Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:"

Transkript

1 Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej Odense M Tlf Fax august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Implementering af Lov om Teknologioverførsel (Lov 483, Tech- Trans loven. Sagsfremstilling: Baggrund På baggrund af erfaringerne med L 347, Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, og i forlængelse af den nye universitetslov ønskes med L 483 yderligere fokus på forskningsinstitutionernes arbejde med teknologioverførsel. Loven Loven har til formål at styrke konkurrenceevnen ved at fremme omsætning af ny viden og teknologi mellem offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet, herunder etablering af nye forskningsbaserede virksomheder, og at underbygge samarbejdet mellem offentlige forskningsinstitutioner og fonde og foreninger ( 1). L 483 indebærer, at universitetet får hjemmel til at stifte og eje selvstændige aktieselskaber for teknologioverførsel. Disse aktieselskaber skal enten selv kunne varetage kommercielle opgaver med patenter og licenser eller gå sammen om etablering af fælles selskaber for teknologioverførsel, som kan stå for kommercialisering af forskningsresultater på tværs af flere institutioner. Opgaverne skal løses på markedsvilkår og med kommercielt sigte. Universitetet kan indskyde 5 mio. kr. eller

2 max. 3 % (for SDU s vedkommende ca. 15 mio. kr.) af vores forsknings- og udviklingsbudget i holdingselskabet det såkaldte 4- selskab. Denne mulighed erstatter universitetets muligheder for at støtte fonde og foreninger, som fulgte af den tidligere universitetslov. 4-selskabet kan opfylde sit formål ved: 1) At stifte eller erhverve ejerandele i aktie- eller anpartsselskaber, der har samme formål som selskabet, d.v.s. med kommercielt sigte og på markedsvilkår at forestå teknologioverførsel. Sådanne datterselskaber skal stiftes sammen med en eller flere af følgende aktører: Andre aktieselskaber stiftet efter 4, godkendte teknologiske serviceinstitutter, Vækstfonden, kommuner, amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd, i det omfang de pågældende myndigheder har hjemmel hertil i medfør af anden lovgivning. Deltagerne skal eje selskabet fuldt ud. 2) At stifte eller erhverve aktier i aktieselskaber, der har til formål at udleje fast ejendom til forskningsbaserede virksomheder. 3) At erhverve aktier i innovationsmiljøer, jf. lov om teknologi og innovation. 4) At stifte eller erhverve ejerandele i aktie- eller anpartsselskaber, der alene har til formål at modne en opfindelse med henblik på beskyttelse af de immaterielle rettigheder. Oversigt over mulige selskabskonstruktioner under loven. Side 2

3 Det er lovens centrale principper, at institutionernes selskaber drives på markedsvilkår og underlægges almindelig selskabsbeskatning, at der er en adskillelse af institutionernes og selskabernes økonomi, og at institutionernes engagement ikke må give anledning til konkurrenceforvridning. Muligheder De for Syddansk Universitet umiddelbart mest interessante muligheder knytter sig til 4) At stifte eller erhverve ejerandele i aktie- eller anpartsselskaber, der alene har til formål at modne en opfindelse med henblik på beskyttelse af de immaterielle rettigheder. Det vil give universitetet mulighed for at isolere og opsamle kommercielt interessante forskningsresultater og patentansøgninger i egne juridiske enheder ( 8/ 9-selskaber, som oprettes af 4-selskabet) i samarbejde med parter fra samarbejdsprojekter og eksterne investorer. De øvrige muligheder i loven må bero på bestyrelsens ønsker/strategi med hensyn til et evt. udvidet engagement i Forskerparken/innovationsmiljøet eller ønske om på et tidspunkt, når der er taget endelig stilling til evt. overtagelse af ejendomsporteføljen, at udskille udlejningsaktiviteter i en selvstændighed enhed. 4-selskabet kan oprettes som: Et smalt selskab med Syddansk Universitet som ejer. Selskabet efterlever de grundlæggende krav i aktieselskabsloven, d.v.s. der udpeges en bestyrelse og ansættes en driftsansvarlig. Personen må ikke samtidig være ansat på universitetet. Der indskydes et beløb i selskabet. Beløbet anvendes til i samarbejde med eksterne investorer og samarbejdspartnere at videreudvikle de af universitetets teknologier, der placeres i 8/ 9- selskaberne. Det smalle 4-selskab kan evt. senere fusioneres med øvrige 4-selskaber eller med tiden udvide bemanding og arbejdsopgaver. Et bredt (geografisk eller tematisk) selskab med ansatte og et anseeligt driftsbudget. Et sådant selskab kan Syddansk Universitet næppe selv udstyre med tilstrækkeligt interessante teknologier. Det må derfor forudsættes oprettet i samarbejde med øvrige forskningsinstitutioner. Side 3

4 Problemfelter vedr. selskabet: Tilbageløb til universitetet. De skattemæssige konsekvenser ved at anvende 4-selskabet er stadig uklare det må formodes at tilbageløbet vil blive beskattet. Det antages, at universitetet kan give teknologierne i kommission til 4-selskabet og først foretage den endelige afregning/udlodning efter 1/3 s reglen, når 4 selskabet har solgt teknologierne og de dermed er værdisat. 4-selskabet antages med tiden at være økonomisk selvbærende. Dette kan være for optimistisk i lyset af, at da de letomsættelige teknologier kan formidles på andre og mere fremkommelige måder, så kan der være risiko for, at det vil være de svære teknologier, der placeres i 4-selskabet. 4-selskabet vil have en interesse i at gøre teknologierne så salgbare som muligt. Vores interesse er desuden at sikre forskerne så frie rammer som muligt bl.a. med hensyn til publicering og samarbejde med tredie part. Der skal derfor sikres en stor forståelse for universitetets interesser i selskabet. Anbefalinger Loven har nu været i kraft i længere tid, og der er ikke blandt de danske universiteter taget initiativer til at bruge lovens nye muligheder. Dette har dels skabt vanskeligheder mellem institutionerne og lovgiver, der mener, at der med L 483 er givet gode muligheder for at sikre yderligere fart på kommercialiseringen af universiteternes viden, dels har det medført, at der ikke indhentes praktiske erfaringer på området, som kan bidrage til klarlægning af eventuelle behov for justeringer i regelgrundlaget. Syddansk Universitet ønsker positivt at bidrage til en øget kommercialisering af viden fra forskningen og ønsker derfor at få mulighed for at teste lovens muligheder gennem dannelse af et 4 selskab, enten i samarbejde med andre forskningsinstitutioner - hvis forhandlinger herom kan resultere i en snarlig stiftelse - eller ved at universitetet selv stifter et selskab. På den baggrund anmodes om bemyndigelse til at stifte selskabet med en kapital på foreløbigt 5 mio. kr. med mulighed for senere udvidelse. Indstilling: Side 4

5 Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger rektor til at iværksætte, at universitetet stifter et 4 holdingselskab i henhold til Lov om Teknologioverførsel (L 483). Sagsbehandler: Per Overgaard Nielsen Universitetsdirektør Direkte tlf.: Side 5

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning og formål... 2 3 Rationalet for GTS-systemet en central aktør i det danske innovationssystem

Læs mere

Universitetshospitalernes. retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter

Universitetshospitalernes. retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter December 2004 Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter Fyns Amt Københavns Amt Nordjyllands

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Visionen. bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING

Visionen. bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING Visionen bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING FORORD Visionen bliver virkelig Københavns Amtsråd sætter med denne strategi et endnu skarpere fokus på samarbejde mellem amtet

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

30. oktober 2003. Den Grønlandske Uddannelses- og Vækstfond (GUV)

30. oktober 2003. Den Grønlandske Uddannelses- og Vækstfond (GUV) INUUSSUTISSARSIORNERMIK INERIARTORTITSINERMUT ATAATSIMUT ATAATSIMIITITALIAQ FÆLLESUDVALGET FOR ERHVERVSUDVIKLING I GRØNLAND 30. oktober 2003 Den Grønlandske Uddannelses- og Vækstfond (GUV) Baggrund En

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

29. april EM 2011/115. Fremsat den 29. april af økonomi- og erhvervsminister (Brian Mikkelsen) Forslag. til

29. april EM 2011/115. Fremsat den 29. april af økonomi- og erhvervsminister (Brian Mikkelsen) Forslag. til 29. april EM 2011/115 Fremsat den 29. april af økonomi- og erhvervsminister (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet

Læs mere

Aarhus, 27. juni 2014

Aarhus, 27. juni 2014 Aarhus, 27. juni 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 27. juni kl. 9.30 Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Vedr. punkt nr. 2 Advokat Johan

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Danske Banks salg af aktier i PBS

Danske Banks salg af aktier i PBS Danske Banks salg af aktier i PBS Journal nr.3/1120-0204-0118/fødevare og Finans/vu Rådsmødet den 29. januar 2003 Sammenfatning 1. Danske Bank har fremsendt forslag til opfyldelse af sit tilsagn til rådet

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a.

Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. 1 J.nr. 2009062 JM/ahd Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. 1 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Sønderjysk Biogas a.m.b.a.. 1.2 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

INNOVATION & SAMARBEJDE

INNOVATION & SAMARBEJDE Innovation & samarbejde 1 INNOVATION & SAMARBEJDE STRATEGI FOR teknologioverførsel 2010-2013 aarhus universitet 1. Introduktion...3 1.1. Strategiens opbygning...3 1.2. Strategiens tilblivelse...3 2. Centrale

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT FRAFORSKNI NG TI LFAKTURA -HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT TJENEPENGEPÅFORSKNI NG? Bi l agsr appor t : Casest udi eraft eknol ogi over f ør sel si ndsat sen påudval gt euni ver si t et er INDLEDNING OG

Læs mere

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik"

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere