Installation Tilslutning af projektoren Sådan tænder/slukker du for projektoren Justering af det projicerede billede...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkning vedrørende brug... 2 Forholdsregler... 2 Indledning... 4 Produktets funktioner... 4 Oversigt over emballagens indhold... 5 Oversigt over produktet... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Tilslutningsstik... 8 Fjernbetjening... 9 Installation Tilslutning af projektoren Sådan tænder/slukker du for projektoren Sådan tænder du for projektoren Sådan slukker du projektoren Advarselsindikator Justering af det projicerede billede Justering af det projicerede billedes højde Justering af projektorens zoom / fokus Justering af det projicerede billedes størrelse Brugerens kontrolredskaber Kontrolpanel og fjernbetjening Menuer, der vises på skærmen (OSD-menuer) Sådan bruger du menuerne på skærmen Language Color (computer-/videotilstand) Image (computertilstand) Image (videotilstand) Audio (computer-/videotilstand) Management (computer-/videotilstand) Bilag Fejlfinding Udskiftning af pæren Data Kompatibilitetstilstande Danish

2 Bemærkning vedrørende brug Forholdsregler Følg alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelse som anbefalet i denne betjeningsvejledning for at maksimere apparatets levetid. Danish...2 Advarsel - Advarsel - Advarsel - Advarsel - Advarsel - Advarsel - Advarsel - Advarsel - Advarsel - Advarsel - Se ikke ind i projektorens linse, mens pæren er tændt. Lyset kan beskadige dine øjne. Udsæt ikke dette produkt for regn eller fugt. På denne måde reducerer du risikoen for brand eller elektrisk stød. Undgå at åbne eller adskille produktet. Du kan få elektrisk stød. Lad apparatet køle ned, når du skifter pæren, og følg alle instruktioner for udskiftning af pæren. Dette produkt overvåger selv pærens levetid. Skift pæren, når der vises advarselsmeddelelser. Nulstil funktionen Lamp Hour Reset (Nulstilling af pærens levetid) i menuen Management (Styring) på On Screen-displayet, når du har udskiftet pæremodulet (se side 26). Sørg for, at projektoren færdiggør kølingen, når du slukker den, før du afbryder strømmen. Tænd først projektoren og derefter signalkilderne. Brug ikke dækslet til linsen, mens projektoren er i brug. Når pæren er opbrugt, brænder den ud og kan afgive en kraftig pop-lyd. Hvis dette sker, kan projektoren ikke tændes, før pæremodulet er blevet udskiftet. Du udskifter pæren ved at følge fremgangsmåden, som er beskrevet under Udskiftning af pæren.

3 Bemærkning vedrørende brug Dette skal du gøre: Sluk apparatet, før du rengør det. Brug en blød klud, som er fugtet med et mildt rengøringsmiddel, til at rengøre displayhuset. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode. Dette må du ikke gøre: Blokere de spalter og åbninger på apparatet, som er beregnet til ventilation. Bruge slibende rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler til at rengøre apparatet. Bruge apparatet under følgende forhold: - Under ekstremt varme, kolde eller fugtige forhold. - I områder der er modtagelige for store mængder støv og snavs. - I nærheden af apparater, der genererer et kraftigt magnetfelt. - Anbragt i direkte sollys Danish

4 Indledning Produktets funktioner Dette produkt er en SVGA-enkeltchip 0,55" DLP TM - projektor. Blandt funktionerne er bl.a.: Ægte SVGA, 854 x 480 adresserbare pixels Enkelt-chip DLP TM -teknologi NTSC/PAL/SECAM- og HDTV-kompatibel (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i) Fuldt funktionel fjernbetjening Brugervenlig on-screen-menu på flere sprog Avanceret digital keystone-korrigering og fuldskærmsbilledskalering i høj kvalitet Brugervenligt kontrolpanel SXGA+- SXGA- og XGA- komprimering samt VGA- og SVGA-formatindstilling Mac-kompatibel Danish...4

5 Indledning Oversigt over emballagens indhold Denne projektor leveres med alle de nedenstående dele. Kontrollér, at alle delene er med. Kontakt straks forhandleren, hvis der mangler noget. Projektor med linsedæksel El-ledning VGA til komponent / HDTV Composite Video-kabel USB-kabel VGA-kabel S-Video-kabel Audio-kabel Fjernbetjening 2 x batteri Betjeningsvejledning Bæretaske Kvikstart-kort 5... Danish

6 Indledning Oversigt over produktet Hovedenhed 1. Kontrolpanel 2. Zoom-ring 3. Fokuseringsring 4. Zoom-linse 5. Løfteknap 6. Løftefod 7. Tilslutningsstik 8. El-stik 9. Modtager til fjernbetjeningssignaler Danish...6

7 Indledning Kontrolpanel Menu 2. Indikatorlysdiode for temperatur 3. Indikatorlysdiode for pære 4. Kilde 5. Re-Sync 6. Tænd/sluk-knap og lysdiodeindikator (for el) 7. Fire taster til valg af retning 7... Danish

8 Indledning Tilslutningsstik USB-stik 2. Audio-indgangsstik 3. Analogt pc-signal/hdtv/component Video-indgangsstik 4. S-Video-indgangsstik 5. Composite Video-indgangsstik 6. El-stik Danish...8

9 Indledning Fjernbetjening 1. LED-lys 2. Indikatorlys for overførsel 3. Tast til valg af menu for visningstilstand 4. Menu 5. Side op 6. Side ned 7. Keystone - 8. Kilde 9. Frys 10. Skjul 11. Re-Sync 12. Afbrydelse af lyd 13. Lys 14. Keystone Fire taster til valg af retning 16. Tænd/sluk-knap 9... Danish

10 Installation Tilslutning af projektoren USB RGB S-Video-udgang Dvd-afspiller, settop-boks, HDTV-modtager Video-udgang El-ledning USB-kabel Audio-kabel VGA-kabel S-Video-kabel VGA til komponent / HDTV Composite Video-kabel Danish...10

11 Installation Sådan tænder/slukker du for projektoren Sådan tænder du for projektoren 1. Fjern linsedækslet. 2. Kontrollér, at el-ledningen og signalkablet er tilsluttet korrekt. Lysdioden for el blinker blåt. 3. Tænd for pæren ved at trykke på -knappen på kontrolpanelet. 1 Nu skifter lysdioden for el permanent blåt. 4. Tænd for kilden (computer, notebook, videoafspiller, etc.). Projektoren registrerer automatisk kilden. På skærmen vises No Signal (Intet signal). Kontrollér, at signalkablerne er tilsluttet korrekt. Hvis du tilslutter flere kilder samtidig, skal du bruge knappen Source (Kilde) på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet til at skifte mellem kilderne. Tænd/sluk-knap NOTE Tænd først projektoren, og derefter signalkilderne Danish

12 Installation Sådan slukker du projektoren 1. Tryk på -knappen for at slukke projektorens pære. Nu vises meddelelsen: "Please press power button again to complete the shutdown process. Warning: DO NOT unplug while the projector fan is still running" (Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at færdiggøre slukningsprocessen. Advarsel: Afbryd IKKE, mens projektorens ventilator stadig kører) på projektorens skærm. Tryk på -knappen igen for at bekræfte. Gør du ikke dette, forsvinder meddelelsen efter 5 sekunder. 2. Køleventilatorerne fortsætter med at arbejde i ca. 60 sekunder for at afkøle, og el-lysdiodeindikatoren forbliver blå. Når el-lysdiodeindikatoren begynder at blinke, har projektoren skiftet til standby-tilstand. Hvis du ønsker at tænde projektoren igen med det samme, skal du vente, indtil projektoren har afsluttet afkølingen og skiftet til standby-tilstand. Når apparatet er i standby-tilstand, skal du blot trykke på -knappen for at starte projektoren igen. 3. Afbryd el-ledningen fra stikkontakten og projektoren. 4. Tænd ikke projektoren straks efter, at du har slukket den. Advarselsindikator Når indikatoren LAMP lyser rødt permanent, lukker projektoren automatisk ned. Kontakt den lokale forhandler eller det lokale servicecenter. Når TEMP -indikatoren lyser permanent rødt i ca. 20 sekunder, angives det, at projektoren er blevet overophedet. Projektoren lukker selv ned automatisk. Under normale forhold kan projektoren tændes igen, når den er nedkølet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte den lokale forhandler eller det lokale servicecenter. Hvis TEMP -indikatoren permanent lyser rødt i ca. 10 sekunder, skal du kontakte den lokale forhandler eller vores servicecenter. Danish...12

13 Installation Justering af det projicerede billede Justering af det projicerede billedes højde Projektoren er udstyret med en løftefod til justering af billedhøjden. Sådan løfter du billedet: 1. Tryk på løfteknappen Løft billedet til den ønskede højdevinkel 2, og slip derefter knappen for at låse løftefoden i den ønskede position. Sådan sænker du billedet: 1. Tryk på løfteknappen. 2. Sænk billedet, og slip derefter knappen for at låse løftefoden i den ønskede position Danish

14 Installation Justering af projektorens zoom / fokus Du kan dreje på zoom-ringen for at zoome ind eller ud. Du fokuserer billedet ved at dreje på fokusringen, indtil billedet er tydeligt. Projektoren kan fokusere på afstande fra 3,9 til 32,8 feet (1,2 til 12,0 meter). Justering af det projicerede billedes størrelse (1.2m) 9.84 (3.0m) (5.0m) (7.0m) (10.0m) 39.4 (12.0m) Denne graf er kun til brugeren. Danish...14

15 Brugerens kontrolredskaber Kontrolpanel og fjernbetjening Du kan styre funktionerne på to forskellige måder: Fjernbetjeningen og kontrolpanelet. Kontrolpanel Fjernbetjening Brug af kontrolpanelet Se afsnittet Sådan tænder/slukker du for projektoren på side Kilde Tryk på Source (Kilde) for at vælge kilderne RGB, Componentp, Component-i, S-Video, Composite Video og HDTV. Menu Tryk på Menu for at åbne on screen-menuen (OSD-menu). Tryk på Menu igen for at lukke OSD. Fire taster til valg af retning Brug for at vælge menupunkter eller foretage indstillinger i det valgte punkt Danish

16 Brugerens kontrolredskaber Danish...16 Brug af fjernbetjeningen Power Se afsnittet Sådan tænder/slukker du for projektoren på side Empowering Key Viser undermenuen Display Mode (Visningstilstand) i OSDmenuen, så du kan vælge mellem PC, Movie (film), srgb og User directly (Direkte brugervalg) som visningstilstand. Menu Tryk på Menu for at åbne on screen-menuen. Tryk på Menu igen for at lukke OSD.. Fire taster til valg af retning Brug for at vælge menupunkter eller foretage indstillinger i det valgte punkt. Lys Tryk på denne knap og hold den inde for at aktivere blitzlyset (hvid LED). Mute Afbryder lyden midlertidigt. Keystone + / - Justerer den billedforvrængning, som skyldes vipning af projektoren ( 15 grader). Page Up (kun i computertilstand) Brug denne knap til at gå opad. Denne funktion er kun til rådighed, hvis projektoren er sluttet til en computer via et USB-kabel. Page Down (kun i computertilstand) Brug denne knap til at gå nedad. Denne funktion er kun til rådighed, hvis projektoren er sluttet til en computer via et USB-kabel. Re-Sync Synkroniserer automatisk projektoren med kilden for indgangssignalet. Hide Afbryder billedsignalet midlertidigt. Tryk på "Hide" for at skjule billedet. Tryk igen for at gendanne visningen af billedet. Source Tryk på Source (Kilde) for at vælge kilderne RGB, Componentp, Component-i, S-Video, Composite Video og HDTV. Freeze Tryk på Freeze (Frys) for at lave en pause i visning af skærmbilledet.

17 Brugerens kontrolredskaber Menuer, der vises på skærmen (OSDmenuer) Projektoren har menuer på flere sprog, der vises på skærmen, og som gør det muligt at foretage justeringer og ændre forskellige indstillinger. Projektoren registrerer automatisk kilden. Sådan bruger du menuerne på skærmen 1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet for at åbne OSD-menuen. 2. Når OSD-menuen vises, skal du bruge -tasterne til at vælge et punkt i hovedmenuen. Når du har valgt det ønskede punkt i hovedmenuen, skal du trykke på for at åbne undermenuen, hvor du kan indstille den pågældende funktion. 3. Brug -tasterne til at vælge det ønskede punkt, og juster indstillingerne med -tasterne. 4. Vælg det næste punkt, som skal justeres, i undermenuen, og juster som beskrevet ovenfor. 5. Tryk på Menu på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet for at gå tilbage til hovedmenuen. 6. Tryk igen på Menu på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet for at lukke OSD-menuen. OSD-menuen lukkes, og projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger Danish

18 Brugerens kontrolredskaber Language Language Vælg OSD-menuen med de forskellige sprog. Brug tasten eller til at vælge det ønskede sprog. Tryk på Menu på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet for at afslutte valg af sprog. Danish...18

19 Brugerens kontrolredskaber Color (computer-/ videotilstand) Display Mode Der er mange standardindstillinger, som er optimeret til forskellige billedtyper. For computertilstand: Movie: Nyde hjemmebiografen. Game: Nyde videospil. Photo: Se billeder. Info: Vise præsentationer. User: Huske brugerens indstillinger. För videoläge: Movie: Nyde hjemmebiografen. Game: Nyde videospil. Sport: Se sport. Concert: Se/høre en koncert. User: Huske brugerens indstillinger. Environment Vælg et egnet rummiljø. Living Room: Sidde i opholdsstuen. Dark Room: Sidde i et mørkt rum. Brightness Juster billedets lysstyrke. Tryk på for at gøre billedet mørkere. Tryk på for at gøre billedet lysere. Contrast Kontrasten styrer forskellen mellem de lyseste og mørkeste dele af billedet. Justering af kontrasten ændrer mængden af sort og hvidt i billedet. Tryk på for at reducere kontrasten. Tryk på for at øge kontrasten. Color Temp. Juster farvetemperaturen. Ved en højere temperatur ser skærmbilledet koldere ud, og ved en lavere temperatur ser skærmbilledet varmere ud Danish

20 Brugerens kontrolredskaber Color (computer-/ videotilstand) NOTE Funktionerne Saturation og Tint understøttes ikke i computertilstand. Danish...20 White Segment Brug hvidsegment-styringen til at indstille topniveauet for hvidt for DMD-chippen. 0 står for minimalt segment, og 10 står for maksimalt segment. Hvis du ønsker et tydeligere billede, skal du justere hen mod maksimum-indstillingen. Hvis du ønsker et blødt og mere naturligt billede, skal du justere hen mod minimum-indstillingen. Degamma Påvirker visningen af mørke billeder. Med en højere gamma-værdi kommer mørke billeder til at se lysere ud. Saturation Justerer et videobillede fra sort og hvidt til fuldt mættede farver. Tryk på for at reducere mængden af farve i billedet. Tryk på for at øge mængden af farve i billedet. Tint Justerer farvebalancen for rødt og grønt. Tryk på for at øge mængden af grønt i billedet. Tryk på for at øge mængden af rødt i billedet. Color R Justerer den røde farve. Color G Justerer den grønne farve. Color B Justerer den blå farve.

21 Brugerens kontrolredskaber Image (computertilstand) Keystone Justerer den billedforvrængning, som skyldes vipning af projiceringen. ( 15 grader) Aspect Ratio Brug denne funktion til at vælge det ønskede størrelsesforhold for skærmbilledet. 16:9 : Indgangssignalet skaleres, så det passer til bredden af skærmen. 4:3 : Indgangssignalet skaleres, så det passer til projiceringsskærmen. Crop: Et billede i A 4:3 aspektforhold er forstørret og de øverste og nederste dele af billedet er beskåret til at passe til den 16:9 skærm. L. Box: Inputkilden vil blive skaleret til at passe til brevkassepræsentationen. H.Position (vandret position) Tryk på for at flytte billedet til venstre. Tryk på for at flytte billedet til højre. V. Position (lodret position) Tryk på for at flytte billedet nedad. Tryk på for at flytte billedet opad. Frequency Frequency (Frekvens) ændrer frekvensen for de viste data, så den passer til frekvensen for computerens grafikkort. Hvis du ser en lodret, flimrende streg, skal du bruge denne funktion for at justere. Tracking Tracking synkroniserer billedsignalet med grafikkortet. Hvis du ser et ustabilt eller flimrende billede, skal du bruge denne funktion til at korrigere problemet Danish

22 Brugerens kontrolredskaber Image (videotilstand) Keystone Justerer den billedforvrængning, som skyldes vipning af projiceringen. ( 15 grader) Aspect Ratio Brug denne funktion til at vælge det ønskede størrelsesforhold for skærmbilledet. 16:9: Indgangssignalet skaleres, så det passer til bredden af skærmen. 4:3: Indgangssignalet skaleres, så det passer til projiceringsskærmen. Crop: Et billede i A 4:3 aspektforhold er forstørret og de øverste og nederste dele af billedet er beskåret til at passe til den 16:9 skærm. L. Box: Inputkilden vil blive skaleret til at passe til brevkassepræsentationen. Sharpness Juster billedets skarphed. Tryk på for at reducere skarpheden. Tryk på for at øge skarpheden. Danish...22

23 Brugerens kontrolredskaber Audio (computer-/ videotilstand) Volume Tryk på for at reducere lydstyrken. Tryk på for at øge lydstyrken. Mute Vælg On for at afbryde lyden. Vælg Off for at slå lyden til Danish

24 Brugerens kontrolredskaber Management (computer-/ videotilstand) Menu Location Vælg menuens placering på skærmen. Projection Foran på bord Dette er standardindstillingen. Bagved på bord Når du vælger denne funktion, vender projektoren billedet, så du kan projicere bag en gennemskinnelig skærm. Foran i loft Når du vælger denne funktion, vender projektoren billedet på hovedet, så du kan montere projektoren i loftet. Bagved i loft Når du vælger denne funktion, spejlvender projektoren billedet og vender det samtidig på hovedet. På denne måde kan du montere projektoren i loftet bag en gennemskinnelig skærm. Danish...24

25 Brugerens kontrolredskaber Management (computer-/ videotilstand) Source Lock Når kildelåsen er slået fra, søger projektoren efter andre signaler, hvis det aktuelle indgangssignal forsvinder. Når kildelåsen er slået til (On), låser den den aktuelle kildekanal, før du trykker på knappen Source på fjernbetjeningen for at gå til næste kanal. Lamp Hour Elapse Viser pærens forløbne driftstid (i timer). Lamp Hour Reset Tryk på knappen, og vælg derefter Yes for at nulstille timetælleren for pæren. Lamp Reminding Vælg denne funktion for at vise eller skjule den advarselsmeddelelse, som vises, når pæren snart skal skiftes. Meddelelsen vises 30 timer, før pæren er opbrugt. OSD Transparency Justerer OSD-menuens gennemsigtighed Danish

26 Brugerens kontrolredskaber Management (computer-/ videotilstand) Start-up Screen Brug denne funktion til at vælge den ønskede opstartsskærm. Hvis du ændrer indstillingen, når du lukker OSD-menuen, aktiveres den nye indstilling straks. Acer: Acer-projektorens standard-opstartsskærm. User (Bruger): Den brugertilpassede opstartsskærm, som overføres fra pc til projektor via USB-kablet og funktionen My Start-up Screen (Min opstartsskærm) (se beskrivelsen i det følgende afsnit). My Start-up Screen Danish...26

27 Brugerens kontrolredskaber Management (computer-/ videotilstand) Acer My Start-up Screen er en pc-funktion, som brugeren kan anvende til at ændre standard-opstartsskærmen i Acer-projektoren til det ønskede billede. Du kan installere My Start-up Screen (Min opstartsskærm) fra den medfølgende cd. Slut projektoren til pc'en med det medfølgende USB-kabel, og start derefter funktionen My Start-up Screen for at overføre det ønskede billede fra pc'en til projektoren. Før overførslen starter, skal projektoren være indstillet på Download Mode (Overførselstilstand). Følg den nedenstående vejledning for at gå til Download Mode (Overførselstilstand). 1. Tilslut vekselstrøm, hvis projektorens vekselstrømsledning har været afbrudt. 2. Hvis projektoren er tændt, skal du trykke to gange på tænd/ sluk-knappen for at slukke den. 3. Kontrollér, at projektorens ventilatorer er slukket, og at ellysdioden blinker. 4. Tryk på knappen Menu/Enter, hold den nede, og tryk derefter på knappen. 5. Når lysdioderne Temp og Lamp tændes igen, skal du slippe begge knapper. Nu skifter projektoren til overførselstilstand. 6. Kontrollér, at USB-kablet er sluttet til pc'en og projektoren. Reset Tryk på knappen, og vælg derefter Yes for at stille alle menuer på standardindstillingerne Danish

28 Bilag Fejlfinding Hvis du får problemer med projektoren, skal du læse de følgende oplysninger. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte den lokale forhandler eller det lokale servicecenter. Danish...28 Problem: Der vises ikke noget billede på skærmen. Kontrollér, at alle kabler og el-tilslutninger er tilsluttet korrekt og sikkert som beskrevet i afsnittet "Installation". Kontrollér, at benene i stikkene ikke er bøjet eller gået i stykker. Kontrollér, at projektorpæren er installeret korrekt. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Udskiftning af pæren. Kontrollér, at du har fjernet dækslet til linsen, og at projektoren er tændt. Kontrollér, at funktionen Hide (Skjul) ikke er aktiveret. Problem: Delvist, rullende eller ukorrekt vist billede. Tryk på knappen Re-Sync på fjernbetjeningen. Hvis du bruger en pc: Hvis computerens opløsning er højere end 854 x 480. Følg de nedenstående trin for at nulstille opløsningen. I Windows 3.x: 1. Klik på ikonet Windows Installation i hovedgruppen i Windows Programstyring. 2. Kontrollér, at indstillingen for opløsning er mindre end eller lig 854 x 480. I Windows 95, 98, 2000, XP: 1. Åbn menuen Start, mappen Kontrolpanel, og dobbeltklik på ikonet Skærm. 2. Vælg fanen Indstillinger. 3. Du finder indstillingerne for opløsning under Skærmopløsning. Kontrollér, at indstillingen for opløsning er mindre end eller lig en opløsning på 854 x 480. Hvis projektoren stadig ikke viser hele billedet, skal du også ændre den skærmvisning, du bruger. Det gør du ved at følge trinnene, som er beskrevet i det følgende.

29 Bilag 4. Følg de ovenstående trin 1-2. Klik på knappen Avanceret. 5. Vælg knappen Skift under fanen Skærm. 6. Klik på Vis alle enheder. Vælg derefter Standardskærmtyper under boksen Producenter ; vælg den opløsning, som du skal bruge, under boksen Modeller. 7. Kontrollér at indstillingen for opløsningen for skærmen er mindre end eller lig 854 x 480. Hvis du bruger en notebook: 1. Du skal først gennemføre de ovenstående trin for indstillingen af opløsningen på computeren. 2. Indstil notebook'ens skærm til f.eks. Kun ekstern skærm eller Kun CRT. Hvis du får problemer med at ændre opløsning eller skærmen fryser, skal du genstarte alt udstyret og projektoren. Problem: Skærmen på notebook'en eller PowerBook-computeren viser ikke præsentationen. Hvis du bruger en notebook-pc: Nogle notebook-pc'er deaktiverer deres skærm, hvis der anvendes en anden skærm. Læs dokumentationen til computeren for at finde oplysninger om, hvordan du genaktiverer computerens egen skærm. Hvis du bruger en Apple PowerBook: Åbn PowerBook Display i Kontrolpaneler for at vælge Skærmdublering Til. Problem: Billedet er ustabilt eller flimrer Brug Tracking for at korrigere det. Se side 21. Rediger skærmens farveindstilling fra computeren. Problem: Billedet har en lodret flimrende streg Brug Frequency (Frekvens) til at foretage en justering. Se side 21. Kontrollér og omkonfigurer visningstilstanden for grafikkortet for at gøre den kompatibel med produktet. Se side 21. Problem: Billedet er ude af fokus Juster fokusringen på projektorens linse. Se side 14. Sørg for, at projektionsskærmen er inden for den påkrævede afstand 1,2 til 12,0 meter fra projektoren Danish

30 Bilag Problem: Billedet er krympet, når der vises dvd i 4:3. Projektoren registrerer automatisk 4:3 DVD og justerer størrelsesforholdet ved at digitalisere til fuld skærm med standardindstillingen 16:9. Hvis billedet stadig strækkes ud, skal du også justere størrelsesforholdet ved at gøre følgende: Vælg størrelsesforholdet 16:9 på dvd-afspilleren, hvis du afspiller en 4:3-dvd. Hvis du ikke kan vælge størrelsesforholdet 16:9 på dvd-afspilleren, skal du vælge størrelsesforholdet 16:9 på skærmmenuen. Problem: Billedet vendes. Vælg Management i OSD-menuen, og juster projiceringsretningen. Se side 25. Problem: Pæren brænder ud eller afgiver en pop-lyd. Når pæren er opbrugt, brænder den ud og kan afgive en kraftig pop-lyd. Hvis dette sker, kan projektoren ikke tændes, før pæremodulet er blevet udskiftet. Du udskifter pæren ved at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet under Udskiftning af pæren. Se side 32. Problem: Meddelelse med lysdioder. Danish...30

31 Bilag Problem: Påmindelser om meddelelser. Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! vises i ca. 10 sekunder, når pæren er ved at være opbrugt. Problem: Projektoren skifter automatisk til standby-tilstand. Den omgivende temperatur er for høj. Lad projektoren stå i mindst 30 minutter med den passende omgivende temperatur Danish

32 Bilag Udskiftning af pæren Projektoren registrerer selv pærens levetid. Den viser en advarselsmeddelelse, som lyder: Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!. Når du ser denne meddelelse, skal du udskifte pæren så hurtigt som muligt. Sørg for, at projektoren er blevet kølet ned i mindst 30 minutter, før du skifter pæren. Brug ikke pæren i længere tid end den angivne levetid. I modsat fald er der en stor risiko for, at pæren splintres. Der bør tilsluttes en funktion, som kan afbryde lyset, således at pæren ikke anvendes, når den er opslidt. Vi anbefaler tilslutning af en timer e.l. og tilslutning af en funktion, som kan vise, hvornår pæren skal udskiftes (anbefaling af en regulær nedlukning). NOTE Advarsel: Pærerummet er varmt! Lad det køle ned, før du skifter pæren! Danish...32

33 Bilag NOTE Advarsel: Tab ikke pæremodulet, og berør ikke pæren. Dermed reducerer du risikoen for personskader. Pæren kan splintres og fremkalde personskader, hvis du taber den. Fremgangsmåde for udskiftning af pære: 1. Sluk for projektoren ved at trykke på knappen. 2. Lad projektoren køle ned i mindst 30 minutter. 3. Afbryd el-ledningen. 4. Brug en skruetrækker til at fjerne skruen fra dækslet Skub skruen op, og fjern dækslet Fjern de 2 skruer fra pæremodulet Træk pæremodulet 4 ud. Gentag de foregående trin i omvendt rækkefølge for at montere pæremodulet igen Danish

34 Bilag Data Ret til ændring af nedenstående data uden forudgående varsel forbeholdes. Se Acers annoncerede markedsføringsdata vedrørende de endelige data. Lysventil - Single Chip DLP TM Technology fra Texas Instruments Pære W pære, der kan udskiftes af bruger Antal pixels pixels (vandret) x 480 linjer (lodret) Farver, der kan vises - 16,7 mio. farver Kontrastforhold :1 (fuld til/fra) (min) Ensartethed - 90% Støjniveau - 30 db(a) (standardtilstand)/28 db(a) (økonomi-tilstand) Projiceringslinse - F2.5 (vidvinkel), F2.7 (tele), f=20,2~24,2 mm med 1,2 x manuel zoom-linse Skærmstørrelse (diag.) - 27 ~ 324 inches diagonalt Projiceringsafstand - 1,2 til 12,0 meter Videokompatibilitet - NTSC-/PAL-/SECAM- og HDTV-kompatibel - Composite Video- og S-Video-kapacitet Horis. frekvens - 31 khz ~ 79 khz horisontal scanning Vert. frekvens - 50 Hz ~ 85 Hz vertikal opdatering Strømforsyning - Universal vekselstrømsindgang V; indgangsfrekvens 50/60 Hz I/U-stik - Strøm: Vekselstrømsstik - VGA-indgang: Et 15-bens D-sub-stik til VGA-, Component- og HDTV-signal - Video-indgang: En Composite Video RCA-indgang En S-Video-indgang - USB: Et USB-stik til computerfjernstyring - Audio-indgang: Et phono-stik til audio-indgangssignal Vægt - 2,3 kg (5.1 lb) Mål (B x H x D) x 198 x 92 mm Omgivelser - Driftstemperatur: 5~ 35 o C Luftfugtighed: 80 % maks. (ikke-kondenserende) - Opbevaringstemperatur: -20~60 o C Luftfugtighed: 80 % maks. (ikke-kondenserende) Sikkerhedsforskrifter - FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, UL, cul, TUV-GS, C- tick, PSB, PSE, CB Report, CCC Danish...34

35 Bilag Kompatibilitetstilstande NOTE Note : * betyder komprimeret Danish

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig...2 Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Hovedenhed...6 Kontrolpanel...7 Forbindelsesporte...8

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PH530

Brugervejledning til. Acer projektorserien PH530 Brugervejledning til Acer projektorserien PH530 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD323/PD311

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD323/PD311 Brugervejledning til Acer projektorserien PD323/PD311 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

brugerhåndbog hp digital projektorer xb31 & sb21 Dansk version 07.11.02

brugerhåndbog hp digital projektorer xb31 & sb21 Dansk version 07.11.02 brugerhåndbog hp digital projektorer & Dansk version 07.11.02 brugerhåndbog til hp digital projektor og indhold Sikkerhed Personlig sikkerhed... 4 Beskyttelse af projektoren... 4 Indledning Projektorens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PH730

Brugervejledning til. Acer projektorserien PH730 Brugervejledning til Acer projektorserien PH730 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien XD1150/XD1150D/ XD1250/XD1250D

Brugervejledning til. Acer projektorserien XD1150/XD1150D/ XD1250/XD1250D Brugervejledning til Acer projektorserien XD1150/XD1150D/ XD1250/XD1250D Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON EMP-S3 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

Dell M210X Projector. Brugervejledning

Dell M210X Projector. Brugervejledning Dell M210X Projector Brugervejledning Noter, Bemærkninger og Advarsler NOTE: Et NOTE-piktogram indeholder væsentlig information, som hjælper dig til bedre brug af din projektor. BEMÆRK: Et BEMÆRK-piktogram

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PW730

Brugervejledning til. Acer projektorserien PW730 Brugervejledning til Acer projektorserien PW730 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD724/PD726

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD724/PD726 Brugervejledning til Acer projektorserien PD724/PD726 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet

Læs mere

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld Brugervejledning M300 Simpel og kraftfuld Rev. 10.12.2015 Indhold 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1. Monitor skærm status 2. MENU IKONER, BESKRIVELSE OG FUNKTIONER 2.1. Panel tracking 2.2. Portner kald 2.3.

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien XD1170/XD1270/XD1280

Brugervejledning til. Acer projektorserien XD1170/XD1270/XD1280 Brugervejledning til Acer projektorserien XD1170/XD1270/XD1280 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Dell 1210S Projektor. Brugervejledning

Dell 1210S Projektor. Brugervejledning Dell 1210S Projektor Brugervejledning Noter, bemærkninger og advarsler NOTE: Et NOTE-piktogram indeholder væsentlig information, som hjælper dig til bedre brug af din projektor. BEMÆRK: Et BEMÆRK-piktogram

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

RX Sikkerheds Serie LCD-Skærm

RX Sikkerheds Serie LCD-Skærm RX Sikkerheds Serie LCD-Skærm Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Acer Projektør. P3150/P3250 serierne: Brugervejledning

Acer Projektør. P3150/P3250 serierne: Brugervejledning Acer Projektør P3150/P3250 serierne: Brugervejledning Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør P3150/P3250 serierne. Originaludgave: 3/2008

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere