den rollebaserede brugergrænseflade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den rollebaserede brugergrænseflade"

Transkript

1 WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner grundlag for, at brugerne og derved virksomheden får en øget produktivitet og effektivitet. Men, virksomheder er ikke ens og det er den metode, hvorpå arbejdet udføres på, heller ikke. Det betyder i praksis, at de roller, som brugergrænsefladerne er opbygget efter, ikke i alle tilfælde dækker den enkelte virksomheds behov. I dette white paper vil vi introducere en række værktøjer, som beskriver, hvorledes man, på egen hånd i virksomheden, kan tilpasse profiler eller oprette nye profiler. Dette er dokument nr. to i serien af white papers, som beskriver den rollebaserede brugergrænseflade i Microsoft Dynamics NAV. Det første dokument Rollebaseret brugergrænseflade. Hvad betyder det i praksis? indeholder en generel introduktion til begreberne og værktøjerne i det rollebaserede Microsoft Dynamics ERPsystem. Det anbefales, at du læser dette white paper, inden du læser videre. Om dette dokument Dette er det andet white paper i en serie, som beskriver den rollebaserede brugergrænseflade i Microsoft Dynamics NAV. I dette white paper bliver du introduceret til, hvorledes du på egen hånd kan tilpasse brugergrænsefladen, så den passer til netop din virksomhed. 1 cgi.dk 2014 CGI GROUP INC.

2 Indledning Når man installerer Microsoft Dynamics NAV, medfølger en række prædefinerede rolleprofiler. Eksempelvis en profil, som dækker rollen Salgschef, og én som dækker rollen Salgsordrebehandler. Selvom der i Microsoft Dynamics NAV 2015 medfølger over 20 prædefinerede roller, opstår der alligevel ofte behov for enten at tilpasse de prædefinerede rolleprofiler eller at lave nye. Eksempelvis en profil til rollen for en ekstern salgsmedarbejder. Derfor er det vigtigt, at virksomheden selv foranlediger opsætningen af de manglende profiler. Enten ved at udarbejde dem selv eller ved at bede CGI om hjælp. Dette dokument giver en række overordnede eksempler på, hvorledes der foretages ændringer i eksisterende profiler, og hvorledes der oprettes nye profiler. Inden du læser dette dokument, anbefales det, at du har læst dokumentet Rollebaseret brugergrænseflade. Hvad betyder det i praksis?, hvori en generel introduktion til den rollebaserede brugergrænseflade beskrives, samt hvor de forskellige værktøjer og termer forklares. NIVEAUER AF PROFILER Alle profiler kan tilpasses i Microsoft Dynamics NAV. Inden tilpasningen af profiler påbegyndes, er det vigtigt at være bevidst om, på hvilket niveau man ønsker at tilpasse profilen. Skal ændringen kun være tilpasset en enkelt bruger eller skal det være en generel ændring, som gælder alle brugere med samme profil. Der findes i Microsoft Dynamics NAV tre niveauer af profiltilpasning: Profilniveau Customisering Beskrivelse Ved installation af Microsoft Dynamics NAV medfølger en række prædefinerede profiler. Disse profiler er udarbejdet af Microsoft og er baseret på flere års analyse af, hvorledes brugere af ERP-systemer arbejder afhængig af, hvilken rolle de udfører i virksomheden. Ved installation af Microsoft Dynamics NAV medfølger over 20 prædefinerede profiler. Fælles for disse gælder det, at de er kodetilpasset af Microsoft. Denne kodetilpasning kaldes for customisering. Customiseringstilpasninger giver bl.a. mulighed for at programmere nye funktioner og kald fra navigationsruden eller at lave køindikatorer og diagrammer. Konfiguration Kodetilpasninger udføres typisk af CGI. I de tilfælde hvor man i virksomheden ønsker, at en gruppe af medarbejdere, fx alle salgsordrebehandlere, anvender samme profil og hvor den prædefineret profil ikke er god nok, kan virksomheden lave opsætningstilpasninger i profilen og efterfølgende distribuere profilen til hele afdelingen. En sådan form for tilpasning kaldes for konfiguration. Konfigurationstilpasninger giver mulighed for at tilføje, ændre eller slette i visninger i profilerne. Herunder fx at tilføje nye diagrammer, genveje eller at fjerne eller skjule sekundære informationer med videre. Konfiguration udføres typisk af virksomhedens systemadministrator eller superbrugere. I nogle tilfælde med hjælp fra CGI. I de tilfælde hvor en enkelt bruger ikke får opfyldt sit behov med den tilknyttede profil, har brugeren mulighed for at ændre sin egen profil. Denne form for opsætningstilpasning kaldes for personalisering. Personalisering Personaliseringstilpasninger giver bl.a. muligheder for at tilpasse kolonner og visning af kolonner, ændre indholdet i dropdown-menuer, ændre navigationsruden, tilføje eller fjerne faktabokse, gemme filtre og meget mere. Personalisering udføres typisk af virksomhedens brugere. Superbrugere har dog mulighed for at begrænse muligheder for personalisering for brugere af 2

3 udvalgte profiler. Profilerne er opbygget i lag. Det betyder, at en ændring, foretaget som personalisering bygger på en konfiguration, der igen bygger på en customisering. Det gør, at ændringer foretaget på et niveau nedarves til det næste niveau. Al konfiguration og personificering gemmes som metadata i Microsoft Dynamics NAV og er således omfattet af fx backup. Arkiveringen sker på tværs af regnskaber i samme database. Når en bruger anvender Microsoft Dynamics NAV, vil klienten automatisk gemme en personlig fil. I denne fil huskes blandt andet størrelsen på de vinduer, som brugeren arbejder i. Det betyder således, at alt efter hvilken klient, som brugeren arbejder på, kan størrelsen af skærmbillederne være forskellige. Eksempelvis når der anvendes en mobilenhed vs. en stationær PC. Dataene gemmes i en XML-fil, som placeres lokalt på klienten. PRÆDEFINEREDE PROFILER De fleste opfatter konfiguration som et udtryk for, hvorledes Rollecentret ser ud og hvad det indeholder. Dette er en udbredt fejl. Konfiguration kan være meget mere end dette. Ved installation af Microsoft Dynamics NAV medfølger over 20 prædefinerede profiler. Disse er alle customiseret af Microsoft, og enkelte af dem er også prækonfigureret. Således er indholdet i standardprofilerne Bogholder, Salgschef og Ordrebehandler konfigureret dybere, end blot rollecentret. Hvis en Salgschef eksempelvis åbner et kort, ses nogle felter. Hvis en anden bruger, fx en Produktionsplanlægger, åbner samme kort, ses andre felter. 3

4 Rollecenter Rollecenteret er det første skærmbillede, du møder, når du åbner Microsoft Dynamics NAV. Rollecentret er ofte centrum for brugerens arbejde - et cockpit, kan man kalde det. Det er heri, brugeren danner sig det store overblik og heri, at både kollegaer og Microsoft Dynamics NAV kan skubbe informationer til brugeren. Rollecentret er opbygget af forskellige dele afhængig af den profil, som anvendes. I nedenstående kan du se nogle eksempler. Som udgangspunkt kan du se, at alle rollecentre er opbygget efter samme skabelon. Det vil sige, at der er et navigationsområde (højre side), et bånd (toppen) og et arbejdsområde (midten) og at der i arbejdsområdet er vist fx køindikatorer og på nogle også diagrammer. Hvis du ser nøje efter, kan du også se, at skærmbilledet nederst til venstre er vist i SharePoint, nederst i midten Tablet-klienten og nederst til højre, SharePoint-klienten. Med andre ord er opbygningen stort set ens, uanset hvilken af de tre klientprogrammet, du anvender: Windows-klienten SharePoint-klienten (Microsoft Dynamics NAV for Office 365) Web-klienten Tablet-klienten Det betyder også, at de profiler du får tildelt, følger dig, uanset hvilken enhed du anvender, eller hvilket klientprogram du anvender. 4

5 OPBYGNING AF ROLLECENTER De enkelte rollecentre indeholder forskellige dele alt efter, hvilken profil som du anvender. Grundlæggende er de dog opbygget efter samme principper. I nedenstående eksempel kan du se rollecentret for Salgsordrebehandler, som det der ud i Microsoft Dynamics NAV Nogle af delene er faste og kan ikke tilpasses, fx Menupanelet, Brødkrummepanelet og Statuslinjen. Andre kan tilpasses. Salgsordrebehandlerens skærmbillede DELE PÅ ROLLECENTER Delene, som kan tilpasses, kan overordnet beskrives således: Profilniveau Brødkrummepanel Menupanel Beskrivelse Viser hvor du befinder dig i applikationen. Du kan bruge panelet til at gå tilbage eller frem. Ligesom du kender det fra en Internet Browser. Det er fra denne menu, at du bl.a. tilpasser siden, ændre sprog eller server. Statuslinje Navigationsrude Køindikatorer Mine notifikationer Bånd Diagrammer Viser aktuel bruger logon, dato, regnskabsnavn m.v. Navigationsruden indeholder, foruden menuen til rollecenterets startside, i nogle tilfælde også en række undermenuer. I salgsordrebehandlerens tilfælde vises også en menu for bogførte dokumenter. Desuden vises der på alle rollecentre også en generel menu kaldet Afdelinger. Aktiveres denne menu, fås der adgang til den øvrige applikation. Køindikatorer viser en række stakke, som er relevant for rollen. I salgsordrebehandlerens tilfælde ses eksempelvis stakke for Åbne tilbud, Åbne salgsordrer eller salgsordrer, som er forsinkede. Som det fremgår, vises mængden af aktiviteter for hvert punkt såvel grafisk ved størrelsen af stakken som med tal. Med et klik med musen, fås adgang til data i stakkene. Som en integreret del af Microsoft Dynamics NAV er det muligt at tilknytte noter på alle typer af data. Eksempelvis en debitor, en vare eller en ordre. Nogle noter kan være personlige fra en bruger til en anden. Når en bruger således tilknytter en note på fx en salgsordre og adresserer den til en anden bruger, får denne bruger en notifikation direkte vist i rollecenteret. Rollecentret indeholder også et bånd. Båndet består af en række funktioner og genveje. Diagramdele viser simple KPI (nøgletalsindikatorer) og adskiller sig fra de øvrige rollecenterdele ved, at denne del er grafiskorienteret, og at du kan 5

6 Rapportkø Mine debitorer indsætte flere diagramdele ad gangen. Når diagramdelen åbnes fra rollecenterets startside, kan brugeren vælge mellem en række prædefinerede diagrammer. Nogle er 2-dimensionelle og andre 3-dimensionelle. Det er også muligt at lave egne diagrammer. Viser de rapporter, som du har valgt at sende til køen i stedet for umiddelbar udskrift. Profilen Salgsordrebehandler indeholder også en liste over brugerens favoritkunder. Listen fungerer som brugerens genvejsliste, men da brugeren heri har defineret sine favoritkunder, kan definitionen genbruges i mange andre sammenhænge, fx i forbindelse med filtersætning i udskrifter og lister. Fra andre profilers rollecenter, eksempelvis fra Indkøberprofilen, fås adgang til favoritliste over Mine leverandører og Mine varer. Nogle rollecentre indeholder også andre dele. Eksempelvis indeholder nogle mulighed for at kunne tilknytte Links (genveje til hjemmesider eller serverdrev), Min Opgavekø (som viser de jobs, som brugeren har i afviklingskø), Connect Online (Feeds fra Microsoft Customer Source) m.v. Desuden er det også via customisering muligt at få vist eksterne data. Eksempelvis data fra tjenester (fx GEO-data fra Bing) eller BI (fx fra Excel eller SQL). 6

7 Ændring af profiler Inden der foretages ændringer af profiler, er det vigtigt at være bevidst om, hvorvidt ændringen er en personalisering eller en konfiguration. Altså om ændringen kun gælder for mig eller for min afdeling. Vi skal i dette kapitel give eksempler på, hvorledes der tilføjes både personaliseringer og konfiguration. Det skal dog pointeres, at der kun er tale om eksempler. Ændringer af profiler kan indeholde mange forskellige typer af ændringer, og vi vil i dette white paper kun give eksempler. Ønsker du at vide mere om ændring af profiler, er dette beskrevet som en del af CGI s generelle introduktionskursus til Microsoft Dynamics NAV. PERSONALISERING AF PROFILER De fleste brugere foretager jævnligt personalisering af deres profil for at gøre arbejdet lettere. Et af de typiske eksempler er at tilføje eller at fjerne felter i en liste, eller at ændre bredden på kolonnerne i listen. ROLLECENTER Rollecentret er derfor et godt sted at starte vores introduktion af ændringer. Tilpasning af Rollecenter Tilpasningsbilledet er opbygget stort set ens, uanset hvilken personalisering du ønsker at lave. Indholdet er derimod forskelligt. I ovenstående billede ses tilpasning af et rollecenter, hvilket betyder, at boksen til venstre indeholder de dele, du kan vælge i mellem, og de to bokse i midten indeholder de valgte elementer. Ved hjælp af knapperne til højre kan du flytte elementerne op eller ned. Ønsker du at rette et af elementerne yderligere, vælges knappen Tilpas del, og der vil, alt efter delens type, åbne sig en yderligere dialogboks. I denne kan du udpege det diagram, som du ønsker vist. Valg af diagram KORT OG BILAG Et andet eksempel, hvor der ofte laves profiltilpasninger, er på kort og bilag. Eksempelvis på en Salgsordre. De personer, som anvender Salgsordrer i virksomheden, udfører ofte forskellige roller, og har derfor brug for forskellige typer af information. Eksempelvis har Salgsordrebehandlere brug for at kunne oprette en salgsordre og tilknytte linjer inkl. varer, antal og priser. I mindre virksomheder, hvor lageret også arbejder på salgsordrer, har de ofte kun brug for at se en afsendelsesdato, varenummer og antal, og endelig har bogholderiet brug for at se varer til fakturering. Med andre ord, arbejder flere roller om samme data. 7

8 Vi har i mange tidligere versioner af NAV kunne ændre felterne på en salgsordre. Eksempelvis ændre rækkefølgen i felterne eller i det hele taget definere, hvilke felter man ønsker vist. I de rollebaserede udgaver af NAV er dette stadig muligt, men er suppleret af mange flere tilpasningsmuligheder. Tilpasning af Salgsordre Ovenstående billede viser tilpasningsbilledet for Oversigtspaneler på Salgsordren. Som det fremgår i boksen til venstre, er det også muligt at tilpasse Faktabokse, Bånd m.v. Billedet indeholder visning af, hvilke Paneler (tidligere faneblade) som salgsordren skal indeholde. Her kan vi se, at panelet Forudbetaling ikke er vist. På en Salgsordre har man derfor ikke som udgangspunkt mulighed for at anvende Forudbetaling. Hvis man i billedets højre side marker et panel, fx Generelt panelet og efterfølgende vælger Tilpas oversigtspanel, åbnes et nyt billede, hvori brugeren har mulighed for at vælge felter fra og til. Brugeren har også mulighed for at vælge feltet vigtighed. Vigtige felter er altid vist. Mindre vigtige felter kan brugeren fra gang til gang vælge at få vist. Tilpasning af panelet Generelt på en Salgsordre Eksempelvis er en kundes adressestandard sat som Mindre vigtig. Det betyder, at brugeren aktivt skal klikke på Salgsordren for at få vist dette felt. Derimod, er Salgsordrens leveringsadresse altid vist. Samme princip gælder, når brugeren ønsker at udvælge, hvilke felter der skal vises på selve salgslinjen. I billedets venstre side vises de felter, brugeren har tilvalgt og i den rækkefølge, hvori de skal vises. Bemærk at det pr. felt er muligt at angive, om feltet er en hurtigpost. Dette kontrollerer tabulatorer for brugeren. Det er således muligt at få Tilpasning af panelet Linjer på en Salgsordre vist felter, som NAV automatisk springer over, når brugeren indtaster en linje. Bemærk også funktionen Tilføj låst rude. En funktion à la Frys Rude i Excel, som gør, at brugeren kan scrolle til højre i en liste og stadig se de vigtigste felter i højre side. 8

9 Du har nu fået en introduktion til, hvordan der laves personalisering af profiler, og som det fremgår, er det meget let. Måske også for let? Derfor er der pr. profil givet mulighed for at låse for personalisering. Der er også givet mulighed for, at en bruger kan gendanne og fjerne sine personaliseringer. KONFIGURATION AF PROFILER Som nævnt skal man i virksomheden tænke grundigt over, hvorvidt man ønsker, at hver enkelt bruger, på egen hånd, personaliserer sin brugergrænseflade, eller om man vil anvende konfigurerede profiler, dvs. profiler tilpasset til en gruppe af medarbejdere. CGI anbefaler som oftest, at man anvender en kombination, hvor virksomheden bygger en profil, som passer til gruppen af medarbejdere, og at den enkelte medarbejder efterfølgende må personalisere oven på denne. Måden hvorpå der laves konfiguration, er stort set den samme, som anvendes, når der skal laves personalisering. Den eneste forskel er, at man starter sin Microsoft Dynamics NAV Windows klient op i konfigurationsmode, laver tilpasningerne og lukker klienten igen. Alle brugere, som nu har den konfigurerede profil, vil efter næste logon se ændringerne. 9

10 LYDER DET FORNUFTIGT? Du har nu fået en lidt dybere gennemgang af, hvorledes man kan arbejde og ændre i profiler i den rollebaserede Microsoft Dynamics NAV. Hvis du har lyst til at lære mere, giver vi dig gerne undervisning i det at arbejde med profiler. Følg med på vores Dynamics blog, hvor vi hyppigt laver indlæg om Microsoft Dynamics NAV. Her kan du også finde links til, hvordan du på egen hånd kan lave en testdrive af Microsoft Dynamics NAV. Du finder bloggen på Kontakt gerne vores Microsoft Dynamics NAV produktchef Ralf Daugbjerg på tlf eller på mail: cgi.dk 2014 CGI GROUP INC. CGI har medarbejdere på 400 kontorer i 40 lande. Vi hjælper vores kunder til succes ved at bringe globale løsninger og kompetencer til deres lokale dørtrin. Samtidig har vi en disciplineret tilgang til leverancer, som gør os markedsledende inden for it-projekter til tiden og inden for budget. Vores forretningsrådgivning, systemintegration og outsourcing services har en høj kvalitet, og ved hjælp af nye teknologier og strategier maksimerer vi vores kunders investeringer og bundlinje. 10

Rollebaserede brugergrænseflade

Rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvad betyder det i praksis? Vi lever i en tid, hvor Lean Manufacturing er i fokus. Det vil sige, en produktionsmetode man via fokusering på værdiskabende tid,

Læs mere

den Rollebaserede brugergrænseflade

den Rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade Hvordan anvendes diagrammer? Man siger, at et billede siger mere end 1.000 ord. En påstand, som de fleste nok er enig i. Øjet opfatter og hjernen tolker et billede

Læs mere

Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV Integration lige ud af boksen

Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV Integration lige ud af boksen WHITE PAPER Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV Integration lige ud af boksen Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV har i mange år været blandt danske virksomheders favorit programmer og sammen

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0

Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0 er den fjerde aftapning af Microsoft Dynamics CRM, siden produktet oprindeligt blev lanceret. Det er samtidig den version af programmet,

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Foundation EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Foundation... 1 2 Overblik... 2 3 Selvstændige nyheder... 4 3.1 Apps... 4

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere