December 2017 nr. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2017 nr. 10"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Velkommen til vores nye varmemester 1 Erindringer 7 Kort referat fra beboermøde En tak fra KulturCaféen 10 I sandhedens interesse 4 Motionsrummet 11 Tre forskellige begreber 6 Velkommen til nye beboere 11 Glædelig jul og godt nytår 12 Vores nye varmemester Jerry Filbert. Vi ønsker Jerry Filbert velkommen med et ønske om et godt samarbejde med Jerry og hans medarbejdere Ole, Musa, Elisabeth, Palle og Lise. Kort referat fra beboerorienteringsmøde den 5. december o Der var indkaldt til møde i restauranten for orientering fra seneste bestyrelsesmøde 29. november. Der blev budt velkommen, specielt til de mange nye beboere, der de seneste måneder er flyttet ind. Bestyrelsen var denne gang fuldtallig og fra Deas mødte teamchef, administrator og regnskabsansvarlig. Fra SAG deltog Steen Jørgensen, Villy Andersen og køkkenchef Anne Thea Peytz. Administrationen o Der har det seneste år været udskiftning af administrator 3 gange. Dette har betydet at Deas ikke har leveret den administration de skulle. Heldigvis er de mange fejl opdaget i tide og kun i få tilfælde gået ud over beboerne. Det er der strammet op på, og vi er ved at udarbejde en manual sammen med Deas så fejl minimeres. Side 1 af 12

2 o Hjemmesiden blev drøftet og en opdatering af lejen på de forskellige boligtyper blev besluttet. o Bestyrelsen fik en opdatering af ventelisten 948 er nu skrevet op. Det blev besluttet at efterse FindBolig s administration, da Foreningsmedlemmer måske ikke administreres korrekt. o Det blev ligeledes besluttet at ledige lejemål skulle være klar til udsendelse hurtigere, end det sker i dag. Tilbud fra Dansk Kabel TV o Der er modtaget tilbud på etablering af fiber/bolignet til studieafdelingen. Dette blev godkendt, så de studerende kan få bredbåndsforbindelse til 59 kr.,99 kr. eller 149 kr. for henholdsvis 5/5 Mbit, 50/50 Mbit eller 100/100 Mbit. Status regnskab/økonomi o Peter Fischer, Deas, havde balance med for årets første 9 måneder. Det viste et overskud på 1.7 mio. kr. Alle eksisterende lån er indfriet i forbindelse med optagelsen af et nyt 2% lån i Nykredit på 67 mio. kr. med afdrag over 30 år. Tilbage står 30 mio. kr. på en bankkonto til brug ved renoveringen af bygning C. o Udover denne reservation har SAG omkring 10 mio. kr. stående i Nordea, Danske Bank og Grundejernes Investeringsfond. En god økonomi til trods for mange store projekter i årets første 9 måneder. o Status over renovering af bygning C Desværre er starten af renoveringen flyttet fra januar 2018 til maj Frederiksberg Kommune har været meget længe om at behandle byggetilladelsen. Denne fik vi først i uge 36 i år. o Udbudsmaterialet forventes herefter klar i uge 4 (januar) valg af entreprenør klar i ugerne (marts)og underskrift af kontrakt i uge 14 (april). Side 2 af 12

3 o Bygge/renoveringsperiode starter i uge 18 (maj) og vil vare omkring 10 måneder. o Hvordan køkkenet vil fungere, kan først planlægges, når vi har fundet en entreprenør. Der kommer en løsning, så alle får mad, lover Anne Thea. o Status afslutning Solcelleprojekt Gaia Solar havde indkaldt til aflevering 20. juli. Anlægget var koblet til én måler, men da projektet var projekteret til 2 målere med 30% på den ene og 70% på den anden -, kunne afleveringen ikke underskrives. o Vi fik foretaget opsplitningen, og 30.august blev vi så orienteret om at Gaia Solar var taget under konkursbehandling af Sø-og Handelsretten. Valdal Advokatfirma har herefter indleveret krav til konkursboet af manglerne på kr. Da projektet ikke er afleveret, er der gjort krav i garantistillelsen på kr. o Orientering om retssagen mod AH Ejendomme Der har de seneste måneder været tre tilbud om forlig fra AH Ejendommes advokat Viltoft Advokaterne. Alle tre gange har bestyrelsen bedt vores advokatfirma Valdal Advokatfirma afvise tilbuddene på grund af størrelsen af tilbuddene. Retssagen er derfor genoptaget, og hovedforhandling berammet til den 1. og 2. marts 2018 kl. 9:30 i Københavns Byret. Orientering om arbejdet med nye vedtægter o Der har været møder med advokat Martin S. Jensen speciale i skatteret og fonde. Ligeledes møder med Frederiksberg Kommunes Juridiske Afdeling. Der er ingen tvivl om, at Frederiksberg Kommunalbestyrelse har det sidste ord i arbejdet. Side 3 af 12

4 o Undersøgelserne går også på at opretholde et kommunalt tilsyn, så SAG falder ind under begrebet om Almen Fond modsat en Erhvervsdrivende Fond, som er underlagt Civilstyrelsen. Kommer SAG under Civilstyrelsen, er det helt andre regler, vi bliver bundet af. o Vi arbejder på at Frederiksberg Kommunalbestyrelse kan godkende nye vedtægter med ikrafttræden 1. juli Bestyrelsen fremover: o Frederiksberg Kommune udpeger tre bestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar Foreningen udpeger to bestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar SAG vælger ved urafstemning to bestyrelsesmedlemmer pr. januar Opslag om valget og omdeling af opstillingssedler, hvor beboere kan opstille foretages i december. Valg/urafstemning foretages af Deas og forventes medio januar o Undertegnede og Villy Andersen opstiller for en ny periode. o Eventuelt Der var herefter få spørgsmål og et enkelt indlæg fra beboerne. Desværre blev sidstnævnte indlæg fra Gertrud Junker A 507 helt misforstået af mange fremmødte. Budskabet var blot en opfordring til at stoppe den splid, der var skabt blandt beboerne efter tumulten på beboermødet 12. oktober. Undertegnede forstod Gertruds indlæg og håber ligesom indholdet i budskabet, at alle kan leve med forståelse for dagligdagen i Sophie Amalie Gården. TAK til Gertrud Junker A 507. Steen Jørgensen Bestyrelsesformand I sandhedens interesse o I et indlæg i SAGEN fra oktober 2017 under overskriften Tak til Steen og Villy sammenligner Gunnar Rose og Henrik Christensen (B Side 4 af 12

5 416) den nuværende bestyrelses indsats med den forrige bestyrelse og dennes ringe resultater og store samarbejdsproblemer. Og med tilføjelsen: Intet blev lavet, selv om meget trængte. o Det lyder ikke fair over for de daværende beboerrepræsentanter, undertegnede samt Karin Bjerke (A 401) og suppleanten Henning Forssling (A 702), og det er da heller ikke i overensstemmelse med hele sandheden. Sandheden er, at den forrige bestyrelse i Sophie Amalie Gården (SAG), ledet af Jesper Mehlsen fra Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige (Foreningen), sammen med de to kommunalbestyrelsesvalgte (Flemming Brank og Marina Willems (C)) kunne have lavet nok så meget, der trængte til at blive lavet. Det var mindretallet i SAG-bestyrelsen, de to beboerrepræsentanter, for så vidt ikke imod - nærmest tværtimod. o Men administrator - den nævnte forening med det lange navn repræsenteret ved de nu fyrede og stævnede advokater Arup & Hvidt - var kun interesseret i honorarvenlige projekter. Og formanden og med ham flertallet i SAG s bestyrelse fulgte villigt trop. Det gjaldt blandt andet projektet med bygning af et nyt plejehjem - over bygning C og til en pris på omkring 135 mio.kr. - på trods af massive protester fra SAG s beboere. Kommunen droppede efterfølgende projektet, angiveligt på grund af beboerrepræsentanternes modstand. Kald det bare samarbejdsproblemer - men til fordel for SAG s beboere, der i dag ville have stået med det fulde økonomiske ansvar for en - tom - plejehjemsbygning. o Beboerrepræsentanterne i den forrige SAG-bestyrelse fik også sat en stopper for fortsatte betydelige underskud i SAG s køkkenafdeling og fik fremtvunget en uvildig undersøgelse, der viste massivt svind og dårlig ledelse. Sidenhen har køkkenet ikke givet underskud - tværtimod. Og beboerrepræsentanterne kom også igennem med et forslag om en 2 procents lejeforhøjelse, der var øremærket forbedringer i bygning C, for meget trængte jo ganske rigtigt. Side 5 af 12

6 o For fire år siden kom der mere beboervenlige repræsentanter for kommunalbestyrelsen, og der blev dermed også skabt et beboervenligt flertal i SAG s bestyrelse. Og Foreningens repræsentant, Jesper Mehlsen, trak sig efter et års tid fra formandsposten, hvorefter beboernes repræsentant, Steen Jørgensen, indtrådte som formand. Det skete tilnærmelsesvist samtidigt med fyringen af administrator, Foreningen ved advokaterne Arup & Hvidt, og med rejsningen af erstatningssag mod samme. Denne fyring og denne sag var i øvrigt nok ikke sket, hvis det ikke havde været for de såkaldte samarbejdsproblemer. Torben Krogh B 615 Tre forskellige begreber o I min begrebsverden findes der tre forskellige begreber, som bruges lidt i flæng her på Sophie Amalie Gården, men som burde holdes skarpt adskilte, når vi bruger dem i skrift og tale, for at vi ikke skal misforstå hinanden. 1. Beboerråd. o Det tidligere Beboerråd var en beboerforening oprettet i 2009 og nedlagt i Beboerrådet havde et sæt vedtægter med bl. a. en formålsparagraf, ledet af en bestyrelse på 3-7 medlemmer og øverste myndighed var den årlige generalforsamling. 2. Beboerrepræsentation. o Reglerne for oprettelse, nedlæggelse og formålet for en beboerrepræsentation findes i lejelovens Kapitel XI, paragrafferne 64 til 68. Reglerne er endvidere beskrevet i en Bekendtgørelse om beboerrepræsentation og i en skrivelse fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen. o For en bolig af Sophie Amalie Gårdens størrelse har beboerne ret til at vælge en beboerrepræsentation, som skal bestå af tre medlemmer. Side 6 af 12

7 3. 2 beboervalgte bestyrelsesmedlemmer. o I henhold til Sophie Amalie Gårdens nugældende vedtægter ledes institutionen af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige, 3 vælges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse og 2 vælges af lejerne i institutionen. o Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen svarende til kommunalbestyrelsens almindelige valgperiode. o Bestyrelsen er forpligtet til hvert år inden 1. maj at afholde et møde med lejerne og på dette møde redegøre for de økonomiske forhold og vigtigste dispositioner i årets løb. På de årlige møder kan lejerne fremsætte bemærkninger og forslag. Villy Andersen B 602 ERINDRINGER o For 53 år siden kom jeg som knap 20-årig pige til Danmark en kold aprilmorgen. o Jeg kom fra Polen, men ikke som flygtning. Jeg kom til en ung polsk eventyrlysten flygtning, som et år tidligere sprang i vandet fra et polsk passagerskib og svømmede 3 km til Bornholm i stormvejr. o Jeg var ung, meget knyttet til min mor og far, og jeg fandt København meget stille, kølig og kedelig. Vi boede på et pensionat i en flot villa i Hellerup. Dansk Røde Kors tog sig af flygtninge fra Polen og Ungarn den gang i 50-erne. o Min polske flygtning, som senere blev min mand, blev efter et seks ugers ophold i Vestre Fængsel indkvarteret på Smidstrup Slot sammen med 80 andre polske flygtninge, som flygtede fra skibet Batory på det samme tidspunkt. Min mand blev udstyret med tøj, da han kom til Bornholm kun iført badebukser. Side 7 af 12

8 o Efterhånden skaffede Røde Kors ham et job, hvor han kunne tjene lidt penge og betale sin gæld for tøjet tilbage. Så småt skaffede alle polakker sig nogle bedre jobs og steder at bo. Danskerne var meget venlige og også meget nysgerrige. Man kunne nemt leje et værelse hos en familie, nemmest var det for enlige mænd. o I pensionatet, hvor vi fik kost og logi, serverede fruen (nok for at spare) kun margarine. Vi kendte den dårligt nok fra Polen, og min mand havde en slags aversion mod margarine, vi spiste altid smør, så vi forlangte smør i stedet for. Fruen troede ikke på, at vi kun spiste smør i Polen og spurgte forbavset: Hvorfor flygtede I så fra Polen? o Der var også mange søde og venlige danskere, som vi fik hjælp af, så vi kunne begynde et nyt liv i Danmark. o Jeg savnede mine forældre, mine venner og bekendte, cafélivet i Warszawa og et helt anderledes selskabsliv. I polen var man vant til, at ens venner bare dukkede op til en snak, måske til en kop the, et stykke brød med marmelade eller ingenting, hvis man havde glemt at købe sådan nogle ting. Man kom bare for at besøge én. Ikke for at spise. o I Danmark skulle man invitere eller blive inviteret. Man kunne ikke bare dukke spontant op på tidspunkter, hvor man følte sig ensom. Hvis man kom uden invitation, blev man ikke lukket ind i huset! o Da jeg blev gravid, fik vi en lejlighed. Man skulle betale et indskud på 700 kr. De penge skulle lånes i banken, og man skulle finde en kautionist. Da kom vores danske venner os til hjælp. Vi fik en dejlig 2½ værelses lejlighed i Ballerup for 250 kr. om måneden. Brugte møbler fik vi af vennerne og køkkengrej sendte min mor fra Polen. o Vores første jul i et nyt land var helt anderledes end den, vi plejede at holde i vores fædreland. Vi ejede ikke ret meget og intet, som kunne skabe julehygge. Min mor sendte mig nogle glaskugler til juletræet, og vi klippede strimler af glanspapir til at klistre sammen til lange kæder. Med lidt vattotter (sne) og lidt englehår var juletræet parat. Side 8 af 12

9 o Juleaften tilbragte vi alene, men der var langt fra duften af polsk jul med 113 retter: karper, fiskesuppe, tørrede svampe og sød birkes kage. Men vi klarede os med fisk og svampe, som vi kunne få i de danske butikker. Savnet af vores forældre var meget stort. Oh, hvor vi savnede dem!! o Næste dag blev vi inviteret til julefrokost hos vores danske venner. Vi fik praktiske gaver i form af en kasseret standerlampe model 1940, to nye gryder og et ekstra gasblus. o Nej, hvor var det dejligt og nødvendigt. Og vi fik dansk julefrokost. Et orgie af mad og drikke. o Vi spiste og spiste og nød alt det nye jeg tror, at vi var mætte helt til nytår efter dette måltid. Det vat en ny oplevelse for os. o Selv om vi havde fået nogle danske venner, holdt vi ofte sammen med andre polakker. Vi talte polsk, holdt polske skikke med mad og højtider. o Vi har aldrig gået på sprogkurser. Alt dansk var selvlært. I begyndelsen klarede jeg mig på engelsk, pegede på varer eller handlede i supermarkeder. o Jeg beholdt mit såkaldte polske konsulær pas i 18 år, og min mand havde et blåt flygtningepas. Jeg kunne heldigvis rejse på besøg i Polen, for jeg savnede Polen og min mor meget. o På den ene side savnede jeg Polen og alt polsk meget stærkt, men på den anden side holdt en usynlig hånd mig fast i Danmark. Jeg skiftede faktisk mit polske pas den dag, min søn blev 18 år og skulle have sit eget pas og blev slettet fra mit. På det tidspunkt var jeg skilt fra min mand. o Vi fik et TV-apparat på afbetaling. I begyndelsen kunne jeg ikke forså meget, men det første menneske, jeg kunne forstå, var John Danstrup. o Der er så anderledes nu i Danmark. Folk er tit ret uvenlige. Unge mennesker opdraget i næsten had til ældre borgere. Man bliver skubbet Side 9 af 12

10 og overset på gaden efter, at man er fyldt 50 år. Børn svømmer i overflod af legetøj og glæder sig ikke, når de får noget nyt. Alt tages om en selvfølge. o Jeg tænker tit: Hvor er du mit lille, stille Danmark fra for 53 år siden. Hanne Busch-Møller B 117 En tak fra KulturCaféen for året der er gået o Gruppen omkring KulturCaféen vil gerne sig tak til jer beboere for jeres opbakning i året, der er gået. o Vi har haft nogle fantastiske gode foredrag. I løbet af året har tidligere drabschef Ove Dahl fortalt om sit liv og arbejde i politiet, tidligere højskoleforstander Nils Ole Frederiksen fortalte om sit liv i Horsens Statsfængsel, og tidligere radiovært Monika Krog-Meyer om sit arbejdsliv i DR. Der har desuden været to Modeshow. o I juni måned havde vi den årlige skovtur, som gik til Kongernes Nordsjælland. Og som sædvanlig sommerfest i september. Der var også plads til en sangaften med Bodil Heister. o I november blev der holdt det årlige loppemarked, som også i år var godt besøgt med stor købelyst. o Det er vi taknemlige for, da bl.a. overskuddet fra loppemarked er de midler, vi har at arbejde med til foredragsholdere og ikke mindst præmier til vores årlige bankospil. Så en STOR tak. o Det nye år vil jo af gode grunde være knap så fyldt med aktiviteter fra vores side. Vi har et arrangement den 25. januar Anne Thea forsøger at arrangere en musikdag/-aften i februar eller marts, og måske kommer der yderligere et foredrag. Men skovturen skal nok blive arrangeret. Nærmere herom når tiden er ved at være der. o Så stor tak og på gensyn i det nye år. Side 10 af 12

11 En god jul og et godt nytår. Venlig hilsen KulturCaféen December 2017 nr. 10 Kirsten Rønnebæk, B 611 Hanna Bush- Møller, B 117, Vibeke Lund, A203 Motionsrummet o Nu er det åbenbart kutyme at bruge motionsbriksen som oplagsplads for vægtstænger og diverse lodder. o Det bliver så de efterfølgende, der vil bruge briksen, som skal rydde op efter jer. o Mange af brugerne her i huset er nok mødre, men ikke jeres. Så vær venlig selv at rydde op. Elke Nygaard B305 Velkommen til nye beboere Indflytning md. Lejlighed Navn A 317 Ole Hansen A 610 Birte Mandrup Christensen B 506 Bodil Møllegaard Mathiesen B 517 Dorit Margrete Tarp Side 11 af 12

12 Den første søndag i advent blev juletræet tændt i haven. Vores flotte juletræ set fra min altan. Foto: Preben Thomsen fra redaktøren. Side 12 af 12