Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden"

Transkript

1 Peer Høgsberg, naturvejleder, biolog Natur- og kulturformidling i Vejle området Vingstedcentret Natur- & Kultur Vejle Naturvejlederprojektet Evaluering for 2010 Vandretur med Optimalia-kvinder på Hærvejsvandreruten fra Jelling til Vingsted. En reflektionspause, en sang og en Bindeballe-Bjesker på en bronzealderhøj med udsigt over Fårup Sø og Grejs Ådal : Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden 1

2 Denne lille skovtrold forundres over hvad der dog skete med biodiversitetsåret

3 Natur- og kulturvejlederprojektet under Natur & Kultur Vejle I 2010 havde naturvejlederen et klart stigende aktivitetsniveau, et næsten uændret antal deltagere i forhold til 2009, et stigende antal betalingsarrangementer; men med en lidt lavere indtjening. I 2010 blev der indstiftet et nyt høsletlaug i Vejle Ådal. I 2010 startede der en ny stigruppe i Egtved. Aktiviteterne i natur- og kulturvejlederprojektet omfattede ud over gratis offentlige ture og arrangementer med tværgående formidling af Vejle Ådal, bl.a. ekskursions- turist-, undervisnings- og kursus- og konferencegrupper, Aktiv Familieferie, kursus for naturvejledere i reviewing-teknikker, kursus for naturvejledere om formidling af svampe, også arbejde i forbindelse med Hærvejen, deltagelse i styregruppen for Naturrum Kirstinelyst, oprettelse af høsletlaug i Vejle Ådal m.m. Generelt var aktivitetsniveauet i 2010 højt her i Vejle-området og af positive ting kan nævnes: I 2010 blev et stort tværregionalt projekt om Hærvejen afsluttet. I 2010 blev etablering af Naturrum Kirstinelyst på Randbøl Hede videreført. I 2010 blev der etableret forbedret skiltning og opsat nye informationstavler ved Vikingebroen i Ravning enge og ved jernaldertilflugtsborgen Troldborg Ring. I 2010 blev reviewing-teknikker introduceret af naturvejlederen for naturvejlederne i Danmark. Reviewing er efterfølgende valgt som hovedtema ved Naturvejledernes Årsmøde i april I 2010 blev det første hold Miljøambassadører Løget Høj i Vejle afsluttet med uddelelse af diplom. I 2010 blev konceptet Aktiv Familieferie afprøvet i et samarbejde mellem Vingstedcentret, Vingsted Historiske Værksted og Hotel Sinatur Haraldskær under projekt WellCome. I 2010 blev der etableret en fortællesti med mobiltelefonsti mellem Hærvejen og Randbøldal. Tværgående formidling i netværket De tværgående aktiviteter var ifølge arbejdsprogram for 2010 knyttet til: A. At afholde åbne offentlige arrangementer, annonceret i kommunens turfolder og udvikling af Vejle området som turistmål for netværkets deltagere. Naturvejlederen skal bestemt ikke her tage æren for det alt sammen; men han deltog og deltager dog som en af de aktive i området i dele af dette. B. At udvikle naturoplevelser og -tilbud til kursus- og konferencedeltagere C. At deltage i udvikling af lokalområdet, herunder borgerinddragelse, deltagelse i lokale stigrupper, m.v. 3

4 D. At formidle Vejle-området til besøgende studiegrupper, ekskursioner, m.v. E. At udvide formidlingsnetværket til også at omfatte relevante parter uden for Vejle-området, især m.ht. Hærvejen og Kyst-til-Kyst-stien. F. Kurser m.v. Vintervandretur fra Egtved Kirke til Egtvedpigens grav den 6. marts I det herligste snelandskab med dyb nysne gennemførte naturvejlederen og 43 deltagere vintervandreturen, her på en gammel hulvej mod Egtved Holt. Turens formål var udover at nyde naturen også at bringe et forslag til stiforløbet til Egtvedborgernes kendskab. Stien var oprindelig fundet og planlagt af en desværre afdød egtvedborger og naturven, Bjarne Engelbrecht. Der blev i 2010 startet en ny stigruppe i Egtved. A. Afholde åbne offentlige arrangementer, annonceret i kommunens turfolder Der er i 2010 gennemført 152 arrangementer med deltagere, møder ikke indregnet. På naturvejlederens arrangementer har der i 2010 i alt deltaget deltagere, heraf voksne og børn. Der er i 2010 afholdt 55 offentlige ture med deltagere, heraf voksne og 798 børn. De åbne offentlige ture er især annonceret i folderen Naturoplevelser forår sommer 2010 og Naturoplevelser efterårvinter i Vejleområdet. (se bilag) Det er lidt flere åbne offentlige ture end i 2009, hvor der var 49 åbne offentlige ture med deltagere, heraf voksne og 875 børn. Det højere deltagerantal 2009 på trods af et lavere antal arrangementer skyldes delvis at naturvejlederen deltog i Skovens dag2009 (med ca deltagere den 2. 4

5 maj) Ikke alle ture i 2010 bød dog på deltagerrekorder Der var tre arrangementer med hhv. 0, 0, og 1 deltager, nemlig Vintertræer og leg i skoven (Dyb våd tøsne), Brændenældesuppe (Annoncering, emnet, tidspunkt?) Kirkevandring (Vejret, annoncering?) Men generelt var der god søgning på de offentlige ture. (Se turstatistik) De offentlige ture vurderes at være god PR over for lokalbefolkningen og giver af og til området omtale i TVSyd og P4-Trekanten, og desuden er de naturvejlederens udviklingslaboratorium. I 2010 blev nye arrangementer som Hop i Høet, Jævndøgnsaften på Stormandsgården, Vandretur til Egtvedpigens grav, 250 års jubilæum for Kartoffeltyskerne på Randbøl Hede, Vilde blomster og tamme kvier, Pinsevandring fra Bindeballe Købmand, Store Cykeldag rundt i Grejs og Vejle Ådale, Magiske planter og hekseurter, samt Store svampedag afprøvet. Sjællandske skjoldmøer ved Jelling Orm i Fårup Sø den 11. september På Hærvejsvandreruten fra Hærvejsherberget i Jelling til Vingsted i Vejle Ådal kom denne flok forretningskvinder fra Nordsjælland rundt i omegnen af det gamle Vikingehovedsæde i Jelling, og fulgte hærvejsvandreruten fra Jelling til Vingsted. Her blev naturvejlederen testet som Hærvejsvandrer, idet han formentlig var den eneste i det selskab, der ikke normalt starter dagen med en lang løbetur. Men han ankom dog til Vingsted sammen med selskabet og danske kvinder fik endnu engang understreget, at de er stærke. 5

6 Blandt de offentligt annoncerede ture er en del placeret i ferierne, og dermed turisttilbud, især arrangementer for Vejle Museum og Randbøldal-Museet og det historiske vandlegeland, for VisitVejle og for Give- Egnens Museum. Her især : I Egtvedpigens Fodspor og aktiviteter på Randbøldal- Museet og Give-Egnens Museum i vinterferien og efterårsferien. B. Udvikling af naturoplevelser og -tilbud til kursus- og konferencedeltagere Naturvejlederen har i 2010 for Vingstedcentret gennemført 69 betalingsarrangementer imod 62 betalingsarrangementer i 2009 og imod 61 i 2008 og 44 i I alt var der i betalingsdeltagere mod 2136 betalingsdeltagere i 2009 og mod 2630 betalingsdeltagere i 2008 og 1871 i Selv om antal betalings aktiviteter steg, steg indtjeningen ikke i forhold til 2009 og kun lidt i forhold til Dette forhold skyldes især en stigende efterspørgsel fra firmaer efter naturvandringer og lidt færre efterspørgsel af den dyrere Vingsted Natur- Challenge. Der er ikke i 2010 afvist skolearrangementer til den lavere skoletakst. Arrangementerne er især gennemført med Vingstedcentrets besøgende gæster og med kursister i nærområdet, men også med tilkøbte arrangementer for kursister på Brandbjerg og Askov Højskoler, kursister på Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Idrætshøjskole, for Voksenservice i Vejle Kommune og med en del svampeture i skove i området, især med firmaer og organisationer.som kunder På Vingstedcentret er det især naturvandringer, morgenvandring, cykelture og i mindre omfang kanoture med naturvejleder, der efterspørges og dernæst naturvandring med teambuilding-opgaver, kaldet Vingsted Natur Challenge. I 2010 er der kommet en del gang i Morgenvandring -tilbudet og der er udviklet Nattevandringer og Bål i natten samt en lovende ny eksklusiv naturvandring, som er afprøvet med succes, nemlig en naturvandring på tværs af vej og sti (med lodsejertilladelse) gennem landskabet i Vejle Ådal op til det lille eksklusive lokale mikrobryggeri Bøgedal Naturvejlederen har deltaget i en arbejdsgruppe WellCome under region Syddanmark og VisitVejle, hvor en række virksomheder og organisationer i regionen samarbejder om at udvikle og realisere nye tilbud på sundheds- og wellness-området. Naturvejlederens bidrag har især været at inddrage naturoplevelser i projekterne. I 2010 er konceptet til Aktiv familieferie blevet gennemført og testet i uge 31. Vandring på Hærvejsvandrerurten med nordslællandske forretningskvinder blev i 2010 en betalingsaktivitet. Her er det fristende at mistolke bibelcitatet: Velsignet være du blandt kvinder.. 6

7 C. Deltagelse i udvikling af lokalområdet, oplevelsesrum, mobiltelefon-sti, uddannelse af miljøambassadører, naturformidlere, lokal stigruppe i Egtved, m.v. Thomas Nielsen fra Aarstiderne, Krogerup Avlsgaard. Projektet måtte desværre udskydes til 2011 på grund af Thomas s sygdom. I 2010 har naturvejlederen deltaget i opstart af en stigruppe i Egtved og naturvejlederen har stået for den første offentlige gennemvandring af en mulig ny natursti, Egtvedpigens sti, den 6. marts. Desuder har naturvejlederen bl.a. sammen med Bo Levesen og Steen Hedrup fra Vejle Kommune medvirket til oprettelse af Vejle Ådal Høsletlaug ved Haraldskær Avlsgaard og for høsletaktiviteter ved Børkop Vandmølle. I 2010 har naturvejlederen i samarbejde med Bente Hansen fra Økolariet planlagt og indviet Fortælleruten en ny mobiltelefon-sti som en del af et Oplevelsesrum på Hærvejen fra Randbøl Kirke og Firehøje ned til Randbøldal-Museet og det historiske vandlegeland i Vejle Ådal. Desuden har Naturvejlederen forestået naturvandring for VisitVejle i forbindelse med indvielse af Margueritruteændring ved Brejning og for aktiviteter ved Landsbyernes dag i Vingsted. Naturvejlederen har i 2009 for Grønt Forum i Vejle deltaget som underviser af tosprogede unge i Vejle til miljøambassadører. Det var en blandet, men også meget positiv flok. I 2010 fik miljøambassadørerne deres diplom. Succeen skulle, ligeledes i Grønt Forum-regi, i 2010 have været fulgt op af et kort uddannelses-forløb af lokale Naturformidlere i samarbejde med bl.a. Vejle Ådal Høsletlaug blev slået i gang i det skæreste midsommervejr den 20. juni 2010 i de frodige grønne enge vest for Haraldskær Avlsgaard. På billedet ses nogle af de garvede slåkarle under planlægningsfasen. D. Formidle Vejle-området til besøgende studiegrupper, ekskursioner, m.v. Naturvejlederen har også i 2010 deltaget i en række arrangementer, der involverer studiegrupper og andre grupper på besøg i Vejle Ådal. De besøgende omfatter meget forskellige grupper, f.eks. pædagogstuderende fra Kolding Pædagogseminarium, Studerende fra 7

8 Roskilde Universitets Center, DGI Friluftsliv, DN Netværk, deltagere i Udeskolekonference på VHV, vandrende kursister fra Askov Højskole, turvandringer med kursister på Brandbjerg Højskole, landskabsvandring ved Haraldskær m.v. Endvidere havde naturvejlederen stor fornøjelse af at være på naturvandring på Red Barnets sommerlejr i Vorbasse. Sammen med børnene fra Jerlev Børnehave undersøgtes legepladsen for kryb og kravl. Sammen med børnene i Naturbørne-haven Bøllen i Randbøl fik vi udhugget et træskilt med naturbørnehavens navn. Hærvejens vandrerute og Kyst-til Kyststien ved Nybjerg Mølle ved Egtved. I de senere år er der med Realdaniafondens hjælp færdiggjort 10 herberger ned langs Hærvejen. I 2010 er der arbejdet med koncept til forbedret skiltning og der er udkommet en ny bog og et kortværk om Hærvejen. Naturvejlederen har deltaget i arbejdsgruppen og arbejdet med to oplevelsesrum på Hærvejen. myndigheder, firmaer og turistmedarbejdere, der sammen med Region Midtjylland og Region Syddanmark har søgt at revitalisere den Jyske Hærvej. Der er afholdt seminarer og arbejdet i arbejdsgrupper, der bl. a. har besøgt hinanden og set hinandens seværdigheder langs Hærvejen og arbejdet med såkaldte oplevelsesrum langs Hærvejen. (www.haervej.dk) I den forbindelse fokuseres der på Randbøl- Randbøldal området og området ved Bindeballe Købmandsmuseum Vejle Ådal. E. Udvide formidlingsnetværket til også at omfatte relevante parter uden for Vejleområdet, Naturrum Kirstinelyst, oplevelsesrum, især m.ht. Hærvejen og Kyst-til-Kyst-stien. Naturvejlederen har i 2009 og 2010 deltaget i en tværgående arbejdsgruppe med Projektet omfatter dels at gennemgå og forbedre Hærvejens fysiske afmærkning og skiltningen af nærliggende besøgssteder og oplevelsessteder, og dels at forbedre skiltning af de øvrige faciliteter som overnatnings- og spisesteder, ly- og læ-steder, raste- og bålpladser og muligheder for indkøb af forplejning og lokale specialiteter. Desuden 8

9 at påpege mangler på ruten og om muligt at udbedre mangler. En anden vigtig del af projektet er at få markedsført Hærvejen på en ny og tidssvarende måde. Dette projekt giver et naturligt netværk mellem aktører langs den jyske Hærvej uden for det etablerede kommunenetværk. Lokalt er naturvejlederen involveret i at etablere oplevelsesrum omkring Randbøldal og i Vejle Ådal omkring Bindeballe Købmand og i Vingsted. Det er et problem at Hærvejsvandreruten ikke går forbi det nyetablerede Pilgrimsherberg Ølgaard, som er en tidligere Hærvejskro og ligeledes at Hærvejsvandreruten lige akkurat ledes forbi Bindeballe Købmandsgaard og Købmandsmuseum. Naturvejlederen arbejder på at få vandreruten lagt forbi Ølgaard og i hvert fald at få skiltet godt for muligheden for at holde rast ved Købmandsgården i Bindeballe. Kyst-til-kystvandrer i Bindeballe Købmandsgaard sammen med købmandsmuseets købmand Margit Sand Naturvejlederen har i 2010 været involveret i et Hærvejs-oplevelsesrum i Randbøl sammen med Økolariet hvor vi har fået etableret en mobiltelefonsti, hvor man i sin mobiltelefon får fortalt historier og opgaver på en rute mellem Randbøl Kirke og Firehøje ved Hærvejen og Randbøldal- Museet. Mobiltelefonstien blev indviety officielt 1. september Hærvejen er delt i en cykelrute og en vandrerute. Cykelruten følger stort set det oprindelige studedriver-hovedspor, hvor Hærvejskroerne ret præcist markerer hvor Hærvejen med størst vægt kan hævdes at have ligget. Vandreruten går ud og ind af små ret ukendte veje og spor og som tager afstikkere fra hovedruten til f. eks til Kongernes Jelling og ned til Vejle Ådal, forbi bl.a. Vingstedcentret og Ravningbroen. Vandreruten er en lidt mere turistkonstrueret rute, der godt kan sammenlignes med Margueritruten. Kyst-til Kyst-stien (www.kyst-tilkyststien.dk) er dels markedsført i en folder, dels på en hjemmeside, der er oprettet i samarbejde med kommunerne mellem Vejle og Varde. Naturvejlederen har ikke været involveret i dette. Det er stadig en stor beslutning for de fleste at gennemvandre hele ruten. Kyst-til-kyst-stien er af den grund endnu ikke ret benyttet i sin helhed, selv om dele af den (F. eks Bindeballestien i Vejle Ådal og strækningen langs Holme Å øst for Baldersbæk) er relativ flittigt benyttet. 9

10 . Reviewing-kursus 16. april 2010 med Roger Greenaway med sine eneste remedier, sig selv og en stump reb. En af verdens absolut førende reviewing-kapaciteter, skotten Roger Greenaway kom til Vingsted og afholdt en endags-workshop for naturvejledere. Naturvejlederen er stolt over at have introduceret Roger for naturvejledergruppen. Reviewing kan opsummeres som hurtige og enkle samspilsteknikker til let at at få overblik over deltagerforventninger, - udbytte og - meninger før, under og efter et arrangement og for at fremme kommunikation deltagerne imellem og mellem deltagere og underviser. Reviewing-teknikker er valgt som den røde tråd til Naturvejleder-årsmødet i april F. Kurser, møder m.v. Naturvejlederen arrangerede den 16 april 2010 en workshop for naturvejledergruppen i reviewingteknikker med en absolut kapacitet, Roger Greenaway. Workshoppen blev afholdt i regi af Naturvejledernetværket Fyn/Det tidligere Vejle Amt. Workshoppen blev fuldtegnet og en succes. Der blev oven i købet tilmeldt en deltager fra Uppsala for at deltage i et endags workshop i Vingsted. Kun en islandsk askesky hindrede Anders Arnell i at deltage. Naturvejlederen er stolt af at have introduceret Roger Greenaway til naturvejledergruppen, og at man har taget hans metoder til sig i en sådan grad at man har gjort reviewing-teknikker til et gennemløbende tema på Naturvejledernes årsmøde i I efteråret 2010 har naturvejlederen sammen med naturskoleleder Leif Sørensen gennemført et kursus i formidling af svampe Svampeliv for naturvejledere. Kurset blev holdt holdt på Trente Mølle på Sydfyn ligeledes i regi af 10

11 naturvejledernetværket Fyn/Det tidligere Vejle Amt. Der har i 2010 været mange møder, især i forbindelse med deltagelse i WellCome projektet med Aktiv Familieferie. Disse møder har i nogen grad også fungeret som dels netværksopbygning og dels som efteruddannelse(se bilag om aktiviteter). Naturvejlederen har deltaget i en række møder om Hærvejsprojektet, bl.a. et Hærvejsguide-kursus med Region Midtjylland og Region Syddanmark. Der er holdt møder med Børge Lund DGI om fælles vandringer på Kyst-til-Kyst-stien 2011, og naturvejlederen har deltaget i styregruppemøder om Naturrum Kirstinelyst med SNS Trekantsområdet. Naturskole og i et endags kursus om brug af GPS på Holstebro Naturskole. Desuden har narurvejlederen deltaget i en workshop-forberedelse til Årsmødet for naturvejledere 2011 i Tisvildeleje. G. PR - og medieomtale Naturvejlederen har i 2010 været med i et tv-indslag om WellcomeActive den 30. marts. (www.wellcome.dk) Der blev udsendt en del PR-materiale om Aktiv Familieferie og WellCome. Naturvejlederen var i TV2 Vejret med et indslag om svampejagt den 31. august. Naturvejlederen deltog i TVSyd-indslag om arangementet I Egtvedpigens Fodspor den 19. juli. Naturvejlederen havde den 26. august 2010 to indslag i P4-Trekanten. Naturvejlederen var på tur ned af Hærvejen i Vejle-området med en Journalist 14. juli Naturvejlederen deltog i en guidet tur med svenske journalister for WellCome Ret meget bedre bliver det ikke. Vi hugger træskilt af en egeplanke til Naturbørnehaven Bøllen i Randbøl. Hvem siger børn er uopmærksomme? Desuden er der i 2010 udsendt og optaget en række pressemeddelelser til Vejle Amts Folkeblad og lokale ugeaviser, især Egtved- Posten. Naturvejlederen har i 2010 deltaget i temamøder, bl.a. om tang, i naturvejledernetværket i Fyn-Sydjylland, i Grønt Forum, i sti-grupper og i forbindelse med uddannelse af lokale miljøambassadører i Vejle. Naturvejlederen har i 2010 deltaget i en klimadag-workshop og ERFA-møde på Hald 11

12 . Skovhindbær. Alle ord er mindeord 12

13 Aktiviteter og arrangementer i 2010 I alt er der i 2010 afholdt 152 arrangementer med deltagere, heraf børn og voksne. (Se statistikbilag) Heraf: 55 offentlige, annoncerede ture med i alt deltagere, heraf voksne og 798 børn. 20 lukkede arrangementer med skoleklasser m.v. med 643 deltagere, heraf 347 voksne og 296 børn 14 lukkede arrangementer for grønne foreninger m.v. med 444 deltagere, heraf 356 voksne og 88 børn. 6 lukkede arrangementer for andre foreninger med 106 deltagere, heraf 86 voksne og 20 børn. 11 lukkede arrangementer for familiegrupper med 394 deltagere, heraf 246 voksne og 148 børn 45 lukkede arrangementer for voksne med deltagere, heraf voksne og 15 børn I dette indgår 69 betalingsarrangementer med deltagere i alt. Dette område udviste et fortsat højere aktivitetsniveau, men dog i 2010 med et næsten uændret deltagerantal og en lidt mindre indtjening. Alt i alt vurderes det at aktiviteterne i naturog kulturvejleder-projektet har været stigende også i 2010 og at året har været det hidtil mest travle år i naturvejlederprojektet. Det har også i 2010 været en glæde at formidle natur og kultur i Vejle-området. December 2010 Peer Høgsberg, naturvejleder, biolog Natur- og kulturformidling i Vejleområdet Natur & Kultur Vejle Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Tlf.: , Mobil: , Tlf. Reception: Firebåndet blomsterbuk (Leptura quadrifasciata) 13

14 Pinse-vandretur til Den skjulte dal fra den gamle Bindeballe Købmandsgaard den 23 maj 2010 med 95 deltagere 14

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Opgaver Side 3 Klassebog Side 3 Sociale arrangementer 3 Holdninger og debat 3 Forældremøder

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S NR. 1 2008 Fra minileder til generalsekretær Interview med Mads Kolte-Olsen Blå Sommer 2009 Mød de to lejrchefer Tema: TeenSpot Bliv klogere på teenagere B R O

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 randboel@sns.dk www.skovognatur.dk/randboel Trekantsområdet

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere