Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr P Dato: Høringssvar - samlet. Indholdsfortegnelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr P Dato: Høringssvar - samlet. Indholdsfortegnelse."

Transkript

1 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr P Dato: Høringssvar - samlet Indholdsfortegnelse. 1. Oversigt over indkomne høringssvar 2 2. Horsens Byskole skolebestyrelsen 3 3. Lundskolen skolebestyrelsen 5 4. Hattingskolen skolebestyrelsen 6 5. Torstedskolen skolebestyrelsen 7 6. Søvind Skole skolebestyrelsen 8 7. Lundagerskolen skolebestyrelsen Langmarksskolen skolebestyrelsen Nim Skole fællesbestyrelsen Brædstrup Skole skolebestyrelsen Egebjergskolen skolebestyrelsen Dagnæsskolen skolebestyrelsen Gedved Skole skolebestyrelse og LMU OMU Uddannelsesområdet BUPL Østbirk Skole LMU Horsens Lærerforening Lundagerskolen LMU Langmarkskolen LMU Horsens Byskole LMU 26

2 Oversigt over indkomne høringssvar: Høringsmateriale sendt til Bakkeskolen Bankagerskolen Brædstrup Skole Dagnæsskolen Egebjergskolen Endelave Skole Modtaget høringssvar fra skolebestyrelse X x X Gedved Skole X x Hattingskolen X Horsens Byskole X x Hovedgård Skole Højvangskolen Langmarkskolen X x Lundagerskolen X x Lundskolen Nim Skole Stensballeskolen Søvind Skole Torstedskolen Østbirk Skole OMU-Uddannelse BUPL Horsens Lærerforening FOA X X X X Modtaget høringssvar fra MED-system/faglig organisation x x x x 2

3 3

4 4

5 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Lundskolen Skolevej 5, Lund 8700 Horsens Telefon : Telefax: Høringssvar vedr. forslag til ændringer af styrelsesvedtægten for Horsens Kommunes skolevæsen. Lundskolens skolebestyrelse har følgende kommentarer til Styrelsesvedtægten: Vi mener ikke at Pæd. Råd skal tages ud i styrelsesvedtægten, da det er vigtig at såvel forældre, elever som personale har et rådgivende organ. På skolebestyrelsens vegne Birgit Bækgaard skoleleder Telefon direkte: Mail: 5

6 6

7 Hej Gitte. Forslag til ny styrelsesvedtægt har været forelagt skolebestyrelsen i mødet den 12. juni Skolebestyrelsen støtter op om ændring af styrelsesvedtægten. Til orientering kan det meddeles, at Torstedskolen udvider MEDudvalget. Med venlig hilsen Annette Thomsen Fuldmægtig Telefon direkte: Mail: Uddannelse og Arbejdsmarked Torstedskolen Torstedskolen, Sdr. Torstedvej Horsens 7

8 Skolebestyrelsesmøde - Referat mandag d. 26. maj 2014 kl. 19: Fraværende: Jette, Magnus I = information, D = drøftelse, B = Beslutning, O = opfølgning Den nye bestyrelse starter med at konstituere sig. Nye medlemmer: Mai-Britt Worm Ørntoft Ole Hoffgaard Munk Camilla høj Spohr Jan Fredslund, er suppleant Beslutning: Martin valgt til formand, Bo til næstformand 13/ Godkendelse og underskrift af referat 13/ (I) Korte efterretninger/meddelelser: a. Eleverne Ingen elever til stede b. Skolebestyrelsesformanden Lars og de nye bestyrelsesmedlemmer havde været til orientering vedr. den nye skolereform ved Keld Kristensen. c. Kommunalbestyrelsens repræsentant Ikke tilstede d. Børnehaven og SFO en Køkkenet er tilbage i børnehaven Startet projekt med sociale handlekompetencer, fokus på børnenes relationsarbejde, der bliver også sat mere rolle og regellege i gang på legepladsen, også fokus på positive fysiske lege. Bitten er i en teknologigruppe kommunalt i forhold til finde en erstatning for børneintra, Det nye system hedder daycare, et forældre koncept, bygget op nedefra, hvor man nemt får et overblik. Daycare er et system der kan tages med på en personaletelefon. Det er muligt at vi kommer med i et pilotprojekt som skal afprøve det nye system. Førskolen i godt i gang, øver bogstaver og lyde, på opdagelse efter ting, der starter med de lyde der er fokus på, også fokus på rim og remser koordinerer indsatsten med dorthe i forhold til hvad de skal arbejder med, når de starter i 0. klasse. Der er 3 nye børn i gruppen, hvilket har styrket gruppen. Børnene skal også arbejde med billeder og deres 8

9 egne fortællinger. Jacob, tidligere studerende i praktik, er ansat i børnehaven også i en midlertidig ansættelse. I SFO går det godt. Mads, tidligere rotationsvikar, ansat midlertidigt, der stadig ansættelses stop. Der er i SFO startet et arbejde op sammen med Jens i forhold til udvikling af SFO tilbuddet i forhold skolereformen med det mål at fastholde børnetalle e. Lærerrepræsentanten Ikke tilsted f. Skoleledelsen Der er ansat 4 skolerådgivere i Horsens kommune. Vi har fået tildelt Vickie, som kommer 2 timer hver 14 dag. Indtil videre er Vickie koblet sammen med Birgitte, vores inklusionspædagog??? Nogle elever og forældre har fået fnat. Jens har været i kontakt med embedslægen, de forholdsregler vi har taget skulle være nok. Fnat udbruddet har afstedkommet en del følelsesmæssige reaktioner. Vi har fået oversigt over lærernes kompetence udvikling næste år med rotationsvikar. Vi får desværre flere perioder, hvor der er 2 lærere af sted på en gang, hvilket desværre er et vilkår, Stillingsopslag sendt ind, der skal nedsættes et ansættelsesudvalg, fokus på den rigtige person der kan dække så mange af fagene musik, dansk, engelsk og matematik, frist fredag den 13.juni, samtaler den 18. juni, Lars og Ulla Kompagniskab med musikskolen hvor der kommer en musikskolelærer ud 1½ dagen om ugen er på vej, Implementering af skolereformen fylder meget særligt i lærergruppen Haft besøg fra Island, har på alle planer været en succes, socialt, sprogligt og fagligt, en stor klassefest, vores elever har også fået rigtig meget ud af det ved at arbejde sammen i nye relationer, hele klassen har fungeret godt sammen. 13/ (D +B) Høringssvar se vedhæftede 3 dokumenter Der er tale om tilretninger styrelsesvedtægterne kommer til at passe til lovteksten, tydeliggør hvor skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen har indflydelse Beslutning: Skolebestyrelsen har ingen kommentarer til høringsmaterialet 13/ (B + D) Principper for samarbejdet med Hovedgård fortsat Udsættes til næste gang 9

10 13/ (I) Regnskab og budgetopfølgning Vi har fået regnskabet og vi får lov at disponere over hele vores overskud fra Der er mange ønsker om anskaffelser, som vi kan imødekomme, herunder it indsats i børnehaven. Det er også planen at etablere et fælles aktivitetsområde på arealet mellem skolen og børnehaven, som også kan bruges som del af læringen. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe på tværs af samdriften som skal udarbejde et forslag. Budget: vi sigter efter 1½ procent overskud. 13/ (I + D + B) Finansiering af klasseudveksling opfølgning fra sidste møde Der er mulighed for oprette af en venneforening, som kan samle penge ind og modtage donationer/ sponsorater. Mulighed for et samarbejde med idrætsforeningen også om større arrangementer, et samarbejde med landsbyrådet kunne også være en mulighed. Lars og Berit vil gerne gå ind i arbejdet med oprettelse af en venneforening, Liselotte vil gerne assistere i arbejdet. 13/ (I) Fastsættelse af møderække næste skoleår, jens og Lars kommer med forslag til næste møde 13/ (B + D) Timefordelingsplan for skoleåret 1415 Forslag fremlagt, 26 lektioner i indskolingen og 30,66 på mellemtrinnet Beslutning Ændring i forhold til vejledende timetal: 1. & 2. klasse: 26 lektioner i stedet for kl.: Billedkunst 2 lektioner i stedet for 1 1. kl.: Kristendom 1 lektion i stedet for 2 1. & 2. klasse: Idræt 3 lektioner i stedet for 2 4., 5. & 6. klasse: Håndværk & design lektionstallet fordelt ligeligt på alle år. Heraf følger samlet lektions tal ændret fra 30,31,31 til 30,66 på alle 3 årgange. 13/ Skolebestyrelsens årsberetning: praktiske aftaler omkring arrangementet tirsdag d. 3/6 Arrangementet flyttes til torsdag den 12. maj. invitationer sendes ud i morgen 10

11 13/ Evt. Punkter til kommende møder 1. Trafikforhold, der kunne nedsættes en arbejdsgruppe der kunne komme med et samlet forsalg til ændring af tilkørsel for biler, busser og cykler til skolen. Bilag: 11

12 Uddannelse og Arbejdsmarked Lundagerskolen Skolevej 5b 8700 Horsens Telefon: Sagsnr: P Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Lundagerskolen vedr. Styrelsesvedtægten for Horsens Kommunes skolevæsen Dato: 20. juni 2014 På bestyrelsesmøde den 19. juni 2014 godkendte Skolebestyrelsen følgende kommentarer og forslag: Ved 19 stk. 2 videreføres at Skolebestyrelsen laver principper for Arbejdets fordeling mellem lærerne. Skolebestyrelsen mener, at principperne også burde indbefatte resten af det pædagogiske personale på skolerne. Begrundelsen herfor er, at med reformen øges forpligtigelsen og behovet for samarbejde mellem lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere samt andet relevant pædagogisk personale. Dette gør, at der skal tænkes i nye baner og tværfaglige muligheder/konstellationer. Angående 19 stk.12 nr. 4 ønsker Skolebestyrelsen indføjet, at handicaporganisationer ligeledes kan bidrage med eksterne repræsentanter, da de efter Skolebestyrelsen opfattelse, kunne være relevante ved de skoler, der har elever med særlige behov. Ordet lokale bør ikke indføres vedr. handicaporganisationer, da bl.a. Lundagerskolen har elever med meget sjældne handicaps, hvor handicaporganisationen er en landsorganisation. Desuden bør eller erstattes af et og/eller, da de to eksterne repræsentanter burde kunne vælges fra forskellige baggrundsgrupper. Med venlig hilsen Knud Ankjær Skolebestyrelsesformand

13 Uddannelse og Arbejdsmarked Langmarkskolen Uddannelse og Arbejdsmarked Kjeld Kristensen Uddannelsedirektør Nørrebakken Horsens Telefon: Sagsnr: Dato: 23. juni 2014 Høringssvar vedrørende forslag til ændringer af Styrelsesvedtægten for Horsens Kommunes skolevæsen. Langmarkskolens skolebestyrelse har ingen kommentarer til de foreslåede ændringer af den nugældende styrelsesvedtægts 1, 19 og Med venlig hilsen Birthe Rasmussen Skoleleder

14 Høringssvar fra Fællesbestyrelsen i Nim skole og Børnehus. Vi Har kommentar til Styrelsesvedtægtens 6 : Vi mener at fem forældrevalgte repræsentanter, en medarbejderrepræsentant, samt to Elevrepræsentant for Nim Skole, samt 2 Forældrevalgte repræsentanter, en medarbejderrepræsentant, for Nim Børnehus, giver et bredere meningsbillede ift. forældresammensætningen i institutionen, og antallet af elever, samt To elevrepræsentanter, ift. alderen på disse. giver optimal sammensætning i fællesbestyrelsen. Desuden ønsker Fællesbestyrelsen at invitere en repræsentant fra fællesrådet i Nim, ca. hver tredie måned, eller efter behov. Ligeledes er der kommentar til 20: Hvor den modtagende skole i paragraffen afholder et "orienterende møde"; dette bør ændres til "koordinerende møde" for at sikre elevernes fortsatte røde tråd bedre, samt sikre samarbejdet skolerne imellem. PBV Tommy Pedersen, Formand MVH Tommy 14

15 15

16 16

17 Dagnæsskolens skolebestyrelses bemærkninger til styrelsesvedtægten: Generelt er det ikke særligt læsbart for alm. forældre. Forslag: en læsbar og fortolket udgave til forældre og medarbejdere. Evt. Vi kan forholde os principielt til, om en elevs undervisningspligt opfyldes via f.eks. musikskolen eller eliteidræt. Med venlig hilsen Jeannette Been Nipper Viceskoleleder Telefon direkte: Mail: Uddannelse og Arbejdsmarked Dagnæsskolen Strandkærvej Horsens 17

18 Gedved skole Kirkevej 16, 8751 Gedved Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi og Administration Att. Gitte Munk Nielsen Gedved skole Sagsbehandler: Line Them Thykjær Direkte: Mobil Sagsnr P Dato: Høringssvar i forbindelse med ændringer af styrelsesvedtægt LMU og skolebestyrelsen på Gedved Skole har ingen kommentarer til de foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten. Med venlig hilsen Line Them Thykjær Adm. medarbejder 18

19 19

20 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Aarhus den 27. juni 2014 BUPL s høringssvar vedrørende forslag til styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen. BUPL har med interesse læst det fremsendte høringsmateriale til styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen. Der er i oplægget lagt vægt på at skabe tydelighed omkring vedtægten, hvilket BUPL finder positivt. På visse områder kan det med fordel gøres mere tydeligt at alle medarbejdergrupper tilgodeses i vedtægten. Med den nye skolereform er der åbnet mulighed for at SFO lederne kan sidde i skolebestyrelsen, hvilket ikke er tænkt ind i høringsmaterialet. I 19 Stk. 2 gør vi opmærksom på at arbejdets fordeling også gælder pædagoger, her er kun lærerne nævnt. Ligeledes i 22 Stk. 3 hvor der står at kontaktlæreren udpeges blandt skolens lærere, BUPL mener at denne opgave ligeledes kan varetages af pædagoger. Der er i vedtægten forslag om at nedlægge Pædagogisk Råd. BUPL er optaget af, hvad man ønsker at sætte i stedet. Forslaget om Det Koordinerende Forum er en spændende tanke og vil kunne skabe udvikling og opmærksomhed for at få skolereformen til at virke til alles bedste, Det er BUPL s opfattelse at Det koordinerende Forum ikke tilgodeser det formål der er med Pædagogiske Råd. Der bør fortsat være mulighed for at det samlede pædagogiske personale har mulighed for at drøfte og udvikle den samlede praksis. Der skal tillige drøftes planlægning af personalets arbejdstid. Der er med få ændringer mulighed for at tilgodese alle medarbejdere i styrelsesvedtægten for Horsens Kommunes skolevæsen. Venlig hilsen Tine Honoré Faglig sekretær BUPL Østjylland 20

21 21

22 25. august 2014 Til Horsens Byråd Børne- og Skoleudvalget Horsens den I forhold til de foreslåede ændringer af Styrelsesvedtægten for Horsens Kommunes skolevæsen har vi i Horsens Lærerforening følgende kommentarer: Vi har følgende bemærkninger til forslaget om at fjerne bestemmelserne vedr. Pædagogisk Råd (PR): Overordnet set har PR altid spillet en vigtig rolle i den pædagogiske debat på skolerne. Af nedenstående grunde er det derfor i vores optik vigtigt, at der forsat oprettes PR eller et lignende forum på Horsens Kommunes skoler. I Horsens Kommunes værdier vægtes medarbejderindflydelse højt, hvilket harmonerer godt med PR s formål. PR er desuden det forum, hvor medarbejderne har mulighed for at sætte punkter på dagsordenen. I aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid er der i forbindelse med skoleårets planlægning beskrevet nogle pligtige drøftelser mellem ledelsen og det pædagogiske personale. I kraft af sin sammensætning vil Pædagogisk Råd være det naturlige forum til disse drøftelser For at kunne repræsentere medarbejdernes synspunkter bedst muligt i skolebestyrelserne, er det vigtigt for medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelserne, at der er et forum, hvor det pædagogiske personale kan drøfte emner, der også optræder på skolebestyrelsernes dagsorden. PR er det eneste forum, hvor det samlede pædagogiske personale har mulighed for at drøfte og dermed rådgive lederen om forhold, der har med skolens samlede praksis og udvikling at gøre. Det faktum at dagsordenen til møderne i PR udarbejdes i en dialog mellem den valgte mødeleder og skolens ledelse giver mulighed for en bredere og mere nuanceret dagsorden. Vi finder det problematisk, hvis elevrådet fremadrettet er det eneste rådgivende organ i forhold til skolebestyrelsen. 22

23 I forhold til de øvrige ændringsforslag har vi ingen kommentarer. Med venlig hilsen Horsens Lærerforenings kredsstyrelse/ Claus Andersen 23

24 24

25 Uddannelse og Arbejdsmarked Langmarkskolen Nørrebakken Horsens Telefon: Sagsnr: Dato: 2. september 2014 Høringssvar fra LMU ved Langmarkskolen i forbindelse med forslag til ændringer af Styrelsesvedtægten for Horsens Kommunes skolevæsen. Medarbejderne ved Langmarkskolen ønsker at skolebestyrelsen også fremover har mulighed for at spørge det samlede pædagogiske personale til råds. Med venlig hilsen Birthe Rasmussen skoleleder Med venlig hilsen Birthe Rasmussen Skoleleder Telefon direkte:

26 Til Uddannelse og Arbejdsmarked v/ uddannelsesdirektør Kjeld Kristensen Rådhustorvet Horsens Uddannelse og Arbejdsmarked Horsens Byskole Fussingsvej Horsens Telefon: Sagsnr: Høringssvar fra MED-udvalget på Horsens Byskole vedr. ændringer af styrelsesvedtægten for Horsens Kommunes skolevæsen Dato: 27. august 2014 Overordnet set synes MED-udvalget ved Horsens Byskole (HBS), at ændringerne til styrelsesvedtægterne er en naturlig konsekvens af den nye folkeskolereform. Vi er rigtig glade for, at man i ændringerne til styrelsesvedtægterne har skabt plads til at tage hensyn til de forskelligheder, der er i det kommunale skolevæsen, deriblandt specifikt på HBS, som jo er delt på tre matrikler med fælles ledelse og fælles bestyrelse. Vi ser det således som et stort plus, at det nu står skrevet i styrelsesvedtægterne, at der skal vælges mindst en forældrerepræsentant fra hver matrikel og at hver matrikel er repræsenteret med én person fra personalet. Vi mener dog ikke at Horsens Byskole skal nævnes ved navn, der kan jo komme andre skoler med en lignende konstruktion. Vi er lidt bekymrede for beslutningen om at der skal være en elevrådsrepræsentant til stede i skolebestyrelsen. Vi ser vi hellere, at vi forpligter os på, at elevrådene fra alle matrikler er repræsenterede ikke nødvendigvis personligt, men ved at de samlede elevråd udpeger mindst to elever, der skal repræsentere den samlede elevgruppe. Vi accepterer at pædagogisk råd er nedlagt, men understreger at det stadig vil være nødvendigt med en god tværgående dialog i form af fælles personalemøder. Med venlig hilsen på MED-udvalgets vegne Jette Herskind Møller og Erik Mønster næstformand formand 26

27 27

Fællesbestyrelsen anfører, at: ønsker at invitere en repræsentant fra fællesrådet i Nim, ca. hver tredje måned, eller efter behov.

Fællesbestyrelsen anfører, at: ønsker at invitere en repræsentant fra fællesrådet i Nim, ca. hver tredje måned, eller efter behov. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.00-P24-3-14 Dato:09.09.2014 Oversigt over bemærkninger i høringssvar. Skolebestyrelse/ MED-udvalg Nim Skole - Fællesbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Horsens Kommunes. Skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for Horsens Kommunes. Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen 1 Indhold 01 1.1. Kommunalbestyrelsen 3 1.2. Skolebestyrelsen 3 1.2.1 Sammensætning og valg 3 1.2.2 Mødevirksomhed 6 02 2.1. Skolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Varde Kommune Børn Unge & Undervisningsudvalget Bytoften 2

Varde Kommune Børn Unge & Undervisningsudvalget Bytoften 2 Lykkesgårdskolen Abildvej 25 6800 Varde Tlf. 76 95 27 00 Fax 76 95 27 27 www.lykkesgaardskolen.dk lykkesgaardskolen@varde.d k 5. marts 2014 lizj Direkte tlf. 76 95 27 01 lizj@varde.dk Sagsnr. Varde Kommune

Læs mere

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 5. december 2016 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige: Susanne Gade

Læs mere

Tematiseret oversigt over afgivne udtalelser til forslag om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet

Tematiseret oversigt over afgivne udtalelser til forslag om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.04-K04-1-15 Dato:23.2.2015 Tematiseret oversigt over afgivne udtalelser til forslag om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet Positive

Læs mere

Ledelse: Lone Møller Andresen. Suppleant for Torben Marianne Bøeg, pædagogisk leder for indskolingen

Ledelse: Lone Møller Andresen. Suppleant for Torben Marianne Bøeg, pædagogisk leder for indskolingen Dagsorden Skolebestyrelsesmøde d. 25. april 2017 19.00 21.45 Sted: Lundskolen UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Lundskolen Deltagere Forældrerepræsentanter: Lotte Bidstrup Ipsen Henriette Slot Thomas Willecke

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet Gladsaxe Kommune 2017 1 Indhold Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 5 Skolebestyrelsens beføjelser... 6 Skolelederen... 7 Elevråd...

Læs mere

Medarbejderrepræsentanter: Morten Bæk Lone Schjødt. Ledelse: Torben Aksel Hansen Lone Møller Andresen

Medarbejderrepræsentanter: Morten Bæk Lone Schjødt. Ledelse: Torben Aksel Hansen Lone Møller Andresen Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 19-21.45 Sted: Personalerummet UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Lundskolen Deltagere Forældrerepræsentanter: Lotte Bidstrup Ipsen (formand) Birgit Nielsen Henriette Slot Allan

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

Referat. Møde nr. Skolebestyrelsesdag. Mødedato Mødested Møde start/slut Tirsdag den 21. april Skolens kontor Kl

Referat. Møde nr. Skolebestyrelsesdag. Mødedato Mødested Møde start/slut Tirsdag den 21. april Skolens kontor Kl Sdr. Vang Skole Referat Dato 13. april 2015 Sagsbehandler Kedda Jakobsen Skolebestyrelsesdag Møde nr. Mødedato Mødested Møde start/slut Tirsdag den 21. april 2015 Deltagere Skolens kontor Kl. 9.00-15.00

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Forretningsorden for Fællesbestyrelsen i Vivild Børneby

Forretningsorden for Fællesbestyrelsen i Vivild Børneby Forretningsorden for Fællesbestyrelsen i Vivild Børneby 1 Forretningsordenens område Denne forretningsorden er gældende for Vivild børnebys fællesbestyrelse. 2 Bestyrelsens sammensætning Fællesbestyrelsen

Læs mere

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:.

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:. Notat vedrørende status på fravær, august 2014 Der anvendes data fra KMD elev for skoleåret 2012/13 samt de første 3 kvartaler af skoleåret 2013/14. Skoleårene består af følgende kvartaler: Skoleåret 2012/13-3.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl

Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl. 17.00-19.00 Bestyrelsens sammensætning: Forældre: Minna Jokumsen (formand), Per Søndergaard Mathiesen (næstformand), Louise

Læs mere

Lærerne er involveret i processen og en prøvearbejdsplads etableres snarest.

Lærerne er involveret i processen og en prøvearbejdsplads etableres snarest. Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 27.3.2014 kha@aabenraa.dk Referat fra skolebestyrelsesmøde den 24.3.2014 kl. 19.00 (efter årsberetningen) kl. 21.00 1.

Læs mere

REFERAT. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende samt ordinært) 1. Mødedato Mødested Møde start/slut

REFERAT. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende samt ordinært) 1. Mødedato Mødested Møde start/slut Munkevængets Skole Dato 17. juni 2014 Udsendt af Ole Wiese REFERAT Afbud til Ole Wiese Direkte telefon 79 79 78 39 E-mail olwi@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser

Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser 1 Sammensætning af skolebestyrelser Stk. 1. Alle skoler skal oprette en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen sammensættes forskelligt alt efter skolens type. I Jammerbugt

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

REFERAT. 2. Fordybelses- & refleksionspunkt Skolestruktur

REFERAT. 2. Fordybelses- & refleksionspunkt Skolestruktur 1 Balleskolen Skolebestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015 Tid: 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: (vælges på mødet) Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl. 17-20 Vejl. tid Emne Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af processtyrer og ordstyrer.

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Forår 2019 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 19. september 2017 kl

Referat skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 19. september 2017 kl 19-09-2017 2017/18 1 Referat skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 19. september 2017 kl. 17.00-20.30 Afbud: Thomas, Camilla, Jonas, Michael, Henrik, Scheik Bemærk: (H)øring (B)eslutning rientering (D)røftelse

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen består af: Forældrerepræsentanter: Vinni Hedegaard Frederiksen, Randi Mellergaard Baun, Jens Mogensen, Kristina Blom, Arne Hougaard, Jens Ole Futtrup

Læs mere

Høringssvar vedr. valg til skolebestyrelserne 2014

Høringssvar vedr. valg til skolebestyrelserne 2014 1 of 5 Høringssvar vedr. valg til skolebestyrelserne 2014 Høringssvar fra Thorsager Skole Thorsager Skoles bestyrelse behandlede høringssvaret på et fællesmøde med bestyrelsen for Thorsager Børnehus og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Dato: 23-01-2018 Kl.: 19.00-21.30 Fraværende: Lise-Lotte Mødeleder: Michael Referent: Annika Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 13. september 2017 kl. 18.00-20.30 Lærerværelset på afdeling Marienlyst Formøde for forældrevalgte medlemmer kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Tanja Jakobsen Camilla Cordius

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. 1 of 6 Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

Amager Fælled Skole s forretningsorden for skolebestyrelsen

Amager Fælled Skole s forretningsorden for skolebestyrelsen Amager Fælled Skole s forretningsorden for skolebestyrelsen Version: 0.4 1. Medlemmer, konstituering m.m. Skolebestyrelsen er sammensat i henhold til Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen (nr. 665 af 20.06.2014)

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 18. august 2016 kl. 18.00-20.30 Afdeling Falkenborg MØDEDELTAGERE Kasper Thorsen Tanja Jakobsen Jens-Jørgen Mølvig Camilla Cordius Charlotte Drue Claus Hauritz

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde den 19. august 2013

Referat af skolebestyrelsesmøde den 19. august 2013 Referat af skolebestyrelsesmøde den 19. august 2013 Deltagere: Eva Schultze, Martin Toudal, Ole Nørholm, Thomas Eriksen, Mette Linding, Claus Dall, Erik Falk, Lillian Krarup, Jørgen Rolander, Hanne Lolholm,

Læs mere

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 17. januar 2017 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige: Susanne Gade

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE Mødedato Mandag d. 28/08 2017 kl. 17.15-19.45 Mødested Hammershøj Skole Medarbejderrepræsentanter: Mette Roed Rikke Richtendorf Forældrerepræsentanter Laila Rohde

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat Mandag den 2.-6. 2014 kl. 18 på skolens kontor Dagsorden Skolebestyrelsesmedlemmer: Tom B. Rasmussen Jakob Flarup Mikkelsen Mads Bjerregaard Jeppe D. Friis Marianne Andersen

Læs mere

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN Uddrag fra Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Køge Kommune samt forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sct. Nicolai Skole, revideret 13. marts 2018 Almindelig skrift er fra Styrelsesvedtægten for skolevæsenet

Læs mere

Horsens Kommune Økonomi og Administration UA Att.: Thomas Dyrendal, økonomisk konsulent. Høringssvar om revideret SFO budgettildelingsmodel

Horsens Kommune Økonomi og Administration UA Att.: Thomas Dyrendal, økonomisk konsulent. Høringssvar om revideret SFO budgettildelingsmodel Horsens Kommune Økonomi og Administration UA Att.: Thomas Dyrendal, økonomisk konsulent Uddannelse og Arbejdsmarked Brædstrup Skole Niels Wongesvej 7 8740 Brædstrup Telefon: 76292929 horsens.kommune@horsens.dk

Læs mere

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL i skolens mødelokale Solbjerg

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL i skolens mødelokale Solbjerg ORDSTYRER: Viggo W. Schmidt REFERENT: Flemming Nielsen FRAVÆRENDE: Christina Lorenz REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 17.00-19.00 i skolens mødelokale Solbjerg Pkt. 21 Godkendelse

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby Rougsøvej 168 Ørsted den 12. oktober 2011 8950 Ørsted Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby 1 Forretningsordenens område Denne forretningsorden er gældende for bestyrelsen ved Ørsted Børneby.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen 20. marts 2012

Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen 20. marts 2012 Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen 20. marts 2012 Indkaldte: Forældrerepræsentanter: Mette, Gitte, Hans-Erik, Lena, Jesper, Susan, Thomas, Jacob, Medarbejderrepræsentanter: Connie, Jacob Elevrepræsentanter:

Læs mere

Forretningsorden for Bjørnehøjskolens skolebestyrelse Gældende fra 19. april 2018

Forretningsorden for Bjørnehøjskolens skolebestyrelse Gældende fra 19. april 2018 Dokument revision historik samt godkendelse Beskrivelse 1.0 Forretningsorden for Skolebestyrelsen på Bjørnehøjskolen Godkendt af bestyrelsen Ændring er - stk Godkendelse Anette Rasmussen, Noomi Katz-Kolberg,

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

Dato 3. april 2019 CampusU10 Styrelsesvedtægt for CampusU10 Bilag 1:

Dato 3. april 2019 CampusU10 Styrelsesvedtægt for CampusU10 Bilag 1: 1 - Høringssvar til Ny styrelsesvedtægt.docx Dato 3. april 2019 Høringssvar til Ny styrelsesvedtægt. Bestyrelsen har arbejdet med det udsendte materiale og har enkelte bemærkninger. Overordnet set er det

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune

Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune Forord Den 17.09.2013 godkendte Byrådet den reviderede skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup kommunes skolevæsen. Vedtægterne og tilhørende

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Til Skolebestyrelsen Svenstrup skole MI 13/14 tirsdag, 8. april 2014, kl. 17.00 20.00 Ordstyrer: Jan Madsen Fremmødte: Jan, Frank, Gitte, Carsten M., Tina, Mie, Allan, Carsten U., Birgit (forsinket), Charles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Kongevejens Skoles bestyrelse

FORRETNINGSORDEN for Kongevejens Skoles bestyrelse FORRETNINGSORDEN for Kongevejens Skoles bestyrelse Reglerne om skolebestyrelsens virksomhed er fastsat i Folkeskoleloven samt i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune, vedtaget i september

Læs mere

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde Højvangskolen Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde Mødedato den 15-05-2013 kl. 17.30 til 20.00. Mødested: Personalerummet. 12-05-2013 B = Beslutningspunkt, O = Orienteringspunkt, D = Drøftelse Klokkeskovvej

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

1 - Høringssvar fra Ungdomsskolens MED-udvalg, Mål og. Hører til journalnummer: S Udskrevet den

1 - Høringssvar fra Ungdomsskolens MED-udvalg, Mål og. Hører til journalnummer: S Udskrevet den 1 - Høringssvar fra Ungdomsskolens MED-udvalg, Mål og 1 2 - Høringssvar vedr. nye principper for finansiering Østbirk Skole, Skolegade 2, 8752 Østbirk, 7629 7240 www.oestbirk-skole.dk, oestbirk-skole@horsens.dk

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1 SKOLEBESTYRELSEN skoleåret 2017-18/1 Tid: Tirsdag den 29. august 2017, kl. 19.00 21.30 Sted: Strøbyskolen 1. sal Fraværende: Jacob og Bjarne og Emil fra elevrådet Ordstyrer: Ulf og Ulla Referat Referatet

Læs mere

Dagsorden og referat Skolebestyrelsesmøde

Dagsorden og referat Skolebestyrelsesmøde Dagsorden og referat Skolebestyrelsesmøde Møde Skolebestyrelsesmøde Sofiendalskolen Skoleforvaltningen Lange Müllers Vej 18 9200 Aalborg SV Tid Sted Mødeleder: Referent: 27-08-2018, kl. 17.00-19.00 med

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Styrelsesvedtægt... 1 for... 1 Faxe Kommunes skoler... 1 Formål... 3 Kapitel 1.... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og

Læs mere

Dagsorden Punkt Tid Emne Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning

Dagsorden Punkt Tid Emne Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning Der afholdes ordinært møde mandag d. 6. august 2018 kl. 17 19, personalerummet Deltagere Forældrerepræsentanter - Rasmus Munch Marcher (formand) - Mie Petersen (næstformand) - Christina Fürst Mogensen

Læs mere

Onsdag den 9. september 2015 kl. 16.30 18.30 på Åvang, Aktivitetssalen Møde nr. 1

Onsdag den 9. september 2015 kl. 16.30 18.30 på Åvang, Aktivitetssalen Møde nr. 1 Onsdag den 9. september 2015 kl. 16.30 18.30 på Åvang, Aktivitetssalen Møde nr. 1 Medlemmer: Forældrerepræsentanter: Jon Madsen, Christian Christiansen, Michael Tyske-Andersen, Pia Koefoed Nielsen, Karina

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen September 2009 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 2 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Kapitel 2...

Læs mere

REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid 23. marts 2015 klokken 19.00 Møde nr. Møde nr. 24 Mødelokale 82 Åbne sager Lukkede sager 0 Forplejning Kaffe/te og kage Bestyrelsen Mødt Afbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen.

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august 2012 Slettet: 1 Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen Indhold Kapitel 1: Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning For perioden 01.05.09 til 01.04.10 (Afgivet i henhold til Folkeskoleloven 44 stk. 11) Beretningen omhandler 11 måneders bestyrelses arbejde og udlægges på skolens hjemmeside. Bestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 12

Skolebestyrelsesmøde nr. 12 . Skolebestyrelsesmøde nr. 12 Tirsdag d. 19. september på afd. Kildebjerg Fra kl. 18.00-18.30 er der budgetopfølgning for dem der ønsker en særlig gennemgang De næste møder Mandag 30/10 Undløse torsdag

Læs mere

Mødet afholdtes på Kirkevej torsdag den 18. januar kl i personalerummet. Afbud fra Helene Egtved og Grith Puggaard

Mødet afholdtes på Kirkevej torsdag den 18. januar kl i personalerummet. Afbud fra Helene Egtved og Grith Puggaard Mødet afholdtes på Kirkevej torsdag den 18. januar kl. 19.00-21.00 i personalerummet Mødedeltagere: Forældrerepræsentanter: Helene Egtved, Christina Laugesen, Grith Puggaard, René Bomholt, Thor Frølich,

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Torsdag den 10. marts 2016 kl. 17.30-20.00 Konferencelokalet Møde nr. 19 Indkaldte: Christian Riise, Kari Astrid Thynebjerg, Michael Blomsterberg, Steen Bundgaard,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Høringssvar til Styrelsesvedtægten

Høringssvar til Styrelsesvedtægten Høringssvar til Styrelsesvedtægten 1 Dalgas/Blåhøj Skolebestyrelse 2 Dalgas/Blåhøj MED 3 Nørre Snede Skole 4 Præstelundskolen 5 SektorMED 6 Ungdomsskolen 7 Østre Skole Ikast-Brande Kommune Att.: Jane Engberg

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Forretningsorden for Vemmedrupskolens skolebestyrelse 2017/2018

Forretningsorden for Vemmedrupskolens skolebestyrelse 2017/2018 1. Forretningsordenens område. - Denne forretningsorden er gældende for Vemmedrupskolens skolebestyrelse. 2. Skolebestyrelsens sammensætning. - Skolebestyrelsen sammensættes i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Dato: 27-03-19 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Jack Mødeleder: Mads Referent: Trine Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden: 2 min.

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Onsdag den 19. juni 2013 kl. 18.00 Møde nr. Mødelokale Forplejning Skolebestyrelse nr. 9 (tidligere møde blev aflyst) Nr. 82 på kontorgangen

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Møde: Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dato: Mandag d. 2. juni 2014 Tid: 18.00-21.00 Deltagere: Skolebestyrelsen + SFO-afdelingsleder Kirsten Lundager Afbud: Søren Kaj Mortensen, Carsten Buch Mødeleder:

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Indhold 1. Gyldighed 1 2. Skolebestyrelsens ansvar og beføjelser 1 3. Skolebestyrelsens sammensætning 1 4. Valgforhold 1 5. Afholdelse af bestyrelsesmøder

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 15. SEPTEMBER 2015, KL. 17:30 19:30

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 15. SEPTEMBER 2015, KL. 17:30 19:30 SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 15. SEPTEMBER 2015, KL. 17:30 19:30 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (formand) Lise Brix Pape (næstformand) Naja Sandal Legaard Rouat (forældrerepræsentant) Mai-Britt

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Byrådsperioden 2018-21 Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Indhold Udvalg og nævn mv....3 Diverse...3 Byrådsrepræsentanter i skolebestyrelser og dagtilbud...3 Bestyrelser for

Læs mere

Fra elevrådet: Himmelev Skole. HIMMELEV SKOLE Skolebestyrelsesmøde den 22. oktober 2018 kl i lokale 41

Fra elevrådet: Himmelev Skole. HIMMELEV SKOLE Skolebestyrelsesmøde den 22. oktober 2018 kl i lokale 41 Himmelev Skole HIMMELEV SKOLE Skolebestyrelsesmøde den 22. oktober 2018 kl. 19 21.30 i lokale 41 Deltagere: Rikke Sejer forældrerepræsentant Søren Døygaard forældrerepræsentant Mette Kaas forældrerepræsentant

Læs mere