Kurser Forår Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010"

Transkript

1 Vidensteamets kurser I Forår 2010 Kurser Forår 2010 Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd Vidensteamet er et landsdækkende netværk vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd

2 Kurser Forår 2010 I Om Vidensteamet Kurser Forår 2010 I Indholdsfortegnelse Vidensteamets specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd Om Vidensteamet Indholdsfortegnelse Forår 2010 Faglig kursusleder på alle kurser er: Faglig konsulent Frederikke Dybdahl Tlf.: Vidensteamets adresse Engtoften 5, 8260 Viby J. Tlf Tilmelding til kurserne foregår på Her kan du også tilmelde dig vores elektroniske nyhedsmail, der indeholder nyt om både kurser og publikationer. Tryk SpecialTrykkeriet, Viborg Grafisk tilrettelæggelse SOLOMET Graphic solutions Vidensteamets formål er at indsamle og videreformidle viden og metoder, der kan medvirke til at kvalificere arbejdet med mennesker, der har en problemskabende adfærd Vidensteamet er organiseret under Region Midtjylland og er finansieret af VISO i Servicestyrelsen. Målgruppen for Vidensteamets arbejde er børn, unge og voksne psykisk handicappede og senhjerneskadede, der har en problemskabende adfærd. Vidensteamet søger at kvalificere arbejdet med målgruppen ved hjælp af: Vidensindsamling Vidensudveksling blandt fagfolk i kommuner og regioner Vidensformidling bl.a. gennem specialiserede kurser, tidsskriftet VidensTema og Vidensteam.dk Vidensteamets kurser henvender sig til pædagoger, ledere og andre fagpersoner med det formål at give dem nyttige redskaber og ny viden til brug i det daglige arbejde. Skræddersyet undervisning... 5 Supervision dagskursus: At være drevet til vanvid dagskursus: Low arousal - konflikthåndtering uden konfrontation dagskursus: Psykiatri og udviklingshæmning I dagskursus: Psykiatri og udviklingshæmning II dagskursus: Neuropædagogiske redskaber - hvorfor gør vi, som vi gør? dagskursus: Livskvalitet for senhjerneskadede med problemskabende adfærd dageskursus: Research Light dageskursus: Udviklingsmuligheder med Marte meo metoden dageskursus: Værktøjskursus for nye medarbejdere dageskursus: Ledelse af personale ramt af vanskeligt pårørendesamarbejde Praktiske informationer Side 2 I Kurser Forår 2010 Side 3 I Kurser Forår 2010

3 Kurser Forår 2010 I Skræddersyet undervisning Skræddersyet undervisning Vil I gerne have skræddersyet undervisning, der passer til jeres institution og jeres specifikke behov? Så har I muligheden her. Indhold Vi har en bred vifte af undervisere tilknyttet Vidensteamets netværk. De dækker det faglige område i arbejdet med både senhjerneskadede og psykisk handicappede. Emnerne i undervisningen kan for eksempel være neuropædagogik eller konflikthåndtering. Det kan være undervisning i forhold til arbejdet med beboere med udviklingshæmning og psykiatriske diagnoser. Eller det kan være undervisning i, hvordan I håndterer det ofte komplicerede samarbejde med pårørende. Praktiske oplysninger Vi formidler gratis kontakten til underviseren. I arrangerer forplejning og lokaler og aftaler selv dato og pris med underviseren. Side 5 I Kurser Forår 2010

4 Kurser Forår 2010 I Supervision Supervision I arbejdet med mennesker med problemskabende adfærd stilles der store krav til både medarbejdere og ledelse. Hvis I til tider står i komplicerede situationer, hvor det synes svært at gennemskue, hvor og hvordan der skal sættes ind, så kan der være hjælp at hente her. Indhold Uanset jeres faglige kompetencer kan der opstå svære problemstillinger, hvor I kan få behov for støtte og rådgivning udefra, så I igen kan komme på rette kurs. Ved hjælp af supervision kan jeres egen viden omsættes til nye pædagogiske metoder og nye måder at anskue problemstillingerne på. Vi har et netværk af konsulenter, som kan tilbyde supervisionsforløb i det meste af landet. Deres erfaring spænder bredt inden for det specialpædagogiske område. Praktiske oplysninger Vi formidler gratis kontakten til konsulenten. Herefter aftaler I selv forløbets varighed og pris. Side 7 I Kurser Forår 2010

5 Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser At være drevet til vanvid Det er svært at håndtere borgere, der har psykiske vanskeligheder og overskrider ens personlige grænser. På dette kursus sættes fokus på de mange situationer, som ikke kan klares med almindelige pædagogiske strategier. Low arousal - konflikthåndtering uden konfrontation Med udgangspunkt i affektteoretisk tænkning og ro-givende (Low arousal) pædagogik trænes deltagerne i at håndtere problemskabende adfærd og undgå magtanvendelser. Arbejdet med udviklingshæmmede, der har problemer med social forståelse, empatiforstyrrelse, en personlighedsmæssig diffus tilstand og måske problematikker, der ligner psykiatriske lidelser, er noget af det mest belastende pædagogiske arbejde, der findes. Kurset afdækker nogle af de psykiske forsvarsmekanismer, der kan være til stede hos psykisk handicappede med komplekse problemstillinger. Der vil være fokus på, hvad arbejdet gør ved medarbejderne, og deltagerne får ideer og redskaber til at ændre deres pædagogiske strategier. Handicapmodellen (det relationistiske handicapsyn) Hvad er borderline problematikker? Hvordan påvirker primitive forsvarsmekanismer personalegruppen? Det personafhængige nedslag i personalegruppen Forklaringer på uhensigtsmæssig adfærd Forældre, der fylder i samarbejdet Miljøterapi som metode Psykolog Peter Rodney er selvstændig og tilbyder bl.a. konsulentbistand vedrørende medarbejderkrisesamtaler og generel medarbejderudvikling via supervision. Medarbejdere i pædagogiske tilbud, der oplever, at borgere med udviklingshæmning og personlighedsforstyrrelser overskrider deres personlige grænser. 2. marts i Horsens (tilmelding senest 19. januar) 15. marts i Roskilde (tilmelding senest 1. februar) Low arousal er en ikke-konfronterende metode, der dokumenteret får antallet af magtanvendelser til at falde. Kurset giver personale i omsorgsarbejde praktiske og enkle metoder til at håndtere problemskabende adfærd hos brugere med komplekse vanskeligheder. Deltagerne får samtidig en pædagogisk ramme, hvorudfra de kan vurdere de redskaber, der benyttes. En ramme, der gør det muligt at udarbejde egne, individualiserede metoder omkring den enkelte bruger. Kurset tager udgangspunkt i ro-givende (Low arousal) pædagogik, men også i en forståelse af brugernes adfærd ud fra deres individuelle forudsætninger. Baggrund for forståelse af problemskabende adfærd; historisk og teoretisk Et moderne syn på adfærd: Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det Personalets forestillinger om adfærd Stress og kravtilpasning Affektsmitte og ro-givende pædagogik i praksis Konflikthåndtering og forebyggelse af magtanvendelse Psykolog Bo Hejlskov Jørgensen er selvstændig og er blandt andet tilknyttet Servicestyrelsen, Videnscenter for Autisme og PsykologCompagniet. Medarbejdere og ledelse i tilbud, der arbejder med udviklingshæmmede og senhjerneskadede med voldsom og/eller selvskadende adfærd. 16. marts i Roskilde (tilmelding senest 2. februar) 17. marts i Horsens (tilmelding senest 3. februar) Side 8 I Kurser Forår 2010 Side 9 I Kurser Forår 2010

6 Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser Psykiatri og udviklingshæmning I Mange udviklingshæmmede har også en psykisk lidelse, hvilket medfører en række problemer i hverdagen. Men hvordan finder vi ud af, hvad det egentlig drejer sig om? Og hvilke muligheder for behandling findes der? Psykiatri og udviklingshæmning II På dette overbygningskursus vil der blive gået mere i dybden med psykiatriske problemstillinger ud fra deltagernes praktiske eksempler. Kurset vil med afsæt i ovenstående spørgsmål give deltagerne en grundlæggende viden om psykiatri og udviklingshæmning samt den tværfaglige udfordring, som denne cocktail udgør. Hvad er udviklingshæmning? Hvor hyppige er psykiatriske lidelser blandt udviklingshæmmede? Hvordan adskiller de psykiatriske lidelser hos udviklingshæmmede sig fra de tilsvarende lidelser hos andre? Autismespektrum forstyrrelser, psykotiske tilstande og depressioner Observation og tværfagligt samarbejde omkring udviklingshæmmede med psykiatriske lidelser Hvilke muligheder har vi for medicinsk behandling af psykiatriske lidelser hos udviklingshæmmede? Hvilke virkninger og bivirkninger er der? Finn Gerholt er psykiatrisk overlæge på voksenpsykiatrisk afdeling på Hillerød Hospital. Kurset henvender sig til både medarbejdere, ledere og forvaltningspersonale. 9. marts i Horsens (tilmelding senest 26. januar) Mange udviklingshæmmede har udover deres handicap en psykisk lidelse. Det medfører en række problemer i hverdagen. Dette kursus handler om, hvordan vi finder ud af, hvad det drejer sig om, og hvilke muligheder for behandling der findes. Det forudsættes, at deltagerne har en grundlæggende viden om psykiatri og udviklingshæmning herunder autismespektrum forstyrrelser, psykotiske tilstande og depressioner svarende til niveauet på Psykiatri og udviklingshæmning I. Kurset vil især omhandle tre 3 hovedområder: Det autistiske spektrum Psykotiske tilstande Depressioner Finn Gerholt er psykiatrisk overlæge på voksenpsykiatrisk afdeling på Hillerød Hospital. Kurset henvender sig primært til pædagogisk personale, som har den daglige kontakt med udviklingshæmmede, der også har psykiske lidelser. Andre faggrupper, der arbejder med udviklingshæmmede, vil dog også kunne få udbytte af kurset. 15. april i Roskilde (tilmelding senest 4. marts) Side 10 I Kurser Forår 2010 Side 11 I Kurser Forår 2010

7 Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser Kurser Forår 2010 I 1-dags kurser Neuropædagogiske redskaber - hvorfor gør vi, som vi gør? Hvorfor bliver jeg ked at det til begravelser, selvom jeg måske aldrig har mødt hovedpersonen? Og hvorfor får jeg lyst til at banke idioten, der giver mig fingeren i trafikken? Livskvalitet for senhjerneskadede med problemskabende adfærd Ved hjælp af en neuropædagogisk tilgang kan man udarbejde strategier og tilpasse omgivelserne, så personer med problemskabende adfærd kan rummes og samtidig få gavn af indsatsen. Mennesker er sociale dyr, og følelser smitter. Men hvordan antager den nyeste forskning, at det hænger sammen? Når vi ikke forstår, hvad der sker omkring os, bliver vi utrygge. Vi kommer let til at reagere med vrede, frustration og ind imellem også ved at slå fra os. Hvordan kan vi forsøge at undgå at smitte og blive smittet med negative og aggressive følelser og adfærd? Hvordan kan vi tilrettelægge hverdagen, så den støtter det, hjernen kan og ikke provokerer det, den har svært ved? Kurset giver en introduktion til hjernens forskellige dele og en grundig indføring i den aktuelle viden om hjernens styresystemer med særlig fokus på følelser, adfærd og deres udspring. Kurset vil komme omkring følgende spørgsmål: Hvorfor kan vi alle ind imellem opføre os som hulemænd m/k? Hvorfor kan vi på andre tidspunkter være overordentligt fleksible og overskudsagtige? Hvilke specifikke dele af det frontalt afhængige styresystem kan vi ikke forvente fungerer optimalt hos de borgere, vi skal drage omsorg for? Hvad betyder det for pædagogikken? Alle, der arbejder med mennesker med medfødte eller erhvervede hjerneskader. Der stilles ikke krav om forhåndsviden. 28. april i Horsens (tilmelding senest 17. marts) På dette kursus lærer deltagerne, hvilke strategier og redskaber de kan bruge for at mindske omfanget og antallet af konfliktsituationer. Den traumatiske eller medicinske hjerneskade medfører en række vanskeligheder på det kognitive og emotionelle plan. Vanskeligheder, der ofte gør det svært at indgå i sociale sammenhænge. Som følge af hjerneskaden kan der opstå både følelsesmæssige og sociale vanskeligheder, der betyder, at den hjerneskadedes identitet er på spil. Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil vi overordnet se på, hvilke neuropædagogiske strategier der kan bruges, så antallet af konfliktsituationer mindskes. Forudsætninger for valg af strategier: Hvad betyder den individuelle tilgang? Hvordan sikrer vi livskvaliteten? Hjerneskade og seksualitet Hvordan kan den enkeltes motivation udnyttes positivt? Hvad er målet med arbejdet? Konfliktpolitik Personer, der arbejder med mennesker med en erhvervet hjerneskade, som udviser en problemskabende adfærd. 17. maj i Roskilde (tilmelding senest 6. april) Susanne Ebbesen er psykolog og neuropædagog og har bred erfaring inden for hjerneskadeområdet i arbejdet med både børn og voksne. Bente Juul er konsulent i HjerneSkadeRådgivningen i Odense og er neuropædagog med PD i psykologi. Side 12 I Kurser Forår 2010 Side 13 I Kurser Forår 2010

8 Kurser Forår 2010 I 2-dages kurser Kurser Forår 2010 I 2-dages kurser Research Light Research Light er miniundersøgelser, som bl.a. kan bruges til at anlysere hverdagens kritiske situationer. De gennemføres hurtigt og kræver ikke lange rapporter. Udviklingsmuligheder med Marte meo metoden Mennesker med problemskabende adfærd skaber angst og konflikter i deres samspil med andre. Vi ser det, der volder vanskeligheder - men ser vi også udviklingsmulighederne? Dette kursus giver mulighed for at blive bedre til at forstå og analysere beboerens/brugerens måder at handle på. De meget konkrete redskaber til systematisk dokumentation af praksis kan bruges til at forudse og forebygge de kritiske situationer, der i det daglige kan føre til konflikter. På den første dag får deltagerne kendskab til Research Light, kommer i gang med en forskningsprotokol, og de forskellige metoder gennemgås På den anden kursusdag deles erfaringer, og der undervises og planlægges med hovedvægten på forandringsarbejde i praksis Der skal påregnes hjemmearbejde mellem de to kursusdage svarende til 4-5 arbejdsdage e Mett Marri Lægsgaard, psykolog, ph.d. Konsulent ved Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Morten Greve, cand.scient.pol., MA. Faglig koordinator ved Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Pædagogisk personale, der arbejder med både børn og voksne psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd. OBS! Det anbefales, at der deltager mindst to fra hver arbejdsplads. 22. marts & 10. maj i Horsens (tilmelding senest 8. februar) Kurset afholdes begge dage fra kl ,- (prisen inkluderer dagforplejning samt konsulentbistand til projekterne i perioden mellem de to undervisningsdage) Marte meo metoden kan åbne vores øjne for udviklingsmuligheder og være med til at forebygge og reducere problemskabende adfærd. Marte meo betyder ved egen kraft. Metoden anvender videooptagelser af samspillet mellem brugeren og den professionelle og gør det muligt at fokusere på brugerens ressourcer og udviklingsbehov. Deltagerne skal trænes i at observere ressourcer og udviklingsvanskeligheder hos brugeren/beboeren og i at styrke kontakten til den pågældende for at reducere problemskabende adfærd. Daniel Sterns socio-emotionelle teori med fokus på at observere kontaktpotentialer og udviklingsniveauer hos personer med problemskabende adfærd Tilknytningsteori Træning i at observere tilknytningsstil hos brugere med problemskabende adfærd Marte meo metodens metodik Træning i Marte meo metoden som en dokumentations- og evalueringsmetode Der må gerne medbringes videooptagelser fra egen praksis. Jytte Birk Sørensen, psykolog, socialrådgiver og Marte meo supervisor. Alle, der arbejder med både børn og voksne psykisk handicappede og hjerneskadede, der udfordrer og komplicerer den udviklingsstøttende kontakt og dialog april i Roskilde (tilmelding senest 24. februar) Første kursusdag varer fra kl , mens anden kursusdag varer fra kl ,- (prisen inkluderer dagforplejning) Side 14 I Kurser Forår 2010 Side 15 I Kurser Forår 2010

9 Kurser Forår 2010 I 2-dages kurser Kurser Forår 2010 I 2-dages kurser Værktøjskursus for nye medarbejdere Dette kursus henvender sig til medarbejdere, der gerne vil have en kort indføring i grundlæggende viden og værktøjer inden for områderne: Det kan nytte pædagogik, neuropædagogik, kognitive metoder og konflikthåndtering. Ledelse af personale ramt af vanskeligt pårørendesamarbejde Har du ledelsesansvar? Og kunne du tænke dig at få styrket dine evner inden for forskellige kommunikationsog reaktionsformer? Så er dette kurset for dig. Som ny medarbejder kan man ofte stå i situationer, hvor man oplever, at brugerne reagerer uforudsigeligt og måske uforståeligt. Kurset vil give deltagerne grundlæggende viden, færdigheder og værktøjer inden for nogle af de pædagogiske retninger, der anvendes i arbejdet med udviklingshæmmede og senhjerneskadede med udadreagerende/ selvskadende adfærd. Neuropædagogik Det kan nytte pædagogik Kognitive metoder Konflikthåndtering Psykolog Gaia Inge Nedergaard har mere end 20 års erfaring som klinisk psykolog. Hun har de sidste 10 år udelukkende arbejdet inden for børneog voksenhandicapområdet med udviklingshæmmede og senhjerneskadede som supervisor, underviser og coach for medarbejdere og ledere. Nye medarbejdere, der arbejder inden for det pædagogiske felt med mennesker med problemskabende adfærd april i Horsens (tilmelding senest 9. marts) Første kursusdag varer fra kl , mens anden kursusdag varer fra kl ,- (prisen inkluderer dagsforplejning) I sager om vanskelige eksterne samarbejdsrelationer til pårørende eller andre professionelle synes mellemlederen at have særligt ansvar. Et ansvar for både at skulle styrke personalegruppens klarhed på opgaverne og for at skulle støtte den enkelte medarbejder, der føler sig personligt ramt. På dette kursus arbejdes der med redskaber til håndtering og styring af disse personalegrupper. På kurset vil vi fordybe os i håndtering af de typiske kommunikationsog reaktionsformer, der udspringer af lidelser som personlighedsforstyrrelser eller frontallapsskader, chok og traumer, herunder depression eller udbrændthed, skyld, skam og frygt. Fokus på dagene vil være vidensformidling om: Nervesystemet med fokus på det autonome nervesystem Parallelprocesser og den sekundære traumatisering, der sker i personalegruppen (overindvolvering/underindvolvering) Vidensdeling blandt deltagerne/supervison på konkrete sager Værktøjsformidling, kommunikationsmodeller og handlestrategier Kurset henvender sig til mellem-, afdelings-, og gruppeledere juni i Roskilde (tilmelding senest 22. april) Første kursusdag varer fra kl , mens anden kursusdag varer fra kl ,- (prisen inkluderer dagforplejning) Psykolog John Zeuthen har arbejdet som psykologisk konsulent siden Han arbejder inden for normal-, handicap-, og psykiatriområdet og afholder kurser inden for handicap og psykiatriområdet. Side 16 I Kurser Forår 2010 Side 17 I Kurser Forår 2010

10 Foto Scandic Bygholm Park, Horsens Praktiske informationer Priser: 1-dags kurser koster 1.450,- (prisen inkluderer dagforplejning) 2-dages kurser koster 2.750,- (prisen inkluderer dagforplejning) Kurset Research Light koster 4.150,- (prisen inkluderer dagforplejning og konsulentbistand til projekterne i perioden mellem de to undervisningsdage) Kurserne i Horsens holdes på Scandic Bygholm Park Schüttesvej Horsens Tlf Find information om tidspunkter ved beskrivelsen af de enkelte kurser. Foto Scandic Roskilde Kurserne i Roskilde holdes på Scandic Roskilde Søndre Ringvej Roskilde Tlf Tilmelding: Senest seks uger før kursusstart på tilmeldingsblanketten på eller på tlf Afbud: Tilmelding er bindende, men ved afbud senest seks uger før kursusstart opkræves kursusgebyret ikke. Vidensteamet forbeholder sig ret til at aflyse kurser med for få tilmeldinger. Antal deltagere: Der er plads til max. 25 deltagere på vore normale kurser. Dog max. 20 deltagere på kurset Research Light (og her anbefales det, at der deltager minimum to personer fra samme arbejdsplads). Læs mere: På kan du læse uddybende beskrivelser af alle vores kurser. Her kan du også finde artikler og anden faglitteratur, og du kan bestille et gratis abonnement på tidsskriftet VidensTema.

11

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Når tilknytningen svigter! 1

Når tilknytningen svigter! 1 1 Når tilknytningen svigter! 1 Mennesker i alle aldre synes at være mest lykkelige og bedst i stand til at udvikle deres talenter, når de lever i den trygge forvisning om, at de har en eller flere personer

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Konflikthåndtering uden konfrontation

Konflikthåndtering uden konfrontation Konflikthåndtering uden konfrontation - en rogivende tilgang Bo Hejlskov Elvén Autoriseret psykolog Konflikter Konflikter handler tit om løsningers vekselspil - Jeg har ett problem som jeg løser - Min

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

UDDANNELSESKARRUSELLEN PROGRAM PROGRAM 2013-2014. Udadreagerende adfærd 2013-2014

UDDANNELSESKARRUSELLEN PROGRAM PROGRAM 2013-2014. Udadreagerende adfærd 2013-2014 Neuropædagogikken beskæftiger sig dels med hvordan viden om hjernen og mentale processer kan berige vores viden om læring, dels hvordan man konkret kan hjælpe den svage elev, børn og unge med indlæringsvanskeligheder

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

Vejle 21. Movember 2013

Vejle 21. Movember 2013 HÅNDTERING AF PROBLEMSKABENDE ADFÆRD LOS Vejle 21. Movember 2013 Leif Grieffelde Psykolog Bo Hejlskov Elvén & PsykologCompagniet Low- arousal Vlgang Hvad forstår vi ved problemskabende adfærd? Hvad er

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til?

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til? Nyhedsbrev Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til? Rådgivning og konsultation Supervision og undervisning Faglig inspiration og udvikling Oplysning om amternes specialrådgivningsindsats Oplysning om den nyeste

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd Kom godt ud af det - om håndtering af problemskabende adfærd Af aut. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, PsykologCompagniet, pædagogisk vejleder Hanne Veje, StøtteCompagniet og autismekonsulent Hanne Stolt,

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr.8, forår 2007, 5.

Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr.8, forår 2007, 5. Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr.8, forår 2007, 5. årgang Nyhedsbrev Vidensteamet vedrørende psykisk handicappede

Læs mere

Kursuskatalog. Interne kurser Gelerts gård

Kursuskatalog. Interne kurser Gelerts gård Kursuskatalog Interne kurser Gelerts gård Dette katalog indeholder beskrivelsen af de kurser pædagoger, terapeuter, assistenter og PAU etc. skal gennemgå som basis for at arbejde på Gelerts gård. Kataloget

Læs mere

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst Det handler om angst Børn og unge med angst - tirsdag d. 20 august kl. 19.00* Angstlidelser hos børn og unge er udbredte og udgør et seriøst problem. Er du forældre til et barn/en ung med angst, kan du

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

HÅNDTERING AF UDFORDRENDE SYMPTOMER

HÅNDTERING AF UDFORDRENDE SYMPTOMER Eksempler fra hverdagen HÅNDTERING AF UDFORDRENDE SYMPTOMER VED AUT. PSYKOLOG KIM OSKAR CARLSEN You did then what you knew how to do and when you knew better you did better Maya Angelou, poet HVAD DER

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Apopleksi og neuropædagogik Scandic Bygholm Park Horsens d. 12.oktober 2011. Menneskesyn. Menneskesyn

Apopleksi og neuropædagogik Scandic Bygholm Park Horsens d. 12.oktober 2011. Menneskesyn. Menneskesyn Apopleksi og neuropædagogik Scandic Bygholm Park Horsens d. 12.oktober 2011 Videncenter for Handicap og Socialpsykiatri & ÆldreForum Bente Juul, neuropædagog, PD psyk. Susanne Bommelund, fysioterapeut,

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013 psykisk sårbare unge, både viden og værktøjer til at løfte denne vigtige, men også udfordrende opgave. I oplægget vil Bjarke M. Jensen præsentere et udvalg af metoder og værktøjer, som kan inspirere lærer,

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4 Nyhedsbrev Pilotprojekt med Københavns Universitet Vi deltager aktuelt i et projekt med Ministeriet for børn og unge og Københavns universitet. Det er et pilotprojekt med unge med Aspergers syndrom, som

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER Demetrious Haracopos Center for Autisme Håndtering af problemadfærd og ledsagende af forstyrrelser Hos mennesker med autisme, ADHD og andre psykiske lidelser Af

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE - CAS 1

PRAKTIKBESKRIVELSE - CAS 1 PRAKTIKBESKRIVELSE - CAS 1 Praktikbeskrivelsen består af følgende: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode - Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Apopleksi og neuropædagogik Scandic Hotel Odense d. 3.oktober 2011 Videncenter for Handicap og Socialpsykiatri & ÆldreForum

Apopleksi og neuropædagogik Scandic Hotel Odense d. 3.oktober 2011 Videncenter for Handicap og Socialpsykiatri & ÆldreForum Apopleksi og neuropædagogik Scandic Hotel Odense d. 3.oktober 2011 Videncenter for Handicap og Socialpsykiatri & ÆldreForum Bente Juul, neuropædagog, PD psyk. Susanne Bommelund, fysioterapeut, SD formidling

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere