Årsrapport Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Generel læsevejledning...15 Afdelingsregnskaber SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL...16 Regnskabsnote - AKL SEB Global EME (Earnest) DKK...20 Regnskabsnote - AKL SEB Global EME (Earnest) EUR...22 SEB Emerging Market FX Basket AKL...24 Regnskabsnote - AKL SEB Emerg. Market FX Basket (Div)..28 Ordinær generalforsamling afholdes: Torsdag den 9. april 2015 SEB Huset, Bernstorffsgade 50, København For yderligere information kontakt venligst: Jens Lohfert Jørgensen Administrerende direktør Jørgen Jepsen Regnskabschef Sirius Balance...30 SK Invest Far East Equities...34 Kopenhagen Fur...38 Globalt Aktieindeks AKL...42 Regnskabsnote - AKL Globalt Aktieindeks USD Korte Obligationer Regnskabsnote -AKL Korte Obligationer (SEB WM)...52 Regnskabsnote - AKL Korte Obligationer (SEB WMB)...54 Obligationer...56 Regnskabsnote - AKL Obligationer (SEB WM) Regnskabsnote - AKL Obligationer (SEB WMB)...62 Secure Globale Obligationer Secure Globale Aktier Saxo Global Equities...72 Fælles noter...76 Anvendt regnskabspraksis...77 Væsentlige aftaler Omkostningssatser Foreningens årsrapport er tilgængelig ved henvendelse Yderligere eksemplarer af årsrapporten samt de enkelte afdeliingers komplette beholdningsoversigter kan rekvireres ved henvendelse til Foreningen på tlf eller på eller via hjemmesiden wealthinvest.dk.

3 Foreningsoplysninger Foreningen Investeringsforeningen Wealth Invest (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V CVR nr Reg. nr. FT Hjemstedskommune: København Bestyrelse Carsten Wiggers Britta Fladeland Iversen Preben Keil Morten Amtrup Forvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (Herefter forkortet IFS SEBinvest A/S ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (herefter forkortet SEB DK ) Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver Foreningens afdelinger benytter forskellige investeringsrådgivere. Der henvises til de enkelte afdelingsberetninger. Direktion: Jens Lohfert Jørgensen Tabel 1 - Afdelinger og andelsklasser i Investeringsforeningen Wealth Invest Afd. nr. Afdelingsnavn SE nr. Stiftelsesdato 1 SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL februar 2012 Andelsklasse i EUR AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR februar 2012 Andelsklasse i DKK AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK maj SEB Emerging Market FX Basket AKL august 2012 Andelsklasse i DKK AKL SEB Emerging Market FX Basket (Div) august Sirius Balance oktober SK Invest Far East Equities december Kopenhagen Fur marts Globalt Aktieindeks AKL september 2013 Andelsklasse i USD AKL Globalt Aktieindeks USD september Korte Obligationer AKL februar 2014 Andelsklasse AKL Korte Obligationer (SEB WM) februar 2014 Andelsklasse AKL Korte Obligationer (SEB WMB) juni AKL Obligationer februar 2014 Andelsklasse AKL Obligationer (SEB WM) februar 2014 Andelsklasse AKL Obligationer (SEB WMB) juni Secure Globale Obligationer maj Secure Globale Aktier maj Saxo Global Equities august 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport

4 Ledelsesberetning 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest - kort fortalt Investeringsforeningen Wealth Invest er en dansk baseret investeringsforening, der primært henvender sig til offentligheden. De typiske medlemmer vil være private investorer og mindre institutionelle investorer som f.eks. kommuner, fonde og virksomheder. Foreningen har været aktiv siden Foreningens juridiske grundlag er det fælleseuropæiske UCITS regelsæt, der bl.a. sikrer investorerne, at de udbudte investeringsprodukter (afdelinger hhv. andelsklasser) er gennemskuelige og sammenlignelige på tværs af landegrænser og udbydere. UCITS regelsættet sikrer først og fremmest investorerne, at der sker en passende risikospredning, når de investerer deres penge. Foreningen består ultimo 2014 af i alt 11 afdelinger. Fem af disse afdelinger er opdelt i andelsklasser: SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL med andelsklasserne AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR SEB Emerging Market FX Basket AKL med andelsklassen AKL SEB Emerging Market FX Basket (Div) SEB Korte Obligationer AKL med andelsklasserne AKL SEB Korte Obligationer (WM) AKL SEB Korte Obligationer (WMB) SEB Obligationer AKL med andelsklasserne AKL SEB Obligationer (WM) AKL SEB Obligationer (WMB) SEB Globalt Aktieindeks AKL med andelsklassen AKL SEB Globalt Aktieindeks (USD) Kopenhagen Fur Sirius Balance SK Invest Far East Equities Saxo Global Equities Secure Globale Aktier Secure Globale Obligationer Foreningen ejes af medlemmerne, dvs. de investorer, der ejer afdelingernes beviser. Foreningen benytter flere forskellige investeringsrådgivere. Forening har ingen ansatte, men har i stedet indgået en administrationsaftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, som står for den daglige administration af Foreningens aktiviteter. Foreningens afdelinger ejer i alt 0,01 pct. af aktierne i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest. Foreningen ledes af en bestyrelse samt af direktionen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Information om Foreningens afdelinger er tilgængelig på hjemmesiden wealthinvest.dk. Hjemmesiden oplyser bl.a. om aktuelle købs- og salgspriser på investeringsbeviserne, afkast over forskellige tidsperioder og en kort beskrivelse af de enkelte afdelinger. Desuden er der adgang til en række analyseværktøjer fra Morningstar på hjemmesiden. Endeligt offentliggøres også Foreningens vedtægter, prospekter, Central Investorinformation, dokumenter om ansvarlige investeringer og års- og halvårsrapporter på hjemmesiden sammen med en række andre relevante oplysninger om Foreningen og Foreningens afdelinger. For oplysninger om de enkelte investeringsrådgivere henvises til disses egne hjemmesider. Markedsforholdene 2014 Trods meget høje aktieafkast i 2013 var markedsforventningerne ved indgangen til 2014 stadig ganske positive. En styrkelse af det globale økonomiske opsving skulle trække aktiekurserne yderligere op, denne gang på baggrund af stigende indtjening snarere end blot højere værdiansættelse af virksomhederne. Samtidig var der en forventning om, at obligationsrenter ville forsætte den bevægelse opad, som blev igangsat i foråret Sådan gik det ikke helt! Opsvinget tabte luft allerede tidligt på året, fordi både Europa, Japan og en række Emerging Markets lande ikke leverede den ventede økonomiske fremgang. De geopolitiske kriser i Rusland/ Ukraine og Syrien var medvirkende årsag hertil. Kun i USA forsatte den økonomiske vækst trods udfasningen af centralbankens massive obligationskøb. Et fald på mere end 50 procent i olieprisen i andet halvår skabte yderligere usikkerhed, ikke mindst geopolitisk, men den langsigtede effekt af olieprisfaldet på den globale vækst er uden tvivl positiv. De europæiske renter faldt til nye lavpunkter i 2014 som resultat af usikkerhed, udsigt til øget pengepolitisk stimulans og ikke mindst en inflation, der er faldet til et bekymrende lavt niveau. Aktieafkastet varierede betydeligt på tværs af regioner fra svagt positivt til op imod 15 procent. Store forskydningerne var der også i valutakurserne, hvor især dollaren styrkedes markant over for de fleste andre valutaer. USA Hårde snestorme ramte store dele af USA i starten af 2014 og medførte generelle forstyrrelser af hverdagens orden. Produktionsapparatet, og især byggeriet, blev afbrudt midlertidigt i flere stater, mens man i det sydlige USA oplevede større problemer med transporten. Det sidste skyldtes, at områder, der ikke normalt oplever sne, pludselig stod med hvide veje, men ingen vinterdæk eller snerydningsberedskab. Uvejret viste sig hurtigt via svaghed i nøgletallene og en generel usikkerhed omkring styrken i det amerikanske opsving, der ellers var tiltænkt rollen som trækhest for den øvrige vestlige verden. Men altså ikke i første kvartal, hvor væksten var negativ det svageste kvartal siden starten af Først senere på foråret blev det bekræftet, at vejret var den overvejende årsag til de svage nøgletal, og herefter begyndte amerikansk økonomi at sætte af. Erhvervstilliden steg gradvist til niveauerne fra før finanskrisen i 2008, beskæftigelsen styrkedes, og arbejdsløsheden, der toppede ved 10 pct. i 2010, faldt til under 6 pct. BNP-væksten henover 2. og 3. kvartal var samlet den stærkeste i de seneste 10 år. Alle bekymringerne om det amerikanske opsving blev skubbet i baggrunden. 2 - Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport 2014

5 Ledelsesberetning 2014 Tabel 2 - Afkast i de enkelte afdelinger og deres respektive referenceindeks Afdelinger/andelsklasser Benchmark Afdelingens afkast (pct.) Benchmark afkast (pct.) AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR MSCI Emerg. Market Free (net div, i DKK) 10,43-13,46 11,18-6,82 MSCI Emerg. Market Free (net div, i EUR) 10,62-13,44 11,38-6,81 AKL SEB Emer. Market FX Basket (Div) JPM ELMI+ 4,03-4,59-7,03-2,63 Sirius Balance Sammensat 13,39 8,17 5,94 13,01 SK Invest Far East Equities MSCI AC Asia Pac. ex Japan MC (i DKK) 26,25-3,79 14,96-6,54 Kopenhagen Fur Sammensat 3,10 1,16 3,51 1,44 AKL Globalt Aktieindeks USD MSCI World (net div) 4,94 2,43 4,94 2,43 AKL Korte Obligationer (SEB WM) 1 EFFAS Danmark ,43 N/A 0,24 N/A AKL Korte Obligationer (SEB WMB) 1 EFFAS Danmark ,17 N/A 0,24 N/A AKL Obligationer (SEB WM) 1 EFFAS Danmark 1-5 0,39 N/A 0,43 N/A AKL Obligationer (SEB WMB) 1 EFFAS Danmark 1-5 0,63 N/A 0,43 N/A Secure Globale Obligationer 2 JPM Danske Obligationer -1,03 N/A 5,43 N/A Secure Globale Aktier 2 MSCI World (net div) 4,60 N/A 6,92 N/A Saxo Global Equities 3 MSCI AC World (net div. i USD) 3,18 N/A 3,26 N/A Afkastet for både afdelinger/andelsklasser samt deres referenceindeks afspejler periode siden start, hvis denne er i regnskabsåret. 1) Aktiv siden 23. juni ) Aktiv siden 29. august ) Aktiv siden 3. november 2014 Dog gav de store fald i olieprisen anledning til diskussion i forhold til den amerikanske økonomi. Normalt er det ubetinget positivt for USA, når olieprisen falder, fordi det øger forbrugernes købekraft, men en voksende skiffer-olie-sektor i USA har øget investeringsafhængigheden af olieprisen. En lav oliepris medfører, at en del nye oliefelter i USA bliver urentable, hvorfor investeringer og nye arbejdspladser udebliver. Selv om oliesektoren er vokset eksplosivt, særligt i visse stater, er det stadig en ganske lille sektor i det store billede, og USA er som samlet økonomi bedre stillet med en lavere oliepris. Det kraftige fald i olieprisen påvirker derfor væksten positivt i løbet af 2015, Med stærkere vækst- og i særdeleshed jobdata - flyttede fokus i 2. halvår sig mod den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som allerede fra årets start begyndte at neddrosle sine opkøb af statsobligationer med 10 mia. dollars pr. måned. Sidst på efteråret var opkøbsprogrammet tilendebragt, tilsyneladende uden større dramatik på finansmarkederne. Herefter handler det om, hvornår Federal Reserve vil begynde at hæve styringsrenten, der i årevis har ligget på 0 procent. December mødet i centralbanken gav første advarsel, da ordlyden i pressemeddelelsen blev justeret, således at centralbanken ikke længere lovede nul-renter i en rum tid som hidtil, men fra da af blot annoncerede, at centralbanken var tålmodig i forhold til at hæve renten. En svag amerikansk forbrugerprisinflation og en lønvækst, der i 2014 forblev lav i forhold til tidligere opsving, peger dog ikke på, at Federal Reserve har travlt, men man fornemmer nogen ængstelighed ved nul-rentepolitikken iblandt centralbankens chefer. Europa Den økonomiske udvikling i euroområdet var en af årets helt store skuffelser. Siden gældskrisen og den heraf følgende recession løjede af i starten af 2013, var det forventningen, at væksten skulle styrkes og nå mere normale niveauer i Men sådan gik det ikke: Regionen som helhed oplevede ikke accelererende vækst. Store lande som Frankrig og Italien var i recession, mens det tyske økonomiske lokomotiv var helt uden dynamik. Forklaringerne er flere. For det første er der stadig stor tilbageholdenhed med investeringsaktiviteten. Det skyldes dels almindelig forsigtighed efter de efterhånden mange års kriser, et usikkert politisk miljø - særligt i Frankrig og Italien, dels et banksystem, der kun langsomt har øget udlånsaktiviteten ikke mindst fordi 2014 bød på endnu en større stresstest af bankerne, inden Den europæiske centralbank, ECB, skal overtage overvågningen af i disse i Resultatet af stresstesten kom sidst på året, og dette kan have medvirket til forsigtighed i banksektoren. Endelig blev den manglende investeringslyst forstærket af fornyet usikkerhed iblandt virksomheder som følge af sanktionerne mod Rusland. Nogle virksomheder blev ramt direkte på eksporten af produkter, og dermed forsvandt lysten til at udvide kapaciteten. For andre virksomheder, der ikke har direkte russisk eksponering, blev konflikten en påmindelse om den latente politiske risiko, Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport

6 Ledelsesberetning 2014 der er forbundet med at satse på afsætning til Emerging Markets lande. Den direkte effekt af svagere eksport til Rusland synes begrænset, da Rusland kun aftager få procent af europæiske virksomheders varer men de negative tillidseffekter blandt virksomhederne er givetvis blevet undervurderet i første omgang, og det kan være en del af årsagen til, at Europa klarede sig skuffende i En anden bemærkelsesværdig ting er udviklingen i forbrugerprisinflationen i eurozonen, som faldt yderligere gennem det meste af året og sluttede i negativ delvist pga. det kraftige fald i olieprisen. Det gødede frygten for, at Europa skulle ende i samme situation som Japan, der fra starten af 1990 erne oplevede en periode på år, hvor man ikke formåede at få inflationen op igen, da den først havde ramt 0 pct. Faren herved er ikke de lave forbrugerpriser i sig selv eksempelvis kan den faldende oliepris hjælpe forbrugerne ved at nedbringe benzin- og energiregningen - men snarere, at forventninger om lav eller ligefrem negativ inflation kan bremse lønstigningerne og forbruget. Specielt det første er et særligt stort problem, når folk har høj gæld, som det er tilfældet i det meste af Vesten. Det kan blive til en deflationsfælde, som er ganske svær at komme ud af igen. Den Europæiske Centralbank blev henover året stadig mere tydelig i sin bekymring for deflationsrisikoen og lempede af samme grund pengepolitikken ad flere omgange, både via rentesænkning og - da renten ikke kunne sænkes yderligere opkøbsprogrammer, der skal forsøge at gøre det nemmere for små virksomheder og boligkøbere at låne. Ved indgangen til 2015 har ECB som forventet i markedet annonceret et statsobligationsopkøbsprogram i stil med det amerikanske. Endelig kom nationalpolitik igen i fokus mod slutningen af året, da det græske parlament skulle udpege en ny præsident, efter den siddende 85 årige præsident Papoulias embedsperiode udløb. Positionen har mest symbolsk karakter, men ikke desto mindre kunne den siddende regering, der i embedsperioden har mistet mange støtter, ikke samle opbakning til deres kandidat. Det stod klart den 29. december, da tredje valgrunde blev overstået, og der blev således udskrevet nyvalg til afholdelse 25. januar Venstrefløjspartiet Syriza vandt valget og da dette parti i årevis har stillet sig yderst skeptiske over for den tyske spare- og reformkurs, som Grækenland er blevet presset til at følge, har valgresultatet skabt fornyet politisk usikkerhed i Europa - ikke mindst i lyset af, at det reformskeptiske venstrefløjsparti, Podemos, også oplever stor fremgang i Spanien. Danmark Den økonomiske udvikling i Danmark levede heller ikke op til forventningerne. Danmark blev også påvirket af usikkerheden fra konflikten i Østeuropa, særligt i eksporttunge erhverv som landbruget. Til gengæld var der i 2014 også en række underliggende positive tegn: Fortsat fremgang i beskæftigelsen og fald i arbejdsløsheden, tiltagende stigning i boligpriserne og forbrugertillid, der nåede niveauer, som ikke har været set i en årrække. Endnu har det ikke resulteret i nogen betydelig fremgang i forbruget, men det skaber et solidt grundlag for Lønvæksten forblev moderat trods faldende arbejdsløshed. De offentlige finanser blev igen i 2014 forbedret, dog delvis som følge af en midlertidig pensionsbeskatningsordning. Danske statsobligations- og boligrenter faldt i lighed med de europæiske renter, og dette kan understøtte husprisstigninger og forbruget i det nye år. Japan I Japan var årets mest afgørende begivenhed en større momsforhøjelse, der trådte i kraft den 1. april Det gav anledning til stærkt forbrug i månederne op til forhøjelsen, men herefter fulgte en langt kraftigere nedtur end myndighederne havde ventet. Det gjorde det svært at vurdere den grundlæggende styrke i Japans økonomi gennem året, men i løbet af efteråret stod det klart, at økonomien havde reageret så negativt på den indirekte skatteforhøjelse, at yderligere pengepolitisk hjælp var en nødvendighed. Det førte til, at centralbanken øgede sine opkøb af statsobligationer med det resultat, at yen en straks faldt, mens japanske aktier steg. Den økonomiske svaghed i kølvandet på momsforhøjelsen gav også anledning til, at den japanske regering sidst på året meldte ud, at endnu en planlagt momsforhøjelse ville blive udskudt fra 2015 til De varslede større reformer af den japanske økonomi udeblev også i Emerging Markets Emerging Markets som investeringskoncept mister stadig mere glans, og i det hele taget bliver det stadig sværere at betragte Emerging Markets som én gruppe eller aktivklasse. Specielt latinamerikanske og afrikanske producenter af industrielle råvarer har nu i flere år i træk kæmpet mod vigende vækstrater, og dette billede fortsatte i Efter at være højt besunget for få år tilbage ligger væksten nu i mange tilfælde på linje med eller ligefrem under væksten i landende i OECD, der ikke i sig selv imponerer. En hovedforklaring er Kinas forsøg på at dreje økonomien væk fra tidligere tiders meget råvareintensive infrastruktur- og byggeridrevne vækst. Det øger presset på de typiske underleverandørlande i andre dele af verden, og disse lande synes ude af stand til at finde nye kilder til vækst. Dertil kommer Ruslands ageren i Ukraine, som igen har sat fokus på de risici, der følger med investeringer i regioner med mindre stabile politiske systemer. Udover sanktioner og økonomisk krise er et kollaps i den russiske valuta og - hvis krisen eskalerer yderligere - risikoen for kapitalkontrol, der lukker adgangen til at trækker penge hjem fra Rusland, overvejelser, som virksomhedschefer igen må gøre sig. Kraftige stigninger i den russiske centralbanks styringsrente skulle forsøge at stoppe presset på valutaen, og det så ud til at lykkes ved udgangen af Men omkostningen ved et sådan indgreb er, at det påfører de russiske virksomheder og forbrugere meget skrappe finansielle vilkår. Dette vil forværre den økonomiske situation i Det økonomiske morads i Rusland medfører også stigende risiko for, at Putin - presset af omstændighederne - træffer mere skæbnesvangre, geopolitiske beslutninger for at bevare magten. Det skarpe fald i olieprisen har øget denne risiko og i det hele taget risikoen for ustabilitet i meget olieafhængige økonomier overalt i verden. Udviklingen i Kina tiltrak sig som altid stor opmærksomhed. Den nye ledelse forsøger, foruden dets opgør med den voldsomme korruption, at bremse Kinas kraftige kreditvækst. Men styret kan og vil ikke acceptere, at nedgangen i den økonomiske vækst bliver for 4 - Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport 2014

7 Ledelsesberetning 2014 Tabel 3 - Afdelingernes/andelsklassernes udlodning for 2014 Indkomstfordeling Selskaber Udbyttebetalende afdelinger Udbytte i kr. pr. andel Aktieindkomst Kapitalindkomst Medtages m. 100% Sirius Balance 8,50 8,50 N/A 8,50 SK Invest Far East Equities 2,20 2,20 N/A 2,20 AKL Korte Obligationer (SEB WM) 0,00 N/A 0,0 0,00 AKL Korte Obligationer (SEB WMB) 0,30 N/A 0,30 0,30 AKL Obligationer (SEB WM) 0,70 N/A 0,70 0,70 AKL Obligationer (SEB WMB) 0,90 N/A 0,90 0,90 Secure Globale Obligationer 0,60 N/A 0,60 0,60 Secure Globale Aktier 0,40 0,40 N/A 0,40 Saxo Global Equities 0,00 0,00 N/A 0,00 kraftig, idet dette kan skabe social uro. Derfor bød 2014 på mere stop-and-go politik, hvor økonomiske stramninger og lempelser afløste hinanden, når kreditvæksten var blevet for høj eller den økonomiske vækst var for lav. Resultatet blev en vækst, der var en anelse svagere end markedet havde håbet, men en kreditvækst, der til gengæld stadig virker uholdbar kraftig i et lidt længere perspektiv. Et andet og mere ventet - resultat var et fald i boligpriserne i stort set alle større kinesiske byer. Faldet i boligpriserne har dog endnu ikke skabt større finansielle problemer i systemet. Forventninger til investeringsmarkederne i 2015 USA Med meget høje vækstrater i niveauet 5 pct. i den sidste halvdel af 2014 er forventningerne til USA igen høje for Opmærksomheden samler sig især om, hvorvidt den stærke jobskabelse, der er blevet bekræftet af data fra starten af 2015, endelig trækker lønvæksten op. Udviklingen i lønningerne har indtil nu ligget lavt i forhold til en arbejdsløshed, der nærmer sig det strukturelle niveau på omkring 5-6 pct. Det er særligt afgørende, fordi den amerikanske centralbank skeler meget til lønvæksten i dens beslutning om, hvornår det er på tide at hæve renten. Netop den amerikanske styringsrente nyder meget stor bevågenhed i investeringsmarkederne. Europa Pengepolitikken kommer også i fokus i Europa i 2015 men med et andet udgangspunkt end i USA. ECB annoncerede i starten af 2015 et program for statsobligationsopkøb. Men spørgsmålet er, hvor effektivt opkøbsinstrumentet viser sig at være? De annoncerede obligationsopkøb følger en række andre pengepolitiske tiltag, og de kommer i kølvandet på stresstests og rekapitalisering af banker. Endelig går lempelsen hånd i hånd med en finanspolitik, der efter 3-4 års opstramninger ser ud til at blive mindre restriktiv. På den baggrund virker det rimeligt at forvente en stærkere vækst i 2015 i Europa. Risikoen ligger især på den politiske side - ikke kun i forhold til Rusland, men også Grækenland og eventuelle spredningseffekter, ikke i mindst til Spanien, som har valg sidst på året. Men samlet set kan Europa blive den historie, der overrasker markederne positivt i Danmark Som beskrevet ovenfor var der allerede i 2014 tegn på, at Danmark kunne få et stærkere opsving i forbruget. Vi forventer, at det begynder at vise sig tydeligere i Investeringerne ventes også at komme bedre med efter i 2014 at være blevet ramt af usikkerhed samt fortsat svaghed i Europa. Endelig vil finanspolitikken være mere ekspansiv end i flere år det er jo valgår! Regeringen planlægger at forøge det offentlige budgetunderskud til tæt på den grænse på 3 pct. af BNP, der er fastsat i den europæiske vækst-og stabilitetspagt. Dette vil påvirke den økonomiske vækst positivt, således at vi samlet når en vækstrate, som vil være mere i tråd med den rate, man kender fra tidligere perioder med ekspansion, dvs. i niveauet 2 pct. Emerging Markets 2015 vil være kendetegnet ved nogle af de samme udfordringer som 2014 i Emerging Markets landene. Som følge af krisen i og omkring Rusland vil politiske risici sandsynligvis veje tungere for internationale virksomheder, der skal investere i Emerging Markets. Og med et nedadgående pres på oliepriserne, vil en række olieproducerende Emerging Markets lande være underlagt større bevågenhed og et større pres. Brasilien og Mexico er eksempler på lande, der kæmper med store balanceproblemer og nu også med fald i olieprisen. De ventede rentestigninger i USA i 2015 kan lægge yderligere pres på lande, der har nydt godt af kapitaltilstrømning fra Vesten. Kina ventes at fortsætte den økonomiske politik fra 2014 altså et forsøg på at styre økonomien ud fra to modsatrettede ambitioner i forhold til langsigtet finansiel stabilitet og kortsigtet vækst. Resultatet ventes i 2015 at blive nogenlunde det samme som i 2014, nemlig en vækst, der er lidt lavere end året før, men ikke desto mindre med risiko for, at styret i Beijing mister kontrollen over processen. Kina har store valutareserver, så på kort sigt (dvs. i 2015) er der næppe grund til bekymring. Men Kinas økonomi indeholder potentialet til en større negativ tilpasning, der givet landets størrelse vil påvirke den globale økonomi. Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport

8 Ledelsesberetning 2014 Afkast og performance i afdelingerne Afkastene på de fleste markeder blev igen i 2014 særdeles positive. I tabel 2 fremgår afkastet for såvel den enkelte afdeling som dens benchmark for 2013 og Aktieafdelingerne gav i 2014 afkast, der lå på mellem 3 og 26 pct. Forskellen på afdelingernes afkast skyldes naturligvis, at afdelingerne har meget forskellige investeringsstrategier og derved investerer i forskellige aktivtyper og geografiske regioner. Omkostningsudviklingen Der har igennem 2014 været stor offentlig opmærksomhed omkring omkostningerne ved at investere via investeringsforeninger. Det er kun naturligt, dels fordi omkostninger fragår i investeringsafkastet, og dels fordi investeringsforeninger er så udbredte blandt den danske befolkning. Mere end danskere ejer ifølge InvesteringsFondsBranchen (IFB) ét eller flere investeringsbeviser. Medierne er som udgangspunkt kritiske over for omkostningerne, som de mener, er for høje. Derfor er det vigtigt at forklare, hvad omkostningerne bliver brugt til. Omkostningen i en afdeling ligger typisk på mellem 0,5 og 2,0 pct. om året. De simple afdelinger med danske obligationer har typisk de laveste omkostninger, mens de mere komplekse afdelinger med aktier og udenlandske obligationer typisk har de højeste omkostninger. Da Foreningen ikke selv har nogle ansatte, bliver alle opgaver varetaget af samarbejdsparter, som typisk er en eller flere banker. Selve administrationsopgaven varetages dog af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, som er ejet af bl.a. Investeringsforeningen Wealth Invest. De samlede administrationsomkostninger fremgår af note 5 efter de enkelte afdelingsregnskaber. De pr. 31. december 2014 gældende omkostningssatser pr. afdeling fremgår af tabel under fælles noten med væsentlige aftaler. Omkostningssatserne har været gældende for hele året Udbytter for 2014 Bestyrelsen indstiller til den ordinære generalforsamling den 9. april 2015, at der for 2014 udbetales udbytte i henhold til tabel 3. Den skattemæssige behandling af udbyttet er alene bestemt af, hvilken type afdeling, der foretager udbyttebetalingen. Udbyttebetaling fra obligationsafdelinger beskattes som kapitalindkomst, og udbyttebetaling fra aktieafdelinger beskattes som aktieindkomst. Selskaber skal medtage hele udbyttet i skatteopgørelsen. Udbytter modtaget på en pensionsordning beskattes med 15,3 pct. i Udbyttet er fastsat under hensyntagen til bestemmelserne i ligningslovens 16 C. Udbyttet udbetales umiddelbart efter generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten. Det betyder, at udbyttet indgår på investors konti tirsdag den 14. april Bestyrelses- og ledelsesforhold Foreningens bestyrelse består af 4 personer, som alle er valgt af Foreningens medlemmer (investorerne) på den årlige generalforsamling. To af disse personer sidder ligeledes i bestyrelsen for Foreningens forvaltningsselskab, Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Foreningen har ikke selv en direktion eller andre ansatte. Bestyrelsens opgaver er beskrevet i Foreningens vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen. Bestyrelsen er for 2014 med generalforsamlingens godkendelse samlet honoreret for arbejdet i Foreningen med kr. Honoraret for de enkelte medlemmer fremgår af note bagerst i regnskabet. Bestyrelsen modtager ikke andre former for vederlag i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsens sammensætning og tillidserhverv er beskrevet i et særskilt afsnit. Ledelsen af investeringsforeninger er detaljeret reguleret i lov om finansiel virksomhed og i lov om investeringsforeninger m.v. samt i diverse bekendtgørelser. Hertil kommer en række konkrete anvisninger i vejledninger fra Finanstilsynet. Best practice for ledelse af investeringsforeningen I 2014 var der igen offentlig fokus på de danske investeringsforeninger. Medierne og myndighederne havde særlig interesse for ledelses- og omkostningsstrukturen i de danske investeringsforeninger og for interesseforholdene mellem investeringsforeningerne og distributionsleddet, dvs. de pengeinstitutter, der rådgiver investorerne omkring investering i afdelingernes beviser. Finanstilsynet offentliggjorde i april 2014 en omkostningsundersøgelse, der især havde fokus på områderne minimering af omkostninger og forbedring af afkast i de 10 største danske investeringsforeninger. Undersøgelsens generelle del mundede ud i 10 konkrete anbefalinger (såkaldte best practices ) til bestyrelserne i de danske investeringsforeninger. Foreningens bestyrelse hilser en sådan undersøgelse velkommen, fordi den er til fordel for investorerne. Ledelsen arbejder til stadighed med at sikre sig, at Foreningen lever op til branchestandarder inden for området god ledelse af investeringsforeninger. Branchestandarderne for god ledelse er senest formuleret af brancheforeningen, InvesteringsFondsBranchen (IFB), i september Standarderne har ligesom i undersøgelsen fra Finanstilsynet - form af 10 best practices for ledelsen af investeringsforeningerne. Branchens best practice tager udgangspunkt i, at ledelsen først vælger en passende forretningsmodel for den pågældende forening. Det betyder, at foreningens ledelse bl.a. beslutter, hvilke investorer foreningen primært skal henvende sig til, hvilke produkter, der skal udbydes, hvordan de skal udbydes, samt hvordan omkostningsstrukturen og afkastmålsætningen bør være. Dernæst gives der anbefalinger til, hvordan foreningen bedst muligt udfylder forretningsmodellen. Det gøres bl.a. ved at have fokus på værdiskabelsen i forvaltnings- og distributionsleddet. Ledelsen i Investeringsforeningen Wealth Invest er meget bevidst om, at arbejdet i Foreningen alene har det formål at tjene investorernes interesser bedst muligt. Bestyrelsen har defineret dette mål som at der skal søges at skabes det bedst mulige risikojusterede afkast efter omkostninger i alle afdelinger. 6 - Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport 2014

9 Ledelsesberetning 2014 Samfundsansvar Foreningen har siden sin etablering, gennem Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, samarbejdet med SEB-koncernen på området for ansvarlige investeringer (SRI). Hensigten med samarbejdet og de udarbejdede politikker er bl.a. at følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI=Principles for Responsible Investments). Derved sikres, at de virksomheder, som Foreningen investerer i, har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Foreningens bestyrelse har således besluttet at følge SEB s politik med henblik på at indarbejde PRI i investeringsprocessen. SEB samarbejder med Ethix SRI Advisors på området for ansvarlige investeringer. Med udgangspunkt i nedenstående konventioner modtager Foreningen løbende lister fra SEB/Ethix SRI Advisors over selskaber, som ikke opfylder nedenstående internationale konventioner for så vidt angår miljøforhold, menneskerettigheder og korruption m.v. UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Enterprises Human rights conventions Environmental conventions Weapon-related conventions På baggrund af listerne fra SEB/Ethix SRI Advisors er det besluttet ikke at investere i en række selskaber, som producerer klyngebomber og landminer samt for de aktivt forvaltede afdelinger - atomvåben. Udelukkelseslisterne opdateres som minimum to gange årligt og offentliggøres på Foreningens hjemmeside. De øvrige selskaber, som ifølge SEB/Ethix SRI Advisors ikke opfylder én eller flere af konventionerne ovenfor, optages på en intern observationsliste. SEB/Ethix SRI Advisors søger dialog med disse virksomheder med henblik på at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. I yderste konsekvens ekskluderes selskaberne, hvis der ikke opnås tilfredsstillende resultater af dialogen. Der har i flere år havde været stigende offentligt fokus på investering i obligationer udstedt af stater, hvor det demokratiske system ikke lever op til gængse etiske standarder. I slutningen af 2013 udgav Rådet for samfundsansvar en vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer. Foreningen tilpasser løbende politikkerne for ansvarlige investeringer, således at disse til stadighed afspejler udviklingen på området. Foreningen har derfor med udgangspunkt i Rådets vejledning, og i samarbejde med SEB, i årets løb udformet en politik for ansvarlige investeringer i statsobligationer. Politikken forventes vedtaget og implementeret i Foreningen arbejder således fortsat seriøst med at investere med samfundsansvar. Risici samt risikostyring Som investor i Foreningen får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. Nogle risici påvirker især aktieafdelingerne, andre især obligationsafdelingerne, mens atter andre risikofaktorer gælder for begge typer af afdelinger. En af de vigtigste risikofaktorer - og den skal investor selv tage højde for - er valget af afdelinger. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere, og at de enkelte afdelinger investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. Det vil sige, at hvis investor f.eks. har valgt at investere i en afdeling, der har danske aktier som investeringsområde, så fastholdes dette investeringsområde, uanset om de pågældende aktier stiger eller falder i værdi. Risikoen ved at investere via en investeringsforening kan overordnet knytte sig til fire elementer: Investors eget valg af afdelinger Investeringsmarkederne Investeringsbeslutningerne Driften af foreningen Risici knyttet til investors valg af afdelinger Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko investor ønsker at påtage sig med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Ønsker investor f.eks. en meget stabil udvikling i sine beviser, bør man som udgangspunkt ikke investere i afdelingerne med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på risikoindikatoren). Hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er aktieafdelingerne for de fleste investorer sjældent velegnede. I beretningen for den enkelte afdeling fremgår dens risikoklassifikation målt ved risikoindikatoren fra dokumentet Central Investorinformation ultimo Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker ikke en risikofri investering. Risikoklasse Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) Lig med eller større end Mindre end 1 0,0% 0,5% 2 0,5% 2,0% 3 2,0% 5,0% 4 5,0% 10,0% 5 10,0% 15,0% 6 15,0% 25,0% Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport

10 Ledelsesberetning 2014 Risikoklasse Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) Lig med eller større end 7 25,0% Mindre end Afdelingens placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Store historiske udsving er lig høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6 7). Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1-2). Afdelingens placering på skalaen er ikke konstant. Placeringen kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Risici knyttet til investeringsmarkederne Disse risikoelementer er f.eks. risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen. Hver af disse risikofaktorer håndterer vi inden for de givne rammer på de mange forskellige investeringsområder, vi investerer på. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes rådgivningsaftaler, investeringspolitikker og instrukser fra Foreningens bestyrelse om investering, vores interne kontroller, lovgivningens krav om risikospredning samt adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter. Desuden har Investeringsforeningen SEBinvest porteføljerådgivere placeret i udvalgte lokale markeder. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Enhver investeringsbeslutning i de aktivt styrede afdelinger er baseret på vores og porteføljerådgivernes forventninger til fremtiden. Vi forsøger at danne os et realistisk fremtidsbillede af f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Ud fra disse forventninger køber og sælger vi aktier og obligationer. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Som det fremgår af afdelingsberetningerne senere i årsrapporten, har vi for langt de fleste afdelinger udvalgt et benchmark. Det er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den enkelte afdeling investerer. Vi vurderer, at de respektive indeks er repræsentative for de respektive afdelingers porteføljer og dermed velegnede til at holde afdelingens resultater op imod. Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark (afkastet) tager ikke højde for omkostninger. Afdelinger, for hvilke der ikke findes et velegnet indeks, har intet benchmark. Målet med afdelinger, som følger en aktiv investeringsstrategi er at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det respektive benchmark. Når investeringsstrategien er aktiv forsøger vi at finde de bedste investeringer for at give det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Strategien medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark. - betyder det, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks tæt. Derved kan investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil dog typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks, fordi omkostningerne trækkes fra i afkastet. Foreningens bestyrelse har fastsat risikorammer for alle afdelinger. I aktieafdelingerne kan der f.eks. være fastsat en begrænsning på tracking error. Tracking error er et matematisk nøgletal, som udtrykker, hvor tæt afdelingerne følger deres benchmark. Jo lavere tracking error er, desto tættere forventes afdelingen at følge benchmark. I obligationsafdelingerne er der typisk fastsat begrænsninger på varighed (rentefølsomhed) og særlige begrænsninger på kreditrisikoen via krav til kreditvurderingen (ratings). Risici knyttet til driften af Foreningen For at undgå fejl i driften af Foreningen er der fastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på at udvikle systemerne, og der stræbes efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Der gøres jævnligt status på afkastene. Er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, drøftes det med porteføljerådgiver, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Foreningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved den generalforsamlingsvalgte revisor. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. På it-området lægges stor vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. For yderligere oplysninger om de enkelte afdelinger henvises til disses gældende prospekter og Central Investorinformation. Prospekter og Central Investor kan downloades fra sebinvest.dk under fanen Foreninger/Dokumenter. Generelle risikofaktorer Investorer skal være opmærksomme på, at investering i investeringsbeviser er behæftet med risici, som kan medføre tab. Investorer skal desuden være opmærksomme på, at historiske afkast ikke kan anvendes som indikator for fremtidige afkast. Foreningens overordnede politik for styring af de investeringsmæssige risici er primært knyttet op på, at alle afdelinger følger placerings- og spredningskravene i lovgivningen, således er alle afdelinger er såkaldte UCITS-fonde. Risici afhænger af mange faktorer. Nedenfor gennemgås de typer af risici, som er relevante for Foreningens afdelinger. Når investeringsstrategien er passiv - også kaldet indeksbaseret 8 - Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport 2014

11 Ledelsesberetning 2014 Enkeltlande Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, ligger der en risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Eksponering mod udlandet Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investering alene i enkeltlande/-markeder. Udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Endelig giver investeringer i udlandet en valutaeksponering, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner, jf. nedenfor. Valuta Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. Afdelinger, som investerer i danske aktier eller obligationer, har ingen direkte valutarisiko, mens afdelinger, som investerer i europæiske aktier eller obligationer, har begrænset valutarisiko. Afdelinger, som systematisk kurssikres mod danske kroner, har en meget begrænset valutarisiko. En sådan kurssikring vil fremgå af beskrivelsen af afdelingens investeringsområde under den enkelte afdelingsberetning. Selskabsspecifikke forhold Værdien af en enkelt aktie og obligation kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da en afdeling på investeringstidspunktet kan investere op til 10 pct. i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier og obligationer. Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. Nye markeder/emerging Markets Begrebet Nye Markeder omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (eksklusiv Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativt usikre finansmarkeder, relativ usikker økonomisk udvikling samt aktie- og obligationsmarkeder, som er under udvikling. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici, der ikke forekommer på de udviklede markeder. Et ustabilt politisk system indebærer en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og politik. For investorer kan dette eksempelvis bevirke, at aktiver nationaliseres, at rådigheden over aktiver begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings- og kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte udsat for store og uforudsete udsving. Nogle lande har enten allerede indført restriktioner med hensyn til udførsel af valuta eller kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være faldende som følge af økonomiske og politiske ændringer. Effekten kan også være mere vedvarende. Aktieudlån Ingen af Foreningens afdelinger foretager aktieudlån. Lån Foreningen har opnået Finanstilsynets tilladelse til, i forbindelse med emission og indløsning, at optage lån for op til 10 pct. af formuen. Foreningen bruger muligheden i meget begrænset omfang. Værdiansættelse Foreningens finansielle instrumenter værdiansættes til officielt noterede børs- og valutakurser. Foreningen investerer kun i meget begrænset omfang i unoterede finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering. Priser på unoterede finansielle instrumenter eller afledte finansielle instrumenter opgøres til skønnet dagsværdi eller til beregnet dagsværdi på baggrund af underliggende noterede instrumenter. Den indre værdi af Foreningens beviser kan på den baggrund fastsættes med relativ stor nøjagtighed. I perioder, hvor omsætningen på fondsbørserne verden over er lav, og hvor mange finansielle instrumenter derfor ikke handles dagligt, kan der opstå usikkerhed ved indregning og måling af indre værdi. For sjældent handlede obligationer er det muligt løbende at beregne en kurs på baggrund af de mest handlede obligationer med samme karakteristika. Denne mulighed findes ikke for aktier, hvor kursen derfor altid opgøres som senest handlede, selv om handelsdagen ligger flere dage bagud. Som følge af de meget høje andele af likvide, noterede finansielle instrumenter i Foreningen har ingen af afdelingerne i 2014 haft større problemer med fastsættelse af indre værdi, ligesom det har været muligt straks at efterkomme alle ønsker om indløsninger. Særlige risici ved obligationsafdelingerne Obligationsmarkedet Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold, herunder renteudviklingen globalt, påvirke investeringernes værdi. Renterisiko Renteudviklingen varierer fra region til region, og skal ses i sammenhæng med blandt andet inflationsniveauet. Renteniveauet spiller en stor rolle i vurderingen af, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer, samtidig med at ændringer i renteniveauet kan give anledning til kursfald/- stigninger. Når renteniveauet stiger, kan det betyde kursfald på obligationerne. Begrebet varighed udtrykker renterisikoen på de obligationer, der investeres i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport

12 Ledelsesberetning 2014 Kreditrisiko Inden for forskellige obligationstyper statsobligationer, realkreditobligationer, Emerging Markets-obligationer, kreditobligationer osv. er der en kreditrisiko relateret til, om obligationerne modsvarer reelle værdier, og om stater, boligejere og virksomheder kan indfri deres gældsforpligtelser. Ved investering i obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder kan der være risiko for, at udsteder får forringet sin rating og/eller ikke kan overholde sine forpligtelser. Kreditspænd udtrykker renteforskellen mellem kreditobligationer og traditionelle, sikre statsobligationer udstedt i samme valuta og med samme løbetid. Kreditspændet udtrykker den præmie, man som investor får for at påtage sig kreditrisikoen. Særlige risici ved aktieafdelingerne Udsving på aktiemarkedet Aktiemarkeder kan svinge meget og kan falde væsentligt. Udsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. handel på Nasdaq Copenhagen. Der henvises til de enkelte afdelingsbetninger på de følgende siger. Alle væsentlige nyheder vedrørende Foreningen vil derfor blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen. Disse fondsbørsmeddelelser vil også kunne findes på hjemmesiden. Medlemmer og andre interesserede kan henvende sig til adm. direktør Jens Lohfert Jørgensen med spørgsmål om Foreningens forretningsområde. Efterfølgende begivenheder Der er efter balancedagen ikke indtruffet andre hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten for Risikovillig kapital Afkastet kan svinge meget som følge af selskabernes muligheder for at skaffe risikovillig kapital, f.eks. til udvikling af nye produkter. En del af en afdelings formue kan investeres i virksomheder, hvis teknologier er helt eller delvist nye, og hvis udbredelse kommercielt og tidsmæssigt kan være vanskelig at vurdere. Særlige risici ved blandede afdelinger Blandede afdelinger investerer i både aktier og obligationer. Disse afdelinger er således påvirket af risikofaktorer, for både aktie- og obligationsafdelinger. Kommunikationspolitik Der er stor interesse for opsparing og investering. Foreningen ønsker at være åben over for medlemmer, presse og myndigheder. Medlemmernes adgang til information sikres først og fremmest via hjemmesiden wealthinvest.dk, hvor alle relevante oplysninger om Foreningens afdelinger findes. Investor kan via hjemmesiden benytte en række analyseværktøjer fra Morningstar på Foreningens afdelinger. Hjemmesiden opdateres desuden løbende igennem alle bankdage med emissions- og indløsningskurser. Der kan endvidere findes historiske afkast- og performancedata samt komplette og opdaterede oversigter over afdelingernes beholdninger af aktiver. Medlemmerne har mulighed for at få besked via , når der indkaldes til generalforsamling eller der udgives hel- og halvårsregnskaber. Det er desuden muligt at bestille rapporterne til fremsendelse pr. post. Foreningens beviser distribueres gennem bl.a. SEB, Saxo Bank og Secure Fondsmæglerselskab. Flere af afdelinger optaget til daglig 10 - Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport 2014

13 Tabel 4 - ÅOP (Årlig Omkostning i Procent) i afdelinger/andelsklasser Afdeling/andelsklasse Investeringsstrategi AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK Aktiv 2,89 2,45 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR Aktiv 2,90 2,46 AKL SEB Emerging Market FX Basket (Div) Passiv 0,63 0,61 Sirius Balance Aktiv 2,07 2,06 SK Invest Far East Equities Aktiv 2,76 2,03 Kopenhagen Fur Aktiv 0,83 0,71 AKL Globalt Aktieindeks USD Passiv 0,13 0,02 AKL Korte Obligationer (SEB WM) Aktiv 0,74 N/A AKL Korte Obligationer (SEB WMB) Aktiv 0,24 N/A AKL Obligationer (SEB WM) Aktiv 0,74 N/A AKL Obligationer (SEB WMB) Aktiv 0,24 N/A Secure Globale Obligationer Aktiv 1,46 N/A Secure Globale Aktier Aktiv 1,33 N/A Saxo Global Equities Aktiv 1,93 N/A Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport

14 Bestyrelsens tillidshverv Carsten Wiggers, formand Cand. polit., født 1955 I bestyrelsen for Foreningen siden Bestyrelsesmedlem i: Investeringsforeningen Alternativ Invest Investeringsforeningen SEBinvest Kapitalforeningen SEBinvest II Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen SEB Kontoførende Kapitalforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S VP SECURITIES A/S Realkreditforeningen Core Bolig IV og V Investoraktieselskab Nr. 1-4 Core Bolig IV og V Investorkommanditaktieselskab Core Bolig IV Kommanditaktieselskab Core Bolig V Projekt Kommanditaktieselskab Britta Fladeland Iversen Direktør, født 1953 I bestyrelsen for Foreningen siden Bestyrelsesmedlem i: Investeringsforeningen Alternativ Invest Investeringsforeningen SEBinvest Kapitalforeningen SEBinvest II Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen SEB Kontoførende Kapitalforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Bruger Hjælper-Formidlingen A/S DISfonden UBS Bolig A/S Core Advice A/S Morten Amtrup Cand. oecon., født 1963 I bestyrelsen for Foreningen siden Bestyrelsesmedlem i: Investeringsforeningen Alternativ Invest Investeringsforeningen SEBinvest Kapitalforeningen SEBinvest II Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen SEB Kontoførende Kapitalforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Nagel Danmark A/S Oeconforeningen ved Aarhus Universitet Preben Keil Direktør, født 1947 I bestyrelsen for Foreningen siden Bestyrelsesmedlem i: Investeringsforeningen Alternativ Invest Investeringsforeningen SEBinvest Kapitalforeningen SEBinvest II Kapitalforeningen SEB Institutionel Kapitalforeningen SEB Kontoførende Kapitalforeningen Wealth Invest Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest 12 - Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport 2014

15 Ledelsespåtegning Til medlemmerne i Investeringsforeningen Wealth Invest Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2014 for Investeringsforeningen Wealth Invest og erklærer hermed: At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. At årsregnskabet for Foreningen og afdelingen giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Foreningen og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 4. marts 2015 Bestyrelsen Carsten Wiggers Bestyrelsesmedlem Britta Fladeland Iversen Bestyrelsesmedlem Preben Keil Bestyrelsesmedlem Morten Amtrup Bestyrelsesmedlem Direktionen Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Jens Lohfert Jørgensen Direktør Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport

16 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Investeringsforeningen Wealth Invest Påtegning på årsregnskaberne Vi har revideret årsregnskaberne for de enkelte afdelinger i Investeringsforeningen Wealth Invest (11 afdelinger) for regnskabsåret 1. januar december 2014, omfattende de enkelte afdelingers resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskaberne for de enkelte afdelinger udarbejdes efter lov om investeringsforeninger mv. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af foreningens og afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Ledelsens ansvar for årsregnskaberne Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskaber for de enkelte afdelinger uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Udtalelse om ledelsesberetningerne Vi har i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. gennemlæst foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskaberne. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen og afdelingsberetningerne er i overensstemmelse med årsregnskaberne. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskaberne for de enkelte afdelinger på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskaberne for de enkelte afdelinger er uden væsentlig fejlinformation. København, den 4. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne for de enkelte afdelinger, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for foreningens udarbejdelse af årsregnskaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. Erik Stener Jørgensen statsautoriseret revisor Michael E. Jacobsen statsautoriseret revisor Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport 2014

17 Generel læsevejledning Generel læsevejledning Investeringsforeningen Wealth Invest består af flere afdelinger. Hver afdeling aflægger seperat regnskab og afdelingsberetning. Regnskaberne viser de enkelte afdelingers økonomiske udvikling i året samt giver en status ultimo året. I afdelingsberetningerne kommenterer vi afdelingens resultat i året samt de specifikke forhold, som gælder for den enkelte afdeling. Foreningen håndterer de administrative opgaver og investeringsopgaven fælles for alle afdelinger inden for de rammer, vi har lagt i afdelingerne. Det er med til at sikre en omkostningseffektiv drift af foreningen. Det hænger også sammen med, at afdelingerne - selvom de investerer i forskellige typer af værdipapirer og følger forskellige strategier - ofte påvirkes af mange af de samme forhold. Eksempelvis kan udsving i den globale vækst påvirke afkast og risiko i alle afdelinger. Derfor har vi valgt at beskrive den overordnede markedsudvikling, de generelle risici og foreningens risikostyring i et fælles afsnit for alle afdelinger i rapporten. Vi anbefaler, at du læser disse afsnit i sammenhæng med de specifikke afdelingsberetninger for samlet set at få et fyldestgørende billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der påvirker de enkelte afdelinger. Udsagn om forventninger Forventninger til den fremtidige udvikling i verdensøkonomien og på de finansielle markeder er udtryk for ledelsens aktuelle vurdering af fremtiden. Da den fremtidige udvikling afhænger af en lang række ubekendte faktorer, fremtidige begivenheder og økonomiske resultater er forventningerne i sagens natur forbundet med stor usikkerhed og kan ikke betragtes som garanti for, hvordan fremtiden vil forløbe. Der er således risiko for, at udviklingen kan afvige fra disse forventninger. Derfor bør der ikke træffes beslutninger eller foretages økonomiske dispositioner på baggrund af disse udsagn. Ledelsen opfordrer til altid at søge professionel rådgivning før der træffes beslutninger om investeringer eller foretages andre økonomiske dispositioner. Ledelsen påtager sig ikke noget ansvar i tilfælde af, at markederne udvikler sig anderledes end forventet. Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport

18 SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Afdelingen investerer primært i aktier eller depotbeviser i selskaber, der enten er registreret i, arbejder i eller har hovedkontor i et emerging market land. Dog kan afdelingen for op til 20 pct. af formuen investere i ikke-emerging market aktier eller depotbeviser. Afdeling SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK SE-nummer Skattestatus Akkumulerende Startdato 1) 12. juni ) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. Indledning Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt,. Risikoprofil m.v. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi og investerer i aktier og depotbeviser i virksomheder placeret i regioner inden for emerging markets landene. Investeringerne er således meget afhængige af den internationale økonomi. International politisk ustabilitet og usikre finansmarkeder er med til at øge kursudsvingene på investeringerne. Afdelingens andelsklasser er denomineret i hhv. DKK og EUR og har som følge heraf en risiko ved at investere i andre valutaer end DKK hhv. EUR. Valutarisiko mod USD afdækkes i et vist omfang, men der vil være eksponering mod både USD og andre valutaer fra Emerging Markets. Det er forbundet med relativt høj risiko at investere i Foreningens andelsklasser. På trods af spredning af investeringerne på sektorer og selskaber må investor være forberedt på, at kursen på afdelingens beviser kan svinge markant på kort sigt. Dette afspejler sig fx i begge andelsklassers placering på trin 6 i 7-trins risikoskalaen. Andelsklasserne har ikke tilknyttet benchmark, men benytter begge et referenceindeks (MSCI Emerging Markets Free i hhv. DKK og EUR) som det tætteste sammenligningsgrundlag. Særlige risici Aktier på emerging markets er som andre aktiemarkeder behæftet med risici, der kan knyttes til de enkelte sektorer, som markedet består af, samt risici, der er specifik for de enkelte selskaber. Disse typer af risici kaldes samlet for markedsrisiko. Den generelle markedsrisiko er primært påvirket af de makroøkonomiske beslutninger, der bestemmer den økonomiske vækst i samfundet. Den selskabsspecifikke risiko er bestemt af forhold som ledelse, produktmiks og adgang til produktionsressourcer. Likviditetsrisiko er risikoen for ikke at kunne handle moderafdelingens aktiver til en reel markedspris. Denne risiko vurderes at være begrænset. Ledelsen vurderer løbende størrelsen af afdelingens aktiebeholdninger i forhold til den omsatte handelsvolumen på markedet og sætter denne volumen i forhold til det forventede indløsningsbehov. Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for målingen. Markedsudvikling i 2014 Det globale aktiemarked begyndte året særdeles positivt, mens stigningerne aftog i midten af året som følge af bekymringer blandt investorerne for en stagnation af den globale vækst. Det globale aktiemarked repræsenteret ved MSCI ACWI ex-us Index mistede således 3 pct. i værdi i Til sammenligning sluttede Emerging Markets året 2 pct. nede. Først på året viste Europa tegn på stabilisering af økonomien i form af beskedne men ikke desto mindre positive vækstrater. Væksten fortsatte i løbet af året med inflationsrater tæt på nul. Renterne nåede endvidere rekordlave niveauer. I Frankrig og Tyskland var renten lavere end 1 pct. i seneste kvartal, mens den i Spanien og Italien var lavere end 2 pct. Obligationsopkøb og andre stimuleringer af økonomien blev annonceret i starten af Den japanske økonomi havde tilbagegang i de seneste to kvartaler som følge af en påbegyndelse af første fase af en stigning i momsen, som skal finansiere den finanspolitiske stimulering af økonomien tilbage i Pga. de negative effekter herfra ventes regeringen at forsinke anden fase for derimod at stimulere økonomien yderligere. Helt uforventet annoncerede den japanske centralbank endvidere en udvidelse af sine obligationsopkøb Kina forsøgte af stimulere økonomien yderligere i en situation, hvor BNP-væksten fortsat ligger over 7 pct. Kina har desuden også haft øget fokus på at sikre en mere langsigtet bæredygtig økonomisk udvikling. Efter at den siddende regering vandt valget i Brasilien er volatiliteten mindsket. De brasilianske markedet faldt dog som følge af investorernes reaktion på den stagnerende økonomi og svage valuta. BNP-væksten faldt i første halvdel af året, hvorefter den var uændret i løbet af 3. kvartal, mens den brasilianske valuta Real samlet set faldt med 11 pct. i forhold til US dollaren. Af andre Emerging Market-valutaer faldt den russiske rubel samlet med 40 pct. i forhold til US dollaren. Det store fald i rublen skyldtes især de internationale sanktioner mod Rusland i kølvandet på krisen i Ukraine samt de markante fald i olieprisen. Den Russiske Centralbank reagerede på deprecieringen ved at hæve renten fra 8 pct. til 17 pct. i løbet af fjerde kvartal. Afkast i 2014 Det absolutte og relative afkast var positivt påvirket af aktieudvælgelse indenfor finans, industri og IT. Ligeledes påvirkede undervægten i energisektoren performance positivt som følge af de 16 - Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport 2014

19 SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL faldende oliepriser. Faldet i olieprisen skyldtes flere faktorer som f.eks. stigende udbud i USA, faldende efterspørgsel flere steder i verden samt manglende vilje blandt især de store OPEC lande i Mellemøsten til at sænke produktionen og dermed holde priserne oppe. Økonomiske resultater i 2014 Afdelingen gav et overskud på 0,8 mio. EUR i 2014, hvilket skal sammenlignes med et underskud 3,9 mio EUR året forinden. Afdelingens formue er faldet med 56,5 pct. i 2014 fra 22,1 mio. EUR primo året til 9,6 mio. EUR ultimo året. Formuen er negativt påvirket af nettoindløsninger for i alt 13,3 mio. EUR. Derudover er der overført 0,8 mio. EUR fra afdelingens resultatopgørelse. Forventninger til 2015 Afdelingens rådgiver, Earnest Inc. i USA, forventer at de ændrede og ofte modsatrettede signaler i den globale penge- og finanspolitik verden over kan skabe urolige finansmarkeder i Afdelingen vil fortsat følge en strategi, som baserer sig på fundamental analyse af de enkelte selskaber fremfor de overordnede makroøkonomiske tendenser. Rådgiver forventer dermed at kunne outperforme det generelle markedsafkast indenfor det valgte univers. Det er vores standard forventning, at aktier vil give et afkast på 3-6 pct.-point mere end en 10-årig obligationsrente. Afkastet for afdelingen forventes på den baggrund at blive på 4-8 pct. for hele Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport

20 SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL SEB GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES (EARNEST) AKL KONSOLIDERET ÅRSREGNSKAB Resultatopgørelse Note EUR EUR Renter og udbytter: 1 Renteindtægter Renteudgifter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab 3 Kapitalandele Afledte finansielle instr. 1 0 Valutakonti Øvrige aktiver/passiver 16-1 Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Balance Note EUR EUR Aktiver Likvide midler: Indestående i depotselskab Kapitalandele: 6,8 Not. aktier fra udl. selskaber Andre aktiver: Tilg.hav. renter, udbytter m.m. 2 0 Mellemv. vedr. handelsafv. 8 6 I alt andre aktiver 10 6 Aktiver i alt Passiver 7 Medlemmernes formue Anden gæld: Skyldige omkostninger 2 2 Passiver i alt Overført til formuen Investeringsforeningen Wealth Invest - Årsrapport 2014

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54 Årsrapport 2014 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger...3 Ledelsesberetning...4 Bestyrelsens tillidshverv...11 Ordinær generalforsamling afholdes i SEB

Læs mere

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83 Årsrapport 2014 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 9 Ledelsespåtegning 10 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 7 Ledelsespåtegning 10 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2014 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr. 35 48 30 55

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr. 35 48 30 55 Årsrapport 2014 Kapitalforeningen Wealth Invest CVR nr. 35 48 30 55 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 9 Ledelsespåtegning 10 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 12 Ordinær generalforsamling afholdes i SEB

Læs mere

Årsrapport Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr

Årsrapport Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr Årsrapport 2014 Kapitalforeningen SEB Institutionel CVR nr. 32 14 85 49 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 9 Ledelsespåtegning 10 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Årsrapport Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr

Årsrapport Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr Årsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...13 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77. Uddrag

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77. Uddrag Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 5

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 4 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Årsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr

Årsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr Årsrapport 2015 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger...3 Ledelsesberetning...4 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ordinær generalforsamling afholdes i SEB

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...6 Afdelingsregnskaber European

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr. 31 16 85 97

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr. 31 16 85 97 Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest CVR nr. 31 16 85 97 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...6 Regnskab Resultatopgørelse...7

Læs mere

Årsrapport Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr

Årsrapport Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr Årsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Institutionel CVR nr. 32 14 85 49 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 10 Ledelsespåtegning 11 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Halvårsrapport 2011 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning.................................

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Årsrapport Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr

Årsrapport Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr Årsrapport 2015 Kapitalforeningen Wealth Invest CVR nr. 35 48 30 55 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 10 Ledelsespåtegning 11 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Halvårsrapport Fåmandsforeningen BankInvest Vælger. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Fåmandsforeningen BankInvest Vælger. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2013 Fåmandsforeningen BankInvest Vælger CVR-nr. 28 89 15 63 Halvårs Fåmandsforeningen BankInvest Vælger CVR-nr. 28 89 15 63 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Årsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Årsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Årsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 10 Ledelsespåtegning 11 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Årsrapport Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr

Årsrapport Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr Årsrapport 2016 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...13 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Halvårsrapport 2012. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger......................................2 Ledelsesberetning.........................................

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.........................................

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

H A L V Å R S R A P P O R T

H A L V Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT 202 HÅrsrapport A L V Å R S R A P P O20 R T 2 0 2 Indhold Foreningsoplysninger 23 Ledelsesberetning 34 Årets udvikling 34 Udbytte 4 Påtegninger 7 Påtegninger Ledelsespåtegning 75 Ledelsespåtegning

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Afdelingsregnskaber OMNI Renteafkast...9 OMNI

Læs mere