Kurser Forår Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010"

Transkript

1 Vidensteamets kurser I Forår 2010 Kurser Forår 2010 Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd Vidensteamet er et landsdækkende netværk vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd

2 Kurser Forår 2010 I Om Vidensteamet Kurser Forår 2010 I Indholdsfortegnelse Vidensteamets specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd Om Vidensteamet Indholdsfortegnelse Forår 2010 Faglig kursusleder på alle kurser er: Faglig konsulent Frederikke Dybdahl Tlf.: Vidensteamets adresse Engtoften 5, 8260 Viby J. Tlf Tilmelding til kurserne foregår på Her kan du også tilmelde dig vores elektroniske nyhedsmail, der indeholder nyt om både kurser og publikationer. Tryk SpecialTrykkeriet, Viborg Grafisk tilrettelæggelse SOLOMET Graphic solutions Vidensteamets formål er at indsamle og videreformidle viden og metoder, der kan medvirke til at kvalificere arbejdet med mennesker, der har en problemskabende adfærd Vidensteamet er organiseret under Region Midtjylland og er finansieret af VISO i Servicestyrelsen. Målgruppen for Vidensteamets arbejde er børn, unge og voksne psykisk handicappede og senhjerneskadede, der har en problemskabende adfærd. Vidensteamet søger at kvalificere arbejdet med målgruppen ved hjælp af: Vidensindsamling Vidensudveksling blandt fagfolk i kommuner og regioner Vidensformidling bl.a. gennem specialiserede kurser, tidsskriftet VidensTema og Vidensteam.dk Vidensteamets kurser henvender sig til pædagoger, ledere og andre fagpersoner med det formål at give dem nyttige redskaber og ny viden til brug i det daglige arbejde. Skræddersyet undervisning... 5 Supervision dagskursus: At være drevet til vanvid dagskursus: Low arousal - konflikthåndtering uden konfrontation dagskursus: Psykiatri og udviklingshæmning I dagskursus: Psykiatri og udviklingshæmning II dagskursus: Neuropædagogiske redskaber - hvorfor gør vi, som vi gør? dagskursus: Livskvalitet for senhjerneskadede med problemskabende adfærd dageskursus: Research Light dageskursus: Udviklingsmuligheder med Marte meo metoden dageskursus: Værktøjskursus for nye medarbejdere dageskursus: Ledelse af personale ramt af vanskeligt pårørendesamarbejde Praktiske informationer Side 2 I Kurser Forår 2010 Side 3 I Kurser Forår 2010

3 Kurser Forår 2010 I Skræddersyet undervisning Skræddersyet undervisning Vil I gerne have skræddersyet undervisning, der passer til jeres institution og jeres specifikke behov? Så har I muligheden her. Indhold Vi har en bred vifte af undervisere tilknyttet Vidensteamets netværk. De dækker det faglige område i arbejdet med både senhjerneskadede og psykisk handicappede. Emnerne i undervisningen kan for eksempel være neuropædagogik eller konflikthåndtering. Det kan være undervisning i forhold til arbejdet med beboere med udviklingshæmning og psykiatriske diagnoser. Eller det kan være undervisning i, hvordan I håndterer det ofte komplicerede samarbejde med pårørende. Praktiske oplysninger Vi formidler gratis kontakten til underviseren. I arrangerer forplejning og lokaler og aftaler selv dato og pris med underviseren. Side 5 I Kurser Forår 2010

4 Kurser Forår 2010 I Supervision Supervision I arbejdet med mennesker med problemskabende adfærd stilles der store krav til både medarbejdere og ledelse. Hvis I til tider står i komplicerede situationer, hvor det synes svært at gennemskue, hvor og hvordan der skal sættes ind, så kan der være hjælp at hente her. Indhold Uanset jeres faglige kompetencer kan der opstå svære problemstillinger, hvor I kan få behov for støtte og rådgivning udefra, så I igen kan komme på rette kurs. Ved hjælp af supervision kan jeres egen viden omsættes til nye pædagogiske metoder og nye måder at anskue problemstillingerne på. Vi har et netværk af konsulenter, som kan tilbyde supervisionsforløb i det meste af landet. Deres erfaring spænder bredt inden for det specialpædagogiske område. Praktiske oplysninger Vi formidler gratis kontakten til konsulenten. Herefter aftaler I selv forløbets varighed og pris. Side 7 I Kurser Forår 2010

5 Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser At være drevet til vanvid Det er svært at håndtere borgere, der har psykiske vanskeligheder og overskrider ens personlige grænser. På dette kursus sættes fokus på de mange situationer, som ikke kan klares med almindelige pædagogiske strategier. Low arousal - konflikthåndtering uden konfrontation Med udgangspunkt i affektteoretisk tænkning og ro-givende (Low arousal) pædagogik trænes deltagerne i at håndtere problemskabende adfærd og undgå magtanvendelser. Arbejdet med udviklingshæmmede, der har problemer med social forståelse, empatiforstyrrelse, en personlighedsmæssig diffus tilstand og måske problematikker, der ligner psykiatriske lidelser, er noget af det mest belastende pædagogiske arbejde, der findes. Kurset afdækker nogle af de psykiske forsvarsmekanismer, der kan være til stede hos psykisk handicappede med komplekse problemstillinger. Der vil være fokus på, hvad arbejdet gør ved medarbejderne, og deltagerne får ideer og redskaber til at ændre deres pædagogiske strategier. Handicapmodellen (det relationistiske handicapsyn) Hvad er borderline problematikker? Hvordan påvirker primitive forsvarsmekanismer personalegruppen? Det personafhængige nedslag i personalegruppen Forklaringer på uhensigtsmæssig adfærd Forældre, der fylder i samarbejdet Miljøterapi som metode Psykolog Peter Rodney er selvstændig og tilbyder bl.a. konsulentbistand vedrørende medarbejderkrisesamtaler og generel medarbejderudvikling via supervision. Medarbejdere i pædagogiske tilbud, der oplever, at borgere med udviklingshæmning og personlighedsforstyrrelser overskrider deres personlige grænser. 2. marts i Horsens (tilmelding senest 19. januar) 15. marts i Roskilde (tilmelding senest 1. februar) Low arousal er en ikke-konfronterende metode, der dokumenteret får antallet af magtanvendelser til at falde. Kurset giver personale i omsorgsarbejde praktiske og enkle metoder til at håndtere problemskabende adfærd hos brugere med komplekse vanskeligheder. Deltagerne får samtidig en pædagogisk ramme, hvorudfra de kan vurdere de redskaber, der benyttes. En ramme, der gør det muligt at udarbejde egne, individualiserede metoder omkring den enkelte bruger. Kurset tager udgangspunkt i ro-givende (Low arousal) pædagogik, men også i en forståelse af brugernes adfærd ud fra deres individuelle forudsætninger. Baggrund for forståelse af problemskabende adfærd; historisk og teoretisk Et moderne syn på adfærd: Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det Personalets forestillinger om adfærd Stress og kravtilpasning Affektsmitte og ro-givende pædagogik i praksis Konflikthåndtering og forebyggelse af magtanvendelse Psykolog Bo Hejlskov Jørgensen er selvstændig og er blandt andet tilknyttet Servicestyrelsen, Videnscenter for Autisme og PsykologCompagniet. Medarbejdere og ledelse i tilbud, der arbejder med udviklingshæmmede og senhjerneskadede med voldsom og/eller selvskadende adfærd. 16. marts i Roskilde (tilmelding senest 2. februar) 17. marts i Horsens (tilmelding senest 3. februar) Side 8 I Kurser Forår 2010 Side 9 I Kurser Forår 2010

6 Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser Psykiatri og udviklingshæmning I Mange udviklingshæmmede har også en psykisk lidelse, hvilket medfører en række problemer i hverdagen. Men hvordan finder vi ud af, hvad det egentlig drejer sig om? Og hvilke muligheder for behandling findes der? Psykiatri og udviklingshæmning II På dette overbygningskursus vil der blive gået mere i dybden med psykiatriske problemstillinger ud fra deltagernes praktiske eksempler. Kurset vil med afsæt i ovenstående spørgsmål give deltagerne en grundlæggende viden om psykiatri og udviklingshæmning samt den tværfaglige udfordring, som denne cocktail udgør. Hvad er udviklingshæmning? Hvor hyppige er psykiatriske lidelser blandt udviklingshæmmede? Hvordan adskiller de psykiatriske lidelser hos udviklingshæmmede sig fra de tilsvarende lidelser hos andre? Autismespektrum forstyrrelser, psykotiske tilstande og depressioner Observation og tværfagligt samarbejde omkring udviklingshæmmede med psykiatriske lidelser Hvilke muligheder har vi for medicinsk behandling af psykiatriske lidelser hos udviklingshæmmede? Hvilke virkninger og bivirkninger er der? Finn Gerholt er psykiatrisk overlæge på voksenpsykiatrisk afdeling på Hillerød Hospital. Kurset henvender sig til både medarbejdere, ledere og forvaltningspersonale. 9. marts i Horsens (tilmelding senest 26. januar) Mange udviklingshæmmede har udover deres handicap en psykisk lidelse. Det medfører en række problemer i hverdagen. Dette kursus handler om, hvordan vi finder ud af, hvad det drejer sig om, og hvilke muligheder for behandling der findes. Det forudsættes, at deltagerne har en grundlæggende viden om psykiatri og udviklingshæmning herunder autismespektrum forstyrrelser, psykotiske tilstande og depressioner svarende til niveauet på Psykiatri og udviklingshæmning I. Kurset vil især omhandle tre 3 hovedområder: Det autistiske spektrum Psykotiske tilstande Depressioner Finn Gerholt er psykiatrisk overlæge på voksenpsykiatrisk afdeling på Hillerød Hospital. Kurset henvender sig primært til pædagogisk personale, som har den daglige kontakt med udviklingshæmmede, der også har psykiske lidelser. Andre faggrupper, der arbejder med udviklingshæmmede, vil dog også kunne få udbytte af kurset. 15. april i Roskilde (tilmelding senest 4. marts) Side 10 I Kurser Forår 2010 Side 11 I Kurser Forår 2010

7 Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser Neuropædagogiske redskaber - hvorfor gør vi, som vi gør? Hvorfor bliver jeg ked at det til begravelser, selvom jeg måske aldrig har mødt hovedpersonen? Og hvorfor får jeg lyst til at banke idioten, der giver mig fingeren i trafikken? Livskvalitet for senhjerneskadede med problemskabende adfærd Ved hjælp af en neuropædagogisk tilgang kan man udarbejde strategier og tilpasse omgivelserne, så personer med problemskabende adfærd kan rummes og samtidig få gavn af indsatsen. Mennesker er sociale dyr, og følelser smitter. Men hvordan antager den nyeste forskning, at det hænger sammen? Når vi ikke forstår, hvad der sker omkring os, bliver vi utrygge. Vi kommer let til at reagere med vrede, frustration og ind imellem også ved at slå fra os. Hvordan kan vi forsøge at undgå at smitte og blive smittet med negative og aggressive følelser og adfærd? Hvordan kan vi tilrettelægge hverdagen, så den støtter det, hjernen kan og ikke provokerer det, den har svært ved? Kurset giver en introduktion til hjernens forskellige dele og en grundig indføring i den aktuelle viden om hjernens styresystemer med særlig fokus på følelser, adfærd og deres udspring. Kurset vil komme omkring følgende spørgsmål: Hvorfor kan vi alle ind imellem opføre os som hulemænd m/k? Hvorfor kan vi på andre tidspunkter være overordentligt fleksible og overskudsagtige? Hvilke specifikke dele af det frontalt afhængige styresystem kan vi ikke forvente fungerer optimalt hos de borgere, vi skal drage omsorg for? Hvad betyder det for pædagogikken? Alle, der arbejder med mennesker med medfødte eller erhvervede hjerneskader. Der stilles ikke krav om forhåndsviden. 28. april i Horsens (tilmelding senest 17. marts) På dette kursus lærer deltagerne, hvilke strategier og redskaber de kan bruge for at mindske omfanget og antallet af konfliktsituationer. Den traumatiske eller medicinske hjerneskade medfører en række vanskeligheder på det kognitive og emotionelle plan. Vanskeligheder, der ofte gør det svært at indgå i sociale sammenhænge. Som følge af hjerneskaden kan der opstå både følelsesmæssige og sociale vanskeligheder, der betyder, at den hjerneskadedes identitet er på spil. Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil vi overordnet se på, hvilke neuropædagogiske strategier der kan bruges, så antallet af konfliktsituationer mindskes. Forudsætninger for valg af strategier: Hvad betyder den individuelle tilgang? Hvordan sikrer vi livskvaliteten? Hjerneskade og seksualitet Hvordan kan den enkeltes motivation udnyttes positivt? Hvad er målet med arbejdet? Konfliktpolitik Personer, der arbejder med mennesker med en erhvervet hjerneskade, som udviser en problemskabende adfærd. 17. maj i Roskilde (tilmelding senest 6. april) Susanne Ebbesen er psykolog og neuropædagog og har bred erfaring inden for hjerneskadeområdet i arbejdet med både børn og voksne. Bente Juul er konsulent i HjerneSkadeRådgivningen i Odense og er neuropædagog med PD i psykologi. Side 12 I Kurser Forår 2010 Side 13 I Kurser Forår 2010

8 Kurser Forår 2010 I 2-dages kurser Kurser Forår 2010 I 2-dages kurser Research Light Research Light er miniundersøgelser, som bl.a. kan bruges til at anlysere hverdagens kritiske situationer. De gennemføres hurtigt og kræver ikke lange rapporter. Udviklingsmuligheder med Marte meo metoden Mennesker med problemskabende adfærd skaber angst og konflikter i deres samspil med andre. Vi ser det, der volder vanskeligheder - men ser vi også udviklingsmulighederne? Dette kursus giver mulighed for at blive bedre til at forstå og analysere beboerens/brugerens måder at handle på. De meget konkrete redskaber til systematisk dokumentation af praksis kan bruges til at forudse og forebygge de kritiske situationer, der i det daglige kan føre til konflikter. På den første dag får deltagerne kendskab til Research Light, kommer i gang med en forskningsprotokol, og de forskellige metoder gennemgås På den anden kursusdag deles erfaringer, og der undervises og planlægges med hovedvægten på forandringsarbejde i praksis Der skal påregnes hjemmearbejde mellem de to kursusdage svarende til 4-5 arbejdsdage e Mett Marri Lægsgaard, psykolog, ph.d. Konsulent ved Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Morten Greve, cand.scient.pol., MA. Faglig koordinator ved Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Pædagogisk personale, der arbejder med både børn og voksne psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd. OBS! Det anbefales, at der deltager mindst to fra hver arbejdsplads. 22. marts & 10. maj i Horsens (tilmelding senest 8. februar) Kurset afholdes begge dage fra kl ,- (prisen inkluderer dagforplejning samt konsulentbistand til projekterne i perioden mellem de to undervisningsdage) Marte meo metoden kan åbne vores øjne for udviklingsmuligheder og være med til at forebygge og reducere problemskabende adfærd. Marte meo betyder ved egen kraft. Metoden anvender videooptagelser af samspillet mellem brugeren og den professionelle og gør det muligt at fokusere på brugerens ressourcer og udviklingsbehov. Deltagerne skal trænes i at observere ressourcer og udviklingsvanskeligheder hos brugeren/beboeren og i at styrke kontakten til den pågældende for at reducere problemskabende adfærd. Daniel Sterns socio-emotionelle teori med fokus på at observere kontaktpotentialer og udviklingsniveauer hos personer med problemskabende adfærd Tilknytningsteori Træning i at observere tilknytningsstil hos brugere med problemskabende adfærd Marte meo metodens metodik Træning i Marte meo metoden som en dokumentations- og evalueringsmetode Der må gerne medbringes videooptagelser fra egen praksis. Jytte Birk Sørensen, psykolog, socialrådgiver og Marte meo supervisor. Alle, der arbejder med både børn og voksne psykisk handicappede og hjerneskadede, der udfordrer og komplicerer den udviklingsstøttende kontakt og dialog april i Roskilde (tilmelding senest 24. februar) Første kursusdag varer fra kl , mens anden kursusdag varer fra kl ,- (prisen inkluderer dagforplejning) Side 14 I Kurser Forår 2010 Side 15 I Kurser Forår 2010

9 Kurser Forår 2010 I 2-dages kurser Kurser Forår 2010 I 2-dages kurser Værktøjskursus for nye medarbejdere Dette kursus henvender sig til medarbejdere, der gerne vil have en kort indføring i grundlæggende viden og værktøjer inden for områderne: Det kan nytte pædagogik, neuropædagogik, kognitive metoder og konflikthåndtering. Ledelse af personale ramt af vanskeligt pårørendesamarbejde Har du ledelsesansvar? Og kunne du tænke dig at få styrket dine evner inden for forskellige kommunikationsog reaktionsformer? Så er dette kurset for dig. Som ny medarbejder kan man ofte stå i situationer, hvor man oplever, at brugerne reagerer uforudsigeligt og måske uforståeligt. Kurset vil give deltagerne grundlæggende viden, færdigheder og værktøjer inden for nogle af de pædagogiske retninger, der anvendes i arbejdet med udviklingshæmmede og senhjerneskadede med udadreagerende/ selvskadende adfærd. Neuropædagogik Det kan nytte pædagogik Kognitive metoder Konflikthåndtering Psykolog Gaia Inge Nedergaard har mere end 20 års erfaring som klinisk psykolog. Hun har de sidste 10 år udelukkende arbejdet inden for børneog voksenhandicapområdet med udviklingshæmmede og senhjerneskadede som supervisor, underviser og coach for medarbejdere og ledere. Nye medarbejdere, der arbejder inden for det pædagogiske felt med mennesker med problemskabende adfærd april i Horsens (tilmelding senest 9. marts) Første kursusdag varer fra kl , mens anden kursusdag varer fra kl ,- (prisen inkluderer dagsforplejning) I sager om vanskelige eksterne samarbejdsrelationer til pårørende eller andre professionelle synes mellemlederen at have særligt ansvar. Et ansvar for både at skulle styrke personalegruppens klarhed på opgaverne og for at skulle støtte den enkelte medarbejder, der føler sig personligt ramt. På dette kursus arbejdes der med redskaber til håndtering og styring af disse personalegrupper. På kurset vil vi fordybe os i håndtering af de typiske kommunikationsog reaktionsformer, der udspringer af lidelser som personlighedsforstyrrelser eller frontallapsskader, chok og traumer, herunder depression eller udbrændthed, skyld, skam og frygt. Fokus på dagene vil være vidensformidling om: Nervesystemet med fokus på det autonome nervesystem Parallelprocesser og den sekundære traumatisering, der sker i personalegruppen (overindvolvering/underindvolvering) Vidensdeling blandt deltagerne/supervison på konkrete sager Værktøjsformidling, kommunikationsmodeller og handlestrategier Kurset henvender sig til mellem-, afdelings-, og gruppeledere juni i Roskilde (tilmelding senest 22. april) Første kursusdag varer fra kl , mens anden kursusdag varer fra kl ,- (prisen inkluderer dagforplejning) Psykolog John Zeuthen har arbejdet som psykologisk konsulent siden Han arbejder inden for normal-, handicap-, og psykiatriområdet og afholder kurser inden for handicap og psykiatriområdet. Side 16 I Kurser Forår 2010 Side 17 I Kurser Forår 2010

10 Foto Scandic Bygholm Park, Horsens Praktiske informationer Priser: 1-dags kurser koster 1.450,- (prisen inkluderer dagforplejning) 2-dages kurser koster 2.750,- (prisen inkluderer dagforplejning) Kurset Research Light koster 4.150,- (prisen inkluderer dagforplejning og konsulentbistand til projekterne i perioden mellem de to undervisningsdage) Kurserne i Horsens holdes på Scandic Bygholm Park Schüttesvej Horsens Tlf Find information om tidspunkter ved beskrivelsen af de enkelte kurser. Foto Scandic Roskilde Kurserne i Roskilde holdes på Scandic Roskilde Søndre Ringvej Roskilde Tlf Tilmelding: Senest seks uger før kursusstart på tilmeldingsblanketten på eller på tlf Afbud: Tilmelding er bindende, men ved afbud senest seks uger før kursusstart opkræves kursusgebyret ikke. Vidensteamet forbeholder sig ret til at aflyse kurser med for få tilmeldinger. Antal deltagere: Der er plads til max. 25 deltagere på vore normale kurser. Dog max. 20 deltagere på kurset Research Light (og her anbefales det, at der deltager minimum to personer fra samme arbejdsplads). Læs mere: På kan du læse uddybende beskrivelser af alle vores kurser. Her kan du også finde artikler og anden faglitteratur, og du kan bestille et gratis abonnement på tidsskriftet VidensTema.

11

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde Supervision LÆRINGSCENTER BREJNING 01 LæringsCenter Brejning har udviklet en supervision,

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Mestring, håndtering og forebyggelse af vold og trusler - i kontakten med borgere

Mestring, håndtering og forebyggelse af vold og trusler - i kontakten med borgere Mestring, håndtering og forebyggelse af vold og trusler - i kontakten med borgere Hanne Veje, pæd. vejleder Tidl. medarbejder på Videnscenter for Autisme under Socialstyrelsen Tidl. leder i PsykologCompagniets

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

Tværsektoriel Konference Om børn og unge med psykiske vanskeligheder 2. maj 2016

Tværsektoriel Konference Om børn og unge med psykiske vanskeligheder 2. maj 2016 Håndtering af problemskabende adfærd hos unge & børn med særlige udfordringer. Tværsektoriel Konference Om børn og unge med psykiske vanskeligheder 2. maj 2016 Leif Grieffelde Autoriseret Psykolog Børn

Læs mere

Stille og sårbare / vrede og voldsomme børn i klinikken - hvad kan vi gøre?

Stille og sårbare / vrede og voldsomme børn i klinikken - hvad kan vi gøre? Stille og sårbare / vrede og voldsomme børn i klinikken - hvad kan vi gøre? Hanne Veje Tidl. medarbejder på Videnscenter for Autisme under Socialstyrelsen Tidl. leder i PsykologCompagniets underafd. StøtteCompagniet

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Konflikthåndtering uden konfrontation

Konflikthåndtering uden konfrontation Konflikthåndtering uden konfrontation - en rogivende tilgang Bo Hejlskov Elvén Autoriseret psykolog Konflikter Konflikter handler tit om løsningers vekselspil - Jeg har ett problem som jeg løser - Min

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Opdragelse af børn med udviklingsforstyrrelser

Opdragelse af børn med udviklingsforstyrrelser Opdragelse af børn med udviklingsforstyrrelser et rogivende perspektiv Bo Hejlskov Elvén Autoriseret psykolog Hvorfor? Fordi noget, som kendetegner børn med udviklingsforstyrrelser er, at almindelige opdragelsesmetoder

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Arrangementer for pårørende Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Døgntilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Hvorfor? Opdragelse af børn med specielle behov

Hvorfor? Opdragelse af børn med specielle behov Opdragelse af børn med specielle behov Hvorfor? Opdragelse? Bo Hejlskov Jørgensen Autoriseret psykolog Fordi det, som kendetegner børn med udviklingsforstyrrelser mere end noget andet er, at almindelige

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Håndtering av problemskabende adfærd

Håndtering av problemskabende adfærd Håndtering av problemskabende adfærd et rogivende perspektiv Bo Hejlskov Elvén Autoriseret psykolog Program Definition Teori Menneskesyn Ansvarsprincippet Kontrolprincippet Metode Kravtilpasning Affektive

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Når tilknytningen svigter! 1

Når tilknytningen svigter! 1 1 Når tilknytningen svigter! 1 Mennesker i alle aldre synes at være mest lykkelige og bedst i stand til at udvikle deres talenter, når de lever i den trygge forvisning om, at de har en eller flere personer

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier P L EJEFAMILIERNES ANDSFORENING 2017 PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier Professionshøjskolen UC SYD, Professionshøjskolen VIA samt Professionshøjskolen UCC Plejefamiliernes Landsforening

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Workshop 12 Udviklingsforstyrrelser Peter Rodney. Udviklingshæmning, relationsforstyrrelser og borderlinelignende personlighedsforstyrrelser.

Workshop 12 Udviklingsforstyrrelser Peter Rodney. Udviklingshæmning, relationsforstyrrelser og borderlinelignende personlighedsforstyrrelser. Workshop 12 Udviklingsforstyrrelser Peter Rodney Udviklingshæmning, relationsforstyrrelser og borderlinelignende personlighedsforstyrrelser. Udviklingsforstyrrelser Personen med handicap Personlighed Identitet

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Kursuskalender. Forår Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap

Kursuskalender. Forår Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Kursuskalender Forår 2018 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuoj.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Antal dage Kursusnrummer

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse d Koordinator for sorggrupper for børn og unge Børn og unge, som mister, har brug for sorggrupper Hvert år mister 4.000 danske børn og unge én af deres forældre.

Læs mere

Supervision & radgivning

Supervision & radgivning Supervision & radgivning R å d g i v n i n g s a f d e l i n g e n supervision_16x16.indd 1 22/03/09 22:41:41 Radgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Rådgivningsafdelingen, der er en selvstændig afdeling

Læs mere

Atlass familie indsats

Atlass familie indsats Atlass familie indsats Kvalificeret og specialiseret handicapindsats med støtte til familierne og børnene Et tilbud i CENTER FOR SPECIALPÆDAGOGISKE BØRNETILBUD FORORD Mennesker med handicap og deres familier

Læs mere

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Piger med autisme: Der er i de senere år kommet øget fokus på piger og kvinder med autismer. Piger og kvinder med autisme fremtræder ofte anderledes

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge Af Team børn af psykisk syge Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? 1 Time Out+ er et gratis tilbud med familiesamtaler og samtalegruppeforløb til unge voksne,

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERS OPFATTELSE AF VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE MED DOM

SOCIALPÆDAGOGERS OPFATTELSE AF VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE MED DOM SOCIALPÆDAGOGERS OPFATTELSE AF VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE MED DOM K O N F E R E N C E D A G D. 2 9. J A N U A R 2 0 1 5, S Y D H AV N E N M E T T E R Ø M E R P Æ D A G O G, C A N D. S O C. O G P H. D. S

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Vejle 21. Movember 2013

Vejle 21. Movember 2013 HÅNDTERING AF PROBLEMSKABENDE ADFÆRD LOS Vejle 21. Movember 2013 Leif Grieffelde Psykolog Bo Hejlskov Elvén & PsykologCompagniet Low- arousal Vlgang Hvad forstår vi ved problemskabende adfærd? Hvad er

Læs mere

AUTISMEPILOT. - en basisuddannelse om autisme

AUTISMEPILOT. - en basisuddannelse om autisme AUTISMEPILOT - en basisuddannelse om autisme Autismepiloten er en kompetenceudviklende basisuddannelse om autisme skræddersyet forskellige faggrupper. Uddannelsen tager udgangspunkt i et ressourceorienteret

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT!

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! 'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! Underviser OBS! Arrangementet er nu meldt udsolgt! Ønsker du at deltage kan du sende en mail til dm@livakurser.dk og blive skrevet på venteliste.

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

AUTISMEPILOT. - en uddannelse om autisme til folke- og specialskoler

AUTISMEPILOT. - en uddannelse om autisme til folke- og specialskoler AUTISMEPILOT - en uddannelse om autisme til folke- og specialskoler Autismepiloten er en kompetenceudviklende basisuddannelse om autisme skræddersyet forskellige faggrupper. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

UDDANNELSESKARRUSELLEN PROGRAM PROGRAM 2013-2014. Udadreagerende adfærd 2013-2014

UDDANNELSESKARRUSELLEN PROGRAM PROGRAM 2013-2014. Udadreagerende adfærd 2013-2014 Neuropædagogikken beskæftiger sig dels med hvordan viden om hjernen og mentale processer kan berige vores viden om læring, dels hvordan man konkret kan hjælpe den svage elev, børn og unge med indlæringsvanskeligheder

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Børnepsykologisk Team

Børnepsykologisk Team Børnepsykologisk Team Psykologisk udredning, rådgivning og behandling til børn med lettere psykiatriske problematikker i alderen 6 til og med 13 år. Konsulentbistand til rådgivere i kommunens familiegrupper

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb i metoden til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos beboere med demens

Kompetenceudviklingsforløb i metoden til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos beboere med demens Kompetenceudviklingsforløb i metoden til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos beboere med demens 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere