Avler skifter fra gul til blå Af Mogens Stendal,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avler skifter fra gul til blå Af Mogens Stendal, e-mail: sasso@post5.tele.dk"

Transkript

1 Side 1 Artikel i Blåkvæg Da nmarks nyhedsbre v 2-3, Avler skifter fra gul til blå 2013 Af Mogens Stendal, - Det var faktisk lidt at en tilfældighed, at jeg krydsede nogle af mine jerseykøer med Belgisk Blåhvidt, som racen jo hed dengang, forklarer langelandske Aksel Rubæk. Men det skulle vise sig at blive starten på en af de kommende, større besætninger af Dansk Blåkvæg. - I 1996 var jeg begyndt med Simmental, og jeg fik oparbejdet en besætning på 30 moderdyr. Jeg vidste jo, at på et tidspunkt ville vi stoppe med malkekøerne, og så skulle der noget andet til! Jeg har altid været "bidt" af kreaturer, og i første omgang blev det Simmental. Jeg fik fra starten et godt samarbejde med dyrlæge Hugo Petersen, Vingegård Simmental. Jeg ville fremad med avlsarbejdet, og med ægtransplantation kunne det gå lidt hurtigere. Fra starten købte jeg 6-7 hundyr hos Hugo Petersen samt embryoner. De resulterede i 17 ET-drægtigheder og efterfølgende i 14 kviekalve, så jeg havde hurtigt en stor besætning af renracede Simmental. Forinden havde nogen fortalt mig, at blåhvide krydsninger skulle være særligt velegnede som recipienter. Så derfor lavede jeg sådan nogen på nogle af mine jerseykøer. - Og det blev starten på min interesse for Blåkvæg, for jeg så hurtigt de Blå krydsningers overlegenhed på en række områder, og jeg blev også bidt af den blå farve. Nu er min jerseybesætning afviklet, og Simmentalerne går samme vej. Fremover vil jeg alene satse på Blåkvæg, og her vil jeg bruge den avlsmæssige erfaring, jeg har fået ved at drive min form for avl med Jersey de seneste 40 år. Helt grundlæggende er avl det samme, hvad enten det drejer sig om kvæg, andre dyrearter eller planter. Det kunne godt se ud til, at Aksel Rubæk har knækket den kode, der gør, at han kan begå sig inden for avl og med held udføre det i praksis, så han får de ønskede resultater! Der er ikke så mange, der kender denne kode...! Pr. november 2013 er et udsædvanligt succesfuldt avlsarbejde med Jersey et overstået kapitel for Aksel Rubæk. De sidste simmentalere er som nævnt også på vej ud. Fra nu af bliver avlsarbejdet med kvæg 100 procent med fokus på Dansk Blåkvæg. Det er ikke hver dag, Aksel Rubæk bevæger sig uden for den lange ø. Ja, det sker faktisk kun sjældent, han er på besøg i Svendborg by og hos dens indbyggere. Eller at de ser ham køre forbi købstaden for at besøge andre destinationer. Men det er en kendsgerning, at hans succes gennem årene med avl med kvæg, svin, duer, høns, ænder og gæs er kendt og beundret langt uden for Langeland. Selv i udlandet høster man i dag frugterne af især hans avl med Jersey. Her kender man navnet Aksel Rubæk. Aksel Rubæk har været medlem af Blåkvæg Danmark siden 2008, og fra hans egen hjemmebane, 14 km syd for Rudkøbing, følger han interesseret, hvad der rører sig inden for racen. I dag består hans blå besætning af 4 rene BLÅ (1 ko og 1 kælvekvie, som er indkøbt samt 1 ko + 1 kvie, som er opkrydset i egen besætning), samt 6 krydsninger mellem Jersey og Blåkvæg med forskellige procenter af blå gener, hvoraf 4 er pollede. Hertil kommer enkelte andre krydsninger hvor Blåkvæg indgår. I sit avlsarbejde med Jersey har Aksel Rubæk fået fat i det pollede gen, der betyder, at kalve med dette gen ikke får horn. Han har avlet pollede jerseytyre til VikingGenetics tyre, der i dag er stærkt efterspurgte i udlandet. 4 pollrfr Via krydsningerne på jerseykøerne er det hans klare mål at lave rene blå dyr med det pollede gen. I dag har han fire krydsninger med en større eller mindre andel af blåt blod, og som samtidig er pollede. I avlsarbejdet får Aksel Rubæk hvad han går efter: Får opsummeret de ønskede egenskaber via linjeavl og får indført det pollede gen i Dansk Blåkvæg Birgit & Aksel Rubæk Langøvej 27, 5900 Rudkøbing Tlf / Dyrker 125 hektar fed jord, inklusive 35 hektar forpagtet Afgrøder: Hvede, raps og lidt byg Indtil eftersommeren 2013: 25 jerseykøer og 30 moderdyr af Simmental Jersey'erne og de fleste Simmentalere er nu solgt Fremover bliver indsatsen avl med Blåkvæg, forskellige racer af høns, duer, gæs, ænder, kaniner samt planter (Hosta)

2 Hurtig afvikling af jerseybesætningen Det er Birgit Rubæk, der har det daglige ansvar for pasning af kødkvæget på Langøvej. Hidtil har Aksel taget sig af jerseykøerne og markerne; men det er også ham, der træffer de avlsmæssige beslutninger i kødkvægsstalden. Det sker, at Birgit synes, de skal afhænde en ældre ko, fordi der er optræk til problemer af en eller anden art. Men Aksel kunne godt lige tænke sig en kalv mere og så er det Birgit, der året efter skal slås med det problem, hun godt kunne se ville komme... Aksel Rubæk startede sin lille jerseybesætning i 1972 med indkøb af gode avlsdyr fra to kendte avlere på Langeland. På det avlsmæsssige område har han sparret og hentet inspiration hos den kendte østfynske jerseyavler, Hans Jensen, Hestehavegård ved Gislev. Det var imidlertid ikke kun jerseyavlen de to havde til fælles. Også avlsarbejdet med diverse fjerkræracer optog dem, og det var en disciplin, de begge beherskede. Hans Jensen havde gode kontakter i New Zealand, og han skaffede blandt andet sæd af en jerseytyr med anlægget for det pollede gen. Lige netop denne jerseytyr har fået stor betydning i og for Aksel Rubæks avlsarbejde ikke alene med Jersey, men nu også med Blåkvæg. Der er fed jord på Langeland, så det drejer sig hele tiden om rettidig omhu altså at få gjort markarbejdet på den helt rigtige dag. Derfor var arbejdet med den lille jerseybesætning ved at blive en belastning for Aksel Rubæk. Når høstarbejdet skred rigtig godt på en god høstdag, måtte Aksel stoppe mejetærskeren, fordi køerne skulle malkes. Kostalden var heller ikke af de nemmeste; foder skulle køres ind med trillebør, og møget ud på tilsvarende måde. Beslutningen om at afhænde de små gule blev taget for to år siden; men det var først tidligt på året det stod helt klart, at i 2013 skulle beslutningen realiseres. Aksel Rubæk havde kommunikeret med interesserede avlere; men af forskellige årsager kom det aldrig til realitetsforhandlinger. Tiden var knap, for på Langøvej 27 var der ikke lavet grovfoder til malkekvæget til vinteren 2013/14, og det var tæt på deadline for en beslutning om salg af mælkekvoten på årets sidste kvotebørs. Men så i oktober 2013 skete der noget. Og det gik hurtigt. Vel også hurtigere end Aksel Rubæk havde forestillet sig? En ung sønderjyde med 200 jerseykøer fik en lørdag formiddag en opringning fra en mellemmand/formidler og fik tilbudt at købe 16 køer hos Aksel Rubæk (de ældste køer skulle ikke sælges til en bedrift med løsdrift, men slagtes), 21 kvier af forskellig alder samt syv embryoner. Den unge mand kendte godt til de gode avlsresultater fra besætningen på Langeland. Han havde jo selv brugt sæd af avlsmatadoren Q Hirse, der er født hos Aksel Rubæk. En halv time senere bekræftede sønderjyden sin interesse. Søndag eftermiddag var han og formidleren på besøg på Langeland, hvor de så dyrene. Den unge mand tog hjem. Han var afklaret, og mandag eftermiddag bekræftede han, at han købte "det hele". Fredag eftermiddag i samme uge blev alle dyrene leveret i Sønderjylland altså blot seks dage efter den første henvendelse. Handelen kunne formentlig kun gennemføres, fordi den unge sønderjyde havde en økonomi, så han ikke behøvede at spørge banken om lov til at købe disse helt specielle jersey'er på Langeland. Sådan! Side 2 Et anderledes avlsarbejde Aksel Rubæk har indsigt i avlens snørklede, teoretiske veje, og i praksis bedre indsigt end de fleste! Via de opnåede resultater i hans lille jerseybesætning har han vist, at har knækket koden og fundet ud af, hvordan han i avlsarbejdet bedst og hurtigst når sine mål. Via sit "anderledes avlsarbejde" har han haft nemmere ved at vise, at "i kvægavl får man, hvad man går efter"! Aksel Rubæk har ikke presset sine jerseykøer til de absolutte topydelser, men derfor kan de gode gener jo godt være til stede! Og hvad er så hemmeligheden bag hans avlsarbejde? Han praktiserer ikke ekstrem indavl, men linjeavl, hvor han gerne ser, at gode individer (tyr eller ko) optræder flere gange i et dyrs stamtavle. Han tillader ikke søskendeavl, men samme dyr må gerne optræde "på skrå i stamtavlen", som Aksel Rubæk udtrykker det. Resultaterne af hans anderledes avlsarbejde, i første omgang med Jersey, er imponerende. VikingGenetics udfører nu genomiske tests på dyr af malkeracerne. Via analyser af blodprøver kan man på helt unge dyr med ret stor sikkerhed udpege dem, der har de egenskaber (gener), man går efter, hvad enten det er mælkeydelse eller mere bløde parametre som for eksempel sundhed og frugtbarhed. Det har vist sig, at dyrene i jerseybesætningen på Langøvej 27 ser ud til at have kvaliteter noget over gennemsnittet, og nogle af dem ligger helt i top. Derfor har Aksel Rubæk gennem de senere år solgt ekstremt mange avlstyre (i forhold til besætningens lille størrelse) til VikingGenetics, og nogle af dem har allerede toppet hitlisterne og blevet stærkt efterspurgte såvel i Danmark som i udlandet. Aksel Rubæks filosofi er blandt andet, at jo mere linjeavl (jo oftere et bestemt dyr med de ønskede egenskaber optræder i stamtavlen), des mere ved vi, hvad dyret indeholder af disse ønskede egenskaber. Det er Aksel Rubæks opfattelse, at nogle dyrearter tåler indavl (linjeavl), andre gør ikke. Kvæg tåler det! Han henviser til naturen, hvor blandt andet den dominerende han i en flok hjorte i en årrække står for al reproduktion, indtil den dør eller bliver væltet af pinden måske af en søn? I mellemtiden har han lavet en del indavl, og en eventuel søn fortsætter denne indavl. Men indavl er jo at samle på de gode gener. Denne 12-årige datter af Brejnholt Lasse og med Umba som morfar er 75 procent Blåkvæg. Det vil sige, at dens hunlige afkom er ren Dansk Blåkvæg (14/16 Blåkvæg), mens opkrydset hanligt afkom skal have endnu et led med Blåkvæg (15/16) for at være renracet

3 Side 3 - Linjeavl drejer sig om fingerspidsfornemmelse, siger Aksel Rubæk. Jeg satser på vigtige egenskaber, jeg gerne vil forbedre, og når de fælles gener mødes i et dyr, har det en forstærkende effekt. en Blå tyr. Dels vil de via krydsningerne gerne udbrede det pollede gen i deres besætning. De har funden en homozygotisk pollet korthornstyr, hvis sæd de bruger til kvierne. Og det er jo lidt interessant. Ud over at være sikker på, at alt afkom er pollet, bidrager Korthorn med den Aksel Rubæk henter også "ny vind" i sit avlsarbejde. Han skimlede farve. Da Blåkvæget blev udviklet for under 100 bruger nu og da en tyr med ubeslægtet afstamning, og år siden, var det med afsæt i Sortbroget kvæg og Kortdet kan godt give gode dyr. Stjerneskud, kalder han horn! dem. Men avlsmæssigt mener han, at sådanne stjerneavlsmæssige målsætninger skud er for ustabile. Efter introduktion af "ny vind", går Vi skal målrettet gå efter lette kælvninger hos Blåkvæg, han tilbage til dyr fra den oprindelige linje. Hvad enten understreger Aksel Rubæk. Vi skal have fokus på modeteoretikerne er enige i hans avlsfilosofi eller rens fødselsveje. Jeg huer ikke et stærkt hælej, kan vi konstatere, at Aksel Rubæks måde Linjeavl og inddende kryds, som vi ser hos nogle Blå. Jeg er at drive avl på virker! avl er at samle mere til det lige kryds. Det er blandt andet for Avl med Blåkvæg på de gode gener. at sikre lette kælvninger, at jeg har store planer med linjeavl med mine to nuværende rene Blå De to renracede køer på Langøvej 27 er dels Aksel Rubæk køer fra Gitte & Alf Thomsen. en helsøster til Sdr. Skovens Tornado og dels en ko, Sdr.Skovens Ciel, hvis mor er Tornados mor- Jeg har to mål med Blåkvæg: mor. Ciel er drægtig ved Tornado. Se, dette er linjeavl! 1. Sikre lette kælvninger ved linjeavl på dyrene fra GitAksel Rubæk har allerede i detaljer planlagt, hvordan de te & Alf Thomsen fremtidige kombinationer skal være. I disse planer indgår 2. Lave rene, pollede Blå tyre mindst heterozygoogså insemineringstyren, Sdr. Skoven Golden, der er tiske, men gerne også homozygotiske. Nogle taler tillagt på samme ko som Tornado. om, at EU inden for 10 år kunne lave et forbud mod For Aksel Rubæk er én ting at drive linjeavl for at akkuafhorning af kreaturer. Den situation skulle vi gerne mulere de gode gener. Aktuelt er det de gode gener for være på forkant af! først og fremmest Fødsel og Tilvækst i de to køer, Gitte Jeg følger naturligvis loyalt Blåkvæg Danmarks anvisnin& Alf Thomsen i sin tid importerede fra Holland, nemlig ger for at undgå kejsersnit med mere. Derfor vil vi fortsat moderen til Tornado,, og Tornados mormor,. have krydsninger, ja, efterhånden måske kun pollede Noget andet er via opkrydsning at fastholde det pollede gen og ad åre lave rene, blå dyr, der er heterozygotiske, krydsninger...? Jeg kunne godt forestille mig et marked ja, med lidt helt oven i købet homozygotiske for det polle- for salg af sådanne pollede krydsningstyre til økologiske mælkeproducenter, som pt. ikke må bruge Blåkvæg tyre. de gen. Det er godt nok en lang og snørklet vej på den måde at lave renracede pollede Blå dyr. Selen for lette kælvninger, livskraft og frugtbarhed Aksel Rubæks personlige stamtavle fortæller, at han i år - Jeg mener, at forskere og rådgivere herhjemme ved for nu har passeret de tre snese, så der skal fart over udvik- lidt om betydningen af Selen i kvægets foder, siger Aksel Rubæk. Selv mener jeg, at tilskud af Selen er vigtigt, og lingen af det pollede gen via avlsarbejdet i egen besætning, hvis han skal opleve at producere en homozygotisk jeg har sammen med et nystartet firma, Nutrimin, fået udviklet en mineralstofblanding med organisk Selen, der pollet tyr. Han overvejer da også at skylle opkrydsede ikke er giftigt for dyrene, og som optages 100 procent i hundyr med det pollede gen, og som endnu ikke er rene Blå. Når et dyr er heterozygotisk pollet, vil det i gennem- organismen i modsætning til uorganisk Selen (selenit), der kan være giftigt og kun optages med 20 procent. Sesnit hver anden gang videregive genet for horn til sit afkom. Ved en skylning med gode resultater med flere styk len binder sig til muskulaturen i dyret, og derfor kan store afkom vil der være gode muligheder for at få pollede dyr. dyr have svært ved at få tilstrækkeligt med Selen. Jeg mener at have konstateret lettere fødsler og mere livsfortsat krydsninger med pollet gen kraftige kalve ved at bruge organisk Selen. Jeg mener Aksel Rubæk har tidligere ikke været tilhænger af kryds- også at have konstateret, at kviekalvene kan komme i ninger; men indtil videre er de kommet for at blive i hans brunst i en tidlig alder. Derfor skal man sørge for, at store og fru Birgits besætning. Dels følger parret Blåkvæg kviekalve ikke går sammen med foldtyren eller store tyredanmarks krav om ikke at inseminere/løbe Blå kvier med kalve. Den mørke 1. kalvs, afhornede ko er ren Blå med Tornado som far. Aksel Rubæk har selv opkrydset hende med udgangspunkt i Jersey. Hendes kalv har en homozygotisk pollet korthornstyr som far. Denne tyr bruges nu til alle kvier og sikre, at afkommet bliver pollet uanset moderens status mht. anlæg for horn. Den anden ko på billedet er pollet

4 Side 4 Diagrammer, der viser Aksel Rubæks aktuelle linjeavl Tornado AkRu-linje I Ciel Golden AkRu-linje II Tornado AkRu-linje I Ciel NELKE Alf Thomsen, Frederikshavn, købte hende i Holland. er mormor til Sdr. Skovens Tornado, og er en vigtig brik i Aksel Rubæks planlagte og dygtigt styrede linjeavl, se ovenfor!

5 Side 5 Langt besøg på Langøvej på Langeland En dag med spændende samtale om avl og avlsmål går på held. Mørket er ved at sænke sig, men Aksel Rubæk skal ikke længere ud at malke... Årets høst er i hus, vinterafgrøderne er sået og kommet op. Men mange dage med regn og blæst har betydet, at bonden på Langøvej 27 endnu mangler at sprøjte nogle af afgrøderne. Vi har også været en tur ude på en af de fugtige græsmarker. Birgit & Aksel Rubæks ejendom ligger på en halvø, hvorfra der er en fantastisk udsigt til øen Langø. De har vand på tre sider. Fantastisk udsigt! En sådan herlighedsværdi udløser sikkert en ekstra skat...! Fru Birgit står for den daglige pasning af kødkvæget blandt andet Tiden efter Jersey Nu er Jersey'erne afhændet. Det giver Aksel Rubæk mere tid til at passe sine markafgrøder. Der skal også være tid til andre ting. Ting, som har med avl at gøre. Der bliver sat fokus på avl med Blåkvæg, men nyhedsbrevets udsendte har en stærk fornemmelse af, at en række hønse-, ande- og gåseracer inden længe igen får deres gang på Langøvej 27. Hvis ellers Rubæk erne kan have dem i fred for de stadig frækkere ræve. Før i tiden kom rævene kun i nattens mulm og mørke. Som med tyveknægtene kommer de nu ved højlys dag. Hvad skal der mon ske med den historisk gamle og nostalgiske kostald? Aksel Rubæk har planerne klar. I kostalden skal der være kaniner. Og der skal naturligvis drives avl med dem! Linjeavl! (?) Vi har også været et smut i haven. November er ikke det bedste tidspunkt at nyde en smuk have, men det er nemt at se, at også her er lagte planer ført ud i livet. Blandt andet er der mange forskellige Hosta'er. Parret afslører også, at de har planer om at udvide haven i Ja, hvorfor ikke? Der står drivhuset! Faldne og falmede blade fra træerne klæber til ruderne i det fugtige efterårsvejr.aksel Rubæk skyder døren til side. På hylderne i drivhuset står nogle bakker med små Hosta-planter. Mon det er minihosta'er? Næh, det er såmænd nye, spæde Hosta er. Det er de foreløbige resultater af Aksel Rubæks avlsarbejde med at udvikle nye og specielle arter af Hosta! Mon den langelandske avlsekspert også laver linjeavl med Hosta erne? På ejendommen Langøvej 27 er der vand på tre sider. Her er vi lige trådt ud af den store stald til kødkvæget med udsigt til den lille ø, Langø. Der er fyldt godt op med svaner i vandet

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Dansk kvæg kongress 2011 Aftenmøde Holstein Morten Hansen Højgård B. S. Christiansen Jeg er mig sådan er jeg vi er alle særlinger Sig sandheden

Læs mere

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG LØRDAG DEN 8. MARTS 2014 Auktionsbetingelser 1. De på auktionen solgte tyre og kvier sælges med tilhørende stamtavler med de garantibestemmelser, der

Læs mere

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN.

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. Optimering af management af dyrene i naturplejen Specialkonsulent Per Spleth Kødproduktion, SEGES HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. PUNKTER DER VIGTIGE Kategori af

Læs mere

Kønssorteret sæd giver mange muligheder!

Kønssorteret sæd giver mange muligheder! Ny Kvægforskning KvægInfo nr.: 1785 Af Anders Fogh 1, Morten Kargo Sørensen 1 og Jehan Ettema 2 1: Dansk Kvæg 2: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet Dato: 10-10-2007 Forfatter: Anders

Læs mere

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avlsmaskinen Input: - Racen - Biologiske omstændigheder

Læs mere

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Dansk Kødkvægs Årsmøde Ann Margaret Sørensen, Dansk Kvæg Ingen registreringer Ingen avl Ingen produktionsstyring 2... 27. februar

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2010 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2011 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

Sådan er Limousinen. Statistiske oplysninger benyttet i hæftet er hentet fra: Dansk Kødkvægs årsstatistik 2014 www.klassificeringskontrollen.

Sådan er Limousinen. Statistiske oplysninger benyttet i hæftet er hentet fra: Dansk Kødkvægs årsstatistik 2014 www.klassificeringskontrollen. Sådan er Limousinen Sådan er Limousinen Et hæfte til nystartede og til kommende limousineavlere om limousinekvægets adfærd og kendetegn, krydret med tips til livet med limousiner. Statistiske oplysninger

Læs mere

Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning

Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning December 2013 Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning Vejledning vedrørende typiske mangler og fejl ved handlet kvæg Videncentret for Landbrug og SamMark foreslår i dette dokument konkret håndtering

Læs mere

Avlsarbejde. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 4.1

Avlsarbejde. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 4.1 Avlsarbejde 4. Avlsteori Arveanlæggene (gener) ligger på kromosomer Kromosomer befinder sig i alle celler Arveanlæggene optræder altid parvis, to og to De to gener i hvert par adskilles, når dyret senere

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer. Kvæg årsmøde Heden & Fjorden Morten Kargo

Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer. Kvæg årsmøde Heden & Fjorden Morten Kargo Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer Kvæg årsmøde Heden & Fjorden - 17-2 2015 Morten Kargo Fra Kvægbrugets Task Force side 27 Avlskort som kan spilles for at trække stikket

Læs mere

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011.

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Denne artikel er en lille guide til opmærksomhedspunkter, når du læser en stamtavle på papir eller i Dyreregistrering, tiltænkt

Læs mere

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Dansk Kødkvægs Årsmøde Mandag den 27. februar 2012 Landskonsulent Jørgen Skov Nielsen, Dansk Kødkvæg Antal besætninger pr. 1. oktober 2011 Med renracede dyr og/eller krydsningsdyr

Læs mere

Dansk Blåkvæg. Dansk Blåkvæg Danish Blues. Endnu et godt blåt år. Nyhedsbrev 27. Glædelig Jul og Godt Nytår

Dansk Blåkvæg. Dansk Blåkvæg Danish Blues. Endnu et godt blåt år. Nyhedsbrev 27. Glædelig Jul og Godt Nytår Dansk Blåkvæg Dansk Blåkvæg Danish Blues Nyhedsbrev 27 Glædelig Jul og Godt Nytår til alle medlemmer med familie! ønsker Blåkvæg Danmark I dette nummer: BLÅs ledelse 2 Årsmøde 2015 2 Vision & Mission 3

Læs mere

Avl til gavn for DIN bundlinje

Avl til gavn for DIN bundlinje Avl til gavn for DIN bundlinje Optimal udnyttelse af vores avlsredskaber Indsatser i avlsplanen Øget sikkerhed = LD projektet Generationinterval Tyre & kvier Tilpasning af tyrehold Igangsætning Ventetyre

Læs mere

Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016

Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016 Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016 Skotsk Højlandskvæg Kvier Køer Tyre > 1 år 30 36 mdr. > 12 mdr. 12 18 mdr. 36 48 mdr. 12 24 mdr. 18 24 mdr. > 36 mdr. 24 36 mdr. 24 36 mdr. > 36 mdr. Ved

Læs mere

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 Resultaterne er gennemgået ved økonomimøde for mælkeproducenter d. 20. marts 2014 Indhold Indhold... 1 Store stigninger i dækningsbidraget i 2013... 2 Gennemsnitsresultater...

Læs mere

Erfa-Gruppen kan kontaktes på adressen:

Erfa-Gruppen kan kontaktes på adressen: Jeg havde planer om at kommentere GRUs arbejdsplan for 2006, men har valgt at forbigå den i næsten tavshed, der er ikke afsnit om kvæg, der fortjener en kommentar. Planen er ikke til diskussion, så kan

Læs mere

Af Mogens Stendal, e-mail: sasso@post5.tele.dk, tidligere landskonsulent for kødkvægsracerne

Af Mogens Stendal, e-mail: sasso@post5.tele.dk, tidligere landskonsulent for kødkvægsracerne Telefonopkald startede det hele Af Mogens Stendal, e-mail: sasso@post5.tele.dk, tidligere landskonsulent for kødkvægsracerne Det var mørkt udenfor en sen eftermiddag i november 1988. Lysene var også slukket

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret december 2014 Hercule NY SÆDTYR Hercule er søn af Frisson, som du kan læse om på side

Læs mere

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder øget frekvens af registrering for racens avlsfremgang Avlsseminar for Dansk Kødkvæg Horsens Januar 2010

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2015 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. SEGES, februar 2016 Jørgen Skov Nielsen Landskonsulent Indhold

Læs mere

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran! Praktikhæfte Kvægbesætning Navn: - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at

Læs mere

Principperne for indeksberegning

Principperne for indeksberegning Principperne for indeksberegning Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avl er et stærkt redskab! Permanent genetisk fremgang fra generation til generation Forskel mellem

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen En ung ko producerer oftest mindre mælk end køer i senere laktationer. Der er derfor penge i at have køer, som er længelevende, hvis

Læs mere

NYHEDSBREV. Arrangementskalender: Fokus på Kødkvæg og Naturpleje. Nr

NYHEDSBREV. Arrangementskalender: Fokus på Kødkvæg og Naturpleje. Nr NYHEDSBREV Nr. 1-2016 Arrangementskalender: Mandag den 29. februar 2016, Dansk Kødkvægs årsmøde Start kl. 19.00 i Messecenter Herning Kongrescenter Se mere på www.danskkødkvæg.dk Lørdag den 19. marts 2016,

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2013 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2014 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

DE GRÅ SIDER. Nu venter vi kun på forår/sommer så vi kan få dyrene på græs. Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh. Dansk Tiroler Grauvieh

DE GRÅ SIDER. Nu venter vi kun på forår/sommer så vi kan få dyrene på græs. Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh. Dansk Tiroler Grauvieh Nu venter vi kun på forår/sommer så vi kan få dyrene på græs Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh Nr. 1 - Marts 2016 Dansk Tiroler Grauvieh 0 Sæt X i kalenderen 23. april Generalforsamling hos Kirsten

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2011 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2012 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer Side 1 af 6 Bilag 1 - Kvæg Landbrug Afklarende spørgsmål : 1. Skotsk højlandskvæg og beregning for ammekøer 2. Hvornår kan begrebet jersey anvendes? 3. Beregning af DE for opdræt 4. Korrektion i forbindelse

Læs mere

Kombi-Kryds - styring og muligheder

Kombi-Kryds - styring og muligheder Kombi-Kryds - styring og muligheder Kvægbruger Henrik Pedersen, Tim Specialkonsulent Morten Kargo, VFL,Kvæg/AU Avlsrådgiver Mads Fjordside, VikingDanmark Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond

Læs mere

DE GRÅ SIDER. Dansk Tiroler Grauvieh. Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh Nr. 1 - Marts 2014 DE GRÅ SIDER

DE GRÅ SIDER. Dansk Tiroler Grauvieh. Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh Nr. 1 - Marts 2014 DE GRÅ SIDER DE GRÅ SIDER Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh Nr. 1 - Marts 2014 Dansk Tiroler Grauvieh DE GRÅ SIDER FORMANDENS "KLUMME" Nu er foråret ved at vise sig fra sin bedste side. De første kalve er ved at

Læs mere

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer?

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? AARHUS Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? Økologi-Kongres 2015 Onsdag d. 25-11 Morten Kargo AARHUS Hvad er et avlsmål? Emner Hvad vil vi i SOBcows? Økologisk avlsmål baseret på beregninger

Læs mere

Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara.

Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara. Kvæg Testdagsmodeller og indavl samt studietur Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara. Baggrund

Læs mere

Pasningsaftale: Opdræt af kvier

Pasningsaftale: Opdræt af kvier Pasningsaftale: Opdræt af kvier Ejer Navn: Adresse: Postnr. og by: CVR.nr.: Opdrætter Navn: Adresse: Postnr. og by: CVR.nr.: Side 1 af 7 Generelt Opdrætter passer kvierne efter god landmandsskik. Opdrætter

Læs mere

Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater

Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater Avlskursus for kødkvægsproducenter Aulum fritidscenter Januar 2010 Anders Fogh Landscentret, Disposition Grundlæggende

Læs mere

Statistik for kødkvægstyre anvendt på malkekvæg

Statistik for kødkvægstyre anvendt på malkekvæg Statistik for kødkvægstyre anvendt på malkekvæg I nedenstående statistik er vist niveau af fødselsegenskaber (livskraft og forløb), samt slagteegenskaber (slagtevægt og form) for kalve som har malkeracemødre

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2016 Kolofon Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2016 Denne

Læs mere

DANSK KØDKVÆG 2007. Årsrapport

DANSK KØDKVÆG 2007. Årsrapport DANSK KØDKVÆG 7 Årsrapport Indhold Forord............................................... 2 Resume.............................................. 2 Eksport af avlsdyr og sæd...............................

Læs mere

Inden fem år giver vi os nok

Inden fem år giver vi os nok Artikel i Charolaisbladet, august 2012 Inden fem år giver vi os nok Af Mogens Stendal, tidligere landskonsulent for kødkvæg, e-mail: sasso@post5.tele.dk De to brødre, Peter Hauge (62) og Søren Hauge (59)

Læs mere

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014 I dette nummer: Formanden har ordet 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Landsskuet 2014 3 Andre dyrskuer 2014 6 Billeder fra Schweitz 6 Nye Italienske tyre 7 Kalenderen 10 Ansvarlige: John Engsig je@business.aau.dk

Læs mere

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics Disposition Sædens befrugtningsevne Sædkvalitet Frugtbarheden med kønssorteret sæd Hunlig frugtbarhed Danske avlsværdital

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet.

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet. Opdateret: 25. oktober 2016 Tilmelding Tilmeldingsskemaerne skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 21. oktober 2016. Tilmeldinger kan sendes med post til Kødkvægsskuet s sekretariat Jonna Christoffersen,

Læs mere

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Tema 12 Få overblik og økonomi i foderkæden Kvægbrugskonsulent Inger-Marie Antonsen Landbo Fyn På Fyn Deltager ca. 130

Læs mere

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra "Axelborg" m.m. hed Pris Pris Kroner %

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra Axelborg m.m. hed Pris Pris Kroner % Prisforudsætninger for kvægkalkuler Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG

INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG Insemineringsplaner Agromek 2002 Side 1. INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG Insemineringsplaner Agromek 2002 Side 2. Version

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

DANSK KØDKVÆG 2006. Årsrapport

DANSK KØDKVÆG 2006. Årsrapport DANSK KØDKVÆG 2006 Årsrapport Indhold Forord.......................................... 2 Resume......................................... 2 Eksport af avlsdyr og sæd.......................... 4 Registreringsarbejdet.............................

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

DE GRÅ SIDER. Dansk Tiroler Grauvieh. Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh. Nr. 3 - December 2015 DE GRÅ SIDER. Tiroler Grauvieh i de Norske fjelde

DE GRÅ SIDER. Dansk Tiroler Grauvieh. Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh. Nr. 3 - December 2015 DE GRÅ SIDER. Tiroler Grauvieh i de Norske fjelde Tiroler Grauvieh i de Norske fjelde Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh Nr. 3 - December 2015 Dansk Tiroler Grauvieh 0 Formandens Klumme Nu nærmer julen sig, og det er igen blevet tid til at se lidt

Læs mere

TOPRESULTAT MED ENKLE METODER SÆSONKÆLVNING UNDER DANSKE FORHOLD PÅ SALSBJERGGÅRD. Kvæg kongres 2011

TOPRESULTAT MED ENKLE METODER SÆSONKÆLVNING UNDER DANSKE FORHOLD PÅ SALSBJERGGÅRD. Kvæg kongres 2011 TOPRESULTAT MED ENKLE METODER SÆSONKÆLVNING UNDER DANSKE FORHOLD PÅ SALSBJERGGÅRD Kvæg kongres 2011 Det er her det sker.. Hele Sjælland er ikke København Mælkeproduktion på Sjælland Ca. 200 besætninger

Læs mere

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev dec.2012

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev dec.2012 Nyhedsbrev dec.2012 Index: 1. Formandens ord. 2. Referat fra generalforsamlingen. 3. Indlæg Lars Elgaard 4. Gammelt udklip og et par vitser. 5. Aktive væddere. Skiltning i Sverige Ved formanden. Et travlt

Læs mere

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau Line Hjortø Jehan Ettema Morten Kargo Christian Sørensen Torben Nørremark Anders Fogh Baggrund Brugen af KSS er nu en integreret del af dansk

Læs mere

Status på data og avl

Status på data og avl Status på data og avl Avlsforum for RDM Brædstrup 9. december 2010 Anders Fogh Disposition Malketid Ny håndterminal Klovsundhed Data fra malkerobotter Afstamningsfejl Hvorfor er inddragelse af data fra

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Nyt fra RDM RDM aftenmøde 2015

Nyt fra RDM RDM aftenmøde 2015 Nyt fra RDM RDM aftenmøde 2015 Månedsstatistik RDM 31. dec. 2014 Ændr. 12 mdr. 33.632-862 Køer pr. besætning 116,2-0,6 Kg mælk 9.264 +357 Årskøer Kg fedt 393 +11 Kg protein 326 +13 Sygdomstilfælde pr.

Læs mere

Kødproduktion på bedrifter med slagtekalve/ungtyre og ammekvæg

Kødproduktion på bedrifter med slagtekalve/ungtyre og ammekvæg Kødproduktion på bedrifter med slagtekalve/ungtyre og ammekvæg Betydning af foderniveau og udskiftning af køer for det økonomiske resultat i ammekoproduktionen V/ konsulent Marlene Trinderup, S:\Prodsyst\Kongres2003\Tema2MATOH.ppt

Læs mere

Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg

Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg Morten Kargo 12 Line Hjortø 2, Jehan Ettema 3 & Anders Christian Sorensen 1 1 Aarhus University, Foulum, Denmark 2 Knowledge Centre Agriculture, Denmark 3 Simherd

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2017 Kolofon Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2017 Denne

Læs mere

Langflyvermester / Mellemdistancemester og Sektionsmester i Sektion 21. BENDT NIELSEN - 044 Korsør

Langflyvermester / Mellemdistancemester og Sektionsmester i Sektion 21. BENDT NIELSEN - 044 Korsør Tekst og Foto : Peter Knudsen Langflyvermester / Mellemdistancemester og Sektionsmester i Sektion 21. BENDT NIELSEN - 044 Korsør Det er ikke mange brevduemedlemmer, som kan præstere, at være indehaver

Læs mere

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Teamleder i Kødproduktion Per Spleth, Dansk Kvæg psp@landscentret.dk Tlf 8740 5301/30921774 Udfordringer kødkvæg 10.000

Læs mere

Holdbarhed. Indlæg til LVK`s årsmøde 11/ Landbrugsskolen Sjælland, Høng

Holdbarhed. Indlæg til LVK`s årsmøde 11/ Landbrugsskolen Sjælland, Høng Holdbarhed Indlæg til LVK`s årsmøde 11/2 2016 Landbrugsskolen Sjælland, Høng Holdbarhed Malkekvægsproducenter Lav mælkepris Høje omkostninger Høj Gæld Produktivitet Driftsresultat Besætningens holdbarhed

Læs mere

SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 %

SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 % SÅDAN HOLDER JEG DØDELIGHEDEN UNDER 2 % Niels Erik Nilsson Økologisk malkekvægsbedrift Kvægkongres 2015 LIDT OM BJERREGAARD Niels Erik Nilsson, gift med Ninna, sygeplejerske Sammen har vi 3 døtre i alderen

Læs mere

Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges Landbrugsuniversitet

Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges Landbrugsuniversitet Hvad er egentlig fejl ved indavl Per-Erik Sundgren har skrevet nedenstående artikel. Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges

Læs mere

Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010

Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010 Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010 Medlemsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til alle VikingDanmarks medlemmer med 30 første insemineringer med malkekvæg samt alle ejerinseminører Dette

Læs mere

Superauktion i Viborg

Superauktion i Viborg Superauktion i Viborg 26 unger fra Goovaerts van Eynde af Kassboer-linjen og Tornado-couple Disse duer skulle have været solgt på PIPA, men da aftalen gik i vasken, fik vi lov at sælge dem i Danmark Velkommen

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

ReproManagement sund fornuft

ReproManagement sund fornuft ReproManagement sund fornuft Dansk Kvægs Kongres 2010 Konsulent Søs Ancker Dansk Kvæg ReproManagement sund fornuft Værktøjet der forbedrer reproduktionseffektiviteten Lægger op til samarbejde inseminører

Læs mere

Produktion af en 1400 gram tung kylling. 1960 80 dage. 2000 30 dage

Produktion af en 1400 gram tung kylling. 1960 80 dage. 2000 30 dage Produktion af en 1400 gram tung kylling 1960 80 dage 2000 30 dage 1 2 Udvikling i proteinydelse 1990 til 2000 Race Arv Miljø I alt % Arv RDM 22 4 26 85 SDM 28 12 40 70 Jersey 20 11 31 65 3 Forventet avlsmæssig

Læs mere

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer.

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer. dyr i Ørsted 16 tons trækkraft Der er tyngde i landbruget i dag. Kjeld og Charlotte Holm driver en toptunet planteavlsgård. Ikke bare egen jord, men også dyrkningsaftaler med andre landmænd i området,

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

blev fundament for SUCCES

blev fundament for SUCCES Steen og Pernille Rugaard med deres første avlshoppe Clara RDH, der er mor til Tørveslettens Stamina Besøg på Stutteri Tørvesletten SELSKABSHESTEN blev fundament for SUCCES 54 MAGASINET HEST 02 2011 H110228E1A54.indd

Læs mere

Jeg har god økonomi i min kødkvægsproduktion Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Jeg har god økonomi i min kødkvægsproduktion Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Jeg har god økonomi i min kødkvægsproduktion Dansk Kvægs kongres 2007 Tema 4 Gårdejer Henning Olesen, Slagelse Min baggrund Gift i 1960 Selvstændig landmand med alsidig bedrift Salg af malkekøer / start

Læs mere

Få overblik over klovtilstanden

Få overblik over klovtilstanden Få overblik over klovtilstanden v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Registreringer og hvad de kan bruges til Opgaver Opgavegennemgang Klovgrafer Denne besætning registrerer ikke klovdata.. Rasmus Christiansen

Læs mere

Benchmarking kødkvæg hvad gør de bedste? Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Benchmarking kødkvæg hvad gør de bedste? Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg Benchmarking kødkvæg hvad gør de bedste? Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg. Rådgivning Kødkvæg 2011-2012 Rådgivningsteam Kødkvæg består af 16 rådgivere fordelt over landet: Rådgivningsteam

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 og )

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 og ) BEK nr 1295 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000009 Senere

Læs mere

OMVERDENENS SYN PÅ FREMTIDENS AVLSMÅL

OMVERDENENS SYN PÅ FREMTIDENS AVLSMÅL OMVERDENENS SYN PÅ FREMTIDENS AVLSMÅL Peter Sandøe & Christian Gamborg Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole www.bioethics.kvl.dk HVAD MENER ALMINDELIGE MENNESKER OM KVÆGAVL? Hvad mener almindelige mennesker

Læs mere

April 2013. Dansk Blåkvæg Danish Blues. 2012 et år mere med fremgang for de Blå

April 2013. Dansk Blåkvæg Danish Blues. 2012 et år mere med fremgang for de Blå April 2013 Dansk Blåkvæg Danish Blues Nyhedsbrev Har du en god tyrekalv med gode forældre? Måske er det et emne til individprøven? Er du i tvivl, så kontakt en fra Blåkvæg Danmarks ledelse, se side 2 I

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

De bedste duer før og nu Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

De bedste duer før og nu Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen De bedste duer før og nu Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Duer for 100 år siden For omkring hundrede

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret marts 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret marts 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret marts 2014 Ryde Master Anxieux AIR Hollandais RJ Fanette Ryde Master Ryde Galla Hammel

Læs mere

Dansk Simmental Eksternt referat af bestyrelsesmøde

Dansk Simmental Eksternt referat af bestyrelsesmøde Dansk Simmental Eksternt referat af bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 7. januar 2017 kl. 10.00 Sted: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Deltagere: Birgit Jessen, Søren Brøgger, Torben Brander,

Læs mere

Avlsplaner i VikingGenetics. Lars Nielsen Avlsleder Holstein VikingGenetics

Avlsplaner i VikingGenetics. Lars Nielsen Avlsleder Holstein VikingGenetics Avlsplaner i VikingGenetics Lars Nielsen Avlsleder Holstein VikingGenetics Avlsplanerne i VikingGenetics I VikingGenetics er avlsarbejdet opdelt i fire racer, der arbejder med individuelle avlsplaner Holstein,

Læs mere

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen Introopgaver INTRO 1 Læringsmål: - Film At eleverne har fået et forhåndskendskab til landmandslivet. At eleverne er motiverede til det videre arbejde med Bedriften. At eleverne har stiftet bekendtskab

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Deltagere fra MFR: Saadia (Hajja), Adil, Mohammed og alle elever fra MFR Deltagende tolke: Dalal, Amine, Imane, Hamza Deltagere fra LU: Emil,

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg v/direktør Gert Pedersen Aamand status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg 1. Hvad er NAV? 2. NAV for malkekvæg

Læs mere

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa Den 28. og 29. maj 2010 Indledning: Opgave ark En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske

Læs mere

Referat af møde i Jersey Avlsforum

Referat af møde i Jersey Avlsforum Referat af møde i Jersey Avlsforum Tid: Torsdag d. 5. maj 2011 Sted: Mødeleder: Referent: Til stede: Bygholm Landbrugsskole, Horsens Anders Levring Regitze Reinhold Jersey Avlsforum, Svenske repræsentanter,

Læs mere

Juni 2014. Juni 2014. Midsommer 2014. Nyhedsbrev. Årsmøde og generalforsamling. maj 2015 i Vestjylland. kalender og sæt et blåt

Juni 2014. Juni 2014. Midsommer 2014. Nyhedsbrev. Årsmøde og generalforsamling. maj 2015 i Vestjylland. kalender og sæt et blåt Juni 2014 Juni 2014 Blå krydsninger med stænk af Jersey hos Ulla & Holger Bolvig Nielsen Nyhedsbrev Midsommer 2014 Nu hvor næsten halvdelen af 2014 er forbi, kan man godt tænke over, hvordan den første

Læs mere

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger Staldregistreringsskema Denne blok kan anvendes både til lovpligtig registrering af kvæg i det offentlige Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) og til frivillig registrering af øvrige oplysninger (f. eks.

Læs mere

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING 27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING Avlskort som kan spilles for at trække stikket hjem Systematisk krydsning i malkekobesætningen Krydsning med kødkvægssæd Brug af kønssorteret

Læs mere

Æresbevisninger uddelt i forbindelse med Årsmøde i Svendborg d. 10. september 2010

Æresbevisninger uddelt i forbindelse med Årsmøde i Svendborg d. 10. september 2010 1 af 8 19-09-2010 03:41 Sunde og økonomiske køer Svenska Suomeksi English Español Portugues Velkommen til Viking Vi fremavler og leverer sæd af tyre i verdensklasse. Samtidig yder vi landsdækkende inseminerings-

Læs mere