Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Venturefinansierede virksomheder i Danmark"

Transkript

1 APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag?

2 Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer har udviklet sig de senere år, og hvad der karakteriserer personerne bag de venturefinansierede virksomheder i Danmark. Analysen viser, at investorerne i dag går tidligere ind. Hovedparten er virksomhederne som modtog venturekapital for første gang i 2012 var nemlig mindre end 2 år gamle og havde en omsætning på mindre end 2 mio. kr. Iværksætter- og brancheerfaring hos stifterne er desuden ofte en forudsætning for at rejse venturekapital. I mere end 80 pct. af virksomhederne har stifterne både tidligere iværksætter- og brancheerfaring. I starten af det nye årtusinde var investeringsaktiviteten meget høj blandt de danske ventureinvestorer. Dette ændrede sig op gennem nullerne, hvor antallet af nyinvesteringer gradvist faldt til et noget lavere niveau. Siden finanskrisen har antallet af nye danske virksomheder, som får tilført venturekapital, stabiliseret sig på ca årligt. I denne analyse ser vi nærmere på, hvad der karakteriserer de danske virksomheder, som er nået igennem nåleøjet og har modtaget venturefinansiering i perioden Fokus er på virksomhedernes karakteristika på investeringstidspunktet: Hvor gamle er de? Hvor stor er omsætningen? Og hvor mange ansatte har de? Det gør det muligt at kortlægge de danske ventureinvestorers præferencer og analysere, hvordan de har ændret sig over perioden. Endvidere stiller vi skarpt på founderteamet bag virksomheder, som har fået kapital for første gang i HVILKE BRANCHER HAR VENTUREINVESTORERNES INTERESSE? Venturekapital er både i Europa og USA i høj grad blevet investeret i to sektorer: life sciences og it. Det samme gør sig gældende i Danmark, jf. figur 1. Siden 2010 er tre fjerdedele af alle danske ventureinvestorers nyinvesteringer i danske virksomheder foretaget inden for to brancher, hvilket bekræfter, at de aktive fonde i perioden er særligt specialiserede inden for netop disse to områder. FIGUR 1: Antal nyinvesteringer fordelt på brancher, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 0% 10% 6% 12% 8% 15% 2% 12% 36% 25% 47% 38% 40% 29% Life sciences It Industri Cleantech Andet APRIL 2014 / Side 1

3 Over perioden har andelen af nyinvesteringer i it-virksomheder været støt stigende. Således er andelen af itinvesteringer gået fra at udgøre 25 pct. af nyinvesteringerne i til at udgøre knap halvdelen i Andelen af life science-nyinvesteringer lå i perioden på ca. 40 pct., hvorefter andelen faldt en anelse til 29 pct. i HVAD KARAKTERISERER VIRKSOMHEDERNE PÅ INVESTERINGSTIDSPUNKTET? Ventureinvestorerne er i de seneste år begyndt at gå tidligere ind i virksomhederne. Andelen af virksomheder, der maksimalt er to år gamle på investeringstidspunktet, er således steget gennem perioden, jf. figur 2. FIGUR 2: Virksomhedernes alder i investeringsåret, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 0% 23% 17% 12% 18% 15% 62% 63% 71% år 3-4 år 5-10 år Andelen af virksomheder, der maksimalt er to år gamle på investeringstidspunktet, er steget fra at udgøre 62 pct. i til at udgøre 71 pct. i Specielt it-virksomhederne i 2012 er yngre på investeringstidspunktet end tidligere, hvilket er medvirkende til at trække andelen af unge virksomheder op. Endvidere er andelen af virksomheder, der er mellem 5-10 år gamle på investeringstidspunktet, faldet støt fra at udgøre 23 pct. i til 12 pct. i Tendensen med at investere i yngre virksomheder afspejles også i virksomhedernes omsætning på investeringstidspunktet. Andelen af virksomheder med en omsætning på 0-2 mio. kr. på investeringstidspunktet er således steget fra 25 pct. i til 88 pct. i 2012, jf. figur 3. Specielt it-virksomhederne i 2012 havde en markant lavere omsætning på investeringstidspunktet end tidligere. Ud af samtlige investeringer i 2012 havde 65 pct. af virksomhederne slet ingen omsætning på investeringstidspunktet. APRIL 2014 / Side 2

4 FIGUR 3: Virksomhedernes omsætning i investeringsåret, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 0% 8% 6% 21% 32% 33% 88% 35% 25% Årgang Årgang Årgang mio. kr. 2-5 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Selvom virksomhederne i 2012 både er yngre og har lavere omsætning på investeringstidspunktet, betyder det ikke nødvendigvis, at de har færre ansatte på investeringstidspunktet. Fælles for mange af de venturefinansierede virksomheder er, at de befinder sig i en fase med teknologimodning og opbygning af en organisation, hvilket kræver betydelige medarbejderressourcer. Derfor afspejler antallet af ansatte i investeringsåret ikke i samme grad som virksomhedsalder og omsætning, at investorerne går tidligere ind i virksomhederne. Andelen af virksomheder med mellem 0-5 ansatte i investeringsåret svinger fra at udgøre 53 pct. i til at stige til 71 pct. i for igen at falde til 59 pct. i 2012, jf. figur 4. Derimod ses der en klar tendens mod, at andelen af virksomheder med 11 eller flere ansatte på investeringstidspunktet har været faldende fra at udgøre 28 pct. i år til 6 pct. i år FIGUR 4: Antal ansatte i investeringsåret 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 0% 6% 28% 19% 10% 35% 71% 52% 59% Årgang Årgang Årgang ansatte 6-10 ansatte + 11 ansatte APRIL 2014 / Side 3

5 HVEM ER PERSONERNE BAG SELSKABERNE? Mange analyser og oversigter har beskæftiget sig med, hvilke virksomheder der modtager venturekapital. Men hvem er personerne bag? Hvad er deres baggrund og alder? Og hvor stort er det typiske founderteam? Det er nogle af de områder, vi sætter fokus på i denne del af analysen, hvor vi ser nærmere på, hvem der står bag de virksomheder, som danske venturefonde har foretaget nyinvesteringer i. I løbet af 2012 foretog de danske venturefonde 21 nyinvesteringer i danske virksomheder. For 16 ud af de 21 virksomheder har det været muligt at indhente informationer om personerne bag virksomheden. Tidligere iværksætterbaggrund og brancheerfaring Stifterne af de 16 virksomheder har i høj grad iværksættererfaring. I godt 80 pct. af virksomhederne har mindst én af stifterne således iværksættererfaring, jf. figur 5. Hovedparten af stifterne med iværksættererfaring er desuden serieiværksættere, og enkelte har også tidligere skabt en succesfuld virksomhed. De få virksomheder, hvor stifterne ikke har iværksættererfaring, tilhører teknologitunge brancher som medtech, biotek og hardware og de er kendetegnet ved, at de befinder sig meget tidligt i deres produktudvikling, når de modtager venturekapital. I disse virksomheder vil ledelsen ofte på et senere tidspunkt blive suppleret med en CEO, som har kommercielle kompetencer. FIGUR 5: Har stifterne iværksættererfaring? FIGUR 6: Har stifterne brancheerfaring? 19% 81% 87% Ja Nej Ja Nej I langt hovedparten af virksomhederne har stifterne desuden relevant brancheerfaring, jf. figur 6. Også her er det virksomhederne, som har længst til markedet, hvor stifterne ikke besidder disse kompetencer. Disse virksomheder har dog allerede suppleret ledelsen med branchespecifikke kompetencer før eller i forbindelse med, at de rejser venturekapital. Stifters alder og founderteamets uddannelsesmæssige baggrund Der er stor variation i stifternes alder. De yngste er i slutningen af 20 erne, mens de ældste er over 60 år. I gennemsnit er stifterne ca. 40 år. Knap 40 pct. er år mens 25 pct. er år, jf. figur 7. Særligt på tværs af brancher er der store forskelle. Inden for it er stifterne typisk under 35 år, når de rejser venturekapital mens stort set alle stiftere inden for life sciences er mindst 40 år. Det hænger sammen med, at det inden for dette segment er nødvendigt med en længerevarende uddannelse for at kunne tilegne sig den fornødne viden om teknologiområdet. APRIL 2014 / Side 4

6 FIGUR 7: Stifters alder i 2012 FIGUR 8: Stifternes uddannelse 18% 18% 15% 15% 25% 39% 33% 37% < 30 år år år > 50 år Ingeniør Ph.d. Andet Ikke akademisk Der er som nævnt ovenfor stor forskel på stifterne på tværs af brancher og teknologiområder. Det afspejler sig også i stifternes uddannelser. Inden for nogle områder er det muligt at starte helt uden en akademisk uddannelse, mens det inden for andre områder er normalt at stifterne har en ph.d. Mere end hver tredje stifter har således en ph.d., mens 15 pct. er uddannet ingeniør, jf. figur 8. Det er dog ikke en forudsætning, at stifterne har en akademisk baggrund for, at de kan rejse venturekapital. Omkring 15 pct. af stifterne har således ikke en videregående uddannelse og de befinder sig særligt inden for it. De øvrige stiftere har forskellige uddannelser som fx cand.merc., programmør, elektromekaniker m.v. Founderteamets størrelse og tidligere samarbejdsrelationer I knap halvdelen af virksomhederne består founderteamet af to personer, jf. figur 9. I nogle virksomheder er der dog kun én stifter, men de har ofte suppleret virksomheden med yderligere kompetencer allerede før, de rejser venturekapital. FIGUR 9: Founderteamets størrelse FIGUR 10: Har stiftere tidligere arbejdet sammen? 33% 36% 64% 47% 1 person 2 personer 3 personer Ja Nej APRIL 2014 / Side 5

7 I hver tredje founderteam med to eller flere personer har stifterne tidligere arbejdet sammen, jf. figur 10. Hvis founderteamet tidligere har arbejdet sammen med succes, vil det for ventureinvestoren være med til at minimere noget af den risiko, der er forbundet med investere i en nystartet virksomhed. Hvor udspringer idéerne bag virksomhedernes produkter og services fra, og hvad skal kapitalen bruges til? Det er oftest stifternes egen idé/opfindelse, som danner grundlag for virksomhedens produkter, mens 20 pct. er opstået på en forskningsinstitution. De resterende 13 pct. er blevet til i regi af en anden virksomhed, jf. figur 11. FIGUR 11: Hvor udspringer idéen fra? FIGUR 12: Hvad skal kapitalen bruges til? 67% Egen idé/opfindelse Virksomhed Forskningsinstitution 25% 31% 44% Produktudvikling Teknologimodning og opbygge organisation Internationalisering Virksomhedernes beskedne alder og omsætning på investeringstidspunktet afspejler sig også i, hvad venturekapitalen skal bruges til. Mere end 40 pct. skal bruges til produktudvikling, mens yderligere ca. 30 pct. skal benyttes til teknologimodning og opbygning af salgsorganisationen, jf. figur 12. En mindre del af virksomhederne har allerede en vis omsætning og her skal kapitalen bruges til at få fodfæste på de internationale markeder. Finansieringskilder før VC i 2012 Virksomhederne har benyttet flere forskellige finansieringskilder frem til, at de modtager venturekapital. Der er imidlertid stadig forskelle på brugen af forskellige finansieringskilder på tværs af brancher og virksomhedernes udviklingsstadie. Virksomhederne har typisk benyttet sig af andre private institutionelle investorer som fx Novo Seeds og Accelerace eller en offentlig ordning som fx et innovationsmiljø eller Højteknologifonden, før de rejser venturekapital. Fx har alle de medtech-virksomheder, som fik venturekapital for første gang i 2012, tidligere fået kapital fra et innovationsmiljø. Hver tredje virksomhed har fået kapital fra en business angel/privat investor, mens knap 30 pct. har finansieret sig med egne midler, jf. figur 13. Finansiering med egne midler er typisk kun muligt inden for it. APRIL 2014 / Side 6

8 FIGUR 13: Finansieringskilder før venturekapital i % 40% 35% 40% 40% 33% 30% 27% 25% 15% 10% 5% 0% Private institutionelle investorer Innovationsmiljø, højteknologifond mv. Business angels/private investorer Egne midler Anm.: Andelene summerer ikke til 100 pct., da virksomhederne ofte har flere finansieringskilder. APRIL 2014 / Side 7

9 Appendiks A Metode Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra tre datakilder. Dels anvendes data fra Vækstfondens venturedatabase en database, som danner grundlag for Vækstfondens årlige analyse Det danske marked for venturekapital, dels fra data rekvireret gennem Danmarks Statistiks forskningsservice og dels fra de enkelte fonde bag investeringerne. Venturedatabasen benyttes til at identificere, hvem der har modtaget venturefinansiering, mens data fra Danmarks Statistik benyttes til at opgøre aktivitetsniveauet i investeringsåret. Den generelle firmastatistik benyttes frem til 2011, som er det senest tilgængelige år, mens data på virksomhederne fra 2012 er hentet direkte hos de enkelte fonde bag investeringerne. Derudover har fondene også bidraget med informationer om de enkelte founderteams bag virksomhederne i A.1 VÆKSTFONDENS VENTUREDATABASE Vækstfonden har siden 2001 årligt indsamlet og opdateret en venturedatabase med danske ventureinvestorers investeringer og porteføljevirksomheder. Ventureinvestorer omfatter i opgørelsen ventureselskaber og corporate venture capital-selskaber (CVC), som har været aktive i perioden CVC-selskaber indgår, såfremt de har valgt at udskille deres investeringsafdeling eller selv har tilkendegivet, at de foretager direkte CVC-investeringer. Venturedatabasen indeholder i udgangspunktet ikke data på innovationsmiljøernes investeringer. Dog indeholder databasen data på de innovationsmiljøvirksomheder, der efterfølgende modtager venturekapital ovenpå de initiale kapitaltilførsler. Det betyder, at analysen kun tager udgangspunkt i de virksomheder, som har modtaget venturekapital gennem et ventureselskab eller et CVC-selskab. A.2 DANMARKS STATISTIKS FORSKNINGSSERVICE Gennem Danmarks Statistiks forskningsservice har vi fået adgang til en række dataregistre via en forskeradgang. Forskeradgangen har gjort det muligt at følge de enkelte virksomheder over tid på en række parametre. Proceduren har været den, at vi har indsendt CVR-numre på de danske virksomheder, der frem til 2011 har modtaget venturefinansiering gennem danske venturefonde. Danmarks Statistik kobler disse CVR-numre med data fra den generelle firmastatistik og anonymiserer herefter CVR-numrene således, at det ikke er muligt at identificere de enkelte virksomheder. I indeværende analyse har vi trukket følgende variable fra den generelle firmastatistik hos Danmarks Statistik. TABEL A.1: Benyttede dataregistre hos Danmarks Statistik REGISTER Den generelle firmastatistik (GF) Den generelle firmastatistik (GF) Den generelle firmastatistik (GF) Den generelle firmastatistik (GF) Den generelle firmastatistik (GF) VARIABEL Omsætning (GF_OMS) Antal årsværk (GF_AARSV) Eksport (GF_EKSP) Branche (GF_BRANCHE) Firmaets startdato (GF_START_DATO) APRIL 2014 / Side 8

10 Den generelle firmastatistik Den generelle firmastatistik blev første gang udarbejdet i år 1999 og afløste den hidtidige firmastatistik, der blev udarbejdet for årene Begge statistikker indeholder oplysninger på firmaniveau, men mens den hidtidige firmastatistik alene omfattede firmaer i momspligtige brancher og den private sektor, omfatter den generelle firmastatistik alle brancher og sektorer. Formålet med den generelle firmastatistik er at give en sammenhængende og konsistent beskrivelse af det danske erhvervsliv gennem økonomiske, beskæftigelses- og regnskabsmæssige oplysninger på firmaniveau. Statistikken indeholder data på reelt aktive danske virksomheder. Med udgangspunkt i EU's anbefalinger medtager Danmarks Statistik ikke de mindste firmaer, men kun dem, der var reelt aktive hele året eller en del af året. EU s standarder sætter to kriterier for, hvornår en virksomhed reelt er aktiv. Enten skal der være bogført løntimer svarende til minimum et halvt årsværk, og/eller skal der være en vis indtjening. Minimumsindtjeningen varierer meget fra branche til branche, og det er derfor ikke muligt at angive en bestemt omsætningsmæssig grænse. I brancher inden for engroshandel er omsætningsgrænsen typisk over kr., mens den for brancher i industri typisk ligger mellem kr. A.3 POPULATIONEN AF VIRKSOMHEDER, DER MODTOG VENTUREFINANSIERING Gennem Vækstfondens venturedatabase er der identificeret 108 virksomheder, der har modtaget venturefinansiering for første gang i perioden Det har været muligt at rekvirere aktivitetsdata i investeringsåret gennem Danmarks Statistik og fondene for 73 virksomheder. Det er disse virksomheder, der udgør populationen i analysen. TABEL A.2: Populationen nyinvesteringer i perioden FØRSTE INVESTERINGSÅR Total Antal virks Kilde: Vækstfondens venturedatabase. APRIL 2014 / Side 9

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Iværksættere og nye virksomheder

Iværksættere og nye virksomheder Tema 5 Iværksættere og nye virksomheder Af Dorte Koch og Peter Bøegh Nielsen Flest nye virksomheder bliver etableret i 2000 Nye virksomheder udvikler nye produkter Figur 1 I perioden 1990 til 2000 blev

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Det danske biotek økosystem

Det danske biotek økosystem Erhvervsstyrelsen, november 2012 Økosystemer for nye vækstvirksomheder Det danske biotek økosystem Thomas Ebdrup Kommenterende sammenfatning af Jørgen Rosted All rights reserved. November 2012. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Rapportens formål... 1 1.2 Analysedesign...

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Marts 2009 FORA Forord Regeringen med Miljøministeriet i spidsen lancerede i 2007 en handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi. Formålet

Læs mere

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 MAGASIN 1 / 2010 v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 Hvor går du hen? Find vej til kapital og viden, side 19 Nyt til iværksættere: vækstkasse

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder Rasmus Højbjerg Jacobsen Juni 2011 Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder 15. juni 2011 Forfatter: Rasmus Højbjerg

Læs mere

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014 Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes Iværksætteranalyse 2014 1 Forside: Foto fra virksomheden Drivr der har fået Vækstlån til iværksættere. Læs mere på vf.dk Vækstfonden December 2014

Læs mere