DANSK BIOTEK. Dansk Biotek 25 år. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Biotek som vækstmotor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK BIOTEK. Dansk Biotek 25 år. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Biotek som vækstmotor"

Transkript

1 DANSK BIOTEK Nr. 2 juni årgang ISSN Nr MAGASINET FOR DANSK BIOTEK 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Mediepartner: læs inde i bladet Dansk Biotek 25 år Leder af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde Biotek som vækstmotor Af Uddannelsesminster Morten Østergaard Teamwork sikrer effektiv patentbeskyttelse Af Senior Partner, M.Sc., Pernille Thorsboe og Senior Partner, Head of Litigation Support, Ejvind Christiansen Paradoksal patentdom Af dr. pharm Niels Westergaard, Science Liaison Officer, Biopeople

2 Bruker Optics Infrared Protein Analysis made easy! Protein concentration determination Structural changes in proteins Protein stability Secondary structure Temperature ramps Investigation of water soluble and membrane proteins Start to use FT-IR spectroscopy for protein analysis. Using Bruker s dedicated CONFOCHECK system, protein concentration and conformational changes in proteins are determined easily. The system is internally calibrated for protein content and secondary structure. Due to its user-friendly software, this analytical device can be operated without any experience in vibrational spectroscopy. Bruker Optics Scandinavia AB Vallgatan 5 SE SOLNA Tel: Contact us for more details: think forward FT-IR

3 Redaktion Dansk Biotek: Ansvarshavende: John Vabø, cand. polit. Fagredaktør: Randi Krogsgaard INDHOLD 2/12 Fagredaktion: Martin Bonde EpiTherapeutics ApS (formand) Søren Møller Novozymes A/S Peter Wulff Sentinext Therapeutics Peter Nordkild, CEO, Adenium Biotech Alejandra Mørk, Klifo Lars Christian Hansen, Novozymes Europa Birgitte Thygesen, Director, Adm. & Govt. Relations, Biogen Idec Inc. Anders Weber, CEO, Biogasol Salg: John Vabø Udgiver: SCANPUBLISHER A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej Klampenborg Tlf Fax ISNN Nr Abonnement: 4 udgaver i 2012 (incl. moms) kr. 150,- Bestilling på Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Administration: Katja Neergaard Layout og tryk: Scanprint A/S Kontrolleret af Vil regeringen egentlig støtte innovation? af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde 4 Biotek som vækstmotor Af Uddannelsesminster Morten Østergaard 6 Kunsten at være på forkant gennem 25 år Af Læge PhD Journalist Charlotte Strøm 8 Referat af DANSK BIOTEKs ordinære generalforsamling 14 DANSK BIOTEK samler på succeshistorier AF Sekretariats- og kommunikationschef, Dansk Biotek, Randi Krogsgaard 16 Teamwork sikrer effektiv patentbeskyttelse Af Senior Partner, M.Sc., Pernille Thorsboe og Senior Partner, Head of Litigation Support, Ejvind Christiansen, Zacco Copenhagen. 18 Paradoksal patentdom i EU har konsekvenser for stamcelleforskning Af dr. pharm Niels Westergaard, Science Liaison Officer, Biopeople 20 Kunstigt liv og Ramsstein-effekten 22 Forskning i fisk giver hurtigere afprøvning af genmedicin af KommunikationS medarbejder Anne Lykke, Ledelsessekretariatet, DTU Veterinærinstituttet 24 Flere arbejdspladser til socialt udsatte grupper Af journalist Merete Kabel 26 Stort samarbejds potentiale i Hansebelt regionen AF Sekretariats- og kommunikationschef, Dansk Biotek, Randi Krogsgaard 28 Skab innovation gennem diversitet Af Science Liaison Officer Sophie Labrosse, Biopeople 30 FTIR Analysis of Protein Af Ph.D Phys. Chem Anders Nilsson, FTIR Application Specialist, Bruker Optics Scandinavia AB 32 Consulting business/pharmaceutical consulting services AF M.SC PHARM.CEO Helle Böwadt, HB-Medical 37 Kontrolleret oplag: stk. i perioden 1. januar juni 2010 Dansk biotek 2 3

4 LEDER af Martin Bonde Vil regeringen egentlig støtte innovation? af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde Uddannelsesministeriet udsendte i maj en pressemeddelelse, hvori uddannelsesministeren efterlyser input til, hvordan vi i Danmark kan omsætte ideer til konkrete løsninger, der bidrager til vækst og nye job og løser vores samfundsmæssige udfordringer. Svaret på disse spørgsmål skal findes i Danmarks første bredt forankrede innovationsstrategi, står der i meddelelsen. Vi noterer os ligeledes med glæde, at den nye regering nu angiveligt foreslår den såkaldte iværksætter skat taget af bordet, hvilket bestemt er et skridt i den rigtige retning. Der er intet DANSK BIOTEK hilser mere velkomment end en innovationsstrategi fra den nye regering! DANSK BIOTEK har netop arbejdet med innovationsstrategi i det såkaldte Copenhagen Spin-outs projekt, hvor forskningsinstitutioner og private brancheorganisationer er gået sammen om at skabe flere innovative virksomheder i hovedstadsregionen. DANSK BIOTEK tager således gerne imod opfordringen fra uddannelsesministeren til at komme med yderligere input til konkrete løsninger. Men tillad os inden da at opfordre regeringen til at fjerne nogle af de tidsler, som desværre er vokset op i innovationshaven, og som bør rykkes op med rode snarest: For det første har regeringen fremsat forslag om stort set at halvere innovationspuljerne til de såkaldte innovationsmiljøer bevillingsrammen for finansåret 2013 er på nuværende tidspunkt på 119,5 millioner kroner. I årene 2010, 2011 og 2012 lå bevillingen mellem 210,0 215,9 millioner kroner! Skal man sætte noget nyt i gang, kræver det, som DANSK BIOTEK gentagne gange har peget på, risikovillig kapital. Og innovationspuljerne er en af de få muligheder start-up virksomheder har for at komme godt i gang. En reduktion af disse puljer risikerer at virke direkte dræbende på iværksætternes muligheder for af få deres ideer til at lette. DANSK BIOTEK må derfor på det kraftigste opfordre til at bevillingsniveauet for 2012 ikke sænkes i For det andet har regeringen tilsyneladende ikke forstået, at små nye biotekvirksomheder, der fx vil udvikle nye lægemidler, står over for en lang udviklingsperiode uden indtægter, men med et stort behov for likviditet. DANSK BIOTEK har med glæde noteret sig, at en af vores mærkesager gennem flere år, de såkaldte skattekreditter, som forbedrer lividiteten i innovative selskaber, endelig er blevet vedtaget i folketinget. Strukturen er således på plads, men et maximalbeløb på 1,25 millioner kr. per virksomhed per år forslår bare ikke for et biotekselskab! DANSK BIOTEK foreslår at hæve max beløbet til 12,5 millioner kr. blot for at komme i nærheden af ordninger i andre EU lande eksempelvis England og Frankrig. For det tredje, så vil regeringen begrænse retten til at fremføre skattemæssige underskud. Dette forslag sigter ifølge regeringen mod at ramme store multinationale selskaber, som har oparbejdet store underskud og som derfor ikke skal betale skat i en årrække. Men forslaget har den meget kedelige virkning, at innovative industrier såsom biotekindustrien, der jo typisk opbygger store underskud i en årrække, ryger med som bifangst. Forslaget bliver derfor endnu en skat på forskning og udvikling, som harmonerer meget dårligt med de påståede intentoner om at sikre et innovativt Danmark. DANSK BIOTEK har altid været en konstruktiv medspiller, når det drejer sig at medvirke til at forbedre vilkår for innovative selskaber i Danmark. Og det vil vi fortsat være. Men set i lyset af de ovennævnte forhold er opfordringen til at komme med input til en innovationsstrategi et paradoks. Regeringen tager med den ene hånd og forsøger at give indtryk af, at de giver med den anden.

5 Keep your pharmaceuticals protected Entrust your next consignment with World Courier Whether it s below freezing or blazing hot outside, the temperature inside a World Courier VIP container remains remarkably consistent. VIP containers come in a range of size from 3 to 324 liters, and performs to specific temperature ranges between -25 C and +25 C. Copenhagen Copenhagen Helsinki Oslo Stockholm

6 Biotek som vækstmotor Af Uddannelsesminster Morten Østergaard Danmark skal fortsat være et land med et voksende erhvervsliv, der klarer sig godt i den globale konkurrence. Dansk bioteknologi har et godt udgangspunkt i den globale konkurrence med styrker på brede områder som sundhedsog medicoområdet og plante- og miljøområdet. Vi er et af de lande i verden, der har den største lægemiddelindustri per indbygger. Flere danske virksomheder er globalt førende inden for ingredienser, enzymer og fødevarer. Men dansk konkurrenceevne er udfordret. Produktiviteten er faldende og arbejdsstyrken forventes at falde i de kommende år. Derfor er der behov for reformer. Regeringen har allerede fremlagt en plan for dansk økonomi og et forslag til en ny skattereform. Vi arbejder også på at skabe Danmarks første innovationsstrategi samt en vækststrategi. Begge dele foregår i en tæt og vigtig dialog med videninstitutioner og erhvervslivet. Dansk forsknings internationale styrke inden for bioinformatik og genomforskning illustreres med BGI-Beijing Genomics Institutes beslutning om at placere den europæiske afdeling af verdens største gensekventeringscenter i Danmark. Innovationsstrategien skal sikre en bedre kobling mellem de offentlige investeringer i forskning, udvikling, innovation, uddannelse samt vækst og jobskabelse i den private sektor. Målet er at accelerere udviklingsprocessen på nøgleområder, så vi skaber øget vækst, øget effektivitet og øget produktivitet. Parallelt med innovationsstrategien arbejder regeringen på en ny erhvervs- og vækstpolitik, der tager udgangspunkt i danske erhvervsmæssige styrker og potentialer. Vi har nedsat flere vækstteam med repræsentanter fra dansk erhvervsliv og videninstitutioner. Senere på året kommer de enkelte vækstteams med konkrete anbefalinger til, hvordan væksten kan styrkes inden for de enkelte områder. Bioteknologien spiller blandt andet en stor rolle i vores vækstteam for vand, bio og miljø samt for sundheds- og velfærdsløsninger. Efter en bred dialogproces er Styrelsen for Forskning og Innovation ved at udarbejde kataloget FORSK2020 med 14 strategiske forskningsområder, der kan bidrage til løsning af væsentlige samfundsudfordringer. Bioteknologi indgår i en række af forskningsområderne. De danske styrker inden for plantebioteknologien er en væsentlig forudsætning for mulighederne for at realisere potentialet i bioøkonomien, hvor ambitionen er at udfase brugen af fossile brændstoffer og erstatte petrokemiske produkter med biologiske produkter som bioplastik, erstatte dyre metaller med biomaterialer samt at producere kosmetik af biomasse. Det er der store samfundsøkonomiske og miljømæssige perspektiver i, men det kræver en stor forskningsindsats at nå målet. Derfor er jeg glad for, at EU s forsknings- og innovationsministre under det danske formandskab er nået til enighed om de overordnede principper for de fremtidige prioriteringer i en af verdens største forskningssatsninger Horizon Blandt de centrale elementer i rammeprogrammet er støtte til forskning alene ud fra kvalitet, støtte til forskning, som skal bidrage til løsning af samfundsudfordringer og støtte til forskning i nye teknologier, som skal bidrage til stærke erhvervspositioner. Både den offentlige og private forskning kan få stor gavn af de forskningsaktiviteter, der sættes i gang. Ud over samarbejdet om forskning og innovation i EU er det vigtigt at samarbejde med vækstlande som for eksempel BRIK-landene. Dels fordi disse lande investerer massivt i forskning og har mange højt kvalificerede forskere. Dels fordi forskningssamarbejdet kan være adgangsbilletten til erhvervssamarbejde. For eksempel har Det Strategiske Forskningsråd i 2011 givet en bevilling til dansk-indisk forskningssamarbejde om genetiske og systembiologiske analytiske metoder til at forstå de underliggende årsager til udvikling af børnefedme. Til sidst er god uddannelse en forudsætning for, at dansk biotek også i fremtiden kan gøre sig internationalt gældende. Universiteterne skal sikre højt kvalificeret arbejdskraft og forskeruddannelse på højt internationalt niveau, og deres opgave afgørende for udviklingen af dansk biotek.

7

8 Kunsten at være på forkant gennem 25 år DANSK BIOTEK markerede ved årsmødet den 8. maj foreningens 25 års jubilæum. Det blev markeret med et tilbageblik og et kig ind i fremtiden for en branche, der kan glæde sig over at være i vækst, og som fortsat lever og ånder på forkanten af den bioteknologiske forskning. Af Læge PhD Journalist Charlotte Strøm Det var en veloplagt Søren Carlsen, Managing Partner i Novo Ventures og Novo Seeds og formand for DANSK BIOTEK gennem18 år, der foran cirka 180 fremmødte ved DANSK BIOTEKs årsmøde den 8.maj i auditoriet hos Novo Nordisk i Bagsværd, kunne kigge tilbage på foreningens 25 års virke. Information om genteknologi Foreningen blev stiftet i 1987, da nogle af de første danske virksomheder begyndte at benytte moderne genteknologiske metoder i deres forskning og produktion. Søren Carlsen forklarede, hvordan DANSK BIOTEKs arbejde gennem årene havde været karakteriseret ved tre forskellige faser. Den første og tidlige fase fra var præget af behovet for dialog med omverdenen: I foreningen tog vi fat på at oplyse verdenen omkring os om, hvad rekombinant genteknologi egentlig er. Det handlede dels om at sikre indflydelse på de love og regler, som kom til at gælde for teknologien, men det handlede i høj grad også om reel og kritisk oplysning, fortalte Søren Carlsen. Han pegede dermed på det konkrete behov, der var for at bearbejde og imødegå den skepsis, der dengang herskede og, til dels i nogle kredse, stadig hersker overfor genteknologi blandt politikere, myndigheder, NGO er og generelt i befolkningen. Søren Carlsen glædede sig dernæst over, at den næste fase af foreningens arbejde frem mod år 2000 var med til at sikre en mere konsekvent sagsbehandling for foreningens medlemmer hos myndighederne. Bioteknologiens gold rush DANSK BIOTEK bestod ved dannelsen af 12 virksomheder, og de store medicinalvirksomheder og enzymproducenter satte dengang sit naturlige præg på foreningen. Da det humane genom blev sekventeret i 2000, blev det startskuddet til en omsiggribende global optimisme fra investorernes side, i forventningen om store gevinster ved udviklingen af nye lægemidler. Det satte skub i udviklingen og også i Danmark kom der for alvor fart over feltet. Det var en sjov tid, for der var masser af gode ideer, spændende og innovative landvindinger, stor risikovillighed, og så var stemningen nærmest euforisk, sagde Søren Carlsen i sit tilba

9 Søren Carlsen geblik, om årene fra 2000 til 2008 og betegnede perioden som bioteknologiens gold rush, hvor mange nye virksomheder blev dannet. Finanskrisen ramte biotekindustrien hårdt blev en brat opvågnen for den danske biotekbranche. Mange virksomheder måtte lukke, og andre måtte gentænke og ændre forretningsmodel. Det positive er, at de virksomheder, der startes op i dag, grundlæggende er mere sunde end tiden i begyndelsen af 00 erne var befordrende for, sagde Søren Carlsen. DANSK BIOTEKs medlemstal eksploderede ved årtusindeskiftet og i dag tæller foreningen 90 medlemmer, der dækker lægemiddelindustri, industriel biotek, investorer og en række associerede medlemmer. Lægemiddelkandidater til tørre pipelines De mange nye medlemmer blandt små biotekvirksomheder har fremadrettet sat en ny dagsorden for DANSK BIOTEKs arbejde i den tredje fase af de 25 år, der er gået. Der arbejdes fortsat for bedre rammevilkår for virksomhederne og for en øget forståelse for, at den vedvarende stimulation af de danske universitetsmiljøer er nødvendig: Det er fantastisk flot, at Danmark formår at være i top 3, hvad angår bioteknologisk udvikling og pipeline. Det er jeg stolt af på branchens vegne. Hvis den 3. plads skal forsvares kræver det, at universitetsmiljøerne og de bedste forskere styrkes, for de er helt centrale for, at biotekindustrien fortsat kan udvikle sig og levere de lægemiddelkandidater, som de store lægemiddelvirksomheder er så afhængige af, afsluttede Søren Carlsen og gav dermed ordet videre til Mads Krogsgaard, forskningsdirektør på Novo Nordisk. Innovationstørke rammer samtidigt med patentudløb Mads Krogsgaard samlede bolden op omkring de tørre pipelines hos en række store medicinalvirksomheder. Det uheldige sammenfald af denne innovationstørke med udløbet af en række lægemidlers patenter, gør det endnu sværere for medicinalvirksomhederne. Biotekindustrien spiller en særlig rolle i denne sammenhæng, fordi den fremadrettet skal levere de nye rekombinante produkter til de tørre pipelines, vi ser rundt omkring. Den traditionelle medicinalkemi, som vi kender den, er på tilbagetog og udgør kun cirka 3 % af pipeline produkter hos de store medicinalvirksomheder, fortalte Mads Krogsgaard og lagde dermed vægt på, at det efter hans opfattelse er netop den rekombinante teknologi, der skal bære både biotek og medicinalindustrien videre. Ligesom Søren Carlsen understregede han også i denne sammenhæng vigtigheden af, at Novo Nordisk som organisation er dybt afhængige af, at der konstant uddannes og efteruddannes dygtige forskere og videnskabsfolk i Danmark. Til trods for det globale udsyn i organisationen, foregår en stor del af forskningen og udviklingen fortsat her i landet. Rationelt lægemiddeldesign Mads Krogsgaard gav derpå sit bud på, hvorfor Novo Nordisk ikke, på samme måde som mange af de andre medicinalvirksomheder, rammer muren ved lægemidlernes patentudløb. Den klassiske tilgang til at lave nye lægemidler er at søge indsigt i sygdommenes virkningsmekanismer og undersøge, hvordan man kan blokere de principper, der viser sig at være uhensigtsmæssige ved sygdommen. Det svarer til at låse en dør med en nøgle. I Novo Nordisk forsøger vi derimod at efterligne Moder Natur ved at erstatte det protein, kroppen mangler med en næsten identisk kopi, fortalte Mads Krogsgaard og forklarede det, der i Novo Nordisk betegnes som rationelt protein design, som netop er blevet muliggjort af den rekombinante genteknologi. Med bioteknologien lykkes det at flytte lægemiddeludviklingen til et andet niveau, og det fortæller samtidigt historien om, hvor vigtigt det er konstant at være på forkant med den næste teknologibølge, for at undgå at ramme patentkløften, sagde Mads Krogsgaard. Kompleksiteten i den kliniske udvikling Til trods for det rationelle lægemiddeldesign og den innovative tilgang til sygdomsbekæmpelse, vil kompleksiteten og udfordringerne omkring de kliniske studier næppe blive mindre fremover ifølge Mads Krogsgaard. Russerne, inderne og kineserne begynder i stigende grad at stille helt specifikke krav til, hvordan de kliniske studier skal skrues sammen, og det indebærer et øget antal guidelines og regler, som industrien skal følge for at kunne få registreret og markedsført deres produkter i de pågældende lande, fortalte han. Han rundede sit indlæg af med et kig i krystalkuglen for forskning og udvikling indenfor diabetesbehandling i Novo Nordisk. Virksomheden arbejder allerede med insulin i tabletform, hvor Dansk biotek 2 9

10 proteinet kan modstå passagen gennem mavetarmkanalen. Desuden pågår forskning med fokus på lever-selektiv insulin, som har evnen til at påvirke blodsukkeret uden samtidigt at fungere som en vækstfremmende faktor. Enzymer en FORSKNINGS Mæssig revolution Forhenværende administrerende direktør i Novo Nordisk, Mads Øvlisen, delte derpå ud af nogle af sine mange erfaringer med ledelse fra toppen af en dansk medicinalvirksomhed. Mads Øvlisen blev i 1972 ansat i Novo Industri A/S, og blev i 1981 administrerende direktør. Da Novo Industri fusionerede med Nordisk Gentofte, fortsatte Mads Øvlisen som direktør for det nye selskab frem til Han tog tilhørerne med tilbage til tresserne og beskrev det skifte, der her kom til at præge først Novo Industri og siden Novo Nordisk fremadrettet. Det gik fra i høj grad at handle om håndværksmæssig dygtighed med at udvinde og oprense insulin fra bugspytkirtler, til for alvor også at handle om videnskab: De gærede enzymer var forskningsmæssigt revolutionerende og perioden lærte mig, hvordan man som virksomhed er afhængig af at have både risikovillige og foretagsomme forskere i sin organisation, fortalte Mads Øvlisen og beskrev de opfindelser, der siden skulle danne grundlaget for en af verdens førende enzymproducenter, Novozymes. Opgaven var at blive markedsledende, om end det langt fra var en enkel opgave at løse. Selv om man er forpligtet til at lytte til sine kunder, bør man ikke lade markedet bestemme, sagde Mads Øvlisen og beskrev, hvordan de store amerikanske vaskemiddelproducenter ikke havde megen tiltro til enzymerne i udgangspunktet. Det fik de dog med tiden, og efterhånden begyndte både enzym- og insulinforretningen som bekendt at gå godt. At lede og lade sig lede Med anekdoter fra sine mange år i virksomheden, satte Mads Øvlisen ord og sproglige billeder på både udfordringer og erfaringer som leder. Han erkendte vigtigheden af at gøre det, man er bedst til efter et fejlslagent eventyr med Novo Biolabs, og reflekterede på humoristisk vis over det paradoksale i, at den største grad af forandringsresistens i organisationen oftest var at finde blandt de opfindsomme og foretagesomme i forskningsafdelingen. Innovation gennem mennesker Han opfattede, at det havde været en styrke for organisationen og dens virke, at den var fondsejet og derfor fik arbejdsro til at lave det lange seje træk med bidrag både fra opfindsomme forskere i laboratorierne og alle vandbærerne i den øvrige organisation. Talentmassen gav inspiration til virksomhedens ambition. Og derfor var vækstfilosofien også bygget på væksten i mennesker som ville give yderligere vækst i innovation og så fremdeles, sluttede Mads Øvlisen. Ny formand i DANSK BIOTEK HB Medical packs, repacks and fills up for pharmaceutical and biotech companies. Martin Bonde rundede, som nyudnævnt formand for DANSK BIOTEK, årsmødet af med at takke den afgående formand, Søren Carlsen, for 18 års virke i foreningen og varmt rose hans indsats gennem foreningens 25 første år. HB Medical packs and distributes for clinical trials HB Medical offers pharmaceutical consulting services HB Medical has been approved under section 39 by the Danish Medicines Agency and is authorized by the Danish Veterinary and Food Administration Production/packing/repacking Storage and distribution of study medicine Storage room with refrigerating facilities GDP / GMP Consulting business HB-MEDICAL APS KANALHOLMEN BUILDING 6 DK-2650 HVIDOVRE T: F: E:

11 Life Science Plesner er anerkendt som det førende danske advokatfirma inden for Life Science. Vi yder strategisk rådgivning til såvel virksomheder som offentlige institutioner inden for pharmaindustrien, biotek og medicinsk udstyr. Vores Life Science-gruppe består af førende juridiske rådgivere inden for alle områder af Life Science. Vi tager hensyn til kompleksiteten og sammenhængen i alle relevante retsområder og skaber balance mellem kommercielle prioriteter og juridiske risici. Læs mere om vores forretningsområde

12 Formands- og sekretærskifte i DANSK BIOTEK Ruth Klyver er fortsat i Copenhagen Capacity Ruth Klyver stoppede som DANSK BIOTEKS sekretariatschef i maj 2012 men fortsætter som Business Development Manager i Copenhagen Capacity. Ruth Klyver kom til DANSK BIOTEK i 2005 og har gennem de sidste syv år som organisationens sekretær med et stort engagement bidraget væsentligt til, at medlemstallet er steget; at medlemmerne kan nyde godt af interessante medlemsmøder fire gange om året; og at de kontinuerligt kan følge med i, hvad der sker i både bioteksektoren og blandt medlemmerne på DANSK BIOTEKS hjemmeside og i DANSK BIOTEKS nyhedsbrev. Ruth Klyver har derudover i tæt samarbejde med DANSK BIOTEKS bestyrelse sikret, at den danske biotekindustris rammebetingelser er kommet på den politiske dagsorden. En fælles sekretariats- og kommunikationsfunktion Randi Krogsgaard, der siden 2009 har varetaget DANSK BIOTEKS kommunikationsfunktion, overtog i maj posten som sekretariatschef for DANSK BIOTEK og vil fremover kombinere sekretariats- og kommunikations funktionen. Randi Krogsgaard har mange års erfaring i biotekbranchen fra Novo Nordisk, som selvstændig kommunikationskonsulent og som IR- og kommunikationschef i biotekindustrien. En biotekentreprenør Tager over Martin Bonde, der blev valgt til at afløse Søren Carlsen ved DANSK BIOTEKS generalforsamling i maj, er en meget erfaren biotekentreprenør. Med en bachelor fra CBS i international økonomi og en uddannelse som PhD i kemi fra DTU har han fra starten været godt rustet til at starte nye virksomheder. Kun få danskere kan rose sig af at have startet eller været leder af syv biotekvirksomheder over de seneste 20 år, hvoraf de fleste er kommet videre i form af salg, fusioner eller har lavet betydelige samarbejdsaftaler. Martin Bonde er nu CEO i biotekvirksomheden Epitherapeutics ApS,der startede i Derudover har Martin Bonde gennem en årrække været aktiv i bestyrelsen for adskillige biotekvirksomheder og han er pt formand for bestyrelsen i Orphazyme ApS. Desuden repræsenterer han DANSK BIOTEK i bla. Copenhagen Spin-outs projektet, hvis formål er at sikre teknologioverførsen mellem universiteter og opstartviksomheder. Martin har således den ideelle baggrund for at tegne den danske biotekbranche offentligt og i forhold til de danske politikere. 25 år med DANSK BIOTEK Søren Carlesen var med fra starten, da Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark (i dag Dansk Biotek) blev dannet som konsekvens af de første ansøgninger om produktgodkendelser med gensplejsede organismer og den danske særlov om genteknologi i I 1994 blev han formand for foreningen og har gennem alle årene varetaget den danske bioteksektors interesser på bedste vis sideløbende med sine ansættelser i Nordisk Gentofte, Novo Nordisk og nu som Managing Partner i Novo Ventures og i Novo Seeds, hvor han leder Novo s investeringer i innovative virksomheder. Søren Carlsen har utrætteligt kæmpet for, at den danske biotekindustri kan nyde bedre forståelse i det danske samfund og blandt politikerne. Han har ikke forsømt en eneste mulighed for at gøre opmærksom på, hvad der skal til, for at Danmark også i fremtiden kan karakteriseres som en vidensnation herunder en styrkelse af forskningsmiljøerne, videnoverførsel, rammebetingelserne i Danmark, fremskaffelse af risikovillig kapital samt innovationsvenlige skatteforhold med deraffølgende likviditet til iværksættere, der arbejder for at kommercialisere nye ideer.

13 I 2012 donerer TrygFonden 550 millioner kr. til tryghedsskabende indsatser inden for sikkerhed, sundhed og trivsel. Læs mere på trygfonden.dk Vi samler Danmarks startere Registrér din hjertestarter Hvert år får ca danskere hjertestop uden for hospital. Omkring 10% overlever. Med hjertelungeredning kan flere liv reddes. Har du en hjertestarter, der ikke er registeret, kan du gøre det på hjertestarter.dk. Det tager kun et lille øjeblik, men det skaber stor lokal tryghed og giver flere mennesker mulighed for at redde liv. Når du ringer vil du få anvist hvor den nærmeste hjertestarter befinder sig. TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Lyngby Hovedgade 4, 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby

14 Referat af DANSK BIOTEKs ordinære generalforsamling Referat af generalforsamlingen Ad. 1. Valg af dirigent Formand Søren Carlsen bød velkommen og foreslog Anders Jensen, Advokat, Novo Nordisk som dirigent, hvilket blev vedtaget uden bemærkninger. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig på alle dagsordens punkter i henhold til foreningens vedtægter. Ad. 2. Formandens beretning for 2011/2012 Formanden informerede om arbejdet i DANSK BIOTEK og de opgaver, der er løst i Beretningen indgår i DANSK BIOTEKs årsberetning, som forelå til generalforsamlingen og som udsendes sammen med referatet. Det er DANSK BIOTEKs vision, at Danmark bliver et af de bedste lande i verden at drive bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i, således at eksisterende biotekvirksomheder til stadighed kan vokse, og således at der er en fortsat tilgang af nye virksomheder. Formålet er at fremme mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i Danmark og varetage virksomhedernes fællesinteresser i den forbindelse, såvel nationalt som internationalt. Bestyrelsen har i perioden arbejdet med: Konkurrencedygtige rammevilkår Adgang til risikovillig kapital Fremskudt forskningsfradrag Analyse af branchen Arrangementer med networking Foreningen har serviceret medlemmerne med information m.v. via nyhedsbreve og hjemmeside, og ved artikler og presse informeret offentligheden om den bioteknologiske industri i Danmark. Søren Carlsen orienterede om, at Cph. Spin-outs, der udspringer fra Københavns Universitet, DTU og Region Hovedstaden, blev en realitet i 2011 og at DANSK BIOTEKS nye formand Martin Bonde repræsenterer DANSK BIOTEK i styregruppen. I 2011 blev et fireparts samarbejde mellem DANSK BIOTEK, Lægemiddel- industriforeningen, Medicoindustrien og IT- Branchen under betegnelsen Sundhedsindustrien er indledt. Formålet er at give et fælles bud på konkrete initiativer, der kan udvikle det store potentiale, branchen repræsenterer. DANSK BIOTEK vil fortsætte de nævnte aktiviteter i det kommende år. Beretningen blev taget til efterretning. Ad. 3. Godkendelse af regnskab for 2011 Regnskabet, der er revideret af DANSK BIOTEKS revisor pwc, blev godkendt. DANSK BIOTEK har i perioden fået en nettotilgang af nye medlemmer på 13, hvilket har medført højere indtægter. Samtidigt er aktivitetsniveauet fortsat steget med afholdelse af konferencer, analyser af branchen og udsendelse af information. DANSK BIOTEK har fortsat sin mediapartner-aftale med Scanpublisher om udgivelse af magasinet Dansk Biotek. DANSK BIOTEK udarbejdede et jubilæumsskrift i anledning af foreningens 25 års jubilæum, hvilket medførte øgede udgifter i Årets resultat er kr. og kapitalen ultimo 2011 er på kr. Ad. 4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Kontingentet for 2012 blev fastsat som indstillet af bestyrelsen. Kontingentet er: kr. for virksomheder med mindre end 10 ansatte, kr. for virksomheder med ansatte, kr. for virksomhed med ansatte, kr. for virksomheder med mere end ansatte, kr. associerede virksomheder uanset størrelse.

15 Generalforsamling den 8. maj 2012 Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Martin Bonde, CEO, Epitherapeutics A/S blev valgt som ny formand for en periode af 2 år Anders Weber, CEO, Biogasol indvalgt i bestyrelsen i stedet for Martin Bonde for en periode af 1 år, Alejandra Mørk, CEO, KLIFO, Peter Wulff, Managing Director, Sentinext Therapeutics og Søren Møller, Investment Director, Novo A/S blev genvalgt for en periode af 2 år. Bestyrelsen blev udvidet fra 6 til 7 medlemmer i henhold til vedtægternes 8 og Birgitte Thygesen, Director, Adm. & Govt. Relations, Biogen Idec Inc., indvalgt i bestyrelsen for en periode af 1 år. Bestyrelsen består af: Martin Bonde, CEO, Epitherapeutics A/S(formand) Anders Weber, CEO, Biogasol Alejandra, Mørk, CEO, KLIFO A/S Peter Nordkild, CEO, Adenium Biotech Peter Wulff, Managing Director, Sentinext Therapeutics A/S Søren Møller, Investment Director, Novo A/S Birgitte Thygesen, Director, Adm. & Govt. Relations, Biogen Idec Inc Lars Christian Hansen, Novozymes Europe (observatør). Ad. 8. Præsentation af nye medlemmer De tilstedeværende nye medlemmer blev præsenteret. Ad. 9. Eventuelt Ingen punkter til behandling. Den afgående formand Søren Carlsen takkede dirigenten og de fremmødte medlemmer for en god generalforsamling og benyttede lejligheden til at sige tak til DANSK BIOTEKS sekretariatschef Ruth Klyver, der fratrådte sin stilling i forbindelse med generalforsamlingen Referent Randi Krogsgaard Referatet er godkendt af Formanden og Dirigenten. Ad. 6. Valg af revisor Revisionsfirmaet pwc blev genvalgt. Ad. 7. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. Dansk biotek 2 15

16 Nyt fra DANSK BIOTEK DANSK BIOTEK samler på succeshistorier AF Sekretariats- og kommunikationschef, Dansk Biotek, Randi Krogsgaard DANSK BIOTEK fejrede sit 25-års jubilæum ved årsmødet d. 8. maj 2012, hvor omkring 200 deltagere var med til at gøre dagen festlig og tage afsked med Søren Carlsen, der valgte ikke at genopstille efter 18 år som formand. Derudover tog vi afsked med Ruth Klyver, der siden 2005 på fantastisk vis har tegnet DANSK BIOTEK sammen med Søren Carlsen og den øvrige bestyrelse. Martin Bonde og undertegnede har nu taget over, og vi vil sammen med den nu udvidede bestyrelse bestræbe os på at følge godt op på det store arbejde, som Søren og Ruth har ydet for DANSK BIOTEK. Ved årsmødet udgav DANSK BIOTEK et 25-års jubilæumsskrift, der siden er distribueret til alle politikere på Christiansborg og udsendt til medier og interessenter. Skriftet kan rekvireres ved henvendelse til DANSK BIOTEK på Det er gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer kan erhverve det formedelst 125,00 kr. + porto. Det ligger desuden tilgængeligt på under publikationer. DANSK BIOTEK har haft en stør medlemstilgang de seneste år og oplever stadig tilgang af nye medlemmer. Ved årsmødet i maj talte DANSK BIOTEK 93 medlemmer, og siden er flere kommet til. Vi glæder os over denne interesse for organisationen og har naturligvis åbent for tilgang af nye biotekmedlemmer samt associerede medlemmer! Tilmelding foregår via under medlemskab. er også omdrejningspunkt for nyheder om medlemsvirksomhederne og om interessante events og møder, både afholdt af eksterne organisationer og af DANSK BIOTEK. Vi vil meget gerne have information om nye tiltag, resultater, finansiering o.a. i medlemsvirksomhederne, så vi kan publicere nyheder på www. danskbiotek.dk og i vores kvartalsvise medlemsnyhedsbrev. Vi modtager også gerne information til kalenderen om nationale og internationale biotekmøder. I DANSK BIOTEK samler vi på succeshistorier, og lige inden årsmødet kom en rigtig positiv nyhed! Action Pharma havde solgt lægemiddelkandidaten AP214, der kan forebygge akut nyreskade, til Abbott for 610 millioner kr. Action Pharma har siden 2003 på egen hånd udviklet AP214. Denne historie er et godt eksempel på en biotekvirksomhed, der er startet på basis af et lovende projekt, og som nu har haft en succesfuld afslutning. Et emne, der forståeligt nok optager mange af DANSK BIOTEKS medlemmer. Exit-problematikken vil derfor blive behandlet på vores næste medlemsmøde d. 27. september, hvor vi håber at se rigtig mange, både medlemer og potentielle nye medlemmer. Indbydelse og program bliver udsendt i august. Med ønsket om en god sommer.

17 2012 Zacco A/S Nogle gange opstår der kemi Når man forvalter andres immaterielle rettigheder, er det vigtigt at kunne sætte sig ind i kundens situa tion. Det er vi gode til i Zacco, og derfor vender vores kunder tilbage gang på gang. Der er også nogle, der kalder det kemi. Hvis du vælger en af Europas førende IP konsulentvirksomheder, får du ad gang til patentkonsulenter med stor kompe tence inden for klassisk kemi, bio teknologi og biokemi. I vores patent afdeling for Life Science & Chemistry finder du både den specifikke faglige viden og de bredt funderede patent kompetencer. Ingen spørgs mål er for store eller for små for os. Ring på eller besøg os på

18 Teamwork sikrer effektiv patentbeskyttelse Et kompetent team af patentrådgivere i samarbejde med en IP-advokat i topklasse er den bedste garanti for effektiv beskyttelse af vigtige patentrettigheder i Skandinavien. Det gælder i alle brancher og i særlig grad for lægemidler og bioteknologi. Af Senior Partner, M.Sc., Pernille Thorsboe og Senior Partner, Head of Litigation Support, Ejvind Christiansen, Zacco Copenhagen. Virksomheder, der forsker i ny medicin, kan aldrig være sikre på, at der til slut kommer et nyt lægemiddel ud af deres enorme investeringer i årelang forskning og udvikling. Men gør der det og er lægemidlet effektivt så er det altafgørende for virksomhedens udbytte og undertiden også overlevelse, at det nye lægemiddel er exceptionelt godt patentbeskyttet. Noget tilsvarende gælder naturligvis opfindelser inden for alle brancher, men ofte er det rigtig store summer, der står på spil for virksomheder, der opererer på Life Science-området. Danmark er et lille, velreguleret land og derfor velegnet som testland for patenters holdbarhed i praksis. Her er det nemlig hurtigere og nemmere at få iværksat et fogedforbud end i mange andre europæiske lande; i Danmark er det også muligt enten som patenthaver eller som tredjepart hurtigt at få gennemført en administrativ omprøvning, der efterprøver, om patentet er udstedt på mangelfuldt grundlag eller med for bred beskyttelse. En IP-advokat er ikke stærkere end sit team Betydningen af et gennemarbejdet og velskrevet patent kommer for alvor for en dag, hvis patentet udsættes for den ultimative test: en krænkelsessag, hvor patentet skal forsvares. Krænkelser af patentrettigheder af mindre økonomisk betydning kan ofte imødegås ved at forhandle en licensaftale eller lignende på plads. Men når et værdifuldt lægemiddelpatent krænkes, er det nødvendigt at mobilisere de absolut stærkeste kompetencer for at forsvare det. Patentindehaveren har brug for en dygtig IP-advokat med erfaring i behandling af lægemiddelpatenttvister og en overbevisende track record af vundne sager bag sig. Men IP-advokaten er ikke stærkere end det team af patentsagkyndige rådgivere (Litigation Support Team), som han eller hun vælger at samarbejde med. Den sikreste vej til et positivt resultat af en patenttvist er et rådgiverteam, som er virkelig godt inde i både de tekniske og de juridiske aspekter af sagen og i stand til at diskutere dem på et niveau, der matcher advokatens. På Life Science-området vil et dreamteam af patentsagkyndige rådgivere typisk omfatte følgende kompetencer: En patentrådgiver i topklasse, der lige som advokaten har solid erfaring med patenttvister og samtidig er mindst lige så velbevandret i den nationale håndhævelse af patentlovgivningen som advokaten. En eller flere teknisk kyndige patentrådgivere med indsigt i den særlige kemi eller bioteknologi, der knytter sig til patentet. En patentrådgiver med opdateret specialviden inden for europæisk patentpraksis (European Patent Attorney). En rutineret oversætter af teknisk og juridisk dokumentation og bevismateriale. Når en krænkelsessag kan køres af det samme team i flere lande, kan det give store besparelser for patentindehaveren, som ikke skal investere i, at patentrådgivere i hvert land skal sætte sig ind i de ofte meget komplekse tekniske og juridiske detaljer, der knytter sig til en patenttvist. Fogedforbud kræver hurtig handling De skandinaviske substitutionsregler betyder, at en originalproducent af et

19 lægemiddel let kan miste et helt marked inden for bare få uger eller måneder, hvis et eller flere generiske produkter dukker op. Så kan et fogedforbud pludselig blive altafgørende. Og jo før, det kan iværksættes, jo bedre. I disse situationer kan det være af kolossal værdi for en patentindehaver at kunne inddrage et erfarent team af patentrådgivere og oversættere, som sammen med den ansvarlige IP-advokat kan arbejde lynhurtigt. For hver eneste dag, hvor en konkurrerende krænker ikke bliver stoppet, mister originalproducenten omsætning. På samme måde skal en virksomhed kunne reagere hurtigt, hvis en konkurrent mener sit patent krænket. For ellers risikerer virksomheden selv at blive trukket i retten i en fogedforbudssag. Fogedforbud kræver altså hurtig handling både for indehaveren af stridspatentet og for den konkurrerende virksomhed. Her er der dyrebar tid at spare ved at vælge et topprofessionelt lokalt rådgiverteam, der allerede har erfaring på Life Science-området og er vant til at samarbejde med førende IPadvokater. De bedste eksperter I Danmark føres der kun ganske få patentkrænkelsessager på Life-Scienceområdet hvert år, og de er som regel teknisk meget komplicerede. Derfor er det vigtigt for sagernes udfald, at de præsenteres for retten på en let forståelig og pædagogisk måde af højt kvalificerede eksperter. Ud fra deres lokale baggrund og professionelle netværk er det ofte patentrådgiverne, som hurtigt kan identificere de bedst kvalificerede eksperter til en given sag. Det vil typisk være højtuddannede fagfolk, som er i stand til at forklare komplicerede sammenhænge på en enkel måde i en erklæring og senere i vidneskranken. I visse tilfælde vil det også være en fordel at inddrage en neutral patentrådgiver, som kan afgive uafhængige erklæringer, både hvad angår krænkelsen og gyldigheden af stridspatentet. Spørgsmål kan sendes til Grundigt forarbejde betaler sig Det patentsagkyndige rådgiverteam assisterer IP-advokaten hele vejen fra de tidlige forberedelser af sagen og gennem domsforhandlingerne, til sagen har fundet sin endelige afgørelse måske 10 år senere. Derfor er det en fordel at få sammensat det helt rigtige team fra starten. Et andet vigtigt succeskriterium er, at der er en fælles forståelse hos patentindehaveren og rådgiverteamet af, hvor vigtig sagen er, hvilken strategi der skal lægges, samt hvad der skal investeres i sagen, hvorefter omkostningerne naturligvis skal styres nøje i hele forløbet. Virksomheder med stor IP-erfaring har også lært, at velforberedte patentansøgninger betaler sig. Gøres forarbejdet ikke grundigt, kan resultatet blive svage patenter, som ikke lader sig håndhæve eller slet ikke kan udstedes. Derfor vil et grundigt og kreativt rådgiverteam vise sit værd allerede længe før den dag, hvor et patent skal forsvares i en retssal. Et rådgiverteam, som har medvirket til at forsvare et eller flere patenter, ved, hvor vigtigt det er at udarbejde klare, præcise og veldokumenterede patenter med hensigtsmæssige tilbagefaldspositioner. DANSK BIOTEK M A G A S I N E T F O R D A N S K B I OT E K Mediepartner: 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Læs Dansk biotek Direkte på nettet N r. 1 april årgang ISSN Nr L E D E R Små biotek virksomheder har fået en ny rolle AF FormAnd For dansk BIoTEK, SØrEn CArLSEn Novo Seeds skaber virksomheder AF managing InvESTmEnT director SØrEn møller og InvESTmEnT director STEpHAn CHrISTgAu Dansk Biotek fremover AF director HEnrIK ErnØ Fusion AF AdvoKAT KArIn ABSALonSEn l æ s i n d e i b l a d e t Nu har du mulighed for at læse hele magasinet i en e-pages udgave på magasinets hjemmeside. Som annoncør kan du linke direkte fra din annonce i magasinet til egen hjemmeside via e-pages udgaven. Ring på for yderligere information. Dansk biotek 2 19

20 Paradoksal patentdom i EU har konsekvenser for stamcelleforskning Af dr. pharm Niels Westergaard, Science Liaison Officer, Biopeople En EU-dom fra oktober 2011, der kendte et stamcellepatent ugyldigt, er et paradoks. Det var en af konklusionerne på et stamcellesymposium, arrangeret af Biopeople, Danmarks innovationesnetværk for biosundhed, i marts På symposiet gav jurister og stamcelleforskere et indblik i EU-dommens fakta og konsekvenser for stamcelleforskningen. Grundlaget for dommen, at befrugtede æg kasseres i kommercielt øjemed, hvilket ikke er tilladt, blev karakteriseret som paradoksal. Private fertilitetsklinikker i hele EU destruerer regelmæssigt og fuldt lovligt fostre i tidlige stadier, når klinikkerne, som del af deres kommercielle forretning, kasserer overskydende befrugtede æg. Der var stor spørgslyst blandt deltagerne, da debatten om konsekvens af patentdommen i EU blev indledt i marts. Brüstle versus Green Peace I 1997 fik den tyske forsker Oliver Brüstle patent på en metode til at isolere stamceller fra befrugtede æg, der kan differentiere til nerveceller i centralnervesystemet. Dette patent blev udfordret af organisationen Greenpeace, som ved dommen sidste år fik kendt patentet ugyldigt. Grundlaget for dommen er, at en process, der involverer udtagning af stamceller fra et befrugtet æg, og som indebærer, at ægget efterfølgende bliver destrueret, ikke kan patenteres. Dette under henvisning til, at selv om patentet på metoden er givet i forskningsøjemed, så kan det ikke friholdes fra at have et industrielt og kommercielt formål. Har det et sådant formål, er det ifølge lovgivningen ikke patenterbart. Dommen sigtede her mod at beskytte et foster i et tidligt stadie mod at blive destrueret ud fra kommercielle interesser. Etik og religion dikterer dom Dommen, der er endelig, har skabt en del frustration i det europæiske forskningsmiljø, herunder Danmark, hvor fagjurister ser dommen som primært et udemokratisk resultat af visse europæiske landes etiske og religiøse værdisæt. Dommen frygtes at begrænse den europæiske stamcelleforskning alvorligt, så dansk og europæisk forskning kommer til at sakke bagud i konkurrencen med USA og Asien. Her er de teknikker, man anvender som basis for at udvikle stamceller til behandling af alvorlige sygdomme baseret på befrugtede æg og de er patenterbare.

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne?

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne? DANSK BIOTEK N r. 2 juni 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 M A G A S I N E T F O R D A N S K B I OT E K Mediepartner: l æ s i n d e i b l a d e t L E D E R Innovative biotekvirksomheder skal sikres de

Læs mere

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning DANSK BIOTEK Nr. 4 december 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: www.biotechmed.dk læs inde i bladet LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning

Læs mere

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Ja oder nein? Nye regler om midlertidige forbud. Nr.

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Ja oder nein? Nye regler om midlertidige forbud. Nr. DANSK BIOTEK Nr. 2 marts 2013 9. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: www.danskbiotek.info læs inde i bladet Leder af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde Ja oder nein? Af

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE BIOTEKNOLOGI Februar 2008 Her går det godt. Send flere penge En kombination af gode projekter, kompetente bestyrelser og velanbragt venturekapital

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Vækst og viden. Nyt fra 34 virksomheder Læs nyt om 34 af de virksomheder, som bor i Symbion, på 5te og i 5teUniT. SYMBIOSE

Vækst og viden. Nyt fra 34 virksomheder Læs nyt om 34 af de virksomheder, som bor i Symbion, på 5te og i 5teUniT. SYMBIOSE SYMBIOSE April 2008 Nyt om vækst og virksomheder i 5te, 5te UniT og Symbion Vi kan se, at stoffet har en effekt på flere forskellige kræftformer, blandt andet PTCL, CTCL samt ovariekræft. Vi regner med

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET

UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET www.ledelseoguddannelse.dk UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET Nr. 2 Maj 2009 7. årgang ISSN Nr. 1604-4134 LÆS INDE I BLADET Lederuddannelser der virker i virkeligheden

Læs mere

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor Side 13 Patenter: Er medicinalindustrien parat til mindre kassetænkning? Side 18 Magasinet for akademikere på

Læs mere

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Medlemsblad for Pharmadanmark September Oktober 2013 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Endnu en politisk sæson går på hæld

Endnu en politisk sæson går på hæld ALTINGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - DEBAT 2013-14 SIDE 1 Endnu en politisk sæson går på hæld Og selv om velfærdsteknologi stadig er en relativ ny disciplin på Christiansborgs støvede gange, så har der i løbet

Læs mere

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv M i c r o s o f t Da n mark maj/08 05:08 momentum Få overblik og spar penge Få styr på licenserne Færdig som brandmand Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv oftware (Har du læst det med småt

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Arbejde - mere end penge

Arbejde - mere end penge SYMBIOSE Juni 2006 Nyt om vækst og virksomheder på 5te og i Symbion Penge er ikke engang det næst vigtigste. Jeg ville noget, der var for alvor. Det var et eksistentielt sving. Anders Colding-Jørgensen,

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

CBS OBSERVER 9. Den hemmelige pris

CBS OBSERVER 9. Den hemmelige pris a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n d e c e m b e r 2 0 0 9 CBS OBSERVER 9 Den hemmelige pris Det ligner en lys idé. Fredag den 27. november fik

Læs mere