Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads"

Transkript

1 Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads 1

2 Generelt Denne montage- og brugervejledning indeholder de oplysninger, der kræves for korrekt og sikkert at kunne montere ENHAK murerstillads. Bemærk, at arbejdsgiveren iht. gældende lovgivning er ansvarlig for, at arbejdsmetoder og tilstrækkelige faciliteter/ressourcer forefindes for at undgå eller minimere risici. Før opstillingen startes, skal der foreligge en relevant risikovurdering og metodebeskrivelse udarbejdet for det pågældende projekt. Brug af kollektive sikkerhedsforanstaltninger anbefales, hvor det er muligt, for alle, der opstiller ENHAK murerstillads. Ved brug af sele til personlig sikring skal man specielt være opmærksom på risikoen for pendulsving. Der henvises i øvrigt til seleleverandørens brugsanvisning. Montering, nedtagning og ændring af murerstilladset må kun foretages af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse eller som, pga. deres faglige uddannelse, er kvalificeret til at opstille den pågældende stilladstype. Sørg for at du har læst og helt forstår vejledningen. Anvend altid indholdet heri under monteringen af ENHAK murerstillads og sørg for, at hele monteringen er fuldendt før brugen og/eller overdragelsen. Stilladskomponenterne skal kontrolleres visuelt før brug (f.eks. for korrosion og sprækkedannelse i svejsninger). Komponenter, som er kraftigt skadet eller angrebet af rust, skal kasseres. Der må aldrig foretages ændringer af komponenterne (f.eks. påsvejsning, afkortning eller bøjning) uden ny godkendelse / kontrol af komponenten. Løse dele (bolte o.l.) smøres jævnligt og efterspændes om nødvendigt. Overfladerust fjernes jævnligt og ny overfladebehandling påføres. Godstykkelse excl. overfladebehandling forudsættes altid at være tilnærmelsesvis identisk med ny standardudførelse - hvis ikke, skal komponenten kasseres. VIGTIGT: Opstillet stillads skal jævnligt efterses af fagkyndigt personale, således at eventuelle fejl og mangler opdages hurtigst muligt. Eftersynet omfatter også stilladsets underlag, samt tilspænding af fodplader. Derudover skal låsepal på håndliste, side- og tværgitter efterses før opstilling. Tjek for løsheder og efterspænd bolten hvis nødvendigt 2

3 Ud over denne monteringsvejledning skal Arbejdstilsynets regler følges: At-Vejledning B.3.2. Opstilling og brug af stilladser Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 37: Ved arbejde i højden, uanset den højde, der arbejdes i, skal der sikres mod nedstyrtning, når der kan være fare for sikkerhed og sundhed. Ergonomi Sørg for at pladsen / adgangsvejen er ryddet, veloplyst og ikke glat. Planlæg arbejdet og pladsens indretning i forhold til byrden. Benyt så vidt muligt de letteste komponenter til stilladset og løft så vidt muligt med dine ben og med ret ryg og undgå vrid og drej i løftet. Indlæg evt. pauser ved særlig tung byrde, så muskler og led kan aflastes, og brug gerne egnede tekniske hjælpemidler (f.eks. eltaljer og -hejs) for at mindske byrden. Vi henviser iøvrigt til Arbejdets udførelse (AT-vejledning D.3.1) for yderligere information om ergonomi og løfteteknik i forbindelse med stilladsarbejde. 3

4 Generelt Som standard opbygges murerstilladset med vertikale standardsøjler med u-bøjler i forskellige niveauer og med bajonetsamling. Horisontalt forbindes søjlerne med tvær og længdebjælker, eller med enkeltrørsbjælker. Rækværk enkelt eller rækværksramme dobbelt benyttes til rækværk. Til afstivning benyttes diagonal uden klump eller diagonal med klump. Murerstilladset kan varieres i bredden fra 0,55 til 1.65 m og i længden fra 0,55 til 3,05 m. Som platform benyttes trætraller, alutraller, komposittraller eller stilladsdæk. På murerstilladser er det almindeligt, at man benytter traller 2,2 m som platform. Normalt benyttes en etageafstand på 2,0 m, men også andre afstande kan forekomme. Opbygning 1 m løft Ved opbygning af murerstillads i 1 m løft, hvor trallerne bliver hævet 1 m af gangen, kan livline undværes, hvis man, samtidigt med løft af traller, hæver gelænderet 1 m og dermed har sikret det nye platformslag. 4

5 Belastningsforudsætninger Fodspindler Murerstilladset monteres på justerbare fodspindler, der kan justeres mellem 55 og 500 mm. Således kan man altid kan justere søjlen, så tværgående og langsgående bjælker kommer i vater og platformen kan placeres i den ønskede højde. Maksimal dimensioneret belastning på undergrunden fra fodspindler er 27 kn. Søjler Murerstilladset opbygges af vertikale søjler i længder fra 0,5 til 3,0 m. Længste søjler monteres nederst. Længde-, Tvær- og Enkeltrørsbjælker Murerstilladset opbygges med længde-, tvær- og/eller enkeltrørsbjælker. Benyttes trætraller, alutraller eller komposittraller lægges disse af på længdebjælker. Benyttes stilladsdæk lægges disse af på enkeltrørsbjælker. 5

6 Belastningsforudsætninger 4,0 m Murforankring Forankring til facade eller tilsvarende sker ved, at hver indersøjle forankres min. for hver 4. højdemeter. Den nederste forankring placeres maksimalt på niveau med det 3. knudepunkt, hvilket er max. 4,5 m over jordniveau. Forankringer, der kan optage horisontalkræfter parallelt med facaden (V-forankring se skitse herunder), skal monteres for mindst hvert 5. søjlepar samt for enderne af stilladset. Dimensionerende belastning på V-forankringer er 5,5 kn og 6,6 kn langs med, respektive på tværs, af stilladset. På forankringer vinkelret mod facaden er belastningen 4,0 kn. Se i øvrigt tegningerne. 2,0 m 4,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m Afstand forankringsrør 4,0 m (første forankring max 4,6 m) Maks. søjlelast 15,8 kn Afstand forankringsrør 2,0 m Maks. Søjlelast 26 kn Diagonalafstivning Diagonalafstivning skal udføres for hvert 5. fag og altid i yderfagene. Diagonalafstivning kan erstattes af rækværksrammer dobbelt, men skal i så fald monteres i hvert fag og på hver etage, også den nederste. Horisontale diagonalafstivninger skal monteres for hver 12. højdemeter og hvert 5. fag. Se tegningerne. 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 6 Afstand forankringsrør 3,0 m Maks. søjlelast 20,5 kn

7 Belastningsforudsætninger Antal belastede niveauer Ved beregning af belastningen på stilladset forudsættes, at der kun må udføres arbejde på et niveau af gangen. Platform Som platform anvendes oftest traller med længden 220 cm. Trallerne lægges på stilladsets længdebjælker på tværs af stilladset. Trallerne skal sikres mod utilsigtet løft, hvilket normalt sker ved hjælp af et låsebræt monteret oven på trallen. Fodlister Platforme i over 2 meters højde skal forsynes med fodlister/låsebrædder. Fodlistens højde er 150 mm. og tykkelsen ca. 30 mm. Hvis fodlisten er af træ, benyttes fortrinsvist konstruktionstømmer. Produkt Tralle 48 x 220 cm, træ/træ Tralle 36,5 x 220 cm, træ/træ Tralle 24,3 x 220 cm, træ/træ Tralle ERGO 48 x 220 cm, træ/plast Tralle ERGO 36,5 x 220 cm, træ/plast Alu-dæk 60 x 305 cm Alu-dæk 60 x 305 cm Alu-montagedæk 60 x 165,5 cm Varenummer Belastningskapacitet 26ST ST ST ST ST s

8 Belastningsforudsætninger Konsol Forsynes stilladset med konsoller på indersiden, påvirkes indersøjlens totale belastning, og dermed skal stilladsets byggehøjde være lavere. Hvis der monteres konsoller i alle stilladsets platformsniveauer, må der dog kun belastes et niveau. Produkt Konsol 0,72 m med horn Konsol 0,60 cm uden horn Varenummer Belastningsklasse ved faglægde 3,05 cm 26SKB ST Gitterdragere, stilladskoblinger og trapper Forankring skal ske med typegodkendte stilladskoblinger. Det samme gælder for Alu-gitterdragere til broløsning og stilladstrapper for adgang til stilladset. Ydre forhold Ved ekstreme vejrforhold som kraftig vind, is og sne, gælder det om at være forudseende samt sørge for, at forankringerne er tilstrækkelige og overholder korrekt trækkraft. Løs sne bør fjernes, inden regn eller tøvejr gør stilladset ekstra tungt. Der må ikke udføres nogen former for arbejde på et tiliset stillads, inden der er gjort tiltag, eksempelvis ved at strø sand. Inddækkede stilladser skal altid forsynes med ekstra forankringer. 8

9 Belastningsforudsætninger Byggehøjde og belastningsklasse Verificeret byggehøjde ved angivet stilladsbredde, faglængde (langsgående c/c-afstand ml. søjler),etagehøjde, c/c-afstand murforankringer og belastningsklasse: Belastningsklasse Tilladt last (kn/m 2 ) 2,0 2,0 3,0 3,0 4,5 Stilladsbredde (m) 0,77 1,25 1,25 1,65 1,65 Faglængde (m) 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 Etagehøjde, max (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 C/C-afstand murforankringer (m) 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 Tilladt søjlelast (kn) 15,8 15,8 15,8 20,5 26,0 Platformstype Stilladsdæk Stilladsdæk Stilladsdæk Traller Traller Antal platformslag på alle etager Max. 5 lag Max. 5 lag Max. 5 lag Max. 5 lag Verificeret byggehøjde (m) uden konsoller Ved beregning med en anden opbygning end ovenfor kan en tilladt søjlebelastning (maksimal belastning per søjle) på 15,8 kn benyttes ved 4 m murforankringsafstand, 20,5 kn ved ditto 3,0 m respektive 26,0 kn ved ditto 2,0 m, forudsat, at øvrige anvendte forhold under Belastningsforudsætninger er opfyldt (se tegninger på side 6) Ved dimensionering efter partialkoefficientmetoden fås dimensionerende lastevne ved multiplikation af den tilladte belastning med 1,5. Max. søjlelast ved 2,0 m etageafstand Forankringsafstand 4 m 3 m 2 m Søjlelast 15,8 kn 20,5 kn 26,0 kn 9

10 Fastgørelsespunkter for livline Man kan anvende livline på ENHAK murerstillads som illustreret nedenfor. Bemærk, at det kun er tilladt i det omfang at stilladsdelen ikke er yderligere belastet, samt at kun én person fastgør sig på samme stilladsdel af gangen. Anvend kun godkendt faldsikringsudstyr! OBS: Livlinen skal fastgøres under opstigning inden betrædelse af dækslag. Rundt om søjler mellem to bomlag, samt rundt om nederste rør på en længdebjælke monteret mellem to søjler. På en fri søjle rundt om røret indenfor 40 cm fra knudepunkt. BEMÆRK: Knudepunkter i niveau, hvor livline fastgøres, skal altid være forankret til mur. Det er udelukkende tilladt at fastgøre sig i låste stilladsdele. Man må IKKE fastgøre sig andre steder på stilladset end de ovennævnte! Redning: Vi anbefaler, at der altid er to personer tilstede, når der benyttes livliner (den ene kan redde den anden) og at man tager AMU-kursus Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage. 10

11 Montering Inden stilladset monteres, skal underlaget kontrolleres og planeres. Underlaget må ikke indeholde ujævne sætninger. Bæreevnen kan forbedres ved hjælp af underlagsbrædder. Placer materialet til bunden og første etage langs facaden. Placer fodspindlerne i en afstand af ca. 100 mm fra facaden ved opstilling til murerarbejde og ca. 300 mm ved opstilling til facadearbejde - og med de modulmål, der skal anvendes. Skal der anvendes konsoller eller traller med udkragning, så øges afstanden med de samme mål som konsollens længde eller trallens udkragning. Den størst tilladte afstand mellem mur og platform er: Ved murerarbejde: Max. 10 cm Ved facadearbejde: Max. 30 cm Begynd altid monteringen i det højeste punkt. Monter de fire første søjler med de mellemliggende tværbjælker eller enkeltrørsbjælker, samt længdebjælker. 11

12 Montering Længdebjælkerne monteres i det øverste bøjlepar. Tværbjælken monteres i det nederste bøjlepar. Lås låsepalerne på alle bjælker. Fortsæt opstilling af bund med fodspindler, søjler, længdebjælke, tværbjælker (eller enkeltrørsbjælker) og rækværk enkelt eller rækværksrammer dobbelt, fag for fag. Sæt herefter stilladset i vater, både på langs og på tværs. Juster med fodspindlerne. Er der større niveauforskelle, så tilpas hver enkelt søjle til underlaget, så bjælkerne kommer i vater. Forsyn bagefter stilladset med platformslag. Forsyn det første platformslag med låsebrædder/ fodliste. Monter derefter næste etage over de først monterede bjælker. Fastgør først tværbjælkerne i søjlerne og derefter længdebjælkerne. Koblinger skal spændes med 50Nm. Det betyder, at kraften, der skal bruges med en spændenøgle med arm-/skaftlængde på 20 cm, er 0,25 kn. 12

13 Montering Ved omplacering af platformslag flyttes platformen op til næste etage. Monter rækværk enkelt eller rækværksramme dobbelt samt låsebrædder/fodlister. Ved opbygning med 1 meter løft af platformen monteres gelænder inden platformen flyttes op. Rækværksramme dobbelt kan erstatte de vertikale diagonaler. Rækværksrammerne skal i så fald monteres i hvert fag og på hver af stilladsets etager - også i stilladsets nederste etage (0,5 m over underlag) - samt i endefag på alle etager. Monter næste omgang søjler. Monter bjælker og flyt platformslaget op. Monter rækværk enkelt eller rækværksramme dobbelt samt låsebrædder/fodlister, også på tværsiden af stilladset. Stilladset forankres i muren i max. 4,6 meters højde (jf. tegninger på side 6). Kontroller at forankringen kan optage de aktuelle kræfter. Fortsæt monteringen på samme måde i længden og højden. Brug et godkendt hejseværk for transport af materialet. 13

14 Montering Nedtagning Nedtagning sker i omvendt rækkefølge. OBS! Inden nedtagning skal det kontrolleres, at alle oprindelige dele er på plads og at alle forankringsrør er fastgjort. Demonter derefter fodliste, rækværk, platform, bjælker og søjler i nævnte rækkefølge. Hvis der er monteret udvendig trappe, demonteres denne på samme måde samtidigt med det øvrige stillads. Opbevaring og håndtering Stilladsdelene opbevares og transporteres helst i bareller. Efter nedtagning, og samtidig med placering i bareller, anbefales det nøje at tjekke delene og kontrollere for eventuelle skader. Det samme gælder inden montering. Skadede dele skal tages fra og må ikke benyttes, før der er foretaget en mere grundig inspektion og mindre skader er repareret eller rettet op. Bærende dele med permanente skader, gennemtærede rustskader og lignende fjernes konsekvent og destrueres. Montering af udvendig trappe Godkendte trapper til trappetårne/udvendig trappe, findes på side 20, 21 og 23 i denne vejledning. Trappen monteres i længderetningen i et udvendigt fag med 1,2 m enkeltrørsbjælker og 3 m længdebjælker. Dette bygges sammen med stilladset eller opbygges som et separat trappetårn uden for stilladset. Det første alternativ med 2 ekstra søjler udvendigt monteret i hovedopstillingen kræver en ekstra beregning af den maksimale byggehøjde, da de fælles søjler belastes fra 2 sider. Byggehøjden for et udvendigt trappetårn er 24,0 m. Placer fodspindlerne ved det fag, hvor trappen skal være, monter søjler, enkeltrørsbjælker og længdebjælker. Monter alu-dæk 60x305 cm (Kombigulv på s. 18) indvendigt mod hovedstilladset på enkeltrørsbjælkerne. Monter trappen på enkeltrørsbjælkerne. Monter gelænder på trappen samt rækværksramme dobbelt i endefag 0,5 m over trappens platform. Monter næste række af søjler, enkeltrørsbjælker, længdebjælker, alu-dæk, trappe og gelændere. Rækværksramme dobbelt monteres i begge gavle og fodliste i nederste gavl. For yderligere info henvises til AT-vejledning B.3.2 punkt 3.10 Adgangsveje. 14

15 Tagarbejde Benyttes murerstilladset som faldsikring i forbindelse med tagarbejde, skal følgende overholdes: Bredden af øverste dækslag skal være min. 1,2 m. Stilladset skal fastgøre til væg med murankre. Der skal monteres to murankre på hver søjle umiddelbart under den øverste platform. Murankrene fastgøres til væg med en øjeskrue. 1,0 meter Skærmkasse Der skal benyttes skærmkasser (afdækning af mellemrummet ved gelænderet) - enten af krydsfiner eller net. Tæt Tæt afdækning max. max mm mm max. 0,5 meter min. 1,0 meter Afstanden fra tagrende til øverste platform må Murankre max. være på 50 cm. Stilladset skal monteres med tæt afdækning, dvs. afstand fra væg til platform må max. være 30 mm. Gelænderet skal flugte med skæringslinien beregnet 1 meter over tagets hældning (dog minimum 1 meter). min. 1,2 meter 15

16 Komponenter til ENHAK murerstillads Enhak Søjler m/bajonet Ø 48,3 mm stilladssøjler med bøjler på 3 eller 4 sider for hver 50 cm Søjle Baj. 1,00 m - 3v 6,1 ENS Søjle Baj. 1,50 m - 3v 8,5 ENS Søjle Baj. 2,00 m - 3v 10,9 ENS Søjle Baj. 3,00 m - 3v 15,8 ENS Søjle Baj. 0,50 m - 4v 4,0 ENS Søjle Baj. 1,00 m - 4v 6,8 ENS Søjle Baj. 1,50 m - 4v 9,4 ENS Søjle Baj. 2,00 m - 4v 13,4 ENS Søjle Baj. 3,00 m - 4v 19,5 ENS Enhak Længdebjælker - som belastes. Gitterkonstruktion af Ø 33,7 mm, udstyret med låsehager Enhak Alu-længdebjælke Enhak Tværbjælker 3,00 8,7 ENL som ikke belastes Gitterkonstruktion af Ø 26,9 mm, udstyret med låsehager Ved belastning af TB, kontakt teknisk afdeling 0,50 2,8 ENT ,72 3,4 ENT ,00 4,4 ENT ,20 5,0 ENT ,60 6,8 ENT ,00 12,3 ENL ,45 15,1 ENL ,00 18,8 ENL ,50 20,7 ENL ,00 22,5 ENL

17 Enhak Enkeltgelænder Af Ø 33,7 mm, udstyret med låsehager Ved * er rørdimensionen Ø 26,9 mm *0,72 1,9 ENG *1,00 2,3 ENG *1,20 2,6 ENG *1,60 3,1 ENG ,90 4,7 ENG ,00 4,9 ENG ,30 4,4 ENG ,00 6,9 ENG Enhak Gennemgangsbjælke Af Ø 48,3 mm, udstyret med låsehager 0,72 6,3 ENT ,20 8,0 ENT ,60 9,5 ENT Enhak Diagonal Af Ø 48,3 mm, udstyret med drejbare kilekoblinger Diagonal 2,30 10,2 END Diagonal 3,50 14,4 END Enhak Dobbeltgelænder Gitterkonstruktion af Ø 33,7 mm, udstyret med låsehager 1,20 10,1 ENG ,60 11,3 ENG ,00 13,6 ENG ,30 14,0 ENG ,00 17,0 ENG Enhak Diagonal til tralle Af Ø 48,3 mm, udstyret med drejbare kilekoblinger og klump 3,50 15,3 END

18 Komponenter til ENHAK murerstillads Enhak Fodliste Fodlister er fremstillet af træ (32 x 150 mm) og fungerer som låsebræt i forbindelse med traller og fodlisteclips 1,90 4,2 ENF ,30 5,2 ENF ,30 7,5 ENF ,70 8,2 ENF ,20 9,8 ENF Enhak Opgangstralle, alu Opgangstralle alu er fremstillet af skridsikkert aluminium. Spændvidde 1,65 m i stilladsgruppe 5 0,50 x 2,20 24,3 ENT Enhak Stilladstralle ERGO Stilladstralle ERGO er fremstillet af træ med afstandsklodser i plast Stilladstralle 0,50 x 1,80 13,5 ENT Stilladstralle 0,50 x 2,20 15,8 ENT Stilladstralle 0,50 x 2,40 17,5 ENT Enhak Montagegulv Udført med skridsikker finer på aluminiumsvanger. Til montage på Ø 48,3 mm rør, stilladsgruppe 3 Kombigulv 0,40 x 1,65 8,0 ENM Kombigulv 0,40 x 3,05 14,0 ENM Kombigulv 0,62 x 1,65 12,0 ENM Kombigulv 0,62 x 3,05 19,0 ENM Enhak Stilladstralle, Let EN tralle /m træklods 0,36 x 2,20 14,5 ENT EN tralle /m plastklods 0,36 x 2,20 13,5 ENT

19 Enhak Fodlisteclips Anvendes til fastlåsning af fodliste til stilladssøjle Kg Artikelnr. EN Fodlisteclips 0,4 ENF EN Gavl-fodlisteclips 3,4 ENF Enhak Konsol Af Ø 42,4 mm rør med låsehager. Leveres med bajonet EN Konsol 0,52 6,4 ENK EN Konsol 0,72 7,4 ENK Enhak Konsol Af Ø 42,4 mm rør med låsehager Konsol 0,40 2,1 ENK Konsol 0,60 3,6 ENK BL Kipbar fodspindel Max. spindelhøjde: 0,30 m 0,60 6,3 BLF Enhak Konsol 120 Af Ø 48,3 mm rør med kilesamling samt bøjler til længde- eller tværbjælker. Leveres med bajonet 1,20 10,6 ENK BL Fodspindel Max. spindelhøjde: 0,50 m 0,60 3,6 BLF ,80 4,9 BLF

20 Komponenter til ENHAK murerstillads BL Ankerrør med krog, Alu Forankring 0,70 1,0 BLA Forankring 1,00 1,5 BLA Forankring 1,50 2,3 BLA Enhak Gelændersøjle Hægtes på længdebjælke til udgang på mellemrepos 1,00 7,0 ENT Enhak Bjælkerytter For tværbjælke Samme niveau (SN) 8 x 60 2,5 ENB Højere niveau (HN) 9 x 60 2,6 ENB Lavere niveau (LN) 10 x 60 3,1 ENB Enhak Stigetrappe, indvendig Stilladstrappe med to hvileplaner 1,20 x 2,00 18,0 ENS ,60 x 1,50 18,2 ENS ,60 x 2,00 19,8 ENS

21 Enhak Trappe med repos Let alu-konstruktion med skridsikre trin og repos. Anvendes til separat opgangsfelt. Passer til stilladsfag med 3,05 m længdebjælke og bjælkelagsafstand 2,00 m. Kg Artikelnr. 27,5 ENS Enhak Stilladshjul ø 200 mm Forsynet med fastlåsnings- og bremsemekanisme Max. spindelhøjde: 0,60 m Kg Artikelnr. Max. belastn.: 7,5 kn/hjul 8,9 ENS BL Stige Stål, varmforzinket etagestige 2,15 x 0,35 8,7 BLS ,00 x 0,35 12,0 BLS ,25 x 0,35 12,8 BLS AQ Traversbeslag Fremstillet af Ø 48,3 mm rør med påsvejst Ø 49 mm kobling Kort traversbeslag (TKU) 0,30 1,5 AQT Langt traversbeslag (TKI) 0,45 2,2 AQT Muranker Artikelnr. 5,0/100 stk ENM

22 Komponenter til ENHAK murerstillads Øjebolt Artikelnr. 4,8 / 100 stk ENB Vinkelkobling Ret vinkel Stilladskobling til Ø 48,3/48,3 mm rør Regningsmæssig belastning 12,8 kn Kg Artikelnr. Dobbeltkobling, fast 1,1 KOK Drejekobling Variabel vinkel Til Ø 48,3/48,3 mm rør Regningsmæssig belastning 7,3 kn Kg Artikelnr. Dobbeltkobling, variabel 1,3 KOK Stilladsrør Ringscaff, Scafom-rux facadestillads, Aqua-dæk Stålrør: Ø: 48,3 mm x 3,2 mm. Vægt pr. m: 3,7 kg Aluminiumsrør: Ø: 48,3 x 4,0 mm. Vægt pr. m: 1,5 kg Meter Artikelnr. Stålrør l: 0,5 KOR Stålrør l: 1,0 KOR Stålrør l: 1,5 KOR Stålrør l: 2,0 KOR Stålrør l: 2,5 KOR Stålrør l: 3,0 KOR Stålrør l: 3,5 KOR Stålrør l: 4,0 KOR Stålrør l: 4,5 KOR Stålrør l: 5,0 KOR Stålrør l: 5,5 KOR Stålrør l: 6,0 KOR Aluminiumsrør l: 0,5 KOR Aluminiumsrør l: 1,0 KOR Aluminiumsrør l: 1,5 KOR Aluminiumsrør l: 2,0 KOR Aluminiumsrør l: 2,5 KOR Aluminiumsrør l: 3,0 KOR Aluminiumsrør l: 3,5 KOR Aluminiumsrør l: 4,0 KOR Aluminiumsrør l: 4,5 KOR Aluminiumsrør l: 5,0 KOR Aluminiumsrør l: 5,5 KOR Aluminiumsrør l: 6,0 KOR

23 Trappeløb Trinbredde 0,72 m Aluminium 1,00 13,0 ENT Aluminium 1,50 19,4 ENT Aluminium 2,00 25,0 ENT Stål, varmforzinket 1,50 33,5 ENT Stål, varmforzinket 2,00 41,5 ENT Gelænderstolper Stål, varmforzinket. Monteres på hvileplan Gelænderstolpe LS 1,00 5,0 ENG Trappegelænder Gelænder 1,00 5,5 ENT Gelænder 1,50 6,5 ENT Gelænder 2,00 7,0 ENT Rækværkstolpe Gelænder til øverste repos Rækværkstolpe SGT 1,00 5,0 ENT Trapperepos Hvileplan, alu 1,60 ENH Trappetrin ITV, stål 1,60 18,1 ENT Hvileplan, stål 1,60 29,8 ENH

24 Vi er lige i nærheden Med fusion pr. 1. januar 2016 mellem GSV Materieludlejning og Pitzner Materiel til ét samlet selskab GSV Materieludlejning A/S har vi skabt den største udlejningsvirksomhed af materiel og udstyr i Danmark. Vores kapacitet gør, at vi kan tilbyde en bred vifte af meget avancerede løsninger og hermed bedre tage udgangspunkt i dine ønsker og behov. Vi er en virksomhed, der forener en bred viden, mere end 50 år erfaringer og en samling af stærke nicheog specialistkompetencer og dermed giver dig den bedst tænkelige samarbejdspartner. Om det gælder en enkel modulløsning og udvalgt entreprenørmateriel eller en optimeret totalløsning. Ved at samle viden, erfaringer og know-how kan du som kunde drage fordel af kun at henvende dig ét sted. Et sted, hvor du er garanteret markedets bedste og mest kvalificerede rådgivning og løsninger. Skræddersyet til netop dit behov. Landsdækkende - og lokal Vi er landsdækkende med afdelinger over hele Danmark. Det betyder, at du har let og effektiv adgang til materiel, løsninger og serviceydelser i markedets mest komplette udgave. Når du kontakter en af vores afdelinger, sørger vi for, at du får hurtig, effektiv bistand hvad enten det gælder en akut opstået problematik, eller du ønsker en skræddersyet løsning udarbejdet til et konkret behov. I et samarbejde med GSV/Pitzner: er vi altid i nærheden af dig reagerer vi hurtigt, effektivt på enhver henvendelse drager du fordel af vores erfaringer, viden og dygtige specialist-kompetencer Kontakt Pitzner Materiel A/S Baldersbuen 5, DK-2640 Hedehusene Tlf Fax GSV/Pitzner Marketing - version

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads REVIDERET NOVEMBER 2014 Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Murerstillads bygges som standard med en stillads

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktion gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsministeriet. 11-09-2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning Facadestillads i stål/alu - kl. 4 Brochure og monteringsanvisning Marts 2008 Facadestillads kl. 4 Facadestillads. kl. 4 søjlestillads med alu-plydæk. Søjler i galvaniseret stål. Bjælker, hegn og konsoller

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2011 Vigtig information HAKI s monteringsinstruktion og produktansvar gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktion gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling

Læs mere

Systemstillads offshore

Systemstillads offshore Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri (BAI) Systemstillads offshore Opgavehæfte Undervisningsministeriet, 25.02. 2013. Materialet er revideret og udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

STILLADSKOMPONENTER Fagudtryk - Terminologi. Faglængde Afstand langs med et stillads mellem søjler

STILLADSKOMPONENTER Fagudtryk - Terminologi. Faglængde Afstand langs med et stillads mellem søjler INDHOLD Stilladskomponenter 3 Stilladsopbygning 4 Grundkomponenter 5 Forudsætninger (generelle) 8 urerstillads (søjlestillads) 14 Rullestillads 18 Trappetårn 21 Trappeopgang 25 Konsoller 26 Skærmtag 28

Læs mere

Stilladsopstillerens ansvar

Stilladsopstillerens ansvar De vigtigste regler om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

JUMBO. JUMBO 4MM facadestillads MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO. JUMBO 4MM facadestillads MONTAGEVEJLEDNING MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM facadestillads 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

Facadestillads i stål - kl. 3. Brochure og monteringsanvisning

Facadestillads i stål - kl. 3. Brochure og monteringsanvisning Facadestillads i stål - kl. 3 Brochure og monteringsanvisning Juni 2008 Facadestillads i stål kl. 3 Facadestillads/trappetårn. kl. 3 rammestillads med alu-plydæk. Søjler i galvaniseret stål. Bjælker, hegn

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladstyper Udvikling af nye arbejdsgange Nye udbudsmaterialer tilbydes projekterende og bygherrer. De nye uddannelser udbydes. Der er fuld

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI September 2013 DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI Stillads Gangbro Barsystem Overdækning Båndtransportør Sikkerhedsrækværk Tvangsblander Skaktrør Telthal og meget mere! Telefon 9744 1466 Industrivej

Læs mere

Materielhuset A/S BROCHURE 2010. alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402. www.materielhuset.dk

Materielhuset A/S BROCHURE 2010. alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402. www.materielhuset.dk alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402 BROCHURE 2010 www.materielhuset.dk Materielhuset A/S Samarbejdspartnere Custers alustilladser er et Hollansk kvalitetsstilladssystem. Systemet inde - holder 3

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium

HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium Opdag det nye HAKI Light Nu har HAKI fremstillet et helt nyt system til dig, der har brug for et let, men stærkt stillads. Systemet hedder HAKI Light.

Læs mere

PERI UP OVERDÆKNING MONTAGEVEJLEDNING

PERI UP OVERDÆKNING MONTAGEVEJLEDNING PERI UP OVERDÆKNING MONTAGEVEJLEDNING Beskrivelse PERI UP stilladsbaseret telt er bygget i stillads materialet Systemet er PERI UP Roset. På begge sider af byggeriet monteres facadestilladser. På toppen

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Materielhuset A/S. alt i stiger og stilladser. Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG. www.materielhuset.dk

Materielhuset A/S. alt i stiger og stilladser. Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG. www.materielhuset.dk alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG www.materielhuset.dk Materielhuset A/S Samarbejdspartnere Custers alustilladser er et Hollansk kvalitetsstilladssystem. Systemet inde - holder 3

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Gelændere, rækværker Gangbroer type Flex Ramper

Gelændere, rækværker Gangbroer type Flex Ramper Gelændere, rækværker Gangbroer type Flex Ramper Indhold I denne brochure har vi samlet en række standardprodukter, som henvender sig til omtrent samme målgruppe. Vi fremstiller desuden lignende produkter

Læs mere

Systemstilladser Elevhæfte

Systemstilladser Elevhæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Systemstilladser Elevhæfte Undervisningsministeriet. 23.01.2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende entreprenøren montøren Uddannelse ers tekniske specifikationer 8 Håndtering

Læs mere

Faldsikring i forbindelse med facadestilladsopbygning

Faldsikring i forbindelse med facadestilladsopbygning Stilladssektionen Faldsikring i forbindelse med facadestilladsopbygning Ved montage og demontage af stillads skal montørerne være sikret mod nedstyrtning. Der er forskellige løsninger; kollektiv sikring

Læs mere

Gangbroer. type Flex. Tlf.:

Gangbroer. type Flex. Tlf.: Gangbroer type Flex Tlf.: 43 99 75 55 www.weland.dk Gangbro type Flex Weland har et nyudviklet fleksibelt gangbrosystem, som helt og holdent bygges op af standardkomponenter, som nemt kan skrues sammen

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Sikkerhedsforeskrifter

Sikkerhedsforeskrifter Sikkerhedsforeskrifter TILLYKKE MED DIN INVESTERING I ORIGINALT LAYHER STILLADS I over 60 år har Layher udviklet og fremstillet stilladssystemer af særdeles høj kvalitet og teknisk præcision for at sikre

Læs mere

Priskurant for. servicepræget stilladsarbejde. København og Nordsjællands 1. og 2. zone. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Priskurant for. servicepræget stilladsarbejde. København og Nordsjællands 1. og 2. zone. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Priskurant for servicepræget stilladsarbejde København og Nordsjællands 1. og 2. zone mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2012 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde i København og Nordsjællands

Læs mere

TERRASSE Standard-terrasse. Montagevejledning

TERRASSE Standard-terrasse. Montagevejledning TERRASSE Standard-terrasse Montagevejledning R1-96975 / 28-05-2014 / Rev. 19-03-2015 Indholdsfortegnelse 1 Disponering 2 Komponentliste 3 Værktøjsliste 4 Montering af vægskinne 5 Montering af understøtning

Læs mere

STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN

STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN 2014 2014 4 2014 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde Provinsen mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2014 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde

Læs mere

Systemstilladser Elevhæfte

Systemstilladser Elevhæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Systemstilladser Elevhæfte Undervisningsministeriet. August 2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE 4100 Rullestilladser serie 4000 - Basis Altrex rullestilladser i serie 4000 findes med 2 bredder og 1 længde: Model 4100 har en bredde på 0,75 m og en længde på 2,45 m Model 4200 har en bredde på 1,35

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Der findes ikke dårligt vejr

Der findes ikke dårligt vejr Der findes ikke dårligt vejr HAKITEC beskytter din arbejdsplads mod dårligt vejr! Regn og rusk, kulde og blæst. Der findes ikke dårligt vejr. HAKITEC beskytter din arbejdsplads og det lønner sig. I dag

Læs mere

Brugsanvisning. Pallereol Varenr Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Pallereol Varenr Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Pallereol Varenr 90 33 091 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Brugermanual Pallereol Varenummer 9033091 9033092 9033094 9033098 9033100

Læs mere

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE PLATFORMSTIGER 49645-49664 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 1.1 Indledning...2 1.2 Producent...3 1.3 Typegodkendelse...3 1.4 Garanti...3 1.5 Udgivelsesdato...4

Læs mere

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. Easy Business Solutions. EasyFix Mini. EasyFix. Standard. Made in Denmark

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. Easy Business Solutions. EasyFix Mini. EasyFix. Standard. Made in Denmark Justerbare, Bærende Søjler Standard Mini Easy Business Solutions Made in Denmark er patenteret og er den eneste justerbare bærende søjle fremstillet til hurtig og let montage i byggeri. er nem, hurtig

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning. Pallereoler

Monterings- og brugsanvisning. Pallereoler Monterings- og brugsanvisning Pallereoler MONTERING AF PALLESTIGER Bolte til stigerne: M0x5, spændingsmoment ca. 5Nm e Hilti M0x90 FZB HST eller tilsvarende e Hilti Mx00 FZB HST eller tilsvarende e Hilti

Læs mere

Arbejdsstillads modul

Arbejdsstillads modul da Forskallingsteknikerne. Arbejdsstillads modul Brugerinformation Opbygnings- og brugsanvisning Indholdsfortegnelse Brugerinformation Arbejdsstillads modul 3 Oversigt 5 Overensstemmelseserklæring 6 Henvisninger

Læs mere

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning ELEMENTSPINDLER brugervejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Produktbeskrivelse 2 2.1 Indledning 3 2.2 Sikkerhedsanvisninger 3 3.0 Enkeltdele 4 4.0 Vigtige bemærkninger 5-7 5.0 Anvendelse 8 6.0 Statik,

Læs mere

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder. Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder.  Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE TWO HANDS FREE, Peab, JM ) Edition Skanska 1 2 GODT ARBEJDSMILJØ VALG Arbejde i højden med begge hænder www.zarges.dk Hvorfor skal jeg købe et " miljø "produkt? Din sikkerhed og sundhed er vigtig, " "

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. 2 D Kære Kunde, Tillykke med dit valg af HAWLE SYNOFLEX trækfast universalkobling. De har købt et højkvalitets

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Det originale Sunstill podiesystem

Det originale Sunstill podiesystem Det originale Sunstill podiesystem Originale Sunstill Rapid podier - Detaljer Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 1: Trappemontage 2: Podierist m. røgeffekt 3: Multihjørne

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Installationsvejledning. Rockfon Eclipse

Installationsvejledning. Rockfon Eclipse Installationsvejledning Rockfon Eclipse GENEREL INFORMATION Systembeskrivelse: Rockfon Eclipse er en rammeløs akustisk flåde, tilgængelig i kvadratiske rektangulære og andre elegante former. De kvadratiske

Læs mere

Gripo Alu. Brugsvejledning

Gripo Alu. Brugsvejledning Gripo Alu Brugsvejledning 1 Hepro Hjælpemiddelproducenten Hepro er et norsk firma som udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til voksne og børn med nedsat mobilitet. Firmaet blev oprettet i 1987 og

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Juni 2006 GRØNLAND 2 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

Arbejde på tag i driftsfasen

Arbejde på tag i driftsfasen Arbejde på tag i driftsfasen Koordinators rolle? 2017-08-06 Jørgen B. Harder Chefkonsulent, Arbejdsmiljø Bygningskonstruktør 2222 2125 jobh@niras.dk Faldsikring 2 - Jørgen B. Harder Har vi et problem?

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon Læs denne brugs- og montagevejledning grundig inden opsætning. Hverken producent eller importør kan holdes ansvarlig ej heller erstatningspligtig for skader forvoldt på personer eller ejendom, som er forårsaget

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

MULTIPROP drager MPB 24 Den stærke aluminiumsdrager til MULTIPROP systemet

MULTIPROP drager MPB 24 Den stærke aluminiumsdrager til MULTIPROP systemet MULTIPROP drager MPB 24 Den stærke aluminiumsdrager til MULTIPROP systemet MULTIPROP drager MPB 24 Stærk, holdbar og alsidig i sin anvendelse MULTIPROP drager MPB 24 den ekstremt stærke aluminiumsforskallingsdrager

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

SILKEBORG STILLADSER

SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER A/S Adidasvej, Knudlund Industricenter DK- Them Tlf. + 9 E-mail: mail@silkeborgstigefabrik.dk www.silkeborgstigefabrik.dk Eksternt salg, Sjælland

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere