Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf Referat af 16.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: Sendt til trykning og udsendt elektronisk pr. den 10. november 2006 Side 1 af 22

2 Tilstedeværende: Stbtj Kurt Hansen, Områdegruppenæstformand gr København H Rgm Jens Chr. Andersen, Områdegruppekasserer, gr Århus Stbtj Arne Due Jørgensen, Gruppeformand gr Fredericia Stbtj Jan Jensen, Gruppenæstformand gr Fredericia Stbtj Per Jenner, Gruppeformand gr Århus Stbtj Torben Christoffersen Gruppenæstformand gr Århus M-stbtj Jan N Søndergaard Gruppeformand gr Esbjerg Stbtj Torben M Konradsen, Gruppenæstformand gr Odense Stbtj Henning E Laursen, Gruppeformand gr Randers Stbtj John C Gregersen, Gruppenæstformand gr Ålborg M-stbtj Lasse F Andersen, Gruppenæstformand gr København H Stbtj Frank M Larsen, Gruppeformand gr Belvedere Stbtj Finn P Jensen, Gruppenæstformand gr Belvedere Stbtj Jørgen Johansen, Gruppenæstformand gr Helgoland Rgfm Hans V Hvestendahl, Gruppenæstformand gr Helsingør Stbtj Dan B Kirchhoff, Gruppeformand gr Kastrup Stbtj Niels A Zaar Gruppenæstformand gr Kastrup Stbtj Jan R M Nielsen, Gruppeformand gr Nykøbing F M-stbtj Thomas Hansen Gruppenæstformand gr Nykøbing F Dtbtj Preben Henriksen, Gruppeformand gr København Ktbtj Per Frimurer Gruppenæstformand gr København Stbtj Steen H Nielsen, Gruppenæstformand gr København Rgm Bent W Frederiksen, Gruppeformand gr Helsingør Phm Johnny B Olsen, Gruppenæstformand gr København Stbtj Kent V Pedersen Gruppenæstformand gr Fredericia M-stbtj Per Erik Svendsen, Gruppeformand gr København H M-stbtj Kjeld Ammonsen, Gruppenæstformand gr København H M-stbtj Kenn O Krøyer, Gruppeformand gr Kastrup Afbud: Rgm Jørn Nicolaisen, Områdegruppeformand gr Århus Stbtj Hans C V Brøndum, Gruppeformand gr Århus Stbtj Cristian Ghetz, Gruppeformand gr Helgoland Dtm Kurt L Olsen, Gruppeformand gr Kalundborg Stbtj Knud V Folman Gruppeformand gr København Bfv Brian Kjærgaard, Gruppenæstformand gr Herning Dtm Henrik R Frederiksen, Gruppeformand gr Fredericia Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Beretning fra virksomheden. 5. Meddelelser fra lokalgrupperne. 6. SU-information. 7. Regnskab. 8. Andet. 9. Sager til afgørelse. 10. Spørgsmål fra bestyrelsen. Side 2 af 22

3 Indkaldelse: 1. indkaldelsen var vedlagt følgende bilag: (udsendt den ) - ingen. 2. indkaldelse var vedlagt følgende bilag: (udsendt den ) - Revideret regnskab 1. januar 30. september 2006 (5 sider) - Budget og resultatskema 3. kvartal 2006 (1 side) - Inventarliste af (2 sider) - 1. behandling Budget 2007(3 sider) - Krav til OK2008 (5 sider) - Bilag af over valgte og udpegede af (5 sider) - Notat af fra møde mellem HR-service og DJ/SPO: arbejdsbeklædning - forenkling af sortimentsbilag (3 sider) 2. indkaldelse var vedlagt følgende bilag: (udsendt den ) - 16_mode_udbud (Internt materiale til pkt.8a) (18 sider) Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) er en del af mødematerialet Ad 1. Mødets åbning Områdegruppenæstformanden bød velkommen til 16. møde Meddelte afbud fra Hans Brøndum, Cristian Ghetz, Kurt Olsen, Jørn Nicolaisen, Brian Kjærgaard, Henrik R Frederiksen og Knud V Folman gr Knud er langtidssygemeldt. Steen H Nielsen er indtrådt som suppleant for Knud. Næstformænd har fremefter - selv ansvaret for tilmelding til de 2 årlige bestyrelsesmøder - hvor de deltager. Modtager områdegruppen ikke en tilmelding betragtes det som afbud. Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Mødeleder: Dan B Kirchhoff, gr Dagsorden udsendt med 2. indkaldelse - godkendt. Ad. 3: Godkendelse af referat Referat af 15. møde den i Nyborg udsendt elektronisk og sendt til trykning den blev godkendt Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: Side 3 af 22

4 Ad. 4: Beretning fra virksomheden. Forbundet Jfr. beslutning på HB d. 13. juni har der været afholdt møde den 4. september 2006 for områdegruppeformænd i DSB koncernen om koordinering af DJ s holdninger til arbejdet / grænseflader mellem HSU og AMR bl.a. p.b.a. notat af Grænseflader mellem HSU og AMR (DSB HR-service, 3 s.) og diverse referater fra afholdte møder i HSU og AMR. AMR s historie og sammensætning blev drøftet. Områdegruppeformændene spurgte om arbejdsmiljøspørgsmål rejst af HSU blev forelagt ARM, og om AMR fik indput nede fra i koncernen. Også fordi det er blevet fastslået i HSU og gentaget af formanden for AMR ved flere lejligheder, at det er utroligt vigtigt at sikre den lokale forankring i hele arbejdsmiljøarbejdet, og derved gøre arbejdsmiljø arbejdet konkret og nærværende. Dagsordenen til AMR mødet d. 7. september blev drøftet. DJ s underrepræsentation i AMR blev drøftet. Togpersonalets nuværende psykiske arbejdsmiljø blev drøftet. Grænseflader mellem HSU og AMR skal evalueres sammen med DSB s personalepolitik på HSU mødet d Forandring kræver tryghed. Referat af Arbejdsmiljørådets møde d udsendt med kalender uge Opråb fra arbejdsskadesagsbehandleren: Igen har forbundet modtaget en sag, hvor et medlem er blevet overfaldet og af lederen er blevet rådet til ikke at foretage en politianmeldelse - med den begrundelse, at voldsmanden var ukendt af skadelidte. Ja, voldsmanden var ukendt - ligesom bankrøvere er ukendte, men det afholder jo ikke bankerne fra at anmelde røverier! Det er de nødt til, af hensyn til forsikringen samt af præventive årsager. Det er derfor en katastrofe, når ledere ikke sikrer at alle overfald på personale anmeldes. Dels af præventive grunde, men også fordi man kun kan kompenseres økonomisk efter erstatningsansvarsloven og voldsofferloven, hvis der er foretaget en anmeldelse og her er det fuldstændig ligegyldigt, om politiet finder voldsmanden, blot anmeldelsen er foretaget inden for 24 timer. I det aktuelle tilfælde, hvor medlemmet ikke forventer at kunne kommet tilbage til jobbet, vil medlemmet miste ca ,- kr. pr. måned i indtægt frem til afsked, samt 155,- skattefri kr. pr. dag i godtgørelse for svie og smerte. Vi skal ikke finde forbryderen, det skal politiet. Vores ansvar er, at anmelde forbrydelsen inden for 24 timer. Det vil sige straks! Side 4 af 22

5 Hb møde d BaneDanmark rapport af BaneDanmark rapport af scenarier for genopretning af jernbanens infrastruktur fra brandslukning (1) til den forkromede model (4) Jernbanesikkerhedsproblemer med fremmede entreprenører (Spitzke) DJ har anmeldt Spitzke A/S for 6 forhold om overtrædelse af jernbanesikkerheds bekendtgørelsen til politiet. De overtræder simpelthen alle elementære jernbanesikkerhedsbestemmelser. Alt dette kan læses i et HSIU referat fra BaneDanmarks HSIU Trafikstyrelsens anmodning om foretræde for DJ Hb d Trafikstyrelsens Salgs / Udbuds Direktør Michael Birch og Chefkonsulent Henrik Holtemann fik foretræde for DJ s Hb d De ønskede at forklare situationen vedr. salg af Entreprise og omdannelse til A/S. Endvidere at fremsætte et uformelt tilbud til tjenestemændene om overgang til overenskomstsansættelse. Entreprise har vanskeligheder med at få ordrer, særlig p.g.a. Entreprises rammebetingelser som statslig virksomhed med manglende fleksibilitet i forhold til et privat selskab. F.eks. kan der ikke indgås aftaler med underleverandører uden en udbudsrunde inkl. regler om kontroludbud osv. Et ministerielt udvalg har gennemført et analysearbejde og indstiller til omdannelse til et A/S med henblik på frasalg til private og herunder fremsættelse af et tilbud til tjenestemændene om overgang til overenskomstmæssige vilkår og ansættelse. En privat medaktionær er vigtig fordi konkurrencen er skærpet, og statsvirksomheder får hele tiden skudt i skoene, at de modtager statslig subsidiering, og det er unfair konkurrence, når skatteyderbetalte penge skal indgå som risikovillig kapital. Når privat kapital indgår i en statsvirksomhed er det betydeligt lettere for ministeren, at forsvare sig mod beskyldningerne, samt også gå til udlandet og investere. Herefter fremsatte embedsmændene et uformelt tilbud til tjenestemændene, dog afstemt med regeringens økonomiudvalg. Overgang til overenskomstansættelse, indenfor rammer, der respekterer eksisterende rettigheder. Stigning i grundløn Bevare jobsikkerhed og pensionsrettigheder Alt til forhandling. Transportministeriet kan ikke videregive et mere konkret tilbud før en realitetsdrøftelse er indledt. Side 5 af 22

6 Hb besluttede bl.a. med baggrund i forbundets kongresbeslutning fra oktober 2004, at tilbuddet var alt for uigennemsigtigt fra ministeriet og skal konkretiseres med eksempler, hvad vil det betyde for det enkelte medlem. Formandskabet i DJ foretager videre sonderinger, men skal tilbage til Hb for at få mandat. Artikel fra Jyllands Posten d Onsdag den 11. oktober 2006 JP, Erhverv & Økonomi JERNBANEDRIFT Dansk Folkeparti går i dag i skæbneforhandlinger med transportminister Flemming Hansen (K) om Banedanmarks fremtid som entreprenør på jernbanen Skal Banedanmarks kriseramte entreprisedivision sættes på aktier og delvist sælges? Eller skal den fortsætte på den nuværende underskudskurs med fyringer og frasalg af dyrebart materiel som uundgåelig konsekvens? Det kan der komme svar i dag efter at politikerne i månedsvis har skændtes om fremtiden for divisionen, der står for at vedligeholde og forny det danske jernbanenet. Regeringen har hele tiden arbejdet for at få hele divisionen solgt fra i en fart. Interesserede købere har sågar været på virksomhedsbesøg hos Banedanmark, men det faste støtteparti, Dansk Folkeparti, har blokeret. Thulesen Dahl på banen Morgenavisen Jyllands-Posten erfarer, at Dansk Folkeparti i dag skal mødes endnu en gang med transportminister Flemming Hansen (K) for at finde en løsning på den fastlåste situation. I modsætning til tidligere er det dog nu partiets gruppeformand og formand for Finansudvalget, Kristian Thulesen Dahl, der skal føre forhandlingerne med ministeren, og politisk vurderes det, at det er sidste chance for at blive enige om en model. Allerede i juni advarede Banedanmarks bestyrelsesformand, Anne Birgitte Lundholt mod at trække forhandlingerne yderligere i langdrag, og tonen er ikke blevet mildere siden dengang. Hun siger, det er ved at være absolut sidste frist for at få virksomheden på ret kurs, inden vi skader den mere. Vi har været ekstremt tålmodige i vores venten og det er bedrøveligt for en bestyrelsesformand at se en virksomhed blive pint og plaget på den måde. Virksomheden sygner hen, siger Anne Birgitte Lundholt. Banedanmarks dyre sporombygningstog står for meget stille fordi Banedanmark får for få opgaver i Danmark, men samtidig er virksomheden afskåret fra at byde på opgaver i udlandet på grund af virksomhedens status som en offentlig virksomhed. Ifølge bestyrelsesformanden taber Banedanmark hver eneste måned millioner, fordi ledelsen ikke kan få en afklaring. Hvis ikke der kommer noget salg - enten helt eller delvist skal divisionen skæres ned gennem fyringer og frasalg af dyrt materiel. Side 6 af 22

7 Dansk Folkeparti er klar til at omdanne selskabet til et aktieselskab og sælge op til 25 pct. af aktierne, men regeringspartierne afviser, at en model med så stor en statslig ejerandel vil ændre på Banedanmarks konkurrencesituation. Et større aktieudsalg vil imidlertid kræve godkendelse fra Dansk Jernbaneforbunds tjenestemænd, og her siger forbundsformand Ulrik Salmonsen, at det vil kræve et knaldhamrende godt tilbud. Udbud Kystbanen Behandles under punkt 8a. Områdegruppen har bestilt udbudsmaterialet hos Trafikstyrelsen Fællesoverenskomsten mellem DSB og STK er på 5. udkast. Forventes udsendt i uge 42. Først derefter følger de renskrevne organisationsaftaler. Ny Løn Sidste sonderingsmøde mellem DSB og DJ om en evt. aftale om overgang til Ny Løn blev afholdt d Forbundet indkalder OK-forhandlingsudvalgene på området til drøftelse af situationen. Sektionen 7. sektionsbestyrelsesmøde afholdt d Referat af 7. sektionsbestyrelsesmøde d , samt aktivitetsliste af , udsendt med kalender uge Arbejdsbeklædning Referat af uniformsstyregruppemøde d udsendt med kalender uge Test af ny arbejdsbeklædning: P.g.a. diverse komplikationer / misforståelser med gennemførelsen af test af ny arbejdsbeklædning er testperioden besluttet forlænget. Test af blå beklædning og orange sommerbeklædning slutter d Test af orange vinterbeklædning vil løbe fra til vær omhyggelig, og få udfyldt og besvar efter bedste evne. Møde i arbejdstøjgruppen afholdt d se også referat af møde i arbejdstøjgruppen d udsendt med kalender Næste møde i uniformsstyregruppen afholdes d Revision / forenkling af sortimentsbilag Aftale om "Arbejdsbeklædning til medarbejdere i DSB (undtagen DSB S-tog A/S) organiseret i Dansk Jernbaneforbund" af 12. august 2003 med tilhørende sortimentsbilag er indgået mellem DSB HR-service Aftaler & Forhandling og Dansk Jernbaneforbund Sektion DSB. Side 7 af 22

8 DJ Sektion DSB vil også have interesse i en forenkling af sortimentsbilagene, og med igangværende udbudsproces af leverandør af arbejdsbeklædning til DSB finder DJ Sektion DSB det naturligt, at alle sortimentsbilag gennemgås for evt. revidering DJ Sektion DSB har derfor foreslået en generel drøftelse af samtlige ni sortimentsbilag under hovedaftalen af 12. august 2003 med henblik på en evt. revidering / opdatering til aktuel status / behov. Møde om ovennævnte afholdt den 4. oktober Der var enighed om tilretning / forenkling af sortimentsbilagene. (før 9 sortimentsbilag nu 5 bilag) Næste møde d , hvor pointværdi og pointregulering drøftes. Notat af fra møde mellem HR-service og DJ/SPO: arbejdsbeklædning - forenkling af sortimentsbilag (udsendt med 2. indkaldelse) Områdegruppen Sir/Tr møder i Ng Sir/Tr møder blev afholdt i Nyborg d Gæster var Forbundssekretær Niels Sørensen og DJ Socialrådgiveren Karin Angermann. Der blev fremsat forslag om der hver gang på kommende Sir/Tr efterårsmøder inviteres aktuelle relevante gæster, til inspiration og input. Nye emner: LO's pjece, Om ændret ansvar i arbejdsmiljøet Klar til Arbejdstilsynets besøg, en pjece om screening og Tilpasset Tilsyn Drøftelse af Sikkerheds- og Miljøarbejdet i områdegruppen og DJ Hvad er socialrådgiverfunktionen i DJ? Niels Sørensen indledte med at fremhæve, at der findes ingen hændelige uheld, der er altid en årsag. Endvidere at aftale om tillidsrepræsentanter i staten også er gældende for sikkerhedsrepræsentanter, og der ifølge aftalen skal gives den fornødne tid til hvervets forsvarlige varetagelse. Om ændret ansvar i arbejdsmiljøet LO's pjecen, Om ændret ansvar i arbejdsmiljøet orienterer om regeringen og DF har vedtaget en meget principiel ændring af arbejdsmiljøloven. Deres hensigt er at gøre det lettere for arbejdsgivere at slippe for straf i visse tilfælde, hvor arbejdsmiljøloven er overtrådt. Samtidig har de forhøjet strafrisikoen og straffens størrelse for ansatte. Arbejdsgivere kan slippe for straf, når de ansatte overtræder nogle bestemte regler i loven, og hvis arbejdsgiveren samtidig har gjort alt for at opfylde sine pligter. Ansatte kan straffes, uden at arbejdsgiveren samtidig bliver straffet. Bøden for ansatte er sat op fra til kr. for visse overtrædelser, når arbejdsgiveren har gjort alt for at opfylde sine pligter. Side 8 af 22

9 Ændringen gælder for overtrædelser, som er begået efter den 28. april Arbejdsgiverens ansvar og tilsynspligt Der er ikke ændret ved, at arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ansvaret fremgår af arbejdsmiljøloven og følger af arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet. Med den nye lov er det særligt fremhævet, at det ikke er nok bare at give instruktion og udlevere sikkerhedsudstyr til de ansatte. Arbejdsgiveren skal også føre et løbende og effektivt tilsyn med arbejdsmiljøet. Hvornår har arbejdsgiveren gjort alt? Af lovændringen fremgår, hvad det vil sige, at arbejdsgiveren har gjort alt. Arbejdsgiveren skal især have sørget for: at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige at der løbende er ført et effektiv tilsyn med, at arbejdet udføres fuldt forsvarligt at de ansatte er instrueret fyldestgørende at der er udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering APV at arbejdsgiveren deltager i samarbejdet om et forsvarligt arbejdsmiljø og sørger for, at det kan finde sted Alle disse pligter er afgørende, når domstolen skal vurdere, om arbejdsgiveren faktisk har gjort alt. Hvis arbejdsgivere skal slippe for straf, skal de godtgøre, at de har opfyldt disse pligter i arbejdsmiljølovens kapitel 4. Det gælder dog kun i sager, hvor ansatte har overtrådt lovens krav om: anvendelse af personlige værnemidler anvendelse af udsugningsudstyr anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder certifikat til kran og gaffeltruck Det er ved overtrædelse af disse krav, at bødeniveauet hæves til kr. for ansatte. På alle lovens andre områder gælder, at arbejdsgivere ikke kan slippe for straf ved ansattes lovovertrædelser. Klar til Arbejdstilsynets besøg, Klar til Arbejdstilsynets besøg, en pjece om screening og Tilpasset Tilsyn HRservice, Arbejdsmiljøafdelingen, juni vedlagt som fil med 2. indkaldelse af Sir/Tr møder Information til sikkerhedsorganisationen om Arbejdstilsynets screeningsbesøg. Alle enheder i DSB, der ikke er arbejdsmiljøcertificerede, vil inden udgangen af 2008 få et besøg af Arbejdstilsynet (AT) med henblik på screening af arbejdspladsen Side 9 af 22

10 Drøftelse af Sikkerheds- og Miljøarbejdet i områdegruppen og DJ Niels Sørensen kom med et oplæg til dialog p.b.g. af undersøgelser af psykiske arbejdsmiljøforhold som giver en øget risiko for stress, sygdom, søvnproblemer, øgede følelsesmæssige krav, udbrændthed, urealistiske forestilling om rolleopfyldelse, rollekonflikter og manglende afklaring definition af ansvar. Tendensen går hen imod, hvor der tidligere blev fokuseret på kravene til jobbet, og hvor jobbet var i centrum, så er det nu relationerne og forventningerne til / på jobbet, der fylder mest. På Sir/Tr marts møderne blev områdegruppens vigtigste arbejdsmiljøforhold identificeret - fysisk og psykisk og socialt for stationspersonalet: Øget arbejdspres, daglig stress Ujævn arbejds- fordeling / tilrettelæggelse, bemanding / ressourcer, 3 holds skift Konstante organisationsændringer / ombrydninger Personalepolitik implementering savner ensartethed og konsekvens Trivsel, nærhed, medindflydelse, uddannelse, tryghed - savnes Stationspersonalet har selv godt fat på politikområderne arbejdsbeklædning, personalepolitik. Vejen for den organisatoriske tilgang til at forbedre arbejdsmiljø forholdene i DSB må gå gennem DSB Arbejdsmiljørådet (HSIU) med Jørn Vepler DSB Produktion som formand. DJ's repræsentant i Arbejdsmiljørådet er Niels Sørensen, forbundssekretær, leder forbundets miljøsektion. Niels er også formand for forbundets SMU. Hvad er socialrådgiverfunktionen i DJ? Socialrådgiver Karin Angermann beskrev hvilke funktioner / områder, der var hendes opgaveområde. Mange sager har typisk 4 uafhængige, men dog parallelle sagsbehandlingsforløb. Arbejdsgiver sagsforløb Det kommunale system sygdom / sygedagpenge pension Arbejdsskade sagsforløb A-kasse systemet Rådgivning i lovjunglen er også et vigtigt område for socialrådgiveren. DSB Produktion IC4 er nu tæt på målstregen. DSB har ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til at køre testkørsel i lukket spor, og har fået den. Testkørsel foregår mellem Rd og Hb. Næste step er tilladelse til at køre blandet trafik og videre derfra til kommerciel drift kræves ikke yderligere dokumentation. IC 2 forventes leveret august Side 10 af 22

11 Togkomp Klg NF overgang til Fremføring pr Spørgsmål vedr. stationspersonalet i NF evt. overgang til Fremføring blev drøftet på møde d mellem DSB Fremføring v. Benny Pedersen, DSB Togkomponenter v. Peder Jespersen og områdegruppen. Endvidere afledte konsekvenser f.eks. spørgsmål om en central tjenestefordeling for stationspersonalet i Fremføring Øst. Emnet kommer også til drøftelse i områdegruppens interne Fremføringsudvalg og efterfølgende i områdegruppebestyrelsen. Medarbejderinformationsmøde afholdt i NF d Områdegruppen deltog. Debat: Der var i bestyrelsen et udtalt ønske om mere information om udviklingen omkring Ny Løn. Der var enighed om, at SiR/TR efterårsmøderne her invitere relevant gæst. Beretningen godkendt Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. Intet skriftligt indgået Lokalgruppe vil have noget mere information om NY LØN Ad. 6: SU-information. HSU (næste møde: den ) Referat af Arbejdsmiljørådets møde d udsendt med kalender uge Halvårsrapport 2006 Materiale: Halvårsrapport 2006 af 25. august Formanden redegjorde for hovedtallene i halvårsrapporten og fremhævede, - at omkostningsudviklingen er som forventet, - at passagertallet er steget, - at halvårsresultatet har ført til opjustering af det forventede årsresultat. Værdiarbejdet 2006 Orienterede om værdispillet, der har fokus på hverdagens dilemmaer, og hvorledes værdierne kan bruges til at håndtere disse. Der blev vist filmklip af oplægget til et af dilemmaerne. Der har været nedsat en fokusgruppe med tværgående repræsentation. Der er valgt 4 dilemmaer ud af en base på 32. Der har været gennemført et testspil, og den 29. september 2006 holdes en generalprøve. Konceptet for afviklingen af værdidagene er det samme som sidste gang. Side 11 af 22

12 Ambitionen denne gang er at relatere værdierne til hverdagen. Fokus på hverdagen bl.a. er affødt af, at et af kritikpunkterne fra værdidagene i 2004 har været, at det er vanskeligt at relatere spillet til hverdagen. HSU fandt det positivt, at der blev fokuseret på hverdagens dilemmaer, idet medarbejderne umiddelbart kan forholde sig hertil og oplevelsen fra testspillet er, at spillet denne gang vil ramme mange. Kantinen Kh Formanden oplyste, at det er besluttet at placere kantinen i lokalerne, hvor det tidligere IC-marked lå. Det forventes, at den nye kantine kan åbnes medio september Skriftlig høring om ny rygepolitik for DSB Efter den skriftlige orientering af HSU den 28. september 2006 har arbejdsgruppen afholdt endnu et møde til drøftelse af en ny rygepolitik. Arbejdsgruppen er blevet enige om at indstille følgende nye rygepolitik til godkendelse: Fra den 7. januar 2007 er det ikke længere tilladt at ryge indendørs i DSB. Dette gælder samtlige arbejdspladser i DSB, inkl. DSB S-tog a/s. Efter drøftelse i det lokale SU/SI skal der henvises til / anvises et udendørs rygested beskyttet bedst muligt mod vejr og vind så vidt muligt ved politikkens ikrafttræden. (håndværkerne i DSB har dog ikke været repræsenteret ved de sidste 3 møder) Kommunikation af den nye rygepolitik forventes sat i gang med en artikel i DSB i dag, i uge 43. Herefter vil de lokale samarbejds- og sikkerhedsudvalg blive inddraget. Endelige kommunikationsplan vil endvidere blive udarbejdet i samarbejde med eksterne leverandør af rygeafvænning. Gruppen anbefaler at der henover jul/nytår bliver igangsat rengøring og evt. istandsættelse af hidtidige rygerum. Det indstilles at HSU overlader videre arbejde til HR-Service, Helse & Miljø. Dog holder arbejdsgruppen evalueringsmøde primo marts 2007, hvor implementeringen af politikken evalueres. VSU Produktion (næste møde: den ) Overskridelse af budgetprognose 2006 med 50 mio. kr. Heraf udgør uhensigtsmæssig kørsel mio. kr i alt 40 mio. kr. kan henføres som ekstra omkostninger p.g.a. situationen i 2006 med dårlig infrastruktur. Skinnesituationen bliver ikke bedre de næste 2 år, men nu kender vi i det mindste problemernes omfang. BaneDanmark kunne ikke garantere kanalregulariteten til planlagt K07. Derfor gik arbejde med ny revideret K07 i gang, og heraf også afledt en ny udgave af budget Den reviderede køreplan opererer med en rettidighed Side 12 af 22

13 på 88,8%. Der vil blive lagt yderligere penge i budget 2007 (2), så vi kan nå op på 90% rettidighed som aftalt i trafikkontrakten. Også på trafikinformationsdelen har vi lav score, derfor tilføres der også flere penge til at give informationsområdet et ekstra løft. Forsinkelser slider på togene DSB s værksteder har mindre tid til klargøring ag togene, som kører rundt med fejl i længere tid end normalt. Udgiften til bremsebelægninger firedoblet, slitagen på togene vokser, risikoen for fejl stiger, og mangler bliver ikke udbedret. Det er bivirkninger af den endeløse række af forsinkelser, der har plaget DSB hen over sommeren. Når toget kommer for sent herud, får vi mindre klargøringstid. Så fokuserer vi først og fremmest på bremsebelægninger, for der er stort slid på belægningerne på grund af alle de hastighedsnedsættelser, der er. Det betyder at vi kører rundt med andre fejl og mangler i længere tid end vi normalt vi have gjort, siger Søren Rasmussen, der er værkstedschef hos DSB. (Politiken d ) Der er nu så hårdt pres på personalets arbejdsforhold og arbejdsmiljø, at begrebet om rettidig omhu vil kræve handling nu. Kendsgerninger fra budgetlægningsprocessen viser, at materiellet nedslides hurtigere, flere nødvendige reparationer og udskiftninger, højere brændstofforbrug, kortere omløbstider, flere togkilometer - alle disse forhold gælder også personalets vedligeholdelse og reetablering af arbejdsydeevnen. Forhold udenfor DSB påvirker også internt. Udbudssituationen, den politiske debat om genopretning af spor og signaler og jernbanens fremtidige udvikling, privatisering af DSB osv.. Nu har drøftet arbejdsmiljøindsatsen i HSU siden seminaret i februar - hvad er sket? Nu må der handling til. Forandring kræver tryghed. Når der på budget 2007 skal afsættes ekstra midler på toppen til "kriseomkostninger", p.g.a. BaneDanmarks manglende formåen til at levere den i trafikkontraktens aftalte forudsætning om tilstrækkelig kanaladgang - og vel og mærke i tilstrækkelig god stand, så må der også afsættes "kriseomkostninger" til opretholde personalets motivation, udtalte JN Fraværet i Produktion er stigende. Antallet af arbejdsskader er stigende. Et enigt VSU har indsendt indstilling til HSU og HR-service, at evaluering af personalepolitikken kan gøres bedre end nogle afkrydsningsskemaer. Netop dialogen og drøftelsen i samarbejdsudvalgene er altafgørende for om politikken kommer til at stå på en hylde, eller om politikken også anvendes i praksis i dagligdagen. Det samme gælder for arbejdet med anvendelsen af DSB s værdier. (De kommende værdidage) VSU i Salg den (næste møde: den ) Referat af ekstra ordinært VSU i DSB Salg d udsendt med kalender uge SISU Ejendomme (næste møde: den ) OSU i Togsæt (aflyst) (næste møde: ) OSU i Togkomponenter (næste møde: den ) Side 13 af 22

14 OSU Fremføring (næste møde: den ) OSU Togpersonalet (L & D) (næste møde: den ) Områdegruppen har til formandskabet i OSU Togpersonalet d anmeldt ændret repræsentation for SPO DSB i OSU Togpersonalet jf. beslutning på 15. møde. (Repræsentant Ken O Krøyer gr Suppleant Per E Svendsen gr ) SUSI stabe (næste møde: den ) Ad. 7: Regnskab. Regnskab revideret godkendt Budget og prognose skema af taget til efterretning Revideret inventarliste af taget til efterretning 1. behandling Budget taget til efterretning Næste revisionsmøde den i Århus Næste lokalgruppemidler Lokalgruppemidler oktober kvartal udbetales mellem den 15. og På baggrund af revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af (00). november Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01. november 2006 Ad. 8: Andet. Ad. 8a: Udbud Kystbanen / Øresund - 16_mode_udbud (Internt materiale) udsendt til bestyrelsen den Materiale Udbud af togtrafik omkring Øresund fra 13. møde er opdateres og blev gennemgået. Materialet skal videre bearbejdes således at også personaledelen (bilag 6) fra Trafikstyrelsens udbuds materiale indarbejdes. Emnet sættes på dagsorden igen - på 19. møde/2007 (med næstformænd). Den 19. januar 2007 skal udbyderne aflevere deres 1. bud og i juni måned 2007 vælges operatøren. Skal starte driften ved køreplansskiftet januar 2009 Side 14 af 22

15 Ad. 8b: Beretning fra udvalg i områdegruppen & IT-politik (den ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Preben Henriksen og Bent W Frederiksen Notat af www/it erstatter notat af Næste møde: torsdag den (indkaldelse udsendt ) GTA Togsæt (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Frank M Larsen, Dan B Kirchhoff, Cristian Ghetz. Næstformændene inviteres til deltagelse i udvalgsmøder. Notat af møde i GTA-udvalg - Udsendt med kalender uge møde i styregruppen Projekt Klargøringspersonale København blev afholdt den Østerport Station (KK) er besluttet henført som klargøringsstation under Togsæt (DSB I Dag nr. 35) Fleksibilitet i forhold til IC3 som kommende regionaltog og nedbringelse af tomkørsel til Hg. Møde afholdt den og d med næstformænd. Næste møde: mandag den 13. november 2006 kl på Kgc. (indkaldelse udsendt den ) Det blev aftalt, at GTA-udvalget kommer med et oplæg til afholdes af fyraftensmøder om og med STK-pension - for alle lokalgrupper i Københavns området. DSB Salg (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Jan N Søndergård og Henning E Laursen (og Næstformænd/ SiR) Områdegruppen har afholdt møde med Regionscheferne, Styregruppemøde Stationskoncept senest den 6. september 2006 Næste (8.) møde er aftalt til og den 22. november2006 Møde afholdt den i Fredericia, med serviceinspektører og TR er. Der er afholdt møde i udvalget den 20. april 2006 i Nyborg, med deltagelse af næstformænd og sikkerhedsrepræsentanter. Næste møde afholdes den 31. oktober kl i Ng. (indkaldelse udsendt d ) Side 15 af 22

16 Fremføring (5. møde den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Kurt L Olsen, Jan R M Nielsen, Henrik R Frederiksen og Hans C V Brøndum Notat af møde i udvalget den udsendt med kalender uge 36. Møde afholdt med FF den og vedr. stillingsbeskrivelse f/viceværter. På møde d blev nye stillingsbeskrivelser for Teknik & Servicemedarbejder / Teknik & Servicesupervisor godkendt. Blev officielt meddelt på OSU d , hvorefter informationsbreve udsendes. 6. møde i udvalget afholdt den i Fredericia. Næste møde: ikke aftalt OK2005 (den: ) Repræsentanter: Kurt Hansen, Jens Chr. Andersen, Preben Henriksen, Bent W Frederiksen, Jan Søndergård Statusnotat af lagt på hjemmesiden under OK2005/trin 8 Notat om Ny Løn af lagt på hjemmesiden under OK2005/trin 8 Internt notat til udvalgets videre arbejde er udsendt den Møde afholdt onsdag den 3. oktober 2006 Næste møde: Onsdag den 8. november 2006 kl på Kh. (Indkaldelse udsendt ) - Krav til OK2008- udsendt med 2. indkaldelse Områdegruppebestyrelsen drøftede 1. oplæg til nye krav. Strategi og arbejdsgivernes krav bør være forhold som tages med når vores krav og ønsker udformes. De første krav skal indhentes på ordinære gruppemøder i januar/februar OK-udvalget arbejder videre med et fælles oplæg til gruppemøder. Oplægget søges behandlet på 17. møde. Logistik & Disponering (10. møde den ) Repræsentanter: Kurt Hansen, Per E Svendsen, Ken O Krøyer, Jørn Nicolaisen Udvalget oprettet efter beslutning på 5. møde d Oprettet kontaktudvalg med 4. møder årligt, d , d , d Søren R Hansen formand Referater udsendt (næste møde den kl ) 10. møde i udvalget afholdt den Næste møde: ikke aftalt Side 16 af 22

17 Uddannelse (3. møde den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Per Jenner, Cristian Ghetz, Dan B Kirchhoff, Notat af fra 1. møde d udsendt d Udvalget besøgte den Odense Tekniske Skole Næste møde: ikke aftalt Øvrige/andre udvalg: Dansk Jernbaneforbunds Sikkerheds og Miljøudvalg (SMU): Repræsentant Cristian Ghetz. Referat af møde den , d og d udsendt. Referat af møde d udsendt med kalender uge Næste SMU møder: fastsat til d. 1/3-06 (aflyst), 31/5-06, 14/9-06, 1/ TUR Brancheudvalg for Togklargøring (3. møde 06 d ): Repræsentanter: Henrik Mortensen (næstformand), Jan R Christensen, Carsten Sauer, Jørn Nicolaisen Møder i TUR (Brancheudvalg for Togklg) den , , , , d og d Næste møde: Mødet d godkendte forretningsorden for TUR Brancheudvalg Togklargøring med få redaktionelle ændringer - konstituerede med arbejdsgivere som formand, der ud af deres midte valgte Lis Kræmner DSB. Medarbejderorganisatione(r)n(e) valgte ud af deres midte næstformand Henrik Mortensen DJ. Perioden løber til udgangen af Status aflagt. Der foreligger godkendt Bekendtgørelse med underliggende FKB (faglig kompetence beskrivelse) og AMU mål. Næste møde d hvor behov, mål, form på uddannelse i Togklargøring skal drøftes. Vi har stadig kun pinden fra organisationsaftalen som tilsagn protokollat om fornyelse af organisationsaftaler mellem DSB og DJ d , "Øvrigt - parterne er enige om at grund- og efteruddannelse af stationsbetjente drøftes med henblik på at etablere en uddannelse i TUR regi" Kan både være en EUD eller AMU. Formandskabet repræsenterer TUR Branche udvalg Togklargøring i et tværfagligt forum fra 3 jernbanebrancheudvalg - Baneservice- Togklg- og lokomotivfører-. Det tværfaglige jernbanebrancheudvalg har adgang til undervisningsministeriet ellers skal man gennem TUR. Bemærk ændring fra TUR driftudvalg til TUR brancheudvalg. Driftudvalget havde selvstændig adgang til ministeriet, brancheudvalgene er en paraply af udvalg under TUR rådet = bestyrelse Side 17 af 22

18 Ad. 8c: Ordinære gruppemøder januar / februar 2007 Områdegruppen vil være repræsenteret på følgende ordinære gruppemøder:*) Lokalgruppen 10.01: afholdes Lokalgruppen 10.02: afholdes Lokalgruppen 10.03: afholdes Lokalgruppen 10.04: afholdes Lokalgruppen 10.05: afholdes Lokalgruppen 10.06: afholdes Lokalgruppen 10.07: afholdes Lokalgruppen 10.08: afholdes torsdag den 1. februar 2007* Lokalgruppen 10.09: afholdes Lokalgruppen 10.10: afholdes Lokalgruppen 10.11: afholdes Lokalgruppen 10.12: afholdes Lokalgruppen 10.13: afholdes Lokalgruppen 10.14: afholdes Lokalgruppen 10.15: afholdes Lokalgruppen 10.16: afholdes Lokalgruppen 10.17: afholdes Lokalgruppen 10.18: afholdes Ad. 9: Sager til afgørelse. Ad. 9a: Sager til afgørelse. Gruppe ansøger om pc og printer. Pris kr. Godkendt Ad. 9b: Konstituering med valg og udpegning til besættelse af kongresdelegerede og poster i bestyrelser, udvalg, råd og nævn Bilag over valgte og udpegede af udsendt med 2. indkaldelse Taget til efterretning Ad. 9c: Medlemslister oktober kvartal 2006 Medlemsliste af 1. oktober Medlemslister forventes udsendt elektronisk i uge 45/2006 til lokalgrupperne - Medlemstallene er således opgjort pr Revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af 00. november Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01 november 2006 udsendt med kalender uge 46 Side 18 af 22

19 Ad. 9d: Næste møde (Se: Områdebestyrelsesmøder i 2006: 12. møde onsdag den 22. og torsdag den 23. marts 2006 i Korsør seminar 13. møde den tirsdag 25. april 2006 (med næstformænd) i Nyborg 14. møde den maj 2006 Seminar / studietur 15. møde tirsdag den 12. september 2006 i Nyborg 16. møde tirsdag den 24. oktober 2006 (med næstformænd) i Nyborg 17. møde fredag den 15. december 2006 i Nyborg Møderække med SiR/TR i 2006: den 28. marts 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion den 29. marts 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale den 26. september 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion den 27. september 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale Områdebestyrelsesmøder i 2007: 18. møde tirsdag den 27. februar 2007 i Nyborg 19. møde den mandag den 16. april 2007 (med næstformænd) på Klarskovgård 20. møde (seminar) den 21. til 23. maj 2007 på Klarskovgård 21. møde tirsdag den 18. september 2007 i Nyborg 22. møde mandag den 29. oktober 2007 (med næstformænd) på Klarskovgård 23. møde fredag den 14. december 2007 i Nyborg Møderække med SiR/TR i 2007: Tirsdag den 27. marts 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion Onsdag den 28. marts 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale Tirsdag den 9. oktober 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion Onsdag den 10. oktober 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale Andre berammede møder: Dansk Jernbaneforbunds 52. ordinære kongres den oktober 2008 Hovedbestyrelsen DJ i 2006: den / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Kurt Hansen) Hovedbestyrelsen DJ i 2007: den / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Kurt Hansen) Side 19 af 22

20 Sektionsbestyrelsesmøde i 2006: ex. ord. den / den (TPO) / (LPO) (aflyst) / (LPO) / (SPO) (Deltager Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen og Dan B Kirchhoff suppleanter Henning E Laursen, Frank M Larsen, Jens Christian Andersen) Sektionsbestyrelsesmøde i 2007: den (TPO) / den (LPO) / den (SPO) / den (TPO) / den (LPO) (Deltager Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen og Dan B Kirchhoff suppleanter Henning E Laursen, Frank M Larsen, Jens Christian Andersen) HSU-DSB i 2006: den seminar / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Niels H Nielsen TPO) HSU-DSB i 2007: den seminar / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Niels H Nielsen TPO) VSU-møder (Produktion) i 2006: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) VSU-møder (Produktion) i 2007: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) VSU-møder (Salg) i 2006: den (ex) / / / (ex) / / (Deltager Kurt Hansen suppleant Henning E Laursen) VSU-møder (Salg) i 2007: den / / / (evt) seminar / (Deltager Kurt Hansen suppleant Henning E Laursen) OSU- møder (Togsæt) i 2006: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen og Dan Kirchhoff suppleanter Cristian Ghetz, Per Jenner) OSU- møder (Togsæt) i 2007: den / den / den / den (Deltager Jørn Nicolaisen og Dan Kirchhoff suppleanter Cristian Ghetz, Per Jenner) OSU i Togkomponenter i 2006: den / / / (Deltager: Jan M R Nielsen suppleant Knud V Folman) OSU i Togkomponenter i 2007: den / den / den / den (Deltager: Jan M R Nielsen suppleant Knud V Folman) OSU i Fremføring i 2006: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) OSU i Fremføring i 2007: den 4. og (seminar) den / den / den / den (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) OSU Togpersonale (logistik & disponering) i 2006: den / / / (Deltager: Ken O Krøyer suppleant Per E Svendsen) Side 20 af 22

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 24. april 2008 DAC, Dansk Arkitektur Center Strandgade 27 B, 1401 København K Tlf. 32 64 54

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: www.spdsb.org

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde og Seminar Torsdag den 26. maj 2005 klokken 13.00 til fredag 27. maj 2005 klokken 12.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 12. januar 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 2.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. september 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. marts 2004 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 6.

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. januar 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 1.ekstra

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 25. april 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 13.møde

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. marts 2006 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Referat af 12.møde Referatet findes

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Mandag den 16. april 2007 klokken 10.30 Konferencecenter Klarskovgaard Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. april 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 7.

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen.

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Pkt. 1. Sektionens sammensætning Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB består af de medlemmer, der er ansat indenfor DSB SV, undtaget DSB S-tog A/S, samt medlemmer

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Tilstede: Torben Sonne, LPO Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning E Laursen SPO Niels

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 9. januar 2014 klokken 9.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 1.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 09. november 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 14. december 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007)

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007) er til behandling

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 14. december 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d. 31.08.2007 i København Tilstede: Afbud: Dagsorden: Ad. 1: Mødets åbning Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 22. januar 2015 kl. 10.30 Hotel Villa Gulle Øster Voldgade 44 5800 Nyborg Tlf. 65 30 11 88

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. februar 2007 klokken 9.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 18.møde

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke Områdegruppens virke og daglige arbejde varetages af formanden fra områdegruppens kontor. Til bistand ved områdegruppens

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 696 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 17. juni 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 25. oktober 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 29. april 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 29. april 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 8 Fraværende: Per Jespersen forlod mødet kl. 10.45 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Mail fra Jørn Terndrup blev drøftet. Forretningsorden tilrettes. 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet Intet

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Konsekvenstilrettet forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Sosu Fyn 2008 02 14.docSide 1 af 5 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. marts 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB / Vedligehold a/s

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB / Vedligehold a/s Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB / Vedligehold a/s - o - Fælles Informationsmøde Torsdag den 30. oktober 2014 Klokken 10.30 Hotel Villa Gulle Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf.

Læs mere

SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september 2015

SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september 2015 SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september FOA AALBORG PO/pn FiU-nr. 9501-15-24-04 Referat fra sektorbestyrelseskonference 21. og 22. september, på Rønnes Hotel, Slettestrand, 9690 Fjerritslev. Til stede:

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Forretningsorden for Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, den 20. februar 2014 Side 1 af 5 Forretningsorden for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 7. juni 2005, kl. 13:00 Åben sag: 426. Efterretning Åben sag: 427. Arbejdstilsyn på ældrecentrene

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol REFERAT fra bestyrelsesmøde i Mandag den klokken 16.30 Blad nr. 111 Mødet blev indledt med en kirkegårdsvandring først på Trinitatis kirkes kirkegård og derefter på Sct. Michaelis kirkes kirkegård. Driftsleder

Læs mere

Referat af møde mellem Faxe Kommune og deltidsansatte brandmænd

Referat af møde mellem Faxe Kommune og deltidsansatte brandmænd Industrivej 2 4683 Rønnede Brandvæsen Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 71 16 10 www.faxekommune.dk Dato 14. juli 2009 j.nr. 14-12-16-0000 Direkte telefon 56 20 30 21 Mobil 40 45 21 12 Mail pta@faxekommune.dk

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl

BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl. 15.00 Medlemmer af bestyrelsen: Afbud: Fra skolen: Jørn Vejgaard, Tage Hjortkjær, Karin Østerby, Michael Nederby, Erik Damborg, Kurt K. Nielsen, Steen Hartmann

Læs mere

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri REFERAT AF Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Torsdag den 21.9.2017 Jyden Bur, Idomvej 2, 7570 Vemb Deltagere Formand Jens Peter Christensen, 3F Medlem Søren Krabbe Knudsen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. september 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen Til stede: Kim Østerbye René Larsen Bo Yde Sørensen Bente Benderska Allan Kjær Brian Hedensted Mette Frets Nielsen

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13.

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde mandag den 20. januar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst Fremtidig regnskabsfører Lene Laursen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 25 april 2017.04.28 Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Villy foreslår at bestyrelsen sammensætter sig

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 10. februar 2011 Tid: kl. 10.00-12.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MK Susanne Würtz SW Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 16. december 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 10. september. 2013 kl. 17.00 21.00. Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 10. september. 2013 kl. 17.00 21.00. Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 10. september. 2013 kl. 17.00 21.00. Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe)

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Mødedato Torsdag 22. juni 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Dagsorden Dokumentnummer 1216890 Arbejdsområde

Læs mere

Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d i København Ref6møde14.03.06 Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.03.2006 i København Tilstede: Dagsorden: Torben Sonne, LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere