DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18"

Transkript

1 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM CONSULT Rådgivende Ingeniører A/S PLAN og PROCES APS Proceskonsulenter kontaktperson: lars bo lindblad, adm. direktør, rubow ARKITEKTER tlf:

2 Modelfotos viser stemninger og hverdagsliv

3 Indhold Vision Friarealer og belysning Tag- og facaderenovering handicapvenlige boliger ejendomskontor og materialegård Beboerinddragelse Energi og Miljø Sammenhæng mellem tiltag og økonomi Samarbejde og organisation SidE

4 VISION EGEDALSVÆNGE den rummelige by Fremtidens Egedalsvænge giver plads til fællesskabet og til individet, nedbryder skalaer og eliminerer usynlige grænser. De eksisterende kvaliteter og ressourcer eksponeres, understøttes og aktiveres gennem nye bæredygtige, identitetsskabende tiltag i bygninger og udearealer i samarbejde med beboerne til beboerne. Visionen om fremtidens Egedalsvænge er baseret på en holistisk tilgang med opmærksomhed på merværdi i alle tiltag: Den rummelige by er en vision om individualitet og mangfoldighed med en strategi, der underbygges af en teknisk, arkitektonisk og økonomisk budgetteret skitse for fremtidssikring af Egedalsvænge. Introduktion af en grøn og bæredygtig identitet. Øge variation og sanselighed. Anvende materialer der er robuste overfor slid og patinerer smukt. Øge tilgængelighed og valgfrihed for beboerene. Facaderenovering af den samlede bebyggelse er energibesparende, identitetsskabende og driftslet. Valgmuligheder for den enkelte medfører større ejerskab og dermed lavere vedligeholdelsesomkostninger og flyttefrekvens. Tagrenovering medfører energibesparelser, energiproduktion og komfortforbedringer. Udearealerne disponeres som oplevelsesrum og faciliteres, så der skabes lokale landmarks, der også inviterer naboer indenfor. Etablering af handicapboliger betyder en opdatering af alle lejligheder i de pågældende ejendomme med unikke potentialer for fælles terrasser mm. Alle tiltag etableres med robuste og vedligeholdelseslette materialer, der nedbringer fremtidige driftsomkostninger. Klimaskorstene og varierede facadeelementer giver bebyggelsen en karakteristisk identitet og skaber værdi og nye oplevelser både inde og ude. Skalanedbrydning Bygninger og uderum udvikles som en nuanceret helhed med fokus på den menneskelige skala og beboerne i centrum. I friarealerne introduceres hermed en helt række varierende rum til forskelligartede aktiviteter og ophold. Det nye ejendomskontor spiller en vigtig rolle som nyt mødested og boliglaboratorium. 1 DEN RUMMELIGE BY

5 Dialog om Egedalsvængebebyggelsen BEBOERINDDRAGELSE Gode udviklingsforløb med beboere, afdelingsbestyrelse og rådgivere sikrer unikke løsninger, ejerskab og engagement. Branding Gennem en miljøbevidst fremtidssikring og kvalitativ transformation har Egedalsvængebebyggelsen et stort potentiale som et unikt og attraktivt beboelsesområde. Der etableres klimaskorstene og varierede facadeelementer, der giver bebyggelsen en karakteristisk identitet og skaber værdi og nye oplevelser både inde og ude. Selvvalg Der lægges vægt på arkitektoniske løsninger, som imødekommer individets valg. Beboeren præger sin bolig gennem valg og tilvalg af funktionelle og rumlige facadeelementer. DEN RUMMELIGE BY 2

6 FRIAREALER og belysning Hovedankomst vest Hovedankomst øst Ankomst vest Blomster og Urtehaverne Vandbiotoper Bakkeleg Hjørnepladsen Økoplads Egetræslund Pyramideeg Stenhaverne Egetræer Frugtlunden Gadeboldbane Performancepladsen Actionleg Legeområdet Egetræer Egetræslund Egetræer Hovedankomst syd Ankomst syd DET STORE RUM Friarealerne imellem husene opleves idag relativt utrygge, uden variation og uden det liv som der ellers er grundlag for. Mulige fremtidige hovedforbindelser Med husenes mellemrum opleves allerede idag bevægelser over friarealerne, som er værd at bygge videre på. Fællesrummets skala nedbrydes Forslaget ønsker at skabe en række af uderum - haver - med hver deres kvalitet og egne identiteter og med tilknytning til overfor hinanden liggende huse. 3 DEN RUMMELIGE BY

7 Individuelle forpladser Individuelle Individuelle forpladser forpladser I hver have etableres et antal forpladser således at hver indgang får sit eget helt nære og intime uderum. nye nye Nye bevægelser Igennem de nye zoner og rum vil en bevægelsesrambla forbinde indgange, haver og områderne omkring i et klart og overskueligt forløb, der understøttes af en tryghedsskabende belysningsstrategi. Beplantning Langs de nye stiforbindelser vil mange typer af beplantning - grønne og blomstrende - samt nye og eksisterende træer sammen med beboerne skabe rammen om et sundt og behageligt udeliv. DEN RUMMELIGE BY 4

8 Materialegården Situationsplan Intentionen med renoveringen af friarealerne er overordnet set at skabe rammerne for et mangfoldigt indhold der i processen defineres af beboerne og boligselskabet og kvalificeres af rådgiverteamet. Bebyggelsens fællesområde samles af en bred sti, en rambla, der danner rygraden for færdslen gennem området. Fra denne sti forlænges belægningen ud til opgangene. Ved opgangene dannes mindre rum der er unikke for området i kraft af form, materialevalg og sammensætning. Områderne gives identitet ved hjælp af belægning, beplantning og belysning. Disse forpladser fungerer som individuelle/semiprivate trygge opholdspladser for beboerne i opgangen, mens der op til ramblaen knyttes de helt offentlige funktioner og aktiviteter. Der skabes flere stiforløb på tværs af det centrale rum for at øge tilgængeligheden og nedbryde den store skala. Stiforløbene former samtidig en række forskellige opholds- og aktivitetsrum, som med mange mulige funktioner, faciliteter og temaer er med til at danne en stor variation i det centrale rum. Situationsplanen angiver nogle mulige funktioner, der i beboerprocessen kan forventes at blive tilpasset, lige såvel som detaljeringen af brandveje og andre funktioner vil give tilpasninger. Haver Ankomst vest Siddepladsen Vandbiotoper Plateauet Cykelparkering Cykelparkering Bakkeleg Ramblaen Cykelparkering Pavillionen Blomster og Urtehaverne Hjørnepladsen Cykelparkering Haver Haver Cykelparkering Parkering Ramblaen Haver Cykelparkering Haver Frugtlunden Plænen Egetræslund Pyramideeg Parkering Ramblaen Cykelparkering Parkering Cykelparkering Stenhaverne Actionleg Haver Cykelparkering Performancepladsen Skovområdet Parkering Parkering Egetræer Cykelparkering Haver Plantevalg Parkering Legehusene Legeområdet Egetræer Cykelparkering Parkering Ramblaen Parkering Haver Cykelparkering Egetræslund Cykelparkering Situationsplan 1:5000 N^ Ankomsttrappen DEN RUMMELIGE BY Gadeboldbane Cykelparkering Belægninger lægges med længdefuger i øst-vestlig retning, og der anvendes belægninger i aflangt format. På ramblaen og store fællesstier lægges aflange betonfliser i stort format hvor det er muligt for terræn og tung trafik, og hvor der stilles store krav til tilpasning til terræn og tung belastning sættes dimensionerne på fliserne ned, så de indgår i samme modul for længdefugerne. Afhængig af nuancerne på facaden vælger rådgiverteamet 3 belægningssammensætninger til forpladsen som beboerne kan vælge imellem. Der arbejdes med belægningstyper af granit og belægningstegl, som har en høj materialekvalitet, og lave driftsomkostninger. Visionen er, at alle forpladser er forskellige, og der varieres inden for formater, farver og strukturer. 5 Egetræer Materialevalg Visionen til beplantningen i Egedalsvænge er at skabe en stor artsdiversititet/ mangfoldighed for at sikre mange og varierede oplevelser og en høj grad af robusthed. Planterne sammensættes bevidst i grupper med samme arter (monokulturer) for at give en markant virkning hvor træerne skal danne mellemskalaen. Som eksempler herpå plantes syv forskellige egetræsgrupper i bebyggelsen med de syv arter der med sikkerhed trives i Danmark. Arterne er: Frynse-eg/Tyrkisk- eg, Ungarsk-eg, Sump eg, Vinter-eg, Stilk-eg, Pyramideeg og Rød-eg. Eksisterende solitære træer med høj kvalitet bevares og beskyttes i byggefasen. I den mindre skala sammensættes mange forskellige plantearter for variation, frodighed og oplevelser. Planter tematiseres efter årstidsblomstring, farver i blomster, høstfarver, dufthaver, frugthaver osv. Anvendelsen af eksotiske træer (der er tilpasset det danske klima) vil være med til at øge mangfoldigheden og Ankomstplads øst Økoplads Plejehjemmet

9 Der er et generelt ønske om mere belysning både ved adgangsdøre- og på opholdspladser, så det er let at orientere sig samt mere trygt at færdes i bebyggelsen. I bilag 4 er en grov CAD tegning af friarealer samt en pdf over eksisterende forhold. Opgaven omfatter som minimum besvarelse og redegøres for følgende: Program med beskrivelse af intention og materiale/plantevalg Program for renovering af belysning Skitser, tegninger, fotos, illustrationer m.v. til belysning af friarealrenoveringen oplevelsen af frodighed. Detaljeret budget med udgangspunkt i budgetskabelon i bilag 7 Eksempler på planter med flotte lysende høstfarver og stor kvalitet er: Papegøjebusk, Ambratræ, Hjortetaktræ, Troldel, Navr, Surbær, Liljekonvalbusk, VANDBIOTOPER Troldhassel, Kanelbusk, Kinesertræ, Vinget Benved og Sydbøg. Kanelbusk og Sydbøg har en fin duft, og af træer med særlig karakter og vækstform kan yderligere nævnes Pagodekornel, Magnolia, Trompetkrone, Skyrækker, Tulipantræ og Duetræ. Lyskoncept Der anvendes fire forskellige belysningstyper: 1. Generel belysning, bestående af belysning som parkarmaturer på parkeringspladser og på den centrale fælles sti. Lyspunktshøjden skal sidde så højt at man kan se ansigter på de øvrige trafikanter for at sikre genkendelighed. Belysningsniveauet i ganglinier skal svare til Klasse E2 uden mørke felter, og for at det er tryghedsskabende og har en kriminalpræventiv virkning. Generelt vælges LED-belysning med trinløs belysningsstyring efter dagslys samt urstyring. 2. Lav orienteringsbelysning som lyspunkter og ledelinier langs sekundære gangstier til indgange. Til Egedalsvænge kunne udvikles Egedalsvængepullerten som en LED-pullert i forskellige højder. Med reference i den lodrette furede egebark kunne lyssprækker i en robust pullert være et nyt gennemgående designelement. 3. Lysende flader som gavle og hele murstykker inde i fællesrummet. Ved indirekte belysning af store flader fås en stor effekt og fornemmelse af tryghed med beskedne lyskilder. Der anvendes LED belysning som Wall washer, der kan fås i forskellige farver. Farverne vælges, så de er med til at understøtte materialevalg på facader og danne identitet i de forskellige rum. 4. Lyseffekter i form af belyste træer, bygninger og flader. Ved alle forpladser og indgange sikres et højt belysningsniveau med belysning af lodrette eller vandrette flader, træer og andre elementer. De 3 overordnede adgangsveje til Egedalsvænge belyses ens med f.eks en varm gul LED-belysning som signalfarve. Petanque De gamle legehuse Bløde øer Egetræer 19 Lysende planter Kirsebærlund Blomsterhave Lys i fladen Gadefodbold Actionleg DEN RUMMELIGE BY 6

10 Forplads Pyramideeg Vandleg Vandopsamlingsbassin Bænk Rambla i betonfliser Forplads Vandopsamlingsbassin Cykelparkering Vandleg Forplads Bænk Rødeg Spejlbassin Forplads Bænk Fællessti Rambla i Betonfliser Pyramideeg Forplads Græsbund Spejlbassin Fællessti Bænk Pyramideeg Rødeg Forplads Legehusene Rødeg Pyramideeg Forplads Bænk Rambla i betonfliser Cykelparkering Græsbund Bænk Blødt underlag til leg Forplads plan Nedslag i friarealer 1:200 N^ Forplads Bænk Pyramideeg Kombineret granitbelægning og græs Rødeg 7 DEN RUMMELIGE BY

11 DEN RUMMELIGE BY 8

12 Tag- og FACADERENOVERING Bebyggelsernes fremtidige patinering er afgørende for områdets identitet og image - i renoveringen anvendes derfor udelukkende robuste materialer, der har en stoflig kvalitet, patinerer smukt og tåler beboernes daglige brug. Med henblik på at tilgodese beboernes mulighed for at sætte deres individuelle præg på deres egen bolig og på deres egen blok introduceres facadeelementer, som beboerne kan vælge imellem, så alle blokkens beboere i fællesskab tegner deres egen facade. For at give beboerne den afgørende indflydelse på udformningen af deres facade introducerer projektet en rolig og ensartet baggrund for facadeelementerne, i form af facader og tagbelægning i et ensartet facademateriale, som til gengæld varierer fra blok til blok. Projektet introducerer desuden en række energiproducerende klimaskorstene, der erstatter de eksisterende taglys, forbedrer opgangens indeklima og dagslysforhold - og dermed beboernes glæde og stolthed ved at ankomme til deres hjem. PROGRAM Tag- og facaderenoveringen har til formål: at introducere et enkelt facadeudtryk, hvor det er beboerne, der via deres valg og tilvalg skaber facadernes variation. at styrke beboernes ejerskab og glæde ved at bo i bebyggelsen. at facaderenovere med materialer og løsninger, der introducerer sanselighed, patinerer smukt og er robuste overfor boligforeningens sædvanlige slid. at energirenovere bebyggelsen så den overholder lavenergiklasse1. at bebyggelsens materialevalg, solceller og klimaskorstene signalerer bebyggelsens nye klimavenlige identitet. SUCCESKRITERIER Forslagets målsætning er at ændre bebyggelsens identitet, som en ensartet boligbebyggelse i meget stor skala til en mere intim og varieret bebyggelse i mindre skala - bl.a. ved at introducere både en mellem og en lille skala, hvor det er beboerne, der foretager valg og sætter deres præg på både facader, facadeelementer og i forbindelse med ombygning af boliger også på indretningen af deres private bolig. Projektet er en succes, når: en særegen identitet i både uderum, bebyggelse, den enkelte blok og den private bolig har erstattet den nuværende anonymitet. beboerne oplever at de har haft væsentlig indflydelse på bebyggelsens fysiske udtryk, og kan identificere sig med deres egen bolig. bebyggelsen har fået varierede og velproportionerede facader, selv hvis kun ganske få beboere i en blok har valgt at tilkøbe facadeelementer. bebyggelsens energiforbrug er reduceret med 50 %. TAG- OG FACADERENOVERINGEN UDVIKLES I DIALOG Tag- og facaderenoveringen indledes med en række beboerdemokratiske processer, som bl.a. omfatter en mock-up, hvor forslagets facadematerialer og løsninger først afprøves 1:1 på ejendomskontoret/materialegården. Beboerne har derved mulighed for at diskutere forslagets løsninger og materialer, se og prøve de introducerede valg- og tilvalgselementer og vælge på baggrund heraf. Rådgiverne har med denne indledning mulighed for at afprøve at løsninger og materialer er tilstrækkeligt robuste i forhold til boligforeningens daglige brug. Projektet sikrer, at byggeriets endelige udtryk bliver et unikt fælles projekt mellem fagfolk, beboere og boligforening. FORSLAG OG MATERIALER Facaderne skal medvirke til at nedbryde bebyggelsens skala, hvorfor materialerne varierer fra blok til blok, så hvert enkelt hus får en særegen karakter. Blokkene beklædes hver især med et ensartet, bæredygtigt materiale, der også egner sig til tagbeklædning. Projektet foreslår naturlige, smukt patinerende materialer, som tegl, skifer, keramiske facadeelementer, metalplader og lignende - endelige valg træffes i forbindelse med beboerprocesserne og projekteringen. Vedligeholdelsesfri lavenergivinduer med træ-alukarme sikrer i kombination med robuste, vedligeholdelsesfri facader og tagbelægninger en omkostningseffektiv drift. Facader og tag efterisoleres og suppleres af solceller på klimaskorstene, på bebyggelsens to sydvendte gavle og på sydvendte tagflader, hvorved det er muligt at opnå lavenergi klasse 1. Tag- og facaderenoveringen tager med ovenstående i betragtning udgangspunkt i fire overordnede principper: Klare identiteter Forskelligartede facadeudtryk skaber variation og oplevelse gennem friarealerne og samtidig ejerskab for den enkelte beboer. 9 DEN RUMMELIGE BY

13 KLIMASKORSTENE På tagene etableres klimaskorstene over trappeopgangene, der giver dagslys, frisk luft og energi til bebyggelsen. På sydsiden af klimaskorstene etableres solceller. Unikke facadeelementer Facaden vil skabes af beboerne selv gennem valg og tilvalg af forskellige facadeelementer som overdækket altan, altan, drivhus eller udkravet møbel. Individualitet og sammenhæng Hermed får hver boligenhed og bygning sin unikke karakter og tilsammen skabes en mangfoldig sammenhæng bygningerne imellem. DEN RUMMELIGE BY 10

14 FACADEELEMENTER Som en del af facaderenoveringen vil vi introducere forskellige typer af facadeelementer, der forøger oplevelsen og anvendelsen af den enkelte lejlighed, samt giver facaderne variation og et karakteristisk præg af individualitet. Facadeelementerne består af forskellige typer af vinduespartier der er udformet i forskellige varianter. Vi foreslår at elementerne henholdsvis består af 3 elementer der er et frit og gratis men obligatorisk - VALG som en del af den samlede renoveringsøkonomi samt herudover 2 elementer, der er et TILVALG og betales som en merudgift af den enkelte beboer over huslejen. Vi foreslår at facadeelementernes endelige udformning og variation bearbejdes i dialog med beboere og bygherre i forbindelse med prøveopsætninger på ejendomskontoret/materialegården, der kan anvendes som boliglaboratorium VALG: FRANSK ALTAN ANVENDELSE: Åbenhed og lys, udsigtsvindue, begrønning. Den franske altan skaber en klar kontakt mellem ude og inde, og oplevelsen af at sidde ude ved sit spisebord eller sofaarrangement. VALG: OVERDÆKKET ALTAN Anvendelse: Udendørsophold i læ og privathed. Med den overdækkede altan får man et overdækket uderum til forskellig brug: ophold, opbevaring mm. VALG: MØBEL Anvendelse: Alternativ siddeplads med udsigt, udstillingsvindue. Møblet kan betragtes som en udvidet vindueskarm. Med hynner fungerer elementet som opholdsplads, hvorfra udsigten til de omkringliggende uderum kan nydes over en kop kaffe. TILVALG: ALTAN Anvendelse: Udendørsophold, nabokontakt. På altanen kan man læse, solbade, nyde et måltid mad efter tilberedelse af aftenens barbeque og meget mere. TILVALG: UDESTUE I GLAS Anvendelse: Lyst opholdsrum, drivhus, begrønning. Elementet i glas fungerer enten som drivhus eller udestue, alt efter behov, hvor der kan dyrkes grøntsager og krydderurter eller som varmt opholdsrum på en solrig vinterdag. Facadeelementerne, der består af et vinduesparti monteret på en let stål konstruktion med pladebeklædning, kan præfabrikeres i et stort antal, hvilket sikrer en høj kvalitet og holdbarhed. Facadeelementerne monteres med enkle arbejdsgange på facaden og fastgøres vha. nødvendige stålforstærkninger opsat i forbindelse med den nye isolering og klimaskærm. elementerne skaber diversitet i facaden 11 DEN RUMMELIGE BY

15 Interiør Altan / overdækket altan Fransk altan ADEPT Møbel Udestue i glas DEN RUMMELIGE BY 12

16 SNIT OG FACADE Facadeelementerne skaber variation og sammenhæng på tværs af hver bygning imens facadematerialet med skiftende nuancer og forbandt vil give hver bygning sin særegne identitet. Når beboere og besøgende bevæger sig langs den centrale rambla igennem områdets friarealer opleves mangfoldige uderum med blomstrende grønne enge og nicher, oaser til afslapning, grillarealer samt små ankomstpladser ved hver opgang. Facadeudsnit i bebyggelsen 1:200 Snit i bygninger og friarealer 1: DEN RUMMELIGE BY

17 DEN RUMMELIGE BY 14

18 HANDICAPVENLIGE BOLIGER Ombygning af boliger til handicap- og ældrevenlige boliger er afgørende for at styrke bebyggelsens image, som en bebyggelse med gode og attraktive boliger for alle. Ved etablering af elevator samt ny adgangstrappe i stueplan skabes niveaufri adgang direkte fra parkeringspladsen langs Broengen til opgange, der ombygges til handicapvenlige boliger. De nedlagte hybler bliver på etagerne lagt til de mindste boliger, som et ekstra værelse. Ombygningen tager udgangspunkt i den eksisterende indretning, men lægger vægt på også at opgradere især køkken og badeværelse til tidssvarende og handicapegnede forhold. Derudover ændres indretningen, så ganglinier og døre sikrer passage for kørestolsbrugere og gangbesværede, der anvender gangstativ. Med henblik på at skabe individuelle valgmuligheder for beboerne introduceres fleksible indretningsmuligheder. Beboerne kan bl.a. vælge mellem forskellige placeringer og indretning af køkkener. Derudover er der mulighed for til- eller fravalg af skillevægge i boligens primære rum. I forbindelse med facaderenoveringen kan beboerne frit vælge mellem de fem introducerede elementer, der indgår i projektets tag- og facaderenoveringskoncept. Tre af disse elementer indgår i facaderenoveringens budget hvorimod to betragtes som tilvalg, der er individuelt huslejefinansieret. PROGRAM Renoveringen har til formål: at give mulighed for ombygning af en opgang, en blok eller i forbindelse med facaderenoveringen at ombygge blokkene 1-11, så der opnås attraktive, tidssvarende boliger med god tilgængelighed for handicappede at skabe moderne, tidssvarende boliger med attraktive køkkener og badeværelser, som er tilgængelige for kørestolsbrugere at sikre beboerne indflydelse og valgmuligheder i forbindelse med ombygningen Succeskriterier hvad gør vi for at opfylde målene - der etableres elevatoradgang samt passage gennem ombyggede opgange, som også sikrer boligerne direkte og kortest mulige adgang fra p-plads samt adgang direkte til bebyggelsens rekreative gårdrum - boligernes indretning optimeres, så ganglinier og døre tilgodeser kørestolsbrugere og gangbesværede - boligerne indrettes med handicapegnede badeværelser med robuste løsninger og gedigne materialer - beboerne sikres individuel indflydelse på deres egen bolig: valg af indretning med gennemlyst eller fleksibelt opdelt opholdsrum valg af køkken-alrum eller separat køkken valg mellem forskellige indretningsløsninger i køkken i forbindelse med facaderenoveringen også valg mellem inddækkede eller åbne altaner, valg af møbel-karnap i værelser, køkken eller opholdsrum samt tilvalg i form af glaskarnap eller store åbne altaner Forslaget lægger vægt på, i forbindelse med den omfattende ombygning til handicapegnet indretning også at gennemføre en generel opgradering af boligerne med nyt tidssvarende køkken, ventilationsanlæg med varmegenindvinding og istandsættelse af overflader generelt. Ejendommenes opgange trænger ligeledes til en opgradering, hvorfor renoveringen med fordel kan suppleres af en istandsættelse af trappeopgangenes overflader, lysforhold og indeklima. Boligrenoveringen kan gennemføres for en enkelt opgang ad gangen, en hel blok eller alle blokkene 1-11 i sammenhæng med den planlagte tag- og facaderenovering. Budgettet tager udgangspunkt i renovering af kun én opgang. FORSLAG OG MATERIALER Østvendte hybler nedlægges til fordel for etablering af elevatoradgang med adgang fra parkeringspladserne langs Broengen. Elevatorer overholder bygningsreglementets og DS 3028 krav til tilgængelighed. Foruden elevator etableres et attraktivt adgangsrum mod Broengen, der via en ny trappe forbindes til opgangens eksisterende trapperum. Derved opnår renoverede opgange direkte adgang til begge sider af blokken, som skaber generelt bedre tilgængelighed. Med henblik på at etablere nye, handicapegnede badeværelser forsynes boligerne med nye, lydisolerede installationsskakte. Skakte placeres, så der opnås mulighed for individuel, valgfri placering af køkkener som køkken-alrum eller i separat rum. Derudover anbefales det forbindelse med boligrenoveringen at udskifte ventilationsanlæg til moderne anlæg med varmegenindvinding for at skabe bedre indeklima i boligerne og sikre en energimæssig optimering. For at skabe tidssvarende, tilgængelige boliger nedlægges separat badeværelse og toilet til fordel for et nyt, større badeværelse, der overholder bygningsreglementets og DS 3028 krav. Badeværelset udføres efter gældende normer) med robuste materialer og læsninger, der ikke nedbrydes ved almindelig daglig brug. For at opfylde boligforeningens drøm om at skabe attraktive boliger for alle ændres boligernes indretning, så opholds- og soverum kan møbleres uden at hindre friholdte ganglinier, så de tilgodeser kørestolsbrugeres behov. Derudover skiftes døre, så de lever op til tilgængelighedskravene. I opholdsrum, hvor skillevægge nedlægges og flyttes lægges nye gulve under skillevægge, så boligerne er fleksible overfor fremtidige ombygninger. For at opnå attraktive boliger gennemføres foruden ovenstående en udskiftning af køkkener og maling af eksisterende vægge og lofter samt slibning og lakering af eksisterende gulve. Visionen om at give beboerne mulighed for at få indflydelse i forbindelse med boligrenoveringen opnås ved at sikre valgfri placering af køkken i to positioner i deres individuelle bolig. Installationsskakten giver mulighed for at placere køkkenet i midt lejligheden i et gennemlyst eller delvis gennemlyst køkkenalrum eller i et separat rum ved facaden, med mulighed for en åben eller lukket løsning med skyde- eller almindelige døre. Beboerne har derudover indflydelse på, om lejligheden via skillevægge skal opdeles med flere værelser eller om de ønsker en mere åben boligplan med gennemlyst opholdsrum og færre værelser. I forbindelse med facaderenoveringen har beboerne derudover mulighed for at vælge mellem åben eller lukket altan eller møbelkarnap samt at tilvælge de huslejefinansierede løsninger med ny altan eller glasudestue. Tilgængelighedsdiagram EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) /BASISVALG /BASISVALG EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) Planer med køkken-alrum 1: DEN RUMMELIGE BY

19 EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) TILVALG/BASISVALG /BASISVALG EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) Planer med åbent køkken 1:200 EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) TILVALG/BASISVALG EKSISTERENDE EKSISTERENDE (PLAN1-3) Planer med lukket køkken 1:200 DEN RUMMELIGE BY 16

20 Ejendomskontor og MATERIALEGÅRD Med drømmen om at forene allerede eksisterende driftsfunktioner og personale med bestyrelsen og de boligsociale medarbejdere, er der lagt op til at bygningen i fremtiden kan spille en vigtig rolle i livet og aktiviteterne i hele bebyggelsen. Med den rette indsats vil der kunne dannes et nyt mødested hvor dagligdagsliv, bestyrelsesmøder og driften fungerer side om side og opleves transparent og åben. Såvel i funktion som i bygningsstruktur adskiller Materialegård og Ejendomskontor sig radikalt fra boligbebyggelsen. Både servicestatus og ikke mindst ejendomsfunktionærernes samlende funktioner som sociale rollemodeller, fortrolighedspersoner, dem der opmuntrer og skælder ud og det daglige kontaktled skal eksponeres. Det ekspressive arkitektoniske udtryk, hvor materialer og facadeelementer fra hele bebyggelsen er samlet, er ikke alene et væsentligt værktøj i inddragelsesprocessen og kvalificering af beboernes beslutningsgrundlag. Det er både en anerkendelse og markering af de ansattes og bygningens særlige funktion og samtidig en kompositorisk infill af en udenfor stående bygning. Sammensætning af arketyper Idag fremstår ejendomskontoret/materialegården nedslidt og som en barriere for forbindelser. Til trods for dette rummer de sammensatte bygninger potentiale som et mødested i bebyggelsens helhed. Laboratorium Ved at renovere ejendomskontoret/materialegården med valgt facadematerialer samt vinduestyper og størrelser i bebyggelsen vil ejendomskontoret/materialegården kunne fungere som en showcase - et slags laboratorium - hvor beboere inddrages og oplever mulige facade- og vinduesvalg. Åbenhed Mod friarealerne afskæres et hjørne af materialegården, hvor en ny indgang placeres. Herved dannes endvidere et inviterende rum foran ejendomskontoret/materialegården, der kan blive en naturlig del af de daglige bevægelser i området. 17 DEN RUMMELIGE BY

21 WC Vaskerum Bad Garderobe Entre WC Spiserum Finlager Værksted Lager Depot Lager Vaskerum Kontor Kontor Spiseområde Møderum/ Bestyrelseslokale Kontor Kontor Reception Hovedindgang Containergård Teknik Terrasse Plan Stueetage 1:200 N^ plan 1. etage 1:200 N^ DEN RUMMELIGE BY 18

22 Boliglaboratorium Materialegården vil fungere som et boliglaboratorium, hvor områdets beboere sammen vil diskutere og hver familie, par og enlig vælge hvilken ny bolig der er skræddersyet til netop dem selv. Facade øst 1:200 Facade nord 1:200 Facade Syd 1:200 Facade vest 1: DEN RUMMELIGE BY

23 DEN RUMMELIGE BY 20

24 BEBOERINDDRAGELSE FORANDRING GENNEM FORANKRING De skitserede visioner for Egedalsvænges fremtidige udformning og status bygger i høj grad på aktiv medvirken fra beboere, ejendomsfunktionærer og administration. Den arkitektoniske vision er at skabe en smuk, vedkommende og rummelig scene, hvilket kun er muligt gennem et tæt samspil med de daglige brugere. Hele projektets grundide bygger på en inddragelsesstrategi, hvor reel brugerindflydelse spænder fra boligniveau over opgang til udearealsdisponering. Den fysiske forandringsproces bliver til en mental forandringsproces, hvor en ny ejerskabsfølelse, identitetsskabende elementer og social interaktion skal genskabe glæden og stoltheden over at bo og arbejde i Egedalsvænge. I det efterfølgende gennemgås vores umiddelbare tanker i forhold til inddragelse og samarbejde generelt og mere specifikt for de efterfølgende faser, primært i relation til beboerne. Det skal dog understreges, at der under hele forløbet kontinuerligt bør søges mod optimering af de blivende spin-off effekter i den senere driftsfase, herunder revitalisering af beboerdemokratiet og etablering af klubber/grupper med interessebåret ansvar for nye faciliteter. GENERELLE OVERVEJELSER OM FORLØB OG HEN- SIGTSMÆSSIGE REDSKABER Projektets konceptuelle udgangspunkt bygger på identitet og ejerskab gennem markant branding og inddragelse. Vi søger en åbenlys og forståelig overensstemmelse mellem proces og projekt, således at den eksponerende miljømæssige bæredygtighed gennem hele forløbet understøttes af økonomisk og social bæredygtighed ved åbne og logiske processer. Dette stiller naturligvis krav til differentierede arbejdsmetoder, fleksibilitet i planlægningen og ikke mindst massiv interesse og deltagelse fra beboernes side. Sidstnævnte forhold kræver særlig opmærksomhed, og rådgiverteamet forudsætter et tæt samarbejde med ejendomsfunktionærer og 3B omkring mobilisering og motivering. Vi anvender redskaber og medier under hele forløbet, som beboerne er fortrolige med, og hovedvægten vil blive lagt på interaktion i mødet mellem mennesker, suppleret med gængse digitale platforme som hjemmeside, blogs, facebook og SMS, samt trykt materiale, mock-ups og lokal presse, alt efter stade og om formålet er orientering eller dialog. Dynamik, energi og inerti fastholdes gennem opdeling af processer i overskuelige forløb. Faldende engagement blandt beboere ved længerevarende projektforløb er typisk en konsekvens af manglende forventningsafstemning til målsætning for de enkelte forløb. Indlagte Milepæle M anvendes aktivt til markering af forløb og af den gode historie over for såvel deltagere som omverdenen. Dette sker ved gennemførelse af Events [E], planlagt og gennemført sammen med beboere. Rådgiverteamet forudsætter at overordnet kontinuerlig kontakt, generel programmering og projektstyring i gennem alle projektfaser sker ved møder med byggeudvalg og/eller projektgruppe. Direkte beboerkontakt sikres gennem Opgangsambassadører, der udpeges ved starten af projekteringsfasen. Rådgiverteamets grundlæggende tilgang til interessentinddragelse i Egedalsvænge bygger på nogle få, men helt afgørende forudsætninger og spilleregler: Som udgangspunkt arbejder vi med fire mødeniveauer i relation til inddragelse: [A] Afdelingsmøder: Formelle beslutninger, bred accept, retningsændringer, etablering af temagrupper. (mødeform uegnet til dybere dialog). [T] Temamøder: Accept, ideudvikling, workshops, indstilling. Event på kunstværket FORVENTNINGSAFSTEMNING Kommissorium og målsætning for enhver proces og ethvert møde skal på forhånd være klart for alle parter, så misforståelser og frustration undgås. FAGLIG INTEGRITET OG ANSVAR Inddragelse handler om ideer, ønsker, behovsafdækning og generel holdningstilkendegivelse. Beboere og lægfolk må aldrig gøres til gidsler i faglige spørgsmål. DEN GODE OPLEVELSE OG EMPATI Inddragelsesprocesser kommer ofte tæt på private forhold, og beboere investerer kostbar fritid. Alle drøftelser foregår på beboernes hjemmebane og præmisser. Evt. konklusioner og resultater konfirmeres ved afslutning af ethvert møde. [O] Opgangsmøder: Afdækning, beslutninger om tilvalg på opgangsniveau og individuelle ønsker på boligniveau. [M] Materialegård & Ejendomskontor: Programmering og beslutning (administration og ejendomsfunktionærer). WORKSHOPS VED TEMAMØDER I EGEDALSVÆNGE Vi skaber en workshop, der er vedkommende for alle deltagere ved at fastholde fokus på de umiddelbare fællesreferencer, dvs. beboernes kendskab til sted og anvendelse og det accepterede og kendte arkitektoniske udgangspunkt. Vi skaber en fysisk aktiverende workshop ved at afprøve forslag, indsigelser, ideer og applaus gennem bevægelse direkte på stedet. Vi skaber en mental aktiverende workshop gennem bearbejdning af de fysiske oplevelser på tegninger og skrift. Rundvisning, materialegården Interiør, materialegården Friarealerne 21 DEN RUMMELIGE BY

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB GBL

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB GBL GBL VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN VELKOMST VED AAB v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB GBL GBL GBL 3 --- GBL 4 Supplerende byggetekniske undersøgelser Beboerworkshop #01: introduktion og idéhøst

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB DATO: 16.09.2015 Rådhusparken Allerød: Rådhusparken ligger på Rådhusvej mellem Allerød Rådhus og Allerød St på den tidligere Rådhusgrund.

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED B.b...4 LEJLIGHED C & D...5 TAGLEJLIGHED...6

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST SBI s Rådgivende Forum, 9. november 2016 BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber

Læs mere

RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG

RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG BAGGRUND BAGGRUND I forlængelse af opførelsen af etape 3, Falhøj, er behovet for opdatering og opgradering af de eksisterende uderum i både Anhøj og

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 350-450 MIO KR. finansieret ufinansieret (tilkøb) KLIMASKÆRM BAD OG INSTALLATION UDEAREALER SÆRLIGE OPGAVER KLIMASKÆRM / FINANSIEREDE POSTER Tag og facader Efterisolering

Læs mere

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN. v/ Anders Nielsen, formand VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN. v/ Anders Nielsen, formand VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB - 03: G AAB A 25, K 03 GBL 1 VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN v/ Anders Nielsen, formand VELKOMST VED AAB v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB AAB A 25, K 03 GBL 2 T - : T : GBL B M,, A M S, K N,

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Info Vedr. Facadeprojekt I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Der var et stort fremmøde med mange positive kommentar

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Fremtidens Etagebolig - hvordan bevidst energistrategi udvikler og understøtter nye boligformer

Fremtidens Etagebolig - hvordan bevidst energistrategi udvikler og understøtter nye boligformer Fremtidens Etagebolig - hvordan bevidst energistrategi udvikler og understøtter nye boligformer -Bygherre: Andelsboligforeningen Beringsgaard -Entreprenør: MT Højgaard -Arkitekt: ARKITEMA -Ingeniør: Rambøll

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

HØJT TIL HIMLEN OG KORT TIL BYEN: NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN

HØJT TIL HIMLEN OG KORT TIL BYEN: NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN HØJT TIL HIMLEN OG KORT TIL BYEN: NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN BOLIGER I KULTURHAVN GILLELEJE UDVIKLES OG OPFØRES AF GILLELEJE BYEN PÅ TOPPEN Bolig A, B, C, D, E og F Gilleleje ligger på Gilberg Hoved, som

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

KICK OFF MØDE Den 29. januar 2014. Fælles opstart for Temagrupperne

KICK OFF MØDE Den 29. januar 2014. Fælles opstart for Temagrupperne KICK OFF MØDE Den 29. januar 2014 Fælles opstart for Temagrupperne Dagsorden Kl. 19.30 Kl. 19.40 Kl. 19.50 Kl. 20.05 Kl. 20.20 Kl. 21.20 Velkomst og indledning Rolle- og kompetencefordeling Hvad skal temagruppernes

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER UDEAREALER AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-19.45 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.40 kl. 18.40 kl. 19.00 kl. 19.20 kl. 19.45 Gennemgang af aftenens

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere