Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger"

Transkript

1 Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau. Tilsynet konkluderer, at Arendalsvej er veldrevet med fokus på den brugeroplevede kvalitet. Det er tilsynets konklusion, at medarbejderne arbejder med fokus på at yde borgerne hjælp og støtte i det omfang, de har brug for. Tilsynet vurderer, at der i stor grad mangler dokumentation for, hvordan der arbejdes med mål og metoder for det pædagogiske arbejde, blandt andet i forhold til beboernes individuelle handleplaner, men at der er igangsat tiltag, som sikrer dokumentation af borgerens krav på hjælp og støtte. Det er endvidere tilsynets vurdering, at det psykiske arbejdsmiljø er under pres, primært på grund af én bestemt beboers udadreagerende adfærd. Tilsynet er bekendt med, at der er tilkøbt ydelser udefra i form af supervision, psykologhjælp og konsulentbistand fra VISO. Det er tilsynets vurdering, at der på trods af dette, stadig er frustrationer blandt medarbejderne i forhold til dette. Tilsynet kan også konstatere, at Tilbudsportalen ikke er opdateret. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet indarbejder rutiner for bearbejdelser af episoder med den konkrete borger samt skaber et forum, hvor det sikres, at medarbejderne får mulighed for at tale om episoderne. Tilsynet anbefaler også, at et punkt omkring psykisk arbejdsmiljø genindføres som et fast punkt på personalemøderne i den konkrete afdeling. Tilsynet anbefaler, at det i Handicap- og Psykiatriafdelingen afklares, hvem der står for at opdatere Tilbudsportalen, således at oplysninger om tilbuddet fremstår korrekte og opdateret. Vesterbo Antal pladser:

2 Sent udviklede og udviklingshæmmede unge borgere med forskelligartede problemstillinger. Tilsynet konkluderer, at Vesterbo er et tilbud, der med ny leder, ansat den 1. august 2013, har et tiltrængt fokus rettet mod at skabe en tydelig struktur for det pædagogiske arbejde ved tilbuddet. Tilsynet har ikke fundet forhold, der har givet anledning til anbefalinger. Tulipanvej Antal pladser: 19 Voksne udviklingshæmmede. Det er tilsynets konklusion, at Tulipanvej er et veldrevet tilbud, hvor der er fokus på den brugeroplevede kvalitet og på at skabe de bedste rammer for målgruppen. De pårørende, som de tilsynsførende har talt med, er meget tilfredse med det tilbud, som deres barn/pårørende modtager og også beboerne selv ytrer, at de er glade for botilbuddet. Tilsynet konstaterer, at Tilbudsportalen ikke er opdateret. Tilsynet anbefaler, at det afklares, hvem der står for at opdatere tilbudsportalen, således at oplysninger om tilbuddet fremstår korrekte og opdaterede. Solbakkevej Antal pladser: 24 Voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det er tilsynets konklusion, at tilbuddet arbejder på at skabe de bedste betingelser for en målgruppe, der har store udfordringer på grund af deres fysiske og psykiske handicaps. Det er også tilsynets vurdering, at medarbejderne har et godt kendskab til beboerne og til deres behov for hjælp og støtte. 2

3 Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at øge skrifteligheden, når det handler om at beskrive daglige observationer vedrørende beboerne, så dokumentationen af det pædagogiske arbejde bliver fyldestgørende. Det er også tilsynets anbefaling, at det afklares, hvem der står for at opdatere Tilbudsportalen, således at oplysninger om tilbuddet fremstår korrekte og opdateret. Bakkehuset Antal pladser: 16 Specialtilbud til voksne udviklingshæmmede med særlige behov for pleje og omsorg. Tilsynets vurdering er, at Bakkehuset i meget stort omfang lever op til de intentioner, der beskrives ved tilbuddet og at der er et stort sammenfald mellem det, som der gives udtryk for, at Bakkehuset gerne vil opnå og det der reelt opnås med beboerne. Det er de tilsynsførendes vurdering, at medarbejderne har et godt kendskab til såvel den enkelte beboer som til gruppen og til deres behov for hjælp og støtte. Endvidere er det vurderingen, at medarbejdernes ressourcer tilrettelægges konstruktivt i forhold til de opgaver, som der er med beboerne. Det er tilsynets vurdering, at Bakkehuset fortsat har brug for at arbejde med skriftligheden, så der sker en yderligere udvikling i måden, hvorledes det daglige pædagogiske arbejde med beboerne beskrives, således at mål og metoder bliver tydeligere og konkrete. Det er også tilsynets vurdering, at de pårørende er tilfredse med det tilbud som deres børn eller pårørende får ved Bakkehuset. Tilsynet anbefaler, at det afklares, hvem der står for at opdatere Tilbudsportalen, såeldes at oplysningerne om tilbuddet fremstår korrekte og opdaterede. Horsensvej Antal pladser: 9 Voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Det er tilsynets konklusion, at der ved Botilbuddet Horsensvej er fokus på at skabe de bedste rammer for gruppen af voksne, der bor ved tilbuddet. Det er tilsynets konklusion, at der er overensstemmelse mellem stedets målsætning for den pædagogiske praksis, deres 3

4 menneskesyn og den praksis, som observeres ved tilsynet. Det er de tilsynsførendes vurdering, at afdelingslederen arbejder konstruktivt med at udvikle en kultur ved tilbuddet, hvor fagligheden opprioriteres og at der er sket en faglig udvikling blandt medarbejderne. Det er også de tilsynsførendes vurdering, at der er et stort fokus på, at botilbuddet bebos af borgere med senhjerneskade og med psykiatriske problematikker og de faglige udfordringer som dette stiller til medarbejderne. Endvidere vurderer tilsynet, at medarbejderne har et godt kendskab til såvel den enkelte beboer som til gruppen og deres individuelle behov for hjælp og støtte. Tilsynet har ikke fundet forhold, der har givet anledning til anbefalinger. Klosterhaven Antal pladser: 12 Voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Tilsynet konkluderer, at Klosterhaven er et tilbud, hvor beboerne får dækket deres behov for hjælp og støtte ud fra et jævnt grundlag og at der ved tilbuddet er fagligt uddannet medarbejdere ansat. Det er endvidere tilsynets vurdering, at den faglige viden som medarbejderne besidder ikke udfoldes, hverken af medarbejderne selv eller som krav fra ledelsen ved tilbuddet. Det er tilsynets vurdering, at der i medarbejdergruppen er brug for en synlig ledelse, som kan skabe retning og struktur for den støtte og hjælp, der ydes til borgerne. Det er de tilsynsførendes vurdering, at der ved Klosterhaven er brug for et kulturskifte, hvilket vil sige, at der er behov for, at der arbejdes med at bygge nye rutiner op for, hvad der forstås ved pædagogisk arbejde samt at der skabes retningslinjer for, hvad borgerne kan forvente, når de bor ved Klosterhaven. Ved dokumentgennemgang finder de tilsynsførende, at de skriftlige handleplaner, som udarbejdes ved tilbuddet, ikke er opdaterede. Der er for de fleste beboere sidst udarbejdet handleplaner i Der findes ikke dokumentation for, at der løbende evalueres på handleplanerne. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes interne retningslinjer for pårørendesamarbejdet, så de pårørende ved, hvad de kan forvente af samarbejdet. Endvidere er det tilsynets anbefaling, at beboerne får revideret deres handleplaner jævnligere end det er tilfældet. 4

5 Fyrrevænget Antal pladser: 6 Voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne hovedsageligt med udad reagerende adfærd. Det er tilsynets konklusion, at der ved Fyrrevænget arbejdes på at skabe de bedste rammer og betingelser for en målgruppe, der har store udfordringer på grund af deres fysiske og psykiske handicaps. Det er de tilsynsførendes vurdering, at implementering af Den Danske Kvalitetsmodel er mangelfuld, men at der er en proces i gang med implementering af Den Danske Kvalitetsmodel. Tilsynet anbefaler, at det afklares, hvem der står for at opdatere Tilbudsportalen, således at oplysninger om tilbuddet fremstår korrekte og opdateret. Multihuset Antal pladser: 10 Voksne udviklingshæmmede, voksne med hjerneskader, dobbelt diagnoser og tidligt skadede. Tilsynet vurderer, at Multihuset er et veldrevet tilbud, der har fokus på at skabe de bedste rammer og betingelser for målgruppen. Medarbejderne er rummelige og de er gode til at fokusere på muligheder i stedet for begrænsninger. Tilsynet anbefaler, at det afklares, hvem der står for at opdatere Tilbudsportalen, således at oplysninger om tilbuddet fremstår korrekte og opdateret. Privat opholdssted: Bofællesskabet Kernehuset Antal pladser: 12 5

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Strategi for det regionale socialområde

Strategi for det regionale socialområde Strategi for det regionale socialområde Indhold Strategi for Socialområdet... 4 1. Udviklingsområder for det regionale socialområde...5 2. Velfærdsteknologi og digitale løsninger...8 3. Sikring af kvalitet...10

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere