien af det hver medarbejder producerer i gennemsnit vil være xx kr. højere i 2012 end i

4 Det syddanske vækstpotentiale 4 forretningsområder Medico/sundhed, oplevelseserhverv og energi er i den syddanske region væksterhverv med et voksende nationalt og globalt marked - Vækstforum satser inden for disse brancher på forretningsområderne Velfærdsteknologi og -service, Oplevelseserhverv og Energi Den syddanske region har særlige geografiske erhvervskoncentrationer inden for erhverv med lav produktivitet og tilbagegang i beskæftigelsen - Inden for disse erhverv vil Vækstforum satse på fælles udvikling af nye forretningsområder inden for klynger, hvor vi kan øge værditilvæksten og vende tilbagegangen i beskæftigelsen 4

5 To særlige indsatser Vækst i yderområder regional balance Vækstforum vil gøre en særlig indsats for at understøtte væksten i regionens yderområder ved at: Realisere yderområdernes potentialer inden for de fire forretningsområder Afsætte midler til en kapitalfond med særlig fokus på yderområderne Afsætte en særlig pulje til kompetenceudvikling i yderområderne Grænseoverskridende samarbejde fra grænseregion til vækstregion I partnerskab med regeringen vil Syddanmark og Schleswig-Holstein arbejde for at realisere grænseregionen som et nordeuropæisk knudepunkt Vækstforum vil arbejde for at realisere vækstpotentialet i den dansk-tyske grænseregion inden for de fire forretningsområder Vækstforum vil sikre synergi med interreg-programmerne, med særlig fokus på INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. 5

6 Fokus på effekt Vækstforum vil på hvert forretningsområde prioritere de projekter der har den største effekt og dermed det største bidrag til at nå målene for vækstforums indsats Velfærdsteknologi og -service Højere værditilvækst i eksisterende virksomheder inden for velfærdsteknologi og -service Flere nye vækstvirksomheder inden for velfærdsteknologi og -service Frigøre arbejdskraftressourcer på social- og sundhedsområdet gennem ny teknologier og services Indkomstvækst på 4% Værditilvækst på 2% Energi Oplevelseserhverv Øge værditilvækst inden for offshore, energiforsyning og mekatronik Gartnerierhvervet bliver mere energieffektivt Højere værditilvækst inden for turismeerhvervet Flere arbejdspladser inden for turismeerhvervet Flere vækstvirksomheder inden for formgivnings-, image- og brandingerhvervene Klynger 6 Højere værditilvækst inden for eksisterende erhvervsklynger gennem udvikling af nye forretningsområder Udvikling nye arbejdspladser i dokumenterede, potentielle nye klynger

7 Vækst gennem partnerskab Vækstforum ønsker at nå målene gennem et stærkt og forpligtende offentligt-privat samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, stat og kommuner (triple helix) Vækstforum vil samarbejde med regeringen om vækst og erhvervsudvikling i regionen gennem partnerskabsaftalen og forankringen af regeringens globaliseringsstrategi. Vækstforum vil aktivt søge at koble de syddanske udfordringer til den nationale agenda og tiltrække nationale og internationale projekter til Syddanmark. 7

8 Værktøjskassen Vækstforum vil nå målene inden for de fire forretningsområder gennem anvendelse af vækstdriverne, som er den overordnede værktøjskasse : Iværksætteri Herunder tiltrækning af kapital, udvikling af vækstvirksomheder og fremme af iværksætterkultur Menneskelige ressourcer Herunder efteruddannelse af arbejdsstyrken, erhvervsrettet uddannelse samt tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft Forskning, innovation og anvendelse af nye teknologier Herunder øget teknologianvendelse, teknologioverførsel, brug af design og forsknings- og innovationssamarbejde 8

9 Omstilling til højere vækst Mål, fremtidens fyrtårne og værktøjer Strategiske mål Effekt Velfærdsteknologi og -service Oplevelseserhverv Energi Klynger Forskning, innovation og anvendelse af nye teknologier Iværksætteri Menneskelige Ressourcer Vækst i yderområder Grænseoverskridende samarbejde 9

10 Arbejdsmetoden Det gode projekt Udviklingsgrupperne: Etableres til udvikling af initiativer inden for forretningsområderne Kan have deltagelse af kommuner, erhvervsfolk, forskere m. fl. Evt. statslige aktører efter behov. Udviklingsgruppe Udviklingsgruppe Udviklingsgruppe Udviklingsgruppe Koordineres af Vækstforums sekretariat Kan ikke indstille, men rådgive. Vækstforums sekretariat vil indgå i dialog og rådgivning med lokale og regionale aktører for at styrke ansøgninger, sikre maksimal funding, koordinere på tværs og lave matchmaking L o k a l e o g r e g i o n a l e i n t e r e s s e n t e r Lokale og regionale aktører, der skal omsætte midler og planer til effekt 10

11 De enkelte forretningsområder

12 Velfærdsteknologi og service Velfærdsteknologi og -service et milliardpotentiale Vækstforum vil realisere det forretningsmæssige potentiale inden for velfærdsteknologi og -service Velfærdsteknologi og service handler om de forretningsmuligheder, der er i nye teknologier og services rettet mod social- og sundhedssektoren. Med velfærdsteknologi forstås en teknologi, der kan hjælpe og assistere brugere inden for social- og sundhedsområdet og effektivisere arbejdsgangene. Den særlige syddanske vinkel ligger i samspillet og krydsfeltet mellem socialområdet, sundhedsområdet og erhvervslivet Case KOL-kuffert eller hjertekuffert Teknologi på sundheds -området Teknologi på socialområdet Erhvervslivet 12

13 Velfærdsteknologi og service Udfordringer Syddanmark skal have flere private virksomheder inden for velfærdsteknologi og service Behov for at styrke vidensoverførsel og samarbejde mellem offentlige og private aktører gennem offentlig-private partnerskaber Potentiale Voksende nationalt og internationalt marked for velfærdsteknologier og services som følge af manglen på arbejdskraft og flere ældre Den syddanske region har internationalt førende kompetencer og erfaringer inden for robotteknologi og telemedicin Stor offentlig kompetencebase, der kan sikre efterspørgsel, udvikling og implementering National satsning på arbejdskraftbesparende teknologier i forbindelse med kvalitetsreformen Case om vel- færdsteknolo- gi og service - ældreområdet 13

14 Velfærdsteknologi og service Vækstforum vil arbejde for at opnå følgende målsætninger: Xx% højere værditilvækst i eksisterende virksomheder inden for velfærdsteknologi og -service Xx% flere nye vækstvirksomheder inden for velfærdsteknologi og -service Frigøre xx% af arbejdskraftressourcerne i social- og sundhedsområdet til andre funktioner gennem brug af nye teknologier og services Case om velfærdsteknologi og service - robotteknologi 14

15 Velfærdsteknologi og service Målene skal nås gennem brug af vækstdriverne i værktøjskassen: Iværksætteri Menneskelige ressourcer Forskning, innovation og anvendelse af nye teknologier Vækstforum vil selv tage initiativ til at udvikle initiativer, der bygger på: - Offentlig-privat partnerskab - Teknologioverførsel og implementering af nye teknologier - Brugerdreven innovation - Tiltrække kapital og investeringer - Iværksætteri 15

16 Energi Energi for fremtiden Stigende energipriser skaber et stort behov for intelligente og effektive energiteknologier og -systemer Vækstforums energisatsning handler om at udnytte de forretningsmuligheder, der er i nye teknologier og systemer rettet mod energiproduktion, energiforsyning og energibesparelser Case Energibesparende teknologi fx. mekatronik Potentiale Forventede nye markeder for energiteknologier på xx mia. kr. om året Den syddanske region har internationale styrker inden for offshore, mekatronik 1 og energiforsyning Gartnerierhvervets fremtidige lønsomhed er afhængig af højere energieffektivtet 1 Mekatronik er sammensat af ordene mekanik og elektronik. Begrebet dækker over teknologi som integrerer maskinteknik med elektronik og software. F.eks. inden for termostater, varmepumper eller vindmøller 16

17 Energi Vækstforum vil arbejde for at opnå følgende målsætninger: Øge værditilvæksten fra xx% til xx% inden for offshore, energiforsyning og mekatronik Gartnerierhvervet bliver xx% mere energieffektiv gennem udvikling og implementering af nye teknologier Case Energieffektivisering i gartneriet 17

18 Energi Målene skal nås gennem brug af vækstdriverne i værktøjskassen: Iværksætteri Menneskelige ressourcer Forskning, innovation og anvendelse af nye teknologier Case Offshore Vækstforum vil selv tage initiativ til at udvikle initiativer, der bygger på: Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft Samarbejde mellem forskningsverdenen og erhvervslivet Teknologianvendelse 18

19 Oplevelseserhverv Syddanmark En oplevelsesregion i verdensklasse Oplevelsesøkonomi handler om økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser. I nogle tilfælde er oplevelsen hele produktet, for eksempel inden for turismen. I andre tilfælde bruger erhvervslivet oplevelser til at øge værdien af et produkt, som for eksempel ved øget brug af design. Case Leg og læring 19

20 Oplevelseserhverv Potentiale og udfordringer Den syddanske region er Danmarks største danske turistregion med xx.xxx årlige overnatninger Samtidig har den syddanske region det næstlaveste døgnforbrug pr. turist blandt de danske regioner med xxx kr. pr. døgn. I hovedstaden er døgnforbruget på xxxx kr. Syddanmark har internationale topattraktioner og en international lufthavn Syddanmark har store potentialer inden for erhvervsturisme Formgivnings-, image- og brandingerhvervene rummer et stort syddansk potentiale især relateret til design Den syddanske region har stærke vidensinstitutioner inden for formgivning, image og branding Et attraktivt image som oplevelsesregion vil styrke Syddanmarks muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft Case Designlaboratorierne 20

21 Oplevelseserhverv Vækstforum vil arbejde for at opnå følgende målsætninger: Xx% højere værditilvækst i turismeerhvervet Xx% flere arbejdspladser inden for turismeerhvervet Xx% flere vækstvirksomheder inden for formgivnings-, image- og brandingerhvervene Case Kompetenceudvikling i turismen 21

22 Oplevelseserhverv Målene skal nås gennem brug af vækstdriverne i værktøjskassen: Iværksætteri Menneskelige ressourcer Forskning, innovation og anvendelse af nye teknologier Vækstforum vil selv tage initiativ til at udvikle initiativer, der bygger på: Inden for turisme: Kompetenceudvikling Destinationsudvikling Markedsføring af turisme Inden for formgivning, image og branding: Design Udvikling af vækstvirksomheder 22

23 Klynger Konkurrenceevne gennem samarbejde Klyngeudvikling handler om at virksomheder gennem samarbejde bliver i stand til at udvikle sig og sikre indtjening og beskæftigelse Innovation og udvikling i virksomheder fremmes, når virksomhederne ser sig selv som en del af et større net, hvor de enkelte aktørers kompetencer og kvaliteter til sammen danner baggrund for fremstillingen af konkurrencedygtige produkter og services. Private virksomheder er en klynges centrale aktører. Case Aluminiumklyngen 23

24 Klynger Udfordringer og potentiale De traditionelle syddanske erhvervsklynger og styrkepositioner er generelt inden for brancher med lav produktivitet og beskæftigelsestilbagegang Globaliseringen øger kravene til løbende udvikling af virksomhederne Syddanmark har en række geografiske erhvervskoncentrationer, der via et klyngesamarbejde kan øge værditilvæksten Case Robotklyngen 24

25 Klynger Vækstforum vil arbejde for at opnå følgende målsætninger: Xx% højere værditilvækst inden for de eksisterende erhvervsklynger gennem udvikling af nye forretningsområder Udvikling af xx antal arbejdspladser i dokumenterede, potentielle nye klynger*. Blandt disse vil der være fokus på eventuelle klyngesamarbejder inden for syddanske styrkepositioner. Case Fødevareerhvervet * Vækstforum har igangsat en afdækning af potentielle klynger. Afdækningen afsluttes i december

26 Klynger Målene skal nås gennem brug af vækstdriverne i værktøjskassen: Iværksætteri Menneskelige ressourcer Forskning, innovation og anvendelse af nye teknologier Vækstforum vil selv tage initiativ til at udvikle initiativer, der bygger på: Samarbejde inden for klyngerne, f.eks. Kompetenceudvikling, efteruddannelse Iværksætteri, herunder spin-off Innovationssamarbejde 26

27 De særlige indsatser

28 Vækst i yderområder Vækstforum har de samme målsætninger for yderområderne som for resten af regionen, men vil desuden iværksætte tre specifikke tiltag: Vækstforum vil realisere yderområdernes potentialer inden for de fire forretningsområder ved at: I vurderingen af ansøgninger vurderes effekter til gavn for yderområderne særlig positivt. Derudover vil der i vurderingen af de tværgående kriterier blive taget hensyn til yderområdernes særlige problemstillinger. Understøtte projektudvikling i yderområderne gennem en task-force for projektudvikling og afsættelse af særlige midler til projektudvikling Vækstforum vil oprette en kapitalfond til investeringer i forskning og innovation i private virksomheder med særlig fokus på yderområderne Vækstforum vil afsætte en særlig pulje til kompetenceudvikling i yderområderne 28

29 Grænseoverskridende samarbejde Fra grænse- til vækstregion et nordeuropæisk knudepunkt Vækstforum vil arbejde for at realisere vækstpotentialerne i den dansk-tyske grænse region I forhold til Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen vil Vækstforum understøtte grænseregionens styrkepositioner og indsatsområder inden for de fire forretningsområder Vækstforum vil sikre synergi med interreg-programmerne, med særlig fokus på INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. 29

30 Finansiering, effektmål og værktøjer 30

31 Finansiering Vækstforums indsatser finansieres primært gennem: EU s Regionalfond, hvoraf 41% af midlerne skal anvendes til gavn for yderområderne EU s Socialfond, hvoraf 41% af midlerne skal anvendes til gavn for yderområderne Regionale erhvervsudviklingsmidler Vækstforum ønsker samfinansiering med andre midler, herunder nationale puljer, kommunale midler og fondsmidler 31

32 Effektstyring Strategien Vækstforum vil bruge effektstyring som grundlag for indsatsen Indkomstvækst 4 % Værditilvækst 2% Effekt Projekter og initiativer Projekter og initiativer Projekter og initiativer Projekter og initiativer Projekter og initiativer Projekter og initiativer Projekter og initiativer Projekter og initiativer Projekter og initiativer Principper for projektudvælgelse Forretningsområder Klynger Oplevelseserhverv Velfærdsteknologi og -service Energi 32

33 Effektvurdering Vækstforum vil vurdere det enkelte projekt efter projektets effekt på målsætningerne Indikatorerne for målsætningerne vil blive udviklet hen mod ansøgningsproceduren På klyngeområdet vil der blive foretaget en særlig ekspertvurdering EKSEMPEL Potentiale Hvilken forventet effekt vil projektet eller aktiviteten have? 5,00 Prioriteringsoversigt Kompleksitet Forandringsomfang og omkostninger ved aktiviteten eller projektet, samt tidsdimensionen: hvor lang tid vil implementering tage? Potentiale 4,00 3,00 Høj kompleksitet Stort potentiale Høj kompleksitet Lille potentiale Lav kompleksitet Stort potentiale Lav kompleksitet Lille potentiale Priorititet 1 Fokusering For hvert indsatsområde præciseres, hvilken effekt der prioriteres efter 2,00 Prioritet 3 1,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Priorititet 2 Kompleksitet 33

34 Tværgående kriterier fra Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi Vækstforums indsats bygger på en række tværgående kriterier, som vil blive lagt til grund for indsatsen: Offentligt-privat partnerskab Projektet skal skabe samspil mellem den offentlige og den private sektor med henblik på at udnytte fælles potentialer og skabe løsninger på et højere niveau. Samordning og koordinering Projektet skal medvirke til at samordne og koordinere regionens mange aktiviteter med henblik på at sikre synergi og overlap og parallelsystemer. Fokusering Projektet skal bidrage til at samle kræfterne i større og perspektivrige initiativer, der synligt og markant løfter regionen på udvalgte områder. Globalisering Projektets skal have perspektiver i forhold til globaliseringens muligheder og omsætter af dem til konkurrencemæssige fordele. Der satses målrettet og strategisk på internationalt samarbejde. Vækst i yderområder Projektet skal komme hele regionen til gode ved at satse på brobygning til yderområdernes særlige styrker og potentialer til gavn for hele regionen. Bæredygtighed Projektet skal skabe vækst og udvikling uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at få opfyldt deres behov i fare. Begrebet bæredygtighed omfatter miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Samfinansiering Der skal være bredt ejerskab og fælles prioritering af ressourcer til de initiativer og udviklingsaktiviteter, vi igangsætter. Samfinansiering og matchning af midler vil være et krav, uanset om det gælder EU-midler eller regionale udviklingsmidler. 34

Omstilling til højere vækst

Omstilling til højere vækst Syddansk Vækstforums Handlingsplan 2009-2010 Omstilling til højere vækst Velfærdsteknologier og -service Oplevelseserhverv Energi Klynger Hvem er Vækstforum? Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i handlingsplanen 2012-2013 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Handlingsplan 2012-13 Handlingsplanen er udgangspunkt for Vækstforums indsats i 2012-13 og det første skridt

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Oplæg til kommunale synspunkter om Det Syddanske Vækstforum strategi

Oplæg til kommunale synspunkter om Det Syddanske Vækstforum strategi Oplæg til kommunale synspunkter om Det Syddanske Vækstforum strategi 2012-16 Baggrund Det Syddanske Vækstforum skal i løbet af 2011 udarbejde en ny strategi for sit arbejde i perioden 2012-2016. Strategien

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012. Strategi. Vækstforum Region Syddanmark

Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012. Strategi. Vækstforum Region Syddanmark Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012 Strategi Vækstforum Region Syddanmark Strategiens grundlag Klyngeudvikling Oplevelsesøkonomi Det Sunde Liv Menneskelige ressourcer Forskning, innovation og nye teknologier

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Det går fremad med væksten i Danmark. Det gælder også i Syddanmark. Den digitale omstilling af danske virksomheder er central

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

HANDLINGS- PLAN 2014-15 UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15

HANDLINGS- PLAN 2014-15 UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15 HANDLINGS- PLAN 2014-15 { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15 VÆKST I SYDDANMARK EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED FOKUS PÅ RESULTATER I 2020 skal

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Invitation til regionalt samarbejde om vækst og fornyelse Handlingsplan 2007-2008 Vækstforum Region Syddanmark Baggrund Klyngeudvikling Oplevelsesøkonomi Det sunde liv Menneskelige ressourcer Forskning,

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Det syddanske Vækstforums Handlingsplan 2009 2010. Ansøgningsvejledning. syddansk

Det syddanske Vækstforums Handlingsplan 2009 2010. Ansøgningsvejledning. syddansk Det syddanske Vækstforums Handlingsplan 2009 2010 Ansøgningsvejledning syddansk Indhold Velfærdsteknologier og service Indkomstvækst på 4% Værditilvækst på 2% Iværksætteri Menneskelige ressourcer Forskning,

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Direktør Claus Schmidt Foreningens organisering Formandskab Formand Direktør Leif Friis Jørgensen Naturmælk Næstformand Borgmester H.P. Geil Haderslev

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012 syddansk Der er ikke foretaget tekstmæssige ændringer af Erhvervsudviklingsstrategien. Dette er udelukkende et genoptryk i nyt design. Indhold Strategiens grundlag...

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Status og anbefalinger. fra Vækstforums arbejde 2006-2009

Status og anbefalinger. fra Vækstforums arbejde 2006-2009 Status og anbefalinger fra Vækstforums arbejde 2006-2009 Om Syddansk Vækstforum? Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, viden- og uddannelses institutioner, arbejdsmarkedets parter,

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regionshuset, Vejle 11. juni 2013 Regional Udvikling v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regional Udviklings mål for 2016 Konkurrencedygtige virksomheder En veluddannet arbejdskraft Effektiv

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 1. Indledning Danmark er et af verdens mest velstående lande og et af de samfund i verden, hvor velstanden er mest ligeligt fordelt.

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere