Finansiering af små- og mellemstore vækstvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiering af små- og mellemstore vækstvirksomheder"

Transkript

1 Finansiering af små- og mellemstore vækstvirksomheder Udvalgte fonde & business angels v/ Torben Blicher Buch, Væksthus Syddanmark Board Member, Business Angels Syddanmark

2 Agenda 1. Kort indblik i Væksthuset 2. Udvalgte fonde 3. Business Angels Væksthus Syddanmark 2

3 Målgruppe Virksomheder med vækstambitioner Potentiale til 20% årlig vækst 3 år i træk (ansatte og omsætning) - virksomheder med mindst 5 ansatte Potentiale til mindst 10 ansatte inden 3 år - virksomheder med mindre end 5 ansatte Virksomheder med eksportambitioner 3

4 Væksthusene i Danmark Fakta Der er 5 Væksthuse i Danmark Væksthus Nordjylland Væksthusene er etableret af Erhvervsstyrelsen Væksthus Midtjylland Hvert år hjælper Væksthusene cirka virksomheder med at realisere deres vækstpotentiale. Heraf 500 i Syddanmark. Væksthus Syddanmark Væksthus Hovedstadsregionen Væksthus Sjælland Rolle: Sparring, vejledning & problemafklaring - Væksthusene er uvildige Virksomhedernes størrelse på landsplan: - Samlet omsætning: 25 mia. kr. - Samlet eksportomsætning: 7,8 mia. kr. Væksthus Syddanmark 4

5 Væksthus Syddanmark 5

6 Hvordan gør vi? Indledende kontakt Møde aftale og forventningsafstemning Møde afholdelse Væksthjul anvendes til at identificere problemstillinger og efterfølgende prioritering af indsatsområder Konkret køreplan for hvordan der kan opnås resultater på udvalgte indsats områder. Opfølgningsmøder Implementering. Henvisning til privat eller offentlig aktør. Eks. rekrutteringsvirksomhed. Min. 80% af alle virksomheder skal henvises til relevant aktør Opfølgning og måling Identificering af 2-3 indsats- og vækstområder Væksthus Syddanmark 6

7 Agenda 1. Kort indblik i Væksthuset 2. Udvalgte fonde 3. Business Angels 4. Alternative lånemuligheder Væksthus Syddanmark 10

8 Forskellige typer finansiering afhængig af stadie Væksthus Syddanmark 13

9 Væksthus Syddanmark 14

10 Væksthus Syddanmark 15

11 Typer kapital Investorkapital Låne- og bankfinansiering Støtte fra offentlige fonde Væksthus Syddanmark 16

12 Mange puljer og fonde Væksthus Syddanmark 17

13 Nationale fonde til innovative SMV er Nationale fonde o Markedsmodningsfonden o Det nye Innobooster o Grøn Omstillingsfond o MUDP (Miljø) o EUDP (Energi) o GUDP (Fødevarer) o ElForsk o Fonden for Forebyggelse- og Fastholdelse o NOPEF o LAG Midler Ansvarlige lån (uden personlig kaution) o Nordea Iværksætterfond o Sønderjyllands Investeringsfond Væksthus Syddanmark 18

14 Interne spørgsmål inden evt. ansøgning om eksterne fondsmidler Er der tale om test, tilpasning, udvikling, demonstration, innovation, godkendelser, energi- og ressourcebesparelse eller optimering af produktion? Kan / ønsker vi selv at finansiere investeringen uden eksterne midler? Har vi likviditet til udlæg for alle udgifter i 6-9 måneder? Har vi mulighed for at investere ca. 50% af den samlede investering? Hvordan påvirker det vores arbejdskapital, soliditet og nuværende fokus i virksomheden? Har vi det nødvendige interne set-up i forhold til administration og dokumentation? Har vi den fornødne interne projektledelse? Ønsker vi eksterne partnere i projektet? Ønsker vi at give konkurrenter indblik i vores nye tiltag (på overskriftsniveau)? Har vi selv forudsætninger og ressourcer til udarbejdelse af ansøgning eller bør vi inddrage eksterne specialister til at øge sandsynligheden for tilsagn? Hvilke fonde og puljer er relevante i forhold til det specifikke projekt? Hvilke argumenter skal vi fremhæve i forhold til fondens formål (politisk)? Kan vi skabe nye arbejdspladser, eksport, innovation, øget konkurrenceevne, øget ressourceoptimering eller lignende? Kan vi vente 3-6 måneder på endeligt tilsagn på medfinansiering? Giver det mulighed for at udvikle virksomheden i en retning som ellers ikke er mulig? Reducerer vi vores investering og risiko med ekstern medfinansiering fra fonde og puljer? Skal vi gøre brug af muligheden for medfinansiering af omkostninger, som kommer under alle omstændigheder? Harmonerer det med de overordnede mål på to-tre års sigt i virksomheden? 19

15 Det nye Innobooster Fokus: Test, tilpasning, demonstration alle faser med stor fleksibilitet i forhold til støtten Beløb: max 5 mio. kr. Kræver: Oms. på mindst 2 mio. kr. eller kapitalindskud på 0,5 mio. kr. investor/bank el. lign Egen medfinansiering: 50% heraf 15% kontant Stor fleksibilitet omkring hvilke udgifter, som kan dækkes for at bringe den gode ide hele vejen frem til markedet. Kontraktforskning og udstyr, til ansættelser af personer med specialkompetencer eller uddannelse af en nøglemedarbejder. Væksthus Syddanmark 25

16 NOPEF Formål: Støtte til etablering udenfor EU Fokus: Energi, miljø, design, sundhed, velfærd, high-tech, innovation Støtter: Forundersøgelse, analyse, rejser/ophold, advokater, revisor, tolk, mv. Støtte: 0,3 mio. kr. som ansvarligt lån / tilskud Krav: Min. 5 ansatte og helst egenkapital på 2 mio. kr. Ansøgning: løbende Eksempel: Eks: 0,3 mio. kr. til etablering af salgsdatterselskab i USA Eksempel: Eks. 0,25 mio. kr. til etablering af produktion i Østeuropa Eksempel: Etablering af laboratorium til fiskeindustrien i Chile Væksthus Syddanmark 33

17 Fonden for Forebyggelse- og Fastholdelse Formål: Forebygge nedslidning og fastholdelse af medarbejdere via Forebyggelsespakker Fokus: brancher med nedslidning Forløb: Omstilling over 3-4 måneder med drejebog Støtte: Refusion af interne timer til omstilling og udvalgte materialer Eksempel: Implementering af robot-palleteringsanlæg, der kan aflaste medarbejderne Reduktion af støj og støjgener for slagterimedarbejdere Automatiseret maleranlæg til støbejernsemner Væksthus Syddanmark 34

18 Sønderjyllands Investeringsfond Fondens formål er at yde lån til små og mellemstore erhvervsvirksomheder herunder handlende håndværkere og landbrug, som skønnes at kunne styrke udviklingen i Sønderjylland. Samlet pulje på 20 mio. kr. Lån til virksomheder i Sønderjylland -op til kr fast rente på 5% med løbetid mellem 5 og 10 år - investeringer skal skabe udvikling i virksomheden - investeringer skal udvide selskabets kapacitet eller kompetence - fleksibel låneudmåling set i relation til behovet hos virksomheden - pant i aktiver - Krav om 50% medfinansiering fra anden side Væksthus Syddanmark 36

19 Nordea Iværksætterfond Lån uden krav om personlig kaution: Ansvarlige lån på kr. i et år Mulighed for forlængelse i yderligere et år Nordea Fonden garanterer overfor Nordea Bank Intet krav om kundeforhold i Nordea Fokus på innovation og innovationshøjde Ansøgning 4 gange årligt (lukket pt.) Væksthus Syddanmark 37

20 Agenda 1. Kort indblik i Væksthuset 2. Udvalgte fonde 3. Business Angels 4. Alternative lånemuligheder Væksthus Syddanmark 39

21 Er vi igennem finanskrisen? Væksthus Syddanmark 40

22 Investorerne åbner op igen Business angels er begyndt at ny-investere fremfor at sikre porteføljen Fokus på virksomheder med omsætning og fundament (uden teknologirisiko men skalérbar) Krav om kort(ere) tidshorisont for at nå positivt cash flow ved nyinvesteringer Trend mod co-investeringer ml. business angels (øger statistisk sandsynlighed) Valuation boble i startups i London pga. crowdfunding (a la donationer) Stadig (høje) krav for at komme igennem nåleøjet i DK dødens gab stadig en udfordring

23 Hvordan ser en Business Angel ud? Økonomisk uafhængig Ofte solgt sin virksomhed (exit), mand 50+ Vil fortsat gerne bidrage til at opbygge andre virksomheder Solid erfaring og markedsindsigt Relevant netværk Tilbyder risikovillig kapital i 3-6 år Forventer ejerandel og plads i bestyrelsen Vil gerne sælge aktien på et tidspunkt Forventer økonomisk afkast Forbedrer muligheden for viderefinansiering 4-8 aktive investeringer Typisk ejerandel på pct. Har typisk 2 8 mio. kr. investeret og deler gerne risikoen med andre Ofte diskret og tæt på eget hjem (80 km. radius) 30-50% i ejendomme, 30% i noterede aktier Væksthus Syddanmark 42

24 Væksthus Syddanmark 43

25 Væksthus Syddanmark 44

26 Engle gemmer sig ofte De københavnske business angels har investeringer i 252 virksomheder, der tilsammen omsætter for 4,2 mia. kr. og har 7000 ansatte [Børsen 21. maj 2015] Væksthus Syddanmark 45

27 Organiserede regionale business angels Gatekeeper til screening og kvalitetssikring Væksthus Syddanmark 46

28 Hitrater Investormøde hver 2. eller 3. måned 15 minutters investorpræsentation til hver vækstvirksomhed +100 kapitalsøgende virksomheder på investormøder over to år i Syddanmark 30% af virksomhederne har efterfølgende fået tilført kapital 10% har fået tilført direkte kapital fra Business Angels Syddanmark BA-Copenhagen har hitrate på 20% direkte investeringer Væksthus Syddanmark 47

29 Investor: 5,5 mio. kr. + Markedsmodningsfonden: 2,2 mio. kr. Væksthus Syddanmark 48

30 Syddansk Business Angel Kapitalindskud 6,6 mio. kr. Væksthus Syddanmark 49

31 Vejle-rekord Væksthus Syddanmark 50

32 Syddansk Business Angel i robotvirksomhed Business Angel + Markedsmodningsfonden (2,6 mio. kr.) + Højtteknologifonden (12 mio. kr.) Væksthus Syddanmark 51

33 WriteReader brofinansiering fra business angels Væksthus Syddanmark 52

34 Væksthus Syddanmark 53

35 Formel for succes T 3 + F 2 = exit value Væksthus Syddanmark 54

36 Formel for succes T 3 + F 2 = exit value T1: Team T2: Teknologi T3: Timing F1: Finansiering F2: Fokus Væksthus Syddanmark 55

37 Great deals by business angels Thomas Alberg Investering: $ Afkast: $26 million Ian McGlinn Investering: Afkast 42 million Ram Shiram Investering: $ $ (1999) Afkast: $ Væksthus Syddanmark 56

38 Hvad kræver det at nå igennem nåleøjet? Væksthus Syddanmark 57

39 Drop fugle på taget få ordrer i hus! ellers vent med private investorer - søg offentlige fonde eller innovationsmiljø Væksthus Syddanmark 58

40 Glem produktfiksering Væksthus Syddanmark 59

41 Investors briller Kan det sælges kan det svare sig? Væksthus Syddanmark 60

42 Investorer hungrer efter kvalitet og stærke teams Væksthus Syddanmark 62

43 Dur ikke næste! Investorer foretrækker noget de har forstand på Væksthus Syddanmark 63

44 Udfordringer ved Kapitalrejsning Kapitalrejsning ER meget tidskrævende (9-24 mdr.) Vær på forkant med finansieringen og kapitaltilførsel Hold fortsat skarp fokus på driften (inddrag mentor til kapitalrejsning) Brug tiden på de rette investorer (undgå at skyde med spredehagl) Bliv afklaret med behov ( klog kapital, partnerskab, alliancer eller?) Kort og præcis projektbeskrivelse (executive summary) Lav en liste med de mest interessante investorer / finansieringskilder Benyt netværk og personlige relationer Som minimum stærkt advisory board eller mentor Tilknytning af KapitalCoach med 50% medfinansiering Væksthus Syddanmark 64

45 Forhandling med investor Enighed om strategien Særdeles god kemien mellem jer Værdisætning og forhandling med en Business Angel Optimer forhandlingsgrundlaget med konkrete ordrer og dokumentation Optimistiske men realistiske forudsætninger (glem hockeystaven) Personlig forhandlingsevne pga. mangelende historik af nøgletal Timing påvirker forhandlerstyrke Dårlig likviditet = ringe forhandlingsstyrke = afstå større ejerandele Medfinansiering fra fonde og puljer reducerer udvanding for alle Væksthus Syddanmark 65

46 Kapital Coach 50% af kr. TIL: Investorsøgning Forberede investormøder Rådgivning under forhandling Tilknytte rådgiver m relevant erfaring Rådgive om andre finansieringskilder Eks. bank, vækstkaution, leasing mv. Kontakt Væksthus Syddanmark Væksthus Syddanmark

47 Tilført kapital med KapitalCoach Væksthus Syddanmark 67

48 Centrale succesfaktorer Benhårdt fokus og eksekvering Erfaring og dyb indsigt i markedet (det rette team) Godt købmandskab Væksthus Syddanmark 71

49 Kontakt Væksthus Syddanmark, Forskerparken 10C, 5230 Odense M. Torben Buch Væksthus Syddanmark 72

Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom

Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom Klædt på til KAPITAL MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom Program 09.00 Velkomst og præsentation af dagens program 09.10 Fra overblik til mødet med investor Introduktion

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

KOMMERCIALISERING AF DE BEDSTE IDÉER ERHVERVSUDVIKLINGSDØGN SKANDERBORG, 22. MARTS 2012 OPLÆG B3

KOMMERCIALISERING AF DE BEDSTE IDÉER ERHVERVSUDVIKLINGSDØGN SKANDERBORG, 22. MARTS 2012 OPLÆG B3 KOMMERCIALISERING AF DE BEDSTE IDÉER ERHVERVSUDVIKLINGSDØGN SKANDERBORG, 22. MARTS 2012 OPLÆG B3 CHRISTIAN BUUR, ACCELERACE KENNETH LARSEN & JAN ROSENBOM, KEYSTONES De næste 45 minutter Introduktion de

Læs mere

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport 19. januar 2015 Rapport Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter Forord De fem regioner har bedt

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr.

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Business Angel kapital i Region Midtjylland - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Udarbejdet for Region Midtjylland af Keystones 2014 Anbefalinger Denne analyse estimerer et solidt investeringspotentiale

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere