Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden"

Transkript

1 Peer Høgsberg, naturvejleder, biolog Natur- og kulturformidling i Vejle området Vingstedcentret Natur- & Kultur Vejle Naturvejlederprojektet Evaluering for 2010 Vandretur med Optimalia-kvinder på Hærvejsvandreruten fra Jelling til Vingsted. En reflektionspause, en sang og en Bindeballe-Bjesker på en bronzealderhøj med udsigt over Fårup Sø og Grejs Ådal : Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden 1

2 Denne lille skovtrold forundres over hvad der dog skete med biodiversitetsåret

3 Natur- og kulturvejlederprojektet under Natur & Kultur Vejle I 2010 havde naturvejlederen et klart stigende aktivitetsniveau, et næsten uændret antal deltagere i forhold til 2009, et stigende antal betalingsarrangementer; men med en lidt lavere indtjening. I 2010 blev der indstiftet et nyt høsletlaug i Vejle Ådal. I 2010 startede der en ny stigruppe i Egtved. Aktiviteterne i natur- og kulturvejlederprojektet omfattede ud over gratis offentlige ture og arrangementer med tværgående formidling af Vejle Ådal, bl.a. ekskursions- turist-, undervisnings- og kursus- og konferencegrupper, Aktiv Familieferie, kursus for naturvejledere i reviewing-teknikker, kursus for naturvejledere om formidling af svampe, også arbejde i forbindelse med Hærvejen, deltagelse i styregruppen for Naturrum Kirstinelyst, oprettelse af høsletlaug i Vejle Ådal m.m. Generelt var aktivitetsniveauet i 2010 højt her i Vejle-området og af positive ting kan nævnes: I 2010 blev et stort tværregionalt projekt om Hærvejen afsluttet. I 2010 blev etablering af Naturrum Kirstinelyst på Randbøl Hede videreført. I 2010 blev der etableret forbedret skiltning og opsat nye informationstavler ved Vikingebroen i Ravning enge og ved jernaldertilflugtsborgen Troldborg Ring. I 2010 blev reviewing-teknikker introduceret af naturvejlederen for naturvejlederne i Danmark. Reviewing er efterfølgende valgt som hovedtema ved Naturvejledernes Årsmøde i april I 2010 blev det første hold Miljøambassadører Løget Høj i Vejle afsluttet med uddelelse af diplom. I 2010 blev konceptet Aktiv Familieferie afprøvet i et samarbejde mellem Vingstedcentret, Vingsted Historiske Værksted og Hotel Sinatur Haraldskær under projekt WellCome. I 2010 blev der etableret en fortællesti med mobiltelefonsti mellem Hærvejen og Randbøldal. Tværgående formidling i netværket De tværgående aktiviteter var ifølge arbejdsprogram for 2010 knyttet til: A. At afholde åbne offentlige arrangementer, annonceret i kommunens turfolder og udvikling af Vejle området som turistmål for netværkets deltagere. Naturvejlederen skal bestemt ikke her tage æren for det alt sammen; men han deltog og deltager dog som en af de aktive i området i dele af dette. B. At udvikle naturoplevelser og -tilbud til kursus- og konferencedeltagere C. At deltage i udvikling af lokalområdet, herunder borgerinddragelse, deltagelse i lokale stigrupper, m.v. 3

4 D. At formidle Vejle-området til besøgende studiegrupper, ekskursioner, m.v. E. At udvide formidlingsnetværket til også at omfatte relevante parter uden for Vejle-området, især m.ht. Hærvejen og Kyst-til-Kyst-stien. F. Kurser m.v. Vintervandretur fra Egtved Kirke til Egtvedpigens grav den 6. marts I det herligste snelandskab med dyb nysne gennemførte naturvejlederen og 43 deltagere vintervandreturen, her på en gammel hulvej mod Egtved Holt. Turens formål var udover at nyde naturen også at bringe et forslag til stiforløbet til Egtvedborgernes kendskab. Stien var oprindelig fundet og planlagt af en desværre afdød egtvedborger og naturven, Bjarne Engelbrecht. Der blev i 2010 startet en ny stigruppe i Egtved. A. Afholde åbne offentlige arrangementer, annonceret i kommunens turfolder Der er i 2010 gennemført 152 arrangementer med deltagere, møder ikke indregnet. På naturvejlederens arrangementer har der i 2010 i alt deltaget deltagere, heraf voksne og børn. Der er i 2010 afholdt 55 offentlige ture med deltagere, heraf voksne og 798 børn. De åbne offentlige ture er især annonceret i folderen Naturoplevelser forår sommer 2010 og Naturoplevelser efterårvinter i Vejleområdet. (se bilag) Det er lidt flere åbne offentlige ture end i 2009, hvor der var 49 åbne offentlige ture med deltagere, heraf voksne og 875 børn. Det højere deltagerantal 2009 på trods af et lavere antal arrangementer skyldes delvis at naturvejlederen deltog i Skovens dag2009 (med ca deltagere den 2. 4

5 maj) Ikke alle ture i 2010 bød dog på deltagerrekorder Der var tre arrangementer med hhv. 0, 0, og 1 deltager, nemlig Vintertræer og leg i skoven (Dyb våd tøsne), Brændenældesuppe (Annoncering, emnet, tidspunkt?) Kirkevandring (Vejret, annoncering?) Men generelt var der god søgning på de offentlige ture. (Se turstatistik) De offentlige ture vurderes at være god PR over for lokalbefolkningen og giver af og til området omtale i TVSyd og P4-Trekanten, og desuden er de naturvejlederens udviklingslaboratorium. I 2010 blev nye arrangementer som Hop i Høet, Jævndøgnsaften på Stormandsgården, Vandretur til Egtvedpigens grav, 250 års jubilæum for Kartoffeltyskerne på Randbøl Hede, Vilde blomster og tamme kvier, Pinsevandring fra Bindeballe Købmand, Store Cykeldag rundt i Grejs og Vejle Ådale, Magiske planter og hekseurter, samt Store svampedag afprøvet. Sjællandske skjoldmøer ved Jelling Orm i Fårup Sø den 11. september På Hærvejsvandreruten fra Hærvejsherberget i Jelling til Vingsted i Vejle Ådal kom denne flok forretningskvinder fra Nordsjælland rundt i omegnen af det gamle Vikingehovedsæde i Jelling, og fulgte hærvejsvandreruten fra Jelling til Vingsted. Her blev naturvejlederen testet som Hærvejsvandrer, idet han formentlig var den eneste i det selskab, der ikke normalt starter dagen med en lang løbetur. Men han ankom dog til Vingsted sammen med selskabet og danske kvinder fik endnu engang understreget, at de er stærke. 5

6 Blandt de offentligt annoncerede ture er en del placeret i ferierne, og dermed turisttilbud, især arrangementer for Vejle Museum og Randbøldal-Museet og det historiske vandlegeland, for VisitVejle og for Give- Egnens Museum. Her især : I Egtvedpigens Fodspor og aktiviteter på Randbøldal- Museet og Give-Egnens Museum i vinterferien og efterårsferien. B. Udvikling af naturoplevelser og -tilbud til kursus- og konferencedeltagere Naturvejlederen har i 2010 for Vingstedcentret gennemført 69 betalingsarrangementer imod 62 betalingsarrangementer i 2009 og imod 61 i 2008 og 44 i I alt var der i betalingsdeltagere mod 2136 betalingsdeltagere i 2009 og mod 2630 betalingsdeltagere i 2008 og 1871 i Selv om antal betalings aktiviteter steg, steg indtjeningen ikke i forhold til 2009 og kun lidt i forhold til Dette forhold skyldes især en stigende efterspørgsel fra firmaer efter naturvandringer og lidt færre efterspørgsel af den dyrere Vingsted Natur- Challenge. Der er ikke i 2010 afvist skolearrangementer til den lavere skoletakst. Arrangementerne er især gennemført med Vingstedcentrets besøgende gæster og med kursister i nærområdet, men også med tilkøbte arrangementer for kursister på Brandbjerg og Askov Højskoler, kursister på Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Idrætshøjskole, for Voksenservice i Vejle Kommune og med en del svampeture i skove i området, især med firmaer og organisationer.som kunder På Vingstedcentret er det især naturvandringer, morgenvandring, cykelture og i mindre omfang kanoture med naturvejleder, der efterspørges og dernæst naturvandring med teambuilding-opgaver, kaldet Vingsted Natur Challenge. I 2010 er der kommet en del gang i Morgenvandring -tilbudet og der er udviklet Nattevandringer og Bål i natten samt en lovende ny eksklusiv naturvandring, som er afprøvet med succes, nemlig en naturvandring på tværs af vej og sti (med lodsejertilladelse) gennem landskabet i Vejle Ådal op til det lille eksklusive lokale mikrobryggeri Bøgedal Naturvejlederen har deltaget i en arbejdsgruppe WellCome under region Syddanmark og VisitVejle, hvor en række virksomheder og organisationer i regionen samarbejder om at udvikle og realisere nye tilbud på sundheds- og wellness-området. Naturvejlederens bidrag har især været at inddrage naturoplevelser i projekterne. I 2010 er konceptet til Aktiv familieferie blevet gennemført og testet i uge 31. Vandring på Hærvejsvandrerurten med nordslællandske forretningskvinder blev i 2010 en betalingsaktivitet. Her er det fristende at mistolke bibelcitatet: Velsignet være du blandt kvinder.. 6

7 C. Deltagelse i udvikling af lokalområdet, oplevelsesrum, mobiltelefon-sti, uddannelse af miljøambassadører, naturformidlere, lokal stigruppe i Egtved, m.v. Thomas Nielsen fra Aarstiderne, Krogerup Avlsgaard. Projektet måtte desværre udskydes til 2011 på grund af Thomas s sygdom. I 2010 har naturvejlederen deltaget i opstart af en stigruppe i Egtved og naturvejlederen har stået for den første offentlige gennemvandring af en mulig ny natursti, Egtvedpigens sti, den 6. marts. Desuder har naturvejlederen bl.a. sammen med Bo Levesen og Steen Hedrup fra Vejle Kommune medvirket til oprettelse af Vejle Ådal Høsletlaug ved Haraldskær Avlsgaard og for høsletaktiviteter ved Børkop Vandmølle. I 2010 har naturvejlederen i samarbejde med Bente Hansen fra Økolariet planlagt og indviet Fortælleruten en ny mobiltelefon-sti som en del af et Oplevelsesrum på Hærvejen fra Randbøl Kirke og Firehøje ned til Randbøldal-Museet og det historiske vandlegeland i Vejle Ådal. Desuden har Naturvejlederen forestået naturvandring for VisitVejle i forbindelse med indvielse af Margueritruteændring ved Brejning og for aktiviteter ved Landsbyernes dag i Vingsted. Naturvejlederen har i 2009 for Grønt Forum i Vejle deltaget som underviser af tosprogede unge i Vejle til miljøambassadører. Det var en blandet, men også meget positiv flok. I 2010 fik miljøambassadørerne deres diplom. Succeen skulle, ligeledes i Grønt Forum-regi, i 2010 have været fulgt op af et kort uddannelses-forløb af lokale Naturformidlere i samarbejde med bl.a. Vejle Ådal Høsletlaug blev slået i gang i det skæreste midsommervejr den 20. juni 2010 i de frodige grønne enge vest for Haraldskær Avlsgaard. På billedet ses nogle af de garvede slåkarle under planlægningsfasen. D. Formidle Vejle-området til besøgende studiegrupper, ekskursioner, m.v. Naturvejlederen har også i 2010 deltaget i en række arrangementer, der involverer studiegrupper og andre grupper på besøg i Vejle Ådal. De besøgende omfatter meget forskellige grupper, f.eks. pædagogstuderende fra Kolding Pædagogseminarium, Studerende fra 7

8 Roskilde Universitets Center, DGI Friluftsliv, DN Netværk, deltagere i Udeskolekonference på VHV, vandrende kursister fra Askov Højskole, turvandringer med kursister på Brandbjerg Højskole, landskabsvandring ved Haraldskær m.v. Endvidere havde naturvejlederen stor fornøjelse af at være på naturvandring på Red Barnets sommerlejr i Vorbasse. Sammen med børnene fra Jerlev Børnehave undersøgtes legepladsen for kryb og kravl. Sammen med børnene i Naturbørne-haven Bøllen i Randbøl fik vi udhugget et træskilt med naturbørnehavens navn. Hærvejens vandrerute og Kyst-til Kyststien ved Nybjerg Mølle ved Egtved. I de senere år er der med Realdaniafondens hjælp færdiggjort 10 herberger ned langs Hærvejen. I 2010 er der arbejdet med koncept til forbedret skiltning og der er udkommet en ny bog og et kortværk om Hærvejen. Naturvejlederen har deltaget i arbejdsgruppen og arbejdet med to oplevelsesrum på Hærvejen. myndigheder, firmaer og turistmedarbejdere, der sammen med Region Midtjylland og Region Syddanmark har søgt at revitalisere den Jyske Hærvej. Der er afholdt seminarer og arbejdet i arbejdsgrupper, der bl. a. har besøgt hinanden og set hinandens seværdigheder langs Hærvejen og arbejdet med såkaldte oplevelsesrum langs Hærvejen. (www.haervej.dk) I den forbindelse fokuseres der på Randbøl- Randbøldal området og området ved Bindeballe Købmandsmuseum Vejle Ådal. E. Udvide formidlingsnetværket til også at omfatte relevante parter uden for Vejleområdet, Naturrum Kirstinelyst, oplevelsesrum, især m.ht. Hærvejen og Kyst-til-Kyst-stien. Naturvejlederen har i 2009 og 2010 deltaget i en tværgående arbejdsgruppe med Projektet omfatter dels at gennemgå og forbedre Hærvejens fysiske afmærkning og skiltningen af nærliggende besøgssteder og oplevelsessteder, og dels at forbedre skiltning af de øvrige faciliteter som overnatnings- og spisesteder, ly- og læ-steder, raste- og bålpladser og muligheder for indkøb af forplejning og lokale specialiteter. Desuden 8

9 at påpege mangler på ruten og om muligt at udbedre mangler. En anden vigtig del af projektet er at få markedsført Hærvejen på en ny og tidssvarende måde. Dette projekt giver et naturligt netværk mellem aktører langs den jyske Hærvej uden for det etablerede kommunenetværk. Lokalt er naturvejlederen involveret i at etablere oplevelsesrum omkring Randbøldal og i Vejle Ådal omkring Bindeballe Købmand og i Vingsted. Det er et problem at Hærvejsvandreruten ikke går forbi det nyetablerede Pilgrimsherberg Ølgaard, som er en tidligere Hærvejskro og ligeledes at Hærvejsvandreruten lige akkurat ledes forbi Bindeballe Købmandsgaard og Købmandsmuseum. Naturvejlederen arbejder på at få vandreruten lagt forbi Ølgaard og i hvert fald at få skiltet godt for muligheden for at holde rast ved Købmandsgården i Bindeballe. Kyst-til-kystvandrer i Bindeballe Købmandsgaard sammen med købmandsmuseets købmand Margit Sand Naturvejlederen har i 2010 været involveret i et Hærvejs-oplevelsesrum i Randbøl sammen med Økolariet hvor vi har fået etableret en mobiltelefonsti, hvor man i sin mobiltelefon får fortalt historier og opgaver på en rute mellem Randbøl Kirke og Firehøje ved Hærvejen og Randbøldal- Museet. Mobiltelefonstien blev indviety officielt 1. september Hærvejen er delt i en cykelrute og en vandrerute. Cykelruten følger stort set det oprindelige studedriver-hovedspor, hvor Hærvejskroerne ret præcist markerer hvor Hærvejen med størst vægt kan hævdes at have ligget. Vandreruten går ud og ind af små ret ukendte veje og spor og som tager afstikkere fra hovedruten til f. eks til Kongernes Jelling og ned til Vejle Ådal, forbi bl.a. Vingstedcentret og Ravningbroen. Vandreruten er en lidt mere turistkonstrueret rute, der godt kan sammenlignes med Margueritruten. Kyst-til Kyst-stien (www.kyst-tilkyststien.dk) er dels markedsført i en folder, dels på en hjemmeside, der er oprettet i samarbejde med kommunerne mellem Vejle og Varde. Naturvejlederen har ikke været involveret i dette. Det er stadig en stor beslutning for de fleste at gennemvandre hele ruten. Kyst-til-kyst-stien er af den grund endnu ikke ret benyttet i sin helhed, selv om dele af den (F. eks Bindeballestien i Vejle Ådal og strækningen langs Holme Å øst for Baldersbæk) er relativ flittigt benyttet. 9

10 . Reviewing-kursus 16. april 2010 med Roger Greenaway med sine eneste remedier, sig selv og en stump reb. En af verdens absolut førende reviewing-kapaciteter, skotten Roger Greenaway kom til Vingsted og afholdt en endags-workshop for naturvejledere. Naturvejlederen er stolt over at have introduceret Roger for naturvejledergruppen. Reviewing kan opsummeres som hurtige og enkle samspilsteknikker til let at at få overblik over deltagerforventninger, - udbytte og - meninger før, under og efter et arrangement og for at fremme kommunikation deltagerne imellem og mellem deltagere og underviser. Reviewing-teknikker er valgt som den røde tråd til Naturvejleder-årsmødet i april F. Kurser, møder m.v. Naturvejlederen arrangerede den 16 april 2010 en workshop for naturvejledergruppen i reviewingteknikker med en absolut kapacitet, Roger Greenaway. Workshoppen blev afholdt i regi af Naturvejledernetværket Fyn/Det tidligere Vejle Amt. Workshoppen blev fuldtegnet og en succes. Der blev oven i købet tilmeldt en deltager fra Uppsala for at deltage i et endags workshop i Vingsted. Kun en islandsk askesky hindrede Anders Arnell i at deltage. Naturvejlederen er stolt af at have introduceret Roger Greenaway til naturvejledergruppen, og at man har taget hans metoder til sig i en sådan grad at man har gjort reviewing-teknikker til et gennemløbende tema på Naturvejledernes årsmøde i I efteråret 2010 har naturvejlederen sammen med naturskoleleder Leif Sørensen gennemført et kursus i formidling af svampe Svampeliv for naturvejledere. Kurset blev holdt holdt på Trente Mølle på Sydfyn ligeledes i regi af 10

11 naturvejledernetværket Fyn/Det tidligere Vejle Amt. Der har i 2010 været mange møder, især i forbindelse med deltagelse i WellCome projektet med Aktiv Familieferie. Disse møder har i nogen grad også fungeret som dels netværksopbygning og dels som efteruddannelse(se bilag om aktiviteter). Naturvejlederen har deltaget i en række møder om Hærvejsprojektet, bl.a. et Hærvejsguide-kursus med Region Midtjylland og Region Syddanmark. Der er holdt møder med Børge Lund DGI om fælles vandringer på Kyst-til-Kyst-stien 2011, og naturvejlederen har deltaget i styregruppemøder om Naturrum Kirstinelyst med SNS Trekantsområdet. Naturskole og i et endags kursus om brug af GPS på Holstebro Naturskole. Desuden har narurvejlederen deltaget i en workshop-forberedelse til Årsmødet for naturvejledere 2011 i Tisvildeleje. G. PR - og medieomtale Naturvejlederen har i 2010 været med i et tv-indslag om WellcomeActive den 30. marts. (www.wellcome.dk) Der blev udsendt en del PR-materiale om Aktiv Familieferie og WellCome. Naturvejlederen var i TV2 Vejret med et indslag om svampejagt den 31. august. Naturvejlederen deltog i TVSyd-indslag om arangementet I Egtvedpigens Fodspor den 19. juli. Naturvejlederen havde den 26. august 2010 to indslag i P4-Trekanten. Naturvejlederen var på tur ned af Hærvejen i Vejle-området med en Journalist 14. juli Naturvejlederen deltog i en guidet tur med svenske journalister for WellCome Ret meget bedre bliver det ikke. Vi hugger træskilt af en egeplanke til Naturbørnehaven Bøllen i Randbøl. Hvem siger børn er uopmærksomme? Desuden er der i 2010 udsendt og optaget en række pressemeddelelser til Vejle Amts Folkeblad og lokale ugeaviser, især Egtved- Posten. Naturvejlederen har i 2010 deltaget i temamøder, bl.a. om tang, i naturvejledernetværket i Fyn-Sydjylland, i Grønt Forum, i sti-grupper og i forbindelse med uddannelse af lokale miljøambassadører i Vejle. Naturvejlederen har i 2010 deltaget i en klimadag-workshop og ERFA-møde på Hald 11

12 . Skovhindbær. Alle ord er mindeord 12

13 Aktiviteter og arrangementer i 2010 I alt er der i 2010 afholdt 152 arrangementer med deltagere, heraf børn og voksne. (Se statistikbilag) Heraf: 55 offentlige, annoncerede ture med i alt deltagere, heraf voksne og 798 børn. 20 lukkede arrangementer med skoleklasser m.v. med 643 deltagere, heraf 347 voksne og 296 børn 14 lukkede arrangementer for grønne foreninger m.v. med 444 deltagere, heraf 356 voksne og 88 børn. 6 lukkede arrangementer for andre foreninger med 106 deltagere, heraf 86 voksne og 20 børn. 11 lukkede arrangementer for familiegrupper med 394 deltagere, heraf 246 voksne og 148 børn 45 lukkede arrangementer for voksne med deltagere, heraf voksne og 15 børn I dette indgår 69 betalingsarrangementer med deltagere i alt. Dette område udviste et fortsat højere aktivitetsniveau, men dog i 2010 med et næsten uændret deltagerantal og en lidt mindre indtjening. Alt i alt vurderes det at aktiviteterne i naturog kulturvejleder-projektet har været stigende også i 2010 og at året har været det hidtil mest travle år i naturvejlederprojektet. Det har også i 2010 været en glæde at formidle natur og kultur i Vejle-området. December 2010 Peer Høgsberg, naturvejleder, biolog Natur- og kulturformidling i Vejleområdet Natur & Kultur Vejle Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Tlf.: , Mobil: , Tlf. Reception: Firebåndet blomsterbuk (Leptura quadrifasciata) 13

14 Pinse-vandretur til Den skjulte dal fra den gamle Bindeballe Købmandsgaard den 23 maj 2010 med 95 deltagere 14

Natur- & Kultur Vejle Evaluering for 2009

Natur- & Kultur Vejle Evaluering for 2009 Natur- & Kultur Vejle Evaluering for 2009 Den 13. juni. 2009. Bestige Vejles bjerge. Ekspedition til Vejle Ådals nordvæg, Himmelpind, 56 m o h. Turen udgik fra Idrættens Hus og gik tværs over ådalen med

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19920 Navn naturvejleder: Peer Høgsberg Navn arbejdsgiver: Den selvejende Institution Vingstedcentret, Natur & Kultur Vejle Arbejdssted: Vingsted

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

Grand Prix Vejle Adal 2015. Rytterguide

Grand Prix Vejle Adal 2015. Rytterguide Grand Prix Vejle Adal 2015 Rytterguide Hvornar: Grand Prix Vejle Adal 12. september 2015 kl. 12.00 til 16.00 Hvor: Der vil være start og mal ved Bindeballe Station: Bindeballevej 101, 7183 Randbøl GPS:

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Opgaver Side 3 Klassebog Side 3 Sociale arrangementer 3 Holdninger og debat 3 Forældremøder

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal

Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal Vandrerute fra kyst til kyst Nu kan man gå ad afmærkede ruter fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, tværs over Jylland til Vejle.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012. Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse

Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012. Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012 Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse Indledning Hærvejene i Nordjylland er et fælles kommunalt projekt omfattende otte kommuner

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter Ta på tur I VEJEN KOMMUNE Efterår - vinter 2014 Layout og tryk: Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune og Natur- og Kulturskolen ved Sønderskov Udgivet: Maj 2014 Oplag: 2.400 stk. Ordrenr.: 584 Velkommen til

Læs mere

naturoplevelser sommer 2011

naturoplevelser sommer 2011 naturoplevelser sommer 2011 1 Praktiske oplysninger Hvem kan deltage? Turene er for alle, børn såvel som voksne, lokale og turister. Turene er normalt 2-5 km og tager som regel 2-3 timer. Skal jeg tilmelde

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute)

PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute) PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING AF HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute) BIR/02-02-2010 1 BAGGRUND Denne plan for vedligeholdelse og opgradering af Hærvejens rutenet er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

BLIV VILD MED NATUREN I VEJLE KOMMUNE

BLIV VILD MED NATUREN I VEJLE KOMMUNE BLIV VILD MED NATUREN I VEJLE KOMMUNE NATURENS DAG 8. SEP 2013 VELKOMMEN TIL NATURENS DAG Bliv vild med naturen i Vejle Kommune! 2 OVERSIGTSKORT Igen i år inviterer Vejle Kommune til en dag med oplevelser

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Find vej ud i naturen i vejle kommune. Naturens dag 14. sep 2014

Find vej ud i naturen i vejle kommune. Naturens dag 14. sep 2014 Find vej ud i naturen i vejle kommune Naturens dag 14. sep 2014 Velkommen til naturens dag Find vej ud i naturen i Vejle Kommune, søndag d. 14. september 2014! Vejle Kommune er kendt over hele landet for

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2010 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet yder løntilskud til stillingen, og ligeledes Morsø Kommune.

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Formål med driftsplaner Omsætte Naturstyrelsens overordnede politikker og retningslinjer til arealdrift. Afvejning af ofte modsatrettede rammer og målsætninger

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Syddansk sundhed og velvære for krop og sjæl

Syddansk sundhed og velvære for krop og sjæl Syddansk sundhed og velvære for krop og sjæl WellCome syddansk innovation WellCome er resultatet af et innovativt samarbejde mellem mere end 70 syddanske virk somheder. Siden starten af 2009 har de arbejdet

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til mødet der er et par afbud grundet travlhed på skolerne.

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til mødet der er et par afbud grundet travlhed på skolerne. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Inspira(onsdag Familiespejd Lørdag d. 23. august 2014, Kerteminde

Inspira(onsdag Familiespejd Lørdag d. 23. august 2014, Kerteminde Inspira(onsdag Familiespejd Lørdag d. 23. august 2014, Kerteminde Dagens program Velkomst dagens team To grupper Familiespejd nye Familiespejd start august 2014 Frokost Familiespejd i praksis Halvårsplan

Læs mere

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Dette dokument er et scenarie et udkast og et projekt, som peger ud i fremtiden, men som også først har sin egen begyndelse i midten af 2009.

Dette dokument er et scenarie et udkast og et projekt, som peger ud i fremtiden, men som også først har sin egen begyndelse i midten af 2009. Introduktion Jeg er faldet over noget software som rummer en række muligheder. Det er et program der kan være med til at sætte nye forståelsesrammer for vores opfattelse af lokaler, rammer og aktiviteter

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret ÅRSRAPPORT 2013 Lille Vildmosecentret Sæson 2013 Lille Vildmose og Vildmosecentret fortsatte i 2013 den positive udvikling. Året har været præget af mange spændende aktiviteter på centret, og i mosen er

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren.

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren. Compass Congress Center i Rødekro, Brunde Vest 17 Tønder 40 km. Rødekro Brundevej Brunde Nord Ribevej Brundevej Brunde Øst Kolding 40 km. E45 Løgumklostervej Tyskland 25 km. Aabenraa 7 km. Der er motorvej

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Naturens dag. åbent hus i naturen

Naturens dag. åbent hus i naturen Naturens dag åbent hus i naturen Smag på naturen i vejle kommune søndag den 9. september 2012 1 Velkommen til naturens dag Smag på naturen og få smag for udelivet! 11 Oversigtskort Igen i år inviterer

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Program fra april august 2013. Kontaktpersoner Navn Telefon Mobil E-mail

Program fra april august 2013. Kontaktpersoner Navn Telefon Mobil E-mail Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 87 17 53 Mobil 22 90 84 22 Program fra april august

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

OPLEV NATUREN NATURTURE I BRØNDERSLEV KOMMUNE

OPLEV NATUREN NATURTURE I BRØNDERSLEV KOMMUNE OPLEV NATUREN NATURTURE I BRØNDERSLEV KOMMUNE 2012 Turene gennemføres under ledelse af: Brønderslev Kommunes Naturvejledere eller andre kompetente guider. Turene kræver ikke tilmelding og er gratis. Man

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere