Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 25. oktober 2012 klokken Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf Referat af 4. møde Udsendt alene elektronisk pr. den 7. november 2012 Side 1 af 24

2 Til stede: Rgm Jørn Nicolaisen Områdegruppeformand gr Århus Rgm Jens Chr. Andersen, Områdegruppekasserer, gr Århus Stbtj Dan B Kirchhoff, Områdegruppenæstformand gr Kastrup Stbtj Henning E Laursen, Gruppeformand gr Randers M-stbtj Lasse F Andersen Gruppeformand gr København H Stbtj Frank M Larsen, Gruppeformand gr Belvedere M-stbtj Henrik V Blunck Gruppeformand gr Kalundborg M-stbtj Kim Jesper Nielsen, Gruppeformand gr Nykøbing F Phm Johnny B Olsen Gruppeformand gr København Dtm Henrik R Frederiksen, Gruppeformand gr Fredericia M-stbtj Per Erik Svendsen, Gruppeformand gr København H M-stbtj John Dickov Gruppeformand gr Kastrup M-stbtj Jørn Christensen Gruppeformand gr København Stbtj Bo H Sieck Gruppeformand gr København Afbud: Stbtj Mogens H Christensen Gruppeformand gr Århus M-stbtj Jan N Søndergaard, Gruppeformand gr Esbjerg Stbtj Torben M Konradsen, Gruppenæstformand gr Odense m-ktbtj Erik Christensen Gruppeformand gr København M-stbtj Peder Schmidt Gruppeformand gr København Indkaldelse: 1. indkaldelse udsendt d (6 s.) var vedlagt følgende bilag: Ingen 2. indkaldelse udsendt d (20 s.) 2. indkaldelser er vedlagt følgende bilag: - Regnskab 3. kvartal (5 s.) - Budget/prognose skema (1 s.) - 1. udkast Budget 2013 (3 s.) - Rev. Tr-fortegnelse / Lokalgruppestruktur af (7 s.) Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) er en del af mødematerialet Side 2 af 24

3 Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Beretning fra virksomheden. 5. Meddelelser fra lokalgrupperne. 6. SU-information. 7. Regnskab. 8. Andet. 9. Sager til afgørelse. 10. Spørgsmål fra bestyrelsen. Ad 1. Mødets åbning. Områdegruppeformanden bød velkommen til 4. møde og meddelte afbud fra Stbtj Mogens H Christensen gr.10.02, Jan N Søndergaard gr.10.04, Torben M Konradsen, gr og Peder Schmidt gr Meddelte at områdegruppen havde modtaget diverse takkeskrivelser for udvist opmærksomhed. DSB flytter hver eneste dag passager over Storebælt i 148 daglige tog. Før den faste forbindelse var rekorden (julen 1993). Ingen tvivl om DSB er rygraden i den kollektive trafik i Danmark. Regeringens nedsatte Trængselskommission barsler med en rapport med forslag til en samlet trafikstrategi august Transportministeren gav på DJ s kongres tilsagn om et samlet DSB med en ny trafikkontrakt 2015 hvis DSB gør sig fortjent dertil (får orden i økonomien) Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Mødeleder: Henrik V Blunck gr Ad. 3: Godkendelse af referat af 3. møde d i Ng Områdegruppeledelsen beklagede at Referat af 3. møde d i Ng endnu ikke var færdigt. Referatet sendes efterfølgende ud hurtigst muligt. Side 3 af 24

4 Ad. 4: Beretning fra virksomheden. DSB Ny forhandlingschef udnævnt Henrik Søgaard er udnævnt til ny forhandlingschef og overtager dermed stillingen efter Niels Nutzhorn, der har valgt at stoppe i DSB med udgangen af november. Henrik Søgaard er 36 år og uddannet cand. scient. pol. fra Århus Universitet. Henrik Søgaard kommer senest fra en stilling som personaledirektør på Lindø-Værftet, hvor han havde ansvaret for HR og IT. Tidligere har Henrik Søgaard blandt andet været ansat i Dansk Industri. "Det glæder mig meget, at Henrik Søgaard har sagt ja til at overtage jobbet som forhandlingschef efter Niels Nutzhorn, der har bestridt jobbet siden 2002, siger underdirektør Kim Munch Lendal, og fortsætter "Jeg ser frem til, at Henrik Søgaard kan bidrage med løsninger på overenskomst- og personaleområdet". Henrik Søgaard glæder sig til opgaven som forhandlingschef i DSB. Jeg ser frem til at tage fat på de udfordringer, som DSB står overfor, og jeg håber, at det vil lykkes at opbygge gode samarbejdsrelationer til de forskellige fagforbund i DSB", siger Henrik Søgaard IC4 har fået forlænget køretilladelsen til oktober 2013 Fra mandag den 1. oktober har IC4-togene fået fornyet deres køretilladelse af Trafikstyrelsen. Tilladelsen er givet med enkelte begrænsninger. I løvfaldsperioden og indtil 1. december vil togenes maksimale hastighed være 140 kilometer i timen. Dette vil ikke få indflydelse på rettidigheden i den nuværende køreplan, da IC4 primært kører i regionaltrafikken. Efter 1. december vil togene igen kunne køre som i dag forudsat, at de har fået rettet den rørføringsfejl, der blev konstateret i forbindelse med hændelsen ved Marslev i november sidste år. Denne fejlrettelse er en yderligere optimering af IC4-togenes bremselængder, som holder sig indenfor gældende regler. Indtil togene har fået foretaget denne ændring, vil den tilladte maksimale hastighed være 160 kilometer i timen. Sikkerhedschef i DSB, Jeppe Juul Lauridsen, siger til den fornyede køretilladelse: DSB har modtaget ibrugtagningstilladelse for IC4 frem til oktober Sikkerhed er en grundforudsætning for DSB, og derfor værdsætter vi, at der under omstændighederne lægges et forsigtighedsprincip til grund i løvfaldsperioden. Begrænsningerne påvirker ikke den aktuelle køreplan. DSB ser frem til, at det intense arbejde, der har været udført af myndighederne og DTU færdiggøres, således at sikkerhedsmæssig uvished angående IC4 såvel som fænomenet glatte skinner kan afklares, udtaler Jeppe Juul Lauridsen, DSB's kørende personale er blevet orienteret om ændringen. Side 4 af 24

5 DSB finder nyt hovedsæde hurtigt og billigt Styrket samarbejde i åbne kontorlandskaber, bedre udnyttelse af pladsen og nye fællesfaciliteter. Det er målene, når DSB samler alle administrative enheder i København på én adresse og sælger det nuværende hovedsæde i Sølvgade Efter længere tids søgen har DSB s ledelse fundet en mulig løsning, der sikrer en hurtig og økonomisk ansvarlig flytning. DSB sigter efter at etablere nyt hovedsæde for DSB i Telegade i Høje Taastrup, hvor godt administrative medarbejdere samles under ét tag. Falder aftalen på plads, sker udflytningen fra marts til juni næste år. Et nyt hovedsæde er et vigtigt skridt for DSB, fortæller Jesper Lok, administrerende direktør for DSB.»SUNDT DSB fokuserer på at gøre DSB konkurrencedygtigt. Det skal muliggøres gennem større effektivitet og bedre samarbejde på tværs. Og det forudsætter, at vi samler hele DSB s administration så hurtigt som muligt,«siger Jesper Lok, og fortsætter:»et nyt hovedsæde giver os muligheden for at skabe et åbent kontormiljø, og dermed et væsentligt bedre udgangspunkt for at gøre arbejdsgange mere enkle og hurtige.«en række forskellige muligheder er blevet undersøgt de seneste måneder, heriblandt ombygning af DSB's bygning på Kalvebod Brygge, som dog viste sig at ville tage 3-4 år at gøre indflytningsklar. Nybyggeri og en håndfuld andre lejeadresser i København har også været vurderet, men her har prisen været mere end dobbelt så høj. Både tidsperspektivet og prisen er vigtige kriterier, påpeger Jacob Kjær, økonomidirektør i DSB, og tilføjer:»valget af Telegade i Høje Taastrup gør det samtidig muligt at få et nyt hovedsæde, der passer til DSB s ønsker og behov. Der vil blandt andet være nye, moderne kontormøbler, åbne mødelokaler, en stor fælles kantine og fitness-faciliteter«. Det nye hovedsæde ligger tæt på Høje Taastrup Station og har gode muligheder for cykelog bilparkering. Falder aftalen på plads, skal de næste måneder bruges på at forberede flytningen, så alle behov opfyldes så godt som muligt. Det vil ske i tæt samarbejde med de relevante parter i DSB, fortæller Jacob Kjær:»Vi har fundet et hovedsæde, der kommer tæt på at opfylde alle vores ønsker, og til en rigtig fornuftig pris,«siger Jacob Kjær. Side 5 af 24

6 En aftale om leje af Telegade betyder samtidig et salg af DSB s nuværende hovedsæde i Sølvgade. Prisen er 280 millioner kroner med mindre der kommer et højere bud inden for de næste 9 måneder. Derudover er der mulighed for salg eller udleje af DSB s bygninger på Kalvebod Brygge. Faktabokse Telegade Plads til 1800 medarbejdere kvm kvm. kælder, hvor der blandt andet bliver fitness-rum Kantine, der kan bespise 1200 dagligt 400 meter fra Høje Taastrup Station 180 p-pladser Gårdhaver Fordele Mulighed for hurtig indflytning Åbne kontorlokaler Samling af administrationen Bedre mulighed for samarbejde og vidensdeling Ny renoverede og moderne lokaler De skal med DSB s administrative enheder fra - Sølvgade - Kalvebod Brygge - Flintholm - Bernstoffsgade - Depotvej - Otto Busses Vej, - Carsten Niebuhrs gade - m.fl Forbundet: Dansk Jernbaneforbund har netop udsendt nedenstående pressemeddelelse: Regeringen slagter DSB i finanslovsforslaget I lighed med den tidligere borgerlige regering, har Socialdemokraterne, SF og De Radikale set på DSB og besluttet, at virksomheden i årene fremover skal betale 300 millioner pr. år i ekstraordinært udbytte til staten. Det kan DSB og den service de tilbyder Danmarks borgere ikke holde til. Det vil komme til at gå ud over serviceringen af kunderne med indskrænkninger i køreplanen til følge. Side 6 af 24

7 DSBs økonomi er i forvejen presset. Derfor er det med megen undren, at Dansk Jernbaneforbund kan konstatere, at der nu bliver skruet op for det beløb, som staten agter at hente hos DSB i ekstraordinært udbytte. Ved at hive penge ud af virksomheden DSB sørger regeringen effektivt for at fortsætte ud af samme spor som tidligere borgerlige politikere har betrådt med ringe succes. Man er kort sagt i gang med at klippe håret af en skaldet, for med den udhulning af DSBs egenkapital, der derved reelt sker, vil virksomheden hverken være i stand til at afvikle på gæld endsige etablere nye tiltag til gavn for kunderne. DSB har i samarbejde med de faglige organisationer iværksat et målrettet arbejde med at få rette op på virksomhedens økonomi på en måde så driften ikke berøres, og således at den danske befolkningen mærker mindst muligt til de udfordringer virksomheden står overfor. Alle har ydet deres bedste for i samfundets interesse at sikre et kvalitetsprodukt leveret af en velfungerende virksomhed. Den indsats skydes nu i sænk. Dansk Jernbaneforbund har hidtil indgået konstruktivt i bestræbelserne på at rette op på DSBs økonomi. Hvis ikke regeringen besinder sig og trækker forslaget om 300 mio. kr i ekstraordinært afkast pr. år tilbage, ser vi os ikke i stand til at fortsætte det arbejde, for der vil ikke være noget at arbejde med alt vil være drænet ud af virksomheden DSB. Man kan ikke levere et ordentligt produkt, hvis man hvert øjeblik kan forvente at politikerne kommer ind fra højre og trækker tæppet væk under virksomhed og medarbejdere. Det er hverken i danskernes eller regeringens interesse. Dansk Jernbaneforbund henstiller til, at regeringen ikke udplyndrer DSB og efterlader et afpillet skelet til kunderne. Vi ønsker ikke sær behandling til jernbaneområdet, men vi kræver fair behandling, og regeringen må indse, at DSB ikke er en guldkalv. At tømme kassen hvert år, svarer til at tisse i bukserne for at holde varmen. Regningen skal nok komme, og vi kommer alle sammen til at betale Ny socialrådgiver Dansk Jernbaneforbund har ansat Arabella Neuhaus som socialrådgiver. Hendes rolle bliver at hjælpe alle medlemmer aktive såvel som pensionistmedlemmer med spørgsmål og udfordringer omkring f.eks. sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension, arbejdsfastholdelse samt pension, efterløn og andet indenfor det sociale område. Arabella Neuhaus har været socialrådgiver i 30 år, og har en bred erfaring fra mange forskellige områder. Senest har hun været socialrådgiver for Chaufførernes Fagforening, og før det på et jobcenter. Hun har desuden arbejdet som døvekonsulent og været socialrådgiver på et hospital, og har mange års erfaring som underviser på en Social- og sundhedsskole. Det er altså en bredt funderet medarbejder, der fremover vil servicere medlemmerne. Lene Nielsen, som ellers netop var blevet ansat valgte at stoppe ved udløb af hendes prøveperiode, da hun var heldig at komme ind på et studie hun gennem flere år havde ansøgt om. Dansk Jernbaneforbund ønsker hende held og lykke med uddannelsen. Side 7 af 24

8 Anbefaling vedr. frivilligt overarbejde trækkes tilbage Dansk Jernbaneforbund og DSB har den 25. september afholdt møde vedr. overarbejdsproblematikker. DSB tilkendegav på mødet, at de har styr på de nye rammer for personaleprognoserne for DSB gav endvidere tilsagn om, at Dansk Jernbaneforbund fremadrettet vil få mulighed for at følge overarbejdsomfanget tæt for de tre personalekategorier (lokomotiv-, tog og stationspersonale). På ovenstående grundlag trækker Dansk Jernbaneforbud derfor den tidligere anbefaling vedr. frivilligt overarbejde tilbage, hvori forbundet opfordrede til ikke (at) sige ja til frivilligt overarbejde. Hb møde afholdt den d : Kandidater til valg af ny Forbundsnæstformand: Preben Stenholdt Pedersen (56 år) Områdegruppeformand LPO DSB (1400 medl.) Hb medl. siden Næstformand i HSU DSB og medarbejdervalgt bestyrelsesrepræsentant i DSB. Thomas Bryan Lund (35 år) Områdegruppeformand LPO DSB S-tog a/s (ca. 500 medl.) Hb medl. siden En enig Hovedbestyrelse indstillede Forbundskasserer Kirsten Andersen til genvalg på den 53. ordinære kongres. En enig Hovedbestyrelse indstillede Rgm Jens Christian Andersen SPO DSB som hovedbestyrelsens kandidat til valget af ny folkevalgt revisor på den 53. ordinære kongres. En enig Hovedbestyrelse indstillede Folkevalgt Revisorsuppleant Torben H Sonne til genvalg på den 53. ordinære kongres. Hb møde afholdt den 8. oktober 2012: Forbundshovedkassereren oplyste, DJ har anvendt 7,6 mio. kr. i kongresperioden til G- kursus uddannelse af 135 tillidsfolk, hvilket betød en mindre budgetoverskridelse. Organisationsaftalerne april 2011 er nu endelig blevet godkendt af Moderniseringsstyrelsen. Områdegruppeformanden meddelte, at der er faldet dom i en sag, der betyder at tjenestemænd jf. dommen kan pålægges udlån til et 100 % privatejet aktieselskab. Højesteretsdommen blev afsagt d. 24. september 2012 i en principiel sag, hvor et regionalt trafikselskab havde udliciteret et bus værksted til et 100 % ejet aktieselskab Side 8 af 24

9 Højesteret lagde bl.a. vægt på: at tjenestemændene havde bevaret deres rettigheder som tjenestemand at trafikselskabet stadig var ansættelsesmyndighed at tjenestemændene skulle udføre de samme arbejdsopgaver som tidligere og samme sted at stillingsbetegnelse og lønforhold var bevaret at tjenestemænd skal tåle ændringer, der følger af administrative reformer, så længe ansættelsesområde og stillingsbetegnelse ikke ændres at driften af værkstedet fortsat var del af den offentlige servicetrafik og undergivet trafikselskabets tilsyn og kontrol Bestemmelsen i tjenestemandsloven om tjenestemandens pligt til at underkaste sig stillingsforandringer ( 12, stk. 1) har samme indhold, som bestemmelsen i tjenestemandsregulativet for kommunale tjenestemænd ( 12, stk. 1), hvis rækkevidde blev prøvet i den konkrete sag. Dommen tager som nævnt principiel stilling til, at det er muligt at pålægge tjenestemænd udlån til 100 % privat ejede selskaber, men også at det i en sådan situation vil være udgangspunktet, at der foretages en sædvanlig tjenestemandsretlig bedømmelse af, om der er tale om en passende stilling. Næste Hb møde d Dansk Jernbaneforbunds 53. ordinære kongres den oktober 2012 i Kbh Ny forbundsledelse valgt På Dansk Jernbaneforbunds 53. Kongres blev der valgt en ny forbundsledelse. Ny forbundsformand blev Henrik Horup. Ny forbundsnæstformand blev Preben Stenholdt Petersen og Kirsten Andersen blev genvalgt som forbundshovedkasserer. Ny Folkevalgt Revisor Jens Christian Andersen. Folkevalgt Revisorsuppleant Torben H Sonne Dermed er holdet sat for arbejdet de næste 4 år. Hvad de vil arbejde for, og hvordan de vil gøre det skal de nu til at finde ud af i samarbejde med hovedbestyrelsen. Kongressens valg og debatter vil blive behandlet i Jernbane Tidendes december nummer DJ Sektion DSB: Sektionsbestyrelsesseminar afholdt d og møde afholdt d Referat af 15. sektionsbestyrelsesmøde d udsendt med kalender uge møde afholdt d konstituerende møde afholdes d og forventes fortsat som hidtil. Vi skal fortsat søge at udbygge det gode samarbejde vi har med de øvrige områdegrupper (LPO og TPO) Side 9 af 24

10 Fagkategorien: Notat fra Fagkategori møde SPO den.25. juni 2012 udsendt med kalender uge Fagkategori møder afholdt d og Næste 12. møde afholdes d Områdegruppen Fælles Tr / Amir møde d i Ng ( ) Kære Alle - hermed fremsendes indkaldelse til fælles Tr / Amir møde i DJ SPO DSB den 8. november 2012 kl på Hotel Villa Gulle i Nyborg. Vedhæftet som fil: Indkaldelse Tr/Amir d (8 s.) DSB ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2011 (28 s.) version 4 af DJ arbejdsmiljøstrategi 2012 (18 s.) Evt. yderligere mødemateriale eftersendes. Kvartalsmøder med DSB Materiel / Klargøring d Emner til drøftelse: Sammenlægning Klg - Logistik Togservice (Kh - Kac - KK - Ar): Rambøll rapport udarbejdet. Bane Danmark står for planlægning og udarbejdelse af perron på Østerport, med bistand fra Materiel. Perronen forventes at kunne ibrugtages ved køreplansskiftet eller muligvis pr Der var dog mulighed for at udskyde projektet yderligere om nødvendigt. Aftale om tjenestetillæg Materiel / Togdrift: Meddelte at der var opstået usikkerhed, i forhold til hvem der var omfattet af aftalen. Forventede at problemet løses hurtigst muligt. Underskriftshenvendelse om bonusløn fra Logistik Kastrup: Aftalt at Områdegruppen ville besvare skrivelsen i enighed med DSB. IFO 2012 status IFO 2013 (Kb - Nf - undervejs rengøring) Områdegruppen forventede eventuelle overtallige i NF og KB, medregnes i en evt. IFO13 aftale. Side 10 af 24

11 Undervejsrengøring afprøves som forsøg, foreløbig frem til påske (ISS). Udtrykt ønske om at undervejsrengøring fremadrettet blev en Stbtj. opgave lige som i Padborg. Evt. Meddelte at det var aftalt at områdegruppenæstformanden aftalte kvalifikationsløn med henholdsvis Michael Skjalm og Claus Holm Beretningen godkendt Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. Gr : Meddelte at på seminar d oktober var tanken at billetlageret ville rykke med til Høje Tåstrup. Klippekort vil udgå pga. udbredelse af rejsekortet, positivt at billetlageret opretholdes. Gr : Meddelte at eventuelle overtallige stbtj. kunne bliver uddannet som togførere i stedet. At der afholdes møde med Togdrift d Stbtj. Brian Harry Hansen er valgt som Amir. for hele Kalundborg. Gr : Ledelsen vil skære dybt i forbindelse med produktion seminaret, man vil flytte opgaver til Kalundborg og Belvedere. Holdlederne vil man også fjerne. Man kunne overtage oprydningen fra ISS, ellers vil vi kun være 8 mand tilbage. Dette vil ramme udkants Danmark. Ad. 6: SU-information. HSU møde afholdt d (næste møde d ) Status sundt DSB: Områdegruppeformanden meddelte at prognosen for 2012 er forbedret med 100 mio. kr. Renset for engangsposter forventes et lille overskud (41 mio. kr.) Resultat 2. halvår (-125 mio. kr.) Omkostning pr. togkilometer kr. 155 I forordet til halvårsregnskabet står at læse, at DSB s fokus på sikkerhed og rettidighed ikke vil blive berørt af de planlagte effektiviseringer. Omkostninger på 183 mio. kr. til fratrædelsesordninger i 2012 Side 11 af 24

12 Øgede omkostninger til udlånte tjenestemænd udgør 30 mio. kr. og øgede omkostninger til tjenestemandspensioner på kr. 40 mio., p.g.a. pensionsdækningsbidraget er steget til 26 %. Der er afskediget 420 medarbejdere, hvor af de 75 er fra DSB S-tog a/s. 200 aftaler om frivillig fratrædelse boner ud i august Der er blevet genansat 2 medlemmer af Dansk Jernbaneforbund fra Helsingør, hvilket kan have stor principiel betydning for os. Investeringer i 2012 på 2 milliarder kr. At DSB har nået 40 % af den planlagte besparelse på 1 milliard kr. Ny SU struktur blev gennemgået og rundsendt på mødet. Er efterfølgende blevet udsendt til bestyrelsen. At DSB s politikker skulle skæres fra 15 politikområder til at omfatte 9 politikområder. Herunder en ny vederlagspolitik. At kursus centrene Knudshoved og Østerport flyttes fra DSB Økonomi til DSB Personale. At E-cigaretter er at sammenligne med almindelige cigaretter, og derfor ikke må anvendes inden døre. OSU Fjern- & Regionaltog møde d (næste møde d ) Meddelte at organisationerne opfordrede til en hurtig udmelding, vedrørende udflytning af administrationen til Høje Tåstrup. Uvidenheden skaber furstrationer. Spurgt ind til status på effektiviseringspakker for 2013 og Svaret at der var udarbejdet personaleprognoser til drøftelse med orgaisationerne, men at det var aftalt at drøftelserne afventede Dansk Jernbaneforbunds kongres. Organisationerne betragtede retningslinierne vedrørende seniorordninger som en ledelsesbeslutning, da de blot havde været til orientering i HSU. Meddelte at SPO havde fået plads i 3.2 gruppen, der eksempelvis godkender/udarbejder ændringer af togmateriel. Møde afholdes d Meddelte at referatet vil blive udsendt med kalender uge OSU Kommerciel møde d. d (næste møde d. xx.xx.2012) Meddelte overhead af Den store Sammenhæng blev fremvist. HK var uenig i den fremlagte SU struktur og den nuværende struktur fortsætter året ud. Meddelte at Seven - Eleven og DSB Øresund ikke er en del af den store sammenhæng. Meddelte at fleksjobs FTE er udregnes forskelligt fra afdeling til afdeling. Side 12 af 24

13 OSU Økonomi møde (næste møde xx.xx.2012 ) Referat fra OAMSU Økonomi den 22. juni, udsendt med kalender uge Intet nyt. EAMSU DSB Ejendomme møde d (næste møde d ) Intet nyt ESU Togdrift/fremføring møde d (næste møde d ) Referat af ESU Togdrift d , udsendt med kalender uge D Kære alle I forlængelse af drøftelse på seneste ESU-fremføring og som konsekvens af udnævnelse af en samlet driftschef for hele landet på lokomotivførerområdet er følgende besluttet: 1. Bente Ellergaard indtræder fra næste ESU møde i vores kreds som repræsentant for planlægning og herunder tjenestefordeling 2. De regionale ASU nedlægges 3. De eksisterende kontaktudvalg erstattes af lokale LSUér 4. De lokale LSUér holder 1 møde pr. kvartal 5. Der afholdes et formøde for m-siden før hvert ESU for at sikre koordinering mellem LSUérne og ESU 6. Driftschef, Rolf Møller Pedersen træder ind i ESU. Olav Skjold og Alex Rothe Nielsen træder ud af ESU. ESU Materiel møde d (næste møde d ) Referat af ESU i Materiel d. 20. august 2012, udsendt med kalender uge EAMSU Salg møde d (næste møde d. xx.xx.2012) Nu DSB Kommerciel, Stationer & Tryghed Chef Niels Munk Hansen Referat og møder 2012 afventer Side 13 af 24

14 Kolleganetværk status - Punktet vil være fast på dagordenens pkt. 6 som statuspunkt indtil netværket er blevet løbet i gang og er selvkørende Frank M Larsen er udpeget til styregruppe for SPO DSB Togservice har valgt netværkspersoner og disse har været på kursus. 2 mand er valgt i henholdsvis Kac. og Kgc Kh. Belvedere har valgt 1 mand. Efterlyst informationer fra/om styregruppen. Punktet drøftes i sektionsbestyrelsen. Ad. 7: Regnskab. Revisionsmøde afholdt d i Hs Næste revisionsmøde d i Ar Regnskab 3. kvartal 2012 (5 s.) Regnskab 3. kvartal godkendt Budget prognoseskema 4. kvartal (1 s.) Budget 2013 (3 s.), 1. behandling Områdegruppeformanden meddelte at som følge af den på kongressen vedtagne lovændring af 10 stk (83 kr. pr. medl. pr. mdr.) må budgettet gennemgås, da områdegruppen jf. ændringerne mister 20 % af områdegruppens indtægter. Honorarer, lokalgruppe kontingenter, lokalgruppernes formue drøftet, Amir/Tr møder drøftet og konkret forslag om at fjerne IT bidrag til lokalgrupperne, samt nedskrive revisor honoraret fremsat. Konkluderet at områdegruppeledelsen kommer med nyt og realistisk oplæg til budget 2013 til 5. møde. Aktuelt medlemstal pr : 381 Medlemslister af 1. august 2012 udsendt d Lokalgruppemidler juli kvartal udsendt d Revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" (7 s.) af Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01. august 2012 udsendt elektronisk d Side 14 af 24

15 Ad. 8: Andet. Ad. 8a: Udvikling af områdegruppen Fortsat udvikling af områdegruppen efter 3. ordinære Tillidsmandsmøde: D Skriftlig høring: Kære Områdegruppebestyrelse På 3. møde i områdegruppebestyrelsen d behandlede vi: Revideret Tillidsrepræsentantfortegnelse / Lokalgruppestruktur Bilag til Områdegruppebestyrelsens Forretningsorden over valgte og udpegede. Vi vedtog bl.a. oprettelsen af 3 nye lokalgrupper (gr gr gr ), hvilket er meddelt forbundet d. 11. sept. Anmeldelsesprocessen af nye Tillidsrepræsentanter / suppleanter pågår. Anmeldelsesproces til SU-struktur - afventer Vedhæftet som fil: Tr-fortegnelse af (7 s.) 1. udk bilag over valgte og udpegede (5 s.) Jeg skal anmode områdegruppebestyrelsen, at snarligt indmelde kommentarer / bemærkninger til begge dokumenter. Også meddelelse om evt. fejl & mangler modtages med kyshånd. P.o.v. Jørn Nicolaisen Områdegrupeformand Revideret bilag over valgte og udpegede godkendt Ad. 8b: DJ s 53. ordinære Kongres d okt i Kbh DJ s 53. ordinære Kongres d okt Radisson SAS Hotel Amager Boulevard København (fastsat af den 52. ordinære kongres okt. 2008) DJ love 5 Kongres 102 kongresdelegerede 5 stk Side 15 af 24

16 Tilmelding af kongresdelegerede og suppleanter adgangskort 5 stk (jf. mail til forbundet af og ) Tilmelding af tilhørere til kongressen frist 4 uger før stk Indkaldelse og øvrigt kongresmateriale udsendes 1 mdr. før 5 stk Hb s beretning, regnskaber, virke og målsætning for kommende periode 5 stk Lovforslag og øvrige forslag 5 stk Valg 5 stk Konstituerende Hb møde d. 11. okt. efter kongressens afslutning. Kongres program: Onsdag d. 10. okt. Kl kongresbureauet åbner for indskrivning Kl , musik Kl , Kongressens åbning Kl , frokost Kl , Forhandlinger Torsdag d. 11. okt. Kl , morgenmad Kl , Forhandlinger Kl , frokost Kl , Forhandlinger Kl , Kongressen danser Fredag d. 12. okt. Kl. 7.00, Morgenmad & hjemrejse D Kære Kongresdelegerede - nogle hårde kongresdage er nu vel overstået. Boet kan gøres op. Ministeren gav et klart tilsagn til et samlet DSB, en ny trafikkontrakt og nye eltog - hvis DSB gør sig fortjent - altså for orden i økonomien. Styrkeforholdet lå klart fra start på kongressen: SPO DSB fik arbejdsmiljø, kompetencegivende uddannelse og nye adgangskrav til letbaner med i "virke og målsætninger for den kommende kongresperiode" jf Lovforslagene blev vedtaget. Side 16 af 24

17 Meddelte at: Vedr. kongresdebatten love 6.0 Hb repræsentation: Da DJ gik fra afdelingsstrukturen til enhedsforbundsstrukturen i 2000 var, "områdegruppeformænd fra områdegrupper med mere end 104 medlemmer" indtræder som Hb repræsentant, det "store" kompromis set som en helhedsbetragtning. Demokrati contra effektivitet er den indbyggede modsætning. Et sted skal kagen skæres. Jo større forum, jo mindre effektiv. F.eks. den gl. VS hovedbestyrelse skulle der være konsensus, og hver beslutning tog over en måned at få truffet. Modsat en eenmandsledelse som under den forhenværende formand, da kunne beslutning træffes øjeblikkeligt om ikke andet så på forventet efterbevilling. Men det korrumperer til gengæld. Balancen skal findes. Alm. gruppedynamik foreskriver at en gruppe op til syv er mest effektiv - op til 17 spaltes gruppen op i holdninger og derover splittes gruppen i fraktioner. De 104 har der været enighed om på kongresserne i 2004 og Og et overvejende flertal i Hb var enige herom, da forslag til love blev behandlet i Hb på juni mødet Havde vi haft ønske om drastisk at nedbringe antallet i Hb, kunne vi have stillet ændringsforslag om 204 medlemmer eller 304 medlemmer. Hvis forslag 2 fremsat af LPO Arriva med 75 medlemmer var blevet vedtaget, havde det udløst yderligere 6 Hb pladser samt 6 ekstra kongresdelegerede. Der ville således ved næste ordinære kongres have været yderligere 12 kongresdelegerede og med omkostninger til følge. Det kunne rykke på konstellationerne. Er det urimeligt at DSB som store virksomhed med hovedparten af medlemmerne (3000 lig 53,4% - og uden DSB S-tog og DSB Øresund) ikke skal have en vis proportionel indflydelse. DSB trækker alligevel læsset på mange områder. Skulle vi være "rigtig super" demokratiske skulle 75 medlemmer udløse en Hb plads. Så ville Hb bestå af 76 personer. Hb skal altid kigge ansvarligt på helheden, samt få budgetterne til at hænge sammen. Det er ikke kun et hovedbestyrelseshonorar på spil, men hele frikøbs- og rejseomkostnings scenariet. Og vi ved Tillidsrepræsentantaftalen er under pres. På Hb mødet d. 8. okt. blev oplyst, at Forbundet havde anvendt kr. 7,6 mio kr på G-kurser til 135 tillidsfolk efter et i enighed i Hb vedtaget budget vurderet ud fra helheden i forbundets virksomhed. I øvrigt efter indstilling fra Hb's uddannelsesudvalg, der består af Kisten Andersen, Jacob Bro, Mogens Grøndahl og Carsten M Olesen. Og vi holder selvfølgelig ikke op med at tilbyde G-kurser. Der kan bare ikke altid være frit valg på alle hylder. Derfor har vi stående i lovene 6.11: Hb er solidarisk ansvarlig for anvendelsen af forbundskassens midler. Side 17 af 24

18 Valgene gik som forventet. Henrik Horup ny formand. Preben S Pedersen som næstformand, Kirsten Andersen hovedkasserer og Jens Christian Andersen som Folkevalgt Revisor. 54. ordinære kongres afholdes uge Kongressen afsluttet kl Udsendt presse meddelelse om DJ kongres med ny valg. Forhenværende Forbundsformand's fuldmagter, tegningsrettigheder, credit cards og tlf. inddraget. Konstiturende Hb møde 11. okt kl : Hb evaluerede kongressen som forløbet efter program - (Hb flertallet) Godkendte Forretningsorden for Hb - indskrevet almindelige AMSU regler er gældende i huset for ansatte - nedsatte en række formelle Hb udvalg med kommissorium (arbejdsmarkeds- lov- uddannelses- internationalt- og miljøudvalg) (SMU nedlægges - skal findes en anden form) Hb foretog udpegning. SPO beholdt HSU repræsentant, generalforsamlingsrepræsentant i Forsikringagenturforeningen, repræsentant i Hb lovudvalget samt repræsentant i nyt arbejdsmarkeds udvalg i Hb. Forbundsformanden meddelte, der var indgået aftale om et ansættelsesforhold af den forhenværende forbundsformand som seniorkonsulent frem til udgangen af juni Et ansættelseforhold er underlagt almindelige loyalitetsforpligtelser. Under festtalen på kongresfesten torsdag aften oplyste DSB's Administrerende Direktør Jesper Lok, at DSB havde indgået ansættelseforhold med Trafikinspektør Ulrik Salmonsen også efter udflytning fra Sølvgade til H-tå foråret Tak for indsatsen - gode kammerater. Det har været et hårdt forløb de sidste måneder op til kongressen. Vi fik skabt et tillidsforhold og et samhør med hele Sektion DSB, det skulle gerne være til gavn for os alle den kommende periode i Hb. Mindede om at aldersbestemmelsen fremadrettet skal tilpasses områdegruppens vedtægter Ad. 8c: Beretning fra udvalg i områdegruppen Områdegruppens udvalg: Jf. beslutning 3. møde d i Ng Side 18 af 24

19 DSB Stationer og tryghed: (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff, Lasse F Andersen (Fmd), Jan N Søndergård, Henning E Laursen, Jørn Christensen, Peder Schmidt, Bo H Sieck Meddelte at der er indgået 23 indmeldelses blanketter til forbundet. Møde mellem DSB tryghed og stationer og SPO afholdt d Møde i udvalget afholdt d Møde afholdt d Næste møde i udvalget afholdes d og efterfølgende indkaldes der til medlemsmøder i de nye grupper DSB Ejendomme/Økonomi: Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff, Bo H Sieck, Erik Christensen Meddelte at møde vedrørende grænsedragningssager afholdes d Næste møde: ikke aftalt DSB Togdrift/Fremføring: Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff, Kim J Nielsen, Henrik V Blunck, Mogens Høje Christensen Næste møde: ikke aftalt DSB Materiel / Klargøring: Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff, Frank M Larsen, Henrik R Frederiksen, Per Svendsen, John Dickov Næste møde: ikke aftalt OK2011: (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff, Jens Chr. Andersen, Jan Søndergård (Fmd), Kim J Nielsen, Jørn Christensen Møde afholdt d vedr. Ny løn nye 5 tillæg. Papir udsendes til behandling på 6. møde. OK-folder jf. love 8.13 med gældende overenskomst / organisationsaftale mellem DSB / DSB First og OAO / Dansk Jernbaneforbund (63 s.) omdelt til lokalgrupperne, der fordeler videre til alle overenskomstansatte medlemmer i områdegruppen. Procentreguleringen var pr. 1. april 2008: 126,3640 (før 121,7913) Procentreguleringen er opgjort til 129,6544 pr. 1. oktober 2009 Aktuel procentregulering pr. 1. april 2010: 131,0660 Side 19 af 24

20 Omregning af grundbeløb for tillæg på det statslige område Pr. 31. marts 2012 omlægges grundbeløbsniveauet på statens område fra 1. oktober 1997 til 31. marts Omlægningen sker ved at alle beløb i 1. oktober 1997-niveau forhøjes med procentreguleringen på 31,0660 pct. og herefter afrundes. Tillæg, der nærmeste hele krone. Tillæg der efter procentregulering udgør kr. eller mere afrundes til nærmeste hele 100 kr. Du kan ikke anvende omregneren til at regne på skala- eller basislønninger, eller på tillæg, der er fastsat pr. ydelse eller pr. tidsenhed, f.eks. aften/nat-tillæg. Kommende lønregulering pr. 1. april 2012: 1,31% Nyheder og informationer om OK2008 lægges løbende på hjemmesiden, senest: Materialet udsendt med 2. indkaldelse af 17. møde d udgave Status OK2008 (24 s.) 1. udgave Krav OK2011 (36 s.) Dokumenterne blev godkendt på 17. møde og lagt på hjemmesiden, og til anvendelse på de ordinære gruppemøder i jan/feb 2011 Møde afholdt d Møde afholdt d Arbejdstidsregler stationsbetjente/depotservicemedarbejdere Der har været afholdt møde med DSB/DSBFirst, den 29. september 2011vedr. arbejdstidsregler for Stationspersonalet. Udgangspunktet for drøftelsen var teksten, i protokollatet af 28. august 2009 omhandlende 26 friweekender. DSBs holdning var, at ledelsen var forpligtet til at udsætte 26 friweekender, derefter kunne medarbejdere bytte eller sælge friweekenderne. Forbundet havde den holdning, at teksten om de 26 friweekender forpligter både ledelsen og medlemmerne. Da der ikke kunne opnås enighed, ville DSB forespørge i Personalestyrelsen, idet protokollater udspringer fra Arbejdstid for tjenestemænd i staten. Skema til indhentelse af krav Ok2013 på de ordinære gruppemøder jan/feb 2012 (2 s.) Køreplan Ok2013 (2 s.) Støttepapir - status Ok2011 til afrapportering på de ordinære gruppemøder jan/feb 2012 (5 filer = CFU forliget (10 s.) - CFU forliget, bilag (39 s.) - Protokollat organisationsaftale DSB (4 s.) - Tillæg til Protokollat organisationsaftale (2 s.) - Tillæg til Protokollat organisationsaftale 2 (1 s.) - protokollat af ansættelsesbetingelser (1 s.) protokollat af arbejdstid (1 s.) Koges ned til 1 resultatside med links (23. møde) Resultatpapir Ok2011 (1 s.) Hb møde d pkt. 9 "Ok2011 Status": Side 20 af 24

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 09. november 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 4. september 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Torsdag den 21. juli 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: www.spdsb.org

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 28. februar 2013 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Referat af informationsmøde med fælles seminar Torsdag / fredag den 9.-10. april 2015 Røndegård Tangbakkevej 2 8410 Rønde Referat af 2. møde

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. april 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 7.

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 14. december 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesinformationsmøde Torsdag den 6. marts 2014 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere