OVERSÆTTELSE AF Tilsynsrapport. Gambias Venner: Renovering, forsendelse og uddeling af udstyr til modtagere i Gambia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSÆTTELSE AF Tilsynsrapport. Gambias Venner: Renovering, forsendelse og uddeling af udstyr til modtagere i Gambia"

Transkript

1 OVERSÆTTELSE AF Tilsynsrapport Gambias Venner: Renovering, forsendelse og uddeling af udstyr til modtagere i Gambia 1

2 Indholdsfortegnelse: 1 INTRODUKTION 3 2. FORENINGEN GAMBIAS VENNER Foreningen i Danmark Søster foreningen i Gambia 5 3. BEHANDLING AF GENBRUG TIL UDVIKLING Retningslinier Indsamling, renovering og forsendelse Klarering, opbevaring og uddeling 9 Anneks 1 Terms of reference 12 2 Program for tilsyn, inkl. de personer man har mødt 14 2

3 1. INTRODUKTION Genbrug til Syd programmet blev påbegyndt af Danida i 1975 og giver finansiel støtte til fragt af genbrugs udstyr til institutionelle modtagere i udviklingslande så som hospitaler, skoler og erhvervs uddannelses institutioner. Udstyret bliver samlet ind i Danmark af enkeltpersoner og private organisationer, og det har siden 1979 været muligt også at støtte renovering af udstyr. Mange af de danske bevillingsmodtagere har etableret langtidssamarbejde med partnere i udviklingslande. I 1990 uddelegerede Danida administrationen af programmet til Mellemfolkeligt Samarbejde (MS), og en nødhjælps komponent blev tilføjet i Ifølge retningslinierne er det overordnede formål med programmet at støtte den sociale og økonomiske udvikling i udviklingslande ved at give støtte til forsendelse af doneret udstyr, indsamlet og, hvis muligt, renoveret i Danmark. Desuden er det programmets formål at fremme interessen for udviklingsarbejde blandt danske organisationer og enkeltpersoner, og at etablere nye veje for græsrodsbevægelser mellem nord og syd. Private selskaber kan ikke få støtte, og der gives heller ikke støtte til udstyr, der er øremærket til specifikke personer i modtagelandene. Gambias Venner(GV) har siden 1990 modtaget støtte under Genbrug til Syd programmet. I perioden er der blevet givet bevilling til 101 containere, i alt DKK Dette gør GV til den største enkeltmodtager af støtte i dette regi. Foruden at indsamle og fremsende genbrugsudstyr til Gambia administrerer GV også et sponsorprogram for skolebørn i dette land. GV s sponsorprogram kom under angreb i en kritisk dansk dokumentar udsendelse d. 3. juni Angiveligt skulle et stort antal af sponsorernes penge ikke nå ud til de børn, de var beregnede til., og TV mere end antydede misbrug af midlerne. Selvom TV programmet angiveligt var om sponsorprogrammet, bragte en optagelse fra et 2006 TV dokumentar, GVs administrations af bevillingerne fra Genbrug til Syd programmet ind i billedet, idet der blev antydet muligheden af svindel og tyveri. Selvom GV tidligere har bestridt 2006 beskyldningerne og afgivet beretning om en intern konflikt med nogle få eksmedlemmer af bestyrelsen, besluttede MS i samråd med udenrigsministeriet og med samtykke af GV at iværksætte en uvildig undersøgelse af GVs administration af bevillingerne fra Genbrug til Syd programmet. 3

4 Hovedformålet med undersøgelsen var at stadfæste hvorvidt GVs administration er i overensstemmelse med de retningslinier og principper bevillingerne er baseret på. Desuden skulle undersøgelsen stadfæste de relevante organisatoriske opbygninger heriblandt fordelingen af opgaver mellem GV i Danmark og søsterforeningen i Gambia. Endelig skulle undersøgelsen stadfæste mulige forbindelser mellem bevillinger til renovering og fragt af containere og GVs sponsorprogram. Undersøgelsen var begrænset til udvalgte aktiviteter udført mellem 2006 og Terms of Reference er vedhæftet i Anneks 1. De indeholder i alt 15 specifikke spørgsmål om procedurer og organisatoriske forhold. Alle disse spørgsmål bliver behandlet i denne rapport. Undersøgelsen blev udført fra 30. maj til 11. juni 2008; jfr. Rejseplanen i Anneks 2, som også indeholder en liste over de personer man har haft møde med i Gambia. Forud for besøget i Gambia har konsulenten Peter Marinus Jensen haft møder og interviews med MS og GVs bestyrelsesmedlemmer samt GVs containeransvarlige. Undersøgelses konsulenten har det fulde ansvar for indholdet i denne rapport, og de synspunkter der udtrykkes deles ikke nødvendigvis med nogen af de involverede parter. De udspurgte i Danmark og i Gambia har beredvilligt udtalt deres meninger og givet relevante oplysninger, hvilket i høj grad har lettet undersøgelsen, og for hvilket konsulenten er meget taknemmelig. 2. GAMBIAS VENNER 2.1 Den danske organisation Foreningen Gambias Venner (GV) til tider kaldet organisationen Gambias Venner blev grundlagt i 1975 og har nu ca. 350 medlemmer. Formålet er at arbejde for udveksling af information og udvikling af kontakter mellem Danmark og Gambia; og at fremskaffe særlig udviklings hjælp i form af (1.)genbrugsudstyr til Gambianske institutioner(f.eks. hospitaler, skoler, social velfærd); og (2.) sponsorskaber for skolebørn. Kun det første indsamling og fordeling af udstyr bliver behandlet i denne undersøgelse. GV har en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen udpeger en containeransvarlig dvs. et medlem som er ansvarlig for al logistisk arbejde i Danmark og som samarbejder med søsterforeningen (jfr. 2.2 nedenfor) i almindelighed og i særdeleshed med en gambiansk modpart som er udpeget af søsterforeningen. 4

5 Al arbejde inkl. embedshverv og aktiv deltagelse i aktiviteter udføres på frivillig og ulønnet basis. I den periode der undersøges ( ) modtog GV bevillinger til forsendelse af fyrre 40-fods containere og en 20-fods container. Den gennemsnitlige bevilling pr. container er DKK Søsterforeningen i Gambia. Modtager organisationer bør have rod i civilbefolkningen, bør give udtryk for at ville fremme udviklingen og lave tiltag, som peger hen mod vedvarende forbedringer i de økonomiske og sociale forhold for de fattigste grupper i landet. (uddrag af retningslinier for Genbrug til Syd) Udtrykket søsterforeningen bliver ofte brugt som henvisning til den Dansk Gambianske Venskabsforening i Gambia, dvs. en modparts organisation som i princippet er selvstændig og juridisk uafhængig af GV i Danmark. Søsterforeningen har til huse i Kanifing en forstad ca. 10 KM udenfor hovedstaden Banjul, i den forstand at foreningens depot ligger her. Registreret som velgørenhed udgør det en lovlig enhed, skønt vedtægterne synes at indikere at det tidligere var registreret som NGO. Der er 7 formål i vedtægterne i hvilke 4 stadig vedrører søsterforeningen. at bringe hjælp i nødsituationer til nødlidende, fattige, handikappede, uheldige og gamle. At sponsorere skolegang for fattige piger og drenge. At fremskaffe skole- og hospitalsudstyr og forøge regeringens arbejde. At samarbejde med de relevante regeringskontorer for sundhed, social velfærd og uddannelse. Søsterforeningen har ingen medlemmer, men styres af en selvregulerende bestyrelse på 5 medlemmer, af hvilke en, som modsvarende den danske containeransvarlige (jfr. 2.1 ovenfor), er ansvarlig for losning af containerne og uddelingen af indholdet. I mangel af en formel støttekreds udgør et uformelt netværk af kontakter og venner, mest fra den offentlige sektor, grundlaget og platformen for foreningen aktiviteter. Bestyrelsesmedlemmer arbejder her ligesom i Danmark på en frivillig, ulønnet og uselvisk basis. Uanset den formelle uafhængighed er der ingen tvivl om at søsterforeningen bliver kontrolleret fra Danmark. Dette har vist sig ved udskiftningen af 5

6 bestyrelsesmedlemmer på GVs anmodning. Ligeledes er søsterforeningen fuldstændig afhængig af penge fra GV. De gambianske bestyrelsesmedlemmer, vi mødte under gennemgangen, betragtede ikke denne ubalance som noget problem. Snarere betragtede de søsterforeningen som en forlængelse af den danske forening. Alligevel giver de eksisterende vedtægter et falsk billede og burde ændres. Anbefaling 1.: de eksisterende vedtægter er klart forældede, og det anbefales, at man bringer dem i overensstemmelse med realiteterne, både hvad angår de generelle organisatoriske træk, såvel som relationerne mellem den danske og den gambianske organisation. 3. STYRING AF GENBRUG TIL SYD 3.1 Retningslinier Retningslinierne for Genbrug til Syd programmet giver bl. a. information om baggrunden for programmet, dets formål, fortrin, og de procedurer, der skal overholdes. Retningslinierne opdateres en gang om året. Mens GV i almindelighed og den containeransvarlige i særdeleshed er fuldstændig bekendt med disse retningslinier, havde søsterforeningen ingen kopi af disse (man fik overdraget en under undersøgelsen) og den gambianske containeransvarlige var ikke bekendt med indholdet i detaljer. Imidlertid var denne person, næstformanden, blevet vel briefet af den danske containeransvalige om programmets procedurer, særlig dem, der havde med de aktiviteter, der forgik i Gambia at gøre. Briefingen var foregået gennem detaljerede s. Rigtig udførelse af procedurerne på alle trin er helt klart den bedste måde at sikre effektivitet, og fyldestgørende dokumentation i form af retningslinier og direktiver vil imødegå den sårbarhed, organisationen har, når den kun henholder sig til personligt kendskab. I øjeblikket er de gamle medlemmer af bestyrelsen bekendt med principperne i programmet i almindelighed, mens nye medlemmer ifølge næstformanden skal oplæres. Søsterforeningen har kun 3 ansatte, der arbejder som sikkerhedsvagter på depotet. Disse ansatte er ikke blevet briefet om principperne og retningslinierne. 6

7 Anbefaling nr. 2 GV burde udarbejde en manual eller kogebog der samlet gengiver Genbrug til Syds retningslinier såvel som detaljerede procedurer gennem hele processen lige fra anmodning og indsamling til forsendelse og uddeling. Manualen bør opdateres hvert år og skal være tilgængelig for de personer, der er ansvarlige for containerne og for interesserede bestyrelsesmedlemmer både i Danmark og i Gambia. Det konkluderes at retningslinier og procedurer er på plads men en mere systematisk opbevaring og uddeling kunne ønskes. 3.2 Anmodninger, indsamling og forsendelse Ansøgninger om bevillinger til renovering og forsendelse må basere sig på anmodninger fra partner organisationer, institutter osv. i modtagerlandene fremsendt til deres danske samarbejdspartnere. Baseret på anmodningen om støtte og ved godkendelse af bevillingen, starter den danske bevillingsmodtager en indsamling af brugt men stadig brugbart udstyr. Hvis det er nødvendigt bliver udstyret renoveret før forsendelsen til partneren i modtagerlandet. Indsamling, sortering og pakning af udstyret udføres af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Uddrag af retningslinier for Genbrug til Syd Søsterforeningen modtager gennemsnitlig 7-8 anmodninger om dagen, nogle fra tidligere modtagere, nogle fremkommet ved det informelle netværk af kontakter og venner. Potentielle modtagere hører om programmet via netværks kontakter eller fra udsendelser i radio eller fjernsyn. Anmodninger om nødhjælp får første prioritet, mens andre anmodninger bliver imødekommet ved et først til mølle princip. Den gambianske næstformand sender anmodningerne til den danske containeransvarlige, som videresender dem til bestyrelsesmedlemmer, kontaktpersoner og faste leverandører. Tilbagemelding bliver herefter koordineret af formanden. Foruden de nye anmodninger modtager GV også tilbud fra leverandører og sammenstiller tilbudene med de kendte behov. For eksempel er der for tiden stort behov for skole møbler og tæpper til fængsler. 7

8 Formanden står for indsamling og pakning øst for Storebælt, mens den containeransvarlige gør det vest for Bæltet. Ca medlemmer er typisk involveret i indsamlingen, mens et tilsvarende antal lejlighedsvis deltager i mindre målestok eller skaber kontakt til leverandører. Renovering af udstyr så som rollatorer, rullestole, cykler og redskaber bliver, hvis det er nødvendigt, fortaget på enkelte renoverings værksteder eller af individuelle medlemmer af GV. Baseret på tilbud fra mindst to fragt firmaer foretager containeransvalige det fornødne med hensyn til forsendelse. Retningslinierne giver nogle begrænsninger i støtte og udstyr, i hvilke forsendelse af genbrugstøj især skal bemærkes. Forsendelser, der især indeholder genbrugstøj, kan ikke få støtte, med mindre det er en del af et akut behov som nødhjælp efter en katastrofe. Imidlertid kan arbejdstøj så vel som sportstøj inkluderes sammen med andet udstyr. Uddrag af retningslinier for Genbrug til Syd Et af de 15 spørgsmål der står i Terms of Reference går på det relevante i den store mængde tøj, sko, og køkkenudstyr der har været i et antal af forsendelser, der blev foretaget i Forespurgt om dette svarede de gambianske bestyrelsesmedlemmer, at det mest drejede sig om uniformer og babytøj til hospitaler; noget blev givet til ofre for ildebrande, og en lille del blev givet til meget sårbare mennesker, der ikke var i stand til selv at købe tøj. Undersøgelsen fastslog brugen af og behovet for uniformer og babytøj og observerede ikke nogen praksis, der gik imod retningslinierne. Emnet blev ikke forfulgt yderligere, men en oversættelse og udspecificering af retningslinierne behøves. Anbefaling 3: MS og GV bør mødes for at etablere en fælles forståelse af begrænsningen i at inkludere genbrugstøj i forsendelserne. Det konkluderes at det er det overordnede indtryk, at disse trin i forløbet - fra anmodning via indsamling til forsendelse - bliver styret metodisk og i overensstemmelse med retningslinierne. 8

9 3.3 Klarering, opbevaring og uddeling Næstformanden i søsterforeningen er ansvarlig for at fremskaffe toldpapirerne og videregive dem til klareringsagenten, der tager sig af klarering og transport til depotet i Kanifing. Direktøren for klaringsagenturet udtrykte fuld tilfredshed med samarbejdet med søsterforeningen, og dette trin synes at fungere meget effektivt og uden unødige forsinkelser. Fra ankomst til havnen går der ca. to dage før ankomst til depotet i Kanifing. Herefter er næstformanden ansvarlig for opbevaring og uddeling. Da næstformanden påtog sig embedet som ansvarlig for opbevaring og uddeling, modtog han en (dateret 24. februar 2007, jfr. 3.1)med klare og detaljerede instrukser fra den containeransvarlige i Danmark. Indholdet i denne bør inkluderes i den foreslåede manual eller kogebog jfr. Anbefaling 2. Depotet ligger på en grund, som søsterforeningen lejer af den gambianske regering med en kontrakt lydende på 99 år. En lille kontorbygning, et vagthus og 7 permanente opbevaringscontainere er søsterforeningens ejendom. Ved depotet bliver forsendelsen overført til de permanente containere af frivillige, de tre vagtmænd og, hvis nødvendigt, løsarbejdere. Søsterforeningens bestyrelse repræsenteret ved næstformanden har autoritet til at ansætte og fyre medarbejdere og løsarbejdere. Opbevaringscontainerne er udstyret med importerede stærke låse og holdes låst hele tiden, indtil udstyret skal uddeles. En nøgle er hos næstformanden og en ekstra er hos formanden. Der er sikkerhedspersonale til stede 24 timer, 7 dage om ugen. Således har man gjort alt for at undgå tyveri, og der har ikke været indbrud. Uddeling starter sædvanligvis straks men kan forsinkes et par dage på grund af mangel på transport. Modtagere skal i princippet hente udstyret, men transport bliver tilvejebragt indenfor et rimeligt budget, hvis dette ikke er muligt. Den førnævnte E- mail indeholder også information om budgettet for klarering og transport. 9

10 Alle syv opbevaringscontainere blev inspiceret ved undersøgelsen. Nogle få genstande blev opbevaret i en af containerne og ventede på at blive hentet, mens resten af containerne var tomme og klar til lagring af næste forsendelse. I nogle tilfælde kan der være besøgende medlemmer af GV, der ønsker at tage del i uddelingen, og en fortæller her udførligt om de procedurer, der skal følges: Medlemmerne skal have et papir med tilladelse afgivet af den danske containeransvarlige, der også har sendt en kopi heraf til næstformanden med detaljer om udstyr og modtagere. Et 4 siders instruktionsbrev på dansk bliver desuden udleveret til medlemmerne, og den gambianske næstformand har gjort det til sædvane at ledsage dem. Ligegyldigt hvem der uddeler, kræver man kvitteringer, sommetider ledsaget af takkebreve og/eller fotos. Sådan dokumentation bliver herefter opbevaret af næstformanden og af den ansvarlige i Danmark. Desuden skal modtager organisationer sørge for at udstyret når den korrekte slutbruger i det specifikke land, og skal sende en skrevet bekræftelse på at det er ankommet. Endelig skal de opridse en oversigt over den fysiske uddeling af udstyret. Uddrag af retningslinier for Genbrug til Syd Modtagerne inkluderer hospitaler, klinikker, skoler, erhvervsskoler, børnehjem, fængsler, og offentlige institutioner. Det Gambianske Røde Kors modtager som mellemled forsendelser, der er øremærket til flygtninge, især fra nabolandet Senegal. Fire modtager institutioner blev besøgt som en del af undersøgelsen. Selvom disse besøg ikke indebar revision, bekræftede de, at man havde modtaget udstyr, og at dette var bragt i anvendelse. De bekræftede også, at nødlidende modtagere var nået, f.eks. hospitaler uden nok senge, og med helt utilstrækkeligt udstyr; og overfyldte skoler med kun få skoleborde og stole og med dårligt eller kun lidt materiale. Årlige besøg af danske bestyrelsesmedlemmer inkluderer sædvanligvis besøg til tilfældige modtagere, for at sikre sig at uddelingen og brugen er i overensstemmelse med reglerne. 10

11 Der har været spekulationer fremme om, hvorvidt der er tilfælde, hvor støttemidlerne til renovering og forsendelse har økonomiske sammenfald med GVs sponsorskabs aktiviteter. Undersøgelsen afdækkede ikke sådanne tilfælde, og der var heller ikke tilfælde, hvor familier med sponsorerede børn blev støttet direkte ved at modtage udstyr, tøj osv. Vi har forstået at bank procedurerne er blevet ændret som følge af de hævdede uregelmæssigheder i sponsorskabsprogrammet, og at bevillinger herefter vil blive overført til en og samme konto. Man formoder imidlertid at omhyggelig bogføring vil sørge for adskilte finansielle regnskaber, og afrapportering kan udføres til donorernes tilfredshed. Det konkluderes at styring og administration af programmet Genbrug til Syd bliver udført effektivt og kompetent og i overensstemmelse med retningslinierne. Denne vurdering er både baseret på undersøgelsen i Gambia og gennemlæsning af slutrapporterne med behørig dokumentation jfr. Reference materiale nr. 7 der står i Terms of reference vedhæftet som Annex 1. 11

GAMBIAS VENNER DANSK/GAMBIANSK FORENING

GAMBIAS VENNER DANSK/GAMBIANSK FORENING Næstved den 8. november 2008 Gambias Venner er i fuld gang igen efter TV2 udsendelsen 03-06-2008. Med baggrund i TV2 udsendelsen den 3. juni 2008 De snød mit sponsorbarn, har foreningen ligget mere eller

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

2012 MultiCenter Syd. Årsrapport International Afdeling. Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd 07-02-2013 arne@multicentersyd.dk

2012 MultiCenter Syd. Årsrapport International Afdeling. Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd 07-02-2013 arne@multicentersyd.dk 2012 MultiCenter Syd Årsrapport International Afdeling Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd 07-02-2013 arne@multicentersyd.dk Året der gik: 2012. Baggrund: International afdelings hovedopgaver er, at beskæftige

Læs mere

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Den Europæiske Union EF Sortskontor ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Via nationalt organ: Sag nr: Forbeholdt det nationale organ Udfyldes af Sortsmyndigheden Ansøgningsdato: Prioritetsdato:

Læs mere

YaSally. Støtteorganisation for Gambia. NYHEDSBREV fra YaSally

YaSally. Støtteorganisation for Gambia. NYHEDSBREV fra YaSally Januar 2014 NYHEDSBREV fra YaSally Godt Nytår YaSally vil gerne ønske alle medlemmer, sponsorer, frivillige og alle andre som støtter foreningen et rigtig Godt Nytår 2014. Indsamling I juli måned 2013

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 12. maj 2012 på Rosa Danica i Marslev.

Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 12. maj 2012 på Rosa Danica i Marslev. Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 12. maj 2012 på Rosa Danica i Marslev. Formand Hamadi Vincent Bah bød velkommen til generalforsamlingen. Herefter blev Dress(Knud Erik Andresen)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved.

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Formanden Vincent Hamadi Bah bød de fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014 Adgangskrav og fordelingsnøgle 2014 2017 Rev. 2014 1. Tilskudskriterier For at kunne modtage penge fra Danmarks Indsamling skal en organisation opfylde følgende kriterier: 1.1. Organisationsform Organisationen

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR DR Medier DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Underdirektør Maria Hald Dato 21. august 2013 ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR For

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den Udenrigsudvalget 2008-09 URU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt NOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 5.N.660. CC: Bilag: Fra: MENA Dato: 2. februar 2009 Emne: Besvarelse af URU samrådsspørgsmål

Læs mere

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 Februar 2008 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

TI-DK bestyrelsesmøde

TI-DK bestyrelsesmøde TI-DK bestyrelsesmøde Onsdag d. 30. oktober 2013 kl. 17.00 hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset. Referat: 1.Deltagere. Marina, Knut, Natascha, Birgitte, Sarah (fundraising konsulent), Lærke

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

YaSally Støtteorganisation for Gambia

YaSally Støtteorganisation for Gambia Den 20. marts 2015 Referat fra generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00-22.00 i Sognehuset i Højby (nabo til kirken), Højbyvej 37, 5260 Odense S Deltagere: Winnie Andersen, Kristian Bjerg,

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Genbrug til Syd GtS. Renoveringsværkstederne i Danmark. Årsmødet lørdag d. 2. - 3. november 2013 Emmaus, Galleri og Kursuscenter, 4690 Haslev

Genbrug til Syd GtS. Renoveringsværkstederne i Danmark. Årsmødet lørdag d. 2. - 3. november 2013 Emmaus, Galleri og Kursuscenter, 4690 Haslev Genbrug til Syd GtS Renoveringsværkstederne i Danmark Årsmødet lørdag d. 2. - 3. november 2013 Emmaus, Galleri og Kursuscenter, 4690 Haslev De 7 renoveringsværksteder i Danmark Håndværkerprojektet Håndværkerprojektet

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Privatlivspolitik for DV Partner ApS.

Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

spørgsmål vedrørende privatlivets fred

spørgsmål vedrørende privatlivets fred Problemidentificerende spørgsmål vedrørende privatlivets fred Appendiks 4 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Brug af problemidentificerende spørgsmål... 3

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere