OVERSÆTTELSE AF Tilsynsrapport. Gambias Venner: Renovering, forsendelse og uddeling af udstyr til modtagere i Gambia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSÆTTELSE AF Tilsynsrapport. Gambias Venner: Renovering, forsendelse og uddeling af udstyr til modtagere i Gambia"

Transkript

1 OVERSÆTTELSE AF Tilsynsrapport Gambias Venner: Renovering, forsendelse og uddeling af udstyr til modtagere i Gambia 1

2 Indholdsfortegnelse: 1 INTRODUKTION 3 2. FORENINGEN GAMBIAS VENNER Foreningen i Danmark Søster foreningen i Gambia 5 3. BEHANDLING AF GENBRUG TIL UDVIKLING Retningslinier Indsamling, renovering og forsendelse Klarering, opbevaring og uddeling 9 Anneks 1 Terms of reference 12 2 Program for tilsyn, inkl. de personer man har mødt 14 2

3 1. INTRODUKTION Genbrug til Syd programmet blev påbegyndt af Danida i 1975 og giver finansiel støtte til fragt af genbrugs udstyr til institutionelle modtagere i udviklingslande så som hospitaler, skoler og erhvervs uddannelses institutioner. Udstyret bliver samlet ind i Danmark af enkeltpersoner og private organisationer, og det har siden 1979 været muligt også at støtte renovering af udstyr. Mange af de danske bevillingsmodtagere har etableret langtidssamarbejde med partnere i udviklingslande. I 1990 uddelegerede Danida administrationen af programmet til Mellemfolkeligt Samarbejde (MS), og en nødhjælps komponent blev tilføjet i Ifølge retningslinierne er det overordnede formål med programmet at støtte den sociale og økonomiske udvikling i udviklingslande ved at give støtte til forsendelse af doneret udstyr, indsamlet og, hvis muligt, renoveret i Danmark. Desuden er det programmets formål at fremme interessen for udviklingsarbejde blandt danske organisationer og enkeltpersoner, og at etablere nye veje for græsrodsbevægelser mellem nord og syd. Private selskaber kan ikke få støtte, og der gives heller ikke støtte til udstyr, der er øremærket til specifikke personer i modtagelandene. Gambias Venner(GV) har siden 1990 modtaget støtte under Genbrug til Syd programmet. I perioden er der blevet givet bevilling til 101 containere, i alt DKK Dette gør GV til den største enkeltmodtager af støtte i dette regi. Foruden at indsamle og fremsende genbrugsudstyr til Gambia administrerer GV også et sponsorprogram for skolebørn i dette land. GV s sponsorprogram kom under angreb i en kritisk dansk dokumentar udsendelse d. 3. juni Angiveligt skulle et stort antal af sponsorernes penge ikke nå ud til de børn, de var beregnede til., og TV mere end antydede misbrug af midlerne. Selvom TV programmet angiveligt var om sponsorprogrammet, bragte en optagelse fra et 2006 TV dokumentar, GVs administrations af bevillingerne fra Genbrug til Syd programmet ind i billedet, idet der blev antydet muligheden af svindel og tyveri. Selvom GV tidligere har bestridt 2006 beskyldningerne og afgivet beretning om en intern konflikt med nogle få eksmedlemmer af bestyrelsen, besluttede MS i samråd med udenrigsministeriet og med samtykke af GV at iværksætte en uvildig undersøgelse af GVs administration af bevillingerne fra Genbrug til Syd programmet. 3

4 Hovedformålet med undersøgelsen var at stadfæste hvorvidt GVs administration er i overensstemmelse med de retningslinier og principper bevillingerne er baseret på. Desuden skulle undersøgelsen stadfæste de relevante organisatoriske opbygninger heriblandt fordelingen af opgaver mellem GV i Danmark og søsterforeningen i Gambia. Endelig skulle undersøgelsen stadfæste mulige forbindelser mellem bevillinger til renovering og fragt af containere og GVs sponsorprogram. Undersøgelsen var begrænset til udvalgte aktiviteter udført mellem 2006 og Terms of Reference er vedhæftet i Anneks 1. De indeholder i alt 15 specifikke spørgsmål om procedurer og organisatoriske forhold. Alle disse spørgsmål bliver behandlet i denne rapport. Undersøgelsen blev udført fra 30. maj til 11. juni 2008; jfr. Rejseplanen i Anneks 2, som også indeholder en liste over de personer man har haft møde med i Gambia. Forud for besøget i Gambia har konsulenten Peter Marinus Jensen haft møder og interviews med MS og GVs bestyrelsesmedlemmer samt GVs containeransvarlige. Undersøgelses konsulenten har det fulde ansvar for indholdet i denne rapport, og de synspunkter der udtrykkes deles ikke nødvendigvis med nogen af de involverede parter. De udspurgte i Danmark og i Gambia har beredvilligt udtalt deres meninger og givet relevante oplysninger, hvilket i høj grad har lettet undersøgelsen, og for hvilket konsulenten er meget taknemmelig. 2. GAMBIAS VENNER 2.1 Den danske organisation Foreningen Gambias Venner (GV) til tider kaldet organisationen Gambias Venner blev grundlagt i 1975 og har nu ca. 350 medlemmer. Formålet er at arbejde for udveksling af information og udvikling af kontakter mellem Danmark og Gambia; og at fremskaffe særlig udviklings hjælp i form af (1.)genbrugsudstyr til Gambianske institutioner(f.eks. hospitaler, skoler, social velfærd); og (2.) sponsorskaber for skolebørn. Kun det første indsamling og fordeling af udstyr bliver behandlet i denne undersøgelse. GV har en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen udpeger en containeransvarlig dvs. et medlem som er ansvarlig for al logistisk arbejde i Danmark og som samarbejder med søsterforeningen (jfr. 2.2 nedenfor) i almindelighed og i særdeleshed med en gambiansk modpart som er udpeget af søsterforeningen. 4

5 Al arbejde inkl. embedshverv og aktiv deltagelse i aktiviteter udføres på frivillig og ulønnet basis. I den periode der undersøges ( ) modtog GV bevillinger til forsendelse af fyrre 40-fods containere og en 20-fods container. Den gennemsnitlige bevilling pr. container er DKK Søsterforeningen i Gambia. Modtager organisationer bør have rod i civilbefolkningen, bør give udtryk for at ville fremme udviklingen og lave tiltag, som peger hen mod vedvarende forbedringer i de økonomiske og sociale forhold for de fattigste grupper i landet. (uddrag af retningslinier for Genbrug til Syd) Udtrykket søsterforeningen bliver ofte brugt som henvisning til den Dansk Gambianske Venskabsforening i Gambia, dvs. en modparts organisation som i princippet er selvstændig og juridisk uafhængig af GV i Danmark. Søsterforeningen har til huse i Kanifing en forstad ca. 10 KM udenfor hovedstaden Banjul, i den forstand at foreningens depot ligger her. Registreret som velgørenhed udgør det en lovlig enhed, skønt vedtægterne synes at indikere at det tidligere var registreret som NGO. Der er 7 formål i vedtægterne i hvilke 4 stadig vedrører søsterforeningen. at bringe hjælp i nødsituationer til nødlidende, fattige, handikappede, uheldige og gamle. At sponsorere skolegang for fattige piger og drenge. At fremskaffe skole- og hospitalsudstyr og forøge regeringens arbejde. At samarbejde med de relevante regeringskontorer for sundhed, social velfærd og uddannelse. Søsterforeningen har ingen medlemmer, men styres af en selvregulerende bestyrelse på 5 medlemmer, af hvilke en, som modsvarende den danske containeransvarlige (jfr. 2.1 ovenfor), er ansvarlig for losning af containerne og uddelingen af indholdet. I mangel af en formel støttekreds udgør et uformelt netværk af kontakter og venner, mest fra den offentlige sektor, grundlaget og platformen for foreningen aktiviteter. Bestyrelsesmedlemmer arbejder her ligesom i Danmark på en frivillig, ulønnet og uselvisk basis. Uanset den formelle uafhængighed er der ingen tvivl om at søsterforeningen bliver kontrolleret fra Danmark. Dette har vist sig ved udskiftningen af 5

6 bestyrelsesmedlemmer på GVs anmodning. Ligeledes er søsterforeningen fuldstændig afhængig af penge fra GV. De gambianske bestyrelsesmedlemmer, vi mødte under gennemgangen, betragtede ikke denne ubalance som noget problem. Snarere betragtede de søsterforeningen som en forlængelse af den danske forening. Alligevel giver de eksisterende vedtægter et falsk billede og burde ændres. Anbefaling 1.: de eksisterende vedtægter er klart forældede, og det anbefales, at man bringer dem i overensstemmelse med realiteterne, både hvad angår de generelle organisatoriske træk, såvel som relationerne mellem den danske og den gambianske organisation. 3. STYRING AF GENBRUG TIL SYD 3.1 Retningslinier Retningslinierne for Genbrug til Syd programmet giver bl. a. information om baggrunden for programmet, dets formål, fortrin, og de procedurer, der skal overholdes. Retningslinierne opdateres en gang om året. Mens GV i almindelighed og den containeransvarlige i særdeleshed er fuldstændig bekendt med disse retningslinier, havde søsterforeningen ingen kopi af disse (man fik overdraget en under undersøgelsen) og den gambianske containeransvarlige var ikke bekendt med indholdet i detaljer. Imidlertid var denne person, næstformanden, blevet vel briefet af den danske containeransvalige om programmets procedurer, særlig dem, der havde med de aktiviteter, der forgik i Gambia at gøre. Briefingen var foregået gennem detaljerede s. Rigtig udførelse af procedurerne på alle trin er helt klart den bedste måde at sikre effektivitet, og fyldestgørende dokumentation i form af retningslinier og direktiver vil imødegå den sårbarhed, organisationen har, når den kun henholder sig til personligt kendskab. I øjeblikket er de gamle medlemmer af bestyrelsen bekendt med principperne i programmet i almindelighed, mens nye medlemmer ifølge næstformanden skal oplæres. Søsterforeningen har kun 3 ansatte, der arbejder som sikkerhedsvagter på depotet. Disse ansatte er ikke blevet briefet om principperne og retningslinierne. 6

7 Anbefaling nr. 2 GV burde udarbejde en manual eller kogebog der samlet gengiver Genbrug til Syds retningslinier såvel som detaljerede procedurer gennem hele processen lige fra anmodning og indsamling til forsendelse og uddeling. Manualen bør opdateres hvert år og skal være tilgængelig for de personer, der er ansvarlige for containerne og for interesserede bestyrelsesmedlemmer både i Danmark og i Gambia. Det konkluderes at retningslinier og procedurer er på plads men en mere systematisk opbevaring og uddeling kunne ønskes. 3.2 Anmodninger, indsamling og forsendelse Ansøgninger om bevillinger til renovering og forsendelse må basere sig på anmodninger fra partner organisationer, institutter osv. i modtagerlandene fremsendt til deres danske samarbejdspartnere. Baseret på anmodningen om støtte og ved godkendelse af bevillingen, starter den danske bevillingsmodtager en indsamling af brugt men stadig brugbart udstyr. Hvis det er nødvendigt bliver udstyret renoveret før forsendelsen til partneren i modtagerlandet. Indsamling, sortering og pakning af udstyret udføres af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Uddrag af retningslinier for Genbrug til Syd Søsterforeningen modtager gennemsnitlig 7-8 anmodninger om dagen, nogle fra tidligere modtagere, nogle fremkommet ved det informelle netværk af kontakter og venner. Potentielle modtagere hører om programmet via netværks kontakter eller fra udsendelser i radio eller fjernsyn. Anmodninger om nødhjælp får første prioritet, mens andre anmodninger bliver imødekommet ved et først til mølle princip. Den gambianske næstformand sender anmodningerne til den danske containeransvarlige, som videresender dem til bestyrelsesmedlemmer, kontaktpersoner og faste leverandører. Tilbagemelding bliver herefter koordineret af formanden. Foruden de nye anmodninger modtager GV også tilbud fra leverandører og sammenstiller tilbudene med de kendte behov. For eksempel er der for tiden stort behov for skole møbler og tæpper til fængsler. 7

8 Formanden står for indsamling og pakning øst for Storebælt, mens den containeransvarlige gør det vest for Bæltet. Ca medlemmer er typisk involveret i indsamlingen, mens et tilsvarende antal lejlighedsvis deltager i mindre målestok eller skaber kontakt til leverandører. Renovering af udstyr så som rollatorer, rullestole, cykler og redskaber bliver, hvis det er nødvendigt, fortaget på enkelte renoverings værksteder eller af individuelle medlemmer af GV. Baseret på tilbud fra mindst to fragt firmaer foretager containeransvalige det fornødne med hensyn til forsendelse. Retningslinierne giver nogle begrænsninger i støtte og udstyr, i hvilke forsendelse af genbrugstøj især skal bemærkes. Forsendelser, der især indeholder genbrugstøj, kan ikke få støtte, med mindre det er en del af et akut behov som nødhjælp efter en katastrofe. Imidlertid kan arbejdstøj så vel som sportstøj inkluderes sammen med andet udstyr. Uddrag af retningslinier for Genbrug til Syd Et af de 15 spørgsmål der står i Terms of Reference går på det relevante i den store mængde tøj, sko, og køkkenudstyr der har været i et antal af forsendelser, der blev foretaget i Forespurgt om dette svarede de gambianske bestyrelsesmedlemmer, at det mest drejede sig om uniformer og babytøj til hospitaler; noget blev givet til ofre for ildebrande, og en lille del blev givet til meget sårbare mennesker, der ikke var i stand til selv at købe tøj. Undersøgelsen fastslog brugen af og behovet for uniformer og babytøj og observerede ikke nogen praksis, der gik imod retningslinierne. Emnet blev ikke forfulgt yderligere, men en oversættelse og udspecificering af retningslinierne behøves. Anbefaling 3: MS og GV bør mødes for at etablere en fælles forståelse af begrænsningen i at inkludere genbrugstøj i forsendelserne. Det konkluderes at det er det overordnede indtryk, at disse trin i forløbet - fra anmodning via indsamling til forsendelse - bliver styret metodisk og i overensstemmelse med retningslinierne. 8

9 3.3 Klarering, opbevaring og uddeling Næstformanden i søsterforeningen er ansvarlig for at fremskaffe toldpapirerne og videregive dem til klareringsagenten, der tager sig af klarering og transport til depotet i Kanifing. Direktøren for klaringsagenturet udtrykte fuld tilfredshed med samarbejdet med søsterforeningen, og dette trin synes at fungere meget effektivt og uden unødige forsinkelser. Fra ankomst til havnen går der ca. to dage før ankomst til depotet i Kanifing. Herefter er næstformanden ansvarlig for opbevaring og uddeling. Da næstformanden påtog sig embedet som ansvarlig for opbevaring og uddeling, modtog han en (dateret 24. februar 2007, jfr. 3.1)med klare og detaljerede instrukser fra den containeransvarlige i Danmark. Indholdet i denne bør inkluderes i den foreslåede manual eller kogebog jfr. Anbefaling 2. Depotet ligger på en grund, som søsterforeningen lejer af den gambianske regering med en kontrakt lydende på 99 år. En lille kontorbygning, et vagthus og 7 permanente opbevaringscontainere er søsterforeningens ejendom. Ved depotet bliver forsendelsen overført til de permanente containere af frivillige, de tre vagtmænd og, hvis nødvendigt, løsarbejdere. Søsterforeningens bestyrelse repræsenteret ved næstformanden har autoritet til at ansætte og fyre medarbejdere og løsarbejdere. Opbevaringscontainerne er udstyret med importerede stærke låse og holdes låst hele tiden, indtil udstyret skal uddeles. En nøgle er hos næstformanden og en ekstra er hos formanden. Der er sikkerhedspersonale til stede 24 timer, 7 dage om ugen. Således har man gjort alt for at undgå tyveri, og der har ikke været indbrud. Uddeling starter sædvanligvis straks men kan forsinkes et par dage på grund af mangel på transport. Modtagere skal i princippet hente udstyret, men transport bliver tilvejebragt indenfor et rimeligt budget, hvis dette ikke er muligt. Den førnævnte E- mail indeholder også information om budgettet for klarering og transport. 9

10 Alle syv opbevaringscontainere blev inspiceret ved undersøgelsen. Nogle få genstande blev opbevaret i en af containerne og ventede på at blive hentet, mens resten af containerne var tomme og klar til lagring af næste forsendelse. I nogle tilfælde kan der være besøgende medlemmer af GV, der ønsker at tage del i uddelingen, og en fortæller her udførligt om de procedurer, der skal følges: Medlemmerne skal have et papir med tilladelse afgivet af den danske containeransvarlige, der også har sendt en kopi heraf til næstformanden med detaljer om udstyr og modtagere. Et 4 siders instruktionsbrev på dansk bliver desuden udleveret til medlemmerne, og den gambianske næstformand har gjort det til sædvane at ledsage dem. Ligegyldigt hvem der uddeler, kræver man kvitteringer, sommetider ledsaget af takkebreve og/eller fotos. Sådan dokumentation bliver herefter opbevaret af næstformanden og af den ansvarlige i Danmark. Desuden skal modtager organisationer sørge for at udstyret når den korrekte slutbruger i det specifikke land, og skal sende en skrevet bekræftelse på at det er ankommet. Endelig skal de opridse en oversigt over den fysiske uddeling af udstyret. Uddrag af retningslinier for Genbrug til Syd Modtagerne inkluderer hospitaler, klinikker, skoler, erhvervsskoler, børnehjem, fængsler, og offentlige institutioner. Det Gambianske Røde Kors modtager som mellemled forsendelser, der er øremærket til flygtninge, især fra nabolandet Senegal. Fire modtager institutioner blev besøgt som en del af undersøgelsen. Selvom disse besøg ikke indebar revision, bekræftede de, at man havde modtaget udstyr, og at dette var bragt i anvendelse. De bekræftede også, at nødlidende modtagere var nået, f.eks. hospitaler uden nok senge, og med helt utilstrækkeligt udstyr; og overfyldte skoler med kun få skoleborde og stole og med dårligt eller kun lidt materiale. Årlige besøg af danske bestyrelsesmedlemmer inkluderer sædvanligvis besøg til tilfældige modtagere, for at sikre sig at uddelingen og brugen er i overensstemmelse med reglerne. 10

11 Der har været spekulationer fremme om, hvorvidt der er tilfælde, hvor støttemidlerne til renovering og forsendelse har økonomiske sammenfald med GVs sponsorskabs aktiviteter. Undersøgelsen afdækkede ikke sådanne tilfælde, og der var heller ikke tilfælde, hvor familier med sponsorerede børn blev støttet direkte ved at modtage udstyr, tøj osv. Vi har forstået at bank procedurerne er blevet ændret som følge af de hævdede uregelmæssigheder i sponsorskabsprogrammet, og at bevillinger herefter vil blive overført til en og samme konto. Man formoder imidlertid at omhyggelig bogføring vil sørge for adskilte finansielle regnskaber, og afrapportering kan udføres til donorernes tilfredshed. Det konkluderes at styring og administration af programmet Genbrug til Syd bliver udført effektivt og kompetent og i overensstemmelse med retningslinierne. Denne vurdering er både baseret på undersøgelsen i Gambia og gennemlæsning af slutrapporterne med behørig dokumentation jfr. Reference materiale nr. 7 der står i Terms of reference vedhæftet som Annex 1. 11

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved.

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Formanden Vincent Hamadi Bah bød de fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling

Læs mere

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012 Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland Januar 2012 Indhold 1. Sammenfatning... 1 2. Indledning... 4 2.1 Overordnede mål... 5 2.2 Afgrænsning... 5 3. Metodetilgang... 6 3.1 NIS metoden...

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere