DANSK BIOTEK. Dansk Biotek 25 år. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Biotek som vækstmotor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK BIOTEK. Dansk Biotek 25 år. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Biotek som vækstmotor"

Transkript

1 DANSK BIOTEK Nr. 2 juni årgang ISSN Nr MAGASINET FOR DANSK BIOTEK 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Mediepartner: læs inde i bladet Dansk Biotek 25 år Leder af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde Biotek som vækstmotor Af Uddannelsesminster Morten Østergaard Teamwork sikrer effektiv patentbeskyttelse Af Senior Partner, M.Sc., Pernille Thorsboe og Senior Partner, Head of Litigation Support, Ejvind Christiansen Paradoksal patentdom Af dr. pharm Niels Westergaard, Science Liaison Officer, Biopeople

2 Bruker Optics Infrared Protein Analysis made easy! Protein concentration determination Structural changes in proteins Protein stability Secondary structure Temperature ramps Investigation of water soluble and membrane proteins Start to use FT-IR spectroscopy for protein analysis. Using Bruker s dedicated CONFOCHECK system, protein concentration and conformational changes in proteins are determined easily. The system is internally calibrated for protein content and secondary structure. Due to its user-friendly software, this analytical device can be operated without any experience in vibrational spectroscopy. Bruker Optics Scandinavia AB Vallgatan 5 SE SOLNA Tel: Contact us for more details: think forward FT-IR

3 Redaktion Dansk Biotek: Ansvarshavende: John Vabø, cand. polit. Fagredaktør: Randi Krogsgaard INDHOLD 2/12 Fagredaktion: Martin Bonde EpiTherapeutics ApS (formand) Søren Møller Novozymes A/S Peter Wulff Sentinext Therapeutics Peter Nordkild, CEO, Adenium Biotech Alejandra Mørk, Klifo Lars Christian Hansen, Novozymes Europa Birgitte Thygesen, Director, Adm. & Govt. Relations, Biogen Idec Inc. Anders Weber, CEO, Biogasol Salg: John Vabø Udgiver: SCANPUBLISHER A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej Klampenborg Tlf Fax ISNN Nr Abonnement: 4 udgaver i 2012 (incl. moms) kr. 150,- Bestilling på Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Administration: Katja Neergaard Layout og tryk: Scanprint A/S Kontrolleret af Vil regeringen egentlig støtte innovation? af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde 4 Biotek som vækstmotor Af Uddannelsesminster Morten Østergaard 6 Kunsten at være på forkant gennem 25 år Af Læge PhD Journalist Charlotte Strøm 8 Referat af DANSK BIOTEKs ordinære generalforsamling 14 DANSK BIOTEK samler på succeshistorier AF Sekretariats- og kommunikationschef, Dansk Biotek, Randi Krogsgaard 16 Teamwork sikrer effektiv patentbeskyttelse Af Senior Partner, M.Sc., Pernille Thorsboe og Senior Partner, Head of Litigation Support, Ejvind Christiansen, Zacco Copenhagen. 18 Paradoksal patentdom i EU har konsekvenser for stamcelleforskning Af dr. pharm Niels Westergaard, Science Liaison Officer, Biopeople 20 Kunstigt liv og Ramsstein-effekten 22 Forskning i fisk giver hurtigere afprøvning af genmedicin af KommunikationS medarbejder Anne Lykke, Ledelsessekretariatet, DTU Veterinærinstituttet 24 Flere arbejdspladser til socialt udsatte grupper Af journalist Merete Kabel 26 Stort samarbejds potentiale i Hansebelt regionen AF Sekretariats- og kommunikationschef, Dansk Biotek, Randi Krogsgaard 28 Skab innovation gennem diversitet Af Science Liaison Officer Sophie Labrosse, Biopeople 30 FTIR Analysis of Protein Af Ph.D Phys. Chem Anders Nilsson, FTIR Application Specialist, Bruker Optics Scandinavia AB 32 Consulting business/pharmaceutical consulting services AF M.SC PHARM.CEO Helle Böwadt, HB-Medical 37 Kontrolleret oplag: stk. i perioden 1. januar juni 2010 Dansk biotek 2 3

4 LEDER af Martin Bonde Vil regeringen egentlig støtte innovation? af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde Uddannelsesministeriet udsendte i maj en pressemeddelelse, hvori uddannelsesministeren efterlyser input til, hvordan vi i Danmark kan omsætte ideer til konkrete løsninger, der bidrager til vækst og nye job og løser vores samfundsmæssige udfordringer. Svaret på disse spørgsmål skal findes i Danmarks første bredt forankrede innovationsstrategi, står der i meddelelsen. Vi noterer os ligeledes med glæde, at den nye regering nu angiveligt foreslår den såkaldte iværksætter skat taget af bordet, hvilket bestemt er et skridt i den rigtige retning. Der er intet DANSK BIOTEK hilser mere velkomment end en innovationsstrategi fra den nye regering! DANSK BIOTEK har netop arbejdet med innovationsstrategi i det såkaldte Copenhagen Spin-outs projekt, hvor forskningsinstitutioner og private brancheorganisationer er gået sammen om at skabe flere innovative virksomheder i hovedstadsregionen. DANSK BIOTEK tager således gerne imod opfordringen fra uddannelsesministeren til at komme med yderligere input til konkrete løsninger. Men tillad os inden da at opfordre regeringen til at fjerne nogle af de tidsler, som desværre er vokset op i innovationshaven, og som bør rykkes op med rode snarest: For det første har regeringen fremsat forslag om stort set at halvere innovationspuljerne til de såkaldte innovationsmiljøer bevillingsrammen for finansåret 2013 er på nuværende tidspunkt på 119,5 millioner kroner. I årene 2010, 2011 og 2012 lå bevillingen mellem 210,0 215,9 millioner kroner! Skal man sætte noget nyt i gang, kræver det, som DANSK BIOTEK gentagne gange har peget på, risikovillig kapital. Og innovationspuljerne er en af de få muligheder start-up virksomheder har for at komme godt i gang. En reduktion af disse puljer risikerer at virke direkte dræbende på iværksætternes muligheder for af få deres ideer til at lette. DANSK BIOTEK må derfor på det kraftigste opfordre til at bevillingsniveauet for 2012 ikke sænkes i For det andet har regeringen tilsyneladende ikke forstået, at små nye biotekvirksomheder, der fx vil udvikle nye lægemidler, står over for en lang udviklingsperiode uden indtægter, men med et stort behov for likviditet. DANSK BIOTEK har med glæde noteret sig, at en af vores mærkesager gennem flere år, de såkaldte skattekreditter, som forbedrer lividiteten i innovative selskaber, endelig er blevet vedtaget i folketinget. Strukturen er således på plads, men et maximalbeløb på 1,25 millioner kr. per virksomhed per år forslår bare ikke for et biotekselskab! DANSK BIOTEK foreslår at hæve max beløbet til 12,5 millioner kr. blot for at komme i nærheden af ordninger i andre EU lande eksempelvis England og Frankrig. For det tredje, så vil regeringen begrænse retten til at fremføre skattemæssige underskud. Dette forslag sigter ifølge regeringen mod at ramme store multinationale selskaber, som har oparbejdet store underskud og som derfor ikke skal betale skat i en årrække. Men forslaget har den meget kedelige virkning, at innovative industrier såsom biotekindustrien, der jo typisk opbygger store underskud i en årrække, ryger med som bifangst. Forslaget bliver derfor endnu en skat på forskning og udvikling, som harmonerer meget dårligt med de påståede intentoner om at sikre et innovativt Danmark. DANSK BIOTEK har altid været en konstruktiv medspiller, når det drejer sig at medvirke til at forbedre vilkår for innovative selskaber i Danmark. Og det vil vi fortsat være. Men set i lyset af de ovennævnte forhold er opfordringen til at komme med input til en innovationsstrategi et paradoks. Regeringen tager med den ene hånd og forsøger at give indtryk af, at de giver med den anden.

5 Keep your pharmaceuticals protected Entrust your next consignment with World Courier Whether it s below freezing or blazing hot outside, the temperature inside a World Courier VIP container remains remarkably consistent. VIP containers come in a range of size from 3 to 324 liters, and performs to specific temperature ranges between -25 C and +25 C. Copenhagen Copenhagen Helsinki Oslo Stockholm

6 Biotek som vækstmotor Af Uddannelsesminster Morten Østergaard Danmark skal fortsat være et land med et voksende erhvervsliv, der klarer sig godt i den globale konkurrence. Dansk bioteknologi har et godt udgangspunkt i den globale konkurrence med styrker på brede områder som sundhedsog medicoområdet og plante- og miljøområdet. Vi er et af de lande i verden, der har den største lægemiddelindustri per indbygger. Flere danske virksomheder er globalt førende inden for ingredienser, enzymer og fødevarer. Men dansk konkurrenceevne er udfordret. Produktiviteten er faldende og arbejdsstyrken forventes at falde i de kommende år. Derfor er der behov for reformer. Regeringen har allerede fremlagt en plan for dansk økonomi og et forslag til en ny skattereform. Vi arbejder også på at skabe Danmarks første innovationsstrategi samt en vækststrategi. Begge dele foregår i en tæt og vigtig dialog med videninstitutioner og erhvervslivet. Dansk forsknings internationale styrke inden for bioinformatik og genomforskning illustreres med BGI-Beijing Genomics Institutes beslutning om at placere den europæiske afdeling af verdens største gensekventeringscenter i Danmark. Innovationsstrategien skal sikre en bedre kobling mellem de offentlige investeringer i forskning, udvikling, innovation, uddannelse samt vækst og jobskabelse i den private sektor. Målet er at accelerere udviklingsprocessen på nøgleområder, så vi skaber øget vækst, øget effektivitet og øget produktivitet. Parallelt med innovationsstrategien arbejder regeringen på en ny erhvervs- og vækstpolitik, der tager udgangspunkt i danske erhvervsmæssige styrker og potentialer. Vi har nedsat flere vækstteam med repræsentanter fra dansk erhvervsliv og videninstitutioner. Senere på året kommer de enkelte vækstteams med konkrete anbefalinger til, hvordan væksten kan styrkes inden for de enkelte områder. Bioteknologien spiller blandt andet en stor rolle i vores vækstteam for vand, bio og miljø samt for sundheds- og velfærdsløsninger. Efter en bred dialogproces er Styrelsen for Forskning og Innovation ved at udarbejde kataloget FORSK2020 med 14 strategiske forskningsområder, der kan bidrage til løsning af væsentlige samfundsudfordringer. Bioteknologi indgår i en række af forskningsområderne. De danske styrker inden for plantebioteknologien er en væsentlig forudsætning for mulighederne for at realisere potentialet i bioøkonomien, hvor ambitionen er at udfase brugen af fossile brændstoffer og erstatte petrokemiske produkter med biologiske produkter som bioplastik, erstatte dyre metaller med biomaterialer samt at producere kosmetik af biomasse. Det er der store samfundsøkonomiske og miljømæssige perspektiver i, men det kræver en stor forskningsindsats at nå målet. Derfor er jeg glad for, at EU s forsknings- og innovationsministre under det danske formandskab er nået til enighed om de overordnede principper for de fremtidige prioriteringer i en af verdens største forskningssatsninger Horizon Blandt de centrale elementer i rammeprogrammet er støtte til forskning alene ud fra kvalitet, støtte til forskning, som skal bidrage til løsning af samfundsudfordringer og støtte til forskning i nye teknologier, som skal bidrage til stærke erhvervspositioner. Både den offentlige og private forskning kan få stor gavn af de forskningsaktiviteter, der sættes i gang. Ud over samarbejdet om forskning og innovation i EU er det vigtigt at samarbejde med vækstlande som for eksempel BRIK-landene. Dels fordi disse lande investerer massivt i forskning og har mange højt kvalificerede forskere. Dels fordi forskningssamarbejdet kan være adgangsbilletten til erhvervssamarbejde. For eksempel har Det Strategiske Forskningsråd i 2011 givet en bevilling til dansk-indisk forskningssamarbejde om genetiske og systembiologiske analytiske metoder til at forstå de underliggende årsager til udvikling af børnefedme. Til sidst er god uddannelse en forudsætning for, at dansk biotek også i fremtiden kan gøre sig internationalt gældende. Universiteterne skal sikre højt kvalificeret arbejdskraft og forskeruddannelse på højt internationalt niveau, og deres opgave afgørende for udviklingen af dansk biotek.

7

8 Kunsten at være på forkant gennem 25 år DANSK BIOTEK markerede ved årsmødet den 8. maj foreningens 25 års jubilæum. Det blev markeret med et tilbageblik og et kig ind i fremtiden for en branche, der kan glæde sig over at være i vækst, og som fortsat lever og ånder på forkanten af den bioteknologiske forskning. Af Læge PhD Journalist Charlotte Strøm Det var en veloplagt Søren Carlsen, Managing Partner i Novo Ventures og Novo Seeds og formand for DANSK BIOTEK gennem18 år, der foran cirka 180 fremmødte ved DANSK BIOTEKs årsmøde den 8.maj i auditoriet hos Novo Nordisk i Bagsværd, kunne kigge tilbage på foreningens 25 års virke. Information om genteknologi Foreningen blev stiftet i 1987, da nogle af de første danske virksomheder begyndte at benytte moderne genteknologiske metoder i deres forskning og produktion. Søren Carlsen forklarede, hvordan DANSK BIOTEKs arbejde gennem årene havde været karakteriseret ved tre forskellige faser. Den første og tidlige fase fra var præget af behovet for dialog med omverdenen: I foreningen tog vi fat på at oplyse verdenen omkring os om, hvad rekombinant genteknologi egentlig er. Det handlede dels om at sikre indflydelse på de love og regler, som kom til at gælde for teknologien, men det handlede i høj grad også om reel og kritisk oplysning, fortalte Søren Carlsen. Han pegede dermed på det konkrete behov, der var for at bearbejde og imødegå den skepsis, der dengang herskede og, til dels i nogle kredse, stadig hersker overfor genteknologi blandt politikere, myndigheder, NGO er og generelt i befolkningen. Søren Carlsen glædede sig dernæst over, at den næste fase af foreningens arbejde frem mod år 2000 var med til at sikre en mere konsekvent sagsbehandling for foreningens medlemmer hos myndighederne. Bioteknologiens gold rush DANSK BIOTEK bestod ved dannelsen af 12 virksomheder, og de store medicinalvirksomheder og enzymproducenter satte dengang sit naturlige præg på foreningen. Da det humane genom blev sekventeret i 2000, blev det startskuddet til en omsiggribende global optimisme fra investorernes side, i forventningen om store gevinster ved udviklingen af nye lægemidler. Det satte skub i udviklingen og også i Danmark kom der for alvor fart over feltet. Det var en sjov tid, for der var masser af gode ideer, spændende og innovative landvindinger, stor risikovillighed, og så var stemningen nærmest euforisk, sagde Søren Carlsen i sit tilba

9 Søren Carlsen geblik, om årene fra 2000 til 2008 og betegnede perioden som bioteknologiens gold rush, hvor mange nye virksomheder blev dannet. Finanskrisen ramte biotekindustrien hårdt blev en brat opvågnen for den danske biotekbranche. Mange virksomheder måtte lukke, og andre måtte gentænke og ændre forretningsmodel. Det positive er, at de virksomheder, der startes op i dag, grundlæggende er mere sunde end tiden i begyndelsen af 00 erne var befordrende for, sagde Søren Carlsen. DANSK BIOTEKs medlemstal eksploderede ved årtusindeskiftet og i dag tæller foreningen 90 medlemmer, der dækker lægemiddelindustri, industriel biotek, investorer og en række associerede medlemmer. Lægemiddelkandidater til tørre pipelines De mange nye medlemmer blandt små biotekvirksomheder har fremadrettet sat en ny dagsorden for DANSK BIOTEKs arbejde i den tredje fase af de 25 år, der er gået. Der arbejdes fortsat for bedre rammevilkår for virksomhederne og for en øget forståelse for, at den vedvarende stimulation af de danske universitetsmiljøer er nødvendig: Det er fantastisk flot, at Danmark formår at være i top 3, hvad angår bioteknologisk udvikling og pipeline. Det er jeg stolt af på branchens vegne. Hvis den 3. plads skal forsvares kræver det, at universitetsmiljøerne og de bedste forskere styrkes, for de er helt centrale for, at biotekindustrien fortsat kan udvikle sig og levere de lægemiddelkandidater, som de store lægemiddelvirksomheder er så afhængige af, afsluttede Søren Carlsen og gav dermed ordet videre til Mads Krogsgaard, forskningsdirektør på Novo Nordisk. Innovationstørke rammer samtidigt med patentudløb Mads Krogsgaard samlede bolden op omkring de tørre pipelines hos en række store medicinalvirksomheder. Det uheldige sammenfald af denne innovationstørke med udløbet af en række lægemidlers patenter, gør det endnu sværere for medicinalvirksomhederne. Biotekindustrien spiller en særlig rolle i denne sammenhæng, fordi den fremadrettet skal levere de nye rekombinante produkter til de tørre pipelines, vi ser rundt omkring. Den traditionelle medicinalkemi, som vi kender den, er på tilbagetog og udgør kun cirka 3 % af pipeline produkter hos de store medicinalvirksomheder, fortalte Mads Krogsgaard og lagde dermed vægt på, at det efter hans opfattelse er netop den rekombinante teknologi, der skal bære både biotek og medicinalindustrien videre. Ligesom Søren Carlsen understregede han også i denne sammenhæng vigtigheden af, at Novo Nordisk som organisation er dybt afhængige af, at der konstant uddannes og efteruddannes dygtige forskere og videnskabsfolk i Danmark. Til trods for det globale udsyn i organisationen, foregår en stor del af forskningen og udviklingen fortsat her i landet. Rationelt lægemiddeldesign Mads Krogsgaard gav derpå sit bud på, hvorfor Novo Nordisk ikke, på samme måde som mange af de andre medicinalvirksomheder, rammer muren ved lægemidlernes patentudløb. Den klassiske tilgang til at lave nye lægemidler er at søge indsigt i sygdommenes virkningsmekanismer og undersøge, hvordan man kan blokere de principper, der viser sig at være uhensigtsmæssige ved sygdommen. Det svarer til at låse en dør med en nøgle. I Novo Nordisk forsøger vi derimod at efterligne Moder Natur ved at erstatte det protein, kroppen mangler med en næsten identisk kopi, fortalte Mads Krogsgaard og forklarede det, der i Novo Nordisk betegnes som rationelt protein design, som netop er blevet muliggjort af den rekombinante genteknologi. Med bioteknologien lykkes det at flytte lægemiddeludviklingen til et andet niveau, og det fortæller samtidigt historien om, hvor vigtigt det er konstant at være på forkant med den næste teknologibølge, for at undgå at ramme patentkløften, sagde Mads Krogsgaard. Kompleksiteten i den kliniske udvikling Til trods for det rationelle lægemiddeldesign og den innovative tilgang til sygdomsbekæmpelse, vil kompleksiteten og udfordringerne omkring de kliniske studier næppe blive mindre fremover ifølge Mads Krogsgaard. Russerne, inderne og kineserne begynder i stigende grad at stille helt specifikke krav til, hvordan de kliniske studier skal skrues sammen, og det indebærer et øget antal guidelines og regler, som industrien skal følge for at kunne få registreret og markedsført deres produkter i de pågældende lande, fortalte han. Han rundede sit indlæg af med et kig i krystalkuglen for forskning og udvikling indenfor diabetesbehandling i Novo Nordisk. Virksomheden arbejder allerede med insulin i tabletform, hvor Dansk biotek 2 9

10 proteinet kan modstå passagen gennem mavetarmkanalen. Desuden pågår forskning med fokus på lever-selektiv insulin, som har evnen til at påvirke blodsukkeret uden samtidigt at fungere som en vækstfremmende faktor. Enzymer en FORSKNINGS Mæssig revolution Forhenværende administrerende direktør i Novo Nordisk, Mads Øvlisen, delte derpå ud af nogle af sine mange erfaringer med ledelse fra toppen af en dansk medicinalvirksomhed. Mads Øvlisen blev i 1972 ansat i Novo Industri A/S, og blev i 1981 administrerende direktør. Da Novo Industri fusionerede med Nordisk Gentofte, fortsatte Mads Øvlisen som direktør for det nye selskab frem til Han tog tilhørerne med tilbage til tresserne og beskrev det skifte, der her kom til at præge først Novo Industri og siden Novo Nordisk fremadrettet. Det gik fra i høj grad at handle om håndværksmæssig dygtighed med at udvinde og oprense insulin fra bugspytkirtler, til for alvor også at handle om videnskab: De gærede enzymer var forskningsmæssigt revolutionerende og perioden lærte mig, hvordan man som virksomhed er afhængig af at have både risikovillige og foretagsomme forskere i sin organisation, fortalte Mads Øvlisen og beskrev de opfindelser, der siden skulle danne grundlaget for en af verdens førende enzymproducenter, Novozymes. Opgaven var at blive markedsledende, om end det langt fra var en enkel opgave at løse. Selv om man er forpligtet til at lytte til sine kunder, bør man ikke lade markedet bestemme, sagde Mads Øvlisen og beskrev, hvordan de store amerikanske vaskemiddelproducenter ikke havde megen tiltro til enzymerne i udgangspunktet. Det fik de dog med tiden, og efterhånden begyndte både enzym- og insulinforretningen som bekendt at gå godt. At lede og lade sig lede Med anekdoter fra sine mange år i virksomheden, satte Mads Øvlisen ord og sproglige billeder på både udfordringer og erfaringer som leder. Han erkendte vigtigheden af at gøre det, man er bedst til efter et fejlslagent eventyr med Novo Biolabs, og reflekterede på humoristisk vis over det paradoksale i, at den største grad af forandringsresistens i organisationen oftest var at finde blandt de opfindsomme og foretagesomme i forskningsafdelingen. Innovation gennem mennesker Han opfattede, at det havde været en styrke for organisationen og dens virke, at den var fondsejet og derfor fik arbejdsro til at lave det lange seje træk med bidrag både fra opfindsomme forskere i laboratorierne og alle vandbærerne i den øvrige organisation. Talentmassen gav inspiration til virksomhedens ambition. Og derfor var vækstfilosofien også bygget på væksten i mennesker som ville give yderligere vækst i innovation og så fremdeles, sluttede Mads Øvlisen. Ny formand i DANSK BIOTEK HB Medical packs, repacks and fills up for pharmaceutical and biotech companies. Martin Bonde rundede, som nyudnævnt formand for DANSK BIOTEK, årsmødet af med at takke den afgående formand, Søren Carlsen, for 18 års virke i foreningen og varmt rose hans indsats gennem foreningens 25 første år. HB Medical packs and distributes for clinical trials HB Medical offers pharmaceutical consulting services HB Medical has been approved under section 39 by the Danish Medicines Agency and is authorized by the Danish Veterinary and Food Administration Production/packing/repacking Storage and distribution of study medicine Storage room with refrigerating facilities GDP / GMP Consulting business HB-MEDICAL APS KANALHOLMEN BUILDING 6 DK-2650 HVIDOVRE T: F: E:

11 Life Science Plesner er anerkendt som det førende danske advokatfirma inden for Life Science. Vi yder strategisk rådgivning til såvel virksomheder som offentlige institutioner inden for pharmaindustrien, biotek og medicinsk udstyr. Vores Life Science-gruppe består af førende juridiske rådgivere inden for alle områder af Life Science. Vi tager hensyn til kompleksiteten og sammenhængen i alle relevante retsområder og skaber balance mellem kommercielle prioriteter og juridiske risici. Læs mere om vores forretningsområde

12 Formands- og sekretærskifte i DANSK BIOTEK Ruth Klyver er fortsat i Copenhagen Capacity Ruth Klyver stoppede som DANSK BIOTEKS sekretariatschef i maj 2012 men fortsætter som Business Development Manager i Copenhagen Capacity. Ruth Klyver kom til DANSK BIOTEK i 2005 og har gennem de sidste syv år som organisationens sekretær med et stort engagement bidraget væsentligt til, at medlemstallet er steget; at medlemmerne kan nyde godt af interessante medlemsmøder fire gange om året; og at de kontinuerligt kan følge med i, hvad der sker i både bioteksektoren og blandt medlemmerne på DANSK BIOTEKS hjemmeside og i DANSK BIOTEKS nyhedsbrev. Ruth Klyver har derudover i tæt samarbejde med DANSK BIOTEKS bestyrelse sikret, at den danske biotekindustris rammebetingelser er kommet på den politiske dagsorden. En fælles sekretariats- og kommunikationsfunktion Randi Krogsgaard, der siden 2009 har varetaget DANSK BIOTEKS kommunikationsfunktion, overtog i maj posten som sekretariatschef for DANSK BIOTEK og vil fremover kombinere sekretariats- og kommunikations funktionen. Randi Krogsgaard har mange års erfaring i biotekbranchen fra Novo Nordisk, som selvstændig kommunikationskonsulent og som IR- og kommunikationschef i biotekindustrien. En biotekentreprenør Tager over Martin Bonde, der blev valgt til at afløse Søren Carlsen ved DANSK BIOTEKS generalforsamling i maj, er en meget erfaren biotekentreprenør. Med en bachelor fra CBS i international økonomi og en uddannelse som PhD i kemi fra DTU har han fra starten været godt rustet til at starte nye virksomheder. Kun få danskere kan rose sig af at have startet eller været leder af syv biotekvirksomheder over de seneste 20 år, hvoraf de fleste er kommet videre i form af salg, fusioner eller har lavet betydelige samarbejdsaftaler. Martin Bonde er nu CEO i biotekvirksomheden Epitherapeutics ApS,der startede i Derudover har Martin Bonde gennem en årrække været aktiv i bestyrelsen for adskillige biotekvirksomheder og han er pt formand for bestyrelsen i Orphazyme ApS. Desuden repræsenterer han DANSK BIOTEK i bla. Copenhagen Spin-outs projektet, hvis formål er at sikre teknologioverførsen mellem universiteter og opstartviksomheder. Martin har således den ideelle baggrund for at tegne den danske biotekbranche offentligt og i forhold til de danske politikere. 25 år med DANSK BIOTEK Søren Carlesen var med fra starten, da Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark (i dag Dansk Biotek) blev dannet som konsekvens af de første ansøgninger om produktgodkendelser med gensplejsede organismer og den danske særlov om genteknologi i I 1994 blev han formand for foreningen og har gennem alle årene varetaget den danske bioteksektors interesser på bedste vis sideløbende med sine ansættelser i Nordisk Gentofte, Novo Nordisk og nu som Managing Partner i Novo Ventures og i Novo Seeds, hvor han leder Novo s investeringer i innovative virksomheder. Søren Carlsen har utrætteligt kæmpet for, at den danske biotekindustri kan nyde bedre forståelse i det danske samfund og blandt politikerne. Han har ikke forsømt en eneste mulighed for at gøre opmærksom på, hvad der skal til, for at Danmark også i fremtiden kan karakteriseres som en vidensnation herunder en styrkelse af forskningsmiljøerne, videnoverførsel, rammebetingelserne i Danmark, fremskaffelse af risikovillig kapital samt innovationsvenlige skatteforhold med deraffølgende likviditet til iværksættere, der arbejder for at kommercialisere nye ideer.

13 I 2012 donerer TrygFonden 550 millioner kr. til tryghedsskabende indsatser inden for sikkerhed, sundhed og trivsel. Læs mere på trygfonden.dk Vi samler Danmarks startere Registrér din hjertestarter Hvert år får ca danskere hjertestop uden for hospital. Omkring 10% overlever. Med hjertelungeredning kan flere liv reddes. Har du en hjertestarter, der ikke er registeret, kan du gøre det på hjertestarter.dk. Det tager kun et lille øjeblik, men det skaber stor lokal tryghed og giver flere mennesker mulighed for at redde liv. Når du ringer vil du få anvist hvor den nærmeste hjertestarter befinder sig. TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Lyngby Hovedgade 4, 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby

14 Referat af DANSK BIOTEKs ordinære generalforsamling Referat af generalforsamlingen Ad. 1. Valg af dirigent Formand Søren Carlsen bød velkommen og foreslog Anders Jensen, Advokat, Novo Nordisk som dirigent, hvilket blev vedtaget uden bemærkninger. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig på alle dagsordens punkter i henhold til foreningens vedtægter. Ad. 2. Formandens beretning for 2011/2012 Formanden informerede om arbejdet i DANSK BIOTEK og de opgaver, der er løst i Beretningen indgår i DANSK BIOTEKs årsberetning, som forelå til generalforsamlingen og som udsendes sammen med referatet. Det er DANSK BIOTEKs vision, at Danmark bliver et af de bedste lande i verden at drive bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i, således at eksisterende biotekvirksomheder til stadighed kan vokse, og således at der er en fortsat tilgang af nye virksomheder. Formålet er at fremme mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i Danmark og varetage virksomhedernes fællesinteresser i den forbindelse, såvel nationalt som internationalt. Bestyrelsen har i perioden arbejdet med: Konkurrencedygtige rammevilkår Adgang til risikovillig kapital Fremskudt forskningsfradrag Analyse af branchen Arrangementer med networking Foreningen har serviceret medlemmerne med information m.v. via nyhedsbreve og hjemmeside, og ved artikler og presse informeret offentligheden om den bioteknologiske industri i Danmark. Søren Carlsen orienterede om, at Cph. Spin-outs, der udspringer fra Københavns Universitet, DTU og Region Hovedstaden, blev en realitet i 2011 og at DANSK BIOTEKS nye formand Martin Bonde repræsenterer DANSK BIOTEK i styregruppen. I 2011 blev et fireparts samarbejde mellem DANSK BIOTEK, Lægemiddel- industriforeningen, Medicoindustrien og IT- Branchen under betegnelsen Sundhedsindustrien er indledt. Formålet er at give et fælles bud på konkrete initiativer, der kan udvikle det store potentiale, branchen repræsenterer. DANSK BIOTEK vil fortsætte de nævnte aktiviteter i det kommende år. Beretningen blev taget til efterretning. Ad. 3. Godkendelse af regnskab for 2011 Regnskabet, der er revideret af DANSK BIOTEKS revisor pwc, blev godkendt. DANSK BIOTEK har i perioden fået en nettotilgang af nye medlemmer på 13, hvilket har medført højere indtægter. Samtidigt er aktivitetsniveauet fortsat steget med afholdelse af konferencer, analyser af branchen og udsendelse af information. DANSK BIOTEK har fortsat sin mediapartner-aftale med Scanpublisher om udgivelse af magasinet Dansk Biotek. DANSK BIOTEK udarbejdede et jubilæumsskrift i anledning af foreningens 25 års jubilæum, hvilket medførte øgede udgifter i Årets resultat er kr. og kapitalen ultimo 2011 er på kr. Ad. 4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Kontingentet for 2012 blev fastsat som indstillet af bestyrelsen. Kontingentet er: kr. for virksomheder med mindre end 10 ansatte, kr. for virksomheder med ansatte, kr. for virksomhed med ansatte, kr. for virksomheder med mere end ansatte, kr. associerede virksomheder uanset størrelse.

15 Generalforsamling den 8. maj 2012 Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Martin Bonde, CEO, Epitherapeutics A/S blev valgt som ny formand for en periode af 2 år Anders Weber, CEO, Biogasol indvalgt i bestyrelsen i stedet for Martin Bonde for en periode af 1 år, Alejandra Mørk, CEO, KLIFO, Peter Wulff, Managing Director, Sentinext Therapeutics og Søren Møller, Investment Director, Novo A/S blev genvalgt for en periode af 2 år. Bestyrelsen blev udvidet fra 6 til 7 medlemmer i henhold til vedtægternes 8 og Birgitte Thygesen, Director, Adm. & Govt. Relations, Biogen Idec Inc., indvalgt i bestyrelsen for en periode af 1 år. Bestyrelsen består af: Martin Bonde, CEO, Epitherapeutics A/S(formand) Anders Weber, CEO, Biogasol Alejandra, Mørk, CEO, KLIFO A/S Peter Nordkild, CEO, Adenium Biotech Peter Wulff, Managing Director, Sentinext Therapeutics A/S Søren Møller, Investment Director, Novo A/S Birgitte Thygesen, Director, Adm. & Govt. Relations, Biogen Idec Inc Lars Christian Hansen, Novozymes Europe (observatør). Ad. 8. Præsentation af nye medlemmer De tilstedeværende nye medlemmer blev præsenteret. Ad. 9. Eventuelt Ingen punkter til behandling. Den afgående formand Søren Carlsen takkede dirigenten og de fremmødte medlemmer for en god generalforsamling og benyttede lejligheden til at sige tak til DANSK BIOTEKS sekretariatschef Ruth Klyver, der fratrådte sin stilling i forbindelse med generalforsamlingen Referent Randi Krogsgaard Referatet er godkendt af Formanden og Dirigenten. Ad. 6. Valg af revisor Revisionsfirmaet pwc blev genvalgt. Ad. 7. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. Dansk biotek 2 15

16 Nyt fra DANSK BIOTEK DANSK BIOTEK samler på succeshistorier AF Sekretariats- og kommunikationschef, Dansk Biotek, Randi Krogsgaard DANSK BIOTEK fejrede sit 25-års jubilæum ved årsmødet d. 8. maj 2012, hvor omkring 200 deltagere var med til at gøre dagen festlig og tage afsked med Søren Carlsen, der valgte ikke at genopstille efter 18 år som formand. Derudover tog vi afsked med Ruth Klyver, der siden 2005 på fantastisk vis har tegnet DANSK BIOTEK sammen med Søren Carlsen og den øvrige bestyrelse. Martin Bonde og undertegnede har nu taget over, og vi vil sammen med den nu udvidede bestyrelse bestræbe os på at følge godt op på det store arbejde, som Søren og Ruth har ydet for DANSK BIOTEK. Ved årsmødet udgav DANSK BIOTEK et 25-års jubilæumsskrift, der siden er distribueret til alle politikere på Christiansborg og udsendt til medier og interessenter. Skriftet kan rekvireres ved henvendelse til DANSK BIOTEK på Det er gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer kan erhverve det formedelst 125,00 kr. + porto. Det ligger desuden tilgængeligt på under publikationer. DANSK BIOTEK har haft en stør medlemstilgang de seneste år og oplever stadig tilgang af nye medlemmer. Ved årsmødet i maj talte DANSK BIOTEK 93 medlemmer, og siden er flere kommet til. Vi glæder os over denne interesse for organisationen og har naturligvis åbent for tilgang af nye biotekmedlemmer samt associerede medlemmer! Tilmelding foregår via under medlemskab. er også omdrejningspunkt for nyheder om medlemsvirksomhederne og om interessante events og møder, både afholdt af eksterne organisationer og af DANSK BIOTEK. Vi vil meget gerne have information om nye tiltag, resultater, finansiering o.a. i medlemsvirksomhederne, så vi kan publicere nyheder på www. danskbiotek.dk og i vores kvartalsvise medlemsnyhedsbrev. Vi modtager også gerne information til kalenderen om nationale og internationale biotekmøder. I DANSK BIOTEK samler vi på succeshistorier, og lige inden årsmødet kom en rigtig positiv nyhed! Action Pharma havde solgt lægemiddelkandidaten AP214, der kan forebygge akut nyreskade, til Abbott for 610 millioner kr. Action Pharma har siden 2003 på egen hånd udviklet AP214. Denne historie er et godt eksempel på en biotekvirksomhed, der er startet på basis af et lovende projekt, og som nu har haft en succesfuld afslutning. Et emne, der forståeligt nok optager mange af DANSK BIOTEKS medlemmer. Exit-problematikken vil derfor blive behandlet på vores næste medlemsmøde d. 27. september, hvor vi håber at se rigtig mange, både medlemer og potentielle nye medlemmer. Indbydelse og program bliver udsendt i august. Med ønsket om en god sommer.

17 2012 Zacco A/S Nogle gange opstår der kemi Når man forvalter andres immaterielle rettigheder, er det vigtigt at kunne sætte sig ind i kundens situa tion. Det er vi gode til i Zacco, og derfor vender vores kunder tilbage gang på gang. Der er også nogle, der kalder det kemi. Hvis du vælger en af Europas førende IP konsulentvirksomheder, får du ad gang til patentkonsulenter med stor kompe tence inden for klassisk kemi, bio teknologi og biokemi. I vores patent afdeling for Life Science & Chemistry finder du både den specifikke faglige viden og de bredt funderede patent kompetencer. Ingen spørgs mål er for store eller for små for os. Ring på eller besøg os på

18 Teamwork sikrer effektiv patentbeskyttelse Et kompetent team af patentrådgivere i samarbejde med en IP-advokat i topklasse er den bedste garanti for effektiv beskyttelse af vigtige patentrettigheder i Skandinavien. Det gælder i alle brancher og i særlig grad for lægemidler og bioteknologi. Af Senior Partner, M.Sc., Pernille Thorsboe og Senior Partner, Head of Litigation Support, Ejvind Christiansen, Zacco Copenhagen. Virksomheder, der forsker i ny medicin, kan aldrig være sikre på, at der til slut kommer et nyt lægemiddel ud af deres enorme investeringer i årelang forskning og udvikling. Men gør der det og er lægemidlet effektivt så er det altafgørende for virksomhedens udbytte og undertiden også overlevelse, at det nye lægemiddel er exceptionelt godt patentbeskyttet. Noget tilsvarende gælder naturligvis opfindelser inden for alle brancher, men ofte er det rigtig store summer, der står på spil for virksomheder, der opererer på Life Science-området. Danmark er et lille, velreguleret land og derfor velegnet som testland for patenters holdbarhed i praksis. Her er det nemlig hurtigere og nemmere at få iværksat et fogedforbud end i mange andre europæiske lande; i Danmark er det også muligt enten som patenthaver eller som tredjepart hurtigt at få gennemført en administrativ omprøvning, der efterprøver, om patentet er udstedt på mangelfuldt grundlag eller med for bred beskyttelse. En IP-advokat er ikke stærkere end sit team Betydningen af et gennemarbejdet og velskrevet patent kommer for alvor for en dag, hvis patentet udsættes for den ultimative test: en krænkelsessag, hvor patentet skal forsvares. Krænkelser af patentrettigheder af mindre økonomisk betydning kan ofte imødegås ved at forhandle en licensaftale eller lignende på plads. Men når et værdifuldt lægemiddelpatent krænkes, er det nødvendigt at mobilisere de absolut stærkeste kompetencer for at forsvare det. Patentindehaveren har brug for en dygtig IP-advokat med erfaring i behandling af lægemiddelpatenttvister og en overbevisende track record af vundne sager bag sig. Men IP-advokaten er ikke stærkere end det team af patentsagkyndige rådgivere (Litigation Support Team), som han eller hun vælger at samarbejde med. Den sikreste vej til et positivt resultat af en patenttvist er et rådgiverteam, som er virkelig godt inde i både de tekniske og de juridiske aspekter af sagen og i stand til at diskutere dem på et niveau, der matcher advokatens. På Life Science-området vil et dreamteam af patentsagkyndige rådgivere typisk omfatte følgende kompetencer: En patentrådgiver i topklasse, der lige som advokaten har solid erfaring med patenttvister og samtidig er mindst lige så velbevandret i den nationale håndhævelse af patentlovgivningen som advokaten. En eller flere teknisk kyndige patentrådgivere med indsigt i den særlige kemi eller bioteknologi, der knytter sig til patentet. En patentrådgiver med opdateret specialviden inden for europæisk patentpraksis (European Patent Attorney). En rutineret oversætter af teknisk og juridisk dokumentation og bevismateriale. Når en krænkelsessag kan køres af det samme team i flere lande, kan det give store besparelser for patentindehaveren, som ikke skal investere i, at patentrådgivere i hvert land skal sætte sig ind i de ofte meget komplekse tekniske og juridiske detaljer, der knytter sig til en patenttvist. Fogedforbud kræver hurtig handling De skandinaviske substitutionsregler betyder, at en originalproducent af et

19 lægemiddel let kan miste et helt marked inden for bare få uger eller måneder, hvis et eller flere generiske produkter dukker op. Så kan et fogedforbud pludselig blive altafgørende. Og jo før, det kan iværksættes, jo bedre. I disse situationer kan det være af kolossal værdi for en patentindehaver at kunne inddrage et erfarent team af patentrådgivere og oversættere, som sammen med den ansvarlige IP-advokat kan arbejde lynhurtigt. For hver eneste dag, hvor en konkurrerende krænker ikke bliver stoppet, mister originalproducenten omsætning. På samme måde skal en virksomhed kunne reagere hurtigt, hvis en konkurrent mener sit patent krænket. For ellers risikerer virksomheden selv at blive trukket i retten i en fogedforbudssag. Fogedforbud kræver altså hurtig handling både for indehaveren af stridspatentet og for den konkurrerende virksomhed. Her er der dyrebar tid at spare ved at vælge et topprofessionelt lokalt rådgiverteam, der allerede har erfaring på Life Science-området og er vant til at samarbejde med førende IPadvokater. De bedste eksperter I Danmark føres der kun ganske få patentkrænkelsessager på Life-Scienceområdet hvert år, og de er som regel teknisk meget komplicerede. Derfor er det vigtigt for sagernes udfald, at de præsenteres for retten på en let forståelig og pædagogisk måde af højt kvalificerede eksperter. Ud fra deres lokale baggrund og professionelle netværk er det ofte patentrådgiverne, som hurtigt kan identificere de bedst kvalificerede eksperter til en given sag. Det vil typisk være højtuddannede fagfolk, som er i stand til at forklare komplicerede sammenhænge på en enkel måde i en erklæring og senere i vidneskranken. I visse tilfælde vil det også være en fordel at inddrage en neutral patentrådgiver, som kan afgive uafhængige erklæringer, både hvad angår krænkelsen og gyldigheden af stridspatentet. Spørgsmål kan sendes til Grundigt forarbejde betaler sig Det patentsagkyndige rådgiverteam assisterer IP-advokaten hele vejen fra de tidlige forberedelser af sagen og gennem domsforhandlingerne, til sagen har fundet sin endelige afgørelse måske 10 år senere. Derfor er det en fordel at få sammensat det helt rigtige team fra starten. Et andet vigtigt succeskriterium er, at der er en fælles forståelse hos patentindehaveren og rådgiverteamet af, hvor vigtig sagen er, hvilken strategi der skal lægges, samt hvad der skal investeres i sagen, hvorefter omkostningerne naturligvis skal styres nøje i hele forløbet. Virksomheder med stor IP-erfaring har også lært, at velforberedte patentansøgninger betaler sig. Gøres forarbejdet ikke grundigt, kan resultatet blive svage patenter, som ikke lader sig håndhæve eller slet ikke kan udstedes. Derfor vil et grundigt og kreativt rådgiverteam vise sit værd allerede længe før den dag, hvor et patent skal forsvares i en retssal. Et rådgiverteam, som har medvirket til at forsvare et eller flere patenter, ved, hvor vigtigt det er at udarbejde klare, præcise og veldokumenterede patenter med hensigtsmæssige tilbagefaldspositioner. DANSK BIOTEK M A G A S I N E T F O R D A N S K B I OT E K Mediepartner: 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Læs Dansk biotek Direkte på nettet N r. 1 april årgang ISSN Nr L E D E R Små biotek virksomheder har fået en ny rolle AF FormAnd For dansk BIoTEK, SØrEn CArLSEn Novo Seeds skaber virksomheder AF managing InvESTmEnT director SØrEn møller og InvESTmEnT director STEpHAn CHrISTgAu Dansk Biotek fremover AF director HEnrIK ErnØ Fusion AF AdvoKAT KArIn ABSALonSEn l æ s i n d e i b l a d e t Nu har du mulighed for at læse hele magasinet i en e-pages udgave på magasinets hjemmeside. Som annoncør kan du linke direkte fra din annonce i magasinet til egen hjemmeside via e-pages udgaven. Ring på for yderligere information. Dansk biotek 2 19

20 Paradoksal patentdom i EU har konsekvenser for stamcelleforskning Af dr. pharm Niels Westergaard, Science Liaison Officer, Biopeople En EU-dom fra oktober 2011, der kendte et stamcellepatent ugyldigt, er et paradoks. Det var en af konklusionerne på et stamcellesymposium, arrangeret af Biopeople, Danmarks innovationesnetværk for biosundhed, i marts På symposiet gav jurister og stamcelleforskere et indblik i EU-dommens fakta og konsekvenser for stamcelleforskningen. Grundlaget for dommen, at befrugtede æg kasseres i kommercielt øjemed, hvilket ikke er tilladt, blev karakteriseret som paradoksal. Private fertilitetsklinikker i hele EU destruerer regelmæssigt og fuldt lovligt fostre i tidlige stadier, når klinikkerne, som del af deres kommercielle forretning, kasserer overskydende befrugtede æg. Der var stor spørgslyst blandt deltagerne, da debatten om konsekvens af patentdommen i EU blev indledt i marts. Brüstle versus Green Peace I 1997 fik den tyske forsker Oliver Brüstle patent på en metode til at isolere stamceller fra befrugtede æg, der kan differentiere til nerveceller i centralnervesystemet. Dette patent blev udfordret af organisationen Greenpeace, som ved dommen sidste år fik kendt patentet ugyldigt. Grundlaget for dommen er, at en process, der involverer udtagning af stamceller fra et befrugtet æg, og som indebærer, at ægget efterfølgende bliver destrueret, ikke kan patenteres. Dette under henvisning til, at selv om patentet på metoden er givet i forskningsøjemed, så kan det ikke friholdes fra at have et industrielt og kommercielt formål. Har det et sådant formål, er det ifølge lovgivningen ikke patenterbart. Dommen sigtede her mod at beskytte et foster i et tidligt stadie mod at blive destrueret ud fra kommercielle interesser. Etik og religion dikterer dom Dommen, der er endelig, har skabt en del frustration i det europæiske forskningsmiljø, herunder Danmark, hvor fagjurister ser dommen som primært et udemokratisk resultat af visse europæiske landes etiske og religiøse værdisæt. Dommen frygtes at begrænse den europæiske stamcelleforskning alvorligt, så dansk og europæisk forskning kommer til at sakke bagud i konkurrencen med USA og Asien. Her er de teknikker, man anvender som basis for at udvikle stamceller til behandling af alvorlige sygdomme baseret på befrugtede æg og de er patenterbare.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsberetning for DANSK BIOTEK 2011-2012

Årsberetning for DANSK BIOTEK 2011-2012 1 Formandens beretning Årsberetning for DANSK BIOTEK 2011-2012 En gryende forståelse Efter 25 år med DANSK BIOTEK overlader jeg ved Generalforsamlingen d. 8. maj 2012 formandsstolen til min afløser. I

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Novo Seeds MTIC symposium 30 Marts - 2011 Stephan Christgau 2 Venture Kapital Håndtering af Dealflow Hvilken slags venture fond

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Arrangements kalender 2013

Arrangements kalender 2013 2013 Arrangements kalender 2013 Foreningens medlemsvirksomheder Strategisk ledelse og rådgivning Arrangementer 2013 - side 2 22-01-2013: Nytårskur med Kolding København Den 22. januar ligger vi traditionen

Læs mere

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget Danish Water Forum Generalforsamling 23. april 2015 Dagsorden Regnskab og budget Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Små biotek virksomheder har fået en ny rolle

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Små biotek virksomheder har fået en ny rolle DANSK BIOTEK Nr. 1 april 2012 8. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Mediepartner: www.biotechmed.dk læs inde i bladet LEDER Små biotek virksomheder

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere