Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Opgaver Side 3 Klassebog Side 3 Sociale arrangementer 3 Holdninger og debat 3 Forældremøder 4 Skolefester 4 Nye forældre i klassen 4 Praktiske oplysninger 5 Hvad kan vi bruge skolebestyrelsen til? Side 6 Hvem er skolebestyrelsen? 6 Hvad vil skolebestyrelsen? 6 Hvordan kommer vi i kontakt med skolebestyrelsen? 6 Inspiration Side 7 Forslag til indendørs aktiviteter på skolen 7 Forslag til udendørs aktiviteter 7 Udflugtsmål 7 Forplejning 7 Adresser 8 Nyttige hjemmesider 8 Hvordan bliver "Starthjælp" bedre? Side 8 Bestyrelsen ved Vester Nebel Skole og Vester Nebel Børnehave 1

2 KlasseForældreRåd hvorfor det? Hvad er et KlasseForældreRåd? Et klasseforældreråd (KFR) er et frivilligt organ, der består af 4-7 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arbejder for at formidle et godt samarbejde mellem skolen, klassen og klassens forældre. Bestyrelsen og Vester Nebel Skole lægger stor vægt på, at der er et velfungerende samarbejde mellem skole og hjem, og i dette indgår KFR som en vigtig brik. Vi ønsker, at alle skolens klasser har et velfungerende KFR, idet vores erfaringer viser, at det gavner klassens sociale liv, og dermed både elever, forældre og lærere gennem hele skoletiden. KFR styrker den gensidige respekt mellem forældrene, modvirker konflikter og fremmer trivsel mellem børnene. Arbejdets omfang er delvis op til KFR selv, men det mødes normalt mindst 3-4 gange om året, hvoraf klasselæreren deltager i et par af møderne. Desuden er det ansvarligt for praktiske opgaver ved eksempelvis forældremøder og andre arrangementer i klassens regi. Valg KFR vælges på forældremødet i starten af skoleåret. Det er vigtigt, at alle i forældrekredsen får mulighed for at deltage i arbejdet, fordi man lærer andre forældre at kende og dermed får forståelse for klassens baggrund. Det anbefales, at der vælges mindst 4 og højst 7 forældre, helst af begge køn Hvis der er 2 klasser på årgangen, vælges et fælles årgangsforældreråd med rimelig repræsentation fra begge klasser Der holdes valg hvert år ved første forældremøde, normalt i september måned Normalt vælges repræsentanterne for en 2-årig periode, men de kan gå af efter 1 år, eller lade sig genvælge efter 2-årsperioden. Det er hensigtsmæssigt at sikre en vis kontinuitet, samtidigt med at der gives plads for, at nye kan deltage i arbejdet Oplysninger om, hvem der bliver valgt, samles på skolens kontor, således at bestyrelsen og skolen senere har mulighed for at komme i kontakt med KFR Kompetence KFR har ikke direkte mulighed for indflydelse på undervisningen, de anvendte metoder eller lignende. Dette kan kun opnås gennem kontakt til bestyrelsen eller skolens ledelse. 2

3 Opgaver Klassebog Det har vist sig at være en god ide at starte med en klassebog fra første færd. Heri fastholder det siddende klasseforældreråd, hvad der er sket i de enkelte skoleår, hvilke ideer der har været fremme og lignende, og giver hermed efterfølgere mulighed for at følge op. Indbydelser, referater, fotos, regnskab over klassekassen, deltagerlister, indkøbslister og adresselister er eksempler på materiale, som det er naturligt at gemme i klassebogen. KFR er velkommen til at bruge denne mappe som klassebog. Sociale arrangementer At gennemføre arrangementer i fritiden for klassens elever og deres familier er et af de vigtigste midler til at fremme kendskab, gode relationer og sammenhold mellem klassen forældre og bør prioriteres højt. Der planlægges typisk et arrangement i efterårssemestret og ét om foråret, men det er op til KFR. Mange forskellige typer arrangementer kan tænkes, hverdagseftermiddag eller -aften, lørdag, søndag eller flere dage med overnatning. Med eller uden søskende (man risikerer dog, at nogle forældre ikke kommer, hvis der er behov for børnepasning derhjemme). Friluftsarrangementer er ofte vellykkede, fordi de giver plads for fysisk udfoldelse og mange deltagere, samt mere bevægelse mellem familierne. Aktiviteter planlægges gerne, så familierne er nødt til at blande sig med nye og ukendte, eller der kan lægges op til samarbejde fx om opgaver. Det er selvsagt et succeskriterium, at så mange som muligt deltager og især, at det ikke er de samme børn, der gentagne gange ikke deltager. Det bør overvejes, hvordan dette undgås, evt. ved at tilbyde at tage en kammerat med, hvis forældrene er forhindret. Holdninger og debat Det er en vigtig opgave for KFR at formidle forståelse og samarbejde mellem klassens forældre, i små og store spørgsmål. Derfor er naturligt, at KFR debatter og fremkommer med fælles holdninger i forskellige sager, på opfordring af andre forældre eller på eget initiativ. Det er også ønskeligt, at KFR medvirker til at præge kulturen i klassen og blandt forældre, så den 3

4 kendetegnes af positiv indstilling, åbenhed og accept og i bedste fald sympati og nærhed. Heri ligger mange fordele, bl.a. et godt virkemiddel mod mobning. KFR kan tage initiativ til debatmøder for forældre, fx på et forældremøde eller med deltagelse af en fagperson udefra eller i samarbejde med andre klasser eller hele skolen. I tilfælde, hvor klassens sociale liv er præget af uro, konflikter eller anden mistrivsel er det særlig vigtigt, at KFR tager sit ansvar på sig og efter bedste evne bidrager konstruktivt til at sætte fokus på problemerne og arbejde for løsninger i samarbejde med andre forældre, lærere og skoleledelse. Eksempler på fælles holdninger/temaer til debat: Hvordan fejres fødselsdage? Hvad trakterer man med i klassen, inviteres både drenge og piger hjem, hvad er gavebeløbet, osv. Værdier og gensidige forventninger mellem skole, elever og forældre, i forhold til skolearbejde og fritid Rummelighed, fællesskab, kammeratskab, mobning, trivsel, disciplin Fritid, aktiviteter, sengetider, børneliv, sundhed, normer, aftaler, ansvarlighed Skolerejser, aftaler, lommepenge, mobiltelefoner Trafik, regler, førstehjælp, skolevej Rygning, alkohol, fester, pupertet Forældremøder KFR formidler samarbejde mellem skole og forældre, og er derfor medansvarlig for afholdelse af forældremøder. Opgaverne kan typisk være følgende Møde med klasselæreren forud for forældremødet, hvorunder dette planlægges, og dagsorden, mødeindkaldelse og praktiske forhold aftales Praktiske opgaver under forældremødet, fx forplejning og indsamling af penge for traktement Stå for egne dagsordenspunkter under mødet, fx forestå valg af nyt KFR, orientere om arbejdet i KFR eller tage et tema op til debat Skrive referat Skolefester KFR kan blive bedt om at deltage i praktiske opgaver ved skolefest og sommerfest. Det kan være at bage kage, stå i slikbod, holde opsyn, mv. Disse opgaver kan delegeres ud til andre forældre, efter aftale med lærerne. 4

5 Klassekasse Der er tradition for, at KFR forvalter en årgangskasse og forsøger at tjene penge til klassen til udflugter eller andre aktiviteter. Pengene må ikke bruges til undervisning, og den enkelte elev kan ikke gøre krav på en andel heraf. KFR kan skabe overskud, fx ved at tage betaling for deltagelse i arrangementer og forældremøder og ved at sælge kage, saftevand eller andet, som er blevet foræret KFR. Det siger sig selv, at her skal opretholdes en balance mellem ønsket om på den ene side at tjene penge og på den anden om størst mulig opbakning til arrangementerne. Nye forældre i klassen Alle har prøvet at komme i nye omgivelser. Spænding og forventning, og måske en smule usikkerhed vil givetvis være følelser, som der kan nikkes genkendende til. Når der i en klasse kommer nye elever, medfører det også, at der dukker ukendte ansigter op blandt forældrene. Tag god imod dem og sørg, for at de føler sig velkomne og en del af fællesskabet. Hvis et par af de "gamle forældre" sætter sig ved de nye vil de hurtigt blive en del af gruppen - til gavn for alle, både børn og voksne. Eventuelt kan der udarbejdes et skriftligt velkomstmateriale eller brev til dem. Praktiske oplysninger Det er ønskeligt, at KFR tager medansvar for, at kommunikation mellem klassens forældre går så problemfrit som muligt. Fx ved at forestå indsamling af forældres adresser og mobilnumre og holde listen ajour i samarbejde med skolens kontor. Dette kan evt. ske via skolens hjemmeside. 5

6 Hvad kan vi bruge Bestyrelsen til? Hvem er bestyrelsen? Bestyrelsen for Vester Nebel Skole 13 personer: 2 elever, 2 personalevalgte, 2 ledere samt 7 forældrevalgte medlemmer, der repræsenterer alle forældre til skolens elever. Se bagest i bogen, hvem de er. Hvad vil bestyrelsen? Bestyrelsen ønsker at gå i dialog med forældrene om relevante emner. Klasseforældrerådene er i denne henseende et naturligt bindeled mellem forældre og bestyrelse. Bestyrelsen beskæftiger sig med principper for skolen (bl.a. timefordeling, skole/hjem-samarbejde, fagfordeling, skemalægning), godkendelse af og opfølgning på skolens budgetter, ordensregler, udtalelser til byrådet om ansættelse af ledere og lærere m.m. Bestyrelsen ønsker at sikre, at de principper, skolen arbejder efter, er i overensstemmelse med forældrenes forventninger, og bl.a. derfor er dialog vigtig. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer deltager gerne i forældremøder. Normalt følges klassen af ét bestemt bestyrelsesmedlem. Her kan de orientere om, hvordan skolebestyrelsen vælges og arbejder, hvad der arbejdes med aktuelt, hvilke planer, der foreligger for skolen og hvorledes forældrene kan bruge skolebestyrelsen. Det er vigtigt at bemærke, at bestyrelsesmedlemmerne ikke kan udtale sig om personsager. Hvis man henvender sig om personsager, kan de heller ikke komme med konkrete tilbagemeldinger. Bestyrelsesmedlemmer vil normalt henvise til lærer eller skoleleder, eller informere sig om generelle bestyrelsesbeslutninger, som berører sagen. Hvordan kommer vi i kontakt med bestyrelsen? Skolebestyrelsen kan kontaktes ved henvendelse enten til formanden eller de øvrige medlemmer. Desuden arrangerer skolebestyrelsen informations- og debatmøder for klasseforældrerådene en gang årligt. På disse møder, hvor skolens ledelse også er repræsenteret, har klasseforældrerådene mulighed for at give deres meninger, ønsker og ideer til kende. 6

7 Bestyrelsen ønsker at styrke dialogen med klasseforældrerådene, og ser skolens hjemmeside som et middel hertil. Derfor vil der blive arbejdet på at skabe et forum på hjemmesiden, som gør dette muligt. Inspiration Forslag til indendørs aktiviteter på skolen Fællesspisning, fælles morgenkaffe før skoletid, kartoffelfest (afslutning på bh-klassens kartoffeluge) Juleklip, påskepyntning, Fælles undervisningsdage med forældre og elever Afslutningsfest med elever og forældre Forslag til udendørs aktiviteter Udendørs arrangementer kan gennemføres fx på børnehavens legeplads, på engen bag skolen eller på sportspladsen, eller kombineres med en udflugt. Temaer og aktiviteter: Allehelgensdag/halloween med græskar/roelygter, orienteringsløb, bål med snobrødsbagning, sejlads med mælkekartonbåde, konkurrencer, produktion af kæpheste eller buer og pile, drageflyvning, fodbold, skøjteløb i Kolding/Vejle, bowling, skattejagt, strandtur, tur i svømmebad, vandretur, cykeltur, overnatningstur i telt eller på campingplads, kanotur på Kolding eller Vejle Å Udflugtsmål Donssøerne, Troldhedestien, Vester Nebel Å Ravningbroen over Vejle Ådal (kopi af gl. vikingebro fra 979), Bindeballe Købmandsgård, Tørskind Grusgrav, Runkenbjerg, Jernalderhusene i Vingsted, Vandeksperimentariet i Randbøldal Løverodde, Skovløberhuset, Legeparken, Geografisk Have, Kolding Kommunes Naturskole i Marienlundskoven, Koldinghus (fx med skattejagt), Trapholt, Harteværket Madsbyparken Vikingeskibet på Fårup Sø, Kongernes Jelling En del af stederne skal eller kan der med fordel indgås aftale på forhånd. Flere af stederne kan der benyttes grill for tilberedning af maden kontakt de enkelte lokaliteter. Yderligere turforslag kan fås bl.a. på kommunebiblioteker, samt i foldere fra Statsskovene. Forplejning Medbragt picnickurv, fælles buffet/sammenskudsgilde, grillmad, snobrødsdej, brød/ost/rødvin, kage/kaffe, KFR kan tjene penge ved at sælge mad, saftevand/øl/vand/vin eller kage. Nogle forældre har 7

8 adgang til gratis eller billig mad fra arbejdspladser og lign. Gratis saftevand kan hentes hos McDonalds efter aftale. Hvis man beder forældre om at bage bradepandekage, er det en god ide at holde styr på, hvem der bagte hvornår, så det går på omgang. Adresser Vester Nebel Skole, Koldingvej 1, 6040 Egtved. Tlf Vester Nebel Børnehave, Donsvej 1, 6040 Egtved. Tlf Kolding Naturskole, Ålegården 4, 6000 Kolding. Tlf , Naturskoleleder Jørn Chemnitz. Kolding Orienterings Klub, Kontaktperson Vivi Andreassen, Tlf Nyttige hjemmesider: Skov- og Naturstyrelsen: Lejrskolemuligheder: Kolding Turistinformation: Vejle Turistinformation: Hvordan bliver "Starthjælp" bedre? Forslag til forbedringer eller forslag til andre aktiviteter eller ture kan sendes pr. til et af bestyrelsesmedlemmerne, se listen bagest. Udarbejdet af Bestyrelsen for Vester Nebel Skole og Vester Nebel Børnehave september

9 9

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse.

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. Læsevejledning I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. På skoleskak.dk > kontakt finder du telefonnumre og e-mails på en række kontaktpersoner over

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere