JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING"

Transkript

1 Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering 6.1 Køredelen 6.2 Mellemetagen 6.3 Arbejdsplatform 6.4 Støtteben 6.5 Demontage 6.6 Diagrammer for støtteben 7. Vedligeholdelse 8. Sammenbygninger & broer 9. Stilladstrapper 10. Specialopstillinger 11. Udbygning & tilbehør 12. Advarsler & misbrug 13. Forhandler JUMBO JUMBO Vi takker for dit valg af et JUMBO produkt. Vi er overbeviste om, at stilladset vil være dig til nytte fremover, og glæder os til at rådgive dig ved andre stilladsløsninger. Før rullestilladset tages i brug, er det vigtigt, at denne montagevejledning læses grundigt igennem. Hensigten er at opnå tilstrækkelig sikkerhed ved opbygning og brug. Registreringsnr Stilladsklasse III Max. belastning: 200 kg/m 2 Tryk: 1. udgave. April 2010

2 1. Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO Stillads kan ikke drages til ansvar for fejl i montagevejledningen eller for direkte eller indirekte tab som følge af levering, præsentation eller brug af dette materiale. Indholdet må ikke fotokopieres, reproduceres eller oversættes, hverken helt eller delvist, uden forudgående tilladelse fra JUMBO Stillads. JUMBO Stillads frasiger sig ethvert ansvar vedrørende erstatning til skadelidte, der uforvarende har tilsidesat sikkerhedsbestemmelserne i denne montagevejledning. 2. Garantibestemmelser Der er 10 års fabriksgaranti på rullestilladset. JUMBO Stillads frasiger sig erstatningspligt på slid og brud på rullestilladsets delkomponenter, der er forårsaget af misligholdelse eller forkert brug. Garantibestemmelserne gælder ikke for naturligt slid på delkomponenter. Rullestilladsets levetid anslås til min. 10 år (jf. garantien) - dog max. 3 år for finerpladen i alu-dæk. BEMÆRK: Ved brug af uoriginale dele i dit JUMBO-stillads bortfalder garanti, ansvar og godkendelse. 3. Anvendelse og funktion MAX. 200 kg/m 2 Rullestillads af denne type er konstrueret til at blive belastet med max. 200 kg pr. m². Rullestilladset er beregnet til opstilling, hvor der er behov for en sikker og let tilgængelig arbejdsopgave i en given højde. Jumbo stillads er vejrbestandigt og tåler således opbevaring udendørs såvel som indendørs. Generelt bør alu-stilladser dog undgå kontakt med ubehandlede jernkonstruktioner og områder med jernstøv-paratikler, da disse kan arbejde sig ind i aluminium. Ved udendørs opstilling må stilladset kun bemandes ved en max. vindstyrke på 12,5 m/sek. Stilladset sikres der ud over mod væltning ved at flytte dett til et sikkert sted. Det samme gælder ved arbejdstids ophør. HUSK: Kontrol af stilladset før hver opstigning: Er hjulene bremset og er stilladset opstillet i henhold til denne vejledning. BEMÆRK: Livline/personforankring må IKKE fastgøres på JUMBO Rullestillads! Stilladserne kan leveres i længderne 178, 250 og 305 cm. Bredden kan variere mellem 69 og 130 cm. For disse gælder denne montagevejledning. B A C JUMBO stilladset består i sin enkelhed af få men modulopbyggede sektioner, der kan udbygges efter behov. Hver del er udviklet efter årtiers knowhow og erfaringer, der gør monteringen enkel og stilladset sikkert at arbejde med. Platformene skal sikres med en skydelåsen, der forhindrer utilsigtet adskillelse (A). Alle hjul skal låses ved at trykke fodbeslaget i bund (B). Alle håndlister og diagonaler er forsynet med selvlåsende monterings-kløer (C).

3 4. Grundkomponentoversigt Arbejdsplatform Håndliste Knæliste Gelænderramme Fodlistebeslag Fodliste Platform m/lem Platform u/lem Køredel 2 m trinramme Diagonal Afstivning Hjul JUMBO rullestilladset kan til enhver tid udbygges efter behov. Rekvirér venligst vores katalog eller kontakt en af vores forhandlere. På kan du se vores katalog og hente montagevejledninger til vores produkter. Er du i tvivl om, hvilken type JUMBO stillads du skal vælge, så ring til os på tlf og få en snak med en af vores konsulenter.

4 5. Almindelige regler og anvisning i brug 5.1 Montage og demontage skal foretages i henhold til montagevejledningen eller efter aftale med producenten. Rulle stilladset skal monteres i vater. Rullestilladset må kun opstilles eller nedtages af personer der har det fornødne kendskab til opbygning og brug. Rullestilladset kan samles af 1 person, men det anbefales at være 2 mand, da dette er hurtigere samt mere sikkert. 5.2 Før montage skal alle stilladsdele checkes for evt. fejl. Der må kun anvendes originale ubeskadigede JUMBO-STILLADSDELE.! 5.3 Hjulene skal monteres og fastspændes korrekt i rørene af stilladsrammerne. Vægten skal altid være jævnt fordelt på alle hjul. Hjulspindlerne bruges til at sikre, at stilladset står helt plant (brug evt. vaterpas). 5.4 Rammerne skal låses med selvlåsende sikkerhedsclips. Den buede del af clipsen skal vende udad og nedad, hvorved den låser automatisk. 5.5 Ballastklodser kan evt. monteres for ekstra stabilisering / stormsikring. 5.6 JUMBO stilladset skal altid opstilles på et fast og bæredygtigt underlag. Flytning må kun ske ved at skubbe stilladset i længderetningen. Stilladset må ikke hælde mere end 2 ved flytning, og kun ved normal ganghastighed. Slag og stød bør undgås. Rullestilladser, som er bygget op med forankring, må kun flyttes parallelt med muren. 5.7 Ved flytning af rulletårn må der ikke befinde sig personer eller løse genstande på stilladset. 5.8 Efter flytning skal hjulene straks bremses. For at undgå utilsigtet løbsk stillads, skal man før bemanding eller når opstillingsstedet forlades sikre, at alle stilladshjul er bremset. Før stilladset benyttes, skal det sikres, at det er opbygget efter vejledningen. 5.9 Pas på forhindringer i højden, og stilladset skal altid være min. 3 m fra strømførende elkabler! 5.10 Der må ikke anbringes eller bruges løfteværktøjer/hejs på JUMBO rullestilladset Man må kun kravle op i stilladset på indersiden. Opgangslemmene skal altid være anbragt forskudt i forhold til hinanden og altid holdes lukket. Op- og nedstigning på platformen må ikke finde sted på anden vis end ad de dertil indrettede adgangsveje Personer, der arbejder på rullestilladset, må ikke læne sig udover sidegelænderet Benyt altid alu-koblinger på dit rullestillads. Jernkoblinger må IKKE benyttes da disse kan deformere stilladsrammerne Koblinger skal spændes med 50Nm. Det betyder at kraften der skal bruges er på 0,25 kn ved arm/skafte på stilladsnøglen, hvis denne er 0.2 m lang.

5 5.13 Det er ikke tilladt at bruge stilladset som støtte for byggematerialer og - elementer Der må ikke benyttes ekstra stiger, kasser e. lign., til at forøge rækkevidden En sammensætning af to stilladser med en bro eller lign. er kun tilladeligt i henhold til de nævnte løsninger under punkt 8 - og ved brug af originale JUMBO stilladsdele Det er ikke tilladt at springe ned på platformene eller at kaste noget ned på dem Ætsende væsker og slag er ikke tilladt Stilladset må ikke udsættes for længerevarende opbevaring ved under -20 C eller over +70 C Hvis stilladset anvendes udendørs eller i åbne bygninger, må det ikke benyttes ved en vindstyrke over 12,5 m/sek. men skal anbringes et beskyttet sted, så det ikke vælter. Det samme gælder ved arbejdstids ophør 5.20 Der må ikke monteres reklameskilte el. lign., der kan forøge vindlasten Vis altid et godt eksempel og gør det til en god vane at bruge personlige værnemidler (Hjelm, handsker, sikkerhedsfodtøj og livliner).! 5.22 Montagevejledningen skal til enhver tid befinde sig ved stilladset Hvis stilladset overlades til tredje person, skal montagevejledningen altid følge med. 6. Opstilling og montering 6.1 Køredelen Når forholdsreglerne i afsnit 5 er kontrolleret, kan opstillingen påbegyndes. Opmål montagestedet og kontroller, at det er den korrekte stilladsløsning til den forestående opstilling Montage af nederste ramme og hjul. Der anbringes et hjulpar i hver af siderammerne. Små hjul (ikke vist) fastgøres ved at spænde bolten i bøsningen. Store hjul sættes op i siderammerne som vist. Spindelmøtrikkerne justeres til ønsket højde og således, at stilladset er i lod og vandret. Kontroller at vingemøtrikken er spændt og går ind på siderammernes forstærkningsring i enden af rørene Hjulene bremses. Med foden trykkes pedalen i bund, og hjulet låses. Skub med stilladset for at kontrollere, om hjulet er låst. Defekte hjul skal udskiftes.

6 6.1.3 Håndliste (afstivning) monteres. Rammerne rejses op i lodret position, og en håndliste monteres vandret nederst på indersiden af den lodrette del af rammen Afstivning med diagonaler. Køredelen opstilles lodret ved at påmontere diagonaler efter følgende princip: JUMBO Rullestillads skal altid monteres med 2 diagonaler pr. 2 m rammehøjde. Diagonalerne skal monteres på kryds i ydersiderne på vandrette rør (se illustration). Kontroller, at den selvlåsende gribeklo er helt i bund Køredelen oprettes. Ved hjælp af et vaterpas justeres stilladset til vandret, såvel på langs som i bredden. Efter spindeljusteringen kontrolleres, at vingemøtrikken er spændt og går ind på siderammernes forstærknigsring i enden af rørene. Hvis man ønsker yderligere stabilisering / stormsikring med ballastvægte, monteres disse nu Første platform monteres. Platformen hægtes på siderammernes trin. Låses i begge ender ved at skubbe låsepalen ud under siderammens trin. Den første platform må max. være 4,4 m over underlaget. Ved videre montage må der max. være 4 m mellem platformene. VIGTIGT: Før videre montage af siderammer skal fodlistebeslag og fodlister monteres (se 6.3.3).

7 6.2 Mellemetagen Montage af trinramme. Den næste trinramme skubbes ned over den nederste trinrammes horn (bøsning). Låses med de medfølgende sikkerhedsclips Montage af hånd- og knælister. Hånd- og knælisterne monteres på gelænderrammens lodrette søjle. Monteres henholdsvis 50 cm og 100 cm over arbejdsplatformen. Låsekloen fastgøres på indersiden af rammens lodrette rør. Kontroller, at den selvlåsende gribeklo er helt i bund Afstivning med diagonaler. Køredelen opstilles lodret ved at påmontere diagonaler efter følgende princip: JUMBO rullestillads skal i den brede model altid monteres med 2 diagonaler pr. 2 m rammehøjde. Diagonalerne skal monteres på kryds i ydersiderne på vandrette rør (se illustration). Ved smalt rullestillads kan den ene diagonal udelades. Kontroller, at den selvlåsende gribeklo er helt i bund Næste platform monteres. Platformen m/lem hægtes på trinrammerne, max. 4 m (8 trin) fra første platform. Platforme med lem skal monteres forsat. Låses i begge ender ved at skubbe låsepalen ud under siderammens trin BEMÆRK: Den første platform må max. være 4,4 m over underlaget. Der må max. være 4 m mellem de efterfølgende platforme i stilladset.

8 6.3 Arbejdsplatform Montage af gelænderrammer. Gelænderrammerne skubbes ned over trinrammens horn (bøsninger). Bemærk: enden med de svejste ringe skal vende opad. Låses med de medfølgende sikkerhedsclips Montage af hånd- og knælister. Hånd- og knælisterne monteres vandret på gelænderrammens lodrette søjle. Monteres henholdsvis 50 cm og 100 cm over arbejdsplatformen. Låsekloen fastgøres på indersiden af rammens lodrette rør. Kontroller, at den selvlåsende gribeklo er helt i bund Montage af fodlister. Der monteres 4 røde fodlistebeslag i hvert hjørne lige over platformen, hvorefter fodlisterne (15 cm høje x 3,2 cm tykke) skubbes på plads i beslagene. Der skal monteres fodlister på alle sider på såvel top- som mellemplatforme. Montér altid fodlistbeslag og fodlister før montage af videre siderammer. På den måde fikseres fodlisterne af den efterfølgende ramme. VIGTIG: Platformlemmene skal ALTID holdes lukket, og stroppen skal være hel. 6.4 Støtteben 6.5 Demontage Montage af støttben. Støtteben monteres i henhold til diagrammerne på næste side (punkt 6.6). Øverste kobling monteres først, mens den nederste sættes løst på. Bemærk at der skal gøres plads på rammen således, at justering til max. sideudlæg og kontakt mod fast underlag kan foretages. Når justering er på plads, fastspændes den nederste kobling. Herefter kontrolleres at alle 4 støtteben står fast og stabilt, samt at stilladset ikke kan rokke. JUMBO rullestilladset demonteres i modsat rækkefølge. Også ved demontage skal der i mellemetagen monteres platform og rækværk for at udføre en sikker nedtagning. Ingen stilladsdele må på noget tidspunkt kastes ned. Hjul aflåses ved at trykke pedalen ned. Under transport bør man undgå voldsomme stød, som kan forårsage deformationer af rørprofilen.

9 6.6 Diagrammer for støtteben Bredde 69 cm Arbejdshøjde Ståhøjde Støtteben Diagram 6.6.1a: Indendørsbrug, max ståhøjde 12 m Bredde 130 cm Arbejdshøjde Ståhøjde Støtteben 4,5 2,5 Korte støtteben 4,5 2,5-5,5 3,5 Korte støtteben 5,5 3,5 Korte støtteben 8,0 6,0 Lange støtteben 8,0 6,0 Lange støtteben 10,5 8,5 Lange støtteben 10,5 8,5 Lange støtteben 12,5 10,5 Lange støtteben 12,5 10,5 Lange støtteben 14,0 12,0 Lange støtteben 14,0 12,0 Lange støtteben Bredde 69 cm Arbejdshøjde Ståhøjde Støtteben Diagram 6.6.1b: Udendørsbrug, max. ståhøjde 8 m Bredde 130 cm Arbejdshøjde Ståhøjde Støtteben 4,5 2,5 Korte støtteben 4,5 2,5-5,5 3,5 Korte støtteben 5,5 3,5 Korte støtteben 8,0 6,0 Lange støtteben 8,0 6,0 Lange støtteben 10,0 8,0 Lange støtteben 10,0 8,0 Lange støtteben! I henhold til EN 1004 må rullestilladser ikke bygges højere end den højde, der fremgår af ovenstående skemaer (12 m ståhøjde til øverste platform). Ved behov for højere stilladser skal JUMBO kontaktes for samråd samt tilladelse Arbejdshøjde 2 meter Ståhøjde Støttebenenes stilling 6.6.2a: Fritstående 6.6.2b: Mod en væg

10 7. Montagegelænder Ønskes montagegelænder (opskydeliget rækværk), som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, kan dette tilkøbes. 7.1 Montage af montagegelænder Før en platform betrædes, monteres montagegelænderet. gelænderet befæstiges på de lodrette søjler ét trin under den ønskede platformshøjde. Koblingerne spændes om søjlen i begge sider, lige over trinnet Gentag samme montering på den anden side af stilladset. 7.2 Hånd- og knælister Når montagegelænderet er på plads, kan platformen betrædes i sikkerhed og den videre montage af hånd- og knælister og selve stilladset fortsætte i henhold til punkt Efter montage af hånd- og knælister på den pågældende platform, må montagegelænderet afmonteres Videre montage Når platformen er udstyret med komplet gelænder, kan montagegelænderet afmonteres og re-monteres til næste platform i stilladset. Igen befæstiges montagegelænderet et trin under ønskede platformshøjde - med koblingerne lige over trinnet. Fortsæt videre montage af stilladser jf. punkt samt indtil den ønskede stilladshøjde er opnået. Platform kan monteres såvel før som efter montage af montagegelænderet. Betræd IKKE platformen, før montageglænder er sikkert monteret på begge sider at platformen! 8. Vedligeholdelse JUMBO Rullestilladset kræver normalt ingen vedligeholdelse, men afrensning for f.eks. mørtel bør foretrækkes frem for voldsomme slag med hammer o.l. Sammenkoblingsklo, platformlås og hjul må IKKE smøres med olie! Til smøring anbefales JUMBO stilladssmøremiddel P

11 9. Sammenbygninger & broer Ved sammenbygninger (med bro, JUMBO Dragere og gitterdragere) må fladelasten på hele konstruktionen ikke overskride tårnenes samlede fladelast. Eks: 2 tårne a 3,6 m2 x 200 kg = 1440 kg - hele konstruktionens max. fladelast er dermed 1440 kg jævnt fordelt. 9.1 Sammenbygning med dæk eller bro JUMBO Rullestilladser kan sammenbygges med JUMBO Dæk eller JUMBO Arbejdsbro. Monter rullestilladserne efter montagevejledning for rullestillads, i den rette afstand til hinanden Udskift 1 stk. gelænderramme på hvert stillads med 2 stk. JUMBO Piber (gelænderholder) vare nr Monter dæk eller arbejdsbro, mellem rullestilladserne Fastgør dæk (med stormsikringen) eller arbejdsbro (med brolåse, vare nr. BRO-lås) Gelænder på arbejdsbro. Monter gelænder-søjlerne på arbejdsbro, monter gelænderrørene på søjlerne Gelænder på dæk. Brug håndlister i samme længde som dæk. Monter dem på piberne på Rullestilladserne Fodlister monteres i fodlistebeslagene på rullestilladserne. Vendes arbejdsbroen på hovedet (så de indbyggede fodspark ikke kan benyttes) skal der også monteres fodlister langs arbejdsbroen. 8.2 Sammenbygning med JUMBO Dragere JUMBO Rullestilladser kan sammenbygges med JUMBO dragere. Monter rullestilladserne efter montagevejledning for rullestillads, i den rette afstand til hinanden Monter 1 stk. Jumbodrager på hvert stillads. Kloen på dragen monteres indvendigt på rammen, ud mod det andet stillads Monter JUMBO dæk på dragerne mellem stilladserne Lås dækkene med stormsikringen Monter gelænderrør/håndlister mellem stilladserne, langs dækkene på dragerne, 50 cm & 100 cm over dækshøjde. Ved stigning på sammenbyggede dæk (skrå dæk) monteres gelænder med drejelige alu-koblinger vare nr Ved ståhøjde over 3m monteres 2 stk. håndlister i bunden af stilladset (mellem de 2 rullestilladser). Ved stigning på sammenbyggede dæk (skrå dæk) monteres håndliste i bund, med drejelige alu-koblinger vare nr

12 8.3 Sammenbygning med gitterdrager JUMBO Rullestilladser kan sammenbygges med gitterdragere. Monter rullestilladserne efter montagevejledning for rullestillads, i den rette afstand til hinanden Forbind de to stilladser med gitterdragere og drejelige alu-koblinger. Husk at den ene drager skal sidde på indersiden af stilladsrammen, mens den anden skal sidde på ydersiden! Monter dæk. Husk at sikre dækkene med stormlåsen Monter hånd- og knælister mellem stilladserne. Passer spændet ikke med en standard JUMBO håndliste, kan gelænder evt. monteres med drejelige alu-koblinger Ved ståhøjder over 3 meter eller ved stigning på sammenbygning, monteres der 2 stk. vandret afstivning i bunden af stilladset (mellem de 2 rullestilladser) med alu-koblinger. HUSK: Afprøv altid platformens sikkerhed inden opstigning 9.1 Montage af stilladstrapper 10. Stilladstrapper Montage af JUMBO trapper (kan monteres på JUMBO rullestillads, JUMBO facadestillads & JUMBO murerstillads). Opstil stilladset iht. stilladsets montagevejledning Ønskes ståhøjde i ulige meter, monteres starttrappe 100 cm med stilladsfødder 26ST1003. Ønskes justérbar højde på første trappe, monteres starttrappe 175 cm med stilladsfødder 26ST1003 & udvendigt gelænder G8, op til ståhøjde 200 cm Monter trapper for hver 2 meter ståhøjde, enten i samme retning, over hinanden (ved denne løsning bruges 1 stk. JUMBO dæk for hver trappe - Trappeløb.: Trappe Dæk Trappe) eller i modsat retning, ved siden af hinanden (ved denne løsning bruges ingen dæk. Trappeløb: Trappe Trappe) Monter udvendigt & indvendigt gelænder på alle trapper. Monter Topgelænder på øverste trappe.

13 11. Specialopstillinger 10.1 Fastgørelse af stillads JUMBO rullestillads kan sikres til væg med JUMBO vægfastgørelser. Befæstigelsen foretages ved at bore en øjebolt ind i væggen, samt montere en fastgørelse på stilladset. Fastgørelsens krog sættes i øjebolten og derefter spændes fastgørelsens kobling omkring stilladsrammen. Øjebolten skal altid skrues ind midt i en sten. Figur 10a Fastgørelserne skal benyttes for hver 2 m i højden. På de første to meter skal der være fastgørelser for hver ramme - derefter skiftes der mellem at have fastgørel- Figur 10b ser på de yderste rammer og hver ramme (se figur 10a). Dog skal der altid afsluttes med fastgørelser på hver ramme ved øverste platform! BEMÆRK: Fastgørelserne må ikke monteres vinkelret på stilladset, men skal monteres skiftevis pegende mod højre og venstre (se figur 10b) Fortovsramme Fortovsrammer muliggør fri passsage under stilladset. HUSK: Ved brug af fortovsrammer skal hjul erstattes med stilladsfødder og stilladset skal sikres til væg med fastgørelser (se punkt 10). Fortovsrammer monteres som almindelige brede stilladsrammer Fodplader monteres i fortovsrammer. Ved risiko for udskridning skal fodpladerne sikres til underlaget! Rammerne opstilles med horn for diagonal ud fra væggen - og afstivning monteres (to diagonaler og en horisontal afstivning pr. fag) Resten af stilladset opbygges i henhold til montagevejledningen for rullestillads Koblingshorn Koblingshorn kan benyttes, hvis man ønsker at gå fra fortovsrammer til smalle rammer i opbygningen af stilladset Monter koblingshornet på øverste trin på fortovsrammen. Spænd fløjmøtrikken Monter dæk. Husk at klikke stormlåsen på plads Sæt den smalle ramme på og monter resten af stilladset som smalt stillads (jvf. punkt 6)

14 10.4 Gennemgangsramme Gennemgangsrammer anvendes ved sammenbygning af to eller flere stilladser, hvis gennemgang ønskes på en af etagerne. Gennemgangsrammerne kan kun anvendes på det brede rullestillads. Rammerne må ikke benyttes som yderrammer. Monteringen af gennemgangsrammerne foregår som montage af almindelige brede stilladsrammer Konsol Konsoller må kun monteres hvis stilladset er fastgjort til væg (se punkt 10), samt hjulene er udskiftet med stilladsfødder. Konsoller uden horn må kun benyttes ind mod mur. På ydersiden af stilladset må kun konsol med horn, samt monteret gelænder benyttes Konsoller monteres på stilladsrammernes lodrette søjler. Sørg for at konsollens overligger er i niveau med det trin på rammen, hvor platformen er monteret Monter dæk og klik stormlåsen på plads Gelænder monteres (på konsol med horn) ved ståhøjder på 2 m og derover. Monter piber på hornene og monter gelænder efter foreskrifterne i denne vejledning. Husk at sikre piberne med clips (grisehaler) OBS: Ved brug af konsoller skal der ud over de foreskrevne fastgørelsespunkter under punkt 10 ALTID være monteret en fastgørelse ved hver konsol! 10.6 Opstilling på trappe Monter foldestilladset efter montagevejledning for foldestillads Vend bunden i vejret på foldestilladset. (og vend dækket) Monter 1 stk. gelænderramme med snydehorn i den lave ende af trappen, på foldestilladset. Husk at sikre med låseclips (grisehaler) Monter 2 stk. justerbare stilladsfødder i gelænderrammen. Juster stilladsfødderne indtil platformen er vandret Monter 1 stk. diagonal fra det nederste trin på gelænderrammen, til trin på foldestillads i modsatte side Ved ståhøjde fra 2 m, målt fra gulvhøjde, monteres gelænder i 50 cm. og 100 cm. højde, samt fodlister.

15 10.6 Tagarbejde Benyttes rullestilladset som faldsikring i forbindelse med tagarbejde, skal følgende overholdes: Bredden af øverste dækslag skal være min. 1,2 m. Stilladset skal fastgøre til væg med murankre. Der skal monteres to murankre på hver søjle umiddelbart under den øverste platform. Murankrene fastgøres til væg med en øjeskrue. Der skal benyttes skærmkasser (afdækning af mellemrummet ved gelænderet) - enten af krydsfiner eller net. Afstanden fra tagrende til øverste platform må max. udgøre 50 cm. Afstand fra væg til stillads må max udgøre 30 cm. Gelænderet skal flugte med skæringslinien beregnet 1 meter over tagets hældning (dog minimum 1 meter). 1,0 meter Skærmkasse max. 0,3 meter max. 0,5 meter Murankre min. 1,2 meter min. 1,0 meter

16 Egne noter

17 Egne noter

18 Egne noter

19 12. Udbygning & tilbehør Figur 1 Figur 2 Figur 7 Figur 8 Figur 3 Figur 4 Figur 9 Figur 10 Figur 11 Figur 13 Figur 12 Figur 14 Figur 5 Figur 6 Varenr. TUN-nr. Figur Beskrivelse Vægt i kg Gelænderramme, bred (100x130 cm) 3, Gelænderramme, smal (100x74 cm) 2, trinsramme, bred (100x130 cm) 6, trinsramme, smal (100x74 cm) 4, trinsramme, bred (200x130 cm) 11, trinsramme, smal (200x74 cm) 8, trinsramme, bred (50x130 cm) 3, trinsramme, smal (50x74 cm) 2, Fortovsramme, bred (130x225 cm) 13, Gennemgangsramme, bred (200x130 cm) 10, H Konsol 60 cm m/horn 2, Konsol 60 cm u/horn 2, H Konsol 130 cm m/horn 6, Konsol 30 cm u/horn 1,5

20 Figur 11 Figur 14 Figur 12 Figur 13 Figur 16 Figur 15 Varenr. TUN-nr. Figur Beskrivelse Vægt i kg Håndliste / diagonal 178 cm 2, Håndliste / diagonal 250 cm 3, Håndliste / diagonal 305 cm 3, Diagonal 351 cm 4, trinsdiagonal til 178 cm 2, trinsdiagonal til 250 cm 3, trinsdiagonal til 305 cm 3, trinsdiagonal til 178 cm 3, trinsdiagonal til 250 cm 3, trinsdiagonal til 305 cm 4, Drager 178 cm 6, Drager 250 cm 7, Drager 305 cm 9, Drager 351 cm 11, Koblingshorn 1, Støtteben 200 cm 4, Støtteben 300 cm 5,0 26ST Fastgørelse 0,6 m 2,0 26ST Fastgørelse 1,0 m 2, Pibe (gelænderholder) 1,5

21 Figur 17 Figur 18 Figur 19 Figur 21 Figur 20 Figur 22 Figur 23 Figur 24 Varenr. TUN-nr. Figur Beskrivelse Vægt i kg Dæk med lem 178 cm 11, Dæk med lem 250 cm 16, Dæk med lem 305 cm 21, Dæk uden lem 178 cm 10, Dæk uden lem 250 cm 15, Dæk uden lem 305 cm 21, Clips ( grisehale ) 0,1 FLB Fodlistebeslag 0, Fodliste til 178 cm 3, Fodliste til 250 cm 4, Fodliste til 305 cm 5, Fodliste til smal 2, Fodliste til bred 3, Justérbart hjul ø20 cm, med bremse 5, Hjul ø12,5 cm, med bremse 1, Ballastvægt 25,0

22 Figur 25 Figur 26 Figur 27 Figur 29 Figur 28 Figur 30 Figur 32 Figur 31 Figur 33 Varenr. TUN-nr. Figur Beskrivelse Vægt i kg S Starttrappe, 4 trin 11, S Starttrappe, 8 trin 17, Trappe til 250 cm stillads 25, Trappe til 305 cm stillads 26, G Startgelænder, 4 trin 4, G Startgelænder, 8 trin 7, i Indvendigt gelænder til 250 cm 6, i Indvendigt gelænder til 305 cm 6, u Udvendigt gelænder til 250 cm 8, u Udvendigt gelænder til 305 cm 9, top Topgelænder til 250 cm 3, top Topgelænder til 305 cm 4,0 26ST Justerbar stilladsfod 0,5 m 4,0 26ST Justerbar stilladsfod 0,8 m 5,0

23 Figur 34 Figur 36 Figur 37 Figur 35 Figur 38 Figur 39 Figur 40 Varenr. TUN-nr. Figur Beskrivelse Vægt i kg BRO Arbejdsbro 4 m 26,0 BRO Arbejdsbro 5 m 32,0 BRO Arbejdsbro 6 m 41,0 BRO Arbejdsbro 7 m 50,0 BRO-gelr Håndliste 4 m 3,4 BRO-gelr Håndliste 5 m 4,2 BRO-gelr Håndliste 6 m 5,0 BRO-gelr Håndliste 7 m 5,9 BRO-søjle Gelændersøjle 2,4 BRO-lås Brolås 0, Alukobling, dobbelt drejelig Alu-kobling, dobbelt fast Gitterdrager 4 m 12, Gitterdrager 5 m 16, Gitterdrager 6 m 19, Gitterdrager 8 m 25,0

24 13. Advarsler & misbrug Rullestilladset må kun monteres og samles af personer over 18 år, og først når brugeren er blevet grundigt instrueret i brug. Rullestilladset må ikke anvendes til andet formål end stilladsarbejde. Rullestilladset må belastes med max. 200kg pr. m2 Ved ståhøjder fra 2 m og opefter skal rækværk monteres. Der skal tillige træffes sikkerhedsforanstaltninger, hvor der er mindre ståhøjde, hvis der på grund af arbejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare. Må kun opstilles på stabil og fast grund. Min. afstand til strømførende el-kabler: 3 m. Undgå montering af reklameskilte o.l. der kan forøge vindbelastningen. Forøg ALDRIG rækkevidden ved brug af stiger e.l. Stilladset må aldrig bruges til at fortøjre eller støtte løse bygningsdele. Undgå opstilling hvor personer eller dyr færdes. Eventuelle passager under stilladset skal afskærmes effektivt. Hold orden på stilladset, så risikoen for at tabe genstande undgås! MAX. 200 kg/m 2 Efterse jævnlig stilladset for evt. defekter. Opstilling og ibrugtagning må kun ske, når alle stilladsdelene er i forsvarlig stand. Livline/personforankring må IKKE fastgøres på JUMBO Rullestillads Rullestilladset må kun monteres med andet udstyr, der er godkendt af JUMBO Stillads A/S. Konstruktionsændringer er på eget ansvar. Beskyt platformlås, sammenkoblingsklo og hjul imod slag og snavs. Ved yderligere tekniske spørgsmål kontakt: JUMBO Stillads A/S Stålvej 7 DK 6000 Kolding Tlf: Forhandler JUMBO JUMBO

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

SILKEBORG STILLADSER

SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER A/S Adidasvej, Knudlund Industricenter DK- Them Tlf. + 9 E-mail: mail@silkeborgstigefabrik.dk www.silkeborgstigefabrik.dk Eksternt salg, Sjælland

Læs mere

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads REVIDERET NOVEMBER 2014 Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO

Læs mere

JUMBO. JUMBO 4MM facadestillads MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO. JUMBO 4MM facadestillads MONTAGEVEJLEDNING MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM facadestillads 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE 4100 Rullestilladser serie 4000 - Basis Altrex rullestilladser i serie 4000 findes med 2 bredder og 1 længde: Model 4100 har en bredde på 0,75 m og en længde på 2,45 m Model 4200 har en bredde på 1,35

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Murerstillads bygges som standard med en stillads

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg 760215-0-0914 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760215-0-0914 Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder. Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder.  Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE TWO HANDS FREE, Peab, JM ) Edition Skanska 1 2 GODT ARBEJDSMILJØ VALG Arbejde i højden med begge hænder www.zarges.dk Hvorfor skal jeg købe et " miljø "produkt? Din sikkerhed og sundhed er vigtig, " "

Læs mere

JUMBO 2014 STIGER STILLADSER LIFTE. www.jumbo.as. Besøg os på. www.jumbo.as. se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger.

JUMBO 2014 STIGER STILLADSER LIFTE. www.jumbo.as. Besøg os på. www.jumbo.as. se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger. N Å R T O P P E N S K A L N Å S 2014 STIGER STILLADSER LIFTE Besøg os på www..as læs mere om, se nyheder og find montagevejledninger. EN SIKKER OG STABIL ARBEJDSPLADS PÅ DANSK PRODUCERET KVALITETSMATERIEL

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk 1 5 Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe www.zarges.dk Så let er det... at finde reservedelene til ZARGES stiger. Klik ind på www.zarges.dk og indtast vare-nr. på stigen

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Materielhuset A/S BROCHURE 2010. alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402. www.materielhuset.dk

Materielhuset A/S BROCHURE 2010. alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402. www.materielhuset.dk alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402 BROCHURE 2010 www.materielhuset.dk Materielhuset A/S Samarbejdspartnere Custers alustilladser er et Hollansk kvalitetsstilladssystem. Systemet inde - holder 3

Læs mere

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning Facadestillads i stål/alu - kl. 4 Brochure og monteringsanvisning Marts 2008 Facadestillads kl. 4 Facadestillads. kl. 4 søjlestillads med alu-plydæk. Søjler i galvaniseret stål. Bjælker, hegn og konsoller

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsministeriet. 11-09-2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk.

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk. ZARGES stiger til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav. Godkendt iflg. EN-131 Side 2-16 ZARGES Eurobox Side 17-18 ZARGES stilladser til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav,

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 760xyz-A-0414 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760211-A-0414 Copyright Altrex B.V. 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994)

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) TILLADT LAST 2KN/kvadratmeter (læsseklasse 3) = 360 kg jævnt fordelt på hver etage. Samlet maksimal last pr. stillads må ikke

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Materielhuset A/S. alt i stiger og stilladser. Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG. www.materielhuset.dk

Materielhuset A/S. alt i stiger og stilladser. Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG. www.materielhuset.dk alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG www.materielhuset.dk Materielhuset A/S Samarbejdspartnere Custers alustilladser er et Hollansk kvalitetsstilladssystem. Systemet inde - holder 3

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads 1 Generelt Denne montage- og brugervejledning indeholder de oplysninger, der kræves for korrekt og sikkert at kunne montere ENHAK murerstillads. Bemærk, at

Læs mere

JUMBO 2013 STIGER STILLADSER LIFTE. Besøg os på. se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger.

JUMBO 2013 STIGER STILLADSER LIFTE.  Besøg os på.  se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger. N Å R T O P P E N S K A L N Å S 2013 STIGER STILLADSER LIFTE Besøg os på www..as læs mere om, montagevejledninger. se nyheder og find EN SIKKER OG STABIL ARBEJDSPLADS PÅ DANSK PRODUCERET KVALITETSMATERIEL

Læs mere

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper Brugervejledning for stilladser i aluminium Januar 2012 SS-EN1004 DK Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper 75 x 180 cm. 75 x 245 cm. 75 x 300 cm. 135 x 180 cm. 135 x 245 cm. 135 x 300

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2001/2002. Stilladsstørrelse 1,35 m x 2,50 m

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2001/2002. Stilladsstørrelse 1,35 m x 2,50 m Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,50 m DK ZARGES APS Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du ønske

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Betjeningsvejledning:

Betjeningsvejledning: Betjeningsvejledning: Medium og small afstivningskasse fra Stenger ApS Stenger ApS Smedegade 29 6535 Branderup Tlf.: 74835318 CVR: 29214778 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 Tilbehør:... 3 Løfteudstyr:...

Læs mere

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE PLATFORMSTIGER 49645-49664 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 1.1 Indledning...2 1.2 Producent...3 1.3 Typegodkendelse...3 1.4 Garanti...3 1.5 Udgivelsesdato...4

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper LR/TR- Ramps User's manual MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/12 Side 1 af 5 UM-TR-LR-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger

Læs mere

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper DF - Rampe Montage- og Brugsanvisning MOBILEX A/S Danmark Rev. 10/13 Side 1 af 5 UM-DF-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001. Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001. Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001 Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m DK ZARGES APS Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Sikkerhedsrækværk & konsoller. Brochure og monteringsanvisning

Sikkerhedsrækværk & konsoller. Brochure og monteringsanvisning Sikkerhedsrækværk & konsoller Brochure og monteringsanvisning November 2008 Et universelt sikringssystem P-SAFE er et universelt sikringssystem der anvendes til sikkerhedsrækværk på byggepladser og andre

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

JUMBO N Å R T O P P E N S K A L N Å S

JUMBO N Å R T O P P E N S K A L N Å S N Å R T O P P E N S K A L N Å S 2008 STIGER STILLADSER LIFTE Foldestilladser side 3 Rullestilladser side 4-5 Broer, trapper & dragere Facadestillads side 6-7 side 8 Specialløsninger side 9 Løsdele til

Læs mere

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr Dokumentation iht. EC retningsliner nr. 89/392/EWG For Produkt: Aluminiums Portal Kran, FELTES, Artikel: 12000 Indhold: 1. Anvendelsesområde 2. Artikel specificerede retningslinjer for anvendelse 3. Funktionstegning

Læs mere

Facadestillads i stål - kl. 3. Brochure og monteringsanvisning

Facadestillads i stål - kl. 3. Brochure og monteringsanvisning Facadestillads i stål - kl. 3 Brochure og monteringsanvisning Juni 2008 Facadestillads i stål kl. 3 Facadestillads/trappetårn. kl. 3 rammestillads med alu-plydæk. Søjler i galvaniseret stål. Bjælker, hegn

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,00 m DK ZARGES DANMARK Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI September 2013 DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI Stillads Gangbro Barsystem Overdækning Båndtransportør Sikkerhedsrækværk Tvangsblander Skaktrør Telthal og meget mere! Telefon 9744 1466 Industrivej

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Vigtigt! Det beskrevne gravekassesystem må kun benyttes til det formål hvormed det er designet. Installationsvejledningen skal følges nøje og der må kun

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2011 Vigtig information HAKI s monteringsinstruktion og produktansvar gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

Mobilex "Kudu" Rollator og Montage- og brugervejledning

Mobilex Kudu Rollator og Montage- og brugervejledning Mobilex "Kudu" Rollator 312070 og 312075 Montage- og brugervejledning MOBILEX A/S Danmark Rev. 09/16 side 1 af 5 UM-312070-77-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet

Læs mere

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladstyper Udvikling af nye arbejdsgange Nye udbudsmaterialer tilbydes projekterende og bygherrer. De nye uddannelser udbydes. Der er fuld

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

TERRASSE Standard-terrasse. Montagevejledning

TERRASSE Standard-terrasse. Montagevejledning TERRASSE Standard-terrasse Montagevejledning R1-96975 / 28-05-2014 / Rev. 19-03-2015 Indholdsfortegnelse 1 Disponering 2 Komponentliste 3 Værktøjsliste 4 Montering af vægskinne 5 Montering af understøtning

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

JUMBO. Skaktrør. BRUGERVEJLEDNING Jumbo WWW.JUMBO.AS

JUMBO. Skaktrør. BRUGERVEJLEDNING Jumbo WWW.JUMBO.AS BRUGERVEJLEDNING Jumbo Skaktrør JUMBO JUMBO Vi takker for Deres valg af et JUMBO produkt. Vi er overbeviste om, at skaktrøret vil være Dem til nytte fremover, og glæder os til at rådgive Dem ved andre

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere