Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden"

Transkript

1 Peer Høgsberg, naturvejleder, biolog Natur- og kulturformidling i Vejle området Vingstedcentret Natur- & Kultur Vejle Naturvejlederprojektet Evaluering for 2010 Vandretur med Optimalia-kvinder på Hærvejsvandreruten fra Jelling til Vingsted. En reflektionspause, en sang og en Bindeballe-Bjesker på en bronzealderhøj med udsigt over Fårup Sø og Grejs Ådal : Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden 1

2 Denne lille skovtrold forundres over hvad der dog skete med biodiversitetsåret

3 Natur- og kulturvejlederprojektet under Natur & Kultur Vejle I 2010 havde naturvejlederen et klart stigende aktivitetsniveau, et næsten uændret antal deltagere i forhold til 2009, et stigende antal betalingsarrangementer; men med en lidt lavere indtjening. I 2010 blev der indstiftet et nyt høsletlaug i Vejle Ådal. I 2010 startede der en ny stigruppe i Egtved. Aktiviteterne i natur- og kulturvejlederprojektet omfattede ud over gratis offentlige ture og arrangementer med tværgående formidling af Vejle Ådal, bl.a. ekskursions- turist-, undervisnings- og kursus- og konferencegrupper, Aktiv Familieferie, kursus for naturvejledere i reviewing-teknikker, kursus for naturvejledere om formidling af svampe, også arbejde i forbindelse med Hærvejen, deltagelse i styregruppen for Naturrum Kirstinelyst, oprettelse af høsletlaug i Vejle Ådal m.m. Generelt var aktivitetsniveauet i 2010 højt her i Vejle-området og af positive ting kan nævnes: I 2010 blev et stort tværregionalt projekt om Hærvejen afsluttet. I 2010 blev etablering af Naturrum Kirstinelyst på Randbøl Hede videreført. I 2010 blev der etableret forbedret skiltning og opsat nye informationstavler ved Vikingebroen i Ravning enge og ved jernaldertilflugtsborgen Troldborg Ring. I 2010 blev reviewing-teknikker introduceret af naturvejlederen for naturvejlederne i Danmark. Reviewing er efterfølgende valgt som hovedtema ved Naturvejledernes Årsmøde i april I 2010 blev det første hold Miljøambassadører Løget Høj i Vejle afsluttet med uddelelse af diplom. I 2010 blev konceptet Aktiv Familieferie afprøvet i et samarbejde mellem Vingstedcentret, Vingsted Historiske Værksted og Hotel Sinatur Haraldskær under projekt WellCome. I 2010 blev der etableret en fortællesti med mobiltelefonsti mellem Hærvejen og Randbøldal. Tværgående formidling i netværket De tværgående aktiviteter var ifølge arbejdsprogram for 2010 knyttet til: A. At afholde åbne offentlige arrangementer, annonceret i kommunens turfolder og udvikling af Vejle området som turistmål for netværkets deltagere. Naturvejlederen skal bestemt ikke her tage æren for det alt sammen; men han deltog og deltager dog som en af de aktive i området i dele af dette. B. At udvikle naturoplevelser og -tilbud til kursus- og konferencedeltagere C. At deltage i udvikling af lokalområdet, herunder borgerinddragelse, deltagelse i lokale stigrupper, m.v. 3

4 D. At formidle Vejle-området til besøgende studiegrupper, ekskursioner, m.v. E. At udvide formidlingsnetværket til også at omfatte relevante parter uden for Vejle-området, især m.ht. Hærvejen og Kyst-til-Kyst-stien. F. Kurser m.v. Vintervandretur fra Egtved Kirke til Egtvedpigens grav den 6. marts I det herligste snelandskab med dyb nysne gennemførte naturvejlederen og 43 deltagere vintervandreturen, her på en gammel hulvej mod Egtved Holt. Turens formål var udover at nyde naturen også at bringe et forslag til stiforløbet til Egtvedborgernes kendskab. Stien var oprindelig fundet og planlagt af en desværre afdød egtvedborger og naturven, Bjarne Engelbrecht. Der blev i 2010 startet en ny stigruppe i Egtved. A. Afholde åbne offentlige arrangementer, annonceret i kommunens turfolder Der er i 2010 gennemført 152 arrangementer med deltagere, møder ikke indregnet. På naturvejlederens arrangementer har der i 2010 i alt deltaget deltagere, heraf voksne og børn. Der er i 2010 afholdt 55 offentlige ture med deltagere, heraf voksne og 798 børn. De åbne offentlige ture er især annonceret i folderen Naturoplevelser forår sommer 2010 og Naturoplevelser efterårvinter i Vejleområdet. (se bilag) Det er lidt flere åbne offentlige ture end i 2009, hvor der var 49 åbne offentlige ture med deltagere, heraf voksne og 875 børn. Det højere deltagerantal 2009 på trods af et lavere antal arrangementer skyldes delvis at naturvejlederen deltog i Skovens dag2009 (med ca deltagere den 2. 4

5 maj) Ikke alle ture i 2010 bød dog på deltagerrekorder Der var tre arrangementer med hhv. 0, 0, og 1 deltager, nemlig Vintertræer og leg i skoven (Dyb våd tøsne), Brændenældesuppe (Annoncering, emnet, tidspunkt?) Kirkevandring (Vejret, annoncering?) Men generelt var der god søgning på de offentlige ture. (Se turstatistik) De offentlige ture vurderes at være god PR over for lokalbefolkningen og giver af og til området omtale i TVSyd og P4-Trekanten, og desuden er de naturvejlederens udviklingslaboratorium. I 2010 blev nye arrangementer som Hop i Høet, Jævndøgnsaften på Stormandsgården, Vandretur til Egtvedpigens grav, 250 års jubilæum for Kartoffeltyskerne på Randbøl Hede, Vilde blomster og tamme kvier, Pinsevandring fra Bindeballe Købmand, Store Cykeldag rundt i Grejs og Vejle Ådale, Magiske planter og hekseurter, samt Store svampedag afprøvet. Sjællandske skjoldmøer ved Jelling Orm i Fårup Sø den 11. september På Hærvejsvandreruten fra Hærvejsherberget i Jelling til Vingsted i Vejle Ådal kom denne flok forretningskvinder fra Nordsjælland rundt i omegnen af det gamle Vikingehovedsæde i Jelling, og fulgte hærvejsvandreruten fra Jelling til Vingsted. Her blev naturvejlederen testet som Hærvejsvandrer, idet han formentlig var den eneste i det selskab, der ikke normalt starter dagen med en lang løbetur. Men han ankom dog til Vingsted sammen med selskabet og danske kvinder fik endnu engang understreget, at de er stærke. 5

6 Blandt de offentligt annoncerede ture er en del placeret i ferierne, og dermed turisttilbud, især arrangementer for Vejle Museum og Randbøldal-Museet og det historiske vandlegeland, for VisitVejle og for Give- Egnens Museum. Her især : I Egtvedpigens Fodspor og aktiviteter på Randbøldal- Museet og Give-Egnens Museum i vinterferien og efterårsferien. B. Udvikling af naturoplevelser og -tilbud til kursus- og konferencedeltagere Naturvejlederen har i 2010 for Vingstedcentret gennemført 69 betalingsarrangementer imod 62 betalingsarrangementer i 2009 og imod 61 i 2008 og 44 i I alt var der i betalingsdeltagere mod 2136 betalingsdeltagere i 2009 og mod 2630 betalingsdeltagere i 2008 og 1871 i Selv om antal betalings aktiviteter steg, steg indtjeningen ikke i forhold til 2009 og kun lidt i forhold til Dette forhold skyldes især en stigende efterspørgsel fra firmaer efter naturvandringer og lidt færre efterspørgsel af den dyrere Vingsted Natur- Challenge. Der er ikke i 2010 afvist skolearrangementer til den lavere skoletakst. Arrangementerne er især gennemført med Vingstedcentrets besøgende gæster og med kursister i nærområdet, men også med tilkøbte arrangementer for kursister på Brandbjerg og Askov Højskoler, kursister på Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Idrætshøjskole, for Voksenservice i Vejle Kommune og med en del svampeture i skove i området, især med firmaer og organisationer.som kunder På Vingstedcentret er det især naturvandringer, morgenvandring, cykelture og i mindre omfang kanoture med naturvejleder, der efterspørges og dernæst naturvandring med teambuilding-opgaver, kaldet Vingsted Natur Challenge. I 2010 er der kommet en del gang i Morgenvandring -tilbudet og der er udviklet Nattevandringer og Bål i natten samt en lovende ny eksklusiv naturvandring, som er afprøvet med succes, nemlig en naturvandring på tværs af vej og sti (med lodsejertilladelse) gennem landskabet i Vejle Ådal op til det lille eksklusive lokale mikrobryggeri Bøgedal Naturvejlederen har deltaget i en arbejdsgruppe WellCome under region Syddanmark og VisitVejle, hvor en række virksomheder og organisationer i regionen samarbejder om at udvikle og realisere nye tilbud på sundheds- og wellness-området. Naturvejlederens bidrag har især været at inddrage naturoplevelser i projekterne. I 2010 er konceptet til Aktiv familieferie blevet gennemført og testet i uge 31. Vandring på Hærvejsvandrerurten med nordslællandske forretningskvinder blev i 2010 en betalingsaktivitet. Her er det fristende at mistolke bibelcitatet: Velsignet være du blandt kvinder.. 6

7 C. Deltagelse i udvikling af lokalområdet, oplevelsesrum, mobiltelefon-sti, uddannelse af miljøambassadører, naturformidlere, lokal stigruppe i Egtved, m.v. Thomas Nielsen fra Aarstiderne, Krogerup Avlsgaard. Projektet måtte desværre udskydes til 2011 på grund af Thomas s sygdom. I 2010 har naturvejlederen deltaget i opstart af en stigruppe i Egtved og naturvejlederen har stået for den første offentlige gennemvandring af en mulig ny natursti, Egtvedpigens sti, den 6. marts. Desuder har naturvejlederen bl.a. sammen med Bo Levesen og Steen Hedrup fra Vejle Kommune medvirket til oprettelse af Vejle Ådal Høsletlaug ved Haraldskær Avlsgaard og for høsletaktiviteter ved Børkop Vandmølle. I 2010 har naturvejlederen i samarbejde med Bente Hansen fra Økolariet planlagt og indviet Fortælleruten en ny mobiltelefon-sti som en del af et Oplevelsesrum på Hærvejen fra Randbøl Kirke og Firehøje ned til Randbøldal-Museet og det historiske vandlegeland i Vejle Ådal. Desuden har Naturvejlederen forestået naturvandring for VisitVejle i forbindelse med indvielse af Margueritruteændring ved Brejning og for aktiviteter ved Landsbyernes dag i Vingsted. Naturvejlederen har i 2009 for Grønt Forum i Vejle deltaget som underviser af tosprogede unge i Vejle til miljøambassadører. Det var en blandet, men også meget positiv flok. I 2010 fik miljøambassadørerne deres diplom. Succeen skulle, ligeledes i Grønt Forum-regi, i 2010 have været fulgt op af et kort uddannelses-forløb af lokale Naturformidlere i samarbejde med bl.a. Vejle Ådal Høsletlaug blev slået i gang i det skæreste midsommervejr den 20. juni 2010 i de frodige grønne enge vest for Haraldskær Avlsgaard. På billedet ses nogle af de garvede slåkarle under planlægningsfasen. D. Formidle Vejle-området til besøgende studiegrupper, ekskursioner, m.v. Naturvejlederen har også i 2010 deltaget i en række arrangementer, der involverer studiegrupper og andre grupper på besøg i Vejle Ådal. De besøgende omfatter meget forskellige grupper, f.eks. pædagogstuderende fra Kolding Pædagogseminarium, Studerende fra 7

8 Roskilde Universitets Center, DGI Friluftsliv, DN Netværk, deltagere i Udeskolekonference på VHV, vandrende kursister fra Askov Højskole, turvandringer med kursister på Brandbjerg Højskole, landskabsvandring ved Haraldskær m.v. Endvidere havde naturvejlederen stor fornøjelse af at være på naturvandring på Red Barnets sommerlejr i Vorbasse. Sammen med børnene fra Jerlev Børnehave undersøgtes legepladsen for kryb og kravl. Sammen med børnene i Naturbørne-haven Bøllen i Randbøl fik vi udhugget et træskilt med naturbørnehavens navn. Hærvejens vandrerute og Kyst-til Kyststien ved Nybjerg Mølle ved Egtved. I de senere år er der med Realdaniafondens hjælp færdiggjort 10 herberger ned langs Hærvejen. I 2010 er der arbejdet med koncept til forbedret skiltning og der er udkommet en ny bog og et kortværk om Hærvejen. Naturvejlederen har deltaget i arbejdsgruppen og arbejdet med to oplevelsesrum på Hærvejen. myndigheder, firmaer og turistmedarbejdere, der sammen med Region Midtjylland og Region Syddanmark har søgt at revitalisere den Jyske Hærvej. Der er afholdt seminarer og arbejdet i arbejdsgrupper, der bl. a. har besøgt hinanden og set hinandens seværdigheder langs Hærvejen og arbejdet med såkaldte oplevelsesrum langs Hærvejen. ( I den forbindelse fokuseres der på Randbøl- Randbøldal området og området ved Bindeballe Købmandsmuseum Vejle Ådal. E. Udvide formidlingsnetværket til også at omfatte relevante parter uden for Vejleområdet, Naturrum Kirstinelyst, oplevelsesrum, især m.ht. Hærvejen og Kyst-til-Kyst-stien. Naturvejlederen har i 2009 og 2010 deltaget i en tværgående arbejdsgruppe med Projektet omfatter dels at gennemgå og forbedre Hærvejens fysiske afmærkning og skiltningen af nærliggende besøgssteder og oplevelsessteder, og dels at forbedre skiltning af de øvrige faciliteter som overnatnings- og spisesteder, ly- og læ-steder, raste- og bålpladser og muligheder for indkøb af forplejning og lokale specialiteter. Desuden 8

9 at påpege mangler på ruten og om muligt at udbedre mangler. En anden vigtig del af projektet er at få markedsført Hærvejen på en ny og tidssvarende måde. Dette projekt giver et naturligt netværk mellem aktører langs den jyske Hærvej uden for det etablerede kommunenetværk. Lokalt er naturvejlederen involveret i at etablere oplevelsesrum omkring Randbøldal og i Vejle Ådal omkring Bindeballe Købmand og i Vingsted. Det er et problem at Hærvejsvandreruten ikke går forbi det nyetablerede Pilgrimsherberg Ølgaard, som er en tidligere Hærvejskro og ligeledes at Hærvejsvandreruten lige akkurat ledes forbi Bindeballe Købmandsgaard og Købmandsmuseum. Naturvejlederen arbejder på at få vandreruten lagt forbi Ølgaard og i hvert fald at få skiltet godt for muligheden for at holde rast ved Købmandsgården i Bindeballe. Kyst-til-kystvandrer i Bindeballe Købmandsgaard sammen med købmandsmuseets købmand Margit Sand Naturvejlederen har i 2010 været involveret i et Hærvejs-oplevelsesrum i Randbøl sammen med Økolariet hvor vi har fået etableret en mobiltelefonsti, hvor man i sin mobiltelefon får fortalt historier og opgaver på en rute mellem Randbøl Kirke og Firehøje ved Hærvejen og Randbøldal- Museet. Mobiltelefonstien blev indviety officielt 1. september Hærvejen er delt i en cykelrute og en vandrerute. Cykelruten følger stort set det oprindelige studedriver-hovedspor, hvor Hærvejskroerne ret præcist markerer hvor Hærvejen med størst vægt kan hævdes at have ligget. Vandreruten går ud og ind af små ret ukendte veje og spor og som tager afstikkere fra hovedruten til f. eks til Kongernes Jelling og ned til Vejle Ådal, forbi bl.a. Vingstedcentret og Ravningbroen. Vandreruten er en lidt mere turistkonstrueret rute, der godt kan sammenlignes med Margueritruten. Kyst-til Kyst-stien ( er dels markedsført i en folder, dels på en hjemmeside, der er oprettet i samarbejde med kommunerne mellem Vejle og Varde. Naturvejlederen har ikke været involveret i dette. Det er stadig en stor beslutning for de fleste at gennemvandre hele ruten. Kyst-til-kyst-stien er af den grund endnu ikke ret benyttet i sin helhed, selv om dele af den (F. eks Bindeballestien i Vejle Ådal og strækningen langs Holme Å øst for Baldersbæk) er relativ flittigt benyttet. 9

10 . Reviewing-kursus 16. april 2010 med Roger Greenaway med sine eneste remedier, sig selv og en stump reb. En af verdens absolut førende reviewing-kapaciteter, skotten Roger Greenaway kom til Vingsted og afholdt en endags-workshop for naturvejledere. Naturvejlederen er stolt over at have introduceret Roger for naturvejledergruppen. Reviewing kan opsummeres som hurtige og enkle samspilsteknikker til let at at få overblik over deltagerforventninger, - udbytte og - meninger før, under og efter et arrangement og for at fremme kommunikation deltagerne imellem og mellem deltagere og underviser. Reviewing-teknikker er valgt som den røde tråd til Naturvejleder-årsmødet i april F. Kurser, møder m.v. Naturvejlederen arrangerede den 16 april 2010 en workshop for naturvejledergruppen i reviewingteknikker med en absolut kapacitet, Roger Greenaway. Workshoppen blev afholdt i regi af Naturvejledernetværket Fyn/Det tidligere Vejle Amt. Workshoppen blev fuldtegnet og en succes. Der blev oven i købet tilmeldt en deltager fra Uppsala for at deltage i et endags workshop i Vingsted. Kun en islandsk askesky hindrede Anders Arnell i at deltage. Naturvejlederen er stolt af at have introduceret Roger Greenaway til naturvejledergruppen, og at man har taget hans metoder til sig i en sådan grad at man har gjort reviewing-teknikker til et gennemløbende tema på Naturvejledernes årsmøde i I efteråret 2010 har naturvejlederen sammen med naturskoleleder Leif Sørensen gennemført et kursus i formidling af svampe Svampeliv for naturvejledere. Kurset blev holdt holdt på Trente Mølle på Sydfyn ligeledes i regi af 10

11 naturvejledernetværket Fyn/Det tidligere Vejle Amt. Der har i 2010 været mange møder, især i forbindelse med deltagelse i WellCome projektet med Aktiv Familieferie. Disse møder har i nogen grad også fungeret som dels netværksopbygning og dels som efteruddannelse(se bilag om aktiviteter). Naturvejlederen har deltaget i en række møder om Hærvejsprojektet, bl.a. et Hærvejsguide-kursus med Region Midtjylland og Region Syddanmark. Der er holdt møder med Børge Lund DGI om fælles vandringer på Kyst-til-Kyst-stien 2011, og naturvejlederen har deltaget i styregruppemøder om Naturrum Kirstinelyst med SNS Trekantsområdet. Naturskole og i et endags kursus om brug af GPS på Holstebro Naturskole. Desuden har narurvejlederen deltaget i en workshop-forberedelse til Årsmødet for naturvejledere 2011 i Tisvildeleje. G. PR - og medieomtale Naturvejlederen har i 2010 været med i et tv-indslag om WellcomeActive den 30. marts. ( Der blev udsendt en del PR-materiale om Aktiv Familieferie og WellCome. Naturvejlederen var i TV2 Vejret med et indslag om svampejagt den 31. august. Naturvejlederen deltog i TVSyd-indslag om arangementet I Egtvedpigens Fodspor den 19. juli. Naturvejlederen havde den 26. august 2010 to indslag i P4-Trekanten. Naturvejlederen var på tur ned af Hærvejen i Vejle-området med en Journalist 14. juli Naturvejlederen deltog i en guidet tur med svenske journalister for WellCome Ret meget bedre bliver det ikke. Vi hugger træskilt af en egeplanke til Naturbørnehaven Bøllen i Randbøl. Hvem siger børn er uopmærksomme? Desuden er der i 2010 udsendt og optaget en række pressemeddelelser til Vejle Amts Folkeblad og lokale ugeaviser, især Egtved- Posten. Naturvejlederen har i 2010 deltaget i temamøder, bl.a. om tang, i naturvejledernetværket i Fyn-Sydjylland, i Grønt Forum, i sti-grupper og i forbindelse med uddannelse af lokale miljøambassadører i Vejle. Naturvejlederen har i 2010 deltaget i en klimadag-workshop og ERFA-møde på Hald 11

12 . Skovhindbær. Alle ord er mindeord 12

13 Aktiviteter og arrangementer i 2010 I alt er der i 2010 afholdt 152 arrangementer med deltagere, heraf børn og voksne. (Se statistikbilag) Heraf: 55 offentlige, annoncerede ture med i alt deltagere, heraf voksne og 798 børn. 20 lukkede arrangementer med skoleklasser m.v. med 643 deltagere, heraf 347 voksne og 296 børn 14 lukkede arrangementer for grønne foreninger m.v. med 444 deltagere, heraf 356 voksne og 88 børn. 6 lukkede arrangementer for andre foreninger med 106 deltagere, heraf 86 voksne og 20 børn. 11 lukkede arrangementer for familiegrupper med 394 deltagere, heraf 246 voksne og 148 børn 45 lukkede arrangementer for voksne med deltagere, heraf voksne og 15 børn I dette indgår 69 betalingsarrangementer med deltagere i alt. Dette område udviste et fortsat højere aktivitetsniveau, men dog i 2010 med et næsten uændret deltagerantal og en lidt mindre indtjening. Alt i alt vurderes det at aktiviteterne i naturog kulturvejleder-projektet har været stigende også i 2010 og at året har været det hidtil mest travle år i naturvejlederprojektet. Det har også i 2010 været en glæde at formidle natur og kultur i Vejle-området. December 2010 Peer Høgsberg, naturvejleder, biolog Natur- og kulturformidling i Vejleområdet Natur & Kultur Vejle Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Tlf.: , Mobil: , Tlf. Reception: Firebåndet blomsterbuk (Leptura quadrifasciata) 13

14 Pinse-vandretur til Den skjulte dal fra den gamle Bindeballe Købmandsgaard den 23 maj 2010 med 95 deltagere 14

Natur- & Kultur Vejle Evaluering for 2009

Natur- & Kultur Vejle Evaluering for 2009 Natur- & Kultur Vejle Evaluering for 2009 Den 13. juni. 2009. Bestige Vejles bjerge. Ekspedition til Vejle Ådals nordvæg, Himmelpind, 56 m o h. Turen udgik fra Idrættens Hus og gik tværs over ådalen med

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 19920 Navn naturvejleder: Peer Høgsberg Navn arbejdsgiver: Den selvejende Institution Vingstedcentret, Natur & Kultur Vejle Arbejdssted: Vingsted

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19920 Navn naturvejleder: Peer Høgsberg Navn arbejdsgiver: Den selvejende Institution Vingstedcentret, Natur & Kultur Vejle Arbejdssted: Vingsted

Læs mere

The search for silence. The project is co-funded. by the European Union

The search for silence. The project is co-funded. by the European Union The search for silence. The project is co-funded by the European Union Where to find! Where to find! Lake Rørbæk Vejle Developing tourism: 3 important things! Developing tourism: 3 important things! Focus

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Grand Prix Vejle Adal 2015. Rytterguide

Grand Prix Vejle Adal 2015. Rytterguide Grand Prix Vejle Adal 2015 Rytterguide Hvornar: Grand Prix Vejle Adal 12. september 2015 kl. 12.00 til 16.00 Hvor: Der vil være start og mal ved Bindeballe Station: Bindeballevej 101, 7183 Randbøl GPS:

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21956 Navn naturvejleder: Katrine Lewinsky Moestrup Navn arbejdsgiver: Ove Sørensen Arbejdssted: VejleMuseerne Adresse: Spinderigade 11E Postnummer/By:

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

søndag den 11. september 2011 Vejle Kommune

søndag den 11. september 2011 Vejle Kommune Naturens dag åbent hus i naturen søndag den 11. september 2011 Vejle Kommune 1 Velkommen til naturens dag Naturen er mangfoldig kom ud, sans og mærk naturen aktivt! Igen i år inviterer Vejle Kommune til

Læs mere

Tilbud om ophold i Jernaldermiljøet i skoleåret 2014 2015

Tilbud om ophold i Jernaldermiljøet i skoleåret 2014 2015 Tilbud om ophold i Jernaldermiljøet i skoleåret 2014 2015 Information til alle skoler Marts 2014 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling 5 Naturvejledning Vision: Skov-og Naturstyrelsens vision for naturvejledning er: Gennem et landsdækkende netværk af naturvejledere at give borgerne direkte oplevelser i naturen med det formål at øge deres

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21956 Navn naturvejleder: Katrine Lewinsky Moestrup Navn arbejdsgiver: Ove Sørensen Arbejdssted: Vejle Museum Adresse: Spinderigade

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Inden vi påbegynder dagens vandretur tager vi lige en afstikker til Velling Skov for at bestige Velling Kalv, og naturligvis nyde udsigten derfra.

Inden vi påbegynder dagens vandretur tager vi lige en afstikker til Velling Skov for at bestige Velling Kalv, og naturligvis nyde udsigten derfra. Påsketur til Hærvejen og det midtjyske Søhøjland 13.04.17 17.04.17. Herning Vandrerhjem er base for påskens vandreture i det midtjyske, hvor vi bl.a. skal gå på udvalgte strækninger på Hærvejen og langs

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet.

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. Et naturforvaltningsprojekt, i samarbejde mellem Skov og Naturstyrelsen og Ny Vejle kommune, omfattende 20-25 delprojekter.

Læs mere

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter Ta på tur I VEJEN KOMMUNE Efterår - vinter 2016 Layout og tryk: Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune og arrangører Udgivet: Juni 2016 Oplag: 2.000 stk. Ordrenr.: 655-16 Velkommen til Vejen Kommunes Ta på

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstiseminar 2012 Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstier et projekt der forener oplevelse med motion v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsesmøder

Beretning 2015. Bestyrelsesmøder Beretning 2015 Bestyrelsesmøder Alle i bestyrelsen har deres ansvarsområder, således at alle er med til at få denne store forening til at fungere. Vi er nu 1595 medlemmer, og det er ret stabilt. Der er

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Opgaver Side 3 Klassebog Side 3 Sociale arrangementer 3 Holdninger og debat 3 Forældremøder

Læs mere

Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal

Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal Vandrerute fra kyst til kyst Nu kan man gå ad afmærkede ruter fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, tværs over Jylland til Vejle.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet Velkommen til Miniseminar om Kløverstier Tirsdag den 20.09.11 Friluftsrådet 1 Kløverstierne skal skabe gode muligheder for at lokale borgere og turister let kan forene motion, frisk luft og oplevelser.

Læs mere

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017 Foto: Ole Klottrup Ørnens Dag ved Rands Fjord Søndag den 26. februar kl. 10-14 Vi står klar med teleskoper i og ved tårnet og vil fortælle om ørnenes spændende adfærd og biologi. Reden kan ses fra fugletårnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Symbol forklaring: Side 2: Oversigt. Sejlretning. Side 3: Tørskind. Parkering. Rasteplads. Side 4: Ravningbroen.

Indholdsfortegnelse. Symbol forklaring: Side 2: Oversigt. Sejlretning. Side 3: Tørskind. Parkering. Rasteplads. Side 4: Ravningbroen. Sejlads på Vejle Å Indholdsfortegnelse Side 2: Oversigt Side 3: Tørskind Side 4: Ravningbroen Side 5: Vingsted Side 6: Haraldskær Fabrik (overbæring) Side 7: Haraldskær Avlsgård Side 8: Buldalen til Vejle

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Lørdag den 16. og søndag den 17 april

Lørdag den 16. og søndag den 17 april 8. Internationale Ravning Brovandring En vandretur i den natur skønne Vejle ådal Lørdag den 16. og søndag den 17 april 2016 Foreningen for Afholdelse af Ravning Brovandring Ødsted Historie Velkomst På

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen RudersdalRutens Univers Aktiviteter og inspiration til motion i naturen Naturen som platform for aktivitet og oplevelser for alle Friluftsliv er mange ting for mange forskellige brugere: Naturoplevelser

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

Hvordan udvikler vi naturen i samarbejde med landmændene?

Hvordan udvikler vi naturen i samarbejde med landmændene? Oplæg på Økologi på tværs i kommunen,9 november 2016. Hvordan udvikler vi naturen i samarbejde med landmændene? Bo Levesen, Vejle Kommune Historien om engene Ingen bonde har nogensinde afgræsset enge og

Læs mere

Årsrapport 2013. Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Årsrapport 2013. Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Årsrapport 2013 Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune.

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

www.ballerup.dk Efterår 2014 Naturvejlederen Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture med Naturvejlederen

www.ballerup.dk Efterår 2014 Naturvejlederen Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture med Naturvejlederen www.ballerup.dk Efterår 2014 Naturvejlederen Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture med Naturvejlederen Oplev naturen i Ballerup Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejleder

Læs mere

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet DN Esbjerg s Vadehavsudvalgs forslag til den kommende Nationalparksplan. ============================================================ Nationalpark Vadehavet Att.: Bestyrelsesformand Bent Poulsen. 1 Vedr.:

Læs mere

REBILD NATURSKOLER. Indsatsområde:

REBILD NATURSKOLER. Indsatsområde: : REBILD NATURSKOLER Strategiområde: Udvikle de fysiske muligheder i udepædagogikken for dagplejen, daginstitutionerne samt i udeskolen for folkeskolerne i Rebild kommune Hvilken målsætning ønsker man

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2012 Kom med på tur! Skovens Dag - Skovtur for hele familien 29. april, kl. 11.00-13.00 Mødested: P-pladsen ved Strandegård Dyrehave. Fra Faxe Ladeplads køres mod syd og ca. 500 m efter

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med andre mennesker

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med andre mennesker ÅBEN 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde En uddannelse for mennesker, der arbejder med andre mennesker ÅBEN DIALOG UDDANNELSEN BESTÅR AF Seks seminarer à tre dages varighed fordelt med tre

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Oddesund - oplevelser

Oddesund - oplevelser Oddesund - oplevelser Udgangspunkt for natur, kultur og fritid Hvad er særligt ved Oddesund? Uudnyttede potentialer - Et sted fuld af fortællinger og oplevelser - Natur-, kultur- og fritidsoplevelser i

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (Fjerde del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (Fjerde del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (Fjerde del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015. Lille Vildmosecentret

ÅRSRAPPORT 2015. Lille Vildmosecentret ÅRSRAPPORT 2015 Lille Vildmosecentret Sæson 2015 I 2015 var der på Lille Vildmosecentret fokus på realiseringen af masterplanen, som blev præsenteret den 24. september 2014. Planen fokuserer primært på

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Mødereferat, Kreds Roskilde Udskrevet den 20. august 2010 Friluftsrådet

Mødereferat, Kreds Roskilde Udskrevet den 20. august 2010 Friluftsrådet Kunde/Projekt: Kredsbestyrelsesmøde Deltagere til mødet: Tove Binzer, Jess Jessen, Lone Aalekjær, Gert Pedersen, Referat udsendes til: Kredsbestyrelsen, per.saugmann Dagsorden: Mødedato: 24. juni 2010

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Det Fyenske Sidespor. Bevaring af kulturarv! Er dette et niveau vi kan være stolte af?

Det Fyenske Sidespor. Bevaring af kulturarv! Er dette et niveau vi kan være stolte af? Det Fyenske Sidespor Bevaring af kulturarv! 2012 Er dette et niveau vi kan være stolte af? Eksempelvis jernbanen Ringe - Korinth. Åbent dokument til parterne bag projektet. Udarbejdet i juli 2013 Det Fyenske

Læs mere

Årsplan for aktiviteter i Småbørnsnetværket 2014/2015

Årsplan for aktiviteter i Småbørnsnetværket 2014/2015 Årsplan for aktiviteter i Småbørnsnetværket 2014/2015 Naturvejledning & ipad d. 6. marts 2014 kl. 9.30 16.00 o Sted: Københavns Naturskole Kalvebod Fælled Helene Flügge & Rikke Laustsen, i samarbejde med

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Referat Udviklingsrådets Årsmøde Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00 Sted: Helle Hallen Dagsorden ifg. Vedtægter: Beslutning: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Forslag til etablering af en undervands "forundringssti"

Forslag til etablering af en undervands forundringssti Dykkerklubben Vandhundene vinter 2008/2009 Forslag til etablering af en undervands "forundringssti" Side 1 af 9 I. PROJEKTIDÉ 3 II. INTRODUKTION 4 III. FORHINDRINGER/LØSNINGER 4 IV. MÅL 5 V. MÅLGRUPPER

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Østjysk. naturkalender 2011

Østjysk. naturkalender 2011 Østjysk naturkalender 0 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen året rundt Med støtte fra Friluftsrådet og Dansk Magisterforening har vi i år mulighed for at omdele Østjysk Naturkalender

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

Velkommen til Jungshoved

Velkommen til Jungshoved Velkommen til Jungshoved Her finder I Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved, Bøndernes Egehoved og Sydgårdens arealer Et sammenhængende naturområde med tre unikke naturtyper:

Læs mere

Til Demokratiudvalget Modtaget den:

Til Demokratiudvalget Modtaget den: Til Demokratiudvalget Modtaget den: ANSØGNING OM TILSKUD FRA INITIATIVPULJEN TIL DEMOKRATI- BORGERINDDRAGELSESINITIATIVER Ansøgning nr.: Ansøgers navn: (Forening / gruppe / enkeltperson) Tange Borgerforening

Læs mere

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord Forældrerådets mappe Indhold 1. Forord 2. Generelt om forældrerådene: a. Introduktion til forældrerådene b. Idéer til arrangementer med årgangen c. Idéer/emner til forældremøder 3. Forældrerådet i årgang:

Læs mere

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 Velkommen til strækningen Næstved til Harrested Å NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 1 Indledning Utallige forslag undervejs - har forsøgt at samle så mange som muligt af dem. Formålet med Fodsporet er Motion

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

07. MARTS Naturvejledningen i aktiviteter og formidling i NATURVEJLEDNING. Foredragsholder: Elise Hvelplund Brink

07. MARTS Naturvejledningen i aktiviteter og formidling i NATURVEJLEDNING. Foredragsholder: Elise Hvelplund Brink Naturvejledningen i 2015 - aktiviteter og formidling i 2016. NATURVEJLEDNING 07. MARTS 2016 Foredragsholder: Elise Hvelplund Brink BAGGRUND OG MÅL Naturvejlederprojektet med tilskud fra Friluftsrådet (2013-2016).

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm Ideer til nationalparkplanen udarbejdet i samarbejde mellem: DN Esbjerg (http://www.dn-esbjerg.dk) Vadehavsudvalget http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

Læs mere

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Indledning: Alken- borgerne har gennem mange år haft tradition for at skabe rammer og rum gennem fællesskaber. Med denne projektbeskrivelse

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

SPEJDERNES LEJR I Holstebro uge

SPEJDERNES LEJR I Holstebro uge SPEJDERNES LEJR 2012 I Holstebro uge 30 2012 VISION Spejdernes Lejr giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, forandrer verden og udvikler os selv. Fakta om Lejren 37.300 spejdere deltog på Spejdernes

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 32 Januar - april 2015

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 32 Januar - april 2015 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 32 Januar - april 2015 Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for Januar, februar, marts og april 2015 Tilmelding: Find ud af hvad du

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn nærmeste leder: John Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2d Postnummer/By:

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere