fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE"

Transkript

1 fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011

2 Sådan bruger du lønmagasinet Lønningerne er justeret ekstraordinært På grund af en forventet negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010 er der mellem KTO og Danske Regioner aftalt en ekstraordinær justering af OK-08-resultatet. Det betyder at de hidtil udsendte lønsatser pr. 1. april 2010 ikke længere er gældende. Den oprindeligt aftalte regulering af satserne på 0,32 % pr. bliver ikke udbetalt. Lønsatserne i dette lønmagasin bygger på de nye forudsætninger. Til gengæld vil lønnen ikke blive nedjusteret pr Det er aftalt, at en eventuel negativ regulering vil indgå i forhandlingerne i foråret Lønmagasinets satser vil derfor holde resten af aftaleperioden frem til OK-11. Lønninger og lønsatser er forskellige afhængigt af, om du er ansat i en kommune eller i en region, derfor er det vigtigt, at du slår din løn op i den rigtige del af dette lønmagasin. Når du skal finde din løn, skal du først slå op i den sektoropdelte oversigt over de enkelte stillingers lønniveau. Lønniveauet er udtrykt som en grundløn bestående af et løntrin. Der kan herudover være tale om centralt aftalt kvalifikationsløn, hvis du opfylder det anciennitetskrav/ uddannelseskrav, der er knyttet til bestemmelsen. Anciennitetskravet/uddannelseskravet fremgår, hvor der er aftalt sådanne vilkår. Hvis der lokalt er aftalt yderligere løntrin, lægges disse oveni kvalifikationslønnen. For nogle faggrupper er der aftalt en garantiløn. Garantiløn betyder, at du er sikret den garanterede løn i form af et garantilønstillæg, hvis du opfylder det anciennitetskrav, der er knyttet til bestemmelsen. Anciennitetskravet fremgår, hvor der er aftalt sådanne vilkår. Garantilønsbestemmelsen træder kun i kraft, hvis du ikke har opnået lokalt aftalt løn, der sammen med grundlønnen mindst svarer til garantilønnen. I en række tilfælde er der knyttet et funktionslønstillæg til stillingen. Funktionslønnen kan være givet som løntrin eller som et reguleret tillæg. I den sektoropdelte oversigt er der en særlig liste, der viser de centralt aftalte funktionslønstillæg. Alle tillæg, der er markeret med en * i dette lønmagasin, er regulerede tillæg, som er angivet i tillæggets værdi den For at finde den aktuelle værdi af tillægget skal du slå op i tabellen over hyppigt anvendte særlige tillæg, som du finder på side 9. Når du skal finde dig selv i dette lønmagasin, skal du tjekke følgende; 1) Hvad er grundlønnen? 2) Er der tale om centralt aftalt kvalifikationsløn, så er det den, der gælder, hvis du opfylder anciennitetskravet/uddannelseskravet. 3) Kontroller, om der er knyttet et centralt aftalt funktionslønstillæg til stillingen. 4) Læg lokalt aftalte løntrin eller tillæg til. Når du nu lægger det hele sammen, har du en løn, der er udtrykt som et løntrin, eller et løntrin og et eller flere særlige tillæg. Du skal nu afgøre, hvilken løngruppe du tilhører. Løngruppen afhænger af, hvilken kommune din arbejdsplads ligger i. Du finder kommunen i oversigten Løngrupper på den blå side 21. For en fuldtidsansat findes lønnen som direkte opslag i den relevante løngruppe i tabellerne. Løntrin kan findes som månedsløn eller timeløn pr.. Særlige tillæg finder du i tabellen over hyppigt anvendte særlige tillæg på den blå side 20. Hvis du ikke kan finde et lokalt aftalt særligt tillæg i oversigten, kan du regne tillæggets aktuelle værdi ud, hvis du kender tillæggets værdi pr Tillæggets værdi findes ved at gange tillægget ( ) med 1, ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Hvis du er deltidsansat Hvis du er deltidsansat, finder du din løn på samme måde som anført ovenfor. Men da alle lønsatser og særlige tillæg er angivet som lønnen ved fuldtidsarbejde, skal lønnen omregnes fra fuldtid til deltid. Det gør du ved at dividere fuldtidslønsatserne med 37 og gange dem med dit ugentlige timetal. 2 fag og arbejde april 2010

3 Social- og Sundhedssektoren Social- og sundhedshjælpere Grundløn Løntrin 18 Kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 19 Kvalifikationsløn efter 11 år Løntrin 25 Pensionsprocent efter endt uddannelse 12,6% Social- og sundhedsassistenter Grundløn Løntrin 21 Kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 22 Kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 27 Pr. : slutlønstillæg kr * Pensionsprocent efter endt uddannelse 12,6% Plejehjemsassistenter Grundløn Løntrin 21 Kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 22 Kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 27 Pensionsprocent efter endt uddannelse 12,6% Plejere Grundløn Løntrin 21 Kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 22 Kvalifikationsløn efter 14 år Løntrin 27 Pensionsprocent efter endt uddannelse 12,6% Ledende beskæftigelsesvejledere Grundløn Løntrin 28 Pensionsprocent 12,6% Afdelingsledere på plejehjem og på sygehuse Grundløn Løntrin 32 Pensionsprocent 12,6% Social- og sundhedspersonale, der ikke har en social- og sundhedsfaglig uddannelse Grundløn Løntrin 11 Kvalifikationsløn efter 3 år Løntrin 12 Pensionsprocent 21 år + 1 års beskæftigelse 12,6% Sygehjælpere og beskæftigelsesvejledere Løntrinsforløb med primært 2-årige løntrin trin 21 er 1-årigt 16, 17, 18, 20, 21 (1-årigt), 22, 23, 24, 25, 26 + kr * Pensionsprocent 12,6% * Efter 2 års lønanciennitetsgivende beskæftigelse på løntrin 26 ydes et årligt pensionsgivende tillæg på kr (31/ niveau) For sygehjælpere og beskæftigelsesvejledere foretages et fradrag på 2 år af den erhvervede lønanciennitet pr Plejehjemsassistenter og social- og sundhedsassistenter, der pr var ansat som 1. assistenter ved plejehjem eller som aften-/natassistenter eller som aften-/nat social- og sundheds assistenter 1. assistenter Løntrinsforløb med 2-årige løntrin 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30 Aften-/natassistenter Indtil 59 pladser løntrinsforløb med 2-årige løntrin 23, 24, 25, 26, 27, 28 og pladser løntrinsforløb med 2-årige løntrin 26, 27, 28, 29 og pladser og derover løntrinsforløb med 2-årige løntrin 29, 30, 31, 32 og 33 Pensionsprocent 12,6% Plejere, der pr var ansat som plejeassistenter Løntrinsforløb med 2-årige løntrin 26, 27, 28, 29 og 30 Pensionsprocent 12,6% Sygehusportører Aspiranttiden indgår ved beregningen af, hvornår betingelserne for at opnå garantiløn er opfyldt Grundløn Løntrin 15 + kr * Garantiløn efter 3 år Løntrin 17 + kr * Garantiløn efter 10 år Løntrin 23 + kr * Pensionsprocent 13,4% Sygehusportører, der er knyttet til lukkede sikrede afdelinger, samt Sikringsanstalten, Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland eller der fungerer som assistenter ved røntgen-, operations- og dialyseafdelinger Grundløn Løntrin 16 + kr * Garantiløn efter 3 år Løntrin 18 + kr * Garantiløn efter 10 år Løntrin 24 + kr * Pensionsprocent 13,4% Sygehusportører, der er fuldtidsbeskæftiget ved sektionsarbejde Grundløn Løntrin 24 + kr * Garantiløn efter 3 år Løntrin 26 + kr * Garantiløn efter 10 år Løntrin 32 + kr * Pensionsprocent 13,4% Aspiranter Grundløn Løntrin 13 fag og arbejde april

4 Ledende servicepersonale, Grundlønnen aftales lokalt inden for nedenstående interval Rengøringschefer med mindst 4 underordnede Løntrin kr * Rengøringschefer uden souscheffunktion og med færre end 120 underordnede Løntrin kr * 1. assistenter for vaskerichefer Løntrin kr * Souschefer og ledere af funktionsområder under chefportørens ledelsesområde Løntrin kr * Øvrige ledende stillinger Løntrin kr * Pensionsprocent 13,7% Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem Grundløn Løntrin 14 + kr * Kvalifikationsløn efter 8 år Løntrin 19 + kr * Kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 22 + kr * Pensionsprocent 21 år + 1 års beskæftigelse 12,5% Neurofysiologiassistenter Grundløn Løntrin 24 Kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 26 Kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 28 Pensionsprocent 16,1% Værkstedsområdet Værkstedsassistenter uden relevant faglig uddannelse Grundløn Løntrin 21 + kr * Kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 23 + kr * Pensionsprocent 13,5% Værkstedsassistenter med relevant faglig uddannelse/socialpædagog Grundløn Løntrin 26 + kr * Kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 29 + kr * Kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 31 + kr * Pensionsprocent 13,5% Institutionsledere (værksteder), souschefer/ stedfortrædere (værksteder) og værkstedsledere Grundløn Institutionsledere Løntrin 41 + kr eller 49 + kr * Souschef/stedfortrædere Løntrin 36 + kr eller 42 + kr * Værkstedsledere Løntrin 36 + kr * Pensionsprocent 14% Piccoloer og piccoliner ansat ved regionale institutioner 15-årige 43,7% af løntrin 11 inkl. eventuelt områdetillæg 16-årige 47,5% af løntrin 11 inkl. eventuelt områdetillæg 17-årige 58,9% af løntrin 11 inkl. eventuelt områdetillæg 18-årige og derover Løntrin 13 4 fag og arbejde april 2010

5 Funktionsløn, Social- og Sundhedssektoren Funktionsløn ydes ud over grundløn og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Funktion Personalegruppe Ansvarshavende i aften- og Social- og sundheds nattjeneste ved plejehjem personale kr * 1. assistent ved plejehjem Social- og sundhedspersonale kr * Demenskoordinator Social- og sundhedspersonale Skal aftales lokalt Praktikvejleder Social- og sundhedspersonale Skal aftales lokalt Mammografiassistenter Social- og sundhedsassistenter Skal aftales lokalt Ansatte tilknyttet lukkede Social- og sundhedssikrede afdelinger personale, bortset fra elever kr * Ansatte tilknyttet Social- og sundhedsretspsykiatriske afdelinger personale, bortset fra elever kr * Ansatte tilknyttet retspsykiatrien, Psykiatrien Region Sjælland (den tidligere Sikringsanstalt, Social- og sundheds- Amtshospitalet i personale, bortset Nykøbing Sjælland) fra elever kr * Decentralt tillæg for Sygehusportører, sektionsarbejde der ikke er fuldtidsbeskæftigede ved sektionsarbejde Skal aftales lokalt Undervisning og vejledning Neurofysiologiaf elever/studerende assistenter Skal aftales lokalt Ansatte, der varetager Neurofysiologiledelsesfunktioner assistenter Skal aftales lokalt * Alle tillæg er angivet i årlige beløb niveau Godtgørelse for tjenestedragt Månedslønnet social- og Tillæg pr. sundhedspersonale måned Ikke fri tjenestedragt og ikke fri vask kr. 265,41 Ikke fri tjenestedragt, men fri vask kr. 125,94 Kost- og Servicesektoren Fra garantiløn til kvalifikationsløn for ansatte før I forbindelse med OK08 blev det aftalt, at husassistenter, rengøringsassistenter og tilsynsassistenter skal overgå fra garantiløn til kvalifikationsløn fra Overgangen skal ske på følgende vilkår: Ansatte med under 2 års ansættelse pr : Når den ansatte opnår 2 års ansættelse omdefineres lønsammensætningen således, at garantilønnen for 2 års ansættelse ændres til et kvalifikationstillæg på 3 løntrin for rengørings - assistenter og husassistenter. 4 løntrin for tilsynsassistenter. Når den ansatte opnår 5 års ansættelse omdefineres lønsammensætningen igen således, at garantilønnen for 5 års ansættelse ændres til et kvalifikationstillæg på 6 løntrin for husassistenter og rengøringsassistenter og 7 løntrin for tilsynsassistenter. Ansatte med mellem 2 og 5 års ansættelse pr : Pr omdefineres lønsammensætningen således, at garantilønnen for 2 års ansættelse ændres til et kvalifikationstillæg på 3 løntrin for rengøringsassistenter og husassistenter. 4 løntrin for tilsynsassistenter. Når den ansatte opnår 5 års ansættelse omdefineres lønsammensætningen igen således, at garantilønnen for 5 års ansættelse ændres til et kvalifikationstillæg på 6 løntrin for husassistenter og rengøringsassistenter og 7 løntrin for tilsynsassistenter. Ansatte med over 5 års ansættelse pr : Pr omdefineres lønsammensætningen således, at garantilønnen for 5 års ansættelse ændres til et kvalifikationstillæg på 6 løntrin for husassistenter og rengøringsassistenter og 7 løntrin for tilsynsassistenter. Principper for omdefinering af lønnen (gælder alle). 1. De aftalte lønstigninger pr skal slå fuldt ud igennem selv om lønsammensætningen ændres ved omdefineringen/omdefineringerne. 2. Der kan ikke ske lønnedgang i forbindelse med omdefinering. 3. Lokalt aftalte tillæg, aftalt før , som er aftalt til at indgå i garantilønnen, kan modregnes ved omdefinering. Lokalt aftalte tillæg, der er aftalt til at»flyde«ovenpå garantilønnen, kan ikke modregnes ved omdefinering. 4. Lokalt aftalte tillæg, aftalt efter , kan ikke modregnes ved omdefinering. 5. Tillæg, der ydes efter den lokale forhåndsaftale pr eller senere, kan ikke modregnes ved omdefinering. 6. Overgangstillæg kan ikke modregnes ved omdefinering. Midlertidigt pensionsgivende tillæg Til husassistenter og rengøringsassistenter: Ansatte med under 2 års erfaring (rekrutteringstillæg) kr * Ansatte med 2 års erfaring og derover (tillæg for effektiv rengøring) kr * Husassistenter og rengøringsassistenter ansat før grundløn Løntrin 13 garantiløn/kvalifikationsløn efter 2 år Løntrin 16 garantiløn/kvalifikationsløn efter 5 år Løntrin 19 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,55 % fag og arbejde april

6 Tilsynsassistenter ved rengøring ansat før grundløn Løntrin 15 garantiløn/kvalifikationsløn efter 2 år Løntrin 19 garantiløn/kvalifikationsløn efter 5 år Løntrin 22 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,55 % Kvalifikationsløn for ansatte efter Husassistenter og rengøringsassistenter ansat efter grundløn Løntrin 13 kvalifikationsløn efter 2 år Løntrin 16 kvalifikationsløn efter 5 år Løntrin 19 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,55 % Tilsynsassistenter ved rengøring ansat efter grundløn Løntrin 15 kvalifikationsløn efter 2 år Løntrin 19 kvalifikationsløn efter 5 år Løntrin 22 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,55 % Serviceassistenter ved sygehuse Fra garantiløn til kvalifikationsløn for ansatte før I forbindelse med OK08 blev det aftalt at serviceassistenter ved sygehuse skal overgå fra garantiløn til kvalifikationsløn fra Overgangen skal ske på følgende vilkår: Ansatte med under 3 års ansættelse pr : Når den ansatte opnår 3 års ansættelse omdefineres lønsammensætningen således, at garantilønnen for 3 års ansættelse ændres til et kvalifikationstillæg på 3 løntrin. Når den ansatte opnår 10 års ansættelse omdefineres lønsammensætningen igen således, at garantilønnen for 10 års ansættelse ændres til et kvalifikationstillæg på 10 løntrin. Ansatte med mellem 3 års og 10 års ansættelse pr : Pr omdefineres lønsammensætningen således, at garantilønnen for 3 års ansættelse ændres til et kvalifikationstillæg på 3 løntrin. Når den ansatte opnår 10 års ansættelse omdefineres lønsammensætningen igen således, at garantilønnen for 10 års ansættelse ændres til et kvalifikationstillæg på 10 løntrin. Ansatte med over 10 års ansættelse pr : Pr omdefineres lønsammensætningen således, at garantilønnen for 10 års ansættelse ændres til et kvalifikationstillæg på 10 løntrin. Principper for omdefinering af lønnen (gælder alle). 1. De aftalte lønstigninger pr skal slå fuldt ud igennem selv om lønsammensætningen ændres ved omdefineringen/omdefineringerne. 2. Der kan ikke ske lønnedgang i forbindelse med omdefinering. 3. Lokalt aftalte tillæg, aftalt før , som er aftalt til at indgå i garantilønnen, kan modregnes ved omdefinering. Lokalt aftalte tillæg, der er aftalt til at»flyde«ovenpå garantilønnen, kan ikke modregnes ved omdefinering. 4. Lokalt aftalte tillæg, aftalt efter , kan ikke modregnes ved omdefinering. 5. Tillæg, der ydes efter den lokale forhåndsaftale pr eller senere, kan ikke modregnes ved omdefinering. 6. Overgangstillæg kan ikke modregnes ved omdefinering. Serviceassistenter ved sygehuse ansat før grundløn Løntrin 14 garantiløn/kvalifikationsløn efter 3 år Løntrin 17 garantiløn/kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 24 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,85 % Serviceassistenter, der er fuldtidsbeskæftigede ved sektionsarbejde, ansat før grundløn Løntrin 23 garantiløn/kvalifikationsløn efter 3 år Løntrin 26 garantiløn/kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 33 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,85 % Serviceassistenter, der er knyttet til lukkede, sikrede afdelinger, samt serviceassistenter der fungerer som assistenter ved røntgen-, operations- og dialyseafdelinger, ansat før grundløn Løntrin 15 garantiløn/kvalifikationsløn efter 3 år Løntrin 18 garantiløn/kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 25 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,85 % Kvalifikationsløn for ansatte efter Serviceassistenter ved sygehuse ansat efter grundløn Løntrin 14 kvalifikationsløn efter 3 år Løntrin 17 kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 24 pensionsprocent efter gennemført basisudd. 12,85 % Serviceassistenter der er fuldtidsbeskæftigede ved sektionsarbejde ansat efter grundløn Løntrin 23 kvalifikationsløn efter 3 år Løntrin 26 kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 33 pensionsprocent efter gennemført basisudd. 12,85 % 6 fag og arbejde april 2010

7 Serviceassistenter, der er knyttet til lukkede, sikrede afdelinger, samt serviceassistenter der fungerer som assistenter ved røntgen-, operations- og dialyseafdelinger, ansat efter grundløn Løntrin 15 kvalifikationsløn efter 3 år Løntrin 18 kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 25 pensionsprocent efter gennemført basisudd. 12,85 % Servicemedarbejdere, der er under basisuddannelse til serviceassistenter grundløn Løntrin 13 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse Løntrin 7,69 % pensionsprocent 25 år og 4 års beskæftigelse 12,85 % Erhvervsuddannede serviceassistenter grundløn Løntrin 18 kvalifikationsløn efter 6 år Løntrin 22 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,55 % Ungarbejdere, timeløn Ungarbejdere fyldt 16 år, 66,4% af trin 12 gruppe 0 kr. 75,88 gruppe 1 kr. 77,05 gruppe 2 kr. 77,86 gruppe 3 kr. 79,03 gruppe 4 kr. 79,84 Ungarbejdere fyldt 17 år, 74% af trin 12 gruppe 0 kr. 84,56 gruppe 1 kr. 85,87 gruppe 2 kr. 86,77 gruppe 3 kr. 88,08 gruppe 4 kr. 88,98 Pædagogisk Sektor Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, døgninstitutioner og daginstitutioner mv. for personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne grundløn Løntrin 15 kvalifikationsløn efter 2 år Løntrin 18 kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 21 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,8 % Pædagogiske assistenter herunder omsorgs- og pædagogmedhjælpere med den pædagogiske grunduddannelse (PGU) grundløn Løntrin 21 kvalifikationsløn efter 2 år Løntrin 24 kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 27 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,8 % Teknik- og Servicesektoren Regionsbetjente Grundløn Løntrin 18 Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Regionsbetjentformænd Grundløn Løntrin 26 Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Stedfortrædende/assisterende skolebetjente Grundløn Løntrin 18 Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Skolebetjente Grundløn Løntrin 20 Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Pedeller ved ældreboliger, daghjem og dagcentre Grundløn Løntrin 18 Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Ejendomsserviceteknikere Grundløn Løntrin 22 fag og arbejde april

8 Elevlønninger EGU-elever i praktik, pr. md. kr ,35 Social- og Sundhedssektoren Voksenelever Løntrin 11 Social- og sundhedshjælperelever, pr. md. under 18 år kr ,35 18 år og derover kr ,45 Social- og sundhedsassistentelever, pr. md. under 18 år, 1. år kr ,13 under 18 år, 2. år kr ,72 18 år og derover, 1. år kr ,18 18 år og derover, 2. år kr ,75 Kost- og Servicesektoren Serviceassistentelever, pr. md. under 18 år, 1. år kr ,35 under 18 år, 2. år kr ,35 18 år og derover, 1. år kr ,55 18 år og derover, 2. år kr ,28 Pædagogisk Sektor Pædagogisk assistentelever (PAU), pr. md. under 18 år, 1. år kr ,25 under 18 år, 2. år kr ,25 18 år og derover, 1. år kr ,35 18 år og derover, 2. år kr ,87 Voksenelever Løntrin 15 Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) som GVU-forløb Uddannelsesløn i hele perioden løn pr. dag løn pr. uge gruppe 0 kr. 928,02 kr ,08 gruppe 1 kr. 944,01 kr ,05 gruppe 2 kr. 957,16 kr ,80 gruppe 3 kr. 977,42 kr ,09 gruppe 4 kr. 990,92 kr ,60 Pædagogstuderende, lønnet praktik, pr. md. 1. praktikperiode kr ,01 2. praktikperiode kr ,50 Voksenelever (elever der er fyldt 25 år) samt meritelever Løntrin 12 8 fag og arbejde april 2010

9 Hyppigt anvendte særlige tillæg Grundbeløb Aktuelt beløb pr. år pr. måned kr kr kr. 162,37 kr kr kr. 301,84 kr kr kr. 371,99 kr kr kr. 405,92 kr kr kr. 416,33 kr kr kr. 572,45 kr kr kr. 582,86 kr kr kr. 874,29 kr kr kr. 905,51 kr kr kr. 967,96 kr kr kr. 999,18 kr kr kr ,90 kr kr kr ,12 kr kr kr ,33 Note: Procentregulering 1, Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte særydelser er forskellige fra fagområde til faggruppe til faggruppe. Hvad der gælder for dig, fremgår af overenskomsten. Det kan enten stå direkte i overenskomsten eller overenskomsten kan henvise til en særlig arbejdstidsaftale, som indeholder de gældende regler og satser. Der kan lokalt aftales anderledes og andre regler, end de, der fremgår af overenskomsten eller arbejdstidsaftalen. Hvis du er i tvivl: Spørg din tillidsrepræsentant. De satser, der offentliggøres i dette lønmagasin, er ikke udtømmende for, hvad der findes af regler og satser. Der er medtaget satser, der gælder for de største grupper, og dermed for de fleste medlemmer. Social- og Sundhedssektoren Regler og satser for social- og sundhedspersonale, sygehusportører, neurofysiologiassistenter og tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem, ledende servicepersonale, servicemedarbejdere/ serviceassistenter ved sygehuse, erhvervsuddannede serviceassistenter, husassistenter/ rengøringsassistenter ansat på sygehuse og døgninstitutioner. Delt tjeneste Omlagt tjeneste med under 1 døgns varsel Omlagt rådighedstjeneste med under 1 døgns varsel Inddragelse af fridøgnsperioder med kortere varsel end 14 døgn Manglende varsel af mer- og overarbejde Tillæg for effektiv tjeneste alle dage mellem kl. 17 og kl ,17 kr. pr. gang 36,67 kr. pr. time 18,34 kr. pr. time 535,91 kr. pr. gang 33,17 kr. pr. gang 29,0% af timelønnen Tillæg for effektiv tjeneste alle dage mellem kl. 23 og kl. 06 Tillæg for effektiv tjeneste fra lørdag kl. 06 til søndag kl. 24 Tillæg for effektiv tjeneste på søgnehelligdage Ved effektiv tjeneste den 1. maj, grundlovsdag og nytårsaftensdag fra kl. 12 til kl. 24 Pædagogisk Sektor Omsorgs- og pædagogmedhjælpere: Forskudttidstillæg mellem kl. 17 og 06 Tjeneste på lørdage mellem kl. 08 og 24 samt mandage mellem kl. 00 og 04 Arbejde på søn- og helligdage Normaltjeneste på juleaftensdag efter kl. 14 Manglende varsel af over- eller merarbejde ud over 1 time Delt tjeneste Omlagt tjeneste med under 4 døgns varsel Omlagt rådighedstjeneste med under 4 døgns varsel Inddragelse af fridøgnsperiode Overarbejde 32,5% af timelønnen 42,0% af timelønnen 50,0% af timelønnen Betaling som på søndage 23,09 kr. pr. time 27,74 kr. pr. time + 50% af timelønnen 27,74 kr. pr. time 34,67 kr. pr. gang 41,97 kr. pr. gang 38,32 kr. pr. time 19,16 kr. pr. time 535,91 kr. pr. gang + 50% af timelønnen Øvrige Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet (Holddriftsaftalen) Eksempelvis tekniske servicemedarbejdere/ledere, buschauffører og maritimt personale Forskudt tid mandag til fredag kl 17 til kl. 06 samt mandag fra kl. 04 til kl ,90 kr. pr. time Lørdag fra kl. 11 til kl ,56 kr. pr. time Weekendtillæg: Lørdag fra kl. 17 til mandag kl. 04 samt helligdage 54,47 kr. pr. time Grundlovsdag efter kl ,47 kr. pr. time Rådighedsvagt uden for normal arbejdstid, hverdage 30,15 kr. pr. time Rådighedsvagt på søgnehelligdage og i weekender 35,97 kr. pr. time fag og arbejde april

10 Lønninger i regionsområdet 1. april 2010 Årsløn Lønninger i regionsområdet 1. april 2010 Månedsløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Note: Procentregulering 1, Note: Procentregulering 1, fag og arbejde april 2010

11 Lønninger i regionsområdet 1. april 2010 Timeløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe ,13 111,77 112,90 114,54 115, ,91 112,59 113,75 115,43 116, ,35 114,07 115,26 116,98 118, ,27 116,04 117,26 119,02 120, ,25 118,06 119,31 121,12 122, ,29 120,14 121,42 123,28 124, ,29 122,20 123,51 125,41 126, ,35 124,30 125,65 127,60 128, ,06 126,07 127,46 129,47 130, ,34 128,40 129,82 131,88 133, ,04 130,15 131,62 133,73 135, ,81 131,98 133,48 135,64 137, ,96 134,19 135,72 137,94 139, ,96 136,18 137,72 139,94 141, ,10 138,26 139,75 141,91 143, ,30 140,40 141,85 143,95 145, ,55 142,59 143,99 146,03 147, ,86 144,82 146,18 148,14 149, ,21 147,10 148,41 150,29 151, ,62 149,43 150,68 152,49 153, ,08 151,80 152,99 154,72 155, ,59 154,22 155,35 156,98 158, ,17 156,70 157,76 159,30 160, ,80 159,23 160,22 161,65 162, ,48 161,80 162,72 164,04 164, ,23 164,44 165,27 166,47 167, ,04 167,12 167,87 168,95 169, ,91 169,86 170,52 171,47 172, ,84 172,65 173,22 174,03 174, ,95 175,63 176,11 176,79 177, ,08 178,60 178,97 179,49 179, ,28 181,63 181,88 182,24 182, ,54 184,73 184,85 185,04 185, ,88 187,88 187,88 187,88 187, ,05 192,05 192,05 192,05 192, ,34 196,34 196,34 196,34 196, ,75 200,75 200,75 200,75 200, ,28 205,28 205,28 205,28 205, ,94 208,94 208,94 208,94 208, ,54 218,54 218,54 218,54 218, ,21 233,21 233,21 233,21 233, ,49 249,49 249,49 249,49 249, ,58 275,58 275,58 275,58 275, ,57 313,57 313,57 313,57 313,57 Pension, tjenestemandsansatte: Oplysninger om tjenestemandspension får du ved at henvende dig i din lokale fagforening. Pension, overenskomstansatte op til løntrin 49: Under de sektorvis opdelte stillingsoversigter kan du finde oplysninger om faggruppens pensionsprocent. Her er eventuelle betingelser for indbetaling til pensionsordningen også angivet. Når der eksempelvis står»pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse«, betyder det, at kravet for optagelse i pensionsordningen er, at du er fyldt 21 år og har haft sammenlagt 1 års beskæftigelse i region/amt eller kommune. Vær opmærksom på, at tidligere ansættelses forhold (også med andet jobindhold) i både region/amt og kommune tæller med i opgørelsen. Hvis du eksempelvis er omfattet af en pen sions ordning på 12,6 %, er ansat på Herlev Sygehus (beliggende i Herlev Kommune, løngruppe 4) og pr. er aflønnet på løntrin 22, så finder du den månedlige pensionsindbetaling ved at gange måneds lønnen på løntrin 22 i løngruppe 4 med 12,6% d.v.s ,75 kr. gange 12,6 % = 2.858,15 kr. Hvis du er deltidsansat findes den rigtige pen sions indbetaling ved at dividere pen sions - indbetalingen for fuldtidsarbejde med 37 og gange den med dit ugentlige timetal. Pension, overenskomstansatte med løntrin 50-52: For ansatte, der er aflønnet med løntrin 50-52, er hele lønnen ikke pensionsgivende. I nedenstående tabel finder du de pensionsgivende lønninger på disse løntrin. Metoden til beregning er som anført ovenfor, blot anvendes den pensionsgivende løn. Pensionsgivende lønninger løntrin Løntrin Gruppe Note: Procentregulering 1, fag og arbejde april

fag og arbejde oktober 2009 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE

fag og arbejde oktober 2009 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE fag og arbejde oktober 2009 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Reguleringer oktober 2009 og april 2010 Sådan bruger du lønmagasinet Lønninger og lønsatser er forskellige afhængigt

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA oktober 2012

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA oktober 2012 Fagbladet FOA oktober 2012 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2012 (Er du kommunalt ansat så vend lønmagasinet om og læs fra den anden ende) Lønningerne

Læs mere

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014 LØNMAGASIN REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014 Lønmagasinet indeholder denne gang oversigter, der dækker lønreguleringer både pr. 1. oktober 2013 og 1. januar 2014. Udover

Læs mere

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Sådan bruger du lønmagasinet Lønninger og lønsatser er forskellige afhængigt af, om du er ansat i en kommune eller i en region, derfor er det vigtigt, at du slår

Læs mere

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1.

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. april 2015 Lønreguleringer pr. 1. oktober 2014 Lønnen reguleres for sidste

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. april-1. oktober 2015

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. april-1. oktober 2015 FORBUND Lønmagasin Regionalt ansatte gældende pr. 1. april-1. oktober 2015 Indhold Lønregulering pr. 1. april 2015 Regionalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren 4 Kost- og Servicesektoren 7 Pædagogisk

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. oktober april 2018

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. oktober april 2018 FORBUND Lønmagasin Regionalt ansatte gældende pr. 1. oktober 2017-1. april 2018 Indhold Lønreguleringer pr. 1. oktober 2017 3 Regionalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren 4 Pædagogisk Sektor 7 Kost-

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 FORBUND Lønmagasin Regionalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 Indhold Lønregulering pr. 1.1. samt overenskomstmæssige ændringer pr. 1.4.2016 Regionalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. oktober oktober 2017

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. oktober oktober 2017 FORBUND Lønmagasin Regionalt ansatte gældende pr. 1. oktober 2016-1. oktober 2017 Indhold Lønreguleringer pr. 1. oktober 2016 og 1. januar 2017 3 Regionalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren 4 Teknik-

Læs mere

LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE. Reguleringer oktober 2009 og april 2010

LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE. Reguleringer oktober 2009 og april 2010 fag og arbejde oktober 2009 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Reguleringer oktober 2009 og april 2010 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den anden

Læs mere

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011 Fagbladet FOA december 2011 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 (Er du kommunalt ansat så vend lønmagasinet om og læs fra den

Læs mere

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011 Fagbladet FOA december 2011 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1.

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. april 2015 Lønreguleringer pr. 1. oktober 2014 Lønnen reguleres for sidste

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 FORBUND Lønmagasin Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 Indhold Lønregulering pr. 1.1. samt overenskomstmæssige ændringer pr. 1.4.2016 Kommunalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

fag og arbejde oktober 2006 LØNMAGASIN Gældende for perioden 1. oktober 2006 30. september 2007 RIV UD OG GEM

fag og arbejde oktober 2006 LØNMAGASIN Gældende for perioden 1. oktober 2006 30. september 2007 RIV UD OG GEM fag og arbejde oktober 2006 LØNMAGASIN Gældende for perioden 1. oktober 2006 30. september 2007 RIV UD OG GEM Sådan bruger du lønmagasinet FORSIDETEGNING: GITTE SKOV Når du skal finde din løn, skal du

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014 LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017 LØNNINGER pr. 1. Januar 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA oktober 2012

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA oktober 2012 Fagbladet FOA oktober 2012 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2012 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den anden ende) Lønningerne

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. oktober april 2018

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. oktober april 2018 FORBUND Lønmagasin Kommunalt ansatte gældende pr. 1. oktober 2017-1. april 2018 Indhold Lønreguleringer pr. 1. oktober 2017 3 Kommunalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren 4 Kost- og Servicesektoren

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. oktober oktober 2017

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. oktober oktober 2017 FORBUND Lønmagasin Kommunalt ansatte gældende pr. 1. oktober 2016-1. oktober 2017 Indhold Lønreguleringer pr. 1. oktober 2016 og 1. januar 2017 3 Kommunalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren 4 Kost-

Læs mere

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Sådan bruger du lønmagasinet Lønninger og lønsatser er forskellige afhængigt af, om du er ansat i en kommune eller i en region, derfor er det vigtigt, at du slår

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. oktober januar 2016

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. oktober januar 2016 FORBUND Lønmagasin Kommunalt ansatte gældende pr. 1. oktober 2015-1. januar 2016 Indhold Lønregulering pr. 1. oktober 2015 Kommunalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren 4 Kost- og Servicesektoren 8 Pædagogisk

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012 LØNNINGER pr. 1. April 2012 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Provins *) Hovedstad *) Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe-

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-2015 Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.30 O.13 32/2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Hvem er

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

Aflønning for ansatte ved Autisme Center Vestsjælland pr. 1. januar 2015

Aflønning for ansatte ved Autisme Center Vestsjælland pr. 1. januar 2015 Aflønning for ansatte ved Autisme Center Vestsjælland pr. 1. januar 2015 Pædagog - under 6 års erfaring - og * efter prøvetid (3 mdr.) pr. md. pr. time Pens.pct. * Kval.løn - rekr./fasth. 14.925 årl. (31/3

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Overenskomst for teknisk service samt Aftale for tjenestemandsansat personale inden for teknisk service KL. Krav er fremsendt på vegne af henholdsvis FOA og 3F

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 010-2013 02-05-2013 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område

Løntabeller. Regionale/kommunale område Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 og 1.1.2017 Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 16-58 Foto: Lizette Kabré Copyright

Læs mere

LØNNINGER ved UiU 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende.

LØNNINGER ved UiU 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende. LØNNINGER ved UiU 1. april 2016 Reguleringsprocenten på 1,317798 fra 1. januar 2016 er stadig gældende. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig af hvilket

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2012

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2012 LØNNINGER pr. 1. oktober 2012 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Løn og pension KL - 1. april 2010

Løn og pension KL - 1. april 2010 Løn og pension KL - 1. april 2010 Meget lille kommunal lønstigning For at undgå den forventede negative reguleringsordning pr. 1. oktober 2010 er det aftalt med KL, at KTO-forligets lønstigning på 0,50%

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 17-52 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2017.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN FOA-Fag og Arbejde forha001@foa.dk 15-12-2014 Sag.nr. 14/3056 Dokumentnr. 67984

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2016

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2016 LØNNINGER pr. 1. April 2016 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2015

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2015 LØNNINGER pr. 1. April 2015 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE OPDATEREDE LØNTABELLER Løntabellerne i denne oversigt erstatter tabellerne i løn- og ansættelsesvejledningen udsendt pr. 1.1.2012. Øvrige oplysninger

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER ved CSV pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocenten er pr. 1. januar 2017 på 1,344646. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig af hvilket lønsystem,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

LFS Det almene område Rosenvængets Alle 16, 1 sal 2100 København Ø tlf: 35 44 45 46 fax: 35 44 45 99 mail: lfs@lfs.dk. 1.

LFS Det almene område Rosenvængets Alle 16, 1 sal 2100 København Ø tlf: 35 44 45 46 fax: 35 44 45 99 mail: lfs@lfs.dk. 1. LFS Det almene område Rosenvængets Alle 16, 1 sal 2100 København Ø tlf: 35 44 45 46 fax: 35 44 45 99 mail: lfs@lfs.dk 1. januar 2015 Lønorientering for medlemsgrupperne i Københavns og Frederiksberg Kommuner

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte

Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte (bortset fra Københavns og Frederiksberg kommuner) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 03.01 Side 1 1. Løn... 3 2. Særlige tillæg...

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Løn og pension KL - 1. januar 2012

Løn og pension KL - 1. januar 2012 Løn og pension KL - 1. januar 2012 Kommunal lønstigning på 1,61% Lønstigningen er lavere end KL og KTO vurderede ved forligsindgåelsen. Reguleringsordningen gav nemlig et minus på 0,08% i KL. Vi havde

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

LØNNINGER i folkeskoler 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende.

LØNNINGER i folkeskoler 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2016 Reguleringsprocenten på 1,317798 fra 1. januar 2016 er stadig gældende. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig

Læs mere

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark PostNord Danmark Løn- og personalevilkår Maj 2014 Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark 2014 2017 Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i PostNord Danmark føres separat med de enkelte

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Løntabeller Oktober 2012

Løntabeller Oktober 2012 Løntabeller Oktober Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Aflønning for ansatte ved Autisme Center Vestsjælland pr. 1. april 2015

Aflønning for ansatte ved Autisme Center Vestsjælland pr. 1. april 2015 Aflønning for ansatte ved Autisme Center Vestsjælland pr. 1. april 2015 Pædagog - under 6 års erfaring - og * efter prøvetid (3 mdr.) pr. md. pr. time Pens.pct. 2,00 + * kval.løn - rekr./fasth. 14.925

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Vejledning om løn og ansættelse I henhold til overenskomster med Amtsrådsforeningen (ARF-området), Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O.-området) og Hovedstadens

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2013 på Danske Regioners

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

LØNNINGER DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER. Danske Regioner. pr. 1. april 2016

LØNNINGER DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER. Danske Regioner. pr. 1. april 2016 DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2014 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.1.2014 på Danske Regioners

Læs mere