GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GBFbladet Medlemsorientering nr. 140"

Transkript

1 GBFbladet Medlemsorientering nr Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN Gigtramte Børns Forældreforening

2 Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne optages uden undtagelse og i fuld udstrækning, men er ikke nødvendigvis dækkende for bestyrelsens opfattelse. Forsidefoto Kursus for nye familier i Fåborg Fotograf: Janne Engell Holm Bibliotek og Sekretariat Gigtramte Børns Forældreforening Skrænten Storvorde Tlf Redaktionsudvalg Helle Rasmussen Michael Graff Dorthe Tronier Formandens ord... 3 Jutta sidste hjørne... 5 Kirstens første hjørne... 6 GBF søger kontaktfamilie... 6 Anders og Dronningen... 7 Udvidet familiekursus... 8 Udvidet familiekursus - foreløbigt program... 9 Udvidet familiekursus - børneprogram Bestyrelsesmedlemmer søges! Foredrag i Skive Redaktør søges! Djurs Sommerland - en lokalaktivitet Landsdækkende lokalarrangement Kontaktfamiliekursus Reaktion på artiklen "flere børn behandles lokalt" PRES konference i Belgien Varmtvandstræning Kontaktfamilier og nyttige adresser Deadline til næste nummer er 10. januar Medlemsorientering nr. 140

3 Formandens ord Det kan betale sig at tage telefonen udenfor åbningstiden En mail med denne overskrift røg i bestyrelsens indbakke fra Helle Rasmussen i sekretariatet, der kunne fortælle, at hun var blevet ringet op på GBF telefonen udenfor telefontiden af Byrgesens Auto i Odense, der årligt afholder et marked. Overskuddet fra markedet er i år på kr. og dem vil de gerne donere til GBF. Jeg har været i Odense og modtaget den fine donation og nu er bestyrelsen gået i tænkeboks, så vi kan finde ud af, hvordan pengene bruges, så de gavner flest mulige medlemmer bedst. I august afholdte vi et landsdækkende lokalarrangement med stor succes. Det blev til to gode arrangementer med mange deltagende i Djurs Sommerland og BonBon land. Jeg vil gerne takke de enkelte familier, der med positiv indstilling tog til et af de to steder i stedet for det sted, de oprindelig havde tilmeldt sig. Bestyrelsen valgte at arrangere lidt ekstra denne gang, da der var en del nye familier der deltog. Så udover at betale for børnenes entré inviterede vi alle på frokost. Der blev bestilt borde så alle kunne mødes, spise sammen og få lejlighed til at tale med hinanden. Jeg deltog selv med min familie i Djurs Sommerland og her gik snakken i hvert fald over maden. Bestyrelsen har valgt at lave 2 landsdækkende lokalarrangementer hvert år. Vi har også besluttet at disse 2 arrangementer bliver planlagt den 1. lørdag i februar og den sidste lørdag i august hvert år. Dette har vi besluttet i håb om at flere bedre kan planlægge at deltage til arrangementerne. I Djurs Sommerland fik alle deltagende udleveret et GBF badge hver til at bære synligt på tøjet. En idé Iben T. Pedersen som vi helt sikkert vil bruge fremover, da man hele dagen kunne kende hinanden og turde tale til nogen man ikke kendte så godt. Der er ingen tvivl om, at den personlige kontakt mellem voksne og børn, og de relationer og netværk, der skabes igennem disse arrangementer på ingen måde kan erstattes af mails, telefon, nettet etc. Dette kan kun være et supplement til den personlige kontakt. Vi kan fra bestyrelsens side kun opfordre til at deltage i de forskellige arrangementer, samt komme med ideer til nye arrangementer, eller selv tage initiativ til at få igangsat et lokalt arrangement. Har man nogle tanker til dette, er man altid velkommen til at kontakte sekretariatet. Den første weekend i november afholdte vi årets 2. introduktionskursus. Kurset for nye familier er blevet omdøbt, da vi synes introduktionskursus er mere dækkende for tilbuddet. Det blev en weekend for 12 familier, hvilket vi er rigtig glade for, da vi følger udviklingen på bevillingen af kurser meget nøje. Bestyrelsen har de sidste måneder arbejdet intenst med programmet for Udvidet Kursus næste år. Også her nytænker vi, idet vi næste år laver 2 sideløbende spor med foredrag. Det vil sige at udbuddet November Årgang. Nr. 4 03

4 bliver større og vinklerne bredere. Det skulle gerne give jer alle en meget bedre mulighed for at søge kurset, hvor foredrag vælges ud fra netop jeres families situation. En forudsætning for at få kurserne bevilget er at, det gør jer bedre i stand til at passe, pleje og opdrage jeres barn i eget hjem. Så når I skriver ansøgningerne er det vigtigt at I fortæller sagsbehandleren, hvorfor de forskellige foredrag har relevans for netop jeres familie og jeres situation. I sidste blad måtte jeg fortælle at Lars Sleimann var stoppet i bestyrelsen. I hans sted er suppleant Bianca Ringby indtrådt i bestyrelsen. Bianca har også overtaget hvervet som sekretær. Desværre må jeg i dette nummer fortælle at vores 2. suppleant Ulla K. er stoppet efter sommerferien af personlige årsager. Vi takker Ulla for den tid hun har været med. Michael har også valgt at stoppe. Michael har fået job og skal samtidig skrive sin Bachelor. Jeg har fuld forståelse for at Michael ikke længere har den fornødne tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet og ønsker ham held og lykke med sin opgave og tillykke med jobbet. Det vil sige at bestyrelsen indtil generalforsamlingen i marts måned er uden suppleanter, mangler et bestyrelsesmedlem og dermed er nede på 6 personers arbejdskraft. Suppleanterne deltager i møderne og i bestyrelsesarbejdet på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne. På sidste bestyrelsesmøde drøftede vi mulighederne for at uddelegere nogle arbejdsopgaver. Derfor søger jeg i dette blad en bladredaktør. Der vil komme lignende jobopslag i bladet og på hjemmesiden. Jeg håber at flere udover bestyrelsen, vores kontaktfamilier, messehold og rejseudvalg kunne tænke sig at bidrage i form af frivilligt arbejde og på den måde være med til at gøre GBF til en endnu stærkere og langt mere synlig forening. Rigtig mange foreninger bruger Facebook men ikke GBF! Jeg har rettet henvendelse til nogle forskellige facebook-grupper med navne der lå meget tæt op af Gigtramte Børns Forældreforening og bedt dem ændre navn på gruppen, da vi kunne se at nogle skrev beskeder til bestyrelsen på gruppens væg. Vi har drøftet flere gange i bestyrelsen om vi skulle oprette en FB gruppe, men kommer hver gang frem til det samme svar. Vi har ikke ressourcer, tid eller lyst til at varetage det arbejde det er at passe en sådan gruppe. Vi arbejder intensivt på at få opdateret vores hjemmeside og vores medlemsforum, og prioriterer vores kræfter herpå. Vi har intet at udsætte på grupperne på Facebook, men henstiller til at gruppens navn og beskrivelse gør det let for andre at se, at det ikke er en officiel foreningsgruppe med bestyrelsen bag. I august havde Helle R. og jeg møde med daværende undervisningsminister Troels Lund Poulsen sammen med Gigtforeningen. Troels Lund Poulsen lovede at gå videre til KL med vores ønske om at få bekendtgørelsen om sygeundervisning revideret. Men meget er jo sket siden august. Vi har sendt et brev til den nye undervisningsminister Christine Antorini og håber at også hun vil mødes med os. Og skal vi så ikke satse på at den ældste bekendtgørelse i landet snart revideres så det ikke længere er et spørgsmål OM vores børn får den nødvendige sygeundervisning, men en selvfølge efter 15 dages sygefravær. Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Iben Trabjerg Pedersen 04 Medlemsorientering nr. 140

5 Juttas sidste hjørne Hermed mit sidste indlæg til GBFs blad. Og det er en begrænset god nyhed, som I måske allerede kender. Det er partierne bag satspuljen, der er blevet enige om, at hæve loftet over tabt arbejdsfortjeneste fra kroner om måneden til et ydelsesloft på kroner for forældre, der ønsker at passe deres syge barn i eget hjem. Denne ændring gælder fra 1.juli Det er absolut et skridt i den rigtige retning. Men når jeg mener, det er en begrænset god nyhed, er det selvfølgelig fordi, der stadig vil være forældre, som vil have et indtægtstab, og herved ikke bliver fuldt kompenseret. Men det er nok, så langt, vi kan komme denne gang. Jeg håber dette er første skridt i retning af, at kompensationsprincippet i dansk handicappolitik igen bliver taget alvorligt." Jeg har i den sidste tid fået spørgsmål om, hvilke regler der gælder, når man tidligere, dvs. før 2010, har modtaget tabt arbejdsfortjeneste, hvorefter barnet kommer ind i en god periode, således at lønkompensationen stopper. Herefter kan det jo ske, at gigten forværres, hvorefter der er et fornyet behov for tabt arbejdsfortjeneste. På baggrund af de forventede lovændringer, som blev oplyst af Socialministeriet under kurser afholdt af Servicestyrelsen, meddelte jeg to familier via telefonrådgivningen, at lønkompensationen ville fortsætte uforandret, blot med pause. Altså efter de gamle regler. Dette er desværre ikke tilfældet, idet jeg efterfølgende er blevet bekendt med, at disse regler ikke blev vedtaget i den forventede form. Forholdet nu er sådan, at der skal påbegyndes en ny sag, når sygdommen bliver aktiv igen. De familier, som således skal ansøge om tabt arbejdsfortjeneste på ny, bliver omfattet af de nye regler, som er beskrevet ovenfor. Endvidere gælder der en særlig overgangsordning, hvorefter borgere, der har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i 2010, skal have fastsat ydelsen uden hensyntagen til ydelsesloftet, altså efter de gamle regler. Jeg håber derfor, at de berørte familier læser indlægget i GBFs blad, da jeg i sagens natur ikke har de nævnte familiers navne. Som jeg startede med at antyde, stopper jeg mit arbejde i Gigtforeningens Rådgivning til nytår og går på Folkepension. Heldigvis kan jeg samtidig oplyse, at det bliver Socialrådgiver Kirsten Kokborg, som efterfølger mig. Kirsten har arbejdet i Gigtforeningen i mange år, de sidste år i Gigtforeningens Socialpolitiske afdeling. Tak for alle spørgsmålene og tak til alle de dejlige voksne og børn, jeg har mødt. Mange kærlige hilsener Jutta de Place November Årgang. Nr. 4 05

6 kirstens første hjørne Kære GBF Mit navn er Kirsten Kokborg. Jeg er 43 år og har været ansat i Gigtforeningen de seneste 12 år. Som I kan læse i Juttas indlæg i dette blad, går Jutta på folkepension ved udgangen af dette år. Jutta og jeg har gennem mange år været kollegaer i Gigtforeningen, og jeg har ligesom mange, mange andre sat stor pris på Juttas store socialfaglige viden og omsorgsfulde indsats. Jeg overtager Juttas funktion I Rådgivningen som leder og socialrådgiver fra januar Da jeg i sin tid blev ansat i Gigtforeningen var det i Rådgivningen. På et tidspunkt skete der nogle organisatoriske ændringer. Der blev oprettet en social- og sundhedspolitisk afdeling, som jeg blev en del af. Her har jeg arbejdet en årrække og har herigennem haft et politisk samarbejde med GBF især omkring manglende sygeundervisning til børn med gigt. Jeg glæder mig til igen at rådgive og håber på et fortsat givende og brugbart samarbejde med GBF. Jeg vil ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Bedste hilsen kirsten kokborg Annonce: gbf søger kontaktfamilie i det Midt-Vestjyske Da en af GBFs erfarne kontaktfamiler ønsker at stoppe, søger GBF nu familier i nævnte områder til at varetage funktionen som kontaktfamilier. På kan du læse GBFs vedtægter for kontaktfamilier og kan du/i opfylde betingelserne der er listet her,og har interessen for at forestå den telefoniske kontakt til nyligt indmeldte familier med børn med gigt i GBF, så skal du/i være meget velkomne til at sende en ansøgning til sekretariatet. I ansøgningen skriver du/i lidt om jer selv og hvorledes du/i tænker jer kvalificeret til at varetage funktionen. Hvert år i september afholder GBF møde for foreningens kontaktfamilier hvor ny viden og erfaingsudveksling er på dagsordenen og I vil blive tilknyttet en mentorkontaktfamilie i den første tid som I kan sparre med. Vi ser frem til at høre fra jer. Bestyrelsen i gbf 06 Medlemsorientering nr. 140

7 anders og Dronningen Citat fra Sjællandske onsdag den 16 november Her er Anders, 7 år, fra Tystofte udenfor Skælskør, han er blomsterdreng og skal overrække blomster til HH Dronning Margrethe i anledning af gigtforeningens 75 års jubilæum i Tivoli medio november. Dronningen er protektor for Gigtforeningen. Anders har børneleddegigt og GBF er rigtig stolte af at Anders har haft mod på denne store opgave. Og billederne viser med al tydelighed at Anders har klaret opgaven på flotteste vis. Fotograf: Jakob Carlsen, Gigtforeningen November Årgang. Nr. 4 07

8 Udvidet familiekursus Så nærmer tiden sig for afholdelsen af GBF s udvidede familiekursus Kurset holdes på Hotel Comwell, Skovbrynet 2, 6000 Kolding i weekenden den 9. til den 11. marts GBFs bestyrelse har valgt at forældreprogrammet til marts 2012 deles i to spor- et spor for forældre til børn hhv. over og under 10 år med fokus på de problematikker, der er aktuelle i familiernes hverdag. Familierne er velkomne til at gå til de foredrag, de finder relevante eller dele sig, som det nu kan lade sig gøre. Såvel børne- som forældreprogrammet er planlagt på baggrund af ønsker fra forældrene samt svar fra evalueringerne på GBFs udvidet familiekursus Der gøres opmærksom på, at deltagelse i kurset kræver, at både kontingent til og med 2012 samt deltagergebyr skal være registreret betalt i sekretariatet. Er du enkeltmedlem kan du højest tilmelde 1 voksen og 2 børn. Der vil være en øl eller sodavand inkluderet henholdsvis frokost og middag. Øvrige drikkevarer skal deltagerne selv betale i løbet af weekenden og afregne separat ved ud checkning. Da kurset er handicaprettet er der mulighed for at få dækket rejseudgifter, ophold, kursusafgift, hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste og pasningsudgifter til børn, der eventuelt ikke skal med på kurset. Udgifterne dækkes gennem servicelovens 41 om merudgifter. Vil I sikre jer en plads på deltagerlisten så tilmeld jer via hjemmesiden eller på telefon Deltagerbetalingen for Udvidet Kursus 2012 er: Voksne og børn fra 13 år kr Børn mellem 0-12 år kr ,- 08 Medlemsorientering nr. 140

9 Udvidet Familiekursus Foreløbig program 2012 Fælles session: Fredag den 9. marts Indkvartering Middag Kort velkomst ved GBFs formand samt præsentation af børnepasserteamet og weekendens aktiviteter for børn og unge Oplægget for netværksgruppernes drøftelse er klip fra GBFs nye film om børneleddegigt, formulerede spørgsmål som struktur for drøftelsen og herefter diskuteres temaet med det formål, at forældrene får udvekslet erfaringer og holdninger og får flere nuancer på det tema, som er aktuelt for dem i deres hverdag med et barn med gigt. Temaerne er som følger og tilmeldingen til hver enkelt tema sker ved tilmeldingen til kurset på Diagnosen Om tiden op til diagnosen, selve diagnosen og dennes betydning for barnets liv og livet i familien. Behandling Forskellige muligheder for at behandle børneleddegigten, om at skulle give sit barn medicin, om virkninger/bivirkningers betydning for barnets hverdag og om at huske medicinen Aktivitet Om gigt og aktivitet og om at huske at holde pauser Søskende Om søskendes reaktioner på at en søster/bror har gigt, om forældrenes overvejelser og muligheder for at få hjælp Førskole Om børneleddegigt ved små børn, om barnets vekslende funktionsniveau, om gigtens usynlighed og om at informerer om gigten i forhold til venner, familie, børnehave osv. og om at komme igennem det som en hel familie Mellemtrin Om at være skolebarn og have gigt & smerter, det irriterende ved gigten, hvor og hvordan findes den gode hjælp, om skolegang, smerter og behandlings-kontroller og om kreative løsninger på hverdagens udfordringer Teenager Om at overkomme træthed, smerter, begrænsninger i hverdagen, om hvordan gigt mærkes, om hjælpemidler, skolegang, fravær fra skole, om andres reaktioner og om at skulle forklare sig, om at ville sin sport/fordele ved at dyrke sin sport og om prisen der skal betales Familien Om alt det, der skal passes ind i hverdagen på grund af gigten, om det kaotiske 1. år efter diagnosen, om reaktioner & bekymringer i familien, søskende og forældre imellem, om ikke at kende dagen, om altid at have en Plan A & en plan B, om prioritering af den gode tid og om at stimulere sit barn til sociale og uddannelsesmæssige aktiviteter og om at balancere mellem at slå til på jobbet og i familien Forældre Om at prioritere hinanden og parforholdet, om planlægning af at være sammen, om at overkomme den dårlige samvittighed, om vilkårene og om at få November Årgang. Nr. 4 09

10 familien til at hænge sammen, om at mødes med andre der er i samme båd og om mænd og kvinders forskelige reaktionsmønstre og om alligevel at finde sammen. Lindring Om smerter set fra lægens, forældrenes og barnet med gigts synsvinkel, om behandling og lindring om hvad der virker godt og om konsekvenserne for barnet i hverdagen. Hjælp Hvor og hvordan findes den gode hjælp til at få hverdagen til at fungere med et barn med kronisk sygdom Kaffe & evt. fortsat erfaringsudveksling i netværksgrupperne. Lørdag 10. marts Hvordan kan der på en og samme tid syntes at være ro i gigten og alligevel forekommer der ved barnet med gigt nytilkomne led, bevægelses-indskrænkninger, smerter og træthed? Hvordan kan man forklare dette kan man tale om en usynlig gigt? Foredraget tager udgangspunkt i ovenstående paradoks og fortæller hvad man ved om emnet og hvilke perspektiver der er for fremtiden Frokost Socialrådgiver Gitte Madsen holder oplæg vedr. hjælp og støtte til barnet/den unge i forhold til hjælp i hjemmet, børnehaven, skolen til barnet med gigt i forhold til hjælpemidler, medicin, tabt arbejdsfortjeneste, sygefravær osv. Der vil være mulighed for spørgsmål undervejs Mulighed for hvil eller gåture inden aftenens program starter. Søndag den 11. marts Formand Line Agersnap præsenterer Foreningen af Unge med Gigt (FNUG). Hvad er FNUG og hvilke muligheder er der for barnet fra 12år og opefter i FNUGs regi? Opsamling og diskussion af netværksgruppernes arbejde fra fredag aften- er der emner som nestyrelsen skal prioritere i det kommende års arbejde? Ved formand Iben Trabjerg Pedersen Mindfullness er en metode til at øve nærvær, opmærksomhed og tilstedeværelse ved blot at forholde sig til, hvad der rent faktisk sker i situationen uden at forhold sig fortolkende til enhver situation. Forældre til børn med gigt oplever sig ofte stressede og belastede af nye opgaver, bekymringer og reaktioner i familien når et barn bliver ramt af kronisk sygdom. Formålet med oplægget er at demonstrere en stress reducerende metode til anvendelse i familiens hverdag. Psykolog Diana June Pedersen fra Gigtforeningen præsentere et oplæg, der vil varierer mellem præsentation af metoden og mindre øvelser Evaluering af kurset og afslutning Frokost Alle ønskes en god hjemrejse. Session for forældre til børn under 10 år Lørdag 10. marts Foredrag om regnbuehindebetændelse i øjnene, som en alvorlig komplikation til børneleddegigt. 10 Medlemsorientering nr. 140

11 Hvilke symptomer er der, hvor ofte skal barnet til kontrol & hvilke behandlingsmuligheder findes der. Hvilke sammenhænge er der mellem gigtaktivitet i leddene, gigttype og risici for, at regnbuehindebetændelse vil optræde ved dit barn. Ved Overlæge Susanne Kragh, Århus Kommunehospital, Øjenafdelingen Psykologerne Charlotte Jensen & Majken Berg sætter de mindre børn med gigt på dagsordenen. Mange mindre børn med gigt får jævnligt taget blodprøver, får gigtmedicin som injektion, får ledpunktur og anlagt venflon og såvel barnet, som forældrene, kan opleve disse situationer i hverdagen som overgreb mod barnet. Forældre kan bekymre sig om hvorvidt disse oplevelser i barnealderen kan give barnet ar på sjælen eller påvirke det på anden vis fra barnealder til ung voksen. Spørgsmålet er hvad findes der af viden om dette emne og hvordan hjælper man bedst sit mindre barn og sig selv i de førnævnte situationer? Charlotte & Majken giver deres bud på ovennævnte. hverdagen, og hvilke muligheder er der for at hjælpe og støtte den unge med kronisk sygdom bedst. De vil gennem en præsentattion af hvad man ved om emnet fra undersøgelser & forskning og hvad de selv har fået af erfaringer indenfor området ungdomsmedicin sætte fokus på kommunikationen med den unge der lider af en kronisk sygdom Overlæge Carsten Heuck og sygeplejerske Susanne Sørensen fra Skejby Universitetshospital fortæller om international viden om børn/unge med gigt og overgangen mellem børne- og voksenreumatologien. Hvad har betydning for at overgangen opleves positivt af den unge og af familien? Hvordan forberedes overgangen bedst i forhold til den unge og i forhold til forældrene? Hvornår kan man med fordel starte overgangen og hvad skal der lægges vægt på? Carsten & Susanne fortæller om de lokale planer i Skejby og præsenterer ligeledes hvad der arbejdes på mere bredt i DK i forhold til emnet. Session for forældre til børn over 10 år Lørdag 10. marts Foredragets fokus handler om at være forældre til en teenager med kronisk sygdom. Oplægsholdere fra Videnscenter for Ungdomsmedicin ved Rigshospitalet vil sætte fokus på hvori udfordringerne består i, i November Årgang. Nr. 4 11

12 Udvidet Familiekursus Børneprogram Program for børn og unge Udvidet Kursus 2012 På Udvidet Kursus skal alle børn tilmeldes en af 4 aldersgrupper. Børn 0-2 år: Skal lege, hygge og sove til middag osv. sammen med børnepasserne. Børn 3-5 år: Skal lege, sove til middag, spille musik, lege sanglege og benytte sig af forskellige tilbud på hotellet. Denne gruppe tilbydes tegnegruppe sammen med Psykolog Charlotte Jensen. Det er nødvendigt at tilmelde barnet til dette tilbud. Børn 6-11 år: Skal fredag aften lave teambuilding som afsluttes med en gang Zumba sammen med de unge på år. Lørdag og søndag inddeles gruppen i 4 workshops. Alle børn skal være tilmeldt en workshop. Der kan vælges imellem: Hele gruppen (alle 4 workshops) tager i bowlinghallen lørdag eftermiddag. Derudover kan børn med gigt tilmeldes visualiseringsgrupper ved Psykolog Charlotte Jensen. Unge år: Skal fredag aften lave teambuilding som afsluttes med en gang Zumba sammen med gruppen 6-11 år. Lørdag og søndag stilles forskellige aktiviteter til rådighed, f.eks. bordrollespil, brætspil, playstation osv. Tag gerne egne spilleinstrumenter med. Lørdag eftermiddag tager vi i svømmehallen og træner AquaPunkt (Gigtforeningens træning i vand) og andre vandlege. Derudover kan søskende til børn med gigt tilmeldes samtalegrupper ved Psykolog Charlotte Jensen. Søndag kommer FNUG (ForeningeN for Unge med Gigt) og fortæller de unge om foreningen og hvilke aktiviteter de kan tilbyde de unge mennesker. Rollespil: Laver våben og leger rollespil. Krea: Ansigtsmaling, kartoffeltryk, perler, smykker, tegning/maling, en kæmpe lang fælles tegning. De kan også fremstille materiale til teatergruppen. Naturgruppe: Går i skoven, på legepladsen laver bål o.lign. Teatergruppe: Øver et forudbestemt teaterstykke. 12 Medlemsorientering nr. 140

13 har du lyst til at hjælpe... - alle familier med gigtbørn i Danmark med at få bedre vilkår? Fakta er, at vi er kommet til et år, hvor 4 bestyrelsesmedlemmer/suppleanter er på valg til marts. Imidlertid ønsker de at hellige sig andre ting efter flere år som engagerede bestyrelsesmedlemmer. nye kræfter må derfor findes - er det mon noget for dig? Det eneste, der kræves, er godt med tid og lyst - og en netforbindelse, GBF arrangerer en mailadresse til dig. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der mødes 5-6 gange årligt, mest i Fredericia. Inden bestyrelsesmødet kan alle komme med forslag til indholdet af dagsordenen. Mødet har en varighed af 6 timer, hvor punkterne drøftes, der træffes beslutninger og opgaverne fordeles mellem bestyrelsens medlemmer til videre arbejde/planlægning. På hvert bestyrelsesmøde er der visse faste punkter jf. bestyrelsens forretningsorden. Herudover er det de nuværende og kommende projekter/aktiviteter/kurser der er på dagsordenen så alle i bestyrelsen er ajourførte med status på førnævnte. Der er herudover også plads til andet og der er både grin og alvor på bordet undervejs i mødet. Fordelingen af opgaverne der skal løses i foreningen byder man ind på alt efter tid og interesse og ikke mindst hvad man er god til. Små arbejdsgrupper dannes således, og bestyrelsesmedlemmerne aftaler indbyrdes, hvor og hvordan man vil løse opgaven. opgaverne kan f.eks. være: - forslag til ændringer til hjemmesiden - planlægning af ridelejr/aktivitetslejr - kontakt til foredragsholdere - planlægning af kurser for nye familier - planlægning af udvidet kursus - deltagelse i samarbejde med Gigtforeningen - deltagelse i samarbejde med andre lande omkring gigtbørn Der er selvfølgelig tale om frivilligt ulønnet arbejde, men telefonudgifter og kørsel til møder dækkes af GBF. Vi håber, du har lyst til at være med til marts - tænk over det. Kontakt evt. én fra bestyrelsen for yderligere oplysninger, se bagest i bladet. Skulle du imidlertid ikke have mod på en post i bestyrelsen, men gerne vil hjælpe med en eller flere aktiviteter alligevel, hører vi gerne fra dig på November Årgang. Nr. 4 13

14 Foredrag i Skive en helt fantastisk aften blev afholdt af gigtforeningens kreds i Skive. Det var 2. foredrag af i alt 6 om børnegigt, som afholdes i forbindelse med Gigtforeningens 75. års jubilæum. Godt 50 personer mødte frem og hørte 2 gode foredrag af Professor Troels Herlin, SKS, og fysioterapeut Mette Nørgaard, SKS. Gigtforeningen og Gigtramte Børns Forældreforening var begge repræsenteret med en stand. Der blev i pausen og efter foredragene også tid til mange spørgsmål kunne besvares. GBF takker Troels Herlin, Mette Nørgaard og GF for det fine arrangement. Vi er glade for at så mange mødte frem for at høre det og at GF også har fokus på børnegigt. Bestyrelsen har travlt! Vores forening har vokset sig stor og bestyrelsen arbejder mange timer for foreningen. Vi har drøf- tet mulighederne for at uddelegere nogle af arbejdsopgaverne og søger derfor flere frivillige kræfter. I mange år har opgaven som bladredaktør været en naturlig del af bestyrelsesarbejdet, men nu kunne vi rigtig godt tænke os at bladredaktøren for vores GBF blad ikke er et bestyrelsesmedlem. Så kunne DU tænke dig at lave et stykke frivilligt arbejde for Gigtramte Børns Forældreforening uden at deltage i bestyrelsesarbejde er her en oplagt mulighed. Som bladredaktør har man ansvaret for at indsamle artikler, information osv. der skal i bladet som udkommer 4 gange om året. Vi har en skabelon for, hvordan det plejer at blive stillet op, så du skal ikke starte med at opfinde den dybe tallerken. Dernæst har du kontakten med vores trykkeri, som står for opsætning og trykning. Et af bestyrelsesmedlemmerne vil fungere som kontakt ind og ud af bestyrelsen. I starten vil du få den hjælp og vejledning du har brug for, indtil du lige så stille overtager hele funktionen. Du vil aldrig komme til at stå alene med ansvaret, men altid have mulighed for at hente hjælp i bestyrelsen og i sekretariatet. 14 Medlemsorientering nr. 140

15 Djurs Sommerland - et GBF lokalarrangement D. 27. august var det tid til vores arrangement i GBF: en hel dag i Djurs Sommerland! Vi mødtes ved indgangen kl og allerede et kvarter efter, var alle 58 børn og voksne klar til at gå ind. Herefter havde vi reserveret plads til fælles morgenmad, hvor vi nød rundstykkerne fra Ryomgaaard Bageri- tak hertil for de sponsorerede rundstykker. Børnene slugte hurtigt maden og var utålmodige for at komme til at prøve forlystelserne, men vi havde alligevel tid til at få snakket lidt ved bordene. Der var mulighed for at få udleveret GBF-badges, og den mulighed tog de fleste heldigvis imod. Det gjorde det en del lettere at kende hinanden igen rundt omkring i parken. Så gik det ellers muntert for sig, og alle kunne prøve det, de helst ville. Vejret var ikke for varmt, ikke for koldt og næsten tørt, så det kunne næsten ikke være bedre. Dernæst mødtes vi igen kl til fælles frokost. Igen må det siges, at alle var præcise - tak for det. Alle var på plads til tiden, og så blev der spist pizza og salater til den store guldmedalje. Ganske vist var der kø til maden, men det blev taget med godt humør. Hen over bordet blev de bedste forlystelser diskuteret børnene imellem, mens de voksne bl.a. fik mulighed for at lufte diverse oplevelser med sagsbehandlere, skoler osv. Mætte i maven var det så på med vanten igen - flere ting skulle prøves. Nogle gik med deres egen familie, andre i små grupper, indtil man selv synes, at man havde fået Djurs Sommerland nok for den dag. Vi håber, alle havde en god dag, og at I har lyst til at komme med igen næste år. Hvis nogen har gode forslag hertil, er de naturligvis meget velkomne. Venlig hilsen Helle Nielsen Kasserer i GBF November Årgang. Nr. 4 15

16 Landsdækkende lokalarrangement Den 4. februar 2012 gentager GBF succesen fra i sommer, med et landsdækkende lokalarrangement for alle GBF familier. GBF vil i hele landet tage i Legeland, hvor børnene kan lege og voksne kan tale sammen. GBF betaler for indgangen til de deltagende børn og vil sørge for fælles morgenmad, hvor vi kan mødes og aftale dagen, samt samle os til frokost, hvor vi kan spise vores medbragte mad sammen og dele lidt erfaringer fra de forskellige aktiviteter. Da bestyrelsen er godt optaget af det kommende udvidede kursus, vil vi gerne have nogle medlemmer til at hjælpe os med at arrangere dagen. Det kan være at tage i mod, hjælpe med at arrangere morgenmaden, tage billeder og lidt notater til bladet/hjemmesiden eller afsøge for at lave en god aftale med et Legeland i nærheden. Vil du være aktiv i dette så send en mail til Helle i sekretariatet på Du kan læse mere konkret om lokalarrangementet i nærheden af dig på hjemmesiden efter nytår. Der vil ligeledes blive udsendt en nyhedsmail om sted og tilmeldingen- tiden den 4. februar må I hellere reservere med det samme. Vi håber på der er lige så stor tilslutning, som ved sommerarrangement og ser frem til en dejlig dag sammen i foreningen. På gensyn til februar 16 Medlemsorientering nr. 140

17 Venstre: Psykolig Charlotte Jensen. Billedet til højre: Deltagerne lyttede til Charlottes spændende foredrag om familiens problemer når et barn får gigt. Kontaktfamilie kursus GBFs Kontaktfamilier mødes én gang årligt hvor der lørdagen igennem er et fastsat program med foredragsholder & nyt fra bestyrelsen og ikke mindst erfaringsudveksling kontaktfamilierne imellem. Kontaktfamilierne i GBF kontakter årligt omkring 75 nye familier og gør dermed et meget stort og vigtigt arbejde for foreningen. Kontaktfamilierne mødes med deres familier, arrangerer selv weekenden i samarbejde med bestyrelsen og formand Iben Trabjerg Pedersen og Helle Rasmussen fra sekretariatet, deltog i lørdagens møde. Psykolog Charlotte Jensen holdt et meget spændende foredrag lørdag formiddag for kontaktfamilierne på baggrund af hendes kendskab til familiens problemer når et barn rammes af gigt. Stedet i år var Skærbæk Feriecenter, Sønderjylland, og Cindi & Arne var de lokale planlæggere og der skal fra kontaktfamilierne og bestyrelsen lyde en særlig tak til Cindi og Arne for deres store arbejde. November Årgang. Nr. 4 17

18 Redaktionen har modtaget dette læserbrev fra Carl holst, som reaktion på artiklen "flere børn behandles lokalt" som gbf bragte i august udgaven af gbf bladet. efterfølgende bringes Formand Iben Trabjerg Pedersens svar: Som far til et gigtramt barn kom det noget bag på mig, da jeg i august læste artiklen med overskriften flere børn behandles lokalt her i bladet. Flere børn behandles lokalt - Med den nye specialeplan bliver vejen til specialisterne længere og mere besværlig, frygter Iben Trabjerg Pedersen, formand for GBF. Af journalist Charlotte Rafn Ved årsskiftet trådte den nye specialeplan for behandling af gigtramte børn i kraft. Her tager Sundhedsstyrelsen stilling til hvilke patienter, der skal behandles hvor. For gigtramte børn betyder det, at færre børn i fremtiden kommer til behandling på de såkaldte centerhospitaler, Aarhus Universitetshospital Skejby og Rigshospitalet. Specialisterne her skal udover ukomplicerede forløb fra henholdsvis Region Midt og Region Hovedstaden kun tage sig af forløb, der skønnes at være komplicerede. Børn med ukomplicerede forløb fra de øvrige regioner skal behandles på børneafdelinger i den region, hvor de bor. Formanden for Gigtramte Børns Forældreforening, Iben Trabjerg Pedersen, er bekymret over den decentralisering, som specialeplanen er udtryk for. - Jeg frygter, at regionerne holder for længe på børnene. Det er lægerne her, der skal afgøre hvilke børn, der har komplicerede forløb og dermed skal videre til specialafdelingerne, men lægerne på regionshospitalerne har ikke samme kompetencer inden for diagnosticering og forudsigelse af sygdomsforløb som lægerne på centerhospitalerne. Konsekvensen kan blive, at der kommer til at gå længere tid, inden børnene får den rigtige behandling, siger hun. Hidtil har stort set alle gigtramte børn været omkring enten Universitetshospital Skejby eller Rigshospitalet tidligt i deres sygdomsforløb, og herfra er der taget stilling til børnenes fremtidige behandling. Samarbejdsaftaler Troels Herlin, professor, dr.med., Aarhus Universitetshospital Skejby, mener, at Iben Trabjerg Pedersens bekymring for den regionale behandling er ubegrundet. I forbindelse med specialeplanen er der August Årgang. Nr _medlemsblad_aug2011.indd 5 19/08/ I artiklen problematiserer formanden for GBF, at den nye specialeplan gør, at flere børn fremover skal behandles lokalt. Altså at færre børn i fremtiden vil blive henvist til Skejby Sygehus og Rigshospitalet. Ukomplicerede forløb skal nemlig fremover foregå i barnets egen region og kun komplicerede tilfælde skal til Aarhus og København. Ud over at være far til et gigtramt barn er jeg også regionsrådsformand i Region Syddanmark. Og jeg synes faktisk beskyldningerne om, at regionerne vil holde for længe på børnene og altså ikke vil give dem den bedst mulige behandling, er skudt forbi. Jeg kan hilse at sige, at hverken regioner eller, de dygtige læger vi har ansat, sætter egne hensyn foran gigtramte børns. Min egen søn er i behandling på Odense Universitets Hospital og jeg kan ganske enkelt ikke genkende den mistænkeliggørelse, som Iben Trabjerg Pedersen lægger for dagen. Hun skriver direkte, at lægerne ikke har samme kompetencer inden for diagnosticering og forudsigelse af sygdomsforløb altså at de er ikke gode nok. På Odense Universitetshospital har vi oplevet en yderst professionel behandling og overvågning. En behandling som er blåstemplet af Sundhedsstyrelsen. Derfor er det også dejligt at se, at Troels Herlin fra Skejby skyder hendes kritik ned, og kalder den ubegrundet. Det ville klæde Iben Trabjerg Pedersen at kunne dokumentere sin kritik og ikke som her at mistænkeliggøre vores dygtige læger og sygeplejersker på et særdeles løst grundlag. Gigtramte Børns Forældreforening er til for at informere ikke for at skabe usikkerhed. Carl holst Regionsrådsformand og far til Magnus (gigtramt barn) Kære Carl Holst Mange tak for din respons på artiklen Flere børn behandles lokalt i GBFs medlemsblad august Det er et meget vigtigt område du har valgt at kommentere, så jeg håber, at mine følgende begrundelser kan bidrage til at præciserer dette bedre. Jeg vil starte med at kommentere det sidste du skriver At GBF er til for at informere- ikke for at skabe usikkerhed. Det kan jeg kun give dig ret i - artiklen fra august nummeret er bragt med det sigte at informere GBFs medlemmer om de ændringer som Sundhedsstyrelsen (SSTs) 18 Medlemsorientering nr. 140

19 Specialeplan for Pædiatri medfører for organiseringen af behandlingen af børn med gigt i Danmark. At jeg i artiklen viderebringer mine bekymringer på baggrund af ovennævnte mener jeg også er at informere og det er ikke ens synspunkter jeg er ude efter, det er helt fint at GBF har sine bekymringer og at overlæge Troels Herlin i artiklen giver udtryk for at, det har han ikke. Du skriver i dit brev Og jeg syntes at beskyldningerne om, at regionerne vil holde for længe på børnene -og altså ikke vil give dem den bedst mulige behandling, er skudt forbi I artiklen citeres jeg for at Jeg frygter, at regionerne holder for længe på børnene. Det er lægerne her, der skal afgøre hvilke børn, der har komplicerede forløb og dermed skal videre til specialafdelingerne, men lægerne på regionshospitalerne har ikke samme kompetencer inden for diagnosticering og forudsigelse af sygdomsforløb som lægerne på centerhospitalerne. Konsekvensen kan blive, at der kommer til at gå længere tid, inden børnene får den rigtige behandling. Jeg mener fortsat at kunne frygte, at ovennævnte kan ske, ikke fordi regionssygehusene VIL holde på gigtbørnene, men fordi skelnen mellem hvad der er kompliceret og ikke-kompliceret børnegigt kræver stor klinisk erfaring, hvilket ofte kommer med et stort patientgrundlag, som jeg mener, kan være svær at have når man skal behandle børn med gigt i en nyoprettet funktion i en region. Som GBF anskuer dette, har nogle regioner fået en funktion inden ex. et tværfagligt børnereumatologisk team var etableret, og der skal ingen tvivl være om, at GBF havde ønsket det omvendte for de gigtramte børn og deres familier jf. foreningens gentagne henvendelser til SST de sidste par år. Børneleddegigt har mange facetter og involverer mange sider af barnets fysiske, psykiske og sociale liv, og familiens liv, hvorfor de tværfaglige kompetencer er nødvendige at familierne møder, - også på regionshospitalerne. Det vil naturligt komme med tiden, som Specialeplanens grundidé udmøntes, men her og nu ser GBF dette som et kvalitetsmæssigt skridt tilbage i forhold til den tidligere Specialeplan. Jeg udtaler mig ingen steder i artiklen om at lægerne el. regionerne ikke VIL give gigtbørnene den bedst mulige behandling, men jeg påpeger konsekvenserne af SSTs nye Specialeplan for de børn, der ikke bor i en region, hvor der er sammenfald mellem regions- og højt specialiseret funktion som ex. i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. I region Syddanmark, som artiklen beskriver, er der på OUH ligeledes et yderst velfungerende børnereumatologisk team, der gennem en samarbejdsaftale med RH varetager region-og højtspecialiseret funktion på ét og samme sted. En sag kan som bekendt ses fra mange sider, - i artiklen præsenteres GBFs medlemmer for hhv. overlæge Troels Herlin, overlæge Freddy Krarup og undertegnedes side. Der præsenteres positive og kritiske syn på Specialeplanen og jeg finder, ved gennemlæsning af artiklen igen, ingen steder, hvor jeg mener, at jeg mistænkeliggøre vores dygtige læger og sygeplejersker på et særdeles løst grundlag. Min kritik er rettet mod SSTs Specialeplan, mod decentralisering af behandlingstilbuddet til en ganske lille patientgruppe, børn med gigt og deres familier, - min kritik er ikke rettet mod de fagprofessionelle, der arbejder for og med gigtbørnene og deres familier hver dag i ambulatorier og på sengeafsnit rundt omkring i Danmark. Iben Trabjerg Pedersen Formand i GBF November Årgang. Nr. 4 19

20 PRES konference i Brügge, Belgien Medio september rejste Formand Iben Trabjerg Pedersen, Janne Engell Holm og Helle Rasmussen til Brügge i Belgien for at deltage i årets børnegigtkonference. Under den årlige konference afholdes ligeledes de Europæiske Forældreforeningers (ENCA) møde. I år var det meget positivt at se, at der var rigtig mange tilstede ved ENCAs foredrag bl.a. der, hvor Helle præsenterede resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen 2009, dagbogs reg. af skolefravær 2010 samt de politiske og informative tiltag, som GBF har arbejdet på de sidste par år vedr. gigtbørns fravær fra skole grundet sygdom. Dette indlæg fra det eneste der umiddelbart afspejlede en forenings politiske og lokale arbejde og fik derfor meget ros for den måde det var organiseret og afholdt på hvilket vi kan håbe kan inspirerer andre foreninger til lignende tiltag. Iben, Janne og Helle havde i år arrangeret ENCA standen og sørget for, at der lå materiale fra alle forældreforeningerne oversat til Engelsk. Bl.a. er Karl & Koala derfor nu udkommet på engelsk og de eksemplarer vi havde medtaget forsvandt som dug for solen,- forhåbentlig til videre udbredelse 6 inspiration. Ideen til pjecen for de 0-6 årige fik GBF for år tilbage af den Hollandske Forældreforening. ENCA mødet lørdag eftermiddag bar ligeledes præg af optimisme i foreningen. Den Belgiske forældreforening ORCA var meget aktive og opsatte på et samarbejde og vi fik lavet fine aftaler for mødet i Berlin til sommer. ORCA havde parallelt med det videnskabelige møde inviteret deres medlemmer til lokalaktiviteter og derfor var der udenfor konferencecenteret børneaktiviteter og optræden af en kendt Belgisk sangerinde. At være i Brügge var som at være hensat til tidligere tider. Middelalderlige slotte og meget flotte bygninger omkranser gadebilledet og brostene genlyder af hestevognene som kører i den indre by. Byen har kanaler hvor der er rundfart for turisterne og byen er udover sit smukke ydre kendt for chokolade & kager, produktion af god og meget stærk (munke) øl, samt muslinger tilberedt varieret. Helle fortæller om GBFs undersøgelse af gigtbørns fravær fra skole grundet sygdom. 20 Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 139

GBFbladet Medlemsorientering nr. 139 GBFbladet Medlemsorientering nr. 139 36. Årgang. Nr. 3 August 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 37. Årgang. Nr. 3 september 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 37. Årgang. Nr. 1 Februar 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 145

GBFbladet Medlemsorientering nr. 145 GBFbladet Medlemsorientering nr. 145 38. Årgang. Nr. 1 Februar 2013 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Formandens ord Februar 2013 Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget.

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 153

GBFbladet Medlemsorientering nr. 153 GBFbladet Medlemsorientering nr. 153 40. Årgang. Nr. 1 Februar 2015 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening www.gbf.dk Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 138

GBFbladet Medlemsorientering nr. 138 GBFbladet Medlemsorientering nr. 138 36. Årgang. Nr. 2 Maj 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening www.gbf.dk Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 144

GBFbladet Medlemsorientering nr. 144 GBFbladet Medlemsorientering nr. 144 37. Årgang. Nr. 4 December 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Formandens ord November 2012 Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget.

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 154

GBFbladet Medlemsorientering nr. 154 GBFbladet Medlemsorientering nr. 154 40. Årgang. Nr. 2 Maj 2015 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening www.gbf.dk Indholdsfortegnelse Formandens ord Maj 2015 Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget.

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt)

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Amy Sleimann 5.B Gimsing Skole Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Velkommen Med mor på arbejde Jeg skulle egentlig havde været med min mor på arbejde på B&O, men i stedet var jeg indlagt på Århus

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn D. 11. - 14. oktober 2015 i Skærbæk Kursus- og feriecenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk Praktiske

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Velkommen til aprilmødet. Tirsdag, den 17. april kl. 18:00 Vi slutter vores tema om at komme videre med et oplæg om hvordan man kan bruge skriftpsykologi

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Forår 2015 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 DETTE ER EN OVERSIGT OVER MUSKELSVINDFONDENS AKTIVITETER I 2015. Alle arrangementer foregår på Musholm ved Korsør www.musholm.dk, hvis ikke andet er angivet.

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 HVERDAGENS PROBLEMER KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER SKAL DER GIVES ØKONOMISK BELØNNING FOR IKKE AT HAVE SYGEFRAVÆR?

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Formålsbeskrivelse forældre: Konkret viden, værktøjer og

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere