Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: Sendt til trykning og udsendt elektronisk pr. den 10. september 2006 Side 1 af 17

2 Tilstedeværende: Rgm Jørn Nicolaisen, Områdegruppeformand gr Århus Rgm Jens Chr. Andersen, Områdegruppekasserer, gr Århus Stbtj Kurt Hansen, Områdegruppenæstformand gr København H Stbtj Arne Due Jørgensen, Gruppeformand gr Fredericia Stbtj Hans C V Brøndum, Gruppeformand gr Århus Stbtj Per Jenner, Gruppeformand gr Århus Stbtj Henning E Laursen, Gruppeformand gr Randers M-stbtj Jan N Søndergaard Gruppeformand gr Esbjerg Stbtj Cristian Ghetz, Gruppeformand gr Helgoland Dtm Kurt L Olsen, Gruppeformand gr Kalundborg Stbtj Dan B Kirchhoff, Gruppeformand gr Kastrup Stbtj Jan R M Nielsen, Gruppeformand gr Nykøbing F Dtbtj Preben Henriksen, Gruppeformand gr København Stbtj Knud V Folman Gruppeformand gr København Rgm Bent W Frederiksen, Gruppeformand gr Helsingør Dtm Henrik R Frederiksen, Gruppeformand gr Fredericia M-stbtj Lars N Rasmussen, Gruppeformand gr København H Afbud: M-stbtj Kenn O Krøyer, Gruppeformand gr Kastrup Stbtj Frank M Larsen, Gruppeformand gr Belvedere Stbtj Kaare Jensen Folkevalgt revisor gr Helgoland Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Beretning fra virksomheden. 5. Meddelelser fra lokalgrupperne. 6. SU-information. 7. Regnskab. 8. Andet. 9. Sager til afgørelse. 10. Spørgsmål fra bestyrelsen. 1. indkaldelsen er vedlagt følgende bilag: (udsendt ) - Ingen 2. indkaldelse er vedlagt følgende bilag: (udsendt ) - Inventarliste revideret den (2 s.) - Endeligt program Berlin maj 2006 (4 s.) udsendt elektronisk d Revideret regnskab 1. kvartal 2006 (4 s.) udsendt med post d Ansvar arbejdsmiljø LO pjece april Rammebrev for udmelding af lokallønspuljer 1. april 2006 i DSB vedlagt som pdf-fil Omdelt på mødet: - Intet Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) er en del af mødematerialet Side 2 af 17

3 Ad 1. Mødets åbning Områdegruppeformanden bød velkommen til 14. møde med seminar. Områdegruppen har modtaget afbud fra Folkevalgt Revisor Kåre Jensen, Frank M Larsen gr og Ken O Krøyer gr Meddelte at områdegruppen havde modtaget diverse takkekort i anledning af udvist opmærksomhed DSB til salg? Et politisk flertal på Christiansborg er klar til at sælge DSB ( ). Både Venstre og De Konservative mener, at en privatisering skal sættes i gang hurtigst muligt, mens Dansk Folkeparti og De Radikale nu også nikker ja til et salg. Dermed kan over 150 års statsligt ejerskab af den danske togdrift være på vej mod enden. DSB s bestyrelsesformand, Mogens Granborg, hilser planen om privatisering af DSB velkommen og opfordrer regeringen til at påbegynde privatiseringen af DSB hurtigst muligt. Et salg vil være nødvendigt, hvis selskabet skal kunne konkurrere og ekspandere internationalt, vurderer Granborg. Jeg tror ikke, det vil være godt for DSB, hvis man undlader at privatisere. Vi oplever de store udenlandske spillere komme hårdt ind på markedet. Det vil hjælpe på mulighederne for et stærkt ekspansivt DSB at privatisere, siger Granborg. En hel eller delvis privatisering af DSB skal diskuteres mellem partierne på Christiansborg til efteråret. Det siger transportminister Flemming Hansen ( ). Dermed kan DSB være delvist på private hænder inden 2010, vurderer Venstre. Vi vil komme til at behandle spørgsmålet om privatisering. Det kunne være i forbindelse med det forlig, vi til efteråret laver omkring, hvor mange penge der skal bruges til Banedanmark. Dèr tror jeg, at der vil indgå overvejelser om, at man skal undersøge mulighederne for en privatisering af DSB, siger Flemming Hansen. Flemming Hansen udtalte i marts, at et salg af DSB tidligst kunne ske i 2014 ved trafikkontraktens udløb. DSB s bestyrelsesformand går ind for en privatisering af DSB. Men Mogens Granborg advarer imod, at det sker uden en grundig forudgående analyse. Desuden mener han, at det er nødvendigt med en dialog med medarbejdere og politikere om, under hvilken form en privatisering skal ske. (DSB I Dag nr. 18. d ) vigtigt at et entydigt ansvar overfor kunden fastholdes. DJ udsendte pressemeddelelse d som svar på ministerens udmeldinger:ing af DSB Nej tak! Dansk Jernbaneforbund, der repræsenterer lokomotivførere, togførere og stationspersonale ansat ved DSB og DSB S-tog a/s, tager skarpt afstand fra en privatisering af DSB, da dette kun vil medføre dårligere arbejdsforhold for forbundets medlemmer og dårligere service for kunderne. Forbundsformand Ulrik Salmonsen udtaler: Vi har en kongresbeslutning om ikke at gå med til yderligere privatiseringer på området, og den beslutning står vi ved. Vi vil ikke acceptere en privatisering af DSB og DSB S-tog a/s. Lovgivningsmæssigt kan regeringen beslutte at omdanne DSB til et statsligt aktieselskab og sælge op til 25% af aktierne (Post Danmark modellen). Dette vil Dansk Jernbaneforbund ikke stå i vejen for. Side 3 af 17

4 Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. 3. handlingsplan fra 12. møde / seminar marts 2006 behandles på 15. møde den i Nyborg Mødeleder: Henning E Laursen, gr Dagsorden godkendt. Ad. 3: Godkendelse af referater Referat af 12. områdegruppebestyrelsesmøde den 23. marts 2006 i Korsør. Udsendt elektronisk og sendt til trykning den 14. maj 2006, vedlagt godkendt Årsregnskab 2005 samt bilag over Valgte og Udpegede dateret blev godkendt. Referat af 13. områdegruppebestyrelsesmøde den 25. april 2006 i Nyborg. Afventer Ad. 4: Beretning fra virksomheden. STA Stats- og Teleansattes Arbejdsløshedskasse har flyttet adresse: STA Øst Ramsingsvej 28a, 1. sal, 2500 Valby CFU 26. april Udmelding af lokal- og chefløn pr. 1. april 2006 Samtlige ministerier mv. har nu modtaget breve fra Personalestyrelsen om udmelding af lokal- og cheflønspuljer pr. 1. april Regelgrundlaget for lokal- og chefløn fremgår af Aftale om lokalløn, Aftale om chefløn samt Teknisk vejledning om lokalløn og chefløn. I forbindelse med OK05 er finansieret lokal- og cheflønsmidler for grupper omfattet af aftalerne. Dvs. personalegrupper/stillingskoder omhandlende medarbejdere på det gamle lønsystem uden mulighed for individuel overgang til et nyt lønsystem. Pr. 1. april 2005 er finansieret 0,20 pct. af de omfattede gruppers lønsum til lokalløn og 0,15 pct. til chefløn. Pr. 1. april 2006 er finansieret 0,15 pct. af de omfattede gruppers lønsum til såvel lokalløn som til chefløn. Pr. 1. april 2007 er finansieret 0,15 pct. af de omfattede gruppers lønsum til såvel lokalløn som til chefløn. Lokal- og cheflønsaftalerne er baseret på frivillighed i udmøntningen. Derfor er de udmeldte puljer større end, det der er finansieret. Således udmeldes: Side 4 af 17

5 Pr. 1. april 2005 udmeldes 0,30 pct. af de omfattede gruppers lønsum til lokalløn og 0,22 pct. til chefløn. Pr. 1. april 2006 udmeldes 0,23 pct. af de omfattede gruppers lønsum til såvel lokalløn som til chefløn. Pr. 1. april 2007 udmeldes 0,22 pct. af de omfattede gruppers lønsum til såvel lokalløn som til chefløn. Lokal- og cheflønsaftalen indeholder en forhandlingspligt, således at forhandlinger skal påbegyndes snarest og senest 1 måned efter, at forslag er stillet. Det er derfor en god ide at anmode om forhandlinger skriftligt, således at anmodning om forhandling kan dokumenteres. Og et ønske om forhandling kan som følge af forhandlingspligten ikke generelt afvises under henvisning til, at der ikke er penge til lokal- og chefløn på institutionens budget. Desuden omhandler lokal- og cheflønsaftalerne en pligt for institutionerne til at føre et puljeregnskab. STK Finansministeriet og Statsansattes Kartel har den 24. april 2006 indgået fællesoverenskomst for Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og STK for perioden af er nu blevet endelig renskrevet og underskrevet. Fællesoverenskomsten er lagt på vores hjemmeside, Forbundet Ordinært Hb-møde afholdt den protokol udsendt Næste Hb-møde afholdes den Forbundet har d udsendt pjece fra LO vedr. ændret ansvar i arbejdsmiljølovgivningen gældende fra 28. april Regeringen og Dansk Folkeparti vedtog ændring i arbejdsmiljøloven, der delvis fritager arbejdsgiveren for ansvar, hvis der er gjort alt. Arbejdstageren kan så idømmes bøde for ikke at efterkomme / bruge personlige værnemidler, udsugningsudstyr, beskyttelsesudstyr, eller betjene certifikatkrævende kraner og gaffeltruck. Lommebog 2007 Som besluttet på 13. møde har områdegruppen meddelt DJ d : Områdegruppebestyrelsen SPO DSB har på sit 13. møde drøftet forbundets forslag til udformning af lommebogen En enig bestyrelse indstiller til forbundet, at mulighed nr. 2 (med ugekalender og sportlerskema tillæg) tilvælges Side 5 af 17

6 EFT ETF har kommenteret på udsendt rapport over indførelsen af den 1` Jernbanepakke fra EU- kommissionen. Rapporten konstaterer, at antallet af ansatte ved jernbanerne er faldet fra 1,3 mio. i 1990 til i år I 2004 var tallet nede på i de 15 EU-lande. Det var i den omtalte periode at liberaliseringen af jernbanesektoren begyndte. Kommissionen mener derfor, at der fremover ikke mere vil ses nedskæringer i jernbanesektoren. Deri er ETF ikke enig. I de nye medlemsstater er processen først ved at starte, og det har vist sig, at for hver 10 jobs, der forsvinder i sektoren, opstår der kun 1 nyt job til gengæld. Det er særlig katastrofalt i de nye medlemslande, hvor de sociale systemer er meget svage. Det er tankevækkende, at Kommissionen ikke bekymrer sig om den samlede beskæftigelsessituation i Europa. ETF mener heller ikke Kommissionen har gjort deres arbejde godt nok, idet den ikke har undersøgt udviklingen af arbejdsforholdene til bunds, men alene tilkendegivet, at efter dens opfattelse er arbejdsforholdene ikke blevet ringere, men alene kun resulteret i en større fleksibilitet. Samlet finder ETF rapporten meget skuffende, da den som konklusion bl.a. fastslår, at al konkurrence automatisk fremmer jernbanesagen, så det skal man bare fortsætte med det er både for billigt og forkert. 1. maj Områdegruppen var repræsenteret og deltog i Forbundets traditionelle teltarrangement i Fælledparken d. 1. maj. Godt vejr, velbesøgt og høj stemning. Ny løn Behandlet under pkt. 8b DJ Sektion DSB 7. sektionsbestyrelsesmøde til afholdelse d er blevet aflyst. Næste møde (7.) er berammet til d Test af ny arbejdsbeklædning: Tøjet udsendes til testpersonerne mandag uge 19 sammen med spørgeskema og vaskepulver og følgeskrivelse Test slut uge 23 vær omhyggelig, og få udfyldt og besvar efter bedste evne. Næste møde i arbejdstøjgruppen afholdes d , hvor afgørelse om leverandørvalg træffes og kommunikationsproces aftales se også referat af møde i arbejdstøjgruppen d DSB udbudsprojektet arbejdsbeklædning har nu udsendt testtøjet til testpersonerne. Desværre med diverse fejlforsendelser og andre forviklinger (Vintertøj Sommervejr). Men trods alt håber områdegruppen på en vellykket testning med konstruktive tilbagemeldinger til det videre arbejde med at få noget ordentligt brugbart tøj til vores medlemmer. Testen løber til uge 23 inkl. Side 6 af 17

7 Referat af møde i arbejdstøjgruppen d udsendt med kalender uge Spørgeskema i forbindelse med afholdelse af test af ny arbejdsbeklædning udsendt med kalender uge Områdegruppen DSB DSB har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d behandlet den reviderede leveringsplan for IC2-togene. Leveringsplanen svarer til den udmelding, som DSB gav i november Bestyrelsen har besluttet at fastholde AnsaldoBreda på den gældende kontrakt for IC2. Den italienske togfabrik AnsaldoBreda vil ifølge planen kunne levere de første IC2- tog i august Hele leverancen forventes at være gennemført i sommeren De første IC2-togsæt planlægges indsat på Svendborgbanen i 2. halvår Desirotogene, der nu kører på Svendborgbanen, bliver løbende indsat på Grenåbanen i takt med, at de frigives. "Med en ny ledelse i AnsaldoBreda er der kommet styr på leverancerne til DSB. Derfor har jeg tillid til, at IC2-togene bliver leveret som aftalt i den nye leveringsplan," udtalte DSB s administrerende direktør Keld Sengeløv efter mødet. DSB Produktion Revision af aftale af mellem DSB materiel og DJ SPA, vedr. VDL blev drøftet på kvartalsmøde mellem DSB Produktion og DJ Sektion DSB d. 11. maj Afventer tilbagemelding fra HR-service. Jernbanesikkerhed / Efteruddannelse (EUTKP) Sagen om manglende opfyldelse af aftale om EUTKP blev rejst på kvartalsmøde med DSB Produktion d og efterfølgende på VSU møde i DSB Produktion d Sagen var første gang rejst på OSU møde i Fremføring i marts 2003, men udsendelsen af DSB Materielsikkerhedscirkulære 105/2006 af har yderligere aktualiseret forholdet. Områdegruppen forespurgte: Hvad er status på gennemførsel af EUSR og EUTKP for stationspersonalet jf. aftale af 22. maj 1996 om sikkerhedsuddannelse EUSR med tilhørende protokollat og aftale af 21. januar 1998 om sikkerhedsuddannelse EUTKP, endvidere retningslinie for overhøring i sikkerhedsreglement (SR), (jf.dsb PAV Tillæg pkt , og 17.15) Benny Pedersen Fremføring fik til opgave at undersøge status. Områdegruppen har modtaget følgende skriftlige tilbagemelding: Side 7 af 17

8 Tilbagemelding EUTKP Som aftalt på Produktions kvartalsmøde med DJ, fremsender jeg herved lister over afholdte EUSR og EUTKP. Der er i sikkerhedsstandard nr B som beskriver uddannelse af personale til tog klargøring og rangering lavet en oplistning over de enkelte elementer der skal gennemgås i forbindelse med uddannelse/efteruddannelse. Der mangler dog på nuværende tidspunkt godkendt instruktionsmateriale i EUTKP, som på nuværende tidspunkt er ved at blive udarbejdet. For Togsæts og Togkomponenters vedkommende er der i forbindelse med EUSR afviklet EUTKP, dog uden at dette materiale er formelt godkendt. Dette er også langt hen ad vejen blevet praktiseret i Fremføring. Jeg kan dog konstatere, at der er enkelte som enten mangler helt, eller er blevet efteruddannet i materiel som de ikke udfører arbejde på. Som nævnt i en tidligere mail, forventer vi at have materiale til brug for EUTKP for alle materiel typer klar i slutningen af maj til godkendelse i jernbanesikkerhed Hvis du har behov for yderligere, er du velkommen til at kontakte mig Benny Pedersen Fremføringschef Fremføring Områdegruppen har haft en drøftelse med DSB Fremføring vedr. fortolkning af aftalen om indsynertillæg i forbindelse med overarbejde. I aftalen af står, der udbetales indsynertillæg pr. tjeneste. Ved tilkald / overarbejde må skelnes mellem antal timer eller en hel tjeneste f. eks. på en mistet fridag. Ved tilkald skal man have sine overarbejdstimer + Særlige Ydelser (SY), men ikke indsynertillæg. Ved en hel tjeneste på overarbejde skal man have en mistet fridag + SY + indsynertillæg. Det skal bemærkes, at aftale af adskiller sig fra lokomotivførernes aftale om produktionstillæg fra 2003, hvor der specifikt er nævnt, at der ikke ydes tillæg under uddannelse. I aftalen med SPO står: "Der udbetales ikke tillæg under sygdom og ferie samt andet fravær." Uddannelse / efteruddannelse er ikke fravær. Der er indgået 2 aftaler om kvalifikationstillæg Stillingsbeskrivelser / viceværter Revideret stillingsbeskrivelse for Rgm m.v. tager udgangspunkt i intern stillingsbetegnelse Teknik & Service Supervisor. Revideret stillingsbeskrivelse for Dtm, Rgfm og Stbtj tager udgangspunkt i intern stillingsbetegnelse Teknik & Service Medarbejder. Det var det overordnede styrende princip, der var enighed om på møde mellem FF og SPO d , og på dette grundlag skal aktuelle reviderede stillingsbeskrivelser udarbejdes under hensyntagen til geografi og særlige lokale forhold. Den interne stillingsbetegnelse Vicevært vil herefter være bortfaldet Side 8 af 17

9 Møde afholdes med FF Vest d for afklaring i Vest området. Møde med FF er aftalt til d til endelig behandling og underskrift af de reviderede stillingsbeskrivelser. Togpersonalet, Logistik & Disponering Afholdt kontaktmøde mellem Tokt L & D og SPO d Referat af kontaktmøde mellem Tokt L & D og SPO d godkendt og udsendt. Indgået aftale af om Tjenestefordeling, Turskifter og Ferie mellem Togpersonalekontoret Logistik & Disponering og Områdegruppen. De gældende lokale tillidsrepræsentantaftaler for København H og Kastrup er blevet opdateret med korrekt dækningsområde, navn, dato og underskrift Sir m-stbtj Bernd Gandahl L & D (Kh) repræsenterer medarbejdersiden i L & D i Togpersonalekontorets SIU. De nye Stationsbetjent (Holdleder) stillinger er nu besat efter opslag. Alle Stbtj (Holdleder) er tilmeldt aftalt uddannelse / efteruddannelse. Forholdene omkring afløsning af Holdleder drøftes med Driftslederne. Arbejdsmiljøcertificering audit afholdt marts / april Kørekorts problematikken undersøges ved at rette forespørgsel hos politiet. Medarbejdere på Kh uden kørekort beskæftiges som hidtil. Beretningen godkendt. Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. Intet skriftligt indkommet Ad. 6: SU-information. HSU (næste møde: den ) Referat af HSU møde den udsendt med kalender uge Workshop Fravær og Nærvær den (Trivsel og Fraværspolitik) Oversigt over fravær i DSB Møde i mangfoldighedsudvalget og arbejdsgruppen projekt jobbank den VSU Produktion (næste seminar/møde: den ) VSU Salg (næste møde: den ) Side 9 af 17

10 SISU Ejendomme (næste møde: den ) OSU Togsæt (næste møde: den ) Referat af udsendt OSU Togkomponenter (næste møde: den ) OSU Fremføring (næste møde: den ) Referat af OSU møde d udsendt med kalender uge OSU Togpersonalet (L & D) (næste møde: den ) Produktion er pålagt besparelser på budget 2007 på 100 mio. kr., hvoraf TOKT skal udrede 5 mio. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at finde tiltag, der kan effektivisere og smidiggøre administrative rutiner og forretningsgange i TOKT. OSU Togpersonalet har på møde d godkendt en lokal retningslinie for fraværspolitik i Tokt s område, nærværspolitik. SUSI stabe (næste møde: den ) Ad. 7: Regnskab. Revideret regnskab for 1. kvartal Godkendt Inventarliste af til revision, udsendt med 2. indkaldelse Næste revisionsmøde den 17. august 2006 i Nyborg Områdegruppen arbejder på at kunne levere en bedre præsentation af regnskabsbudgetrapportering, hvor vi finder en teknisk løsning med systemintegration mellem vores regnskabs- bogføringsprogram og budgetskema. Lykkedes det ikke går vi tilbage til vores gamle velprøvede regnskabs- / budgetrapportering i Excel Taget til efterretning med faldene bemærkninger Næste lokalgruppemidler Lokalgruppemidler april kvartal udbetales mellem den 15. og På baggrund af revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantfortegnelse" af 00. maj 2006 med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01. maj Side 10 af 17

11 Ad. 8: Andet. Ad. 8a: Udbud Kystbanen / Øresund Der er meddelt yderligere forsinkes, som betyder opstarte for ny operatør til Områdegruppebestyrelsen ønskede emnet sat på som tema på 16. møde d Ad. 8b: Beretning fra udvalg i områdegruppen Områdegruppens udvalg: & IT-politik (den ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Preben Henriksen og Lars N Rasmussen Notat af www/it erstatter notat af Næste møde: ikke aftalt GTA Togsæt (den: ) (Ændret i henhold til beslutning på 12. møde) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Frank M Larsen, Dan B Kirchhoff, Cristian Ghetz. Næstformændene inviteres til deltagelse i udvalgsmøder. Notat af møde i GTA-udvalg - Udsendt med kalender uge møde i styregruppen Projekt Klargøringspersonale København blev afholdt den Næste møde: d i Kastrup med næstformænd. DSB Salg (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Jan N Søndergård og Henning E Laursen Memo af (udsendt elektronisk den ) Områdegruppen har afholdt møde med Regionscheferne 25. maj 2005 næste møde den (blev aflyst) næste styregruppemøde Stationskoncept den (blev aflyst). Afholdt møde i styregruppen den 9. november 2005 og den 11. januar Næste møder er aftalt til den 21. marts og (26. april 2006 = aflyst) Møde afholdt den i Fredericia, med serviceinspektører og TR er. Der er afholdt møde mellem de 3 lokalgrupper i Salg på København H tirsdag den 3. maj og onsdag den 19. oktober Dagsorden: "Stationskonceptet" i DSB Salg. Notat fra møde den og behandling på 10. møde udsendt i særskilt Der er afholdt møde mellem de 3 lokalgrupper i Salg på København H tirsdag den 24. januar 2006 med deltagelse af næstformænd og sikkerhedsrepræsentanter. Dagsorden: "Stationskonceptet" i DSB Salg. Side 11 af 17

12 Der er afholdt møde mellem de 3 lokalgrupper i Salg på København H den 1. marts 2006 på Kh, med deltagelse af næstformænd og sikkerhedsrepræsentanter Gæst Ann Ryom. Der er afholdt møde den 20. april 2006 i Nyborg, med deltagelse af næstformænd og sikkerhedsrepræsentanter. Næste møde: Onsdag den 21. juni 2006 kl Hotel Villa Gulle Nyborg (bemærk ændret dato) Indkaldelse udsendt elektronisk d Fremføring (5. møde den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Kurt L Olsen, Jan R M Nielsen, Henrik R Frederiksen og Hans C V Brøndum Notat af møde i udvalget den udsendt med kalender uge 36. Møde afholdt med FF den og vedr. stillingsbeskrivelse f/viceværter. Næste endelige møde d møde i udvalget afholdt den i Fredericia. Næste møde: d blev aflyst. OK2005 (den: ) Repræsentanter: Kurt Hansen, Jens Chr. Andersen, Preben Henriksen, Bent W Frederiksen, Jan Søndergård Statusnotat af lagt på hjemmesiden under OK2005/trin 8 Notat om Ny Løn af lagt på hjemmesiden under OK2005/trin 8 Internt notat til udvalgets videre arbejde er udsendt den Udsendt sammen med 2. indkaldelse Perst. Cirk. nr af arbejdstid for tjenestemænd i staten - Perst. Cirk. nr af natpenge m.v. for tjenestemænd i staten - Perst. Cirk. nr af arbejdstid m.v. i forbindelse med kursusdeltagelse Også lagt på hjemmesiden endvidere sammen med: Nye vejledninger om distancearbejde og barsel. Fællesoverenskomsten mellem DSB og STK er nu endelig renskrevet og fordelt rundt elektronisk ved mail af Næste møde: Tirsdag den 20. juni 2006 kl på Kh. Indkaldelse udsendt elektronisk d Side 12 af 17

13 Logistik & Disponering (7. møde den ) Repræsentanter: Kurt Hansen, Lars N Rasmussen, Ken O Krøyer, Jørn Nicolaisen Udvalget oprettet efter beslutning på 5. møde d Oprettet kontaktudvalg med 4. møder årligt, d , d Søren R Hansen formand (næste møde den kl ) Underskrevet Aftale om Tjenestefordeling, Turskifter og Ferie af udsendt i kopi d til berørte gruppeformænd til informering af medlemmer Næste møde: d Uddannelse (3. møde den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Per Jenner, Cristian Ghetz, Dan B Kirchhoff, Notat af fra 1. møde d udsendt d Forbundets repræsentation i TUR driftsudvalg, Togklargøring er Forbundsnæstformand Henrik Mortensen (næstformand), Faglig Sekretær Jan R Christensen, Faglig Sekretær Carsten Sauer og Jørn Nicolaisen. Møde i TUR (Driftudvalget) den , , , og d Næste møde d i Kastrup Udvalget besøgte den Odense Tekniske Skole Næste møde: ikke aftalt Øvrige/andre udvalg: Dansk Jernbaneforbunds Sikkerheds og Miljøudvalg (SMU): Repræsentant Cristian Ghetz. Referat af møde den , d og d udsendt. Næste SMU møder: fastsat til d. 1/3-06 (aflyst), 31/5-06, 14/9-06, 1/ TUR Driftudvalg for togklargøring (2. møde 06 d ): Repræsentanter: Henrik Mortensen (næstformand), Jan R Christensen, Carsten Sauer, Jørn Nicolaisen Næste møde: tirsdag 27/6-06 Mødet d godkendte forretningsorden for TUR Brancheudvalg Togklargøring med få redaktionelle ændringer. Mødet konstituerede med arbejdsgivere som formand, der ud af deres midte valgte Lis Kræmner DSB. Medarbejderorganisatione(r)n(e) valgte ud af deres midte næstformand Henrik Mortensen DJ. Perioden løber til udgangen af Status aflagt. Der foreligger godkendt Bekendtgørelse med underliggende FKB (faglig kompetence beskrivelse) og AMU mål. Næste møde d hvor behov, mål, form på uddannelse i Togklargøring skal drøftes. Vi har stadig kun pinden fra organisationsaftalen som tilsagn til en offentlig erhvervsuddannelse. Protokollat om fornyelse af organisationsaftaler mellem DSB og Side 13 af 17

14 DJ d , "Øvrigt - parterne er enige om at grund- og efteruddannelse af stationsbetjente drøftes med henblik på at etablere en uddannelse i TUR regi" Kan både være en EUD eller AMU. Formandskabet repræsenterer TUR Branche udvalg Togklargøring i et tværfagligt forum fra 3 jernbanebrancheudvalg - Baneservice- Togklargøring- og lokomotivfører-. Det tværfaglige jernbanebrancheudvalg har adgang til undervisningsministeriet ellers skal man gennem TUR. Bemærk ændring fra TUR driftudvalg til TUR brancheudvalg. Driftudvalget havde selvstændig adgang til ministeriet, brancheudvalgene er en paraply af udvalg under TUR rådet = bestyrelse Arbejdstøjudvalget: På 11. møde d besluttede områdegruppebestyrelsen at genopvække det tidligere arbejdstøjudvalg. Besluttede følgende repræsentation og formål. (Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Jytte J Jensen, Torben M Konradsen, Flemming Madsen) Formål: Tre (3) Testpersoner - bør komme h.h.v. fra Værksteder, Klargøring og Salg. Udvælgelse af Testpersonerne sker medio januar I samråd med lokale tillidsrepræsentanter. Udvalg under områdegruppen nedsættes (kommissorium udformes) til at følge EU-udbudet. Med det formål, at fange fejl og mangler i opløbet jf. erfaringer fra sidste gang. Skema: Tidsplan indskrives Tidsplan for udbud af arbejdstøj Publikation EF Tidende Deadline prækvalifikation Deadline for afgivelse af tilbud Præsentation af tilbud/1. forhandling forhandling forhandling Test starter Test slutter Arbejdstøjgruppemøde leverandør udvælges Kontrakt underskrevet ny leverandør Lovkrav: Sælger garanterer, at Sælgers ydelser overholder de relevante lovkrav så længe Rammeaftalen løber. Sælger og dennes evt. underleverandører skal herudover overholde alle internationalt gældende regler vedr. menneskerettigheder, børnearbejde og miljø, herunder FN s regler. Test af ny arbejdsbeklædning: Tøjet udsendes til testpersonerne mandag uge 18 sammen med spørgeskema og vaskepulver og følgeskrivelse Test slut uge 23 vær omhyggelig, og få udfyldt og besvar efter bedste evne. Næste møde i arbejdstøjgruppen afholdes d , hvor afgørelse om leverandørvalg træffes og kommunikationsproces aftales se også referat af møde i arbejdstøjgruppen d Side 14 af 17

15 Første møde i arbejdstøjudvalget: ikke aftalt afventer test testpersoner udpeget, anmeldt og godkendt Ad. 9: Sager til afgørelse. Ad. 9a: Bevilling, IT til områdegruppen Områdegruppen ansøger bestyrelsen om bevilling af en stationær pc til områdegruppens næstformand. Til områdegruppens anvendelse og erstatter områdegruppens tidligere stationære pc afskrevet jf. inventarliste af Der ansøges om kr , - Godkendt Ad. 9b: Medlemslister Medlemslister forventes udsendt elektronisk til lokalgrupperne i uge 21/2006 Revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af 00. maj 2006 med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 1. maj 2006 Ad. 9c: Næste møde Områdebestyrelsesmøder i 2006: 12. møde onsdag den 22. og torsdag den 23. marts 2006 i Korsør seminar 13. møde den tirsdag 25. april 2006 (med næstformænd) i Nyborg 14. møde den maj 2006 Seminar / studietur 15. møde tirsdag den 12. september 2006 i Nyborg 16. møde tirsdag den 24. oktober 2006 (med næstformænd) i Nyborg 17. møde fredag den 15. december 2006 i Nyborg Møderække med SiR/TR i 2006: den 28. marts 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion den 29. marts 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale den 26. september 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion den 27. september 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale Andre berammede møder: Dansk Jernbaneforbunds 52. ordinære kongres den oktober 2008 Hovedbestyrelsen DJ i 2006: den / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Kurt Hansen) Sektionsbestyrelsesmøde i 2006: ex. ord. den / den (TPO) / (LPO) / (SPO) / (TPO) (Deltager Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen og Side 15 af 17

16 Dan B Kirchhoff suppleanter Henning E Laursen, Frank M Larsen, Jens Christian Andersen) HSU-DSB i 2006: den seminar / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Niels H Nielsen TPO) VSU-møder (Produktion) i 2006: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) VSU-møder (Salg) i 2006: den (ex) / / / / (Deltager Kurt Hansen suppleant Henning E Laursen) OSU- møder (Togsæt) i 2006: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen og Dan Kirchhoff suppleanter Cristian Ghetz, Per Jenner) OSU i Togkomponenter i 2006: den / / / (Deltager: Jan M R Nielsen suppleant Knud V Folman) OSU i Fremføring i 2006: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) OSU Togpersonale (logistik & disponering) i 2006: den / / / (Deltager: Lars N Rasmussen suppleant Kenn O Krøyer) SISU Ejendomme (Salg) - møder 2006: den / / / (Deltager: Brian Kjærgaard, Bygningsforvalter Herning suppleant Bfv Bo Andersen) SUSI stabe i 2006: den / / / (Deltager Preben Henriksen suppleant Per Frimurer) HSU, Mangfoldighedsudvalget i 2006: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen) DSB Produktion, møder i arbejdsmiljøudvalget i 2006: afholdes efter behov (Deltager Jytte J Jensen, suppleant Tom R Gregersen ) DSB Produktion, møder i uddannelsesudvalget i 2006: den / / (Deltager Dan B Kirchhoff) DSB Produktion, møder i licitationsudvalget afholdes efter behov (Deltager Jørn Nicolaisen) Dansk Jernbaneforbunds Sikkerhed og Miljøudvalg (SMU) i 2006: den (aflyst) / / / (Deltager Cristian Ghetz) Side 16 af 17

17 Ad. 10: Spørgsmål fra bestyrelsen. Områdegruppeformanden ønskede bestyrelsen en god hjemrejse og en god sommer. Jørn Nicolaisen Kurt Hansen Arne Due Jørgensen Hans C V Brøndum Per Jenner Jan N Søndergaard Henning E Laursen Cristian Ghetz Kurt L Olsen Dan B Kirchhoff Jan M R Nielsen Preben Henriksen Knud V Folman Jens Chr. Andersen Bent W Frederiksen Henrik R Frederiksen Lars N Rasmussen Side 17 af 17

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde og Seminar Torsdag den 26. maj 2005 klokken 13.00 til fredag 27. maj 2005 klokken 12.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 12. januar 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 2.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 24. april 2008 DAC, Dansk Arkitektur Center Strandgade 27 B, 1401 København K Tlf. 32 64 54

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. marts 2004 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 6.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. marts 2006 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Referat af 12.møde Referatet findes

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 25. april 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 13.møde

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. september 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. januar 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 1.ekstra

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. april 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 7.

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Mandag den 16. april 2007 klokken 10.30 Konferencecenter Klarskovgaard Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen.

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Pkt. 1. Sektionens sammensætning Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB består af de medlemmer, der er ansat indenfor DSB SV, undtaget DSB S-tog A/S, samt medlemmer

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 14. december 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke Områdegruppens virke og daglige arbejde varetages af formanden fra områdegruppens kontor. Til bistand ved områdegruppens

Læs mere

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 22. januar 2015 kl. 10.30 Hotel Villa Gulle Øster Voldgade 44 5800 Nyborg Tlf. 65 30 11 88

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. marts 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Tilstede: Torben Sonne, LPO Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning E Laursen SPO Niels

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 09. november 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Vedtægter og Forretningsorden for lokalgrupper December 2014 Side 1 af 14 Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter 1 Områdegruppens sammensætning Områdegruppe Stationspersonalet DSB består af de medlemmer, der er beskæftiget inden for

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 9. januar 2014 klokken 9.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 1.

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. februar 2007 klokken 9.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 18.møde

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007)

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007) er til behandling

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Torsdag den 21. juli 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. september 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 26. januar 2012 Tid: kl. 13.00-15.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Søs Haugaard (Afbud) Lars Vesløv Henrik Kofoed

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 9. april 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Nana Schiøtt Hansen Ole Frank Jørgensen Vita Fischer Afholdes

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB / Vedligehold a/s

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB / Vedligehold a/s Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB / Vedligehold a/s - o - Fælles Informationsmøde Torsdag den 30. oktober 2014 Klokken 10.30 Hotel Villa Gulle Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf.

Læs mere

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d. 31.08.2007 i København Tilstede: Afbud: Dagsorden: Ad. 1: Mødets åbning Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning

Læs mere

Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d i København Ref6møde14.03.06 Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.03.2006 i København Tilstede: Dagsorden: Torben Sonne, LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 26. februar 2008, kl. 10.00 IdealCombi A/S, Hurup Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per Møller

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Konsekvenstilrettet forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Sosu Fyn 2008 02 14.docSide 1 af 5 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 14. december 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Forretningsorden for Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, den 20. februar 2014 Side 1 af 5 Forretningsorden for

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011 Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011 Afbud: Nicolai, Ole. Pkt. 58 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 15.11.2011 Godkendt. Pkt. 59 Nyt fra

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 11.06.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 3. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl

BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl. 15.00 Medlemmer af bestyrelsen: Afbud: Fra skolen: Jørn Vejgaard, Tage Hjortkjær, Karin Østerby, Michael Nederby, Erik Damborg, Kurt K. Nielsen, Steen Hartmann

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 16. december 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 25. oktober 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål 1. Navn stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål stk. 1. Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige og sociale interesser samt

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Lars Vesløv LV Signe Saabye Ottosen SSO Henrik Kofoed Svendsen HAKS

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 26. marts 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 16.15 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Lars Juul Andersen Fraværende: Mødedeltagernes

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, Fanø (Færge fra Esbjerg kl. 16.30) Afbud fra: Torben Haahr Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening. 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering.

Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening. 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering. Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf fire vælges blandt skolernes bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere