Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf Referat af 16.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: Sendt til trykning og udsendt elektronisk pr. den 10. november 2006 Side 1 af 22

2 Tilstedeværende: Stbtj Kurt Hansen, Områdegruppenæstformand gr København H Rgm Jens Chr. Andersen, Områdegruppekasserer, gr Århus Stbtj Arne Due Jørgensen, Gruppeformand gr Fredericia Stbtj Jan Jensen, Gruppenæstformand gr Fredericia Stbtj Per Jenner, Gruppeformand gr Århus Stbtj Torben Christoffersen Gruppenæstformand gr Århus M-stbtj Jan N Søndergaard Gruppeformand gr Esbjerg Stbtj Torben M Konradsen, Gruppenæstformand gr Odense Stbtj Henning E Laursen, Gruppeformand gr Randers Stbtj John C Gregersen, Gruppenæstformand gr Ålborg M-stbtj Lasse F Andersen, Gruppenæstformand gr København H Stbtj Frank M Larsen, Gruppeformand gr Belvedere Stbtj Finn P Jensen, Gruppenæstformand gr Belvedere Stbtj Jørgen Johansen, Gruppenæstformand gr Helgoland Rgfm Hans V Hvestendahl, Gruppenæstformand gr Helsingør Stbtj Dan B Kirchhoff, Gruppeformand gr Kastrup Stbtj Niels A Zaar Gruppenæstformand gr Kastrup Stbtj Jan R M Nielsen, Gruppeformand gr Nykøbing F M-stbtj Thomas Hansen Gruppenæstformand gr Nykøbing F Dtbtj Preben Henriksen, Gruppeformand gr København Ktbtj Per Frimurer Gruppenæstformand gr København Stbtj Steen H Nielsen, Gruppenæstformand gr København Rgm Bent W Frederiksen, Gruppeformand gr Helsingør Phm Johnny B Olsen, Gruppenæstformand gr København Stbtj Kent V Pedersen Gruppenæstformand gr Fredericia M-stbtj Per Erik Svendsen, Gruppeformand gr København H M-stbtj Kjeld Ammonsen, Gruppenæstformand gr København H M-stbtj Kenn O Krøyer, Gruppeformand gr Kastrup Afbud: Rgm Jørn Nicolaisen, Områdegruppeformand gr Århus Stbtj Hans C V Brøndum, Gruppeformand gr Århus Stbtj Cristian Ghetz, Gruppeformand gr Helgoland Dtm Kurt L Olsen, Gruppeformand gr Kalundborg Stbtj Knud V Folman Gruppeformand gr København Bfv Brian Kjærgaard, Gruppenæstformand gr Herning Dtm Henrik R Frederiksen, Gruppeformand gr Fredericia Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Beretning fra virksomheden. 5. Meddelelser fra lokalgrupperne. 6. SU-information. 7. Regnskab. 8. Andet. 9. Sager til afgørelse. 10. Spørgsmål fra bestyrelsen. Side 2 af 22

3 Indkaldelse: 1. indkaldelsen var vedlagt følgende bilag: (udsendt den ) - ingen. 2. indkaldelse var vedlagt følgende bilag: (udsendt den ) - Revideret regnskab 1. januar 30. september 2006 (5 sider) - Budget og resultatskema 3. kvartal 2006 (1 side) - Inventarliste af (2 sider) - 1. behandling Budget 2007(3 sider) - Krav til OK2008 (5 sider) - Bilag af over valgte og udpegede af (5 sider) - Notat af fra møde mellem HR-service og DJ/SPO: arbejdsbeklædning - forenkling af sortimentsbilag (3 sider) 2. indkaldelse var vedlagt følgende bilag: (udsendt den ) - 16_mode_udbud (Internt materiale til pkt.8a) (18 sider) Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) er en del af mødematerialet Ad 1. Mødets åbning Områdegruppenæstformanden bød velkommen til 16. møde Meddelte afbud fra Hans Brøndum, Cristian Ghetz, Kurt Olsen, Jørn Nicolaisen, Brian Kjærgaard, Henrik R Frederiksen og Knud V Folman gr Knud er langtidssygemeldt. Steen H Nielsen er indtrådt som suppleant for Knud. Næstformænd har fremefter - selv ansvaret for tilmelding til de 2 årlige bestyrelsesmøder - hvor de deltager. Modtager områdegruppen ikke en tilmelding betragtes det som afbud. Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Mødeleder: Dan B Kirchhoff, gr Dagsorden udsendt med 2. indkaldelse - godkendt. Ad. 3: Godkendelse af referat Referat af 15. møde den i Nyborg udsendt elektronisk og sendt til trykning den blev godkendt Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: Side 3 af 22

4 Ad. 4: Beretning fra virksomheden. Forbundet Jfr. beslutning på HB d. 13. juni har der været afholdt møde den 4. september 2006 for områdegruppeformænd i DSB koncernen om koordinering af DJ s holdninger til arbejdet / grænseflader mellem HSU og AMR bl.a. p.b.a. notat af Grænseflader mellem HSU og AMR (DSB HR-service, 3 s.) og diverse referater fra afholdte møder i HSU og AMR. AMR s historie og sammensætning blev drøftet. Områdegruppeformændene spurgte om arbejdsmiljøspørgsmål rejst af HSU blev forelagt ARM, og om AMR fik indput nede fra i koncernen. Også fordi det er blevet fastslået i HSU og gentaget af formanden for AMR ved flere lejligheder, at det er utroligt vigtigt at sikre den lokale forankring i hele arbejdsmiljøarbejdet, og derved gøre arbejdsmiljø arbejdet konkret og nærværende. Dagsordenen til AMR mødet d. 7. september blev drøftet. DJ s underrepræsentation i AMR blev drøftet. Togpersonalets nuværende psykiske arbejdsmiljø blev drøftet. Grænseflader mellem HSU og AMR skal evalueres sammen med DSB s personalepolitik på HSU mødet d Forandring kræver tryghed. Referat af Arbejdsmiljørådets møde d udsendt med kalender uge Opråb fra arbejdsskadesagsbehandleren: Igen har forbundet modtaget en sag, hvor et medlem er blevet overfaldet og af lederen er blevet rådet til ikke at foretage en politianmeldelse - med den begrundelse, at voldsmanden var ukendt af skadelidte. Ja, voldsmanden var ukendt - ligesom bankrøvere er ukendte, men det afholder jo ikke bankerne fra at anmelde røverier! Det er de nødt til, af hensyn til forsikringen samt af præventive årsager. Det er derfor en katastrofe, når ledere ikke sikrer at alle overfald på personale anmeldes. Dels af præventive grunde, men også fordi man kun kan kompenseres økonomisk efter erstatningsansvarsloven og voldsofferloven, hvis der er foretaget en anmeldelse og her er det fuldstændig ligegyldigt, om politiet finder voldsmanden, blot anmeldelsen er foretaget inden for 24 timer. I det aktuelle tilfælde, hvor medlemmet ikke forventer at kunne kommet tilbage til jobbet, vil medlemmet miste ca ,- kr. pr. måned i indtægt frem til afsked, samt 155,- skattefri kr. pr. dag i godtgørelse for svie og smerte. Vi skal ikke finde forbryderen, det skal politiet. Vores ansvar er, at anmelde forbrydelsen inden for 24 timer. Det vil sige straks! Side 4 af 22

5 Hb møde d BaneDanmark rapport af BaneDanmark rapport af scenarier for genopretning af jernbanens infrastruktur fra brandslukning (1) til den forkromede model (4) Jernbanesikkerhedsproblemer med fremmede entreprenører (Spitzke) DJ har anmeldt Spitzke A/S for 6 forhold om overtrædelse af jernbanesikkerheds bekendtgørelsen til politiet. De overtræder simpelthen alle elementære jernbanesikkerhedsbestemmelser. Alt dette kan læses i et HSIU referat fra BaneDanmarks HSIU Trafikstyrelsens anmodning om foretræde for DJ Hb d Trafikstyrelsens Salgs / Udbuds Direktør Michael Birch og Chefkonsulent Henrik Holtemann fik foretræde for DJ s Hb d De ønskede at forklare situationen vedr. salg af Entreprise og omdannelse til A/S. Endvidere at fremsætte et uformelt tilbud til tjenestemændene om overgang til overenskomstsansættelse. Entreprise har vanskeligheder med at få ordrer, særlig p.g.a. Entreprises rammebetingelser som statslig virksomhed med manglende fleksibilitet i forhold til et privat selskab. F.eks. kan der ikke indgås aftaler med underleverandører uden en udbudsrunde inkl. regler om kontroludbud osv. Et ministerielt udvalg har gennemført et analysearbejde og indstiller til omdannelse til et A/S med henblik på frasalg til private og herunder fremsættelse af et tilbud til tjenestemændene om overgang til overenskomstmæssige vilkår og ansættelse. En privat medaktionær er vigtig fordi konkurrencen er skærpet, og statsvirksomheder får hele tiden skudt i skoene, at de modtager statslig subsidiering, og det er unfair konkurrence, når skatteyderbetalte penge skal indgå som risikovillig kapital. Når privat kapital indgår i en statsvirksomhed er det betydeligt lettere for ministeren, at forsvare sig mod beskyldningerne, samt også gå til udlandet og investere. Herefter fremsatte embedsmændene et uformelt tilbud til tjenestemændene, dog afstemt med regeringens økonomiudvalg. Overgang til overenskomstansættelse, indenfor rammer, der respekterer eksisterende rettigheder. Stigning i grundløn Bevare jobsikkerhed og pensionsrettigheder Alt til forhandling. Transportministeriet kan ikke videregive et mere konkret tilbud før en realitetsdrøftelse er indledt. Side 5 af 22

6 Hb besluttede bl.a. med baggrund i forbundets kongresbeslutning fra oktober 2004, at tilbuddet var alt for uigennemsigtigt fra ministeriet og skal konkretiseres med eksempler, hvad vil det betyde for det enkelte medlem. Formandskabet i DJ foretager videre sonderinger, men skal tilbage til Hb for at få mandat. Artikel fra Jyllands Posten d Onsdag den 11. oktober 2006 JP, Erhverv & Økonomi JERNBANEDRIFT Dansk Folkeparti går i dag i skæbneforhandlinger med transportminister Flemming Hansen (K) om Banedanmarks fremtid som entreprenør på jernbanen Skal Banedanmarks kriseramte entreprisedivision sættes på aktier og delvist sælges? Eller skal den fortsætte på den nuværende underskudskurs med fyringer og frasalg af dyrebart materiel som uundgåelig konsekvens? Det kan der komme svar i dag efter at politikerne i månedsvis har skændtes om fremtiden for divisionen, der står for at vedligeholde og forny det danske jernbanenet. Regeringen har hele tiden arbejdet for at få hele divisionen solgt fra i en fart. Interesserede købere har sågar været på virksomhedsbesøg hos Banedanmark, men det faste støtteparti, Dansk Folkeparti, har blokeret. Thulesen Dahl på banen Morgenavisen Jyllands-Posten erfarer, at Dansk Folkeparti i dag skal mødes endnu en gang med transportminister Flemming Hansen (K) for at finde en løsning på den fastlåste situation. I modsætning til tidligere er det dog nu partiets gruppeformand og formand for Finansudvalget, Kristian Thulesen Dahl, der skal føre forhandlingerne med ministeren, og politisk vurderes det, at det er sidste chance for at blive enige om en model. Allerede i juni advarede Banedanmarks bestyrelsesformand, Anne Birgitte Lundholt mod at trække forhandlingerne yderligere i langdrag, og tonen er ikke blevet mildere siden dengang. Hun siger, det er ved at være absolut sidste frist for at få virksomheden på ret kurs, inden vi skader den mere. Vi har været ekstremt tålmodige i vores venten og det er bedrøveligt for en bestyrelsesformand at se en virksomhed blive pint og plaget på den måde. Virksomheden sygner hen, siger Anne Birgitte Lundholt. Banedanmarks dyre sporombygningstog står for meget stille fordi Banedanmark får for få opgaver i Danmark, men samtidig er virksomheden afskåret fra at byde på opgaver i udlandet på grund af virksomhedens status som en offentlig virksomhed. Ifølge bestyrelsesformanden taber Banedanmark hver eneste måned millioner, fordi ledelsen ikke kan få en afklaring. Hvis ikke der kommer noget salg - enten helt eller delvist skal divisionen skæres ned gennem fyringer og frasalg af dyrt materiel. Side 6 af 22

7 Dansk Folkeparti er klar til at omdanne selskabet til et aktieselskab og sælge op til 25 pct. af aktierne, men regeringspartierne afviser, at en model med så stor en statslig ejerandel vil ændre på Banedanmarks konkurrencesituation. Et større aktieudsalg vil imidlertid kræve godkendelse fra Dansk Jernbaneforbunds tjenestemænd, og her siger forbundsformand Ulrik Salmonsen, at det vil kræve et knaldhamrende godt tilbud. Udbud Kystbanen Behandles under punkt 8a. Områdegruppen har bestilt udbudsmaterialet hos Trafikstyrelsen Fællesoverenskomsten mellem DSB og STK er på 5. udkast. Forventes udsendt i uge 42. Først derefter følger de renskrevne organisationsaftaler. Ny Løn Sidste sonderingsmøde mellem DSB og DJ om en evt. aftale om overgang til Ny Løn blev afholdt d Forbundet indkalder OK-forhandlingsudvalgene på området til drøftelse af situationen. Sektionen 7. sektionsbestyrelsesmøde afholdt d Referat af 7. sektionsbestyrelsesmøde d , samt aktivitetsliste af , udsendt med kalender uge Arbejdsbeklædning Referat af uniformsstyregruppemøde d udsendt med kalender uge Test af ny arbejdsbeklædning: P.g.a. diverse komplikationer / misforståelser med gennemførelsen af test af ny arbejdsbeklædning er testperioden besluttet forlænget. Test af blå beklædning og orange sommerbeklædning slutter d Test af orange vinterbeklædning vil løbe fra til vær omhyggelig, og få udfyldt og besvar efter bedste evne. Møde i arbejdstøjgruppen afholdt d se også referat af møde i arbejdstøjgruppen d udsendt med kalender Næste møde i uniformsstyregruppen afholdes d Revision / forenkling af sortimentsbilag Aftale om "Arbejdsbeklædning til medarbejdere i DSB (undtagen DSB S-tog A/S) organiseret i Dansk Jernbaneforbund" af 12. august 2003 med tilhørende sortimentsbilag er indgået mellem DSB HR-service Aftaler & Forhandling og Dansk Jernbaneforbund Sektion DSB. Side 7 af 22

8 DJ Sektion DSB vil også have interesse i en forenkling af sortimentsbilagene, og med igangværende udbudsproces af leverandør af arbejdsbeklædning til DSB finder DJ Sektion DSB det naturligt, at alle sortimentsbilag gennemgås for evt. revidering DJ Sektion DSB har derfor foreslået en generel drøftelse af samtlige ni sortimentsbilag under hovedaftalen af 12. august 2003 med henblik på en evt. revidering / opdatering til aktuel status / behov. Møde om ovennævnte afholdt den 4. oktober Der var enighed om tilretning / forenkling af sortimentsbilagene. (før 9 sortimentsbilag nu 5 bilag) Næste møde d , hvor pointværdi og pointregulering drøftes. Notat af fra møde mellem HR-service og DJ/SPO: arbejdsbeklædning - forenkling af sortimentsbilag (udsendt med 2. indkaldelse) Områdegruppen Sir/Tr møder i Ng Sir/Tr møder blev afholdt i Nyborg d Gæster var Forbundssekretær Niels Sørensen og DJ Socialrådgiveren Karin Angermann. Der blev fremsat forslag om der hver gang på kommende Sir/Tr efterårsmøder inviteres aktuelle relevante gæster, til inspiration og input. Nye emner: LO's pjece, Om ændret ansvar i arbejdsmiljøet Klar til Arbejdstilsynets besøg, en pjece om screening og Tilpasset Tilsyn Drøftelse af Sikkerheds- og Miljøarbejdet i områdegruppen og DJ Hvad er socialrådgiverfunktionen i DJ? Niels Sørensen indledte med at fremhæve, at der findes ingen hændelige uheld, der er altid en årsag. Endvidere at aftale om tillidsrepræsentanter i staten også er gældende for sikkerhedsrepræsentanter, og der ifølge aftalen skal gives den fornødne tid til hvervets forsvarlige varetagelse. Om ændret ansvar i arbejdsmiljøet LO's pjecen, Om ændret ansvar i arbejdsmiljøet orienterer om regeringen og DF har vedtaget en meget principiel ændring af arbejdsmiljøloven. Deres hensigt er at gøre det lettere for arbejdsgivere at slippe for straf i visse tilfælde, hvor arbejdsmiljøloven er overtrådt. Samtidig har de forhøjet strafrisikoen og straffens størrelse for ansatte. Arbejdsgivere kan slippe for straf, når de ansatte overtræder nogle bestemte regler i loven, og hvis arbejdsgiveren samtidig har gjort alt for at opfylde sine pligter. Ansatte kan straffes, uden at arbejdsgiveren samtidig bliver straffet. Bøden for ansatte er sat op fra til kr. for visse overtrædelser, når arbejdsgiveren har gjort alt for at opfylde sine pligter. Side 8 af 22

9 Ændringen gælder for overtrædelser, som er begået efter den 28. april Arbejdsgiverens ansvar og tilsynspligt Der er ikke ændret ved, at arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ansvaret fremgår af arbejdsmiljøloven og følger af arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet. Med den nye lov er det særligt fremhævet, at det ikke er nok bare at give instruktion og udlevere sikkerhedsudstyr til de ansatte. Arbejdsgiveren skal også føre et løbende og effektivt tilsyn med arbejdsmiljøet. Hvornår har arbejdsgiveren gjort alt? Af lovændringen fremgår, hvad det vil sige, at arbejdsgiveren har gjort alt. Arbejdsgiveren skal især have sørget for: at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige at der løbende er ført et effektiv tilsyn med, at arbejdet udføres fuldt forsvarligt at de ansatte er instrueret fyldestgørende at der er udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering APV at arbejdsgiveren deltager i samarbejdet om et forsvarligt arbejdsmiljø og sørger for, at det kan finde sted Alle disse pligter er afgørende, når domstolen skal vurdere, om arbejdsgiveren faktisk har gjort alt. Hvis arbejdsgivere skal slippe for straf, skal de godtgøre, at de har opfyldt disse pligter i arbejdsmiljølovens kapitel 4. Det gælder dog kun i sager, hvor ansatte har overtrådt lovens krav om: anvendelse af personlige værnemidler anvendelse af udsugningsudstyr anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder certifikat til kran og gaffeltruck Det er ved overtrædelse af disse krav, at bødeniveauet hæves til kr. for ansatte. På alle lovens andre områder gælder, at arbejdsgivere ikke kan slippe for straf ved ansattes lovovertrædelser. Klar til Arbejdstilsynets besøg, Klar til Arbejdstilsynets besøg, en pjece om screening og Tilpasset Tilsyn HRservice, Arbejdsmiljøafdelingen, juni vedlagt som fil med 2. indkaldelse af Sir/Tr møder Information til sikkerhedsorganisationen om Arbejdstilsynets screeningsbesøg. Alle enheder i DSB, der ikke er arbejdsmiljøcertificerede, vil inden udgangen af 2008 få et besøg af Arbejdstilsynet (AT) med henblik på screening af arbejdspladsen Side 9 af 22

10 Drøftelse af Sikkerheds- og Miljøarbejdet i områdegruppen og DJ Niels Sørensen kom med et oplæg til dialog p.b.g. af undersøgelser af psykiske arbejdsmiljøforhold som giver en øget risiko for stress, sygdom, søvnproblemer, øgede følelsesmæssige krav, udbrændthed, urealistiske forestilling om rolleopfyldelse, rollekonflikter og manglende afklaring definition af ansvar. Tendensen går hen imod, hvor der tidligere blev fokuseret på kravene til jobbet, og hvor jobbet var i centrum, så er det nu relationerne og forventningerne til / på jobbet, der fylder mest. På Sir/Tr marts møderne blev områdegruppens vigtigste arbejdsmiljøforhold identificeret - fysisk og psykisk og socialt for stationspersonalet: Øget arbejdspres, daglig stress Ujævn arbejds- fordeling / tilrettelæggelse, bemanding / ressourcer, 3 holds skift Konstante organisationsændringer / ombrydninger Personalepolitik implementering savner ensartethed og konsekvens Trivsel, nærhed, medindflydelse, uddannelse, tryghed - savnes Stationspersonalet har selv godt fat på politikområderne arbejdsbeklædning, personalepolitik. Vejen for den organisatoriske tilgang til at forbedre arbejdsmiljø forholdene i DSB må gå gennem DSB Arbejdsmiljørådet (HSIU) med Jørn Vepler DSB Produktion som formand. DJ's repræsentant i Arbejdsmiljørådet er Niels Sørensen, forbundssekretær, leder forbundets miljøsektion. Niels er også formand for forbundets SMU. Hvad er socialrådgiverfunktionen i DJ? Socialrådgiver Karin Angermann beskrev hvilke funktioner / områder, der var hendes opgaveområde. Mange sager har typisk 4 uafhængige, men dog parallelle sagsbehandlingsforløb. Arbejdsgiver sagsforløb Det kommunale system sygdom / sygedagpenge pension Arbejdsskade sagsforløb A-kasse systemet Rådgivning i lovjunglen er også et vigtigt område for socialrådgiveren. DSB Produktion IC4 er nu tæt på målstregen. DSB har ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til at køre testkørsel i lukket spor, og har fået den. Testkørsel foregår mellem Rd og Hb. Næste step er tilladelse til at køre blandet trafik og videre derfra til kommerciel drift kræves ikke yderligere dokumentation. IC 2 forventes leveret august Side 10 af 22

11 Togkomp Klg NF overgang til Fremføring pr Spørgsmål vedr. stationspersonalet i NF evt. overgang til Fremføring blev drøftet på møde d mellem DSB Fremføring v. Benny Pedersen, DSB Togkomponenter v. Peder Jespersen og områdegruppen. Endvidere afledte konsekvenser f.eks. spørgsmål om en central tjenestefordeling for stationspersonalet i Fremføring Øst. Emnet kommer også til drøftelse i områdegruppens interne Fremføringsudvalg og efterfølgende i områdegruppebestyrelsen. Medarbejderinformationsmøde afholdt i NF d Områdegruppen deltog. Debat: Der var i bestyrelsen et udtalt ønske om mere information om udviklingen omkring Ny Løn. Der var enighed om, at SiR/TR efterårsmøderne her invitere relevant gæst. Beretningen godkendt Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. Intet skriftligt indgået Lokalgruppe vil have noget mere information om NY LØN Ad. 6: SU-information. HSU (næste møde: den ) Referat af Arbejdsmiljørådets møde d udsendt med kalender uge Halvårsrapport 2006 Materiale: Halvårsrapport 2006 af 25. august Formanden redegjorde for hovedtallene i halvårsrapporten og fremhævede, - at omkostningsudviklingen er som forventet, - at passagertallet er steget, - at halvårsresultatet har ført til opjustering af det forventede årsresultat. Værdiarbejdet 2006 Orienterede om værdispillet, der har fokus på hverdagens dilemmaer, og hvorledes værdierne kan bruges til at håndtere disse. Der blev vist filmklip af oplægget til et af dilemmaerne. Der har været nedsat en fokusgruppe med tværgående repræsentation. Der er valgt 4 dilemmaer ud af en base på 32. Der har været gennemført et testspil, og den 29. september 2006 holdes en generalprøve. Konceptet for afviklingen af værdidagene er det samme som sidste gang. Side 11 af 22

12 Ambitionen denne gang er at relatere værdierne til hverdagen. Fokus på hverdagen bl.a. er affødt af, at et af kritikpunkterne fra værdidagene i 2004 har været, at det er vanskeligt at relatere spillet til hverdagen. HSU fandt det positivt, at der blev fokuseret på hverdagens dilemmaer, idet medarbejderne umiddelbart kan forholde sig hertil og oplevelsen fra testspillet er, at spillet denne gang vil ramme mange. Kantinen Kh Formanden oplyste, at det er besluttet at placere kantinen i lokalerne, hvor det tidligere IC-marked lå. Det forventes, at den nye kantine kan åbnes medio september Skriftlig høring om ny rygepolitik for DSB Efter den skriftlige orientering af HSU den 28. september 2006 har arbejdsgruppen afholdt endnu et møde til drøftelse af en ny rygepolitik. Arbejdsgruppen er blevet enige om at indstille følgende nye rygepolitik til godkendelse: Fra den 7. januar 2007 er det ikke længere tilladt at ryge indendørs i DSB. Dette gælder samtlige arbejdspladser i DSB, inkl. DSB S-tog a/s. Efter drøftelse i det lokale SU/SI skal der henvises til / anvises et udendørs rygested beskyttet bedst muligt mod vejr og vind så vidt muligt ved politikkens ikrafttræden. (håndværkerne i DSB har dog ikke været repræsenteret ved de sidste 3 møder) Kommunikation af den nye rygepolitik forventes sat i gang med en artikel i DSB i dag, i uge 43. Herefter vil de lokale samarbejds- og sikkerhedsudvalg blive inddraget. Endelige kommunikationsplan vil endvidere blive udarbejdet i samarbejde med eksterne leverandør af rygeafvænning. Gruppen anbefaler at der henover jul/nytår bliver igangsat rengøring og evt. istandsættelse af hidtidige rygerum. Det indstilles at HSU overlader videre arbejde til HR-Service, Helse & Miljø. Dog holder arbejdsgruppen evalueringsmøde primo marts 2007, hvor implementeringen af politikken evalueres. VSU Produktion (næste møde: den ) Overskridelse af budgetprognose 2006 med 50 mio. kr. Heraf udgør uhensigtsmæssig kørsel mio. kr i alt 40 mio. kr. kan henføres som ekstra omkostninger p.g.a. situationen i 2006 med dårlig infrastruktur. Skinnesituationen bliver ikke bedre de næste 2 år, men nu kender vi i det mindste problemernes omfang. BaneDanmark kunne ikke garantere kanalregulariteten til planlagt K07. Derfor gik arbejde med ny revideret K07 i gang, og heraf også afledt en ny udgave af budget Den reviderede køreplan opererer med en rettidighed Side 12 af 22

13 på 88,8%. Der vil blive lagt yderligere penge i budget 2007 (2), så vi kan nå op på 90% rettidighed som aftalt i trafikkontrakten. Også på trafikinformationsdelen har vi lav score, derfor tilføres der også flere penge til at give informationsområdet et ekstra løft. Forsinkelser slider på togene DSB s værksteder har mindre tid til klargøring ag togene, som kører rundt med fejl i længere tid end normalt. Udgiften til bremsebelægninger firedoblet, slitagen på togene vokser, risikoen for fejl stiger, og mangler bliver ikke udbedret. Det er bivirkninger af den endeløse række af forsinkelser, der har plaget DSB hen over sommeren. Når toget kommer for sent herud, får vi mindre klargøringstid. Så fokuserer vi først og fremmest på bremsebelægninger, for der er stort slid på belægningerne på grund af alle de hastighedsnedsættelser, der er. Det betyder at vi kører rundt med andre fejl og mangler i længere tid end vi normalt vi have gjort, siger Søren Rasmussen, der er værkstedschef hos DSB. (Politiken d ) Der er nu så hårdt pres på personalets arbejdsforhold og arbejdsmiljø, at begrebet om rettidig omhu vil kræve handling nu. Kendsgerninger fra budgetlægningsprocessen viser, at materiellet nedslides hurtigere, flere nødvendige reparationer og udskiftninger, højere brændstofforbrug, kortere omløbstider, flere togkilometer - alle disse forhold gælder også personalets vedligeholdelse og reetablering af arbejdsydeevnen. Forhold udenfor DSB påvirker også internt. Udbudssituationen, den politiske debat om genopretning af spor og signaler og jernbanens fremtidige udvikling, privatisering af DSB osv.. Nu har drøftet arbejdsmiljøindsatsen i HSU siden seminaret i februar - hvad er sket? Nu må der handling til. Forandring kræver tryghed. Når der på budget 2007 skal afsættes ekstra midler på toppen til "kriseomkostninger", p.g.a. BaneDanmarks manglende formåen til at levere den i trafikkontraktens aftalte forudsætning om tilstrækkelig kanaladgang - og vel og mærke i tilstrækkelig god stand, så må der også afsættes "kriseomkostninger" til opretholde personalets motivation, udtalte JN Fraværet i Produktion er stigende. Antallet af arbejdsskader er stigende. Et enigt VSU har indsendt indstilling til HSU og HR-service, at evaluering af personalepolitikken kan gøres bedre end nogle afkrydsningsskemaer. Netop dialogen og drøftelsen i samarbejdsudvalgene er altafgørende for om politikken kommer til at stå på en hylde, eller om politikken også anvendes i praksis i dagligdagen. Det samme gælder for arbejdet med anvendelsen af DSB s værdier. (De kommende værdidage) VSU i Salg den (næste møde: den ) Referat af ekstra ordinært VSU i DSB Salg d udsendt med kalender uge SISU Ejendomme (næste møde: den ) OSU i Togsæt (aflyst) (næste møde: ) OSU i Togkomponenter (næste møde: den ) Side 13 af 22

14 OSU Fremføring (næste møde: den ) OSU Togpersonalet (L & D) (næste møde: den ) Områdegruppen har til formandskabet i OSU Togpersonalet d anmeldt ændret repræsentation for SPO DSB i OSU Togpersonalet jf. beslutning på 15. møde. (Repræsentant Ken O Krøyer gr Suppleant Per E Svendsen gr ) SUSI stabe (næste møde: den ) Ad. 7: Regnskab. Regnskab revideret godkendt Budget og prognose skema af taget til efterretning Revideret inventarliste af taget til efterretning 1. behandling Budget taget til efterretning Næste revisionsmøde den i Århus Næste lokalgruppemidler Lokalgruppemidler oktober kvartal udbetales mellem den 15. og På baggrund af revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af (00). november Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01. november 2006 Ad. 8: Andet. Ad. 8a: Udbud Kystbanen / Øresund - 16_mode_udbud (Internt materiale) udsendt til bestyrelsen den Materiale Udbud af togtrafik omkring Øresund fra 13. møde er opdateres og blev gennemgået. Materialet skal videre bearbejdes således at også personaledelen (bilag 6) fra Trafikstyrelsens udbuds materiale indarbejdes. Emnet sættes på dagsorden igen - på 19. møde/2007 (med næstformænd). Den 19. januar 2007 skal udbyderne aflevere deres 1. bud og i juni måned 2007 vælges operatøren. Skal starte driften ved køreplansskiftet januar 2009 Side 14 af 22

15 Ad. 8b: Beretning fra udvalg i områdegruppen & IT-politik (den ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Preben Henriksen og Bent W Frederiksen Notat af www/it erstatter notat af Næste møde: torsdag den (indkaldelse udsendt ) GTA Togsæt (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Frank M Larsen, Dan B Kirchhoff, Cristian Ghetz. Næstformændene inviteres til deltagelse i udvalgsmøder. Notat af møde i GTA-udvalg - Udsendt med kalender uge møde i styregruppen Projekt Klargøringspersonale København blev afholdt den Østerport Station (KK) er besluttet henført som klargøringsstation under Togsæt (DSB I Dag nr. 35) Fleksibilitet i forhold til IC3 som kommende regionaltog og nedbringelse af tomkørsel til Hg. Møde afholdt den og d med næstformænd. Næste møde: mandag den 13. november 2006 kl på Kgc. (indkaldelse udsendt den ) Det blev aftalt, at GTA-udvalget kommer med et oplæg til afholdes af fyraftensmøder om og med STK-pension - for alle lokalgrupper i Københavns området. DSB Salg (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Jan N Søndergård og Henning E Laursen (og Næstformænd/ SiR) Områdegruppen har afholdt møde med Regionscheferne, Styregruppemøde Stationskoncept senest den 6. september 2006 Næste (8.) møde er aftalt til og den 22. november2006 Møde afholdt den i Fredericia, med serviceinspektører og TR er. Der er afholdt møde i udvalget den 20. april 2006 i Nyborg, med deltagelse af næstformænd og sikkerhedsrepræsentanter. Næste møde afholdes den 31. oktober kl i Ng. (indkaldelse udsendt d ) Side 15 af 22

16 Fremføring (5. møde den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Kurt L Olsen, Jan R M Nielsen, Henrik R Frederiksen og Hans C V Brøndum Notat af møde i udvalget den udsendt med kalender uge 36. Møde afholdt med FF den og vedr. stillingsbeskrivelse f/viceværter. På møde d blev nye stillingsbeskrivelser for Teknik & Servicemedarbejder / Teknik & Servicesupervisor godkendt. Blev officielt meddelt på OSU d , hvorefter informationsbreve udsendes. 6. møde i udvalget afholdt den i Fredericia. Næste møde: ikke aftalt OK2005 (den: ) Repræsentanter: Kurt Hansen, Jens Chr. Andersen, Preben Henriksen, Bent W Frederiksen, Jan Søndergård Statusnotat af lagt på hjemmesiden under OK2005/trin 8 Notat om Ny Løn af lagt på hjemmesiden under OK2005/trin 8 Internt notat til udvalgets videre arbejde er udsendt den Møde afholdt onsdag den 3. oktober 2006 Næste møde: Onsdag den 8. november 2006 kl på Kh. (Indkaldelse udsendt ) - Krav til OK2008- udsendt med 2. indkaldelse Områdegruppebestyrelsen drøftede 1. oplæg til nye krav. Strategi og arbejdsgivernes krav bør være forhold som tages med når vores krav og ønsker udformes. De første krav skal indhentes på ordinære gruppemøder i januar/februar OK-udvalget arbejder videre med et fælles oplæg til gruppemøder. Oplægget søges behandlet på 17. møde. Logistik & Disponering (10. møde den ) Repræsentanter: Kurt Hansen, Per E Svendsen, Ken O Krøyer, Jørn Nicolaisen Udvalget oprettet efter beslutning på 5. møde d Oprettet kontaktudvalg med 4. møder årligt, d , d , d Søren R Hansen formand Referater udsendt (næste møde den kl ) 10. møde i udvalget afholdt den Næste møde: ikke aftalt Side 16 af 22

17 Uddannelse (3. møde den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Per Jenner, Cristian Ghetz, Dan B Kirchhoff, Notat af fra 1. møde d udsendt d Udvalget besøgte den Odense Tekniske Skole Næste møde: ikke aftalt Øvrige/andre udvalg: Dansk Jernbaneforbunds Sikkerheds og Miljøudvalg (SMU): Repræsentant Cristian Ghetz. Referat af møde den , d og d udsendt. Referat af møde d udsendt med kalender uge Næste SMU møder: fastsat til d. 1/3-06 (aflyst), 31/5-06, 14/9-06, 1/ TUR Brancheudvalg for Togklargøring (3. møde 06 d ): Repræsentanter: Henrik Mortensen (næstformand), Jan R Christensen, Carsten Sauer, Jørn Nicolaisen Møder i TUR (Brancheudvalg for Togklg) den , , , , d og d Næste møde: Mødet d godkendte forretningsorden for TUR Brancheudvalg Togklargøring med få redaktionelle ændringer - konstituerede med arbejdsgivere som formand, der ud af deres midte valgte Lis Kræmner DSB. Medarbejderorganisatione(r)n(e) valgte ud af deres midte næstformand Henrik Mortensen DJ. Perioden løber til udgangen af Status aflagt. Der foreligger godkendt Bekendtgørelse med underliggende FKB (faglig kompetence beskrivelse) og AMU mål. Næste møde d hvor behov, mål, form på uddannelse i Togklargøring skal drøftes. Vi har stadig kun pinden fra organisationsaftalen som tilsagn protokollat om fornyelse af organisationsaftaler mellem DSB og DJ d , "Øvrigt - parterne er enige om at grund- og efteruddannelse af stationsbetjente drøftes med henblik på at etablere en uddannelse i TUR regi" Kan både være en EUD eller AMU. Formandskabet repræsenterer TUR Branche udvalg Togklargøring i et tværfagligt forum fra 3 jernbanebrancheudvalg - Baneservice- Togklg- og lokomotivfører-. Det tværfaglige jernbanebrancheudvalg har adgang til undervisningsministeriet ellers skal man gennem TUR. Bemærk ændring fra TUR driftudvalg til TUR brancheudvalg. Driftudvalget havde selvstændig adgang til ministeriet, brancheudvalgene er en paraply af udvalg under TUR rådet = bestyrelse Side 17 af 22

18 Ad. 8c: Ordinære gruppemøder januar / februar 2007 Områdegruppen vil være repræsenteret på følgende ordinære gruppemøder:*) Lokalgruppen 10.01: afholdes Lokalgruppen 10.02: afholdes Lokalgruppen 10.03: afholdes Lokalgruppen 10.04: afholdes Lokalgruppen 10.05: afholdes Lokalgruppen 10.06: afholdes Lokalgruppen 10.07: afholdes Lokalgruppen 10.08: afholdes torsdag den 1. februar 2007* Lokalgruppen 10.09: afholdes Lokalgruppen 10.10: afholdes Lokalgruppen 10.11: afholdes Lokalgruppen 10.12: afholdes Lokalgruppen 10.13: afholdes Lokalgruppen 10.14: afholdes Lokalgruppen 10.15: afholdes Lokalgruppen 10.16: afholdes Lokalgruppen 10.17: afholdes Lokalgruppen 10.18: afholdes Ad. 9: Sager til afgørelse. Ad. 9a: Sager til afgørelse. Gruppe ansøger om pc og printer. Pris kr. Godkendt Ad. 9b: Konstituering med valg og udpegning til besættelse af kongresdelegerede og poster i bestyrelser, udvalg, råd og nævn Bilag over valgte og udpegede af udsendt med 2. indkaldelse Taget til efterretning Ad. 9c: Medlemslister oktober kvartal 2006 Medlemsliste af 1. oktober Medlemslister forventes udsendt elektronisk i uge 45/2006 til lokalgrupperne - Medlemstallene er således opgjort pr Revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af 00. november Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01 november 2006 udsendt med kalender uge 46 Side 18 af 22

19 Ad. 9d: Næste møde (Se: Områdebestyrelsesmøder i 2006: 12. møde onsdag den 22. og torsdag den 23. marts 2006 i Korsør seminar 13. møde den tirsdag 25. april 2006 (med næstformænd) i Nyborg 14. møde den maj 2006 Seminar / studietur 15. møde tirsdag den 12. september 2006 i Nyborg 16. møde tirsdag den 24. oktober 2006 (med næstformænd) i Nyborg 17. møde fredag den 15. december 2006 i Nyborg Møderække med SiR/TR i 2006: den 28. marts 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion den 29. marts 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale den 26. september 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion den 27. september 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale Områdebestyrelsesmøder i 2007: 18. møde tirsdag den 27. februar 2007 i Nyborg 19. møde den mandag den 16. april 2007 (med næstformænd) på Klarskovgård 20. møde (seminar) den 21. til 23. maj 2007 på Klarskovgård 21. møde tirsdag den 18. september 2007 i Nyborg 22. møde mandag den 29. oktober 2007 (med næstformænd) på Klarskovgård 23. møde fredag den 14. december 2007 i Nyborg Møderække med SiR/TR i 2007: Tirsdag den 27. marts 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion Onsdag den 28. marts 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale Tirsdag den 9. oktober 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion Onsdag den 10. oktober 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale Andre berammede møder: Dansk Jernbaneforbunds 52. ordinære kongres den oktober 2008 Hovedbestyrelsen DJ i 2006: den / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Kurt Hansen) Hovedbestyrelsen DJ i 2007: den / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Kurt Hansen) Side 19 af 22

20 Sektionsbestyrelsesmøde i 2006: ex. ord. den / den (TPO) / (LPO) (aflyst) / (LPO) / (SPO) (Deltager Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen og Dan B Kirchhoff suppleanter Henning E Laursen, Frank M Larsen, Jens Christian Andersen) Sektionsbestyrelsesmøde i 2007: den (TPO) / den (LPO) / den (SPO) / den (TPO) / den (LPO) (Deltager Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen og Dan B Kirchhoff suppleanter Henning E Laursen, Frank M Larsen, Jens Christian Andersen) HSU-DSB i 2006: den seminar / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Niels H Nielsen TPO) HSU-DSB i 2007: den seminar / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Niels H Nielsen TPO) VSU-møder (Produktion) i 2006: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) VSU-møder (Produktion) i 2007: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) VSU-møder (Salg) i 2006: den (ex) / / / (ex) / / (Deltager Kurt Hansen suppleant Henning E Laursen) VSU-møder (Salg) i 2007: den / / / (evt) seminar / (Deltager Kurt Hansen suppleant Henning E Laursen) OSU- møder (Togsæt) i 2006: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen og Dan Kirchhoff suppleanter Cristian Ghetz, Per Jenner) OSU- møder (Togsæt) i 2007: den / den / den / den (Deltager Jørn Nicolaisen og Dan Kirchhoff suppleanter Cristian Ghetz, Per Jenner) OSU i Togkomponenter i 2006: den / / / (Deltager: Jan M R Nielsen suppleant Knud V Folman) OSU i Togkomponenter i 2007: den / den / den / den (Deltager: Jan M R Nielsen suppleant Knud V Folman) OSU i Fremføring i 2006: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) OSU i Fremføring i 2007: den 4. og (seminar) den / den / den / den (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) OSU Togpersonale (logistik & disponering) i 2006: den / / / (Deltager: Ken O Krøyer suppleant Per E Svendsen) Side 20 af 22

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: www.spdsb.org

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. marts 2006 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Referat af 12.møde Referatet findes

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Mandag den 16. april 2007 klokken 10.30 Konferencecenter Klarskovgaard Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. april 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 7.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 09. november 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 14. december 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 25. oktober 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 4. september 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Torsdag den 21. juli 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 25. oktober 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2008 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Rettidighedsorganisationen

Rettidighedsorganisationen Rettidighedsorganisationen g Oplæg til Banekonferencen Rettidighedsenheden Emner jeg vil fortælle om i dag 1. Baggrund 2. Organisering 3. Hvordan går det? o Generelt o Kystbanen o Holdetidssanalyse o Løvfald

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 15. december 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen Referat KBS Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 kl. 17 00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen.

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen. Bestyrelsesmøde, tirsdag den 20. november 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Referat af informationsmøde med fælles seminar Torsdag / fredag den 9.-10. april 2015 Røndegård Tangbakkevej 2 8410 Rønde Referat af 2. møde

Læs mere