BENYTTELSESREGLER FOR BILER VED BIOLOGISK INSTITUT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BENYTTELSESREGLER FOR BILER VED BIOLOGISK INSTITUT"

Transkript

1 BENYTTELSESREGLER FOR BILER VED BIOLOGISK INSTITUT Brugere forpligter sig til at gennemlæse benyttelsesreglerne inden kørslen. Kun personer tilknyttet Syddansk Universitet må benytte bilerne, d.v.s. VIP'er, TAP'er, Ph.D.-studerende og specialestuderende. Bilerne må kun anvendes til tjenstlige opgaver. Personer uden tilknytning til universitetet må af forsikringsmæssige hensyn ikke medtages i bilerne. Brud på denne regel medfører øjeblikkelig inddragelse af kørselstilladelse (dette gælder for alle - studerende, TAP og VIP). Biologisk Institut vil i den forbindelse udføre stikprøvekontrol. I tvivlstilfælde rettes henvendelse til tjenestevognskoordinatoren (p.t. lektor Henning S. Jensen, Biologisk Institut) eller Ann-Mary Andersen. Reservation Inden enhver brug skal bilerne (gælder også trailere) reserveres i bilreservationssystemet på Internettet Reservationen udfyldes med førerens navn (ikke initialer), institut, turens bestemmelsessted og forventede varighed. Password og brugernavn er det samme, som gælder for adgangen til SDU-nettet iøvrigt. Hvis bilen ikke er afhentet indenfor ½ time efter det reserverede tidspunkt, kan den reserveres af andre. Der må ikke, uden tilladelse fra tjenestevognskoordinator Henning S. Jensen, reserveres biler i mere end 5 dage ad gangen. Når politiet fraråder al unødvendig kørsel på grund af snestorm eller anden vejrsituation, vil der være forbud mod kørsel i alle tjenestevogne. Kørsel kan da kun ske i yderste nødstilfælde og efter aftale med lektor Henning S. Jensen, Biologisk Institut. Pris For kørsel i Danmark betales 50 kr. pr. dag samt 1 kr. pr. forventet antal kørte kilometer. For kørsel i udlandet betales 500 kr. pr. dag. Der betales ikke kilometerpenge i udlandet, men man afholder selv udgifterne til benzin. Der betales kilometertakst indtil grænsen. HUSK Husk altid at låse bilen, når den forlades, uanset i hvor kort tid, man er væk! Specialestuderende på Biologisk Institut må benytte vogn 4, 7, 8 og 10 uden speciel tilladelse. Brugen begrænser sig til det omfang, som er angivet i specialeoplægget (hvis ikke andet er aftalt). Ved specialestuderendes kørsel i andre end de fire ovennævnte vogne, skal der søges om tilladelse ved at udfylde den hvide blanket: Anmodning om lån af bil og indhente underskrift hos tjenestevognskoordinatoren (p.t. lektor Henning S. Jensen, Biologisk Institut) dog med undtagelse af vogn 12 til Kerteminde. Specialestuderende må kun benytte vogn 15 og 16 efter instruktion i brug af 4- hjulstræk af enten Finn eller Henning. Andre studerende skal søge om tilladelse på ovennævnte skema ved hver kørsel (uanset hvilken bil der benyttes). Nøgler

2 Brug indenfor normal arbejdstid. Nøgler, kontokort (til Q8 og Hydro-Texaco) og kørebog (ligger samlet i en mappe) afhentes på Biologisk Institut (Ann-Mary Andersens kontor) og afleveres samme sted efter brug. Brug udenfor normal arbejdstid. Nøgler, kontokort og kørebog afhentes indenfor normal arbejdstid. Hvis der er to reservationer til en bil - f.eks. i en weekend - udleveres reservenøgler, reservekontokort og reservekørebog til den ene bruger indenfor normal arbejdstid. Nøgler, kontokort og kørebog afleveres i postkassen i glasdøren, stueetagen, Biologisk Institut. Brug af biler i udlandet Anvendelse af biler til kørsel i udlandet forudsætter tilladelse. Kontakt Henning Jensen herom. Tilladelse til at bruge biler til kongresser og symposier i udlandet søges i forbindelse med ansøgning til Studierejseudvalget. Ved udlandsture skal der medbringes et grønt forsikringsbevis, som fås ved henvendelse til Serviceafdelingen, tlf Send til serviceafdelingen, med oplysninger om bilmærke, reg.nr., ud- og hjemrejsedatoer, førers navn og institut, samt hvor beviset skal sendes hen. Beviset skal bestilles 14 dage før afrejse. Prisen er ca. 300 kr. pr. dag. Før kørslen Bilen besigtiges for skader. En oversigt over indberettede, men ikke udbedrede skader, vil ligge i de respektive bilers kørebøger. Konstateres nye skader, meddeles dette til Ann-Mary Andersen eller Finn Andreasen, Biologisk Institut med angivelse af navn på den forrige fører fra kørebogen. Indberetningen skal ske, inden bilen startes (eller senest kl næste arbejdsdag, hvis kørslen foregår udenfor normal arbejdstid). Personer, som ikke er vant til kørsel med trailer og biler, skal henvende sig til Finn Andreasen, tlf.: inden kørsel. Vedligeholdelse Biologisk Institut er ansvarlig for alle bilerne og står for service og reparationer. Det indskærpes, at alle yder deres bedste for at holde bilerne intakte og uden skader. Alle fejlfunktioner meddeles omgående til Ann-Mary Andersen, tlf eller Finn Andreasen, tlf.: Fisk og saltvand Der må kun transporteres fisk og saltvand i de dertil beregnede trailere (ikke i bilerne!). Skader og uheld Hvis der opstår skader, skal disse øjeblikkeligt indberettes skriftligt til sekretariatet på Biologisk Institut med førerens navn og omstændigheder (der udfyldes en skadeserklæring). Ved uheld, hvor det er nødvendigt at tilkalde assistance, skal Ann-Mary Andersen tlf eller Finn Andreasen, tlf eller eller evt. Biologisk Instituts sekretariat (tlf.: ) straks kontaktes. Lykkes det ikke at opnå kontakt, rekvireres Falck, tlf eller Dansk Autohjælp, tlf.: , hvorefter bilen køres til Møllegårdens Auto Aps., Klokkestøbervej 23, 5230 Oden-

3 se M, tlf Ved færdselsuheld med personskade og/eller større materiel skade forlanges politirapport. Hvis samme fører har gentagne skader, vil vi vurdere situationen med henblik på inddragelse af køretilladelse. Aflevering af biler Aflever bilen i samme stand, som du ønsker at modtage den. Efter endt kørsel skal bilen ryddes for diverse affald (om nødvendigt bankes måtter for sand og grus og sæderne fejes rene med den lille kost, der ligger i bilen) og afleveres på parkeringspladsen ved Kedelcentralen. Bilerne skal overnatte på P-pladsen ved Kedelcentralen, såfremt andet ikke er aftalt med tjenestevognskoordinatoren (bilerne kan ikke tages med hjem om natten). Brændstoftanken skal være mindst 1/4 fuld, når bilen afleveres. Ved gentagne overtrædelser af reglerne inddrages tilladelsen til at bruge hovedområdets biler. Hvilke biler kan benyttes og af hvem Vogn 2 Mærke: VW Caddy 1,6 TDI, årgang pers. inkl. fører. Reg.nr: DG Placering: I garage nr. 6 Benyttelse: Må benyttes af fastansatte ved Det Naturvidenskabelige Fakultet Må ikke benyttes i felten (markvej,skovvej,sandstrand etc.) Åbn/lås: Bilen har startspærre og centrallås. Dørene åbnes ved tryk på symbolet "åben hængelås" og låses ved tryk på "lukket hængelås". Opstart: Sæt nøglen i og drej 2 klik - vent et par sekunder - drej så nøglen helt op til start. Denne procedure gælder dog kun, når bilen er kold!! Bilen har anhængertræk og 7-polet lysstik Vogn 4 Mærke: VW Caddy Maxi TDI årgang pers. inkl. fører Reg.nr: ZY Farve: Gråmetallic Placering: I garage nr. 14 Benyttelse: Må kun benyttes af ansatte og spec.studerende ved Biol. Inst. Åben/lås: Bilen har startspærre og centrallås. Dørene åbnes ved tryk på symbolet "åben hængelås" og låses ved tryk på "lukket hængelås". Opstart: Sæt nøglen i og drej 2 klik - vent et par sekunder - drej så nøglen helt op til start. Denne procedure er kun nødvendig, når bilen er kold!!

4 Bilen har anhængertræk og 7-polet lysstik. Vogn 7 Mærke: FORD Transit 125T330 TDCi minibus - årg pers. inkl. fører. Reg.nr: XT Farve: Gråmetallic Placering: På det åbne P-område bag Kedelcentralen. Benyttelse: Må benyttes af alle Åbn/lås: Bilen har startspærre og centrallås. Til hovednøglen hører en fjernbetjening. Et tryk på åben hængelås -knappen åbner alle døre og frakobler startspærren. Sæt nøglen i tændingslåsen og drej et par hakker op, hvorved alle kontrollamper lyser heraf et gult symbol for en spole. Dyserne varmes op. Når spolen slukkes kan bilen startes ved at dreje nøglen helt op. Denne procedure foretages dog kun, når bilen er kold!! Bilen har anhængertræk og 13-polet lysstik. Omsætterenhed fra 13-polet til 7-polet lysstik findes i bilen. Vogn 8 Mærke: VW Transporter Kassevogn - årgang pers. inkl. fører. Reg.nr: CW Placering: På det åbne P-område bag Kedelcentralen Benyttelse: Må benyttes af alle Åbn/lås: Bilen har startspærre og centrallås. Bilen har 4-hjulstræk. Vogn 10 Mærke: FORD Transit 300S TD minibus - årgang pers. inkl. fører. Reg.nr: VS Farve: Mørkeblå Placering: I garage nr. 4. Benyttelse: Må benyttes af alle Åbn/lås: Bilen har startspærre og centrallås. Hovednøglen til bilen fungerer som fjernbetjening.. Et tryk på åben hængelås -knappen åbner alle døre og frakobler startspærren. Stik nøglen i tændingslåsen og drej et par hakker op, hvorved alle kontrollamper lyser heraf et gult symbol for en spole.dyserne varmes op. Når spolen slukkes kan bilen startes ved at dreje nøglen helt op. Denne procedure foretages dog kun, når bilen er kold!! Bilen har anhængertræk og 7-polet lysstik. Vogn 12 Mærke: VW Caddy Maxi TDI 7 pers. inkl. fører. Reg,nr: BF 27941

5 Placering: I garage nr. 5 Benyttelse: Må benyttes af ansatte og specialestuderende ved Biologisk Institut. Bilen er dog primært reserveret til kørsel til og fra Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde. Åbn/lås: Bilen har startspærre og centrallås. Dørene åbnes ved tryk på symbolet "åben hængelås" og låses ved tryk på "lukket hængelås". Opstart: Sæt nøglen i og drej 2 klik - vent et par sekunder - drej så nøglen helt op til start. Denne procedure er kun nødvendig, når bilen er kold!! Bilen har anhængertræk og 7-polet lysstik. Vogn 15 Mærke: Suzuki Grand Vitara 2.0TD 4WD årg pers. inkl. fører. Reg.nr: XT Farve: Grønmetallic Placering: I garage nr. 3 Benyttelse: Må benyttes af ansatte og spec.studerende ved Biol. Inst. Bilen er dog primært beregnet til feltarbejde. Åbn/lås: Bilen har startspærre og centrallås. Hovednøglen til bilen fungerer som fjernbetjening. Èt tryk på åben hængelås -knappen åbne døren til førersædet To tryk på knappen åbner alle dørene. Startspærren er nu frakoblet. Blinklysene blinker 2 gange. Stik nøglen i tændingslåsen og drej et par hakker op, hvorved alle kontrollamper lyser. Vent 5 sekunder og nøglen drejes helt op og bilen starter. Denne procedure foretages dog kun, når bilen er kold!! Bilen har anhængertræk ( der kan tages af ) samt 7-polet lysstik Trækket ligger i en blå pose bag i bilen. Bemærk: 4-hjultræk (H4 og L4 indstilling) må aldrig bruges ved asfaltkørsel. Der må aldrig køres mere end 50 km/t med tilkoblet 4-hjulstræk. For L4-indstillingen (reduktionsgear og differentialespærring) gælder desuden, at den ikke må bruges på tørre grusveje og slet ikke på almindelig vej. Vogn 16 Mærke: VW Transporter TDI 4Motion (permanent 4hjulstræk) årg pers. inkl. fører Reg.nr: ZL (dog ALDRIG biodiesel!) Placering: Garage nr. 19 Benyttelse: Må benyttes af ansatte og specialestuderende på Biol. Inst. Bilen er primært beregnet til feltarbejde. VIGTIGT: Ingen "førstegangschauffører" må køre bilen uden forudgående instruktion Kontakt Henning S. Jensen eller Finn Andreasen. Åbn/lås: Bilen har startspærre og centrallås. Dørene åbnes/lukkes med fjernbetjeningen via tryk på symbolerne for "åben" hængelås (blinklys giver 2 blink)/"lukket" hængelås (blinklys giver 1 blink). Når bilen startes i kold tilstand drejes nøglen 2 hakker op - vent i 2 sekunder- herefter drejes helt op. Bilen har permanent 4-hjultræk. Indkobling af differentialspærring må kun ske, når man er

6 helt ude i "sumpen" og aldrig på tør grus/markvej samt på landevej. Når spærringen er inde, må man køre max. 40 km./t. Det anbefales, at man læser om dette emne i bilens instruktionsbog (side 63). Bilen har indbygget ESP (antiudskridning). Ved indkobling af differentialspærring slås ESP automatisk fra. Bilen har anhængertræk og 13-polet lysstik. Omsætter fra 13- til 7-polet stik er påsat.

Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet.

Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet. Aalborg Universitet Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) i Danmark og udlandet. Økonomiafdelingen/Teknisk Forvaltning 04-02-2015 Indholdsfortegnelse 1. KØRSEL MED AAU-BIL I DANMARK... 2 1.1. Hjemmelsgrundlag

Læs mere

Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet.

Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet. Aalborg Universitet Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) i Danmark og udlandet. Økonomiafdelingen/Teknisk Forvaltning 22-09-2014 Indholdsfortegnelse 1. KØRSEL MED AAU-BIL I DANMARK... 2 1.1. Hjemmelsgrundlag

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA STYREBOKS Strømforsyning 12 Volt, minus til stel. Polaritetsbeskyttet. Strømforbrug 0.020 Ampere, tilkoblet, passiv. Komponent teknik Overflademonterede miniature komponenter. (SMD, Surface

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Vigtigt De bedes venligst forsikre Dem om, at De har læst og forstået Club Supercars Vilkår og Betingelser, før De udfylder dette ansøgningsskema.

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Hjemmeside. Ordensregler. Sikkerhed Prisliste. Udlejning April-nov. Red. 2014-1501

Hjemmeside. Ordensregler. Sikkerhed Prisliste. Udlejning April-nov. Red. 2014-1501 2014 Hjemmeside Ordensregler Sikkerhed Prisliste Udlejning April-nov. Red. 2014-1501 ORDENSREGLER FOR ENEBÆRODDE Skal efterkommes af alle, lejere og leverandører. Såfremt disse ordensregler ikke efterkommes

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice en oversigt Telefon +45 80 20 30 60 I Danmark I udlandet Mobilitetsservice Som Audi-ejer har du adgang til en unik service, der

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Handicapkørsel Som svært bevægelseshæmmet kan du få adgang til kollektiv trafi k, når du eksempelvis skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Også selvom

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Vejhjælp Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck Vejhjælp Super: 1 Sådan er du dækket 2 Hjælp til din bil i Danmark 3 Hjælp til fører

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere