Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004"

Transkript

1 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22 Formanden bød velkommen. 1) Valg af dirigent Vor administrator Torben Thomasen blev foreslået og valgt. Derudover blev ordet givet til dirigenten som takkede for valget og fortsatte 2) Valg af referent Her blev Vibeke Carlsson foreslået og valgt. Dirigenten kunne meddele at indkaldelsen var lovlig varslet med min. 8 dage, og dagsordenen var udsendt den Der skulle være 1/5 af beboerne tilstede for at der kan foretages evt. stemmeret. 17 var fremmødt. 3) Redegørelse for foreningens virke siden stiftelsen Formanden orienterede om, at bestyrelsen har afholdt møder med advokaten siden 1. generalforsamling, og bestyrelsen har afholdt et inspirerende bestyrelsesmøde, hvor fremtidige ting blev bragt op. 4) Orientering om byggeriets nuværende stade Lars Larsen fik ordet Blok 1-4 kælder støbt, Blok 5-8 altaner fundarmeret, Blok 9-14 står som råhuse og el er iværksat, Blok 15 opmuret halvt og man er i gang med blok 16. Varme tilsluttes i uge 49 og tagspær på de bagerste boliger. Byggeriet er en anelse forsinket, men regner med at indhente det inden nytår, dog kan vejret være en hemsko. Lars er udpeget som vor bygherre. 5) Financering af grundkøb og byggeri 5a) Valg af financieringsform og valg af låneudbyder. Der var udsendt 3 tilbud. Nordea virker ikke interesserede i at låne penge ud, så derfor er der indskrænket til de 2 tilbud fra Nykredit og Realkredit.

2 Realkredit har fremsendt et tilbud på flexlån med variabel rente og Nykredit har fremsendt et på flexlån og et med fast rente. Der er allerede betalt (deponeret) 11 mill., så vi skylder 33 mill. De fleste har købt deres lejlighed ud fra den baggrund, at de kender deres månedlige husleje. Dirigenten kommenterede, at nu skal det drøftes/besluttes, om der skal vælges flex eller fast lån. Oxdal ønsker, at vi snarest begynder at afdrage. Afstemning: Hvem ønsker fastforrentet lån Ingen i salen. Det blev besluttet enstemmigt at vælge Realkredit variable lån. 6) Bemyndigelse til bestyrelsen til at tiltræde skøde vedr. foreningens køb af Valhøjs Allé , 2610 Rødovre Flere boboer flytter ind i tidsrummet april til juni 2005, der indgås en lejeaftale mellem lejer og Oxdal, da disse beboer betaler husleje til Oxdal indtil det endelige byggeri er færdigt ca Det belv vedtaget, at bestyrelsen har bemyndigelse til at underskrive skødet. Der skal udarbejdes et betinget skøde, når vi får nøglerne, forfalder restbeløbet. 7) Bemyndigelse til bestyrelsen til at tiltræde entreprisekontrakt vedr. enterprise på Valhøjs Allé , 2610 Rødovre Dette blev vedtaget. 8) Budget 8a) Forslag til budget 2005 Formanden nævnte, at budgettet er opstillet med baggrund i den pris beboerne kendte, da de skrev under på købet af lejligheden. Vi kender først det endelige budget, når lånet er indtaget, og det afhænger af renteniveauet, det kan blive plus/minus. Formanden tilføjede, at beløbet, der er afsat til bygningsvedligeholdelse, ikke p.t. er aktuelt, da det hele er nyt, men nogle af pengene kunne evt. bruges til beplantning m.m.

3 8b) Forslag til etablering af kassekredit stor kr og bemyndigelse til bestyrelsen til optagelse heraf, herunder underskrift af låneaftale, ejerpantebrev m.m. Kassekredit uden provision optages ca c) Forslag om midlertidige månedlige indbetalinger, kr. 500 pr. måned pr. medlem fra den De fleste tilstedeværende istemte, at det er i orden at starte op med månedlige betalinger på kr. 500 pr. medlem indtil alle er flyttet ind, det vil give os kr at arbejde med. Forslaget blev vedtaget. 9) Valg af administrator Bestyrelsen foreslog Torben Thomasen indtil næste ordinære generalforsamling i Dette blev vedtaget, og Torben takkede for valget. 10) Orientering fra bestyrelsen om 10a) Kabel-TV/bredbåndsnet Oxdal har taget kontakt til TDC. Bestyrelsen skal skrive under på, at de som udbyder er bundet i 9 måneder, derefter kan aftalen opsiges, hvis dette ønskes. TV stiftelsesomkostninger ligger på mellem kr. Lille pakke vil koste kr. 426 pr. måned og stor pakke kr. 851 pr. måned. Man kan evt. forhøre sig hos genboerne, hvad de benytter og evt. blive tilsluttet hos dem. Punktet skal bringes op på den ordinære generalforsamling i b) Husorden Det blev drøftet, at hvis beboer har husdyr, må disse ikke være til gene for andre beboere. Bestyrelsen fremkommer med oplæg om husorden til næste generalforsamling.

4 10c) Vicevært Dette tages op på næste generalforsamling i d) Snerydning Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2005, hvor dette punkt drøftes. 10e) Revisor Dette punkt skal tages op, da vi skal have en revisor, nævnte Torben Thomasen. 10f) Postkasser Disse opsættes ved skralderum. 10g) P-pladser Det blev drøftet at mærke P-pladserne med lejlighedsnumre. Derudover bliver der 2 ledige pladser og 2 til handicapparkering. Bolig nr. 12 nævnte, at de ikke behøver en P-plads. 11) Eventuelt 11a) Venteliste En boboer spurgte, om der findes en venteliste i vores regi, det gør der ikke p.t. I vedtægterne 13 er det specificeret, hvordan dette skal foregå. På en generalforsamling kan der foretages vedtægtsændringer. Hvis vi får en henvendelse om ønske om venteliste, vil vi starte en sådan, nævnte dirigenten. 11b) Beboerliste Der blev ytret ønske om, at der med dette referat medsendes en liste over bestyrelsesmedlemmerne. Der blev ligeledes fremsat ønske om, at referaterne udsendes pr. . Der blev under mødet rundsendt en liste, hvor man kunne notere sin adresse. Hvis nogle beboere, som ikke var tilstede ved generalforsamlingen, ønsker at få det tilsendt pr. , bedes deres adresse meddelt til sekretæren. De personer, der ikke har , vil få referaterne tilsendt pr. almindelig post.

5 Torben Thomasen afsluttede denne ekstraordinære generalforsamling med at takke for god ro og orden. Referent Vibeke Carlsson

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 21. november 2007 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 21. november 2007 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 21. november 2007 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 40 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

REFERAT. D a g s o r d e n: 1.a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning for 2004

REFERAT. D a g s o r d e n: 1.a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning for 2004 REFERAT Mandag, den 2. maj 2005 kl. 19.oo afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i Menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende D a g s o r d e n: 1.a.

Læs mere

A: Forslag fra bestyrelsen. Huslejestigning pr. 1. juli 2013 med 3 kr. pr. m2

A: Forslag fra bestyrelsen. Huslejestigning pr. 1. juli 2013 med 3 kr. pr. m2 Andelsboligforeningen Amagerbros ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013 kl. 19.00 i Sundbyøsterhallen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 3. juni 2015 Til beboerne. Vedlagt referat for generalforsamlingen den 7. april 2015 samt formandens beretning. I forbindelse med formandens beretning blev byttelisterne nævnt, da disse var

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert.

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen, Fløngvænget-Baveåsen, den 16. september 2008 kl. 19,30 på Fløng skole. Formanden bød velkommen og foreslog, at Mogens West, Fløngvænget 55 blev valgt

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Boligejernes Ønsker Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Referat af ordinær generalforsamling mandag den 31. maj 2010 kl. 19.30. Sted: Anne Kirke, Bjelkes Alle 19-21, 2200 København N. Repræsentanter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 År 2014, onsdag den 29. oktober, klokken 19.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Veki i Vesterbro

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 År 2012, tirsdag den 30. oktober, klokken 18.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Buddinge

Læs mere

REFERAT af den ordinære Generalforsamling i EF Kajhusene, 2014

REFERAT af den ordinære Generalforsamling i EF Kajhusene, 2014 23. april 2014 REFERAT af den ordinære Generalforsamling i EF Kajhusene, 2014 Tirsdag den 15. april 2014, kl. 19:00 på Kulturhus Elværket, Ved Kirken 6, Fr.sund Der var repræsenteret 29 boliger + 2 fuldmagter

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere