GBFbladet Medlemsorientering nr. 141

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GBFbladet Medlemsorientering nr. 141"

Transkript

1 GBFbladet Medlemsorientering nr Årgang. Nr. 1 Februar 2012 ISSN Gigtramte Børns Forældreforening

2 Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne optages uden undtagelse og i fuld udstrækning, men er ikke nødvendigvis dækkende for bestyrelsens opfattelse. Forsidefoto 7.a på Alléskolen i Fredericia Fotograf: Birgitte Snedker- Sørensen Bibliotek og Sekretariat Gigtramte Børns Forældreforening Skrænten Storvorde Tlf Redaktionsudvalg Helle Rasmussen Formandens ord... 3 Breve fra ministre... 4 Hjælp til nye familier... 5 Udvidet familiekursus... 6 Udvidet familiekursus børneprogram...10 Reminder Indkaldelse til generalforsamling Vedtægtsændring Nyt fra rejseudvalget GBF's ridelejr Besøg på Danfoss Universe...18 Invitation til introduktionskursus for nye familier Program for introduktionskursus Varntvandstræning Kontaktfamilier Bestyrelsen Deadline til næste nummer er 10. april Medlemsorientering nr. 141

3 Formandens ord Et nyt år og nye udfordringer Selvom 2012 allerede er godt i gang, vil jeg starte med at ønske alle GBF ere et rigtig godt nytår der forhåbentlig vil bringe en masse positivt til alle. I skrivende stund er vinteren kommet over os. Jeg er dog glad for at den indtil nu ikke har været så hård som den var sidste år. Sneen ligger i et tyndt lag, solen skinner og smukt ser det ud. Modsat er vintervejret med masser af sne og hård frost jo ikke ligefrem det allerbedste for vores kære gigtbørn, og der er uden tvivl mange af dem, der nu drømmer om sol og varme Bestyrelsen er godt i gang med at planlægge Udvidet Kursus og har i skrivende stund knap 200 tilmeldte. Vi ved at rigtig mange familier oplever at få afslag på ansøgningerne men håber I alle finder kræfter til at klage over afgørelserne. Jeg har selv oplevet at få medhold i min klage, så jeg ved det kan lade sig gøre. Det er næsten ikke til at bære at så mange får afslag, for har man først deltaget på et af vores kurser, så er det ganske tydeligt, at de faglige seancer er med til at sætte os forældre i stand til bedre at håndtere dagligdagen, og på samme tid skabes der personlige kontakter og netværk, der er af uvurderlig karakter. Vi ved, hvor meget det betyder for vores gigtbørn, for deres søskende og forældrene at deltage på disse kurser og ikke mindst mødes med ligesindede. Vi er meget opmærksomme på problemerne omkring dækning af kurser og følger det tæt og har derudover en løbende dialog med Gigtforeningen om dette. Skulle I komme i problemer med dækning af kurset, så husk at henvend jer til sekretariatet således at vi kan få samlet op på dette. Vi ser frem til at byde velkommen til GBFs udvidede kursus 2012 med et spændende program for såvel børn som voksne. GBF er en forældreforening, der bygger Iben T. Pedersen på frivilligt arbejde og vi bliver ikke bedre som forening end den opbakning, der er til foreningens aktiviteter, samt de ressourcer, der kan findes i foreningen. Vi er i bestyrelsen ved at drøfte, hvordan vi kan bruge flere frivillige der gerne vil gøre noget for foreningen, men ikke nødvendigvis ønsker at deltage sidde i bestyrelsen. Vi har derfor fundet en webmaster og en der vil være ansvarlig for GBFs årlige weekendtur, og det bliver ikke sidste gang vi forsøger at hente kræfter til det frivillige arbejde i GBF udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår i år en vedtægtsændring på Generalforsamlingen. Vi foreslår at man også kan stille op til bestyrelsen efter sit barn med gigt er fyldt 18 år. Bestyrelsen har drøftet emnet da netop jeg står i denne situation, men har taget beslutningen om at stille forslaget uafhængigt af om jeg i så tilfælde vil stille op igen. Vi foreslår det, da det kan være at nogle synes de har mere tid, overskud og energi til at yde en frivillig indsats når børnene er blevet ældre. Vi kan også se på forældreforeninger i andre lande, at man her praktiserer dette. I bladet kan I læse om dette års ridelejr for børn fra 10 år og opefter. Det er den lejr vi har størst søgning på så vi påtænker at afholde ridelejr hvert år. Vi håber at mange børn vil benytte sig af muligheden for en weekend med sjov, samvær Februar Årgang. Nr. 1 03

4 og motion. Kunne du tænke dig en plads i Ridelejr-udvalget og hjælpe til med at få weekenden afholdt, så kontakt Helle på Vi hører meget gerne fra dig : ) Jeg har tidligere lovet at vi var i gang med at opdatere hjemmesiden. Hvis nogen synes den ser ud som den plejer, så har I så ganske ret. Vi arbejder stadig på det og er nu ved at kunne se lys i tunnelen. Sluttelig ønskes I god fornøjelse med det nye blad, og vi ses snart på det kommende kursus. Med venlig hilsen Iben Trabjerg Pedersen I anledning af regeringsskiftet i sensommeren 2011 sendte GBF og Gigtforeningen lykønskninger til de nye ministre, der tiltrådte de områder, som foreningerne i fællesskab har haft politisk fokus på, senest sygeundervisningen samt den nylige reduktion i refusionen af tabt arbejdsfortjeneste. I det følgende kan du læse svarene fra hhv. Børne- og undervisningsminister Christina Antorini samt Socialog integrationsminister Karen Hækkerup. Kære Lene Witte og Iben Trabjerg Pedersen Tak for jeres brev af 3. november 2011, og tak for jeres lykønskning. I gør opmærksom på, at reglerne om sygeundervisning for så vidt er klare nok, men at gigtramte børn ikke altid får tilbudt den lovpligtige sygeundervisning, som de har krav på. Det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for, at den nødvendige sygeundervisning tilbydes. Det fremgår klart af de gældende regler, at det er skolelederen, der efter samråd med forældrene skal sørge for, at den nødvendige sygeundervisning iværksættes. Jeg synes, at det er meget beklageligt, hvis kommuner og skoler ikke lever op til deres ansvar. Jeres ønske om, at kommunernes og den enkelte skoles ansvar bliver præciseret, vil indgå i ministeriets overvejelser i forbindelse med en kommende revision af bekendtgørelsen om sygeundervisning. Regeringens mål er, at vi skal have en fagligt stærk folkeskole, hvor der er plads til alle. Derfor lægger vi i regeringsgrundlaget op til en reform af folkeskolen, som jeg igangsætter i starten af Kære Lene Witte og Iben Trabjerg Pedersen Med venlig hilsen Christine Antorini Tak for Gigtforeningens og Gigtramte Børns Forældreforenings henvendelse af 3. november 2011 om reglerne om tabt arbejdsfortjeneste i forhold til familier med gigtramte børn. Jeg vil gerne takke for lykønskningen, og jeg ser også frem til et konstruktivt samarbejde. Det er meget vigtigt for mig som socialog integrationsminister at føre en politik, der sætter fokus på og forbedrer forholdene for mennesker med funktionsnedsættelser. Jeg ønsker, at Danmark skal være et samfund, hvor alle har lige muligheder, og hvor vi sikrer bedre levevilkår for de mest udsatte grupper, herunder personer med nedsat fysisk eller psykisk 04 Medlemsorientering nr. 141

5 funktionsevne. Danmark skal kort og godt kendes på den måde, vi behandler de svageste borgere på. For så vidt angår reglerne for tabt arbejdsfortjeneste kan jeg oplyse, at det er afgørende for mig at få forbedret ordningen, så forældre, der har børn med funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom, får mulighed for at passe deres børn samtidig med, at de får en rimelig kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det er derfor med glæde, at jeg kan oplyse, at der i den satspuljeaftale, som netop er indgået, er afsat penge, så ydelsesloftet på kr. om måneden, som den tidligere regering indførte, kan blive forhøjet til kr. om måneden. Jeg forventer, at det forhøjede ydelsesloft kan træde i kraft den 1. juli Det nye ydelsesloft på kr. om måneden er en markant forbedring i forhold til det nugældende ydelsesloft, og det vil betyde, at en lang række familier ikke eller kun i beskedent omfang - vil være blive berørt af loftet. Med venlig hilsen Karen Hækkerup GBF får mange nyindmeldte familier - vil du være med til at tage imod og byde velkommen? Når nye familier melder sig ind i GBF kontaktes alle efterfølgende af den regionale kontaktfamilie. Denne kontakt indeholder både en præsentation af GBF og hvilken hjælp, der er at hente herigennem for den nye familie, og en lyttende indgang til de aktuelle problematikker, som den nye familier står i. Kontaktfamilien bidrager med en erfaringsdeling fra den mere erfarne familie, til den familie der står i situationen for første gang. Måske husker du selv hvordan det var? Og måske husker du også den første kontakt, hjælpen fra kontaktfamilien og den betydning, det havde at tale med én, der vidste hvad alt dette var og som kendte en konstruktiv videre vej at gå? I GBF prioriterer vi kontaktfamilierne højt i foreningen, da disse varetager den første og vigtige kontakt til de nye familier. Som kontaktfamilie er kvaliteter som ro og evne til at lytte, parathed til at dele erfaringer, med den nye familie i centrum hele tiden. GBF har til hjælp med denne funktion udarbejdet et materiale med punkter for samtale, afholder årligt et kontaktfamiliekursus i september, hvor viden deles og ny viden gives af eksterne foredragsholdere, og endelig benytter kontaktfamilierne muligheden for at deltage i kurser gennem Internt har kontaktfamilierne et godt samarbejde, så du kan altid få hjælp ved en af de andre kontaktfamilier, hvis du står i en situation, hvor du ikke kan svare på den nye families spørgsmål. For at være kontaktfamilie skal man have været medlem af GBF i 2 år og været kommet dertil, at overskuddet er til at give noget tilbage til andre. Du kan læse mere om GBFs vedtægter for Kontaktfamilier på Har ovenstående vække din interesse kan du kontakte nedenstående for videre info: Helle Rasmussen i GBFs sekretariat på eller Charlotte & Michael Kaaber Sørensen, kontaktfamilie region Sjælland på Februar Årgang. Nr. 1 05

6 Udvidet familiekursus Så nærmer tiden sig for afholdelsen af GBF s udvidede familiekursus Kurset holdes på Hotel Comwell, Skovbrynet 2, 6000 Kolding i weekenden den 9. til den 11. marts GBFs bestyrelse har valgt at forældreprogrammet til marts 2012 deles i to spor- et spor for forældre til børn hhv. over og under 10 år med fokus på de problematikker, der er aktuelle i familiernes hverdag. Familierne er velkomne til at gå til de foredrag, de finder relevante eller dele sig, som det nu kan lade sig gøre. Såvel børne- som forældreprogrammet er planlagt på baggrund af ønsker fra forældrene samt svar fra evalueringerne på GBFs udvidet familiekursus Der gøres opmærksom på, at deltagelse i kurset kræver, at både kontingent til og med 2012 samt deltagergebyr skal være registreret betalt i sekretariatet. Er du enkeltmedlem kan du højest tilmelde 1 voksen og 2 børn. Der vil være en øl eller sodavand inkluderet henholdsvis frokost og middag. Øvrige drikkevarer skal deltagerne selv betale i løbet af weekenden og afregne separat ved ud checkning. Da kurset er handicaprettet er der mulighed for at få dækket rejseudgifter, ophold, kursusafgift, hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste og pasningsudgifter til børn, der eventuelt ikke skal med på kurset. Udgifterne dækkes gennem servicelovens 41 om merudgifter. Vil I sikre jer en plads på deltagerlisten så tilmeld jer via hjemmesiden eller på telefon der er fortsat ledige pladser. Deltagerbetalingen for Udvidet Kursus 2012 er: Voksne og børn fra 13 år kr Børn mellem 0-12 år kr ,- 06 Medlemsorientering nr. 141

7 Udvidet Familiekursus Program 2012 Fælles session: Fredag den 9. marts Indkvartering Middag Kort velkomst ved GBFs formand samt præsentation af børnepasserteamet og weekendens aktiviteter for børn og unge Oplægget for netværksgruppernes drøftelse er klip fra GBFs nye film om børneleddegigt, formulerede spørgsmål som struktur for drøftelsen og herefter diskuteres temaet med det formål, at forældrene får udvekslet erfaringer og holdninger og får flere nuancer på det tema, som er aktuelt for dem i deres hverdag med et barn med gigt. Temaerne er som følger og tilmeldingen til hver enkelt tema sker ved tilmeldingen til kurset på Diagnosen Om tiden op til diagnosen, selve diagnosen og dennes betydning for barnets liv og livet i familien. Behandling Forskellige muligheder for at behandle børneleddegigten, om at skulle give sit barn medicin, om virkninger/bivirkningers betydning for barnets hverdag og om at huske medicinen Aktivitet Om gigt og aktivitet og om at huske at holde pauser Søskende Om søskendes reaktioner på at en søster/bror har gigt, om forældrenes overvejelser og muligheder for at få hjælp Førskole Om børneleddegigt ved små børn, om barnets vekslende funktionsniveau, om gigtens usynlighed og om at informerer om gigten i forhold til venner, familie, børnehave osv. og om at komme igennem det som en hel familie Mellemtrin Om at være skolebarn og have gigt & smerter, det irriterende ved gigten, hvor og hvordan findes den gode hjælp, om skolegang, smerter og behandlings-kontroller og om kreative løsninger på hverdagens udfordringer Teenager Om at overkomme træthed, smerter, begrænsninger i hverdagen, om hvordan gigt mærkes, om hjælpemidler, skolegang, fravær fra skole, om andres reaktioner og om at skulle forklare sig, om at ville sin sport/fordele ved at dyrke sin sport og om prisen der skal betales Familien Om alt det, der skal passes ind i hverdagen på grund af gigten, om det kaotiske 1. år efter diagnosen, om reaktioner & bekymringer i familien, søskende og forældre imellem, om ikke at kende dagen, om altid at have en Plan A & en plan B, om prioritering af den gode tid og om at stimulere sit barn til sociale og uddannelsesmæssige aktiviteter og om at balancere mellem at slå til på jobbet og i familien Forældre Om at prioritere hinanden og parforholdet, om planlægning af at være sammen, om at overkomme den dårlige samvittighed, om vilkårene og om at få Februar Årgang. Nr. 1 07

8 familien til at hænge sammen, om at mødes med andre der er i samme båd og om mænd og kvinders forskelige reaktionsmønstre og om alligevel at finde sammen. Lindring Om smerter set fra lægens, forældrenes og barnet med gigts synsvinkel, om behandling og lindring om hvad der virker godt og om konsekvenserne for barnet i hverdagen. Hjælp Hvor og hvordan findes den gode hjælp til at få hverdagen til at fungere med et barn med kronisk sygdom Kaffe & evt. fortsat erfaringsudveksling i netværksgrupperne. Lørdag 10. marts Hvordan kan der på en og samme tid syntes at være ro i gigten og alligevel forekommer der ved barnet med gigt nytilkomne led, bevægelses-indskrænkninger, smerter og træthed? Hvordan kan man forklare dette kan man tale om en usynlig gigt? Foredraget tager udgangspunkt i ovenstående paradoks og fortæller hvad man ved om emnet og hvilke perspektiver der er for fremtiden Frokost Socialrådgiver Gitte Madsen holder oplæg vedr. hjælp og støtte til barnet/den unge i forhold til hjælp i hjemmet, børnehaven, skolen til barnet med gigt i forhold til hjælpemidler, medicin, tabt arbejdsfortjeneste, sygefravær osv. Der vil være mulighed for spørgsmål undervejs Mulighed for hvil eller gåture inden aftenens program starter. Søndag den 11. marts Formand Line Agersnap præsenterer Foreningen af Unge med Gigt (FNUG). Hvad er FNUG og hvilke muligheder er der for barnet fra 12år og opefter i FNUGs regi? Børnegigt og knogler. Oplæg om sammenhæng mellem børnegigt og knoglerne. Både om hvordan børnegigt og behandlingen af sygdommen påvirker børnenes knogler, og om hvordan man kan prøve at styrke knoglerne på trods af børnegigtsygdom. Af Læge Anders Jørgen Schou fra Børnegigt teamet på Odense Universitets Hospital Kaffe & udcheckning fra værelser Mindfullness er en metode til at øve nærvær, opmærksomhed og tilstedeværelse ved blot at forholde sig til, hvad der rent faktisk sker i situationen uden at forhold sig fortolkende til enhver situation. Forældre til børn med gigt oplever sig ofte stressede og belastede af nye opgaver, bekymringer og reaktioner i familien når et barn bliver ramt af kronisk sygdom. Formålet med oplægget er at demonstrere en stress reducerende metode til anvendelse i familiens hverdag. Psykolog Diana June Pedersen fra Gigtforeningen præsentere et oplæg, der vil varierer mellem præsentation af metoden og mindre øvelser Evaluering af kurset og afslutning Frokost Alle ønskes en god hjemrejse. 08 Medlemsorientering nr. 141

9 Session for forældre til børn under 10 år Lørdag 10. marts Foredrag om regnbuehindebetændelse i øjnene, som en alvorlig komplikation til børneleddegigt. Hvilke symptomer er der, hvor ofte skal barnet til kontrol & hvilke behandlingsmuligheder findes der. Hvilke sammenhænge er der mellem gigtaktivitet i leddene, gigttype og risici for, at regnbuehindebetændelse vil optræde ved dit barn. Ved Overlæge Susanne Kragh, Århus Kommunehospital, Øjenafdelingen Psykologerne Charlotte Jensen & Majken Berg sætter de mindre børn med gigt på dagsordenen. Mange mindre børn med gigt får jævnligt taget blodprøver, får gigtmedicin som injektion, får ledpunktur og anlagt venflon og såvel barnet, som forældrene, kan opleve disse situationer i hverdagen som overgreb mod barnet. Forældre kan bekymre sig om hvorvidt disse oplevelser i barnealderen kan give barnet ar på sjælen eller påvirke det på anden vis fra barnealder til ung voksen. Spørgsmålet er hvad findes der af viden om dette emne og hvordan hjælper man bedst sit mindre barn og sig selv i de førnævnte situationer? Charlotte & Majken giver deres bud på ovennævnte. Oplægsholdere fra Videnscenter for Ungdomsmedicin ved Rigshospitalet vil sætte fokus på hvori udfordringerne består i, i hverdagen, og hvilke muligheder er der for at hjælpe og støtte den unge med kronisk sygdom bedst. De vil gennem en præsentattion af hvad man ved om emnet fra undersøgelser & forskning og hvad de selv har fået af erfaringer indenfor området ungdomsmedicin sætte fokus på kommunikationen med den unge der lider af en kronisk sygdom Overlæge Carsten Heuck og sygeplejerske Susanne Sørensen fra Skejby Universitetshospital fortæller om international viden om børn/unge med gigt og overgangen mellem børne- og voksenreumatologien. Hvad har betydning for at overgangen opleves positivt af den unge og af familien? Hvordan forberedes overgangen bedst i forhold til den unge og i forhold til forældrene? Hvornår kan man med fordel starte overgangen og hvad skal der lægges vægt på? Carsten & Susanne fortæller om de lokale planer i Skejby og præsenterer ligeledes hvad der arbejdes på mere bredt i DK i forhold til emnet. Session for forældre til børn over 10 år Lørdag 10. marts Foredragets fokus handler om at være forældre til en teenager med kronisk sygdom. Februar Årgang. Nr. 1 09

10 Udvidet Familiekursus Børneprogram Program for børn og unge Udvidet Kursus 2012 På Udvidet Kursus skal alle børn tilmeldes en af 4 aldersgrupper. Børn 0-2 år: Skal lege, hygge og sove til middag osv. sammen med børnepasserne. Børn 3-5 år: Skal lege, sove til middag, spille musik, lege sanglege og benytte sig af forskellige tilbud på hotellet. Denne gruppe tilbydes tegnegruppe sammen med Psykolog Charlotte Jensen. Det er nødvendigt at tilmelde barnet til dette tilbud. Børn 6-11 år: Skal fredag aften lave teambuilding som afsluttes med en gang Zumba sammen med de unge på år. Lørdag og søndag inddeles gruppen i 4 workshops. Alle børn skal være tilmeldt en workshop. Der kan vælges imellem: Hele gruppen (alle 4 workshops) tager i bowlinghallen lørdag eftermiddag. Derudover kan børn med gigt tilmeldes visualiseringsgrupper ved Psykolog Charlotte Jensen. Unge år: Skal fredag aften lave teambuilding som afsluttes med en gang Zumba sammen med gruppen 6-11 år. Lørdag og søndag stilles forskellige aktiviteter til rådighed, f.eks. bordrollespil, brætspil, playstation osv. Tag gerne egne spilleinstrumenter med. Lørdag eftermiddag tager vi i svømmehallen og træner AquaPunkt (Gigtforeningens træning i vand) og andre vandlege. Derudover kan søskende til børn med gigt tilmeldes samtalegrupper ved Psykolog Charlotte Jensen. Søndag kommer FNUG (ForeningeN for Unge med Gigt) og fortæller de unge om foreningen og hvilke aktiviteter de kan tilbyde de unge mennesker. Rollespil: Laver våben og leger rollespil. Krea: Ansigtsmaling, kartoffeltryk, perler, smykker, tegning/maling, en kæmpe lang fælles tegning. De kan også fremstille materiale til teatergruppen. Naturgruppe: Går i skoven, på legepladsen laver bål o.lign. Teatergruppe: Øver et forudbestemt teaterstykke. 10 Medlemsorientering nr. 141

11 Reminder GBF s udvidet kursus 2012 Har du/i som forældre husket at tilmelde jer netværksgrupperne fredag aften på udvidet kursus? Ellers kan det fortsat nåes ved at sende en mail til Der kan vælges en gruppe pr. forældre. Netværksgrupperne du/i kan vælge imellem er følgende: Diagnosen Behandling Aktivitet Søskende Psoriasisgigt Førskole Mellemtrin Teenager Familien Forældre Lindring Hjælp Se programmet på hjemmesiden for yderligere beskrivelse af de enkelte netværksgrupper fredag aften. Februar Årgang. Nr. 1 11

12 Generalforsamling Lørdag den 10. marts 2012 Hermed indkaldes til Gigtramte Børns Forældreforenings 36. ordinære generalforsamling Generalforsamlingen vil blive afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning v. Iben Trabjerg Pedersen 3. Regnskab incl. kontingentfastsættelse for 2013 Ved kasserer Helle Nielsen 4. Indkomne forslag - se forslag til vedtægtsændring motiveret af GBFs bestyrelse på side Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er følgende medlemmer Iben Trabjerg Pedersen- ønsker genvalg såfremt vedtægtsændring vedtages Helle Lund Rasmussen - ønsker genvalg Der skal desuden vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for en 2 årig periode 6. Valg af suppleanter for 1 år Bianca Ringby - ønsker valg til bestyrelsen Der skal vælges 2 suppleanter 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 8. Valg af rejseudvalg 9. Medlemmernes forventninger til GBFs videre udvikling og bestyrelsens arbejde 10. Eventuelt 12 Medlemsorientering nr. 141

13 Vedtægtsændring GBFs bestyrelse foreslår følgende ændring i foreningens vedtægter fra nuværende: 4 Medlemmer Som medlemmer kan optages alle interesserede.der kan tegnes enkeltmedlemskab eller familiemedlemskab. Valgret og valgbarhed har medlemmer, der er forældre til et barn under 18 år, der har reumatiske eller dermed beslægtede sygdomme. Foreslås ændret til: 4 Medlemmer Som medlemmer kan optages alle interesserede. Der kan tegnes enkeltmedlemskab eller familiemedlemskab. Valgret og valgbarhed har medlemmer, der er forældre til et barn under 18 år, dog er det muligt at 2 medlemmer af GBFs bestyrelse er forældre til en ung over 18 år, der har reumatiske eller dermed beslægtede sygdomme. Motivation for vedtægtsændring: GBFs bestyrelses motivation for denne vedtægtsændring er som følger: Bestyrelsen ønsker at denne tilføres ressourcer til bestyrelsesarbejdet ud fra den formodning, at forældre til unge over 18 år har flere ressourcer til varetagelsen af det frivillige arbejdes opgaver. Bestyrelsen ønsker at vedtægtsændringen kan bidrage til at bestyrelsens sårbarhed overfor frafald over året mindskes, og at bestyrelsesarbejdet og opgaverne heri sikres en bedre kontinuitet. Bestyrelsen ønsker at efterprøve de positive erfaringer andre forældrefor eninger fra Europa har haft med at åbne bestyrelsesarbejdet for forældre til unge over 18 år. Nyt fra kassereren Har du husket kontingentet - GBF har sendt PBS opkrævninger ud - har du fået? Hvis ikke - kontakt Helle Nielsen på OBS! Kontingentet skal være betalt inden udvidet familiekursus ellers har du ikke stemmeret til generalforsamlingen Februar Årgang. Nr. 1 13

14 Nyt fra rejseudvalget Kære Medlemmer af GBF. Så er der, endelig, nyt fra rejseudvalget. Efter et hektisk efterår er der blevetlagt en hel del energi i at sammenfatte et rejsetilbud til GBF s medlemmer. Vi synes selv at tilbuddet er ret godt, men har justeret den oprindelige måde hvorpå GBF normalt plejer at rejse på. Der har tidligere været tale om at den varme efterårsferie skulle foregå i forbindelse med efterårsferien i uge 42, i alt 2 uger. Det har vi besluttet at korte ned til 1 uge, og så bliver det uge 43. Der er for tiden økonomisk krise i Danmark, hvis det skulle være gået nogen forbi, derfor kan det være svært at finde finansiering til to ugers charterferie i en højsæsonsperiode. Der er politisk fokus på, at børn får så lidt fravær fra skolerne som muligt, og da vores børn langt hen af vejen er udsatte nok i forvejen skal vi ikke som forening være dem, der udløser mere fravær. Ikke desto mindre vægter vi det økonomiske hensyn højere end det politiske i denne situation, da alle skal have en chance for at komme af sted. Havde vi valgt uge 42 ville prisen ligge på omkring ,- for to voksne + to børn, og endnu højere hvis det var to uger. Rejsen har vi tænkt i år skal gå til Gran Canaria, nærmere bestemt Playa Del Inglés. Hotellet hedder Parque Cristobal, et hotel med flotte anmeldelser når man kigger på Tripadvisor guiden. Hotellet ligger et lille stykke fra stranden, men da en del af vores børn kan have udfordringer med at komme på stranden besluttede vi at et rigtig godt pool område med et lille vandland samt opvarmet børnepool ville være det rigtige. Hvis man dog ønsker at komme på stranden kører der gratis hotelbus flere gange dagligt. Hotellet ligger i gåafstand fra selve Playa Del Inglés og alt hvad der her kan tilbydes. Vi skal bo i bungalows som er velholdte og rummelige med god plads til to voksne og to børn. Alle lejlighederne ligger helt nede ved jorden, derfor ingen trapper osv. Vi har valgt at tilbuddet skal indeholde All Inclusive, så kan man gå rundt på hele hotellets område og ikke skal tænke på at have penge med. Det er rejsebureauet der har foreslået denne destination da der er stor sikkerhed for god varme og området er mere eller mindre fladt, dvs. handikap venligt. Man kan læse meget mere på Der vil i øvrigt være afrejse fra Billund lufthavn lørdag d. 20. oktober. Prisen for hele rejsen inkl. Lufthavnsafgifter, transport hotel t/r, mad på flyet t/r og afbestillingsforsikring i alt ,-. Individuelt kan der tilkøbes flere ting til rejsen, som fx tremmeseng til børnene, billeje osv. Der vil være deadline for booking af rejsen d. 29. februar 2012, hvorefter depositum på 1200,- pr. rejsende skal betales senest 3 uger efter. Sidste del af rejsen skal betales ca. 20. august Vi har snakket om hvordan det så skal forgå når vi er landet på stedet. Der har vi ikke tænkt os at vi skal sidde lårene af hinanden og kører efter et stramt program, som når vi er på udvidet kursus. Vi havde forstillet os at 3 gange i løbet af ferien arrangere vi noget fælles som evt. kan inkludere fælles spisning. Hvad 14 Medlemsorientering nr. 141

15 man derudover aftaler ligger individuelt og frit. Det er naturligvis ikke noget krav at deltage i de fælles ting der bliver arrangeret, kun et tilbud. Noget af det der kan arrangeres er: Afrikat - Gran Canarias fantastiske kyst fra søsiden. Vi tager dig med på en uforglemmelig dag på havet om bord på vores dejlige katamaran Afrikat. Vi gør ophold på havet for at tage en dukkert, eller du kan sejle med ind i en grotte, inden vi fortsætter turen. En afslappende dag med sol og vand. Inklusiv frokost og drikkevarer under hele turen. Camel Park. Hvem har ikke drømt om at få mulighed for at ride på kamel? Nu har du chancen for at tage med på en gyngende tur i Fatagadalen, beliggende 12 km uden for Mas Palomas. Dalen er kendt for sin typiske kanariske charme og kaldes "De tusind palmers dal". Frokost er inkluderet. Delfinsafari. Nu får du chancen for at opleve dette fantastiske dyr hoppe og lege i sit rette element. På udflugten gælder delfingarantien - ser du ingen delfiner, kommer du med en gang til! (Tekst venligst lånt fra Apollo s hjemmeside. Se i øvrigt mere på Vi håber at dette tilbud er noget rigtig mange af jer kunne tænke sig at deltage i, men vi opfordre til hurtig respons da der kun er reserveret plads til 28 rejsende i alt. Det vil sige syv gange to voksne + to børn i alderen 2-11 år. Hvis man fx er to voksne + tre børn og det ene barn er over 12 år, kontakter vi rejsebureauet og får lavet en ændring. Priserne ligger som følgende: Børn 0-2 år 398,- Børn 2-11 år 2449,-. Unge år 6178,-. Er man flere end 2+2 så skal man op i en større lejlighed, og deraf en lille smule dyre. Men ved man allerede nu at man vil med og man evt. har en anden sammensætning end basistilbuddet opfordres medlemmerne til at melde tilbage hurtigst muligt, for at få den helt eksakte pris Ønsker man at deltage i rejsen skal følgende informationer sendes til rejseudvalget: Navn (som det står i pas) på deltagerne i rejsen, fødsels år måned og dag (ikke cpr.nr.!). Telefonnummer, e- mail-adresse og almindelig adresse. Mange Venlige Hilsner Rejseudvalget GBF Kim Nibe & Christinna Stokkendal Tlf (træffes bedst efter kl. 20, men ring bare og læg en besked hvis der er nogen spørgsmål, så skal vi gøre vores bedste for at besvare dem). Februar Årgang. Nr. 1 15

16 GBF's ridelejr 2012 Invitation til GBFs ridelejr 2012 i weekenden juni 2012 GBF har søgt og fået midler til at afholde ridelejr for børn med gigt i alderen 10+ år. Programmet vil veksle mellem naturoplevelser på hesteryg, mindre gåture rundt i terrænet i Mols Bjerge samt hygge og samvær med andre jævnaldrende børn med gigt. Vi skal bo under samme tag på Vinkærgård ved Ebeltoft på Djursland, se nærmere på På Vinkærgård er faciliteterne helt i top. Stor ridehal til undervisning, ovalbane, stalde, hyggelig rytterstue og så selvfølgelig strand og skov lige i baghaven. På Vinkærgård, skal vi bo i hytte eller på sovesal. Der er tre hytter, samt en stor og to mindre sovesale med plads til mange overnattende gæster. Der er bad og toiletter på gården, tæt på sovesalene. Hytter og sovesale er først og fremmest til at sove i. Andre indendørs aktiviteter foregår i den store rytterstue, der også fungerer som køkken- og spisesal. Vinkærgård ligger i et meget bakket skovområde, tæt på Mols bjerge. Der er mange muligheder for spændende rideture af forskellig længde og sværhedsgrad i områderne omkring Vinkærgård og i Mols bjerge. Der er fredelige ridt igennem fyrreskovene og ture til Ebeltoft vig kun tre kilometer fra Vinkærgård, hvor vi kan komme ud og bade sammen med hestene. Der er 16 Medlemsorientering nr. 141

17 ture op i Mols bjerge, hvor vi kan øve os i at ride opad og nedad og endelig er der smukke aftenture med udsigt til solnedgang over Kalø vig og hjem igen gennem skovene i tusmørket. Hestene vi skal ride på er Islændere. Islændere er mindre heste, der er meget venlige og tålmodige af væsen. Weekenden er med fuld forplejning, der er en egenbetaling på 300,- pr. barn under 14 år og børn på 14 og derover har en egen betaling på 500,- Har barnet/den unge så svær funktionsnedsættelse at en hjælper skal deltage, er der en egenbetaling for hjælperen på 2000,- Sidstnævnte kan søges refunderet gennem kommunen. Forældrene skal selv sørge for at barnet kommer frem og tilbage til lejren, GBF er behjælpelig med at arrangere samkørsel. Kunne dit barn/unge tænke sig at deltage så kontakt sekretariatet på eller send en mail på Tilmelding er efter først til mølle princippet, dog vil børn, der ikke tidligere har deltaget på GBFs lejre og er indenfor aldersgruppen, blive prioriteret. Har du/i spørgsmål så kontakt Helle i sekretariatet. Februar Årgang. Nr. 1 17

18 Øv, min Makrofag er fucked Nikolaj på 13 år har haft børnegigt hele livet, men i februar fik hans gigt positiv opmærksomhed og hans klassekammerater større forståelse, da de var med til at teste legen stegstafet, et undervisningsforløb der knytter sig, som et ekstra tilbud, til en ny og aktuel udstilling på Danfoss Universe om autoimmune sygdomme. Stregtagfat kommer senere som et download materiale. Af journalist Joan Grønning Fotograf Birgitte Snedker-Sørensen Min Makrofag er fucked! Ordene kommer fra 13 årige Nicolaj i Fredericia. Han har haft børnegigt fra fødslen og gør, som mange gigtbørn han bider tænderne sammen, fordi han ikke vil være anderledes, og så tager han kampen bagefter og dagen efter, hvor det koster både i smerter og i manglende overskud. TEST af spillet LEARN udstillingen består af mange ting, inkl. en fangeleg, som skal lære eleverne om immunforsvaret og hvordan kroppen reagerer, når man har gigt. Fangelegen minder om stregtagfat, hvor man kun må gå langs gymnastiksalens streger på gulvet, der i denne leg symbolisere blodårer i kroppen. Legen består af 5 trin, hvor reglerne gradvist bliver sværere og sværere. 1. trin er simpel og består af virus, der skal fange raske celler i 5. trin er hele immunforsvaret aktiveret inkl. T-dræberceller, T-hjælpeceller, B-hjælpeceller og Makrofag, der normalt er klog og styrer immunforsvaret godt. Eleverne får hver en rolle i legen man kan være den dumme virus, de neutrale Men den tid er måske slut nu. I januar og februar lærte hans 11 klassekammerater i 7.a på Alléskolen i Fredericia en masse om Nikolajs gigtsygdom, da klassen var testklasse for Danfoss Universe Læringsafdeling, da de finpudsede en stor udstilling om kroppen LEARN - Når kroppen bliver din fjende, der åbner 1. april Udstillingen handler om de autoimmune sygdomme som fx gigt, og målet er at oplyse om sygdommen, men ikke mindst at aflive de myter, fordomme og tabuer, som mennesker med fx gigt møder hver dag. Bag udstillingen er fire patientforeninger inkl. GBF. 18 Medlemsorientering nr. 141

19 hud-, led- eller tarmceller, eller man kan være en del af immunforsvaret og de gode T-dræberceller, T-hjælpeceller, B- hjælpeceller eller Makrofag. Er man virus, skal man fange fx hud-, led- eller tarmceller er man T-dræberceller eller T-hjælpeceller, kan man gøre de virusinficerede celler raske igen. Trin 1-4 lærer eleverne, hvordan immunforsvaret normalt virker i trin 5 bliver det dog alvor, da immunforsvaret pludselig begynder at angribe de gode celler ligesom når man har gigt. Efter testen beder Danfoss-instruktøren eleverne om at anmelde legen og de er meget positive: Sjovt og Nemmere måde at lære på, når man mærker det på egen krop er nogle af de udsagn, eleverne kommer med. Gigten fik positiv opmærksomhed Nikolaj er glad for legen og for den positive opmærksomhed hans sygdom pludselig får. Nu ved de andre i klassen, hvorfor jeg fx nogen gange må gå fra fodbold eller andet efter 5 min. Jeg har stærke smerter næsten hver dag på en skala fra 0-10 har jeg tit smerter op til 12, siger Nicolaj med en overraskende åbenhed. Indtil nu har han nemlig sjældent nævnt sin sygdom for, som han siger Sygdommen er jo mit problem ikke deres. Nikolajs klassekammerater har virkelig lært nogen. Hila siger, at gigtdragten gjorde et stort indtryk på hende. Mikkel har tidligere bemærket, at Nikolaj nogle dage hurtig blev sur og at han ikke altid kan løbe så meget, som de andre drenge nu ved han, hvorfor. Og Patrick opfordrer Nikolaj til fremover bare at sige, når han har det skidt og de andre nikker. Forældre er glade Også Nicolajs forældre er glade for undervisningen. Og Nicolajs mor, Mette, er både glad og stolt over, at GBF er med i projektet: Jeg er overbevist om, at projektet øger forståelsen for sygdomme samtidig med, at det er godt for børn og unge med børnegigt, fordi den giver dem ekstra ressourcer og energi til at være med i fællesskabet. LEARN er suverænt og det burde være et fast indslag i alle landets 7. eller 8. klasser. Tag til Danfoss Universe 1. april åbnerudstillingen LEARN når din krop, bliver din fjende. 10 min. rejse gennem dine egne blodårer, giver en spændende og unik mulighed for at se, høre og føle, hvad der sker i kroppen, når man har fx psoriasis eller gigt. Udstillingen er et pædagogisk sansebombardement, hvor man tager en spadsertur i en gigantisk blodåre, hvor man kan høre, se og føle, hvordan kroppen begynder at angribe sig selv og hvordan man kan blive behandlet. Februar Årgang. Nr. 1 19

20 Invitation til Introduktionskursus - for nye familier i GBF maj 2012 på Hotel Comwell, Kolding Gigtramte Børns Forældreforening afholder i november måned et introduktionskursus primært for der familier, hvor barnet har fået diagnosen børneleddegigt indenfor de seneste par år. Kurset er for forældre, barnet der har fået gigt og meget gerne søskende uanset alder. Kurset holdes fra fredag 18. maj med indkvartering fra kl Afslutning søndag 20. maj kl. ca Kursusprogrammet vil for de voksne veksle mellem oplæg, debat, foredrag og gruppearbejde. For børnene og deres søskende vil der være spændende aktiviteter arrangeret af foreningens erfarne børnepassere og der er et tilbud om samtalegrupper for børn med gigt og deres søskende ved GBFs psykolog Charlotte Jensen. Da kurset er handicaprettet er der mulighed for at få udgifterne dækket efter 41 serviceloven. Der er mulighed for at få dækket deltagergebyr og transport ved at rette kontakt til sin sagsbehandler i kommunen og søge gennem ovenstående paragraf. Ønsker du at vide mere om kurset, har du yderligere spørgsmål eller ønsker du at tilmelde din familie, så ring til sekretariatet eller tilmeld jer elektronisk på - se under tilmeldinger. Kurset afholdes på Hotel Comwell Kolding Skovbrynet Kolding Priser Voksne kr ,- Børn mellem 0-12 år kr ,- Kom, vær med og mød andre - se program på næste side 20 Medlemsorientering nr. 141

GBFbladet Medlemsorientering nr. 145

GBFbladet Medlemsorientering nr. 145 GBFbladet Medlemsorientering nr. 145 38. Årgang. Nr. 1 Februar 2013 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Formandens ord Februar 2013 Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget.

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 37. Årgang. Nr. 3 september 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 153

GBFbladet Medlemsorientering nr. 153 GBFbladet Medlemsorientering nr. 153 40. Årgang. Nr. 1 Februar 2015 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening www.gbf.dk Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg

Læs mere

Information om. Gigtramte. Forældreforening. En sammenslutning af forældre til gigtramte børn I daglig tale - GBF. Børns

Information om. Gigtramte. Forældreforening. En sammenslutning af forældre til gigtramte børn I daglig tale - GBF. Børns www.gbf.dk Information om Gigtramte Børns Forældreforening En sammenslutning af forældre til gigtramte børn I daglig tale - GBF Gigtramte Børns Forældreforening GBF blev stiftet i 1976 som en selvstændig

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 146

GBFbladet Medlemsorientering nr. 146 GBFbladet Medlemsorientering nr. 146 38. Årgang. Nr. 2 Maj 2013 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Formandens ord Maj 2013 Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Generalforsamling GBF 10. marts 2012 Hotel Comwell Kolding Det er en fornøjelse at skulle aflevere formandens beretning for det forgangne år 2011 når det kan gøres på et udvidet

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 136

GBFbladet Medlemsorientering nr. 136 GBFbladet Medlemsorientering nr. 136 36. Årgang. Nr. 1 Januar 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening www.gbf.dk Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 139

GBFbladet Medlemsorientering nr. 139 GBFbladet Medlemsorientering nr. 139 36. Årgang. Nr. 3 August 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Lang skoledag, men stadig gang i din klub Nu har den ny skoledag været i gang i 3 uger og selvom du nu bruger længere tid i skolen (og nogle gange

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 149

GBFbladet Medlemsorientering nr. 149 GBFbladet Medlemsorientering nr. 149 39. Årgang. Nr. 1 Februar 2014 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening www.gbf.dk Indholdsfortegnelse Formandens ord Februar 2014 Dette nummer er redigeret

Læs mere

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET 1 2 29-3- 2013 3 2- UGERS POSTEN HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings 51. Landsmøde 12.- 14. april 2013 Høje Taastrup Gymnasium Dette hæfte indeholder primært alt det

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Landsmøde Unge & kræft 2014

Landsmøde Unge & kræft 2014 Landsmøde Unge & kræft 2014 Er du ung? Har du kræft? Du er ikke alene! Så er det tid til DRIVKRÆFTENS Landsmøde Unge og kræft 2014! Og du er inviteret! Kom med og få ny inspiration, energi og selvfølgelig

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus

ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus Alene med et barn med ADHD Forældrekursus for forældre der er alene med et barn med ADHD 11. - 13. maj 2007 Hotel Scandic Hvidkærvej 25 5250

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Familiekursus. Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2016 for familier med nyresyge børn oktober (efterårsferien uge 42)

Familiekursus. Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2016 for familier med nyresyge børn oktober (efterårsferien uge 42) Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2016 for familier med nyresyge børn 16. - 19. oktober (efterårsferien uge 42) Praktiske informationer Hvorfor deltage i Nyreforeningens familiekursus?

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 144

GBFbladet Medlemsorientering nr. 144 GBFbladet Medlemsorientering nr. 144 37. Årgang. Nr. 4 December 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Formandens ord November 2012 Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget.

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region syd Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-9 Aktiviteter i Rådgivning Odense 10-11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12-13

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 152

GBFbladet Medlemsorientering nr. 152 GBFbladet Medlemsorientering nr. 152 39. Årgang. Nr. 4 November 2014 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening www.gbf.dk Indholdsfortegnelse Formandens ord november 2014 Dette nummer er redigeret

Læs mere

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby 3.-5. november 2017 Camp Pårørende 5 Dronningens Ferieby Du er inviteret 5 Camp Pårørende Dronningens Ferieby Camp 3.-5. november 2017 Pårørende En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Danfoss Marathon Club - Gran Canaria Marathon 2013

Danfoss Marathon Club - Gran Canaria Marathon 2013 Danfoss Marathon Club - Gran Canaria Marathon 2013 Rejs med Danfoss Marathon Club til Gran Canaria i januar 2013 og få en forrygende start på løbeåret 2013. Du kan vælge både et helt maraton eller en kortere

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer.

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer. Hekla Nyt Så blev det tid til næste Hekla Nyt. Jeg beklager, det er kommet så sent, men der har været problemer med elektronikken og været ramt af sygdom, så har først kunne færdiggøre bladet nu. Der er

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 154

GBFbladet Medlemsorientering nr. 154 GBFbladet Medlemsorientering nr. 154 40. Årgang. Nr. 2 Maj 2015 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening www.gbf.dk Indholdsfortegnelse Formandens ord Maj 2015 Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget.

Læs mere

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest NETVÆRKSGRUPPER -Kom godt i gang! Vores barn har autisme og selvom vi elsker vores helt specielle barn meget højt fremkalder vores liv med dette helt specielle menneske ofte nogle stærke følelser i os

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend

Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend Dronningens Ferieby 28.-30. oktober 2016 Du er inviteret 5 Pårørendeweekend Dronningens Ferieby Pårørende weekend 28.-30. oktober 2016 En weekend for dig, som er ægtefælle

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig.

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig. E-mail nyhedsbrev nr. 36 Guidet tur til Christiania. Lørdag den 23. august kl. 16.00 Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare 1. Velkomst Rigtig flot fremmøde af forældre. 2. Valg af referent & ordstyrer Referent: Michelle, ordstyrer: Elin 3. Præsentation af nye forældre/

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere