DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18"

Transkript

1 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM CONSULT Rådgivende Ingeniører A/S PLAN og PROCES APS Proceskonsulenter kontaktperson: lars bo lindblad, adm. direktør, rubow ARKITEKTER tlf:

2 Modelfotos viser stemninger og hverdagsliv

3 Indhold Vision Friarealer og belysning Tag- og facaderenovering handicapvenlige boliger ejendomskontor og materialegård Beboerinddragelse Energi og Miljø Sammenhæng mellem tiltag og økonomi Samarbejde og organisation SidE

4 VISION EGEDALSVÆNGE den rummelige by Fremtidens Egedalsvænge giver plads til fællesskabet og til individet, nedbryder skalaer og eliminerer usynlige grænser. De eksisterende kvaliteter og ressourcer eksponeres, understøttes og aktiveres gennem nye bæredygtige, identitetsskabende tiltag i bygninger og udearealer i samarbejde med beboerne til beboerne. Visionen om fremtidens Egedalsvænge er baseret på en holistisk tilgang med opmærksomhed på merværdi i alle tiltag: Den rummelige by er en vision om individualitet og mangfoldighed med en strategi, der underbygges af en teknisk, arkitektonisk og økonomisk budgetteret skitse for fremtidssikring af Egedalsvænge. Introduktion af en grøn og bæredygtig identitet. Øge variation og sanselighed. Anvende materialer der er robuste overfor slid og patinerer smukt. Øge tilgængelighed og valgfrihed for beboerene. Facaderenovering af den samlede bebyggelse er energibesparende, identitetsskabende og driftslet. Valgmuligheder for den enkelte medfører større ejerskab og dermed lavere vedligeholdelsesomkostninger og flyttefrekvens. Tagrenovering medfører energibesparelser, energiproduktion og komfortforbedringer. Udearealerne disponeres som oplevelsesrum og faciliteres, så der skabes lokale landmarks, der også inviterer naboer indenfor. Etablering af handicapboliger betyder en opdatering af alle lejligheder i de pågældende ejendomme med unikke potentialer for fælles terrasser mm. Alle tiltag etableres med robuste og vedligeholdelseslette materialer, der nedbringer fremtidige driftsomkostninger. Klimaskorstene og varierede facadeelementer giver bebyggelsen en karakteristisk identitet og skaber værdi og nye oplevelser både inde og ude. Skalanedbrydning Bygninger og uderum udvikles som en nuanceret helhed med fokus på den menneskelige skala og beboerne i centrum. I friarealerne introduceres hermed en helt række varierende rum til forskelligartede aktiviteter og ophold. Det nye ejendomskontor spiller en vigtig rolle som nyt mødested og boliglaboratorium. 1 DEN RUMMELIGE BY

5 Dialog om Egedalsvængebebyggelsen BEBOERINDDRAGELSE Gode udviklingsforløb med beboere, afdelingsbestyrelse og rådgivere sikrer unikke løsninger, ejerskab og engagement. Branding Gennem en miljøbevidst fremtidssikring og kvalitativ transformation har Egedalsvængebebyggelsen et stort potentiale som et unikt og attraktivt beboelsesområde. Der etableres klimaskorstene og varierede facadeelementer, der giver bebyggelsen en karakteristisk identitet og skaber værdi og nye oplevelser både inde og ude. Selvvalg Der lægges vægt på arkitektoniske løsninger, som imødekommer individets valg. Beboeren præger sin bolig gennem valg og tilvalg af funktionelle og rumlige facadeelementer. DEN RUMMELIGE BY 2

6 FRIAREALER og belysning Hovedankomst vest Hovedankomst øst Ankomst vest Blomster og Urtehaverne Vandbiotoper Bakkeleg Hjørnepladsen Økoplads Egetræslund Pyramideeg Stenhaverne Egetræer Frugtlunden Gadeboldbane Performancepladsen Actionleg Legeområdet Egetræer Egetræslund Egetræer Hovedankomst syd Ankomst syd DET STORE RUM Friarealerne imellem husene opleves idag relativt utrygge, uden variation og uden det liv som der ellers er grundlag for. Mulige fremtidige hovedforbindelser Med husenes mellemrum opleves allerede idag bevægelser over friarealerne, som er værd at bygge videre på. Fællesrummets skala nedbrydes Forslaget ønsker at skabe en række af uderum - haver - med hver deres kvalitet og egne identiteter og med tilknytning til overfor hinanden liggende huse. 3 DEN RUMMELIGE BY

7 Individuelle forpladser Individuelle Individuelle forpladser forpladser I hver have etableres et antal forpladser således at hver indgang får sit eget helt nære og intime uderum. nye nye Nye bevægelser Igennem de nye zoner og rum vil en bevægelsesrambla forbinde indgange, haver og områderne omkring i et klart og overskueligt forløb, der understøttes af en tryghedsskabende belysningsstrategi. Beplantning Langs de nye stiforbindelser vil mange typer af beplantning - grønne og blomstrende - samt nye og eksisterende træer sammen med beboerne skabe rammen om et sundt og behageligt udeliv. DEN RUMMELIGE BY 4

8 Materialegården Situationsplan Intentionen med renoveringen af friarealerne er overordnet set at skabe rammerne for et mangfoldigt indhold der i processen defineres af beboerne og boligselskabet og kvalificeres af rådgiverteamet. Bebyggelsens fællesområde samles af en bred sti, en rambla, der danner rygraden for færdslen gennem området. Fra denne sti forlænges belægningen ud til opgangene. Ved opgangene dannes mindre rum der er unikke for området i kraft af form, materialevalg og sammensætning. Områderne gives identitet ved hjælp af belægning, beplantning og belysning. Disse forpladser fungerer som individuelle/semiprivate trygge opholdspladser for beboerne i opgangen, mens der op til ramblaen knyttes de helt offentlige funktioner og aktiviteter. Der skabes flere stiforløb på tværs af det centrale rum for at øge tilgængeligheden og nedbryde den store skala. Stiforløbene former samtidig en række forskellige opholds- og aktivitetsrum, som med mange mulige funktioner, faciliteter og temaer er med til at danne en stor variation i det centrale rum. Situationsplanen angiver nogle mulige funktioner, der i beboerprocessen kan forventes at blive tilpasset, lige såvel som detaljeringen af brandveje og andre funktioner vil give tilpasninger. Haver Ankomst vest Siddepladsen Vandbiotoper Plateauet Cykelparkering Cykelparkering Bakkeleg Ramblaen Cykelparkering Pavillionen Blomster og Urtehaverne Hjørnepladsen Cykelparkering Haver Haver Cykelparkering Parkering Ramblaen Haver Cykelparkering Haver Frugtlunden Plænen Egetræslund Pyramideeg Parkering Ramblaen Cykelparkering Parkering Cykelparkering Stenhaverne Actionleg Haver Cykelparkering Performancepladsen Skovområdet Parkering Parkering Egetræer Cykelparkering Haver Plantevalg Parkering Legehusene Legeområdet Egetræer Cykelparkering Parkering Ramblaen Parkering Haver Cykelparkering Egetræslund Cykelparkering Situationsplan 1:5000 N^ Ankomsttrappen DEN RUMMELIGE BY Gadeboldbane Cykelparkering Belægninger lægges med længdefuger i øst-vestlig retning, og der anvendes belægninger i aflangt format. På ramblaen og store fællesstier lægges aflange betonfliser i stort format hvor det er muligt for terræn og tung trafik, og hvor der stilles store krav til tilpasning til terræn og tung belastning sættes dimensionerne på fliserne ned, så de indgår i samme modul for længdefugerne. Afhængig af nuancerne på facaden vælger rådgiverteamet 3 belægningssammensætninger til forpladsen som beboerne kan vælge imellem. Der arbejdes med belægningstyper af granit og belægningstegl, som har en høj materialekvalitet, og lave driftsomkostninger. Visionen er, at alle forpladser er forskellige, og der varieres inden for formater, farver og strukturer. 5 Egetræer Materialevalg Visionen til beplantningen i Egedalsvænge er at skabe en stor artsdiversititet/ mangfoldighed for at sikre mange og varierede oplevelser og en høj grad af robusthed. Planterne sammensættes bevidst i grupper med samme arter (monokulturer) for at give en markant virkning hvor træerne skal danne mellemskalaen. Som eksempler herpå plantes syv forskellige egetræsgrupper i bebyggelsen med de syv arter der med sikkerhed trives i Danmark. Arterne er: Frynse-eg/Tyrkisk- eg, Ungarsk-eg, Sump eg, Vinter-eg, Stilk-eg, Pyramideeg og Rød-eg. Eksisterende solitære træer med høj kvalitet bevares og beskyttes i byggefasen. I den mindre skala sammensættes mange forskellige plantearter for variation, frodighed og oplevelser. Planter tematiseres efter årstidsblomstring, farver i blomster, høstfarver, dufthaver, frugthaver osv. Anvendelsen af eksotiske træer (der er tilpasset det danske klima) vil være med til at øge mangfoldigheden og Ankomstplads øst Økoplads Plejehjemmet

9 Der er et generelt ønske om mere belysning både ved adgangsdøre- og på opholdspladser, så det er let at orientere sig samt mere trygt at færdes i bebyggelsen. I bilag 4 er en grov CAD tegning af friarealer samt en pdf over eksisterende forhold. Opgaven omfatter som minimum besvarelse og redegøres for følgende: Program med beskrivelse af intention og materiale/plantevalg Program for renovering af belysning Skitser, tegninger, fotos, illustrationer m.v. til belysning af friarealrenoveringen oplevelsen af frodighed. Detaljeret budget med udgangspunkt i budgetskabelon i bilag 7 Eksempler på planter med flotte lysende høstfarver og stor kvalitet er: Papegøjebusk, Ambratræ, Hjortetaktræ, Troldel, Navr, Surbær, Liljekonvalbusk, VANDBIOTOPER Troldhassel, Kanelbusk, Kinesertræ, Vinget Benved og Sydbøg. Kanelbusk og Sydbøg har en fin duft, og af træer med særlig karakter og vækstform kan yderligere nævnes Pagodekornel, Magnolia, Trompetkrone, Skyrækker, Tulipantræ og Duetræ. Lyskoncept Der anvendes fire forskellige belysningstyper: 1. Generel belysning, bestående af belysning som parkarmaturer på parkeringspladser og på den centrale fælles sti. Lyspunktshøjden skal sidde så højt at man kan se ansigter på de øvrige trafikanter for at sikre genkendelighed. Belysningsniveauet i ganglinier skal svare til Klasse E2 uden mørke felter, og for at det er tryghedsskabende og har en kriminalpræventiv virkning. Generelt vælges LED-belysning med trinløs belysningsstyring efter dagslys samt urstyring. 2. Lav orienteringsbelysning som lyspunkter og ledelinier langs sekundære gangstier til indgange. Til Egedalsvænge kunne udvikles Egedalsvængepullerten som en LED-pullert i forskellige højder. Med reference i den lodrette furede egebark kunne lyssprækker i en robust pullert være et nyt gennemgående designelement. 3. Lysende flader som gavle og hele murstykker inde i fællesrummet. Ved indirekte belysning af store flader fås en stor effekt og fornemmelse af tryghed med beskedne lyskilder. Der anvendes LED belysning som Wall washer, der kan fås i forskellige farver. Farverne vælges, så de er med til at understøtte materialevalg på facader og danne identitet i de forskellige rum. 4. Lyseffekter i form af belyste træer, bygninger og flader. Ved alle forpladser og indgange sikres et højt belysningsniveau med belysning af lodrette eller vandrette flader, træer og andre elementer. De 3 overordnede adgangsveje til Egedalsvænge belyses ens med f.eks en varm gul LED-belysning som signalfarve. Petanque De gamle legehuse Bløde øer Egetræer 19 Lysende planter Kirsebærlund Blomsterhave Lys i fladen Gadefodbold Actionleg DEN RUMMELIGE BY 6

10 Forplads Pyramideeg Vandleg Vandopsamlingsbassin Bænk Rambla i betonfliser Forplads Vandopsamlingsbassin Cykelparkering Vandleg Forplads Bænk Rødeg Spejlbassin Forplads Bænk Fællessti Rambla i Betonfliser Pyramideeg Forplads Græsbund Spejlbassin Fællessti Bænk Pyramideeg Rødeg Forplads Legehusene Rødeg Pyramideeg Forplads Bænk Rambla i betonfliser Cykelparkering Græsbund Bænk Blødt underlag til leg Forplads plan Nedslag i friarealer 1:200 N^ Forplads Bænk Pyramideeg Kombineret granitbelægning og græs Rødeg 7 DEN RUMMELIGE BY

11 DEN RUMMELIGE BY 8

12 Tag- og FACADERENOVERING Bebyggelsernes fremtidige patinering er afgørende for områdets identitet og image - i renoveringen anvendes derfor udelukkende robuste materialer, der har en stoflig kvalitet, patinerer smukt og tåler beboernes daglige brug. Med henblik på at tilgodese beboernes mulighed for at sætte deres individuelle præg på deres egen bolig og på deres egen blok introduceres facadeelementer, som beboerne kan vælge imellem, så alle blokkens beboere i fællesskab tegner deres egen facade. For at give beboerne den afgørende indflydelse på udformningen af deres facade introducerer projektet en rolig og ensartet baggrund for facadeelementerne, i form af facader og tagbelægning i et ensartet facademateriale, som til gengæld varierer fra blok til blok. Projektet introducerer desuden en række energiproducerende klimaskorstene, der erstatter de eksisterende taglys, forbedrer opgangens indeklima og dagslysforhold - og dermed beboernes glæde og stolthed ved at ankomme til deres hjem. PROGRAM Tag- og facaderenoveringen har til formål: at introducere et enkelt facadeudtryk, hvor det er beboerne, der via deres valg og tilvalg skaber facadernes variation. at styrke beboernes ejerskab og glæde ved at bo i bebyggelsen. at facaderenovere med materialer og løsninger, der introducerer sanselighed, patinerer smukt og er robuste overfor boligforeningens sædvanlige slid. at energirenovere bebyggelsen så den overholder lavenergiklasse1. at bebyggelsens materialevalg, solceller og klimaskorstene signalerer bebyggelsens nye klimavenlige identitet. SUCCESKRITERIER Forslagets målsætning er at ændre bebyggelsens identitet, som en ensartet boligbebyggelse i meget stor skala til en mere intim og varieret bebyggelse i mindre skala - bl.a. ved at introducere både en mellem og en lille skala, hvor det er beboerne, der foretager valg og sætter deres præg på både facader, facadeelementer og i forbindelse med ombygning af boliger også på indretningen af deres private bolig. Projektet er en succes, når: en særegen identitet i både uderum, bebyggelse, den enkelte blok og den private bolig har erstattet den nuværende anonymitet. beboerne oplever at de har haft væsentlig indflydelse på bebyggelsens fysiske udtryk, og kan identificere sig med deres egen bolig. bebyggelsen har fået varierede og velproportionerede facader, selv hvis kun ganske få beboere i en blok har valgt at tilkøbe facadeelementer. bebyggelsens energiforbrug er reduceret med 50 %. TAG- OG FACADERENOVERINGEN UDVIKLES I DIALOG Tag- og facaderenoveringen indledes med en række beboerdemokratiske processer, som bl.a. omfatter en mock-up, hvor forslagets facadematerialer og løsninger først afprøves 1:1 på ejendomskontoret/materialegården. Beboerne har derved mulighed for at diskutere forslagets løsninger og materialer, se og prøve de introducerede valg- og tilvalgselementer og vælge på baggrund heraf. Rådgiverne har med denne indledning mulighed for at afprøve at løsninger og materialer er tilstrækkeligt robuste i forhold til boligforeningens daglige brug. Projektet sikrer, at byggeriets endelige udtryk bliver et unikt fælles projekt mellem fagfolk, beboere og boligforening. FORSLAG OG MATERIALER Facaderne skal medvirke til at nedbryde bebyggelsens skala, hvorfor materialerne varierer fra blok til blok, så hvert enkelt hus får en særegen karakter. Blokkene beklædes hver især med et ensartet, bæredygtigt materiale, der også egner sig til tagbeklædning. Projektet foreslår naturlige, smukt patinerende materialer, som tegl, skifer, keramiske facadeelementer, metalplader og lignende - endelige valg træffes i forbindelse med beboerprocesserne og projekteringen. Vedligeholdelsesfri lavenergivinduer med træ-alukarme sikrer i kombination med robuste, vedligeholdelsesfri facader og tagbelægninger en omkostningseffektiv drift. Facader og tag efterisoleres og suppleres af solceller på klimaskorstene, på bebyggelsens to sydvendte gavle og på sydvendte tagflader, hvorved det er muligt at opnå lavenergi klasse 1. Tag- og facaderenoveringen tager med ovenstående i betragtning udgangspunkt i fire overordnede principper: Klare identiteter Forskelligartede facadeudtryk skaber variation og oplevelse gennem friarealerne og samtidig ejerskab for den enkelte beboer. 9 DEN RUMMELIGE BY

13 KLIMASKORSTENE På tagene etableres klimaskorstene over trappeopgangene, der giver dagslys, frisk luft og energi til bebyggelsen. På sydsiden af klimaskorstene etableres solceller. Unikke facadeelementer Facaden vil skabes af beboerne selv gennem valg og tilvalg af forskellige facadeelementer som overdækket altan, altan, drivhus eller udkravet møbel. Individualitet og sammenhæng Hermed får hver boligenhed og bygning sin unikke karakter og tilsammen skabes en mangfoldig sammenhæng bygningerne imellem. DEN RUMMELIGE BY 10

14 FACADEELEMENTER Som en del af facaderenoveringen vil vi introducere forskellige typer af facadeelementer, der forøger oplevelsen og anvendelsen af den enkelte lejlighed, samt giver facaderne variation og et karakteristisk præg af individualitet. Facadeelementerne består af forskellige typer af vinduespartier der er udformet i forskellige varianter. Vi foreslår at elementerne henholdsvis består af 3 elementer der er et frit og gratis men obligatorisk - VALG som en del af den samlede renoveringsøkonomi samt herudover 2 elementer, der er et TILVALG og betales som en merudgift af den enkelte beboer over huslejen. Vi foreslår at facadeelementernes endelige udformning og variation bearbejdes i dialog med beboere og bygherre i forbindelse med prøveopsætninger på ejendomskontoret/materialegården, der kan anvendes som boliglaboratorium VALG: FRANSK ALTAN ANVENDELSE: Åbenhed og lys, udsigtsvindue, begrønning. Den franske altan skaber en klar kontakt mellem ude og inde, og oplevelsen af at sidde ude ved sit spisebord eller sofaarrangement. VALG: OVERDÆKKET ALTAN Anvendelse: Udendørsophold i læ og privathed. Med den overdækkede altan får man et overdækket uderum til forskellig brug: ophold, opbevaring mm. VALG: MØBEL Anvendelse: Alternativ siddeplads med udsigt, udstillingsvindue. Møblet kan betragtes som en udvidet vindueskarm. Med hynner fungerer elementet som opholdsplads, hvorfra udsigten til de omkringliggende uderum kan nydes over en kop kaffe. TILVALG: ALTAN Anvendelse: Udendørsophold, nabokontakt. På altanen kan man læse, solbade, nyde et måltid mad efter tilberedelse af aftenens barbeque og meget mere. TILVALG: UDESTUE I GLAS Anvendelse: Lyst opholdsrum, drivhus, begrønning. Elementet i glas fungerer enten som drivhus eller udestue, alt efter behov, hvor der kan dyrkes grøntsager og krydderurter eller som varmt opholdsrum på en solrig vinterdag. Facadeelementerne, der består af et vinduesparti monteret på en let stål konstruktion med pladebeklædning, kan præfabrikeres i et stort antal, hvilket sikrer en høj kvalitet og holdbarhed. Facadeelementerne monteres med enkle arbejdsgange på facaden og fastgøres vha. nødvendige stålforstærkninger opsat i forbindelse med den nye isolering og klimaskærm. elementerne skaber diversitet i facaden 11 DEN RUMMELIGE BY

15 Interiør Altan / overdækket altan Fransk altan ADEPT Møbel Udestue i glas DEN RUMMELIGE BY 12

16 SNIT OG FACADE Facadeelementerne skaber variation og sammenhæng på tværs af hver bygning imens facadematerialet med skiftende nuancer og forbandt vil give hver bygning sin særegne identitet. Når beboere og besøgende bevæger sig langs den centrale rambla igennem områdets friarealer opleves mangfoldige uderum med blomstrende grønne enge og nicher, oaser til afslapning, grillarealer samt små ankomstpladser ved hver opgang. Facadeudsnit i bebyggelsen 1:200 Snit i bygninger og friarealer 1: DEN RUMMELIGE BY

17 DEN RUMMELIGE BY 14

18 HANDICAPVENLIGE BOLIGER Ombygning af boliger til handicap- og ældrevenlige boliger er afgørende for at styrke bebyggelsens image, som en bebyggelse med gode og attraktive boliger for alle. Ved etablering af elevator samt ny adgangstrappe i stueplan skabes niveaufri adgang direkte fra parkeringspladsen langs Broengen til opgange, der ombygges til handicapvenlige boliger. De nedlagte hybler bliver på etagerne lagt til de mindste boliger, som et ekstra værelse. Ombygningen tager udgangspunkt i den eksisterende indretning, men lægger vægt på også at opgradere især køkken og badeværelse til tidssvarende og handicapegnede forhold. Derudover ændres indretningen, så ganglinier og døre sikrer passage for kørestolsbrugere og gangbesværede, der anvender gangstativ. Med henblik på at skabe individuelle valgmuligheder for beboerne introduceres fleksible indretningsmuligheder. Beboerne kan bl.a. vælge mellem forskellige placeringer og indretning af køkkener. Derudover er der mulighed for til- eller fravalg af skillevægge i boligens primære rum. I forbindelse med facaderenoveringen kan beboerne frit vælge mellem de fem introducerede elementer, der indgår i projektets tag- og facaderenoveringskoncept. Tre af disse elementer indgår i facaderenoveringens budget hvorimod to betragtes som tilvalg, der er individuelt huslejefinansieret. PROGRAM Renoveringen har til formål: at give mulighed for ombygning af en opgang, en blok eller i forbindelse med facaderenoveringen at ombygge blokkene 1-11, så der opnås attraktive, tidssvarende boliger med god tilgængelighed for handicappede at skabe moderne, tidssvarende boliger med attraktive køkkener og badeværelser, som er tilgængelige for kørestolsbrugere at sikre beboerne indflydelse og valgmuligheder i forbindelse med ombygningen Succeskriterier hvad gør vi for at opfylde målene - der etableres elevatoradgang samt passage gennem ombyggede opgange, som også sikrer boligerne direkte og kortest mulige adgang fra p-plads samt adgang direkte til bebyggelsens rekreative gårdrum - boligernes indretning optimeres, så ganglinier og døre tilgodeser kørestolsbrugere og gangbesværede - boligerne indrettes med handicapegnede badeværelser med robuste løsninger og gedigne materialer - beboerne sikres individuel indflydelse på deres egen bolig: valg af indretning med gennemlyst eller fleksibelt opdelt opholdsrum valg af køkken-alrum eller separat køkken valg mellem forskellige indretningsløsninger i køkken i forbindelse med facaderenoveringen også valg mellem inddækkede eller åbne altaner, valg af møbel-karnap i værelser, køkken eller opholdsrum samt tilvalg i form af glaskarnap eller store åbne altaner Forslaget lægger vægt på, i forbindelse med den omfattende ombygning til handicapegnet indretning også at gennemføre en generel opgradering af boligerne med nyt tidssvarende køkken, ventilationsanlæg med varmegenindvinding og istandsættelse af overflader generelt. Ejendommenes opgange trænger ligeledes til en opgradering, hvorfor renoveringen med fordel kan suppleres af en istandsættelse af trappeopgangenes overflader, lysforhold og indeklima. Boligrenoveringen kan gennemføres for en enkelt opgang ad gangen, en hel blok eller alle blokkene 1-11 i sammenhæng med den planlagte tag- og facaderenovering. Budgettet tager udgangspunkt i renovering af kun én opgang. FORSLAG OG MATERIALER Østvendte hybler nedlægges til fordel for etablering af elevatoradgang med adgang fra parkeringspladserne langs Broengen. Elevatorer overholder bygningsreglementets og DS 3028 krav til tilgængelighed. Foruden elevator etableres et attraktivt adgangsrum mod Broengen, der via en ny trappe forbindes til opgangens eksisterende trapperum. Derved opnår renoverede opgange direkte adgang til begge sider af blokken, som skaber generelt bedre tilgængelighed. Med henblik på at etablere nye, handicapegnede badeværelser forsynes boligerne med nye, lydisolerede installationsskakte. Skakte placeres, så der opnås mulighed for individuel, valgfri placering af køkkener som køkken-alrum eller i separat rum. Derudover anbefales det forbindelse med boligrenoveringen at udskifte ventilationsanlæg til moderne anlæg med varmegenindvinding for at skabe bedre indeklima i boligerne og sikre en energimæssig optimering. For at skabe tidssvarende, tilgængelige boliger nedlægges separat badeværelse og toilet til fordel for et nyt, større badeværelse, der overholder bygningsreglementets og DS 3028 krav. Badeværelset udføres efter gældende normer) med robuste materialer og læsninger, der ikke nedbrydes ved almindelig daglig brug. For at opfylde boligforeningens drøm om at skabe attraktive boliger for alle ændres boligernes indretning, så opholds- og soverum kan møbleres uden at hindre friholdte ganglinier, så de tilgodeser kørestolsbrugeres behov. Derudover skiftes døre, så de lever op til tilgængelighedskravene. I opholdsrum, hvor skillevægge nedlægges og flyttes lægges nye gulve under skillevægge, så boligerne er fleksible overfor fremtidige ombygninger. For at opnå attraktive boliger gennemføres foruden ovenstående en udskiftning af køkkener og maling af eksisterende vægge og lofter samt slibning og lakering af eksisterende gulve. Visionen om at give beboerne mulighed for at få indflydelse i forbindelse med boligrenoveringen opnås ved at sikre valgfri placering af køkken i to positioner i deres individuelle bolig. Installationsskakten giver mulighed for at placere køkkenet i midt lejligheden i et gennemlyst eller delvis gennemlyst køkkenalrum eller i et separat rum ved facaden, med mulighed for en åben eller lukket løsning med skyde- eller almindelige døre. Beboerne har derudover indflydelse på, om lejligheden via skillevægge skal opdeles med flere værelser eller om de ønsker en mere åben boligplan med gennemlyst opholdsrum og færre værelser. I forbindelse med facaderenoveringen har beboerne derudover mulighed for at vælge mellem åben eller lukket altan eller møbelkarnap samt at tilvælge de huslejefinansierede løsninger med ny altan eller glasudestue. Tilgængelighedsdiagram EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) /BASISVALG /BASISVALG EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) Planer med køkken-alrum 1: DEN RUMMELIGE BY

19 EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) TILVALG/BASISVALG /BASISVALG EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) Planer med åbent køkken 1:200 EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) TILVALG/BASISVALG EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) Planer med lukket køkken 1:200 DEN RUMMELIGE BY 16

20 Ejendomskontor og MATERIALEGÅRD Med drømmen om at forene allerede eksisterende driftsfunktioner og personale med bestyrelsen og de boligsociale medarbejdere, er der lagt op til at bygningen i fremtiden kan spille en vigtig rolle i livet og aktiviteterne i hele bebyggelsen. Med den rette indsats vil der kunne dannes et nyt mødested hvor dagligdagsliv, bestyrelsesmøder og driften fungerer side om side og opleves transparent og åben. Såvel i funktion som i bygningsstruktur adskiller Materialegård og Ejendomskontor sig radikalt fra boligbebyggelsen. Både servicestatus og ikke mindst ejendomsfunktionærernes samlende funktioner som sociale rollemodeller, fortrolighedspersoner, dem der opmuntrer og skælder ud og det daglige kontaktled skal eksponeres. Det ekspressive arkitektoniske udtryk, hvor materialer og facadeelementer fra hele bebyggelsen er samlet, er ikke alene et væsentligt værktøj i inddragelsesprocessen og kvalificering af beboernes beslutningsgrundlag. Det er både en anerkendelse og markering af de ansattes og bygningens særlige funktion og samtidig en kompositorisk infill af en udenfor stående bygning. Sammensætning af arketyper Idag fremstår ejendomskontoret/materialegården nedslidt og som en barriere for forbindelser. Til trods for dette rummer de sammensatte bygninger potentiale som et mødested i bebyggelsens helhed. Laboratorium Ved at renovere ejendomskontoret/materialegården med valgt facadematerialer samt vinduestyper og størrelser i bebyggelsen vil ejendomskontoret/materialegården kunne fungere som en showcase - et slags laboratorium - hvor beboere inddrages og oplever mulige facade- og vinduesvalg. Åbenhed Mod friarealerne afskæres et hjørne af materialegården, hvor en ny indgang placeres. Herved dannes endvidere et inviterende rum foran ejendomskontoret/materialegården, der kan blive en naturlig del af de daglige bevægelser i området. 17 DEN RUMMELIGE BY

21 WC Vaskerum Bad Garderobe Entre WC Spiserum Finlager Værksted Lager Depot Lager Vaskerum Kontor Kontor Spiseområde Møderum/ Bestyrelseslokale Kontor Kontor Reception Hovedindgang Containergård Teknik Terrasse Plan Stueetage 1:200 N^ plan 1. etage 1:200 N^ DEN RUMMELIGE BY 18

22 Boliglaboratorium Materialegården vil fungere som et boliglaboratorium, hvor områdets beboere sammen vil diskutere og hver familie, par og enlig vælge hvilken ny bolig der er skræddersyet til netop dem selv. Facade øst 1:200 Facade nord 1:200 Facade Syd 1:200 Facade vest 1: DEN RUMMELIGE BY

23 DEN RUMMELIGE BY 20

24 BEBOERINDDRAGELSE FORANDRING GENNEM FORANKRING De skitserede visioner for Egedalsvænges fremtidige udformning og status bygger i høj grad på aktiv medvirken fra beboere, ejendomsfunktionærer og administration. Den arkitektoniske vision er at skabe en smuk, vedkommende og rummelig scene, hvilket kun er muligt gennem et tæt samspil med de daglige brugere. Hele projektets grundide bygger på en inddragelsesstrategi, hvor reel brugerindflydelse spænder fra boligniveau over opgang til udearealsdisponering. Den fysiske forandringsproces bliver til en mental forandringsproces, hvor en ny ejerskabsfølelse, identitetsskabende elementer og social interaktion skal genskabe glæden og stoltheden over at bo og arbejde i Egedalsvænge. I det efterfølgende gennemgås vores umiddelbare tanker i forhold til inddragelse og samarbejde generelt og mere specifikt for de efterfølgende faser, primært i relation til beboerne. Det skal dog understreges, at der under hele forløbet kontinuerligt bør søges mod optimering af de blivende spin-off effekter i den senere driftsfase, herunder revitalisering af beboerdemokratiet og etablering af klubber/grupper med interessebåret ansvar for nye faciliteter. GENERELLE OVERVEJELSER OM FORLØB OG HEN- SIGTSMÆSSIGE REDSKABER Projektets konceptuelle udgangspunkt bygger på identitet og ejerskab gennem markant branding og inddragelse. Vi søger en åbenlys og forståelig overensstemmelse mellem proces og projekt, således at den eksponerende miljømæssige bæredygtighed gennem hele forløbet understøttes af økonomisk og social bæredygtighed ved åbne og logiske processer. Dette stiller naturligvis krav til differentierede arbejdsmetoder, fleksibilitet i planlægningen og ikke mindst massiv interesse og deltagelse fra beboernes side. Sidstnævnte forhold kræver særlig opmærksomhed, og rådgiverteamet forudsætter et tæt samarbejde med ejendomsfunktionærer og 3B omkring mobilisering og motivering. Vi anvender redskaber og medier under hele forløbet, som beboerne er fortrolige med, og hovedvægten vil blive lagt på interaktion i mødet mellem mennesker, suppleret med gængse digitale platforme som hjemmeside, blogs, facebook og SMS, samt trykt materiale, mock-ups og lokal presse, alt efter stade og om formålet er orientering eller dialog. Dynamik, energi og inerti fastholdes gennem opdeling af processer i overskuelige forløb. Faldende engagement blandt beboere ved længerevarende projektforløb er typisk en konsekvens af manglende forventningsafstemning til målsætning for de enkelte forløb. Indlagte Milepæle M anvendes aktivt til markering af forløb og af den gode historie over for såvel deltagere som omverdenen. Dette sker ved gennemførelse af Events [E], planlagt og gennemført sammen med beboere. Rådgiverteamet forudsætter at overordnet kontinuerlig kontakt, generel programmering og projektstyring i gennem alle projektfaser sker ved møder med byggeudvalg og/eller projektgruppe. Direkte beboerkontakt sikres gennem Opgangsambassadører, der udpeges ved starten af projekteringsfasen. Rådgiverteamets grundlæggende tilgang til interessentinddragelse i Egedalsvænge bygger på nogle få, men helt afgørende forudsætninger og spilleregler: Som udgangspunkt arbejder vi med fire mødeniveauer i relation til inddragelse: [A] Afdelingsmøder: Formelle beslutninger, bred accept, retningsændringer, etablering af temagrupper. (mødeform uegnet til dybere dialog). [T] Temamøder: Accept, ideudvikling, workshops, indstilling. Event på kunstværket FORVENTNINGSAFSTEMNING Kommissorium og målsætning for enhver proces og ethvert møde skal på forhånd være klart for alle parter, så misforståelser og frustration undgås. FAGLIG INTEGRITET OG ANSVAR Inddragelse handler om ideer, ønsker, behovsafdækning og generel holdningstilkendegivelse. Beboere og lægfolk må aldrig gøres til gidsler i faglige spørgsmål. DEN GODE OPLEVELSE OG EMPATI Inddragelsesprocesser kommer ofte tæt på private forhold, og beboere investerer kostbar fritid. Alle drøftelser foregår på beboernes hjemmebane og præmisser. Evt. konklusioner og resultater konfirmeres ved afslutning af ethvert møde. [O] Opgangsmøder: Afdækning, beslutninger om tilvalg på opgangsniveau og individuelle ønsker på boligniveau. [M] Materialegård & Ejendomskontor: Programmering og beslutning (administration og ejendomsfunktionærer). WORKSHOPS VED TEMAMØDER I EGEDALSVÆNGE Vi skaber en workshop, der er vedkommende for alle deltagere ved at fastholde fokus på de umiddelbare fællesreferencer, dvs. beboernes kendskab til sted og anvendelse og det accepterede og kendte arkitektoniske udgangspunkt. Vi skaber en fysisk aktiverende workshop ved at afprøve forslag, indsigelser, ideer og applaus gennem bevægelse direkte på stedet. Vi skaber en mental aktiverende workshop gennem bearbejdning af de fysiske oplevelser på tegninger og skrift. Rundvisning, materialegården Interiør, materialegården Friarealerne 21 DEN RUMMELIGE BY

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 INDHOLD Forord 3 Energi 5 Energiproduktion Energibesparelse Synliggørelse af energiforbrug Begrønning 21 Grønne gårdrum

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Erfaringer med pilotprojekt i AL2boligs afdeling 111 Langkærparken vedrørende en omfattende lavenergi renovering af en standard boligblok. December

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere