Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler"

Transkript

1 Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent

2 SOSU Nord Vodskov Tlf Revideret i november 2012 Side 2

3 Hvem er SOSU Nord? SOSU Nord er en af landets største social- og sundhedsskoler. Vi uddanner kompetente og kvalificerede medarbejdere til hele social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor. SOSU-uddannelserne er erhvervsuddannelser, som lægger vægt på en tæt sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og det praktiske arbejde. Det praktiske arbejde foregår på sygehuse, i ældreplejen, psykiatrien, boenheder, dag- og fritidstilbud samt i private servicevirksomheder m.v. SOSU Nord udbyder følgende uddannelser: Grundforløb (GF) Social- og sundhedshjælper (SSH) trin 1 Social- og sundhedsassistent (SSA) trin 2 Pædagogisk assistent (PAU) Kurser og efter- og videreuddannelse indenfor følgende områder: Socialpsykiatri og fysisk / psykisk handicap Pædagogisk arbejde med børn og unge Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Patientrelateret service på sygehusene Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Ambulancebehandler / det præhospitale område Akademiuddannelse i sundhedspraksis SOSU Nord er de senere år vokset til at være en virksomhed med mere end 200 medarbejdere. Væksten har betydet, at vi nu udbyder uddannelserne hele syv steder i region Nordjylland. Desuden har vi også omorganiseret internt på SOSU Nord. Formålet med denne brochure er derfor at give dig, som samarbejdspartner, et overblik over SOSU Nord og vores organisering. Side 3

4 SOSU Nords organisationsdiagram Direktør Lars Jakobsen Kursus- og Udviklingschef Lene Kvist Vicedirektør Anja Viegh Jørgensen HR - Chef Karina Nygaard Uddannelseskonsulenter Kursus- og UdviklingsCenter Uddannelsesleder Helle M. Laulund Elevoptag Planlægning & Analyse Økonomichef Mette Lyng Ledelsessekretariat IT PR/markedsføring IT-systemkoordinator Personaleforhold Information Indkøb Økonomi Aalborg / Jammerbugt Afdelingsleder Per Stig Andersen Uddannelsesleder Helle Magh Aalborg / Himmerland Afdelingsleder Mette Thoft Mikkelsen Uddannelsesleder Jakob Linberg Jensen Vendsyssel Afdelingsleder Gitte Hundstrup Aalborg (PAU) Afdelingsleder Jan K. Bertelsen Side 4

5 Direktion og ledelsessekretariat SOSU Nords direktion holder til på Viren 15 i Vodskov. Til direktionen hører et ledelsessekretariat, som består af følgende funktioner: IT Økonomi og regnskab IT-systemkoordinator PR / markedsføring Administration af optagelse af elever Analyse / planlægning Personaleforhold Information Indkøb Økonomi Praktik- og uddannelsesrådgivning (PUR) SOSU Nords Praktik- og uddannelsesrådgivning er en central enhed, som består af 6 udviklingskonsulenter. Deres opgave er at vejlede både internt og eksternt om SOSU Nords uddannelsesmuligheder. Bl.a. uddannelsernes indhold og mulighederne for praktik på de enkelte uddannelser. Praktik- og uddannelsesrådgivning deltager også i både interne og eksterne udviklingsopgaver. Side 5

6 Erhvervsuddannelsernes organisering - afdelingsvis (GF, SSH, SSA og PAU) Vicedirektør Afdelingsleder Uddannelsesleder Elevadministration Planlægningskoordinator Service Kantine Rengøring Pedel IT-systemsuperbrugere Bibliotek Underviserteam Teamkoordinator Kontaktlærer/faglærer Mentor Læsevejleder Side 6

7 Afdelingsledelsen Afdelingen Aalborg / Jammerbugt - Afdelingsleder Per Stig Andersen - Uddannelsesleder Helle Magh Afdelingen holder til i Vodskov og udbyder følgende uddannelser: Grundforløb (GF) Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) Afdelingen dækker primært dette geografiske område: Aalborg Kommune (nord, vest, centrum), Jammerbugt Kommune og Brønderslev Kommune. Afdelingen Aalborg / Himmerland - Afdelingsleder Mette Thoft Mikkelsen - Uddannelsesleder Jakob Lindberg Jensen Afdelingen holder til i Svenstrup og udbyder følgende uddannelser: Grundforløb (GF) - udbydes også i Hobro og Aars, hvis der er nok tilmeldinger Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) Afdelingen dækker primært dette geografiske område: Aalborg Kommune (sydvest, øst, centrum), Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Vesthimmerland Kommune. Side 7

8 Afdelingen Vendsyssel - Afdelingsleder Gitte Hundstrup Nielsen Afdelingen holder til i Hjørring og udbyder følgende uddannelser: Grundforløb (GF) - udbydes også i Frederikshavn, hvis der er nok tilmeldinger Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) Afdelingen dækker primært dette geografiske område: Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Brønderslev Kommue og Læsø Kommune. Side 8

9 Afdelingen Østre Allé i Aalborg På Østre Allé har SOSU Nord to afdelinger: Kursus- og UdviklingsCenteret (KUC) og Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU). Kursus- og UdviklingsCenteret - Kursus- og udviklingschef Lene Kvist - Uddannelsesleder Helle M. Laulund Kursus- og Udviklingscentret tilbyder Efteruddannelse til medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område Akademiuddannelse i sundhedspraksis Uddannelse som ambulancebehandler Konsulentbistand til uddannelsesplanlægning, udvikling af kompetencestrategier og tilrettelæggelse af jobrotation Gennemførelse af individuelt tilpassede uddannelsesforløb, temadage m.v. Der er tilknyttet otte uddannelseskonsulenter til KUC, som rådgiver om efteruddannelser, uddannelsesplanlægning og jobrotation. Pædagogisk Assistentuddannelse - Afdelingsleder Jan K. Bertelsen Afdelingen dækkert primært dette geografiske område - kommunerne: Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Aalborg, Mariagerfjord, Vesthimmerland, Rebild og Læsø. Side 9

10 Side 10

11 Funktioner i en afdeling Elevadministrationen Varetager administrative opgaver vedr. eleverne på uddannelserne. Planlægningskoordinator Varetager administrative opgaver vedr. planlægning af undervisningen. IT-systemsuperbrugere Sikrer at anvendelsen af elevplaner er optimal - både på skolen og i samarbejdet med praktikken. På den måde udnyttes systemet bedst muligt i forhold til elevernes gennemførelse af uddannelserne. Service Kantine, rengøring og pedel. Underviserteams - består af følgende: Teamkoordinatoren En teamkoordinator er bindeled mellem teamet og afdelings- eller uddannelseslederen. Der er fokus på den koordinerende rolle samt at give afdelingsledelsen et kvalificeret grundlag for beslutninger inden for planlægning, kvalitet og evaluering. Kontaktlæreren - den faglige vejleder En kontaktlærer er den person, som er tættest på eleven. Grundlaget er loven om erhvervsuddannelser. Den lægger vægt på individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb, udarbejdelse af personlige uddannelsesplaner og udvikling af elevernes faglige og personlige kompetencer. Formålet med kontaktlærerfunktionen er derfor: - At eleven modtager individuel støtte og vejledning til at udvikle og opnå faglige og personlige kompetencer. - At mindske frafald via øget fokus på den enkelte elevs særlige behov for vejledning og støtte. Side 11

12 Faglæreren En faglærer sikrer, at eleven opnår størst mulig faglighed. Bl.a. ved at planlægge målrettet undervisning, så den er relevant for den enkelte elev. Samtidig sikrer faglæren, at eleven deltager i undervisningen og afleverer sine opgaver. Læsevejlederen Læse- og skrivevejledning er et tilbud til elever, som har problemer med at læse eller skrive, og som gør det svært at gennemføre uddannelsen. SOSU Nord har læsevejledere på alle skolens afdelinger. Læsevejlederne arbejder både med hele klassen og med den enkelte elev. Mentoren En mentor sikrer at eleven får et uddannelsesforløb præget af kvalitet, tryghed og nærvær. Gennem støtte, rådgivning og vejledning hjælper mentoren eleven med at løse eller lette det, som evt. blokerer for gennemførelse af uddannelsen. Mentoren har fokus på den enkelte elevs sociale og personlige situation. Side 12

13 Kursus- og UdviklingsCentret (KUC) Kursus- og udviklingschef Uddannelseskonsulenter Praktik- og uddannelsesrådgivning Uddannelsesleder Økonomi, budget og regnskab Kursist- og studieadministration Flexer / tidsregning Undervisning/Undervisere Kursistservice, skranke, materialer, logistik i f.m. undervisning Opsøgende virksomhedsarbejde Markedsføring Vejledning og IKV/GVU Læsevejledning Service, kantine, bygninger Side 13

14 KUC udbyder følgende Enkeltfag fra social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse udbudt som åben uddannelse. Social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse tilrettelagt som grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Akademiuddannelse i sundhedspraksis, som er en videregående voksenuddannelse. Arbejdsmarkedsuddannelser indenfor følgende områder: Socialpsykiatri og fysisk / psykisk handicap Pædagogisk arbejde med børn og unge Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Patientrelateret service på sygehusene Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Uddannelse som ambulancebehandler Side 14

15 Funktioner på KUC Information Uddannelseskonsulenterne Varetager opsøgende arbejde samt råd og vejledning til offentlige og private virksomheder vedr. efteruddannelse for ansatte. Deltager i arbejdet i VEU-center Nord samt VEU-center Aalborg-Himmerland. Udvikler og planlægger uddannelsesforløb i forhold til virksomhedernes behov for kompetenceudvikling - bl.a. forløb med jobrotation. Kursist- og studieadministrationen Varetager administration af kurser og efteruddannelse - bl.a. AMU, åben uddannelse og akademiuddannelserne. Vejleder i forhold til brugen af Informations- og kvalitetskoordinatorer Sikrer formidling af Kursus- og Udviklingscentrets servicetilbud og uddannelser. Tilrettelægger opsøgende virksomhedsbesøg, og udvikler kvalitet og procedurer. Læsevejleder Varetager screening af basale færdigheder for deltagere i vores arbejdsmarkedsuddannelser og underviser i FVU-læsning m.v. Økonomi, budget og regnskab Service Kantine, rengøring og pedel. Side 15

16 SOSU Nord Aalborg/Jammerbugt Storemosevej Vodskov SOSU Nord Vendsyssel Hedevold Hjørring SOSU Nord Vendsyssel Kirkegade Frederikshavn SOSU Nord Aalborg/Himmerland Jellingvej Svenstrup SOSU Nord Aalborg/Himmerland Kirketoften Hobro SOSU Nord Aalborg/Himmerland Østre Boulevard Aars SOSU Nord Aalborg Østre Alle Aalborg Sundhed - Omsorg - Pædagogik SOSU Nord Tlf November 2012

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.:

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F. udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 16 TILBUD TIL ELEVER... 20 AKTUELLE EMNER... 26

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 16 TILBUD TIL ELEVER... 20 AKTUELLE EMNER... 26 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 7 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 10 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

[INDHOLDSFORTEGNELSE]

[INDHOLDSFORTEGNELSE] Muligheder og barrierer for social- og sundhedsassistenters efter- og videreuddannelse og praktisering af kompetencer i det regionale, psykiatriske sundhedsvæsen - delprojekt 1. April 2011 [INDHOLDSFORTEGNELSE]

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest Pædagogisk Forum for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2009 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.0 r i Hospitalsenheden Vest...4 2.1 Social- og sundhedsuddannelsen,

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere