Kurser Forår Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010"

Transkript

1 Vidensteamets kurser I Forår 2010 Kurser Forår 2010 Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd Vidensteamet er et landsdækkende netværk vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd

2 Kurser Forår 2010 I Om Vidensteamet Kurser Forår 2010 I Indholdsfortegnelse Vidensteamets specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd Om Vidensteamet Indholdsfortegnelse Forår 2010 Faglig kursusleder på alle kurser er: Faglig konsulent Frederikke Dybdahl Tlf.: Vidensteamets adresse Engtoften 5, 8260 Viby J. Tlf Tilmelding til kurserne foregår på Her kan du også tilmelde dig vores elektroniske nyhedsmail, der indeholder nyt om både kurser og publikationer. Tryk SpecialTrykkeriet, Viborg Grafisk tilrettelæggelse SOLOMET Graphic solutions Vidensteamets formål er at indsamle og videreformidle viden og metoder, der kan medvirke til at kvalificere arbejdet med mennesker, der har en problemskabende adfærd Vidensteamet er organiseret under Region Midtjylland og er finansieret af VISO i Servicestyrelsen. Målgruppen for Vidensteamets arbejde er børn, unge og voksne psykisk handicappede og senhjerneskadede, der har en problemskabende adfærd. Vidensteamet søger at kvalificere arbejdet med målgruppen ved hjælp af: Vidensindsamling Vidensudveksling blandt fagfolk i kommuner og regioner Vidensformidling bl.a. gennem specialiserede kurser, tidsskriftet VidensTema og Vidensteam.dk Vidensteamets kurser henvender sig til pædagoger, ledere og andre fagpersoner med det formål at give dem nyttige redskaber og ny viden til brug i det daglige arbejde. Skræddersyet undervisning... 5 Supervision dagskursus: At være drevet til vanvid dagskursus: Low arousal - konflikthåndtering uden konfrontation dagskursus: Psykiatri og udviklingshæmning I dagskursus: Psykiatri og udviklingshæmning II dagskursus: Neuropædagogiske redskaber - hvorfor gør vi, som vi gør? dagskursus: Livskvalitet for senhjerneskadede med problemskabende adfærd dageskursus: Research Light dageskursus: Udviklingsmuligheder med Marte meo metoden dageskursus: Værktøjskursus for nye medarbejdere dageskursus: Ledelse af personale ramt af vanskeligt pårørendesamarbejde Praktiske informationer Side 2 I Kurser Forår 2010 Side 3 I Kurser Forår 2010

3 Kurser Forår 2010 I Skræddersyet undervisning Skræddersyet undervisning Vil I gerne have skræddersyet undervisning, der passer til jeres institution og jeres specifikke behov? Så har I muligheden her. Indhold Vi har en bred vifte af undervisere tilknyttet Vidensteamets netværk. De dækker det faglige område i arbejdet med både senhjerneskadede og psykisk handicappede. Emnerne i undervisningen kan for eksempel være neuropædagogik eller konflikthåndtering. Det kan være undervisning i forhold til arbejdet med beboere med udviklingshæmning og psykiatriske diagnoser. Eller det kan være undervisning i, hvordan I håndterer det ofte komplicerede samarbejde med pårørende. Praktiske oplysninger Vi formidler gratis kontakten til underviseren. I arrangerer forplejning og lokaler og aftaler selv dato og pris med underviseren. Side 5 I Kurser Forår 2010

4 Kurser Forår 2010 I Supervision Supervision I arbejdet med mennesker med problemskabende adfærd stilles der store krav til både medarbejdere og ledelse. Hvis I til tider står i komplicerede situationer, hvor det synes svært at gennemskue, hvor og hvordan der skal sættes ind, så kan der være hjælp at hente her. Indhold Uanset jeres faglige kompetencer kan der opstå svære problemstillinger, hvor I kan få behov for støtte og rådgivning udefra, så I igen kan komme på rette kurs. Ved hjælp af supervision kan jeres egen viden omsættes til nye pædagogiske metoder og nye måder at anskue problemstillingerne på. Vi har et netværk af konsulenter, som kan tilbyde supervisionsforløb i det meste af landet. Deres erfaring spænder bredt inden for det specialpædagogiske område. Praktiske oplysninger Vi formidler gratis kontakten til konsulenten. Herefter aftaler I selv forløbets varighed og pris. Side 7 I Kurser Forår 2010

5 Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser At være drevet til vanvid Det er svært at håndtere borgere, der har psykiske vanskeligheder og overskrider ens personlige grænser. På dette kursus sættes fokus på de mange situationer, som ikke kan klares med almindelige pædagogiske strategier. Low arousal - konflikthåndtering uden konfrontation Med udgangspunkt i affektteoretisk tænkning og ro-givende (Low arousal) pædagogik trænes deltagerne i at håndtere problemskabende adfærd og undgå magtanvendelser. Arbejdet med udviklingshæmmede, der har problemer med social forståelse, empatiforstyrrelse, en personlighedsmæssig diffus tilstand og måske problematikker, der ligner psykiatriske lidelser, er noget af det mest belastende pædagogiske arbejde, der findes. Kurset afdækker nogle af de psykiske forsvarsmekanismer, der kan være til stede hos psykisk handicappede med komplekse problemstillinger. Der vil være fokus på, hvad arbejdet gør ved medarbejderne, og deltagerne får ideer og redskaber til at ændre deres pædagogiske strategier. Handicapmodellen (det relationistiske handicapsyn) Hvad er borderline problematikker? Hvordan påvirker primitive forsvarsmekanismer personalegruppen? Det personafhængige nedslag i personalegruppen Forklaringer på uhensigtsmæssig adfærd Forældre, der fylder i samarbejdet Miljøterapi som metode Psykolog Peter Rodney er selvstændig og tilbyder bl.a. konsulentbistand vedrørende medarbejderkrisesamtaler og generel medarbejderudvikling via supervision. Medarbejdere i pædagogiske tilbud, der oplever, at borgere med udviklingshæmning og personlighedsforstyrrelser overskrider deres personlige grænser. 2. marts i Horsens (tilmelding senest 19. januar) 15. marts i Roskilde (tilmelding senest 1. februar) Low arousal er en ikke-konfronterende metode, der dokumenteret får antallet af magtanvendelser til at falde. Kurset giver personale i omsorgsarbejde praktiske og enkle metoder til at håndtere problemskabende adfærd hos brugere med komplekse vanskeligheder. Deltagerne får samtidig en pædagogisk ramme, hvorudfra de kan vurdere de redskaber, der benyttes. En ramme, der gør det muligt at udarbejde egne, individualiserede metoder omkring den enkelte bruger. Kurset tager udgangspunkt i ro-givende (Low arousal) pædagogik, men også i en forståelse af brugernes adfærd ud fra deres individuelle forudsætninger. Baggrund for forståelse af problemskabende adfærd; historisk og teoretisk Et moderne syn på adfærd: Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det Personalets forestillinger om adfærd Stress og kravtilpasning Affektsmitte og ro-givende pædagogik i praksis Konflikthåndtering og forebyggelse af magtanvendelse Psykolog Bo Hejlskov Jørgensen er selvstændig og er blandt andet tilknyttet Servicestyrelsen, Videnscenter for Autisme og PsykologCompagniet. Medarbejdere og ledelse i tilbud, der arbejder med udviklingshæmmede og senhjerneskadede med voldsom og/eller selvskadende adfærd. 16. marts i Roskilde (tilmelding senest 2. februar) 17. marts i Horsens (tilmelding senest 3. februar) Side 8 I Kurser Forår 2010 Side 9 I Kurser Forår 2010

6 Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser Psykiatri og udviklingshæmning I Mange udviklingshæmmede har også en psykisk lidelse, hvilket medfører en række problemer i hverdagen. Men hvordan finder vi ud af, hvad det egentlig drejer sig om? Og hvilke muligheder for behandling findes der? Psykiatri og udviklingshæmning II På dette overbygningskursus vil der blive gået mere i dybden med psykiatriske problemstillinger ud fra deltagernes praktiske eksempler. Kurset vil med afsæt i ovenstående spørgsmål give deltagerne en grundlæggende viden om psykiatri og udviklingshæmning samt den tværfaglige udfordring, som denne cocktail udgør. Hvad er udviklingshæmning? Hvor hyppige er psykiatriske lidelser blandt udviklingshæmmede? Hvordan adskiller de psykiatriske lidelser hos udviklingshæmmede sig fra de tilsvarende lidelser hos andre? Autismespektrum forstyrrelser, psykotiske tilstande og depressioner Observation og tværfagligt samarbejde omkring udviklingshæmmede med psykiatriske lidelser Hvilke muligheder har vi for medicinsk behandling af psykiatriske lidelser hos udviklingshæmmede? Hvilke virkninger og bivirkninger er der? Finn Gerholt er psykiatrisk overlæge på voksenpsykiatrisk afdeling på Hillerød Hospital. Kurset henvender sig til både medarbejdere, ledere og forvaltningspersonale. 9. marts i Horsens (tilmelding senest 26. januar) Mange udviklingshæmmede har udover deres handicap en psykisk lidelse. Det medfører en række problemer i hverdagen. Dette kursus handler om, hvordan vi finder ud af, hvad det drejer sig om, og hvilke muligheder for behandling der findes. Det forudsættes, at deltagerne har en grundlæggende viden om psykiatri og udviklingshæmning herunder autismespektrum forstyrrelser, psykotiske tilstande og depressioner svarende til niveauet på Psykiatri og udviklingshæmning I. Kurset vil især omhandle tre 3 hovedområder: Det autistiske spektrum Psykotiske tilstande Depressioner Finn Gerholt er psykiatrisk overlæge på voksenpsykiatrisk afdeling på Hillerød Hospital. Kurset henvender sig primært til pædagogisk personale, som har den daglige kontakt med udviklingshæmmede, der også har psykiske lidelser. Andre faggrupper, der arbejder med udviklingshæmmede, vil dog også kunne få udbytte af kurset. 15. april i Roskilde (tilmelding senest 4. marts) Side 10 I Kurser Forår 2010 Side 11 I Kurser Forår 2010

7 Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser Neuropædagogiske redskaber - hvorfor gør vi, som vi gør? Hvorfor bliver jeg ked at det til begravelser, selvom jeg måske aldrig har mødt hovedpersonen? Og hvorfor får jeg lyst til at banke idioten, der giver mig fingeren i trafikken? Livskvalitet for senhjerneskadede med problemskabende adfærd Ved hjælp af en neuropædagogisk tilgang kan man udarbejde strategier og tilpasse omgivelserne, så personer med problemskabende adfærd kan rummes og samtidig få gavn af indsatsen. Mennesker er sociale dyr, og følelser smitter. Men hvordan antager den nyeste forskning, at det hænger sammen? Når vi ikke forstår, hvad der sker omkring os, bliver vi utrygge. Vi kommer let til at reagere med vrede, frustration og ind imellem også ved at slå fra os. Hvordan kan vi forsøge at undgå at smitte og blive smittet med negative og aggressive følelser og adfærd? Hvordan kan vi tilrettelægge hverdagen, så den støtter det, hjernen kan og ikke provokerer det, den har svært ved? Kurset giver en introduktion til hjernens forskellige dele og en grundig indføring i den aktuelle viden om hjernens styresystemer med særlig fokus på følelser, adfærd og deres udspring. Kurset vil komme omkring følgende spørgsmål: Hvorfor kan vi alle ind imellem opføre os som hulemænd m/k? Hvorfor kan vi på andre tidspunkter være overordentligt fleksible og overskudsagtige? Hvilke specifikke dele af det frontalt afhængige styresystem kan vi ikke forvente fungerer optimalt hos de borgere, vi skal drage omsorg for? Hvad betyder det for pædagogikken? Alle, der arbejder med mennesker med medfødte eller erhvervede hjerneskader. Der stilles ikke krav om forhåndsviden. 28. april i Horsens (tilmelding senest 17. marts) På dette kursus lærer deltagerne, hvilke strategier og redskaber de kan bruge for at mindske omfanget og antallet af konfliktsituationer. Den traumatiske eller medicinske hjerneskade medfører en række vanskeligheder på det kognitive og emotionelle plan. Vanskeligheder, der ofte gør det svært at indgå i sociale sammenhænge. Som følge af hjerneskaden kan der opstå både følelsesmæssige og sociale vanskeligheder, der betyder, at den hjerneskadedes identitet er på spil. Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil vi overordnet se på, hvilke neuropædagogiske strategier der kan bruges, så antallet af konfliktsituationer mindskes. Forudsætninger for valg af strategier: Hvad betyder den individuelle tilgang? Hvordan sikrer vi livskvaliteten? Hjerneskade og seksualitet Hvordan kan den enkeltes motivation udnyttes positivt? Hvad er målet med arbejdet? Konfliktpolitik Personer, der arbejder med mennesker med en erhvervet hjerneskade, som udviser en problemskabende adfærd. 17. maj i Roskilde (tilmelding senest 6. april) Susanne Ebbesen er psykolog og neuropædagog og har bred erfaring inden for hjerneskadeområdet i arbejdet med både børn og voksne. Bente Juul er konsulent i HjerneSkadeRådgivningen i Odense og er neuropædagog med PD i psykologi. Side 12 I Kurser Forår 2010 Side 13 I Kurser Forår 2010

8 Kurser Forår 2010 I 2-dages kurser Kurser Forår 2010 I 2-dages kurser Research Light Research Light er miniundersøgelser, som bl.a. kan bruges til at anlysere hverdagens kritiske situationer. De gennemføres hurtigt og kræver ikke lange rapporter. Udviklingsmuligheder med Marte meo metoden Mennesker med problemskabende adfærd skaber angst og konflikter i deres samspil med andre. Vi ser det, der volder vanskeligheder - men ser vi også udviklingsmulighederne? Dette kursus giver mulighed for at blive bedre til at forstå og analysere beboerens/brugerens måder at handle på. De meget konkrete redskaber til systematisk dokumentation af praksis kan bruges til at forudse og forebygge de kritiske situationer, der i det daglige kan føre til konflikter. På den første dag får deltagerne kendskab til Research Light, kommer i gang med en forskningsprotokol, og de forskellige metoder gennemgås På den anden kursusdag deles erfaringer, og der undervises og planlægges med hovedvægten på forandringsarbejde i praksis Der skal påregnes hjemmearbejde mellem de to kursusdage svarende til 4-5 arbejdsdage e Mett Marri Lægsgaard, psykolog, ph.d. Konsulent ved Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Morten Greve, cand.scient.pol., MA. Faglig koordinator ved Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Pædagogisk personale, der arbejder med både børn og voksne psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd. OBS! Det anbefales, at der deltager mindst to fra hver arbejdsplads. 22. marts & 10. maj i Horsens (tilmelding senest 8. februar) Kurset afholdes begge dage fra kl ,- (prisen inkluderer dagforplejning samt konsulentbistand til projekterne i perioden mellem de to undervisningsdage) Marte meo metoden kan åbne vores øjne for udviklingsmuligheder og være med til at forebygge og reducere problemskabende adfærd. Marte meo betyder ved egen kraft. Metoden anvender videooptagelser af samspillet mellem brugeren og den professionelle og gør det muligt at fokusere på brugerens ressourcer og udviklingsbehov. Deltagerne skal trænes i at observere ressourcer og udviklingsvanskeligheder hos brugeren/beboeren og i at styrke kontakten til den pågældende for at reducere problemskabende adfærd. Daniel Sterns socio-emotionelle teori med fokus på at observere kontaktpotentialer og udviklingsniveauer hos personer med problemskabende adfærd Tilknytningsteori Træning i at observere tilknytningsstil hos brugere med problemskabende adfærd Marte meo metodens metodik Træning i Marte meo metoden som en dokumentations- og evalueringsmetode Der må gerne medbringes videooptagelser fra egen praksis. Jytte Birk Sørensen, psykolog, socialrådgiver og Marte meo supervisor. Alle, der arbejder med både børn og voksne psykisk handicappede og hjerneskadede, der udfordrer og komplicerer den udviklingsstøttende kontakt og dialog april i Roskilde (tilmelding senest 24. februar) Første kursusdag varer fra kl , mens anden kursusdag varer fra kl ,- (prisen inkluderer dagforplejning) Side 14 I Kurser Forår 2010 Side 15 I Kurser Forår 2010

9 Kurser Forår 2010 I 2-dages kurser Kurser Forår 2010 I 2-dages kurser Værktøjskursus for nye medarbejdere Dette kursus henvender sig til medarbejdere, der gerne vil have en kort indføring i grundlæggende viden og værktøjer inden for områderne: Det kan nytte pædagogik, neuropædagogik, kognitive metoder og konflikthåndtering. Ledelse af personale ramt af vanskeligt pårørendesamarbejde Har du ledelsesansvar? Og kunne du tænke dig at få styrket dine evner inden for forskellige kommunikationsog reaktionsformer? Så er dette kurset for dig. Som ny medarbejder kan man ofte stå i situationer, hvor man oplever, at brugerne reagerer uforudsigeligt og måske uforståeligt. Kurset vil give deltagerne grundlæggende viden, færdigheder og værktøjer inden for nogle af de pædagogiske retninger, der anvendes i arbejdet med udviklingshæmmede og senhjerneskadede med udadreagerende/ selvskadende adfærd. Neuropædagogik Det kan nytte pædagogik Kognitive metoder Konflikthåndtering Psykolog Gaia Inge Nedergaard har mere end 20 års erfaring som klinisk psykolog. Hun har de sidste 10 år udelukkende arbejdet inden for børneog voksenhandicapområdet med udviklingshæmmede og senhjerneskadede som supervisor, underviser og coach for medarbejdere og ledere. Nye medarbejdere, der arbejder inden for det pædagogiske felt med mennesker med problemskabende adfærd april i Horsens (tilmelding senest 9. marts) Første kursusdag varer fra kl , mens anden kursusdag varer fra kl ,- (prisen inkluderer dagsforplejning) I sager om vanskelige eksterne samarbejdsrelationer til pårørende eller andre professionelle synes mellemlederen at have særligt ansvar. Et ansvar for både at skulle styrke personalegruppens klarhed på opgaverne og for at skulle støtte den enkelte medarbejder, der føler sig personligt ramt. På dette kursus arbejdes der med redskaber til håndtering og styring af disse personalegrupper. På kurset vil vi fordybe os i håndtering af de typiske kommunikationsog reaktionsformer, der udspringer af lidelser som personlighedsforstyrrelser eller frontallapsskader, chok og traumer, herunder depression eller udbrændthed, skyld, skam og frygt. Fokus på dagene vil være vidensformidling om: Nervesystemet med fokus på det autonome nervesystem Parallelprocesser og den sekundære traumatisering, der sker i personalegruppen (overindvolvering/underindvolvering) Vidensdeling blandt deltagerne/supervison på konkrete sager Værktøjsformidling, kommunikationsmodeller og handlestrategier Kurset henvender sig til mellem-, afdelings-, og gruppeledere juni i Roskilde (tilmelding senest 22. april) Første kursusdag varer fra kl , mens anden kursusdag varer fra kl ,- (prisen inkluderer dagforplejning) Psykolog John Zeuthen har arbejdet som psykologisk konsulent siden Han arbejder inden for normal-, handicap-, og psykiatriområdet og afholder kurser inden for handicap og psykiatriområdet. Side 16 I Kurser Forår 2010 Side 17 I Kurser Forår 2010

10 Foto Scandic Bygholm Park, Horsens Praktiske informationer Priser: 1-dags kurser koster 1.450,- (prisen inkluderer dagforplejning) 2-dages kurser koster 2.750,- (prisen inkluderer dagforplejning) Kurset Research Light koster 4.150,- (prisen inkluderer dagforplejning og konsulentbistand til projekterne i perioden mellem de to undervisningsdage) Kurserne i Horsens holdes på Scandic Bygholm Park Schüttesvej Horsens Tlf Find information om tidspunkter ved beskrivelsen af de enkelte kurser. Foto Scandic Roskilde Kurserne i Roskilde holdes på Scandic Roskilde Søndre Ringvej Roskilde Tlf Tilmelding: Senest seks uger før kursusstart på tilmeldingsblanketten på eller på tlf Afbud: Tilmelding er bindende, men ved afbud senest seks uger før kursusstart opkræves kursusgebyret ikke. Vidensteamet forbeholder sig ret til at aflyse kurser med for få tilmeldinger. Antal deltagere: Der er plads til max. 25 deltagere på vore normale kurser. Dog max. 20 deltagere på kurset Research Light (og her anbefales det, at der deltager minimum to personer fra samme arbejdsplads). Læs mere: På kan du læse uddybende beskrivelser af alle vores kurser. Her kan du også finde artikler og anden faglitteratur, og du kan bestille et gratis abonnement på tidsskriftet VidensTema.

11

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd Kom godt ud af det - om håndtering af problemskabende adfærd Af aut. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, PsykologCompagniet, pædagogisk vejleder Hanne Veje, StøtteCompagniet og autismekonsulent Hanne Stolt,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner Nyhedsbrev Linoliumsnit: Ukendt kunstner Vidensteam.dk Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr. 4 Forår 2005 3. Årgang

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole Evalueringsrapport 2013 Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer Havredal gl. Skole Udgiver: Havredal gl. Skole Ulvedalsvej 32-34, Havredal 7470 Karup J Tlf: 86 66 22 68 E-mail: kirsten@hgs.dk

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Børn og unge i hjerneskaderamte

Børn og unge i hjerneskaderamte Børn og unge i hjerneskaderamte familier Børn og unge i hjerneskaderamte familier - at arbejde med børn og unge som pårørende Et inspirationskatalog Psykolog Tonny Andersen, Vejlefjord Neurorehabilitering

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2009

KURSER & KONFERENCER 2009 KURSER & KONFERENCER 2009 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende.

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere