Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. januar 2005 klokken Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf Referat af 1.ekstra ordinære møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: Sendt til trykning og udsendt elektronisk pr. den 30. januar 2005 Side 1 af 12

2 Områdegruppeformand Næstformand Kasserer Jørn Nicolaisen mobil: Kurt Hansen mobil: Henry Nielsen Arne Due Jørgensen mobil: Togsæt / værksted, Fa Gruppenæstformand Lokalgruppe Sted Hans C V Brøndum Togsæt / Komp / FF, Klg-vk / mobil: Hvl 50, Århus Per Jenner Togsæt diesel Århus mobil: Knud Olav Larsen DSB Salg Fyn, Syd- / Vestjylland mobil: Henning E Laursen DSB Salg Nord- / Østjylland mobil: Kurt Hansen DSB Salg Sjælland mobil: Frank M Larsen Togkomponenter, Klg Belvedere mobil: Cristian Ghetz Togsæt, El-togsæt / Klg Helgoland / mobil: Hvl 42 Kurt L Olsen Fremføring, Klg Kalundborg/Helsingør mobil: Dan B Kirchhoff Togsæt Klg. Kastrup/Kh mobil: Jan M R Nielsen Togkomponenter, Klg Nyk F mobil: Preben Henriksen Hvl 46/75, Intern Service mobil: Jørn Nicolaisen Togkomponenter, dvk Øst mobil: Hvl 40 / 58 Steen Gildesberg Mestre, østdanmark mobil: Jens Christian Andersen Mestre, vestdanmark mobil: Henrik R Frederiksen FF, Klargøring, Fa mobil: Lars Nyby Rasmussen Logistik og Disponering, Kh Mobil: ledig Logistik og Disponering, Kastrup Side 2 af 12

3 Tilstedeværende: Rgm Jørn Nicolaisen, Områdegruppeformand gr Århus Stbtj Kurt Hansen, Områdegruppenæstformand gr København H Stbtj Arne Due Jørgensen Gruppeformand gr Fredericia stbtj Hans C V Brøndum Gruppenæstformand gr Århus Stbtj Per Jenner, Gruppeformand gr Århus Stbtj Knud O Larsen Gruppeformand gr Fredericia Stbtj Kurt L Olsen, Gruppeformand gr Kalundborg stbtj Dan B Kirchhoff, Gruppeformand gr Kastrup Stbtj Jan R M Nielsen, Gruppeformand gr Nykøbing F Dtbtj Preben Henriksen, Gruppeformand gr København Ledig gr København Dl Steen Gildesberg Gruppeformand gr København Rgm Jens Chr. Andersen Gruppeformand gr Århus M-stbtj Lars N Rasmussen, Gruppeformand gr København H Afbud: Rgm Henry Nielsen, Områdegruppekasserer, Herning Stbtj Frank M Larsen, Gruppeformand gr Belvedere Stbtj Cristian Ghetz, Gruppeformand gr Helgoland Stbtj Henning E Laursen, Gruppeformand gr Randers Stbtj Henrik R Frederiksen, Gruppeformand gr Fredericia Dagsorden: 1) Mødet åbning 2) Godkendelse af dagsorden 3) Meddelelser 4) Andet a) OK2005 b) Evaluering af Seminar den september ) Sager til afgørelse a) Næstformændenes deltagelse i områdegruppebestyrelsesmøder b) Udpegning / repræsentant til OSU Togpersonalet Indkaldelsen var vedlagt følgende bilag: - DSB Trivsel & Fraværs Politik (3 sider) Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) er en del af mødematerialet. Følgende bilag omdelt på mødet: - SPO forside / støttepapir til 4a (1 s.) - Pressemeddelelse fra CFU d (1 s.) - Finansministeriets Krav (5 s.) - CFUs Krav (3 s. / 5 s. / 2 s.) - DSB s forslag til fornyelse af organisationsaftale med DJ (1 s.) - DJ s fremsendte krav til DSB (3 s.) - Bilag til DJ s krav Krav der skal (4 s.) - Aftale om forhandlingskøreplan (DSB/DJ) (1 s.) Side 3 af 12

4 Ad 1. Mødets åbning. Områdegruppeformanden bød velkommen til 1. ex. ord. Områdegruppebestyrelsesmøde med ønske om godt nytår. Meddelte afbud fra Stbtj Henning E Laursen gruppe 10.05, Frank M Larsen gruppe 10.07, Cristian Ghetz gruppe og Henry Nielsen. Oplyste endvidere at Gruppeformand gr Kastrup Djengiz Dzaferovski er med virkning pr startet i nyt job som M-stbtj ved Togpersonalet logistik & disponering på Københavns Hovedbanegård, dermed er områdegruppeformanden gruppeformand for gr indtil nyvalg kan afholdes på det ordinære gruppemøde i gruppe d Indkaldelse udsendt d Meddelte områdegruppen havde modtaget diverse takkeskrivelser i anledning af udvist opmærksomhed, samt modtaget diverse julekort. Katastrofen i Sydøstasien i Sydasien Dansk Jernbaneforbund har den 3. januar 2005 bevilget og sendt kr. til ASF - Dansk Folkehjælp, der i lighed med andre humanitære organisationer er i gang med et stort hjælpearbejde i Sydøstasien. Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Nyt punkt 5b) Udpegning / repræsentant til OSU Togpersonalet. Mødeleder: Preben Henriksen, gr Dagsorden godkendt. Ad. 3: Meddelelser Forbundet Ny sekretariatschef ansættes pr Lone Bang Christensen 44 år. Tidligere økonomi og administrationsleder i Gentofte Kommune og leder af direktionssekretariat i Bibliotekarforbundet. Sektionen Møde sektionens forhandlingsudvalg den i Odense Områdegruppen fremsendte den til sektionens forhandlingsudvalg følgende: Kære Niels Henrik & Preben - Til mødet den i Odense i sektionens forhandlingsudvalg er nedenstående forhold til drøftelse: finde ud af, hvad vi skal bruge disse møder til - v. sektionsformanden Kongres 2004: "Sektionens forhandlingsudvalg afklarer sektionens fremtidige rolle i den nye periode. (fra ref af 13. møde) Side 4 af 12

5 OK 2005 forhandlingen (pressemeddelelse fra CFU vedlagt som fil) Sektionens fælles sikkerheds & arbejdsmiljøpolitik. (Fra ref af 13. møde d : Sektionens forhandlingsudvalg udarbejder oplæg til handlinger.) Politik for vold, trusler og røveri - Sektionens forhandlingsudvalg tilrettelægger temadag arrangementet praktisk og indholdsmæssigt, herunder også om evt. andre aktuelle emner kan indgå (fra ref af 13 møde). - (Tidligere udsendt materiale fra bl.a. SUS) kvartalsmøde DSB Produktion d emner: Lean kompensation, andet? Terrorkatalog, klare retningslinier og procedurer for personalet Klare aftaler mellem personalegrupper og med andre aktører. Kommandoveje klarlægges. Søren R Hansen og Johnny Bidstrup laver udkast til et papir, som udsendes uge 45. (fra ref af 1. møde) HSU seminar d evaluering af HR-service (fil vedlagt) - (Erfaringer skal indmeldes til Jørn Nicolaisen - fra ref af 1. møde) Intet modtaget. Ny revideret personale politik (ændringsforslag pressepolitik vedlagt som fil) medarbejderudlodning 2004? - møde afholdt d , næste møde d forslag om sundhedsforsikring + 3 mio. kr. til sociale arr. genfremsat af DSB - ny organisation Togpersonalekontoret pr ny organisation Fremføring pr mødet d Uniform / arbejdstøj aktivitetslisten - nye aktiviteter? Andet, herunder helbredsramt personale Mødet blev aflyst, nyt møde aftalt til den i København Udsendt som bilag til indkaldelsen, DSB Trivsel & Fraværs Politik (3 sider) DSB togpersonalet, logistik og disponering, tidligere DSB Togservice På møde med DSB d vedr. ændret organisering af DSB Togservice blev det oplyst, at pr integreres Togservice med DSB Togpersonale kontoret med Søren R Hansen som Områdechef. Budget overføres til Togpersonalekontoret pr Bemanding uændret. Søren R Hansen vil hurtigst muligt afholde informationsmøder med medarbejderne. Togpersonalekntoret får ansvar for hele logistikprocessen (helt ud til kunden) Dog vil der stadig være underleverandørkontrakter med Togsæt og Udestationer. DSB Detail A/S vil stå for alt købmandsskab for derved også opnå stordriftfordele ved indkøb af chokolade til både Kort & Godt kiosker og til cateringen i togene. Ved fælles brev af blev medarbejderne informeret om den ændrede organisering af opgaver og ansvar fra 1. januar 2005 fra modtagende chef Togpersonalechef Søren R Hansen og afgivende konstitueret chef Claus Nielsen. Side 5 af 12

6 VSU Produktion blev formelt orienteret om den ændrede organisering på VSU møde den Møde den mellem DSB Togpersonalet områdegruppen Emner til drøftelse: Ændret organisering af DSB Togservice pr (org. Diagram + introbrev til alle medarb. Af ) Ansvar / kompetence Sikkerhedsgodkendelser, helbreds- og lokal SIN SU forhold, repræsentation implementering af personalepolitikker (IT, MUS, Rusmiddel, trivsel & fravær) Sikkerhedsorganisation, APV, protokollat om blå truck, notat af vedr. sikkerhedsbesøg i Århus Tillidsrepræsentantaftale, samarbejdsrelationer Bemanding / tjenestefordeling (Kbh, Kastrup, Århus) status afholdelse af produktionsseminar ferieafvikling Stbtj ansættelsesprofil uddannelse, instruktion, træning / indøvelse Spilleregler (info om personaleforhold fra HR (Sven Gissum) Information til DJ vedr. ansættelse / afsked Funktionstillæg ansvarshavende - tillæg telefonbærer Hygiejne SAP opgørelse løn, tid, frihed m.v. reguleringer (PAV kap 45) På møde d mellem Togpersonalechef Søren R Hansen og Områdegruppen blev den videre proces drøftet med det mål, at udvikle og fuldt integrere Logistik & Disponering i DSB igangsættes et arbejde på områderne ledelse kompetenceudvikling IT udvikling Information og instruktion kultur SIO & OSU andre forhold. Der etableres en styregruppe med repræsentanter fra DJ og HK og med Søren Hansen som formand 1. møde afholdes d Projekterne forventes gennemført og afsluttet pr. juni Udbud af arbejdstøj møde d Kontrakten med JAK udløber 31. juli 2005, derfor opfordredes arbejdstøjgruppen til allerede nu, at starte arbejdet med funktionsbeskrivelser af de enkelte beklædningsdele, samt ændringer og kvalitetskrav. Når DSB Indkøb skal vurdere et tilbud er man ikke nødvendigvis tvunget til at tage det billigste, men at vurdere forholdet mellem pris og kvalitet. Arbejdstøjgruppen skal udarbejde en indstilling til styregruppen om fremtidig kontrakt / udbud. Evt. beslutning kan træffes på møde i april 05. Så vi kan starte forfra og med lidt lykke og held få et nyt og bedre arbejdstøjkoncept fra juni Side 6 af 12

7 Møde med DSB Salg den Referat fra møde mellem DSB Salg og Dansk Jernbaneforbund (SPO) Tid: 22. december 2004 Sted: København H Deltagere: Områdegruppeformand Jørn Nicolaisen (JN), DJ Gruppeformand Kurt Hansen (KH), DJ Salgsdirektør Bjørn Wahlsten (BW), DSB Salg Regionschef Torben J Nielsen (TJN), DSB Salg Projektleder Ann Ryom (AR), DSB Salg Assisterende HR-partner Poul Erik Poulsen (PEP), HR-service Drøftelsen generelt JN henviste til brev af som udgangspunkt for drøftelsen. Fremhævede herudover helbredsramte og SR-arbejdsledere. BW gav indledningsvis udtryk for sit billede af serviceområdet. Generelt havde der være meget fokus på Kort & Godt, knap så meget på serviceområdet. Fremadrettet var det afgørende, at få kortlagt dette område herunder struktur, niveauer, mål og sikre et konstruktivt samarbejde til andre enheder, bl.a. ejendomssiden. Banedanmark udgjorde her en særlig udfordring. Målet var effektivitet og kvalitet ikke rationalisering. I alle aktiviteter handlede det om kunderne som udgangspunkt. Som eksempel blev trafikinfo på perronen nævnt som et område der kunne udvikles. Vi skal kunne omprioritere ud fra situationen fra generel service til synlige servicemedarbejdere der kan informere på perronen. JN fandt opgaver omkring trafikinfo spændende og henviste til tidligere erfaringer fra Kastrup. KH rejse spørgsmålet om stationsfokus, hvortil TJN svarede, at det ikke var sat i gang endnu, idet en række forhold som nævnt af BW endnu ikke var konkretiseret. Helbredsramte BW fandt det afgørende med stor fokus på området. Målet må være at alle, der kan og vil får mulighed for at prøve andet jobområde, der kan magtes. JN enig i at der var behov for at sætte ind med forskellige løsninger. Havde information fra Arbejdsmiljørådet om at der pt. var 178 helbredsramte medarbejdere. Så såvel problemer som muligheder omkring beskæftigelse af helbredsramte. På den ene side afgørende at der ikke blot var tale om beskæftigelse for beskæftigelsens skyld på den anden side uheldigt, hvis helbredsramte blot gik ind og overtog ordinære job. Endvidere kunne forskellige lønniveauer spille en rolle. BW enig i at der ikke skal skabes overflødige job. Men der vil altid være en graduering fra need til nice. Mente ikke at lønniveauer burde forhindre hensigtsmæssige Side 7 af 12

8 løsninger. Anerkendte i øvrigt at der var forskellige holdninger, men overbevist om, at det i fællesskab var mulig at finde holdbare konstruktioner. SR-arbejdsledere Spørgsmålet om hvorvidt antallet af SR-arbejdsledere var tilstrækkeligt herunder også med Kh-ombygning i horisonten - og om der var fulgt op med efteruddannelse, drøftet. BW gjorde gældende, at som han så 2005 var der ikke for få, snarere tværtimod. Ville ikke afvise, at det kunne blive problematisk at vedligeholde kompetencen på området. M h t efteruddannelse var det afgørende, at der var tale om et reelt behov. For at være på forkanten foreslog TJN at der i løbet af det nye år blev foretaget sonderinger m h p at finde egnede emner på Kh. Konklusion På baggrund af drøftelsen blev det besluttet, at det videre arbejde med at kortlægge og definere serviceområdet blev struktureret således serviceområdet i DSB Salg gennemgås af projektteamet Ann Ryom/Lisbeth Larsen, der beskriver fremtidens set up og konsekvenser. Foreliggende materiale til nærværende møde indgår i grundlaget. Der kan tilknyttes ressourcepersoner til teamet, der fremlægger forslag for styregruppen. Der nedsættes en styregruppe bestående at regionscheferne i DSB Salg samt Jørn Nicolaisen og Kurt Hansen som repræsentanter for DJ. (Regionchef Torben Nielsen, Kh er efterfølgende blevet udpeget til formand for styregruppen) Ref.: pep Side 8 af 12

9 Ad. 4: andet Ad. 4a: OK2005 Status på OK2005 og det videre arbejde. - Notat af 7. september 2004 indgår som møde materiale - Samt papir til STK-kongres den : 2 sider omhandlende OK2005 generelle krav de i papiret nævnte bilag 1 specielle krav og bilag 2 pensionskrav skal forhandles internt i STK mellem organisationerne (2 sider STK/vedlagt indkaldelse af 5. møde) - Øvrige forventede materialer til behandling, herunder udvekslede krav mellem DSB og DJ, fremsendes senere / omdeles på mødet OK2005udvalges videre arbejde: 1) Påvirkningsmuligheder når forhandlingerne går i gang Initiativer til mobilisering af vores krav til OK Det vil være ønskeligt for udvalgets videre arbejde, hvis områdegruppebestyrelsen drøfter dette forhold. OK-2005 situationen kort gennemgang af teknikken og afviklingen / forløbet Info CFU (http://www.stk.dk/sw4128.asp) OK05 - "Køreplanen" er underskrevet! Personalestyrelsen og CFU har underskrevet forhandlingsaftalen ved OK05. Aftalen kan læses her: Det er aftalt, at de generelle krav udveksles lige før jul. Forhandlingerne mellem CFUs forhandlingsudvalg og Finansministeren indledes den 6. januar i Finansministeriet. 2) Hvilke data forventes det vores forhandlere skal bruge?: En ordentlig forberedelse er selvfølgelig vigtig, men det skal nøje vurderes hvori arbejdet består. Kan udvalget/områdegruppen foretage den vurdering? Overblik over indsamling af nødvendige informationer til støtte for forbundets forhandlere og backup gruppen OK ) Udarbejdelse af statistisk materiale: (OK-ansatte) - antal af OK-ansatte (juni 2004: 178 af 624) - anciennitet og lønindplacering (Ansatte efter 2001 kan områdegruppen til dels følge) - nuværende tillæg (Ansatte efter 2001 kan områdegruppen til dels følge) - lønstatistik fra DJ (hvor er den?) - løn beregning: Stbtj lrm 13/trin 19: ,33 kr./ M-Stbtj 52/0: ,47 Samlet set skal der opstilles/udarbejdes statistik materiale. Områdegruppen er i besiddelse righoldigt detaljeret materiale. Materialerne indeholder nogle fejl/mangler. Side 9 af 12

10 4) Principper for udarbejdelse af statistisk materiale: Tal materialer: a) Hvad er det gennemsnitlige tidsforløb (antal år) for en stbtj (tjenestemand) - fra startløn til henholdsvis trin 18 i lønramme 13 og trin 22 lønramme 13? b) Sammen stillet med lønforløb for en overenskomstansat fra før 2001 (tidligere SID er) med en række tillæg. c) Nyansat (m-stbtj) i DSB Produktion med brug af Funktionsaftale fra OK 1999 (SPA) d) Nyansatte (m-stbtj) i det øvrige DSB Øvrigt materiale: - SPO forside / støttepapir til 4a (1 s.) - Pressemeddelelse fra CFU d (1 s.) - Finansministeriets Krav (5 s.) - CFUs Krav (3 s. / 5 s. / 2 s.) - DSB s forslag til fornyelse af organisationsaftale med DJ (1 s.) - DJ s fremsendte krav til DSB (3 s.) - Bilag til DJ s krav Krav der skal (4 s.) - Aftale om forhandlingskøreplan (DSB/DJ) (1 s.) Områdegruppebestyrelsen drøftede hele OK processen til nu og det videre forløb. Der var enighed om: Områdegruppen formerer en nyhedsside på vores hjemmeside under OK2005. Områdegruppen udsender indlæg med forventninger til OK2005 til relevante forhandlere. OK-udvalget fortsætter arbejdet med indhentelse, opstilling og bearbejdning af statistisk materiale Side 10 af 12

11 Ad. 4b: Evaluering af Seminar den september 2004 Til behandling. Punktet opdeles i 3 afsnit/underpunkter: 1) Aflastning af Områdeledelsen, ændret arbejdsfordeling. Der er indkommet forslag til behandling på 5. møde fra lokalgrupperne / / og om at bestyrelsen drøftede og vurderede på mulige tiltag til en aflastning i forhold til det arbejde der i dag ligger på formanden og næstformanden. Indstilling: Fremover udsendes normalt kun referater fra områdegruppens bestyrelsesmøder i papirform/-udgave. Øvrigt materiale udsendes i den udstrækning det er muligt alene elektronisk. Indstilling om elektronisk udsendelse af materialer vedtaget 2) Anvendelse af Områdegruppens (stående) udvalg Kan udvalgsarbejdet udvikles og styrkes til gavn for områdegruppen og set i forhold til ovenstående punkt. Enighed i områdegruppebestyrelsen om at udvalgsarbejdet skal opprioriteres, samt afrapportering fra udvalgene kan ske af andre end formand og næstformand 3) Evaluering af seminar i september 2004 Særskilt notat (opsamling af indgået materiale fra grupperne / evalueringsskemaer) udsendes ca. 7 dage før mødet. Herunder påbegyndelse af arbejdet med ny revideret Handlingsplan for den ny periode efter Tillidsmandsmødet i april og kongressen i oktober med pejlemærket seminar maj Evalueringen af seminaret september 2004 blev udsat til 8. møde d , således at oplæg til ny revideret handlingsplan for områdegruppen kan indgå, sammen med særskilt notat (opsamling af indgået materiale fra grupperne / evalueringsskemaer) Ad. 5: Sager til afgørelse Ad. 5a: Næstformændenes deltagelse i områdegruppebestyrelsesmøder Til behandling. Vi har tidligere besluttet gruppenæstformændene inviteres til at deltage i områdegruppebestyrelsesmøderne i foråret (april) og efteråret (oktober). Indstilling: Uændret deltagelse af gruppenæstformænd Indstillingen vedtaget Side 11 af 12

12 Ad. 5b: Udpegning / repræsentant til OSU Togpersonalet M-stbtj Lars N Rasmussen gruppe 10.17, Kh blev udpeget som repræsentant til OSU Togpersonalet Mødet sluttede klokken Jørn Nicolaisen Kurt Hansen Arne Due Jørgensen Hans C V Brøndum Per Jenner Knud O Larsen Henning E Laursen Frank M Larsen Cristian Ghetz Kurt L Olsen Dan B Kirchhoff Jan R M Nielsen Preben Henriksen Steen Gildesberg Jens Chr. Andersen Henrik R Frederiksen Lars N Rasmussen Henry Nielsen Side 12 af 12

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 12. januar 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 2.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. marts 2004 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 6.

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 24. april 2008 DAC, Dansk Arkitektur Center Strandgade 27 B, 1401 København K Tlf. 32 64 54

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde og Seminar Torsdag den 26. maj 2005 klokken 13.00 til fredag 27. maj 2005 klokken 12.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d. 31.08.2007 i København Tilstede: Afbud: Dagsorden: Ad. 1: Mødets åbning Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007)

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007) er til behandling

Læs mere

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen.

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Pkt. 1. Sektionens sammensætning Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB består af de medlemmer, der er ansat indenfor DSB SV, undtaget DSB S-tog A/S, samt medlemmer

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d i København Ref6møde14.03.06 Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.03.2006 i København Tilstede: Dagsorden: Torben Sonne, LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. april 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 7.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: www.spdsb.org

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 9. januar 2014 klokken 9.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 1.

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Tilstede: Torben Sonne, LPO Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning E Laursen SPO Niels

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. marts 2006 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Referat af 12.møde Referatet findes

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 09. november 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte.

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32/2207 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 7. november 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke Områdegruppens virke og daglige arbejde varetages af formanden fra områdegruppens kontor. Til bistand ved områdegruppens

Læs mere

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Mandag den 16. april 2007 klokken 10.30 Konferencecenter Klarskovgaard Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2010 i Landsbrancheklub Forsvar.

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2010 i Landsbrancheklub Forsvar. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2010 i Landsbrancheklub Forsvar. Deltagere. Gunnar Schmidt, Hans Mortensen, Kurt Hansen, Jens Bossen, Lone Korsgaard Birkedal, Michael Haas, Annegrethe Christophersen,

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 22. januar 2015 kl. 10.30 Hotel Villa Gulle Øster Voldgade 44 5800 Nyborg Tlf. 65 30 11 88

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. september 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Vedtægter og Forretningsorden for lokalgrupper December 2014 Side 1 af 14 Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. september 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

Tema: Konstituering. Odense d. 4. april 2016

Tema: Konstituering. Odense d. 4. april 2016 Odense d. 4. april 2016 Endeligt referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN tirsdag d. 22. marts 2016 kl. 18.00-21.00 hos B. Larsen, Pederstrupsvej 7E, 5210 Odense NV Tema:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 25 april 2017.04.28 Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Villy foreslår at bestyrelsen sammensætter sig

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00041 3. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter 1 Områdegruppens sammensætning Områdegruppe Stationspersonalet DSB består af de medlemmer, der er beskæftiget inden for

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat. Ældrerådets møde mandag den 27. januar 2014 kl. 09.00 på Munkebo Rådhus, Mødelokale 2

Referat. Ældrerådets møde mandag den 27. januar 2014 kl. 09.00 på Munkebo Rådhus, Mødelokale 2 1 Deltagere: Ane Sofie Andersen Hjorth (AH) Karen Marie Lorentzen (KL) Jane Margrethe Yde Fonvig (JF) Erik Duerlund (ED) Harry Skjoldemose (HS) Allis Kristiansen (AK) Kurt Meilbye Poulsen (KP) Leif Madsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk:

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk: Referat af 4. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 4. 20. juni maj 2009 2009 Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted fredag den

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 20. maj 2008 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 2. møde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 11.juni 2015 Sted: Deltagere: Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Helle Schou (HS), Stig Langsager (SL), Helle

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Informationsmøde med Næstformænd Fredag den 11. december 2015 Klokken 10.30 Hotel Villa Gulle Østervoldgade 44 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN Dato: Ref.: DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN 27.02. 2015 Dato: 27.02.2015 Tid: 9.00 10.00 Kaffe fra kl. 8.30 Sted: Birk Centerpark 4, Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 5. april 2013 cava Mødested: Mødelokalet Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19-21 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) - næstform Susanne Markussen (SM) Kim Kristensen (KK) Sebastian Torst Iversen

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 16. december 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

#2 Mødekalender 2016-4 ordinære bestyrelsesmøder. #3 Status på løbende sager - til info for nye. #4 Oplæg til årshjul - hvad skal hver enkelt gøre

#2 Mødekalender 2016-4 ordinære bestyrelsesmøder. #3 Status på løbende sager - til info for nye. #4 Oplæg til årshjul - hvad skal hver enkelt gøre MØDEREFERAT Fredericia, 15. november 2015 Den 15. november 2015 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU Danske Fodbolddommere. Mødet blev afholdt på Hotel Fredericia Følgende deltog i mødet: Tore

Læs mere