Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:"

Transkript

1 Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende prislister, manualer, forsikrings- og lejebetingelser. 3. Lejer er forpligtet til at tilbagelevere køretøjet samt alt dertil hørende udstyr til aftalt tid og sted. 4. Lejekontrakten skal medbringes i køretøjet til en hver tid. 5. Køretøjet må føres af anden fører end lejer, såfremt lejer er med i bilen, sikret sig at denne har fuldgyldigt kørekort, anvender bilen i overensstemmelse med lejebetingelserne og at lejer er indforstået med, at tage det fulde ansvar for evt. skader den anden fører pådrager på bilen. 6. ByensBil.dk forbeholder sig ret til at tage køretøjet i besiddelse på ethvert tidspunkt og uden påkrav for lejers regning, hvis køretøjet anvendes i strid med lejebetingelserne. 7. ByensBil.dk er ikke ansvarlig for private genstande, som bliver beskadiget, tabt eller glemt under eller efter lejemålet. 8. Såfremt politi eller anden offentlig myndighed vurderer, at køretøjet har været benyttet til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål, kan disse uden videre inddrage bilen uden at lejer i den anledning har krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation. Eventuel transport sker for lejers regning. Myndighederne har tilladelse til at føre køretøjet ved inddragelse. 9. Lejers personlige data vil blive indsamlet, gemt, behandlet, sendt og brugt, med det formål at behandle lejekontrakten og beskytte udlejers legitime forretningsinteresser. 10. ByensBil.dk kan opsige kontrakten uden forudgående varsel. Køretøjet: 1. Al anvendelse af ByensBil`s biler, skal ske med omtanke og forsigtighed. 2. Lejeren bekræfter, at køretøjet er modtaget i god og lovlig stand samt at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter inden kørsel påbegyndes. Enhver klage over køretøjets tilstand fremføres til ByensBil.dk umiddelbart ved afhentning. 3. Eventuelle skader vil være registreret på fejllisten i bilen. 4. Køretøjet må ikke benyttes: A: Til person- eller godstransport mod betaling. B: Til nogen form for motorsportsarrangementer, kørekursus eller testkørsel. C: Til kørsel med gods der medfører lugtgener eller udsædvanligt slid. D: Til at slæbe et andet køretøj. E: Af personer som er påvirket af spiritus, narkotiske stoffer eller medicin. 5. Kun biler med trækkrog må benyttes til at trække godkendte påhængsvogne. Vægt og mål skal overholdes iht. til bilens manual. 6. Dyr må kun medbringes i en dertil beregnet transportkasse. Bilen skal efterfølgende støvsuges grundigt.

2 7. Ved længere anvendelses periode skal lejer kontrollere væskestand, dæktryk osv. Generelt skal bilens instruktionsbog følges. 8. Lejer er bekendt med, at der kan være monteret sporingsudstyr. 9. Lejeren skal medvirke til at sikre bilen mod tyveri og hærværk. Alle synlige værdigenstande bør fjernes fra kabinen, før denne forlades. Glemte ejendele kan indleveres til ByensBil.dk. Tjek af bilen før brug: 1. Lejeren forpligter sig til at tjekke bilens tilstand, indvendigt såvel som udvendigt, inden brug. Der skal tjekkes for skrammer, buler, punkteringer o.l. Nye fejl skal registreres på fejl/skade listen i bilen og evt. sendes pr. sms til tlf. nr Inden ibrugtagning tjekkes køresedlen for at sikre at forrige bruger har udfyldt denne korrekt. Ved fejludfyldning noteres dette på køresedlen eller der sendes en sms til tlf. nr Inden ibrugtagning kigges Bilens bog igennem. Afregning: 1. Der er 2 slags omkostninger forbundet med anvendelse af ByensBil`s biler. Dels en tidsbestemt lejepris, dels en pris pr. kørt km. inkl. brændstof og øvrige forbrugsstoffer. 2. I bilen udfyldes en køreseddel. 3. Ved privat og erhvervsmæssig brug skal afregningen ske senest 8 bankdage efter modtagelse af faktura, som sendes pr. mail. 4. Lejemålet kan afregnes på flere måder: A: Beløbet bankoverføres til Vestjysk bank reg.nr Konto nr B: Beløbet overføres via Swipp eller Mobilepay til tlf. nr C: Beløbet betales kontant til en repræsentant fra ByensBil.dk. 5. Manglende eller forsinket betaling medfører et rykkergebyr 1 iht. den gældende prisliste. 6. Lejer anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for på begæring, til ByensBil.dk at betale: A: De aftalte satser anført på den til enhver tid gældende prisliste. B: Alle bøder, afgifter, inkasso- og rets omkostninger i forbindelse med parkerings- eller lovgivningsmæssige overtrædelser, som pålægges køretøjet eller dennes fører indenfor lejeperioden. ByensBil.dk kan oplyse politiet om, hvilken lejer der i en given periode, har anvendt bilen. C: Broafgifter, vejafgifter etc. D: Udlejers omkostninger til fremskaffelse af ekstra nøgle og evt. erstatning af nøgle hvis originalnøglen mistes. E: Rengøring af køretøjet såfremt dette returneres i særlig beskidt eller snavset tilstand. ByensBil.dk vil i disse tilfælde opkræve lejer et gebyr iht. den gældende prisliste, for ekstra rengøring Rygning er strengt forbudt i alle ByensBil s biler. Hvis der er brug for ekstra rengøring/lugtfjernelse 3 pga. rygning, opkræves lejer et gebyr iht. den gældende prisliste. 8. Klistermærker eller anden staffering må ikke fjernes fra køretøjet. Såfremt disse eller dele heraf fjernes, opkræves lejer et gebyr 4 iht. den gældende prisliste. 9. Ved påfyldning af brændstof eller andre forbrugsstoffer foretager lejer selv udlæg. Underskrevet kvittering herfor lægges i bilens bog, og bliver fratrukket lejeprisen på fakturaen.

3 Aflevering af bilen: 1. Lejeren forpligter sig til at aflevere bilen senest ved udløb af den bookede periode. 2. Afleveringen er kun sket korrekt hvis: A: Bilen er parkeret på den angivne stamplads i aflåst stand. Såfremt pladsen er optaget, parkeres der på nærmeste lovlige parkeringsbås/plads, og der sendes en sms til tlf. nr herom. B: Bilen indeholder alle de dertil hørende papirer. C: Køresedlen er korrekt og læsbart udfyldt, samt underskrevet. D: Bilen er tjekket for nyopstået skrammer, buler, fejl og mangler, samt at disse anføres på fejllisten og ByensBil.dk bliver informeret herom pr. sms eller opringning på tlf. nr E: Bilen indeholder alt udstyr tilhørende bilen. F: Bilen er tømt for affald og egne genstande, og fremtræder i mindst samme stand som ved afhentningen. Mindre fejl, sammenbrud, ulykker og skader. 1. Ved fejl, sammenbrud, ulykker og større skader skal ByensBil.dk hurtigst muligt kontaktes telefonisk. 2. Reparationer må kun foretages efter forudgående tilladelse fra ByensBil.dk. Heraf følger, at manglende tilladelse vil medføre at udgifter til transport, værksted m.m. ikke refunderes. 3. I tilfælde af skade er lejeren forpligtet til: A: Omgående at underrette politiet, derom en anden parts skyld fastslås, eller hvis der er tale om personskade. B: At skaffe navn og adresse på de implicerede parter samt eventuelle vidner. C: Ikke at anerkende ansvar eller skyld. D: Ikke at forlade bilen, uden der er truffet de fornødne forholdsregler med hensyn til sikkerhed, samt at sikre ByensBil.dk en udførlig beskrivelse af skaden og udfylde skadeanmeldelse, som ligger i bilen. 4. Lejeren er forpligtet til så vidt muligt at begrænse skadens omfang. Videre kørsel efter skadens indtræden er kun tilladt med ByensBil s accept. 5. Lejer er forpligtet til at dække udgifter op til selvrisiko 5 iht. den gældende prisliste. 6. Lejer er ansvarlig for skader, der opstår som følge af, at disse lejebetingelser er brudt. Lejer er forpligtet til at betale de fulde udgifter såfremt lejebetingelserne, forsikringsforpligtigelser og/eller loven er brudt. Bliv medlem: 1. Man kan udfylde og sende en medlemskontrakt på ByensBil.dk. Er du i tvivl, brug kontaktinformationerne. 2. Efter ByensBil.dk s modtagelse af medlemskontrakt oprettes brugernavn, login og man introduceres til bookingsystemet. 3. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr iht. til den gældende prisliste, har man ret til at bruge bilerne iht. medlemsvilkår og lejebetingelser.

4 Vilkår for medlemmer: 1. Som medlem af ByensBil.dk har man ret til at anvende alle ByensBil s biler. 2. Ved booking af en bil modtager medlemmet en kode til ByensBil s nøgleboks. Koden må ikke udleveres til andre, og må kun benyttes af det pågældende medlem. 3. Medlemmet er ansvarlig for koden og for eventuelle følger af, at koden udleveres til andre. 4. Medlemmet skal være indforstået med, at alle kan se hvilke telefonnumre, der har booket bilerne i bookingsystemet. 5. Bookning af bilen skal ske før anvendelsen. Det er ikke tilladt at anvende en bil uden først at have booket den, og have modtaget en bekræftelse på bookingen via mail. Bilen bookes i et elektronisk bookingsystem på ByensBil.dk. 6. Ønsker medlemmet at bruge bilen til systematisk brug, bedes man kontakte ByensBil.dk før booking. 7. For aflysning af en booking kontaktes ByensBil.dk. Bookinger kan aflyses indtil 48 timer før bookingens start. Ønsker man at aflyse en booking mindre end 48 timer før bookingens start, opkræves der et beløb 6 iht. den gældende prisliste. 8. Såfremt medlemmet af forskellige årsager ikke afleverer bilen rettidigt, betales der et beløb 7, som fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Plus eventuelle variable omkostninger, 9. Medlemmet har pligt til at kontakte ByensBil.dk og informere om tids overskridelse via sms på tlf. nr En husstand kan max. få et gratis personligt medlemskab pr. år. Vilkår for ikke-medlemmer: 1. Er man ikke medlem og gerne vil booke en bil, udfylder man lejekontrakt på ByensBil.dk eller bruger kontakt informationerne på ByensBil.dk. 2. Der oprettes en ny lejekontrakt for hver gang, som underskrives af begge parter. 3. Der udleveres en engangskode til nøgleboksen. 4. Lejeren skal være indforstået med, at alle kan se hvilke telefonnumre, der har booket bilerne i bookingsystemet. 5. For aflysning af en booking kontaktes ByensBil.dk. Bookinger kan aflyses indtil 48 timer før bookingens start. Ønsker man at aflyse en bookning mindre end 48 timer før bookingens start, opkræves der et beløb 6 iht. den gældende prisliste. 6. Såfremt lejeren af forskellige årsager ikke afleverer bilen rettidigt, betales der et beløb 7, som fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Plus eventuelle variable omkostninger, 7. Lejeren har pligt til at kontakte ByensBil.dk og informere om tids overskridelse via sms på tlf. nr

5 Prisliste pr. 1/ for medlemmer: Medlemskab pr. år pr. person: 300,00 DDK Medlemskab pr. år pr. husstand*: 500,00 DDK Medlemskab pr. år pr. virksomhed**: 1000,00 DDK Sponsormedlemskab***: 2000,00 DDK Pris pr. time****: 10,00 DDK Pris pr. km. inkl. brændstof: 2,50 DDK *Alle med folkeregisteradresse i husstanden. **Giver alle medarbejdere i virksomheden et personlig medlemskab. ***Standard reklameplads på bilen (3 år) + et års virksomhedsmedlemskab. ****0 DDK de første 3 timer pr. lejeperiode (max 50 kr. første dag), max 80 kr. pr. dag de efterfølgende dage.. Prisliste pr. 1/ for ikke-medlemmer: Pris pr. time*: 10,00 DDK Pris pr. km. inkl. brændstof: 2,90 DDK *Max 80 kr. pr. dag. Prisliste pr. 1/ for lejebetingelses overtrædelser. 1. Rykkergebyr: 250,00 DDK 2. Ekstra rengøring: 500,00 DDK 3. Lugtfjernelse pga. rygning: 1000,00 DDK 4. Gebyr for fjernelse af klistermærker eller anden staffering op til: 1000,00 DDK 5. Selvrisiko: 5000,00 DDK 6. Pris for aflysning af reservation: 250,00 DDK 7. Pris for tids overskridelse af aflevering af bilen: 250,00 DDK Alle priser er inkl. moms. Ret til ændringer forbeholdes.

6

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Vigtigt De bedes venligst forsikre Dem om, at De har læst og forstået Club Supercars Vilkår og Betingelser, før De udfylder dette ansøgningsskema.

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 1502

Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 1502 Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 1502 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms)

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i

Læs mere

DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01

DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01 DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 444 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card 1. Definitioner... 1 First Card:... 2 First Card betalingskort:... 2 First Card med virksomhedshæftelse:... 2 First Card med virksomhedshæftelse

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118

Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118 SKAT Jr.nr 10-187995 Spedalsø 61 8700 Horsens Tlf. 97 18 17 16 Aftale Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118 Objekt : Reg. nummer: Stelnummer: Farve: Anhængertræk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Flådepolice for erhvervskøretøjer.

Flådepolice for erhvervskøretøjer. Flådepolice for erhvervskøretøjer. Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-300 FLÅDEPOLICE. Denne police er etableret som en fælles flådepolice og omfatter samtlige køretøjer ejet af forsikringstageren. Der

Læs mere