Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted. Nye Aktører. Design og teknologi i samfundets interesse. Dansk Design Center A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted. Nye Aktører. Design og teknologi i samfundets interesse. Dansk Design Center A"

Transkript

1 Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted Nye Innovations- Aktører Design og teknologi i samfundets interesse Dansk Design Center A

2 Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted Nye innovationsaktører Design og teknologi i samfundets interesse Udgivet af : Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard København V Design & layout: Susanne Schenstrøm ISBN: Print: S.L. Møller Grafisk Nye innovationsaktører Design og teknologi i samfundets interesse Forord 3 Indledning de store udfordringer i tågen 5 Kapitel 1. Nye innovationsaktører 15 Nye aktører 16 Nye former for start-ups 26 Det digitale gennembrud 27 Digitale byggeklodser 31 Kapitel 2. Innovation på nye måder 35 Byggeklodser og vigtigheden af interfaces 38 Kapacitet og kultur 44 Iværksættermodeller 45 The Google Way 51 Produktion af hardware 54 Kapital til designledte start-ups 56 Iværksættertalenter 57 Danish Design Centre All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Danish Design Centre. Kapitel 3. Byer som laboratorier for forandring 63 Byer i forandring 65 The DARPA Way 76 CLEAN innovationsmodel 79 Medialab-Prado 83 Efterskrift 86 Appendix 1 89 Trykt i Danmark, september

3 Forord Denne rapport er en første undersøgelse af designs fremtidige rolle for innovation, det innovative landskab og nye innovationsaktører. Rapporten er udarbejdet af Dansk Design Center for Erhvervsstyrelsen. Rapporten fungerer som et diskussionsoplæg, og vil blive fulgt op af yderligere undersøgelser af designs rolle og betydning i fremtiden. 38 organisationer er blevet besøgt og mere end 50 interviews er foretaget i Danmark, Europa, USA og Japan. Dansk Design Center har siden 2013 i samarbejde med Erhvervsstyrelsen arbejdet med designs betydning for innovation i erhvervslivet, blandt iværksættere, og i nye former for samfundseksperimenter. Der er mange tegn på, at det innovative landskab er under forandring, og at design i fremtiden kommer til at spille en ny rolle. Design vil indgå i nye konstellationer med andre discipliner og komme til at spille en vigtig rolle for innovation, job og velstand. Rapporten vil blive diskuteret på en international konference, Future Design, der afholdes i Dansk Design Center den 3. september I løbet af efteråret 2014 vil der blive indsamlet yderligere informationer og data. Der er planlagt supplerende kapitler om designled start-up miljøer i Øresundsregionen og betydningen for design. Den endelige rapport vil blive udgivet af Dansk Design Center i begyndelsen af Rapporten er udarbejdet af Design- og Innovationschef i Dansk Design Center Anne Dorthe Josiassen og ekstern rådgiver Jørgen Rosted. Analyseleder Tanja Bisgaard og ekstern konsulent Casper Høgenhaven har bidraget med case studier og baggrundsanalyser. Anne Dorthe Josiassen Design- og Innovationschef Dansk Design Center, august

4 Der er tydelige tegn på, at det innovative landskab er under forandring, og at design i fremtiden kommer til at spille en ny rolle. Indledning De store udfordringer i tågen Den danske regering nedsatte i 2012 et udvalg Vækstteam for kreative erhverv. 1 Et element i arbejdet var en kortlægning af designvirksomheder i Hovedstadsregionen. Kortlægningen var baseret på informationer fra sociale medier, og hensigten var at skabe en vidensdatabase, hvor virksomheder, der søgte samarbejdspartnere, kunne hente viden om regionens designvirksomheder. Dansk Design Center fortsatte arbejdet med at udvikle en sådan vidensdatabase, og Erhvervsstyrelsen foreslog, at arbejdet tog udgangspunkt i industriens fremtidige behov for samarbejde med designvirksomheder og andre kreative virksomheder. Der er tydelige tegn på, at det innovative landskab er under forandring, og at design i fremtiden kommer til at spille en ny rolle. De klassiske designopgaver forsvinder ikke; de er under forandring på grund af den globale og teknologiske udvikling. De vil bestå, og samtidig vil design indgå i nye konstellationer med andre discipliner og komme til at spille en ny rolle for innovation, job og velstand. Under arbejdet med de kreative industrier efterlyste lederen af udviklingsafdelingen i en stor medico virksomhed et eksperimenterende laboratorium. Virksomheden havde godt styr på den løbende forbedring af sin produktportefølje og havde flere nye produkter i pipelinen, men måske var det ikke længere tilstrækkeligt. Virksomheden søgte efter bedre svar på fremtidens udfordringer og måske kunne et eksperimenterende laboratorium være med til at give svarene. Virksomheden havde outsourcet en stor del af produktionen og havde ledige produktionsbygninger, som let kunne huse flere eksperimenterende laboratorier, men hvordan fandt medico virksomheden de kreative virksomheder og talenter, der ville være med til at eksperimentere? Og hvordan skulle laboratoriet organiseres? 1 5

5 Den stigende kompleksitet og manglende forudsigelighed er et fænomen, der rammer alle industrier, og alle virksomhedsledere må finde ud af at navigere i tågen. I 2013 udgaven af CEO-studiet fra Duke University om fremtidens udfordringer for virksomhedsledere hedder det: Vi hørte fra leder efter leder, at selv om forandring altid har været en væsentlig del af det vi beskæftiger os med, er tempoet og karakteren af forandringer ændret dramatisk.. og det at kunne se ind i fremtiden er næsten gået tabt. Kompleksiteten er steget alt synes forbundet, og vi lever nu i en netværksbaseret verden, hvor en kritisk ændring et fjernt sted kan have dramatiske uforudsete virkninger. 2 I foråret 2014 udgav medgrundlæggere af konsulentvirksomheden ReD Associates The Moment of Clarity, som indledes med: An executive in INTEL wakes up every morning with a cold dread of his body. He has spent the majority of his career working toward better laptop engineering, but he can t shake the feeling that laptops themselves will become obsolete in the next few years. Everything he is planning for the future feels wrong. Og bogens første kapitel har titlen: Navigating in a fog. 3 Den stigende kompleksitet og manglende forudsigelighed er et fænomen, der rammer alle industrier, og alle virksomhedsledere må finde ud af at navigere i tågen. Bestyrelsesformand for Danfoss A/S og tidligere CEO for den danske industri gigant Danfoss, Jørgen Mads Clausen peger på, at internet i alle ting er en afgørende del af det næste store, der er på vej. Men det er en verden Danfoss endnu ikke kender, og hvis vi ikke får styr på det, kan der komme et firma, der komplet overhaler os, siger Jørgen Mads Clausen. Han tror imidlertid ikke, at det er de store multinationale selskaber, der kommer til at stå for fremtidens radikale innovationer. Ledelsen i store virksomheder må hele tiden have fokus på indtjeningen, og hvis der kommer slinger i valsen, må der straks reagereres. De store forandringer vil ikke komme fra toppen af de store virksomheder. Radikale fornyelser, som internet i al ting, er for risikofyldte for store virksomheder. 2 Duke Corporate Education 2013 CEO Study: Leading in Context page. 3 Christian Madsbjerg and Mikkel B. Rasmussen, The Moment of Clarity Using the human Science to Solve Your Toughest Business Problems. Harvard Business Review Press, Boston Massachusetts,

6 De store fornyelser må komme fra små og mellemstore virksomheder, der samarbejder med universiteter og forskningslaboratorier. De store virksomheder må følge trop og bygge oven på det nye, og som Jørgen Mads Clausen konstaterer: Det kan godt være Danfoss ikke selv skal lave IT overbygningen, men skal finde de rigtige samarbejdspartnere. Den danske pumpevirksomhed Grundfos ser nye muligheder i at gøre det nemt og rigtigt at genbruge så meget som muligt af det vand, vi allerede har. Det bør renses og opgraderes til det niveau, der er brug for. Det gælder både i husholdninger og i industriprocesser. Men det må være lokale løsninger, for det er dyrt og uhensigtsmæssigt at transportere vand over lange afstande. Udviklingen og indførelsen af nye intelligente vandløsninger, der både sikrer høj kvalitet og mindre vandforbrug, er imidlertid en meget kompleks opgave. Det kræver storskala eksperimenter og et tillidsfuldt samarbejde mellem offentlige virksomheder, myndigheder, universiteter og private virksomheder. At der må samarbejdes og eksperimenteres på nye måder er Grundfos indstillet på. Ifølge bestyrelsesformand for Poul Due Jensens Fond og tidligere koncernchef i Grundfos, Niels Due Jensen har Grundfos et klart blik for, at der er brug for eksterne kompetencer og samarbejder for at udvikle nye bæredygtige vandløsninger, og der må blive tale om samarbejdsrelationer, hvor der er et tæt samarbejde mellem forskellige videnskabelige discipliner, som der ikke tidligere har været brug for og derfor ikke er tradition for. At skabe radikalt nye og bæredygtige vandløsninger kræver også dyb forståelse af brugernes adfærd og behov. Der er brug for designere, som kan forstå, hvad det er for behov, vi har som mennesker, og som kan være med til at designe bæredygtige vandløsninger, der opfylder menneskers basale behov i samarbejde med fremsynede producenter, siger Niels Due Jensen. 8 9

7 Når design er bedst, løses problemet så godt, at ingen tænker over, at der har været et problem. Mads Øvlisen, tidligere CEO i den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisk A/S. Termostater, pumper og alle andre produkter vil i fremtiden blive mere intelligente; de skal opfange informationer; producere data, modtage signaler og ordrer fra andre produkter og således være med til at optimere komplekse systemer. Den danske industrivirksomhed, Linak A/S, producerer elektriske lineære aktuatorer til blandt andet hospitalssenge, og arbejder løbende med at udvide virksomhedens forretningsområder, som f.eks. at gøre hospitalssengene mere intelligente. Linak har udviklingspartnere, der er med til at levere det, kunden har brug for. En af samarbejdspartnerne er en start-up virksomhed, der har viden om indbygning af sensorer i lagner. Det er imidlertid ikke nok at levere, hvad kunderne siger, de har brug for, vi må også fortælle dem, hvad der er muligt, siger grundlægger og CEO i Linak A/S, Bent Jensen. Men det stiller til gengæld store krav til Linaks viden om fremtidens muligheder, og er der virksomheder, der eksperimenterer med de nye teknologiske muligheder, vil vi gerne lege med dem, men hvordan finder man dem, når man ikke ved, om de findes? spørger Bent Jensen. Skal mennesker i fremtiden have acceptable levevilkår, må der ske radikale forandringer af vores forbrug af jordens ressourcer. Både den måde vi producerer energi på, og den måde vi bruger den på, skal ændres radikalt, og det samme gælder den måde, vi bruger alle andre af jordens ressourcer på. Den tidligere departementschef i Finansministeriet og tidligere CEO for det danske energiselskab DONG Energy, Anders Eldrup mener, at det er muligt i løbet af de næste 30 år at omlægge energiproduktionen, så vedvarende energi fylder markant mere. Han mener også, at det er muligt at ændre eksisterende bygninger, så der bruges markant mindre energi. De teknologiske muligheder er tilstede, men det kræver betydelige investeringer og samarbejde mellem virksomheder, universiteter og myndigheder. I dag investeres der for lidt og samarbejdet mellem de mange aktører må forbedres. siger Anders Eldrup. I byerne opleves klima- og ressourceudfordringen tæt på, men mulighederne for at skabe bæredygtige byer med jobs og gode levevilkår fremstår også meget konkret, og både store by-regioner og mindre bysamfund viser betydelig interesse for at være med til samfundsmæssige eksperimenter, der kan bane vejen for nye bæredygtige måder at indrette samfundet på. 11

8 ...og det er denne fundamentale egenskab ved design, der gør, at design har en afgørende rolle i skabelsen af et nyt samfund med anstændige levevilkår. Men samfundsmæssige eksperimenter opstår ikke af sig selv, de kræver nye konstellationer, der har samarbejde mellem aktørerne som sin hovedopgave, siger Anders Eldrup, der i dag er formand for Offshore Energy i Esbjerg, formand for LORC, og den danske klyngeorganisation CLEAN. Den betydelige samfundsmæssige kompleksitet og det nærmest umulige i at forudsige fremtidens udfordringer skaber meget vanskelige vilkår for at agere rationelt. Det gælder for alle; både virksomheder, institutioner og organisationer samt offentlige myndigheder og politikere. Vi konfronteres med en global virkelighed, hvor voksende markeder og muligheder åbner sig i kulturer, hvor det langt fra er sikkert, at fortidens tænkning holder. Vi konfronteres med teknologiske muligheder, der er så store og indeholder så overraskende løsninger, at ingen kan være sikre på, at det, der gælder i dag, også gælder i morgen. Og vi konfronteres med klimaforandringer og ressourceknaphed, der truer menneskers levevilkår. Vi kan ikke vende ryggen til udfordringen, uanset hvor stor den opleves. Vi må som tidligere i historien finde løsninger, og vi må tro på, at løsningerne kommer fra helt nye sider. Det er der heldigvis også stadig flere tegn på. Nye aktører dukker op, og præsenterer nye måder at skabe forandringer på. Men nye løsninger skal tages i anvendelse, hvis samfundet skal ændres, og det kræver, at de er godt designet. Når design er bedst, løses problemet så godt, at ingen tænker over, at der har været et problem, siger Mads Øvlisen, tidligere CEO i den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisk A/S. Og det er denne fundamentale egenskab ved design, der gør, at design har en afgørende rolle i skabelsen af et nyt samfund med anstændige levevilkår. 13

9 Kapitel 1. NYE Innovations- Aktører

10 Med produktet Wi-Fi SmartPlug 4 kan du tænde og slukke lyset derhjemme, se temperatur og luftfugtighed samt holde øje med strømforbruget, lige meget hvor i verden du befinder dig. Med Waze 5 kan du finde den nemmeste vej fra A til B, og det er ikke bare den korteste vej, men den hurtigste vej lige netop nu. Med Pro Heating Kit 6 kan du via en smartphone styre temperaturen i dit hjem, uanset hvor du er, og med Edyn 7 kan du uden at røre en vandkande sikre dine haveplanter den korrekte vanding. Men det er ikke kun smartphone applikationer, der viser, at en ny digital verden åbner sig. Læger kan bruge robotter til at operere over lange afstande. Du kan købe en bil, der bremser af sig selv, hvis du kommer for tæt på, og robotter kan opskære grise og filetere fisk hurtigere og mere præcist end industriarbejdere. indikationer på, at the internet of things kan skabes fra bunden, og at der i starten vil opstå flere internet of things, der kommer til at konkurrere om at høste netværksgevinsten. Den danske start-up virksomhed NorthQ 8 laver intelligente digitale løsninger til apparater inden for el, vand og gas, som er de vigtigste elementer i home automation 9. NorthQ har også udviklet en standard som andre hardwareproducenter kan integrere i deres produkter, så intelligente apparater kan blive forbundet og styres fra en central enhed uafhængigt af, hvilken standard producenten anvender. Det kan bestemt ikke udelukkes, men vil være overraskende, hvis afgørende aktører i skabelsen af internet of things viser sig at blive start-ups og små teknologivirksomheder. Waze app. Der kan ikke længere være tvivl om, at vi med stormskridt er på vej ind i en ny digital tidsalder, og den skabes i vid udstrækning af nye innovationsaktører, som i disse år træder ind på scenen i stort tal. Nye aktører Det intelligente og automatiserede hjem er på vej, og udviklingen drives ikke kun af store multinationale virksomheder. De apps og andre smarte løsninger til hjemmet, der allerede er på markedet, er i vid udstrækning skabt af start-ups. Det fulde udbytte af intelligente apparater til hjemmet kræver imidlertid, at de er forbundet og udveksler data, men det gør de ikke, for vi har endnu ikke the internet of things. Det vil kræve en fælles standard, men det er ikke lige til at se, hvem der skal lave den. De fleste har oplevet, at mobiltelefonen løber tør for strøm på et ubekvemt tidspunkt, og hvad gør man så? Den næste aftale står i mobilens kalender, og man husker ikke adressen. Man kan ikke ringe og spørge, da telefonen er død. Det hjælper heller ikke at låne en mobil, for man kan ikke huske nummeret. Det står under kontaktpersoner i den døde mobil. Og selvom man kunne låne en oplader, er der ikke tid til at vente på opladningen. Er det problem så stort, at en løsning kan blive en god forretning? Det mente to unge iværksættere i Los Angeles. De henvendte sig til et stort teleselskab, som viste interesse for ideen, men ikke ønskede at gå ind i projektet, før en brugbar løsning tegnede sig. De to unge forretningsfolk gik herefter til et stort designbureau, men de krævede betaling på forhånd. Edyn app. Den første fælles digitale standard var Global System for Mobile Communications, GSM. Den blev skabt af de store europæiske teleselskaber og EU- Kommissionen. Der er imidlertid ikke noget, der tyder på, at the internet of things vil blive skabt fra toppen. Problemstillingen er formentlig for kompleks. På grund af mange og meget forskellige store og små aktører dannes der ikke et naturligt hierarki, hvis top kan initiere et sådant projekt. Der er imidlertid I stedet startede de to unge iværksættere virksomheden Rally Power. 10 De havde dog ikke planer om selv at udvikle en løsning; de søgte samarbejdspartnere, der ville være med til at udvikle en løsning på den døde mobiltelefon. På internettet fandt de Tomorrow Lab 11 en start-up virksomhed i New York, hvis hjemmeside viste, at de havde kompetencer og erfaringer inden for de nødvendige områder NQ-9300-EU, Z-wave Smart Plug

11 Rally Powers to grundlæggere og Tomorrow Lab med seks ansatte, indledte et samarbejde baseret på tillid og en aftale om, at de undervejs ville finde løsninger på honorering og IP. De to start-ups har skabt en løsning, hvor mobiltelefonen oplades ved at vedhæfte et lille opladerbatteri, som vil kunne lejes i kiosker eller lignende forretninger, der findes på næsten alle gadehjørner i store byer. Tomorrow Lab har udviklet en prototype af opladerbatteriet, og er ved at udvikle standere til de forretninger, hvor opladerbatteriet skal kunne hentes og afleveres. Rally Power har indgået kontrakt med en kinesisk batteriproducent om produktion af opladerbatteriet og forhandler med en amerikansk virksomhed om logistik og distribution. Løsningen er endnu ikke markedsført, men udviklingsarbejdet illustrerer, at det er inden for mulighedernes grænse, at to start-ups med begrænsede finansielle ressourcer kan udvikle en løsning, som kan blive en milliardforretning, og i stedet for, som det tidligere var normalt, at sælge ideen til en stor virksomhed, der kan håndtere produktion, distribution og salg, planlægger de at bruge store virksomheder som underleverandører. Den nye type start-ups betydelige innovationskraft har fået store virksomheder til at ændre strategi. I stedet for at se start-ups som enten konkurrenter eller underleverandører, er der fokus på innovationskraften i start-ups og mulighederne for samarbejde om innovation. I 2011 etablerede den amerikanske telekommunikationsvirksomhed AT&T innovationsenheden AT&T Foundry 12 sammen med partnerne Ericsson, Alcatel- Lucent, Cisco, Amdocs, Intel and Microsoft. AT&T Foundry har 5 forskellige afdelinger: Fire i USA og en i Israel, og i alt er der investeret 100 millioner dollars i de fem Foundrys Rally Pack mobiloplader udviklet af Rally Powers og Tomorrow Lab

12 En vigtig opgave for AT&T Foundry er at skabe kontakt til start-ups. Hensigten er ikke at opkøbe start-ups eller blot at købe deres ydelser. Hensigten er at få inspiration og, hvis mulighederne er lovende, indlede et samarbejde om innovation. Der er tre årsager til, at vi er begyndt at samarbejde med start-ups. Det er en god forretning for Frog; det går hurtigt og kvaliteten er høj; og så styrker det Frogs innovationsevne. AT&T Foundry holder 48 timers konkurrencer i kodning, de såkaldte hackathons, der er åbne for alle, og giver AT&T Foundry mulighed for at komme tættere på morgendagens tech-stjerner. AT&T Foundry arrangerer også speeddating med start-ups. Mindre virksomheder, der ikke allerede har et samarbejde med AT&T, men har noget at byde på, kan kontakte AT&T Foundry og anmode om at komme på speeddating. Iværksættervirksomheden får 7 minutter til overbevise AT&T Foundry om, at der er perspektiver i et innovationssamarbejde. Opstår der en god forbindelse, kan iværksættervirksomheden komme ind i Foundry og bruge AT&T s ressourcer som AT&T Labs og crowdsourcing platformen, Innovation Pipeline. Der er også mulighed for at få hjælp til markedsføring. AT&T Foundry investerer i start-ups uden at kræve ejerandel, men for at få inspiration til egne projekter og indlede samarbejde, der kan styrke AT&T s innovationskraft. En virksomhed, der om nogen arbejder med start-ups, er Google, hvis globale succes har givet økonomiske ressourcer til at starte meget store og teknologisk krævende projekter i innovationsenheden Google X 14, som Google Glass 15 og den autonome bil 16. Googles Advanced Technology and Projects Group (ATAP) 17 har i de første 14 måneder siden etableringen i 2012 startet otte projekter, der involverede mere end 120 virksomheder, seks universiteter og eksperter fra 11 lande. ATAP havde dengang kun 40 medarbejdere 18. I dag er der næsten 100 medarbejdere i ATAP 19 og mange flere projekter og samarbejdspartnere. Google Glasses. Foto Charlie Brown. I gennemsnit har AT&T Foundry kontakt med ca. 400 start-ups om året. It s a linear go-to-market model. It costs less money, there are fewer pitfalls, and you get a product out the door faster. That s our value. siger Craig Lee, director of operations, AT&T Foundry, Plano, Texas. 13 Det internationale design bureau, Frog Design med hovedkvarter i San Francisco, arbejder også med start-ups. Frog inddrager start-ups i arbejdet for kunderne i de tilfælde, hvor starts-ups har særlige kompetencer, som er relevante for opgaveløsningen. Vice President of Venture Design i Frog, Ethan Imboden, der er gatekeeper i Frogs samarbejde med start-ups, forklarer at: 13 single= Special Forces Innovation: How DARPA attacks problems, R. E. Dugan & K. J. Gabriel, Harvard Business Review, October

13 Der er mange eksempler på, at start-ups er begyndt at agere på nye måder, som sætter sit præg på innovationslandskabet, og der er næppe tvivl om, at start-ups vil blive mere toneangivende i de kommende år. ATAP samarbejder også med en lang række start-ups. I de første 14 måneder screenede ATAP således hundrede start-ups og lavede kontrakt med over hundrede af dem. For at være i stand til at samarbejde effektivt og smidigt med start-ups har ATAP udviklet en simplere version af deres non-disclosure agreement, som kan håndteres på mindre end en dag, i stedet for uger og måneder, som det ellers plejer at tage. For at lette samarbejdet er der også lavet kontrakter, som giver ATAP adgang, men ikke ejerskab til IP, men til gengæld tillader fremtidig forhandling om eksklusivitet. 20 Organiseringen af ATAP er stærkt inspireret af organiseringen af forskningsprogrammerne i det amerikanske Forsvarsministeriums innovationsenhed, Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) og lederen af ATAP, Regina E. Dugan, har tidligere været direktør i DARPA, som også trækker på innovationskraften i start-ups, jf. omtalen af DARPA i kapitel 2. Der er mange eksempler på, at start-ups er begyndt at agere på nye måder, som sætter sit præg på innovationslandskabet, og der er næppe tvivl om, at start-ups vil blive mere toneangivende i de kommende år. 20 Special Forces Innovation: How DARPA attacks problems, R. E. Dugan & K. J. Gabriel, Harvard Business Review, October

14 De nye typer start-ups er børn af den digitale tidsalder. De er født med designtænkning i DNA et, og udvikler nye løsninger, der er lette at mestre og bruge i en kompleks verden. Og de nye start-ups er født multidisciplinære med mange forskellige fagligheder, men design, brugerforståelse og beherskelse af avanceret teknologi er nøglekompetencer.

15 Nye former for start-ups De nye typer start-ups er børn af den digitale tidsalder. De er født med designtænkning i DNA et, og udvikler nye løsninger, der er lette at mestre og bruge i en kompleks verden. For designledt start-ups begynder innovation med problemet i modsætning til tidligere hightech start-ups, hvor innovationen ofte begyndte med teknologien, og først bagefter blev der søgt efter et problem, som den nye teknologi kunne løse på en måde, der var forretningsmæssig interessant. Alligevel kan en designledt start-up godt være hightech, forskellen er, at designledt start-ups starter med problemet og bruger teknologien til at løse det. For en designledt start-up skal en løsning være let at mestre og bruge. At bruge handler om det åbenbare som at ringe fra telefonen, høre musik fra radioen eller køre bilen, men at mestre handler om at kunne udnytte alle de muligheder produktet giver, og gøre det på en hensigtsmæssige måde. Det er sjældent tilfældet i dag. Mange af de løsninger, der bringes på markedet, kan brugerne kun bruge, de mestrer dem ikke. Og det gælder både produkter og services. Hidtil er manglende funktionalitet eller fravær af intuitive fremgangsmåder ikke set som et alvorligt problem, men snarere et generationsproblem. Men det kan ændre sig i takt med, at samfundet bliver mere komplekst, og der kommer flere intelligente apparater og avancerede løsninger på markedet. For at høste det fulde udbytte af fremtidens teknologiske muligheder er det afgørende, at løsningerne kan mestres og bruges af alle. Den nye type start-ups er karakteriseret af andre værdier, end vi har været vant til. Arbejde, der bidrager til et mere bæredygtigt og inkluderende samfund, er vigtigere end vækst og penge. Open source og adgang til viden og ressourcer er vigtigere end ejerskab. Og tillidsfuldt samarbejde er ikke en undtagelse, men dagligdag. Og de nye start-ups er født multidisciplinære med mange forskellige fagligheder, men design, brugerforståelse og beherskelse af avanceret teknologi er nøglekompetencer. At en ny type start-ups bryder frem i så stort tal i disse år, er en naturlig følge at det digitale gennembrud, hvor mange kan beherske og sammensætte de nye digitale byggeklodser til overraskende nye løsninger. Det digitale gennembrud Digitalisering er beskrivelse af fænomener ved hjælp af tal og i sin enkleste form 0 og 1. Formålet er at omforme fænomener til maskinlæsbar data, som kan registres på et elektronisk medie, så data er let tilgængelige. Mange fænomener kan digitaliseres. Det gælder ikke kun mængder, men også tegninger, fotos, lyde, musik, videoer, informationer fra censorer og andre apparater med meget mere. Opfindelsen af mikroprocessorer og deres anvendelse i computere i løbet af 1960 erne førte til en markant stigning i regnekraften samtidig med at prisen faldt. Det øgede anvendelsen og betydningen af digitalisering. Det er nu mere end 50 år siden, så hvorfor tale om, at vi igen står over for et digitalt gennembrud? Ifølge Brynjolfsson og McAfee står vi over for Den Anden Maskinalder 21, fordi computerens regnekraft har nået et så uhørt højt niveau, at den enorme mængde data fra den øgede digitalisering kan udnyttes på måder, som får science fiction til at blive realitet. For 50 år siden kom medgrundlæggeren af Intel, Gordon Moore med sin forudsigelse om computerens regnekraft. Moore havde oplevet, at man kunne købe dobbelt så meget regnekraft pr. dollar i 1963 som i 1962 og dobbelt så meget igen i 1964, og Moore forudså, at denne udvikling ville fortsætte i de næste ti år. Moore fik mere ret end han havde forestillet sig. Hans lov har nu holdt i fem årtier, og væksten i regnekraft er så overvældende, at den menneskelige hjerne har svært ved at rumme konsekvenserne. I 1996 stod supercomputeren ASCI Red klar til brug. Den blev bygget som led i det amerikanske regeringsprogram, U.S. Government s Accelerated Strategic Computing Initiative, og var den kraftigste computer i sin tid. Den kostede 55millioner dollars, og dens mere end 100 frysere fyldte kvadratmeter, svarende til 80 pct. af en tennisbane. 21 Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee, The Second Machine Age, New York, W.W. Norton & Company, Inc

16 ASCI Red var den første computer, der scorede mere end 1 milliard floating point 22 pr sekund, og for at nå den hastighed, brugte den 800 kilowatt pr time, eller ca. lige så meget som 800 husstandes energiforbrug. Ni år senere, i 2005, nåede en anden computer samme hastighed. Det var Sony PlayStation 3, og den kostede 500 dollars. Udviklingen er forsat og regnekapaciteten fordobles stadig hvert år. Tallene er nu så store, at det er svært for den menneskelige hjerne at følge med. Brynjolfsson og McAfee 23 bruger en gammel legende om skakbrættet til at illustrere den menneskelige hjernens problemer med at rumme fortsat eksponentiel vækst. Da skakspillet blev opfundet i Indien i det sjette århundrede, tog den stolte opfinder til kejserbyen Pataliputra og præsenterede bræt og spil for kejseren. Han blev så imponeret af det vanskelige, men smukke spil, at han bad opfinderen om at vælge en belønning. Opfinderen ønskede ris til at brødføde sin familie og foreslog, at de brugte skakbrættet til at bestemme størrelsen af belønningen. På det første felt skulle placeres 1 riskorn, på det næste 2, på det tredje 4 og så videre. Kejseren fandt sympati for den ydmyge opfinder og hans beskedne ønske, så han gik med til forslaget. Efter 32 felter skyldte kejseren opfinderen 4 milliarder riskorn svarende til en pæn stor rismark, hvilket gjorde kejseren betænkelig. Men kejseeren kunne stadig være kejser og opfinderen stadig bevare hovedet. Det var først, da de kom op på den anden halvdel af skakbrættet, at mindst en af dem kom i vanskeligheder. Hvis opfinderens ønske var blevet opfyldt, ville han have modtaget mere end 18 trillion (quintillion) riskorn. Det ville fylde lige så meget som Mount Everest og ville være mere ris, end der endnu er produceret her på jorden. Efter 50 år med Moores lov har vi nu fået så meget regnekraft, at det opleves underligt, som ting gør på den anden halvdel af skakbrættet. Og vi kan ikke længere bruge de historiske erfaringer til at sige noget om fremtiden. Samtidig med at regnekraften er vokset, er digitaliseringen øget. Vi er omgivet af et væld af produkter, der anvender digital information. Det gælder telefon, radio, fjernsyn, fotografiapparat, og snart er bilen så digitaliseret, at den kan køre af sig selv. Men det er ikke kun håndgribelige produkter, der digitaliseres. Musik og tale er digitaliseret og snart gælder det også synet, så blinde kan se. Penge og betalinger er digitaliseret, og det er som om digitaliseringen ingen grænser har. Udbredelsen af digitaliseringen sker ikke eksponentielt, men det opleves næsten, som om vi nærmer os anden halvdel af skakbrættet. Det skyldes de enorme mængder af data, der genereres ved digitalisering; når de bruges sammen med andre data, hvad den voldsomme stigning i regnekraften giver mulighed for, kan der skabes løsninger, som er ganske overraskende. Tag eksempelvis Waze 24, en smartphone applikation, der viser den nemmeste og hurtigste vej lige netop nu, mens traditionelle vejvisere kun kan angive den vej, der almindeligvis er den hurtigste. Vejvisere kender din præcise lokalisering takket være informationer fra en lang række satellitter. Vejvisere har også informationer om vejnettet og regler for trafikafvikling som hastighedsgrænser, ensrettede gader etc. fra databaser med den information. Ved at kombinere de to sæt data beregnes den korteste, og under normale omstændigheder, hurtigste vej fra A til B. Men vejviseren Waze er mere avanceret; den viser den hurtigste vej lige netop nu, fordi Waze har informationer om de andre trafikanter, som Waze får fra de trafikanter, der også bruger Waze. Efterhånden som flere og flere bruger Waze i et bestemt område, bliver informationerne bedre og bedre, så angivelsen af den hurtigste vej, og hvornår man kan være fremme, bliver stadig mere korrekt. Waze bliver således mere værdifuld for den enkelte bruger, jo flere brugere der er. Eksemplet med vejviseren illustrerer den unikke egenskab ved digital information, at den ikke bliver brugt op af at blive brugt, og at flere kan bruge den samtidig. PlayStation Opr. cit Opr. cit.

17 Google Car, prototype. Den enorme regnekraft, den øgede digitalisering og de mange data gør det muligt at bygge intelligente systemer, som både kan forbedre velfærden og gøre produktion og forbrug mere bæredygtigt, og dermed bidrage til, at kloden kan bære en stigende befolkning. Digitale byggeklodser Der er næppe tvivl om, at de kommende år vil bringe internet of things og smart cities, hvor byer bruger teknologi og data til at blive både mere bæredygtige og mere menneskelige med plads til alle. Intelligente elnet smartgrids vil bidrage til at stabilisere energiforbruget, så elforsyningen kan klares med vedvarende energikilder og automatisering af hjem og bygninger kan forbedre indeklimaet og øge sikkerheden samtidig med at forbruget af el, gas og vand reduceres. Endvidere er de marginale omkostninger ved reproduktion af digital information tæt på nul, og omkostningerne ved at sende informationer over lange afstande er også begrænset. De uhyre datamængder fra digitaliseringen og de lave omkostninger ved at bruge dem og sende dem over lange afstande samt computerens enorme regnekraft betyder, at der kan skabes løsninger og systemer, som for få år siden forekom umulige. Et eksempel er den selvkørende bil, som Google X tester på de californiske veje. Bilen er forsynet med sensorer, som kan orientere sig hele vejen rundt, og bearbejde den indhentede information så hurtigt, at bilen kan reagere rationelt og hurtigere end den menneskelige chauffør. Det mest imponerende er, at den autonome bil både kan registrere alle genstande, og bestemme om de bevæger sig, og i hvilken retning, og med hvilken hastighed de bevæger sig, samt bearbejde al den information så hurtigt, at bilen kan træffe en rationel beslutning om sin egen retning og hastighed lige så hurtigt som et menneske. Google forventer, at den autonome bil er på markedet inden udgangen af årtiet. Welcome to TheSmarterCity, IBM

18 Vandforsyningen kan optimeres og gøres mere sikker, så kvaliteten altid er i top, samtidig med at vandspil og vandforbrug reduceres. Industrielle vandprocesser kan reduceres ved at anvende kvalitetssikret sekundavand, hvor vandkvaliteten måles online og i realtid (real time). Intelligente trafiksystemer kan både øge antallet af trafikanter, der kan passere en given vejstrækning og samtidig reducere CO 2 udslip og øge trafiksikkerheden. Hospitaler vil blive automatiseret. Hospitalssengen vil aflæse og videresende data om patientens tilstand, og små sensorer vil sikre at patienter får den ordinerede medicin og ikke en anden patients medicin. Kun fantasien sætter grænser for mulighederne. Men hvordan og hvem kommer til at udvikle løsningerne? Er det så kompliceret, at kun få supereksperter kan være med, eller er teknologien så tilgængelig, at mange kan være med? Den innovative proces kan opfattes som en række teknologiske gennembrud efterfulgt af gradvise forbedringer, som over tid udnytter det fulde potentiale af det oprindelige teknologiske gennembrud. Teknologiske gennembrud er imidlertid ikke et klart og velafgrænset begreb, alligevel sondres der mellem generel purpose technology (GPT) som har afgørende betydning for produktiviteten i mange sektorer, og mindre teknologiske gennembrud, som kun har betydning for en enkelt eller nogle få sektorer. Dampmaskinen og elektrisk strøm er eksempler på GPT, og det er informationsog kommunikationsteknologien (IKT) også. Teknologiske gennembrud kommer uregelmæssigt og er baseret på intensiv forskning, som regel finansieret af det offentlige eller af filantropiske fonde. De gradvise forbedringer eller inkrementelle innovationer sker løbende, og uden et utal af inkrementelle innovationer ville det samfundsmæssige udbytte af teknologiske gennembrud være beskedent. Ifølge Brynjolfsson og McAfee 25 har IKT givet anledning til radikalt nye måder at kombinere ideer på, og det gælder både nye og gamle ideer, som kan mikses på måder, som vi ikke kunne tidligere. Googles autonome bil giver nyt liv til en gammel GPT: Forbrændingsmotoren. Når en traditionel bil kombineres med en hurtig computer, et bundt sensorer og data om en masse kort og gadeinformationer, gjort mulig af digitaliseringen, bliver det til en automatisk bil taget lige ud af science fiction. Vejviseren Waze er en kombination af sensorer, datatransmissionsudstyr (mobiltelefonen) og GPS systemet. Ingen af de teknologier er opfundet af de den virksomhed, der lavede Waze; de satte dem bare sammen på en ny måde, og brugte de eksisterende teknologier og data som byggeklodser. Digitaliseringen giver en masse data, som kan bruges til et væld af formål, og informationen kan reproduceres og genbruges i det uendelige, fordi den er ikke rivaliserende. Som et resultat af de to egenskaber er antallet af værdifulde byggeklodser eksploderet. Brynjolfsson og McAfee 26 kalder det deres innovation-sombyggeklods-opfattelse af verden, og da byggeklodserne ikke bruges op, men bygger oven på hinanden giver det stadig flere muligheder for nye kombinationer og endnu mere innovation. Teknologiske gennembrud sker sjældent og skabes af de få, men inkrementelle innovationer er for de mange og med den øgede digitalisering, og de mange data og den eneorme regnekraft, er der byggeklodser nok til at kreativitet og ideer kan blomstre. 25 Opr. cit Opr. cit.

19 Kapitel 2. Innovation på nye måder

20 Designere med mange forskellige kompetencer spiller en nøglerolle i de nye virksomheder, som bakkes op af nye former for venturekapital. Multinationale virksomheder er udfordret på deres eksistens, hvis de ikke reagerer, men det gør de i samarbejdseksperimenter med de nye innovationsaktører.

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet,

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, lenet@hum.aau.dk Kreativitet er ikke længere en luksus for de få, men nødvendigt

Læs mere

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i Projekt Offentlig Sektor Oktober 217 Den offentlige sektor gør til et godt land at drive virksomhed i Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger. Det er klart: Den offentlige sektor afhænger

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal hesseletmanifestet.dk #hesseletmanifestet 2011 2017 2020 DANSK IT 2020 Hesselet Manifestet Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal Baggrund SEPTEMBER 2011

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Indhold. Forord til 2. udgave Introduktion: Maskinerne kommer Digitaliseringens naturlove

Indhold. Forord til 2. udgave Introduktion: Maskinerne kommer Digitaliseringens naturlove Indhold Forord til 2. udgave... 7 Introduktion: Maskinerne kommer... 11 Digitaliseringens naturlove En æra af kreativ destruktion... 31 Digitale forretningsmodeller Det digitale ægteskab... 53 Netværksøkonomi

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Sæsonskifte Strategi og lederskab i en foranderlig verden

Sæsonskifte Strategi og lederskab i en foranderlig verden Sæsonskifte Strategi og lederskab i en foranderlig verden Jim Hagemann Snabe Copyright Copyright Snabe Snabe En ny sæson eller en nyt løb? Jim Hagemann Snabe Første fase: Dematerialisering En digital version

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

CITIZEN SCIENCE: ONLINE SOCIAL SCIENCE EKSPERIMENTER

CITIZEN SCIENCE: ONLINE SOCIAL SCIENCE EKSPERIMENTER CITIZEN SCIENCE: ONLINE SOCIAL SCIENCE EKSPERIMENTER, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE, AGENDA Citizen Science: Online social science eksperimenter Eksperimenter Social science eksperimenter Om metoden Hvordan

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv

Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv Ny dansk rapport om Internet of Things (IoT) har som den første undersøgt IoTparatheden blandt nogle af landets største virksomheder 76% af de

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Digitalt lederskab Vækstmuligheder og udfordringer

Digitalt lederskab Vækstmuligheder og udfordringer Digitalt lederskab Vækstmuligheder og udfordringer SE er Et af Danmarks største energi- og teleselskaber Et moderne andelsselskab Ca. 1.500 medarbejdere over hele Danmark Driftsresultat (EBITDA) ca. 950

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Kapital til Medicovirksomheder

Kapital til Medicovirksomheder Kapital til Medicovirksomheder Nicolaj Højer Nielsen nhn@nhn.dk +45 25 46 25 80 www.linkedin.com/in/nicolajnielsen DET ER IKKE HELT SÅ SLEMT SOM RYGTERNE SIGER Min baggrund Medarbejder Iværksætter Konsulent

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Øget produktivitet og kompleksitet

Øget produktivitet og kompleksitet Øget produktivitet og kompleksitet Intelligente netværk af mennesker, maskiner og produkter Kompleksitet, Produktivitet Dampen skaber industrielt samfund Elektriciteten og samlebånd skaber masseproduktion

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT?

Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT? INDLÆG 20 Fra data til disruption Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT? Michael Holk Wätjen 4.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Navn Uddannelse Cand.merc.dat. Rolle

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Kernekompetencer og innovation

Kernekompetencer og innovation Kernekompetencer og innovation Erfaringer fra fremstillingsvirksomhed Jens Frøslev Christensen, Copenhagen Business School Bygherreforeningens årskonference, 20. september 2013. Kernekompetencer Skaber

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu. Innoveillance med sociale medier og mobilprobing Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.dk Harvard Business Review har konkluderet at ringe indsigt i folks liv

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu.

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. SmartCare CareWare 2012 Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. Udstilling 18. april 2012 International konference, udstilling, workshop og netværk 19. april 2012 CareWare 2012, SmartCare Sundheds-, velfærds-

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2005 Summary in Danish OECD Kommunikations Outlook 2005 Sammendrag på dansk Resumé Efter at der var gået hul på "dot-com boblen" stod telekommunikationsindustrien midt i en

Læs mere

SE koncernen. Et studie i forandring

SE koncernen. Et studie i forandring SE koncernen Et studie i forandring Talentmasse Direktion + referencer (cirka 40 personer) Forandring Hvem er fremtidens konkurrent? Hvem er fremtidens konkurrent? Hvem er fremtidens konkurrent? SE er

Læs mere

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Fra klasselokale til bestyrelseslokale De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Implementering af samarbejdsbaseret og innovativ teknologi Globalt er uddannelsesmarkedet

Læs mere

Dine børn kan blive verdens bedste

Dine børn kan blive verdens bedste Dine børn kan blive verdens bedste Familie, børn & unge 24.12.2014 kl. 08:29 I Danmark er vi langt fremme på områder, som får betydning langt ud i fremtiden. Det kan komme vore børn til gode, mener fremtidsforsker.

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

TAbazinemedia. dit magasin på tablets. PublisHer

TAbazinemedia. dit magasin på tablets. PublisHer TAbazinemedia dit magasin på tablets PublisHer 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til dine læsere Det hurtigst voksende medie Fra analog til rich-media Dit publiceringsværktøj Nye indtægter

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

IT & Intelligent Energi ISSH-Netværket 28. Oktober 2009

IT & Intelligent Energi ISSH-Netværket 28. Oktober 2009 ISSH-Netværket 28. Oktober 2009 Dansk Energi Politisk Afdeling Richard Schalburg IT og energiforbrug IT og energibesparelser IT, energi og systemisk tænkning IT, energi og fremtiden Eksempel Slutbruger

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit TAbazineMEDIA DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM mediakit 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til kunder Tablets er det hurtigst voksende marked Find og forstå dine kunder En premium salgsplatform

Læs mere

HVAD SKAL VI MED INTERNET OF THINGS?

HVAD SKAL VI MED INTERNET OF THINGS? HVAD SKAL VI MED INTERNET OF THINGS? URBAN-HUB.COM I PRIVATEN FORESTIL DIG, AT DIT KØLESKAB AUTOMATISK BESTILLER MÆLK, NÅR DU LØBER TØR, AT DINE STRØMPER PAUSER STREAMINGEN AF FILMEN, NÅR DU FALDER I SØVN,

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

imo-learn MOVED BY LEARNING

imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn MOVED BY LEARNING Lær inkorporeret læring at kende, lær imo-learn at kende imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn omdefinerer den måde, vi lærer på, og sikrer en revolutionerende ny læringsoplevelse.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

HUB FOR DESIGN & LEG

HUB FOR DESIGN & LEG RESPEKT FOR LEGEN I SIG SELV HUB FOR DESIGN & LEG ÅBENHED OVER FOR DET NYE OG UAFPRØVEDE LEGEUDVIKLING MED HØJ FAGLIGHED FRIHED OG FLEKSIBILITET MOTIVATION OG ENGAGEMENT 10 INDSIGTER OM DEN DANSKE TILGANG

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

RejseApp kunne gøre en ende på motorvejskøerne

RejseApp kunne gøre en ende på motorvejskøerne RejseApp kunne gøre en ende på motorvejskøerne Af Kronikører Torben Nøhr, Iben Koch og Kjeld Bussborg. Ingeniøren, mandag 06. feb 2012 kl. 12:58 Torben Nøhr er teknik- og miljødirektør i Køge Kommune,

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef Syddansk Innovation Lenna Broberg Investeringschef ODENSE COPENHAGEN SØNDERBORG Cortex Park 26, 2 Gregersensvej 1F Alsion 2 5230 Odense M 2630 Taastrup 6400 Sønderborg Om mig Lenna Maria Boe Broberg Investeringschef

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Digital Forvaltning 3. kursusgang 21.9.04

Digital Forvaltning 3. kursusgang 21.9.04 Digital Forvaltning 3. kursusgang 21.9.04 Standardisering og innovation Opponentoplæg v. Niels Jørgensen Innovation CPR 1968 CPR 2004 Technology:.. A method, process etc. for handling a specific technical

Læs mere