GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GBFbladet Medlemsorientering nr. 140"

Transkript

1 GBFbladet Medlemsorientering nr Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN Gigtramte Børns Forældreforening

2 Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne optages uden undtagelse og i fuld udstrækning, men er ikke nødvendigvis dækkende for bestyrelsens opfattelse. Forsidefoto Kursus for nye familier i Fåborg Fotograf: Janne Engell Holm Bibliotek og Sekretariat Gigtramte Børns Forældreforening Skrænten Storvorde Tlf Redaktionsudvalg Helle Rasmussen Michael Graff Dorthe Tronier Formandens ord... 3 Jutta sidste hjørne... 5 Kirstens første hjørne... 6 GBF søger kontaktfamilie... 6 Anders og Dronningen... 7 Udvidet familiekursus... 8 Udvidet familiekursus - foreløbigt program... 9 Udvidet familiekursus - børneprogram Bestyrelsesmedlemmer søges! Foredrag i Skive Redaktør søges! Djurs Sommerland - en lokalaktivitet Landsdækkende lokalarrangement Kontaktfamiliekursus Reaktion på artiklen "flere børn behandles lokalt" PRES konference i Belgien Varmtvandstræning Kontaktfamilier og nyttige adresser Deadline til næste nummer er 10. januar Medlemsorientering nr. 140

3 Formandens ord Det kan betale sig at tage telefonen udenfor åbningstiden En mail med denne overskrift røg i bestyrelsens indbakke fra Helle Rasmussen i sekretariatet, der kunne fortælle, at hun var blevet ringet op på GBF telefonen udenfor telefontiden af Byrgesens Auto i Odense, der årligt afholder et marked. Overskuddet fra markedet er i år på kr. og dem vil de gerne donere til GBF. Jeg har været i Odense og modtaget den fine donation og nu er bestyrelsen gået i tænkeboks, så vi kan finde ud af, hvordan pengene bruges, så de gavner flest mulige medlemmer bedst. I august afholdte vi et landsdækkende lokalarrangement med stor succes. Det blev til to gode arrangementer med mange deltagende i Djurs Sommerland og BonBon land. Jeg vil gerne takke de enkelte familier, der med positiv indstilling tog til et af de to steder i stedet for det sted, de oprindelig havde tilmeldt sig. Bestyrelsen valgte at arrangere lidt ekstra denne gang, da der var en del nye familier der deltog. Så udover at betale for børnenes entré inviterede vi alle på frokost. Der blev bestilt borde så alle kunne mødes, spise sammen og få lejlighed til at tale med hinanden. Jeg deltog selv med min familie i Djurs Sommerland og her gik snakken i hvert fald over maden. Bestyrelsen har valgt at lave 2 landsdækkende lokalarrangementer hvert år. Vi har også besluttet at disse 2 arrangementer bliver planlagt den 1. lørdag i februar og den sidste lørdag i august hvert år. Dette har vi besluttet i håb om at flere bedre kan planlægge at deltage til arrangementerne. I Djurs Sommerland fik alle deltagende udleveret et GBF badge hver til at bære synligt på tøjet. En idé Iben T. Pedersen som vi helt sikkert vil bruge fremover, da man hele dagen kunne kende hinanden og turde tale til nogen man ikke kendte så godt. Der er ingen tvivl om, at den personlige kontakt mellem voksne og børn, og de relationer og netværk, der skabes igennem disse arrangementer på ingen måde kan erstattes af mails, telefon, nettet etc. Dette kan kun være et supplement til den personlige kontakt. Vi kan fra bestyrelsens side kun opfordre til at deltage i de forskellige arrangementer, samt komme med ideer til nye arrangementer, eller selv tage initiativ til at få igangsat et lokalt arrangement. Har man nogle tanker til dette, er man altid velkommen til at kontakte sekretariatet. Den første weekend i november afholdte vi årets 2. introduktionskursus. Kurset for nye familier er blevet omdøbt, da vi synes introduktionskursus er mere dækkende for tilbuddet. Det blev en weekend for 12 familier, hvilket vi er rigtig glade for, da vi følger udviklingen på bevillingen af kurser meget nøje. Bestyrelsen har de sidste måneder arbejdet intenst med programmet for Udvidet Kursus næste år. Også her nytænker vi, idet vi næste år laver 2 sideløbende spor med foredrag. Det vil sige at udbuddet November Årgang. Nr. 4 03

4 bliver større og vinklerne bredere. Det skulle gerne give jer alle en meget bedre mulighed for at søge kurset, hvor foredrag vælges ud fra netop jeres families situation. En forudsætning for at få kurserne bevilget er at, det gør jer bedre i stand til at passe, pleje og opdrage jeres barn i eget hjem. Så når I skriver ansøgningerne er det vigtigt at I fortæller sagsbehandleren, hvorfor de forskellige foredrag har relevans for netop jeres familie og jeres situation. I sidste blad måtte jeg fortælle at Lars Sleimann var stoppet i bestyrelsen. I hans sted er suppleant Bianca Ringby indtrådt i bestyrelsen. Bianca har også overtaget hvervet som sekretær. Desværre må jeg i dette nummer fortælle at vores 2. suppleant Ulla K. er stoppet efter sommerferien af personlige årsager. Vi takker Ulla for den tid hun har været med. Michael har også valgt at stoppe. Michael har fået job og skal samtidig skrive sin Bachelor. Jeg har fuld forståelse for at Michael ikke længere har den fornødne tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet og ønsker ham held og lykke med sin opgave og tillykke med jobbet. Det vil sige at bestyrelsen indtil generalforsamlingen i marts måned er uden suppleanter, mangler et bestyrelsesmedlem og dermed er nede på 6 personers arbejdskraft. Suppleanterne deltager i møderne og i bestyrelsesarbejdet på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne. På sidste bestyrelsesmøde drøftede vi mulighederne for at uddelegere nogle arbejdsopgaver. Derfor søger jeg i dette blad en bladredaktør. Der vil komme lignende jobopslag i bladet og på hjemmesiden. Jeg håber at flere udover bestyrelsen, vores kontaktfamilier, messehold og rejseudvalg kunne tænke sig at bidrage i form af frivilligt arbejde og på den måde være med til at gøre GBF til en endnu stærkere og langt mere synlig forening. Rigtig mange foreninger bruger Facebook men ikke GBF! Jeg har rettet henvendelse til nogle forskellige facebook-grupper med navne der lå meget tæt op af Gigtramte Børns Forældreforening og bedt dem ændre navn på gruppen, da vi kunne se at nogle skrev beskeder til bestyrelsen på gruppens væg. Vi har drøftet flere gange i bestyrelsen om vi skulle oprette en FB gruppe, men kommer hver gang frem til det samme svar. Vi har ikke ressourcer, tid eller lyst til at varetage det arbejde det er at passe en sådan gruppe. Vi arbejder intensivt på at få opdateret vores hjemmeside og vores medlemsforum, og prioriterer vores kræfter herpå. Vi har intet at udsætte på grupperne på Facebook, men henstiller til at gruppens navn og beskrivelse gør det let for andre at se, at det ikke er en officiel foreningsgruppe med bestyrelsen bag. I august havde Helle R. og jeg møde med daværende undervisningsminister Troels Lund Poulsen sammen med Gigtforeningen. Troels Lund Poulsen lovede at gå videre til KL med vores ønske om at få bekendtgørelsen om sygeundervisning revideret. Men meget er jo sket siden august. Vi har sendt et brev til den nye undervisningsminister Christine Antorini og håber at også hun vil mødes med os. Og skal vi så ikke satse på at den ældste bekendtgørelse i landet snart revideres så det ikke længere er et spørgsmål OM vores børn får den nødvendige sygeundervisning, men en selvfølge efter 15 dages sygefravær. Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Iben Trabjerg Pedersen 04 Medlemsorientering nr. 140

5 Juttas sidste hjørne Hermed mit sidste indlæg til GBFs blad. Og det er en begrænset god nyhed, som I måske allerede kender. Det er partierne bag satspuljen, der er blevet enige om, at hæve loftet over tabt arbejdsfortjeneste fra kroner om måneden til et ydelsesloft på kroner for forældre, der ønsker at passe deres syge barn i eget hjem. Denne ændring gælder fra 1.juli Det er absolut et skridt i den rigtige retning. Men når jeg mener, det er en begrænset god nyhed, er det selvfølgelig fordi, der stadig vil være forældre, som vil have et indtægtstab, og herved ikke bliver fuldt kompenseret. Men det er nok, så langt, vi kan komme denne gang. Jeg håber dette er første skridt i retning af, at kompensationsprincippet i dansk handicappolitik igen bliver taget alvorligt." Jeg har i den sidste tid fået spørgsmål om, hvilke regler der gælder, når man tidligere, dvs. før 2010, har modtaget tabt arbejdsfortjeneste, hvorefter barnet kommer ind i en god periode, således at lønkompensationen stopper. Herefter kan det jo ske, at gigten forværres, hvorefter der er et fornyet behov for tabt arbejdsfortjeneste. På baggrund af de forventede lovændringer, som blev oplyst af Socialministeriet under kurser afholdt af Servicestyrelsen, meddelte jeg to familier via telefonrådgivningen, at lønkompensationen ville fortsætte uforandret, blot med pause. Altså efter de gamle regler. Dette er desværre ikke tilfældet, idet jeg efterfølgende er blevet bekendt med, at disse regler ikke blev vedtaget i den forventede form. Forholdet nu er sådan, at der skal påbegyndes en ny sag, når sygdommen bliver aktiv igen. De familier, som således skal ansøge om tabt arbejdsfortjeneste på ny, bliver omfattet af de nye regler, som er beskrevet ovenfor. Endvidere gælder der en særlig overgangsordning, hvorefter borgere, der har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i 2010, skal have fastsat ydelsen uden hensyntagen til ydelsesloftet, altså efter de gamle regler. Jeg håber derfor, at de berørte familier læser indlægget i GBFs blad, da jeg i sagens natur ikke har de nævnte familiers navne. Som jeg startede med at antyde, stopper jeg mit arbejde i Gigtforeningens Rådgivning til nytår og går på Folkepension. Heldigvis kan jeg samtidig oplyse, at det bliver Socialrådgiver Kirsten Kokborg, som efterfølger mig. Kirsten har arbejdet i Gigtforeningen i mange år, de sidste år i Gigtforeningens Socialpolitiske afdeling. Tak for alle spørgsmålene og tak til alle de dejlige voksne og børn, jeg har mødt. Mange kærlige hilsener Jutta de Place November Årgang. Nr. 4 05

6 kirstens første hjørne Kære GBF Mit navn er Kirsten Kokborg. Jeg er 43 år og har været ansat i Gigtforeningen de seneste 12 år. Som I kan læse i Juttas indlæg i dette blad, går Jutta på folkepension ved udgangen af dette år. Jutta og jeg har gennem mange år været kollegaer i Gigtforeningen, og jeg har ligesom mange, mange andre sat stor pris på Juttas store socialfaglige viden og omsorgsfulde indsats. Jeg overtager Juttas funktion I Rådgivningen som leder og socialrådgiver fra januar Da jeg i sin tid blev ansat i Gigtforeningen var det i Rådgivningen. På et tidspunkt skete der nogle organisatoriske ændringer. Der blev oprettet en social- og sundhedspolitisk afdeling, som jeg blev en del af. Her har jeg arbejdet en årrække og har herigennem haft et politisk samarbejde med GBF især omkring manglende sygeundervisning til børn med gigt. Jeg glæder mig til igen at rådgive og håber på et fortsat givende og brugbart samarbejde med GBF. Jeg vil ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Bedste hilsen kirsten kokborg Annonce: gbf søger kontaktfamilie i det Midt-Vestjyske Da en af GBFs erfarne kontaktfamiler ønsker at stoppe, søger GBF nu familier i nævnte områder til at varetage funktionen som kontaktfamilier. På kan du læse GBFs vedtægter for kontaktfamilier og kan du/i opfylde betingelserne der er listet her,og har interessen for at forestå den telefoniske kontakt til nyligt indmeldte familier med børn med gigt i GBF, så skal du/i være meget velkomne til at sende en ansøgning til sekretariatet. I ansøgningen skriver du/i lidt om jer selv og hvorledes du/i tænker jer kvalificeret til at varetage funktionen. Hvert år i september afholder GBF møde for foreningens kontaktfamilier hvor ny viden og erfaingsudveksling er på dagsordenen og I vil blive tilknyttet en mentorkontaktfamilie i den første tid som I kan sparre med. Vi ser frem til at høre fra jer. Bestyrelsen i gbf 06 Medlemsorientering nr. 140

7 anders og Dronningen Citat fra Sjællandske onsdag den 16 november Her er Anders, 7 år, fra Tystofte udenfor Skælskør, han er blomsterdreng og skal overrække blomster til HH Dronning Margrethe i anledning af gigtforeningens 75 års jubilæum i Tivoli medio november. Dronningen er protektor for Gigtforeningen. Anders har børneleddegigt og GBF er rigtig stolte af at Anders har haft mod på denne store opgave. Og billederne viser med al tydelighed at Anders har klaret opgaven på flotteste vis. Fotograf: Jakob Carlsen, Gigtforeningen November Årgang. Nr. 4 07

8 Udvidet familiekursus Så nærmer tiden sig for afholdelsen af GBF s udvidede familiekursus Kurset holdes på Hotel Comwell, Skovbrynet 2, 6000 Kolding i weekenden den 9. til den 11. marts GBFs bestyrelse har valgt at forældreprogrammet til marts 2012 deles i to spor- et spor for forældre til børn hhv. over og under 10 år med fokus på de problematikker, der er aktuelle i familiernes hverdag. Familierne er velkomne til at gå til de foredrag, de finder relevante eller dele sig, som det nu kan lade sig gøre. Såvel børne- som forældreprogrammet er planlagt på baggrund af ønsker fra forældrene samt svar fra evalueringerne på GBFs udvidet familiekursus Der gøres opmærksom på, at deltagelse i kurset kræver, at både kontingent til og med 2012 samt deltagergebyr skal være registreret betalt i sekretariatet. Er du enkeltmedlem kan du højest tilmelde 1 voksen og 2 børn. Der vil være en øl eller sodavand inkluderet henholdsvis frokost og middag. Øvrige drikkevarer skal deltagerne selv betale i løbet af weekenden og afregne separat ved ud checkning. Da kurset er handicaprettet er der mulighed for at få dækket rejseudgifter, ophold, kursusafgift, hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste og pasningsudgifter til børn, der eventuelt ikke skal med på kurset. Udgifterne dækkes gennem servicelovens 41 om merudgifter. Vil I sikre jer en plads på deltagerlisten så tilmeld jer via hjemmesiden eller på telefon Deltagerbetalingen for Udvidet Kursus 2012 er: Voksne og børn fra 13 år kr Børn mellem 0-12 år kr ,- 08 Medlemsorientering nr. 140

9 Udvidet Familiekursus Foreløbig program 2012 Fælles session: Fredag den 9. marts Indkvartering Middag Kort velkomst ved GBFs formand samt præsentation af børnepasserteamet og weekendens aktiviteter for børn og unge Oplægget for netværksgruppernes drøftelse er klip fra GBFs nye film om børneleddegigt, formulerede spørgsmål som struktur for drøftelsen og herefter diskuteres temaet med det formål, at forældrene får udvekslet erfaringer og holdninger og får flere nuancer på det tema, som er aktuelt for dem i deres hverdag med et barn med gigt. Temaerne er som følger og tilmeldingen til hver enkelt tema sker ved tilmeldingen til kurset på Diagnosen Om tiden op til diagnosen, selve diagnosen og dennes betydning for barnets liv og livet i familien. Behandling Forskellige muligheder for at behandle børneleddegigten, om at skulle give sit barn medicin, om virkninger/bivirkningers betydning for barnets hverdag og om at huske medicinen Aktivitet Om gigt og aktivitet og om at huske at holde pauser Søskende Om søskendes reaktioner på at en søster/bror har gigt, om forældrenes overvejelser og muligheder for at få hjælp Førskole Om børneleddegigt ved små børn, om barnets vekslende funktionsniveau, om gigtens usynlighed og om at informerer om gigten i forhold til venner, familie, børnehave osv. og om at komme igennem det som en hel familie Mellemtrin Om at være skolebarn og have gigt & smerter, det irriterende ved gigten, hvor og hvordan findes den gode hjælp, om skolegang, smerter og behandlings-kontroller og om kreative løsninger på hverdagens udfordringer Teenager Om at overkomme træthed, smerter, begrænsninger i hverdagen, om hvordan gigt mærkes, om hjælpemidler, skolegang, fravær fra skole, om andres reaktioner og om at skulle forklare sig, om at ville sin sport/fordele ved at dyrke sin sport og om prisen der skal betales Familien Om alt det, der skal passes ind i hverdagen på grund af gigten, om det kaotiske 1. år efter diagnosen, om reaktioner & bekymringer i familien, søskende og forældre imellem, om ikke at kende dagen, om altid at have en Plan A & en plan B, om prioritering af den gode tid og om at stimulere sit barn til sociale og uddannelsesmæssige aktiviteter og om at balancere mellem at slå til på jobbet og i familien Forældre Om at prioritere hinanden og parforholdet, om planlægning af at være sammen, om at overkomme den dårlige samvittighed, om vilkårene og om at få November Årgang. Nr. 4 09

10 familien til at hænge sammen, om at mødes med andre der er i samme båd og om mænd og kvinders forskelige reaktionsmønstre og om alligevel at finde sammen. Lindring Om smerter set fra lægens, forældrenes og barnet med gigts synsvinkel, om behandling og lindring om hvad der virker godt og om konsekvenserne for barnet i hverdagen. Hjælp Hvor og hvordan findes den gode hjælp til at få hverdagen til at fungere med et barn med kronisk sygdom Kaffe & evt. fortsat erfaringsudveksling i netværksgrupperne. Lørdag 10. marts Hvordan kan der på en og samme tid syntes at være ro i gigten og alligevel forekommer der ved barnet med gigt nytilkomne led, bevægelses-indskrænkninger, smerter og træthed? Hvordan kan man forklare dette kan man tale om en usynlig gigt? Foredraget tager udgangspunkt i ovenstående paradoks og fortæller hvad man ved om emnet og hvilke perspektiver der er for fremtiden Frokost Socialrådgiver Gitte Madsen holder oplæg vedr. hjælp og støtte til barnet/den unge i forhold til hjælp i hjemmet, børnehaven, skolen til barnet med gigt i forhold til hjælpemidler, medicin, tabt arbejdsfortjeneste, sygefravær osv. Der vil være mulighed for spørgsmål undervejs Mulighed for hvil eller gåture inden aftenens program starter. Søndag den 11. marts Formand Line Agersnap præsenterer Foreningen af Unge med Gigt (FNUG). Hvad er FNUG og hvilke muligheder er der for barnet fra 12år og opefter i FNUGs regi? Opsamling og diskussion af netværksgruppernes arbejde fra fredag aften- er der emner som nestyrelsen skal prioritere i det kommende års arbejde? Ved formand Iben Trabjerg Pedersen Mindfullness er en metode til at øve nærvær, opmærksomhed og tilstedeværelse ved blot at forholde sig til, hvad der rent faktisk sker i situationen uden at forhold sig fortolkende til enhver situation. Forældre til børn med gigt oplever sig ofte stressede og belastede af nye opgaver, bekymringer og reaktioner i familien når et barn bliver ramt af kronisk sygdom. Formålet med oplægget er at demonstrere en stress reducerende metode til anvendelse i familiens hverdag. Psykolog Diana June Pedersen fra Gigtforeningen præsentere et oplæg, der vil varierer mellem præsentation af metoden og mindre øvelser Evaluering af kurset og afslutning Frokost Alle ønskes en god hjemrejse. Session for forældre til børn under 10 år Lørdag 10. marts Foredrag om regnbuehindebetændelse i øjnene, som en alvorlig komplikation til børneleddegigt. 10 Medlemsorientering nr. 140

11 Hvilke symptomer er der, hvor ofte skal barnet til kontrol & hvilke behandlingsmuligheder findes der. Hvilke sammenhænge er der mellem gigtaktivitet i leddene, gigttype og risici for, at regnbuehindebetændelse vil optræde ved dit barn. Ved Overlæge Susanne Kragh, Århus Kommunehospital, Øjenafdelingen Psykologerne Charlotte Jensen & Majken Berg sætter de mindre børn med gigt på dagsordenen. Mange mindre børn med gigt får jævnligt taget blodprøver, får gigtmedicin som injektion, får ledpunktur og anlagt venflon og såvel barnet, som forældrene, kan opleve disse situationer i hverdagen som overgreb mod barnet. Forældre kan bekymre sig om hvorvidt disse oplevelser i barnealderen kan give barnet ar på sjælen eller påvirke det på anden vis fra barnealder til ung voksen. Spørgsmålet er hvad findes der af viden om dette emne og hvordan hjælper man bedst sit mindre barn og sig selv i de førnævnte situationer? Charlotte & Majken giver deres bud på ovennævnte. hverdagen, og hvilke muligheder er der for at hjælpe og støtte den unge med kronisk sygdom bedst. De vil gennem en præsentattion af hvad man ved om emnet fra undersøgelser & forskning og hvad de selv har fået af erfaringer indenfor området ungdomsmedicin sætte fokus på kommunikationen med den unge der lider af en kronisk sygdom Overlæge Carsten Heuck og sygeplejerske Susanne Sørensen fra Skejby Universitetshospital fortæller om international viden om børn/unge med gigt og overgangen mellem børne- og voksenreumatologien. Hvad har betydning for at overgangen opleves positivt af den unge og af familien? Hvordan forberedes overgangen bedst i forhold til den unge og i forhold til forældrene? Hvornår kan man med fordel starte overgangen og hvad skal der lægges vægt på? Carsten & Susanne fortæller om de lokale planer i Skejby og præsenterer ligeledes hvad der arbejdes på mere bredt i DK i forhold til emnet. Session for forældre til børn over 10 år Lørdag 10. marts Foredragets fokus handler om at være forældre til en teenager med kronisk sygdom. Oplægsholdere fra Videnscenter for Ungdomsmedicin ved Rigshospitalet vil sætte fokus på hvori udfordringerne består i, i November Årgang. Nr. 4 11

12 Udvidet Familiekursus Børneprogram Program for børn og unge Udvidet Kursus 2012 På Udvidet Kursus skal alle børn tilmeldes en af 4 aldersgrupper. Børn 0-2 år: Skal lege, hygge og sove til middag osv. sammen med børnepasserne. Børn 3-5 år: Skal lege, sove til middag, spille musik, lege sanglege og benytte sig af forskellige tilbud på hotellet. Denne gruppe tilbydes tegnegruppe sammen med Psykolog Charlotte Jensen. Det er nødvendigt at tilmelde barnet til dette tilbud. Børn 6-11 år: Skal fredag aften lave teambuilding som afsluttes med en gang Zumba sammen med de unge på år. Lørdag og søndag inddeles gruppen i 4 workshops. Alle børn skal være tilmeldt en workshop. Der kan vælges imellem: Hele gruppen (alle 4 workshops) tager i bowlinghallen lørdag eftermiddag. Derudover kan børn med gigt tilmeldes visualiseringsgrupper ved Psykolog Charlotte Jensen. Unge år: Skal fredag aften lave teambuilding som afsluttes med en gang Zumba sammen med gruppen 6-11 år. Lørdag og søndag stilles forskellige aktiviteter til rådighed, f.eks. bordrollespil, brætspil, playstation osv. Tag gerne egne spilleinstrumenter med. Lørdag eftermiddag tager vi i svømmehallen og træner AquaPunkt (Gigtforeningens træning i vand) og andre vandlege. Derudover kan søskende til børn med gigt tilmeldes samtalegrupper ved Psykolog Charlotte Jensen. Søndag kommer FNUG (ForeningeN for Unge med Gigt) og fortæller de unge om foreningen og hvilke aktiviteter de kan tilbyde de unge mennesker. Rollespil: Laver våben og leger rollespil. Krea: Ansigtsmaling, kartoffeltryk, perler, smykker, tegning/maling, en kæmpe lang fælles tegning. De kan også fremstille materiale til teatergruppen. Naturgruppe: Går i skoven, på legepladsen laver bål o.lign. Teatergruppe: Øver et forudbestemt teaterstykke. 12 Medlemsorientering nr. 140

13 har du lyst til at hjælpe... - alle familier med gigtbørn i Danmark med at få bedre vilkår? Fakta er, at vi er kommet til et år, hvor 4 bestyrelsesmedlemmer/suppleanter er på valg til marts. Imidlertid ønsker de at hellige sig andre ting efter flere år som engagerede bestyrelsesmedlemmer. nye kræfter må derfor findes - er det mon noget for dig? Det eneste, der kræves, er godt med tid og lyst - og en netforbindelse, GBF arrangerer en mailadresse til dig. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der mødes 5-6 gange årligt, mest i Fredericia. Inden bestyrelsesmødet kan alle komme med forslag til indholdet af dagsordenen. Mødet har en varighed af 6 timer, hvor punkterne drøftes, der træffes beslutninger og opgaverne fordeles mellem bestyrelsens medlemmer til videre arbejde/planlægning. På hvert bestyrelsesmøde er der visse faste punkter jf. bestyrelsens forretningsorden. Herudover er det de nuværende og kommende projekter/aktiviteter/kurser der er på dagsordenen så alle i bestyrelsen er ajourførte med status på førnævnte. Der er herudover også plads til andet og der er både grin og alvor på bordet undervejs i mødet. Fordelingen af opgaverne der skal løses i foreningen byder man ind på alt efter tid og interesse og ikke mindst hvad man er god til. Små arbejdsgrupper dannes således, og bestyrelsesmedlemmerne aftaler indbyrdes, hvor og hvordan man vil løse opgaven. opgaverne kan f.eks. være: - forslag til ændringer til hjemmesiden - planlægning af ridelejr/aktivitetslejr - kontakt til foredragsholdere - planlægning af kurser for nye familier - planlægning af udvidet kursus - deltagelse i samarbejde med Gigtforeningen - deltagelse i samarbejde med andre lande omkring gigtbørn Der er selvfølgelig tale om frivilligt ulønnet arbejde, men telefonudgifter og kørsel til møder dækkes af GBF. Vi håber, du har lyst til at være med til marts - tænk over det. Kontakt evt. én fra bestyrelsen for yderligere oplysninger, se bagest i bladet. Skulle du imidlertid ikke have mod på en post i bestyrelsen, men gerne vil hjælpe med en eller flere aktiviteter alligevel, hører vi gerne fra dig på November Årgang. Nr. 4 13

14 Foredrag i Skive en helt fantastisk aften blev afholdt af gigtforeningens kreds i Skive. Det var 2. foredrag af i alt 6 om børnegigt, som afholdes i forbindelse med Gigtforeningens 75. års jubilæum. Godt 50 personer mødte frem og hørte 2 gode foredrag af Professor Troels Herlin, SKS, og fysioterapeut Mette Nørgaard, SKS. Gigtforeningen og Gigtramte Børns Forældreforening var begge repræsenteret med en stand. Der blev i pausen og efter foredragene også tid til mange spørgsmål kunne besvares. GBF takker Troels Herlin, Mette Nørgaard og GF for det fine arrangement. Vi er glade for at så mange mødte frem for at høre det og at GF også har fokus på børnegigt. Bestyrelsen har travlt! Vores forening har vokset sig stor og bestyrelsen arbejder mange timer for foreningen. Vi har drøf- tet mulighederne for at uddelegere nogle af arbejdsopgaverne og søger derfor flere frivillige kræfter. I mange år har opgaven som bladredaktør været en naturlig del af bestyrelsesarbejdet, men nu kunne vi rigtig godt tænke os at bladredaktøren for vores GBF blad ikke er et bestyrelsesmedlem. Så kunne DU tænke dig at lave et stykke frivilligt arbejde for Gigtramte Børns Forældreforening uden at deltage i bestyrelsesarbejde er her en oplagt mulighed. Som bladredaktør har man ansvaret for at indsamle artikler, information osv. der skal i bladet som udkommer 4 gange om året. Vi har en skabelon for, hvordan det plejer at blive stillet op, så du skal ikke starte med at opfinde den dybe tallerken. Dernæst har du kontakten med vores trykkeri, som står for opsætning og trykning. Et af bestyrelsesmedlemmerne vil fungere som kontakt ind og ud af bestyrelsen. I starten vil du få den hjælp og vejledning du har brug for, indtil du lige så stille overtager hele funktionen. Du vil aldrig komme til at stå alene med ansvaret, men altid have mulighed for at hente hjælp i bestyrelsen og i sekretariatet. 14 Medlemsorientering nr. 140

15 Djurs Sommerland - et GBF lokalarrangement D. 27. august var det tid til vores arrangement i GBF: en hel dag i Djurs Sommerland! Vi mødtes ved indgangen kl og allerede et kvarter efter, var alle 58 børn og voksne klar til at gå ind. Herefter havde vi reserveret plads til fælles morgenmad, hvor vi nød rundstykkerne fra Ryomgaaard Bageri- tak hertil for de sponsorerede rundstykker. Børnene slugte hurtigt maden og var utålmodige for at komme til at prøve forlystelserne, men vi havde alligevel tid til at få snakket lidt ved bordene. Der var mulighed for at få udleveret GBF-badges, og den mulighed tog de fleste heldigvis imod. Det gjorde det en del lettere at kende hinanden igen rundt omkring i parken. Så gik det ellers muntert for sig, og alle kunne prøve det, de helst ville. Vejret var ikke for varmt, ikke for koldt og næsten tørt, så det kunne næsten ikke være bedre. Dernæst mødtes vi igen kl til fælles frokost. Igen må det siges, at alle var præcise - tak for det. Alle var på plads til tiden, og så blev der spist pizza og salater til den store guldmedalje. Ganske vist var der kø til maden, men det blev taget med godt humør. Hen over bordet blev de bedste forlystelser diskuteret børnene imellem, mens de voksne bl.a. fik mulighed for at lufte diverse oplevelser med sagsbehandlere, skoler osv. Mætte i maven var det så på med vanten igen - flere ting skulle prøves. Nogle gik med deres egen familie, andre i små grupper, indtil man selv synes, at man havde fået Djurs Sommerland nok for den dag. Vi håber, alle havde en god dag, og at I har lyst til at komme med igen næste år. Hvis nogen har gode forslag hertil, er de naturligvis meget velkomne. Venlig hilsen Helle Nielsen Kasserer i GBF November Årgang. Nr. 4 15

16 Landsdækkende lokalarrangement Den 4. februar 2012 gentager GBF succesen fra i sommer, med et landsdækkende lokalarrangement for alle GBF familier. GBF vil i hele landet tage i Legeland, hvor børnene kan lege og voksne kan tale sammen. GBF betaler for indgangen til de deltagende børn og vil sørge for fælles morgenmad, hvor vi kan mødes og aftale dagen, samt samle os til frokost, hvor vi kan spise vores medbragte mad sammen og dele lidt erfaringer fra de forskellige aktiviteter. Da bestyrelsen er godt optaget af det kommende udvidede kursus, vil vi gerne have nogle medlemmer til at hjælpe os med at arrangere dagen. Det kan være at tage i mod, hjælpe med at arrangere morgenmaden, tage billeder og lidt notater til bladet/hjemmesiden eller afsøge for at lave en god aftale med et Legeland i nærheden. Vil du være aktiv i dette så send en mail til Helle i sekretariatet på Du kan læse mere konkret om lokalarrangementet i nærheden af dig på hjemmesiden efter nytår. Der vil ligeledes blive udsendt en nyhedsmail om sted og tilmeldingen- tiden den 4. februar må I hellere reservere med det samme. Vi håber på der er lige så stor tilslutning, som ved sommerarrangement og ser frem til en dejlig dag sammen i foreningen. På gensyn til februar 16 Medlemsorientering nr. 140

17 Venstre: Psykolig Charlotte Jensen. Billedet til højre: Deltagerne lyttede til Charlottes spændende foredrag om familiens problemer når et barn får gigt. Kontaktfamilie kursus GBFs Kontaktfamilier mødes én gang årligt hvor der lørdagen igennem er et fastsat program med foredragsholder & nyt fra bestyrelsen og ikke mindst erfaringsudveksling kontaktfamilierne imellem. Kontaktfamilierne i GBF kontakter årligt omkring 75 nye familier og gør dermed et meget stort og vigtigt arbejde for foreningen. Kontaktfamilierne mødes med deres familier, arrangerer selv weekenden i samarbejde med bestyrelsen og formand Iben Trabjerg Pedersen og Helle Rasmussen fra sekretariatet, deltog i lørdagens møde. Psykolog Charlotte Jensen holdt et meget spændende foredrag lørdag formiddag for kontaktfamilierne på baggrund af hendes kendskab til familiens problemer når et barn rammes af gigt. Stedet i år var Skærbæk Feriecenter, Sønderjylland, og Cindi & Arne var de lokale planlæggere og der skal fra kontaktfamilierne og bestyrelsen lyde en særlig tak til Cindi og Arne for deres store arbejde. November Årgang. Nr. 4 17

18 Redaktionen har modtaget dette læserbrev fra Carl holst, som reaktion på artiklen "flere børn behandles lokalt" som gbf bragte i august udgaven af gbf bladet. efterfølgende bringes Formand Iben Trabjerg Pedersens svar: Som far til et gigtramt barn kom det noget bag på mig, da jeg i august læste artiklen med overskriften flere børn behandles lokalt her i bladet. Flere børn behandles lokalt - Med den nye specialeplan bliver vejen til specialisterne længere og mere besværlig, frygter Iben Trabjerg Pedersen, formand for GBF. Af journalist Charlotte Rafn Ved årsskiftet trådte den nye specialeplan for behandling af gigtramte børn i kraft. Her tager Sundhedsstyrelsen stilling til hvilke patienter, der skal behandles hvor. For gigtramte børn betyder det, at færre børn i fremtiden kommer til behandling på de såkaldte centerhospitaler, Aarhus Universitetshospital Skejby og Rigshospitalet. Specialisterne her skal udover ukomplicerede forløb fra henholdsvis Region Midt og Region Hovedstaden kun tage sig af forløb, der skønnes at være komplicerede. Børn med ukomplicerede forløb fra de øvrige regioner skal behandles på børneafdelinger i den region, hvor de bor. Formanden for Gigtramte Børns Forældreforening, Iben Trabjerg Pedersen, er bekymret over den decentralisering, som specialeplanen er udtryk for. - Jeg frygter, at regionerne holder for længe på børnene. Det er lægerne her, der skal afgøre hvilke børn, der har komplicerede forløb og dermed skal videre til specialafdelingerne, men lægerne på regionshospitalerne har ikke samme kompetencer inden for diagnosticering og forudsigelse af sygdomsforløb som lægerne på centerhospitalerne. Konsekvensen kan blive, at der kommer til at gå længere tid, inden børnene får den rigtige behandling, siger hun. Hidtil har stort set alle gigtramte børn været omkring enten Universitetshospital Skejby eller Rigshospitalet tidligt i deres sygdomsforløb, og herfra er der taget stilling til børnenes fremtidige behandling. Samarbejdsaftaler Troels Herlin, professor, dr.med., Aarhus Universitetshospital Skejby, mener, at Iben Trabjerg Pedersens bekymring for den regionale behandling er ubegrundet. I forbindelse med specialeplanen er der August Årgang. Nr _medlemsblad_aug2011.indd 5 19/08/ I artiklen problematiserer formanden for GBF, at den nye specialeplan gør, at flere børn fremover skal behandles lokalt. Altså at færre børn i fremtiden vil blive henvist til Skejby Sygehus og Rigshospitalet. Ukomplicerede forløb skal nemlig fremover foregå i barnets egen region og kun komplicerede tilfælde skal til Aarhus og København. Ud over at være far til et gigtramt barn er jeg også regionsrådsformand i Region Syddanmark. Og jeg synes faktisk beskyldningerne om, at regionerne vil holde for længe på børnene og altså ikke vil give dem den bedst mulige behandling, er skudt forbi. Jeg kan hilse at sige, at hverken regioner eller, de dygtige læger vi har ansat, sætter egne hensyn foran gigtramte børns. Min egen søn er i behandling på Odense Universitets Hospital og jeg kan ganske enkelt ikke genkende den mistænkeliggørelse, som Iben Trabjerg Pedersen lægger for dagen. Hun skriver direkte, at lægerne ikke har samme kompetencer inden for diagnosticering og forudsigelse af sygdomsforløb altså at de er ikke gode nok. På Odense Universitetshospital har vi oplevet en yderst professionel behandling og overvågning. En behandling som er blåstemplet af Sundhedsstyrelsen. Derfor er det også dejligt at se, at Troels Herlin fra Skejby skyder hendes kritik ned, og kalder den ubegrundet. Det ville klæde Iben Trabjerg Pedersen at kunne dokumentere sin kritik og ikke som her at mistænkeliggøre vores dygtige læger og sygeplejersker på et særdeles løst grundlag. Gigtramte Børns Forældreforening er til for at informere ikke for at skabe usikkerhed. Carl holst Regionsrådsformand og far til Magnus (gigtramt barn) Kære Carl Holst Mange tak for din respons på artiklen Flere børn behandles lokalt i GBFs medlemsblad august Det er et meget vigtigt område du har valgt at kommentere, så jeg håber, at mine følgende begrundelser kan bidrage til at præciserer dette bedre. Jeg vil starte med at kommentere det sidste du skriver At GBF er til for at informere- ikke for at skabe usikkerhed. Det kan jeg kun give dig ret i - artiklen fra august nummeret er bragt med det sigte at informere GBFs medlemmer om de ændringer som Sundhedsstyrelsen (SSTs) 18 Medlemsorientering nr. 140

19 Specialeplan for Pædiatri medfører for organiseringen af behandlingen af børn med gigt i Danmark. At jeg i artiklen viderebringer mine bekymringer på baggrund af ovennævnte mener jeg også er at informere og det er ikke ens synspunkter jeg er ude efter, det er helt fint at GBF har sine bekymringer og at overlæge Troels Herlin i artiklen giver udtryk for at, det har han ikke. Du skriver i dit brev Og jeg syntes at beskyldningerne om, at regionerne vil holde for længe på børnene -og altså ikke vil give dem den bedst mulige behandling, er skudt forbi I artiklen citeres jeg for at Jeg frygter, at regionerne holder for længe på børnene. Det er lægerne her, der skal afgøre hvilke børn, der har komplicerede forløb og dermed skal videre til specialafdelingerne, men lægerne på regionshospitalerne har ikke samme kompetencer inden for diagnosticering og forudsigelse af sygdomsforløb som lægerne på centerhospitalerne. Konsekvensen kan blive, at der kommer til at gå længere tid, inden børnene får den rigtige behandling. Jeg mener fortsat at kunne frygte, at ovennævnte kan ske, ikke fordi regionssygehusene VIL holde på gigtbørnene, men fordi skelnen mellem hvad der er kompliceret og ikke-kompliceret børnegigt kræver stor klinisk erfaring, hvilket ofte kommer med et stort patientgrundlag, som jeg mener, kan være svær at have når man skal behandle børn med gigt i en nyoprettet funktion i en region. Som GBF anskuer dette, har nogle regioner fået en funktion inden ex. et tværfagligt børnereumatologisk team var etableret, og der skal ingen tvivl være om, at GBF havde ønsket det omvendte for de gigtramte børn og deres familier jf. foreningens gentagne henvendelser til SST de sidste par år. Børneleddegigt har mange facetter og involverer mange sider af barnets fysiske, psykiske og sociale liv, og familiens liv, hvorfor de tværfaglige kompetencer er nødvendige at familierne møder, - også på regionshospitalerne. Det vil naturligt komme med tiden, som Specialeplanens grundidé udmøntes, men her og nu ser GBF dette som et kvalitetsmæssigt skridt tilbage i forhold til den tidligere Specialeplan. Jeg udtaler mig ingen steder i artiklen om at lægerne el. regionerne ikke VIL give gigtbørnene den bedst mulige behandling, men jeg påpeger konsekvenserne af SSTs nye Specialeplan for de børn, der ikke bor i en region, hvor der er sammenfald mellem regions- og højt specialiseret funktion som ex. i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. I region Syddanmark, som artiklen beskriver, er der på OUH ligeledes et yderst velfungerende børnereumatologisk team, der gennem en samarbejdsaftale med RH varetager region-og højtspecialiseret funktion på ét og samme sted. En sag kan som bekendt ses fra mange sider, - i artiklen præsenteres GBFs medlemmer for hhv. overlæge Troels Herlin, overlæge Freddy Krarup og undertegnedes side. Der præsenteres positive og kritiske syn på Specialeplanen og jeg finder, ved gennemlæsning af artiklen igen, ingen steder, hvor jeg mener, at jeg mistænkeliggøre vores dygtige læger og sygeplejersker på et særdeles løst grundlag. Min kritik er rettet mod SSTs Specialeplan, mod decentralisering af behandlingstilbuddet til en ganske lille patientgruppe, børn med gigt og deres familier, - min kritik er ikke rettet mod de fagprofessionelle, der arbejder for og med gigtbørnene og deres familier hver dag i ambulatorier og på sengeafsnit rundt omkring i Danmark. Iben Trabjerg Pedersen Formand i GBF November Årgang. Nr. 4 19

20 PRES konference i Brügge, Belgien Medio september rejste Formand Iben Trabjerg Pedersen, Janne Engell Holm og Helle Rasmussen til Brügge i Belgien for at deltage i årets børnegigtkonference. Under den årlige konference afholdes ligeledes de Europæiske Forældreforeningers (ENCA) møde. I år var det meget positivt at se, at der var rigtig mange tilstede ved ENCAs foredrag bl.a. der, hvor Helle præsenterede resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen 2009, dagbogs reg. af skolefravær 2010 samt de politiske og informative tiltag, som GBF har arbejdet på de sidste par år vedr. gigtbørns fravær fra skole grundet sygdom. Dette indlæg fra det eneste der umiddelbart afspejlede en forenings politiske og lokale arbejde og fik derfor meget ros for den måde det var organiseret og afholdt på hvilket vi kan håbe kan inspirerer andre foreninger til lignende tiltag. Iben, Janne og Helle havde i år arrangeret ENCA standen og sørget for, at der lå materiale fra alle forældreforeningerne oversat til Engelsk. Bl.a. er Karl & Koala derfor nu udkommet på engelsk og de eksemplarer vi havde medtaget forsvandt som dug for solen,- forhåbentlig til videre udbredelse 6 inspiration. Ideen til pjecen for de 0-6 årige fik GBF for år tilbage af den Hollandske Forældreforening. ENCA mødet lørdag eftermiddag bar ligeledes præg af optimisme i foreningen. Den Belgiske forældreforening ORCA var meget aktive og opsatte på et samarbejde og vi fik lavet fine aftaler for mødet i Berlin til sommer. ORCA havde parallelt med det videnskabelige møde inviteret deres medlemmer til lokalaktiviteter og derfor var der udenfor konferencecenteret børneaktiviteter og optræden af en kendt Belgisk sangerinde. At være i Brügge var som at være hensat til tidligere tider. Middelalderlige slotte og meget flotte bygninger omkranser gadebilledet og brostene genlyder af hestevognene som kører i den indre by. Byen har kanaler hvor der er rundfart for turisterne og byen er udover sit smukke ydre kendt for chokolade & kager, produktion af god og meget stærk (munke) øl, samt muslinger tilberedt varieret. Helle fortæller om GBFs undersøgelse af gigtbørns fravær fra skole grundet sygdom. 20 Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 37. Årgang. Nr. 1 Februar 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 37. Årgang. Nr. 3 september 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Mit barn har gigt 1 Mit barn har gigt Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Hæftet er en revideret version af det tidligere hæfte Værd at vide om at have et barn med gigt

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Mor er stadig mor Tema om pårørende nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Livet som pårørende Pludselig var jeg alene om ansvaret Et forrygende årsmøde leder Vi er også en patientforening

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC. nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.hu Det øverste billede: Voksenkursus, John Østergaard og Dorethe Det mellemste

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Nr. 74 Februar 2011. Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme

Nr. 74 Februar 2011. Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme Nyhedsbrev Nr. 74 Februar 2011 Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Læs mere

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang December 2010 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/10 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Møde i EHA - European Huntington Association i Prag 4.-6.

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 136 / December 2014 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Efteråret er kommet og vinteren, Jul og Nytår står for døren. Det har summet af aktivitet i foreningen siden sommerferien - både

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere