Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:."

Transkript

1 Notat vedrørende status på fravær, august 2014 Der anvendes data fra KMD elev for skoleåret 2012/13 samt de første 3 kvartaler af skoleåret 2013/14. Skoleårene består af følgende kvartaler: Skoleåret 2012/13-3. kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Skoleåret 2013/14-3. kvartal kvartal kvartal 2014 For at kunne sammenligne udviklingen fra skoleåret 2012/13 til 2013/14 ses kun på udviklingen af de første 3 kvartaler af de givne skoleår da det endnu ikke er muligt at opgøre fravær for sidste kvartal i skoleåret 2013/14. En række af figurerne viser udviklingen i de enkelte kvartaler fra skoleåret 2012/13 til 2013/14 således at første kvartal i 2012/13 sammenlignes med første kvartal i 2013/14 og så fremdeles. Årsagen hertil er, at fraværet ikke fordeler sig ligeligt over hele skoleåret. Der er således en tendens til at fraværet er lavest i første kvartal af et givent skoleår. Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Thue Fast Jensen Sagsnr P Dato: Fraværet fordeles på fire typer af fravær: 1. Ulovligt fravær 2. Fravær på grund af sygdom 3. Fravær med skolelederens tilladelse ekstraordinær frihed 4. Fravær på grund af for sent fremmøde (denne fraværstype har der ikke været tradition for at medtage i kvalitetsrapporten) Følgende figurer indgår i notatet: Figur 3 - Fravær fordelt på type, sammenlignet med landsgennemsnit... 2 Figur 1 - Samlet overblik over fravær i skoleåret 2013/ Figur 2 - Fravær fordelt type, sammenlignet på skoleår 2012/13 & 2013/ Figur 4 Fravær fordelt på type, sammenlignet kvartalvis 2012/13 & 2013/ Figur 5 - samlet fravær i dage pr. elev, sammenlignet på skoleår... 6 Figur 6 - samlet fravær i dage pr. elev, sammenlignet på skoleår... 7 Figur 7 - Ulovligt fravær fordelt på skole, sammenlignet på skoleår 2012/13 & 2013/ Figur 8 - Sygdom fordelt på skole, sammenlignet på skoleår 2012/13 & 2013/ Figur 9 - Ekstraordinær frihed fordelt på skole, sammenlignet på skoleår 2012/13 & 2013/ Figur 10 - For sent fremmøde fordelt på skole, sammenlignet på skoleår 2012/13 & 2013/ Figur 11 - Ulovligt fravær på fem udvalgte skoler, sammenlignet på kvartal Figur 12 Sygdom på fem udvalgte skoler, sammenlignet på kvartal Figur 13 Ekstraordinær frihed på fem udvalgte skoler, sammenlignet på kvartal Figur 14 For sent fremmøde på fem udvalgte skoler, sammenlignet på kvartal

2 Fravær i dage pr. elev fordelt på typer sammenlignet landsgennemsnit 8,00 6,80 7,00 5,91 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 3,00 2,54 1,60 1,34 Horsens Kommune 2012/13 Landsgennemsnit 2012/13 1,00 0,00 Sygdom Ekstraordinær frihed Ulovligt fravær Figur 1 - Fravær fordelt på type, sammenlignet med landsgennemsnit Figur 1 viser Horsens Kommunes samlede fravær på de tre kategorier i sammenligning med landsgennemsnittet. Der laves ikke et landsgennemsnit for fravær på grund af for sent fremmøde, hvorfor dette ikke optræder i figuren. Bemærk at ovenstående figur baseres på alle 4 kvartaler i skoleåret 2012/13. Det betyder at fraværet i dage pr. elev er højere i ovenstående figur end eksempelvis figur 3 da ovenstående figur også indeholder fraværet i 2. kvartal Figuren viser, at: - Horsens Kommunes samlede fravær på alle typer fravær ligger lavere end landsgennemsnittet I forhold til landsgennemsnittet for ulovligt fravær er der kun tale om to skoler i Horsens Kommune der ligger over landsgennemsnit, og n. De resterende skoler ligger imidlertid så lavt at det samlede gennemsnit er lavere end landsgennemsnittet. Sammenligningen understreger at fraværsproblematikken i forhold til ulovligt fravær er en isoleret udfordring på de to nævnte skoler. 2

3 Nim Skole Hattingskolen Bankagerskolen Søvind Skole Torstedskolen Højvangskolen Dagnæsskolen Stensballeskolen Brædstrup Skole Østbirk Skole Hovedgård Skole Gedved Skole Fravær i dage pr. elev , ,29 11, ,09 5,57 6,06 6,70 6,89 6,95 7,16 7,36 7,48 7,98 8,19 8,33 9, Figur 2 - Samlet overblik over fravær i skoleåret 2013/14 Ovenstående figur viser skolernes samlede fravær i dage pr. elev i de første 3 kvartaler i skoleåret 2013/14. Den grønne farve symboliserer de skoler der ligger pænt i forhold til landsgennemsnittet. Den gule farve illustrerer skoler der potentielt set kan give anledning til bekymring og den røde farve illustrerer de skoler der har et samlet højt fravær set i forhold til landsgennemsnittet. Som det fremgår af figuren er det særligt nogle få skoler der har udfordringer vedrørende det samlede fravær. 3

4 Fravær i dage pr. elev fordelt på type af fravær sammenlignet på skoleår 6,00 5,00 4,00 5,09 4,30 3,00 2,00 1,00 1,93 1,79 1,00 1,16 1,48 1, /13 (3 første kvartaler) 2013/14 (3 første kvartaler) 0,00 Sygdom pr. elev Ekstraordinær frihed pr. elev Ulovligt fravær pr. elev For sent fremmøde pr. elev Figur 3 - Fravær fordelt type, sammenlignet på skoleår 2012/13 & 2013/14 Figur 1 viser de første 3 kvartaler af de to skoleår sammenlignet med hinanden. Figuren viser, at: - Fravær på grund af sygdom samt ekstraordinær frihed er faldet - Fravær grundet for sent fremmøde er uændret dog med en marginal stigning på 0,002 dag pr. elev. - Ulovligt fravær er steget fra 1 dag pr. elev til 1,16 dage pr. elev. Det bemærkes at stigningen i det ulovlige fravær særligt skyldes et markant højere ulovligt fravær på henholdsvis Østbirk Skole i 4. kvartal 2013 og 1.kvartal 2014 og Gedved Skole i 1. kvartal Se figur 6 for yderligere detaljering af skolernes ulovlige fravær. 4

5 Fravær i dage pr. elev fordelt på typer sammenlignet kvartalvis med foregående år 3 2,5 2 1,5 1 0,5 "3. kvartal 2012 "3. kvartal 2013" "4. kvartal 2012" 4. kvartal kvartal kvartal Figur 4 Fravær fordelt på type, sammenlignet kvartalvis 2012/13 & 2013/14 Figur 2 viser de forskellige typer fravær fordelt på de første 3 kvartaler af skoleårene. Kvartalerne præsenteres således at 3.kvartal 2012 og 3. kvartal 2013 står ved siden af hinanden. Kvartalerne i skoleåret 2013/14 er svagt gennemsigtige. Figuren viser, at Sygdom i alle viste kvartaler er lavere i 2013/14 end 2012/13 Ekstraordinær frihed er lavere i skoleåret 2013/14 s første to kvartaler, men 0,014 dage højere i 1. kvartal Sygdom Ekstraordinær frihed Ulovligt fravær For sent fremmøde Ulovligt fravær er højere i 2013/14 i alle de viste kvartaler Alle typer fravær stiger i løbet af de pågældende skoleår således at der er mere fravær sidst på skoleåret end i starten af skoleåret. 5

6 Samlet fravær i dage pr. elev, sammenlignet på skoleår Østbirk Skole Brædstrup Skole Gedved Skole Dagnæsskolen Hovedgård Skole Stensballeskolen Fravær i alt i dage pr. elev 2012/2013 Fravær i alt i dage pr. elev 2013/2014 Endelave Skole Hattingskolen Højvangskolen Nim Skole Torstedskolen Bankagerskolen Søvind Skole Figur 5 - samlet fravær i dage pr. elev, sammenlignet på skoleår Figur 3 viser elevernes samlede fravær i dage pr. elev fordelt på de enkelte skoler. Figuren viser, at - Særligt og har et markant højere samlet fravær - Der er i de første tre kvartaler tale om en markant positiv udvikling i det samlede fravær for således at skolens fravær er reduceret fra 14,9 til 12,3 dage pr. elev. 6

7 Nim Skole Hattingskolen Bankagerskolen Søvind Skole Torstedskolen Højvangskolen Dagnæsskolen Stensballeskolen Brædstrup Skole Østbirk Skole Hovedgård Skole Gedved Skole Samlet fravær i dage pr. elev, sammenlignet med socioøkonomisk profil 18 0, ,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Fravær i alt i dage pr. elev 2013/2014 Socioøkonomisk profil Figur 6 - samlet fravær i dage pr. elev, sammenlignet på skoleår Figur 4 viser skolernes samlede fravær fordelt på de to skoleår med den socioøkonomiske profil for den enkelte skole. Den socioøkonomiske profil indikerer hvor socialt belastet den givne skole er. Kurvediagrammet der viser den socioøkonomiske profil aflæses på højre akse, søljerne aflæses på venstre akse. Figuren viser, at - De to skoler der er markant mest udsatte, ift. socioøkonomiske forhold, ligeledes har det højeste samlede fravær 7

8 Ulovligt fravær i dage pr. elev fordelt på skole, sammenlignet på skoleår Brædstrup Skole Højvangskolen Søvind Skole Østbirk Skole Hattingskolen Stensballeskolen Ulovligt fravær i dage pr. elev 2012/13 Ulovligt fravær i dage pr. elev 2013/14 (foreløbigt) Torstedskolen Bankagerskolen Nim Skole Hovedgård Skole Gedved Skole Dagnæsskolen Endelave Skole Figur 7 - Ulovligt fravær fordelt på skole, sammenlignet på skoleår 2012/13 & 2013/14 Figur 5 viser de enkelte skolers ulovlige fravær i dage pr. elev i skoleårene 2012/13 og 2013/14. Figuren viser, at - Særligt Byskolen og har udfordringer med ulovligt fravær de foreløbige data for skoleåret 13/14 viser en lille stigning det ulovlige fravær. - Østbirk Skole og Gedved skole har markante stigninger i det ulovlige fravær fra 2012/13 til 2013/14 Det bemærkes at opgørelsen af det ulovlige fravær på og n viser et lille fald i seneste opgørelse (1. kvartal 2013 i sammenligning med 1.kvartal 2014). Se figur 10 for uddybning. 8

9 Sygdom i dage pr. elev fordelt på skole, sammenlignet på skoleår Dagnæsskolen Hovedgård Skole Hattingskolen Østbirk Skole Gedved Skole Brædstrup Skole Stensballeskolen Bankagerskolen Sygdom i dage pr. elev 2012/13 Sygdom i dage pr. elev 2013/14 (foreløbigt) Højvangskolen Nim Skole Torstedskolen Endelave Skole Søvind Skole Figur 8 - Sygdom fordelt på skole, sammenlignet på skoleår 2012/13 & 2013/14 Figur 6 viser de enkelte skolers sygdomsfravær i dage pr. elev i skoleårene 2012/13 og 2013/14. Figuren viser, at - Det generelle fravær grundet sygdom er lavere i de første 3 kvartaler 9

10 Ekstraordinær frihed i dage pr. elev fordelt på skole, sammenlignet på skoleår Endelave Skole Gedved Skole Stensballeskolen Nim Skole Hattingskolen Højvangskolen Brædstrup Skole Ekstraordinær frihed i dage pr. elev 2012/13 Ekstraordinær frihed i dage pr. elev 2013/14 (foreløbigt) Torstedskolen Østbirk Skole Hovedgård Skole Søvind Skole Bankagerskolen Dagnæsskolen Figur 9 - Ekstraordinær frihed fordelt på skole, sammenlignet på skoleår 2012/13 & 2013/14 Figur 7 viser de enkelte skolers Ekstraordinære frihed i dage pr. elev i skoleårene 2012/13 og 2013/14. Figuren viser, at - Alle skolerne ligger relativt tæt i antal fraværsdage pr. elev grundet ekstraordinær frihed - Der er ingen markante udsving at spore fra år til år med undtagelse af Endelaveskolen hvor enkeltelever grundet et lavt elevtal har markant betydning for hele skolens resultat. 10

11 For sent fremmøde i dage pr. elev fordelt på skole, sammenlignet på skoleår Østbirk Skole Gedved Skole Brædstrup Skole Hovedgård Skole Torstedskolen Stensballeskolen For sent fremmøde i dage pr. elev 2012/13 For sent fremmøde i dage pr. elev 2013/14 (foreløbigt) Endelave Skole Nim Skole Hattingskolen Dagnæsskolen Højvangskolen Søvind Skole Bankagerskolen Figur 10 - For sent fremmøde fordelt på skole, sammenlignet på skoleår 2012/13 & 2013/14 Figur 8 viser de enkelte skolers for sent fremmøde i dage pr. elev i skoleårene 2012/13 og 2013/14. Figuren viser, at - Særligt, og har i skoleåret 13/14 et højt fravær grundet for sent fremmøde - Bankagerskolens resultat giver anledning til at undersøge skolens registreringspraksis i forhold til for sent fremmøde. 11

12 Højvangskolen Brædstrup Skole Ulovligt fravær i dage pr. elev fordelt på de fem skoler med størst ulovligt fravær, sammenlignet på kvartal 2,5 2 1,5 1 0,5 Alm folkeskoler 3 kvt Alm folkeskoler 3 kvt Alm folkeskoler 4 kvt Alm folkeskoler 4 kvt Alm folkeskoler 1. kvt Alm folkeskoler 1 kvt Figur 11 - Ulovligt fravær på fem udvalgte skoler, sammenlignet på kvartal Figur 9 viser det ulovlige fravær på de første tre kvartaler i henholdsvis skoleåret 2012/13 og 2013/14 på de fem skoler med højst samlet ulovligt fravær i 2012/13. Figuren viser, at - Der for alle skolers vedkommende er mindst ulovligt fravær i skoleårets første kvartal - Der er en svag positiv udvikling på Brædstrup Skole, samt Byskolen fra 1.kvartal 2013 til 1. kvartal Der er ikke markante udsving indenfor det enkelte kvartal når der sammenlignes med foregående skoleår. 12

13 Hattingskolen Hovedgård Skole Dagnæsskolen Sygdom i dage pr. elev fordelt på de fem skoler med størst sygdom, sammenlignet på kvartal 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Alm folkeskoler 3 kvt Alm folkeskoler 3 kvt Alm folkeskoler 4 kvt Alm folkeskoler 4 kvt Alm folkeskoler 1. kvt Alm folkeskoler 1 kvt Figur 12 Sygdom på fem udvalgte skoler, sammenlignet på kvartal Figur 10 viser sygdomsfravær på de første tre kvartaler i henholdsvis skoleåret 2012/13 og 2013/14 på de fem skoler med højst samlet sygdom i 2012/13. Figuren viser, at - Særligt 1. kvartal i 2013 var markant højere end de resterende kvartaler i både skoleåret 2012/13 og 2013/14. Dette skyldes med al sandsynlighed den influenza-epidemi der ramte hele Danmark i starten af Der ses en generel tendens til lavere fravær grundet sygdom i skoleåret 2013/14 13

14 Stensballeskolen Gedved Skole Endelave Skole Ekstraordinær frihed i dage pr. elev fordelt på de fem skoler med størst ekstraordinær frihed, sammenlignet på kvartal 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Alm folkeskoler 3 kvt Alm folkeskoler 3 kvt Alm folkeskoler 4 kvt Alm folkeskoler 4 kvt Alm folkeskoler 1. kvt Alm folkeskoler 1 kvt Figur 13 Ekstraordinær frihed på fem udvalgte skoler, sammenlignet på kvartal Figur 11 viser ekstraordinær frihed på de første tre kvartaler i henholdsvis skoleåret 2012/13 og 2013/14 på de fem skoler med højst samlet ekstraordinær frihed i 2012/13. Figuren viser, at - Endelaveskolen der havde det højeste fravær grundet ekstraordinær frihed i 2012/13 har endnu ikke fravær af samme årsag i 2013/14. Dette skyldes at enkelt-elever har et markant udslag på skolens fraværs-statistik - Der ses generelt et lidt lavere fravær i 2013/14 grundet ekstraordinær frihed 14

15 Østbirk Skole For sent fremmøde i dage pr. elev fordelt på de fem skoler med størst for sent fremmøde, sammenlignet på kvartal 2,5 2 1,5 1 0,5 Alm folkeskoler 3 kvt Alm folkeskoler 3 kvt Alm folkeskoler 4 kvt Alm folkeskoler 4 kvt Alm folkeskoler 1. kvt Alm folkeskoler 1 kvt Figur 14 For sent fremmøde på fem udvalgte skoler, sammenlignet på kvartal Figur 12 viser for sent fremmøde på de første tre kvartaler i henholdsvis skoleåret 2012/13 og 2013/14 på de fem skoler med højst samlet fravær grundet for sent fremmøde i 2012/13. Figuren viser, at - Særligt har reduceret fravær grundet for sent fremmøde i de første tre kvartaler af skoleåret 2013/14 - har et markant højere fravær grundet for sent fremmøde i 1.kvartal 2014 i sammenligning med 1. kvartal

16 Opsamling Horsens Kommunes samlede fravær er lavere end landsgennemsnittet på alle fraværstyper i skoleåret 2012/13 Samlet set er fraværet lavere i de første 3 kvartaler af skoleåret 2013/14 i sammenligning med skoleåret 2012/13 Det samlede fald skyldes primært et lavere fravær på grund af sygdom Særligt og Byskolen har et samlet højt antal fraværsdage pr. elev Ulovligt fravær er steget fra 1 dag pr. elev til 1,16 dage pr. elev i skoleårenes første 3 kvartaler Østbirk Skole og Gedved skole har markante stigninger i det ulovlige fravær fra 2012/13 til 2013/14 Både og Byskolen et lavere fravær på grund af ulovligt i 1. kvartal 2014 i sammenligning med 1. kvartal 2013 har et markant lavere fravær grundet for sent fremmøde i 1. kvartal 2014 i sammenligning med 1. kvartal Bankagerskolen har i alle kvartaler 0 dages fravær grundet for sent fremmøde, hvilket indikerer manglende registreringspraksis 16

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Evaluering af muligheder og potentialer ved små og store skoler i Horsens Kommune

Evaluering af muligheder og potentialer ved små og store skoler i Horsens Kommune Økonomi og Administration Sagsbehandler: Marianne Møller Sørensen Louise Bové Villadsen Sagsnr. 17.01.04-P05-1-16 Dato:4.10.2016 Evaluering af muligheder og potentialer ved små og store skoler i Horsens

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

Indhold. Side 1 af 62

Indhold. Side 1 af 62 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kvalitetsrapporten og den samlede styringsmodel... 3 1.2 De lovgivningsmæssige rammer... 3 1.3 Opbygning af kvalitetsrapporten... 4 2. Sammenfatning og handlingsplan... 5

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015 Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold 1. Indledning...4 1.1 Kvalitetsrapporten og den samlede styringsmodel...4 1.2 De lovgivningsmæssige rammer...5 1.3 Opbygning

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Fravær kan få konsekvenser for, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt i skolen. Fravær kan også have konsekvenser for, hvordan hele

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Elevfravær 2017/18. Resume

Elevfravær 2017/18. Resume Elevfravær 2017/18 Elevernes fravær kan have sammenhæng med, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt. Fravær kan også have indflydelse på, hvordan hele klassen fungerer både fagligt

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO Indhold Forord...1 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO...2 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...3 Folkeskolens formålsparagraf...3

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. 1 Bilag 1 - Overførsel 2018-19 drift Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget 58.274.922 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.432.341 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen 2018/2019

Elevfravær i folkeskolen 2018/2019 Elevfravær i folkeskolen 2018/2019 Af Center for Data og Analyse Eleverne i folkeskolen har i 2018/2019 i gennemsnit 11,5 dages samlet fravær Der er i år indsamlet elevfravær for 534.326 folkeskolelever

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

Tematiseret oversigt over afgivne udtalelser til forslag om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet

Tematiseret oversigt over afgivne udtalelser til forslag om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.04-K04-1-15 Dato:23.2.2015 Tematiseret oversigt over afgivne udtalelser til forslag om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet Positive

Læs mere

I 1. Indledning Formål med kvalitetsrapporten Rapportens datagrundlag og formkrav Rapportens opbygning

I 1. Indledning Formål med kvalitetsrapporten Rapportens datagrundlag og formkrav Rapportens opbygning I 1. Indledning... 3 1.1. Formål med kvalitetsrapporten... 3 1.2. Rapportens datagrundlag og formkrav... 3 1.3. Rapportens opbygning... 4 2. Samlet redegørelse... 5 2.1. Sammenfattende beskrivelse... 5

Læs mere

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Prisen som Årets Musikskolekommune 2010 overrækkes til Kulturudvalgsformanden. Plænen Tivoli juni 2010 Indsatsområder 2011. Creative Academy Musikskolen vil arbejde

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet 2014 UDKAST. Uddannelse og Arbejdsmarked

Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet 2014 UDKAST. Uddannelse og Arbejdsmarked Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked 1. Indledning... 5 1.1. Formål med kvalitetsrapporten... 5 1.2. Rapportens datagrundlag og formkrav... 5 1.3. Rapportens opbygning...

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Side 1 af 5 Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Det samlede antal elever i grundskolen ændrer sig sjældent meget fra år til år, men fordelingen af elever på folkeskoler og frie grundskoler gør, og

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Søgning til ungdomsuddannelser 2018

Søgning til ungdomsuddannelser 2018 Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Marianne Møller Sørensen Sagsnr. 17.27.00-P05-1-18 Dato:26.3.2018 Søgning til ungdomsuddannelser 2018 Flere 9. og 10. klasseelever fra har i år søgt en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/2013

Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/2013 Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/2013 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 1.1 Formål med kvalitetsrapporten 5 1.2 Rapportens datagrundlag og formkrav 5 1.3 Rapportens opbygning

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Byrådsperioden 2018-21 Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Indhold Udvalg og nævn mv....3 Diverse...3 Byrådsrepræsentanter i skolebestyrelser og dagtilbud...3 Bestyrelser for

Læs mere

Analyse af befolkningsudviklingen i landsbyer og centerbyer i Horsens Kommune

Analyse af befolkningsudviklingen i landsbyer og centerbyer i Horsens Kommune Analyse af befolkningsudviklingen i landsbyer og centerbyer i Horsens Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...2 Data og metode...2 Centerbyerne...3 Generel udvikling for alle centerbyerne...3 Vækst centerbyer...6

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Basisoplysninger Marts 2018 Frederikssund Kommunes skolevæsen

Basisoplysninger Marts 2018 Frederikssund Kommunes skolevæsen Basisoplysninger Marts 2018 Frederikssund Kommunes skolevæsen 1/20 Basisoplysninger marts 2018 Nærværende rapport indeholder dataopgørelser på de udvalgte basisoplysninger, der skal informere skoleledelser

Læs mere

Sekretariatet - Børn, Skole og Kultur Att: Mads Skødt Andersen. Randers Kommune. Laksetorvet 8900 Randers. Stevnstrup, den

Sekretariatet - Børn, Skole og Kultur Att: Mads Skødt Andersen. Randers Kommune. Laksetorvet 8900 Randers. Stevnstrup, den Munkholmskolen Bymarksvej 18, Stevnstrup 8870 Langå Sekretariatet - Børn, Skole og Kultur Att: Mads Skødt Andersen Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Telefon: 89154040 munkholmskolen@randers.dk www.munkholmskolen.skoleintra.dk

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau.

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1 Notat om de faglige resultater for 2015 Notatet redegør for de mest centrale faglige resultater for folkeskolerne

Læs mere

NOTAT. Notatets opbygning:

NOTAT. Notatets opbygning: NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om resultaterne af de nationale trivselsmålinger for folkeskolerne

Læs mere

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, august 2016

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, august 2016 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 15.4.-G1-1-15 Dato: 8.8.216 MÅNEDSNOTAT Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, august 216 Horsens Kommune modtager hvert

Læs mere

Evaluering af Horsens Byskole 2015

Evaluering af Horsens Byskole 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandlere: Louise Riis Villadsen Louise Nordestgaard Sagsnr. 17.00.00-P20-4-15 Dato: 20.1.2016 Evaluering af Horsens Byskole 2015 Horsens Byskole blev etableret i 2012 af

Læs mere

Elever i børnehaveklassen i skoleåret 2017/18

Elever i børnehaveklassen i skoleåret 2017/18 Side 1 af 5 Elever i børnehaveklassen i skoleåret 2017/18 Resume Omkring 62.000 elever startede i børnehaveklasser i grundskolen i skoleåret 2017/18. Den samlede årgang er dermed lidt mindre end tidligere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

En prøveform for piger?

En prøveform for piger? 1 En prøveform for piger? Over de seneste ti år er karaktergabet mellem drenge og piger i folkeskolen vokset, når vi ser på resultaterne af folkeskolens afgangsprøve. I samme periode er karaktergabet mellem

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

En prøveform for piger?

En prøveform for piger? 1 En prøveform for piger? Over de seneste ti år er karaktergabet mellem drenge og piger i folkeskolen vokset, når vi ser på resultaterne af folkeskolens afgangsprøve. En stigning på 6 procentpoint i perioden

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 Resume: Status for de 16-19-årige Status i maj 2012 for de 6854 16-19-årige i Horsens og Hedensted kommuner er: 16-19-årige

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, oktober 2016

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, oktober 2016 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 15.4.-G1-1-15 Dato:6.1.216 Månedsnotat Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, oktober 216 Horsens Kommune modtager hvert

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, september 2016

Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, september 2016 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 15.4.-G1-1-15 Dato: 6.9.216 MÅNEDSNOTAT Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, september 216 Horsens Kommune modtager

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Notat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp

Notat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp SOCIAL OG SUNDHED Dato: 13. marts 2017 Tlf. dir.: 4477 3495 E-mail: hvi@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Sagsid: 27.36.04-Ø00-1-16 Notat Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 FORFATTER Konsulent Mette Hjort Madsen Efterskoleforeningen indsamler årligt oplysninger om skoleøkonomi og elevstøtte fra skolerne. Indberetningen

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

I det følgende skal man være opmærksom på, at kategorien pædagoger ikke kun indeholder pædagoger, men også pædagogmedhjælpere m.m.

I det følgende skal man være opmærksom på, at kategorien pædagoger ikke kun indeholder pædagoger, men også pædagogmedhjælpere m.m. Notatark Sagsnr. 81.28.00-P05-1-15 Sagsbehandler Thomas Frank 6.2.2015 Analyse af udviklingen i sygefravær på skoleområdet i Hedensted Kommune 2013-2014 I det følgende præsenteres den overordnede udvikling

Læs mere

Flere marginaliserede efter markant nedgang

Flere marginaliserede efter markant nedgang Flere marginaliserede efter markant nedgang Antallet af personer med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet er begyndt at stige igen efter et meget markant fald i forbindelse med den seneste højkonjunktur.

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Direktionen Til Knud Holt Nielsen, MB E-mail: Knud_Holt_Nielsen@kk.dk Kære Knud Holt Nielsen 4. juni 19 Sagsnr. 19-396 Dokumentnr. 19-396-4

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 1.1 Formål med kvalitetsrapporten 5 1.2 Rapportens datagrundlag og formkrav 5 1.3 Rapportens opbygning

Læs mere

Analyse af befolkningstallet i landsbyer og de lokale centerbyer i Horsens Kommune

Analyse af befolkningstallet i landsbyer og de lokale centerbyer i Horsens Kommune Analyse af befolkningstallet i landsbyer og de lokale centerbyer i Horsens Kommune Indholdsfortegnelse Analyse af befolkningsudviklingen i landsbyer og de lokale centerbyer i Horsens Kommune...1 Indledning...3

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FJERDE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER

KONJUNKTURBAROMETER FJERDE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER FJERDE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER KONJUNKTURBAROMETER 2016 Konjunkturbarometeret 2016 er en løbende overvågning af erhvervsrelevante konjunkturer

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/18. børn & læring INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT

STATUSRAPPORT 2017/18. børn & læring INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE STATUSRAPPORT 2019 2017/18 EMNE FOR DENNE RAPPORT Statusrapporten skal understøtte lokal dialog og kvalitetssikring på skoleområdet børn & læring Statusrapporten 2017/18

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr P Dato: Høringssvar - samlet. Indholdsfortegnelse.

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr P Dato: Høringssvar - samlet. Indholdsfortegnelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.00-P24-3-14 Dato:11.9.2014 Høringssvar - samlet Indholdsfortegnelse. 1. Oversigt over indkomne høringssvar 2 2. Horsens Byskole

Læs mere

Børne og Skoleudvalget

Børne og Skoleudvalget Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og

Læs mere

Opdatering af fraværsmodulet

Opdatering af fraværsmodulet Opdatering af fraværsmodulet Det eksisterende fraværsmodul (KMD Elev Fravær) er blevet opdateret med nye funktioner og nye muligheder for overblik over elevers fravær Modulet minder meget om det modul

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Figur 1: Kilde:

Figur 1: Kilde: Notat: Udviklingen i tilkendelser af førtidspension, fleksjob eller ressourceydelse samt udvikling andelen af befolkningen, der modtager varige forsørgelsesydelser. Dette notat beskriver udviklingen i

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - december 2013

Ledigheden på FTF-området - december 2013 09-1455 MELA/JEEI - 30.01.2014 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - december 2013 Den generelle ledighed er svagt faldende. En tendens, som har været gældende

Læs mere

Kvalitetsrapport skoleområdet 2016/2017

Kvalitetsrapport skoleområdet 2016/2017 Kvalitetsrapport skoleområdet 2016/2017 2 Indhold 1. Indledning... 5 De nationale mål på skoleområdet...5 Kvalitetsrapporter og kvalitetsaftaler...5 Læsevejledning... 7 Fakta om folkeskolerne i Horsens

Læs mere

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Det samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 12.000 over de sidste fem år. Omkring 82 procent af eleverne går i en

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Basisoplysninger Februar 2018 Frederikssund Kommunes skolevæsen

Basisoplysninger Februar 2018 Frederikssund Kommunes skolevæsen Basisoplysninger Februar 2018 Frederikssund Kommunes skolevæsen 1/18 Basisoplysninger februar 2018 Nærværende rapport indeholder dataopgørelser på de udvalgte basisoplysninger, der skal informere skoleledelser

Læs mere

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Sammenhængende børne- og ungepolitik: Fælles vision Alle skal have en uddannelse I Horsens har vi ambitioner

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Hvad sker der politisk for tiden?

Hvad sker der politisk for tiden? FGA-konference 2018 Hvad sker der politisk for tiden? Økonomien Koblingsprocent Afsnøringer Friplads Frihedspakke til frie grundskoler 1 2 3 Administrative fællesskaber Fælles ledelse Afdelinger / filialer

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT Side 1/14 Dato J. nr. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste udvikling i transportsektoren. Indledningsvis sammenfattes seneste

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling Punkt 5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018-2. behandling 2018-003138 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Kvalitetsrapport 2018. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2017 Antal beelser: 1.692 Svarprocent: 47,00% Landsundersøgelse 2017 Side 1 ud af 20

Læs mere