Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet."

Transkript

1 Aalborg Universitet Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) i Danmark og udlandet. Økonomiafdelingen/Teknisk Forvaltning

2 Indholdsfortegnelse 1. KØRSEL MED AAU-BIL I DANMARK Hjemmelsgrundlag for ansatte på AAU Forsikringsforhold Bilrekvisition Procedure ved udlån Instruktion for kørsel Ved hjemkomsten Hvis uheldet er ude Ved færdselsuheld KØRSEL MED AAU-BIL I UDLANDET Fremgangsmåde for reservation af AAU-bil til kørsel i udlandet Ved hjemkomsten fra udlandet Hvis uheldet er ude Færdselsuheld Tyveri af AAU-bilen Forsikringsforhold for ansattes ægtefælle/samlever i forbindelse med kørsel i udlandet ANDRE FORHOLD Bøder Rygepolitik Brændstofkortordning SOS Dansk Autohjælp A/S

3 Regelsæt for la n af tjenestebiler (AAUbiler) i Danmark og udlandet Som ansat på Aalborg Universitet har du mulighed for at låne universitetets biler til tjenstlige formål i indog udland. Vil du låne en bil, skal du kontakte bilens ejer, dvs. det pågældende institut eller afdeling, ved at aflevere en underskreven bilrekvisition, jf. nærværende procedure. For at sikre din og/eller din kollegas sikkerhed og overholdelse af gældende forsikringsforhold ved lån af universitetets biler er det vigtigt, at du læser og overholder reglerne og procedurerne i dette dokument. 1. KØRSEL MED AAU-BIL I DANMARK 1.1. Hjemmelsgrundlag for ansatte på AAU Ansatte på AAU må kun anvende AAU-biler til kørsel i tjenstligt øjemed. Dette reguleres i Budgetvejledningens pkt Ministerbiler og andre tjenestebiler, hvori det fremgår, at statens tjenestebiler ikke må anvendes til formål, der er tjenesten uvedkommende. Statens tjenestebiler må altså kun bruges til kørsel i tjenstligt øjemed. Særlige forhold AAU-biler må ikke anvendes til at hente personer, som har et ærinde på eller uden for AAU. Med ærinde forstås, at en person f.eks. skal undervise, holde foredrag, deltage i projekter eller på anden måde lægge en arbejdsindsats på AAU. AAU-biler må heller ikke bruges til at transportere blaffere, familiemedlemmer eller andre personer uden tjenstlige relationer til AAU eller varer/gods, der er tjenesten uvedkommende. I forbindelse med tjenstlig brug af AAU-biler er det vigtigt at være opmærksom på de risici, der for såvel medarbejdere som AAU kan være forbundet med medarbejdernes ikke-tjenstlige brug af AAU-biler, bl.a. medarbejdernes skattemæssige forhold, forsikringsmæssige forhold samt forhold vedrørende registreringsafgift. Kørsel i AAU-biler til/fra/via privat bopæl falder ind i denne risikokategori, hvorfor sådan kørsel ikke må forekomme. Studerende på AAU Studerende er ikke ansatte og kan således ikke køre i tjenstligt øjemed. Studerende må derfor ikke benytte Aalborg Universitets tjenestebiler (AAU-biler). Er der tale om uddannelsesmæssige formål (projektarbejde, specialeopgaver eller feltkurser, som kan henføres direkte til en studieordning) for den/de pågældende studerende, skal der i stedet lejes bil hos et biludlejningsfirma. Information om billeje: Kontakt instituttets/afdelingens sekretær med henblik på bestilling Forsikringsforhold Af cirkulæret om selvforsikring i staten mv. 1 fremgår det, at Staten, herunder AAU, er selvforsikrende. Det betyder, at AAU, Ikke kan tegne forsikring på biler i Danmark, og dermed selv er ansvarlig for at 2

4 dække de skader, som ellers vil blive dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring (angående kørsel i udlandet - se afsnit 2). Skade på fører, passagerer og ejendele dækkes ikke, udover hvad en lovpligtig ansvarsforsikring vil dække (angående kørsel i udlandet - se afsnit 2). Ansatte er endvidere dækket af det almindelige arbejdsgiveransvar. Fører af en AAU-bil skal have gyldigt kørekort og være ansat på Aalborg Universitet Bilrekvisition Bilrekvisition udstedes af instituttet/afdelingen herefter benævnt bilens ejer. Før der kan foretages en reservation af en AAU-bil, skal ansøgeren udfylde en bilrekvisition med alle nødvendige oplysninger. Rekvisitionen skal være underskrevet af bevillingshaveren/instituttet. Bilrekvisitionen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: En redegørelse for, at det er nødvendigt at benytte en AAU-bil i stedet for offentlig transport til tjenstlig brug. Tjenstligt formål med turen i form af en kort beskrivelse, herunder bestemmelsessted. Turens varighed (start- og slutdato). Navn(e) på fører(e). Kørekortnummer på fører(e) Procedure ved udlån Reservation af en AAU-bil skal ske hos bilens ejer (institut/afdeling). En underskreven bilrekvisition skal afleveres ved reservationen. Ved reservation mere end to uger før man skal benytte AAU-bilen, betales et reservationsgebyr på 50,- kr. for hver dag, man ønsker at låne AAU-bilen. En reservation betyder, at man er sikker på, at en bil er til rådighed (reservationsgebyr refunderes ikke). Uanset reservation eller ej betales der en udlejningspris pr. km. afhængig af biltype til bilens ejer. Hvis en reservation må opgives, skal dette omgående meddeles bilens ejer Instruktion for kørsel Inden start, skal bilens fører tjekke og indprente sig punkterne Kontroller, at følgende findes i bilen: a. Kørebog (tjek km-tal) b. Uheldsrapport c. Benzinkreditkort d. Evt. forsikringspapirer (se afsnit 2, kørsel i udlandet) 2. HUSK: a. Køretilladelse b. Gyldigt kørekort 3. Læs bilens instruktionsbog eller få instruktion i bilens funktioner. 3

5 4. Efterse, om bilen er påfyldt: a. Olie b. Vand c. Brændstof (benzin eller diesel eller el) 5. Afprøv (jf. færdselslovens regler herom): a. Styretøj b. Bremser c. Lys d. Blink e. Horn 6. Bilen må aldrig efterlades ulåst. 7. Enhver forsinkelse af hjemkomsten meddeles omgående til bilens ejer (institut/afdeling). 8. Alle effekter (eksempelvis pc) må aldrig efterlades synlig i bilen, men skal anbringes i aflåst bagagerum (hattehylde/rullegardin skal være trukket for/lukket). 9. En original, underskrevet bilrekvisition skal ligge i bilen. En kopi skal ligge hos bilens ejer (institut/afdeling). 10. Førere af AAU s biler må ikke have indtaget spiritus, medicin eller euforiserende stoffer, jf. færdselslovens regler herom Ved hjemkomsten AAU-bilen skal afleveres til dens ejer (institut/afdeling) straks efter hjemkomsten. Sker dette uden for normal åbningstid, aftales aflevering af nøglerne med bilens ejer I forbindelse med afleveringen skal man foretage følgende: Udfylde kørebogen efter brug. Aflevere bilen tanket og i ryddet stand. Aflevere nøgler, benzinkort samt kvittering for benzinkøb til bilens ejer Meddele bilens ejer enhver fejl, mangel eller uregelmæssighed ved bilen Hvis uheldet er ude Skulle det uheldige ske, at AAU-bilen "bryder sammen i Danmark, skal man ringe efter SOS Dansk Autohjælp A/S ( ), som enten kan reparere bilen eller sørge for, at den bliver bugseret til et værksted. I henhold til aftale med SOS Dansk Autohjælp A/S vil de hjælpe med det videre forløb, herunder evt. hjemtransport. Ved hjemrejse uden AAU-bilen dækkes alene udgifterne til den billigste transportform. Hvis AAU-bilen bliver stjålet, skal der også rettes henvendelse til SOS Dansk Autohjælp A/S ( ), som vil hjælpe med det videre forløb, hvad enten det er i udlandet eller i Danmark. Husk, at tyveriet skal anmeldes til politiet, og sørg for at få en kopi af anmeldelsen, da forsikringsselskabet kræver dokumentation i forbindelse med udfyldelsen af skadesanmeldelsen. 4

6 1.8. Ved færdselsuheld Ved færdselsuheld har føreren af en AAU-bil altid pligt til at sørge for, at der optages politirapport. Politirapporten er nødvendig for administrationens vurdering af, om Aalborg Universitet kan pålægges eventuelle skyld- og erstatningsspørgsmål. Såfremt der ikke er optaget politirapport, og der er uenighed mellem parterne, kontaktes Teknisk Forvaltning. Noter følgende oplysninger: Modpartens navn og adresse Modpartens registreringsnummer Modpartens forsikringsselskab samt evt. policenummer Beskriv hændelsesforløbet nøje sammen med modparten Få modpartens underskrift på hændelsesforløbet Giv tilsvarende oplysninger og noter navn, adresse og tlf. nr. på eventuelle vidner. Tag evt. et billede af uheldsstedet og skaderne Ved hjemkomsten udfyldes en uhelds-/skaderapport, som skal afleveres til Teknisk Forvaltning. 5

7 2. KØRSEL MED AAU-BIL I UDLANDET 2.1. Fremgangsmåde for reservation af AAU-bil til kørsel i udlandet Fremgangsmåden ved reservation af en AAU-bil til kørsel i udlandet sker efter samme regler og procedure som nævnt under afsnit 1 (kørsel i Danmark). Dog er der nogle specielle forhold ved kørsel i udlandet, som behandles her i afsnit 2. Original registreringsattest skal ligge i bilen (ikke en kopi). Bilrekvisitionen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: En underskrift fra den leder, som rektor har bemyndiget. En redegørelse for, at det er nødvendigt at benytte en AAU-bil i stedet for offentlig transport til tjenstlig brug. Tjenstligt formål med turen i form af en kort beskrivelse, herunder bestemmelsessted. Turens varighed (start- og slutdato). Navn(e) på fører(e). Kørekortnummer på fører(e). Forsikring af AAU-bil ved kørsel i udlandet. - Inden bilen udleveres, skal det dokumenteres, at der er tegnet krævet forsikring ved kørsel i udlandet. Jf. Budgetvejledningens pkt Ministerbiler og andre tjenestebiler, er Staten selvforsikrende og der tegnes ikke kasko- eller ansvarsforsikring for tjenestebiler ved benyttelse i Danmark. Ved kørsel i udlandet kan der tegnes ansvarsforsikring og øvrige forsikringer som er påkrævet i det pågældende land. Ansøger/bevillingshaver (institut) skal tegne en ansvarsforsikring ved kørsel uden for landets grænser (dette gælder også, hvis man kører til Bornholm via Ystad i Sverige). Det skal bemærkes, at betaling af forsikringspræmien afholdes af instituttets ordinære bevilling eller af den bevilling, der i øvrigt dækker turen. Forsikringen skal tegnes i Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, telefon Oplys AAU s CVR-nr Der skal tegnes en såkaldt korttidsforsikring. Ved tegning af ansvarsforsikringen oplyses følgende: Bilen registreringsnummer Biltype Stelnummer Egenvægt Indregistreret første gang Anskaffelsespris Oplysningerne fås hos bilens ejer (institut/afdeling). Ved tegningen skal desuden oplyses: Forsikringsperioden (fra og med/til og med) Forsikringens art (ansvarsforsikring) Navn og adresse på vedkommende, som police og opkrævning skal sendes til. Forsikringsselskabet vil efterfølgende fremsende policen samt et grønt kort, der beviser, at der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring, mens bilen benyttes i udlandet. 6

8 2.2. Ved hjemkomsten fra udlandet AAU-bilen skal afleveres til bilens ejer straks efter hjemkomsten. Sker dette uden for normal åbningstid, aftales aflevering af nøglerne med bilens ejer. I forbindelse med afleveringen skal man foretage følgende: Udfylde kørebogen efter brug. Aflevere bilen tanket og i ryddet stand. Aflevere nøgler, benzinkort samt kvittering for benzinkøb til bilens ejer. Meddele bilens ejer enhver fejl, mangel eller uregelmæssighed ved bilen. Aflevere original registreringsattest til bilens ejer efter udlandsturen Hvis uheldet er ude Skulle det uheldige ske, at AAU-bilen "bryder sammen i udlandet, skal man ringe efter SOS Dansk Autohjælp A/S ( ), der enten kan reparere bilen, eller sørge for, at den bliver bugseret til et værksted. I henhold til aftale med SOS Dansk Autohjælp A/S vil de hjælpe med det videre forløb, herunder evt. hjemtransport. Ved hjemrejse uden AAU-bilen dækkes alene udgifterne til den billigste transportform Færdselsuheld Uanset uheldets omfang har føreren af AAU-bilen altid pligt til at sørge for, at der optages politirapport. Politirapporten er nødvendig for administrationens vurdering af, om Aalborg Universitet kan pålægges eventuelle skylds- og erstatningsspørgsmål Noter følgende oplysninger: Modpartens navn og adresse Modpartens registreringsnummer Modpartens forsikringsselskab samt evt. policenummer Beskriv hændelsesforløbet nøje sammen med modparten Få modpartens underskrift på hændelsesforløbet Giv tilsvarende oplysninger og noter navn, adresse og tlf. nr. på eventuelle vidner. Tag evt. et billede af uheldsstedet og skaderne Ved hjemkomsten udfyldes en uhelds-/skaderapport, som skal afleveres til Teknisk Forvaltning Tyveri af AAU-bilen Hvis AAU-bilen bliver stjålet, skal der rettes henvendelse til SOS Dansk Autohjælp A/S ( ), som vil hjælpe med det videre forløb, hvad enten det er i udlandet eller i Danmark. 7

9 Husk, at tyveriet skal anmeldes til politiet, og sørg for at få en kopi af anmeldelsen, da forsikringsselskabet kræver dokumentation i forbindelse med udfyldelsen af skadesanmeldelsen. NB: I Østeuropa skal der anvendes lukkede, overvågede p-pladser, som er bemandet. Der betales for det tidsrum, man har parkeret Forsikringsforhold for ansattes ægtefælle/samlever i forbindelse med kørsel i udlandet Såfremt instituttet undtagelsesvis tillader, at den ansattes ægtefælle eller samlever deltager i tjenesterejsen alene som passager, skal der tegnes separat forsikring for vedkommende (egen udgift), da denne ikke er dækket af Aalborg Universitet forsikringsforpligtelse (arbejdsgiveransvar). Bemærk: Kun de ansatte må køre AAU-bilen under turen. 3. ANDRE FORHOLD 3.1. Bøder Bøder af alle slags, såsom fartbøder og P-afgift (bøde), er en personlig udgift, som skal betales af brugeren selv også selv om bøden er udstedt i arbejdstiden Rygepolitik Der må ikke ryges i AAU s biler Brændstofkortordning AAU har en rammeaftale med Kuwait Petroleum (Q8) om levering af brændstof fra Q8 samt F24- servicestationer i hele landet og OKQ8 i Sverige. Institutter/afdelinger skal benytte brændstofkort fra Q8. I forbindelse med udlevering af nøglen til bilen udleveres et kort, som er udstedt af Q8 og administreres af instituttets/afdelingens bilansvarlige. Når der tankes brændstof, SKAL pinkode og km-stand indtastes. Udleverede brændstofkort til bilen må kun anvendes til den bil, som det er registreret til. Husk at medtage kvittering, som skal afleveres sammen med nøgle og benzinkort til bilens ejer (institut/afdeling) SOS Dansk Autohjælp A/S Der er tegnet abonnement på autohjælp hos Sikkerhedspartner A/S med SOS Dansk Autohjælp A/S som operatør. Bilens ejer (institut/afdeling) faktureres et årligt abonnement pr. bil på pt. 200,00 kr. Endvidere faktureres bilens ejer (institut/afdeling) for faktisk benyttelse Pay per use. 8

Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet.

Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet. Aalborg Universitet Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) i Danmark og udlandet. Økonomiafdelingen/Teknisk Forvaltning 04-02-2015 Indholdsfortegnelse 1. KØRSEL MED AAU-BIL I DANMARK... 2 1.1. Hjemmelsgrundlag

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Flådepolice for erhvervskøretøjer.

Flådepolice for erhvervskøretøjer. Flådepolice for erhvervskøretøjer. Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-300 FLÅDEPOLICE. Denne police er etableret som en fælles flådepolice og omfatter samtlige køretøjer ejet af forsikringstageren. Der

Læs mere

Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 1502

Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 1502 Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 1502 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? 3. Køretøjets registrering, anvendelse og

Læs mere

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014 BIL Vilkår A-22 for motorkøretøjer Gælder fra oktober 2014 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORTRYDELSESRET........................... 2 2. VÆRD AT VIDE... 3 3. DÆKNINGSOVERSIGT...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Vigtigt De bedes venligst forsikre Dem om, at De har læst og forstået Club Supercars Vilkår og Betingelser, før De udfylder dette ansøgningsskema.

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01

DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01 DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 444 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Flybillet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Budjet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere