TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET"

Transkript

1 TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret Information til alle skoler - marts 2015

2 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske Værksteds jernaldermiljø til ekskursions- og lejrskoleophold for skoleog uddannelsesgrupper i skoleåret Vingsted Historiske Værksted var fra 1976 til 2006 en del af Vejle Amt. Værkstedet hører i dag til Vejle Kommune, men finansieres hovedsagelig med tilskud fra Kulturministeriet suppleret med brugerbetaling. Fra 2012 er Vingsted Historiske Værksted blevet en del af VejleMuseerne en ny museumsorganisation i Vejle Kommune. Vingsted Historiske Værksted vil også i det kommende skoleår bestå som et tilbud til skoler og andre grupper fra forskellige kommuner. Værkstedets primære brugere er grupper fra Horsens, Hedensted, Vejle, Fredericia, Kolding og Billund Kommune. Grupper fra andre kommuner kan også benytte sig af værkstedets undervisningstilbud, såfremt der er plads. Vingsted Historiske Værksted vil bestræbe sig på at videreudvikle den skoletjenestevirksomhed, som er opbygget igennem de 30 år, værkstedet har hørt under Vejle Amt. Vi vil tilstræbe, at ophold i Jernaldermiljøet tilpasses nye undervisningsmæssige krav hjemme på skolerne, således at opholdene kan indgå i forskellige faglige og tværfaglige sammenhænge og dermed bidrage til opfyldelsen af nogle af fagenes kompetencemål. Vi vil holde fast i en undervisning baseret på en høj faglig og pædagogisk kvalitet og med mulighed for gode sociale oplevelser og et forpligtende fællesskab. Vi vil fortsat udvikle og gennemføre vores undervisningstilbud i et tæt samspil og samarbejde med vores brugere. Vi håber, at rigtig mange skoler og andre uddannelsesgrupper fortsat vil benytte sig af værkstedets undervisningstilbud, og vi glæder os til at medvirke til at give elever og lærere nogle spændende og lærerige oplevelser. Vel mødt på Vingsted Historiske Værksted i skoleåret , hvor fortiden fortsat vil arbejde for nutiden og fremtiden! Jan Ipsen VejleMuseerne Vingsted Historiske Værksted 2

3 OPHOLD MED SKOLE- OG UDDANNELSESGRUPPER Ophold i Jernaldermiljøet er primært et undervisningstilbud til alle folkeskoler, friskoler og andre privatskoler, specialskoler, efter- og ungdomsskoler, gymnasier, tekniske skoler, højskoler og andre uddannelses-institutioner. Ophold i Jernaldermiljøet kan vare fra 1 til 5 dage. Under opholdet kan deltagerne bo i nogle af de rekonstruerede jernalderhuse og gennemføre en lang række aktiviteter, som har hørt til livet i en familie og en landsby for ca år siden. Formen og indholdet af et ophold planlægges af skolen og værkstedet i fællesskab. En nærmere beskrivelse af Jernaldermiljøet og aktivitetsmulighederne findes i hæftet: Jernaldermiljøet et historisk undervisnings- og oplevelsessted, som kan rekvireres på Vingsted Historiske Værksted - tlf / Se også afsnittet om undervisningsforløb på side 5. OPHOLD I SKOLEÅRET Der er nu mulighed for at tilmelde grupper til ophold i Jernaldermiljøet i skoleåret Det gælder både ophold i efteråret 2015 (august, september, oktober) og ophold i foråret 2016 (marts, april, maj, juni). Proceduren ved tilmelding, udvælgelse og gennemførelse af ophold ser således ud: Foreløbig tilmelding Tilmeldingsblanketten Foreløbig tilmelding til ophold i Jernaldermiljøet skoleåret udfyldes og sendes til Vingsted Historiske Værksted, Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten, så den er fremme senest den 24. april Tilmeldingen kan også sendes elektronisk fra VejleMuseernes hjemmeside 3

4 Udvælgelse / fordeling af ophold Efter tilmeldingsfristens udløb vurderer værkstedets medarbejdere alle indkomne ønsker med henblik på at tilgodese så mange skoler / kommuner som muligt inden for de ønskede perioder. Muligheden for at gennemføre ophold er størst, hvis man sætter kryds ved eller prioriterer flere perioder. Af hensyn til fordelingen er det vigtigt, at alle rubrikker på tilmeldingsblanketten er udfyldt. I uge 18/19 vil alle skoler få en tilbagemelding, om deres ophold kan gennemføres inden for de ønskede eller alternative perioder. Bindende tilmelding Efter værkstedets tilbagemelding indsender skolerne en bindende tilmelding til Vingsted Historiske Værksted, såfremt man accepterer den tildelte periode. Denne tilmelding skal være indsendt senest den 29. maj Planlægning af ophold I første uge af juni udsender værkstedet en informationsskrivelse og forskellige hæfter til de skoler, som skal gennemføre ophold i Jernaldermiljøet i efteråret Herefter aftales og afholdes planlægningsmøder med lærerne fra hver enkelt skole / gruppe. Planlægningsmødet finder sted på Vingsted Historiske Værksted / Vingsted Mølle og er en vigtig del af såvel værkstedets som skolens forberedelse af opholdet husk derfor at reservere tid til dette møde. I forbindelse med planlægningsmødet er der mulighed for på egen hånd at se Jernaldermiljøet. Gennemførelse af ophold Under opholdet i Jernaldermiljøet stiller værkstedet efter aftale med skolen en række faglige og pædagogiske medarbejdere til rådighed for gennemførelsen af det aftalte program. 4

5 PRISER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER Prisen for ophold med undervisning i Jernaldermiljøet i skoleåret er: 1. Ekskursion med overnatning (lejrskoleophold): 75 kr. pr. elev pr. arbejdsdag 2. Ekskursion uden overnatning (dagsophold): 50 kr. pr. elev pr. arbejdsdag Denne pris inkluderer følgende: Brugen af jernaldermiljøets historiske anlæg og udstyr samt omgivelserne omkring det Brug af redskaber og forbrug af materialer til forskellige håndværksarbejder Visse råvarer til fødetilberedning Brugen af visse af værkstedets moderne faciliteter Faglig/pædagogisk vejledning af værkstedets medarbejdere før og under opholdet Hertil kommer udgifter til fødevarer, som de enkelte grupper selv skal afholde. Yderligere oplysninger om VejleMuseerne Vingsted Historiske Værksted kan fås ved henvendelse til: Jan Ipsen VejleMuseerne Vingsted Historiske Værksted Vingsted Mølle, Vingstedvej Bredsten Tlf / Hjemmeside: 5

6 INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØB Vingsted Historiske Værksted kan tilbyde en række undervisningsforløb i forbindelse med ophold i Jernaldermiljøet. Med hæftet: Inspiration og vejledning til undervisningsforløb i Jernaldermiljøet ønsker værkstedet at bidrage til sammenhængen mellem undervisningen hjemme på skolerne og undervisningsforløbene i Jernaldermiljøet. Det gør vi ved at fokusere på og skabe sammenhæng mellem Fælles mål Emner og temaer Undervisningsforløb I den forbindelse vil værkstedet gerne tilbyde konsulentbistand / oplæg ude på skolerne ved pædagogiske møder eller dage. Interesserede bedes henvende sig til Jan Ipsen tlf / eller i god tid før et eventuelt arrangement. Fælles mål, emner og temaer Værkstedet har undersøgt Fælles mål for en række fag og trinmål for 3., 4., 5. og 6. klassetrin. Herudfra har vi beskrevet forslag til en række emner og temaer, som skolerne kan vælge at arbejde med hjemme i forbindelse med et ophold i Jernaldermiljøet. Værkstedets forslag til emner er: Dagligliv i Jernalderen Håndværk og handel i Jernalderen Danmark og Romerriget i tiden omkring år 0 Fra stamme til stat i Danmark Værkstedets forslag til temaer er: Fra arbejdsfællesskab til bofællesskab familien fra oldtid til nutid Fra hånd til maskine håndværkets udvikling fra oldtid til nutid Fra jord til bord landbrugets og husholdningens udvikling fra oldtid til nutid En uddybende beskrivelse af emner og temaer findes på VejleMuseernes hjemmeside vejlemuseerne.dk Undervisningsforløb Med udgangspunkt i de foreslåede emner og temaer har værkstedet udviklet en række undervisningsforløb, som kan bruges ved ophold i Jernaldermiljøet Undervisningsforløbene er delt i to hovedgrupper - Rollespil og På besøg i Jernalderen Værkstedets forslag til Rollespil hedder: Folkeforsamlingen Optagelse i stammen Årstidsfesten Markedsdagen Offerritualet Festen for det store slag Dagligliv i jernalderfamilien Værkstedets forslag til På besøg i Jernalderen hedder: Håndværksarbejde i jernalderlandsbyen Dagens og årets gang i jernalderlandsbyen Familien, landsbyen og stammen i Jernalderen En uddybende beskrivelse af undervisningsforløbene findes på 6

7 JERNALDERMILJØET Jernaldermiljøet består af 3 områder, som kan bruges sammen eller hver for sig: Overbygård Hoddemiljøet Steppingmiljøet Vorbassemiljøet I det nordvestlige hjørne af Jernaldermiljøet ligger en moderne depot- og toiletbygning, som alle brugere og besøgende har adgang til. Ved denne bygning findes også en plads med beholdere til affaldssortering. I hvert område af miljøet findes en udendørs vandpost, hvor man kan hente frisk og rent vand. Overbygård Hoddemiljøet Dette miljø består af to rekonstruerede jernaldergårde fra landsbyerne Overbygård i Vendsyssel og Hodde i Vestjylland. Langhusene på jernaldergårdene er indrettet med beboelse og soveplads til ca. 18 personer samt stald til husdyr. Hertil kommer værksteds- og udhuse såsom smedje, pottemagerværksted, halvtage med ovn til keramikbrænding og madlavning, træværksted (huggehus) med huggeplads, brændehus og brændehuggeplads. Umiddelbart syd for Overbygård Hoddemiljøet ligger jernaldermarkerne hvor der dyrkes korn og andre afgrøder. Hele miljøet omgives af græsningsarealer til husdyrene og skov. 7

8 Steppingmiljøet Dette miljø består af en stormandsgård ( høvdingegård ) fra Stepping i Sønderjylland. I det midterste og største hus er indrettet beboelse og soveplads til ca. 20 personer samt samlingsrum til ca. 60 personer. Det nordlige hus er indrettet til tekstilværksted. I det sydlige hus er indrettet stald til husdyr og lade til forråd. Uden for Stormandsgården findes et halvtag med ovne til madlavning. I forbindelse med stormandsgården ligger to aktivitetssteder dels en lege- og kampplads dels en bueskydnings-bane og kampplads. Syd for stormandsgården ligger jernaldermarkerne og græsningsarealer til husdyrene. Fra Steppingmiljøet kan man komme ned til Vingsted Sø. Her har værkstedet anlagt en offerplads med gudefigurer, som især bruges i forbindelse med nogle af rollespilsforløbene. 8

9 Vorbassemiljøet Dette miljø består af et mindre langhus samt nogle grubehuse fra landsbyen Vorbasse i Sydjylland. Langhuset er indrettet med beboelse og soveplads til ca. 20 personer. Grubehusene kan bruges til arbejde med forskellige håndværksmæssige aktiviteter. Ved langhuset findes en brændehuggeplads og et halvtag med røgovn og plads til opbevaring af brænde. Vorbassemiljøet omgives af skov og græsningsarealer til nogle af husdyrene. Fra Vorbassemiljøet går en sti ind i skoven til Den Hellige Lund et sted for ceremonier og aktiviteter ved rollespil. 9

10 HER LIGGER VINGSTED HISTORISKE VÆRKSTED/JERNALDERMILJØET Jernaldermiljøet er beliggende midt i Vejle Ådal på en del af statens areal mellem Vingsted sø og Vejle å. Følg vejskiltene med Jernaldermiljøet fra landevejen gennem Vingsted området. Fra landevejen drejer man ind ad Vingstedvej og kører forbi DGIs administrationsbygning og Vingsted Hotel og Konferencecenter. Herefter drejes til højre ad Skyttevej, hvor man kører under landevejen og forbi nogle bygninger. Skyttevej fortsætter som en natursti Bindeballestien som fører frem til en parkeringsplads (P) og Jernaldermiljøet. Alle køretøjer parkeres på parkeringspladsen ved Bindeballestien. Herfra fører en mindre grusvej frem til Jernaldermiljøet. 10

11 FORELØBIG TILMELDING til ophold i Jernaldermiljøet - skoleåret Tilmeldingsfrist 24. april 2014 sendes/ es til Vingsted Historiske Værksted SKOLE/INSTITUTION: Navn: Adresse: Telefon: Kommune: KONTAKTPERSONENS (Lærer/forælder): Navn: Adresse (hvis det er en forælder, der er kontaktperson): Telefon: GRUPPE OG OPHOLD: Klassetrin eller aldersgruppe i skoleåret : Antal elever: - heraf drenge, piger Antal dage (arbejdsdage) Perioder (sæt meget gerne kryds eller tal ved flere perioder): Efteråret 2015: august, september, oktober. Foråret 2016: marts, april, maj juni. Type af ophold: 1. Ekskursion med overnatning (lejrskoleophold): 2. Ekskursion uden overnatning (dagsophold): Særlige bemærkninger: Skolens / kontaktpersonens underskrift 11

12

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

SPEJDERCENTER. Det må også gerne være sjovt! Luk op og se mange ting vi tilbyder i

SPEJDERCENTER. Det må også gerne være sjovt! Luk op og se mange ting vi tilbyder i SPEJDERCENTER Det må også gerne være sjovt! Luk op og se mange ting vi tilbyder i 2008 2 Velkommen på Forlev Forlev Spejdercenter slår dørene op til endnu et år med masser af nye venskaber, lejrliv og

Læs mere

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for 2007. Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Velkommen til. Holmstrupgård

Velkommen til. Holmstrupgård Velkommen til vej 39 Kære forældre I modtager denne folder, fordi der er truffet beslutning om, at jeres barn/ung skal flytte ind på. I folderen kan I læse mere om de konkrete rammer og dagligdagen for

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver

NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver Fredericiaskolen - fremtiden...1 Information om CI...2 Konfirmationen 2007...3 Elevhjemmenes fremtidsværksted...3 Pædagogisk dag...4 Uranus...4 For Trivsel Mod mobning...6 Terminsprøver...7 Batterier til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Informationsfolder om kulturtilbud til skolerne 2010/11

Informationsfolder om kulturtilbud til skolerne 2010/11 Informationsfolder om kulturtilbud til skolerne 2010/11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kulturbussen... 3 Huskunstnerordningen... 4 Musik... 5 Bornholms Musikskole... 5 Skolekoncerter... 5

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere