Hellere gift 30 gange end at leve i et ulykkeligt ægteskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hellere gift 30 gange end at leve i et ulykkeligt ægteskab"

Transkript

1 Hellere gift 30 gange end at leve i et ulykkeligt ægteskab 1 Hellere gift 30 gange end at leve i et ulykkeligt ægteskab - Et kvalitativt studie af en skilsmisses betydning for førstegeneration somaliske kvinder i Danmark 1

2 2 Hellere gift 30 gange end at leve i et ulykkeligt ægteskab Forord Først og fremmest skal en stor tak lyde til mine interviewpersoner, for uden hvem dette speciale ikke kunne have eksisteret. Desuden vil jeg takke minegate keepers Mette Mee Storm, Abdirashi Sheikh Mohamud, Samsam Elmi og Mulki Hussein for at have brugt tid og energi på at hjælpe mig med min søgen på interviewpersoner samt for at have været ærlige og gavmilde med at dele deres viden med mig. Specielt er jeg meget taknemmelig overfor Ingeborg Kragegaard velvillighed i at hjælpe mig med kontakter og desuden dele sin faglige viden og ikke mindst for hendes altid hurtige respons. Ditte Wendel Pedersen fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har været utrolig hjælpsom med kontakter inden for felten samt statistik, som jeg ikke kunne have skaffet selv, hvorfor Ditte også skal have mange tak. Tak til Vakeesan Thiyaharajah for specialets forside. Et kæmpe hjertens tak skal lyde til Loa Mulvad, som trods sin travle hverdag med sin skønne lille datter, mand og nyt job læste korrektur på hele specialet. Sidst men ikke mindst tusind tak til min specialevejleder, Ann-Dorte Christensen, for sin kompetente vejledning, støtte og forståelse. Aalborg d. 1. oktober 2010 Tonsi Mary Jesuloganathan Antal ord:

3 Forord 3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Abstract... 6 Indledning... 8 Problemfelt Skilsmisse som et fænomen Forskningsresultater Skilsmisse blandt etniske minoriteter i Danmark Problemformulering Præcisering af begreber Somaliere Tidligere skrevet om somaliere i Danmark Den somaliske baggrund Hvorfor skilsmisse og somaliske kvinder? Specialets teoretiske ramme Hverdagslivsteori Gullestad og Bech-Jørgensen Spændingsfeltet mellem traditionalitet og modernitet Anthony Giddens Intersektionalitet fokus på køn og etnicitet Kimberlé Williams Crenshaw og Ann Phoenix Intersektionalitet i en nordisk kontekst og et metodisk perspektiv Hvorfor denne teoretiske ramme? Den metodiske ramme Biografisk metode som inspiration Interviewguide

4 4 Hellere gift 30 gange end at leve i et ulykkeligt ægteskab Dataindsamling Møde med felten og forskersubjektivitet Tamilske og somaliske kvinder Én forsker mange perceptioner heraf Empiri Gatekeepers Observationer Overvejelser om bias Analyse Analysestrategi somaliske kvinder, første analyse niveau Skilsmisse Skilsmisse * + er bare er en løsning af et problem Khat(mis)brug Hvem bryder ægteskabet og hvorfor? Indstillingen til at blive skilt Hvorfor skilsmisse? Spændingsfeltet mellem traditionalitet og modernitet Sociale relationer Familienetværket Venner og bekendte Mødet med institutioner Den kedelige hverdag Hverdagslivet Etnicitet Den muslimske religion... 71

5 Forord 5 Islam som argument Den somaliske kultur Sladder Først og fremmest er jeg er somalier Etnicitet Kønsopfattelser Forventninger til en somalisk kvinde Hustru og mor Den tålmodige hustru Den anstændige mor Forventninger til en somalisk mand Forsørgerægtefællen Tabu ved manderoller Holdninger til børneopdragelse og børnenes fremtid Uddannelse og Kønsligestilling i hjemmet Kønsligestilling Konklusion Overvejelser om forskersubjektivitet og den teoretiske ramme Nye spørgsmål Litteraturliste Internet links Bilag

6 6 Hellere gift 30 gange end at leve i et ulykkeligt ægteskab Abstract Rather married 30 times than living in an unhappy marriage - A qualitative study of divorce patterns among Somali women in Denmark This thesis investigates the divorce rate among Somalia women in Denmark. The official divorce rate is stated to be approximately 20% among Somali women in Denmark. However, a higher number of Somalia women prefer to get married in a traditional Muslim way, which means that they often are not registered by the Danish Law. This does not influences the official divorce rate, and therefore it is argued that in reality the divorce rate is approximately 75 % for Somalia women and not 20 %. For many people this number may seem unexpected due to conceptions caused by prejudices towards Muslim people. What causes the high divorce rate and how it affects the females are found to be a very interesting subject to look into. Therefore the following research question is raised for this thesis: Why do first generation Somali women in Denmark get divorced and what does the break-up mean to these women s everyday life seen in the tension field of tradition and modernity? This thesis have an inductive approach and is inspired by the biographic method. Due to its qualitative character the analysis is based on qualitative interviews with ten Somali women from different geographic places in Denmark. These women have been married to Somali men and divorced at least once when the interview took place. The theoretical framework is a combination of three main approaches. Everyday life theory, which mainly includes approaches by Birthe Bech-Jørgensen. The purpose with using Bech-Jørgensen s theoretical view is to look at a divorce as an break-up element which changes the life of the involved women. The other perspective, which this thesis will be using, is the tension field between tradition and modernity. To look further into this Yvonne Mørck s conception of above mentioned will be used together with Anthony Giddens conception of modernity and more accurate his thoughts about reflectivity and pure relationship. The last point of view is the concept of intersectionality. These three perspectives are used as tools in analyzing and gaining a more varied analysis of the empirical data. The empirical data is collected from interviews and fieldwork among Somali people in Denmark. Furthermore, I have gained data by observing at several events, where Somali women meet and socialize with each other; the celebration of independence of Somaliland and various cultural events.

7 Forord 7 The Somali women who are interviewed in this data collection state that the main reason for getting a divorce leads back to dissatisfaction of their men s lack in participation in the daily family life and in the household. This tendency is especially expressed through the expectations towards gender roles and the cultural changes from living in Somalia and in Denmark. Therefore, one might argue that gender and ethnicity means a lot for the everyday life of the women, which is the main focus in this thesis. The women have expectations of living the ideal Somali culture and religion in Denmark, however this is not possible. The possibilities the interviewed Somali women get in Denmark such as education, work and financial independence are influencing the divorce rate, because the women adjust to these possibilities. They do not stay at home, instead they get an education and become active with jobs, which mean that they do not have as much time at home as they had earlier or are expected to have. At the same time many Somali women feel that the husbands do not participate in helping with the daily routines in the family and home which also gives many women a feeling of lack of help in the household, which they normally would have received by other family members or maids in Somalia. On the other hand the men have serious difficulties of adjusting to the new life in a modern society. They are no longer the only breadwinner and therefore not the head of the family. Actually the men lose respect and meaning in the family structure. Due to traditional Somali expectations of a man the participation in the family life and household is tabooed and when they participate they risk of being demasculated. The Somali males face a dilemma; shall they sustain the masculinity of a man, which might lead to a divorce in a modern society, or should they participate in the modern family life and lose the understanding of their masculinity. At the same time, the women have ambivalent demands to the men. They expect a traditional Somalia man, but on the other hand, they want him to adjust to the modern society and be a modern man. This is an issue of the tension field between tradition and modernity and weather the men and women are ready to adjust and compromise to the new and modern circumstances a family life might bring in Denmark. 7

8 8 Hellere gift 30 gange end at leve i et ulykkeligt ægteskab Indledning Dette speciale tager udgangspunkt i fraskilte somaliske kvinders erfaring med at blive og være skilt i Danmark. Denne gruppe af kvinder er på mange måder marginaliseret ved blandt andet deres position som fraskilte, som kvinder, som enlige mødre, som personer med anden etnisk baggrund end dansk etcetera. Med disse forskellige positioner skal kvinderne manøvrere sig gennem livet i Danmark. Jeg har i nærværende speciale sat mig for at undersøge, hvordan et af livets skelsættende hændelser en skilsmisse har af betydning for somaliske kvinder i Danmark. Specialet var i begyndelsen funderet i et etnicitets- og integrationsspørgsmål. Inspireret af mit tidligere semesterprojekt, Så koger gryden igen (Jesuloganathan 2009), der omhandler betydninger og funktioner af sladder blandt kvinder med tamilsk baggrund i Danmark. Dette ledte interessen videre til et fænomen, som ikke er udbredt blandt tamilere i Danmark, men er langsomt stigende, nemlig skilsmisseprocenten. Den tamilske minoritetsgruppe som mange andre minoritetsgrupper lever et liv fuld af ambivalenser grundet forskellige normer, værdier, traditioner etcetera i forhold til minoritetsgruppen og majoritetssamfundet. Sladder som et fænomen fremhæver disse ambivalenser meget klart. I et forsøg på at opnå respekt, accept og værdighed i så vel minoritetsgruppen om majoritetssamfundet har disse kvinder forskellige håndteringsstrategier, som skaber ambivalente identiteter. Den langsomt stigende skilsmissestatistik blandt tamilere i Danmark er en interessant problemstilling, som ville være yderst interessant at undersøge med sociologiske briller. I forbindelse med mit studentermedhjæperjob for forskningsprojektet INTERLOC køn, klasse og etnicitet. Intersektionalitet og lokalt medborgerskab 1 ved Aalborg Universitet, transskriberede jeg to interviews med somaliske kvinder, hvoraf den ene var fraskilt. Begge kvinder gav udtryk for, at skilsmisse ikke var ualmindeligt blandt somaliere. Dette vækkede min interesse, da det påpegede mit manglende kendskab til og viden på dette område. Under min research til specialet viste det sig til min forundring, at skilsmisseprocenten blandt somaliske kvinder er forholdsvis høj sammenlignet med andre etniske minoritetsgrupper og majoriteten i Danmark. Således blev jeg inspireret til nærværende speciale, hvori jeg vil forsøge at kaste lys over et af hverdagslivets mange facetter med udgangspunkt i skilsmissefænomenet blandt førstegeneration somaliske kvinder i Danmark. 1 ved Ann-Dorte Christensen m.fl.

9 Problemfelt 9 9

10 10 Hellere gift 30 gange end at leve i et ulykkeligt ægteskab Problemfelt Skilsmisse som et fænomen Skilsmisse er ikke et ukendt fænomen i dagens Danmark eller i resten af verden. Der bliver verden over forsket i forskellige aspekter af skilsmissefænomenet med forskellige fokuspunkter og vinkler. Den tekniske definition af skilsmissen er et brud på et juridisk bindende ægteskab/partnerskab mellem to personer, der retmæssigt er gift. Statsforvaltningen i Danmark skriver på dennes hjemmeside 2, om hvorledes ægtefæller ifølge dansk ret kan blive skilt. Rent faktuelt synes dette ikke umiddelbart som en besværlig proces, dog muligvis tidskrævende og langsommelig. Men som det gælder de fleste tilfælde, er det i praksis ofte ikke så ubesværligt. Skilsmisse er i de fleste tilfælde ikke bare en procedure, der omhandler de to personer, der skal skilles, men involverer desuden eventuelle børn og anden familie/venner. Den resulterer desuden oftest i økonomiske og følelsesmæssige omkostninger for de involverede parter. En skilsmisse bryder relationer og forandrer livet for de involverede parter, hvilket i et sociologisk og samfundsmæssigt perspektiv er interessant at få et nærmere indblik i. Som andre fænomener i vores verden kan skilsmisse blandt andet forklares af historiske, samfundsmæssige og kulturelle forandringer, som på hver deres måde og samlet kan bidrage med forskellige aspekter af dette fænomen. Årsager til eksempelvis en høj eller stigende skilsmisseprocent i et samfund kan forklare forandringer heri, men også være med til at fremhæve latente konsekvenser ved disse forandringer. I Danmark skriver flere aviser om en stigende skilsmisseprocent og konsekvenserne for de involverede parter. Ligeledes forholder det sig sådan i mange andre lande i verden. Forskning fra Brown University, University of California og Harvard University betragter skilsmisse som en socialt smittende sygdom i den forstand, at risikoen for at blive skilt øges med en stigende skilsmisserate blandt venner og bekendte. Forskerne mener, at det er normaliseringen af skilsmissen, der øger risikoen 3. Forskning fra Handelshøjskolen i Århus viser, at karrierekvinder bliver skilt oftere end karrieremænd, dog gifter de sig i sjældnere grad end deres mandlige kolleger. Mette Verner, som har stået for undersøgelsen, mener, at økonomisk uafhængighed kan være en årsag til, at kvinderne ikke bliver i ægteskabet udelukkende på grund af økonomien (Politiken d , 1. sektion, side 5). Rapporten, Vielser og skilsmisser børn i skilsmisser fra Danmarks statistik, konkluderer desuden, at jo højere uddannet og jo højere socioøkonomisk niveau ægteparret har, des lavere sandsynlighed har de for at blive skilt sammenlignet 2 Se bilag 1. 3 (http://go.tv2.dk/krop/article.php/id :pas-på-ægteskabet--hvis-dine-venner-skal-skilles.html).

11 Problemfelt 11 med ægtepar med lavere uddannelser og lavere socioøkonomisk niveau. Desuden konkluderer rapporten, at sandsynligheden for at blive skilt er mindre, når man har fællesbørn sammenlignet med ægtepar, der kun har særbørn (Lange m.fl. 2005:7f). Den høje risiko for skilsmisse fremtræder som faretruende, når det bliver beskrevet som risiko for familielivet og som et epidemilignede fænomen. I de danske medier og i befolkningsstatistikken omtales skilsmisseprocenten som værende relativ høj og mange gange stigende med tiden, dog forholder det sig anderledes i Danmark i nyere tid. Antal af vielser og skilsmisser følger hinanden forholdsvist, hvor det kan ses i statistikken nedenfor, at skilsmisseprocenten er cirka 33%. Selvom der har været store udsvingninger de seneste 50 år 4, har skilsmisseprocenten ligget forholdsvist stille de sidste 10 år. Graf 1.Nøgletal om befolkningen efter nytilgang/bestand og tid Skilsmisse Som grafen over skilsmisser i Danmark viser, har der ikke vært store udsving i de sidste 10 år ( ). Skilsmisseprocenten har ligget stabilt mellem skilsmisser om året. 4 Se bilag 2. 11

12 12 Hellere gift 30 gange end at leve i et ulykkeligt ægteskab Graf 2. Nøgletal om befolkningen efter nytilgang/bestand og tid Vielser i alt For at forholde sig til skilsmisseratens omfang er det nødvendigt at sammenholde denne med vielsesraten. Antallet af vielser har ligget ligeledes stabilt de sidste 10 år med om året fra Dog ses der en tendens til, at tallet skiftevis stiger og falder, og fra 2008 til 2009 falder det brat. Tallene de seneste 10 år svarer til at hvert tredje ægteskab bliver opløst. Det kan diskuteres, om dette tal er højt eller lavt, men faktum er, at det er forholdsvist stabilt, hvorfor det er rimeligt at antage, der ikke bare er tale om et modefænomen, men en situation, som er et udtryk for den samfundsmæssige ændring i forhold til for 50 år siden. Denne samfundsmæssige ændring, som forårsager flere skilsmisser end tidligere, er blevet undersøgt på forskningsmæssigt niveau. Nedenfor vil jeg kort opsummere forskellige relevante forskningsresultater omkring familie- og pardannelser i Danmark. Forskningsresultater Ægteskab anses ikke kun som en juridisk forpligtelse, men ligeledes et følelses- og relationsmæssigt bånd mellem et par og den dertilhørende (kerne)familie. Dette lille fællesskab kan selvsagt også eksistere uden et lovmæssigt ægteskab, hvilket ses i de nye former for familier, som kommer til udtryk i dagens Danmark, eksempelvis samlevende, sammenbragte familie og enlige mødre/fædre samt homoseksuelle forældre. Familien uanset formen ses ofte som et eksklusivt fællesskab, hvis betydning er forskellig fra familie til

13 Problemfelt 13 familie. Christina Bækkelund Jagd har forfattet et kvalitativt studie, Familien Et individuelt fællesskab (1998), som omhandler individualiseringen af det vestlige samfund og dets betydning for familiefællesskabet. Jagd har interviewet en række etniske danskere i forskellige aldre, som har det tilfælles, at de ikke længere lever i et kernefamilie-fællesskab. Hun beskriver, at der inden for den antropologiske slægtsforskning bliver fokuseret på de forandringer, der sker i slægtsrelationer. Mange studier tager udgangspunkt i en vestlig kontekst, hvor individualiseringen skaber de drastiske ændringer i familien i traditionel forstand, hvorfor ægteskabets institutionelle betydning ændrer sig (Jagd 1998:16f). Jagd fokuserer på et generationsperspektiv og på forskellen med en yngre og den ældre generations tanker om familielivet. Hun konkluderer, at hendes informanter bruger den kulturelle model, altså kulturelle forestillinger, til skabe mening omkring den omgivende verden. Derfor gør det dem i stand til at forene umiddelbart modstridende aspekter, når de både ønsker forpligtende fællesskab samt et selvstændigt og uafhængigt privatliv (Jagd 1998:114). Hun mener, at forpligtelser og ansvarlighed ikke udelukkes af ønsket om selvstændighed og uafhængighed, og det derfor kan rumme individualisering (Jagd 1998:116). Jagds speciale har fokus på ændringer i familieforholdet blandt etniske danskere. Nedenfor vil jeg kort opsummere udvalgte undersøgelser om parforhold og kønsrollemønstre hos etniske minoriteter i Danmark, der har relevans for forståelse af skilsmissefænomenet. Indvandreres arbejdsliv og familieliv (Deding og Jakobsen 2006) omhandler forholdet mellem arbejdsliv og familieliv blandt tre etniske minoritetsgrupper i Danmark: tyrkere, iranere og pakistanere sammenlignet med etniske danskere. Rapporten konkluderer, at hovedforskellen ses i kønsrollemønstrene, hvor der blandt de tre minoriteter er en forholdsvis traditionel kønsrollefordeling i hjemmet, hvilket også afspejler sig i arbejdslivet. Blandt de fleste af minoriteterne arbejder manden i familien i højere grad ude end kvinden sammenlignet med etniske danskere. Balancen mellem arbejdslivs og familieliv hos minoriteterne skønnes at fungere eftersom det oftest kun er manden, som er beskæftiget. Men med flere og flere kvinder på arbejdsmarkedet, trues balancen i hjemmet, da den traditionelle kønsrollefordeling i hjemmet, vil stille større krav til kvinden. Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark (Jakobsen og Schmidt 2004) bygger på en undersøgelse blandt unge fra forskellige etniske minoriteter, Tyrkiet, Pakistan, Eksjugoslavien, Libanon og Somalia i Danmark, om hvilken påvirkning familiesammenføringslovgivningen har på unges pardannelser. Forskerne konkluderer, at de unge i høj grad vælger at blive gift med en person, som ligner dem selv etnicitetsmæssigt. Traditionelle kønsrollemønstre er dominerende hos disse par, hvor kvinden er bærer af kultur og ære både for sig selv og i forhold til familien. Relationen mellem forældre og barn afspejles i forventninger, muligheder og magt/afhængighedsforhold. Forældrene ønsker, at børnene benytter sig af de muligheder, som forældrene ikke selv havde. De unge mener, at forældrene lader sig påvirke af sladder og 13

14 14 Hellere gift 30 gange end at leve i et ulykkeligt ægteskab overvågning inden for den etniske gruppe. I Ændrede familiesammenføringsregler Hvad har de nye regler betydet for pardannelsesmønstre for etniske minoriteter? (2009) arbejder Jakobsen m.fl. videre med konsekvenserne af de ændrede familiesammenføringsregler i forhold til pardannelse blandt etniske minoriteter. I hovedtræk konkluderer undersøgelsen, at pardannelsesmønstrene har ændret sig en smule på grund af lovgivningen. De unge bliver i mindre omfang gift med en partner bosat i oprindelseslandet, mens uddannelses- og beskæftigelsesniveauet ikke har ændret sig. Tidsanvendelse blandt tyrkere, pakistanere og somaliere i et integrationsperspektiv (Schmidt 2003) undersøger, hvorledes de tre etniske minoriteter anvender deres tid i forhold til eksterne relationer (arbejds- og fritidsliv), interne relationer (familien) og forbrug (økonomisk). Denne rapport omhandler på kønsopdelingen i familien, hvor manden forholder sig til de udadvendte opgaver, mens kvinden forholder sig til de indadvendte. Det er i højere grad mændene, der er på arbejdsmarkedet, og kvinderne, der går hjemme. I forhold til de tre grupper har somalierne ikke så stort et netværk som de andre to grupper, da de er forholdsvis nyankomne sammenlignet med tyrkere og pakistanere. Derudover praktiseres den traditionelle storfamilie mere blandt tyrkere og pakistanere, men dette skyldes muligvis, at de har været længere tid og i flere generationer i Danmark sammenlignet med somalierne. Køn, etnicitet og barrierer for integration Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv (Dahl og Jakobsen 2005) omhandler traditionelle kønsrollemønstre, som kan være en hindring for god integration på arbejdsmarkedet. Eksempelvis kan det forhindre kvinderne i at kommer ud på arbejdsmarked, især hvis de har små børn. Den konkluderer desuden, at minoritetskvinderne selv er mere positive i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet, end minoritetsmænd er om deres kvinders deltagelse. Rapporten foreslår også, at stereotype forestillinger om køn og etnicitet kan være forklarende herfor. Fædre, sønner og ægtemænd om maskulinitet og manderoller blandt etniske minoritetsmænd (Jensen og Liversage 2007) har fokus på etniske minoritetsmænd og maskulinitetsopfattelser. Mændene giver udtryk for forskellige opfattelser af maskulinitet, men de er enige om, at migrationen har ændret på deres maskulinitetsforståelse. Samtidig har de svært ved at forholde sig til de forskellige kontekster og hvad disse forventer af dem. Dette kommer til udtryk i blandt andet relationen mellem fædre og sønner. Fædrene er mere traditionelle i opdragelsen i forhold til at opretholde den hierarkiske orden, mens sønnerne tager flere principper fra majoritetskulturen til sig. Men især i relationen mellem mand og kvinde kommer et muligt tab af traditionel maskulinitet til udtryk, da de ikke er ene- eller hovedforsørgeren i familien. En stigende beskæftigelsesprocent blandt kvinderne gør, at mange mænd indstiller sig på ligestilling både ude

15 Problemfelt 15 og hjemme, hvilket disse oftest ikke ser som et tab af maskulinitet, men mere som en ansvarsfuld og moderne mand. Skilsmisse blandt etniske minoriteter i Danmark Ovenstående er et udsnit af rapporter omkring pardannelser, familieforhold, kønsrollemønstre præsenteret. Dette er gjort for at få et indblik i, hvad der i forskningsverden bliver fokuseret på i forhold til familie og ægteskabsrelationer blandt etniske danskere og minoriteter. Nedenstående vil jeg beskrive skilsmissestatistikken blandt udvalgte minoritetsgrupper i Danmark for at indramme valget af den somaliske minoritetsgruppe, som er specialet målgruppe. Følgende er skilsmissestatistikken, der specifikt gælder for personer med anden etniske baggrund end dansk, præsenteret. I perioden er skilsmisseprocenten generelt stigende blandt kvinder fra etniske minoriteter, nogle grupper adskiller sig betydeligere end andre. Grunden hertil er svær at konkludere uden yderligere information. Dog er det interessante, at kvinder fra mange etniske minoritetsgrupper har en højere skilsmisseprocent end gruppen af etnisk danske kvinder. Desuden forholder skilsmisseprocenten sig forholdsvist stabil blandt etniske danske kvinder, mens den stiger med et par procentpoints i løbet af de 6 år blandt etniske minoritetskvinder. Især blandt iranske og somaliske kvinder ses en høj procent og en øget stigning i løbet af perioden. Forskellen på de iranske og somaliske kvinder er, at gift/separeret kategorien forholder sig nogenlunde stabil hos de iranske, mens den falder med 20 procentpoint, fra 66,5%-46,4%, blandt de somaliske kvinder. Det vil sige der er en bemærkelsesværdig nedgang i vielser (og separationer) blandt somalierne i løber af de 6 år. Nedenfor ses skilsmisseprocenten blandt kvinder og deres ægtefæller efter herkomst, oprindelsesland, tid og civilstand. 5 5 Særtræk fra Integrationsministeriets gamle udlændige database i Danmarks statistik Kvinder og deres ægtefæller 15

16 16 Hellere gift 30 gange end at leve i et ulykkeligt ægteskab Etnicitet År Gift/sepa-- reret i % Skilt i % dansk ,8% 10,1% ,7% 10,6% Etnicitet År Gift/separeret i % Skilt i % Iransk ,7% 16,5% ,3% 21,0% Etnicitet År Gift/separeret i % Skilt i % Somalisk ,5% 10,8% ,4% 18,8% Etnicitet År Gift/separer et i % Skilt i % Vietnamesisk ,0% 8,2% ,6% 15,2% Etnicitet År Gift/separer et i % Skilt i % Pakistansk ,0% 13,6% Disse tal er baseret på skilsmisser blandt kvinder i Danmark fra årene 2001 og Skilsmisseprocenten er betydelig lavere blandt efterkommerne (af ikke-etniske danskere) og i nogle tilfælde 0%, hvilket kan forklares med, at mange af disse ikke er blevet viet (efter dansk lov). For etniske danskere synes de cirka 10% lavt i forhold til tidligere nævnte 33%. Dette skyldes dog, at denne statistik tager udgangspunkt i kvinderne fordelt på hele befolkningen. Foruden de medtagne kategorier gift/separeret og skilt indgår andre kategorier som enke og ugift, som ikke har relevans for denne problemstilling. Den ovenstående vielses- og skilsmissestatistik fokuserer udelukkende på disse to forhold. Som skrevet ovenfor, er skilsmisseprocenten stigende blandt de etniske minoritetskvinder. Der skal dog tages højde for, at mange minoritetskvinder vælger at blive religiøst viet, da behovet for en retslig vielse efter dansk lov ikke ses som en nødvendighed i andre sammenhænge, eksempelvis familiesammenføringslovgivningen. Dette kunne muligvis forklare nedgang i gift/separeret hos nogle minoriteter. Blandt somaliere ses den største nedgang i gift/separeret, mens kategorien skilt stadig er stigende ,1% 12,6% Etnicitet År Gift/separer et i % Skilt i % Tyrkisk ,5% 5,7% ,2% 9,8%

17 Problemformulering 17 Problemformulering Med ovenstående in mente vil jeg i dette speciale med en sociologisk tilgang tage udgangspunkt i skilsmissen som et fænomen, der forandrer livet og hverdagen for de berørte individer. Da fokus ligger på somaliske minoritetskvinder og hvad deres erfaring med en skilsmisse har betydet og stadig betyder for deres liv, vil jeg inddrage kønsforestillinger samt spændingsfeltet mellem traditionalitet og modernitet som en ramme, hvormed undersøgelsen forstås. Den eksakte problemformulering lyder således: Hvorfor bliver førstegeneration somaliske kvinder i Danmark skilt og hvilken betydning har dette brud for disse kvinders hverdagsliv set i spændingsfeltet mellem tradition og modernitet? Problemformuleringen har et induktivt snit og er udsprunget af arbejdsspørgsmål som præsenteres forneden. Men en naiv og muligvis uvidende tilgang til de somaliske kvinders liv har det især interesseret mig, hvorvidt de kvinder, som lader sig skilles, har mere end selve skilsmissen til fælles. Desuden har det undret mig, om skilsmissen er et udtryk for integration i det danske samfund, måske en nyerfaret uafhængigheds- eller selvstændighedsmulighed. Muslimske kvinder omtales i mange sammenhænge som undertrykte af manden, derfor har det undret mig, at skilsmisse kan lade sig gøre i sådan en gruppe og inden for religionen samt hvilke konsekvenser disse kvinder bliver stillet overfor? I en traditionel ikkevestlig kulturel kontekst betragtes kvinden ofte som værende bærer af familiens ære og værdier. Kunne det derfor tænkes, at kvinden ville blive set ned på eller udstødt fra det somaliske netværk, hvis hun bliver skilt? Kan det derfor lade sig gøre for kvinden at blive gift igen, hvis hun ønsker dette? Desuden har det undret mig, hvilken betydning børn har for kvinden i forhold til en skilsmisse samt forholdet til disse i en ny livssituation. Slutteligt er det for mig interessant at undersøge, hvilken betydning et liv uden en (ægte)mand har for kvinder, som kommer fra samfund, hvor det kulturelt, socialt og økonomisk er vigtigt at være hustru til en mand. Nedenfor er en præcisering af vigtige begreber, som bruges i specialet. Disse defineres for læseren, for at denne kan forstå disse i specialets forståelse. Præcisering af begreber Somalia Somaliland Somalia og Somaliland vil i dette speciale betegnes som Somalia. Denne sammenlægning skyldes først og fremmest mine interviewpersoners egen definition heraf. Jeg har interviewet kvinder, som oprindeligt er 17

18 18 Hellere gift 30 gange end at leve i et ulykkeligt ægteskab fra henholdsvis Somalia og Somaliland, men benytter sig af den fælles betegnelse, Somalia, når de definerer et oprindelsesland. Den geografiske skelnen synes ikke have betydning for hverken kvinderne eller i en empirisk begrundelse, hvorfor den fælles betegnelse anvendes. Førstegenerations somaliske kvinder i Danmark For det første bruger jeg betegnelsen førstegeneration i overensstemmelse med Danmarks Statistiks definitioner af indvandrere og flygtninge i Danmark. De kvinder, jeg har interviewet, er i den forstand førstegeneration i Danmark, da de ikke er født her, men i Somalia. Vigtigheden af at skelne mellem førstegeneration og efterfølgende generationer er, at de oftest ikke er opvokset i Danmark, og derfor har haft en opvækst uden for Danmark, danske normer og værdier. Hvorfor også et andet værdi- og normsæt må forventes at have en stor eller større betydning for disse kvinders holdninger og handlinger. For det andet har jeg valgt at benytte mig af betegnelsen somaliere og ikke dansk-somalier, kvinder med somalisk baggrund eller en anden betegnelse. Denne definition skyldes først og fremmest kvindernes egne betragtninger af sig selv. Disse betegner sig selv udelukkende som somalier, som beskrives senere i analysen. I en teoretisk forstand ville denne betegnelse være ekskluderende i forhold til majoritetssamfundet da betegnelsen udelukker muligheden for (også) at være dansker i Danmark. Men taget i betragtning, at kvinderne er født og opvokset i Somalia, hvilket betyder at deres identitetsfølelses eller tilhørsforhold er tæt knyttet hertil, synes det nedladende over for deres selvforståelse at bruge en anden betegnelse. Skilsmisse Jeg har valgt at definere skilsmisse i både juridisk og religiøs forstand. Grunden hertil er, at mange og måske endog flertallet af somalierne i højere grad vælger at blive viet udelukkende ved en religiøs ceremoni, frem for (også) at blive registreret efter dansk lov. Derfor må den religiøse vielse og dermed den religiøse skilsmisse også medregnes som en skilsmisse specialets forståelse, selvom den ikke indgår i dansk retspraksis. Det omkringliggende samfund i Danmark minoritet/majoritets konteksten Denne afgrænsning er ikke kun medtaget for at definere en geografisk afgrænsning, men også for at tydeliggøre, at for den enkelte somaliske kvinde er det omkringliggende samfund ikke kun det danske majoritets samfund, men også minoritetssamfundet i Danmark og især det somaliske minoritetssamfund. Jeg vil i forståelsen ikke adskille samfundet i det danske og i det somaliske, da det i en teoretisk forstand ikke ville være korrekt at opdele på denne måde. I min forståelse er kultur ikke en fast størrelsen, men derimod konstant foranderlig i forhold til tid og kontekst. Der kan muligvis skelnes mellem en dansk kultur og en somalisk kultur dog kun på den betingelse, at disse ikke opfattes som faste størrelser, men derimod

19 Problemformulering 19 gensidigt påvirkende i forhold til konteksten og de agerende individer. I en verden, hvor traditioner og normer bliver blandet sammen som følge af globalisering og migration, giver det ikke mening at adskille på en sådan skarp og ignorant måde. I specialets forståelse er Danmark den store ramme, hvori det danske majoritetssamfund er dominerende i den generelle betragtning, da love og regler definerer, hvad der er legalt. Desuden er visse normer og værdier dominerende i forhold til, hvad der anses som værende legitimt. Men i det danske majoritetssamfund og uden for den konkrete lovgivning er der samfundsmæssige normer, værdier og traditioner, som kan være anderledes fra person til person, fra grupper til grupper, og ikke mindst fra majoritet til minoriteter så vel eksternt som internt. Somaliere i Danmark er påvirket af det danske samfund, det Somalia, de forlod for at komme til Danmark, og af det somaliske samfund i Danmark. Alle tre former for forståelser af samfund udvikler sig dog må forestillingen om den somaliske kultur, som den så ud, da somalierne forlod Somalia være mere fastfrosset i forhold til de andre, da de ikke lever i den, men da den kun eksisterer i deres erindring. Derfor er forståelsen om en autentisk somalisk kultur oftest en forestilling bygget på en erindring, som ikke er reel i forhold til den nuværende praktiske kontekst (Jesuloganathan 2009:54ff, Tireli 1999:198, Prieur 2004:40). Somaliere Da læseren muligvis ikke er bekendt med somaliere i Danmark vil jeg i nedenstående kort præsentere en somalier i Danmark på baggrund af mediebilleder, forskningsresultater samt en kort beskrive af visse karakteristiske normer og værdier, som er relevante for omdrejningspunktet. I de danske medier har somalierne i længere tid fået en meget negativ omtale og der er blevet tegnet et meget negativt billede på grund af terrorsager med somalisk indblanding og vanskeligheder ved at integrere somaliske flygtninge i Danmark, de er så svære at integrere (Skak i Preis 1998:96ff) og tidligere socialdemokratisk borgmester i Aalborg udtalte til Morgenposten Fyns stiftidende d.7.marts 1997: De er ikke meget for at arbejde. Jeg ved ikke, om de er kongesønner alle sammen. Men de røver meget tid og er svære at integrere (Fadel m.fl. i Hervik 1999:171). Derudover inkluderer hele diskussionen om islam, tørklæde-/burkaklædte kvinder og ikke mindst undertrykkelse af muslimske kvinder også de somaliske kvinder. I det følgende vil jeg beskrive forskningsverdens fokus på somaliere efterfulgt af et kort overblik over somaliernes baggrund. Tidligere skrevet om somaliere i Danmark På det forskningsmæssige område rettes blikket mere mod (den manglende) beskæftigelse blandt somaliere i Danmark. Adskillige specialer og ph.d.-afhandlinger har fokuseret på integration af somaliere på det danske arbejdsmarked eller manglen på samme. 19

20 20 Hellere gift 30 gange end at leve i et ulykkeligt ægteskab Set og overset. Unge kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark (2005) er en Ph.d. afhandling ved Camilla Elg. Afhandlingen fokuserer på, hvordan unge kvindelige indvandrere heriblandt somaliere - oplever og forstår deres position i hverdagen og hvordan udseendet herunder blandt andet påklædning og fremtoning - fungerer som en præmis for forskellige positioneringsmuligheder. Elg benytter sig blandt andet af distinktionen mellem traditionalitet og posttraditionalitet hvori kvindelighedsformer analyseres. Her oplever kvinderne, at de af mændene bliver positioneret i en traditionel positionering. Denne kan de både genkende og have svært ved at identificere sig med. Mens mændene betragter kvinderne i et traditionelt lys, forstår kvinderne sig selv bedre i et posttraditionelt lys. Desuden analyserer Elg, hvordan kvinderne fungerer i en daglig dag med deres forældres mere traditionelle positioner. Elg arbejder med begrebet sethedspraksisser og med hvordan disse i bestemte kontekster fokuserer på bestemte forskelsmuligheder, så andre forskelsmuligheder ikke ses eller glider i baggrunden. Identitet og Praksis. Etnisitet, klasse og kjønn blant somalierer i Norge (2008) er ligeledes en Ph.D. afhandling af nordmanden Katrine Fangen. Afhandlingen omhandler medborgerskab hos unge norsksomaliere. Hun arbejder med etnicitets-, klasse- og kønsbegreberne i forhold til de ressourcer norsksomalierne har med fra Somalia og hvorledes disse begreber fordeler sig på forskellige muligheder. Fangen påpeger tendensen til, at unge fra familier med høj uddannelse eller højtstående klanbaggrund (høj social- og klassemæssig baggrund fra Somalia) har bedre muligheder for at deltage i det norske medborgerskab og på politiske områder, det vil sige i majoritetssamfundssammenhænge. Dog påviser hun, at det ikke nødvendigvis forholder sig sådan i alle tilfælde, da den aktive deltagelse i forskellige organisationer i større omfang har til formål at bygge bro mellem ikke-integrerede og majoritetssamfundet altså give de aktive en bedre følelse af sig selv ved at hjælpe andre somaliere. Tilhørsforholdets politikker. En analyse af hvorfor så få somaliere repatrierer fra Danmark (2002) er et speciale udarbejdet Mette Fink-Nielsen og Nauja Kleist. Specialet omhandler paradokset ved, at mange somaliere giver udtryk for et stærkt ønske om at vende hjem (til Somalia), men kun få benytter sig af repatreringsmuligheden. Fink-Nielsen og Kleist arbejder blandt andet med konstruktioner af hjem, tilhørsforhold, det symbolske hjem og det praktiske hjem samt med forestillingerne omkring disse. Disse konstruktioner giver udtryk for ambivalente forhold til tillagte kategorier eksempelvis som flygtning når disse omdefineres af somalierne. Geografien og tidsperspektivet knyttet til de ovenstående begreber tenderer til at have større betydning i forestillings- /drømmeverden end i den virkelige verden på grund af den ændrede situation og vilkårene for de somaliske flygtninge i Danmark.

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

DEBAT-ANALYSE August 2014. Gæt Hvem Der Kommer til Middag Pardannelse mellem Gammel- og Nydanskere Mehmet Ümit Necef

DEBAT-ANALYSE August 2014. Gæt Hvem Der Kommer til Middag Pardannelse mellem Gammel- og Nydanskere Mehmet Ümit Necef DEBAT-ANALYSE August 2014 Gæt Hvem Der Kommer til Middag Pardannelse mellem Gammel- og Nydanskere Mehmet Ümit Necef. Nøgleord: Tarek Omar, interetniske ægteskaber, interetniske kæresterier, fordom. Opsummering:

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Analyse 8. september 2014

Analyse 8. september 2014 8. september 2014 Børn med ikke-vestlig baggrund har klaret sig markant dårligere i den danske grundskole gennem de seneste ti år Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Personer med ikke-vestlig

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra v. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Baggrund / erfaringer Forskning i sundhed blandt

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Køber gifte kvinder flere aktier?

Køber gifte kvinder flere aktier? Køber gifte kvinder flere aktier? Baggrund og resumé Finansrådet undersøger i denne analyse, hvordan ændringer i ægteskabsstatus påvirker kvinders og mænds deltagelse på aktiemarkedet og deres risikovillighed.

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Why Diversity Matters!

Why Diversity Matters! Etnisk X-Faktor Why Diversity Matters! 25. Maj 2010 Mette Skovbjerg msk@cifs cifs.dk Mangfoldighed Mangfoldighed handler om at se det enkelte menneske som unikt, og om at betragte forskelle mellem mennesker

Læs mere

En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i?

En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i? En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i? Af Helle Rosdahl Lund, Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv Den offentlige debat og dagsorden

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

FÆDRE, SØNNER, ÆGTEMÆND

FÆDRE, SØNNER, ÆGTEMÆND SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 07:28 Tina Gudrun Jensen Anika Liversage FÆDRE, SØNNER, ÆGTEMÆND OM MASKULINITET OG MANDEROLLER BLANDT ETNISKE MINORITETSMÆND 07:28 FÆDRE, SØNNER, ÆGTEMÆND

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Veluddannede dansk-somaliske mænds inklusion i det danske samfund

Veluddannede dansk-somaliske mænds inklusion i det danske samfund Speciale - Maj 2008 Kultur- og Sprogmødestudier - Institut for Kultur og Identitet Roskilde Universitetscenter Veluddannede dansk-somaliske mænds inklusion i det danske samfund - set i et anerkendelsesperspektiv

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

How do we know bias when we can t even see it in ourselves? (Hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke kan se dem I os selv?)

How do we know bias when we can t even see it in ourselves? (Hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke kan se dem I os selv?) God eftermiddag How do we know bias when we can t even see it in ourselves? (Hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke kan se dem I os selv?) Howard Ross April 27, 2007 Først og fremmest vil jeg sige, hvor

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Singlerne på boligmarkedet: Hvem er de og hvor bor de?

Singlerne på boligmarkedet: Hvem er de og hvor bor de? Singlerne på boligmarkedet: Hvem er de og hvor bor de? Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo?, Vejle 25. november 2010 Toke Haunstrup Christensen, Statens Byggeforskningsinstitut Baggrunden Indtil midten

Læs mere

TILBUD PÅ UNDERSØGELSE AF FAMILIESAMMENFØRINGSREGLERNES BETYDNING FOR NYDANSKERNES PARDANNELSESMØNSTRE

TILBUD PÅ UNDERSØGELSE AF FAMILIESAMMENFØRINGSREGLERNES BETYDNING FOR NYDANSKERNES PARDANNELSESMØNSTRE TILBUD PÅ UNDERSØGELSE AF FAMILIESAMMENFØRINGSREGLERNES BETYDNING FOR NYDANSKERNES PARDANNELSESMØNSTRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2 2. Afgrænsning af undersøgelsens målgruppe 2 3. Data 4 3.1.

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

FÆDRE, SØNNER, ÆGTEMÆND

FÆDRE, SØNNER, ÆGTEMÆND SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 07:28 Tina Gudrun Jensen Anika Liversage FÆDRE, SØNNER, ÆGTEMÆND OM MASKULINITET OG MANDEROLLER BLANDT ETNISKE MINORITETSMÆND 07:28 FÆDRE, SØNNER, ÆGTEMÆND

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi Den postmoderne psykologi Ifølge den postmoderne tænkning var dannelsen af identitet frem til omkring midten af det 20. århundrede noget Traditioner i opløsning forholdsvist ukompliceret. I hvert fald

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere

Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere - Et integrationsperspektiv Garbi Schmidt København 2002 Socialforskningsinstituttet 02:28 Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere