DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18"

Transkript

1 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM CONSULT Rådgivende Ingeniører A/S PLAN og PROCES APS Proceskonsulenter kontaktperson: lars bo lindblad, adm. direktør, rubow ARKITEKTER tlf:

2 Modelfotos viser stemninger og hverdagsliv

3 Indhold Vision Friarealer og belysning Tag- og facaderenovering handicapvenlige boliger ejendomskontor og materialegård Beboerinddragelse Energi og Miljø Sammenhæng mellem tiltag og økonomi Samarbejde og organisation SidE

4 VISION EGEDALSVÆNGE den rummelige by Fremtidens Egedalsvænge giver plads til fællesskabet og til individet, nedbryder skalaer og eliminerer usynlige grænser. De eksisterende kvaliteter og ressourcer eksponeres, understøttes og aktiveres gennem nye bæredygtige, identitetsskabende tiltag i bygninger og udearealer i samarbejde med beboerne til beboerne. Visionen om fremtidens Egedalsvænge er baseret på en holistisk tilgang med opmærksomhed på merværdi i alle tiltag: Den rummelige by er en vision om individualitet og mangfoldighed med en strategi, der underbygges af en teknisk, arkitektonisk og økonomisk budgetteret skitse for fremtidssikring af Egedalsvænge. Introduktion af en grøn og bæredygtig identitet. Øge variation og sanselighed. Anvende materialer der er robuste overfor slid og patinerer smukt. Øge tilgængelighed og valgfrihed for beboerene. Facaderenovering af den samlede bebyggelse er energibesparende, identitetsskabende og driftslet. Valgmuligheder for den enkelte medfører større ejerskab og dermed lavere vedligeholdelsesomkostninger og flyttefrekvens. Tagrenovering medfører energibesparelser, energiproduktion og komfortforbedringer. Udearealerne disponeres som oplevelsesrum og faciliteres, så der skabes lokale landmarks, der også inviterer naboer indenfor. Etablering af handicapboliger betyder en opdatering af alle lejligheder i de pågældende ejendomme med unikke potentialer for fælles terrasser mm. Alle tiltag etableres med robuste og vedligeholdelseslette materialer, der nedbringer fremtidige driftsomkostninger. Klimaskorstene og varierede facadeelementer giver bebyggelsen en karakteristisk identitet og skaber værdi og nye oplevelser både inde og ude. Skalanedbrydning Bygninger og uderum udvikles som en nuanceret helhed med fokus på den menneskelige skala og beboerne i centrum. I friarealerne introduceres hermed en helt række varierende rum til forskelligartede aktiviteter og ophold. Det nye ejendomskontor spiller en vigtig rolle som nyt mødested og boliglaboratorium. 1 DEN RUMMELIGE BY

5 Dialog om Egedalsvængebebyggelsen BEBOERINDDRAGELSE Gode udviklingsforløb med beboere, afdelingsbestyrelse og rådgivere sikrer unikke løsninger, ejerskab og engagement. Branding Gennem en miljøbevidst fremtidssikring og kvalitativ transformation har Egedalsvængebebyggelsen et stort potentiale som et unikt og attraktivt beboelsesområde. Der etableres klimaskorstene og varierede facadeelementer, der giver bebyggelsen en karakteristisk identitet og skaber værdi og nye oplevelser både inde og ude. Selvvalg Der lægges vægt på arkitektoniske løsninger, som imødekommer individets valg. Beboeren præger sin bolig gennem valg og tilvalg af funktionelle og rumlige facadeelementer. DEN RUMMELIGE BY 2

6 FRIAREALER og belysning Hovedankomst vest Hovedankomst øst Ankomst vest Blomster og Urtehaverne Vandbiotoper Bakkeleg Hjørnepladsen Økoplads Egetræslund Pyramideeg Stenhaverne Egetræer Frugtlunden Gadeboldbane Performancepladsen Actionleg Legeområdet Egetræer Egetræslund Egetræer Hovedankomst syd Ankomst syd DET STORE RUM Friarealerne imellem husene opleves idag relativt utrygge, uden variation og uden det liv som der ellers er grundlag for. Mulige fremtidige hovedforbindelser Med husenes mellemrum opleves allerede idag bevægelser over friarealerne, som er værd at bygge videre på. Fællesrummets skala nedbrydes Forslaget ønsker at skabe en række af uderum - haver - med hver deres kvalitet og egne identiteter og med tilknytning til overfor hinanden liggende huse. 3 DEN RUMMELIGE BY

7 Individuelle forpladser Individuelle Individuelle forpladser forpladser I hver have etableres et antal forpladser således at hver indgang får sit eget helt nære og intime uderum. nye nye Nye bevægelser Igennem de nye zoner og rum vil en bevægelsesrambla forbinde indgange, haver og områderne omkring i et klart og overskueligt forløb, der understøttes af en tryghedsskabende belysningsstrategi. Beplantning Langs de nye stiforbindelser vil mange typer af beplantning - grønne og blomstrende - samt nye og eksisterende træer sammen med beboerne skabe rammen om et sundt og behageligt udeliv. DEN RUMMELIGE BY 4

8 Materialegården Situationsplan Intentionen med renoveringen af friarealerne er overordnet set at skabe rammerne for et mangfoldigt indhold der i processen defineres af beboerne og boligselskabet og kvalificeres af rådgiverteamet. Bebyggelsens fællesområde samles af en bred sti, en rambla, der danner rygraden for færdslen gennem området. Fra denne sti forlænges belægningen ud til opgangene. Ved opgangene dannes mindre rum der er unikke for området i kraft af form, materialevalg og sammensætning. Områderne gives identitet ved hjælp af belægning, beplantning og belysning. Disse forpladser fungerer som individuelle/semiprivate trygge opholdspladser for beboerne i opgangen, mens der op til ramblaen knyttes de helt offentlige funktioner og aktiviteter. Der skabes flere stiforløb på tværs af det centrale rum for at øge tilgængeligheden og nedbryde den store skala. Stiforløbene former samtidig en række forskellige opholds- og aktivitetsrum, som med mange mulige funktioner, faciliteter og temaer er med til at danne en stor variation i det centrale rum. Situationsplanen angiver nogle mulige funktioner, der i beboerprocessen kan forventes at blive tilpasset, lige såvel som detaljeringen af brandveje og andre funktioner vil give tilpasninger. Haver Ankomst vest Siddepladsen Vandbiotoper Plateauet Cykelparkering Cykelparkering Bakkeleg Ramblaen Cykelparkering Pavillionen Blomster og Urtehaverne Hjørnepladsen Cykelparkering Haver Haver Cykelparkering Parkering Ramblaen Haver Cykelparkering Haver Frugtlunden Plænen Egetræslund Pyramideeg Parkering Ramblaen Cykelparkering Parkering Cykelparkering Stenhaverne Actionleg Haver Cykelparkering Performancepladsen Skovområdet Parkering Parkering Egetræer Cykelparkering Haver Plantevalg Parkering Legehusene Legeområdet Egetræer Cykelparkering Parkering Ramblaen Parkering Haver Cykelparkering Egetræslund Cykelparkering Situationsplan 1:5000 N^ Ankomsttrappen DEN RUMMELIGE BY Gadeboldbane Cykelparkering Belægninger lægges med længdefuger i øst-vestlig retning, og der anvendes belægninger i aflangt format. På ramblaen og store fællesstier lægges aflange betonfliser i stort format hvor det er muligt for terræn og tung trafik, og hvor der stilles store krav til tilpasning til terræn og tung belastning sættes dimensionerne på fliserne ned, så de indgår i samme modul for længdefugerne. Afhængig af nuancerne på facaden vælger rådgiverteamet 3 belægningssammensætninger til forpladsen som beboerne kan vælge imellem. Der arbejdes med belægningstyper af granit og belægningstegl, som har en høj materialekvalitet, og lave driftsomkostninger. Visionen er, at alle forpladser er forskellige, og der varieres inden for formater, farver og strukturer. 5 Egetræer Materialevalg Visionen til beplantningen i Egedalsvænge er at skabe en stor artsdiversititet/ mangfoldighed for at sikre mange og varierede oplevelser og en høj grad af robusthed. Planterne sammensættes bevidst i grupper med samme arter (monokulturer) for at give en markant virkning hvor træerne skal danne mellemskalaen. Som eksempler herpå plantes syv forskellige egetræsgrupper i bebyggelsen med de syv arter der med sikkerhed trives i Danmark. Arterne er: Frynse-eg/Tyrkisk- eg, Ungarsk-eg, Sump eg, Vinter-eg, Stilk-eg, Pyramideeg og Rød-eg. Eksisterende solitære træer med høj kvalitet bevares og beskyttes i byggefasen. I den mindre skala sammensættes mange forskellige plantearter for variation, frodighed og oplevelser. Planter tematiseres efter årstidsblomstring, farver i blomster, høstfarver, dufthaver, frugthaver osv. Anvendelsen af eksotiske træer (der er tilpasset det danske klima) vil være med til at øge mangfoldigheden og Ankomstplads øst Økoplads Plejehjemmet

9 Der er et generelt ønske om mere belysning både ved adgangsdøre- og på opholdspladser, så det er let at orientere sig samt mere trygt at færdes i bebyggelsen. I bilag 4 er en grov CAD tegning af friarealer samt en pdf over eksisterende forhold. Opgaven omfatter som minimum besvarelse og redegøres for følgende: Program med beskrivelse af intention og materiale/plantevalg Program for renovering af belysning Skitser, tegninger, fotos, illustrationer m.v. til belysning af friarealrenoveringen oplevelsen af frodighed. Detaljeret budget med udgangspunkt i budgetskabelon i bilag 7 Eksempler på planter med flotte lysende høstfarver og stor kvalitet er: Papegøjebusk, Ambratræ, Hjortetaktræ, Troldel, Navr, Surbær, Liljekonvalbusk, VANDBIOTOPER Troldhassel, Kanelbusk, Kinesertræ, Vinget Benved og Sydbøg. Kanelbusk og Sydbøg har en fin duft, og af træer med særlig karakter og vækstform kan yderligere nævnes Pagodekornel, Magnolia, Trompetkrone, Skyrækker, Tulipantræ og Duetræ. Lyskoncept Der anvendes fire forskellige belysningstyper: 1. Generel belysning, bestående af belysning som parkarmaturer på parkeringspladser og på den centrale fælles sti. Lyspunktshøjden skal sidde så højt at man kan se ansigter på de øvrige trafikanter for at sikre genkendelighed. Belysningsniveauet i ganglinier skal svare til Klasse E2 uden mørke felter, og for at det er tryghedsskabende og har en kriminalpræventiv virkning. Generelt vælges LED-belysning med trinløs belysningsstyring efter dagslys samt urstyring. 2. Lav orienteringsbelysning som lyspunkter og ledelinier langs sekundære gangstier til indgange. Til Egedalsvænge kunne udvikles Egedalsvængepullerten som en LED-pullert i forskellige højder. Med reference i den lodrette furede egebark kunne lyssprækker i en robust pullert være et nyt gennemgående designelement. 3. Lysende flader som gavle og hele murstykker inde i fællesrummet. Ved indirekte belysning af store flader fås en stor effekt og fornemmelse af tryghed med beskedne lyskilder. Der anvendes LED belysning som Wall washer, der kan fås i forskellige farver. Farverne vælges, så de er med til at understøtte materialevalg på facader og danne identitet i de forskellige rum. 4. Lyseffekter i form af belyste træer, bygninger og flader. Ved alle forpladser og indgange sikres et højt belysningsniveau med belysning af lodrette eller vandrette flader, træer og andre elementer. De 3 overordnede adgangsveje til Egedalsvænge belyses ens med f.eks en varm gul LED-belysning som signalfarve. Petanque De gamle legehuse Bløde øer Egetræer 19 Lysende planter Kirsebærlund Blomsterhave Lys i fladen Gadefodbold Actionleg DEN RUMMELIGE BY 6

10 Forplads Pyramideeg Vandleg Vandopsamlingsbassin Bænk Rambla i betonfliser Forplads Vandopsamlingsbassin Cykelparkering Vandleg Forplads Bænk Rødeg Spejlbassin Forplads Bænk Fællessti Rambla i Betonfliser Pyramideeg Forplads Græsbund Spejlbassin Fællessti Bænk Pyramideeg Rødeg Forplads Legehusene Rødeg Pyramideeg Forplads Bænk Rambla i betonfliser Cykelparkering Græsbund Bænk Blødt underlag til leg Forplads plan Nedslag i friarealer 1:200 N^ Forplads Bænk Pyramideeg Kombineret granitbelægning og græs Rødeg 7 DEN RUMMELIGE BY

11 DEN RUMMELIGE BY 8

12 Tag- og FACADERENOVERING Bebyggelsernes fremtidige patinering er afgørende for områdets identitet og image - i renoveringen anvendes derfor udelukkende robuste materialer, der har en stoflig kvalitet, patinerer smukt og tåler beboernes daglige brug. Med henblik på at tilgodese beboernes mulighed for at sætte deres individuelle præg på deres egen bolig og på deres egen blok introduceres facadeelementer, som beboerne kan vælge imellem, så alle blokkens beboere i fællesskab tegner deres egen facade. For at give beboerne den afgørende indflydelse på udformningen af deres facade introducerer projektet en rolig og ensartet baggrund for facadeelementerne, i form af facader og tagbelægning i et ensartet facademateriale, som til gengæld varierer fra blok til blok. Projektet introducerer desuden en række energiproducerende klimaskorstene, der erstatter de eksisterende taglys, forbedrer opgangens indeklima og dagslysforhold - og dermed beboernes glæde og stolthed ved at ankomme til deres hjem. PROGRAM Tag- og facaderenoveringen har til formål: at introducere et enkelt facadeudtryk, hvor det er beboerne, der via deres valg og tilvalg skaber facadernes variation. at styrke beboernes ejerskab og glæde ved at bo i bebyggelsen. at facaderenovere med materialer og løsninger, der introducerer sanselighed, patinerer smukt og er robuste overfor boligforeningens sædvanlige slid. at energirenovere bebyggelsen så den overholder lavenergiklasse1. at bebyggelsens materialevalg, solceller og klimaskorstene signalerer bebyggelsens nye klimavenlige identitet. SUCCESKRITERIER Forslagets målsætning er at ændre bebyggelsens identitet, som en ensartet boligbebyggelse i meget stor skala til en mere intim og varieret bebyggelse i mindre skala - bl.a. ved at introducere både en mellem og en lille skala, hvor det er beboerne, der foretager valg og sætter deres præg på både facader, facadeelementer og i forbindelse med ombygning af boliger også på indretningen af deres private bolig. Projektet er en succes, når: en særegen identitet i både uderum, bebyggelse, den enkelte blok og den private bolig har erstattet den nuværende anonymitet. beboerne oplever at de har haft væsentlig indflydelse på bebyggelsens fysiske udtryk, og kan identificere sig med deres egen bolig. bebyggelsen har fået varierede og velproportionerede facader, selv hvis kun ganske få beboere i en blok har valgt at tilkøbe facadeelementer. bebyggelsens energiforbrug er reduceret med 50 %. TAG- OG FACADERENOVERINGEN UDVIKLES I DIALOG Tag- og facaderenoveringen indledes med en række beboerdemokratiske processer, som bl.a. omfatter en mock-up, hvor forslagets facadematerialer og løsninger først afprøves 1:1 på ejendomskontoret/materialegården. Beboerne har derved mulighed for at diskutere forslagets løsninger og materialer, se og prøve de introducerede valg- og tilvalgselementer og vælge på baggrund heraf. Rådgiverne har med denne indledning mulighed for at afprøve at løsninger og materialer er tilstrækkeligt robuste i forhold til boligforeningens daglige brug. Projektet sikrer, at byggeriets endelige udtryk bliver et unikt fælles projekt mellem fagfolk, beboere og boligforening. FORSLAG OG MATERIALER Facaderne skal medvirke til at nedbryde bebyggelsens skala, hvorfor materialerne varierer fra blok til blok, så hvert enkelt hus får en særegen karakter. Blokkene beklædes hver især med et ensartet, bæredygtigt materiale, der også egner sig til tagbeklædning. Projektet foreslår naturlige, smukt patinerende materialer, som tegl, skifer, keramiske facadeelementer, metalplader og lignende - endelige valg træffes i forbindelse med beboerprocesserne og projekteringen. Vedligeholdelsesfri lavenergivinduer med træ-alukarme sikrer i kombination med robuste, vedligeholdelsesfri facader og tagbelægninger en omkostningseffektiv drift. Facader og tag efterisoleres og suppleres af solceller på klimaskorstene, på bebyggelsens to sydvendte gavle og på sydvendte tagflader, hvorved det er muligt at opnå lavenergi klasse 1. Tag- og facaderenoveringen tager med ovenstående i betragtning udgangspunkt i fire overordnede principper: Klare identiteter Forskelligartede facadeudtryk skaber variation og oplevelse gennem friarealerne og samtidig ejerskab for den enkelte beboer. 9 DEN RUMMELIGE BY

13 KLIMASKORSTENE På tagene etableres klimaskorstene over trappeopgangene, der giver dagslys, frisk luft og energi til bebyggelsen. På sydsiden af klimaskorstene etableres solceller. Unikke facadeelementer Facaden vil skabes af beboerne selv gennem valg og tilvalg af forskellige facadeelementer som overdækket altan, altan, drivhus eller udkravet møbel. Individualitet og sammenhæng Hermed får hver boligenhed og bygning sin unikke karakter og tilsammen skabes en mangfoldig sammenhæng bygningerne imellem. DEN RUMMELIGE BY 10

14 FACADEELEMENTER Som en del af facaderenoveringen vil vi introducere forskellige typer af facadeelementer, der forøger oplevelsen og anvendelsen af den enkelte lejlighed, samt giver facaderne variation og et karakteristisk præg af individualitet. Facadeelementerne består af forskellige typer af vinduespartier der er udformet i forskellige varianter. Vi foreslår at elementerne henholdsvis består af 3 elementer der er et frit og gratis men obligatorisk - VALG som en del af den samlede renoveringsøkonomi samt herudover 2 elementer, der er et TILVALG og betales som en merudgift af den enkelte beboer over huslejen. Vi foreslår at facadeelementernes endelige udformning og variation bearbejdes i dialog med beboere og bygherre i forbindelse med prøveopsætninger på ejendomskontoret/materialegården, der kan anvendes som boliglaboratorium VALG: FRANSK ALTAN ANVENDELSE: Åbenhed og lys, udsigtsvindue, begrønning. Den franske altan skaber en klar kontakt mellem ude og inde, og oplevelsen af at sidde ude ved sit spisebord eller sofaarrangement. VALG: OVERDÆKKET ALTAN Anvendelse: Udendørsophold i læ og privathed. Med den overdækkede altan får man et overdækket uderum til forskellig brug: ophold, opbevaring mm. VALG: MØBEL Anvendelse: Alternativ siddeplads med udsigt, udstillingsvindue. Møblet kan betragtes som en udvidet vindueskarm. Med hynner fungerer elementet som opholdsplads, hvorfra udsigten til de omkringliggende uderum kan nydes over en kop kaffe. TILVALG: ALTAN Anvendelse: Udendørsophold, nabokontakt. På altanen kan man læse, solbade, nyde et måltid mad efter tilberedelse af aftenens barbeque og meget mere. TILVALG: UDESTUE I GLAS Anvendelse: Lyst opholdsrum, drivhus, begrønning. Elementet i glas fungerer enten som drivhus eller udestue, alt efter behov, hvor der kan dyrkes grøntsager og krydderurter eller som varmt opholdsrum på en solrig vinterdag. Facadeelementerne, der består af et vinduesparti monteret på en let stål konstruktion med pladebeklædning, kan præfabrikeres i et stort antal, hvilket sikrer en høj kvalitet og holdbarhed. Facadeelementerne monteres med enkle arbejdsgange på facaden og fastgøres vha. nødvendige stålforstærkninger opsat i forbindelse med den nye isolering og klimaskærm. elementerne skaber diversitet i facaden 11 DEN RUMMELIGE BY

15 Interiør Altan / overdækket altan Fransk altan ADEPT Møbel Udestue i glas DEN RUMMELIGE BY 12

16 SNIT OG FACADE Facadeelementerne skaber variation og sammenhæng på tværs af hver bygning imens facadematerialet med skiftende nuancer og forbandt vil give hver bygning sin særegne identitet. Når beboere og besøgende bevæger sig langs den centrale rambla igennem områdets friarealer opleves mangfoldige uderum med blomstrende grønne enge og nicher, oaser til afslapning, grillarealer samt små ankomstpladser ved hver opgang. Facadeudsnit i bebyggelsen 1:200 Snit i bygninger og friarealer 1: DEN RUMMELIGE BY

17 DEN RUMMELIGE BY 14

18 HANDICAPVENLIGE BOLIGER Ombygning af boliger til handicap- og ældrevenlige boliger er afgørende for at styrke bebyggelsens image, som en bebyggelse med gode og attraktive boliger for alle. Ved etablering af elevator samt ny adgangstrappe i stueplan skabes niveaufri adgang direkte fra parkeringspladsen langs Broengen til opgange, der ombygges til handicapvenlige boliger. De nedlagte hybler bliver på etagerne lagt til de mindste boliger, som et ekstra værelse. Ombygningen tager udgangspunkt i den eksisterende indretning, men lægger vægt på også at opgradere især køkken og badeværelse til tidssvarende og handicapegnede forhold. Derudover ændres indretningen, så ganglinier og døre sikrer passage for kørestolsbrugere og gangbesværede, der anvender gangstativ. Med henblik på at skabe individuelle valgmuligheder for beboerne introduceres fleksible indretningsmuligheder. Beboerne kan bl.a. vælge mellem forskellige placeringer og indretning af køkkener. Derudover er der mulighed for til- eller fravalg af skillevægge i boligens primære rum. I forbindelse med facaderenoveringen kan beboerne frit vælge mellem de fem introducerede elementer, der indgår i projektets tag- og facaderenoveringskoncept. Tre af disse elementer indgår i facaderenoveringens budget hvorimod to betragtes som tilvalg, der er individuelt huslejefinansieret. PROGRAM Renoveringen har til formål: at give mulighed for ombygning af en opgang, en blok eller i forbindelse med facaderenoveringen at ombygge blokkene 1-11, så der opnås attraktive, tidssvarende boliger med god tilgængelighed for handicappede at skabe moderne, tidssvarende boliger med attraktive køkkener og badeværelser, som er tilgængelige for kørestolsbrugere at sikre beboerne indflydelse og valgmuligheder i forbindelse med ombygningen Succeskriterier hvad gør vi for at opfylde målene - der etableres elevatoradgang samt passage gennem ombyggede opgange, som også sikrer boligerne direkte og kortest mulige adgang fra p-plads samt adgang direkte til bebyggelsens rekreative gårdrum - boligernes indretning optimeres, så ganglinier og døre tilgodeser kørestolsbrugere og gangbesværede - boligerne indrettes med handicapegnede badeværelser med robuste løsninger og gedigne materialer - beboerne sikres individuel indflydelse på deres egen bolig: valg af indretning med gennemlyst eller fleksibelt opdelt opholdsrum valg af køkken-alrum eller separat køkken valg mellem forskellige indretningsløsninger i køkken i forbindelse med facaderenoveringen også valg mellem inddækkede eller åbne altaner, valg af møbel-karnap i værelser, køkken eller opholdsrum samt tilvalg i form af glaskarnap eller store åbne altaner Forslaget lægger vægt på, i forbindelse med den omfattende ombygning til handicapegnet indretning også at gennemføre en generel opgradering af boligerne med nyt tidssvarende køkken, ventilationsanlæg med varmegenindvinding og istandsættelse af overflader generelt. Ejendommenes opgange trænger ligeledes til en opgradering, hvorfor renoveringen med fordel kan suppleres af en istandsættelse af trappeopgangenes overflader, lysforhold og indeklima. Boligrenoveringen kan gennemføres for en enkelt opgang ad gangen, en hel blok eller alle blokkene 1-11 i sammenhæng med den planlagte tag- og facaderenovering. Budgettet tager udgangspunkt i renovering af kun én opgang. FORSLAG OG MATERIALER Østvendte hybler nedlægges til fordel for etablering af elevatoradgang med adgang fra parkeringspladserne langs Broengen. Elevatorer overholder bygningsreglementets og DS 3028 krav til tilgængelighed. Foruden elevator etableres et attraktivt adgangsrum mod Broengen, der via en ny trappe forbindes til opgangens eksisterende trapperum. Derved opnår renoverede opgange direkte adgang til begge sider af blokken, som skaber generelt bedre tilgængelighed. Med henblik på at etablere nye, handicapegnede badeværelser forsynes boligerne med nye, lydisolerede installationsskakte. Skakte placeres, så der opnås mulighed for individuel, valgfri placering af køkkener som køkken-alrum eller i separat rum. Derudover anbefales det forbindelse med boligrenoveringen at udskifte ventilationsanlæg til moderne anlæg med varmegenindvinding for at skabe bedre indeklima i boligerne og sikre en energimæssig optimering. For at skabe tidssvarende, tilgængelige boliger nedlægges separat badeværelse og toilet til fordel for et nyt, større badeværelse, der overholder bygningsreglementets og DS 3028 krav. Badeværelset udføres efter gældende normer) med robuste materialer og læsninger, der ikke nedbrydes ved almindelig daglig brug. For at opfylde boligforeningens drøm om at skabe attraktive boliger for alle ændres boligernes indretning, så opholds- og soverum kan møbleres uden at hindre friholdte ganglinier, så de tilgodeser kørestolsbrugeres behov. Derudover skiftes døre, så de lever op til tilgængelighedskravene. I opholdsrum, hvor skillevægge nedlægges og flyttes lægges nye gulve under skillevægge, så boligerne er fleksible overfor fremtidige ombygninger. For at opnå attraktive boliger gennemføres foruden ovenstående en udskiftning af køkkener og maling af eksisterende vægge og lofter samt slibning og lakering af eksisterende gulve. Visionen om at give beboerne mulighed for at få indflydelse i forbindelse med boligrenoveringen opnås ved at sikre valgfri placering af køkken i to positioner i deres individuelle bolig. Installationsskakten giver mulighed for at placere køkkenet i midt lejligheden i et gennemlyst eller delvis gennemlyst køkkenalrum eller i et separat rum ved facaden, med mulighed for en åben eller lukket løsning med skyde- eller almindelige døre. Beboerne har derudover indflydelse på, om lejligheden via skillevægge skal opdeles med flere værelser eller om de ønsker en mere åben boligplan med gennemlyst opholdsrum og færre værelser. I forbindelse med facaderenoveringen har beboerne derudover mulighed for at vælge mellem åben eller lukket altan eller møbelkarnap samt at tilvælge de huslejefinansierede løsninger med ny altan eller glasudestue. Tilgængelighedsdiagram EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) /BASISVALG /BASISVALG EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) Planer med køkken-alrum 1: DEN RUMMELIGE BY

19 EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) TILVALG/BASISVALG /BASISVALG EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) Planer med åbent køkken 1:200 EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) TILVALG/BASISVALG EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) Planer med lukket køkken 1:200 DEN RUMMELIGE BY 16

20 Ejendomskontor og MATERIALEGÅRD Med drømmen om at forene allerede eksisterende driftsfunktioner og personale med bestyrelsen og de boligsociale medarbejdere, er der lagt op til at bygningen i fremtiden kan spille en vigtig rolle i livet og aktiviteterne i hele bebyggelsen. Med den rette indsats vil der kunne dannes et nyt mødested hvor dagligdagsliv, bestyrelsesmøder og driften fungerer side om side og opleves transparent og åben. Såvel i funktion som i bygningsstruktur adskiller Materialegård og Ejendomskontor sig radikalt fra boligbebyggelsen. Både servicestatus og ikke mindst ejendomsfunktionærernes samlende funktioner som sociale rollemodeller, fortrolighedspersoner, dem der opmuntrer og skælder ud og det daglige kontaktled skal eksponeres. Det ekspressive arkitektoniske udtryk, hvor materialer og facadeelementer fra hele bebyggelsen er samlet, er ikke alene et væsentligt værktøj i inddragelsesprocessen og kvalificering af beboernes beslutningsgrundlag. Det er både en anerkendelse og markering af de ansattes og bygningens særlige funktion og samtidig en kompositorisk infill af en udenfor stående bygning. Sammensætning af arketyper Idag fremstår ejendomskontoret/materialegården nedslidt og som en barriere for forbindelser. Til trods for dette rummer de sammensatte bygninger potentiale som et mødested i bebyggelsens helhed. Laboratorium Ved at renovere ejendomskontoret/materialegården med valgt facadematerialer samt vinduestyper og størrelser i bebyggelsen vil ejendomskontoret/materialegården kunne fungere som en showcase - et slags laboratorium - hvor beboere inddrages og oplever mulige facade- og vinduesvalg. Åbenhed Mod friarealerne afskæres et hjørne af materialegården, hvor en ny indgang placeres. Herved dannes endvidere et inviterende rum foran ejendomskontoret/materialegården, der kan blive en naturlig del af de daglige bevægelser i området. 17 DEN RUMMELIGE BY

21 WC Vaskerum Bad Garderobe Entre WC Spiserum Finlager Værksted Lager Depot Lager Vaskerum Kontor Kontor Spiseområde Møderum/ Bestyrelseslokale Kontor Kontor Reception Hovedindgang Containergård Teknik Terrasse Plan Stueetage 1:200 N^ plan 1. etage 1:200 N^ DEN RUMMELIGE BY 18

22 Boliglaboratorium Materialegården vil fungere som et boliglaboratorium, hvor områdets beboere sammen vil diskutere og hver familie, par og enlig vælge hvilken ny bolig der er skræddersyet til netop dem selv. Facade øst 1:200 Facade nord 1:200 Facade Syd 1:200 Facade vest 1: DEN RUMMELIGE BY

23 DEN RUMMELIGE BY 20

24 BEBOERINDDRAGELSE FORANDRING GENNEM FORANKRING De skitserede visioner for Egedalsvænges fremtidige udformning og status bygger i høj grad på aktiv medvirken fra beboere, ejendomsfunktionærer og administration. Den arkitektoniske vision er at skabe en smuk, vedkommende og rummelig scene, hvilket kun er muligt gennem et tæt samspil med de daglige brugere. Hele projektets grundide bygger på en inddragelsesstrategi, hvor reel brugerindflydelse spænder fra boligniveau over opgang til udearealsdisponering. Den fysiske forandringsproces bliver til en mental forandringsproces, hvor en ny ejerskabsfølelse, identitetsskabende elementer og social interaktion skal genskabe glæden og stoltheden over at bo og arbejde i Egedalsvænge. I det efterfølgende gennemgås vores umiddelbare tanker i forhold til inddragelse og samarbejde generelt og mere specifikt for de efterfølgende faser, primært i relation til beboerne. Det skal dog understreges, at der under hele forløbet kontinuerligt bør søges mod optimering af de blivende spin-off effekter i den senere driftsfase, herunder revitalisering af beboerdemokratiet og etablering af klubber/grupper med interessebåret ansvar for nye faciliteter. GENERELLE OVERVEJELSER OM FORLØB OG HEN- SIGTSMÆSSIGE REDSKABER Projektets konceptuelle udgangspunkt bygger på identitet og ejerskab gennem markant branding og inddragelse. Vi søger en åbenlys og forståelig overensstemmelse mellem proces og projekt, således at den eksponerende miljømæssige bæredygtighed gennem hele forløbet understøttes af økonomisk og social bæredygtighed ved åbne og logiske processer. Dette stiller naturligvis krav til differentierede arbejdsmetoder, fleksibilitet i planlægningen og ikke mindst massiv interesse og deltagelse fra beboernes side. Sidstnævnte forhold kræver særlig opmærksomhed, og rådgiverteamet forudsætter et tæt samarbejde med ejendomsfunktionærer og 3B omkring mobilisering og motivering. Vi anvender redskaber og medier under hele forløbet, som beboerne er fortrolige med, og hovedvægten vil blive lagt på interaktion i mødet mellem mennesker, suppleret med gængse digitale platforme som hjemmeside, blogs, facebook og SMS, samt trykt materiale, mock-ups og lokal presse, alt efter stade og om formålet er orientering eller dialog. Dynamik, energi og inerti fastholdes gennem opdeling af processer i overskuelige forløb. Faldende engagement blandt beboere ved længerevarende projektforløb er typisk en konsekvens af manglende forventningsafstemning til målsætning for de enkelte forløb. Indlagte Milepæle M anvendes aktivt til markering af forløb og af den gode historie over for såvel deltagere som omverdenen. Dette sker ved gennemførelse af Events [E], planlagt og gennemført sammen med beboere. Rådgiverteamet forudsætter at overordnet kontinuerlig kontakt, generel programmering og projektstyring i gennem alle projektfaser sker ved møder med byggeudvalg og/eller projektgruppe. Direkte beboerkontakt sikres gennem Opgangsambassadører, der udpeges ved starten af projekteringsfasen. Rådgiverteamets grundlæggende tilgang til interessentinddragelse i Egedalsvænge bygger på nogle få, men helt afgørende forudsætninger og spilleregler: Som udgangspunkt arbejder vi med fire mødeniveauer i relation til inddragelse: [A] Afdelingsmøder: Formelle beslutninger, bred accept, retningsændringer, etablering af temagrupper. (mødeform uegnet til dybere dialog). [T] Temamøder: Accept, ideudvikling, workshops, indstilling. Event på kunstværket FORVENTNINGSAFSTEMNING Kommissorium og målsætning for enhver proces og ethvert møde skal på forhånd være klart for alle parter, så misforståelser og frustration undgås. FAGLIG INTEGRITET OG ANSVAR Inddragelse handler om ideer, ønsker, behovsafdækning og generel holdningstilkendegivelse. Beboere og lægfolk må aldrig gøres til gidsler i faglige spørgsmål. DEN GODE OPLEVELSE OG EMPATI Inddragelsesprocesser kommer ofte tæt på private forhold, og beboere investerer kostbar fritid. Alle drøftelser foregår på beboernes hjemmebane og præmisser. Evt. konklusioner og resultater konfirmeres ved afslutning af ethvert møde. [O] Opgangsmøder: Afdækning, beslutninger om tilvalg på opgangsniveau og individuelle ønsker på boligniveau. [M] Materialegård & Ejendomskontor: Programmering og beslutning (administration og ejendomsfunktionærer). WORKSHOPS VED TEMAMØDER I EGEDALSVÆNGE Vi skaber en workshop, der er vedkommende for alle deltagere ved at fastholde fokus på de umiddelbare fællesreferencer, dvs. beboernes kendskab til sted og anvendelse og det accepterede og kendte arkitektoniske udgangspunkt. Vi skaber en fysisk aktiverende workshop ved at afprøve forslag, indsigelser, ideer og applaus gennem bevægelse direkte på stedet. Vi skaber en mental aktiverende workshop gennem bearbejdning af de fysiske oplevelser på tegninger og skrift. Rundvisning, materialegården Interiør, materialegården Friarealerne 21 DEN RUMMELIGE BY

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 350-450 MIO KR. finansieret ufinansieret (tilkøb) KLIMASKÆRM BAD OG INSTALLATION UDEAREALER SÆRLIGE OPGAVER KLIMASKÆRM / FINANSIEREDE POSTER Tag og facader Efterisolering

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Output Idegenerering & løsningsforslag FBBB - Via University College Pris Design Behov D & V 2. nov. 2011 Total økono mi » Ideer

Læs mere

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Info Vedr. Facadeprojekt I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Der var et stort fremmøde med mange positive kommentar

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Lundtoftegade. seks nye familieboliger

Lundtoftegade. seks nye familieboliger Lundtoftegade seks nye familieboliger August 2012 Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. August 2012 2 Velkommen til Lundtoftegade - seks, nyrenoverede familieboliger Boligafdelingen

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi.

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi. Fra bevaringsværdig til bæredygtig bevaringsværdighed. - integration af solenergi i en bevaringsværdig boligafdeling i Hvidovrebo 1 Afdeling 6 i Hvidovrebo en smuk bebyggelse fra 1950 erne. Afdelingen

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet.

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Arkitektur

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere