Business angel survey 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business angel survey 2015"

Transkript

1 Business angel survey 2015

2 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni Der skal lyde en stor tak til de fire danske business angel-netværk: BA Copenhagen, Vestor, BA Syddanmark og Switzr for deres input, sparring og medvirken i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen. Formålet med undersøgelsen har været at afdække de danske business angels (BA ers) præferencer og strategier for at få et indblik i, hvad der karakteriserer dem. Derudover har vi set nærmere på BA ernes succesrater og afkast for at afdække fællestræk blandt de succesfulde BA er. Population: Surveyen er sendt ud til mere end 500 danske BA er, hvoraf 82 har svaret på spørgeskemaet. Knap halvdelen af BA erne er bosat i Region Hovedstaden, og 60 pct. af dem har baggrund som iværksættere. Langt hovedparten investerer kun i Danmark og 1/3 kun i eget lokalområde. BA erne har gennemsnitlig 10 års investeringserfaring, og mere end 95 pct. af de adspurgte allokerer maksimalt 50 pct. af deres investeringsformue til investeringer i unoterede virksomheder. Hvad er en business angel? Business Angels er privatpersoner, som investerer egne midler i unoterede selskaber, og som har forretningsmæssige kompetencer og interesse i at være med til at udvikle virksomhederne gennem aktivt ejerskab. 27. november 2015 / Side 2

3 Executive summary (side 1 af 2) Høj investeringsaktivitet i første halvår af 2015 De aktive BA er i undersøgelsen har samlet set fortaget ca. 90 investeringer for et beløb på minimum 120 mio. kr. i første halvår af Det svarer til ca. 1,7 investeringer per BA for et gennemsnitligt beløb på 2,1 mio. kr. Dette vurderes som værende en høj aktivitet, hvilket også bekræftes gennem interviews med ledende danske BA er. De giver følgende mulige forklaringer: Den generelle økonomiske fremgang har haft en afsmittende effekt på BA-aktiviteten større optimisme og mindre risikoaversion. Børsmarkedet har udviklet sig positivt, og nogle BA er har derfor trukket penge ud af aktier for at allokere dem andetsteds, fx i unoterede selskaber. Mange succesfulde exits de senere år har givet enkelte individer en større investérbar formue. Stærkt ICT-deal flow: Det danske iværksættermiljø er inde i en positiv spiral med flere gode virksomheder og flere dygtige iværksættere. Ovenstående tendenser kan også have været medvirkende til at øge antallet af aktive BA er i Danmark. 27. november 2015 / Side 3

4 Executive summary (side 2 af 2) BA er med iværksættererfaring har succes Undersøgelsen viser, at BA ernes erhvervsmæssige baggrund kan have betydning for afkast. BA er med iværksætterbaggrund har en højere hit-rate (flere exits af virksomheder med et positivt afkast) end BA er med virksomhedslederbaggrund. Til gengæld opnår en større andel af BA erne med virksomhedslederbaggrund gennemsnitlige pengemultipler på over 10x. Når den samlede gennemsnitlige pengemultipel udregnes hvor man både tager højde for de positive og de negative exits så er det BA erne med iværksætterbaggrund, der klarer sig bedst. Samlet set viser analysen, at knap 70 pct. af BA erne med iværksætterbaggrund har opnået en gennemsnitlig pengemultipel på 4x eller mere på alle deres exits (inkl. konkurser), mens det for BA erne med virksomhedslederbaggrund er 40 pct. Store forskelle på BA er med fokus på hhv. ICT- og industriinvesteringer Der er markante forskelle på BA erne afhængigt af, om de har fokus på ICT eller industri. BA erne med fokus på industri er primært bosat i Jylland og på Fyn, mens ICT-investorerne i overvejende grad er bosat i hovedstadsregionen. En anden markant forskel er, at en større andel af ICT-investorerne har foretaget investeringer i seed-fasen, mens industriinvestorerne også har fokus på de senere faser som buyout/omstruturering og generationsskifte. Når det kommer til at exitte virksomhederne, opnår en større andel af ICTinvestorerne et positivt afkast på deres investeringer, end tilfældet er for industriinvestorerne. Til gengæld opnår industriinvestorerne en højere gennemsnitlig pengemultipel på deres exits end ICT-investorerne. Og når den samlede gennemsnitlige pengemultipel for den enkelte BA udregnes - hvor man både tager højde for de positive og de negative exits - outperformer BA erne med industrifokus dem med ICT-fokus. Således har 60 pct. af BA erne med industrifokus opnået en gennemsnitlig pengemultipel på 4x eller mere på alle deres exits (inkl. konkurser), mens det for BA erne med ICT-fokus er 38 pct. 27. november 2015 / Side 4

5 Mange BA er er bosat i Region Hovedstaden eller Region Midtjylland 45% 41% Hvor er du bosat? Knap 70 pct. af BA erne, der har svaret på surveyen, er bosat i enten Region Hovedstaden eller Region Midtjylland. 35% 25% 27% I forhold til den regionale befolkningsfordeling er Region Hovedstaden og Region Midtjylland en anelse overrepræsenteret, mens de øvrige regioner er underrepræsenteret. 19% 15% 5% 6% 2% 5% Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Syddanmark Region Nordjylland Region Sjælland Jeg bor ikke i Danmark 27. november 2015 / Side 5

6 Mange BA er har selv startet egen virksomhed Hvad er din erhvervsmæssige baggrund? 6 53% 60 pct. af BA erne har selv erfaring med at starte egen virksomhed. Mere end halvdelen af BA erne er enten ansat direktør i dag eller har tidligere været det. 12% Iværksætter (har selv startet egen virks.) Ansat direktør/virksomhedsleder (ekskl. de selskaber du har investeret i) Andet Anm.: BA erne har haft mulighed for at angive flere svar, hvorfor andelene ikke summerer til 100 pct. 27. november 2015 / Side 6

7 Knap en tredjedel af BA erne har erhvervserfaring fra ICTbranchen 35% 25% 36% Inden for hvilken branche har du din primære erhvervserfaring? 28% 26% BA ernes branchemæssige baggrund spænder meget bredt, hvilket den store andel der har svaret andet også bekræfter. Med 54 pct. tilsammen udgør ICT og industri de to største definerede hovedgrupper. 15% 5% 5% 4% 1% Andet ICT Industri Cleantech Medico Biotek 27. november 2015 / Side 7

8 Investeringsbeløb i den enkelte virksomhed Stor investeringsaktivitet i første halvår af 2015 Angiv antallet af investeringer (inkl. opfølgningsinvesteringer), som du har foretaget i unoterede virksomheder i 2015 fordelt på størrelsen af investeringsbeløbet < 1 mio. kr. 1-2 mio. kr. 2-5 mio. kr mio. kr Konservativt scenarie Det konservative scenarie for den samlede investeringsaktivitet tager udgangspunkt i de laveste værdi, fx 3 i intervallet 3-5 investeringer og 2 mio. i intervallet 2-5 mio. kr. De aktive BA er har i dette scenarie foretaget 93 investeringer for et samlet beløb på 120 mio. kr. Det svarer til 1,7 investeringer per BA for et gennemsnitligt beløb på 2,1 mio. kr. Middelscenarie Middelscenariet tager udgangspunkt i middelværdierne, fx 4 i intervallet 3-5 investeringer og 3,5 mio. kr. i intervallet 2-5 mio. kr. De aktive BA er har i dette scenarie foretaget 130 investeringer for et samlet beløb på 236 mio. kr. Det svarer til 2,3 investeringer per BA for et gennemsnitligt beløb på 4,2 mio. kr. > 10 mio. kr investeringer 3-5 investeringer 6-10 investeringer > 10 investeringer Ingen Resumé De aktive BA er har i første halvår af 2015 foretaget ca investeringer for et samlet beløb på mellem mio. kr. Det svarer til ca. 1,7-2,3 investeringer per BA for et gennemsnitligt beløb på 2,1-4,2 mio. kr. 27. november 2015 / Side 8

9 Flere faktorer kan forklare den høje aktivitet i 2015 I forbindelse med analysen har Vækstfonden afholdt en række interviews med en række danske BA er. De kan alle genkende en høj aktivitet i 2015 og kommer med følgende mulige forklaringer på den: Den generelle økonomiske fremgang har haft en afsmittende effekt på BA-aktiviteten større optimisme og mindre risikoaversion. Børsmarkedet har udviklet sig positivt, og nogle BA er har derfor trukket penge ud af aktier for at allokere dem andet steds, fx i unoterede selskaber. Mange succesfulde exits de senere år har givet enkelte individer en større investérbar formue. Stærkt ICT deal flow: Det danske iværksættermiljø er inde i en positiv spiral med flere gode virksomheder og flere dygtige iværksættere. Ovenstående tendenser kan også have været medvirkende til at øge antallet af aktive BA er i Danmark. 27. november 2015 / Side 9

10 Størstedelen af BA erne syndikerer med andre BA er Hvilken type investorer syndikerer du primært med? 62% 5 79 pct. af BA erne syndikerer med andre i forbindelse med deres investeringer, mens 21 pct. foretrækker at investere alene. Det er mest udbredt at syndikere med andre BA er, hvilket mere end 60 pct. har gjort. 22% 21% 12% Andre business angels/private investorer Øvrige investorer Ventureinvestorer Jeg investerer typisk alene Andre Anm.: BA erne har haft mulighed for at angive flere svar, hvorfor andelene ikke summerer til 100 pct. 27. november 2015 / Side 10

11 Mere end halvdelen af BA erne har investeret i ICTvirksomheder % Hvilke brancher har du investeret i? 47% 36% ICT udgør med 53 pct. den branche, flest BA er har investeret i. Den næstmest populære branche er industri, hvori 36 pct. af BA erne har investeret. Ud fra de branchemæssige investeringspræferencer har vi skabt to analysemæssige arketyper af BA er, ICT-fokus: BA er, der har foretaget ICTinvesteringer, men ikke industriinvesteringer. Industrifokus: BA er, der har foretaget industriinvesteringer, men ikke ICT-investeringer. 14% 12% 7% Der eksisterer også en lille gruppe BA er, der både har foretaget ICT- og industriinvesteringer, men de inddrages ikke i arketyperne. ICT Andet Industri Cleantech Medico Biotek Anm.: BA erne har haft mulighed for at angive flere svar, hvorfor andelene ikke summerer til 100 pct. 27. november 2015 / Side 11

12 Der er stor forskel på hvor ICT- og industriinvestorerne er bosat Hvor er du bosat? Der er stor forskel på, hvor BA erne er bosat i forhold til, hvad deres investeringsfokus er. BA er med fokus på industriinvesteringer er typisk bosat i Jylland, mens BA er med fokus på ICT-investeringer i overvejende grad er bosat i Region Hovedstaden, og i mindre grad i Jylland og på Fyn Der er en stærk sammenhæng mellem, hvilken erhvervsbaggrund BA erne har og deres investeringsfokus. Således investerer BA er med industribaggrund typisk i industrivirksomheder, mens BA er med ICT-baggrund ofte investerer i ICT-virksomheder. 0 0 Jeg bor ikke i Danmark Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland 0 0 Region Sjælland Region Syddanmark ICT-fokus Industrifokus 27. november 2015 / Side 12

13 ICT-investeringer foretages typisk i de tidlige stadier, mens industriinvesteringer ofte foretages i senere stadier Hvilke udviklingsfaser befandt dine porteføljevirksomheder sig i, da du foretog det initiale kapitalindskud? 46% 29% 83% 71% 58% 57% 17% 43% 4% 36% Knap halvdelen (46 pct.) af BA erne med ICT-fokus har foretaget investeringer i seed-fasen, mens det er færre end 30 pct. af BA erne med industrifokus, der har fortaget investeringer i seed-fasen. Start-up fasen er den fase flest BA er har investeret i - både blandt BA er med ICT- og industrifokus. I de senere faser som buyout/omstrukturering og generationsskifte er det stort set kun BA erne med industrifokus, der er aktive. ICT-fokus Industrifokus Anm.: BA erne har haft mulighed for at angive flere svar, hvorfor andelene ikke summerer til 100 pct. 27. november 2015 / Side 13

14 Stort deal flow blandt både erfarne og mindre erfarne ICT-investorer Alle aktive BA er Deal flow 2014 (gns.) Nye BA er (<= 9 års erfaring) 12 Erfarne BA er (> 9 års erfaring) 16 Alle aktive BA er 14 ICT-investeringsfokus Deal flow 2014 (gns.) Nye BA er (<= 9 års erfaring) 15 Erfarne BA er (> 9 års erfaring) 21 Blandt hele gruppen af aktive BA er lå det gennemsnitlige deal flow i 2014 på 14 konkrete investeringshenvendelser. BA er med fokus på ICT-investeringer fik i 2014 i gennemsnit 17 konkrete investeringshenvendelser. De mere erfarne BA er fik 21 henvendelser, mens de mindre erfarne fik 15. BA er med fokus på industriinvesteringer fik i 2014 i gennemsnit 15 henvendelser. Erfaring betyder meget for deal flowet inden for dette segment. Således fik de mindre erfarne investorer kun 5 henvendelser i 2014, mens de mere erfarne fik 20 i gennemsnit. Alle BA er med ICT-fokus 17 Industriinvesteringsfokus Deal flow 2014 (gns.) Nye BA er (<= 9 års erfaring) 5 Erfarne BA er (> 9 års erfaring) 20 Alle BA er med industrifokus november 2015 / Side 14

15 BA erne har høje afkastkrav til deres investeringer 35% Hvad er dit krav til den gennemsnitlige multipel på dine investeringer i unoterede virksomheder? 29% Blandt de BA er, der har et afkastkrav, angiver næsten halvdelen, at de forventer en gns. pengemultipel på 3-5x på deres investeringer. 25% 15% 15% 6% 24% 13% Mere end 20 pct. af BA erne har et gns. Afkastkrav, der er større end en pengemultipel på 5x, hvilket er højt set i lyset af, at det er en gennemsnitsbetragtning og at der således ikke er mange investeringer, der må fejle. En relativ stor gruppe af BA erne på 37 pct. har enten ikke noget afkastkrav eller ved ikke, hvad deres afkastkrav er. 5% 1% 1-2x 2-3x 3-5x 5-10x >10x Jeg har ikke et afkastkrav BA ernes afkastkrav på deres investeringer Ved ikke 27. november 2015 / Side 15

16 Mere end otte ud af ti af BA erne med industrifokus har exittet minimum én virksomhed 35% 25% Hvor mange investeringer i unoterede virksomheder har du afhændet/exittet (inkl. konkurser) til dato? 33% 26% 25% Antallet af exitter blandt BA er med hhv. ICT- og industrifokus fordeler sig nogenlunde ligeligt. Dette skal ses i lyset af, at BA er med ICT-fokus i gennemsnit har 9 års investeringserfaring, og dem med industrifokus har 11 års erfaring som BA. 15% 5% 13% 13% 8% 17% 17% 17% ICT-fokus Industrifokus Andelen af BA er med ICT-fokus, der har deres første exit til gode er større end hos BA erne med industrifokus. De BA er, der ikke har exittet en virksomhed endnu, er typisk også de mindre erfarne BA er. Således har BA erne med ICT-fokus og ingen exitter i gennemsnit 1,5 års erfaring som BA, mens det tilsvarende er 2,3 år for dem med industrifokus >=4 Ingen Antal exits inkl. konkurser 27. november 2015 / Side 16

17 BA er med ICT-fokus har større træfsikkerhed end industriinvestorerne 45% 35% Hvor stor en andel af dine exitter har givet et positivt afkast? 31% 38% BA erne med ICT-fokus opnår et positivt afkast på en større andel af deres investeringer, end BA erne med industrifokus gør. Det indikerer en højere træfsikkerhed på ICT-investeringer i forhold til industriinvesteringer. 25% 15% 13% 13% ICT-fokus Industrifokus 5% 6% <20 pct pct pct pct. >=80 pct. Andel exitter med positivt afkast 27. november 2015 / Side 17

18 til gengæld er pengemultiplerne højere på industri-exits. 6 5 Hvad er din gennemsnitlige multipel på de investeringer, du har afhændet med et positivt afkast? 5 Blandt BA er med fokus på industriinvesteringer angiver halvdelen, at den gennemsnitlige pengemultipel på deres exits ligger over 10x. Blandt BA er med fokus på ICT-investeringer fordeler multiplerne sig mere jævnt, og kun 19 pct. har en gennemsnitlig multipel på mere end 10x. 25% 25% 19% 19% 6% 6% 1-2x 2-3x 3-5x 5-10x >10x Ved ikke Gns. multipel ved positivt afkast ICT-fokus Industrifokus Fortolkning: En mulig forklaring på de høje pengemultipler ved industri-exits kan være, at 43 pct. af BA erne med industrifokus har investeret i omstruktureringer. Her vil det være muligt at komme ind til en lav valuation, og hvis en turnaround effektueres, vil det være muligt at opnå høje pengemultipler. Samtidig er risikoen på denne type investeringer høj, hvilket kan forklare de lavere hit-rater ift. exits med positivt afkast. 27. november 2015 / Side 18

19 De høje multipler på industriinvesteringer opvejer den lavere træfsikkerhed % 6 Også når den gennemsnitlige pengemultipel for den enkelte BA udregnes, dvs. man tager højde for de exits der ikke har givet et positivt afkast, da outperformer BA erne med industrifokus dem med ICT-fokus. 5 38% 60 pct. af BA erne med industrifokus har opnået en gennemsnitlig pengemultipel på 4x eller mere på alle deres exits (inkl. konkurser), mens det for BA erne med ICT-fokus er 38 pct. Gns. pengemultipel på < 4x Gns. pengemultipel på >= 4x ICT-fokus Industrifokus * ~ Den gennemsnitlige pengemultipel på investeringerne for den enkelte BA er estimeret på følgende måde: andel exits med positivt afkast * gns. multipel ved positivt afkast = gns. afkast 27. november 2015 / Side 19

20 Den erhvervsmæssige baggrund har ikke betydning for antallet af exits Hvor mange investeringer i unoterede virksomheder har du afhændet/exittet (inkl. konkurser) til dato? 25% 22% 25% 22% 22% Den erhvervsmæssige baggrund som enten iværksætter eller virksomhedsleder har umiddelbart ikke betydning for antallet af exits gode som dårlige. 17% 17% 15% 15% Iværksætter Virksomhedsleder 5% >=4 Ingen Antal exittede virksomheder inkl. konkurser 27. november 2015 / Side 20

21 til gengæld har det en betydning i forhold til andelen af exits med positivt afkast. 6 5 Hvor stor en andel af dine exitter har givet et positivt afkast? 53% For mere end halvdelen af BA erne med iværksætterbaggrund har 80 pct. eller flere af deres exits givet et positivt afkast. 29% 43% Iværksætter Blandt BA erne med baggrund som virksomhedsleder har 21 pct. opnået at mindst 4 ud af 5 af deres exits har givet et positivt afkast. Samtidig har 29 pct. oplevet at mindre end 1 ud af 5 af deres exits har givet et positivt afkast. 21% Virksomhedsleder 13% 13% 13% 7% 7% <20 pct pct pct pct. >=80 pct. Andel exits med positivt afkast 27. november 2015 / Side 21

22 Flere virksomhedsledere opnår høje afkast på deres positive exits 35% 25% 15% Hvad er din gennemsnitlige multipel på de investeringer, du har afhændet med et positivt afkast? 27% 27% 14% 14% 13% 13% 36% 29% Iværksætter Virksomhedsleder 36 pct. af BA erne med virksomhedslederbaggrund har opnået en gns. pengemultipel på deres positive exits på over 10x, mens 27 pct. af BA erne med iværksætterbaggrund har opnået lignende multipler. Generelt ses en tendens til, at BA erne med virksomhedslederbaggrund har opnået en anelse højere multipler på deres positive exits end dem med iværksætterbaggrund. 5% 7% >10 Ved ikke Gns. multipel ved positivt afkast 27. november 2015 / Side 22

23 men de højere hit-rater kombineret med pæne exitmultipler gør, at iværksætterne opnår et højere gns. afkast % Når den gennemsnitlige pengemultipel for den enkelte BA udregnes, dvs. man tager højde for de exits, der ikke har givet et positivt afkast, da outperformer BA erne med iværksætterbaggrund dem med virksomhedslederbaggrund. 5 31% Iværksætter Virksomhedsleder Knap 70 pct. af BA erne med iværksætterbaggrund har opnået en gennemsnitlig pengemultipel på 4x eller mere på alle deres exits (inkl. konkurser), mens det for BA erne med virksomhedslederbaggrund er 40 pct. Gns. pengemultipel på < 4x Gns. pengemultipel på >= 4x * ~ Den gennemsnitlige pengemultipel på investeringerne for den enkelte BA er estimeret på følgende måde: andel exits med positivt afkast * gns. multipel ved positivt afkast = gns. afkast 27. november 2015 / Side 23

24 Appendix A: Populationen Surveyen er gennemført i juni 2015 i samarbejde med Keystones. Spørgeskemaet er sendt ud til fire primære investorgrupper, 1) Business angels organiseret i følgende netværk: Vestor, BA Syddanmark og Switzer 2) Business angels uden for de etablerede netværk 3) Business angels som har co-investeret sammen med Vækstfonden samt medlemmer af Executive Capital 4) Mini-business angels som er almindelige erhvervsfolk, der har indikeret en interesse i at investere tid og kapital i unoterede virksomheder, fx medlemmer af Keystones netværk. De fire investorgrupper udgør en samlet population på 507 BA er, hvoraf 82 har valgt at svare på spørgeskemaet. Dette svarer til en svarprocent på 16 pct. 27. november 2015 / Side 24

25 Appendix B: N-værdier til figurer på slides SLIDE 5: HVOR ER DU BOSAT?, N=81 SLIDE 6: HVAD ER DIN ERHVERVSMÆSSIGE BAGGRUND?, N=81 SLIDE 7: INDEN FOR HVILKEN BRANCHE HAR DU DIN PRIMÆRE ERHVERVSERFARING?, N=80 SLIDE 8: ANGIV ANTALLET AF INVESTERINGER (INKL. OPFØLGNINGSINVESTERINGER), SOM DU HAR FORETAGET I UNOTEREDE VIRKSOMHEDER I 2015 FORDELT PÅ STØRRELSEN AF INVESTERINGSBELØBET, AKTIVE BA ER N=56, HAR FORETAGET INVESTERINGER, N=43 SLIDE 10: HVILKEN TYPE INVESTORER SYNDIKERER DU PRIMÆRT MED?, N=56 SLIDE 11: HVILKE BRANCHER HAR DU INVESTERET I?, N=56 SLIDE 12: HVOR ER DU BOSAT? ICT-FOKUS, N=24, INDUSTRIFOKUS, N=14 SLIDE 13: HVILKE UDVIKLINGSFASER BEFANDT DINE PORTEFØLJESELSKABER SIG I, DA DU FORETOG DET INITIALE KAPITALINDSKUD? ICT-FOKUS, N=24, INDUSTRIFOKUS, N=14 SLIDE 14: HVOR MANGE GANGE HAR DU FÅET KONKRETE TILBUD OM AT INVESTERE I UNOTEREDE VIRKSOMHEDER I 2014?, ALLE AKTIVE BA ER, N=53, ICT- FOKUS, N=21, INDUSTRIFOKUS, N=13 SLIDE 15: HVAD ER DIT KRAV TIL DEN GENNEMSNITLIGE MULTIPEL PÅ DINE INVESTERINGER I UNOTEREDE VIRKSOMHEDER?, N=78 SLIDE 16: HVOR MANGE INVESTERINGER I UNOTEREDE VIRKSOMHEDER HAR DU AFHÆNDET/EXITTET (INKL. KONKURSER) TIL DATO?, ICT-FOKUS, N=23, INDUSTRIFOKUS, N=12 SLIDE 17: HVOR STOR EN ANDEL AF DINE EXITTER HAR GIVET ET POSITIVT AFKAST? ICT-FOKUS, N=16, INDUSTRIFOKUS, N=10 SLIDE 18: HVAD ER DIN GENNEMSNITLIGE MULTIPEL PÅ DE INVESTERINGER, DU HAR AFHÆNDET MED ET POSITIVT AFKAST? ICT-FOKUS, N=16, INDUSTRIFOKUS, N=10 SLIDE 19: ESTIMERET GNS. PENGEMULTIPEL, ICT-FOKUS, N=16, INDUSTRIFOKUS, N=10 SLIDE 20: HVOR MANGE INVESTERINGER I UNOTEREDE VIRKSOMHEDER HAR DU AFHÆNDET/EXITTET (INKL. KONKURSER) TIL DATO? IVÆRKSÆTTER, N=20, VIRKSOMHEDSLEDER, N=18 SLIDE 21: HVOR STOR EN ANDEL AF DINE EXITTER HAR GIVET ET POSITIVT AFKAST? IVÆRKSÆTTER, N=15, VIRKSOMHEDSLEDER, N=14 SLIDE 22: HVAD ER DIN GENNEMSNITLIGE MULTIPEL PÅ DE INVESTERINGER DU HAR AFHÆNDET MED ET POSITIVT AFKAST? IVÆRKSÆTTER, N=15, VIRKSOMHEDSLEDER, N=14 SLIDE 23: ESTIMERET GNS. PENGEMULTIPEL, IVÆRKSÆTTER, N=13, VIRKSOMHEDSLEDER, N= november 2015 / Side 25

26 27. november 2015 / Side 26

Business angel survey 2016

Business angel survey 2016 Business angel survey 2016 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde gennemført en større kortlægning af danske business angels aktivitet

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN OPGØRELSE AF 4. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN dvca DVCA Danish Venture

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden, september 215 Færre forvaltere på det danske marked for venturekapital men mere kapital under forvaltning 25. 2. 15. 1. 3 25 2 15 1 Antal forvaltere To

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2015

Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016 Det danske marked for venturekapital Årsopgørelse 2016 Hovedkonklusioner: Det danske marked for venturekapital Markedet for venturekapital De danske venturefonde holder det høje investeringsniveau fra

Læs mere

Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen, oktober 2015

Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen, oktober 2015 Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen, oktober 2015 Erhvervslivet i Greater Copenhagen området har positive forventninger til den økonomiske udvikling de kommende 12 måneder, og en væsentlig overvægt

Læs mere

EJERLEDELSE I DANMARK

EJERLEDELSE I DANMARK EJERLEDELSE I DANMARK Rapport 1: Ejerledelse - baggrund og udbredelse Pixi-version Morten Bennedsen Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise Director of INSEAD Family Business

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden September 2016 Mio. kr. Antal forvaltere Mere kapital under forvaltning 25.000 20.000 30 25 Kapitalen under forvaltning er steget fra 16,9 mia. kr. ultimo

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital. Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014

MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital. Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014 MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014 MEA kursus: Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital Formålet er at skærpe konsulenter

Læs mere

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015 Det danske marked for venture- og buyout-kapital Kvartalsopgørelse Q4 2015 Hovedkonklusioner: Det danske marked for buyout- og venturekapital Markedet for venturekapital Samlet set er de danske venturefondes

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Master Class Hvad er din virksomhed værd? Sådan værdiansætter du din startup på det tidlige stadie

Master Class Hvad er din virksomhed værd? Sådan værdiansætter du din startup på det tidlige stadie Master Class 13.15 14.00 Hvad er din virksomhed værd? Sådan værdiansætter du din startup på det tidlige stadie Velkommen Vestor er Danmarks næststørste business angel netværk og er baseret på en sammenlægning

Læs mere

Nordic Startup Manager Skanderborg, 29. april 2015

Nordic Startup Manager Skanderborg, 29. april 2015 Nordic Startup Manager Skanderborg, 29. april 2015 En af de store dealbreakers i screening processen er når teamet er ufuldstændigt Introduction Initial Screening Due Diligence Negotiating Screening kriterier

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Alternativ finansiering i høj kurs

Alternativ finansiering i høj kurs FSR SURVEY / AUGUST 2016 Alternativ finansiering i høj kurs Familie, venner, crowdfunding, business angels mv. Brugen af alternativ finansiering og crowdfunding FSR danske revisorer har gennemført denne

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7.

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering SURVEY www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Erhvervslivet i Øresundsregionen har positive forventninger til den økonomiske udvikling de kommende 12 måneder, og en væsentlig overvægt af virksomheder

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Jobcenter survey. Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene APPENDIKS. November,

Jobcenter survey. Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene APPENDIKS. November, APPENDIKS Jobcenter survey Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene November, 1 www.qvartz.com COPENHAGEN Ryesgade 3A Copenhagen N Denmark T: + 33 1 STOCKHOLM Birger Jarlsgatan 111 Stockholm Sweden

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 SÆRKØRSEL: FERIEGÆSTERNES MOBILITET I OG UDEN FOR REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Benchmarking af venturemarkedet 2016

Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

EJERLEDELSE I DANMARK

EJERLEDELSE I DANMARK EJERLEDELSE I DANMARK Rapport 3: Ejerlederne og ejerskiftet Morten Bennedsen Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise Director of INSEAD Family Business Activities Director of

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Kapitalformidlingslandskabet

Kapitalformidlingslandskabet Kapitalformidlingslandskabet Dette notat er en kortlægning af initiativer og aktører på kapitalformidlingsområdet i Region Midtjylland. Kortlægningen er udarbejdet i juli 2007 af Arbejdsgruppen vedr. kapitalformidling,

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Kapitalcoach hvad er det?

Kapitalcoach hvad er det? Kapitalcoach hvad er det? Et kapitalcoachforløb er et tilbud om, at ejeren af eller ledende medarbejdere i en vækstvirksomhed, som har behov for at få tilført yderligere kapital i form af typisk ekstern

Læs mere

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Opsparing i Danmark og Norden

Opsparing i Danmark og Norden Opsparing i Danmark og Norden Undersøgelse af opsparing, opsparingsformer og bevæggrunde TNS Gallup har på vegne af Nordnet undersøgt, hvordan befolkningen i Danmark og de øvrige nordiske lande sparer

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere